A Kék Orion    Már szinte hagyomány, hogy néhány másodperccel lapzárta előtt,
  amikor ezernyi még a tennivaló, de az egész szerkesztőség úgyszólván
  romjaiban hever, hozzájutunk néhány módosított Orion készülékhez.
  Persze, hogy meghallgatjuk őket - csak a zsűrit ilyenkor nyomasztja,
  hogy túl gyorsan kell döntenie. Ha az új masinák nem tetszenek, kisebb
  a baj: legfeljebb a tesztjüket kihagyjuk ebből a számból. Ha viszont
  valamiféle erényeket csillogtatnak, belső parancs kényszerít, hogy
  írni, írni, írni kell róla, hiszen különben már csak áprilisban lesz
  rá módunk. Az ám, de mi van, ha melléfogunk? Akkor bizony megintcsak
  áprilisig kell várni, amíg kimagyarázhatjuk magunkat.
    Ezek jártak az eszünkben most, egy olyan szeánsz-sorozat végén,
  amely alaposan zavarba hozott  bennünket.  Kecskés  Ferenc,  az
  Orion-hangsugárzók tervezője elhozta nekünk a módosított HS 280-ast és
  500-ast, és mindkettőt sokkal jobbnak találtuk az alaptípusnál. Eddig
  még rendjén volna a dolog, de kaptunk egy hivatalosan nem létező,
  másik 50 literes dobozpárt is, a (mondjuk) HS 501-est, és ez a
  távolról sem lineáris típus egy ízben riasztóan jól szerepelt a Hifi
  Magazin zsűrije előtt. (Félreértések elkerülése végett: lapunk 3.
  oldalán nem erről a dobozról volt szó.) Újabb próbákat szerveztünk, és
  az 501-es egyre "vegyesebb" fogadtatásban részesült, de minthogy az
  összehasonlítási alap mindvégig a Spendor volt, az eredmény így is
  hízelgő az Orionra nézve. Némi tanakodás után elhatároztuk, hogy
  egyelőre nem formálunk véleményt az új hangsugárzókról, hiszen 8.
  számunk úgyis telis-teli lesz az Orion és  VT  tornyokkal  és
  melléképületeikkel - maradjon akkorra a dolog.  Kötelességünknek
  érezzük azonban, hogy már most szóba hozzunk két dolgot. Az egyik az
  Orion hangdobozok gyönge (mondhatni: nemleges) belső csillapítása.
  Értesüléseink szerint az 1982. január  elseje  után  készítendő
  példányokat már egy speciális csillapítóanyaggal látja el a gyár. A
  másik a középsugárzó, amely eddig úgy torzított, mint a veszedelem.
  Ezen máris sikerült javítani. Az új zengőről, amelynek membránja
  történetesen kék színű BASF-fóliából készül, a meghallgatások során
  egyetlen alkalommal sem hallottuk azt  a  bizonyos  kellemetlen
  hangszínt, amely annyira zavart  bennünket  annakidején.  Később
  mérésekkel is igazolhattuk magunkat: bal oldali diagramjainkat az 5.
  számból emeltük át, a jobb oldali képek a módosított típus torzítását
  szemléltetik  1W  erősítőteljesítmény  hatására,  illetve  96dB
  hangnyomáson. A különbség szembetűnő. A kék Orionok március óta vannak
  forgalomban, és persze színük miatt szemmel is  felismerhetőek.
  Ismételjük, az új hangdobozok hangképét most nem kívánjuk leírni
  (legfeljebb annyit árulunk el, hogy változatlanul a 280-ast tartjuk
  jobbnak a két típus közül) - de valószínűnek látszik, hogy a
  középsugárzóval már nem lesz baj.