Korlátolt felelősségű magnók
  Múltkori, zoológiai tárgyú cikkünkben arról értekeztünk, hogy vajon
  azonos  állatfajhoz tartoznak-e a házimagnók és a stúdiómagnók.
  Elsősorban  persze  az  orsós nemzedék (latin nevén magnetophon
  spulnicus) anatómiáját taglaltuk, s éppen csak említést tettünk az
  újabban  kitenyésztett,  de  mértéktelenül elszaporodott kazettás
  fajtáról  (magnetophon  skatullus).  Hogy  kiegészítsük Olvasóink
  zoológiai  ismereteit, kérésünkre most a Mechanikai Laboratórium
  laborvezető  mérnöke, maga is lelkes magnótenyésztő, részletesen
  leírja, hogy milyen karámban él ez az új állatfaj.


                   *

    Mióta megjelent a kazetta, azóta egyfolytában vitatkoznak róla
  szak- és nem szakemberek, profik és amatőrök, gyárak és a sajtó. És
  közben a kazetta meghódította a világot. A pudding-próba kitűnően
  sikerült. Megettük. A kazettának olyan - vitathatatlan - előnyei
  vannak, amelyekről többé már nem mond le a nagyközönség. Eltünteti a
  technikát, meghagyja a zenét. Kell-e több ennél?!
    Kell.
    A kazetta, a maga egyszerűségében, biztos sikert és biztos
  korlátokat ígér. A siker ismert - a korlátok kevésbé. Közismert
  viszont,  hogy  kompakt-kazettás  stúdiómagnó  nem  létezik.
  Szuper-specifikációk vannak ugyan, de ezek sem tüntethetik el azokat a
  korlátokat, amelyek az orsós és a kazettás magnókat elválasztják, és
  amelyek miatt ma is, az orsós az igazi.
    Mik is a problémák?
    Először is nem elég széles a szalag. Minél keskenyebb a sáv, annál
  rosszabb a jel-zaj viszony. Mit lehet tenni? Semmit.
    Második a korlátozott szalagsebesség, amely egyszerű eszközökkel
  növelhető volna ugyan - de akkor csökken a műsoridő. Vékonyabb
  szalagot használni pedig azért nem jó, mert annak rosszabbak a
  mechanikai (és bizonyos elektronikai) jellemzői.
    Az áthallási csillapítás, sajnos, áldozatául esett a monó-sztereó
  kompatibilitásnak. Ugyanis a kazettás magnókon a bal és jobb csatorna
  szomszédos, a fejeket tehát nem lehet olyan jól árnyékolni, mint a
  hagyományos  készülékeken. Hasonló eredménnyel jár, hogy mivel a
  kazetta méretei miatt a fejek mérete is korlátozott, le kell mondani a
  lejátszófejek dupla árnyékolásáról: újabb pofon a jel-zaj viszonynak.
    Frekvenciaátvitel a magas tartományban. A magnófejeken a rés
  szélessége másfél-két mikron, és a magnófejeket mozgatnunk kell,
  ide-oda... A frekvencia, mondjuk, 16 kHz, a szalagsebesség 4,76 cm/s
  és a szalagvezetésről a kazetta "gondoskodik". Mindez együttvéve máris
  kitűnő  alapanyagnak  ígérkezik egy technikai rémtörténethez, és
  aggodalmaink a mérések után bizony kétségbeesésre változnak. Nagyon
  drága és nagyon jónak mondott kazettás magnót mértem; profi gépekhez
  szokott lelkem rosszat várt, de azért nem ennyire... A 20 kHz-re
  specifikált frekvenciamenet néha nem haladta meg még a 10 kHz-et sem,
  így aztán a fázismérés csak egy halvaszületett kísérlet maradt.
    Ezután már csak kegyelemdöfésnek számít az olyan apróság, hogy az
  egyenfutás (nyávogás) ki van szolgáltatva a kazetta minőségének.
    A kazetta korlátok közé szorítja az előnyöket is, amelyek a
  háromfejes kiviteltől várhatók. A résre ugyanis a kazettában levő
  filcpapucsnak kell rászorítania a szalagot. De melyik résre? Aki vett
  már a kezébe kazettát, tapasztalhatta, hogy a filcpapucs helyzete
  ugyancsak bizonytalan. Ki állítja, hogy két egymás melletti fejrésre
  az ilyen papucs úgy nyomja rá a szalagot, hogy a szalag és a fej
  kontaktusa  azonos  marad?  (Aggodalmam  nem  ösztönös:  sok-sok
  körültekintő mérés szomorú végterméke.)
    Meghökkentő, hogy mindezek ellenére valóban vannak kitűnő hangú
  kazettás masinák. Jól szólnak. Más azonban a jó, és megint más az,
  amire azt mondhatnánk: majdnem tökéletes. A kettő között mély szakadék
  tátong. Hogyan lehetne hidat verni e szakadék fölé? Sok ilyen
  igyekezetnek lehetünk tanúi.
    A  ma  már  gyakran alkalmazott kettős hajtás jót tesz az
  egyenfutásnak: függetlenné válik a kazettától. Nem olcsó játék.
    Mások két sebességű kazettás készülékkel kísérleteznek. A 9,5
  centiméteres  szalagsebesség  sokat javít a minőségen, persze, a
  játékidő rovására. Jellemző viszont, hogy próbálkoznak a 4,76/2,38-as
  sebességgel is... (A szerkesztő megjegyzése: semmi kifogásunk ellene.
  Viszont nevezzük végre a nevükön a paramétereket. A "szalagsebesség"
  rubrika  fölé  tehát  helyesebb  lenne  "szalaglassúságot" írni.
  Javaslatunkat ezennel az IEC tudomására hozzuk.)
    Beváltak a mind gyakrabban alkalmazott keményfém fejek is, ezekkel
  lényegesen jobb áthallási csillapítás érhető el, mint például a
  ferrittel, és az élettartamuk is kielégítő. Sőt, ezekkel jobban lehet
  felmágnesezni a metál szalagokat. A Sony cég például, legújabb
  készülékein,  már  "Sendust&Ferrit"  fejet  használ  a  korábbi
  "Ferrit&Ferrit" helyett. Egyre precízebb fejmozgató mechanikák látnak
  napvilágot; habár az eredmény láttán mi még kételkedve mozgatjuk a
  fejünket... Egyszóval, a minőségen javítani csak nem egyszerű és nem
  olcsó félmegoldásokkal lehet...
    Volna-e teljes megoldás a félmegoldások helyett? A Mechanikai
  Laboratórium és a Magyar Rádió régóta dédelgetett közös terve, hogy
  legyen végre egy olyan, automata stúdiómagnó, amely emberi beavatkozás
  nélkül bonyolítja le a műsort. Kikeresné a szalagtárból a kívánt
  műsorszámot, a megadott időpontban lejátszaná, aztán visszahelyezné a
  szalagtárba, és így tovább, folyamatosan. Mondhatnánk: a kompakt
  kazettát erre a célra találták ki. Egyszerűen kezelhető, idehaza
  beszerezhető, olcsó. Egyetlen feladatunk van csak: elérni, hogy a
  magnókészülék a kazettából egy mechanizmus segítségével kihúzza a
  szalagot, külső pályára helyezze, felvétel vagy lejátszás után pedig a
  kazettába  szépen  visszaeressze  -  és  kész. Kolombus tojása.
  (Strucctojása. A szerk.)
    Mit is tud ez a készülék? A szalagsebesség máris 9,5 cm/s, és ez
  itt nem okoz gondot, mivel a kazetták csak egy-egy műsorszámot
  tartalmaznak, a műsoridő tehát csak néhány perc. A mechanizmus a
  szalagot  hagyományos  stúdiómagnó-fejek  elé  tereli.  A futási
  egyenletességet kettős hajtással garantáljuk. Precíz terelőegységek
  egyengetik a szalag útját a három fej előtt. Egyszóval, a kazetta
  elveszíti minden funkcionális hátrányát, megtartja viszont előnyeit a
  tárolásban. (Hogy a készülék prototípusa tíz év alatt sem nyerte el
  végleges formáját s még fel sem vetődött, hogy gyártsuk - ez már nem
  műszaki kérdés...) A mérés egyébként tökéletesen pozitív eredményt
  adott. A Rádióban egy összehasonlító meghallgatáson egy sztereó
  stúdiómagnó volt az "ellenfél", 19 cm/s szalagsebességgel - és a
  különbség megállapíthatatlan volt. A kazettásnak annyi előnyt adtunk,
  hogy dolbyztuk, dehát a 9,5-es szalagsebesség miatt erre rászorult. (A
  szerkesztő  megjegyzése: elismerjük az új készülék erényeit, de
  gyanítjuk, hogy a különbség hosszabb távon bizonyára kimutatható -
  annak ellenére, hogy a Dolby itt "A"-típusú volt.)
    Aztán, néhány évvel ezelőtt, nagy örömünkre, megjelent a piacon az
  ELCASET.  Minden elképzelésünket megvalósította - mégpedig nem a
  stúdiók, hanem a nagyközönség számára. A szalag 6,3 mm széles, a
  kazettából kihúzható. A sebesség 9,5 centiméter, de elvben nagyobb is
  lehet. Kívül elhelyezett fix fejek. Kettős hajtás. Minden, ami szép és
  jó.  Szóval,  mint egy álom. S mint mindig, az álom most is
  szertefoszlott. Ha nem is hivatalosan, de az ELCASET meghalt. Ma már a
  japánok sem reklámozzák; a készülékek eltűntek. Hja, a gazdaságossági
  megfontolások oltárán sok áldozat elvérzett már.
    Marad tehát a dilemma, továbbra is: kazettás vagy orsós? Ne
  döntsünk a specifikációk alapján. A mérések már jobb támpontot adnak.
  Sok pénzt kell kifizetni egy kazettásért ahhoz, hogy megközelítsük egy
  közepes orsós magnó minőségét. És a kazetta mégis hódít. Korunkban
  fontos tényező a praktikum. Ha elegendő a jó, és nem kell a még jobb,
  maradhat a kazetta. És él bennünk a remény, hogy az ELCASET - vagy
  valami hasonló - feltámad halottaiból. Hogy végre megteremtődik a
  praktikum, az olcsó ár és a jó minőség "szentháromsága". Addig pedig
  marad a kétség.
    A véleményünk erről mindenesetre egységes...

                              Haffner István