Siva gyermeke  Micro Seiki DQX-1000


    E háromkarú félisten születését így beszéli el egy ősi - legalább
  ötéves keleti legenda: "...Akkoriban a hangszedők már mértéktelenül
  elszaporodtak, és tűrhetetlen hangot ütöttek  meg.  Szemérmetlen
  ricsajuk a Minden Lemezjátszók Urának füléig hatolt, s ő elrendelte:
  valamennyi hangszedő megméressék, meghallgattassék, s ha bűnösnek
  találtatik, olcsó exportkészülékbe építtessék. Szavát kvarcraborulva
  hallgatták a legjobb lemezjátszók, de őket csupán egyetlen karral
  szerelte fel a Legfőbb Konstruktőr, s félkézzel csak félmunkát lehet
  végezni. Az Úr ekkor buddhista kollégájához, Sivához fordult, s az
  életre hívta a DQX-1000-est." A háromkarú csodalény csalhatatlanul
  eldönti, két hangszedő közül melyik szólaltatja meg szebben ugyanazt a
  hanglemezt.  Poszter-  avagy  bálványképünk  tárgyát  a  Magyar
  Hanglemezgyártó Vállalat dorogi szentélyéből kölcsönöztük.


                   *

    Hát itt a Micro Seiki, de ne irigyeljétek tőlünk, mert csak két
  rövid hétvégére tisztelte meg szerény hajlékunkat. Annyi időt hagyott,
  hogy megmérjük, meghallgassuk, lefényképezhessük - és már távozott is.
  (Éjjel-nappal szükség van rá Dorogon, a hanglemezgyárban.)
    Szép, jó és híres készülék, 1976-ban már gyártották. Örömmel
  fogadtuk poszterképünk és a hozzá csatlakozó cikk tárgyául, hiszen így
  az olvasó is jóllakik, az eszmei mondanivaló is megmarad. Nekünk
  magunknak azért kellett ez a méregdrága lemezjátszó futómű (amely
  hangkar és hangszedő nélkül is 2000 márkába kerül az NSZK-ban), hogy
  összehasonlíthassuk a saját referencia-gépünkkel. Gyanítottuk, hogy
  lemezjátszónk - a Mechanikai Laboratórium egy kísérleti darabja -
  meglehetősen jó, sokkal jobb az átlagosnál és valószínűleg nem sokkal
  gyengébb az igazán elsőosztályú futóműveknél - nem tudtuk viszont,
  hogy igaz-e, amit a vájtfülűek állítanak, vagyis hogy a futóműveknek
  igenis van "sajáthangjuk", és ezért nem egyformán "szólnak". A Linn
  cég például, uszályában számos audiofillel, nem kevesebbet állít, mint
  hogy az egész hangátviteli lánc egyik leggyengébb láncszeme  a
  lemezjátszó-futómű - erről már legelső kiadásunkban is írtunk. Hogy
  aztán éppen a Micro Seiki és éppel. DQX-1000 alkalmas-e a mi etalonunk
  hitelesítésére, arra  nézve  csak  spekulációkkal  szolgálhatunk.
  (Szolgálunk is majd.)

  Felépítése

  

  

    Két fő egységből áll: a futóműből és a kezelőegységből. Jó 80
  centiméter hosszú kábel köti össze a kettőt. A kezelőegység egyszerű,
  de csinos doboz, ezen lehet ki-bekapcsolni az elektronikát, a tányér
  forgását és a kvarcvezérlést. Van rajta még egy fordulatszámváltó (33
  1/3 és 45 fordulat/perc) és egy fordulat-finomszabályozó gomb; itt
  helyezték el a hálózati transzformátort is, hogy messzebbre kerüljön a
  hangszedőtől, ne keltsen zavaró mágneses teret.
    Ez máris szokatlan, ámbár volt már ilyen a nap alatt. Azzal
  viszont mindenféle hagyományt felrúgott a Micro Seiki, hogy  a
  DQX-1000-est nem építette bele semmiféle dobozba; a futómű teljesen
  szabadon áll az isten szabad ege alatt.
    A váz háromágú, csillagformájú alumíniumöntvény. Három lába van,
  tehát nem billeghet. Mindháromnak szabályozható a magassága, így a
  készüléket könnyű vízszintbe állítani.  Harangszerű  gumitalpakon
  nyugszik - ezek nemigen rugóznak. A három láb egyben három kar
  talapzatát képezi: ennyit szerelhetünk fel egyidejűleg a  Micro
  Seikire. A harmadik helyett persze nyugodtan használhatunk valami
  lemeztisztító alkalmatosságot, mi is így csináltuk. Mivel a különféle
  hangkarok hossza és  felszerelési  módja  ugyancsak  eltérő,  a
  legismertebb típusokhoz (SME, Audio-Technika stb.) külön kartartó
  szerelvényt szállít a gyár, természetesen ezt meg kell fizetni.
  Összesen hatféle kartartó bak szerepel a listán.
    A lemeztányér álomszép. A stroboszkópot az oldalfalára marták,
  helyesebben: az egész peremét stroboszkópnak képezték ki, és ennél
  elegánsabbat elképzelni sem tudunk. Egy kissé excentrikus - de ezt nem
  a tányérra kell érteni, mert az olyan pontosan fut, mint annak a
  rendje. A tányér nem egészen 3 kilós, de anyagának túlnyomó része a
  peremre került, tehát maximális a lendtömege. A peremtől beljebb aztán
  már nagyon vékony a tányér, "csöng" is kegyetlenül, ha körömmel
  megpöcköljük. A gumitányér teljesen egyszerű, sima felületű, nincs
  rajta semmiféle bordázat - részben azért, mert így a helyes, részben
  pedig, mert így jobban érvényesül a készülék időtlen eleganciája.
    A baj csak akkor kezdődik, amikor az ember már nem használja a
  DQX-et. Nemhogy nincs doboza - de nem is lehet dobozba rakni. Teteje
  sincs. Másképp ugyanis reménytelen volna elhelyezni rajta három
  hangkart. Hiszen egy-egy kar felszereléséhez és főleg kezeléséhez
  éppen hogy elegendő egy 120 fokos körcikk, s biztos, hogy 360 fokosnál
  bővebb kört még a Micro Seiki sem konstruálhatott. A DQX-1000
  mindenkori gazdája nagy-nagy jártasságra tesz szert a portalanításban.

  Elektronika

    A Micro Seiki "szíve": egyenáramú szervomotor, típusa MC-936F. Az
  elektronikát a motor alatt helyezték el egy nyomtatott áramköri lapon.
  A motor négy meghajtó  tekercsét  tranzisztorok  vezérlik.  Két
  Hallgenerátort és egy érzékelőtekercset is találunk  benne.  Az
  elektronika "lelke" pedig egy SM 6515A-4S jelű, nagybonyolultságú
  integrált áramkör, ehhez csatlakozik  a  9,5040MHz  frekvenciájú
  kvarckristály is. Mindezeken kívül még 23 tranzisztort és két IC-t
  találunk a vezérlő-meghajtó áramkörben.
    A   kvarcvezérlés   egyébként   kikapcsolható,   ilyenkor
  finomszabályozhatjuk a fordulatszámot, ±6  százalék  erejéig.  A
  stroboszkóplámpa egy csinos kis oszlop a lemeztányér mellett. Ezt a
  lámpát, akárcsak a motort is, a  kvarckristály  frekvenciájából
  leosztott jel táplálja, vagyis az egész rendszer független a hálózati
  frekvenciától. A stroboszkópon megvilágított csík üzem közben rezzenés
  nélkül áll, nem imbolyog.

  Méréseinkhez

    A nyávogás rendkívül csekély, persze azért nem annyira, mint a
  prospektus bizonygatja - azt az adatot egy módfelett enyhe mérési
  rendszernek, a WRMS-nek köszönhetik -, de azért a ±0,035% is, amelyet
  értékelő  szűrővel  mértünk,  hallatlanul  jó  eredmény,  eddigi
  gyakorlatunkban a legjobb.
    Csekély mértékű a zaj is, "B" szűrővel jobb a specifikáltnál, és
  szintén rekordnak számít a mi laboratóriumunkban. "A" szűrővel sem
  rossz, de ha egy újabb szűrővel leválasztjuk a 22,5Hz  alatti
  komponenseket, ez a paramétere is  tovább  javul.  Ebből  arra
  következtethetünk, hogy a DQX zaja főleg egészen mély frekvenciájú
  jelekből tevődik össze. Különösen, hogy rezgésmentesítő állványon 5-7
  decibellel csökkent a Micro Seiki "A" szűrővel mért zajszintje.
    Ez viszont már összefügg a DQX akusztikai  visszahatásával.
  Őszintén szólva, sokkal jobbat vártunk. Arra gondoltunk, hogy a
  viszonylag kis felület, a futómű "tömörsége" folytán a gép rezisztens
  lesz a külső rezgésekkel szemben, még akkor is, ha a felfüggesztése
  szegényes - dehát úgy látszik, csodák nincsenek. Igaz, az akusztikai
  visszahatás görbéje más és más  lehet  aszerint,  hogy  milyen
  hangkar-hangszedő kombinációt állítunk össze.
    És itt most rátérünk a mi készülékünk leírására. Kísérleti masina
  (úgy "dobták össze" a mi kedvűnkért), Papst-motorral megépített Direct
  Drive, és bár nagyon szépen fut, adatai  távolról  sem  olyan
  látványosak, mint a Micro Seikié. A felfüggesztése viszont sokkal
  hatékonyabb.  Rothman  György  akkoriban  szilikongumi-szálakkal
  kísérletezett, ezekre lógatta fel a lemezjátszót a négy lábánál fogva,
  persze nem úgy, ahogy a nyulat szokás. Vízszintes irányban éppen a
  kellő frekvenciával hintázik a gép; igaz, fel-le még nem egészen úgy
  mozog, ahogy kellene.  Érdemes  összehasonlítani  az  akusztikai
  visszahatásáról felvett görbét (2. diagram) a DQX-ével. A kar és a
  hangszedő ezúttal is SME, illetve Sonus volt. A különbség vagy 10-20dB
  a Mechlabor javára.
    Fényképet egyébként nem közlünk a lemezjátszónkról,  ugyanis
  rémesen csúnya. Egyetlen nagy, vastag alumínium lapra van felszerelve,
  úgy, hogy kétoldalról egy-egy hangkart szerelhessünk rá. Mivel az volt
  a benyomásunk, hogy ez az  alumínium  lap  "döng",  alul-fölül
  ráragasztottunk egy vastag, durva "ólomgumi "lapot: ha nem használ,
  nem is árt. Inkább használt: valamivel szebb lett a visszahatás
  görbéje. Ugyancsak javított  valamicskét  a  görbén  a  Spectra
  lemezalátét, amelyet tavaly Düsseldorfban kaptunk kipróbálásra az
  Audio Trade cégtől. (A Spectra enyhén ragacsos, "megfogja" a lemezt,
  ha nem is annyira, mint például a Platter Matter - többet egyelőre
  nincs értelme mondanunk róla; ez a lemezalátét-dolog ma még afféle
  "fekete  tudomány".)  Igaz  is:  az  a  bizonyos  ólomgumi  az
  Ikarus-autóbuszokhoz  készül,  dübörgésgátlónak.  A  Pest  megyei
  Műanyagipari Vállalattól kunyeráltunk belőle, azzal,  hogy  majd
  hangdoboz-kísérletekhez használjuk - csak eddig még nem jutottunk
  hozzá. Addig is köszönet érte a PEMÜ-nek.

  

  


  Szeánsz

  

    Itt álltunk tehát két futóművel - és sötét kételyekkel a lelkünk
  mélyén. Őszintén szólva, még abban sem reménykedtünk, hogy hallunk
  valamiféle különbséget a két gép hangja között - ha van hangjuk
  egyáltalán. És ha van, akkor vajon mely paraméter nyom többet a
  latban? A DQX óramű pontosságú egyenfutása? Esetleg a Mechlabor-masina
  jobb izolációja? (Ezt azért mi  sem  gondoltuk  komolyan.)  És
  mindenekelőtt: hogyan hasonlítsuk össze őket, hogy a próba becsületes
  legyen?
    A poszterképet még tavaly decemberben készítettük; mint Olvasóink
  közül bizonyára sokan felismerik, SME 3009/III. és Pioneer PA-5000
  hangkart tettünk a gépre, meg Degrell László kedvenc lemezcsutakoló
  eszközét, a Discostatot. Nem akartunk a harmadik bakra is ráerőltetni
  egy hangkart, mondjuk egy régebbi SME-t vagy éppenséggel egy Hadcockot
  - az utóbbival aztán tényleg nem lett volna szívünk elcsúfítani a szép
  lemezjátszót.  A  Hadcock  egyébként  nemcsak  jelentéktelen,
  barkács-kinézésű, hanem nehezen kezelhető is.  Beállítása  pedig
  valóságos rémálom - úgyhogy Dankó Emil tömören csak Hitchcock-nak
  becézi. Találó kifejezés, szívből drakulálunk hozzá.

  Első felvonás: Hadcock és Sonus

    A Hitch... A Hadcock azonban igen jó kar, és noha a tesztjével -
  egyáltalán: egy mélyreható hangkarteszttel - még mindig  adósak
  vagyunk, jó lelkiismerettel használjuk. Nagyon fontos, hogy két
  példányunk van belőle, akárcsak a Sonus hangszedőből is. Magától
  értetődik két futóművet csak akkor hasonlíthatunk össze, ha mind a
  hangkarból, mind a hangszedőből, mind pedig a hanglemezből két-két
  teljesen identikus példány van a birtokunkban.
    Amikor tehát a Micro Seikit első ízben, tavaly karácsonykor
  megkaptuk (merthogy szünetelt a munka Dorogon), mindenekelőtt a saját
  lemezjátszónkra szereltük fel a Hadcockokat és a Sonusokat, és lestük,
  hogy egyformán szólnak-e. Hiszen amekkora a gyári "szórás", legalább
  akkora lesz kísérletünk tűrésmezeje, hibahatára. Meggyőződhettünk
  róla, hogy amennyiben a két kar valóban azonos módon van beállítva
  (szöghiba, tűerő, antiskating, szilikonolaj-csillapítás a Hadcock
  csapágyházában), akkor a két rendszer hangja között minimális a
  különbség. Nem is magukban a hangszedőkben van eltérés, hanem a mozgó
  rendszerben: a tűben. A mágneses hangszedők tűje szerencsére minden
  további nélkül cserélhető, könnyű tehát ellenpróbát csinálni.
    Átszerelve most már az egyik kart a Micro Seikire, füleltünk,
  füleltünk, de nem lettünk okosabbak. Az eltérés mindenkor a tűrésmezőn
  belül maradt, tehát lehetséges, hogy csak a hangszedőtűk "szórását"
  hallottuk. Kétségtelen viszont, hogy mind a Micro Seiki, mind a
  Mechlabor egy hajszállal "tisztábban" szólt, mint egy Tesla NC 440-es
  futómű. (Ez az egyetlen bolti modell, amelyről le lehet szerelni a
  kart, tehát szabaddá lehet tenni a futóművét.)
    Ezek roppant fárasztó és körülményes kísérletek, és az időnk is
  fogytán volt, amikor eszünkbe jutott, hogy ha már itt van a DQX-1000,
  próbáljuk ki különféle hangkarokkal. Újra nekiálltunk a szerelésnek,
  és azt tapasztaltuk, hogy a Hadcock észlelhetően és reprodukálhatóan
  szebben szól a nagy Pioneernál. Valószínű azonban, hogy a túlontúl is
  "engedékeny" Sonus nem érezte jól magát a nagy effektív tömegű
  Pioneer-karban - ennyi az egész. A Hadcock és a képünkön látható,
  karcsú SME 3009/III. között nemigen tudtunk választani. Egyszóval: a
  próba negatív maradt.
    Viszont már belénkfészkelte magát a gyanú: hátha  mégiscsak
  mozgótekercses hangszedőt kellene használnunk, hogy annak "sima"
  hangján kimutathassuk, mennyiben színezik el a zenét azok a rezgések,
  amelyek a környezetből érkeznek, és amelyeket a futóműnek kellene
  izolálnia. Sajnos, nem volt a kezünkben két egyforma MC-hangszedő.

  Második felvonás: Hadcock és MC 10

    Másodszor szeptember  végén  kaptuk  meg  a  Micro  Seikit.
  Kiegészíthettük méréseinket (lakklemez, mérőállvány!), és még arra is
  maradt egy esténk, hogy megismételjük a téli szeánszot. Ekkor már volt
  két egyforma Ortofon MC10 hangszedőnk, sőt, közben gazdagabbak lettünk
  néhány tapasztalattal. Felületes próbákon úgy találtuk, hogy olcsó
  lemezjátszók (Akai AP-100C, Pioneer PL-100) igenis nagyon szépen
  szólnak olyan, drágább hangszedőkkel, amelyeket az isten se nekik
  teremtett, tehát például MC10/STM-72-vel. Azt is pedzegettük, hogy bár
  szépen szólnak - valahogy nem egyformán szólnak... Sajnos, megzavarta
  kísérleteinket az a szomorú felismerés, hogy az STM-72 transzformátor
  erősen "szór"! Nem a mágneses terére gondolunk most (a trafókat
  mindig sokáig kell ide-oda tologatni. amíg megtaláljuk azt a helyet,
  ahol a legkisebb a brumm) - hanem a gyártásból adódó szórásra. Két
  trafó között nagyobb a különbség, mint két hangszedő között! Őszi
  számunkban már volt szó erről.
    Sokat lendített viszont az ügyön,  hogy  elkészült  az  új
  kapcsolóberendezésünk, és most már az átviteli lánc bármely pontján,
  tehát a transzformátor előtt is baj nélkül kapcsolgathatunk ide-oda.
  Így csak egyetlen transzformátorra volt szükségünk. A jó ügy érdekében
  egy kicsit csaltunk is: nem a kis STM-72-es, hanem a T-30-as
  transzformátort használtuk, hogy a tisztább hangképen jobban érezzük
  az elszíneződést.  (Egyébként  időközben  forgalomba  is  került
  Magyarországon egy hasonló minőségű, de olcsóbb trafó - az AKG-cikkben
  is szóba hozzuk majd, néhány oldallal később).
    A próbát megint úgy kezdtük, mint egy évvel ezelőtt: mindkét kart
  és hangszedőt a Mechlabor-futóműre szereltük, és hallgatództunk,
  mekkora lehet a tűrésmező. A két MC10 hangja gyakorlatilag azonos.
  "Vakon" nem is tudtuk megkülönböztetni a kettőt, mindenképpen szükség
  volt a jelzőlámpák segítségére: "most zöld...  most  sárga...  most
  megint zöld... igen, a zöld hangszíne talán egy  árnyalatnyival
  magasabb." (A zenei programra azért nem hivatkozunk, mert nagyon
  sokféle lemezt feltettünk.)
    És most váratlan dolog történt. Amikor áttelepítettük az egyik
  kart a Micro Seikire, a két hangkép nem volt többé azonos! Hogy
  mekkora volt a differencia? Sokan azt modanák rá: nüansznyi - és
  igazuk is volna, de ezt a "nüansznyi" különbséget bármelyikünk,
  bármely zeneszámon, minden egyes átkapcsolásnál nagy biztonsággal
  észlelte! Az egyik hangkép csengőbb, tisztább, levegősebb volt, a
  másik pedig egy kissé nyomott, fojtott, rosszkedvűbb. Ezért  a
  különbségért bizony érdemes fizetni - noha kétezer márka azért így is
  túlzás.
    Annál is inkább túlzás,  mert  amikor  a  kapcsolóállásokat
  ellenőriztük, kiderült, hogy a mi gépünk volt az, amelyik szebben
  szólt. Ráadásul: a két hangszedő közül az a példány került át a Micro
  Seikibe, amely - talán-talán - magasabb hangszínű, tehát még ez sem
  indokolhatja, hogy a  Mechlabor  Ortofonja  szóljon  csengőbben,
  transzparensebben. És ez akkor sem változott, amikor ellenőrzésképpen
  megcseréltük a két hanglemezt, illetve a lemezalátéteket.
    Még arra gondoltunk, hogy amikor a Hadcock-ot átszereltük, valami
  elállítódott rajta - de hogy mi, azt nem tudnánk megmondani, és
  különben is,  a  próba  kezdete  előtt  mindent  ellenőriztünk.
  Eloszlathattuk volna kételyeinket, ha ezekután újra visszaszereljük
  mindkét kart a Mechlabor-gépre, és megint összemérjük őket, de erre
  már nem volt időnk. Egyébként, létezik a Hadcock-nak egy olyan
  változata, amelyen csak egy csatlakozódugót kell meglazítani, és az -
  egytűcsapágyas! - kar máris leemelhető talapzatáról, és másikra
  cserélhető. (Mint a Keith Monks - lásd HFM 1. szám, 11-12: oldal.)
  Talán érdemes volna ezt a mi Hadcockjainkon is megcsinálni.

    Itt tartunk most. A Micro Seikivel feltehetőleg nem lesz már
  dolgunk, de tervezzük, hogy a jövőben az olcsóbb lemezjátszókat is
  kipróbáljuk mozgótekercses hangszedővel. Ez lenne az MC próba. Ha más
  haszna nem, de annyi biztosan lenne, hogy már egy rövid szeánszon is
  kimutatná a hangkép elszíneződését - amelyet egyébként csak sokkal
  hosszabb vizsgálódás árán vennénk észre, de amely valószínűleg akkor
  is fennáll, ha olcsóbb, mágneses hangszedőt használunk.

                                    HFM