Diszkónika (avagy egy elsüllyesztett könyv története)    Valóságos enciklopédia a rockzene és a diszkó technikájáról,
  közérthető, gyakran játékos nyelven, rengeteg  táblázattal,  600
  ábrával, 200 (többnyire színes) fotóval, hanglemezmelléklettel - ilyen
  még nem volt! Pontosabban: ilyen még most sincs. A könyv szerzője
  ugyanis, Cs. Kádár Péter hangmérnök, a Rádió Hi-Figyelő című műsorának
  gazdája, még javában csatázik a hétfejű kiadóvállalatokkal, hogy a
  Diszkónika megjelenhessen. Reméljük, végre célt ér, s inkább előbb
  mint utóbb, hiszen könyve most lenne igazán időszerű - habár a diszkó
  kifejezés sokkal többet jelöl, mint egy (mulandó) zenei irányzatot, és
  a Diszkónika sem csupán elektroakusztikáról szól, hanem sok másról is.
  De mondja el ezt maga a szerző. Interjúnkat a könyv egy érdekes
  részletével egészítjük ki.


                   *


    Ha már könyved címét is ebből a szóból kreáltad, szeretném, ha
  legelőbb is tisztáznád, mit értesz azon, hogy: diszkó.


    - Nem annyira a diszkózenét, mint inkább a színhelyet értem rajta:
  azt, ahol a zene elhangzik. Ha úgy tetszik: a klubot. Ezért aztán
  egyaránt érdekel a felvételi technika, a lejátszási technika és e
  technika társadalmi háttere.


    És kiknek szántad a könyvet?


    - A tizen- és huszonéveseknek, köztük is főleg azoknak, akik már
  tisztában vannak legalább bizonyos elektronikai  alapfogalmakkal.
  Szeretném lekötni őket egy mégiscsak komoly tárgyú, de közérthető, és
  mégsem gügyögő könyvvel. A téma magától adódott, hiszen hangmérnök
  vagyok. Ami a hangvételt illeti, sok tinédzser ismerősöm van, úgy
  éreztem, meg tudom találni velük a közös nyelvet.


    Ha valaki szakkönyvet ír...


    - Én ezt nem tekintem szakkönyvnek.


    ...mégis, egy szakma ismeretanyagát próbálod összefoglalni. Tehát
  nyilván úgy kezdtél munkához, hogy felmérted témaköröd irodalmát.


    - Ennek a témakörnek nincs irodalma. Mindaz, ami lényeges belőle,
  szakmai titoknak számít, senki sem adja át a másiknak, hiszen minden
  fogás megtanulható, márpedig akkor esetleg már nem lehetne olyan jól
  megélni belőle. Például egy Pink Floyd-felvétel hangtechnikailag
  minden további nélkül reprodukálhatóvá válna. Ez ugyanis nem más, csak
  egy technológiai folyamat.


    Könyvek, folyóiratok?


    - Van egy folyóirat, a francia Sono, ez Magyarországon is
  hozzáférhető, a Műszaki Könyvtárban. Van  aztán  még  jónéhány,
  popzene-technikusoknak  szánt  illusztratív   kiadvány,   ezek
  propagandisztikusak, és nem is a  lényegről  beszélnek.  Néhány
  füzetszerű könyv értekezik arról, hogy "mit hová kell dugni" és kész.


    Tehát valóban nem létezik olyasfajta könyv, amilyet Te állítottál
  össze?


    - Ha mégis létezik, akkor én sajnálom a legjobban, hogy nem
  találtam rá, mert alaposan megkönnyíthette volna a munkámat.


    Szeretném, ha részletesebben is elmondanád,  miről  szól  a
  Diszkónika.


    - Mondjam el a tartalomjegyzékét?


    Akár azt is.


    - Először is, van benne egy tesztlap. Aki kitölti, eldöntheti,
  hogy neki szól-e a könyv vagy sem. Aztán röviden meghatározom azokat
  az alapfogalmakat, amelyek már nem mindenki számára ismertek. (Ilyen
  például mindjárt a decibel - sehol sem definiálják tisztességesen.) A
  rockzene és a diszkó története következik, ez hosszú rész,  a
  fonográffal kezdődik, és tart egészen az európai diszkó-műsorokig.


    Tudjuk-e, mikor rendezték Európában az első ilyen műsort?


    - 1921-ben, ha jól emlékszem erre az adatra.


    Jó, ez nyilván nem mai értelemben vett diszkó lehetett.


    - Tévedsz, teljesen "mai" diszkóműsor volt az is. A zene stílusa
  persze más volt, csakhogy nem ez a lényeges. De hadd folytassam a
  tartalomjegyzéket. A következő részben az emberi hallás mechanizmusát
  írom le. Aztán már a popzenekar következik: hogyan "állnak fel" a
  zenészek, milyen hangszereket, milyen színpadtechnikát használnak. Ez
  is hosszú fejezet, tartalmazza például az  összes  elképzelhető
  szintetizátor-fajtát, persze nem típus, hanem funkció szerint: itt
  írok a beszédhang-módosító szintetizátorról, a Vokóderről is. Ezután
  rátérhetünk arra, hogyan készül a popzenei felvétel. Egy kicsit
  "kitekintve" a technikából, elmondom azt is, hogyan lehet bejutni a
  stúdióba, "hogyan lehetsz sztár".


    Művészi, esetleg pszichológiai értelemben?


    - Nem: teljesen formálisan. Arról van szó, milyen utat kell
  végigjárnia annak, aki egyáltalán szerepelni akar. Könyvemben ezt a
  Rádió, illetve a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat vezetői mondják el.
  Miután a formaságokon túljutottunk, belépünk egy valódi stúdióba (a
  Rádióban a Nyolcasba) - ez a következő fejezet tárgya. Hogyan néz ki a
  stúdió,   miben   különböznek   a   hifi-berendezésektől   a
  stúdió-berendezések. Aztán sok-sok színes képet közlünk a Kertészeti
  Egyetem klubjáról, ahol éppen helyszíni felvétel készül. Riport
  következik a hanglemezgyártásról, aztán Diszkórádió címmel azokról a
  rádióállomásokról írok, amelyek jellegzetesen könnyűzenei adók, és
  amelyeket idehaza is könnyű fogni. Ilyen mindenekelőtt a "Luxi", aztán
  a Saar-vidéki és az osztrákok harmadik adója. Belevettem a könyvbe egy
  vitát a Magyar Rádió könnyűzenei műsorpolitikájáról is.


    Amit eddig elmondtál, abban inkább a diszkó hanganyagáról Volt
  szó, s kevésbé a diszkózásról.


    -  Arról  a  könyv  második  részében  lehet  olvasni.  Ez
  teremakusztikával kezdődik, aztán jön a  diszkózáshoz  szükséges
  eszközök felsorolása, ideértve a világítástechnikát is, a lézerágyúval
  bezárólag. Ismertetem a legnépszerűbb készüléktípusokat, de csak
  prospektus-szinten, és nem is annyira a minőségüket vizsgálom, mint
  inkább a használhatóságukat: azt, hogy mennyiben könnyítik meg a
  diszkós dolgát. Bemutatok még néhány nyugati "szuper-diszkót": a New
  York-i Studio 54-et, ennek európai változatát, a párizsi Studio 44-et,
  néhány nyugatnémetet és méricskélem, hogyan csinálják (vagy hogyan nem
  csinálják) mindezt Magyarországon. Aztán hivatalos források és saját
  tapasztalataim alapján összefoglalom a diszkós-vizsga követelményeit,
  és végül építési leírást adok, "Csak bütykölőknek".


    Étvágygerjesztő étlap, de hol a pincér? Azazhogy: mikor jelenik
  meg a Diszkónika? Mert a különféle rádióműsorokban már többször is
  megjósolták eljövetelét.


    - Sajnos, most minden bizonytalanná vált: a kiadó felbontotta
  velem a szerződést.


    A Műszaki Könyvkiadó?


    - Nem, nem a Műszakival szerződtem. Amikor náluk jelentkeztem,
  nyíltan megmondták, hogy ez a könyv túlmegy az ő feladatkörükön, lévén
  egészen más stílusú, más kivitelű, mint az ő könyveik. Ezt én
  tisztességes eljárásnak tartom. Egyébként a  Műszaki  Könyvkiadó
  részéről Csabai Dániel sokat segített, szakkönyveket ajánlott.


    Kihez fordultál ezután?


    - Felhívtam a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadónál Janikovszky Évát,
  aki amikor meghallotta a diszkó szót, felkiáltott: "Az jöhet!"
  Teljesen szabályos szerződést kötöttünk, meg is írtam a könyvet, még
  tavaly decemberig, sőt, el is olvastattam egy csomó tizenévessel,
  főleg szakközépiskolásokkal. Nekik tetszett. A szaklektornak is. A
  könyv szerkesztőjének úgyszintén; április közepe táján közölte velem,
  hogy a kézirat el van fogadva. Még az igazgatóval is beszéltem,
  segítségét kérve, hogy a könyv minél előbb napvilágot láthasson, ne
  veszítsen aktualitásából. Ő meg is ígérte, hogy utánanéz - majd három
  nap múlva közölte, hogy a könyvet nem adja ki.


    Indoklás?


    - Nincs indoklás.*


    És most mihez kezdesz?


    - Megkísérlem behozni az elvesztegetett időt.

                                  - dl -


    * Az interjút követően felhívtuk telefonon Szilvásy Györgyöt, a
  Móra  Ferenc  Ifjúsági  Könyvkiadó  vállalat  igazgatóját,  aki
  kijelentette: ő már megmondta a szerzőnek, hogy ez a könyv - lévén
  műszaki tárgyú - nem illik a Móra profiljába. Hogy miért nem azt
  nekünk sem sikerült megtudnunk tőle. Mi, kívülállók nem értjük, ugyan
  miért ne adhatná ki a Diszkónikát éppen az ifjúsági könyvkiadó
  vállalat, és teljesen érthetőnek tartjuk, hogy a Móra Kiadó apparátusa
  (tehát korántsem csak egyetlen ember!) szerződést kötött a könyv
  írójával. Hogy biztosra menjünk, még a Kiadói Főigazgatóságon is
  érdeklődtünk, ahol egyébként tudtak a dologról, és azt mondták: ők
  ugyan nem dönthetik el, ki mit adjon ki és mit ne, de a maguk részéről
  semmiféle kizáró okot nem látnak. (Ami egyébként nyilvánvaló is.)
  Sajnos, Szilvásy Györgytől egy jó félórás beszélgetés során sem
  kaptunk érdemi választ, azon az egyen kívül, hogy ő az igazgató és
  neki kell döntenie, teljesen függetlenül attól, hogy bárki másnak mi a
  véleménye. Végülis igaza van - csak ez a fajta érvelés valahogy kiment
  a divatbál az utóbbi húsz-huszonöt évben.


                   *

  A VOKÓDER
  (Részlet Cs. Kádár Péter készülő, Diszkónika című könyvéből)


    A célszintetizátorok közül számomra a beszédhangot  módosító
  Vokóder a legkedvesebb, mert ezzel a leghamisabb éneklést is ki lehet
  javítani. (Még az enyémet is...) De hogy a Vokóder  működését
  megérthessük, előbb meg kell ismerkednünk  az  ember  hangképző
  szerveivel.
    A természetes emberi hang előállításában három szervnek van
  feladata (1. ábra). A tüdő a levegőáramlásról gondoskodik. Ezt az
  áramot a gégefő és a hangszalagok periodikusan  modulálják.  A
  hangszalagok főleg a magánhangzók kimondásánál jönnek  rezgésbe.
  Megfeszülnek, elzárják a levegő útját, a tüdő viszont egyre több
  levegőt sajtol a légcsőbe; a megnövekedett nyomás  hatására  a
  hangszalagok szétnyílnak, a nyomás hirtelen csökken, és így a szalagok
  az állandóan működő feszítő izmok hatására újból összeszorulnak.

  
  
  

  Magyarázat a képekhez:
  1. Az ember hangképző szerve.
  2. Fűrészrezgések: a hangszalagból (a), illetve a szájból és az orrból
  (b) kilépő rezgések.
  3. Férfiak (a) és nők (b) egyes hangjainak átlagolt "színképe".
  4. A vokóder blokksémája.


    Fűrészfog-jellegű rezgés lép fel (2. ábra), és másodpercenként
  sokszor ismétlődik. A fűrészrezgésnek nagy a harmonikus-tartalma. A
  szájüreg különböző részeit akusztikus sávszűrőnek tekinthetjük. Ha
  megváltozik  az  üregek  alakja,  megváltozik  a   kimenet
  harmonikus-tartalma  is.  Az  alapfrekvencia  a  hangszalagok
  frekvenciájával azonos, tehát a hangszalagok megfeszítésének helyétől
  függ. Az alaphang szolgáltatja a beszéd melódiáját, tehát azt, hogy
  képesek vagyunk énekelni, szavainkat, mondatainkat  hangsúlyozni.
  Férfiak beszédhangjában ez az érték 120-160Hz, nőknél és gyermekeknél
  220-330Hz között fekszik. Az énekhang hangmagassága a dallamnak
  megfelelően változik. A basszus hangterjedelme 85-320Hz, a tenoré
  125-435Hz, az alté 170-640Hz, a szopráné pedig 250-850Hz.
    Ha valamilyen magánhangzót ejtesz ki, az alaphangtól, tehát a
  hangmagasságtól  függetlenül  meg  tudod  állapítani,  melyik
  magánhangzóról van szó. Minden magánhangzónál megjelölhető néhány
  olyan frekvencia, amelyek a hang  színképében  nagy  energiával
  jelentkeznek, függetlenül attól, milyen magas az alaphang. Ezek a
  jellegzetes frekvenciák a formánsok. Egy-egy magánhangzónak  2-3
  formánsa van. Ha a rezgés alapfrekije 120Hz, akkor a "színképben"
  120-240-360-480-600-720-840 stb. Hz mutatható ki. Ha a szájüregnek
  olyan alakot adunk, hogy az egyik sajátrezgés 500, a másik 850Hz
  legyen, akkor a kiejtett hang ó. Ekkor a 480Hz-es és a 840-es formáns,
  tehát a 120Hz-es alaphang 4. és a 6. harmonikusa halad tovább. Ha az
  alaphang 180Hz, a színkép 180-360-540-720-900Hz-es összetevőkből áll,
  a szájüreg az 540 és a 900Hz-es, tehát a 3. és 5. harmonikus rezgést
  engedi át. (Most ezek állnak legközelebb az 500 és 850Hz-hez.) Az
  eltérés ellenére ugyanazt az ó-t ismerjük föl. A 3. ábra néhány hang
  átlagolt színképét tartalmazza. Szöveges éneknél összhangnak kell
  fennállnia a szöveg és a dallam között. Például, ha a dallam
  emelkedik, i hang után nem jöhet a, mert annak a formánsai mélyebben
  vannak. (Sajnos, a dalszövegírók ezt többnyire figyelmen  kívül
  hagyják.)
    A mássalhangzók nem periodikus rezgések.  A  zöngés  hangok
  képzésében részt vesznek ugyan a hangszalagok, de méginkább a száj- és
  orrüreg. A zöngétlen mássalhangzóknál a hangszalagok akadálytalanul
  engedik a légoszlopot a szájba áramlani. Folyamatos színképük 10kHz
  fölé is terjedhet. Az egyes személyek beszédhangját a formánsokban és
  a berezgési folyamatokban fellépő apró eltérések alapján ismerjük fel.
  A beszéd érthetőségéhez tehát nincs szükség az alaphangra és az
  egyénre jellemző apró különbségekre.
    A vokóder első része, az analizátor, a beszédhangot elemzi (4.
  ábra). A mikrofonról érkező jelet sávokra bontja. Nyilvánvaló, hogy
  minél több részre osztjuk a teljes hangfrekvenciás tartományt, továbbá
  minél kisebb az átfedés az egyes sávok között, annál tökéletesebb lesz
  az elemzés. A sávfelbontást sávszűrők végzik. Az 5. ábra a Sennheiser
  cég VSM 201 típusú vokóderének sávszűrő karakterisztikáit szemlélteti.
  Ez a vokóder 200Hz alatt egyetlen aluláteresztő szűrőt tartalmaz. A
  200Hz-es aluláteresztő és a 19 sávszűrő a magánhangzó-formánsokat
  választja ki. Egy 600Hz alatti aluláteresztő és egy 2000Hz feletti
  felüláteresztő pár azt állapítja meg, hogy a beszédhang zöngés vagy
  zöngétlen-e (6. ábra). A formáns-szűrőket egyenirányítók követik, ezek
  vezérlik a szintetizátorrész VCA-inak erősítését. (VCA:  Voltage
  Controlled Amplifier=feszültségvezérelt erősítő.)

  

  5. A Sennheiser VSM 201 típusú vokóder sávszűrő-karakterisztikái.


  

  6.  A zöngés és zöngétlen hangokat ilyen "meggondolás" alapján
  különbözteti meg a Sennheiser vokódere.


    A VCA-k többi bemenetére bármilyen más, az alaphangot helyettesítő
  jel kerülhet, az analizátor-rész szűrőihez hasonló szűrőkön keresztül.
  Ha a helyettesítő jel megegyezik a beszédjellel, a vokóder kimenetén
  szokásos emberi beszédhang jelenik meg. Ennek azonban nincs sok
  értelme. Ha viszont alaphangnak orgonát  használunk,  a  beszéd
  orgona-hangú lesz. Ha az orgonán valamilyen dallamot játszunk, a
  beszéd követi a dallamot; éneklővé válik: Amikor a beszédben zöngétlen
  mássalhangzó következik, a vokóder zajgenerátort kapcsol be. A vokóder
  segítségével Milne Micimackójának Fülese valódi szamárhangon szólalhat
  meg, és sajátos hangon beszélhetnek a többi állatok is. Férfiből nőt,
  nőből férfit lehet gyártani. Egyetlen személy hangjából akár kórust is
  csinálhatunk, ha a helyettesítő jel több, egymással zenei kapcsolatban
  levő hangot (terc, kvint, oktáv) tartalmaz. A beszédhanggal  a
  hangszerek hangzása is módosítható; a lágy hangzást r-rekkel keménnyé,
  a keményet magánhangzókkal lággyá lehet tenni, s a beszéd hangerejével
  a hangszer hangerejét is vezérelhetjük.
    Az előadó számára az a vokóder legnagyobb előnye, hogy közvetlenül
  avatkozhat a hangképzésbe, teljesen egyénien, formálhatja hangszerének
  hanganyagát. Még magam sem tudtam sokkal többet a vokóder működéséről,
  amikor rádumáltam  a  Mozaik  című  műsor  szerkesztőjét,  hogy
  engedélyezzen egy összeállítást, amelyben bemutathatjuk a vokódert. A
  budapesti stúdióban csak az alapokat készítettük el: először felvettük
  a műsorvezetői "rizsát", majd egy részletet a Micimackóból, s hozzá
  szamárordítást. Egy csicsergő hangú csaj csupán ennyit mondott: "Én
  vagyok Amanda  Lear!"  (Magas  hangjából  ugyanis  a  népszerű,
  utánozhatatlan sztárt akartuk előállítani.) Végül előadtam a "Tavaszi
  szél vizet áraszt" kezdetű nótát. Ez ment a legnehezebben. Vagy két
  órán keresztül görcsösen tökéletlenkedtem, hogy minden hang hamis
  legyen - csak nem jött össze. "Haver, ne kínlódj, lazán hozd önmagad!"
  - mondta egyik hangmesterünk. Hát hoztam...  És  aztán  vittem
  (pontosabban egyik kollégámmal vittük) az összes felvételt a pozsonyi
  Rádió elektronikus zenei stúdiójába. Legközelebb ugyanis nekik van
  stúdió-vokóderük. A bajok már a határon megkezdődtek, amikor a
  vámtiszt  meglátta  a  rengeteg  szalagot.  Hogy-hogynem,  mégis
  megérkeztünk Pozsonyba. Kiderült azonban, hogy a vokóder "határtalan"
  lehetőségei bizony igencsak korlátozottak. A vokóder nagyon buta
  jószág, és legalább ennyire válogatós. Ha például a beszédjel és a
  helyettesítő jel spektruma nem fedi egymást, a szöveg érthetetlenné
  válik. Fülesünk szamárordítása élethű maradt ugyan, csak éppen alig
  lehetett érteni, mit is iázik. Amikor alaposan megszűrögettük az
  ordítást, végre megértettük a csacsi panaszát bár inkább valamilyen
  csúnya géphang berregett. Amanda Learünk  szintetizátor-kíséretét
  meglehetősen virtuóz módon kellett eljátszani: a vokóder önmagától nem
  tud hangsúlyozni, s a hangsúlyokat a hangmagasság változtatásával
  kellett kialakítanunk. A "Tavaszi szél" készült el a leggyorsabban:
  tökéletesen pontos lett. Talán túl tökéletesen is. (Az összeállítás
  először 1981. május 7-én hangzott el.)
    Vokóderezett részleteket hallhatsz az LGT Loksi című lemezén, a
  Pantha Rhei első LP-jén, néhány Herbie Hancock-, Bonie M-, és
  ELO-felvételen, a Luxi reklámszignáljaiban - és hanglemezmellékletünk
  "A" oldalának utolsó effektjeként.