Ortofónia
  


    Már megint hangszedők - méghozzá 16 darab egyszerre! De az vesse
  ránk az első követ, aki kihagyta volna, hogy megvizsgálhassa a
  világhírű   dán   Ortofon   cégnek   gyakorlatilag   teljes
  hangszedő-választékát! Amúgyis vettünk tőle - nem mi: a RAVILL - két
  típust, az FF15E/II. és a VMS2OE/II. jelűt, és most egyúttal ezeket is
  "Bemutatjuk." A RAVILL nagyon tájékozottnak bizonyult (a tippet biz'
  isten nem mi adtuk), mert a papírforma, a külföldi lapvélemények
  szerint ez az a két típus, amely különösen jónak számít a maga -
  szerényebb - kategóriájában. Nem biztos persze, hogy nekünk is ezek
  fognak tetszeni. A "kisebbikben" például egyszer már csalódtunk, mert
  bár tényleg jó, mi jobbnak hittük. Ezentúl csak a fülünknek hiszünk.
  Mellesleg idehaza az FF-típus 1280 forintba kerül, a VMS pedig
  háromszor ennyibe. Mivel a két pickup áraránya szinte minden más
  országban 1:2, nálunk vagy az FF a túl olcsó, vagy a VMS egy kissé
  drága.
    Az Ortofon hangszedő-programja, hogy úgy mondjuk, globális. A
  legtöbb gyár ugyanis felesküszik egyetlen elvre: vagy dinamikus
  (mozgótekercses) rendszert gyárt, vagy mágnesest. És ha dinamikusat
  gyárt,   akkor   vagy   az   elő-előerősítőket,   vagy  az
  illesztő-transzformátorokat favorizálja (ezekről majd később). Nos, az
  Ortofon "minden számban benevez": gyárt ilyet is, olyat is, könnyűt
  is,  nehezet  is,  olcsót  is,  drágát is, transzformátort is,
  elő-előerősítőt is. (Arról nem is beszélve, hogy professzionális
  termékei, lemezvágó-berendezései legalább olyan jó, ha nem jobb
  hírnévnek örvendenek, mint a hangszedői.)
    Ámde nekünk ez jól jön, mert így nemcsak tesztet írunk, hanem
  egyszersmind behozzuk számos restanciánk egyikét: ismertetést adunk
  "a"  hangszedőkről,  általában  véve  is. (Ábráinkat részben az
  Ortofon-irományokból, részben Degrell László könyvéből vettük, magukat
  a hangszedőket pedig az Ortofon budapesti képviseletétől, a HUNGAGENT
  RT-től kölcsönöztük.)
    A hifi-hangszedők szinte kivétel nélkül az indukciós átalakítók
  családjába tartoznak: mindegyikben mágnesek, tekercsek, lágyvasdarabok
  mozdulnak el egymáshoz képest, és ezáltal a tekercsekben feszültség
  indukálódik. Közös tulajdonságuk még, hogy a kimeneti feszültség
  nemcsak a barázdakitérés nagyságától - amplitúdójától - függ, mint
  ahogyan a piezoelektromos (kristály stb.) hangszedőkön tapasztaljuk,
  hanem a frekvenciájától is. Magyarán: a jel arányos lesz a vágási
  sebességgel.  Ezért  ezeket a típusokat sebességérzékenyeknek is
  nevezik. Két nagy csoportjuk ismeretes. Az egyik a rendkívül elterjedt
  mágneses  (mozgó  mágnesű,  indukált  mágnesű,  változó mágneses
  ellenállású), a másik pedig a mozgótekercses, más néven dinamikus
  hangszedőké.


  Mágneses típusok

  1. Mozgó mágnesű hangszedők

    Ezek a legelterjedtebbek: Shure, Philips, Audio-Technica, Tesla -
  és még sokáig sorolhatnánk. (Angol elnevezésük: moving magnet, MM.)
  Ezekben a hangszedőkben a tű egy piciny állandó mágnest mozgat a
  barázda változásának ütemében. A mágnes közelében, lágyvas magon
  elhelyezett,  álló  tekercsben feszültség indukálódik a mágneses
  erővonalak változásának arányában.
    A kimenő feszültség annál nagyobb, minél erősebb a mágnes és minél
  több menet van a tekercsben. Ám a mágnes tömegével okosan kell
  gazdálkodni (hiszen a tűnek kell mozgatnia!), és a tekercsek sem
  készülhetnek korlátlanul nagy menetszámmal (ugyanis terhelésre igen
  érzékenyek  lennének).  Az  ellentmondást  kompromisszummal  kell
  feloldani. A gyakorlatban a mágnes tömege milligramm nagyságrendű, a
  tekercsek menetszáma: pár ezer.
    A külső zavaró mágneses terekre való tekintettel csatornánként nem
  egy,  hanem két tekercset alkalmaznak. Ezeket sorbakapcsolják. A
  hasznos  jel  megkétszereződik,  a külső hatás révén indukálódó
  feszültség pedig - elvileg - kioltja önmagát. Többnyire valami
  különleges anyaggal is árnyékolják az egész hangszedőt. A burkolatot
  a lemezjátszó "hideg" pontjára kell kötni.

  2. Indukált mágnesű típusok

    Az elv azonos az előzővel, de a tűtartó csövecskére itt nem
  mágnest,  hanem  lágyvaslemezt  erősítettek.  Az állandó mágnes,
  természetesen,  most  is  megtalálható: rögzített lágyvas körhöz
  csatlakozik,  amelyen  a  tekercsek  is helyet kaptak. A mozgó
  lágyvaslemez  megváltoztatja az erővonalakat a mágnes terében, a
  tekercsekben tehát így is feszültség indukálódik. A lágyvas lemezke
  kisebb lehet, mint a mozgó mágnes lenne, vagyis csökkenteni lehet az
  effektív mozgó tömeget, anélkül, hogy romlana a rendszer érzékenysége.
  A legismertebb indukált mágnesű hangszedőket az ADC és az AKG gyártja.


  

  VMS-rendszerű hangszedő metszete

  A., TŰTARTÓ EGYSÉG
  1. Gyémánt tű
  2. Tűvédő
  3. Tűtartó csövecske
  4. Gyűrűmágnes
  5. Rugalmas felfüggesztés
  6. Könnyű lágyvas-fegyverzet
  7. Tartóhuzal

  B., HANGSZEDŐ-TEST
  8. Lágyvas-testek (4 db)
  9. Tekercsek (4 db)
  10. Kivezetések (4 db)
  11. Árnyékoló búra

  

  MC-rendszerű hangszedő metszete

  1. Tűtartó csövecske
  2. Csillapító  szerelvény (mellette balra a csillapításszabályzó
    csavar)
  3. Négyszögletes pólustest
  4. Mozgó tekercsek
  5. Mágnes
  6. Lágyvas-testek
  7. Kivezetések (4 db)
  8. Hangszedő-test
  9. Tűvédő

  
  

  A különféle típusok elvi rajzai:
  1. Mozgómágnesű hangszedő (a mágnes nyugalmi helyzetben).
  2. Indukált mágnesű hangszedő (a lágyvasdarabka nyugalmi helyzetben).
  3. Változó mágneses ellenállású hangszedő.
    Felül: a tűtartó nyugalmi helyzetben (a mágneses tér
    szimmetrikus).
    Alul: a tűtartó elmozdulására megváltozik a mágneses tér
    szimmetriája, feszültség indukálódik a tekercsekben.
  4. Mozgótekercses hangszedő: a mágneses erőtérben elmozduló
    tekercsben feszültség indukálódik.


  3. Változó mágneses ellenállású hangszedők

    Az állandó - rögzített - mágnes ezúttal gyűrű alakú. s hozzá
  csatlakozik a lágyvas-kör a tekercsekkel. A tű ismét csak lágyvas
  anyagot mozgat, cső alakú idomot a mágnes terében. Nyugalmi helyzetben
  a mágneses erővonalak egyenlően oszlanak meg a két tekercs közötc. A
  lágyvas  csövecske  elmozdulásakor  az  egyensúly  felborul: a
  fluxussűrűség az egyik ágban nő, a másikban pedig csökken. Így
  indukálódik feszültség a tekercsben.
    És itt érkeztünk el az Ortofon cég hangszedőihez. A dán cég
  valamennyi mágneses típusa ezen az elven működik, mint a Variable
  Magnetic Shunt elnevezés tanúsítja: "VMS" - de az ettől eltérő
  betűjelű modell sem kivétel.
    Hasonló egyébként az ugyancsak dán Bang & Olufsen cég Moving Micro
  Cross (MMC) rendszere, csak abban nem csövecskét, hanem lágyvas
  keresztet mozgat a tű.

  Mozgótekercses (MC) hangszedők

    Ez a másik kaszt: az előkelőbb. Mint elnevezése mutatja, itt a
  mágnes van rögzítve és a tekercs mozog (Moving Coil, MC). Egyik
  olvasónk nemrég azt írta: a lemezvágógép működésének az MC-rendszer
  felel  meg, logikus tehát, hogy a lemez lejátszásához is ez a
  tökéletesebb. Ebben van valami; elvben a mozgótekercses hangszedők
  kevésbé szenvednek a frekvencia-intermodulációs torzítás bizonyos
  fajtáitól. De azért az MC-hangszedőnek is megvan a maga keresztje. A
  tekercs, hogy ne legyen túlságosan nehéz, általában kis menetszámú
  (az Ortofon MC2O/II. tekercsein például csak 28 menet van), a pick
  upnak ezért roppant kicsi a kimenő feszültsége: nem tudja "kihajtani"
  a szokásos előerősítőket.
    Hasonlítsuk össze, mekkora feszültséget szolgáltatnak a különféle
  hangszedők  az 1 kHz-es, 1 cm/s sebességgel vágott barázdáról.
  Kristály,  kerámia:  50-100  mV. Mágneses: 0,5-1 mV. Dinamikus:
  0,01-0,02mV(!).
    Az MC-hangszedők (ritka kivétellel) alacsony kimenő feszültségét
  fel kell erősítenünk a 30-100-szorosára, és ehhez szükségünk van egy
  újabb erősítő-fokozatra, az elő-előerősítőre (magyarul ez ugyanolyan
  jól hangzik, mint például az "ellen-ellenőr").
    Az  MC-hangszedők  kimenő  feszültsége kicsi ugyan - de az
  impedanciájuk is az. A jelüket tehát esetleg nem felerősíteni kell:
  elég csak átalakitani. Erre szolgál a másik fajta "lépcső", az
  illesztőtranszformátor. Egyik oldalán belép 10-20 mikrovolt néhány
  ohmon - a másikon pedig elegendő feszültség lép ki, 47 kohmos
  terhelésen.   Akár   elő-előerősítő   ("head   amp"),   akár
  illesztőtranszformátor  - egyik sem nagy gyönyörűség. A legtöbb
  elektronikának van valamiféle sajáthangja. Ha jó fono-előerősítőt
  csinálni nehéz, hát jó elő-előerősítőt készíteni se könnyű (habár ez
  utóbbinak csak lineárisan kell erősítenie a jelet). Ami meg a trafókat
  illeti, ezeket különösen tanácsos eltávolítani az elektromos jel
  útjából - kivéve, ha elképesztően precízek. Akkor viszont az áruk is
  elképesztő. Például az Ortofon "menő" transzformátorának árából éppen
  három darab MC2O-at lehet vásárolni - holott ez a hangszedő a második
  legdrágább Ortofon-modell!
    (Minthogy  léggömbünkkel  immár  sztratoszférikus magasságokba
  jutottunk, kihajolunk a kosárból, körülnézünk az audiovilágban, és
  konstatáljuk, hogy az elő-előerősítők bajnokai változatlanul vívják
  csatájukat  az  illesztőtranszformátorok  lovagjaival.  Egyelőre
  eldöntetlenre állnak. Így hát indokoltnak látjuk, hogy a dán cégnek
  mindkét fajta "step up" - azaz: "felléptető" - eszközeit röviden
  bemutassuk.)
    A dinamikus hangszedőkről még annyit, hogy tűjüket általában csak
  a gyár cserélheti, nem úgy, mint a jól ismert mágneses típusok tűjét.
    Kivétel természetesen mindkét oldalról akad, tehát van olyan MC,
  amelyiknek cserélhető a tűje, míg egyik-másik MM-hez a gyár nem ajánl
  tartaléktűt,  mondván,  hogy csak akkor vállalhat felelősséget a
  hangminőségért, ha ő végezheti a tűcserét. Az is igaz, hogy a mágneses
  hangszedők tűcseréje is többnyire belekerül az eredeti vételár 60
  százalékába.
    Az a 16 hangszedő, amelyet kézhez kaptunk, logikusan 4 csoportra
  osztható.  Vannak  köztük teljesen hagyományos kivitelű mágneses
  típusok. A Low Mass széria tagjai, mint nevük mutatja, rendkívül kis
  tömegűek. Még kisebb effektív tömeget produkál a Concorde-sorozat,
  amelyet a híres repülőgépről kereszteltek el. A sor végén pedig az
  MC-hangszedők állnak.

                   *

  Hagyományos széria

    Ezeket  a  hangszedőket szabványos módon kell rögzíteni, az
  egymástól fél collnyira eső csavarokkal. Tűvédőjük fel- és lehajtható.
  Számunkra természetesen ezek a legfontosabbak, hiszen kettő közülük
  Magyarországon is kapható (vagy legalábbis lapzártakor még kapható
  volt). A legolcsóbb, az FF15X/II. azonos az FF15E/II. jelű modellel,
  csak  a  tűje  nem elliptikus, hanem kónuszos. (Az "E" mindig
  elliptikusat jelent.) Mindkettőt a robusztus, nagy tömegű hangkarokhoz
  ajánlják, ennek megfelelően strapabíróak. Valamivel drágább náluk az
  F15E/II., de még a négy közül a legértékesebb, a VMS2OE/II. is az
  árlétra alsóbb fokain tanyázik.
    Ehhez a pickup-szériához javasolja a gyár azt a bizonyos pici
  kapacitást, a CAP 210-et, amelyet a hangszedő kivezetőcsapjai közé
  kell bepattintani. Az Ortofon ugyanis 400 pF-os terhelést ír elő,
  márpedig nagyon sok lemezjátszó hangfrekvenciás kábelének a kapacitása
  - nagyjából - csak feleennyi. Mi megmértük mind a hagyományos, mind
  pedig az LM-széria tagjainak frekvenciamenetét 200 és 400 pF-es
  terhelőkapacitással   egyaránt.   Számottevő  különbséget  nem
  tapasztaltunk, a kapacitás-többlet mindössze 0,5-1 dB-nyit faragott le
  a felesleges magashangból. (Szubjektív hatásáról: lásd a Szeánsz-ban.)

  

  Low Mass (LM) széria

    A súlyuk mindössze 2,6 gramm, fele-negyede a szokásosnak. (Ezeket
  is a hagyományos, félcollos-rendszer szerint kell felerősíteni.) A
  család tagjai: LM 10, 15, 20, 20H, 30, 30H - a "H"-jelűek nagyobb
  enegedékenységűek, így rendkívül kis effektív tömegű hangkarba valók.
  A tű "Fine-line" (a 10 és 15 tűje elliptikus). Mindegyik hangszedőhöz
  mellékelnek két azonos alakú, de eltérő súlyú: 1,6, illetve 2,2
  grammos fémlemezt. Hogy miért? "Ezek ugyan kikönnyített modellek,
  uram, de ha Önnek úgy tetszik, nyugodtan visszanehezítheti őket - ezen
  ne  múljék  az  üzlet."  A  tűvédő:  parányi  plexisüveg,
  rátolható-lehúzható.


  

  Az LM rakétakilövő állomás.


  Concorde széria

    Három típus tartozik ide: a Concorde 10, 20, 30. A legdrágább
  közöttük  a  "legengedékenyebb".  Külsőre  teljesen  egyformák.
  Valószínűleg azonosak az LM-sorozattal, amennyiben azok funkcionális
  részét beleépítették egy ugyancsak szuperkönnyű "shell"-be. A legtöbb
  hangkar feje ugyanis eléggé nehéz - a Concorde viszont mindössze 6,5
  grammos! Kizárólag SME-típusú hangkarban használható. (Idehaza eddig
  csak a japán lemezjátszókon volt ilyen kar.) A tűtartó éppúgy
  cserélhető, mint a többi mágneses típuson. A tűvédő ugyanolyan, mint
  az LM-hangszedőké.
    Ehhez a családhoz is mellékel a gyár mindenféle tartozékokat, így
  kétféle pótlólagos súlyt a hangszedőkhöz, ha netán túl könnyűnek
  találnánk - valamint különleges ellensúly a hangkarokhoz, ha az
  eredeti ellensúllyal nem tudnánk kiegyensúlyozni a rendszert. Jár még
  hozzá  célszerszám,  amellyel függőlegesre állítható a hangszedő
  tengelye, továbbá tűmérleg és még sok egyéb...

  

  MC-széria

    Az elitcsapat: a mozgótekercses MC 10, 20, 30. Bár az első még nem
  kerül többe egy átlagos mágneses hangszedőnél, az MC2O/II. jelűt már a
  legjobb MM-típusúakkal adják egy áron, az MC3O ára pedig Amerikában
  nem  kevesebb,  mint  600  dollár!  Plusz  transzformátor. Vagy
  elő-előerősítő.
    A 10-esnek a tűje elliptikus, a másik kettőé Fine-line. Az
  ajánlott tűerő 15-20 mN. Ez csak látszólag magas érték: a dinamikus
  hangszedők mindig nagyobb tűerőt kérnek, a Shibata-szerű tűk pedig
  egyébként is kevésbé rongálják a barázdákat. Jellegzetessége az
  MC-típusoknak a csekély engedékenység is: a háromból egyik sem éri el
  a közepes mágneses típusok engedékenységét.
    Néhány szót még a csomagolásról. Az egyes sorozatokon belül az
  olcsóbb  típusok  egyszerűbben,  a  drágábbak  gyönyörűen vannak
  "adjusztálva". Ami azonban "cégünk reklámját", az MC3O-at illeti, az
  Ortofon alighanem túlugrotta a felásottat. A hangszedőt előbb a
  szokásos, csinos plexi-dobozba zárták, majd elegáns diplomatatáskába
  rakták, a tartozékok, az egyedi méréseket tartalmazó prospektus,
  valamint egy mérőlemez társaságában. Végtére a Rolls-Royce kocsira
  luxuskivitelű rendszámtábla is dukál - de akkor aztán irgalmatlanul
  Rolls-Royce-nak kell lennie! Az árlistából kiderül, hogy a provokatív
  táska és a mérőlemez árán egy MC2O-at vásárolhatnánk - és az ember
  csendesen, de elszántan máris szurkolni kezd az utóbbinak, a Nagy
  Testvér ellenében.

  

  Illesztő transzformátorok, elő-előerősítők

    Transzformátorból kettőt kaptunk vizsgálatra: a legegyszerűbbet
  (STM-71) és a legkifinomultabbat (T-30).
    A henger alakú, igen olcsó STM-72 egyik végén 2 RCA-hüvely fogadja
  a hangszedő jelét, a másik végén pedig rövid, árnyékolt vezetéken 2
  RCA-dugó adja tovább a jelet az előerősítőre. A hengert kétszeres
  Mumetal  búra  árnyékolja.  A  transzformátor  áttétele  1:60.
  Frekvenciaátvitele 10 Hz-50 kHz.
    A T-30-as kétségtelenül igen gondos munkával készült. A viszonylag
  nagy, tégla alakú szerkezet előlapján egy kapcsolóval különböző
  leágazások között választhatunk, aszerint, hogy az előerősítőhöz
  illesztendő hangszedő impedanciája a 3, a 6, a 12, a 24 avagy a 48
  ohmhoz esik közelebb. (Tehát nem csak Ortofon hangszedőkhöz ajánlják.)
  A kapcsoló egy további helyzetében a transzformátor változtatás nélkül
  engedi  tovább  a  jelet.  Az  RCA-csatlakozóhüvelyek, illetve a
  csatlakozókábelen  az  RCA-dugók  "természetesen"  aranyozottak. A
  készüléket igen gondosan árnyékolták.
    A másik féle "felléptető" eszközből is kétfélét láttunk: az MCA-10
  és az MCA-76 típusjelű elő-előerősítőt. (Áruk nagyjából azonos;
  körülbelül másfélszerte drágábbak egy MC 20-nál.) Az MCA-10 két darab
  1,5 V-os (LR 14 típusú) "baby teleppel" működik, körülbelül 800
  üzemórán  át.  Egyetlen kezelőszerve a ki-bekapcsoló. A telepek
  feszültségét kis méretű műszer jelzi. A feszültségerősítés mértéke 33
  dB (mintegy 45-szörös). Kikapcsolt állapotban a szerkezet áthidalja
  önmagát: összekötődik a bemenete a kimenettel. Itt is RCA-típusúak a
  csatlakozók.
    A bonyolultabb MCA-76-os hálózati feszültséggel működik, és 17
  tranzisztort tartalmaz. (A szokásos fono-előerősítőkben csatornánként
  2-3   tranzisztort   találunk...)   Erősítése   ötvenszeres.
  Frekvencia-jelleggörbéjét 13 Hz alatt egy szubszonikus szűrő vágja,
  csökkentve a nemkívánatos mélyrezonanciák hatását. Ez a szűrő nem
  iktatható ki. Kikapcsolható viszont a CD-4 jelű szűrő, amely 50
  kHz-től vág, 12 dB/oktáv meredekséggel. Kikapcsoláskor ez a készülék
  is "rövidre zárja" a bemenetet a kimenettel.
    Cikkünk terjedelme nem engedi meg, hogy részletes mérési eredményt
  közöljünk az illesztő transzformátorokról és "head amp"-okról is - ha
  már valamit el kell hagynunk, úgy gondoltuk, ezt nélkülözhetjük a
  legkönnyebben. Meghallgatni azonban meghallgattuk valamennyit, és a
  szeánszról természetesen beszámolunk.

  

  Méréseink

    Mérési eljárásunkat 2-3. számunkban pontosan leírtuk - most csupán
  kommentáljuk. Részletesen ismertetünk azonban néhány újabb mérési
  módszert.

  Általános mérési körülmények.
  Laboratórium;  22-25 °C-os hőmérséklet, 60-70 százalékos relatív
  páratartalom. A hangszedőket egy Dual 701-es lemezjátszóban mértük,
  kivéve a Concorde-modelleket, amelyeknek vizsgálatához SME 3009/II.
  kart szereltünk egy Thorens TD124/II-es futóműre. Az MC-hangszedőket
  kizárólag  önmagukban,  vagy a T-30-as illesztő transzformátoron
  keresztül  mértük,  annak 12 ohmos leágazásán. A transzformátor
  kimenetét 47 kohm/100 pF-fel zártuk le.

  Tűerő a mérések során.
  Ez  erősen  befolyásolhat néhány paramétert, így a letapogatási
  képességet,  a torzításokat. Minden hangszedőt a gyár ajánlotta
  tűerővel használtunk.

  Áthallások.
  Az igen keskeny - 1/8 oktávnál keskenyebb - csúcsokat nem vettük
  figyelembe,  dB-ben  közölt adataink így valamivel kedvezőbbek a
  valóságnál.

  Letapogatási képesség 315 Hz-en.
  A DIN 45549 típusú mérőlemezen a barázdák amplitúdója 50-től 120 µm-ig
  változik, 10 µm-enként. A mérőlemez egy nemzetközi szabvány-ajánlás
  alapján készült (IEC 98A). Eszerint minimum 60 µm az előírás: ezt a
  hangszedőnek még le kell játszania anélkül, hogy a tű elveszítené a
  folyamatos kontaktust a barázdával.

  10,8 kHz-es impulzus-torzítás.
  Ezt eddig nem vizsgáltuk. Lényege: 270 Hz ismétlődési frekvenciával
  10,8 kHz-es "impulzus-csomagokat" tartalmaz a barázda, s ezt kell
  hűségesen követnie a hangszedőnek. A módszer nagyon hasonlít az
  erősítők burst-vizsgálatához. A mérőlemezen (Shure TTR-103) 15-30 cm/s
  csúcssebességű barázdák találhatók. A 17. képen bemutatjuk, milyen
  jelet kapunk e barázdák lejátszásakor egy VMS2OE/II-vel. Jól látható,
  hogy a 10,8 kHz-es jel megszűnte után még megjelenik egy kisebb
  amplitúdójú "berezgés".

  1 kHz-es négyszögjelátvitel.
  A DIN 45549-es mérőlemez megfelelő barázdájáról kapott oszcillogram. A
  barázda amplitúdója körülbelül 10 µm. (Ennél a vizsgálatnál nem
  használtunk korrekciós előerősítőt!) A képek kiértékeléséhez figyelni
  kell, mennyire pontos a "sarkok" reprodukciója, milyen a "tetőesés",
  vannak-e jelen magasabb frekvenciás rezgések (és mennyi), s hogy van-e
  "túllövés" a sarkok közelében.

  A  dinamikus hangszedők vizsgálatához külön kommentár szükséges.
  Illusztrációja mindig az MC2O/II. valamely diagramja.

  Kimeneti feszültség 1 kHz-en.
  Az MC-hangszedőkről eddig a 10 ohm lezárással kapott értéket adtuk
  meg. Mint tudjuk, nem ez kerül a fono-előerősítőre: közbe kell
  iktatnunk egy "felléptető" fokozatot. Ezért megmértük a kimeneti
  feszültséget  a  T-30  illesztő  transzformátoron  -  különböző
  áttételeken  -  keresztül  is, demonstrálva, hogy így nagyjából
  ugyanolyan feszültséget kapunk, mint a mágneses típusokról: (mV-ban,
  bal/jobb, előbb a 3, a 12 majd a 48 ohmos leágazásról):

  MC 10   MC 20/II.  MC 30
  -------------------------------
  6,9/6,9  5,8/6    5,8/5,1
  4,2/4,1  3,7/3,6   3,8/3,5
  2,3/2,2  2/1,9    2,1/1,9


  

  

  

  

  


  Frekvencia-jelleggörbe.
  Valószínűleg az Olvasóban is felmerül a kérdés: milyen mértékben
  befolyásolja  az  MC-hangszedők  frekvencia-jelleggörbéjét  az
  elengedhetetlen transzformátor vagy "head amp". Ezt demonstrálja  a
  33-34. ábra.
  A 33.-on az MC2O/II. "natúr" görbéje látható (a hangszedőt a gyár
  által megengedett legkisebb impedanciával, 10 ohmmal zártuk le),
  összehasonlítva  az  MCA-76  elő-előerősítőn  keresztül  kapott
  jelleggörbével. Ennek az elektronikának 75 ohm-az impedanciája, s
  szintén "tisztán ohmos". Láthatjuk, hogy a magasabb frekvenciákon -
  kismértékben ugyan - nőtt a kiemelés, valószínűleg a kisebb terhelés
  hatására.
    A 34. diagramon az MC2O/T-30 kombináció jelleggörbéit mutatjuk, a
  transzformátor 3-6-12-24-48 ohmos leágazásán mérve. Nincs számottevő
  különbség  -  mondhatnánk.  Nézzük  meg  azért  az  1  kHz-es
  négyszögjelátvitel oszcillogramjait is, a 18-21. képen. A 18. kép a
  "tisztán ohmosan" lezárt hangszedő viselkedését ábrázolja. A 19. kép
  az  MCA-76  elő-előerősítő, a 20-21. oszcillogram pedig a T-30
  transzformátor (3, illetve 48 ohmos leágazás) hatását mutatja. Itt már
  van  különbség.  Nézzük  meg  nagyon  figyelmesen a jelváltozás
  karakterét,  azaz  a  négyszögjel  sarkait.  Eltérést találunk a
  túllövések, berezgések mértékében.

  


  Szeánsz

  

    Számoljunk. Négy hagyományos darab, az négy. Hat kikönnyített
  modell, az tíz. Három Concorde és három MC, ez eddig 16. Vegyük még
  hozzájuk  a  néhány  oldallal  odébb bemutatandó Hitachi HT-324
  lemezjátszó hangszedőjét, valamint (természetesen) referencia gyanánt
  a Sonust, ez összesen 18 pickup, de mindegyik MC-hangszedőt több
  kombinációban is meg kell hallgatnunk: kis trafóval, nagy trafóval,
  elő-előerősítővel...  Mindenkinek  azt  ajánljuk,  hogy  mielőtt
  továbbolvas, előbb próbáljon kitalálni valami jó módszert, hogy egy
  hét  leforgása  alatt  minden hangszedőt biztonsággal a helyére
  tehessünk. Sokat ér a jó tanács - szabad a gazda, hogyan csináljuk?
    Egyébként a Revox/Quad/Spendor kontrollberendezést használtuk, de
  a lemezjátszó ezúttal különleges volt. A Mechanikai Laboratórium
  bocsátotta  rendelkezésünkre  egy  kísérleti  futóművét. Akkorára
  méretezték, hogy két hangkar férjen el rajta jobbról és balról egyenlő
  távolságban a tányértól. Ehhez a MAFILM-től kölcsönöztünk két SME
  3009/II.  kart,  elegendő  tartalék  fejrésszel, hogy könnyebben
  cserélgethessük a pickupokat.
    Elégtételt kell szolgáltatnunk az SME-karoknak, noha még mindig
  nem  jutottunk  odáig, hogy korrekt összehasonlítást tehessünk a
  hangkarok  hangminősége  között.  Annyi viszont biztos, hogy az
  egytűcsapágyas, rögzített fejű Hadcock GH228 beállítása egy rémálom.
  Legalább félóráig tart - tessék így sorozattesztet csinálni. Az SME
  sem fenékig tejfel, de legalább cserélhető a fejszerelvénye - ami
  elvben nem ajánlatos ugyan, de kétségtelenül sokkal praktikusabb.
  Igazság szerint súlyos didaktikai hibát követtünk el, amikor nem ezt a
  régi, jól ismert típust választottuk etalonnak. Hiszen éppen az lett
  volna a dolgunk, hogy kezdetben SME-t használjunk - és igyekezzünk
  lecserélni valami egyszerűbb, olcsóbb típusra, amellyel ugyanilyen jó
  eredmény érhető el.
    Az előerősítő kimenetére 4 külön szintszabályozót építettünk, hogy
  bármelyik  hangszedő  bármelyik  csatornáját  azonos  hangerővel
  hallgathassuk. Minden próba előtt gondosan kiegyenlítettük a szinteket
  egy B&K hangnyomásmérő és mérőlemez segítségével. Az előerősítő
  gombnyomásra hol ennek, hol annak a pickupnak a jelét juttatta a
  végfokra.
    Rendkívül jó minőségű felvételeket vettünk elő, köztük olyanokat
  is, amelyek kifejezetten a kellemes akusztikájú teremben rögzített,
  természetes hangszerhangot tolmácsolják - ha a lejátszóberendezés is
  úgy akarja. Hétféle műsort hallgattunk: country-zenét - részletet a
  Toscából - akusztikus gitárok kvartettjét - templomi kórust - egy
  zongora-bőgő-dob dzsessztriót - részletet az Igor herceg nyitányából -
  női énekhangot hangszeres kísérettel.

  Hagyományos széria

    Számunkra érthetően ez a legfontosabb, hiszen két típusa is
  kapható a hazai boltokban.
    Először a két olcsóbbat hasonlítottuk össze: az FF15E/II. jelűt a
  saját, kúpos tűjű változatával. Mint várható volt, az elliptikus tűről
  több magasat hallottunk, csak az a kérdés, hogy ez most jó-e vagy sem.
  A későbbiekből kiderül, hogy ezt a kérdést valószínűleg az Ortofon sem
  döntötte  még  el.  Az  E-változat  hangja  csengőbb, áthatóbb,
  transzparensebb, nem lényegesen persze, csak egy árnyalatnyival. És
  valamelyest tolakodóbb is: kissé gépies, elektronikus. Ízlés dolga.
  Talán még csak nem is arról van szó, hogy valaki a könnyű vagy a
  komoly  zenét szereti-e jobban. Inkább arról, hogy ki mennyire
  fáradékony. A lemezbarátok többsége - és a magnósok túlnyomó többsége
  - bizonyára az elliptikus változatra szavazna.
    Itt  újra  szólnunk  kell a hangszedők illesztéséről. Előző
  számunkban ("Referenciák") már szóba hoztuk, hogy az Ortofon 400 pF-et
  ír elő ezekre a modellekre, márpedig a kábelkapacitás a legtöbb
  esetben ennek csak a fele (a mi esetünkben valamivel 300 pF fölötti
  volt). Ezért most mindkét hangkarba FF15E-t szereltünk, és az egyik
  kábel  kapacitását  kiegészítettük  körülbelül  400  pF-osra. A
  magashangból  tényleg elment valamennyi, de a hangkép nem lett
  tisztább. Olyasfajta lett, mint amit az olcsóbb, kúpos tűről kaptunk.
  Továbbra is osztjuk azoknak a nézetét, akik szerint egy hibát nem
  lehet  kijavítani  egy  másik  hibával.  A  többletkapacitással
  lenyiszálhatunk ugyan valamicskét a frekvenciagörbéből, de mit ér ez,
  ha a rendszer mechanikus rezonanciája továbbra is "ficánkol".
    Nem sokat időztünk az F - egy "F" - 15E/II-nél. Összehasonlítva az
  előzővel,  azt tapasztaltuk, hogy az F-modell talán egy kicsit
  kiegyenlítettebb, az FF pedig egy kicsit izgalmasabb hangot ad. Itt
  már számításba jön, hogy ki milyen zenét szeret. Tekintve azonban,
  hogy az FF vagy 33 százalékkal olcsóbb, érthető, miért veszik olyan
  sokan.
    A legnagyobb izgalommal a VMS2OE/II. debütálását figyeltük. Nálunk
  3900  forintba kerül, tehát az eddigi legdrágább hangszedő (ha
  eltekintünk egy-két - korlátozott mennyiségben forgalomba hozott -
  Shure-tól,  Philipstől,  Empire-től). A VMS külföldön viszonylag
  olcsónak számít, mégis sok jót írnak róla. Úgy terveztük, hogy az
  egész Ortofon-választékot majd ehhez mérjük. Bevalljuk: szurkoltunk
  ennek a típusnak. Nos, a VMS nem aratott lehengerlő győzelmet az
  FF15E/II. ellenében. Ha valaki elsősorban popzenét hallgat, és ehhez
  mindenekelőtt jó mélyeket, csengő magasakat, afféle "hifi-hangzást"
  vár, és kevésbé zavartatja magát a némileg érdes tónustól - hát aligha
  fog  háromszorta, vagy akár csak kétszerte is többet fizetni a
  VMS2OE/II-ért. Természetesen aki figyel a hangszerek sokszínűségére, a
  hangszedő térbeli feloldóképességére, az méltányolni fogja a VMS
  tisztább, kiegyenlítettebb hangját. A képlethez tartozik még, hogy a
  VMS szubjektíve kevesebb mélyet ad, az FF viszont erősen hozza a
  lemezzajokat, a sziszegést. Mindent összevetve azonban úgy érezzük,
  hogy a két hangszedő tagadhatatlanul ugyanannak a konstruktőrnek a
  kezenyomát viseli. Mint látni fogjuk: nem csak ez a kettő...
    A  hagyományos  széria legjobb darabját, a VMS-t ezekután -
  kontrollképpen - összehasonlítottuk a Sonus Gold Blue-val. Hogyan is
  fogalmazzunk,  hogy  ne  túlozzunk... A VMS híven tolmácsolta a
  mikrofonokat, az erősítőt, a hangszórót, és bőségesen a magashangokat.
  A  Sonus  pedig  eltüntetett  a  szobából mindent, ami a hang
  reprodukálásának műveletére emlékeztet, és nem hagyott mást, csak a
  hangszereket és az eredeti helyszínt, egyszóval: a zenét. Mint
  egyikünk meg is jegyezte: csak most kezdi érteni, hogy mi az a
  "levegősség", "mélységérzet" és más egyéb, amiről olyan idegesítően
  sok szó esik az audio-világban.
    Ebben a csoportban próbáltuk ki a Hitachi HT-324 hangszedőjét. A
  lemezjátszó tesztjét lásd a Bemutatjuk rovatban. Ez a lemezjátszó az
  Akai AP-100C kategóriájába tartozik, hangszedője néhányszáz forintos,
  feltehetően az Audio-Technica gyártmánya. Hangzási balansza nagyjából
  helyes, kiegyensúlyozott - de egy kissé fejbevert, "lapos" hangot ad:
  a mélyei-magasai egyaránt gyengébbek - különösen, ha az FF-fel mérjük.
  Erénye viszont ennek az igen olcsó hangszedőnek, hogy a középhangjai
  viszonylag tiszták. (Semmiképpen sem "japán hang"!)

  LM- és Concorde-széria

    Minden eddigi tesztünk közül ennek a 9 hangszedőnek a minősítése
  volt a legfárasztóbb. Rendkívül hasonló a hangjuk. Valami kevéssel
  mindig a drágábbakat hallottuk jobbnak, kivéve az LM 15-öt, amelyet
  egy hajszállal gyengébbnek éreztünk az LM 10-esnél. A legtisztább
  hangja, legalábbis a mi véleményünk szerint, az LM 30H-nak volt. Ez
  ugyanannyiba  kerül,  mint "H" nélkül, csak engedékenyebb a tű
  felfüggesztése. (De lehet, hogy csak a szokásos gyári "szórást"
  hallottuk, vagyis az egyik darab egy kicsit jobbra, a másik pedig egy
  picivel gyatrábbra sikerült a kelleténél.) A legjobb Condorde, a 30-as
  körülbelül úgy szólt, mint az LM 30.
    Érezzük ám, hogy ez az ítélet nem hangzik valami meggyőzően, és
  hogy  nekünk  a pickupok hangjának karakterét kellene leírnunk.
  Megpróbálkozunk vele - de előbb tisztázni kell valamit. Azt, hogy az
  LM-hangszedők lényegileg azonosak. A Concorde-modellek is azonosak.
  Egymással is azonosak. Valószínű, hogy mind a 9 hangszedő teljesen
  azonos azzal az egyetlen alaptípussal, amelyet annak idején az
  Ortofon-laboratóriumban  a  VMS-principium alapján megépítettek. A
  Concorde-ok már a papírforma szerint is megegyeznek az LM-család
  egy-egy tagjával. Az árdifferencia pontosan kiegyenlíthető azzal a
  "kagylóval", amelyet az LM-hez esetleg meg kell venni, a Concorde-hoz
  viszont már nem. A tűjük is azonos.
    Eltérés természetesen van ennek a 9 pickupnak a hangzásképében.
  Úgy képzeljük, hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy bevált,
  jó öreg hangszedő, a maga csengő-bongó, de egy kissé nyers hangjával.
  Tanítómestereket  fogadtak  mellé,  és  mindent elkövettek, hogy
  elsajátítsa, amit a magasabb körökben tudni kell. Hol itt reszeltek
  rajta, hol ott csiszoltak rajta, és valóban: egyre jobb a modora - de
  mintha mindig feszélyezve érezné magát. Körülbelül így summázhatjuk
  véleményünket a dán cég mágneses hangszedőiről. Igaz, nem ismerjük a
  két legdrágábbat, az M20 FL Supert és az M2OE Supert. De majdnem
  annyiba kerül az LM 30H is: a VMS2OE/II. árának másfélszeresébe.
  Véleményünk szerint Ortofonban számolva változatlanul az FF15E/II. a
  Best Buy, azaz Előnyös Vétel.
    A  rend  kedvéért  még  csináltunk  két  próbát.  Előbb
  összehasonlítottuk az előző csoportgyőztest, a VMS-t az LM 30H-val, és
  az utóbbit találtuk jobbnak. Majd újra felszereltük a Sonust, és ezt
  is  összemértük  a  legjobb LM-hangszedővel. Félreismerhetetlen a
  különbség a Sonus javára! Az igazsághoz híven elmondjuk, hogy ezen a
  próbán részt vett egy régi barátunk is, aki évek óta hivatalból jelen
  van a Hanglemezgyártó könnyűzenei felvételein, és saját bevallása
  szerint is ugyanúgy hall, mint a hangmérnökök nagy része. A teszt -
  mint mindig - most is "vakon" folyt, csak két LED világított: hol a
  sárga, hol a piros, attól függően, melyik hangszedőt hallgattuk. Nos,
  a próba végén, amikor az volt a kérdés, kinek melyik tetszett jobban,
  négyen kapásból rávágtuk, hogy a "sárga", mert természetes, tiszta,
  eleven, levegős a hangja - barátunk pedig ugyanígy gondolkodás nélkül
  azt mondta, hogy "a piros, mert annak jobbak a magas hangjai". Arra az
  érvre pedig, hogy de hiszen a koncerten nincsenek ilyen mesterkélt
  magashangok, azt válaszolta, hogy "ez igaz, de én a koncerteken is
  mindig fel szeretném tekerni a magas hangokat". Hogy ebből mi a
  tanulság, azt Olvasóinknak maguknak kell levonniuk - lehet, hogy nem
  nekünk adnak igazat.

  MC-sorozat

    Minden MC afféle "félkarú óriás", sokra képes - de nem önmagában.
  Hogy kimutassuk, melyik a legjobb, előbb meg kell találni hozzájuk a
  legjobb illesztő egységet.
    Ha csak a megtaláláson múlna, hamar révbe jutnánk: a T-30
  transzformátor az, amellyel mindhárom dinamikus Ortofon pickup a
  legtisztábban szól, mentesen minden érdességtől, "felrakódásoktól",
  színeződésektől. De az ára, az ára! Számoljunk MC2O/-ban - ez a
  hangszedő kétszerte drágább a VMS 20E/II-nél, amely a magyar vevő
  számára is felfogható mennyiségű valutát reprezentál. Nos, a kis
  hengeralakú STM-72 trafó még csak harmadannyiba kerül, mint egy MC2O.
  Az  elő-előerősítők  már  másfélszerte  drágábbak  magánál a
  hangszedőnél, a T-30 transzformátor árán pedig éppen három darab
  MC2O-at vehetnénk...
    Elég hamar úgy döntöttünk, hogy a head-ampokat (elő-előerősítőket)
  elhanyagoljuk. Határozottan érződik rajtuk valami "elektronikus íz".
  Összehasonlítottuk  őket mindkét transzformátorral (a forrás két
  egyforma MC2O volt). A drágábbikkal, a T 30-cal nincsenek versenyben,
  a kisebbiknél pedig nem sokkal jobbak - ha jobbak egyáltalán. Inkább
  azt lehetne mondani, hogy a két elő-erősítő kiegyenlítettebben,
  mélyebb tónusban, de egy kicsit ködösebben szól, az STM-72-nek pedig
  valami hiányzik az aljából, a teteje egy hajszálnyival érdesebb, de a
  hangja  mégis  élőbb, természetesebb. Miután az árarányuk 1:5 -
  érdeklődésünket a transzformátorokra korlátoztuk.
    Ezekből nem volt két egyforma példányunk, így hát ettől kezdve
  minden kombinációt állandó etalonunkhoz, a Sonushoz viszonyítottunk,
  ehhez a viszonylag igen tiszta hangú, de mégiscsak mágneses pickuphoz.
  Hogy saját magunkat is ellenőrizzük, erre a szeánszra meghívtuk
  Degrell Lászlót is. (Különös tekintettel arra, hogy ő is egy Ortofon
  MC-t használ, STM 72-vel, és elkötelezett híve az MC-hangnak, szemben
  a Hifi Magazin szerkesztőjével, aki eddig inkább a mágneses típusoknak
  igyekezett pártját fogni. Ez az este, úgy látszik, arra rendeltetett,
  hogy a Saulusok Paulusokká legyenek. Degrell Laci csak meglepődött
  azon, hogy a Sonus mennyire versenyben van a dinamikus típusokkal,
  jómagam viszont bármelyik MC-kombinációt jobbnak hoztam ki a Sonusnál
  - A szerk.)
    Megcsináltuk azt a játékot, hogy öten külön-külön felírtuk, hány
  százalékkal (valami absztrakt százalékot tessék elképzelni) jobb a
  Sonusnál  a T-30 trafó és valamelyik MC-hangszedő kombinációja.
  Átlagban az jött ki, hogy az MC20 semmivel, az MC10 kilenc, de az MC30
  is csak 16 százalékkal. Lesznek, akik ezt szentségtörésnek veszik, de
  itt szeretnénk leszögezni, hogy az MC30-at az audio-világban általában
  nem tartják klasszis pickupnak - leszámítva természetesen a HiFi
  Stereophoniet...
    A  három  hangszedőről  (pártállástól függetlenül) az volt a
  véleményünk, hogy az MC20-as sima, torzítatlan hangképén ront egy
  kicsit  a mély hang hiánya, és a Sonusénál talán szegényesebb
  "színpad".  Az  MC10  hangjának  felső  regisztere már némiképp
  "szőrösebb", de a mélyei a helyén vannak, és hogy ez a mély hang nem
  valamiféle színeződés, bizonyítja, hogy az MC30-ról is ugyanezt a
  basszust hallottuk.
    Más kérdés, hogy a T-30 transzformátor - az ára miatt - csak a
  legdrágább MC-hez illik (a gazdagok egymás között házasodnak), a másik
  két hangszedőhöz viszont nem kell szégyelni a kis STM-72-t sem - és a
  dolog máris érdekessé válik. Az MC10/STM-72 kombináció körülbelül a
  Sonus-szal ér fel; ha hivatalosan forgalomba kerülne, azt mondhatnánk,
  hogy az előerősítőnk után az etalonhangszedőnk is közkézre került!
  Utánajártunk. Az átszámítási kulcsok vállalatonként eltérőek: az egyik
  kereskedelmi vállalat boltjaiban 7500 Forintba kerülne az MC10/STM-72,
  a másik vállalat ugyanezt 4500 Forintért tudná forgalomba hozni! Igaz,
  az MC-hangszedők tűjét csak a gyár cserélheti - de végtére is, az
  Ortofonnak képviselete van Budapesten...

                                    HFM