A Nimbus-háromszög  (Egy rejtélyes hanglemezalbum)


  Direktvágású, digitális és analóg lemez, ugyanarról a hangfelvételről,
  de nem mondják meg, melyik melyik - tessék elfogulatlanul dönteni. Ezt
  az albumot, Beethoven Hammerklavier-szonátáját az angol Nimbus cég
  készítette, és Mr. John Crabbe (a HFN/RR szerkesztője) ajánlására
  nekünk is megküldte. Mindkettőjüknek itt mondunk köszönetet. Mennyiben
  tér el a háromféle technika: annak van-e igaza, aki feltétel nélkül
  híve a digitális forradalomnak, avagy - mint annyiszor - ezúttal is
  jobb az óvatosság? Erről szerzett tapasztalatainkat összegzi Horváth
  Iván,  s  egyben érzékeltetni kívánja azokat az érzelmeket is,
  amelyekkel a hifi-sajtóban a digitális technika térhódítását fogadják.


                   *

    "Vajúdnak a hegyek...": nagyon várjuk már a digitális technika
  csodáit. Csak nehogy Horatiusnak legyen igaza; nehogy a hegyek
  vajúdásából az a bizonyos, nevetséges kisegér szülessék.
    Mit várhatunk tőle? Túl nagy minőségjavulást egyelőre semmiképp:
  az új lemezek - várható tasakfeliratuk ellenére - nem digitális, hanem
  hibrid technikával készülnek. (A szerkesztő megjegyzése: a Hungaroton
  csak a "digitális felvétel" megjelölést kívánja használni az új
  lemezeken.)  Az  új technika egyelőre csak annyit ígér, hogy a
  stúdiómagnó hibáit redukálni fogja - márpedig nem ezeket tartjuk a
  Hungaroton-lemezek fő hibájának. Nos, majd meglátjuk-meghallgatjuk.
  Addig a külföldi hifi-újságok cikkeit olvasgatjuk, és az angol Nimbus
  cég  direkt-analóg-digitális  összehasonlító  lemezével  próbálunk
  ismeretséget kötni.

  Kritikus hangok

    Az első amerikai (Telarc) és angol (Decca) hibridlemezek már
  néhány  évvel  ezelőtt  megjelentek  a külföldi lemezüzletekben.
  (Emlékezetem szerint a bécsi Strauss- Boskowski féle Decca-lemezt a
  rádióból is többször hallhattuk.) A bírálók, mint mindig, most is két
  csoportra oszlanak. Egyesek a hang soha nem hallott tisztaságáért, a
  hirtelen  bekövetkezett  zenei effektusok hűséges tolmácsolásáért
  köszöntik az új technikát. Mások hamisítást kiáltanak, különösen a
  hegedűhang  hegedűszerűtlenségén háborodva föl. Aszeptikus, hideg
  hangzást emlegetnek. Ezek persze mind megfoghatatlan dicséretek és
  bírálatok, - de elvétve találkoztunk már reklámtól és ellenreklámtól
  függetlennek látszó, tárgyilagosságra törekvő cikkekkel is. Ezekből a
  nemzetközi audiosajtóban terjedező gondolatokból néhányat most mi is
  felvetünk a magyar olvasónak. Különösen erősen támaszkodunk Klaus
  Rennernek a digitális technikáról az Audiophile számára készített
  gondolatgazdag  elemzésére.  (Renner  egyébként  a  nyugatnémet
  "underground"  audio-folyóiratnak,  a  Hi-fi  Exklusivnak  egyik
  szerkesztője.) Nézzük, mi a különbség a két technika között?
    Magában a muzsikában a jelhordozó analóg természetű. A művész
  rezgésbe hozza a hegedű húrját, és a hallgató olyan levegőrezgést
  észlel, mely mindenkor hasonlít a húrnak és a hangszer testének a vonó
  által keltett rezgéséhez. Ha a hangközvetítő láncnak akárcsak egyetlen
  láncszeme is digitális működésű (a hibridlemezek digitális magnó
  közbeiktatásával készülnek!), a jelet kétszer gyökeresen át kell
  alakítani: először digitális nyelvre kell lefordítani az üzenetet (a
  magnó ilyen formában tárolja majd a műsort), azután vissza kell
  fordítani analógra, hogy érzékszerveink számára befogadható legyen.
  Nem kétséges, hogy az ilyesféle átalakítások lehetségesek. Csak a
  felbontóképességükön múlik: legyen elegendő a zenei anyagból történő
  mintavétel  gyakorisága  (frekvenciája),  és  aztán a különböző,
  numerikusan megnevezhető hangerő-szintekből is meglehetősen sokra van
  szükség  ("bit"-ben  megadott  érték).  Hogy mennyire, azon még
  vitatkoznak. Az eddigi felvételek felbontása többnyire 14 bit. Ezt
  egyesek botrányosan kevésnek tartják, és ragaszkodnak a 16 bites
  minimumhoz. Mások - így a BBC, mely évek óta üzemeltet egy kísérleti
  digitális stúdiót - néhány bittel kevesebbet is elegendőnek tartanak.
  Az ilyesmihez persze nehéz hozzászólni, ha nem ismerjük behatóan az
  emberi fül fiziológiáját. Ellenben érdemes megismerkednünk legalább
  futólag a digitális technika néhány merőben műszaki problémájával:
  nehogy úgy képzeljük, az új technika majd nem ismer lehetetlent.
  Ellenkezőleg, arra kell felkészülnünk, hogy a műszaki haladás sohasem
  szokott egészen egyértelmű lenni.
    Itt van mindjárt a frekvenciaátvitel. A "húsztól húszig" persze
  megmarad,  ellenben  valószínűleg  kimennek  a  divatból  azok a
  hifi-láncszemek,  amelyek  azzal dicsekedtek, hogy, mondjuk, 500
  kilohertzig lineárisak. Erre a luxusra nem lesz többet szükség, sőt -
  és ez már érdekesebb - az efféle luxus szinte megengedhetetlen lesz. A
  jelhordozó lánc kimenetét és bemenetét egyaránt radikális felülvágó
  szűrőkkel  kell  védeni: a bemenetre semmiképpen nem kerülhet a
  mintavételi gyakoriság felénél nagyobb frekvenciájú jel, a kimeneten
  pedig nem jelenhet meg a mintavételi frekvencia semmilyen maradványa
  sem.
    Szoros az összefüggés a digitális rendszer minőségét meghatározó
  bitek száma és a zenei információ kezelésének finomsága vagy durvasága
  között is. Nyilvánvalóan kívánatos a lehető legnagyobb bit-szám - ez
  azonban gazdaságossági kérdés. 16 bit esetén a jel/zaj viszony a
  valódi digitális - tehát nem hibrid! - lemezeken elérheti a 96 dB
  értéket is. Elvi nehézséget jelentenek viszont a rendkívül halk és
  rendkívül hangos bemenőjelek. Elképzelhető így, hogy az előadóterem
  utánzengési idejére, az előadás árnyalataira jellemző egészen halk
  hangok, az oly fontos zenei háttérzörejek a kvantálásban egyetlen -
  legalsó  - szintet képviselnek. (Olvassuk, hogy az ebből eredő
  rendkívül kellemetlen torzítás kiküszöbölésére egyes hangmérnökök
  azzal kísérleteznek, hogy analóg műzajt kevernek a bemenet jeléhez; ez
  persze  nem  túl  bíztatóan  hangzik.) A túl nagy jelek pedig
  túlvezérlés-okozta, ún. kemény torzítással fenyegetnek. Különösen sok
  múlik itt az egyébként is nehezen kivitelezhető bemeneti aluláteresztő
  szűrőn, hiszen a torzítási felharmonikusok a mintavételi frekvenciával
  interferálva  olyan  - jól hallható - alacsonyfrekvenciás jelet
  eredményezhetnek, amelyet a kimeneti aluláteresztő szűrő már nem
  küszöbölhet ki.
    Ezek a korlátok csak ideiglenesek: a jövő nyilván a digitális
  technikáé.  Bizonyára  a közeli években elkészülnek már az új,
  hipergyors analóg/digitális konverterek, amelyek alkalmasak lesznek az
  eddiginél  nagyobb  feloldóképesség  elérésére stb. Amitől talán
  tartanunk kell, az a túl korai szabványosítás: 14 vagy 16 bit, és -
  mondjuk - másodpercenként 50 000 mintavétel. Annak idején semmi sem
  gátolta a konstruktőröket abban, hogy túllépjék az ősi DIN 45 500-as
  szabvány ma már bizarrul szerénynek hangzó értékeit. A digitális
  technikában erre sajnos nem lesz mód, ugyanúgy, ahogy a mi analóg
  sztereó-korszakunkban sem készítenek operafelvételeket 33 1/3-nál
  lassabban forgó lemezekre, pedig a műszaki haladás megengedné... Az új
  szabványban a mintavételi frekvencia vagy a felbontóképesség nem
  minimális érték lesz, hanem feltétlenül betartandó.

  Egy szonáta, több lemezen

    Egyelőre azonban együtt él a kétféle, sőt háromféle technika: a
  közvetlenül, illetve analóg vagy digitális szalagfelvételről vágott,
  de hagyományos kivitelű hanglemez. És létezik egy olyan kiadvány,
  amelyet éppen e három módszer összehasonlítására szántak: Beethoven
  Hammerklavier  szonátája,  amelynek  1979. november 3-án készült
  felvételét mindhárom módszerrel rögzítette a brit Nimbus cég.
    Ezzel az albummal mindhárom felvételben megkapjuk ugyanazt a
  művészi produkciót - de nem tudhatjuk, hogy melyik melyik. Ahhoz előbb
  meg kell írnunk a gyárnak, hogy vajon a "system 1", a "system 2" vagy
  éppen a "system 3" volt-e a legrokonszenvesebb. Ezután a Nimbus
  hajlandó lesz közölni a megfejtést.
    Már az albumhoz mellékelt nyomtatványból kiderül, hogy itt még az
  analógfelvétel  is  különlegesség.  (Sajtószemlémben  annakidején
  tévedtem: a Nimbus nem a közvetlen vágást, hanem a saját analóg
  eljárását propagálja. A szerkesztő megjegyzése.) Állításuk szerint 33
  1/3  percenkénti fordulattal nem érhető el kellőképpen alacsony
  torzítás és megfelelően nagy dinamika. Ők mindenesetre 45-ös lemezeket
  készítenek, és azzal dicsekszenek, hogy "Super Analogue" lemezeikre
  még ilyen nagy fordulatszámmal is ráfér oldalanként 29 perc - és ez
  még 33 1 /3 fordulattal sem számít rossznak. Az albumban tehát
  mindhárom  "system"  45-ös  fordulatú.  Talán  meglepő, de ez a
  technika-orientált kiadvány még műélvezetet is nyújt. Úgy találtuk,
  hogy a művész, Bernard Roberts - bár nem világsztár - kifejezetten
  szépen játszik.
    A felvételhez a következő technikai eszközöket használták: Calrec
  Soundfield mikrofon és előerősítő, UHJ sztereo kódoló. A digitális
  berendezés:  Sony  PCM 1600 analóg/digitális és digitális/analóg
  kétirányú egység (ilyennel készült az első Hungaroton hibridlemez
  is!), ugyancsak Sony BVU 200A U-matic kazettás képmagnó. Analóg
  felszerelésük  egy  76 cm/sec sebességgel működő Ampex ATR 104
  négysávos, félhüvelykes szalagszélességű stúdiómagnóból és Dolby "A"
  zajcsökkentő  egységből  állt;  Ampex 456 Grand Master szalagot
  használtak. A lemezt a világszerte (nálunk is) jól ismert Neumann
  gépen vágták, csöves(!) vágóerősítővel.
    Mindig is tisztában voltunk azzal, hogy a Hifi Magazin saját
  szubjektív meghallgatási próbái szükségképpen tökéletlenek, nemcsak a
  résztvevők eleve kis száma miatt (ezen úgysem lehet segíteni), hanem
  amiatt is, hogy az ilyen szeánszokon túlságosan gyorsan kell véleményt
  alkotni, mert tekintettel kell lennünk egymás idejére. Ezért is
  hajtogatjuk állandóan, hogy a szeánszokon megmutatkozó minimális
  különbség gyakran sokkal nagyobb különbségeket takar. (Bizonyára
  számos olvasónkkal osztozunk abban a tapasztalatban, hogy az újonnan
  beszerzett  hifi-láncszem  bizonyos  -  esetleg  kellemetlen -
  tulajdonságaira csak később, esetleg csak hetek múltán ébredünk rá.)
  Az eszményi megoldás nyilván az lenne, ha otthon, egyedül, nyugodt
  körülmények között fogalmazhatnánk meg véleményünket. Most erre is
  módunk volt. Hifistákat, zenebarátokat, hangmérnököket kértünk fel,
  minősítsék a Nimbus-lemezt. Íme.

  Egyéni vélemények

  Degrell László,
  Magyar Hanglemezgyártó Vállalat

    Lemezjátszó berendezés: 2 db azonos EMT 930/TSD 15 lemezjátszó,
  BEAG  EBE 5302 erősítő, Telefunken 085A hangsugárzó. A lemezek
  minősítését a Hanglemezgyár mintalehallgató helyiségében végeztük.
  Legjobb a zene hangminősége, ha a "0. system" van bekapcsolva...
  (Gonosz megjegyzés - a szerk.) Ezt megközelíti az "1. system".
  Vélhetően ez a közvetlen vágás. A "2. system" alapzaja ismerős,
  közép és magas hangjai torzítottak (kásás), a zongora tranziensei
  kopottak, nem élesek. Vélhetően analóg magnetofon felvétele. A "3.
  system" alapzaja szokatlan, szörcsögő, végig zavaró sípolás hallható,
  tranziensek rendben. Vélhetően ez a digitális magnetofon felvétele.
    1. megjegyzés: a lemezek hangerőssége nem azonos, legnagyobb a "3.
  system", legkisebb a "2. system" felvételén.
    2. megjegyzés: a barázdákat megvizsgáltam 50/100-szoros nagyítású
  projektoros mikroszkóppal. A mikroszkópi kép alapján is az "1.
  system"  a  közvetlen  vágású.  (Hja, így könnyű. A szerkesztő
  megjegyzése.)
    Összegezve: a Nimbus "1. system"-et övezi a dicsfény.


  Dr. Rétsági György

    Lejátszó berendezés: ADC XLM/III, SME 3009/II, Thorens TD 124,
  Marantz 4300, j BL 100, Sennheiser 430. Mindhárom lemez technikai
  színvonala jó, alapzaja kicsi, torzítás gyakorlatilag nincs.
    Az 1 . szám hangzása hideg, sőt jéghideg, a zongora magas hangjai
  kissé "csengenek", ezalatt fémes hangzást értek. Leginkább ennek a
  lemeznek a hangzása különül el a másik kettőétől. A 2. és 3. lemez
  hangzása nagyon hasonlít egymásra, mindkettőnek melegebb, teltebb
  basszusai vannak. Ha mégis választanom kell, nekem a 2. lemez hangzása
  tetszett legjobban.
    Megjegyzés: A gyár által mellékelt irodalom szerint ez egyetlen
  előadás háromféle technikával, de azonos időben készített felvétele.
  Ennek alapvetően ellene szól, hogy a második lemez első oldalának
  elején  (negyedik  lemezoldal)  a szonáta második ütemének első
  basszus-akkordja  itt  hibás  (előadási hiba), a két másikfajta
  felvételen  azonban ez az akkord hibátlan. Ezt csak úgy tudom
  elképzelni, hogy a 2. felvétel a direkt vágott, ahol tehát utólagos
  javításra nincs mód, a másik kettőn ezt a részt utólag kijavították.

  Dr. Sallai György

    Lejátszó berendezés: Ortofon MC 10/STM-72, Radford SC 22/STA 25,
  Spendor BC1.
    Végighallgattam becsülettel a lemezeket, és igyekeztem objektív
  véleményt   kialakítani.   Mindenekelőtt:   Lencoclean  nélkül
  szólóhangszeres felvételt, egyáltalán: komoly zenét lejátszani vétek!
  (Ez  a megjegyzés arra vonatkozik, hogy mindenkit felkértünk: a
  többiekre való tekintettel ne játssza nedvesen a lemezt. A szerk.)
    Úgy éreztem, az 1. és 3. felvételi technika között túl nagy
  különbség nem volt. Talán az 1. jobban tetszett, mert dinamikája
  kicsit nagyobb. A 2. technikát éreztem gyengébbnek a többinél. Mind a
  dinamikában, mind a "felharmonikusok mennyiségét" tekintve szegényebb
  volt. Lehet, hogy ez volt az analóg technika? Egyébként ez a gyengébb
  2. technika nekem (illetve a Hungarotonnak) legyen mondva bármikor!

  Szegő András

    Lejátszó berendezés: Shure M 95 EDM, Pioneer P1 540 Quartz PLL,
  Pioneer SX 970, Lenco K 106 L fej hallgató.
    Olyan nagyon-nagyon lényegbevágó különbséget a három technika
  között nem észleltem. Mindhármat technikailag egészen brilliánsnak
  érzem. Ha mégis feltétlen választanom kellene a három közül, akkor a
  2.  technikával  felvett tetszett legjobban. Ez adta számomra a
  legközvetlenebb élményt, itt éreztem legkevésbé a technikai közvetítés
  jelenlétét, ennek a tónusa volt a "legmelegebb". Az elsőt és a
  harmadikat egy szemernyit hűvösnek véltem. Hogy ez azért nem egészen
  hajánál fogva előráncigált feltételezés, és nem abból a kényszerből
  született, hogy ha már ideadták ezt a hármat, akkor illenék mondani
  róluk valamit, azt számomra elsősorban azzal bizonyítottam, hogy mást
  is megkértem, összevissza-sorrendben tegye fel a három felvételt, és a
  másodikat mindig felismertem éppen erről a közvetlenebb tónusáról.

  Ujházy László,
  Magyar Rádió

    Lejátszó berendezés: EMT TSD 15, BEAG stúdiómonitor. (A Rádió
  csoportvezető   hangmérnöke   csak   élőszóban   tájékoztatott
  tapasztalatairól. Legjobbnak a "system 1"-et vélte. Úgy érezte, a "2"
  és a "3" nem különbözik jelentősen. - H.I.)

  Zalatnay István

    Lejátszó berendezés: Shure M 95 ED, Lenco 830 DD, Tungsram (dansk)
  3F, KEF Cantata.
    Az album feltehetően úgy készült, ahogyan statisztikákat szoktak
  készíteni, t.i. egy előre elhatározott eredmény igazolása céljából. Ez
  a cél itt minden valószínűség szerint a cég 45-ös fordulatszámú
  lemezeinek propagálása. (Bizony erről lehet itt szó. A szerkesztő
  megjegyzése.)  Az  album  valóban jól demonstrálja, hogy ezen a
  fordulatszámon, kellő gond mellett és adott műsoranyagon, a különböző
  felvételi eljárások közötti különbség elhanyagolható. Ami csekély
  különbséget észleltem, az a következő:
    Az 1. rendszernél a másik kettővel szemben erősebb dübörgés
  "rumble", hallható. A 2. rendszer tűnik legkonvencionálisabbnak, bár
  az  átlagnál  ez  is  sokkal jobb. A 3. rendszert hallottam a
  legtökéletesebbnek.
    Érdekes volna ezt a kísérletet más műsoranyagon és a megszokott
  fordulatszámon hallani. Azt hiszem, a tanulság így is az lenne, hogy a
  lényeges különbség nem az analóg, direkt vagy digitális eljárással
  készült lemezek között, hanem a tisztességesen gyártott kevés és a
  tisztességtelenül gyártott sok lemez között van. Ezt az albumot
  mindenesetre tisztességesen csinálták.

                   *

    És most a megfejtés: "system 1": közvetlen vágású, "system 2":
  digitális, "system 3": analóg. A tanulság... Tanulság nincs. Nem is
  lehet hat adatból statisztikai következtetésekre jutni. A közvetlen
  vágás három, a digitális két adatközlő szerint a legjobb, egy pedig az
  analógot  szerette  leginkább.  Az  analóg viszont két "második
  szavazatot" is kapott.
    Egy pillanatig felrémlett egy ígéretes osztályozás lehetősége.
  Akik mozgótekercses hangszedővel hallgatták a lemezeket, valamennyien
  a direktvágásra szavaztak..., akik viszont mozgómágnest használtak,
  sohasem szavaztak arra. Ez a feltevés akkor dőlt meg, amikor két
  csoporttal is meghallgattuk az albumot.

  Két csoportos meghallgatás

    Az egyiket Steinbach Sándor szervezte meg a Rádióban. (Lejátszó
  berendezés: EMT TSD 15, JBL monitor.) Az értékelést - szakemberhez
  illő komolysággal - az OIRT ajánlás szempontjai szerint végezték, és
  előírásos táblázatba szedték. Amennyire ez a táblázatból kiolvasható,
  inkább a digitális és az analóg felvételre adták szavazatukat - pedig,
  lám: mozgótekercses hangszedőt használtak.
    Hasonló eredményre vezetett az a szeánsz is, amelynek a közönségét
  magam verbuváltam össze. (A többi eredményt és a megfejtést még nem
  ismertem.) A társaságban hatan voltunk: két bölcsész, aki valaha
  komolyan tanult zenélni (zongorista és ütős), egy mérnök és egy
  technikus,  akik  megszállottan  foglalkoznak  erősítőtechnikával,
  valamint  két hozzánemértő őshifis. A könnyűzene kedvelői enyhe
  kisebbségben voltak. A lejátszóberendezés az átlagosnál jobb: Ortofon
  VMS 2OXE/II, SME 3012/II, Garrard 401, SRPP Anzai + EA 057, HS 40/mod.
  Egy előítélet: a kísérőfüzet áttanulmányozásából kiderült, hogy a
  "Szuper Analóg" eljárással készült felvételhez Dolby "A" zajcsökkentőt
  használtak, s így a kísérletet nem éreztük elég tisztának. Az általunk
  ismeretlen zongoristában sem bíztunk túlságosan.
    Talán előítéleteink is belejátszottak abba, hogy a három felvétel
  egyikét  sem  találtuk  kiemelkedően jónak. Persze a zongorista
  billentésén nagyon sok múlik, valamint azon is, hogy a hangmérnök hova
  helyezte a mikrofonokat. Mégis, úgy tűnt, hogy a basszus mindhárom
  felvételen erőtlen, hangszínszabályzó vagy nagy hangerő után kiált.
  (Mi közepesnél kisebb hangerővel próbálkoztunk.) Végképp nem tudtuk
  mentegetni  a csodalemez elképesztően magas zajszintjét. A néma
  befutóbarázdák után - pedig az egyik felvételhez állítólag nem
  használtak magnót - annak rendje és módja szerint mindig elkezdődött
  ugyanaz  a barátságos sistergés, amelyet a keleteurópai lemezek
  kedvelői oly jól ismernek.
    A kísérlet mégis sikerült: minden összebeszélés nélkül meglepően
  éles különbségeket észleltünk a 3. számú - tehát, mint kiderült, az
  analóg  -,  illetve a két első felvétel között. Hogy ezeket a
  különbségeket ki miként értékelte, az más lapra tartozik, de a
  megfigyelések egymástól független leírásai nagymértékben egybevágnak.
  Az 1 . és a 2. számú felvételek között nem éreztünk erős különbséget.
  Íme a megfigyelések eredményei, felvételenként és személyenként:

  1. (Direktvágás)
  Mindjárt az elején természetellenesen kopogó magas hangok. Kicsit
  fémes hangzás. Nem az igazi. * Gyenge mély. Kevés dinamika. Szegényes
  hangzás. Zajos is. Emlékeztet a hazai lemezek ama tulajdonságára,
  amelyet L. E. muzikológus párna-hatásnak nevezett el. (Mintha a
  mikrofont egy láda mélyére rejtették volna, és rátettek volna egy
  párnát.) Mintha kissé torzítana is valahol a két vonalas oktáv
  magasságában. * Mintha torzítana, nem elég tiszta. Zajos, nem különül
  el jól a magas-közép-mély. * A mély és középmély alátámasztása gyenge
  mindhárom  felvételen.  Legbántóbb  az 1 . számúnál. * És egy
  ellenvélemény: Az 1. és 2. számú között nem tudok különbséget tenni.
  Kitűnő. Gépi hang nem szólhat jobban.

  2. (Digitális)
  Az első ütemnél ez is túl éles volt. Utána azonban kialakult. Sokkal
  realisztikusabb a zongorahang. De ennek a magas hangjai sem csengenek
  eléggé. Ha a hangszer valóban Steinway, baj van, a felvételen szép
  Bösendorfer-hangot hallottam. * Kiegyenlített hangkép. Jó dinamika. *
  Egy fokkal tisztábbnak tűnik, mint az 1. számú. Sajnos ez is zajos. *
  Mintha kevésbé lenne zajos mint az 1. Tisztább, zongorább hang.
  Analitikusabban választja szét a különböző magasságú hangokat, a zene
  jobban követhető. Esetleg ez a legjobb. * Zeneibb mint az előző, de ez
  is bántóan erőtlen. * A hatodik tesztelőtől ez is a legmagasabb
  osztályzatot kapta.

  3. (Analóg)
  Ez látszik a leghűbb zongorahang-felvételnek - de a magas hangok,
  főleg fortéban, itt is kapnak valami természetellenes csengést. Kicsit
  sok a visszhang. A darab első üteme mindhárom esetben el van tolva. *
  Ez hangzik a legjobban a három közül. Jó összkép, plasztikus. * Nagyon
  energikus hangzás, szinte durva. Mintha csökkent volna a mély hiánya.
  Az erőteljesen leütött magasak egészen üvegesen csengenek; ez lehet
  erény, de lehet torzítás is. Vagy ezt szeretem, vagy ezt utálom a
  legjobban, még nem tudom. Arra gondolok, ez lehet a közvetlen vágású
  felvétel (az ember nem képes lemondani a találgatásról), de akkor
  miért ilyen borzasztó nagy a zaj? * Ez csilingel a legszebben, viszont
  nem olyan lágy, mint a 2. volt. Vagy az, vagy ez a legjobb.
  Mindenesetre ez a legdinamikusabb. A zaj bántóan erős. * Jó kemény
  hangzás,  egyértelműen  ezt  választom. Utána a 2. következik a
  rangsorban. * Hatodik tesztelőnk szokása szerint ellentmondani látszik
  a többieknek: "Nem is hasonlít az előző két zenére. Elektronikusan
  manipuláltnak tűnik. Minden túlzott!"

    Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a társaság az első két
  felvételt hasonló karakterűnek vélte (de a kettő közül határozottan a
  digitális fölényére szavazott). Döntő jellegkülönbséget a harmadiknál
  - az analógnál -, állapítottunk csak meg, és e felvétel hívei enyhe
  fölényben voltak. A társaság valamennyi tagja többször hallgatott már
  zenét a teszt színhelyén.

  Mégis valami tanulság

    Ha a csoportokat (melyek akarva, nem akarva, egymást befolyásoló
  tagokból  álltak) egy-egy személynek vesszük, mindhárom "system"
  ugyanannyi szavazatot kapott. (A Rádió csoportjának jelentését úgy
  értelmeztük,  hogy  két  első  helyezettjük  volt.)  Matematikai
  statisztikáról persze szó sem lehet, de annyit azért mégiscsak nagyon
  valószínűnek tarthatunk, hogy a három Nimbus-felvétel között nem lehet
  drámaian éles értékkülönbség.
    Továbbra is kétséges, hogy a Nimbus-lemezek vajon megfelelően
  reprezentálják-e a három eljárást. Erre a kérdésre Martin Colloms a
  Hi-Fi Answers szeptemberi számában határozott nemmel felel. (Nála
  egyébként a közvetlen vágású nyer, utána az analóg következik, majd
  nagyon szorosan a nyomában a digitális.) Beszámol a Sony PCM 1-gyel és
  PCM 1600-zal végzett saját kísérleteiről, és azt a következtetést
  vonja le, hogy a Nimbus mérnökei nem megfelelően készítették el a
  digitális felvételt. Ha mármost Colloms vizsgálataihoz hozzátesszük
  Degrell László mérését - hogy tudniillik a Nimbus cégnek oly kedves
  "Super Analogue" technikával készült felvételt nagyobb dinamikával
  vágták(!!!) -, akkor bizony aligha szavazzuk meg a fair play díjat
  ennek a szép angol albumnak.
    Ne siessük el tehát a következtetést. Szeánsz-sorozatunk mindössze
  azt sugallja, hogy minden technológiával lehet elfogadható hangú
  lemezt készíteni. Kérdéses azonban, hogy a Nimbus albuma csakugyan
  méltóképpen  reprezentálja-e  mindhárom  technológiát.  Egyelőre
  mindenesetre ez az egyetlen ilynemű összehasonlító felvétel, amelyről
  tudunk. Ezzel kellett beérnünk, amíg a Hungaroton - immár 85 forintos
  - Csajkovszkij lemezére vártunk.

                               Horváth Iván