100 éves a sztereó
    Avagy csak 50 éves? Hiszen egy "Ideális térbeli hallást biztosító
  hangátvivő rendszerről" csak a harmincas évek elején tett közzé rövid
  cikket H. F. Olson és F. Massa. Cikkük egyébként az amerikai Journal
  of Society of the Motion Picture Engineers 1934-es évfolyamának
  második számában jelent  meg,  és  lényegében  a  kétcsatornás,
  fejhallgatós sztereó átvitelt ismertet, azzal, hogy a  térhatás
  tökéletes, a produkció helyszínének utózengése hamisítatlanul érkezik
  a megfigyelőhöz. Természetesen  vannak  különböző  kisebb-nagyobb
  problémák, de ezek... stb.
    A kisebb-nagyobb problémákat ma is ismerjük - nem csupán 50, hanem
  éppen 100 év óta. Ugyanis Budapesten már réges-régen az amerikai
  közlemény megjelenése előtt 1882. január 29-én kipróbálták ezt az
  "ideális térbeli hallást biztosító  hangátvivő  rendszert".  Így
  emlékezik meg róla a szem- és fültanú, Kacziány Géza, a Rádiósélet II.
  évfolyamának I. számában:

    "1882. farsangján, január legvégén egy írói bált rendeztünk a
  Hírlapírói Nyugdíjintézet javára. Ez alkalommal Puskás Feri (Puskás
  Tivadar öccse, a budapesti telefonhálózat létrehozója - SzM) közölte
  velem, hogy ő, hálája jeléül a hírlapírók iránt,  kik  az  ő
  telefonvállalatát annyira felkarolták, egy meglepetésben  óhajtja
  részesíteni a bál közönségét. A Vigadó I. emeleti folyosóján fülkéket
  rendezett be, oda fejhallgatókat szereltetett, a megfelelő sodronyokat
  a Nemzeti Színházba vezetvén, ott a felfogótölcséreket (mikrofonokat -
  SzM) is üzembe helyezték s így az összeköttetés létrejött. Engem ennek
  próbájára meghíván, ámulva hallgattam s kifejeztem kedves barátom
  előtt  azt  a  véleményemet,  hogy  egy  évszázad  előtt  mint
  boszorkánymestert elégették volna.
    Este megint ott voltam a Vigadóban, de aztán szerkesztőségembe
  kellvén sietnem, lementem az épület elé. Ott éppen akkor indult haza
  szokott dominó-partija után Huber Károly karnagy, tanár (Hubay Jenő
  édesatyja s első mestere a hegedűjátékban).
    - Hová siet, karnagy úr? - kérdeztem tőle.
    - Hát éppen nem sietek, mondotta ő, ha valamit óhajt velem,
  szívesen állok szolgálatára.
    - Akkor jöjjön fel velem és csudát fog hallani és tapasztalni. Nem
  fogja megbánni, mert olyat hall, amit még soha!
    Magammal hurcoltam s odafönt a fülkében markába nyomtam két
  hallgatót. Gyanakodva nézte.
    - Mi ez, kérem?
    - Ne kérdezze, csak tegye a füléhez, úgy, mint én.
    - No, ez valami rossz tréfa lesz! Nem jön ki belőle valami
  villanyosság?
    Végre mégis rászánta magát, hogy példámat kövesse és a két kagylót
  füléhez illesztette. A következő percben fölkiáltott:
    - "Ördög Róbert" (ismerte, hiszen 1859-ben ő tanította be, mint a
  Nemzeti Színház karmestere). Feszült figyelemmel hallgatta, majd a
  taktusra kezdte énekelni: "Az arany csupán chiméra"... gyorsabban!
  gyorsabban! - ez Wiltné - gyönyörű, ki a tenorista? - gyönyörű! -
  milyen hang!...
    A finálé véget ért. Huber levette s kezében tartotta a két kagylót
  s hol azokat nézegette, hol engem.
    - Wiltné itt énekel? - kérdezte aztán. - Tán a nagyteremben?
    - Nem, karnagy úr, a Nemzetiben.
    - De hát mi ez!?! - kiáltott föl kétségbeesetten.
    - Hogy hallom én itt ebben a kuckóban mintha ott ülnék? Ez
  ördögség!
    - Én is ezt mondtam Puskás Ferinek. De ő azt válaszolta, hogy nem
  az, hanem bátyjának, Tivadarnak a kitalálása, amit majd szülőhazájának
  szán. (Ez nyilván célzás a későbbi Telefonhírmondóra - SzM).
    Ezután elmondtam még, hogy a bál alkalmával az egész operát lehet
  majd hallani, Erkel Gyula dirigálásával".

    "Hová lettek azok, kik e csodát létrehozták? - így fejeződik be a
  visszaemlékezés. - Puskás Ferenc 1884.-ben, Huber Károly rá egy évre
  halt meg. Puskás Tivadar is épp csak megérte a Telefonhírmondót."
    A Telefonhírmondó aztán anyagi okokból, hiszen a kétcsatornás
  rendszerhez dupla vezeték kellett volna - csak monóban valósult meg.
  De ez nem változtat azon, hogy a budapestiek 100 évvel ezelőtt
  hallgattak először - tudtukon kívül - sztereó hangátvitelt.

                               Szabó Miklós


    (A budapestiek tehát nem sejtették, mire jut a hangtechnika 100 év
  múltán. És mi, mi vajon gyanítjuk-e, mennyit változik "a sztereó",
  akár csupán az eljövendő 10 évben? A következő oldalakon erről lesz
  szó.)