Hanglemezív           - Kritikák * Recenziók * Esszék -

    Hanglemezkritikáink szerzői:

    Balassa Péter (B. P.)
    Batta András (B. A.)
    Csengery Kristóf (Cs. K.)
    Fodor Géza (F. G.)
    Somorjay Dorottya (S. D.)
    Wilheim András (W. A.)


    A hanglemezek, amelyekről írnak:

    Bartók hangfelvételei, centenáriumi összkiadás:

    Bartók zongorázik; Bartók hangarchívum

    Schumann: II. szimfónia
    (Magyar Állami Hangversenyzenekar;
    Vezényel Giuseppe Patané)

    Liszt: Rapszódiák és indulók
    (Magyar Állami Hangversenyzenekar;
    Vezényel Németh Gyula)

    A magyar operaszínpad csillagai - 2.

    Klemperer Budapesten - 2.

    Nagy magyar előadóművészek
    (Gyurkovics Mária és Svéd Sándor)

    Felhívás keringőre (Fellegi Ádám zongorázik)

    Händel: 12 Concerto Grosso, Op. 6.
    (Liszt Ferenc Kamarazenekar)

    A vonó mesterei
    (Liszt Ferenc Kamarazenekar)

    Magyar Gregoriánum - 6. Mária-énekek, Temetés
    (Schola Hungarica; Vezényel Dobszay László és Szendrei Janka)

    César Franck: Orgonaművek
    (Gergely Ferenc - orgona)

    Bartók: Gyermekeknek
    (Kocsis Zoltán - zongora)


      További beérkezett lemezek diszkográfiája a rovat végén

                   *


  Bartók


    BARTÓK HANGFELVÉTELEI CENTENÁRIUMI ÖSSZKIADÁS
    I: Bartók zongorázik 1920-1945
    (Eredeti hanglemezek, gépzongora
    felvételek, koncertfelvételek)

    Szerkesztette: Somfai László és Kocsis Zoltán

    Hungaroton LPX 12 326-33 - Ára: 560,-Ft

  


    II: Bartók hangarchívum
    Bartók hangja és zongorajátéka 1912-1944
    (Magánfelvételek, családi fonográfhengerek, töredékek)

    Szerkesztette: Somfai László, Sebestyén János
    és Kocsis Zoltán

    Hungaroton LPX 12 334-38 - Ára: 350,-Ft

    A Bartók centenáriumi év hipertrófiás ünnepléssorozata közepette,
  még ha a Hungaroton Hanglemezhetek nagyobb propagandája föl is hívta
  rá a figyelmet, valószínűleg kevesen mérték csak föl eddig, hogy
  minden bizonnyal  a  Bartók-megemlékezések  legméltóbbja  ez  az
  összkiadás. A rutinszerű  tiszteletadásokkal,  felszínes,  hamis,
  "alkalmi" vállalkozásokkal szemben ez a tizenhárom lemez valódi munka
  elvégzéséről  ad  számot,  olyan  munkáéról  méghozzá,  amelynek
  látványossága megközelítően sem arányos azzal az erőfeszítéssel,
  amelyre véghezviteléhez szükség volt. Hatalmas apparátust igényelt e
  vállalkozás: tudományos előkészítést, jól szervezett, széles körű
  kutatást, komoly adminisztrációs erőfeszítéseket, gondos restauráló
  munkát a sorozat valamennyi közreműködőjétől; s nem utolsó sorban
  szinte mecénási buzgalmat (és kockázatvállalást is) a Hungaroton
  részéről - mert afelől aligha lehetnek kétségeink - kedvező hazai és
  külföldi visszhangot remélve sem -, hogy rövidtávon bizony nem
  rentábilis ez az összkiadás. Jóllehet effajta meggondolásoknak ebben
  az esetben nem szabad szerepet kapniok - hiszen mi lehet fontosabb
  feladata a magyar hanglemezgyártásnak ilyen kincs és  lehetőség
  birtokában, mint közzétenni valamennyi Bartók játszotta hangot? -
  mégis: valószínűleg csak a centenáriumi év minden várakozást felülmúló
  produkciós kényszere ösztönözhetett a sorozat megjelentetésére.
    E mintegy tíz órányi hangfelvétel természetesen nem képezheti
  kritika tárgyát; ily röviddel az anyag közkinccsé válása után (noha az
  anyag jórészét már korábban ismertük) e gyűjteményhez még csak
  széljegyzeteket fűzni is túlzott merészség volna. Egyelőre inkább csak
  a sorozat  megjelenésének  ténye  kell  hogy  mindenkit  jóleső
  tudomásulvételre késztessen. Mert bármennyire ünnephez illő volna is
  már most diadalt ülni és kinyilatkoztatni: máris új utak nyíltak a
  Bartók-interpretáció előtt; hogy Bartók által már most másként látjuk
  Bartókot; tudomásul kelt vennünk és bele kell törődnünk, hogy rengeteg
  időnek kell még eltelnie, mire a Bartók zongorázásából leszűrhető
  tapasztalatok jótékony hatással lehetnek az előadói gyakorlatra. Hogy
  ne csupán egy-egy ritka tehetségű előadóművész szóló-produkciójában,
  hanem szélesebb körben, a Bartók előadóművészi örökségét is vállalni
  képes zenekultúrában legyen nyoma mindannak, amit a lemezsorozat
  feltár - s hogy legyen következménye is annak, amire kötelez.
    A két album anyaga erősen eltér egymástól a hangzás minőségét
  tekintve. Míg az első nyolc lemez azokat a felvételeket gyűjti össze,
  amelyek "profi" körülmények között készültek, a további öt lemezen
  többnyire nagyon rossz hangminőségű fonográf felvételek átjátszásai,
  rádióadások amatőr lemezrögzítései hallhatók. Az anyagnak efféle
  kettéválasztása természetesen nagyonis indokolt, hiszen még a zenével
  hivatásból foglalkozók számára is komoly feladat a második album
  feldolgozása, a töredékes, alig-hallható felvételek hallgatás közbeni
  korrekciója. Mindazonáltal, nem függelék, nem kuriózum a Bartók
  hangarchívum sorozata: nem csupán kiegészítése, hanem integráns része
  az előadóművész Bartók hagyatékának - mondjuk így: kötelező tananyag
  minden muzsikus számára.
    Az amatőr felvételeknek köszönhetők, hogy Bartók  zongorista
  repertoárjának legalább egy töredékéről hangzó emlékünk maradt (az
  életében megjelentetett, vagy tudtával felvételen rögzített produkciók
  közül sajnos csak igen kevés őrizte meg klasszikus interpretációit;
  most Bach, Chopin, Brahms, Beethoven, Mozart darabjaiból is hallhatunk
  hosszabb-rövidebb részleteket). Kezünkben végre a bizonyíték arra,
  amit csak a kortársi emlékezet és a fennmaradt kritikák közvetítettek
  számunkra: korának egyik legnagyobb zongoraművésze volt  Bartók.
  Bármennyire furcsa is: ez korántsem számított mindig evidenciának -
  máig tapintható a nyoma annak a vélekedésnek, hogy saját művei
  interpretátoraként sem lehet őt követni, elfogadni. Leginkább ebben az
  irányban szeretnénk érzékelni a lemezsorozat kisugárzását: Bartókot
  klasszikus produkciói a legnagyobbak sorába emelik, saját műveinek
  lemezbejátszásai, rádióelőadásai, fonográffelvételei: minden  idők
  Bartók-interpretációjának soha meg nem közelíthető  csúcsai.  Ha
  sokszori meghallgatás után rangsorolhatók is a felvételek, ha tehetünk
  is különbséget fáradtabb, sikerületlenebb pillanatok és makulátlan
  előadói remeklések között, mindig érezzük a személyiséget, az egységes
  gondolkodást. Ilyen tökéletes kép birtokában, a zenei anyagnak minden
  apró összetevőjét ennyire tévedhetetlenül, belülről ismerve csakis
  zeneszerző zongorázhatott. Sőt, talán csak Bartók zongorázhatott így.
  Kivételes életpályája, zenészi és zeneszerzői természete: harmonikus
  konstelláció. Előadóművészi iskolázottsága folytán a liszti tradíció
  örököse  volt,  etnomuzikológiai  érdeklődése  és  kutatómunkája
  hihetetlenül érzékennyé tette egyrészt a minden pillanatban aktívan
  alkalmazkodni kész variáló készség, másrészt  a  legtökéletesebb
  előadóművészet, a népi előadás iránt, zeneszerzői munkájában pedig az
  európai tradíció szintézisét valósította meg; saját zenei anyagának
  alapos ismerete révén  bármilyen  korábbi  kompozíció  tökéletes
  tisztasággal, áttetszőn jelenhetett meg előtte. Művészetét szolgaian
  másolni, játékának külső jegyeit átvenni: öncsalás lehet csupán.
  Legmélyebb titkait kellene megfejteni tudni; nem arra kellene csak
  figyelni, hogy hogyan csinálja, hanem arra, hogy mit. Eszközei
  hihetetlenül egységes zenei szemlélet szolgálatában állnak - a mai
  hallgató, a mai előadóművész kötelessége az, hogy e szemléletmódot
  megértse.
    Bartók, saját művei interpretátoraként, szinte kötelezi is a mai
  előadókat  felvételeinek  tanulmányozására.  A  kottán  túlmutató
  információi, olykor a kottaszövegtől eltérő vonásai: komoly filológiai
  munkát is rónak mindannyiónkra. A különböző időszakokból származó
  felvételek   összehasonlítása,   összevetésük   a   különböző
  kottakiadványokkal; olykor csupán (vagy talán elsősorban?) sokszori
  meghallgatás során annak kifigyelése: hogyan is képzelte Bartók
  egy-egy dallam lejtésének ívét, mit tekintett a forma legsúlypontibb
  mozzanatainak, hol húzhatók meg a rubato határai - mindez: évekre ad
  feladatot minden, csak valamennyire is igényes zenésznek. Elvégzendő
  feladat lesz - immár valamennyi, a sorozat  lezárásáig,  1981.
  januárjáig felbukkant Bartókfelvétel birtokában - az anyag tudományos,
  szövegkritikai feldolgozása is.
    Szívbemarkolóan megható a felismerés, már ennyi idő után is, még
  csak ily kevésszer hallva ezt a lemezgyűjteményt: nem nyomasztó
  kötelesség a Bartók-felvételek elsajátítása; erőt adó, fölszabadító
  lehetőség - oly sok lélektelen, elkeserítő, hamis és hazug produkció
  közepette egy nagy művész előadásaihoz, töredékességében is tökéletes
  életművéhez  menekülhetünk,  akinek  az  egész  világot sikerült
  megragadnia  és ábrázolnia, de minden pillanatban: csakis zenei
  eszközökkel.

                                   W. A.  Orgonaművek


    CÉSAR FRANCK: Orgonaművek

    Gergely Ferenc - orgona

    Hungaroton SLPX 12 192 - Ára: 70,-Ft

  

    A zenélés módját mindig befolyásolja a hangszer, amelyen a művész
  játszik. Méginkább így van ez az orgonazenében, hiszen e hangszer
  minden példánya más és más, és a rajtuk található hangszínek eleve
  eldöntik, hogy lehet-e, pontosabban: stílushűen lehet-e bizonyos
  műveket eljátszani az orgonán. Ugyanis a zenetörténeti korszakokkal
  párhuzamosan különböző  orgonaépítési  stílusok  is  kialakultak.
  Különlegesen fontos közöttük az úgynevezett francia romantikus iskola.
  Ennek az irányzatnak kétségkívül legnagyobb  orgonaépítője  volt
  Aristide Cavaillé-Coll, akinek hangszerei sok francia zeneszerzőnek
  nyújtottak és nyújtanak ma is inspirációs forrást.
    Úgy tűnik, a magyar orgona-lemezek megjelentetői eddig nem nagyon
  vettek tudomást a zenetörténetnek erről a szakaszáról, mint ahogy
  arról sem; hogy a Cavaillé-Coll tanítvány Angster József hangszereivel
  nemzetközi érdeklődést kiváltó romantikus felvételeket készíthetnének.
  Gergely Ferenc új lemezével - úgy tűnik - megtört a jég. A barokk
  hegemónia után végre romantikus orgonamuzsikát is hallhatunk, ráadásul
  annak megfelelő hangszeren. A pécsi székesegyház hangszere ugyanis
  eredetileg valóban Angster-hangszer  volt,  s  társaival  együtt
  nagyszerűen képviselte hazánkban a francia romantikus stílust. Azóta a
  hangszert kétszer is jelentősen átépítették, hangzása ma inkább
  modernnek nevezhető. De még így is alkalmas a romantikus művek
  előadására, s mint hazánk kevésszámú jó karban levő orgonáinak egyike:
  lemezfelvételre is. Örvendetes tehát, hogy a hanglemezgyár végre olyan
  orgonahangot rögzít és ad közre, amely erre valóban méltó.
    Gergely Ferencnek szinte minden  magyar  orgonaművész  sokat
  köszönhet - különösen sokat azok, akiket tanított. Most azok is
  élvezhetik Gergely Ferenc művészetét, akiknek nem adatott meg, hogy
  tanítványai lehessenek, vagy hogy orgonajátékát  élő  előadásban
  élvezhessék. Hogy Gergely Ferenc mennyit tud az orgonáról, a francia
  romantikus stílusról, hogy mennyi tapasztalata és milyen kiváló
  művészi adottságai vannak - számot ad róla ez a lemez. Az a-moll korál
  és a h-moll prelúdium, fúga és variációk bensőséges - de soha nem
  szentimentális - hangulata, három részes dramaturgiájuknak szépen
  felépített íve, a csúcspontok előkészítése, a kitűnő tempóválasztások,
  a művek egységére törekvő összefogó képesség - mindez csak az alapját
  képezi Gergely  Ferenc  művészetének.  Felkészültségét,  abszolút
  stílusismeretét bizonyítja, hogy biztos ízléssel komponálta át a
  Franck által megkívánt regisztrálást a pécsi hangszer lehetőségeihez,
  - akárcsak az a képessége is, ahogy a modern hangszerből "kicsalja" a
  romantikus színeket, hangokat. Művészi intuíciójáról azonban leginkább
  a L'Organiste sorozat kisebb darabjainak előadása győz meg, amelyek
  Gergely Ferenc muzikalitása, hangszínérzéke és stílusos regisztrációja
  nélkül bizony igencsak másodrendű darabok maradnának. Így azonban
  megelevenednek és igazi értékűvé nőnek.
    A lemezen fölhangzó utolsó darab (Piéce héroique) gondolkodóba
  ejt. Nem késtünk-e el ezzel a lemezzel? Nem kellett volna már évekkel,
  akár tíz évvel ezelőtt ezt - és más lemezeket is - elkészíteni Gergely
  Ferenccel? Nagy kár ugyanis, hogy a technikailag virtuózabb részek -
  csakúgy, mint az a-moll korál és a h-moll prelúdium, fúga és variációk
  tizenhatod-futamai - nehézkesek, egyenetlenek, pontatlanok. Ez a Piéce
  héroique-ban sajnos, a mű mondanivalójának is rovására megy. A hősi
  karakter előidézéséhez szükséges feszültség nem születhet meg, és így
  nincs jelentősége a h-mollból H-dúrba való kivilágosodásnak sem.
  Szerencsére némiképp itt is kárpótol a regisztráció, a hangszín, a jó
  akusztika.
    Talán nem volna késő, hogy minél szélesebb repertoárból válogatva
  örökítsük meg a magyar orgonista nemzedékek egyik legkiemelkedőbb
  alakjának mindenki számára oly tanulságos művészetét. Ne vesztegessük
  az időt.

                                   S. D.


  Felhívás keringőre


    FELHÍVÁS KERINGŐRE

    Fellegi Ádám zongorázik

    SLPX 12 265 - Ára: 70,-Ft

  

    Táncoljunk. Igaz, hogy már régen nem a keringő korát éljük, hanem
  valószínűleg oly kort inkább, mely: semmilyen, hiszen nem jellemezhető
  majd igazán (a nosztalgia-hullámok  idején)  egyik  vagy  másik
  teljesítményével sem... Ezzel szemben e valcert titkos szálak fűzik a
  hetvenes-nyolcvanas évek tánczenéjéhez. Mi is tulajdonképpen ugyanarra
  a ritmusra táncolunk: keringő és vég - elválaszthatatlanok. Az édes
  romlottság, a vonzó hazugság, a leplezetlen, őszinte álmélység ez,
  mely  azonban  a  valcer  korszakában  még  valódi  mélységekre
  (társadalmiakra, történelmiekre és személyiséglélektaniakra egyaránt)
  reflektált. Ami viszont elválasztja a legmodernebb tánczenétől a
  valcerzenét: az első modern társastánc, minden utólag rárakódott
  baljós történeti-társadalmi vonatkozás, minden kultúrkritikai íz és
  szag ellenére,  valódi  volt.  Ekkora  látszatigazság,  mint  a
  keringőzenéé, nemigen született még; a látszat valódi,  halálos
  mélysége, egyben súlynélkülisége ez: ama cinikus, édesen mosolygó
  mindentudás, ama rothadó gyümölcsről, mely őmaga. A 19. század a
  megfellebbezhetetlen látszatigazságoké, melyek nem kevésbé igazságok
  azért, mint más koroké. Valódi formátuma,  prófétikus  nagysága
  diabolikus önkritikájában áll (figyeljük csak meg, hogy a legéteribb
  keringőből sem hiányozhat ez az ördögi-gunyoros intonáció!), abban az
  önkritikában és próféciában, mely a mai szemnek és fülnek olykor
  "zavaró" naivságával, harsányságával és ál-magabiztosságával együtt
  mégiscsak radikálisabbnak bizonyult sok későbbinél. Éppen azáltal,
  hogy makacsul ragaszkodik a látszatok pontos leírásához - mely nem
  tévesztendő össze a látszatokhoz való ragaszkodással.
    A keringő: egyetértés, a kimondás egyértelműsége nélkül.  A
  keringő: cinkosság, bűneset nélkül. A keringő-forma:  az  önnön
  bűnössége fölé kerekedni képtelen kultúra búcsúzó közmegegyezése,
  alkonyának aszimmetrikus ütembe tagolása (olykor: erőszakolása). A
  keringő: egyfajta mindentudás, az izomlazítás mélyén is hihetetlen
  görcsökkel, fájdalommal, sok-sok vérrel. Fecsegés, beszéd nélkül. A
  keringő bőbeszédűsége: elnyom és elnémít. De! A keringő: tiszta forma,
  fegyelem is.
    Régóta tudjuk, hogy a keringő azért kitüntetett műfaj, azért az
  emlékezés és a "minden világos már" tánca, mert benne a klasszikus
  formákhoz való ragaszkodás válik - a "hazug" szándék ellenére vagy
  éppen belekomponálása révén - a zene és a társadalom diabolikus
  önkritikájává. Ha meghalljuk, ha nem: ott van a fülünkben, ott a
  lábizmainkban ez a kritika. Az egyszerinek és hasonlíthatatlannak hitt
  összhangzatrend és formatan - tehát egy időrend - tudottan idejétmúlt
  fölragyogtatása (a bécsi klasszicizmusé), amely ördögi monotóniává
  változtatja a népzenei eredetű hármas-aszimmetrikus lüktetést. A
  keringő: eleve búcsú, mindig a "még egyszer, utoljára" zenéje. És ez
  az etikája egyben, ha etikája van.
    Valószínűleg mindez egyszerre magyarázza azt, hogy a 18. század
  végétől minden zeneszerző, és köztük a legnagyobbak, előszeretettel,
  egyre-másra komponálnak keringőt. Éppen a legnagyobbak kezén válik
  kezdettől fogva az emlékezés  a  múlt  zenéjévé,  tőlük  nyeri
  örömteli-halálos  auráját,  a  belefeledkezését  mint  radikális
  önkritikáét. A legnagyobb keringőzenék, Johann Strausséi mellett
  természetesen a sohasem táncolt, a nem-társasági valcerok, melyek
  szimfonikus  vagy  kamarazenei  vagy  szóló  művek  tételeiben,
  szakaszaiban, epizódjaiban jelennek meg. A nagy zeneszerzők között -
  szerintem  -  ketten  voltak,  akik  hallatlan  tudatossággal
  reflektáltatják zenéjükben e műformát, elszenvedtetik a keringővel
  mindazt, ami benne volt és van: Liszt és Mahler. (Illetőleg még
  Richard Straussnak van egyetlen pillanata,  amelyben  a  valcer
  "megmutatja igazi arcát": Ochs báró keringőjében...) Jól példázza ezt
  a jelen lemez talán legkiemelkedőbb produkciója - ha nem is a legjobb
  valcere! -, egyben felfedezésszámba menő darab, Liszt műve, a Keringő
  Gounod: Faust című operájából. Akárha a saját Mefisztó-keringőit
  hallanánk, illetve azokat a tánczenéit, amelyek egész életművét a
  profetikus felbomlás és az "életerős haláltánc" jelentéskörébe vonják.
    Fellegi Ádám keringőválogatása igen jó. Íme a lista. Weber:
  Felhívás keringőre (Op. 65.); Csajkovszkij: Évszakok (Op. 37/a,
  December, Karácsony); Liszt már említett műve; Johann  Strauss:
  Kincskeringő a Cigánybáró című operettből (zongorára  átdolgozta
  Dohnányi Ernő); Debussy: Nagyon lassan (La plus que lente); Ravel: La
  Valse, a szerző átiratában. Ebben a sorban talán csak Csajkovszkij
  valcere marad erőtlenebb a többinél, jobb lett volna a Diótörőből vagy
  a Csipkerózsikából, esetleg saját átiratában hozni valamit. Felleginek
  igaza volt viszont abban, hogy ritkaságokat is felvett lemezére,
  illetve abban, hogy átiratok révén zenekari valcereket is bemutatott,
  és ezzel azt is példázza, hogyan adják egymásnak a kottapapírt a
  komponisták ebben a műfajban. Ez  a  lemez  így  nyert  igazi
  valcerhistóriai értéket. Valóban, ahogyan maga az előadóművész írja
  kitűnő borítószövegében: "a keringő együtt született, diadalmaskodott,
  együtt hanyatlott dekadenssé és távozott egy egész korral..." illetve:
  "A diadalmas  keringőt  három  császárváros:  Párizs,  Bécs  és
  Szentpétervár zenéje jelzi a lemezen..."
    Ami az előadást illeti: valamirevaló zongorista nem játszhatja
  rosszul ezt az összeállítást. Fellegi Ádám egész játéka tulajdonképpen
  kultúrtörténeti irányultságú; mint aki úgy ül le hangszeréhez, hogy
  most bemutatja képzeletbeli hallgatóinak a keringő egész történetét.
  Ábrázol és demonstrál. Ez a játékmód, mely a keringőzene típusaira,
  jellegzetes akcentusaira, ismert-közmegegyezéses formai fordulataira
  összpontosít, valóban egységesíti a műfajon belül valójában igencsak
  különböző műveket - mintha az összes keringő minden pillanata már
  eleve repríz lenne... Egyetlen általános kifogás: nagyonis hallható
  ezen a lemezen Fellegi Ádám, a Schönberg-játékos, a 20. századi
  zongoradarabok tolmácsolója, és ez baj akkor is, ha Schönbergékről
  tudjuk,  minő  pikáns-gyötrelmes  viszony  fűzte  őket   a
  valcer-megtestesítette hagyományhoz. Fellegi billentése sokszor oly
  erőteljes és harsány, mintha nem ezeket az iszamosan kedves darabokat
  játszaná, s mintha kivonhatná magát a "gemütlichkeit" lágy terrorja
  alól. Nem vonhatja ki. Jobbnak is tartjuk a B-lemezoldalt, mint az
  A-oldalt; a keringő végórájának ábrázolása, már csak a fenti okoknál
  fogva is, erősebbre sikerült, mint a virágkoráé. Talán a legjobb
  produkció a Liszt-Gounod valcer, utána sorolhatjuk a Ravel- és a
  Debussy-művet, majd Strauss Kincskeringőjét. A Csajkovszkij- és a
  Weber-darab halvány (ez utóbbi jóval több megformálás- és hangzásbeli
  gyöngédséget, korérzékenységet igényelt volna, hiszen a maga nemében
  remekmű), Fellegi ezeket mintha nem értette volna meg. Mindez azonban
  "kis semmiség", hiszen a lemez önmagában véve feledtetés. Arra való.
  Jó, hogy van, ennyi az egész. Egy pillanatra a Rózsalovag II.
  felvonásának fináléjában forgunk, Ochs von Lerchenau nagyjelenetében -
  minden önmagáért beszél.
    Táncoljunk hát. Ha akarjuk, ha nem: menni fog. Ahogy a francia
  mondja: ca ira. Hogy ez a két szó valamikor egy híres forradalmi dal
  kezdőszövege volt? Mellékes...

                                   B. P.


  Opera - Egy legenda nyomában


    A MAGYAR OPERASZÍNPAD CSILLAGAI - 2.

    Hungaroton LPX 12 004-06 Ára: 210,-Ft

  


    KLEMPERER BUDAPESTEN - 2
    R. Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok

    Szerkesztette Boros Attila

    Hungaroton LPX 12 341 - Ára: 140,-Ft

      NAGY MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK

    Gyurkovics Mária és Svéd Sándor

    Hungaroton LPX 12 344 - Ára: 70,-Ft

  

    A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat a közelmúltban három olyan
  kiadványt adott közre, amelyek, noha három különböző sorozat részei (A
  magyar operaszínpad csillagai; Nagy magyar előadóművészek; Klemperer
  Budapesten) mintegy kilépve saját sorukból és összefogódzva egymással,
  önálló egységet alkotnak: a budapesti Operaház szellemét idézik fel az
  1930-as évek közepétől az 1960-as évek közepéig.
    A magyar operaszínpad csillagai című sorozat 2. albuma olyan
  énekesek felvételeit tartalmazza, akik nagyjából 1920-tól az 1960-as
  évekig voltak a színház tagjai, művészetük kiteljesedése  tehát
  többnyire a 30-as évek közepére esett. Ez az időszak igen jelentős az
  Operaház történetében. A 20-as évek eleje a színház történetének egyik
  mélypontja volt. 1925-ben Radnai Miklós lett az igazgató, aki 1935-ben
  bekövetkezett korai haláláig, tíz éves munkával hivatása magaslatára
  emelte az Operaházat. Annak, hogy Radnai olyan korszakot teremtett a
  magyar operakultúrában, amely egészen az 1960-as évekig éreztette
  hatását, s voltaképpen csak a 60-as évek közepén zárult le végleg, a
  szakszerű színházvezetői munkán túl szellemileg-művészileg az volt a
  titka, hogy felismerte: az opera színvonala nem az énekesgárda
  teljesítményén áll vagy bukik, hanem a karmesterek és rendezők
  működésén. Sergio Failoni, majd később Ferencsik János, illetve Oláh
  Gusztáv és Nádasdy Kálmán "együttesével" - Radnait követően Márkus
  László, majd a háború után Tóth Aladár igazgatása alatt - olyan
  szellemi, művészi erőtér jött létre a színházban, amely egyrészt
  vonzotta, másrészt kibontakoztatta az énekes tehetségeket. Azok az
  énekesek, akik ez alatt a 30 év alatt az Operaházban működtek, akár
  tudták, akár nem: egy meghatározott kultúrkörben működtek, és művészi
  rangjuk szorosan összefüggött azzal, hogy ezt a közeget, ezt a
  szellemet mennyire tudták - egyéniségüknek megfelelően - elsajátítani
  és kisugározni. Az Operaháznak ez a mintegy 30 éves korszaka mára
  legendává  vált,  s  méltán.  Századunk  második  felére,  a
  visszafordíthatatlan  és  végleges  történelmi,  társadalmi  és
  művelődéstörténeti változások nyomán ez a fajta (lényegében az európai
  polgári humanizmus legjobb hagyományain alapuló), egységes, zárt
  szellemiségű kultúra, tehát operajátszás is a múlté. Itt és most csak
  e tény tárgyilagos megállapítása lényeges, nem pedig, hogy ki hogyan
  értékeli és milyen az érzelmi viszonya hozzá.
    Mi az tehát, ami ma ebből a legendás budapesti operakultúrából
  hangzó valóságként felidézhető? E három lemez 31 operarészlete roppant
  nehezen értékelhető képet nyújt. Ennek persze egészen általános okai
  is vannak. Eltekintve az élő előadás és a "zenekonzerv" (Bartók
  kifejezése) különbségétől, ilyen például az, hogy az operajátszás, az
  operaelőadás igen sok tényező együttműködéséből  jön  létre,  s
  egyáltalán nem mechanikus összegződésük révén. A hangfelvétel csak
  ezeknek egyikéről ad, s arról sem élethű képet, ugyanis nem csupán
  arról van szó, hogy az operaszínpadon az éneklés mellett még más
  tényezők is hatnak, hanem arról is, hogy e tényezőkön belül maga az
  éneklés is másként hat, mint amikor technikai úton kivonják közülük.
    Ilyen az, hogy minél inkább zenedráma egy opera, annál inkább
  értelmetlenné válik valamely részletének önálló előadása. Ha egy
  zenedrámai koncepcióban fogant opera valamely áriáját kiszakítják a
  helyzet, a zenei történés összefüggéseiből, szinte megoldhatatlan
  feladat elé állítják az előadót; ha ugyanis a szóban forgó részlet nem
  zenei-drámai folyamat eredménye, nem egy zeneileg is megteremtett
  helyzet következménye, a zenének - és következésképpen az előadóknak -
  sem mozgási, sem helyzeti energiájuk nincsen, amiből az operarészlet
  megszólalhatna. Ezt a nehézséget csak a legnagyobbak, a hatalmas
  kifejező erejű művészek tudják esetleg feledtetni, de nem leküzdeni.
  További általános probléma, hogy az operarészletek felvételei túlnyomó
  többségükben operaslágerek; énekesek kedvéért készülnek, a zenekar
  csupán kíséri az énekest; úgyszólván sohasem vezényel  jelentős
  karmester: énekprodukcióról van szó, tehát még csak nem is egy
  operarészlet teljes zenei megformálásáról. Mindezekhez az általános
  problémákhoz ezúttal sajátos bajok is járulnak. Mint  a  lemez
  kísérőfüzete is írja: "A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat megalakulása
  (tehát az 1950-es évek) előtt, Magyarországon nem működött olyan cég,
  amely rendszeresen adott volna ki művészlemezeket. Technikai okokból
  akkoriban a Magyar Rádió sem foglalkozott zenei archiválással... Ennek
  az lett a következménye, hogy... jelentős művészek... után nem maradt
  semmilyen hangzó dokumentum. Sok nagy énekesünkről a legjobb éveikben
  nem készült lemez, idősebb kori felvételeik pedig nem adnak hű képet
  kvalitásukról." (Megjegyzendő, hogy éppen ezért az album anyaga
  konkrétabb, elemzőbb, kompenzálóbb kommentárokat kívánt volna  a
  kísérőfüzet lexikális információinál.)
    Mi az tehát, ami ennyi akadályon, szűrőn és torzításon át mégis
  "átjön"? Nos, nem kevés tanulság. Elsőnek a régi és a mai énekesek
  énekstílusában, éneklésmódjában megnyilvánuló kettősséget említem. Az
  alapvető tapasztalat kettős: egyrészt az énekesek akkoriban lényegesen
  természetesebben, természetadta hangjuknak megfelelőbben, nyíltabban,
  világosabb tónussal, plasztikusabb szövegkiejtéssel, tehát általában
  helyesebben énekeltek, mint manapság, másrészt viszont énektudásuk
  színvonala: az éneklés tisztasága, pontossága és finomsága, a hang
  fürgesége és könnyedsége, a hangképzés varázsa nagyon egyenetlen, a
  hangzásban feltűnő hézagok, görcsök, törések, kiegyenlítetlenségek
  vannak. Úgy tűnik, énekeseink túlnyomó többsége sohasem jutott el az
  énektechnika, az énektudás olyan szintjére, amely  természetadta
  lehetőségeinek és tehetsége formátumának megfelelt volna.
    Ezzel függ össze egy másik tapasztalatom is. Volt szó róla, hogy
  az operajátszás nagyon komplex művészet, amelynek az éneklés csak
  egyik, mégpedig olyan tényezője, amelynek végső hatását még igen sok
  további tényező, főleg a színészi játék határozza meg, végső soron
  pedig a személyiség súlya, jelentősége, formátuma, kifejező ereje.
  Nos, ez a megkerülhetetlen tény a hazai operakultúrának még e
  fénykorában is mintha felmentő ideológiává vált volna, egy hierarchia
  magyarázatává, miszerint a személyiség, a színpadi jelenség  az
  elsődleges, a zenei és énekkultúra pedig másodlagos. Az album 32
  énekese közül voltaképpen csak Svéd Sándor, Koréh Endre és Ernster
  Dezső felvételei tanúskodnak a művészi nagyságrendnek  megfelelő
  mesterségbeli tudásról, s ez bizonyára nem véletlenül esik egybe
  nemzetközi elismerésük mértékével. Ugyanakkor azt is látnunk kell,
  hogy ez nem abszolút érték. Magam bizonyos vagyok benne, hogy a
  korszak legegyetemesebb magyar operaénekese Székely Mihály volt, még
  ha a hangfelvételek ezt talán nem is tudják meggyőzően bizonyítani. Az
  operajátszásban tehát nincs a nagyságnak egységes mércéje, az azonban
  valószínű, hogy a magyar  operakultúrában  az  értékhangsúly  a
  kívánatosnál inkább került a zenei megformálásról a személyiség
  közvetlen hatóerejére.
    31 felvételről, 32 énekesről nincs itt lehetőségem részletesen
  beszámolni. Van az albumban néhány olyan felvétel, amely sajnos
  egyáltalán nem ad olyan képet bizonyos művészekről, amely összhangba
  hozható volna presztízsükkel és a kritikában élő képükkel. Ilyen
  mindenekelőtt  az  a  rövid  részlet,  amely  Némethy  Ella
  Ortrud-alakításából ragad ki egy percet (1948), ilyen Relle Gabriella
  felvétele (1957) - Maleczky Oszkár Alberich-monológja (1956) pedig
  mind a műhöz, mind a művészhez méltatlan és teljesen félrevezető.
  (Szerencsére a Mesterdalnokok-lemezen Maleczky nagyszerű Beckmessere
  helyesbíti a képet.) Van azután az albumban két olyan felvétel is,
  amelyet egyrészt ízléstörténeti dokumentumnak,  másrészt  negatív
  viszonyítási pontnak tekinthetünk. Szedő Miklós giccses levéláriája
  (Tosca) és Lendvai Andor ad absurdum vitt verismo-éneklése a Bajazzók
  prológjában (teljesen zenén kívüli szempontokat követ) hozzásegít,
  hogy fokozottan értékeljük azt a fajta klasszikus tisztaságú, a
  dallamrajzot előnyben részesítő, nem annyira színezésre, mint inkább
  plasztikus frazírozásra törekvő formálást, amelyet Závodszky Zoltán
  Trisztán-monológja, Halász Gitta Zerlina-áriája, Báthy Anna Fűzfa-dala
  és Ave Mariája, valamint Palló Imre Saklovityij-áriája tár elénk. Ezek
  a felvételek megközelítően hű képet adnak az említett művészek
  stílusáról, arról a szilárd művészi alapzatról, amelyre valóban
  korszakot és kultúrát lehetett építeni. Külön ki kell emelni Báthy
  Anna Desdemonáját; noha az 1954-ben készült felvételen a művésznő nem
  annyira Desdemona, mint inkább a Rózsalovag tábornagynéja, énekének
  már-már szent éthosza van. Palló Imre pedig, mivel Saklovityij-áriája
  a szerep egészéből kiragadva egyértelmű pozitív jelentést nyer, a
  nemzeti sorsprobléma pátoszáig képes emelni a kantilénát.
    De aztán itt van operaművészeink egész sora, akikről a felvételek
  nem adnak igazán hiteles képet. Elsőként rögtön Székely Mihályt kell
  említeni. Ez az 1962-ben felvett Fülöp-ária nagy érték a művész
  felvételeinek ismerői számára, hiszen - az alapvető azonosság ellenére
  - sok mindenben eltér korábbi felvételétől, talán még tragikusabb,
  fájdalmasabb, mindenesetre megtörtebb. (Székely ekkoriban már súlyos
  beteg volt.) Kérdés azonban, alkalmas-e  rá,  hogy  megfelelően
  reprezentáljon egy olyan sokszínű művészegyéniséget, mint amilyen
  Székely Mihály volt. Losonczy György művészetét valószínűleg nem
  képviselhetné megfelelőbben más felvétel, mint a Sachs-monológ, de
  sajnos, ez sem képviseli megfelelően: egyrészt, mert Losonczy azok
  közé az énekesek közé tartozott, akik emberábrázolásuk teljességét nem
  váltották maradéktalanul vokális kifejezésre, másrészt, mert - éppen a
  Klemperer-vezényelte előadás megfelelő részletével összevetve derül ez
  ki - a monológ az előadás gondossága ellenére is statikus, élettelen
  és  kifejezéstelen  stúdió-produkció.  A  stúdió  lombikvilága
  hasonlóképpen bénítólag hatott Osváth Júliára és Orosz Júliára; mind a
  grófné áriájából (Figaro házassága), mind a Ballada és Ékszerária
  (Faust) előadásából hiányzik a két énekesnő művészetének lényege; a
  finomság finomkodássá válik, a báj pedig kellemkedéssé.  Ha  a
  lemezfelvételek a legtöbb esetben nem adják vissza a művész valódi
  temperamentumát és spontaneitását, akkor Fodor János Varlam-dalával
  pont fordított a helyzet: ez a kitörő, muzikálisan, vokálisan szinte
  megformálhatatlan hangjelenség az adott technikai feltételek között
  jószerével nem volt felvehető. Ha a hang, az éneklés kifejezésben
  szegényesnek tűnik is, a fékezhetetlen erő, az elementáris jelenség
  jól érzékelhető. Az operaáriák közül a legteljesebb zenei élményt Svéd
  Sándor adja a Machbeth IV. felvonásbeli áriájában. Svéd valóban minden
  részletet vokálisan megformál (a recitativo és az ária fordulatait
  elvileg másképpen), a dallamok folyamatosak és elevenek, a harmóniai
  történésnek az énekszólam is értelmes formáló tényezője, az egész ária
  szervesen, fokozásokon keresztül ténylegesen felépül, s persze az
  egész hangvétel, a lelki folyamat adekvát és hiteles.
    Korábban, Radnai Miklóst méltatva már említettem: az Operaház e
  legendás korszakának egyik feltétele  az  volt,  hogy  jelentős
  karmester-egyéniségek működtek Budapesten. Annál nagyobb veszteség,
  hogy - a Klemperer budapesti működését megörökítő felvételektől
  eltekintve - éppen a nagy karmesterek működésének nincsen nyoma a
  korszak hangzó dokumentumaiban. A 31 operarészlet  közül  8  -
  szerencsére - Klemperer-produkciókból származik. De ezeken kívül
  csupán egyetlen egy (!!!) felvételt, Rösler Endrének a Székely fonóból
  énekelt dalát vezényli Ferencsik János. Ez a remek részlet kivételes
  zenei intenzitásával, az énekest maximálisan inspiráló elevenségével
  nemcsak Rösler kvalitásáról  ad  hű  képet,  hanem  ráirányítja
  figyelmünket a hangzó dokumentumanyag legeslegnagyobb, valósággal
  abszurd fogyatékosságára is: jóformán semmi sem őrzi  Ferencsik
  korszakmeghatározó jelentőségű operakarmesteri művészetét. (Ráadásul
  azt is kínosan nyilvánvalóvá teszi, hogy Ferencsik első, 1957-es
  Székely fonó-felvétele összehasonlítatlanul jobb, mint az új.) A
  karmesteri produkció alapvető jelentőségéről győz meg a Koréh Endre
  művészetét reprezentáló Ozmin-ária is. Koréh tökéletes Ozmin. Az a
  fürgeség és könnyedség, amellyel a szólam legapróbb részletét és
  kifejezési árnyalatát is plasztikussá teszi; amely egyszerre egy
  homogén basszus és egy természetellenes eunuch-hang megnyilvánulása -
  szerepformálását valószínűleg páratlanul tökéletessé teszi. De nem
  lehet nem észrevenni, hogy Koréhnak azért lehet minden  hangja
  "telitalálat", mert a Bécsi Filharmonikus Zenekar Joseph  Krips
  vezényletével klasszikus tisztasággal, plaszticitással teremti meg azt
  a zenei folyamatot, azt a közeget, mely ennek az Ozmin-figurának
  életeleme. Mondjuk ki hát: ha az énekesekről nyerhető képünk teljesen
  ki van szolgáltatva a zenei archiválás esetlegességeinek, és ha az
  Operaház e korszakáról mint szellemiségről és kultúráról nem kapunk
  képet a hangzó dokumentumokból, az elsősorban azért van, mert a
  fennmaradt felvételekben nem érvényesül a korszakot  meghatározó
  jelentős karmesterek formáló művészete.
    Illetve: a véletlen jóvoltából itt van a nagy ellenpélda, vagy ha
  úgy tetszik: közvetett bizonyíték - Klemperer. A Klemperer által
  vezényelt részletek valóban az operajátszás legfelsőbb  régióiba
  vezetnek. De ami a lényeg: a karmester itt nem az énekesek feje
  fölött, őket maga mögött hagyva tevékenykedik, hanem éppenséggel
  rajtuk keresztül: tehetségük csúcsára emeli az énekeseket. Persze:
  Fekete Pál híres volt kabinet-alakításairól, persze: Sárdy János
  közismerten ízes, színes és vonzó egyéniség volt. De Fekete Pál
  Ference (Hoffmann meséi) vagy Sárdy Dávidja (Mesterdalnokok) nemcsak
  jellegzetesebb, ízesebb, színekben gazdagabb és  teljesebb  lett
  Klemperer karmesteri pálcája nyomán, hanem még azt is meg tudja
  értetni, hogy minden ember külön világ; ez a Ferenc éppen ilyen világ,
  az a Dávid meg éppen olyan világ, s mindegyiknek megvan a maga helye
  és rangja a világegyetemben. Klemperer jóvoltából Fekete Pál és Sárdy
  János még ezt is, e figurák szükségszerűségét is el tudja mondani.
  Mivel Klemperer budapesti operaelőadásainak részletei lemezen is
  megjelennek majd, a részletes méltatás maradjon akkorra. Itt csak
  annyit emelek ki, hogy az Öreg pap (Farkas Sándor) és Tamino (Nagypál
  László) jelenete A varázsfuvolából és a Don Juan II. felvonásának
  részlete (a kormányzó: Tóth Lajos, Don Juan: Losonczy  György:
  Leporello: Székely Mihály) a közvetlen drámai összecsapásnak azt a
  ritka példáját teremti meg, amelyben a különböző szólamok valóban
  teljesen más, ellentétes egyéniségek,  életelvek,  hangok  döntő
  összecsapásává válnak, a Hoffmann meséi két részletében pedig -
  Kleinzack legenda (Fehér Pál), Giulietta  és  Hoffmann  kettőse
  (Szilvássy Margit és Fehér Pál) - Offenbach zenéjének palackjából
  kiszabadul a német romantika szelleme, s  a  produkció  szinte
  metafizikai szférába emelkedik, eksztatikus pillanatokig jut el.
  Tévedések elkerülése végett: Klemperer produkcióit nem tekinthetjük
  mércének, a zsenialitás nem lehet követelmény. Számunkra csak az a
  fontos, hogy Klemperer - a zsenialitás szintjén - minden operajátszás
  belső normáját állította  föl:  az  egységes  formáló  művészet
  követelményét az egészben és a részletekben egyaránt. Még csak azt sem
  mondhatjuk, hogy enélkül nincs más, mint "zengő érc vagy pengő
  cimbalom", mert általános tapasztalat szerint enélkül az érc sem zeng
  és a cimbalom sem peng igazán.
    A Klemperer Budapesten című sorozat 2. albuma részleteket ad a
  Magyar Állami Operaház 1949. április 11-i Mesterdalnokok-előadásából.
  E sorok írója, mióta (körülbelül tíz évvel ezelőtt) a Rádióban
  hallotta a teljes felvételt, titkon azt remélte, hogy egyszer majd
  lemezen  is  megjelenik.  Reménye  most  szertefoszlott.  Ez  a
  keresztmetszet valószínűleg egyszer s mindenkorra illuzórikussá tette
  a teljes előadás kiadását. Bár a veszteség felmérhetetlen, tudatában
  kell lenni a közreadott anyag - így is óriási - értékének. Klemperer,
  ha egyáltalán van értelme ilyet mondani, mindent tudott erről a műről.
  A fantasztikusan sokrétű opera valamennyi rétegét feltárta és átfogó,
  hatalmas koncepcióban szintetizálta. A legapróbb részlet sem kerülte
  el figyelmét, a zene minden eleme él és mozog, szervesen fejlődik - és
  kiteljesedik az Egész. A roppant bonyolult zenei folyamatot olyan
  természetesen fejti ki, hogy az szinte klasszikus faktúra benyomását
  kelti. A tempóváltások, a dinamikus árnyalás, a motívumok fűzése, a
  szólamok ellenjátékának komolysága vagy humora,  a  hangszerelés
  jelentése - mind-mind tökéletesen magától értetődő,  plasztikus,
  szabatos és szuggesztív. A megformálás eleven és teljes; éppen ezért
  érezni, hogy a "keresztmetszet": lényegétől fosztja meg a produkciót.
    De mi most mégse csupán Klemperer művészetét, hanem a magyar
  operajátszás értékeit keressük a lemezen. Ami a színpadi keretet, a
  rendezést és a szereposztást illeti, lényegében egy tíz évvel ezelőtti
  produkció emelkedett ekkor a klasszicitás rangjára. Az egyetlen új
  főszereplő Simándy József volt, Walter szerepében. Ma hallgatva úgy
  tűnik, Klemperer mellett épp Simándy ragyogó fiatal, nemes és vonzó
  lénye-hangja, zenei fogékonysága,  egyszóval:  eszményi  Walterja
  hiányozhatott a teljesértékűséghez. Tekintettel a helyszűkére, továbbá
  arra, hogy az eredeti és a felújított produkció megbízható kritikai
  visszhangja viszonylag könnyen hozzáférhető (Tóth Aladár válogatott
  zenekritikái: 405-409., 462-464., 501-503. old.;  Boros  Attila:
  Klemperer Magyarországon; ideszámítom a lemez kísérőszövegét is), s
  végül tekintettel arra, hogy a "keresztmetszet" alapján nem lehet
  képet alkotni az énekesek teljes szerepformálásáról, ehelyütt csak
  néhány részletet emelek ki, egyetlen szempont érvényesítésével.
    A II. felvonás Éva-Pogner kettőse (Osváth-Székely), a  III.
  felvonásból  Dávid  köszöntője  és  Sachsszal  való  jelenete
  (Sárdy-Losonczy), majd a Sachs-Éva kettős (Losonczy-Osváth) képet ad
  róla,  mennyiben  valósult  meg  ezen  az  előadáson  a  darab
  mikrodramatikája, és hogy ezek a művészek az emberábrázolás milyen
  finomságaira voltak képesek. Ez különösen azért  érdekes,  mert
  Klemperer nem volt aprólékos karmester, a próbák során nemigen
  foglalkozott a részletekkel. Nyilván Nádasdy Kálmán rendezése és
  Klemperer intenzív zenélésének inspirációja segítette  hozzá  az
  énekeseket a kifejezés ilyen ritka gazdagságához. Amit Székely itt
  (Pogner  zavarodott,  hezitáló  magatartásával  a  Sachshoz,  a
  próbaéneklésen történtekhez  és  a  lányához  való  viszonyából)
  szűkszavúan, a szinte csak sejtetett zenei gondolatok megformálásával,
  tisztán vokális eszközökkel feltár, az az operaművészet csodája -
  olyan emberi igazság, amelynek megfogalmazására  csak  a  műfaj
  legnagyobb komponistái, tolmácsolására pedig csak  a  legnagyobb
  operaművészek képesek. Aligha van Székelynek olyan stúdióban készült
  lemezfelvétele, amely ennyit árulna el művészetéről, mint ez a rövid
  jelenet.
    Amit pedig Sárdy attól a pillanattól fogva, hogy Dávid a "Hans"
  név kiejtésekor rádöbben: mesterének nevenapja  van,  távozásáig
  végigjátszik - operatörténeti kulcsjelenet. Sárdy Dávidja mindig a
  pillanatban él, impulzusai, ötletei, gondolatai kontrollálatlanul,
  teljes természetességgel szabadulnak el és fejeződnek ki. Az a
  lelkesedés, amellyel mesterének éppen az adott helyzetben tanácsolja:
  "hát nősüljön meg", az egész opera sorsfordító megnyilatkozása. Sárdy
  Dávidja megérteti a hallgatóval, hogy a Sachs-Dávid jelenet nem epizód
  a III. felvonás előjátéka és Sachs monológja között, hanem éppen Dávid
  lénye, magatartása, mesterét lelke legmélyéig felkavaró ösztönössége
  az, ami újra felidézi a "Wahn" tombolását, és  Sachsot  végső
  számvetésre és döntésre készteti. Ebben az előadásban ez a jelenet
  egyszerre más rálátást ad a műre. A remekműveket, úgy ahogy vannak,
  természetesnek szoktuk tekinteni, s bennük mindent kész tény gyanánt
  adottnak veszünk és elhiszünk. Az igazán jó előadás viszont mindent
  problémává, kérdéssé tesz, meggyőző választ csak megformálásának
  minőségével adhat rájuk, ha adhat egyáltalán. Mindenesetre: ezen az
  előadáson Sachs monológja nem azért hangzott el, mert a partitúrában
  ez következett, hanem mert Dávid kiváltotta mesteréből. S ha most,
  elemzésre nem lévén hely, csak utalok rá, hogy Osváth és Losonczy a
  maga teljességében megvalósítja a III. felvonás Éva-Sachs jelenetét, a
  "vonzások és választások" legmélyebb és legbonyolultabb jelenetét az
  egész operában, akkor le lehet vonni a következtetést: a magyar
  operajátszás ebben a legendás korszakban minden egyenetlenségével
  együtt képes volt rá, hogy megadja és visszaadja az opera eredendő és
  igazi értelmét: emberi sorsok zenedrámai megelevenítését "itt és
  most". De látnunk kell: ezt csak élő  előadásokról  fennmaradt
  felvételek tudják hiteltérdemlően igazolni.
    A   Nagy   magyar   előadóművészek   című   sorozat
  Rigoletto-keresztmetszete, amelyen Svéd Sándor és Gyurkovics Mária
  előadásában szinte teljes egészében végigkísérhetjük Rigoletto és
  Gilda drámáját, megerősíti eddigi következtetéseinket. A felvételek
  1953 és 1956 között készültek. Svéd Sándor egyike volt azon kevés
  énekesünknek, akinél a személyiség formátuma, a művészi erő a kellő
  zenei és szakmai felkészültséggel, tudással párosult, Gyurkovics Mária
  pedig valószínűleg éppen Gilda szerepében tudta a legteljesebben
  megmutatni művészetét.  Svéd  énekstílusa  nem  volt  mentes  a
  modorosságoktól. Ezek között voltak teljesen személyes jellegűek
  (valamiféle kvantumokban történő hangadás), voltak a kor stílusából
  fakadóak (a verismo túlzó és időnként teljesen zeneietlen pátosza és
  effektusai) és voltak olyanok, amelyek sajátosan a Rigoletto-hagyomány
  sztereotípiái  (bizonyos  jellemzőnek  tartott  hangindítások,
  hangszínváltások, akcentusok, zokogások és indulati megnyilvánulások).
  De mindez egy pillanatra sem fedi el azt a tökéletes biztonságot és
  egyértelműséget, amellyel Svéd a szerep egészét és minden egyes
  részletét - különösen Verdi nagy baritondallamait - megragadja és
  megformálja. Svéd legsajátabb világa a drámai pátosz volt, intonációja
  szinte mindig a magányos tragikus nagyság atmoszféráját teremti meg. S
  bár ezen kívül már kevésbé, de ezen belül hihetetlenül sok árnyalatot
  és karaktert tudott kifejezni. Gyurkovics Mária Gildája az éneklés
  tökéletes természetességével,  tisztaságával,  egyszerűségével  és
  plasztikusságával tűnik ki. Nem színezéssel, érzelmes árnyalással,
  hanem egyedül a mesterkéletlen nyíltsággal éri el a zenei alap teljes
  hitelességét. (Ez csak Gilda áriájára nem érvényes, a  vokális
  "megcsinálás" itt személytelen, dekoratív koloratúr-áriát eredményez.)
  Mégis: ez az éneklés nem hideg, s a tartózkodó alaphangból különös
  jelentőséggel emelkednek ki a szenvedélyesebb-szenvedőbb frázisok
  (különösen a III. felvonásbeli jelenetben). Svéd és  Gyurkovics
  kettősében külön figyelmet érdemel a hangszínek természetadta, de a
  művészi kifejezésben új, magasabb értelmet nyerő polaritása, amely már
  maga is szuggesztívan  idézi  fel  a  két  alak  tragédiájának
  sorsszerűségét.
    A felvételekből két alapvető tanulság adódik. Először: a karmester
  még ilyenkor is, amikor látszólag tényleg a nagy énekesek uralják a
  helyzetet, döntő szerepet játszik. Sajnos, tudomásul kell venni, hogy
  az a három részlet, amelyet Molinari-Pradelli vezényel, vagyis éppen a
  Rigoletto-Gilda jelenetek kiemelkednek a másik öt részlet közül. A
  zenekari játék könnyedsége, elevensége, világossága, folyamatossága,
  lendülete félreismerhetetlenül inspirálóan hat az énekesekre, a zene
  nyelvén instruálja őket. A többi felvétel karmesteri,  zenekari
  alapzata, háttere nehézkes,  nyers,  ritmustalan,  élettelen  és
  kifejezéstelen: magára hagyja az énekest, pusztán alkalmat ad neki,
  hogy előadja szólamát. Ez a hátrányos helyzet természetesen az énekes
  produkcióban is érezteti hatását: a kifejezés lényegesen kevésbé
  intenzív és sokkal szegényesebb. Pedig Svéd Sándoron és Gyurkovics
  Márián kívül Székely Mihályt, Simándy Józsefet, Tiszay Magdát és Fodor
  Jánost halljuk... A másik tanulság: az együttesek mindig jobbak, mint
  a  szólószámok.  Nyilvánvaló,  hogy  a  partneri  kapcsolat,  a
  stúdiókörülmények között is felsejlő szerepkapcsolat önmagában is
  inspiráló. A lemezen hallható együttesek - ha nem is olyan mértékben,
  mint a Klemperer-felvételeken - megint csak megsejttetnek valamit
  abból, hogy mit jelentett Budapesten az operajátszás úgy 1935 és 1965
  között.
    E három lemezkiadvány fő tanulságai meglehetősen egyértelműek. Az
  operaslágerekre koncentráló hanglemezgyártás következetesen elmegy az
  operakultúra lényege mellett. Mind az operakeresztmetszetekben, mind
  az énekesek portrélemezein döntő jelentősége van a karmesternek. De
  ami a legfontosabb: egy korszak operajátszásáról csak az élő előadások
  felvételei adnak - hozzávetőleges - képet. Sem a Rádió, sem a Magyar
  Hanglemezgyártó Vállalat stúdiófelvételei nem fognak mondjuk 25 év
  múlva képet adni napjaink hazai operakultúrájáról. A Rádió hosszú évek
  óta rendszeresen közvetíti az operai bemutatókat és felújításokat.
  (Noha a premierek köztudottan nem optimális előadások.) Nem tudom, mit
  archiváltak ebből az anyagból, az azonban bizonyos, hogy bármilyen
  keveset: az archívumban mégis felmérhetetlenül nagyobb kultúrérték
  nyugszik, mint amit akár a Rádió, akár a Magyar Hanglemezgyártó
  Vállalat  gondos  operafelvételein  megőrizni  vél.  A  Magyar
  Hanglemezgyártó Vállalatnak köszönet jár minden részletért, amelyet
  Klemperer budapesti előadásaiból közread. De közben azt is tudni kell,
  hogy mérhetetlen veszteség mindaz, amit ezekből - esetleg  más
  előadásokból - nem ad közre. A hazai hanglemezkultúra most lép be a
  "hangzás  minőségére  orientált"  zenehallgatás  korszakába...  A
  nagyvilágban már felfedezték, hogy a technikailag gyenge minőségű
  archív  felvételek  egy  szellemileg-művészileg  utolérhetetlen
  zenekultúra Atlantiszát őrzik.

                                   F. G.


  Gregorián zene


    MAGYAR GREGORIÁNUM - 6.

    Schola Hungarica
    Vezényel: Dobszay László és Szendrei Janka

    Hungaroton SLPX 12 170 - Ára: 70,-Ft

  

    Az SLPX 12170 számú lemezzel végre teljessé vált a Hanglemezgyártó
  Vállalat Magyar Gregoriánum sorozata. Ez a hat lemez az utóbbi néhány
  év egyik legjelentősebb vállalkozása, és nemcsak itthon, de  a
  nemzetközi piacon is biztos sikerre számíthat.  Ez  a  sorozat
  kiemelkedik a  középkor  iránti  érdeklődés  divathullámából  és
  publikáció-dömpingjéből, gondos összeállítása és a szerkesztők és
  előadók tudományos felkészültsége folytán. Kiváló középkor-kutatónk,
  Rajeczky Benjamin rendkívül tömör, de lényegretörően informatív,
  mindenki  számára  érthető,  ugyanakkor  tanulságos  ismertetőit
  olvashatjuk a lemezborítón, sőt, ezen az utolsó lemezen a hangját is
  hallhatjuk a Kyrie-Oremus tételben:  a  szó  szoros  értelmében
  elénkvarázsolja a középkor szertartásainak papi könyörgéseit,  a
  hangvételt, a tónust, a gyakorlatot. Rajeczkyn kívül a  Schola
  Hungarica másik két - gyakorlati - vezetője Dobszay László és Szendrei
  Janka. Mindketten középkor-kutatók, és  tudományos  eredményeiket
  felhasználva vezetik a kórust. Manapság, amikor a "korhű" előadásmód
  (eredeti hangszerek, korabeli díszítési módok stb.) már-már alapvető
  követelmény  a  17-18.  századi   zene   interpretációjában,
  felbecsülhetetlen értékűek az olyan gregorián felvételek, amelyeknek
  előadói egyben a történeti anyag kutatói is. Ilyenkor nemcsak zenei
  élményt kapunk, de történelmet is tanulunk.
    A hat lemez nyújtotta keresztmetszet bőséges, de aki még többre
  vágyik, a Zeneműkiadó jóvoltából megvásárolhat egy kis füzetet is,
  amely részben a lemezeken hallható darabok kottáját tartalmazza, de
  bemutat más példákat is.
    A sorozat legutolsó darabja, a Magyar Gregoriánum 6. a magyar
  középkor Mária-énekeiből és a temetési szertartás repertoárjából
  válogat. Bár az előadás végig nagyon színvonalas, legyen szabad mégis
  kiemelnem a második oldal, különösen a Libera me tétel kimagasló
  teljesítményét. A férfikar nagyszerűen, lendületesen és hanggal énekel
  - a női- és gyermekkarról, sajnos, ezt nem mindig mondhatjuk el:
  hangzásképük sokszor túl finom, túl steril. Ez különösen a Salve
  sancte Patrens és az Adest nobis nunc miranda daraboknál hat zavaróan.
  Ugyanakkor  ez  utóbbiban  nagyon  szépen  kidolgozott  szólókat
  élvezhetünk. A felvétel érdekességei közé tartozik  a  gyönyörű
  Alleluja, Fuit virgo kétszólamú diskant, és különösen magávalragadó a
  Halotti beszéd régies nyelvezete. Azzal, hogy a Pray-kódex e becses
  darabja, amelyet általában csak könyvekből, mint ősi, de "halott"
  szöveget ismerünk, zenei keretet kap, amelynek latin zengéséből aztán
  annál monumentálisabban emelkedik ki, a felvétel élővé válik, a
  hallgató szeme előtt megelevenedik a középkori halotti szertartás. A
  papírból, a dokumentumból élő történelem lesz.

                                   S. D.


  Zenekari művek


    SCHUMANN: II. szimfónia

    Magyar Állami Hangversenyzenekar
    Vezényel: Giuseppe Patané

    Hungaroton SLPX 12 278 - Ára: 70,-Ft

  

    Schumann C-dúr (No. 2.) szimfóniájának lemezfelvételével régi
  adósságát törlesztette a Hungaroton. A nagyközönségnek az a szélesebb
  rétege, amelyik - ha talán csak öntudatlanul is -, de kívülről "fújta"
  a mű második tételét, mivel minden este hallhatta a tv-híradóban,
  végre az egész szimfóniát megismerheti. Aki kedveli a romantikus zenét
  - bár Schumann zongoramuzsikájának felvételeiben már eddig is szinte
  dúskálhatott - most végre a zeneszerző szimfonikus termésével is
  gazdagíthatja lemezgyűjteményét. Ez a lemez tehát hasznos, szükséges
  és fontos, és nagy örömet is jelenthetne, ha... És itt kissé
  értetlenül  kell  megállnunk.  A  felvételen  a  Magyar  Állami
  Hangversenyzenekart Giuseppe Patané vezényli. Régóta ismerjük és
  szeretjük őt; vitathatatlanul kiváló karmester, és csak örülni lehet,
  hogy a Hanglemezgyártó  Vállalat  őt  kérte  fel  a  szimfónia
  elvezénylésére. Nagy csalódás, de e vállalkozás csak félsikert hozott.
    A hiba, úgy tűnik, a zenekarban van. A régóta  kifogásolt
  tónustalanság és az  intenzív  hangképzés  hiánya,  a  ritmikai
  pontatlanságok és a túlságosan rutinos, nem eléggé  alakítható,
  bizonyos fokig rugalmatlan játékmód - mind alaposan rányomja bélyegét
  az előadásra. A szimfónia ezért nagyon egyenetlen színvonalon szólal
  meg. A szélső tételek például kifejezetten jók, magukkal ragadóak és
  lendületesek. A karmester precíz kézzel vezeti az együttest, és a
  zenei szövet is olyan, hogy "ápol s eltakar"... Ezzel szemben a
  középső két tétel, a perpetuum mobile Scherzo és az Adagio espressivo,
  alaposan kifogásolható. A második tétel virtuóz futamaiban a hegedűk
  nehezen és sajnos csak a szép hangzás rovására győzik a tempót,
  ráadásul  apróbb  pontatlanságok  is  előfordulnak  a  nehezebb
  belépéseknél. Nem tud igazán érvényesülni a lassú tétel melankolikus
  szépsége sem, mert a pianók tónustalanok, az oboa kényes hangjai
  durván szólalnak meg, mert a zene, ahelyett,  hogy  intenzíven
  előrehaladna: áll, nem vezet, sehová.
    Ilyen "mélypont" után nem lehet igazán értelme a negyedik tétel
  kirobbanóan felszabadult örömmámorának. Ilyen középső tételek nyomán
  nem alakulhat ki a szimfónia beethoveni értelemben vett egysége, amely
  pedig egyik legfontosabb - és a zeneszerző többi szimfóniájától
  megkülönböztető - ismérve a műnek. Hiszen Schumannak csak ebben a
  második szimfóniájában válik a szonáta-forma, s a négy tételes
  szimfónia-modell valóságos drámai folyamattá - illanó karakterképek
  sorozata helyett. Hogy ez a folyamat ebben az előadásban elhalványul,
  ismétlem, nem a karmester hibája. Patané kimagasló zenei tudásáról már
  többször meggyőződhettünk, igaz, inkább az opera-műfajban, de a
  Lammermoori Lucia, a Simone Boccanegra, a Bohémélet stb. előadásain is
  mindig felismerhettük azt a szimfonikus karmester-egyéniséget, aki
  nemcsak az énekes sztárokkal foglalkozik, hanem a zene instrumentális
  rétegeit is kibontja. Ezen a felvételen is világosan hallható, hogy
  Patanénak van mondanivalója Schumann C-dúr szimfóniájáról; hogy már az
  első akkordoknál tudja, hol fog végződni a mű. Egységre törekvő
  koncepcióját bizonyítja, hogy nem az apró részletek kidolgozásával
  törődik, hanem  a  nagy  felületeket  fogja  össze.  Lendületes
  tempókarakterek, feszes, de állandóan előremutató ritmika jellemzi.
  Patanénak minden adottsága és felkészültsége megvan ahhoz, hogy olyan
  produkciót nyújtson, amelyet az őt ismerő közönség vár művészetétől.
  Kár, hogy az ÁHZ nem bizonyult méltó partnerének.

                                   S. D.


    LISZT: Rapszódiák és indulók

    Magyar Állami Hangversenyzenekar
    Vezényel: Németh Gyula

    Hungaroton SLPX 12 249 - Ára: 70,-Ft

    Érdekes:  pontosan  ellenkező  képet  kapunk  az  Állami
  Hangversenyzenekarról a Hungaroton másik új felvétele alapján. Ezen a
  Liszt-indulókat és rapszódiákat rögzítő lemezen a zenekart Németh
  Gyula vezényli.
    Kétségtelen, hogy már e műveknek az igényessége is  sokban
  különbözik a Schumann szimfónia követelményeitől, mégis meglepő, hogy
  ezen a felvételen a zenekar milyen egységes, jó színvonalon muzsikál:
  szép  tónusú  basszusokat,  kiváló  rézfúvós  fanfárokat,  telt
  fortissimókat, precíz ritmust élvezhetünk. A dinamikai skála azonban
  nem igazán széles, valóban halk pianót alig hallani, mezzoforte alá
  szinte soha nem süllyed a hangerő. Hiányolható továbbá az igazi
  lendület, amelyet például egy Rákóczi-induló feltétlenül megkövetelne.
  Mindez azonban inkább a karmester igénytelenségének a számlájára
  írható.
    Németh Gyula megbízható dirigens, de Les Préludes felvételéhez
  képest (SLPX 11 341) ez a lemez bizonyos fokú csalódást nyújt. A
  Rákóczi-induló túlságosan bombasztikusra sikerült. Az interpretációban
  egyeduralkodó az induló-karakter, és így nem érvényesülhet a Liszt
  számára annyira fontos fantázia jelleg. Az I. Magyar rapszódia, amely
  az eredetileg zongorára készült XIV. rapszódia átdolgozása, szintén
  nehézkes, egyhangú. Az igen szép és hatásos hangszerelés (Doppler
  Ferenc XIX. századi magyar fuvolaművész munkája) nem kapja meg azt a
  művészi-előadói támogatást, ami által teljes megszerkesztettségében
  elénk tárulhatna. Igaz, gyönyörű hangszerszólókat hallhatunk (például
  a klarinétét), de ebből  az  interpretációból  is  hiányzik  a
  folyamatosság, a zenei csúcspontok előkészítése.
    Sokkal sikerültebbnek érzem a lemez második oldalát, amelyről a
  Magyar rohaminduló, az V. Magyar rapszódia és az Ünnepi induló a
  Goethe-jubileumra című művek hallhatók. Különösen az első, a Magyar
  rohaminduló tolmácsolása meggyőző. Talán maga a mű is jobb a lemezen
  hallható társainál: tömörebb, intenzívebb, könnyebb összefogni, és
  nincs benne annyi ismétlődés. Ez a zenekari átirat ugyanis - bár csak
  1875-ben keletkezett - nagyjából megtartotta a korábbi megfogalmazás,
  a zongoraváltozat alakját, és nem távolodott el annyira az eredeti
  felépítéstől, mint híresebb társa, a Rákóczi-induló. Bár ebben a
  darabban is találunk fantáziaszerű elemeket, az uralkodó karakter
  mégis az induló, amit a Németh Gyula vezényelte ÁHZ helyesen is
  tolmácsol. Az V. Magyar rapszódia (amelynek hangszerelése szintén
  Doppler Ferenc munkája), valamint az Ünnepi induló a Goethe-jubileumra
  hasonlóan jó produkciók, bár itt-ott bennük is fölmerülnek azok a
  hibák, amelyeket a Rákóczi indulóval és az I. Magyar rapszódiával
  kapcsolatban már említettem.
    Összegezve: a Hanglemezgyártó Vállalat új Liszt-lemezét azoknak
  ajánljuk, akik szeretik a könnyebb muzsikát, a verbunkost, a XIX.
  századi, magyaros jellegű hangszeres zenét.

                                   S. D.


  KAMARAZENE


    A VONÓ MESTEREI
    (Purcell, Vivaldi, Marcello, Mozart,
    Mendelssohn és Bartók művei)

    Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Hangversenymester: Rolla János

    Hungaroton SLPX 12 282 - Ára: 70,-Ft

  

    A Liszt Ferenc Kamarazenekar egy újabb lemezén (szintén  a
  Hanglemez Heteken jelent meg) "ráadásszámok", "zenetörténeti slágerek"
  hallhatók, Purcelltől Bartókig. A lemezen szereplő hat kompozíció
  közül csak háromnak eredeti a faktúrája. Henry Purcell szvitjét Albert
  Coates hangszerelésében, Benedetto Marcello "Bevezetés, ária  és
  presto"-ját Ettore Bonelli feldolgozásában, Bartók Román népi táncait
  pedig Artur Willner vonószenekari átiratában hallhatjuk.
    A Britten variációsorozatából közismert első tételű Purcell-szvit
  és az ezt követő, RV 146-os jegyzékszámú Vivaldi: G-dúr szimfónia
  előadásában a telt, tömör, helyenként sötét tónusú vonóshangzás és -
  különösen a Vivaldi-műben - a karakterek rusztikus megformálása
  ragadott meg. Ugyancsak élményszerűek a Purcell-mű  menuet-jének
  gáláns, megkapóan filigrán ismétlései, vagy a  Vivaldi-szimfónia
  második tételének fokozatosan kibomló, "felépített és lebontott"
  dinamikai ívei.
    Mozart KV 606-os Hat Ländler-jének megszólaltatása azért nem
  könnyű feladat, mert a "majdnem semmi"-ből kell tudni  élményt
  varázsolni. A hat tánc mindegyike B-dúr hangnemű, ezen belül a
  harmóniai változatosság minimális, ráadásul csak az utolsó Ländler
  lépi túl a 16 ütemes hosszúságot, ez 24 taktusnyi terjedelmű. A
  kamarazenekar mégis élvezetes előadást nyújt, főképpen azért, mert
  tagjai "nem vetnek be mindent" a hatás érdekében, tudják, hogyan lehet
  néhány  jól  elhelyezett  hangsúllyal,  agogikával,  következetes
  frazeálással és a tételek összekapcsolásával kedélyt, hangulatot
  teremteni.
    A hátralevő két kompozíció előadása kevésbé  ragadott  meg:
  Medelssohn X. (h-moll) vonószenekari szimfóniájának ihletett, szép
  adagio-ját korrekt módon megszólaltatott, mégis hosszadalmasnak tűnő,
  üresjáratokkal terhes allegro követi. Bartók Román népi táncainak a
  lemezen hallható változatában pedig az együttes  hiába  nyújtja
  tudásának legjavát, ha Artur Willner vonószenekari átirata sablonos,
  unalmas. E táncok lenyűgözően eredeti  karakterét  csak  Bartók
  zongora-darabja (és talán Székely Zoltán hegedű-zongora átirata)
  mutatja meg igazán.

                                  Cs. K.


    HÄNDEL: Tizenkét Concerto Grosso, Op. 6.

    Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Hangversenymester: Rolla János

    Hungaroton SLPX 12 015-17 - Ára: 210,-Ft

  

    A Liszt Ferenc Kamarazenekar művészetét kedvelők népes tábora
  több, mint egy éve vár erre  a  lemezre:  Rolla  János  1980
  szeptemberében, a nagy sikert aratott L'Estro Armonico megjelenésekor
  egy interjúban már úgy említette Händel opusz 6-os Concerto Grossoinak
  felvételét, mint elvégzett munkát. Mégis, teljesen érthető - szinte
  azt mondhatnánk, dicséretes - hogy a Hungaroton egy egész esztendeig,
  a következő, idei Hanglemez Hetekig várt az album piacra dobásával: az
  ilyen produkció premierje mindenképpen ünnepi esemény. S az sem
  közömbös, hogy éppen Händel muzsikáját tartalmazza ez az ünnepi album.
  Az  egész  Európában  hosszú  ideje  tapasztalható  Bach-  és
  Vivaldi-reneszánsz természetesen nemcsak külföldön (és nem csupán a
  historikus értelmezés és előadói gyakorlat területén), de a hazai
  hangversenyéletben és  hanglemezkiadásban  is  meghozta  a  maga
  eredményeit, Händel művei azonban - rejtélyes okokból - még mindig
  valamiféle "második vonalba" kényszerülnek idehaza, talán csak egyedül
  a Magyar Rádió műsoraiban nem.
    Pedig érdemes  odafigyelnünk  Bach  e  hatalmas  kortársának
  művészetére, elsősorban páratlanul egyéni volta miatt. Ha Vivaldi,
  Corelli opuszaival kapcsolatban újításokat, műfaji úttörést szoktunk
  emlegetni, s ha a másik oldalon Bachot nagy "összefoglaló" gyanánt
  tartjuk számon, úgy Händel szerepe kétségtelenül a mindenre figyelő,
  minden hatást mohón magába szívó  és  feldolgozva  újjáteremtő,
  asszimiláló egyéniségé. Hogy az ilyenfajta alkotói felfogás milyen
  hatalmas lehetőségeket rejt magában, azt a későbbi századokból -
  mutatis mutandis - Rossini vagy Stravinsky példája illusztrálhatná
  méltó módon.
    Az opusz 6-os Tizenkét Concerto Grosso keletkezésének körülményei
  jellemzők Händel legendásan robosztus lényére. A több mint hatvan
  tételből álló sorozatot az ötvennégy éves komponista alig egy hónap
  alatt - gyakorlatilag 1739 októberében - vetette papírra. A többnyire
  öt-hat tételes művek hallgatásakor alapvető élményünk az a korlátokat
  nem ismerő szabadság,  amellyel  zenei  nyersanyagát  Händel  a
  legkülönbözőbb formákba, tempókba, tételkarakterekbe, szerkesztési
  módokba rendezte. Líraiság és elsöprő vitalitás, letisztultan egyszerű
  lassú tételek, polifónia és táncok váltják itt egymást. És milyen
  megkapó  a  harmóniafűzés  és  a  dallamvezetés  néhány  merész
  szabálytalansága! Händel erős egyénisége, zeneszerzői szuverenitása a
  formálás területén is megmutatkozik: nem ismer önmagára érvényes,
  megfellebbezhetetlen szabályokat. Így műfajilag a concerto grosso
  elvén kívül a szvitmuzsikából ismert tételek is szerephez jutnak az
  Opusz 6 keretein belül. A sorozatban polonaise, menuet, musette,
  hornpipe, allemande, siciliana  és  gigue  is  található,  ezek
  hasonlíthatatlanul színessé, változatossá teszik a concerto-kat.
    A Liszt Ferenc Kamarazenekar játékát méltatva felesleges lenne
  ismét és külön hangsúlyoznunk a majd mindig kristálytiszta intonációt,
  telt vonóshangzást és a  technika  tökéletességét.  Előadásuknak
  megkülönböztető varázsa ezúttal olyasvalamiből fakad,  amit  nem
  egykönnyen lehet a zene szaknyelvén meghatározni: az életszerűségből.
  A zenészek mindvégig olyan szabadon, játékosan, könnyeden muzsikálnak,
  a zenét mindig olyannyira belülről, a sajátjukként szólaltatják meg,
  hogy - ritka tünemény! - a korongra feltett hanglemez szinte az élő
  előadás, a személyes kontaktus közvetlenségét nyújtja.
    Néhány összetevőt mégis biztonsággal kiemelhetünk az  élmény
  alkotóelemei közül. Elsőnek a káprázatosan friss, rugalmas és mégis
  pontos ritmust. A Händel-album hallgatásakor szinte újra tanulhatjuk,
  mit jelent egy-egy energiával telített, célja - a következő metrikus
  egység - felé haladó színkópa, daktilus vagy nyújtott ritmus. Szépek
  és mindig élőek, folyamatosak, de nem túlvibráltak a tartott hangok. S
  végül a lemez legfőbb erénye, amely talán a zene szokatlanul közvetlen
  hatásának titka is ezúttal: a díszítések. A kiadvány kísérőfüzete
  tudatja, hogy a zenekar "Czidra László gondozásában" szólaltatja meg
  az Opusz 6-ot. Nyilván a ő zeneértelmezői, tanácsadói közreműködésének
  is köszönhető, hogy az  interpretáció  legtöbbször  elkerüli  a
  szekvenciális fordulatokban, ismétlődésekben, monoton ritmikában rejlő
  buktatókat, mindig újat mond, anélkül azonban, hogy ezt erőszakoltan
  tenné. A Liszt Ferenc Kamarazenekar modern hangszereken, de a barokk
  zene szellemében gondolkodva a legtöbbet nyújtja: a  komponista
  partnerévé válik, s a műhöz - a szó szoros értelmében - hozzáadja a
  saját invencióját is.

                                  Cs. K.


    BARTÓK BÉLA: Gyermekeknek

    Kocsis Zoltán - zongora

    Hungaroton SLPX 12 304-05 - Ára: 140,-Ft

    Gyermekeknek... gyermekeknek? - tűnődhetünk, miközben  Kocsis
  Zoltán szenzációs új Bartók felvételét hallgatjuk. Mert  aligha
  valószínű, hogy egy zongorázni tanuló gyermek számára minta lehet
  Kocsis zseniális, minden mozzanatában  jelentős,  s  épp  ezért
  koncertpódiumra, sokak elé kívánkozó zongorázása. Ám az is kérdéses,
  hogy Bartók kizárólag pedagógiai céllal, valóban "gyermekeknek" írta
  volna csodálatos sorozatát, azt a 79 apró darabot, melynek fele a
  magyar, fele a szlovák népzenekincs ihlető élményéből táplálkozik. (A
  lemez kísérőszövegének szerzője "fiktív gyermekvilág"-ról ír, s a
  ciklust "egy komponista képzeletbeli jegyzetfüzetének  lapjaihoz"
  hasonlítja. A Gyermekeknek műfaj problematikájához szolgáltat adalékot
  az is, hogy maga Bartók sokszor adott elő részleteket, egy-egy
  csokornyi Gyermekeknek-darabot akár koncerten, akár rádiófelvételen.
  Néhány Bartók bejátszásról fennmaradt a hangzó dokumentum. Ezeket a
  Bartók-centenárium tiszteletére kiadott Bartók-hangarchívum lemezeken
  hallhatjuk.)
    Kocsis előadásmódja meglepően hasonlít Bartókéhoz. Nem titok:
  Kocsis buzgón tanulmányozza Bartók hangfelvételeit (szerkesztőként
  működött közre az archív-felvételek kiadásában is). Felismerte, hogy a
  kotta csak  igen  vázlatosan,  utalásszerűen  képes  visszaadni,
  közvetíteni a szerző hiteles, eredeti akaratát, míg a hangfelvétel
  nüanszokat, megfogalmazhatatlan és megnevezhetetlen előadásmódbeli
  árnyalatokat rögzít. Vajon nem nyomasztják-e az előadóművészt ezek a
  hiteles szerzői felvételek? - kérdezhetik a szkeptikusok. Nos, Kocsis
  játéka éppenhogy nem a mű előadhatóságához vezető út végállomását,
  Bartók Béla zongorázásának szolgai utánzását  jelzi,  hanem  új
  távlatokat nyit meg: egy dokumentumokat, élményeket magábasűrítő,
  történeti szellemű, modern előadóművészetét, mely kilép a kizárólag
  hangszerközpontú  zenélés  kátyújából  s  a  zenetudománynak  és
  zeneszerzésnek nyújt kezet.
    Hogy  mennyi  újraalkotási  lehetőség  rejlik  az  eredeti
  Bartók-felvételekben, azt mi sem bizonyítja ékesebben, mint az, hogy
  Kocsis mindössze 16 darabot ismerhetett meg Bartók játékában a
  Gyermekeknekből (ennyi maradt ugyanis ránk) - de ezek tanulságait
  stílussá bontotta ki, zenei benyomásait, megsejtéseit kiterjesztette
  az egész sorozatra. Egyfajta Bartók-nyelv vált Kocsis sajátjává, ami
  teljesen természetesnek, zenei anyanyelvnek tűnhetne, ha nem tudnánk,
  hogy minden szava, hangsúlya, mondatszerkesztése mögött mennyi tudatos
  elképzelés, tanult és kontrollált ismeret rejtőzik. Igen, létezik
  magyar, helyesebben a Kárpát-medencéből származó zeneiség - de ez nem
  mérhető könnyes-bús vagy szilaj érzelmekkel.
    Ez a fő tanulsága Kocsis új Bartók-felvételének. S annak a
  muzsikusnak, zenebarátnak, aki a részletmegoldások mikéntje után
  nyomoz, tehát az utánozhatatlan rubatókra, a sokszor népi hangszert
  (például dudát) imitáló balkéztechnikára, a darabok hangzásrétegeinek
  a fő és mellékesebb szólamoknak, hangoknak kristálytiszta rendjére
  kíváncsi, azt ajánljuk: hallgassa meg minél többször ezt a lemezt.
  Mert Kocsis Zoltán nekünk, felnőtteknek játszik.

                                   B. A.


                   *


                Megjelent még

    Bartók: Magyar népdalok (II. sorozat);
    Bartók-Kodály: Magyar népdalok
    Csajbók Terézia - szoprán, Szűcs Lóránt - zongora
    SLPX 12 114 - Ára: 70,-Ft

    Pergolesi: Stabat Mater
    Kalmár Magda, Hamari Júlia - ének
    MRT nőikara, Liszt Ferenc Kamarazenekar
    Vezényel Lamberto Gardelli
    SLPX 12 201 - Ára: 70,-Ft

    Magyar előadóművészek: Hernádi Lajos
    (Beethoven, Weber és Liszt művei)
    SLPX 12 203 - Ára: 70,-Ft

    Balassa Sándor: Glarusi ének;
    Az örök ifjúság szigete; Hajak; Motetta
    SLPX 12 223 - Ára: 70,-Ft

    Kováts Kolos énekel (Verdi - operaáriák)
    A Magyar Állami Operaház énekkara
    MÁV Szimfonikusok; Vezényel: Oberfrank Géza
    SLPX 12 226 - Ára: 70,-Ft

    Kodály: Fölszállott a páva;
    Galántai táncok; Marosszéki táncok
    MRT Szimfonikus zenekara; Vezényel: Lehel György
    SLPX 12 252 - Ára: 70,-Ft

    Bach: Francia szvitek (h-moll, G-dúr, c-moll)
    Fábián Márta, Szakály Ágnes - cimbalom
    SLPX 12 309 - Ára: 70,-Ft

    Kadosa Pál: I. hegedűverseny, op. 19;
    II. hegedűverseny, op. 32
    Bálint Mária, Kovács Dénes - hegedű
    MRT Szimfonikus Zenekara
    Vezényel: Lehel György és Breitner Tamás
    SLPX 12 313 - Ára: 70,-Ft

    Bartók: Concerto; Tánc-szvit
    Magyar Állami Hangversenyzenekar
    Vezényel: Ferencsik János
    SLPX 12 346 - Ára: 70,-Ft

    Bach: h-moll mise
    Agnes Giebel, Janet Baker, Nicolai Gedda,
    Hermann Prey, Franz Crass; A BBC-kórus
    Új Filharmónia Zenekar; Vezényel: Otto Klemperer
    SLPX 12 349-51 - Ára: 210,-Ft

    Puccini: Pillangókisasszony
    SLPX 12 256-58 - Ára: 120,-Ft