Hangszedők a szomszédból    Magyarországon sosem gyártottak, nem gyártanak és most  már
  bizonyára soha nem is fognak gyártani hifi-hangszedőt. Erről már
  sok-sok évtizede lecsúsztunk. Vigasztalódjunk azzal, hogy itt a
  közelben (mindenesetre még az Osztrák-Magyar Monarchia területén) akad
  olyan cég, amelynek hangszedőit Európa-szerte ismerik:  az  AKG
  Acoustics. Mint látjuk, német nyelvterületen is szívesen folyamodnak
  angol címszavakhoz, de a három nagybetű azért német szavakat rövidít:
  Akustische und Kino-Geräte,  azaz  Akusztikai  és  Filmtechnikai
  Készülékek. Ezek közül mi persze jobbára csak az elektroakusztikai
  átalakítókat, tehát a hangszedőket, mikrofonokat,  fejhallgatókat
  ismerjük, habár láttunk már AKG-visszhangosítót is. Az osztrák cég
  gyakran kiállít a Budapesti Nemzetközi Vásáron, innen az ismeretségünk
  vele. Képviselői már régóta pedzegették, hogy ideadják mérésre a
  teljes AKG-hangszedőcsaládot; azért húzódott el a dolog, mert a gyár
  csak nemrégiben készült el a legújabb sorozattal.
    Képünkön: hangszedők a "Monarchiából": P 10ED, P15MD, P 25MD.
  Fekete-piros, fekete-kék, fekete. (Sárga-fekete nincs köztük.)


  

                   *


    A választék lényegesen szerényebb, mint az Ortofoné, két okból is.
  Először azért, mert az AKG a  mágneses  elvre  esküdött  föl,
  mozgótekercses modellekkel nem foglalkozik. Másodszor pedig - ezt az
  AKG nem mondja ugyan, de ennek megfelelően cselekszik, és tökéletesen
  igazat adunk neki - egy hangszedő-családban három családtag mindenkor
  elegendő. Hiszen az alaptípus úgyis mindig ugyanaz (legyen bár Shure,
  Ortofon, Sonus vagy bármi), csak azon belül megkülönböztetnek - vagy
  kiválogatnak - három minőségi osztályt, és a hangszedőket az áruknak
  megfelelő fegyverzettel küldik csatába: kúpos tűvel, elliptikussal,
  illetve valami Shibata-féleséggel. Sőt, az új AKG-sorozatban már nem
  is használnak kúpos tűt. A két olcsóbbik modellben elliptikus metszetű
  a tűhegy, a  drágábbikban  pedig  parabolikus-hiperbolikus  vagy
  akárhogyan is nevezzük - az AKG a maga részéről az "analog 6"
  elnevezést ötlötte ki.
    A három hangszedő a P 10ED, P 15MD és P 25MD névre hallgat. Szemre
  nagyon szépek. Áramvonalas alakjuk van, fekete a törzsük, a tűtartó
  pedig piros, kék vagy - a legdrágábbikban - fekete. A műanyag házat
  erősen kikönnyítették (egy-egy pickup nem nyom többet 3,5 grammnál!)
  Felszerelése egy kissé nehézkes, mert mindkét csavart át kell bújtatni
  a hangszedő lyukján (más típusokon - Shure, Ortofon stb.- ezt a részt
  egyszerűen "kisliccelik"), és ez még nem is volna baj, de a törzs
  áramvonalassága miatt nehéz hozzáférni a csavarokhoz a csavarhúzóval.
  A szépségért meg kell szenvedni.
    Nagyon tetszik, hogy hátul a négy kivezetőcsap viszonylag távol
  esik egymástól, így könnyebb bekötni őket. Az is tetszik, hogy a
  hangszedőknek alul széles, vízszintes "talpuk" van, hamar párhuzamba
  állíthatjuk a  lemez  síkjával,  egyenesbe  hozva  a  hangszedő
  tengelykeresztjét. (Más hangszedőkön ez idegesítő, szemrontó munka,
  ajánlatos tükröt használni hozzá.) Annál kevésbé tetszik viszont, hogy
  a plexi tűvédő nem "lecsapható", hanem különálló süveg, és amikor le
  akarjuk húzni, megszorul és magával rántja az egész tűfoglalatot.
  Pedig az utóbbival nagyon óvatosan kell bánni, mert - hála a
  formatervezőnek - semmiben sem hasonlít a  parallelepipedonokra,
  minthogy párhuzamos oldalai nincsenek: csupa tompa- és hegyesszög az
  egész, az ember sehogyan sem tudja a két ujja közé csippenteni. Dehát
  ezek csak a tesztelők sirámai; a vevő egyetlen alkalommal szerel,
  aztán már csak a zenét hallgatja.
    Nézzük hát e hangszedők belvilágát. A saját filozófiáját nyilván
  mindenki maga tudja a legjobban kifejteni, időnként tehát átadjuk a
  szót a prospektusnak, vagy legalábbis átemelünk belőle néhány ábrát.
    Mindenekelőtt: az AKG-hangszedők indukált mágnesű rendszerek,
  közeli  rokonai  a  mozgómágneseseknek  és  ellenlábasai  a
  mozgótekercseseknek. Némi didaktikai botlás árán ugyan, de az AKG
  teljesen elkülönítve tárgyalja ezt a három csoportot, természetesen
  legutoljára hagyva a sajátját. Figyelmet érdemel, hogy az AKG-család
  alacsony induktivitású: akárcsak a Sonusban, itt is  igen  kis
  menetszámúak a tekercsek, tehát a hangszedő nemigen befolyásoltatja
  magát a kábelek hosszától, általában a kapacitásoktól. Hogy a kis
  menetszámú tekercsekről is kellő nagyságú kimeneti  feszültséget
  nyerjenek, roppant erős mágnessel kellett párosítani  őket.  Az
  AKG-mágnes gyűrű alakú, szamárium-kobaltból készült, és kicsi, de
  erős, akár a bors. Első ábránk az  AKG-hangszedők  felépítését
  szemlélteti.

  
  

  Képaláírás az ábrákhoz
  1. Az AKG-modell: A. Vas csövecske (Armco) - B. Műanyag ház - C. Gyűrű
  alakú  mágnes  D.  Pólusrudak  -  E.  Tekercsek  F. Aranyozott
  kivezetőcsapok
  2. Hagyományos felfüggesztés
  3. A TS-rendszer: A. tűbefogó csövecske - B. rugalmas függesztőgumi -
  C. tartólemez - D. csillapító harang
  4. Hagyományos kiképzés: vaskos tűfoglalat. Az AKG-rendszerben a tű
  közvetlenül a csőhöz csatlakozik
  5. Az "analog 6" tűhegy


    Büszkesége a tervezőcsoportnak az a mód, ahogyan a tűtartó
  csövecskét felfüggesztették (2. és 3. ábra). A "TS"-rendszerben a
  csövecske egyetlen forgáspont körül, tehát minden irányban azonos
  módon képes elmozdulni, de ehhez arra is szükség volt, hogy ne
  négyzet-, hanem kör keresztmetszetű felfüggesztést alkalmazzanak.
    Hogy redukálhassák a mozgó tömeget, az AKG-hangszedők gyémánttűje
  közvetlenül a "Cantilever"-hez illeszkedik, elmarad a hagyományos
  tűfoglalat (4. ábra). Végül - miként a JVC-nek, a Shure-nak, az
  Ortofonnak, a B&O-nak és a többieknek -, az osztrák tervezőknek is
  megvan a maguk ideálisnak mondott tűhegy-geometriája, az "analog 6".
  Az ilyen tűhegyen (5. ábra) természetesen sok a csiszolni való,
  montírozni is nehéz - meg is kérik az árát.
    Így néz ki tehát az AKG-alaptípus. Sejtjük persze, hogy a
  szériadarabokat minden gyárban különválogatják, tehát a legjobbak
  kerülnek az első csoportba, a leggyengébbek a harmadikba, de egyébként
  azonosak - ha eltekintünk a tűhegyektől és attól, hogy a drágább
  típushoz több tartozék jár.
    Mindegyik modellhez, az olcsó P 10ED-hez is mellékelnek egy
  fémlapocskát. Az AKG-hangszedők, mint már említettük,  rendkívül
  könnyűek, tehát előfordulhat, hogy a robusztusabb hangkarokon nem
  sikerül kiegyensúlyozni őket. A fémlapocska hozzáadásával viszont a
  tömegüket 5,6 grammra növelhetjük. Egy másik, de műanyagból készült
  lapka arra szolgál, hogy a hangszedő és a "papucs" közé szorítva 3
  fokkal csökkenthessük a függőleges letapogatási szöget. Erre akkor
  lehet szükség, ha lemezváltós készülékünk van, de nem kívánjuk
  használni a lemezváltó automatikát, csak azt akarjuk, hogy egyetlen
  lemez játszásakor ugyan, de  megtartsuk  az  előírt  függőleges
  letapogatási szöget. Mellékelnek minden példányhoz egy babszemnyi,
  fekete, bitumenszerű gyurmát is, amely - ugyancsak a pickup és a
  papucs közé montírozva - útját állja a hangszedőről a hangkarra futó
  rezgéseknek. (Mi nem használtuk.) Mindegyik dobozban találunk még
  garanciajegyet és egy részletes, többnyelvű használati utasítást; az
  utolsó oldala, ha sablon gyanánt használjuk, kijelöli a túlnyúlási
  pontot a lemezen. Piciny kefe szolgál a tű tisztítására - praktikus,
  jól használható eszköz.
    A család középső tagjához (P 15MD)  már  a  róla  készült
  frekvenciagörbét és áthallási jelleggörbét is megadják, megtoldva egy
  csavarhúzóval, valamint egy tükörrel nem szépítkezéshez, hanem hogy
  könnyebben merőlegesre állíthassuk a tűt.
    Végül a P 25MD dobozában már minden elképzelhető  cubehőrt
  megtalálunk: az előbbieken kívül egy  igen  szellemes,  sokcélú
  beállítószerkezetet is, tűerő-mérővel, nagyítóüveggel, stroboszkóppal
  - mint képünkön is látható.

  


  Méréseinkhez

    A hangszedőket egy Dual 701-es lemezjátszóban mértük, lezárásuk
  minden esetben 47 kohm és 440pF volt. A környezet hőmérséklete 21-23
  Celsius fok között ingadozott. A mérőlemezek: Brüel-Kjaer QR 2008 és
  QR 2010; Shure TTR-103; DIN 45 549 és 45 542.
    Legfontosabb kommentárunk nem az új AKG-sorozatot mérjük - hanem a
  legújabbat. Az első darabokban ugyanis - hogy szelíden fogalmazzunk -
  enyhén csalódtunk. Frekvenciagörbéjük 10 és 20kHz között  olyan
  gidres-gödrös volt, hogy nem akartunk hinni a szemünknek. Közöltük ezt
  a céggel, és azt a választ kaptuk, hogy éppen most dolgoznak e hiba
  elhárításán; néhány napon belül megküldik nekünk  a  módosított
  sorozatot, amelyből is különösen a P 10ED paramétereit sikerült
  feljavítani.
    Mi most tehát a "naprakész" tesztet adjuk közre, azzal  a
  megjegyzéssel, hogy számottevő javulást a frekvenciagörbén és az
  áthallási  csillapításon  tapasztaltunk,  és  valóban  főleg  a
  "legkisebbik" hangszedő tért magához. Összehasonlításul megadjuk a P
  10ED első példányáról készített jelleggörbéket  (7-8.  diagram);
  valamint az 1kHz-es négyszögjel oszcillogramját (4. kép). Jól látható,
  hogy a négyszögjel felfutásakor tapasztalt túllövés és berezgés
  mértéke az új példányon már erősen csökkent. Vessük össze méréseinket
  a gyári adatokkal, már ahol erre mód van; a frekvenciaátviteli sávra
  az AKG nem specifikál tűrésmezőt, erről tehát nincs mit mondanunk.
    A csatornák közötti szintkülönbség csekély - furcsa, de ott a
  legnagyobb, ahol a legkevésbé illik: a legdrágább modellen. A két
  csatorna általában az egész átviteli sávban egyforma, ez a paraméter -
  bár nem marad meg a gyár által megadott tűrésmezőn belül - jónak
  mondható. Az áthallási csillapítás is tetszetős, ismét főleg az
  olcsóbb típusokon - a P 25MD tudása már elmarad amögött, amit
  feltételeznek róla, de azért nagyon is tisztességes az áthallása,
  egészen 20kHz-ig.
    Az AKG-hangszedők letapogató képessége egészen kitűnő, sokkal
  jobb, mint specifikálják: 80µm helyett 110-120µm.
    A frekvencia-intermodulációs torzítás az  előírtnál  nagyobb,
  eltekintve a legolcsóbbik modell adatától. Hasonló a helyzet a
  10,8kHz-es impulzustorzítással is. Úgy látjuk, hogy a kis P 10ED,
  15mN-os tűerővel gyakorlatilag teljesíti vagy túlteljesíti reális
  specifikációját. A P 15MD (12,5mN tűerővel) nagyjából azt tudja, amit
  előírtak rá, míg a P 25MD "túl van specifikálva". Igaz, ennek a
  legszebb a frekvenciagörbéje, és csupán 10mN tűerőt ajánlanak hozzá,
  de így nem is "hozza", amit megkövetelnek tőle.

  
  
  


  Szeánsz

  


    Nehéz ám elfogulatlannak maradni, ha az ember rendszeresen olvassa
  a külföldi sajtót. Az új AKG-családról eddig két riport került a
  kezünkbe. A tekintélyes német lapban a "zászlóvivő"  P  25MD-t
  vizsgálták, és a szokásos langymeleg stílusban annyit állapítottak meg
  róla, hogy "az ár-minőség viszony kedvezőnek mondható" - amivel persze
  nem sokra megyünk, még ha igaz is. Az ugyancsak tekintélyes angol lap
  szemleírója viszont elszörnyedt mind az új,  mind  a  legújabb
  frekvenciagörbék láttán, és kijelentette, hogy  az  AKG-pickupok
  hangminősége az ő fülének elfogadhatatlan - szó ami szó, a görbék
  valóban csúnyák. (Ha tisztességesen mérjük. A prospektusban sokkal
  szebb a görbe, csakhogy azt úgy veszik föl, hogy csigalassúságúra
  állítják a szintírót. Úgy pedig könnyű!) Befolyásolt bennünket a saját
  régebbi élményünk is: emlékeink szerint az AKG P8ES, az előző széria
  csúcsdarabja nagyon kellemes hangon zenélt. (Tulajdonképpen szó volt
  róla, hogy ezt a típust is megkapjuk vizsgálatra, de időközben
  beszüntették a gyártását.)
    Ezért van szükség a vaktesztre, a  sárga  és  zöld  lámpa
  minden-külsőinformációt-letiltó  szemafórjelzésére,  hogy  tudatunk
  pályaudvarán minden gőzös indulatot vakvágányra vezessünk, ahol aztán
  türelmesen - vagy türelmetlenül - pöfékelhet, mindaddig, míg a teszt
  végén szabadra nem állítjuk a jelzőlámpákat. (A mindenét, ez volt
  aztán a metafora!)
    Előítéleteink nem befolyásolhatták tehát a szeánszot, de  a
  kereskedelmi körülményeket nekünk is figyelembe kell vennünk, mert a
  pénz beszél, a zsűri akármit is ugat. Már sokszor leírtuk, hogy a hifi
  nem csupán műszaki médium, hanem kereskedelmi is, és hogy minden
  készüléknek az az egyik legfontosabb műszaki paramétere, hogy be
  lehet-e szerezni, és ha igen, mennyiért. Természetesen nem mi döntjük
  el (de még mennyire nem!), hogy kereskedőink behozassanak-e valamely
  hifi-alkalmatosságot, de volt már példa rá, hogy megkockáztattunk egy
  javaslatot, és ezt el is fogadták  éppen  egy  hangszedőt,  a
  mozgótekercses Ortofon MC10-et és transzformátorát mi ajánlottuk a
  RAMOVILL bizalmába. Ezt azóta sem bántuk meg, a vevők még kevésbé, de
  úgy látszik, a RAMOVILL sem, mert a Váci utcai bolt kirakatában a
  múltkor már ott láttuk a drágább  MC20/II  hangszedőt  is  az
  irgalmatlanul jónak ígérkező T-20 transzformátorral, amely állítólag
  nem más, mint a csillagászati árú, "ötágú" T-30 trafó egyetlen,
  Ortofon-hangszedőkhöz optimalizált "leágazása". Ez a kombináció már
  hallatlanul drága (csaknem 10 ezer forint), tehát mi, a saját
  szakállunkra már dehogyis mertük volna behozatalra ajánlani, de
  külföldön még sokkal többe kerülne, és mi csak örülhetünk, hogy ilyen
  nívós szerkezetekből idehaza is van már - ha csak mutatóban is.
    Az olcsóbb, mágneses Ortofonok viszont már itt vannak a határon
  belül, elég nagy mennyiségben,  figyelemre  méltó  választékban,
  szervizszolgálattal és hazai képviselettel  -  ennélfogva  újabb
  márkaneveket most már csak akkor merészelünk a kereskedők fülébe
  súgni, ha egyértelműen jobb típust találunk, mint a vele azonos árú
  Ortofon. (Ez a dán cég helyzeti előnye.) Nagyon nehéz meghatározni,
  mibe kerülnének az AKG-hangszedők a hazai boltokban, hiszen más-más
  vállalataink más-más kulcsokkal számolnak, de támpontot adhat az
  exportárlista. Ennek nagyon kevés köze van a külföldi kiskereskedelmi
  árakhoz, és különben sem közölhetünk pontos adatokat (újságíró ne üsse
  az orrát a külkereskedelmi vállalatok monopóliumába!), de annyit
  kiszámoltunk, hogy a kis P 10ED körülbelül 25 százalékkal drágább az
  Ortofon FF15E/II-nél. A középkategóriában a P 15MD 12 százalékkal
  olcsóbb a VMS 20E/II-nél és 21 százalékkal a VMS 30/II-nél. A P 25MD
  viszont elég drága: másfélszer annyiba kerülne, mint a VMS 30, és csak
  15 százalékkal kevesebbe, mint az MC10/STM-72 szet. Ezek tehát a mai
  napra rendelt szeánsz pénzügyi koordinátái.
    Egyébként nem egy napig tartott a szeánsz. Igaz, már megint
  belefutottunk a lapzártába - ezzel a kézirattal is tegnap kellett
  volna elkészülni -; mentségünkre szóljon, hogy az utolsó pillanatban
  újra kellett mérni az egész AKG-sorozatot - de azért többféle
  párosításban is meghallgattuk az új hangszedőket. Összehasonlítottuk
  őket a Sonus Gold  Blue-val,  az  Ortofonok  közül  pedig  az
  MC10/STM-72-vel, a VMS 30/II-vel (16mN tűerő!) és az FF15E/II-vel.
  Szokásos kontrollberendezésünket használtuk: a Mechlabor-futóművet a
  két (közepes effektív tömegű) Hadcock-karral, a Revox/Quad erősítővel
  és a Spendorokkal. Mindig gondosan optimalizáltuk a túlnyúlást,
  egyenesbe állítottuk a hangszedők tengelykeresztjét, és egyeztettük a
  hangnyomásszinteket. (Ez körülbelül 20 percet visz el minden egyes
  alkalommal.) A zenei program mindvégig a következő volt: a címadó szám
  Neil Young: Harvest című lemezéről - részlet a Toscából (Philips) -
  country-zene a JBL-demólemezről akusztikus felvételek a svéd Opus
  3-ról - Esther Ofarim egy különlegesen erős  barázdakivezérlésű
  felvétele.
    Az AKG-hang határozottan megfelelt az ízlésünknek. Kellemes, jól
  hallgatható, nyugodt - érezni, hogy mindhárom modell ugyanabba az
  iskolába járt. Természetesen sok múlik a hallgatóságon, sőt: akár a
  pillanatnyi hangulatán is; velünk például előfordult, hogy világos
  nappal, pihenten nem ugyanazt hallottuk, mint másnap este, lényegesen
  zaklatottabb idegállapotban. Ezek előrebocsátásával a következőkben
  foglaljuk össze benyomásainkat.

  P 10ED

    Ez a három közül a legproblematikusabb. Néha meglepően kitett
  magáért, akár a Sonus ellenében is, máskor viszont jóval gyengébb
  ellenfelet sem tudott "megverni". Hangszínével egy kicsit az F (egy
  "F") 15 jelű Ortofonra emlékeztet, vagy egy olyan FF-re, amelynek
  magashang-túltengését a gyár által  ajánlott  többletkapacitással
  bunkózták le. Kiegyenlítettebb az Ortofon FF-nél. A sáv két szélén
  valamivel kevesebbet torzít: nem volt olyan hangszer, amelynek hangját
  határozottan bántóan adta volna vissza, ezzel szemben a középsávban
  egy kissé fedett, fojtott, kevesebb a levegője. Az FF hűvösebben szól,
  a középtartománya tisztább, mélyebb a tere - igaz viszont, hogy
  némelyik fúvóshangszert  repedtfazék-hangon  jelenítette  meg.  A
  basszustartományban nem éreztünk lényeges különbséget. Valószínű, hogy
  a két hangszedő ugyanabba a kategóriába tartozik. A mi vaktesztünkön
  egyébként az Ortofon nyert, igaz, éppenhogy-csak; mint amikor az
  ökölvívásban 60:60-at adnak, de azért megjelölik, ki a győztes.
  Könnyen találnánk olyan zenebarátot, aki ugyanilyen csekély előnnyel
  az AKG-t hozná ki győztesnek - dehát az FF, mint már említettük, 25
  százalékkal olcsóbb.

  P 15MD

    Nagyon kiegyenlített, sima, kulturált hang, valószínűleg ez a
  hangszedő a legjobban sikerült darab az AKG-választékban, csaknem
  olyan jó, mint a bátyja, de feleannyiba kerül. Megtehettük volna, hogy
  összeeresztjük az általunk nemigen favorizált Ortofon VMS20E/II-vel,
  de sajnáltuk rá az időt, hiszen itt a 200 (!) forinttal drágább VMS
  30/II., és az már szépen szól - igaz, valamivel többe kerül, mint az
  AKG.
    A P 15MD-t dicséri, hogy "partiban volt" a drágább típusokkal, de
  azért elmaradt tőlük. Azokban valamivel több a "kifejezőkészség", több
  információt adnak a "színpadról" - és a különbség már egy kicsit
  megfoghatóbb, mint az előző súlycsoportban. Ennek ellenére "az ár és a
  minőség viszonya megfelelő" - mint a németek mondanák, és most mi sem
  érezzük magunkat bölcsebbnek. A P 15MD: bárkinek ajánlható hangszedő,
  de azért akkor sincs vész, ha nem kerül forgalomba.

  P 25MD

    Paraméterek ide, paraméterek oda, bizony ez a hangszedő a legjobb
  a három között. Értékét nézve mi a VMS30/II. és a Sonus közé helyezzük
  a létrán, ami azt jelenti, hogy egyeseknek esetleg kevesebbet nyújt,
  mint a VMS - mások viszont egyenlőnek fogadnák el a Sonusszal.
  Valójában nincs is nagy különbség az utóbbi kettő között: azonos
  kategóriába tartoznak. Karakterüket tekintve  az  AKG  rendkívül
  semleges, kicsit túlontúl is visszafogott;  a  Sonus  valamivel
  dinamikusabb; levegősebb színpadot ad. Hozzájuk képest a VMS már egy
  kicsit érdes, "beates".
    A mi dilemmánk most már csak ez: hogyan magyarázzuk, hogy az AKG-t
  mégsem ajánljuk megvételre. (Mármint a kereskedelmi vállalatoknak.
  Magánszemély, ha elfogadható áron hozzájut, jól jár vele.) Ideológiánk
  tehát a következőképpen hangzik.
    A Sonus, amellyel lapunk születése óta dolgozunk, és amelyet
  elsősorban munkaeszköznek tekintünk, valószínűleg az egyik legjobb
  mágneses hangszedő. Másrészt, van már olyan pickup a boltban, amely
  talán "hifibb" a Sonusnál: a mozgótekercses MC10 (az MC20/II-ről most
  nem beszélve). Kicsit ízlés dolga, ki melyiket szereti jobban; a mi
  véleményünk sem egységes. De ha az MC10-et és az AKG-t hasonlítjuk
  össze, testületileg az Ortofon mellett maradunk. Nem vonjuk kétségbe,
  hogy sokaknak az MC-nél jobban tetszene a P25MD - csakhogy ők akkor
  már jobban járnak a VMS30/II Ortofon hangszedővel. Harminc százalékkal
  kevesebbet kell fizetniük érte ("bolti" áron számítva).