HangszervizSzívesen fogadjuk Olvasóink véleményét, megjegyzését, hozzászólását, kritikáját - de nem telefonon. Minden levélre válaszolunk, ha nem is postafordultával. (Válaszboríték fölösleges.) Kérjük, hogy lehetőleg géppel írjanak. Mindazt, ami e levelekből közérdekű, továbbra is megtalálhatják a Hangszerviz hasábjain. A "..." kihagyást jelöl. Közérdekűnek ítéljük, s ezért térítés nélkül közreadjuk Olvasóink adásvételi és cserejavaslatait ("Böngésző"), csak ne feledjék, hogy minden ötezer forintnál értékesebb készülékhez vámcédula szükséges. Ismét nem vártuk be a legfrissebb postát. Mire előző füzetünk megjelent, mi már lezártuk a mostani Hangszerviz anyagát, hogy 7. számunk - elsőnek a Hifi Magazin téli kiadásai közül - még decemberben Olvasóink kezébe kerüljön. Sikerült viszont helyet szorítani szinte minden apróhirdetésnek. Ha igaz tehát, akkor most behoztuk a tavalyi késedelmet, Bízunk benne, hogy magazinunk ezentúl valóban "menetrendszerűen" jár Olvasóinknak, évente háromszor: áprilisban, augusztusban, decemberben. Címünk: Hifi Magazin, 1906 Budapest, Pf. 223. FEB első harsonaszó Sorompók közé szólítottuk az erősítő-tervezőket 4. számunk Délibábos Oldalán, s eddig jó másfél tucatnyi amatőr konstruktőr gyűlt egybe a FEB zászlaja alatt. Csak arról feledkeztünk meg, hogy közöljük a nevezési határidőt, így aztán volt, aki azonnal, volt, aki csak egy fél év után jelentkezett a lovagi tornára. Hadd zárjuk hát le most utólag a pályázatot. A vitézi erőpróba előtt nem kívánunk belebocsátkozni semmiféle spekulációba arról, hogy mely konstrukciós elvek nyomán szólhat egy erősítő jól vagy rosszul. Valamennyi készülék csupán fekete doboz a mi számunkra. Éppen csak a legfontosabb paramétereiket - például a frekvenciaátvitelt, a torzítást, a zajt - mérjük meg, és nem várunk el többet, mint hogy teljesítsék a DIN 45 500 előírásait. Amikor elégedetlenek voltunk, közöltük ezt a tervezővel, és módot adtunk rá, hogy kijavíthassa a hibát. (Voltak, akik többször is éltek ezzel a lehetőséggel...) Most hát együtt a "mezőny", következzék a meghallgatások sora. Az első menetben a Revox az ellenfél, ezt kell kiütnie a nyeregből annak, aki versenyben kíván maradni. A második körben - ekkor már az erősítők tervezőit is meghívjuk - egymás között versengenek a készülékek. Ez elég sokáig tart majd, mert kívülállókat is meghívunk, vendégzsűriket szervezünk, hogy újra és újra ellenőrizzük magunkat. Mire ez a kiadásunk Olvasóink kezébe kerül, talán már kialakul az élmezőny. Szeánszokról - számszerűen Dr. Fiók János Bp., Kazinczy u. 2., 1191 Elismeréssel kell adóznom a Hifi Magazint létrehozó kezdeményező készségnek és az ügy iránti elkötelezettségnek, amelynek következtében lapjuk színvonala, gyermekbetegségeit kinőve, töretlenül emelkedik. Ez a lap tekintélyt, rangot vívott ki magának, ami kötelez is. Ez késztetett arra, hogy megírjam néhány jószándékú, bíráló észrevételemet is. A különféle berendezések értékelésében nagy jelentőséget tulajdonítanak az (Önök által szeánsznak nevezett meghallgatásoknak - helyesen, hiszen "a puding próbája az evés". Ezek a szeánszok némi általánosítással lélektani (inkább pszichoakusztikai. A szerk.) kísérleteknek is nevezhetők. Munkám során mindennapos feladatként találkozom a kísérletek tervezésének és értékelésének problémájával, és talán szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az évek során egy kevés statisztikai szemléletet is sikerült elsajátítanom... Végül is a Quad kontra Merkury teszt meglepő konklúziója arra késztetett, hogy statisztikai szempontból értékeljem a különböző szeánszok során kapott, és Önök által nagyon korrekt módon megadott számszerű értékeket. Ezeknek az értékeknek a szórása és ehhez képest a tesztek résztvevőinek kis száma előttem kérdésessé tette (hangsúlyozom: esetleg létező) különbségek kimutathatóságát. Ezt a gyanúmat a későbbi alaposabb statisztikai elemzés csak még inkább megerősítette... A közölt részletek szerint ezeknek a kísérleteknek az összeállítása és végrehajtása hibátlannak tűnik. Ezért is érthetetlen az a felületesség, ahogyan a kapott eredményeket értékelik. A kísérletek tervezésében fontos szempont a szükséges és elégséges elemszám kérdése... Sajnos, Önök a szubjektív teszteket olyan kevés hallgató bevonásával végzik (kis elemszám), hogy az ilyen adatok értékelésére statisztikailag igazán alkalmas próbák szóba sem jöhetnek... Már hallani vélem ellenvetésüket, hogy a labdarúgó mérkőzéseket gólra, a Hifi Magazin tesztjeit pontokra játsszák, és nem kell statisztika ahhoz, hogy eldöntsék, melyik csapat volt a jobb. Ez így igaz, de gondoljanak csak arra, mi lenne, ha nem egy, hanem tíz bíró bíráskodna, és nemcsak a gólok száma, hanem azok szépsége is számítana. Ugye, nem lenne olyan egyszerű a helyzet. Mellesleg statisztikai okai is vannak annak, hogy a szubjektíven megítélendő sportágakban (pl. műkorcsolya) nagyobb számú döntnök osztja az ítéleteket. Visszatérve a statisztikára, számításaim szerint - amelyeket mellékeltem - Önök 10% vagy nagyobb elsőfajú hibával hozzák meg döntéseiket. Ez azt jelenti, hogy a szeánszokon minimum minden tizedik esetben nemlétező vagy a valósággal ellentétes minőségi különbséget állapítanak meg. Tekintettel arra, hogy a Hifi Magazin véleménye a jelenlegi egyeduralkodó helyzetében perdöntő (nagyon hízelgő, de aligha igaz. A szerk.), jelenti ez azt is, hogy minden tizedik vásárló nem a megfelelő készülékre költi ezer forintjait, vagy - ami még rosszabb - ez a megalapozatlan vélemény hibás kereskedelmi döntéseket is motiválhat. Így ez a 10% nemcsak statisztikai szempontból teljesen elégtelen, de etikailag is túl bizonytalan. A megoldás csak az elemszám (a meghallgatások számának) növelése lehet. Itt, a példa kedvéért, 70 ember egyszeri véleménye statisztikailag többet nyom a latban, mint 7 emberé tízszeri meghallgatás után... Köszönettel és érdeklődéssel fogadtuk Dr. Fiók János levelét: módot ad rá, hogy eloszlassunk egy félreértést. Amit mi közreadunk, az nyilván csak a szó hétköznapi értelmében statisztika, de semmiképpen nem tulajdonítunk neki matematikai jelentőséget. Nem is tehetnénk, már csak azért sem, mert a szeánszokon elhangzó ítéletek nem hozhatók matematikai értelemben is közös nevezőre. Nem teljesen azonos a súlyuk. Sosem állítottuk, hogy házizsűrinknek különleges képességei volnának (éppenséggel tiltakozni szoktunk ez ellen!), de valamiféle rutinra mégiscsak szert tettünk, nem annyira a tizenöt évi hifizés, mint inkább a Hifi Magazin kétéves fennállása során (és nem annyira isten kegyelméből, mint inkább olvasóközönségünk bizalmából). Ez alatt a két év alatt számtalanszor végig kellett hallgatnunk olyan hanglemezeket, amelyeknek zenei anyagára már régóta nem tudunk figyelni, de lassan-lassan sikerül megtalálnunk a számunkra legfontosabb, akusztikai szempontból informatív részleteket. (Ez a hivatásos borkóstoló sorsa: csak ízlelgetheti a bort, de nem nyelheti le.) Emlékszünk rá, hogy mikor voltunk jó vagy rossz formában, és ha tévedtünk, igyekszünk okulni belőle. Számon tartjuk, hogyan szóltak az előzőleg tesztelt készülékek, köztük azok, amelyek valóban értékesek. Gyakran hívunk vendégeket, de aki először jár nálunk, az első két órában inkább csak a körülményekkel barátkozik - és ha kíváncsiságát kielégíthette, legközelebb már nem szívesen vállalja a szeánsz fáradalmait. Valószínűleg Olvasóink is méltánytalannak tartanák, ha céduláinkat (vagy félcéduláinkat) nekünk is név nélkül kellene leadnunk, ahogyan ezt a statisztika megkívánná. Levélírónk a műkorcsolyázásra hivatkozik, dehát ott is gyakorlott bírók döntenek, nem az egész stadion. Sőt: ott a bírók kizárólag a "magasabb szempontokat" veszik figyelembe. Nálunk ez nem megy. Mert mi van, ha például mi halálbiztosan rossznak tartunk mondjuk egy hangdobozt, de ugyanilyen biztonsággal azt is érezzük, hogy a vevőközönség nagy részének tetszeni fog (ráadásul: amúgy sincs más)? Nem kell-e ezt is szóvátennünk? És akkor hol van még az a tucatnyi, bárminemű statisztikai elemzést kizáró szempont, amelyre majd csak a jövőben próbálunk tekintettel lenni? Például, hogy X hangszedő jól szól ugyan Y erősítővel, de lehetőleg nem a Z hangdobozt kell használni hozzá, hanem... Sajnos, a matematikai statisztika a mi szakmánkban (nem az akusztikában! a hifiben!) gyakorlatilag alkalmazhatatlan. És nem is csak azért, mert olyan nagy többletmunkával jár, hiszen ezt még ellensúlyozná, hogy ezzel a módszerrel minden felelősség elhárítható. "Betápláltuk a zenét a zsűribe, a véleményét a számítógépbe. Mire a zsűri kijött a szobából, az eredmény kijött a gépből. Mi pedig mossuk kezeinket." Ezt a pilátusi politikát tudomásunk szerint eddig csak egyetlen nyugati magazin tette magáévá. Tesztjei szinte semmiféle támpontot nem adnak a vevőnek, és erős a gyanúnk, hogy a lapnak éppen ez a célja: a világért sem szól bele a gyárak szabadversenyébe. Bármilyen furcsa, de itt a statisztika éppenséggel az etika ellen dolgozik. Megesett ez már másutt is. Vajon mennyire megbízható a Hifi Magazin véleménye? Levélírónk úgy véli, hogy az esetek 10 százalékában hibázunk, vagyis ítéletünk biztonságát körülbelül 90 százalékosra becsüli. Ha igaza volna, mi tartanánk a világrekordot az audio-szakmában. Ekkora biztonság egyszerűen elképzelhetetlen egy olyan, bonyolult, "többdimenziós" társasjátékban, mint a hifi. Egyáltalán: még csak nem is fogható meg számszerűen, hogy mennyit tévedünk. Valószínűbbnek tartjuk, hogy ítéleteink többnyire helyesek, de - mint már kifejtettük egyszer - jókora tűrésmezejük van. Azonkívül korlátozott az érvényességi körük. Ezért nagyon fontos, hogy Olvasóink fenntartással fogadják ítéleteinket; hogy számontartsák, nem, feledkeztünk-e meg egy-egy fontos szempontról. Erre igyekeztünk felkészíteni őket már eléggé korán: 3. kiadásunk Szeánszológiájában. Azzal természetesen egyetértünk, hogy ha körülményeink engedik, növelnünk kell a meghallgatások számát. Gyakrabban kell hívnunk vendégeket - de talán még fontosabb, hogy mi magunk is többször megismételjük szeánszainkat. Miért nem harangozunk? Lőrentey János Bp., Attila u. 112., 1191 ...Nagyon jó az értékelő módszer, amivel dolgoznak, ezért mindig elfogadom az Önök véleményét. (Ha így van, nem helyes. Arra törekszünk, hogy Olvasóink a mi véleményünk ismeretében képesek legyenek megfogalmazni a saját véleményüket. A szerk.) Csak az a baj, hogy mindezt füllel nem tudom kontrollálni. Jó lenne, ha alkalomadtán az olvasók bevonásával egy művelődési házban vagy valahol máshol nyilvános bemutatót, "körmérkőzést" tudnának rendezni a hangtechnikai eszközök között. Miután más módon nincs lehetőségünk ilyen összehasonlításra, mi egyszerű halandók arra kényszerülünk, hogy az általunk jól-rosszul vásárolt készülék hangját viseljük el. Ha ez a hang nem tetszene, lehet - lutri - újat vásárolni, amelyről szintén csak otthon dönthetjük el, hogy jól vagy rosszul választottunk-e. Mindemellett közel sem biztos, hogy olyan készüléknél maradunk, amelyre Önök is nyugodt lélekkel áldásukat adnák. (Van ilyen?) Lehet, hogy nincs. A túl jó készülék általában megfizethetetlen, tehát nemhogy áldásunkat nem adjuk rá, de még meg is átkozzuk. (És sóhajtozunk utána - dehát mi is csak egyszerű halandók vagyunk.) Még szerencse, hogy a legtöbb masina csupán elfogadható kompromisszumot kínál többé-kevésbé elfogadható áron, tehát esetleg áldásunkat adjuk rá, de a legkevésbé sem nyugodt lélekkel. (Lásd néhány hasábbal később, hogyan szedik le a keresztvizet az általunk boldoggá avatott Merkuryról.) Az egyházban... akarom mondani: egy házban, azaz nem lakószobában tartott, nyilvános bemutatók ellen kardinális érvünk van, ugyanolyan meggyőző, mint a falusi plébánosé, akit a látogatóba érkező kardinális (bíboros) kérdőre vont: miért nem harangoztat a tiszteletére. "Tizenhárom okból nem - felelte a pap. - Az első mindjárt az, hogy nincs harang." A többi ok felsorolását elengedték neki. Nos, a mi falunkban sincs harang... de azért hadd soroljuk tovább az érveket. Tegyük fel, hogy mégis sikerül ne összeájtatoskodnunk egy ilyen nagyszabású lelkigyakorlatot. Odahagynánk tesztet, írógépet, nyomdát - hja, ahol szegény az eklézsia, ott maga harangoz a pap -, az érdeklődőket beterelnénk, és nekikezdenénk a harangozásnak. Állítjuk, hogy csak nagyon mérsékelt sikert aratnánk. Ugyanis amit mi keresünk, és amit előbb-utóbb (de csakis előbb-utóbb!) minden hifista keres, az egy teljesen semleges hangkép, amely nemcsak hogy nem attraktív, "lenyűgöző", hanem sokakban éppenséggel hiányérzetet kelt. Csak emlékeztetőül. Vannak, akik jobbnak találják a HS 500-ast a Spendornál, az Ortofon VMS-eket a Sonusnál; szívesebben hallgatják az Aidát (nem a Verdiét: a Videotonét) a Quad erősítőnél, és hogy magunkról is mondjunk valamit, amivel nem érdemes hencegni csaknem két évbe telt, amíg beláttuk, hogy a mozgótekercses hangszedők, úgy általában, bizony mégiscsak jobbak. A kezdetben túlságosan is hivő tömeg nagyrésze tehát viszonylag könnyű szívvel választaná az olcsóbb készülékek valamelyikét, de lelki békéje nem tartana sokáig, mert akinek a Gonosz egyszer már bogarat tett a fülébe, az később legalábbis kontrollálni szeretné magát. A legközelebbi meghallgatáson már nem teljesen ugyanúgy döntene, mint előzőleg, harmadszorra egy kissé meginogna, negyedszerre... vágjuk el a dolgot azzal, hogy nemhogy negyedszerre, de előszörre sem szervezhetünk nyilvános bemutatókat. És most a legfontosabb ellenérv. A hifi-hangdobozok csak szobában szólnak jól. Ugyanis minden hangsugárzó: gyötrelmes kompromisszum. A konstruktőrnek legelőbb azt kell eldöntenie, mit akar: kis szobában énekelni, vagy nagy teremben ordítani. Barátunk, aki a Spendorjait egyszer elvitte a Kandó Kálmán főiskolára, hogy a hallgatók kérésére bemutatót tartson egy nem is olyan nagy teremben, maga is csalódottan regisztrálta az eredményt. Igazán nagy térben pedig ezek a hangsugárzók berekednek, leégnek, megsemmisülnek. Nagy teret torzítatlanul csak olyan hangszórókkal lehet besugározni, amelyek (megítélésünk szerint) lakószobában csupán másodrendűek: képtelenek kimutatni azokat a nüanszokat, amelyek a különféle hanglemezek, hangszedők, erősítők hangképe között bizony nagyon is fennállnak. A hifi-eszközöket minősíteni mindig csak lakószobában lehet, öt-hat főnyi csoportok előtt. A mi Credónk így kezdődik: "Hiszek egy zenehallgatóban... de legfeljebb ötben." Kötelező normák Nyári, 5. kiadásunkban az Arany Kakadu Díjat adományoztuk a Delta egyik cikkének (Mágneses folyadékhangszórók, 1981. február). Viszonzásképpen a lap augusztusi számában bennünket is hasonló díjjal jutalmaztak. Úgy helyes, ha Olvasóinknak a teljes választ bemutatjuk, karikatúrástól. Tiszteletre méltó laptársunk, a Hi-Fi Magazin Arany Kakadu Díjjal tüntetett ki bennünket 1981/1. számában. Szösszenetét az váltotta ki, hogy mágneses folyadékhangszórónak merészeltük nevezni azt a műszaki megoldást, amely mágneses folyadékot juttat a dinamikus hangszóró légrésébe, hogy könnyebben elvezethessék a lengőcsévében fejlődő hőt. Egyetértünk vele: valóban pontosabb és látványosabb lett volna "A dinamikus hangszóró légrésébe juttatott mágneses folyadék a lengőcsévében fejlődő hő elvezetésére" cím. Laptársunk egyetért velünk, hogy ez a fogás ugyan valóban megnövelheti a hangszóró hatásfokát és csökkentheti a torzítását is, de tüstént kijelenti: már megint valami nyugati reklámkiadvány került a kezünkbe, és ennek alapján kürtöltük világgá a szenzációt, anélkül, hogy a legcsekélyebb fogalmunk is lenne a hangsugárzók elvi és gyakorlati problémáiról. Mi ugyan nem vagyunk az "audio-kultúra" felkent apostolai, de szívesen rendelkezésére bocsátjuk kollégáinknak a témáról összegyűjtött tudományos anyagot (különlenyomatokat, kongresszusi beszámolókat). A csattanó azonban még csak ezután következik: tiszteletre méltó laptársunk egyszerűen szamárságoknak minősíti egy 1974-ben (!) megjelent írásunk állításait. A magunk részéről messzemenően tiszteletben tartjuk mások véleményét, de az effajta sommás elintézést - és a hangnemet - még az önképzőköri üléseken is zokon vennék, a magyar sajtó hasábjain pedig szerény véleményünk szerint egészen más normák a kötelezők. És itt válik a dolog közüggyé. Talán segíti a kötelező normák elsajátítását, ha az Arany Kakadu Díjat az Arany Kaktusz Díjjal viszonozzuk. Arany Kakadu Díjjal olyan cikkeket tüntetünk ki, amelyekkel vitatkozni teljesen reménytelen vállalkozás volna, mert még a sajtó normái szerint sem érdemelnek többet egyetlen tömör szónál. Tény, hogy mi más normákat tekintünk kötelezőnek, mint a Delta. Például azt, hogy aki ismeretterjesztésre vállalkozik, jobban mérje fel a saját ismeretanyagát, ne összegezzen külföldi információkat olyasmiről, amihez nem ért, és ha a munkája ezt alkalomadtán mégis megköveteli, akkor legalább lektoráltassa magát valakivel. Kötelező normának tartjuk azt is, hogy a súlyos tévedéseket mindenkor helyesbíteni kell, akár visszamenőleg is. Lehangoló, ha egy ismeretterjesztő lap ehelyett inkább mellébeszél, elhallgatja olvasói előtt kritikánk lényegét, és állítólagos kötelező normák oltalma alá akarja helyezni magát, azzal, hogy ő is tiszteletben tartja a mások véleményét - ez demagógia, üres szófacsarás. Visszakézből beszerzett és felelőtlenül közreadott műszaki propagandairatokat nem lehet véleménynek tekinteni. Még kevésbé tiszteletben tartani. Átkeverő és antenna Kovács István, Oroszlány, Kertaljai u. 7/1., 2840 ...A közelmúltban, rokonaim jóvoltából hozzájutottam egy Philips 984 sztereó rádió-lemezjátszó-magnóhoz. Minden nagyon jó, mivel itt tudom venni az osztrák sztereó adást - de a miénket nem. Voltam több szervizben, de mindenhol csak azt kaptam, hogy áthangolhatják a rádiót, de akkor nem tudom fogni a CCIR-adást, amely esetenként jobb minőségű, mint a magyar, nem beszélve arról, hogy a legjobb és legújabb lemezeket sugározzák. A Hifi Magazinban olvastam, hogy létezik átkeverő, illetve esetenként lehet kapni... Vrádor József, Százhalombatta, Béke u. 4. II/1., 2440 Legutóbbi számukban említenek egy 12 elemes, CCIR-sávra méretezett antennát. El tudnák-e küldeni a rajzát? Minduntalan visszatérő kérések ezek. OIRT-CCIR adapterrel sokan kísérleteznek. (Mi is.) Igazán jót még nem láttunk ugyan, de előbb-utóbb biztosan akad olyan, amelynek már érdemes lesz közreadni a kapcsolási rajzát. Sokan érdeklődnek az általunk említett antenna iránt is, ezért lehetséges, hogy egyszer még közreadjuk a rajzát. Őszintén szólva azonban, nem sok értelmét látjuk, hogy olyasmivel foglalkozzunk, amihez mások sokkal jobban értenek. Olvasóink bőségesen találnak antenna-recepteket a Rádiótechnikában és évkönyveiben. Két könyvet is ajánlhatunk: Karl Rothammel Antenna-könyvét és Oxley-Nowak URH- és TV-antennák című munkáját. Mindkettőt a Műszaki Könyvkiadó jelentette meg, 1977-ben, illetve 1963-ban. Házhoz szállított hifi Vida János Bp., Rabinovits u. 6., 1107 Lehetségesnek tartanák közbenjárásukat, hogy a KERAVILL a hifi-készülékekre is kiterjessze a Kipróbálhat A Lakásán Egy Színes Televíziót nevű akciót? Így módunk nyílna az összehasonlításra, és nem vásárolnánk zsákbamacskát. Mindenki a piacról él, és egyetlen kereskedelmi vállalatot - tehát a KERAVILL-t sem - tudnánk rábeszélni olyasmire, ami az érdekeivel ellentétes és amire csak ráfizetne. Ha a színes televíziót már vételkényszer nélkül is kipróbálhatja az ember a saját lakásában, akkor ennek csakis az a magyarázata, hogy több a színes tévé, mint ahányan hajlandóak volnának megadni érte a magyar átlagjövedelem hét-nyolcszorosát. ÁFÉSZ és "Bizó" A jó hifi ma még hiánycikk, de legyünk derűlátók. A nagyüzemi termelésnek elkerülhetetlen következménye, hogy a piac telítődik, és vagy lejjebb szállnak az árak, vagy más kedvezményhez jut a vevő. Hiszen egy torony legalább annyiba kerül, mint egy színes tévé - érdemes lesz egy kicsit udvarolni a vásárlóközönségnek. Pető Sándor Nagykáta, Petőfi S. u. 4., 2760 Egy meglepő árleszállítás miatt ragadtam tollat. Lakhelyemen, Nagykátán (55 km-re Budapesttől) a helyi ÁFÉSZ 1981. augusztus 29-től szeptember 12-ig EXPO-napokat tart, a Skála-Expo mintájára. Ebben persze még semmi meglepő nincs. Elmentem a megnyitására, és olyat láttam, hogy a földbe gyökerezett a lábam. Akai GX4000 D magnó 15 ezer forint helyett 9060 (Kilencezer-hatvan!), Taya 4200 forint. Tudom jól, a Hifi Magazin olvasóit nem tudom erről értesíteni, de legalább az ismerőseiknek legyenek szívesek mondják el, mert még jócskán lehet kapni ezekből a magnókból. Őszintén köszönjük lelkes üzenetét. Izgalmát átéreztük: levelével átplántálta belénk a segítőkész feszültséget - de ahogy ilyenkor lenni szokott, hirtelenében senkit sem találunk, aki éppen magnót akarna venni. Minek a magnó, ha nincs rá szalag. De szép is lenne, ha egyszer ilyen üzenetet kapnánk valahonnan: "Kiárusítás az egész városban. Agfa, BASF, Maxell, TDK - féláron, minden méretben és mennyiségben. Aki legalább 5 tekercset vesz, ingyen megkapja az 1981. évi Táncdalfesztivál összes lemezét." Haladéktalanul leutaznánk. A hírnöknek, jutalék gyanánt, máris, felajánljuk a ráadásba kapott lemezeket. Utóirat: mégis találtunk néhány kollégát, akik a leértékelt magnókra vágytak. Expedíciót szerveztek Nagykátára, de lógó orral jöttek vissza: az Akaik is, a Tayák is már az első nap mind elkeltek. Hartai Sebestyén Bp., Kosciuszkó T. u. 10., 1012 Úgy gondolom, elég kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egyszerre vásároljanak komplett tornyot. Általában - az anyagi helyzettől függően - fokozatosan építünk, ráadásul nem is ugyanabból a márkából. (Ez az egyedüli okos módszer. A szerk.) Aki így tesz, annak az Önök lapja hatalmas segítséget jelent, hiszen a vásárláskor nincs mód a hosszas meghallgatásra, az összehasonlításról nem is beszélve. Viszont a lapnak is megvannak a maga korlátai. Nézzünk csak be a "Bízóba"! Vajon hány kapható fajtáról jelent már meg értékelés?! Pedig az ember nem szívesen dob ki 10-15 ezer forintot egy olyan készülékért, amiről nem tud egyebet, csak azt, hogy elég szép hangja van. Mást úgysem tud megállapítani, hiszen körülötte a vásárlók beszélgetnek, beszűrődik az utca zaja stb. Az eladók pedig - tisztelet a kivételnek - szinte kiutálják, ha sokat variál... Miért, más boltokban talán lelkesednek az eladók, ha a kuncsaft válogat? Igaz, a "Bízóban" az árak magasabbak, tehát többet érdemelne a vevő. Namármost, a Hifi Magazin arra szeretné tanítani olvasóit, hogyan lehet olcsón vásárolni. Ez az ambíciónk egyelőre objektív akadályba ütközik ti. nemigen találunk olcsó és jó hifi készüléket - akkor hát arra kéne rábeszélnünk az embereket, hogy vásároljanak drágán? Egyáltalán, miért fecsérelnénk energiánkat olyan típusokra, amelyekből Magyarországon csak egy-két embernek jut, és amelyeknek legvalószerűbb előnye csupán az, hogy a szomszédnak nem ilyen van? Sokkalta olcsóbban kellene forgalomba kerülniük. Ezen dolgoznak ma műszaki emberek, kereskedők - és árnyékukban a Hifi Magazin is. * AMATŐR NYELVÉSZEK FIGYELEM! Folytatjuk szómagyarító pályázatunkat, sőt, abba se hagyjuk egyhamar. Mi ugyan nem akarunk tőstül kiirtani minden idegen kifejezést a hifi-nyelvből (elvégre még a címlapunkon is van belőlük vagy öt!), de örülünk, ha egyik-másik helyett igazán jó magyar szót találunk. Nem feltétlenül azért, hogy kiszorítsuk vele a régit, hanem hogy váltogathassuk őket. Az újságírásban mindig jól jönnek a szinonimák (no tessék, már megint egy idegen szó). Az se baj, ha az új szavak nem vadonatújak. Most is díjazunk olyanokat, amelyek ismerősen csengtek a mi fülünknek is, de még nem terjedtek el széles körben. Ezzel is bátorítani akarjuk Olvasóinkat: ízlelgessék a szavakat és próbáljanak megbarátkozni azzal, ami első hallásra még szokatlan. (Híres példa, hogy a budapestiek kezdetben sehogyan sem akarták elfogadni a vízvezeték szót: úgy érezték, hogy a bevált német Wasserleitung valahogyan találóbb, pontosabb, egyszóval vasszerlejtungosabb...) Nagy megelégedésünkre szolgálna, ha az e hasábokon javasolt kifejezések elterjednének, s mind gyakrabban találkoznánk velük az olvasói levelekben is. Persze, mi csak ajánlhatjuk ezt - az új szavak sorsáról tízezrek döntenek. Legutóbbi számunkból hely- és időhiány miatt hiányzott a nyelvészkedés, de most pótoljuk. Hét olvasónknak szavaztuk meg a szokásos honoráriumot: egy éves előfizetést a Hifi Magazinra. Mindenekelőtt egy olyan ötletet jutalmaztunk, amelynek - sajnos - már kevés az esélye. Pruzsinszky Imre tiszafüredi olvasónk (nagyon szellemesen) azt írja, hogy hallgatva a baromfiudvarokon a csipogást, sehogysem "ugrik be" neki a magassugárzók hangja, mert azt ő inkább a fecskék beszédével asszociálja, tehát nevezzük a csipogót inkább csicsergőnek. Nos, aki hallgatott már mérőjeleket magassugárzóról, érezni fogja, hogy tényleg ez a szó az igazi: hangrendjében is magasabb, és nem pulzáló, hanem folyamatosan változó hangot jelöl. Igaz, a már régen elterjedt csipogónak tetemes előnye van - de hátha még nem késő. Többen javasoltak magyar szót a "shell" helyett. Csűry István (Debrecen) és Sziklai Tibor (Budapest) kagylónak, a szintén fővárosi Lőrentey János papucsnak, a nyíregyházi Halmai Csaba pedig egyszerűen csak héjnak nevezi a hangkarok fejrészét. Egyik ötlet sem új (mindet hallottuk már), de mindegyik jó, és végtére ez a fontos. A shell szót mától kezdve átengedjük a kőolajiparnak. Nem fedi a "shell" fogalmát egy valóban új szóösszetétel, a tűágy - viszont kitűnően illene valami másra: magára a tűnélküli hangszedőre, amely a tűt fogadja. Erre a szóra még szükségünk lehet, így ezt is jutalmazzuk. Beküldője, a szegedi Szerencsés György (nomen est omen) már másodszor pályázik szerencsével. Úgy látszik, hosszú távon berendezkedett az előfizetésnek e legpraktikusabb módjára. Tudja-e valaki, mi az: csévélő? Ezt a kifejezést ajánlja a budapesti Katona Miklós a "tape deck" helyett. Javaslatán sokat vitatkoztunk. Nyelvész aligha talál benne kivetni valót: rövid, találó, könnyen kimondható szó, tükrözi a gép egyik fontos funkcióját, és kimondatlanul tartalmazza a szalag szót is, hiszen csévélni csak valami hosszú és vékony anyagot lehet. Műszaki kollégáink idegenkedtek tőle. Zavarta őket, hogy esetleg ilyen mondat áll össze: "csévéljük vissza a szalagot a csévélőn", és azzal érveltek, hogy készülékünk nem csupán csévél, hanem elsősorban felvesz és lejátszik... Akkor viszont a csévélő még mindig 50 százalékkal jobb az eredeti angol "tape deck"-nél, mert az nemhogy a felvétel-lejátszás, de még a csévélés motívumát sem tartalmazza! (Valamiféle vízszintes dolgot jelent, amire ráteszik a szalagot. Akár még szalagtartó állványt is érthetnénk rajta, ha nem tudnánk, miről van szó.) Egy szó mint száz: a szerkesztő szimpat... rokonszenvez a csévélővel. Mostantól kezdve nem mi adjuk meg a címszavakat: Olvasóinkra bízzuk a keresgélést. (A tiszteletdíj továbbra is kijár a legjobb szavakért.) Egy ötletet azért most is adunk. Magyarul egyelőre csak körülírni tudjuk, mi az a valami a lemezjátszó tányérján, amire a hanglemezt fektetjük. Jobb híján lemezalátétnek nevezzük, vagy lemeztányér-guminak (holott nem is biztos, hogy gumi). A németnek sincs jobb szava rá, mint hogy Schallplatten-Unterlage, és ugyanígy fejezi ki magát az angol is, de mennyivel tömörebben: mat... * Import-portékák Dr. Varga Sándor Gödöllő, Stromfeld-sétány 6., 2100 ...Tavaly, de még ez év tavaszán is, terítve volt az osztrák hifipiac (Bécs) az Eumig Metropolitan CCD-vel, az eredetileg közel 20 ezer schillinges - az NSZK-ban kétezer márkás - ár helyett 3990 osztrák schillingért! Ez a fekete Top-Lader, azaz felültöltős kazettás deck felkelthette, gondolom, nemcsak az én figyelmemet. Nem a sok cicoma (távvezérlés, visszhang, tesztgenerátor stb., stb.), hanem a rendkívül alacsony torzítás és kis zaj miatt. No meg a 3 fej! Úgy tűnik, nem halandzsa az FeCr-re megadott 30-18k átvitel, 65dB jel/zajjal, ohne Dolby! Elkápráztató mutatványom: a legközönségesebb, hozott Polimerre az ismerősöknek olyan felvételt rittyentek, hogy némely krómszalag is elszégyellhetné magát. Hát persze, van itt elektronika kilóra: 30 IC, 111 tranzisztor, 12 FET, 2 foto-tranzisztor, 148 dióda, 30 LED és 7 Zener. A Foto Herlango és Foto Niedermayer árulta. Ha "vigyázó szemünket" Bécsre vetettük volna, lehet, hogy a magyar külkereskedők bombaüzletet köthettek volna... Úgy látszik, Ortofonék valamilyen előnyös kereskedelmi ajánlattal éltek, ezért ez a nagy "Ortofónia"? Némely kollégák ezt félreértik, és úgy magyarázzák, hogy a HFM-ben a piac legjobb betétei kapnak reklámot, értem ezalatt az ár/minőség viszonyt! Kellene azért egyéb márkák iránt is érdeklődni: a Shureok korszaka lejárt, most Ortofon járja, holnap...? Gratulálok az önálló HFM-nek. Most, az 5. szám után, azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük: nemcsak hasznos, hanem élvezetes is, stílusa, eredetisége és közvetlensége sokunkra jótékony hatást gyakorol, sőt, rekeszizmainkat is mozgásba hozza... A Metropolitan valóban nagy fogás, de nem külkereskedelmi léptékkel mérve. Az Eumig cégnek ez a különlegessége, amelybe tényleg beleadtak apait-anyait, arra volt hivatva, hogy végre egy osztrák magnóval is betörjenek a nagy nyugat-európai szupermarketbe. Nem sikerült. A gyártást abbahagyták, a készlet a kereskedők nyakán maradt, tehát alaposan leértékelték, hogy mielőbb túladjanak rajta, hiszen "meghalt a király - éljen a király", vagyis: helyet az utódjának. Ennyire olcsón azonban valószínűleg már csak az utolsó néhány tucatot lehetett megszerezni. Feltehetően garancia nélkül. Dehát a turistának csupán egyetlen egy készülék alkatrész-utánpótlásáról kell gondoskodna... A hangszedőkről, de általában bármilyen hifi jószágról: mi csak azt vizsgálhatjuk, amit a kereskedőktől vagy a gyáraktól kölcsönkapunk. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy világcégek is szóbaállnak velünk, habár tesztjeink kicsengésén ez mit sem változtat. Örültünk az Ortofonoknak - mint ahogyan most is örömmel fogadtuk az AKG-hangszedőket. Nyilván azért kaptuk meg őket, mert a gyártó esélyt lát a magyar piacon. A Dynavector, a Supex, a Koetsu egyelőre még nem keresett meg bennünket... Merkury pro és kontra A Merkury rádió arról az istenségről nyerte nevét, akihez az ókori Rómában - a többi között az utazók és kereskedők imádkoztak. Véleményünk szerint a Merkury is képes rá, hogy veszteséget okozzon az utazóknak és kereskedőknek. De azért ne istenítsük: igaz, sokan meg vannak elégedve a hangjával, mások viszont csalódtak benne, s akkor még nem is szóltunk a gép praktikus problémáiról. Először is adjuk vissza a szót az előző levél írójának, dr. Varga Sándornak, aki - mint látni fogjuk - sikerrel "akaizált" egy Merkuryt. ...Egyébként komoly lidércnyomástól szabadított meg a HFM 5. száma! Ugyanis az elsők között voltam, akik felfigyeltek a lengyel Merkury rádióra. Annyira jónak találtam, hogy rögtön vásároltam is egyet, azzal a céllal, hogy átalakítsam, és soproni rezidenciámban az osztrák URH-t élvezhessem vele. Hifista barátaim nagy-nagy ellenérzéssel fogadták lelkesedésemet, sőt, amikor arról hebegtem, hogy hangzásban még a Quad-dal is összevethető, kimondottan utálattal néztek rám, s azóta kiközösített lettem: "Lengyel rádióért pénzt adni!" "Neki ez hifi?" Hogy az emberi megítélés mennyire szubjektív, azt most igen erőteljesen sikerült átélnem: a Merkuryt egyszerűen nem akarták jónak hallani, sziszegő magasaira hivatkoztak - ebben a piezo magasaim is ludasak, úgyszintén az érdességében. (Igen, azt mondják, az a csipogó kissé érdesen szól - és jó hatásfokú. A szerk.) A Merkury még annyira új volt, hogy a következő csel is bejött: az Unitra feliratot átragasztottam egy alkalmas méretű Akai emblémával, s mint a japán ipar Magyarországon gyártott termékét mutattam be más hifizőknek, akik még nem tudtak a Merkuryról. A hatás megdöbbentő volt! Rögtön kiderült, milyen jó japán masina ez. Amikor az ára után érdeklődtek, közöltem, ugyanannyiba kerül, mint a dán rádió (!!!). Nem sokallták, sőt, érdeklődtek utána, hol kapható. Amikor bevallottam a csalárdságot - az embléma viszont ma is rajta van! - rohantak vásárolni. Néhány észrevételem a Merkuryról: nagyon primitív a térerőkijelzés, a műszermutató "0"-t soha nem mutat, azonkívül a skálaosztás kb. 3,3 értékénél "végkitérés" van, nincs tovább! Nem egy készülékkel szereztem tapasztalataimat: jónéhány átment a kezemen, részben vásárlás, részben URH-átkötés miatt... A kapcsolási rajz alapján ugyanis erősen gyanítható volt, hogy eredetileg nyugati URH-sávra (is?) szánták a Merkuryt. A bemeneti négy rezgőkör gyanúsan nagy pótkapacitásokkal van átkötve, azonkívül a tranzisztorok megválasztása is (BF 314, BF 195) erre enged következtetni - lásd, ezzel ellentétben a többi Unitra sztereó masinát. Az átalakítás gyorsan, különösebb műszerezettség nélkül elvégezhető. (No, no. S. A. megjegyzése.) Hiányzik bizony itt is nagyon a monitorkapcsoló! Nem is értem, miért nem a Merkuryt monitorosítják a HFM-ben? (Budapesti olvasó, teljes címmel.) ...A Nagyító után Önök is mértéktelenül zengik a Merkury dicsőségét, ami sehogyan sem vág egybe saját tapasztalataimmal. A Prometheuson keresztül kifogástalanul szóló szalagjaim a Merkuryn át egy kierősített diktafon hangminőségével szólaltak meg... Az én fülem irritálja, Önöknél bocsánatos bűn a Merkury sziszegése kis hangerőn is. Miért? A saját készülékemen kívül még négy Merkuryn volt alkalmam tapasztalni az alábbi hibákat: Az AFC hatástalan, a középállásmutató elmászik. A második hangszórópár maximális hangerő-állásnál is csak az első kettő kihúzásakor hallható (vagy 2 centiről) - telefonhangon. Minden sávon, minden hangdobozzal erős sziszegés, kis hangerőn is. AM-sávokon az érzékenység és a szelektivitás egy 20-30 éves rádióénál is rosszabb (füllel). A zajzár hatástalan. Ezeket többnyire nem vizsgálták a bemutatáskor. Mi a véleményük? Mindenekelőtt arról, amit nem vizsgálunk. Az AM-sávot, mint már többször leírtuk, nem tekintjük a hifi-készülékek minőségi jellemzőjének, csupán egy szolgáltatásnak. Még kevésbé tartjuk fontosnak, hogy két végerősítővel négy hangdobozt működtessenek. Végül - és ezt is hangsúlyoztuk! - még nem vagyunk eléggé felkészülve az URH-tunerek szubjektív tesztjére, ezért a receivereknek egyelőre csak az erősítőrészét minősítjük füllel is. A Merkury teljesítményfokozata valóban egy kissé zajos (erről is szóltunk a cikkben), de korántsem minden dobozon! Tény, hogy a jóminőségű hangsugárzók általában kevéssé érzékenyek; rosszabb hatásfokúak, tehát ezeken elhal a Merkury saját zaja. Az is tény, hogy a hazai hangdobozok többnyire érzékenyek, jó hatásfokúak, viszont a minőségük... Íme a mi dilemmánk! Ha jó hangsugárzót használunk, rosszul modellezzük a jelenlegi magyar hifi-gyakorlatot. Rossz hangsugárzókat viszont nem használhatunk etalon gyanánt, hiszen teljesen irracionális eredményre jutnánk. Levélírónk valószínűleg VT-hangszórókat használt a Prometheushoz. Mint írja, szalagfelvételei azelőtt kifogástalanul szóltak. Azok a VT-szetek, amelyeket mi eddig megmértünk, úgy állítanak elő egy viszonylag lineáris frekvenciagörbét, hogy a fono-előerősítő magasban és főleg mélyben esik, a hangsugárzóknak még sokkal komolyabb basszushiányuk van, de a sáv felső végén is lekonyulnak, különösen, hogy a magassugárzó polárdiagramja is eléggé gyatra - és mindezeket a hiányokat az erősítőnek kell kompenzálnia magasban és mélyben a "loudness" révén. Mi nem próbáltuk VT dobozokkal házasítani a Merkuryt, de nagyon jól el tudjuk képzelni, hogy a lineárisan dolgozó lengyel erősítő pontosan úgy szólt, ahogyan egy alul fölül vágott szalagfelvételnek szólnia kell egy basszus- és magashanghiányban szenvedő hangdobozon. Pruzsinszky Imre Tiszafüred, Temető u. 19., 5350 ...Összehasonlítottam a Merkuryt és a Cleopátrát. A szeánsz nagyon egyszerű volt, de meggyőző. Jobb a Merkury... de: a Cleopátra a Revox előerősítővel feljavítható-e annyira, hogy megérje a befektetést? Egyáltalán, a beépítés kivitelezhető-e? A Merkuryból hogyan lehetne eltüntetni a sziszegést - a visszahallgatást DC 2002A-n végeztük, jobb nem volt -, és milyen "falakat" érdemes venni hozzá? Őszintén szólva, a Merkurynak minden oka megvolna rá, hogy rosszabbul szóljon a DC 2002A-n, mint a Cleopátra. (Lásd előző válaszunkat.) Mondanánk: jelminőségű, tehát csaknem biztosan kevéssé jó hatásfokú hangdobozokat válasszon hozzá - csak hát egyelőre nincs a boltokban olyan hangsugárzó, amelyet ajánlani mernénk. Megítélésünk szerint a Cleopátra igenis jobban szól, ha a fono-előerősítője helyett egy (természetesen külön megépített) Revoxot használnak. De vigyázat: mi mindig a szubjektív meghallgatás nemzetközi szabályai szerint járunk el, tehát az erősítőkről kíméletlenül lekapcsoljuk a "loudness"-t. A gyári állapotú VT-erősítők azonban közepes hangerőn is kiemelik a sáv két végét, és ezért olcsó berendezéseken esetleg sokkal előnyösebben szólnak, mint a lineáris frekvenciaátvitelű erősítők. Jellemző, hogy amikor az egyik nagy KERAVILL-boltban aziránt érdeklődtünk, hogy melyik rádióból mennyi fogy, az eladó azt válaszolta: "a legjobban a Cleopátrát viszik, aztán az Aidát - a Merkuryt szeretjük a legkevésbé." A lehallgató berendezés egy Tayából állt és főleg VT-hangdobozokból. Szekeres László Bp., Karinthy u. 24., 1111 ...Javaslatukra odarohantam, és vettem egy Merkuryt. Meg vagyok elégedve vele. Napokig hallgattuk egy Technicshez hasonlítva (SU 7700), és így magam is meggyőződhettem kvalitásairól, majd több ismerősömet bíztattam Merkury vételére, egyikük sem bánta meg. De: ha már ajánlani mertek egy idehaza kapható készüléket, akkor most ismét Önökön a sor, tessék kitalálni a Merkury MOD-ját is! Mert, ha lenne monitorkapcsolója, valamint nem csattogna ki-, be-, valamint állomásváltás-kapcsoláskor, teljesen meg lennénk elégedve. Az utóbbi hiba minden készüléken egyformán jelen volt (öt darabon). Mindenképpen köszönetemet fejezem ki néhányunk nevében a tipphez, mert bizony nem nagyon gondoltam volna, hogy ez a szerény készülék valóban kiváló... ...a Merkuryhoz vásárolt HS 200-as dobozok számomra jobban szólnak egy kétszerannyiba került Videoton hangdoboznál, különösen a mélyhangjuk teltebb, a férfi ének pedig egészen emberien jelenik meg, ennél a Vidi nagy bajban van, úgy érezni, mintha gép énekelne. Ez négy, egyébként dzsesszkedvelő, lemezgyűjtő barátom teljesen egybehangzó véleménye. A MOD-rovatban (sajnos, ebben a számunkban helyhiány miatt el kell hagynunk) szó lesz még a Merkuryról. Katona Miklós Bp., Acélmű u. 4., 1213 ...Ha a lengyel Merkury tényleg olyan kitűnő jószág, és versenyben van a Revox/Quad kombinációval, akkor miért nem a Merkury a "referencia"? Önök szerint is az egyik legfontosabb tényező az ár. A Merkury feleannyiba kerül... Úgy gondoljuk, az előző hasábokon már felsoroltuk a Merkury erényeit és hibáit. Etalonunkat akkor fogjuk csak lecserélni, ha minden szempontból egyenértékű, vagy jobb erősítőt találunk. * INTERMODULÁCIÓ (Helyreigazítandó tévedéseink) 1. Előző számunk 78. oldalán, a Kábeli zűrzavar című cikkben az olvasható, hogy a magnók Line-kimenetének jelét az erősítő 10 kohm-tól 100 ohmig terjedő bemenő impedanciával fogadja. Ez természetesen elírás: ohm helyett másodszor is kohm a helyes terminus. 2. Ugyancsak a 6. számban, az Orister-módosítás 3. ábráján túl rövidre sikeredett egy vonal, és így az egyik csatorna jele földre kötődik. Valószínű ugyan, hogy akik vállalkoztak erre a MOD-ra, minden további nélkül korrigálni tudták a hibát, de a rend kedvéért közöljük az ábrát, most már kijavítva. Elnézést kérünk Olvasóinktól. 3. Módosítást ajánlott egyik olvasónk is, még az 5. kiadás Hangszerviz-rovatában ("Még szuperebb Szuprafon"), és egyebek között azt javasolta, tisztogassuk a meghajtószíjat denaturált szesszel. Legutóbb azonban, arról tudósított bennünket, hogy vigyázat: az NC 440-es meghajtószíjának újabb példányai alkoholos állapotban megnyúlnak. Mint látjuk, az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. 4. A Pioneer kazettás magnókat tesztelve ellentmondásba keveredtünk önmagunkkal - erre figyelmeztet bennünket Borsos József Székesfehérvárról. "Az a Dolby-B áramkör, amelyet a CT-F1250 tartalmaz, a legjobbak közül való" - írtuk 4. számunkban, holott ez a Dolby-IC (PA-4005) pontosan ugyanaz, mint a 2. számunkban tesztelt CT-506-os magnó Dolby-áramköre. Mert abban is ez van, nem pedig a PA-4002, ahogy mi tudtuk. (Mentségünkre szóljon, hogy két évvel ezelőtt a CT-506-ból mi csak mintapéldányt kaptunk. Akkor még a szervizkönyv, sőt: annak módosított kiadása is PA-4002-ről beszélt, és csupán a legújabb leírásban szerepel PA-4005.) A Pioneer magnó Dolbyjáról valóban elhamarkodottan nyilatkoztunk. Az lett volna helyes, ha előbb nagyon gondosan összehasonlítjuk más márkás Dolby-elektronikákkal (Marantz, Revox stb.) - ezt utólag pótolni fogjuk. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy bármilyen Dolby-készülék csak akkor működhet kifogástalanul, ha a különféle szalagtípusokhoz pontosan beállítható. A nagy Pioneer erre módot ad, ezzel szemben a kisebb gépeken - így az 506-oson is - gyakorlatilag semmit sem lehet hitelesíteni, tehát a Dolbyjuk már eleve hátrányban van. 5-6. Papp Sándor Dávid budapesti olvasónk két lényeges hibát "szúrt ki" lapunkban. Az egyik az, hogy a B&K 4165 típusú mérőmikrofonnak, amellyel annakidején a Spendor fázis-frekvencia jelleggörbéjét felvettük (3. szám, "Referenciák", 11. diagram), még a hangfrekvenciás sávon belül, 13kHz-en van a rezonanciája, márpedig ez 90 fokos fázisforgatással jár. Megítélésünk szerint az ábra így sem félrevezető, hiszen a Spendor fázishibája a kritikus ponton sokkal nagyobb, mint 90 fok, - de kétségtelenül "ki kell vonni belőle" a mérőmikrofon saját hibáját. Más kérdés, hogy nehéz korrelációt találni a hangsugárzók fázisgörbéje és hangminősége között, és ez az oka annak, hogy átmenetileg - amíg jobban meg nem ismerjük az összefüggéseket - nem publikálunk fázisgörbét a hangsugárzókról. Hibásnak tartja olvasónk a zárt hangdoboznak azt az elektromos helyettesítő modelljét is, amelyet 5. számunk 72. oldalán mutatunk be ("A három kívánság", II. rajz). Nos, maga az ábra nem hibás. Mint jeleztük, ez csak leegyszerűsített rajz a zárt hangdobozt szimbolizáló áramkörről - többre nem volt szükség ebben az ismeretterjesztő cikkben. Téves viszont az ábra magyarázószövegének az a kitétele, hogy az L induktivitás arányos a frekvencia négyzetével. Valójában ez az induktivitás alacsony frekvencián frekvenciafüggetlen, magasabb frekvenciákon pedig a frekvencia köbével fordítva arányos. * Hanglemez és vidéke Sinkovits Frigyes Sopron, Gazda u. 33., 9400 Olvasótáboruk törzsgárdájába tartozom. Tetszik a HFM külleme, tartalma. Legjobb cikkeknek a Délibábos Oldalon találhatókat tartom. Az ember vagy bosszankodik, vagy kínjában röhög - lásd: Neoton lemez. Egy-két bosszantó dologról szeretnék említést tenni, azt hiszem, nem egyedi esetek. Öröm számunkra, hogy már kaphatók nálunk is (ugyan kevésbé jó minőségű) indiai és jugó lemezek, néha még az igényesebb műfajból is: Genesis, Pink Floyd... 1. Történt Budapesten, hogy miután 5-6 lemezt mustrálgattunk, szemmel, mivel szemmel látható préselési hibák voltak rajtuk, ránkförmed az eladóhölgy, hogy már túlzás ez a buzgalom. Mi naivak, közöltük, hogy 190 forintért jó lemezt szeretnénk. Erre a hölgy: "mit akarnak ennyi pénzért? Ezek nem I. osztályú lemezek!" Sajnos, tapasztalatom szerint a leggyengébb lemezek az indiaiak, utána a jugoszlávok - egy-két lemez hallatán vissza is vonatnám a nyomás jogát! A magyar lemezekről azt hiszem, mindenki csak elismerően szólhat. (Keresztkérdés: Ön csak dicséri, vagy pedig vásárolja is a magyar lemezeket? A szerk.) Sajnos, a nyugati lemezek közt is egyre több a selejtes, már az első lejátszásnál pattognak. 2. Más. Kisváros, nagyáruház és CBS holland lemezek - ezek már biztos I. osztályúak (250 forintért). De mindegyik pattogott, ugyanazon a helyen. Ez csak otthon derülhetett ki, mert az üzletben, amikor a cserelemezt meg akartam hallgatni, az eladó közölte, hogy nem lehet, mert a lemezjátszó 7 (hét!) éves, és a rossz tűvel nem akar kárt tenni a lemezben. Tündéri. Mikor hallgassam meg a lemezt, ha nem vásárlás előtt! De Budapesten sem jobb a helyzet. 3. Lenin körút, könyv-hanglemezbolt. Itt még rossz tűjű lemezjátszó sem volt, mivel már régóta nem kapnak tűt hozzá! Röhej, lemezbolt lemezjátszó nélkül!... Hát csak ennyit. Könnyebb a szívem. Csűry István Debrecen, Veszprémi u. 12., 4028 ...Igen megtetszett a HFM szellemes, elfogulatlan stílusa, a magazin arányos felépítése. Remélem, hogy a lap továbbra is a saját útján fog haladni, s nem hagyja magát befolyásoltatni azok által, akiknek sok a "Martin Colloms műhelyében" vagy Pernye András öt oldala, akiknek unalmas a Hetedhéthatár, és tizennyolc oldalnyi komolyzenei lemezkritika helyett szívesen olvasnának a húsz forinttal drágább pop-lemezekről... A hanglemezkritika-kísérlet eredményét előre sejtettem; nem is igen lehetett volna más. Hanem azt már nem hittem volna, hogy akár zenészek is ilyen eltérő bírálatot képesek alkotni ugyanarról a hangfelvételről, különböző lejátszóberendezésen hallgatva! ...Kérdésem a következő: ha itthon semmiképpen sem lehet hozzájutni egy hangfelvételhez, de tudom, hogy a lemezt egy nyugati cég kiadta, megrendelhető-e az illető cégtől postailag... s ha igen, akkor hogyan lehet átutalni a lemezek árát? Válaszunk, sajnos, az, amit Olvasónk is bizonyára sejt: tudomásunk szerint nincs mód arra, hogy Magyarországon forintért lehessen rendelni külföldről hanglemezt. Külföldi folyóiratot és könyvet rendelhet - habár azt is meglehetősen drágán. A lemezbarátok számára tehát továbbra is csak a magánimport marad. Azaz... figyelmükbe ajánlunk egy új hanglemezboltot (lásd: "Music Box"). Csűry István egyébként mellékelt nekünk egy újságkivágást is, a Hajdú-Bihari Naplóból, feltehetően azért, hogy kommentáljuk. A cikkből a következő mondatot ragadjuk ki: "Azt hiszem, felvételi technikában ma a hanglemezgyártó vállalat előrébb tart, mint amilyen lejátszó apparátus a vásárlók birtokában van." Véleményünk szerint a magyar hanglemezek nem volnának rosszak, de zavar bennünket a dinamika-szegénységük, amely nemcsak hifi, hanem kommersz berendezéseken is könnyűszerrel kimutatható. Music Box "Oldies but goldies" - lefordíthatatlan angol kifejezés, olyasmit tesz, hogy "régiek, de jók", vagy akár "régiségek, de aranyat érnek". Vezérmotívuma ez a nosztalgia-lemezeknek, jelszava a lemezgyűjtőknek és magnósoknak - és most már egy hanglemezboltnak is, amely október végén nyílt meg, Budapesten, a Bacsó Béla utca 57. szám alatt, egy 15 négyzetméteres, galériás üzlethelyiségben. A bolt neve Music Box, gazdái: Herczeg Tamás és Rónay Tamás. Rövid telefoninterjú, közvetlenül nyitás - és lapzárta - előtt: (Indítékok?) - Jó lemezt eddig csak feketén árultak, a Tangón, vagy a Múzeum körúton. Miért ne lehetne szervezetten és szakavatottan, normális körülmények között beszerezni a hanglemezt, anélkül, hogy uzsora-árat kérjünk érte? (Miért, nálatok olcsóbb lesz?) - Hallomásból tudjuk, hogy a feketepiacon 7-800 forintot is elkérnek, az újdonságokért akár 1000 forintot is. Nálunk mindennek arányos és igazolható ára lesz. Tartunk természetesen indiai, jugoszláv, magyar kiadású lemezeket is normál áron. Nyilván többe kerül a nyugati kiadvány, különösen, ha tartalma, ritkasága, műszaki minősége ezt igazolja. Egy-egy jó LP-ért 250-300 forintot kínálhatunk, és csak tisztességes haszonnal adhatjuk tovább. Nagy forgalmat szeretnénk. (És az igazi ritkaságok, lemezkincsek, gyűjtők álmai - ezek mibe kerülhetnének?) - Ha valakinek szüksége van egy ritka lemezre, mi megpróbáljuk beszerezni. Külföldön a lemezrégiségek mind-mind katalogizálva vannak, az áruk pontosan meghatározható. Mi a hivatalos átváltási árat számítjuk majd fel, plusz a beszerző minimális hasznát és a miénket. (Ebből abszurd árak adódhatnak.) - Természetesen. A ritkaságok külföldön ma már iszonyatosan drágák. A legdrágább, amiről tudunk, egy négyszámos kislemez - a zenéjét nem is ismerjük -, ez 4050 osztrák schillingbe kerül. Jack Scott egyik LP-je 1200 schilling. A svéd listákról nem is lehet vásárolni: minden darabot árverésre bocsátanak. De ismételjük: ezek különlegességek, ritkaságok, első kiadások. Az átlagos lemezár nem ilyen irracionális. (Vegyünk például egy Beatles-albumot.) - Egy eredeti Parlophon, jó állapotban, vagy 400 forintért cserélhet gazdát. Más márkájú, esetleg rosszabbul vágott példány nyilván olcsóbb. Hangminősége, állapota, ritkasága - mind-mind sokat nyom a latban. (Kölcsönzéssel is foglalkoztok?) - Nem, túlságosan kockázatos lenne. Nagyon is könnyű dolog tönkretenni egy lemezt. Vételkor pontosan felmérjük az állapotát, és ennek alapján határozzuk meg az árat. Ha például Lenco Cleannel játszották a lemezt, ezt feltüntetjük az albumon. (A lemezminőség ebben a műfajban ritkán hifi.) - Mi viszont megadjuk az esélyt a lemeznek, hogy jól szólhasson. Ha valaki már eldöntötte, hogy vásárol, ellenőrzésképpen meghallgathatja a lemezt mágneses hangszedővel, márkás fejhallgatóval (Koss-ra vagy hasonlókra gondoltunk). Ezen nem szabad takarékoskodni. (Közület is vásárolhat tőletek?) - Igen, elfogadhatják a számlánkat. (Mire szól még az engedélyetek a lemez vételén és eladásán kívül?) - Több mindenre, de nem használjuk ki. Kazettán például csak gyári felvételt árusítunk, magunk nem készítünk műsort. Hifi-cikkekkel is foglalkozhatnánk, de valószínűleg csak egy-egy jó hangszedőt, hangdobozt veszünk át - főleg hangdobozt, mert abból nagy a hiány. Szeretnénk tartani viszont lemezborító-védőket, albumokat, lemez- és kazetta-állványokat. (Utolsó kérdésünk, de talán a legfontosabb: elsősorban a 30-40 évesekre számítotok?) - Nem csak rájuk. Például a beat-korszak zenéjéért, az 1963-1964-es slágerekért a mai tizenévesek is odáig vannak. És persze mi is szeretjük az ő zenéjüket - ha, jó. Kritikák kritikája Dr. Ohmacht Róbert Pécs, József u. 23., 7621 A legérdekesebb írás számomra a Drámák - akarom mondani: Zenék ecetben és olajban volt. Az eredmény megerősíti, amit eddig is sejtettünk... Érzésem szerint zenei életünknek is problémája az akusztikai - elektroakusztikai - igénytelenség. Aki azt állítja, hogy gyenge berendezésen is felismeri a jó és rossz felvétel közötti különbséget, aligha mond igazat, hiszen az élőhöz képest amúgyis szegény hifi-reprodukció információinak 50-60 százalékát is elveszti. Sajnos, az optimális hangerőről szóló tézisüket nem érzem elfogadhatónak. Összehasonlításkor amennyire lehet, közelíteni kell a hangerősséget... Ahány hanglemezkritikus, annyiféle hangerővel hallgatja otthon a zenét - és egyikük sem hallgat mindig ugyanazzal a hangerővel. Soha egyikük fejében sem fordul meg, hogy ez befolyásolná őt ítéletében. Kísérletünk tehát (ebből a szempontból) kifogástalanul modellezi a valóságot. Cikkünkkel egyébként nem lejáratni akartuk a hanglemezkritikusokat, csupán figyelmeztetni őket mesterségük technikai buktatóira. Utasi Péter Bp., Simonyi Zsigmond u. 3., 1191 ...Tévedés ne essék, nem vitatom a hanglemezkritikai rovat létjogosultságát, de ez a rovat jelenlegi formájában kilóg a Magazin általam nagyra becsült őszinte demokratizmusából. A hanglemezkritikák nagyobbrészt elfogultak, nem őszinték, és éppen ezért érdektelennek tűnnek. Megoldást talán az jelentene, ha a kritikákat a jövőben pártatlan külföldi kritikusokkal íratnák. E kritikusok véleményét szintén lehetne ugyan vitatni, de őszinteségüket már sokkal kevésbé! Szívesen összehasonlítanék egy ilyen kritikát (például Petrovics Emil "Unokáink se fogják hallani" című operájáról), amely az előadóművészek dicsérete mellett talán a műről is merne néhány őszinte szót szólni - azzal a kritikával, amely 5. számukban megjelent. Természetesen ez csak az én magánvéleményem. Hanglemezkritikai rovatunkkal kultúrpolitikai missziót vállaltunk; ebben - legalábbis forma szerint - nem vagyunk demokraták. Kétségtelen, hogy hanglemezkritikáinknak a tartalmát is sokan bírálták, valószínűleg jogosan. Megpróbáltuk újjászervezni a rovatot, formájában - tartalmában egyaránt. És bízunk benne, hogy ezentúl közelebb férkőzünk azokhoz az olvasóinkhoz, akiket érdekel a komolyzene. Ami a külföldieket illeti, attól tartunk, hogy a kritikákért járó 6-800 forintokat nem tudnánk devizában átutalni, és így az érdekeltek legföljebb egy balatoni utazás alkalmával költhetnék el a pénzt. És ha meggondoljuk, hogy a Balatonon kívül milyen sok szép üdülőhely van még a világon...