A Bextrén-nemzedék  (Külföldi hangszórók)


  "Miért éppen ezek?" Mindig így kell rákérdezni azokra a nyugati
  holmikra,  amelyek nyilvánosságot kapnak a Hifi Magazinban vagy
  bármilyen más hazai sajtótermékben. Miért éppen ABC-111 az ALFA cégtől
  - miért nem inkább az OMEGA gyár XYZ-999-es modellje? Miért pont ezt
  (vagy  azt)  választottuk  a  világpiacon  nyüzsgő  sok tízezer
  hifi-produktum közül?

                   *

    Mi is mindig így tesszük fel a kérdést önmagunknak, és meg is
  felelünk rá, eképpen: Eltekintve a kuriózumoktól, néhány izgalmas
  futurisztikus  csodától  és azoktól, amelyekkel az etalonjainkat
  hitelesítjük, csakis olyan készülékkel foglalkozunk, amelynek elvben
  esélye van rá, hogy forgalomba kerüljön Magyarországon.
    Különösen sokat kell majd foglalkoznunk a hangsugárzókkal, a hifi
  és méginkább a magyar hifi Achilles-sarkával. Kétségtelen, hogy
  előbb-utóbb a magyar gyárak is megteszik a magukét, tehát lesz majd jó
  hangdoboz, forintért és olcsón - legalábbis nem "Bizó"-áron. Sajnos,
  az ősi magyar időhatározó, ez az "előbb-utóbb" nem nyugtatja meg a
  türelmetlen zenebarátokat. Ők ugyanis tisztában vannak vele, hogy Time
  Is Money, vagyis az idő pénz - sőt, ők még azt is tudják, amivel az
  angolok nem gondolnak, tudniillik hogy a Money, amibe a Time kerül,
  nem forintban, hanem konvertibilis devizában értendő.
    Abból meg kevés van. És előbb olyasmit veszünk belőle, ami tényleg
  közérdekű: citromot, kávét (a kávé a lapcsinálásnak is létfontosságú
  üzemanyaga; az újságíró ereiben vér helyett kávé folyik) - és csak ami
  marad, azon osztozhatnak a különféle szekták, a fotósok, a hifisták, a
  bélyeggyűjtők és a többiek. S ha megvan is a pénz, mit hozasson be a
  kereskedő  a  dollárjain?  Sztereó-dolbys-metálos-magnót  egyetlen
  felnőttnek, vagy helyette inkább három magnórádiót a tizenéveseknek?
  Fogas kérdés.
    Viszont nincs még egy olyan hifi-láncszem, amelyen annyi devizát
  lehetne megtakarítani, mint a hangdobozon. A hangsugárzó sokkalta
  bonyolultabb jószág, mint a laikus hinné, de a szíve, lelke, tüdeje
  azért mégiscsak a motor: a hangszóró. Amit ezenkívül megfizetünk
  benne,  az mindenekelőtt egy becsületes, de viszonylag egyszerű
  elektronika, aztán a famunka, a hangszóróselyem, a csomagolás és
  sok-sok levegő - mert annak a szállítását szintén meg kell fizetni,
  mégpedig devizában, egészen a magyar határig. (A levegőnek persze most
  ne a súlyára: a térfogatára gondoljunk.) Világos, hogy az egész
  csomagból csak a hangszórót érdemes behozatni, ennyire talán még futja
  a devizakeretből. Sajnos, vannak aztán szemmel nem látható dolgok is a
  hangdobozban: a tervezők tudása, tapasztalata és a kísérletekbe
  fektetett költség. Ezekre is szükségünk volna - de már nem maradt
  rájuk egyetlen árva centünk sem.
    Hangszórót tulajdonképpen nagyon kevesen gyártanak. A legtöbben
  csak összevásárolják a "motorokat", és aztán dobozolnak rogyásig, mint
  az Őrnagy a Tótékban, Örkény darabjában. Általában nem szívesen állnak
  szóba azokkal, akik csak hangszórót vennének tőlük, meg persze a
  keresztváltó rajzát kérik. A közvetítőktől tehát nincs mit várnunk.
  Azokat kell megkeresnünk (kevesen vannak!), akik maguk gyártanak
  hangszórót mások és persze a saját üzemeik számára. Tőlük kérünk
  ismeretanyagot is - annyit, amennyit csak adnak. Valószínű, hogy az
  igazán lényeges információt szűk marokkal mérik, hiszen féltik a
  konkurenciától a saját késztermékeiket. Ez annyira magától értetődő
  dolog, hogy nem is szabad megütődni rajta.
    Ezek tehát azok a körülmények amelyeknek ismeretében hangszórókat
  kértünk  vizsgálatra  két  neves külföldi cégtől. (A famunkáért
  köszönetet  mondunk a Budapesti Bútoripari, illetve a Szék- és
  Kárpitosipari Vállalatnak.)

  Az Audax, a KEF és a Bextrén

    Londonban  sej,  van  számos  utca,  és  minden sarkon egy
  hangdobozgyár. Némelyikük maga állítja elő a hangszóróit is, mások
  (Rogers,  Spendor)  csak  a  legfontosabb  motorokat  készítik
  "sajátkezűleg" - a többség azonban "szelíd motoros", azaz: minden
  meghajtó egységet mástól vásárol. Különösen sokan építkeznek a brit
  KEF és a francia Son Audax hangszóróiból, nem egyszer mindkettőből
  vegyesen, mint a Celef vagy a Tangent Acoustics teszi. A legutóbbi
  Hi-Fi Choice - Colloms könyve - 60 hangdobozt mutat be, és az
  adatlapjukat  nézegetve  17  helyen  bukkanunk az Audax nevére.
  Mulatságos, de még a Sanyo Hi-Fi One és a Toshiba SS 100 GB jelű,
  japán modelleknek is Audax a motorja! A KEF nevével 9 helyen
  találkoztunk,  de  ebbe már beleszámítottuk az angol gyár négy
  sajátkonstrukciójú dobozát, tehát a KEF Celeste III. jelűt is -
  amelynek viszont Audax-csipogója van. Még annyit, hogy az angol
  hifi-újságok tervezte "monitorok" is főleg e két cég gyártmányain
  alapulnak. Az Audax (ejtsd: Óda) komplett hangdobozairól nem zengenek
  Audax-kat a hifisták: a francia gyár hangszóróiban rejlő potenciált
  inkább csak a kis speciálcégeknek sikerült igazán kiaknázniuk.
    A KEF is főleg azóta próféta a saját hazájában, amióta megtervezte
  a rendkívül bonyolult és módfelett drága R105 monitort (a HFM 5.
  számának  címlapján látható Misztikus Ódon Várkastélyt). Olcsóbb
  hangszóróiból nem ő maga, hanem a BBC tervezőcsoportja alkotott
  maradandót. Az LS3/5A jelű minimonitor, amelyet licenc alapján a
  Rogers és mások gyártanak, a KEF B110 és T27 hangszórók hangján szólal
  meg. Ez a Rogers LS3/5A alig nagyobb, de Angliában háromszorta
  drágább, mint a VT Minimax, és rendkívül ravasz keresztváltója van. Az
  a konstrukció, amelyet a KEF ad meg a boltban is kapható, olcsó
  B110/T27 hangszórókhoz, aligha ér fe1 a BBC-tervezte dobozzal -
  dehát  lásd  előbbi  közgazdasági  tárgyú  eszmefuttatásunkat, a
  technológia dollár-vonzatáról.
    Most már tudjuk tehát, hogy ki a KEF és az Audax - de ki az a
  Bextrén? Nos, nem ki, hanem mi: egy műanyag, amelyből újabban
  hangszórómembránt készítenek. (Lásd: HFM 3. szám, "Referenciák",
  Spendor BC1.) A hagyományos papírmembránoknak sok hibájuk van: nem
  eléggé homogén az anyaguk, nem nyelik el a saját önrezgésüket, ezért
  mindenesetre  erősen  impregnálni kell őket mindenféle viszkózus
  kenceficékkel. Ezt mindenki meg is teszi; valóban "hagyományos"
  papírmembrán a hifiben ma már úgyszólván nem létezik. Radikálisabb
  megoldás, ha sikerül felcserélni a papírt valami homogén, könnyen
  gyártható  anyaggal.  Két  kezünkön,  két  lábunkon sem tudnánk
  megszámlálni, hány gyár ajánl a papír helyett műanyagot, fémet,
  esetleg "szendvicset" a kettőből és egyebet.
    A  kísérletezés  roppant  költséges, ezért a hangszórógyárak
  kapva-kaptak   egy   váratlanul   jött  recepten,  amelyre a
  csomagolástechnikai  iparágban  bukkantak.  A  Bextrén:  egy
  polisztirén-neoprén keverék, amelyből igen jó hangszórómembránt lehet
  készíteni,  különösen,  ha  a  felületét  még  impregnálják
  polivinil-acetáttal és egyebekkel. (Itt most gyorsan abbahagyjuk - nem
  értünk a vegyészethez.) A találmány nem világraszóló, de bevált. Sok
  jó  hangsugárzóban  találunk Bextrén-membránt; azt mondják, az a
  legnagyobb előnye, hogy elnyeli a hátulról érkező (a doboz belsejéből
  visszasugárzó) rezgéseket, tehát "színezetlenebb" a hangja. Vannak,
  akik nem rokonszenveznek vele, dehát mindennel így van ez a hifiben.
  Kétségtelen,  hogy  erősen  impregnált papírmembránnal is kitűnő
  hangsugárzók készülnek - másrészt pedig a Bextrén sem garantálja a
  High Fidelityt. Technológiai szempontból azonban feltétlenül jobb a
  papírnál a Bextrén (és általában a műanyag): egyformábbak lesznek a
  sorozatban gyártott membránok, és valószínűleg az élettartamuk is
  hosszabb.  A  Bextrént  egyébként mind újabb műanyagok követik.
  Mostanában a polipropilénről olvasni sokat, többen pedig bizonyos
  üvegszálas kompozíciókat propagálnak - például az Audiophile magazin
  is (lásd sajtószemle rovatunkat).
    Az  Audax választéka rendkívül bő, és a gyár hifire szánt
  hangszórói között sok a Bextrén-membránú. A KEF csak 6-7 féle
  hangszórót kínál; a mély-közép és a középsugárzók anyaga itt is
  Bextrén.

  Audax BEX40

  

    Miből is áll egy hangsugárzó?
    Nézzünk például egy jó 40 literes, kétutas basszreflex-dobozt. A
  csipogó nyilván egy dóm. A mély-középsugárzó körülbelül 20 centiméter
  átmérőjű lesz. Kell még egy keresztváltó, aztán néhány kábeldarab,
  csavar, csatlakozó-aljzat. A basszreflex-dobozok egyik válfajában a
  reflexnyílást belül meghosszabbítják, "hangolják" egy csővel. Tegyük
  ide még ezt a csövet, és kész a hangsugárzónk - a BEX 40.
    Nem felejtettünk ki semmit - csupán egyet: magát a dobozt. A BEX
  40 ugyanis úgynevezett kit, azaz a készterméknél jóval olcsóbban
  megvásárolható, és még olcsóbban szállítható rendszer, amelyhez a
  famunkát a vevő vállalja magára. Amikor otthon kibontja a csomagot,
  talál benne egy rendkívül precíz leírást, amelynek alapján szabványos,
  22 mm vastag bútorlapokból könnyűszerrel összeácsolhatja a fadobozt.
  (Asztalosunk gond nélkül eligazodott a rajzon.) A csillapítóanyag
  üveggyapot - ezt már nem mellékeli a gyár, pedig nem is olyan könnyű
  beszerezni. Mi elég sokat mászkáltunk utána.
    Karcsú, csinos oszlop a BEX 40. Még egy hanglemezen is elfér a
  talpa,  viszont 90 centiméter magas; a síkjában hátrább húzott
  dómsugárzó  körülbelül  az ülő ember fejmagasságába esik. A 21
  centiméter átmérőjű mély-középsugárzót (abban van a BEX!) még egy
  fügefalevél sem takarja. A formaterv nekünk is nagyon tetszik, de
  nagytakarításkor ajánlatos lesz fal felé fordítani a hangszórót,
  nehogy megismerkedjék egy repülő partvisnyéllel. A gyerekeket is
  ajánlatos távoltartani tőle. A dómsugárzó viszont védve van: már eleve
  beborította a gyár egy finom dróthálóval.
    A  basszreflex-nyílás  odabenn  folytatódik:  egy  könyökben
  meghajlított, 80 mm átmérőjű PVC-cső "hangolja ki" a rendszert. A
  doboz előlapját és hátoldalát merevítőléc köti össze, ezzel már
  ügyeskedni kellett. Belülről az oldalfalakat - az előlap kivételével -
  25-30  milliméteres üveggyapottal borítottuk, az Audax javaslata
  szerint; a hátlap felső, hangszórók mögötti szakaszát dupla béléssel
  láttuk  el. (Az üveggyapottal sokat kínlódtunk és utána sokáig
  vakaróztunk. Az ellenségünknek sem kívánunk rosszabb munkát.)
    A  mélyhangszóró  8  ohmos,  rezonanciafrekvenciája 24±3 Hz,
  terhelhetősége 40 W. A dóm is 8 ohmos, rezonanciapontját 800±80 Hz-ben
  jelölik meg, terhelhetősége (csakis a szűrővel együtt!) 50 W.

  

  Méréseink

    Hangnyomás frekvencia jelleggörbe. Az 1. diagramot úgy vettük fel,
  hogy a mérőmikrofon az előlap ferde síkjának középpontjára irányult.
  Az 50 Hz és 12,5 kHz közötti sávban a frekvenciagörbe eltérése a
  lineáristól, 1 kHz-hez viszonyítva +1; -5 dB. (Ilyenkor az 1/6
  oktávnál keskenyebb beszakadásokat nem vesszük figyelembe.) Erre a
  diagramra  egyébként  a hangdoboz párjának frekvenciagörbéjét is
  rávittük. Láthatjuk, lényeges eltérés csak egyes csúcsokban található,
  de ezek sem számottevőek: a "szórás" igen csekély.
    A gyár ugyan 34 Hz-től specifikálja az átviteli sávot, de a görbe
  50 Hz alatt már erősen esik - ez már a prospektusban közreadott
  diagramból  is  sejthető.  Az a görbe egyébként sokkal kevésbé
  csipkézett, mint a miénk, hiszen a diagramok annál szebbek, minél
  lassabban ír a "toll" és minél gyorsabban fut alatta a papír. Az Audax
  szintírója  félakkora  írássebességgel  mozgott, mint a miénk, a
  papírfutás sebességét viszont háromszorta nagyobbra vették. Ezzel a
  módszerrel jól el lehet simítani az egyenetlenségeket.
    A hangsugárzó érzékenysége 84 dB (1 W, 1 m). Ez megegyezik a
  használati utasításban bemutatott görbe szerinti értékkel, viszont 2
  decibellel kevesebb, mint a specifikált adat.
    A közeltéri mérés eredményét a 2. diagram mutatja. E görbe
  felvételekor  a  mérőmikrofon  természetesen  a  mélyhangszórónk
  középvonalában volt.
    Harmonikus torzítás. A második és harmadik harmonikus összetevőket
  a 3-4. diagramon figyelhetjük meg. Előbb csak 1 wattot adtunk a
  hangsugárzó sarkaira, majd pedig akkora teljesítményt - ezuttal 20
  wattot -, amelynek hatására a rendszer 96 decibelt képes lesugározni 1
  kHz-en. A torzítás ilyenkor természetesen megnő.
    Az impedancia frekvencia jelleggörbe (5. diagram) pontosan olyan,
  mint amilyet az Audax megad.
    Irányjelleggörbe. Jólismert kör alakú diagramunkon (6.) a BEX 40
  polárgörbéjét adjuk meg 1, 4 és 16 kHz-en. A dómsugárzó itt derekasan
  viselkedik: egy legalább 60 fokos szögben egyenletesen sugároz.
    A burst-átvitel oszcillogramjait 1-5. képünkön adjuk meg, a 74.
  oldalon (helyszűke miatt 90 fokkal elfordítva).

  Szeánsz

  

    Noha a BEX kifejezetten olcsó modell, mi lényegesen többet vártunk
  tőle. (Avagy: ennyi pénzért nem szabad szebben szólnia?) Azt hittük,
  adu van a kezünkben, amelyet máris kivághatunk az asztalra. Nem
  kevesebbre  számítottunk,  mint hogy az Audax legalább bizonyos
  zeneszámokat ugyanolyan jól fog tolmácsolni, mind a Spendor. Túl szép
  lett volna - sancta simplicitas! -, de azért a próba nem volt
  haszontalan.
    Sajnos, valahol a középsávban baj van. Nincs annyi gyakorlatunk,
  hogy megmondjuk, hol, de úgy 1,5 és 4 kHz között csúnya sziszegést
  hallunk; a hangkép zeneietlen, fárasztó. Még azt sem tudjuk eldönteni,
  melyik a ludas: a BEX, a csicsergője vagy ami a kettő között van.
  Pedig érdemes lesz utánajárni, mert van a BEX 40-nek egy figyelemre
  méltó erénye is. Olyan a basszusa, hogy a Spendor néha nem győzött
  csodálkozni rajta. És nem is holmi "nagymennyiségű", döngő, rezonáns
  mélyhang ez, hanem tiszta, jól megfogott - soha rosszabbat egy ekkora
  hangszóróból.  Lehet,  hogy  a  csicsergőt  kellene csicserél...
  kicserélni? Netalán a keresztváltót? Esetleg egy harmadik hangszóró,
  egy középsugárzó hiányzik a BEX-ből? A gyártól aligha fogjuk megtudni.
    Egyszer, ha lesz időnk; felboncoljuk ezt a dobozt.

  KEF B110/T27

  

    Mintha előre láttuk volna az Audax fiaskóját, vagyis hogy az olcsó
  kitnek csupán valamelyik fődarabja lesz kedvünkre való - a KEF-től
  csak a hangszórókat kértük el. (Valójában a KEF-motorokat már sokkal
  régebben  megkaptuk,  csak  képtelenek  voltunk időt szakítani a
  dobozkészítésre,  az X-váltó-gyártásra.) Persze, a Rogers LS3/5A
  példája lebegett a szemünk előtt: de szép is lenne, ha mi is hasonló
  hangot tudnánk kicsiholni ezekből a pici hangszórókból. A B110
  azonban, meg a T27 is, egyenként alig 8-10 fontba kerül az angol
  boltokban, s így csupaszon olyanok csupán, mint a közkatona, akiről
  tudjuk, hogy a marsallbot a tarsolyában van. Ami technikai információt
  mellékelnek hozzá, azt a célt szolgálja, hogy a vevőnek könnyen és
  egyszerűen elkészüljön a hangdoboza.
    Az ilyesfajta hangszórók egyébként, mint amilyen a B110, nem igazi
  "dohogók",  még csak nem is mélyközépsugárzók. "Zengők" csupán,
  amelyek mindazonáltal vannak annyira szélessávúak, hogy ki lehessen
  játszani őket egy minibox mélyközépsugárzója gyanánt - de azért 80 Hz
  alatt ne várjunk tőlük számottevő jelet. Igazi üzemi tartományuk
  300-400 Hz fölött kezdődik. Ezért a KEF is kétféleképpen specifikálja
  a B110-et. Vagy 7,26 literes dobozt ír elő, miniboxnak, vagy pedig
  csak 4,25 litert - ebben az esetben viszont csak középsugárzó lesz
  belőle, és a frekvenciaátvitelét 400 Hz alatt is meg kell nyirbálni,
  lehetőleg 18 decibel/oktáv meredekséggel. Ha így használják, akkor
  sokkal jobban terhelhető is.
    A B110/T27 kombinációt 7,26 literes dobozba építettük - az előírás
  csak ennyi. Egy régebbi KEF-iromány dobozméreteket is közöl, és mi
  végeredményben ezt a dobozt építettük meg, csak a Minimax-formájú
  ládácskának nem az oldalsó, széles, hanem a keskenyebb oldalát
  tekintettük homlokzatnak. Így nagyobb távolság adódik a B110 háta
  mögött;  tapasztalataink  szerint a hangszórók nem szeretik, ha
  besúvasztják őket az előlap és a hátfal közé. A T27 csipogót 16
  milliméterrel balra toltuk a doboz középvonalából - nem meggyőződésből
  ugyan, hanem mert a rajzon így láttuk. A keresztváltót, a DN13 Type
  SP1017 jelűt szintén a gyári ajánlás alapján készítettük el.

  

  Méréseink

    A mérések után "lelombozódtunk".
    A frekvencia jelleggörbe (I. diagram) nagyon egyenetlen, sehol egy
  nyugodt szakasz. A magas hangok mintha "vobulálva" lennének, 1 kHz
  környezetében egy teknő van, alatta egy leszívás, 3-4 kHz között pedig
  - ott, ahol a fül a legérzékenyebb - erős kiemelés. Itt valami nem
  stimmel.
    Utánanéztünk hát, mit produkálnak a hangszórók önmagukban; mindent
  hagytunk, ahogy volt, csak kikötöttük a keresztváltót. A mélysugárzó
  görbéjét a 2. diagram, a csipogóét a 3. diagram ábrázolja. Összevetve
  ezeket a komplett hangsugárzó görbéjével, látjuk, hogy 900 Hz körül
  nincs hiány, a bajt tehát csak a szűrő okozhatja. A magas frekvenciák
  "szőrösségéért" viszont mindenképpen a dóm felel - nincs rá mentség.
    Ezekután felrajzoltattuk a keresztváltó frekvenciagörbéjét is (4.
  diagram). Most már magyarázható az 1 kHz alatti lyuk. A crossover
  kapcsolásából is látható, hogy itt egy soros rezgőkörrel szívatják le
  az energiát - csak ez a rezgőkör egy kicsit mohón szív. Amikor ezt a
  tagot kikötöttük a keresztváltóból, az 5. ábrán látható, tökéletesen
  előírásos szűrőkarakterisztikát kaptuk. Ettől kezdve így használtuk a
  keresztváltót, és a doboz frekvenciaátviteléről a 6. diagramon látható
  görbét  kaptuk. A durva leszívás eltűnt, 1 kHz körül a szint
  valamelyest megemelkedett - egyéb változást nem tapasztaltunk. (Később
  elkészítettük a szívókörnek egy "szolidabb" változatát is, de arról
  még nincsenek méréseink.)
    A közeltéri méréssel készült görbét a 7. ábrán szemléltetjük. A 8.
  diagramon együtt futtatjuk a két hangsugárzó frekvenciagörbéjét.
  Valóban  együtt  futnak,  és ez azt jelenti, hogy kifogástalan
  példányokat kaptunk, a gyári szórás pedig kicsi. Csak 1-1,5, illetve
  16-20 kHz között mutatkozik 1-2 dB eltérés, valamint 4 kHz környékén
  egy keskenyebb sávban 2-3 decibelnyire távolodik el egymástól a két
  görbe.
    A hangnyomásban fellépő 2. és 3. harmonikus összetevők mértékét (1
  W teljesítményen, illetve 96 dB hangnyomáson) a 9. és 10. diagram
  szemlélteti. Az utóbbin megfigyelhetjük, hogy a torzítás itt már
  szörnyen felszökik: az egészen mély hangokat a pici mélyhangszóró már
  nem képes lesugározni.
    A hangszórók burst-jelekre adott válaszát a 857, 1750, 2315, 5380
  és 12980 Hz-es frekvencián fotóztuk le. Magasabb frekvenciákon, ahol
  az átviteli görbe nagyon "rángatódzott", a burst-jelek is csúnyák.
  Végig nyúlványok jelentkeznek a jel megszűnte után, sőt: 5380 Hz-en
  például kénytelenek voltunk a jel és a szünet arányát a szokásos
  30/30-ról  30/40-re  növelni, nehogy minden egybefolyjon. A jel
  megszűnte után a hangsugárzó képtelen volt "lecsengeni" - mi több, még
  a hasznos jel amplitúdója is megnőtt, holott a villamos és akusztikai
  jelek arányát előzőleg minden frekvencián azonosra állítjuk.
    Az  impedancia  változását  a 11. diagramon szemléltetjük. A
  specifikációban is megjelölt 60 Hz-en rendkívül erős rezonancia
  mutatkozik, itt az impedancia a minimálértéknek csaknem tízszeresére
  növekszik.
    Irányjelleggörbét ismét 1, 4 és 16 kHz-en vettünk fel. A kis dóm
  16 kHz-en széles sávban sugároz (12.)


  

  Audax BEX40 - diagramok és oszcillogramok

  

  KEF B110/T27 - diagramok és oszcillogramok


  Szeánsz

  

    Mit is mondjunk.
    Ezek a kis dobozok így, ebben a formájukban nem szólnak úgy, hogy
  számításba  vehessük őket. Amilyen a frekvenciagörbéjük, olyan a
  hangjuk: harsány, recsegő, basszusnélküli - még ha rátoljuk őket a
  falra, akkor is. Végeredményben mindig a keresztfrekvencián ágaskodó
  púpot halljuk. Ha a B110-est és a T27-est egymáshoz képest fordított
  polaritással kötjük be (az előírás nem ez!), akkor a púp 3 decibellel
  lejjebb száll, de a hangkép változatlan.
    Lehet, hogy mi követtünk el valami ostobaságot, de el nem tudjuk
  képzelni,  mit. Mindent úgy csináltunk, mint máskor, csak most
  (kínunkban) még lelkiismeretesebben. Nem marad más hátra, mint egy kis
  spekuláció - amellyel talán indokolni tudjuk, miért szeretnénk még
  foglalkozni a KEF B110/T27-tel.
    A hifi-sajtóban elég gyakran szóba kerül a B110-es hangszóró.
  Mindig megállapítják róla, hogy a frekvenciagörbéje nem vízszintes,
  hanem 1,5-2 dB/oktáv meredekséggel emelkedik - nálunk is ilyesmi jött
  ki.  Hogyan  tudhat megtáltosodni ez a furcsa karakterisztikájú
  hangszóró?
    Hát úgy, hogy rendkívül erősen ekvalizálják: a keresztváltóban
  egyenlítik ki a frekvenciamenet anomáliáit. Vegyük csak kézbe a 2.
  diagramot, és billentsük egy kicsit félre a fejünket. Ha a viszonyítás
  vonalát ferdén, jobbra felfelé húzzuk meg, kiderül, hogy a B110
  jelleggörbéje tulajdonképpen ±2 decibelen belül tartható 200 Hz és 5
  kHz között - csak tudni kell a forszát.
    Másképp aligha megy ez, csakis az érzékenység rovására. Ahol túl
  nagy a hangnyomás, le kell faragni belőle, és ha ez sikerül, akkor a
  kis KEF érzékenységéből nem marad több, mint 82-84 dB - annyi,
  amennyit 200 Hz körül tud a B110.
    Vagyis annyi, amennyit a Rogers L53/5A minimonitor tud.

                                    HFM