DiGitális DG
    Mint ahogyan a nyugati hifi-készülékek közül is csak azokat
  teszteljük a Bemutatjuk címszó alatt, amelyeket bárki megvásárolhat a
  boltban - éppígy hanglemezkritikai rovatunk, a Hanglemezív is csak az
  idehaza kapható kiadványokkal foglalkozik.
    De mint ahogy időről-időre kötelességünk szemügyre venni a drága
  lemezjátszókat, magnókat, hogy meglegyen a vonatkoztatási alapunk -
  éppennyire indokolt az is, hogy néha-néha belehallgassunk a legjobb
  nyugati komolyzenei felvételekbe, s összehasonlíthassuk a brit vagy a
  német hangot a hungarohanggal. (Reméljük, a kiéhezett magyar diszkofil
  megbocsátja nekünk az ilyesfajta provokatív "mintavételt". Végtére is,
  a hanglemez nem drága magnó, nem súlyos hangdoboz, és aki nagyon
  áhítozik  egy-egy  különleges  kiadványra, valószínűleg be tudja
  szerezni rokonai, ismerősei jóvoltából. Odakinn sem kerül többe, mint
  ha idehaza vásárolnánk meg.)
    Vitatható ugyan, hogy vajon a "maximalista" Hi fi Magazin joggal
  kéri-e számon, miért nem élvezhetjük magyar lemezről is a legjobb
  nyugati felvételek hangminőségét. Mindenesetre ajánlatos tudni, hol
  van ma a hangtechnika csúcsa, az "itt a pózna teteje, továbbmászni
  nem lehet". Írtunk ezért néhány nagynevű lemezgyárnak, és kértük,
  küldje el nekünk legújabb felvételei közül azokat, amelyek híven
  reprezentálják cégük hangtechnikai színvonalát, de azért közönséges
  szériadarabok,  nem pedig demonstrációs lemezek. Első "exkluzív"
  recenziónk tárgya a Polydor cég, avagy - világszerte ismert márkanevén
  - a Deutsche Grammophon négy kiadványa. Mind a négy úgynevezett
  hibridlemez; 1980 és 1982 között, digitális technikával készített
  hangfelvétel, analóg lemezen.


  "Miért érdekes a hibridlemez"

    Ha húszegynéhány évvel ezelőtti audio folyóiratokat lapozgatunk,
  gyakran találkozunk egy hasonló kérdéssel: "Why stereo?" Mire jó a
  sztereó? Mert sok minden szólt ugyan a sztereózás mellett, de voltak
  ellenérvek is, főleg az, hogy most majd egy csatorna helyett kettőt
  kell megfizetni. A szakírók még évekig bölcselkedtek erről - s közben
  az egész világon elterjedt az új technika, mert egyértelműen jobbnak
  bizonyult a korábbinál.
    Nehezebb helyzetben vagyunk most, a digitális korszak kezdetén.
  (Mert rövidesen valóban megkezdődik. Ha valaki korlátlan anyagi
  lehetőségekkel bír, már az idén vásárolhat "lézertűs", digitális
  lemezjátszót - sőt, lassan-lassan majd lemez is lesz hozzá...) A
  hifinek  ez az új forradalma jelentős előnyökkel kecsegtet, de
  várhatóan a hátrányok is súlyosabbak, mint annakidején a sztereofónia
  bevezetésekor voltak: a sztereó gépen lejátszhattuk a monólemezt is -
  a digitális lemezjátszó viszont nem kompatibilis az analóggal. Ekkora
  változás utoljára akkor volt a hanglemez történetében, amikor a
  normállemezről áttértek a hosszanjátszóra, de a hangminőség akkor
  összehasonlíthatatlanul jobb lett a réginél, vitatkozni sem lehetett
  róla - a digitális technikát illetően pedig legalábbis van min
  vitatkozni. A hanglemezgyárak várakozó álláspontra helyezkedtek. Csak
  a  felvételi  technikában  alkalmazzák  a  numerikus kódolást, a
  hanglemez maga egyelőre még hagyományos, analóg. Ha viszont majd évek
  múltán világszerte elterjed a lézer-letapogatásos hanglemez (úgy
  látszik, a Philips Compact Disc-jét fogják szabványosítani), akkorra a
  gyáraknak már kellő számú digitális felvétel áll a rendelkezésükre.
  Nem véletlen, hogy az a négy album, amelyet a Deutsche Grammophon
  küldött, egytől-egyig hibridlemez.

  Deutsche Grammophon

    A fonográf is, a lemezjátszó is Amerikában született, onnan
  származott át Nagy-Britanniába, majd a kontinensre.
    A brit Gramophone Company (ennek volt a márkaneve a His Master's
  Voice, a gazdája hangját hallgató foxi) leányvállalatot alapított
  Európában, ez volt a Német Gramofon Társaság, később Polydor. A
  Deutsche Grammophon tulajdonképpen a Polydor komolyzenei lemezeinek
  márkaneve.  A  DG  tehát nem tartozik ugyan az igazi ősnemesi
  arisztokráciához, de azért így is tiszteletreméltó múltra tekinthet
  vissza. Önállósulása után, a húszas években még csaknem elvérzett,
  mert megkésve vezette be az elektronikus felvételi eljárást, később
  viszont már az elsők között tért át az addig általános közvetlen
  vágásról  az  AEG-Telefunken  találmányának,  a  Magnetophon-nak
  alkalmazására - a mikro-korszak legnagyobb lemezvágási találmánya, a
  változó  előtolás  pedig  már a DG mérnökeinek újítása volt. A
  nyugatnémet vállalat azóta is az élenjáró lemezcégek sorába tartozik,
  s nemcsak műszaki szempontból.
    A  Deutsche  Grammophonnak  számos  világhírű művésszel volt
  rövidebb-hosszabb ideig tartó kizárólagossági szerződése. (Alighanem
  ez a cég hozta forgalomba a legtöbb lemezt például Karajannal, a
  legjobban menedzselt karmestercsillaggal. Az időtájt, amikor a DG
  áttért az új felvételi eljárásra, a céggel ma is igen szoros
  kapcsolatban álló Karajant különösen sok zenei és hifi-szaklapban
  lehetett  látni;  a  fényképeken  a  barázdált  homlokú  hérosz
  felelősségteljes arckifejezéssel éppen érleli döntését a digitális
  technika felsőbbrendűsége mellett... A mutatványba küldött lemezek
  közül is ő vezényli az egyiket.) Világhírű a DG régi felvételeit új
  préselésben közreadó sorozat, a Historisch. A gyár úttörőként kezdte
  meg - még a monókorszakban, a negyvenes évek végén - a Mozart előtti,
  úgynevezett régi zene rendszeres lemezrejátszását, lehetőleg korhű
  előadásban. Az "Archiv Produktion" sorozat immár több mint harminc éve
  tart.  Sokat  tesz  a  DG a modern zene népszerűsítéséért is;
  Stockhausennek és a kölni stúdió más művészeinek szerzeményeit a
  leggyakrabban ez a gyár rögzíti. De nézzük a küldeményt.

  Csajkovszkij: "1872" ünnepi nyitány, op. 49. Olasz capriccio, op. 45.
  Szláv induló, op. 31.
  A Chicagói Szimfonikus Zenekart Daniel Barenboim vezényli
  (Digital Stereo 2532 002).

  Csajkovszkij:  D-dúr  hegedűverseny, op. 35; b-moll melankolikus
  szerenád, op. 26.
  Gidon Kremer (hegedű), a Berlini Filharmonikusokat Lorin Maazel
  vezényli
  (Digital Stereo 2532 021).

  Gustav Holst: A bolygók, op. 32.
  A Berlini Filharmonikusokat Herbert von Karajan vezényli, a zárótételt
  a RIAS Kamarakórus énekli, karnagy: Uwe Gronostay
  (Digital Stereo 2532 019).

  Gustav Mahler: I. szimfónia, D-dúr.
  A Chicagói Szimfonikus Zeaekart Claudio Abbado vezényli
  (Digital Stereo 2532 020).

    (Hej, mennyire utáltam én a régi Filmvilágot, amelyben csupa
  műsorra nem tűzött, de annál gusztusosabb filmről volt szó!... Azzal
  vigasztalom magam, hogy ez azért nem ugyanaz az eset: olvasóink
  tekintélyes  hányada  bizonyára  szokott időnként nyugati lemezt
  vásárolni vagy kapni.)

  "1812"

  

    Csajkovszkij 1880-ban, megrendelésre írta, saját szavai szerint
  "nem nagy szeretettel", nem is tulajdonított neki különösebb művészi
  értéket. Akárhogyan is ítéljük meg, elvitathatatlan a hangszerelés
  gazdagsága, szinte gátlástalansága. (Különösen az Allegro vivace tétel
  harang- és ágyúlövés-effektusaira gondolok.) A programzene általában
  is gyakran hajlik az egyszerűségre, s az Ünnepi nyitány sem kivétel ez
  alól: a zenei alapgondolat, a Marseillaise és a cári himnusz küzdelme
  nem  mondható  éppen  követhetetlenül  bonyolultnak. A szerkezet
  viszonylagos egyszerűsége és ugyanakkor a hangszerelés vadsága szinte
  predesztinálja e művet a hangszedő- és hangszóróteszt szerepére.
  Valószínűnek tartom, hogy a hifi-mozgalom jelentősen hozzájárulhatott
  az Ünnepi nyitány mai népszerűségéhez. Szinte csábít arra, hogy az
  ember ne a hangszórón keresztül hallgassa a zenét, hanem a zenén
  keresztül a hangszórót. Dehát most ez volt a feladatom...
    A "lényeg" megnyugtató: az ágyúlövésbe belereszket az egész bérház
  - mi kell még? A lemez máskülönben is elkényeztet: a basszusok
  szárazon, jól tagoltan szólnak, semmi összemosottság, a fafúvók puhák,
  de a rezek sem érdesek. Aztán másodszori hallgatásra apró kritikák:
  mintha a fúvósok felhangjai nem csillognának eléggé; mintha egyes
  vonósbelépések túl keményen, szinte reccsenve szólalnának meg, s a
  lemezoldal végén a fortisszimó mintha nem lenne eléggé tiszta.
  Követési  hiba?  A keverés tökéletlenségének tudható be, hogy a
  hegedűnek nincs igazi pianója?
    A másik lemezoldalon az Olasz capriccio-nak, ennek az 1879-80
  telén Olaszországban fogant darabnak gyakran emlegetett értékei közül
  (a melodikus invenció gazdagsága stb.) a mi szempontunkból csak egy
  igazán fontos: a hangszerelés, melyet már a szerző is igen hálásnak
  minősített. Ez is ama zeneművek közé tartozik, amelyeket szeret
  lejátszani a gramofon. (De azért a zeneértők Csajkovszkij súlyosabb
  művei között tartják számon.) A felvétel igen jó. A rézfúvósok, ütősök
  játéka csillogó, de mégis sima, a vonós-pizzicatók is valahogy
  kellemesen  puhák. Ugyanakkor a tranziens átvitel is megfelelő,
  üvegtiszta a harangjáték, a triangulum csengése. A keverés kitűnő,
  szinte túl jó, a sztereó bázis ultraszéles. Az egésznek számomra mégis
  volt valami enyhén unalmas karaktere, de ez alighanem arra vezethető
  vissza, hogy ezúttal sem tudtam megszeretni Barenboim vezénylését:
  mintha palettáján nem lenne elég szín. (Zárójelben: az első tételben a
  bal csatornán apró préselési hiba.)
    Végül  a  Szláv induló. Sok tekintetben hasonlít az Ünnepi
  nyitányhoz. Ez is megrendelésre íródott, ebben is megszólal az Isten,
  óvd meg a cárt, és hát ez is nagyon hifi-szám, ami a hangszerelést
  illeti;  melodikusan  viszont  számomra  értékesebbnek  tűnik.
  (Csajkovszkij pártfogóját, Nagyezsda von Mecket mindenesetre könnyekre
  fakasztotta.) Azt hiszem, a vágás tökéletlen, de talán már a felvétel
  és a keverés is. Igaz, az indításban (in modo di marcia funebre) a
  basszus gyönyörűen, egész lágyan szólal meg, a darab vége viszont
  problematikus. Tudjuk: a lemezek belső barázdáinak lejátszása sohasem
  egyszerű, különösen, ha erősen modulált magas hangok is előfordulnak
  rajtuk, és itt éppen ez történt. Egy bizonyos: sem a VMS 20E, sem az
  EMT, sem Ortofon SPU/GTE nem képes tökéletesen lejátszani a lemez
  végét, a forték nem egészen tiszták, a fuvolák (valóban azok voltak???
  - nem volt kezemben partitúra) sikolyai alapján a hangszer nehezen
  azonosítható. A másik - egészen nyilvánvaló - hibát közvetlenül a
  finálé előtt észleltem: sóhajszerű, igen erős zörejek. (Tehát nem
  ugyanaz a hiba, mint a Hungaroton-féle Csajkovszkij-Dvorák lemezen!)
  Ha  ez  a  zenészek  szuszogása, akkor a hallgatóság ezúttal a
  közelmikrofonozás  és a keverés áldozata lett. Kompakt zenekari
  hangzásra figyelve rendkívül zavaró, ha valaki az ember fülébe liheg.
  Persze lehet, hogy a zürej itt is elektronikus eredetű - de ez sem
  lenne megnyugtatóbb.

  D-dúr hegedűverseny

  

    Jóllehet a Csajkovszkij-darab az egyik legvirtuózabb, leghálásabb
  hegedűverseny, csöppet sem voltam elragadtatva a lemeztől. Művészi és
  technikai  kérdések  ez esetben teljesen összekeveredtek: Kremer
  hegedűhangja nem volt elég finom, de könnyen lehetséges, hogy ez a
  hangmérnök hibájából következett. Valamikor régen volt divatban az
  efféle lemez: a szólistát kiugratták, a zenekart elsüllyesztették.
  Emiatt aztán a zenekar párnásan, fojtottan hangzik, s hozzá képest a
  hegedű erőteljesen, élesen, durván - és némileg brácsaszerűen - képes
  csak megszólalni. Az attacca átmenet utáni III. tételben a zenekar
  időnként egészen komikusan eltűnik. Az I. tételben viszont, amikor a
  zenekar a témát - tutti - exponálja, a gombot fölcsavarják. Emiatt a
  hangkép nemcsak kiegyenlítetlen (a szóló javára és a zenekar kárára),
  hanem  ráadásul még változó is. A vágás dinamikailag egyébként
  kielégítő. (A II. tételben időnként - nem túl zavaró - préselési zajok
  hallatszanak.)
    A sztereókorszak elején a szólista kiemelése még csak-csak elment,
  de a hatvanas évek második felében már vidékiességnek számítottak az
  ilyen  hangmérnöki  fogások.  Úgy  látszik, most, a hibridlemez
  bevezetésének korában is újra létezik ez a mindent-bele-irányzat.
  Ugyanez jellemzi a lemez másik darabját, a Melankolikus szerenádot is.
  A hegedű itt is brácsának hangzik, a zenekar itt is egészen távolról
  szól és fojtottan. Hála a keverésnek, a hegedű annyira ki van emelve,
  hogy a zenekarhoz képest egyszerűen képtelen igazi pianóra, pedig erre
  föltétlenül szükség lett volna ebben a mélabús darabban. (A keverőpult
  kezelőjének nagyobb dicsőségére a főtéma reprízét erőteljes köhögés
  teszi  változatosabbá.  Amennyire  nem  zavaró  az  ilyesmi a
  koncertlemezeken,  annyira  zavaró a végsőkig kilúgozott műtermi
  felvételeken, ahol a közelmikrofonozás váratlanul állítja elénk a
  művészt - amint életfunkcióját végzi.)

  A bolygók

  

    Gustav Holst művéről őszintén szólva eddig nem volt sem koncert-,
  sem lemezélményem, nincs kellő összehasonlítási alapom, s így csak
  igen röviden szólhatok róla. (A komponista elsősorban hazájában,
  Angliában népszerű.) Misztikus asztrológiai szerzeményét (1914-1917)
  Stravinsky  Sacre-jához szokás hasonlítani, de érzésem szerint a
  korabeli Stravinsky (és Bartók!) ritmikailag is, melodikusan pedig
  feltétlenül  gazdagabb. A bolygók orkesztrációja is, úgy vélem,
  közelebb áll a posztromantikus hagyományhoz. Ezt a hangszerelést sem
  könnyű  reprodukálni,  de  itt mindenesetre sikerült. A hangkép
  kiegyenlített. de színes. Ezen a lemezen fedeztem fel a digitális
  technika első kétségbevonhatatlan előnyét: elmaradtak a tételközi
  zajszint-ugrások! A III. tétel például ("Merkur, a szárnyas hírnök")
  halkan fejeződik be, a IV. tétel pedig ("Jupiter, aki a jovialitást
  hozza") hangosan kezdődik. Hagyományos lemezen ilyenkor azt halljuk,
  hogy a piano után lekeverik a magnó jelét (megszűnik a szalagzaj
  sistergése), és következik a tételközi csönd - majd újra megkezdődik a
  sistergés (visszakeverték a magnót), és rázendít a forte. Itt valóban
  nem hallható a szalagzaj, a tűzörej lényegében állandó, tehát a forte
  meglepetésszerűen kezdődik. (A koncertteremben persze egészen más a
  tételszünet: általában hosszabb ideig tart, a zenészek szusszannak
  egyet, igazítanak hangszerükön...)

  D-dúr szimfónia

  

    Mahler budapesti remekének (1888) ez a felvétele, azt hiszem, maga
  is remekmű, művészileg és műszakilag egyaránt. Abbado nem annyira az
  ironikus, mint inkább a nosztalgikus Mahlert állítja elénk, akit
  érzésem szerint Schuberttel rokonít. A II. tételben a Ländlert
  hangsúlyozza, a III.-ban a Bruder Martin/Frére Jacques-nótában a
  schuberti induló-ritmusok rokonát mutatja be - aligha jogosulatlan ez
  az értelmezés.
    A lemez műszakilag példamutató, felesleges lenne részletezni, hogy
  milyen bársonyosak tudnak lenni a basszusok s a cintányér mégis
  mennyire cintányér... A sztereó bázis nem extraszéles, de szilárd. A
  lemez minden szubjektíve megítélhető paramétere kiváló. Csak egy
  jellemzőt emelek ki: a kitűnő dinamikát, mely mégsem vezet olyan
  kellemetlen követési nehézségekre, mint a Szláv induló vége. A D-dúr
  szimfónia IV. tétele ugyan szintén nagyon hangosan (és a lemez
  középpontjához meglehetősen közel) ér véget, de a hangszedő mégis
  képes lényegében pontosan leolvasni a barázdákat. A hangmérnök a
  dinamikatartományt ezúttal nem annyira fölfelé, mint inkább lefelé, a
  lemezzaj szintje felé - talán alá!? - tágította, és nyilván ez a
  helyes út. Ha nem csavarjuk föl a fortékat a fájdalomhatár közeléig,
  akkor a III. tétel ppp zárlata éppen csak sejthetően, de biztosan
  bontható ki a tűzörejből: rendezett hangként a rendezetlen zajból.
  Számomra a Mahler-lemez mutatta meg, hogy a dinamika mindkét irányban
  kiterjeszthető. Nyilvánvaló azonban, hogy a digitális felvételek
  hatalmas dinamikai lehetőségeit majd csak a lézerlemez fogja igazán
  kiaknázni, és hogy az analóg lemeztechnikának változatlanul egyik
  veszélye a túl nagy amplitúdóval való vágás.

                   *

    Ellenőrzésképpen meghallgattam még néhány lemezt: a Deutsches High
  Fidelity Institut 6. számú, "Digitalaufnahmen PCM" bemutatólemezét és
  a  Telefunken-Decca egy hasonló kiadványát, mely nem is került
  kereskedelmi forgalomba. Újra meghallgattam ezeken kívül a DG egyik
  régebbi, szerkesztőségünkben hosszú idő óta az etalonok közt szereplő
  analóglemezét, az Histoire du Soldat 1975-ös vágású, 253 0609 számú,
  művészileg is kiemelkedő felvételét. A Mahler-lemez egyértelműen
  sokkal jobb, mint a két digitális demópéldány - habár az analóg
  Stravinsky-felvétel felülmúlja. Dehát egy kis együttes zenélésének
  felvétele sokkal könnyebb feladat, mint a Mahler szimfóniáé.
    A  négy  DG-lemez  közül kettő, a két Csajkovszkij-felvétel
  tulajdonképpen nem haladja meg a nyugati átlagszínvonalat. A Bolygók
  már nagyon széphangú lemez, a Mahler-szimfónia pedig, azt hiszem,
  klasszis. Végre sikerült tehát egy igazán elsőosztályú hibridlemezzel
  találkozni - és ez megnyugtató. (Az is "megnyugtató", hogy még egy
  olyan világcég is, mint a DG, elkövet bizonyos hibákat, tehát
  enyhébben ítélhetjük meg a Hungarotont is.) A fő tanulság persze most
  is  ugyanaz,  mint  mindig,  amikor  High  Fidelityről van szó
  (tűhegyprofilról, hangszórórendszerekről, A vagy B osztályról, csőről
  vagy félvezetőről, analógról vagy digitálisról): a gyártás műszaki
  elve  aránylag  igen  keveset számít a gyártmány előállításának
  gondosságához képest.