ODA-visszaforgatókönyv  (Levél a Magyar Hanglemezgyártó Vállalattól)


  Kedves Hifi Magazin,
  kedves Darvas Laci barátom!

    Korábban, amikor még nem volt HFM, sokat beszélgettünk arról,
  milyen hatása lesz egy ilyen "profilú" lapnak a lemezvásárlókra, és
  milyen hatása lesz a Hungarotonra. Te jelezted, hogy szerkesztői
  elveid között jelentős szerepet játszik az őszinte bírálathoz való
  jog. Egyetértettünk, biztattunk - sőt segítenünk is valamit, hogy
  legyen magazinunk (bocsáss meg, hogy közbevágok, de nem "valamit"
  segítettetek, hanem nagyon-nagyon sokat. D. L.), - bár tudtuk, hogy a
  kritika velünk szemben sem lesz feltétlenül kíméletes.
    Az eddigi legkeményebb csapásokat hifi-oldalról a 8. szám mérte
  ránk (Wilheim András recenziója Kocsis Zoltán  Bartók-lemezéről,
  Horváth Iván "Hungarohang" cikke és a Visszaforgatókönyv című olvasói
  levél.) Tételes vitába bocsátkozni a dolog szubjektív volta miatt nem
  érdemes, dolgozatunk célja nem a cáfolat, a kritika visszautasítása,
  vagy a magunk védelmezése minden áron, sőt, a bírálatból megpróbálunk
  minél többet hasznosítani. (Például: házitesztjeink megerősítették
  Wilheim András és a többiek véleményét: a Philips-lemez jobban szól,
  mint a Philips-szalagmásolatról készült Hungaroton-kiadás. Ezért a
  Philips-lemez hangzásának maximális figyelembevételével új lakkvágás
  készült. Ha az eredmény jó lesz, a továbbiakban az új matricákról
  préselünk.) Van azonban néhány dolog, amit nem szeretnénk szó nélkül
  hagyni.
    Anélkül, hogy a hangzáshűség jelentőségét lebecsülnénk, ugye,
  nyilvánvaló,  hogy  ez a hanglemeznek, mint a tömegkommunikáció
  bonyolult eszközének csak egy összetevője, amelynek abszolutizálása,
  elszigetelt értékelése legalábbis vitatható. Példa: Horváth Iván
  közli, hogy a Hungarohang vizsgálata során, "amennyire lehetett",
  igyekeztek elvonatkoztatni a hanglemezek művészi színvonalától. Majd,
  vagy három oldallal odább azt írja: "Elsősorban maga a komponista
  tehet arról, ha a mű egyes helyein a basszus elsöprően dübörög, a
  hangzás durva, brutális, barbár. Levelezése tanúsítja, Bartóknak
  nagyon  rossz véleménye volt arról a zongoristáról, aki barbár
  allegróját adagióvá alakította át."
    Most pedig nézzük, mit ír ugyanerről Somfai László, a budapesti
  Bartók  Archívum  vezetője  a  "Bartók  zongorázik"  összkiadás
  ismertetőfüzetében (Hungaroton LPX 12 326-33; 12. oldal): "Ekkor
  (1930-ban) - egy fúvós zenekari átirat meghallgatásakor - véletlenül
  vette észre, hogy legismertebb műve, az Allegro barbaro egy évtizeden
  át teljesen rossz MM számmal terjedt. (Ő maga fejből játszotta a
  darabot.) A szavai szerint  «Adagio  barbaro»  előadás  annyira
  felizgatta, hogy 1930. május 30-i levelében közölte bécsi kiadójával:
  ezentúl minden darabja végén megadja az előadás időtartamát is." Az
  idézetek összevetéséből  kiderül,  hogy  Horváth  Iván,  sajnos,
  összekeveri az adagio-allegro (az egyszerűség kedvéért lassú-gyors) és
  a piano-forte (megint csak az egyszerűség kedvéért: halk-hangos)
  különbségeket. Ez elég komoly tévedés, amit csak az menthet, hogy
  nagyon meggyőző dolog Bartókra hivatkozni egy álláspont védelmében...
  Másrészt, én sem tudom elfojtani saját véleményemet: Horváth Iván nem
  győzött meg arról, hogy a "barbár", az "elsöprően dübörgő", a "durva"
  és a "brutális" közé Bartók szellemében egyenlőségjelet kell tenni.
  Inkább hagyom magam meggyőzni a szerző hangfelvételétől (bármilyen
  kevéssé "hifi" is), továbbá Kocsis interpretációjától (amit lemezen és
  "egyenesben", több változatban is hallhattam).
    Ez természetesen nem változtat véleményünkön (véleményemen), hogy
  a Philips kiadás valóban jobb.
    Horváth Iván álláspontja mégis komoly, és  sok  tekintetben
  megszívlelendő; nehéz volna  hasonlóan  vélekedni  Kurucz  Csaba
  leveléről, amelynek bűnéül rovom fel a nagyképűséget (példa: a fúvós
  sinfonia  concertante  Köchel-száma  helyett  az  azonos  műfajú
  hegedű-brácsaszólós műét közli, aztán - 2.  példa  -  neki  a
  szériafelvétellel nem a különleges felvétel, hanem a különleges
  préselés a szembeállítandó); a rossz humort (lásd a fülorvos-viccet);
  mások tisztességének kétségbe vonását: az MHV és munkatársai soha,
  sehol, sehogy nem fogalmazták meg azt, amit Kurucz Csaba állít. Az MHV
  munkatársai egy konkrét ügyben megosztották a közvéleménnyel egy
  súlyos gondjukat: hogy sok gyenge minőségű, de főleg elhanyagolt és
  agyonstrapált lemezjátszó tulajdonosa reklamál, mert  nem  tudja
  lejátszani a magas dinamikával vágott lemezeket. Mellesleg: az MHV
  évekig csatázott az "illetékesekkel", hogy lehessen kapni jó - jobb?
  minőségű lemezjátszókat. A direktor úr felhatalmazott, hogy közöljem a
  vállalati álláspontot: az MHV kollektívája arra törekszik, hogy az
  adott feltételrendszerben, az objektív és szubjektív  feltételek
  folyamatos javítása mellett, a lehető legjobb hang lemezeket készítse.
  (Ha valaki azt mondja, hogy e törekvéstől önmagában még nem lesznek
  tökéletesek a Hungaroton-lemezek, igaza van.)
    Magam a következő dilemma elé kerültem: Kurucz Csabának higgyek-e
  vagy az általa - joggal - oly nagyon becsült Philips szakembereinek.
  Mi ugyanis a közreműködők egyetértésével felajánlottuk a Philipsnek,
  hogy terjessze a felvételt szerte a világban, és mit ad Isten,
  elfogadták az ajánlatunkat.
    Utoljára,  de  nem  utolsósorban:  tartottunk  egy  kis
  közvéleménykutatást a világban (recenziók, sikerlisták, díjak). Azok a
  számok, amelyekkel például 0 és 10 között a HiFi Stereophonie és az
  Harmonie-Opéra értékeli a hangfelvételt, a mi lemezeinknél általában 6
  felett vannak, gyakori a 8 és 9 is. (Tízre, sajnos nem emlékszem, de
  az a Philips, az EMI vagy a DGG felvételeinél is ritka.) A "szóbeli"
  értékelések többnyire pozitív összképet jeleznek. Angol, francia és
  amerikai sikerlistákon mind gyakrabban  jelennek  meg  lemezeink
  (legutóbb Angliában, a Kékszakállú új felvétele). Számos szaklap
  exkluzív ajánlatai hívják fel a figyelmet felvételeinkre. 1982-ben
  eddig öt nagydíjat nyertek Hungaroton-lemezek (ezek közül csak egy - a
  Bartók centenáriumi albumok - az archív kiadás). Lehet e tények mögött
  szubjektív ítéleteket keresni, és találni is (éppúgy, mint a HFM-ben
  megjelentek mögött). Mégis, az összkép talán nem olyan sötét, mint
  amilyet a HFM 8. száma fest az olvasók elé. Ezt nem mondom, inkább
  csak kérdezem...
    Egyetértünk Horváth  Ivánnal,  a  hanglemezgyártásnak  súlyos
  esztétikai vonatkozásai vannak  -  de  úgy  gondoljuk,  ezt  a
  következtetést sem szabad csak a hangzáshűségre korlátozni. Ezért
  tartunk az efféle kijelentésektől, hogy a hangmérnök csaknem annyit
  számít, mint a pianista, és ezért sajnáljuk, hogy Horváth Iván
  erőszakot tett a "teszt" eredményén. S ezért merjük cáfolni H. I.
  végkövetkeztetését: a Kocsislemez biztosan sikert arat; de az MHV nem
  vonja le a jósolt konzekvenciát, mert az MHV tudja, hogy a siker
  elsősorban Bartók és Kocsis sikere, s hogy az emberek nagyrésze a mű
  és az előadó kedvéért vesz hanglemezt, és megy el - menne el, ha kapna
  jegyet - Richter koncertjére a pocsék akusztikájú Erkel Színházba.
  Hogy legyenek-e tökéletes akusztikájú hangversenytermek és tökéletes
  hangzáshűségű lemezek? Legyenek, mondja teljes meggyőződéssel  a
  Hungaroton, és a maga  helyén  megpróbál  ezért  tisztességesen
  dolgozni...
    Ami pedig véleménykülönbségeinket illeti, H. I. talán megbocsátja,
  ha utolsó mondatomat tőle szerzem: akárhogy van is, mi azért Hifi
  Magazin-olvasók maradunk, s ezért örökre HFM-drukkerek.

                            Baráti üdvözlettel
                             dr. Nádori Péter
                         komolyzenei főszerkesztő

                   *


  Kedves Péter,

    tudtam, hogy sokkal inkább szíveteken viselitek a magyar hanglemez
  ügyét, semhogy szó nélkül hagynátok kritikánkat, azzal, hogy "a kutya
  ugat, a karaván halad". Szóval számítottam hozzászólásotokra, és
  örülök, hogy nem csalódtam. Van egy olyan érzésem, hogy a lényeget
  illetően részben mintha máris egyetértenénk, hiszen a Philips és a
  hazai vágású lemez közül Ti is az előbbit hallottátok jobbnak, és ha
  ezek a "házitesztek" rendszeressé válnak a Hungarotonnál is, akkor a
  HFM cikkei már nem voltak hiábavalóak. Nincs kizárva, hogy ha a
  Ránki-Kocsis  koncertlemez,  illetve  a  Sinfonia  Concertante
  hangminőségét is ugyanilyen alapossággal hasonlítgatnátok külföldi
  mintákhoz, nézeteink tovább közelednének egymáshoz. (A rend kedvéért
  szóba hozom azt, amire Te csak tapintatosan utaltál: mivel  a
  licenc-lemez nem magáról a mesterszalagról, hanem annak csupán egy
  másolatáról készül, érthető, hogy a hangminőség - csekély mértékben -
  romlik. Másrészt viszont mindketten tudjuk, hogy a nyugatnémetek és a
  japánok a mi mesterszalagjaink kópiájáról jobb lemezt készítenek a
  magyar eredetinél, - ezt éppen a Hanglemezgyártó egyik munkatársa írta
  meg 4. kiadásunk "Neoton-szeánszában".)
    Úgy gondolom, ez a lényeg, nem pedig az, hogy Horváth Iván
  egyhelyütt  egy  téves  fordulattal  próbálta  megvilágítani
  mondanivalóját,  Kurucz  Csaba  pedig  elírta  a  bibliográfiát.
  Mindazonáltal köszönöm, hogy kijavítottad ezeket a hibákat.
    Abban is egyetértünk, hogy a hangzáshűség csupán egyik összetevője
  a hanglemeznek, tehát nem szabad abszolutizálni. Ezért közlünk minden
  kiadásunkban 16 oldalnyi kritikát és recenziót, általában úgy, hogy
  még csak nem is utalunk a lemezek hangminőségére.
    Nem szívesen szólok hozzá a kereskedelmi ügyletekhez (hogy melyik
  cég kitől és mit vesz át, mennyiért és milyen céllal). Nem szeretek
  hivatkozni a nyugati hanglemezdíjakra és recenziókra sem,  mert
  többé-kevésbé ezeket is kereskedelmi ügylet eredményének tekintem.
  Tudod: a nyugati hifi-teszteknek sem adok hitelt. (De félre ne érts:
  az MHV-től mi is azt várjuk, hogy sikert arasson a világpiacon.)
    Örülök, hogy "hitet tesztek" a lehető legjobb hangzásminőség
  mellett, és csak mellesleg panaszkodtok azokra, akik törött tűvel,
  rosszul beállított hangkarral tesznek erőszakot a hanglemezen, sőt még
  nekik áll feljebb, ha ugrik a tű. Mi már több ízben bebizonyítottuk:
  még a leggyatrább lemezjátszó is lejátszik bármiféle lemezt, ha
  tisztességesen van  beállítva.  Sehol  a  világon  nem  érdemel
  szavatosságot az a vásárló, aki "nem üzemszerűen" használja háztartási
  gépét: mosógépét, hűtőszekrényét, lemezjátszóját, turmix-keverőjét.
    Jólesett, hogy leveled végén  HFM-drukkernek  vallod  magad,
  viszonozva H. I. barátunk udvariasságnak látszó gesztusát, amely
  azonban távolról sem csupán udvariasságot takar. A Hungaroton megél a
  HFM nélkül, ezzel szemben a Hifi Magazin és egyáltalán, az egész hifi
  mint olyan, értelmét veszti, ha nem jutunk a jelenleginél jobb
  hangminőségű lemezekhez. Mert nincs  az  a  pocsék  akusztikájú
  hangversenyterem, amelyben szebben ne szólna a zene, mint akár a
  legtökéletesebb digitális felvételről. Szó sincs arról, hogy a HFM és
  olvasói ne méltányolnák az MHV munkáját és vitathatatlan eredményeit.
  Meggyőződésünk, hogy sokkal többre is képesek volnátok. Ezért vagyunk
  a Hungarotonnal szemben - mi tagadás -  valóban  maximalisták.
  Maximalistának lenni csak azzal szemben lehet, akit az ember sokkal
  jobban elismer, mint amennyire kritizál.

                            Őszinte barátsággal
                               Darvas László
                            a HFM szerkesztője