Audio-kultúraAz etalonról mint mércéről és műszerről Nemrég és nemhivatalosan meghívtak bennünket az egyik üzembe, hogy hallgassunk meg egy új hangdobozt. Afféle ősmodellről volt szó, tehát nem nullszériáról, még csak nem is prototípusról, csupán arról, amit a tervezők hamarjában sajátkezűleg összeraktak. Úgy érezték, máris sokkalta jobban szól, mint bármelyik előző típus, de szerették volna kitudni a mi véleményünket is. Minden ember hiú, az újságíró meg aztán éppen nem kivétel, mégis, köszönettel visszautasítottuk a megtisztelő meghívást. Ugyanis idegen környezetben, rendkívül gyatra hangszedőről és erősítőről hallgattuk volna az új hangsugárzót - ugyan mit is állapíthattunk volna meg róla? Azt, hogy tényleg valamivel szebben szól az elődeinél? A tervezők ettől aligha lettek volna bölcsebbek. Boldogabbak még kevésbé, hiszen ők azt szerették volna demonstrálni, hogy a fejlődés nem árnyalatnyi, hanem ugrásszerű - aminek, mitagadás, éppen ideje is volna már. Mellesleg szólva, nem mindenki ennyire optimista. Mások inkább az egyenletes, fokról fokra való fejlődésben hisznek, akárcsak a híres pszichiáter, akinek betege azt képzelte magáról, hogy ő XIV. Lajos. Az orvos nem adta fel a reményt, és szívós munkával, fokról-fokra három Lajost lealkudott. A páciens ma már csupán XI. Lajosnak képzeli magát. Nem győzzük ismételni: nincs aranyfülünk (másnak sincs). A mi mesterségünk abban áll, hogy a különféle hifi-masinákat beillesztjük egy általunk jól ismert, semleges karakterűnek ítélt etalonrendszerbe, és megfigyeljük: milyen mértékben és irányban színezi el a hangképet az idegen készülék. Magától értetődik, hogy ezt az etalonrendszert nagyon gondosan válogatjuk össze, minduntalan felülvizsgáljuk, mondhatni: karbantartjuk (ronda szó). Referencia-gépeink nem lehetnek sem túlságosan drágák, sem túlságosan olcsók - és ez a mi legnagyobb dilemmánk. Ha túlságosan drága etalont választunk, joggal vethetik a szemünkre, hogy nem a földön járunk, és hogy a közhasználatú Teslák, Akaik, Videotonok tulajdonosai semmire se mennek a mi megállapításainkkal. Ez igaz is - egy bizonyos mértékig. Sajnos, kevesebben gondolnak a másik veszéllyel, már tudniillik azzal, hogy mi van, ha túl gyönge etalonnal dolgozunk. Ebben az esetben meghamisítjuk, de legalábbis bizonytalanabbá tesszük a szubjektív tesztek eredményét. Referenciakészülékeinknek ugyanis kettős funkciójuk van: nemcsak mércének használjuk őket, de mérőműszernek is. Nézzük például a Spendor BC1-et. Ha más hangsugárzókat tesztelünk, mérce a Spendor, ezt kell elérni vagy megközelíteni. De ha erősítőt vagy hangszedőt vizsgálunk, akkor a BC1 már műszer, amellyel megpróbáljuk kimutatni a többi láncszem ilyen vagy olyan tulajdonságait. A Spendorral egyébként szerencsénk volt: ez az a neves nyugati modell, amely még mindig tízszerte olcsóbb a luxusdaraboknál, és hibáival-erényeivel is kitűnő munkaeszköznek bizonyult. Tulajdonképpen nem jártunk rosszul a Quad teljesítményerősítővel és a Revox RIAA-korrektorral sem. Úgy véljük, a minőségük Nyugaton is respektálható, a középkategóriát valószínűleg meghaladja. A mi hangszedő- és hangsugárzó tesztjeinkhez feltétlenül megfelelnek. Nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb hazai konstrukciókkal válthatjuk fel őket dehát ezt már sokszor elmondtuk. Gondunk van viszont a hangszedőinkkel. Igaz, a mágneses Sonus Gold Blue térhatása, a mozgótekercses Ortofon MC 10 sima, torzítatlan hangképe változatlanul meggyőző, de azért ha összehasonlítjuk őket, rútul kimutatják egymás hibáit. A mérce, amit állítottunk, csak látszólag magas, hiszen a Sonus is, az Ortofon is tulajdonképpen a középkategóriába tartozik: léteznek nagyságrenddel drágább - és persze nagyságrenddel olcsóbb hifi-hangszedők is. Tény, hogy a "műszerünket" kezdjük gyanakvással nézni. Gyakran hallani, hogy a hangszóró a leggyengébb láncszem, dehát a hangszedő is elektromechanikus szerkezet, és bizony eléggé tökéletlen. Most, amikor javában készülünk a FEB-re (ha valaki még nem hallott volna róla: a Fono Előerősítők Bajnokságára), aggaszt bennünket, hogy hangszedőink fogyatékossága esetleg tévútra vezet bennünket, vagy legalábbis nagyon megnehezíti a dolgunkat. Ezért noha változatlanul üzemben tartjuk a Sonust és a többit, és ellenőrzésképpen újra és újra kipróbáljuk majd őket -, most Olvasóink elnézését kérve kivételesen áthágjuk a magunkalkotta szabályt, és átmenetileg egy igen értékes hangszedőt illesztünk etalonrendszerünkbe: az Ortofon MC 30-at, a T 30 transzformátorral (a HUNGAGENT Rt. szívességéből). Ez a kombináció egyesíti a mi két hangszedőnk erényeit, a gyöngéik nélkül. Nem győzzük hangsúlyozni: nem mércének tekintjük. Csakis műszernek.