Hanglemezív                 rovatvezető:
                Wilheim András


  Új magyar zene - magyar hanglemezen


    Üzlet-e ma Magyarországon a kortárs magyar zenét hanglemezre
  venni? Gyanítom, hogy (néhány  valóban-világnagyság  alkotásaitól
  eltekintve) külföldön sem az - itthon meg még kevésbé. Olcsó lenne
  azzal érvelni, hogy nem elég jó a mai magyar zene, hogy a közönség
  tudja ezt, s nem igényli a felvételeket sem. Okok és okozatok
  összegubancolódott szövevényébe keveredtünk, s bizony alig lehet
  igazságot tenni, hogy miért is alakult így, ahogyan alakult.
    Nem vállalkozom itt részletes elemzésre. Inkább csak a rezignált
  ténymegállapítást szeretném nagyon hangsúlyossá tenni: Magyarországon
  ma mintha mindenki könnyen beletörődne abba, sőt: megértően venné
  tudomásul, hogy az új zene csak a kevesek ügye, művelése missziós
  feladat inkább, mintsem valódi szükséglet kielégítése; aki tehát ezzel
  foglalkozik, inkább csak saját passziójának hódol -  ha  netán
  zeneszerző, csinálja, mert nem tehet mást -, a közönség, a szakma, az
  apparátus pedig hallgatólagosan tűri az új művészet ilyen-amolyan
  "fejlődését".
    Régi megfigyelésem és egyúttal keserűségem, hogy a  "magyar
  muzsikus" nem  vásárol  kottát.  Tőle  ugyan  elpusztulhatna  a
  zeneműkereskedelem - ha nem pusztulna már most is, saját magától. A
  kották beszerzésére ott a könyvtár - legalábbis ami a klasszikus
  irodalmat illeti. Az új zenére úgyis csak kevesen kíváncsiak. A
  külföldi kották megvehetetlenül drágák minálunk (bármilyen hihetetlen,
  de egy előadóművész, ha új külföldi darab kottáját vásárolja meg,
  többet fizet érte, mint amennyit a mű előadásával keresni tud!), meg
  aztán úgyis csak keveseket érdekelnek... Hiába ad ki oly sok mai
  magyar kottát a Zeneműkiadó - azt hiszem, több példányt küld szét a
  propaganda, mint amennyit a zeneműkereskedelem forgalmaz.
    A koncertrendezők alig tesznek-tehetnek valamit a mai zenéért:
  Korunk zenéje-fesztivál, egy-egy új zenei bérlet. néhány (klasszikus
  műsorba ágyazott!) bemutató, meg néhány olyan együttes hangversenye,
  amely inkább propagandacélból hivatott meg: cserébe magyar zenét
  szólaltatnak meg külföldön. A közönség többé-kevésbé látogatatlanul
  hagyja ezeket a hangversenyeket. Ami vonzó: egy-egy nagy név - s
  mindjárt meg is billen az értékrend, mert nem biztos, hogy méltó is az
  előadás, hogy megérdemli-e a produkció a sikert: nem csak egy
  jólsikerült propagandafogásról van szó? Azután meg nincsenek jelen a
  magyar hangversenyéletben mértékadó külföldi előadások; a különféle
  együtteseknek, különféle nehéz művek betanulásainak "Európa-turnéi"
  rendre elkerülték a magyar pódiumokat - nemigen történt olyasmi, ami a
  közönség számára vonzóvá tette volna az új műsorokat.
    A magyar előadó sem érdekelt az új mű megtanulásában, legyen az
  akár külföldi, akár magyar kompozíció. Jó esetben egyetlen előadás: a
  bemutató garantált - nem térül meg a befektetett munka. A maximum: egy
  hangversenyelőadás, egy rádiófelvétel, s esetleg még egy lemezfelvétel
  is.
    A lemezfelvétel szerencsére többnyire létrejön - szerencse ez
  talán nem is elsősorban az előadó, hanem a zeneszerző szempontjából.
  Láthattuk: arra kevés a remény, hogy darabja az állandó repertoár
  részévé váljék, nem mintha egy-egy mű ne lenne érdemes erre, hanem
  egyszerűen nincs hol előadni. A rádióban is elképzelhető, hogy
  szalagra kerül a mű - de előadásának gyakorisága korántsem szavatolt;
  ugyan ki hallgat ma rádiót az új magyar zene kedvéért? A lemez
  legalább dokumentál, megőriz; az amúgysem kelendő, "holt" kotta
  mellett ez most egy újabb "holt" dokumentum, amely életre kelthető.
    Nos, a Hungaroton dicséretesen gyakran vállalkozik arra, hogy mai
  magyar zenét jelentessen meg hanglemezen. Szerzői lemezek, egy-egy
  előadó repertoárjának rögzítése, bizonyos szempontoknak engedelmeskedő
  antológiák: megannyi műfaj, megannyi publikációtípus - sorolhatnánk
  szép számmal a példát mindegyikre, az elmúlt évek terméséből. Az már
  nem csupán (talán nem is elsősorban) a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
  hibája, hogy e lemezek nem kapják meg azt a publicitást, amelyet
  megérdemelnének, s az sem, hogy színvonaluk és érdekességük sem áll
  mindig arányban azzal a valóban missziós elhivatottsággal, amelyet az
  MHV vállal velük.
    Nézzük sorjában. Az, hogy ezek a lemezek nem túlságosan kelendők,
  semmiképpen sem a cég jóakaratán múlik. Közönségigény (mondjuk egy
  harminc évvel ezelőtti alkotásokat bemutató lemez iránt, amelyen olyan
  darabok szólalnak meg, amelyek már akkor sem voltak népszerűek) aligha
  várható, bár megfelelő propagandával bizonyára jobb lenne az eredmény.
  Lehetséges, hogy baj van a lemezek időzítésével: ki tudja, hátha a
  Korunk zenéje sorozaton elhangzó művek lemezei kelendőek volnának, ha
  a fesztivál idején kapni lehetne őket. Csakhogy az effajta időzítés
  jóval összehangoltabb és előrelátóbb tervezést igényelne: Haszna
  természetesen van  ezeknek  a  lemezeknek:  bizonyosan  jótékony
  szolgálatot tesznek a magyar zene külföldi konzumációja  során.
  Előadók, hangversenyrendezők nem foglalkoznak mindig szívesen  a
  többnyire igen bonyolult kották tanulmányozásával - mégiscsak más,
  hogy a lemezt meghallgatva némi képet kaphatnak az előadásra kínált
  darabról. Ezek a lemezek tehát egyfajta szolgáltatást jelentenek a
  zeneműexport számára.
    Nem kevésbé problematikusak a lemezek művészi szempontból sem.
  Egyrészt nem mindig a legméltóbb darabok kerülnek lemezre - a
  műsorválasztásnak ezernyi praktikus magyarázata lehet. Másrészt az
  előadások színvonala sem garantált. Még attól az extrém esettől
  eltekintve is, hogy egy-egy művész csak akkor jut lemezhez (ami talán
  valamiféle "rangot" jelent), ha új magyar zenét játszik - akár a
  hivatottság érzése nélkül és az alkalmasság jól érezhető hiányában is
  -, csak nagyritkán kerülnek lemezre olyan előadások, amelyek valóban
  kiérlelt produkciókat rögzítenek. A művész csak a lemez számára
  tanulja meg a darabot, anélkül, hogy igazán megismerné a művet és
  kitapasztalná hatásmechanizmusát -  ezért  aztán  a  mai  művek
  felvételekor megszámlálhatatlan a közepes,  a  szürke,  a  csak
  éppenhogy-megcsinált előadás. Ordító hibák, persze, nincsenek (hála a
  hangfelvétel, az  ismétlés  lehetőségének),  csak  éppen  minden
  "biztonságos" - érdektelen, lapos. Mint amikor valaki valami olyat
  készít, amit kötelességből kell megcsinálnia, s igazából nem a
  személyes vonzalma, meggyőződése vezérli. E produkciók zöme egyszerűen
  nem lehet jó mert nem a jóakarat hiányzik hozzájuk, hanem minden
  egyéb.
    Megnyugtató dolog észrevenni, hogy a Hungaroton minden nehézség
  ellenére is egyenletesen folytatja e lemezek kiadását.  Valóban
  kötelességének érzi ezt a feladatot, és ez mindenképpen dicsérendő.
  Nem is itt volna a helye annak, hogy javaslatot tegyek az új zenei
  kínálat bővítésére - dehát oly kevés alkalom kínálkozik erre...
  Egyrészt jó volna, ha nem csupán a magyar, hanem a külföldi kortárs
  zenei  törekvéreket  is  bemutatnák,  esetleg  magyar  előadók
  foglalkoztatásával (történt már ilyen kísérlet, egy-egy hangszeres
  előadóművész  új  zenei  repertoárjának  bejátszásakor).  Akár
  licenckiadásként is forgalmazni lehetne magyar hanglemezen néhány
  olyan klasszikus modernzenei  felvételt,  amelynek  magyarországi
  előadására nincs lehetőség (arra pedig végképp nincsen, hogy a magyar
  piacot külföldi lemezekkel elégíthetnék ki), pedig egy-egy fontos új
  mű felvételének talán idehaza is lenne vásárlóközönsége. A másik
  lehetőség néhány külföldi művész meghívása: vannak szép számmal olyan
  kiváló előadók, akiket a nagy világcégek még nem foglalkoztatnak
  ugyan, de  munkájuk  színvonala  vagy  repertoárjuk  érdekessége
  mindenképpen kívánatossá tenné, hogy hanglemez őrizze játékukat. A
  nevet szerzett művészek magyarországi lemeze előtt esetleg megnyílna a
  külföldi hanglemezpiac is.
    Az utóbbi hónapok új magyar zenét bemutató lemezei közül egyelőre
  ötöt választottam ki - vállalva annak a kockázatát is, hogy nem minden
  mozzanatában általánosítható az a kép, amely e lemezek recenziója
  nyomán a Hungaroton tevékenységéről kialakul. Ha írásom első részében
  főként a felvételek műsorválasztásával, a lemezek iránti (nemleges)
  kereslettel és az előadás minőségével foglalkoztam,  most  hadd
  beszéljek inkább magukról a művekről, a komponistákról.

  

    A húsz esztendeje elhunyt Kókai Rezső műveiből mutat be kettőt egy
  friss lemez (SLPX 12250), az ötvenes évek két reprezentatív műfajának
  jeles darabjaival. Nagy mesterségbeli tudóssal, megbízható invencióval
  és ízléssel komponált műveket emelt ki a feledésből a lemezfelvétel.
  Valószínű, hogy a Hegedűverseny az emlékezetesebb kompozíció, helye
  van a korszak zenéjéről kialakított összképben; még ha csak a
  "legszűkebb szakma" figyel is fel ezekre a darabokra, mindenképpen jó,
  hogy ez a felvétel elkészült. Kevésbé tetszik maga az előadás:
  lagymatag, következésképpen hiteltelen is, főképp a Hegedűverseny
  felvételén. Ha valaki képet akar kapni arról, hogy egy minden ízében
  jól ellenőrizhető, nem túl könnyű, de nem is túlságosan nehéz
  partitúrát milyen színvonalon tud leolvasni, nagyjából tempóban, az
  ország egyik vezető zenekara, okvetlenül hallgassa meg ezt a lemezt.

  

    Székely Endre újabb szerzői lemeze (SLPX 12129) 1973 és 1976
  között írt kompozíciókat sorakoztat fel. Változatos műfajok  és
  hangszer-összeállítások szerepelnek rajta, az apparátus az énekhangtól
  az elektronikus berendezésekig terjed - és mégis, úgy tűnik, mintha
  ezek a művek kioltanák egymás hatását. Túlságosan is egyhangú ez a
  zene, még ha minden pillanatban más-más karaktereket látszik is
  felvonultatni. Amire mindvégig figyelni lehet, az a hangzásvilág, a
  helyenként valóban érdekes és változatos színek.  Érdektelenebb,
  unalmasabb, kevés információt hordozó azonban a formálás - mintha egy
  katalógus lapjai tárulnának fel előttünk. A lemez igazi nagy csalódása
  azonban a Concerto  in  memoriam  Webern  kürtszólama:  valóban
  felsorakoztatja a hangszer újfajta megszólaltatási lehetőségeit, mint
  egy jegyzéket, de nem olyan bőségben, hogy a jegyzék önmagában is
  érdekes legyen, s nem olyan magától értetődő természetességgel, hogy
  ne zavarna az anyagfeltáró didaxis. (Az előadó, Tarjáni Ferenc is
  ludas abban, hogy a szólam kívánnivalókat hagy maga után: ennyi
  pontatlanul intonált, imbolygó magasságú hangot - éppen a hagyományos
  játékmódot előíró szakaszokban - nem lehet elfogadni.)

  

    A Szokolay Sándor nevével jegyzett Magyar Karácsony című lemezt
  (SLPX 12399) csak a szerző személye tárgyaltatja az új magyar zene
  felvételei között. Ez a lemez ugyanis nem más, mint ünnepkiegészítő
  pótszer. Elmúlóban van a karácsonykor szokásos fenyőfa alatti éneklés
  hagyománya, ez a lemez segédeszköznek kínálkozik az ünnepi hangulat
  megteremtéséhez. Céljának tökéletesen meg is felel: háttérzeneként
  tökéletesen funkcionál. Különösen a lemez első oldala: ezek  a
  feldolgozások nem is akarnak  többnek  látszani  jól  megoldott
  stílusgyakorlatoknál. Problematikusabb a második lemezoldal, itt már
  mintha igényesebb feladatra vállalkozott volna a komponista mintha
  önmagukban és önmagukért is helytálló műveket  szeretett  volna
  fölkínálni. Nem rosszak persze ezek sem, csak éppen nem járnak jól, ha
  az ünnepi alkalomtól elvonatkoztatva, zeneként hallgatjuk  őket.
  Alkalmi háttérzenék ezek is - csakhogy akkor én már szívesebben tenném
  fel az első lemezoldalt.

  

    Balassa Sándor negyedik szerzői lemeze (SLPX 12223)  fontos
  dokumentum: az ő esetében valóban jól ismerte fel a hanglemezcég, hogy
  e pályának lehetőleg minden állomását meg  kell  örökíteni  és
  hozzáférhetővé kell tenni mind a magyar hallgatók, mind a külföldi
  szakmai közvélemény számára. Balassa életműve valóban reprezentatív
  vonulata  a  magyar  zeneszerzésnek;  egy  személyre  szabott,
  következetesen  vállalt  külön  út,  látszólagos  hasonlóságok,
  összefonódások ellenére is meglehetősen társtalan alkotói pálya és
  magatartás a mai magyar zenében. Új lemeze mindazokban, akik jól
  ismerik munkásságának alakulását, elsősorban várakozást kelt. Magas
  szakmai színvonalon megírt művek, persze, ezek is (bár Az örök ifjúság
  szigete című nyitány bizonyosan nem első vonalbeli kompozíció), de
  kevésbé tűnnek állomásnak - inkább mintha egy  fontos  cezúrát
  jeleznének. A lemez műsoránál maradva: nem  csupán  a  darabok
  keletkezési idejének távolsága teszi (a Motetta 1973-as. a Glarusi
  ének végleges változata 1978-as keletkezésű). hogy stiláris változást
  vélünk felfedezni ezt a két kompozíciót valóban egy világ választja el
  egymástól. Egyéni megítélés  dolga,  hogy  ki  melyiket  tartja
  érdekesebbnek (én mindenesetre a Motetta mellett voksolok); még
  Balassa mindenkor jól érzékelhető harmóniakereső igényének ismeretében
  is meglepő a Glarusi énekben megfogalmazott idill. Lehet, hogy ezt a
  most észrevehető fordulatot a későbbi művek felől hitelesnek fogadja
  majd el a hallgató. Egyelőre, ha nem marad is észrevétlen, hogy a mű
  fontos, deklaratív gesztus - érvényességét nem önmagában hordja.
  Csakis afelől a stiláris világ felől közelítve lehet megérteni,
  amelyet a korábbi kompozíciókból ismerünk.

  

    A szerzői lemezek után - amelyek kivétel nélkül az idősebb vagy
  legalábbis a középső generáció  tagjait  mutatták  be  -,  egy
  pályakezdőket felsorakoztató lemez következik, amelyről a Magyar
  Zeneszerzők Szövetsége keretein belül létrehozott laza társulás, a
  Fiatal Zeneszerzők Csoportja néhány  tagjának  egy-egy  darabját
  hallhatjuk. (A lemez ismertetése előtt ide kívánkozik egy korrekció:
  az SLPX 12178 számú lemez borítóját nem Keserű Ilona, hanem Maurer
  Dóra tervezte.) Ez a lemez még akkor is célját tévesztette, ha akad is
  rajta néhány olyan kompozíció, amelyet jelentős  teljesítménynek
  tartok. Az csupán személyes ügy, hogy én magam nem szeretem az efféle
  antológiákat; egy-egy kiragadott darab nem adhat méltó és árnyalt
  képet a szerző munkásságáról. Különösen, ha valóban  pályakezdő
  alkotóról van szó, akinek darabja mögött nem is egyszer még a minták
  "áthallása" is érezhető. Ha fontos dolog egy-egy fiatal szerző
  bemutatása (és természetesen igen fontos, hiszen a bevezetőből talán
  kiderült: a hanglemezen kívül ma nemigen  kínálkozik  fórum  a
  bemutatkozásra), helyesebb volna legalább egy-egy lemezoldalt, sőt
  teljes lemezt bocsátani a szerző rendelkezésére. Anyagi megfontolások
  aligha jöhetnek itt szóba, hiszen egy ismeretlen név lemeze se lehet
  kevésbé rentábilis, mint az idősebb pályatársak szinte bármelyikének
  lemeze. A másik gond, hogy ezen a lemezen 1975-1976-ban írt darabokat
  hallhatunk - bemutatkozó lemezként, 1982-ben! (Ha az imént Balassánál
  néhány év alatt is ilyen jelentős stílusfordulatot regisztrálhattunk,
  méginkább ezt várhatjuk a fiatal komponistáktól, akik még  nem
  építették ki önálló zenei világukat!) Ilymódon ez a lemez inkább csak
  dokumentumértékű - s talán nem is elsősorban zenei szempontból. Azt
  mutatja be ugyanis, hogy 1975-76 táján ez a hat komponista aki
  életkoránál fogva szervezetileg a Fiatal Zeneszerzők Csoportjához
  tartozott, ilyesfajta zenéket írt. Még pontosabban: ilyen darabja is
  van. Ezt a lemezt csakis az tudja értékelni, aki rendszeresen figyeli
  a mai magyar zene alakulását, és az itt szereplő zeneszerzők többi
  művét is ismeri - így tehát pontosan tudja: mennyiben reprezentatív a
  választás, illetve mihez képest torz a kép. Annak idején, e lemez
  körvonalazódásakor is megfogalmaztam már ezeket a gondolatokat - a
  végre kész lemez csak megerősít akkori vélekedésemben. Ma is úgy
  látom, hogy a lemezre vett hat kompozíció közül három valóban érdemes
  a rögzítésre (Dukay Barnabás, Szunyogh Balázs és Kósa Gábor darabjai).
  Azt hiszem, nem kívánhatok mást, mint azt, hogy mindhárom szerző minél
  előbb önálló hanglemezhez jusson, mert ha egy-egy művük más típusú
  antológiákban megjelent is már, méltóbb bemutatkozási lehetőséget
  érdemelnének. Azt hiszem, jó volna megtalálni annak a lehetőségét is,
  hogy mint a fiatal költők és írók számára az "első kötet", a
  zeneszerzőknek is megadassék az "első lemez". Nem tudom, nem kellene-e
  megpróbálkozni például egy kislemez-sorozattal? A műsoridő ugyan nem
  nőne  meg  tetemesen,  de  egy  önálló  lemez  mindenképpen
  figyelmetébresztőbb, mint a besorolás egy arctalan, sápadt című lemez
  névsorába.

                              Wilheim András


  Diszkográfia ehhez az esszéhez:

    KÓKAI Rezső: Hegedűverseny, Szerenád hegedűre, mélyhegedűre és
  gordonkára. Gertler Endre - hegedű, a Magyar Rádió és Televízió
  Szimfonikus zenekara, vezényel: Lehel György, Duska Károly - hegedű,
  Fias Gábor - mélyhegedű, Devich János - gordonka. SLPX 12250

    SZÉKELY Endre: Sonores nascentes morientesque.  Solokantata,
  Concerto in memoriam Webern, Humanisation. Csengery Adrienne - ének,
  Tarjáni Ferenc - kürt, A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus
  zenekara, vezényel Lehel György, Budapesti Kamaraegyüttes, vezényel
  Mihály András, Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester Rolla
  János. SLPX 12129

    Szokolay Sándor: Magyar Karácsony (Magyar karácsonyi énekek és
  betlehemesek. Mohácsi betlehemes. Karácsonyi pásztorének. Karácsonyi
  pasztorál. Glória.) Székesfehérvári  (Volán) énekkar, Lutheránia
  énekkar, Trajtler  Gábor  -  csembaló,  orgona,  Magyar  Állami
  Hangversenyzenekar, vezényel Szokolay Sándor. SLPX 12399

    BALASSA Sándor: Glarusi ének, op. 29. Az örök ifjúság szigete, op.
  32. Hajak, op. 2. Motetta, op. 26. Kincses Veronika - ének, A Magyar
  Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vezényel: Lehel György, A
  Magyar Rádió és Televízió Énekkara, vezényel: Sapszon Ferenc. SLPX
  12223

    FIATAL MAGYAR ZENESZERZŐK. Dukay Barnabás: In memoriam Lucretii;
  Vajda János: Két teszt; Szunyogh Balázs: Négy duó; Borsody László:
  Sonanta mondo; Kósa Gábor: Zsvuhu-brubb-brugg; Huszár Lajos: Musica
  concertante. SLPX 12178


  Karl Böhm Varázsfuvolája


    Mozart: A varázsfuvola

    Evelyn Lear, Fritz Wunderlich,
    Roberta Peters,
    Dietrich Fischer-Dieskau, Franz Crass
    Berlini Filharmonikusok
    Vezényel: Karl Böhm

    SLPX 12401-403

  

    A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat átvette és Hungaroton-lemezen
  megjelentette  Karl  Böhm  második   (Deutsche   Grammophon)
  Varázsfuvola-felvételét. Ez az előadás, ha eredetiség, egyetemesség,
  dimenziók tekintetében talán nem ér is fel a század legzseniálisabb
  karmestereinek:  Toscanininak,  Furtwänglernek,  Walternak  vagy
  Klemperernek (a legutóbbié kivételével csak kalózlemezen megjelent)
  interpretációihoz, Beecham, Fricsay, Karajan első és Böhm korábbi
  felvétele mellett feltétlenül egyike azoknak a lemezeknek, melyek
  tudás és ihletettség, a hangzás érzéki szépsége és a megformálás
  szellemi kvalitása tekintetében  valóban  lényegesek.  A  magyar
  hanglemezpiacon tehát ennek a valószínűtlen remekműnek olyan előadása
  vált könnyen elérhetővé, amely nem csupán hangzó - történetesen
  gyönyörűen hangzó -  képet  ad  az  operáról,  hanem  érdemben
  interpretálja. A hazai operaválaszték ezt korántsem  tette  még
  megszokottá.
    Egy másfél évtizedes felvételről, miután már régen elfoglalta
  biztos helyét a Varázsfuvola-lemezek értékrendjében, nem aktuális
  recenziót írni. Az előadás annál inkább érdemelne részletes elemzést,
  mindenekelőtt összehasonlító elemzést a mű többi felvételével, főleg
  pedig Böhm korábbi interpretációjával.  Ez  egyfelől  az  opera
  recepció-története és az egyes karmesterek, zenekarok és énekesek
  művészi arculata szempontjából volna tanulságos, másfelől pedig a
  konfrontáció végül is a mű elsajátítását szolgálná. Erre azonban itt
  nincsen terünk. Érjük be hát néhány szempont kiemelésével.
    Közismert, hogy - Karajané mellett - Kari Böhm nevéhez fűződik az
  a legendás bécsi Mozart-stílus, amely a II. Világháborút követő
  években bontakozott ki és a 60-as évek elejéig-közepéig virágzott.
  Alapja a Bécsi Filharmonikusok, ez a páratlan zenekar volt; nemzetközi
  énekesgárdát vonzott-asszimilált magához, és azt művészete csúcsára
  emelte. Voltaképpen ez volt az utolsó igazi stílus, tehát organikus
  zenekultúra Európában, sőt maga volt az Európa-eszme utolsó hiteles
  szellemi formája is. Nem nehéz felfedezni ennek a zenei képződménynek
  bensőséges kapcsolatait a század első felének nagy polgári - főként
  német - humanizmusával, azzal a kultúrkörrel, amely a szellemi élet
  minden területén nagy egyéniségeket és életműveket segített magasra,
  de mindenekelőtt konszenzust, rokon szellemiséget  teremtett  az
  emberiség - és különösen Európa - szubsztanciális értékeinek védelme
  jegyében. S noha a történelem radikálisan új és katasztrofális
  helyzetbe sodorta a humanista kultúrát, a háború után az emberek
  szükséglete, a klasszikus zenekultúra aktív képviselőinek művészi
  vitalitása és a külső körülmények szerencsés összejátszása folytán
  Bécs még egyszer a zene fővárosává válhatott: a nagy európai tradíció
  letéteményesévé.
    S éppen a tradíció, a kulturális örökség vált most elsődlegessé, a
  stílus fő értelmévé.  A  korszak  bécsi  zenekultúrája,  főként
  Mozart-stílusa a tradíció végső  kikristályosodását,  leszűrését,
  lepárolását jelentette; a végsőkig telített, csiszolt  és  zárt
  formákat. Ennek  a  stílusnak  kiküszöbölhetetlenül  van  valami
  retrospektív jellege, nem a nyitás, a továbblépés  felszabadult
  egyenetlensége jellemzi, hanem a bezárulás, az esszencia tökéletessége
  - és pont ebben rejlett aktualitása, morális és művészi jelentősége.
  Nem véletlen, hogy a hallatlanul gazdag bécsi hagyományból is éppen
  Mozart vált e zenekultúra kulcsfigurájává, mellette pedig A rózsalovag
  óta mindinkább Mozartra orientálódó Richard Strauss. Némi túlzással
  azt mondhatnánk: A rózsalovag vált a Figaro házassága kulcsává -
  Richard Strauss felől közelítették meg Mozartot. Mindenesetre egy erős
  fénytörésben látott és láttatott, jócskán reflektált Mozart-kép állt e
  stílus középpontjában. Ez a szépség birodalmába visszahúzódó zene
  szublimálódott még tovább Böhm és Karajan Mozart-stílusában, s érte el
  a hangzás és a formálás olyan végső tisztaságát, kifinomultságát és
  szivárványos, álomszerű szépségét, hogy  annak,  noha  semmiféle
  romantikus torzítást nem szenved, mégis van valamiféle belső, érzületi
  romantikája. Aligha véletlen, hogy Karl Böhm valamennyi Mozart-opera
  közül a Cosi fan tutté-t vezényelte a legszebben (háromszor is lemezre
  vette), s ez a transzcendens magasságokba emelt opera buffa- és
  divertimento-stílus  az  ő  vezényletével  szólalt  meg  a
  legtökéletesebben, s hogy Karajan Mozart-operafelvételei közül is
  talán éppen a Cosi a legsikerültebb.
    A hangzásnak az az előtérbe lépő eufóniája, irreális szépsége, ami
  Mozart opera-oeuvre-jén belül éppen a Cosiban válik uralkodóvá, A
  varázsfuvola zenéjét még talányosabb zománccal futja be. Sokan és
  sokszor leírták már, hogy ennek az operának bizonyos visszatérő
  dallamfordulatai és harmóniasorai fontos szerepet játszanak a mű
  sajátos és különös légkörének megteremtésében, s hogy ez valószínűleg
  kapcsolatban van azzal a szereppel, amit a "titok" problémaköre
  játszik a darabban. Szabolcsi Bence szavaival: "Az opera légkörében
  nyilván volt (- Mozart -) számára valami rejtett, amit így akart
  értésünkre adni. A meseszerűség, a példázatszerűség talán; vagy a
  részvét, a humánum, a felemelkedés, a nehéz és küzdelmes út a fény
  felé? Bizonyos, hogy a darab mindegyik élet-szféráját megajándékozta
  ezzel a titkos jelbeszéddel; de talán épp ezzel írta műve homlokára -
  mondanók..." Amit a Böhm által képviselt Mozart-stílusról elmondtunk,
  némileg előlegezte, hogy az interpretátori beállítottság kivételes
  affinitást mutat a műnek éppen  ehhez  a  sajátos  légköréhez,
  hangzásvilágának talányos színezetéhez. S valóban, aligha van még egy
  karmester, akinek Varázsfuvola-felfogása olyan mértékben hangsúlyozta
  volna a darab atmoszféráját, mint Böhmé.
    A varázsfuvola karmesteri megformálása szinte képtelen feladat.
  Mozart itt annyira különböző  dimenziójú,  fajsúlyú  és  nyelvű
  zenei-drámai-színházi típusokat hozott (minden józan meggondolásra
  rácáfoló) egységbe, hogy a különbségek, a teljes sokrétűség kijátszása
  és az egység mégis-megvalósítása egészen kivételes  képességeket
  követel. Még a legnagyobb karmesterek interpretációját is - éppen mert
  nem nivellálásra, hanem a lényegre törnek - valamiféle zseniális
  egyoldalúság jellemzi. Toscanini például (akiről a fennmaradt felvétel
  tanúsága szerint igaztalan a hír,  hogy  olasz  opera  gyanánt
  interpretálta a darabot és Papagenót tette meg főszereplőnek; Sarastro
  alakja például talán egyetlen előadásban sem olyan súlyos, s jut
  annyira a német miszticizmus közelébe, mint nála), kétségtelenül a
  bécsi tradíción kívül, elementáris zenedrámaként elevenítette meg A
  varázsfuvolá-t, és lényeges sajátosságait hagyta figyelmen kívül. Az
  ellenkező póluson Furtwängler páratlan nagysággal formálta meg a mű
  gerincét alkotó katartikus folyamatot, a zene fenséges szféráját, de
  már a mindennapibb, életszerűbb, játékosabb és komikus részletek
  elnehezültek és elvesztették varázsukat. A hangfelvételek tanúsága
  szerint valószínűleg Bruno Walter jutott legközelebb a teljességhez,
  vezénylése tulajdonképpen ideálisnak mondható, de  a  fennmaradt
  előadásban a végső hatást könyörtelenül legyilkolja az angol szöveg.
  Karl Böhm interpretációja - ha adós is azzal a nagysággal, amivel az
  említettek lenyűgöznek - okvetlenül tiszteletet parancsol szellemi
  szuverenitásával: Böhm egyfelől nem kérdez rá újra radikálisan a
  kompozíció alapproblémáira, nem megy el végig külön-külön a széthúzó
  tendenciák útján, hogy aztán az egészre vonatkozóan fel kelljen tennie
  a szinte reménytelen kérdést: "hogyan lehetséges?" másfelől azonban
  nem  is  a  különbözőségek   pragmatikus   kiegyenlítésével,
  összemásolásával, tehát a mű lényegének elkerülésével éri el az
  egységet, hanem mindenekelőtt és közvetlenül a darab különös légkörét,
  szivárványos alaptónusát, a műnek ezt a lényeges és legnehezebben
  megragadható elemét teremti meg és teszi állandó élményünkké. Nincs
  ebben a felfogásban semmi impresszionisztikus. A formálás, minden
  körvonal és folyamat éles, tiszta és plasztikus, csupán arról van szó,
  hogy az egységes és varázsos légkör nem a végigvitt különféleségből
  titokzatosan megszülető végeredmény, hanem alap, kiindulás, folytonos
  jelenvalóság és - valamiféle külső  beteljesületlenség  intenzív
  beteljesülése.
    Mindez, a drámai ellentétek kiszűrése az interpretáció világából,
  a különböző dimenziók, életszférák és karakterek jelentőségteljes
  egymáshoz közelítése egy egységes-varázsos atmoszférán belül, már Böhm
  első Varázsfuvola-felvételén is feltűnik. Azon a felvételen még a
  Bécsi Filharmonikusok és a nagy bécsi énekesgárda tagjai működtek
  közre, olyan előadók, akik a stílust anyanyelvként, tehát nemcsak
  perfektül, hanem teljes spontaneitással is beszélték: élettelien és
  érzékien,  az  árnyalatok-színek  megfoghatatlan,  irracionális
  gazdagságával. A későbbi felvételen, noha az alapkoncepció és a
  keretek változatlanok, olyan erős hangsúlyeltolódás figyelhető meg,
  hogy az interpretáció lényeges változásáról beszélhetünk. Döntően más
  a zenekari hangzás. Bizonyos, hogy ez a Berlini Filharmonikusok akkor
  már Karajan által meghatározott sajátos arculatából is fakad, de
  nyilvánvalóan Böhm akaratából is következik, hogy a muzsikálásból pont
  az élettől duzzanó érzéki gazdagság, ha szabad így mondani: hedonista
  szépség hiányzik, ami a Bécsi Filharmonikusok játékát olyan megejtővé
  teszi; a hangzás itt sokkal szellemibb, tisztultabb, desztilláltabb.
  Míg ott a szólamok - a tökéletes együttjátszás és tónusegység ellenére
  is - megtartották különállásukat, szinte szólisztikus zenedrámai
  szerepüket, s azt külön-külön is teljes plaszticitással játszották
  végig, addig itt - a plasztikus differenciáltság ellenére is - valami
  elemezhetetlenül varázslatos egységbe, új minőségbe olvadnak össze, és
  pontosan ez, ez a magasabb hangzásminőség, ez a kolorisztikus hatás az
  interpretáció döntő tényezője. A hangzás,  elejétől  végéig,  a
  legnagyobb mértékben álomszerű: súlytalan,  szubtilis,  irreális,
  távoli. Ez az élmény leginkább a fafúvóknak köszönhető: az oboák
  tónusa mindvégig feltűnően és megkapóan mélabús, a fagottok szinte
  tüntetően a háttérbe húzódnak és csak finom színhatásra szorítkoznak,
  a fuvolák hangja könnyebb és puhább,  játékmódja  mozgékonyabb,
  differenciáltabb és érzékenyebb a szokásosnál, s az operának ez az
  elsődleges jelentőségű hangszere itt egyrészt különlegesen eleven,
  másrészt szuggesztíven fejezi ki 18. századi éthoszát: a tiszta és
  nemes érzületet. A fafúvók meghatározó szerepéhez társul a hegedűk
  végtelenül finom és áttetsző játéka, s a hangzás irrealitását,
  álomszerűségét,  transzcendenciáját   végletekig   fokozza   a
  basszus-szólamok visszafogottsága - ha a korábbi felvétel zengő, telt
  basszusaira emlékezünk, érzékelhetjük, hogyan szabadul meg ez az
  előadás minden földi súlytól.
    S ez a minden földi súlyt maga mögött hagyó előadás mégsem
  problémátlanul  derűs és boldog, hanem áthatóan melankolikus és
  nosztalgikus, megváltatlansággal és kimondatlan kérdésekkel terhes. Ez
  megintcsak összefügg a mű lényegével, de nem lehet nem észrevenni
  benne a karmester legtisztább önkifejezését, sőt egy egész zenekultúra
  búcsú-líráját. Nem hallottam még Varázsfuvola-előadást, amely ilyen
  mértékben a titokról, a titokzatosságról szólna, s amely maga is
  ennyire titokba burkolóznék. Egy kultúra értékei és hitei válnak benne
  mézes  szépséggé,  egyszersmind álommá, múlttá, mesévé - s így
  akarva-akaratlanul: kérdésessé. Itt nem igazán komoly a sötétség és a
  fény harca, a katarzis folyamata, az út; itt nem élhetjük végig a
  felemelkedés küzdelmét és menetét. Ám ez a béke egyáltalán nem idilli,
  a zenében és lélekben megőrzött szépséget áthatja a veszteség és a
  búcsúzás érzése. Ha Bruno Walter A Varázsfuvolá-t Mozart szellemi
  végrendeletének nevezte, akkor ezt az előadást egy klasszikus előadói
  kultúra szellemi végrendeletének mondhatnánk, és éppen ez a felemelő
  benne:  egy  Mozart-stílus,  egy  szellemi  stílus gesztusértékű
  szimbolikus, már búcsúzó felmutatása.
    Karl Böhm interpretációja, amely olyan szerényen lemond a mű
  eredeti újraértelmezéséről, és a kottahű tolmácsolásra korlátozódik,
  lényegét   tekintve   az   elképzelhető   legszubjektívabb
  Varázsfuvola-interpretáció: egy jelentős karmester és egy korszak
  lírai viszonyát fejezi ki Mozart művéhez, s mindahhoz, amit ez a mű
  egy kultúrkörön belül szimbolizál (avagy: szimbolizált?).
    Ám az előadás nemcsak esztétikai természetét tekintve; hanem
  minőségileg is magában hordja határhelyzetét. Mert ha Böhm korábbi
  felvétele idején a mű még hiánytalanul "kiosztható" volt a bécsi
  Mozart-stílus szellemében. ezen a felvételen már korántsem az. Való
  igaz, itt hallható a talán legtökéletesebb Tamino, Fritz Wunderlich
  énekes-alakítása, amely páratlan egyensúlyt teremt az eszményi és a
  valóságos jelleg, a hősi és a bensőséges hang, a német átszellemültség
  és a bel canto érzékisége között. Igaz, Dietrich Fischer-Dieskau
  operatörténeti jelentőségű Papageno, aki a figurát - anélkül, hogy
  elevensége, hitelessége, humora kárát vallaná - kiemeli a zsáner
  világából és egy élet-kör, egy életszféra, egy kis világ örök
  reprezentánsává teszi. Igaz, Hans Hotter az Öreg pap szerepében
  hatalmas távlatokat: megélt-megszenvedett tudást, igazi részvétet és
  súlyos titkokat sejttet. És Franz Crass Sarastroja, Friedrich Lenz
  Monostatosa, Lisa Otto Papagenája, Hildegard Hillebrecht és Sieglinde
  Wagner hölgyei is kulturált és stílusos alakítások. De már Roberta
  Peters (az Éj királynője) és Evelyn Lear (Pamina) szerepformálása,
  noha technikailag és zeneileg színvonalas, nemcsak a szó földrajzi,
  hanem sajnos művészi-szellemi értelmében is egy más földrészről való.
  Bizony, az előadásnak nincsen igazi Éj-királynője és Paminája, s ez a
  hiány, valamint James King Első vértesének otromba hangereje és
  frazírozása túlmutat önmagán: egy zárt előadási stílus, zenei kultúra
  repedéseit, közelgő végét jelzi. Karl Böhm, akinek hosszú alkotóélet
  adatott meg, túlélte azt a korszakot, amelynek egyik összefoglalója és
  betetőzője volt. Az énekkultúra vészes szétesése és hanyatlása jelezte
  először a válságot, amely eztán már minden Mozart-operafelvételen
  félreérthetetlenül érzékelhető. De Karl Böhm (és ma még Karajan)
  vezénylése töretlen művészettel vitt el végpontjáig egy előadási
  stílust, amely szélsőségesen kifinomult, de nem finomkodó, amely a
  szépség legmagasabb fokára törekszik anélkül, hogy szépítgetővé vagy
  szépelgővé válnék, amely  az  értékek  hitelvesztésének  korában
  eltökélten visszahúzódott a tradicionális értékek világába és hiteles
  tudott maradni.
    Ezt az eltökéltséget és hitelességet is hirdeti Karl Böhmnek ez a
  Varázsfuvolája. Különleges ajándék a hanglemezgyűjtőknek:  nemcsak
  nagyon  szép  felvétel  egy  kivételesen  fontos  műről,  hanem
  kultúrtörténeti dokumentum  is,  amely  egy  zenei  "világnézet"
  sorsfordulóját rögzíti.

                                Fodor Géza    Beethoven: D-dúr hegedűverseny

    Igor Ojsztrah
    Bécsi Filharmonikusok
    Vezényel: David Ojsztrah

    Melódia-felvétel
    CM-03011-12

  

    Újabb reprezentatív példánnyal szaporodott a "licenc"-lemezek
  sora. Beethoven Hegedűversenyének felvétele nem pótol ugyan hiányt,
  hiszen 1977-ben jelent meg eredeti Hungaroton-lemezen Kovács Dénes
  szólójával és a Ferencsik János vezette ÁHZ-val, ám a mostani mégis
  jelentős, kuriózumszámba menő produkció.
    David Ojsztrah ezúttal ugyanis nem a hegedűszólamot játssza, hanem
  vezényel. Ez természetesen nem újdonság azoknak, akik művészi pályáját
  figyelemmel kísérték. David Ojsztrah 1962 óta működik dirigensként is,
  nem akármilyen sikerrel. Budapesten is többször láthattuk - például
  1968-ban és 70-ben - a karmesteri dobogón, és meggyőződhettünk arról,
  hogy egyedülálló zenei érzékenysége révén a zenekar nyelvét is az
  elhivatottak és beavatottak szintjén beszéli. Mégis, a nagyközönség
  emlékezetében elsősorban a XX. század egyik legnagyobb - ha nem a
  legnagyobb - hegedűművészeként él; talán kicsit el is szomorodunk,
  hogy most nem ő, hanem fia, Igor Ojsztrah hegedül. Ám a felvételt
  meghallgatva nincs ok bánatra: a produkció elsőrangú. David Ojsztrah
  irányításával, a Bécsi Filharmonikusok tolmácsolásában a mű zenekari
  anyaga újjáéled, megkapja igazi jelentőségét,  valódi  párbeszéd
  alakulhat ki kíséret és szóló között.
    A nyitótételben feszes ritmika, végletekig kitágított, kifeszített
  dinamika, igazi beethoveni sforzatók, élő  szünetek,  egyértelmű
  hangindítások, tökéletes vonóstónus, kidolgozott futamok kábítják a
  hallgatót, aki mintegy újra felfedezheti  magának  ezt  a  már
  számtalanszor hallott remekművet. A Larghetto bensőséges fohásszá
  alakul. Ebbe a környezetbe ágyazva csodálatosan  gyöngyöznek  a
  szólóhegedű könyörgő-esdeklő szavai. A Rondo  játékos  karaktere
  tempóban talán kicsit visszafogott, de nagyon változatos, színes és
  érdekes mindvégig. Az előadás  egyedülálló  sajátossága  azonban
  mindezeken túl abban gyökerezik, hogy olyan aktív  hegedűművész
  vezényel, aki akár maga játszhatná a szólóstimmet. David Ojsztrah a
  karmester, a hegedűművész oldaláról is ismeri, pontosabban szólva
  sajátjának mondhatja a Beethoven-koncertet. Így olyan rétegeket tud
  föltárni a zenekari anyagban, amelyeket elsősorban a szólista hall.
  David Ojsztrah irányításával a zenekar olyannyira alkalmazkodni tud
  Igor Ojsztrah agogikáihoz, késleltetéseihez, hangsúlyaihoz, zenei
  elképzeléseihez, oly mértékben együtt lélegzik a hegedűszólammal, hogy
  ilyesmire még  a  legnagyobb  karmesterek  és  szólisták  közös
  versenymű-produkcióiban is csak elvétve akad példa.
    Igor Ojsztrah magas színvonalon  tolmácsolja  szólamát.  Bár
  hegedűhangja nem olyan lágy és hajlékony, mint David Ojsztrahé,
  technikája, intonálása kifogástalan. Interpretációs felfogása szinte
  egybeolvad apja elképzeléseivel: a koncert romantikus hangvételét
  emelik ki a leszűrt, klasszikusan lekerekített formán belül. A mű
  kiegyenlítettségét, derűjét és harmóniáját adják át a hallgatóknak,
  miközben megmutatják - különösen az első tételben - az elkövetkezendő
  korszak harmóniai, formai gondolkodásának már  itt-ott  felsejlő
  előjeleit.

                             Somorjay Dorottya    Beethoven ritkán játszott kamaraművei:
    Négy mű mandolinra és zongorára;
    Hat variált téma, Op. 105;
    Hat német tánc hegedűre és zongorára

    Mayer Lajos - mandolin,
    Rohmann Imre - zongora;
    Bánfalvi Béla - hegedű;
    Falvai Sándor - zongora

    SLPX 12303

  

    Mondják: az utókor hálátlan, könnyen s nemegyszer méltatlanul
  felejt. Nagy mestereknek is vannak olyan kompozícióik, amelyeket
  sanyarú sorsra ítél előadóegyüttesük furcsasága, vagy megjelenési
  formájuk, amely nehezen illik a mindennapi zenélési (és egyre inkább
  koncert-) gyakorlatba.  E  műveknek  aztán  valóságos  áldás  a
  hanglemezfelvétel: még ha élő előadáson ritkán csendül is fel a darab,
  most már bármikor reprodukálható, s a lemezfelvételen hozzáférhető
  darabot még azok is számontartják, akiknek a kotta nem elégséges
  információhordozó.
    A hanglemezipar azonban mindenevő, kapacitása végtelen - az igazán
  értékes klasszikus zenedarabok viszont egyre fogynak. Lassan "minden"
  elérhető már hanglemezen; ezért azután sor kerül azokra a művekre is,
  amelyeket jogosan borít a feledés jótékony homálya. E művek nem
  véletlenül, nem bűnös feledékenységből, nem  is  valami  komoly
  gyakorlati ok miatt váltak ritkasággá s lett belőlük például "ritkán
  játszott kamaramű", nem. Ezek a művek gyengék, jelentéktelenek,
  esetleg egyszerűen rosszak, s meggyőződésem, hogy  az  érdekelt
  előadókon s a szakma legszűkebb körén kívül a kutya se kíváncsi rájuk.
    Így van ez a Hungaroton friss Beethoven-lemezével is. A lemez
  repertoárértéke vitathatatlan, az előadók is elismerésre  méltón
  helytállnak a nem túlságosan igényes, bár  felettébb  szokatlan
  fakturájú darabokban - mégis: a hallgató kicsit kínosan érzi magát.
  Kétségtelenül érdekes figyelni a mandolin dallamait (s elgondolkodni:
  mennyivel jobb is lett volna kísérőhangszerként zongora helyett
  csembalót hallani), figyelni a hangszer-duók súly-arányaira (s megint
  arra gondolni, hogy csembalókísérettel milyen érdekesen is szólna a
  mandolin: mintha maga is egy különös csembalóregiszter lenne...).
  Összességében azonban a felvétel megmarad kuriózumnak: ezeknek a
  műveknek egy Beethoven-hanglemez-összkiadás függelékében lenne  a
  helyük.
    Az újrafelfedezés öröme ezúttal elmarad - ezt a hat kompozíciót
  tartsa csak számon a Beethoven-kutató. Értékes következtetéseket
  vonhat le a szerző stílusfejlődésére nézve: elmerenghet egy mégoly
  magasrendű alkotói pálya színvonal-egyenetlenségein. Az elfogulatlan
  érdeklődő azonban nem bánná, ha valamennyiük eredetiségét kétségbe
  lehetne vonni - hiú remény, mert például a Hat német tánc "Beethoven
  vázlatkönyvében együtt szerepel  az  "Ah,  perfido'  koncertária
  vázlataival", s hiteles bizony a többi is. Ha ugyanis nem Beethoven
  neve lenne e kompozíciók védjegye, biztosan nem készült volna belőlük
  hanglemez - következésképpen e lapokon sem történt volna róluk
  említés.

                              Wilheim András


    Rossini: Mózes

    Gregor József, Kalmár Magda,
    B. Nagy János, Hamari Júlia - ének,
    A Magyar Rádió és Televízió énekkara,
    A Magyar Állami Operaház zenekara
    Vezényel: Lamberto Gardelli

    SLPX 12290-92

  

    A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat operaprogramjában  a  Sába
  királynőjének megfellebezhetetlen és a  Pillangókisasszony  kissé
  túlzott vállalkozása után a Mózes - újra telitalálat.  "Ez  a
  színházakban ritkán játszott gyönyörű mű ideális hanglemez-opera!" -
  szólt a hirdetés, s ez így igaz. Nem mintha a Mózes nem igényelne
  színpadot. Az "opera-oratórium" - ha mai fogalmaink szerint értjük -
  túlságosan is interpretál, a darab hatáslehetőségeit a kelleténél
  határozottabban az auditivitás körébe  utalja.  Csakhogy  a  mű
  keletkezése idején az oratóriumot Itáliában színpadon adták elő, s a
  műfaji meghatározás voltaképpen vallásos tárgyú operát jelentett. A
  kor ízlése mást várt a "komoly operától", mint a mi Mozarton,
  romantikus zenedrámán, verizmuson és modern  operán  nevelkedett
  dramaturgiai  igényességünk:  kevésbé  várt  a  jellemekhez  és
  helyzetekhez, a belső és külső történésekhez adekvát módon simuló
  zenét/zenei drámát, de sokkal inkább várt - az önmagában világgá
  teljesedő muzsikán túl - látványt, nagy színpadi  effektusokat:
  dekoratív  beállításokat,  pompás  díszleteket-jelmezeket   és
  színpadtechnikai trükköket. Az opera seria - aminek kései gyümölcse a
  Mózes - a barokk színház ikertestvére; zenei bőségének kiegészítéséül
  még a színházi illuzionizmus tobzódását is megköveteli. A Mózes
  ugyancsak lépten-nyomon látványt involvál: a díszletek és jelmezek
  változatos koloritját, a kórus mozgását és mindenekfelett a csodás
  események (a kőtáblák átadása, vihar, jégverés, sötétség, az oltár
  rombadőlése, a  tenger  hullámainak  szétválása)  megjelenítését.
  Manapság, az illuzionista színház konvencióinak hitelvesztése után, a
  zenedrámai igazság nevében szívesen lemondunk az efféle attrakciókról
  és beérjük a zenei hatással. Holott a zenei hatás - lévén kifejező,
  nem pedig utánzó - gyakran nem teljes: mintegy bele van számítva a
  színpadi megformálás. Egy újfajta operai, azaz a zenét szolgáló, de
  mégis szuggesztív látványosság megszületése azonban várat még magára.
  Ma sem az operaüzem, sem a közönségízlés beállítottsága nem teszi
  lehetővé, hogy az opera seria megtalálja helyét és formáját az
  operaszínpadon. A műfaj remekeinek legtermészetesebb létezési módja
  tehát a koncert és a hanglemez.
    De túl azon, hogy a mai operai ízlés nélkülözi az affinitást maga
  a műfaj, a Mózes által képviselt operatípus iránt, a darabnak van egy
  sajátos és valóságos dramaturgiai gyengesége is. A szövegkönyv Mózes
  II. könyvéből az egyiptomi tíz csapásnak és a zsidók kivonulásának a
  történetét dolgozza fel. Hézser Zoltán a lemez kísérő füzetében
  világosan foglalja össze a problémát és megoldását: "Tottola feladata
  az első pillanatban megoldhatatlannak látszott: a Biblia szélesen
  hömpölygő, epikus elbeszélését kellett hatásos színpadi cselekménnyé
  átalakítania, ráadásul úgy, hogy abban a primadonna jelentős és hálás
  szerepet kapjon. Ám a rutinos színpadi szakember nagyszerű  és
  leleményes ötlettel vágta ki magát nehéz helyzetéből. A bibliai
  történetben azt olvashatjuk, hogy a fáraó megismételt ígéretei és az
  országát sújtó csapások ellenére újra meg újra megtagadja a zsidók
  szabadonbocsátását, magatartásának indítékáról azonban semmit sem
  tudunk meg. Így a történet  lényegének  megváltoztatása  nélkül
  beilleszthette azt a motívumot, hogy Aménofisz királyfi szerelmes
  Elciába, Mózes unokahúgába. Attól fél, hogy ha a zsidók kivonulnak az
  országból, a lány is népével tart, s akkor elveszíti őt. Ezért bírja
  rá atyját mindúntalan szószegésre. Ezzel a Mózes és a fáraó közötti
  konfliktus mellé odakerül a királyfi és az atyja közötti konfliktus,
  Elcia pedig a dráma központi figurájává válik. Az átlagosnál sokkal
  jobb  librettó  csodálatos  zenék  komponálására  inspirálta  a
  zeneszerzőt..."
    Csakhogy ennek "az átlagosnál sokkal jobb librettónak" mégis van
  egy alapvető problémája, amelyet Tottola nem oldott meg, mert az anyag
  természetében rejlik: az ígéret és a visszavonás mint a szüzsé döntő
  szerkesztési fogása, amely Mózes II. könyvében oly hatalmas epikai
  hatásra képes, s amely egy opera számára is termékenynek látszott, a
  drámai-színi formában feszélyezően együgyűvé válik. Tottola, majd az
  átdolgozók, Balocchi és Jouÿ az átlagosnál jobban motiválták ugyan az
  ismétlődő fordulatot, de tautologikus voltát nem tudták kiküszöbölni.
  Nem volna baj, ha a cselekmény fordulatai értelmileg, ok-okozat rendje
  szerint  kevésbé  volnának motiválva (az átlagosan, vagyis csak
  felületesen és hézagosan motivált cselekmények nagyon is alkalmasak
  lehetnek operának!), nem az a baj, hogy a cselekmény nem halad igazán
  előre, nem fejlődik - ennél statikusabb és mellérendelőbb szerkezetű
  szövegkönyvből is születtek már kielégítőbb hatású operák. A baj tehát
  itt nem annyira dramaturgiai fogyatékosságokból, bizonyos dramatikai
  elemek hiányából fakad, mint inkább egy határozottan antidramatikus,
  epikus tényezőnek a nagyon is erős jelenvalóságából és érzékletes
  hatásából:  a  kétesélyes  cselekmény mechanikus ide-oda váltása
  valamiféle   fagyos   gépiességet,  kínos  monotóniát,  üres
  tautologikusságot  eredményez,  amely,  ahogy  távolodunk  a  mű
  keletkezésének  az operai konvenciókkal és a Bibliával egyaránt
  meghittebb viszonyban levő korától, esztétikailag egyre zavaróbb. Az
  átlagosnál jobb motiválás csak még inkább kiemeli, szerkezetileg
  hangsúlyos  helyzetbe  hozza  azokat  a  fordulatokat, amelyek a
  megzenésítés felől nézve csak műfogások, segédeszközök bizonyos új
  helyzetek  és  érzelmi  reflexeik  kidolgozásához. Mert a Mózes
  nyomatékosan az utóbbiakra: helyzetekre és reflexeikre komponált
  opera,  még  erősebben, mint a szövegkönyvből adódnék, s ami a
  legsokatmondóbb: Rossini zenei invencióját is főleg ezek lobbantják
  lángra - a közvetlenül a cselekményből fakadó szakaszok zenéje jóval
  konvencionálisabb,  nem  ritkán  triviális. A darab zeneileg és
  színpadilag fontos részei így többnyire nem esnek egybe, a zenei,
  illetve a cselekményszerű-színpadi hangsúlyok gyakran szembekerülnek
  egymással. Míg egyfelől a színpadi megvalósításról lemondó előadás
  tényleges  veszteségekkel  jár,  addig másfelől a koncert- vagy
  hanglemezprodukció  zavartalanul  adhatja  a  zenét: a színpadon
  okvetlenül  előtérbe  tolakodó,  ámde  zeneileg  lényegtelen
  cselekménymozzanatokat jótékonyan a háttérbe távolítja, viszont a
  helyzetek és reflexeik zenei kifejtését teljes gazdagságában érvényre
  juttatatja.  A Mózes tehát (ha veszít is a látvány hiányával)
  mechanikus dramaturgiája és zenei alkata következtében valószínűleg
  mindenképpen  kielégítőbben  hat  hangversenyszerű  előadásban és
  lemezről, mint színpadon - vagyis valóban "ideális hanglemez-opera".
    A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat feltétlen érdeme, hogy Lamberto
  Gardelli 1977-es forró sikerű budapesti koncertszerű Mózes-bemutatója
  után  meglátta  a  műben  és  Gardelli  produkciójában  a nagy
  lemez-lehetőséget. A felvétel abszolút értéke természetesen maga a mű,
  a kevéssé ismert remekmű szellemi nagysága, a felfedezés élménye. az
  értéknövelő  ritkaság;  felbecsülhetetlen  nyeresége a karmesteri
  megformálás;  művészi  színvonala pedig nagyjában-egészében jónak
  mondható.
    Gardelli Mózes-vezénylésének bizonyos fokig önmagán túlmutató
  jelentősége van. Maga a közvetlen hangzás, a zenélés érzéki élménye
  első hallásra nem különösen megragadó. A Magyar Állami Operaház
  Zenekara mai lehetőségeinek csúcsán, összeszedetten, tisztán, bizonyos
  szólamaiban (fafúvók) kifejezetten  szépen  játszik.  Az  igazán
  élményszerű hatást nem is annyira egyes hibák  (pontatlanságok,
  nyerseségek) akadályozzák, mint inkább a hangzás, a karakterizálás
  általános szegényessége, intenzitáshiánya, élettelensége. Ha arra
  gondolunk, hogy a bécsi opera zenekara, a londoni Royal Philharmonic
  Orchestra vagy a Philharmonia zenekar hogyan játszanak Gardelli
  operafelvételein, tudhatjuk, hogy nemcsak a karmesteren múlik, ha
  művészete, muzsikálásának érzéki-szellemi  gazdagsága  nem  válik
  maradéktalanul és közvetlenül hangzó valósággá. De minél többször
  hallgatjuk meg a felvételt, annál inkább átviláglik a zenekar játékán
  Gardelli kivételes művészete: ő nem is csupán tökéletesen,  de
  anyanyelvként bírja Rossini zenéjét. Olyasmit tud, amit a legeredetibb
  zsenialitás és a legalaposabb  felkészültség  sem  pótolhat:  a
  felszabadultság és a szabatosság egységét - az organikus zenekulturák,
  a nem iskolás, hanem eleven stílus titkát, amit ma már szinte csak a
  60 éven felüli karmesterek közül ismernek néhányan. Ő nem véli
  felfedezni a Mózes Rossinijában a bécsi klasszikust (mint  már
  Stendhal, vagy mint Abbado A sevillai borbély-ban Mozartot), de
  legsajátabb világát, a korai Verdit sem: se nem sterilizálja, se nem
  dramatizálja. Rossini operazenéjében, s különösen épp a Mózesban
  sokféle zenei stílus, zsáner,  hangvétel  -  elvileg  fölöttébb
  valószínűtlen, gyakorlatilag azonban mégis könnyed -  egyensúlya
  valósul meg és Gardelli pont ezt tudja újrateremteni. Vezényletével a
  biblikus pátosz, a fenség, a szenvedély, az áhítat, a bensőséges
  érzés, a szellemesség, a játékosság stb. mind-mind a maga tulajdon,
  félreismerhetetlen hangján szólal meg, minden zenei formula, intonáció
  és szerkezet természetes módon nyeri el a maga formáját, karakterét és
  őt megillető súlyát. Itt minden magától értetődő és tökéletesen
  arányos. Gardelli Mózese a sokrétűség és a töretlen egység ritka
  példája.
    Ez a zenekari részletekben érzékelhető a legtisztábban. Példás,
  ahogy az előjáték andantéjában a mozaikszerű zenei képletekből -
  plaszticitásukat fenntartva - folyamatot és architektúrát teremt, hogy
  aztán finoman, zökkenőmentesen, mégis egyértelműen váltson át az
  allegro ritmus-karakterére, amely határozott és elementáris, de mégis
  elegáns Rossini-ritmika, nem pedig Verdi ritmus-mágiája. Hasonlóképpen
  figyelemreméltó az a természetesség, ahogy a kétszer is felhangzó
  C-dúr induló első, fenséges szakaszát követi a könnyed, szökdelő
  második. De a legjelentősebb a mű végén hallható két zenekari részlet,
  a Vörös tenger hullámainak szétválását ábrázoló tömör és egyszerű zene
  minden túlfeszítettségtől mentes, ám  erőteljes  megszólaltatása,
  valamint az egyiptomiak tengerbe vesztét ábrázoló, majd a megbékélést,
  feloldást, csöndes áhítatot felidéző befejezés valóban katartikus
  folyamattá formálása.
    Gardelli mesteri tudását, ha nem is  leglátványosabban,  de
  mindenesetre  a  legbiztosabban  talán  éppen  a  hangváltások
  tévedhetetlensége és természetessége tanúsítja. Ahogy például az I.
  felvonás 3. jelenetében a C-dúr allegrettóban a boldogság játékos
  hangjáról ("La dolce aurora") átvált a boldogság befelé forduló
  hangjára ("Questo primiero"), ahogy az I. felvonásban a már említett
  C-dúr  induló  reprezentatív  stílusából  egyszerre  átvisz  az
  Anaisz/Mirjam-duettino bensőséges kis világába, ahogy a II. felvonást
  nyitó tercett, az egész opera egyik legmegragadóbb, leggazdagabb és
  legmélyebb (c-moll!) zeneszáma után egyetlen zenei gesztussal "színre
  hoz" egy új szereplőt és más síkra helyezi a cselekményt - ezeknél a
  fordulatoknál Gardelli még színházat is képes teremteni - a tisztán
  auditív dimenzióban. De nemcsak a váltásoknak, hanem az átmeneteknek
  is mestere. Szép példája ennek, ahogy az Anaisz/Aménofisz-duettet
  bevezető jelenetben az előjáték második részének visszatérő zenéjéből
  - a pontozott ritmusú képlet feldolgozásán keresztül - a tónus
  árnyalásával, végül pedig a tempó  kiszélesítésével  átvezet  a
  legszenvedélyesebb drámába.
    Noha Gardelli vezénylésében ezen a lemezen talán a mű abszolút
  autentikus tolmácsolása,  vagyis  a  mű  természetes  lélegzése,
  kendőzetlen megszólalósa a leginkább revelatív, nem egyszer kelti fel
  csodálatunkat a megformálás ihletettsége is. Megragadó intenzitással
  szólal meg például az Anaisz/Mirjam-kettős néhány izgalmas moduláló
  üteme ("Anaide...-Lasciami") és az I. finálé asz-moll  epizódja
  (Aménofisz: "E da un vortice"). De néhány nagy formai egység is a
  kifejezés magaslatára emelkedik; az I. finálé utolsó szakaszának (az
  elsötétedés és a forgószél jelenete) hatalmas fokozása, a II. felv.
  nyitó hármasának érzelmi sokrétűsége és telítettsége, a III. felv.
  fináléjának "Mi manca la voce" szakasza, a IV. felv. rondó jelenetének
  sodró tizenhatod-mozgása, és  legfőképp  a  preghiera  pontozott
  ritmusának megelevenedése, lélekkel telítődése, az emelkedő-ereszkedő
  melódia valóságos égbe lebegése - ezek a felvétel legkiválóbb,
  felejthetetlen részei. Nemcsak azért, mert megközelíthetővé tett egy
  kevéssé ismert művet: Gardelli vezénylése a szó igazi, tartalmi
  jelentésében is felfedezés.
    A felvételen közreműködő két testület közül a zenekart minden
  fogyatékossága ellenére dicsérni kell. Maga az a tény, hogy a
  produkcióban felismerhető Gardelli Mózes-interpretációja, kijelöli
  helyét a Hungaroton-operafelvételek élvonalában. A  darab  egyik
  legfontosabb szereplője a kórus. A Magyar Rádió és Televízió Énekkara
  (karigazgató: Sapszon Ferenc) a változatos karakterű kartételeket -
  kisebb-nagyobb pontatlanságoktól eltekintve megfelelően szólaltatja
  meg, azaz: hű képet ad  a  kórusrészletekről,  de  a  hangzás
  kifejezésteljes szépsége és a zenei elevenség tekintetében nem mindig
  emelkedik a mű és a karmesteri interpretáció magaslatára. A kórus
  teljesítménye így is fölötte áll bármely más hazai kórus valószínű
  teljesítményének - de némileg alatta marad saját képességeinek.
    A magánénekesek produkciói, túl az egyéni  teljesítményeken,
  felvetnek néhány közös és általános problémát. Rossini operazenéjének
  ritmikai változatossága és életteljessége különösen feltűnővé teszi,
  hogy a ritmikai megformálás (a ritmus mint művészi kifejezőeszköz)
  gyakorlatilag kívül esik énekeseink  érdeklődési  körén.  Ez  a
  közömbösség nem ölt okvetlenül durva formát, nem jelent feltétlenül
  pontatlanságot. Inkább arról van szó, hogy énekeseink számára a
  ritmus: elfogadandó  kötöttség,  külső  adottság  és  betartandó
  követelmény, amelyhez alkalmazkodni kell, nem pedig olyan instrukció a
  zenei kifejezésre nézve, amelynek előbb eleven, belső, megélt zenei
  mondanivalóvá, az énekes saját impulzusává, benső ritmusává, zenei
  gondolatává kell válnia ahhoz, hogy valóban kifejező  lehessen.
  Énekeseink, még ha  ritmikailag  pontosan  énekelnek  is,  csak
  végrehajtanak, nem élnek szuverén módon  a  ritmikai  kifejezés
  lehetőségeivel. Szólamuk e tekintetben profiltalan, hozzávetőleges
  vagy mechanikus, nélkülözi az elevenséget és a kifejezőerőt. Az egész
  produkciónak csak két olyan közreműködője van, akinek éneklésén a
  ritmika élettel telítődik: Hamari Júlia és Fülöp Attila (Aufisz rövid
  elbeszélése a III. felvonásban az egész felvétel egyik legélőbb
  részlete). Nyilvánvaló, hogy egy ennyire általános hiányosság nem
  egyszerűen az énekesek egyéni fogyatékossága, hanem  egy  egész
  operakultúra orientációját jellemzi: mind az énekelképzés, mind az
  operai gyakorlat a hangképzésre, ezen belül is főleg a hangszínnel
  való kifejezésre összpontosít. A ritmikus  éneklés  hiánya  már
  operaelőadásainkon is feltűnő, a hangfelvételek alkalmával pedig a
  stúdió - valóságos színpadi-drámai helyzeteket, dinamizmust kiiktató -
  feltételei között nagy mértékben megnövekszik. A Mózes felvétele
  különös nyomatékkal figyelmeztet erre.
    A másik probléma már sajátosan a Rossini-stílussal függ össze. A
  Rossini-dallam általában rövid,  éles  vonalú,  plasztikus,  jól
  proporcionált, gazdagon tagolt,  érzékeny  képződmény.  Megfelelő
  előadása hajlékony orgánumot, könnyed és fürge énektudást, világos és
  finom artikulációt, arányérzéket, elsődlegesen zenei  fogantatású
  formálást, előadásmódot kíván. Mindennek speciális és  különösen
  kiélezett esete az ornamentáció, az ornamensek megmintázása. Rossini a
  nagy bel canto kultúra utolsó igazi képviselője, s bár éppen a
  Mózesban már következetes harcot folytatott az  énekes-virtuózok
  önkényeskedése    ellen,    a    szólamok    viszonylagos
  leegyszerűsítése-megkötése, az ékítés megkomponálása egyáltalán nem
  jelent vokális igénytelenséget, éppen ellenkezőleg: leszűrtebb művészi
  kifejezést követel. Rossini operáinak énekstílusa tehát  sajátos
  idióma, amely  egyfelől  intenzív  gazdagságot,  kifinomultságot,
  mértéket, csiszoltságot, egyensúlyt mutat fel, illetve  követel,
  másfelől azonban - kifelé - élesen határol, nem enged meg semmiféle
  realisztikus-verisztikus ábrázolást. Rossini nyelve magas  fokúan
  artisztikus és stilizált, minden durvább, vaskos, vagy akárcsak
  elnagyolt megoldás is a lényegét veszélyezteti. Énekeseink, mégpedig
  kvalitásos énekeseink többsége ezt a stílust, ezt az idiómát, ezt a
  nyelvet kevéssé, esetleg egyáltalán nem sajátította el. Hamari Júlia,
  Kalmár Magda és Gregor József produkciója kivételével a felvételen a
  legváltozatosabb  énekstílusokat  hallhatjuk,  amelyeket  csak
  stílusidegenségük rokonít. És nemcsak arról van szó, hogy a hangadás
  könnyedsége és fürgesége, az artikuláció plaszticitása tekintetében a
  különféle énekmodorok nem felelnek meg a Rossini-szólamok szellemének,
  hanem bizony arról is, hogy gyakran nem felelnek meg a szólamok
  betűjének sem: a különféle ornamensek (gyors skálamenetek, melizmák,
  trillák, koloratúrák) többsége hozzávetőlegesen, durván, egyenetlenül,
  egyszóval: hibásan szólal meg. Ez megint nem egyszerűen bizonyos
  énekesek egyéni problémája, hanem egyrészt annak a jele,  hogy
  énekelképzésünk nem készít fel megfelelően egy nagy stíluskorszak
  technikai-zenei feladataira, másrészt az operai  és  koncertélet
  követelményrendszere e tekintetben alacsony színvonalú és hiányos.
    A felvétel legnagyobb és legegységesebb  énekes-teljesítménye
  Gregor József Mózese. Gregor pompás basszushang birtokosa, az orgánum
  nemes és sima, két oktáv terjedelemben tökéletesen homogén  és
  kiegyenlített. A művész hangképzése, hangadása, énekstílusa teljesen
  természetes, szinte az egyszerű beszéd mesterkéletlenségét éri el.
  Gregor oratórium- és operaénekesként egyaránt járatos a preklasszikus
  és klasszikus zenei stílusban,  így  pontosan  ragadja  meg  a
  karaktereket: recitatívói, ha kell, élőbeszédszerűek,  ha  kell,
  deklamatorikusak, a széles dallamok, ha kell, áradók és fenségesek, ha
  kell, bensőségesen kantábilisak. Énekes és szerep ritka szerencsés
  találkozása ez. Gregor énekstílusában ugyanis valamiféle objektív
  szépség uralkodik. Noha - különösen a buffó-szerepkörben - kitűnő
  színész, és zeneileg is pontosan karakterizál, hangjában mégis van
  valami objektív, független és személytelen. Tisztán énekes produkciója
  ezért oratóriumban többnyire meggyőzőbb,  mint  operaszerepekben.
  Ezúttal még énekbeli kifejezésének ez a korlátja is erénnyé válik.
  "Mózes itt inkább derűs, nyugodt jelenség, mintsem szigorú, kissé már
  túl egyhangúan méltóságteljes, de a legtöbb neki  szánt  zene,
  együttesekben, recitativókban vagy áriákban igazi nagyságot sugároz"
  írja kitűnő Rossini-könyvében Toye. Gregor pontosan ezt a derűs és
  nyugodt jelenséget teremti újra, s hangja, énekstílusa tényleg "igazi
  nagyságot sugároz". Ha olykor-olykor (például a nyitójelenet második
  részében vagy a III. finálé "Raddoppiate di zelo" szakaszában) lehetne
  is belsőbb és intenzívebb a ritmus és a tempó, ha olykor-olykor át is
  üthetne a méltóságteljes stíluson a személyes érdekeltség és indulat,
  Gregor Mózese egészében kiváló, világszínvonalú énekes-alakítás.
    Gregor produkciója mellett Hamari Júlia Szinaisza tűnik  ki
  stílusbiztonságával,  kulturáltságával,  zenei  kifejezőerejével.
  Szinaisz, noha a II. felv. végén van egy kiemelkedően szép jelenete,
  korántsem tartozik az opera legfontosabb szereplői közé. És nem is az
  történik, hogy egy uralkodásra termett művészegyéniség  a  maga
  személyiségének formátumával ajándékozza meg a  szerepet,  hanem
  "csupán" az, hogy Hamari tudása, megformálásának helyessége ezen a
  felvételen példaszerűvé válik. Ő tudja a "diszciplínát": ismeri a
  Rossini-dallam természetét, arány- és súlyviszonyait, egyaránt figyel
  a szólam ritmikai, melodikus és  kolorisztikus  követelményeire,
  lehetőségeire - és birtokában van az ornamentáció művészetének. A nem
  különlegesen szép és gazdag, de egészséges és kiművelt hang magas fokú
  muzikalitással,  énektudással  és  stílusismerettel  párosul;  a
  megformálás ha talán nem is faszcináló, mindenesetre adekvát, s ez
  manapság is, ezen a felvételen pedig különösen rendkívüli érték.
    Anaiszt, az opera egyik legfontosabb szerepét Kalmár Magda énekli.
  Vokális igényesség és kifejezés tekintetében is az ő szólama támasztja
  a legnagyobb követelményeket. Ami az artikuláció világosságát és
  stílusosságát illeti, Kalmár nagy elismerést  érdemel.  Pontosan
  értelmezi szólamát, dallamai rajzosak, ritmikája éles és pregnáns, a
  súly és a könnyedség mindig az őt megillető helyet kapja meg, és külön
  figyelmet érdemel, hogy éneklése a harmóniai történés, az egész zenei
  folyamat érzékletes tényezőjévé válik. Ugyanakkor magának a hangnak az
  állapota egyre aggasztóbb. Kalmár hangja mindig is többé-kevésbé éles
  volt, gyakran kellemetlen mellékzöreje van. Volt azonban pályájának
  egy olyan szakasza (a 70-es évek  első  felében),  amikor  ez
  mérséklődött, illetve túlsúlyba kerültek vele szemben a technikai és
  művészi pozitívumok. Talán a hangi adottságoknak és az énektudásnak
  meg nem felelő, netán velük aránytalan feladatok következményeképpen
  ez az orgánum évek óta folyamatosan fárad, mind élesebbé válik,
  mindinkább eluralkodik rajta a mellékzörej. Ma már elvonatkoztató
  erőre van szükség ahhoz, hogy az éneklés  valóságos  értékeire
  figyelhessünk. A hang élessége és mellékzöreje sajnos éppen a vokális
  kifejezést támadja meg, s ehhez még az is hozzájárul, hogy Anaisz
  szerepe alkatilag elég távol áll Kalmár legsajátabb szerepkörétől. Ő
  nem a mély és bensőséges emberi problémák, a nemes és finom érzések
  kifejezésében a leginkább otthonos. Így aztán a feltűnően igényes
  zenei megformálás ellenére is általában adós  marad  a  szerep
  megkövetelte méltósággal, emberi  mélységgel  és  kifejezőerővel.
  Kivételt   képez   a   IV.   felvonás   néhány   részlete
  (Anaisz/Aménofisz-duettino, a nagy rondójelenet szóló-szakaszai), ahol
  valóban megtalálja a belső dráma komolyságának a hangját. Kalmár
  Anaisza végül is - problémáival és egyenetlenségeivel együtt -
  színvonalat képvisel: a roppant nehéz szerepet stílusosan, néhol
  meggyőzően formálja meg.
    Aménofiszt B. Nagy János énekli. Kivételes hangi adottságokkal
  rendelkezik: magvas, erőteljes, szép tenorhang az övé, fényes és telt
  magassággal, jó középregiszterrel, csak a mélyebb hangok vesztik el
  kvalitásukat. Igazi spinto énekes, hangja és énekstílusa eléri azt az
  átütő érzéki hatást, amit jellegzetesen olaszosnak szokás tartani. S
  aligha tagadhatjuk meg a hang, az éneklés érzéki szépségétől az
  elismerést, sőt csodálatot - nem túl gyakori jelenség ez, különösen
  nálunk nem az, magyar felvételről aligha fénylett még így tenorhang.
  Ugyanakkor azt sem lehet megkerülni, hogy ennek a hangnak  és
  énekmodornak, ennek a primér szenvedélyességnek az igazi területe
  Verdi, főleg a korai Verdi (például Ernani, Nagy János egyik legjobb
  szerepe) - legfeljebb Puccini. Az indulat, a dinamika nem fér be
  Rossini finom, csiszolt, arányos dallamaiba, illetve szétfeszíti,
  olykor  valósággal  letarolja  a  dallamokat.  Nagy  elsődleges
  kifejezőeszköze a hangerő. A folytonos forte, sőt fortissimo idegen
  ettől a zenétől és Aménofisz zenei arculatát egysíkúvá, egyenhangúvá
  teszi. Igaz, Aménofisz szenvedélyes, nem egyszer elvakult figura, de
  Rossini ezt választékosan, és változatosan, főleg a ritmika és a
  dallamrajz segítségével fejezi ki. Nagy nem a zenei megmintázásra
  összpontosít (a ritmikát, különösen a pontozott ritmusokat és az
  ornamentikát fölöttébb hozzávetőlegesen valósítja meg), hanem az
  indulati effektusokra. Ez - még ha a hang szépsége olykor feledteti is
  - meglehetősen durva énekléshez vezet. Voltaképpen csak a II. felvonás
  bevezető hármasában és a III. felvonás "Mi manca la voce" szakaszában
  éri el az éneklésnek azt a finomságát és szenzibilitását, amit Rossini
  zenéje igényel. Nagy János Aménofisza spontán és hatásos, de kirí az
  egész előadásból - és a műből. Egy rendkívüli adottságokkal és
  tehetséggel  rendelkező  művész  pazarolja  itt  hangját  és
  temperamentumát, s megy el a szerep valódi  zenei-kifejezésbeli
  gazdagsága mellett.
    A kisebb szerepekben Begányi Ferenc (Ozirisz, Égi hang), Fülöp
  Attila (Aufisz) Molnár András (Eliézer), Póka Eszter (Mirjam) és
  Sólyom Nagy Sándor (A fáraó) a hang kvalitása és  kifejezőerő
  tekintetében jól megállják a helyüket. Az intonáció biztonsága és
  elevenség szempontjából ki kell emelni Fülöp Attila fentebb már
  említett rövid jelenetét. A többiek a maguk egyéni hangvételét,
  énekstílusát hozzák Rossini világába, alig-alig egyeztetve azt a
  szólamok karakterével. Különösen feltűnő, hogy egy olyan rangú énekes,
  mint Sólyom Nagy Sándor, mennyire nem tesz különbséget a stílusok
  között: Rossini fáraóját ugyanolyan  hangütéssel  és  ugyanolyan
  nehézkesen szólaltatja meg, mint például Goldmark Salamon királyát.
  Példája újra nyomatékosan felhívja a figyelmet arra,  hogy  az
  operaszerepek vokális megformálásának egy döntő szempontja - a sajátos
  zenei idióma eltalálása - énekeseink számára meglehetősen közömbös.
    S még egy észrevétel, az együttesekkel kapcsolatban. Az opera
  változatos létszámú és kombinációjú együttesei összefogottan  és
  tisztán szólalnak meg. Külön elismerés illeti a kíséret nélküli
  énekegyüttesek (például "Dio! possente... ", "e da un vortice...")
  biztos előadását. De mintha a kettősök összetanulása kevésbé lett
  volna gondos. Durva pontatlanság viszonylag kevés fordul elő, de
  szinte valamennyi kettősben megfigyelhető egy árnyalatnyi eltérés az
  énekszólamok együtthaladásában, s ez elegendő ahhoz, hogy a hangok
  összeolvadásának igazi szépsége ne jöhessen létre. Anaisz és Mirjam
  kettősében pedig azért nem születik meg a hangzás varázsa, mert Póka
  Eszter és Kalmár Magda orgánuma egyáltalán nem hangolódik egymásra.
  Ezek a részletek - melyek ráadásul rendre a mű legszebb részei közé
  tartoznak - bizonyos kiérleletlenség következtében nem szólalnak meg
  olyan  szinten,  mint  ahogy  ugyanezen  művészek  előadásában
  megszólalhatnának.
    A Mózes nemcsak ritka értéket felfedező felvétel, de jó felvétel
  is. Jó felvétel, bár - változatlan szereposztással - jobb is lehetett
  volna.  A  Magyar  Hanglemezgyártó  Vállalat  jól  érzékelhető
  erőfeszítéseket  tesz  egy  olyan  technikai  háttér  és  alap
  megteremtésére, amely igényes felvételeket tesz lehetővé, továbbá
  félreérthetetlenül növekvő ambíciókkal lép fel az operafelvételek
  műfajában. Ha viszont így áll a dolog, akkor azt is figyelembe kell
  vennie, hogy művészi alapként egy igen Janus-arcú operakultúrára kell
  építenie. Ez az operakultúra egyrészt nem kevés tehetséges  és
  technikailag felkészült művészt kínál, másrészt viszont éppen mint
  kultúra (azaz művészi képzést és korrepetálást biztosító intézményes
  háttér, egységes és magas szintű szakmai-művészi követelményrendszer
  és sokrétű zenei-stiláris műveltség) nem éppen kiegyensúlyozott és
  hiánytalan. Ha ez a kulturális bázis - ami tehát túl van az egyéni
  művészi kvalitáson - nem megy keresztül gyors és radikális fejlődésen
  (ami nem túl valószínű), akkor a Hanglemezgyártó Vállalatnak, ha
  ambícióiból nem enged, magának kell erre megteremtenie azt a zenei
  hátteret, a betanításnak,  korrepetálásnak,  stiláris  képzésnek,
  próbamunkának, zenei kidolgozásnak  azokat  a  minden  eddiginél
  szakszerűbb, alaposabb és hatékonyabb formáit, amelyekkel áthidalhatja
  a hazai operai gyakorlat és a hangfelvételek követelményei közt ma még
  erősen észlelhető szakadékot. Nemcsak a fogyatékosságok és a problémák
  láttán sürgetjük az előrelépést. A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat az
  utóbbi években az opera műfajában is túl nagy eredményeket ért el
  ahhoz, hogysem visszaléphessen - vagy akár csak megállhasson is.

                                Fodor Géza    "Nausikaa" Hamari Júlia dalestje

    (Az 1979, november 10-én a Zeneakadémia nagytermében
    tartott hangverseny felvétele)

    Zongorán közreműködik Varasdy Emmi

    SLPX 12406

  

    A műszaki és előadási szempontból egyaránt mind tökéletesebbé váló
  stúdiófelvételek  sokaságában  kezd  ismét  tért  hódítani  a
  "koncert-lemez", amelyen egy-egy nagysikerű hangversenyt örökítenek
  meg, vagy esetleg több hangverseny legjobban sikerült produkcióit
  gyűjtik egybe - ilyen volt például Kocsis Zoltán SLPX 12239 jelű
  lemeze. E kiadványok nagy előnye a stúdiófelvételek sterilségével
  szemben, hogy rögzíteni képesek a pillanat hangulatát és hőfokát. Ám
  egy hangversenyen  adódhatnak  -  esetleg  épp  az  ihletettség
  következtében - technikai, intonációs hibák, amiken utólag már nem
  lehet változtatni. Kérdés, hogy amikor a hanglemez műsorát válogatják,
  melyik szempont fontosabb: inkább a technikailag kifogástalanabb, vagy
  inkább az inspiráció pillanatait priméren  tükröző  produkciókat
  örökítsék-e meg.
    Ez a kérdés bárkiben felmerülhet, aki kezébe veszi és meghallgatja
  a Hungaroton Nausikaa című új lemezét, amely Hamari Júlia 1979.
  november 10-i zeneakadémiai dalestjéből ad válogatást. A siker akkor
  óriási  volt;  ha  föllapozzuk  a  kritikákat,  azokban  csak
  szuperlatívuszokat olvashatunk. Ám Kroó György beszámolójában van egy
  árulkodó mondat: "És ha az átélés, a zenei tartalom következtében
  létrejövő belső megrendültség miatt a dallamok intonálás szempontjából
  félre is csúsznak útjukon, nemegyszer úgy érezzük, a zongoraszólamot
  kellene kiszabadítani a temperált hangolás béklyóiból, mert a dal
  mélyebb igazsága szerint az énekszólamnak van igaza." És valóban, a
  hangversenyen (amely elevenen él mindazok emlékezetében, akik ott
  lehettek)  Hamari  Júlia fantasztikus szuggesztivitása, hangjának
  gyönyörű volumene, interpretációjának utolérhetetlenül meggyőző ereje
  feledtette az intonációs problémákat - ám hanglemezen ezek sajnos
  bizony  zavarnak. Érezhették ezt a szerkesztők is: igyekeztek a
  technikailag legjobban megoldott darabokat kiválogatni, így azonban
  pont a legihletettebben megszólaltatott Rosamunda románca, A Halál és
  a lányka, a Nachtstück (Schubert), a Búsan csörög a lomb (Kodály) és a
  Zueignung (R. Strauss) maradtak le a lemezről.
    A  felvételnek  azonban  sikerült  megörökítenie az Erlkönig
  elgondolkoztató, érdekes tolmácsolását és annak a Mónár Annának
  borzongatóan izgalmas légkörét, amelyről a Muzsika hasábjain így ír
  1980.  januárjában Kerényi Mária: (Hamari) "Mónár Annája kivált
  megörökítésre méltó (most kellene lemezre venni!)" - azt hiszem
  kritikus óhaja ritkán teljesül ilyen hamar. Kevésbé valósult meg a
  recenzens másik vágya: a koncerten a "legnagyobb élményt" nyújtó
  Richárd Strauss-dalok közül a lemez csak ízelítőt ad. Nem hallhatjuk
  sem a Die Nacht-ot, sem pedig a Mit deinem blauen Augent. Igaz,
  némiképp kárpótol a hihetetlen átéléssel megszólaltatott Allerseelen
  és a Wie sollten wir geheim sie halten.
    Tetszik viszont, hogy (eltérően az eredeti műsorösszeállítástól) a
  lemezen a Kodály-dalok Debussy Bilitis-ciklusának szomszédságában
  szólalnak meg, mintegy egyenes folytatásaként a francia mester által
  megteremtett ének- illetve dalstílusnak. Ez különösen a Nausikaat
  ágyazza megfelelő környezetbe. Ezekben a művekben különösen jól
  érvényesül Hamari magvas hangja, énektechnikájának tökéletessége, a
  csodálatos frázis-indítások, amint szinte a semmiből, a csendből
  születnek meg a különböző hangulatrétegek. A művésznő ezen erényei
  sajnos kevésbé mutatkozhatnak meg a lemez másik oldalán (amelyen
  egyébként hasonlóan tiszta stílusismerettel tárja elénk Schubert,
  Brahms és Richard Strauss muzsikájának érzelemvilágát), mivel a
  hangmérnöki beállítás következtében a zongora gyakran a háttérbe
  szorítja az énekhangot. Csak amikor újra végighallgattam a Magyar
  Rádió eredeti felvételét, akkor győződhettem meg róla, hogy Hamari
  Júlia ezekben a dalokban is milyen intenzitással énekel, és hogy
  zongorista partnernője, Varasdy Emmi egyáltalán nem hangos, hanem
  aktívan kísér, "jelen van".
    Sajnos, a Nausikaa magán viseli  a  kompromisszum  jegyeit.
  Tulajdonképpen se nem stúdió-felvétel, se nem koncertlemez, mivel a
  dalest legihletettebb produkcióit technikai hibák miatt nem merte
  "vállalni", és így a kiválasztott művek (amelyek ráadásul szintén nem
  tökéletesek!) nem tükrözhetik, inkább csak jelezhetik a hangverseny
  valódi légkörét.

                             Somorjay Dorottya    R. Strauss: Négy utolsó ének. Dalok

    Sass Sylvia - ének,
    Bohus Gábor - hegedű
    Magyar Állami Hangversenyzenekar
    Vezényel: Lukács Ervin

    SLPX 12397

  

    Stúdiófelvétel,  s  technikai  szempontból  mégis  erősen
  kifogásolható: az énekhang túlzott előtérbe állítása és a zenekar
  teljes háttérbe szorítása Richard Strauss szimfonikusan elképzelt
  dalainál - nagy hiba... Megvan viszont az az "előnye", hogy plasztikus
  hangzás helyett előzékenyen egybemossa a mintegy  laprólolvasási
  szinten játszó ÁHZ teljesítményét. A zenekar produkcióját kár lenne
  elemezni:  hányaveti,  egyhangú,  ritmustalan.  A  szólammozgások
  elsikkadnak, a dinamikai amplitúdó alig-alig mozdul ki helyéről. A
  lemezborítón az olvasható, hogy a felvétel mindössze 3 nap alatt
  (1981, február 1-3-ig) készült el; többet ért volna egy gondosabban
  elkészített felvétel. Már csak azért is, mert Sass Sylvia nagyon
  érdekes produkciót nyújt. Hangja szép és dúsan árad, bár érdekes módon
  ezúttal inkább lírainak (ezt ékesen bizonyítja a Meinem Kinde dal
  tolmácsolásával), mintsem drámainak tűnik. Néhány év múlva bizonyára
  birtokosa lesz majd az igazi drámai erőnek is, most azonban a lírai
  részek, a melizmatikus fordulatok a feledhetetlenek - mint például a
  Das Rosenbad című, Klopstock versére írt dal befejezése. Az egyetlen,
  amit kifogásolhatunk Sass Sylvia  éneklésében:  szinte  nemleges
  szövegmondása.  A  vokális  megformáláskor  a  művésznő  inkább
  hangvolumenének szépségével, mintsem a szavak érthetőségével törődik.
  Egyedül a Cäcilie című dalban követhető (itt is csak többé-kevésbé)
  hallás után is a szöveg, anélkül, hogy közben olvasnunk kellene a
  verset.

                             Somorjay Dorottya    Nemzetközi Liszt-Bartók zongoraverseny
    Budapest 1981.

    Muza Rubackyté és
    Hortense Cartier-Bresson felvételei

    SLPX 12425

  

    Nem hiszem, hogy a lemez különösebben lebecsülése lenne, ha
  elsősorban dokumentumnak tekintjük. A tény, amit dokumentál, mindössze
  ennyi: ez a két zongorista volt a legjobb az 1981-ben Budapesten
  rendezett versenyen. Ha módunk lesz arra, hogy későbbi pályájukat
  figyelemmel kísérjük, nem haszontalan egy ilyen lemez, hiszen rögzít
  egy állapotot, amelyhez esetleg  érdemes  és  tanulságos  lehet
  viszonyítani a majdani teljesítményt.
    Hortense Cartier-Bresson, a harmadik helyezett, Liszt h-moll
  szonátáját játszotta; a lemezen is hallható felvétel koncertteremben
  készült.  Felvonultatja  az  élő  adás minden esetlegességét és
  megingását; kétség nem fér hozzá: e produkció megőrzését bizony semmi
  más nem indokolja, mint az a véletlen, hogy éppen ezen a versenyen
  hangzott el. Ebből következik, hogy nem kisebb művek jól megválasztott
  sorozata, hanem a zongorairodalom egyik legnehezebb, legösszetettebb,
  gigászi remeke "dokumentálja" - szükségképpen nem a legelőnyösebben -
  Cartier-Bresson játékát.
    A második díjat nyert Muza Rubackyté (az első díjat nem adták ki)
  viszont  lehetőséget kapott arra, hogy a Hungaroton stúdiójában
  készítsen felvételt. Így legkiforrottabb produkcióit mutathatja be,
  egy Liszt- és egy Skrjabin-etűdöt, valamint Bartók oly ritkán, magyar
  zongoristától talán még ritkábban hallható Két elégiáját. Rubackyté
  jó, figyelemreméltó zongorista, kitűnő hangszeres adottságokkal, nagy
  biztonsággal. Mindenesetre nem lehet véletlen - s ez is biztos
  ítélőképességét dicséri - hogy virtuóz igényű darabokat választott,
  amelyekben elsősorban technikai tudásáról adhat számot, mert még itt
  is feltűnik (különösen a Bartók-műben), hogy egyelőre mintha csak a
  darabok kisebb szakaszairól lenne határozott elképzelése. Mi több:
  nincs  még  pillanatról-pillanatra  az  egészet  számításba vevő
  kontrollja;  formálása  a folytonosság helyett inkább valamiféle
  szakaszosság érzetét kelti. Az azonban mindenképpen sajnálatos, hogy a
  lemezfelvétellel  mégis  ő  járt  rosszabbul:  fizikai gyötrelem
  végighallgatni  az  ő  lemezoldalát.  Nem  túlságosan  igényes a
  felvételtechnika, csúnya a hangzás, zavaró tisztátlanságok maradtak a
  produkcióban  -  írjuk mindezt a bizonyára feszített munkatempó
  rovására. Arra azonban nincs magyarázat, még kevésbé mentség, hogy
  ilyen kegyetlenül hamis, azaz hangolatlan zongorát kell hallgatnunk
  lemezről. Reménykedjünk, hogy ez múló epizód volt csupán, nem pedig:
  perspektíva!?

                              Wilheim András    Stravinsky:
    Három tétel a Petruskából;
    Piano-Rag-Music; Tango;
    Szerenád A-ban; Szonáta

    Ránki Dezső - zongora

    SLPX 12424 (Teldec-felvétel)

  

    Igor Stravinsky valamennyi fontos szólózongora-darabja rajta van
  ezen a hanglemezen, leszámítva a fiatalkori opuszokat (Scherzo,
  Szonáta és a Négy etűd), valamint az átiratokat, amelyek persze
  semmivel sem rosszabbak, másodlagosabbak az eredetileg is zongorára
  írt kompozícióknál. Mégis: a lemez műsora így teljes, a megvalósítás
  pedig elsőrangú.
    Stravinsky  zongoraműveinek  interpretálása  nem  akármilyen
  nehézségeket támaszt. Hiába ő az egyik legtöbbet játszott szerző,
  hiába oly jellegzetes például a lemezen is szereplő művek által jól
  definiált stiláris világ, hiába ismerjük Stravinsky oly sok, saját
  maga vezényelte előadását s olyik zongoradarabjának felvételét: éppen
  ezeknek a daraboknak a megszólaltatásához nem ismerünk követésre
  érdemes mintát. A zenekari művek tanulmányozásából leszűrhetők persze
  bizonyos tapasztalatok, a Piano-Rag-Music és a  Szerenád  A-ban
  Stravinsky  játszotta  lemezei  is   segítenek   (Stravinsky
  zongora-ideáljáról képet  nyújtanak  továbbá  a  zenekarkíséreten
  zongoraművek szerzői felvételei is) - mégis, ha egy vállalkozó kedvű
  zongorista Stravinsky összes jelentős  zongoraművének  előadására
  készül, tudomásul kell vennie, hogy voltaképpen komoly előadási
  hagyományok nélkül álló darabokkal foglalkozik: nem állást kell
  foglalnia valamely tradicionális vonulat továbbcsiszolásával, hanem
  egymagának kell fölépítenie egy koherens Stravinsky-képet.
    Nem lebecsülendő feladat ez, hiszen - gondolom - vitathatatlan:
  Stravinsky  zongorastílusa  egyike  a  század  legeredetibb,
  legtárstalanabb hangszeres faktúráinak. A korai darabokban még jól
  érezhetők bizonyos rokonságok (például Rachmaninovval, Szkrjabinnal),
  de már a Négy etűd is meglehetősen különleges hangszerkezelést tükröz.
  A Stravinsky-kutatás érdekes témája lehetne az is, hogy miként alakul
  át egy-egy zenekari mű a szerzői zongorakivonat készítése során -
  magasabbrendű formában ezt mutatja, persze, a Petruska e lemezen is
  szereplő három tétele -; mennyire nem színes, mennyire a pontosságot
  szem előtt tartó ez a faktúra. Azt viszont már igencsak nehéz
  nyomonkövetni, hogy miként lesz ebből a sajátságos  felrakásból
  tévedhetetlenül biztos, utánozhatatlanul  eredeti  zongorahangzás,
  amelynek kiismerése és elsajátítása bizonyára nem a legcsábítóbb
  feladat  egy  "repertoár"-zongorista  számára...  Bizonyára  jól
  kimutathatók Stravinsky zongora-írásmódjának klasszikus mintái is
  (tudtommal ezeket a rokonságokat sem tárta még fel a kutatás, beérvén
  Stravinsky perdöntőnek elismert kijelentéseivel), és végül korántsem
  elhanyagolható tényező  Stravinsky  saját  zongorázni-tudása.  Ne
  feledjük, hogy egyébként is szeretett zongora mellett komponálni,
  rendre zongorán kipróbálni a fellelt megoldásokat, zongoradarabjainak
  egy része pedig egyenesen saját használatra készült. Technikájának
  fogyatékosságai pedig egyenesen kompozíciós erénnyé váltak, legalábbis
  döntően meghatározzák e darabok mozgásformáit és szólamelosztását;
  feltűnő, hogy e darabokban milyen hosszú szakaszok maradnak egy
  pozícióban, mennyire "merev" határokat jelölnek ki a pozíció- és
  faktúraváltások. Stravinsky  zongorázástechnikájának  lenyomata  e
  műveken ismét nem könnyíti meg a pianisták dolgát.
    Ránki Dezső lemezén föl sem tűnnek ezek a csaknem a lehetőségek
  határait súroló követelmények. Nem azért, mintha Ránki nem tudna
  róluk, hiszen ezt a műsort csakis ezzel a fajta tudatossággal
  győzhetni. Bármennyire "kerek" is a műsor, érezzük, hogy egyetlen
  darabot sem csupán a teljesség kedvéért választottak, hanem mert Ránki
  egészen pontosan tudja, miként illeszkednek egymáshoz ezek a művek.
  Természetesen a lemez legparádésabb, talán legkiérleltebb előadása a
  Petruska zongoraváltozata, valószínű, hogy a legtöbb hallgató számára
  ez az interpretáció lesz a legemlékezetesebb, hiszen itt már az
  előadás látványossága is meggyőző. A többi darab bizonyosan nehezebben
  megközelíthető - s Ránki itt is remekel. Valamennyi darab közül én a
  Szerenád A-ban felvételét emelem ki;  mindaz,  amit  Stravinsky
  zongorastílusáról  elmondottam,  talán  itt  fogalmazódik  meg
  legpontosabban.
    Ránki Dezső Stravinsky-lemezét eddigi pályája egyik legjelentősebb
  állomásának érzem. igaz, nem ismerhetem összes felvételét; s talán
  koncertprodukcióit egyenletesebben figyelve, továbbrajzolhatnám a róla
  formált képemet - mégis úgy gondolom, hogy ez a Stravinsky-felvétel
  eddigi legmeggyőzőbb  produkciója.  Ránki  hallatlan  fegyelemmel
  vállalkozott egy saját Stravinsky-zongorastílus kimunkálására; nem
  elégedett meg azzal, hogy zongorista-adottságaival és immár meglevő
  saját stílusával homogenizálja a Stravinsky-darabokat, hogy saját
  kimunkált és kéznél levő eszközeivel találjon elfogadható megoldást a
  művek különleges problémáira. Éppen, mert Ránki technikailag is oly
  tökéletesen képzett  zongorista,  az  érzetek  szintjén  kellett
  tapasztalnia e művek faktúrájának idegenszerűségét. S mert számára
  nincsenek megoldhatatlan szituációk, ahelyett, hogy - mint szokásos -
  tompította volna a furcsaságok élét, inkább vállalta nehézségeiket.
  Ránkinak ez az eljárása azonban nem didaxis, nem tanáros demonstráció:
  saját technikájának, eszköztárának integráns része. Nagy művészre
  valló, jelentős interpretációt hallunk - jó,  hogy  átvette  a
  Hungaroton-cég is a TELDEC-készítette felvételt.

                              Wilheim András

                   *

                Megjelent még

    A DAL MESTEREI (Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Liszt, Richard
  Strauss dalok). Gáti István - bariton, Ránki Dezső, - zongora. SLPX
  12233

    MOZART: B-dúr fagottverseny, K. 191, Esz-dúr kürtverseny K. 417,
  Esz-dúr kürtverseny, K. 495. Ifj. Hara László - fagott, Magyari Imre -
  kürt, Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel: Ferencsik János.
  SLPX 12354

    MOZART: D-dúr vonósnégyes, K. 575, B-dúr vonósnégyes, K. 589. Éder
  Vonósnégyes. SLPX 12128

    HAYDN: F-dúr versenymű hegedűre, csembalóra és vonószenekarra,
  Hob. XVIII: 6, D-dúr csembaló-verseny, Hob. XVIII: 11. Pertis Zsuzsa -
  csembaló, Rolla János -  hegedű,  Liszt  Ferenc  Kamarazenekar,
  hangversenymester: Rolla János. SLPX 12285

    PATACHICH Iván: "Musical Electro-Alchemy" (Antifonák, Hívójelek,
  Ballada, Ludus syntheticus, Kínai templom visszhanggal, Homage a
  l'électronique). Tokody Ilona, Bikfalvy Júlia, Mester Ágnes, Baksy
  István, Veszprémi András - ének, Patachich Judit - hegedű, Rácz
  Zoltán, Kósa Gábor - ütőhangszerek, hangmérnök: Winkler Péter és
  Patachich Iván. SLPX 12369

    BAROKK ZENE KORHŰ  HANGSZEREKEN  (Dalok  és  táncok  magyar
  gyűjteményekből.) Händel: Mi palpita il cor - kantáta; I. József
  császár: Ária lantra; Telemann: g-moll trió. Collegium Musicum,
  Budapest, Drew Minter - contratenor. SLPX 12193

    SARY László: Preludium négy egynemű hangszerre - Az ég virágai.
  Vidovszky László, Jeney Zoltán, Sáry László, Wilheim András - zongora.
  SLPX 12370

    MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK: Antal István - zongora. Beethoven: c-moll
  szonáta, Op. 111;  Bartók:  Szonatina;  Kurtág  György:  Nyolc
  zongoradarab, Op. 3; Liszt: Legenda No. 1 (Assisi Szent Ferenc a
  madaraknak prédikál); Chopin: f-moll ballada, Op. 52. SPLX 12394

    VERDI: Rigoletto - opera három felvonásban. Maria Callas, Giuseppe
  di Stefano, Tito Gobbi, Nicola Zaccaria - ének, A Milánói Scala Ének-
  és Zenekara, vezényel: Tulli Serafin. (EMI felvétel - Ára: 120Ft/db)
  LPXL 12339-40

    BACH: Hat szvit szóló gordonkára, BWV 1007-12. Perényi Miklós -
  gordonka. SLPX 12270-72

    KLEMPERER BUDAPESTEN - 3. Beethoven: Fidelio, Op. 72 - opera három
  felvonásban. Kószó István, Báthy Anna, Mátyás Mária, Rösler Endre,
  Maleczky Oszkár, Székely Mihály - ének, A Magyar Állami Operaház Ének
  és Zenekara. Rendezte és vezényel: Otto Klemperer. A Magyar Állami
  Operaház 1949. november 8-i előadásának felvétele. (Magyar nyelven.)
  LPX 12428-29

    NÉPSZERŰ ZONGORADARABOK. Händel: A vidám kovács; Mozart: d-moll
  fantázia; Weber: Perpetuum mobile; Beethoven: Rondó az elveszett
  garasról; Mendelssohn: Scherzo; Liszt-Verdi: Rigoletto-parafrázis;
  Grieg: A tavaszhoz, Törpék menete; Chopin: F-dúr nocturne; Liszt: A
  csalogány; Rákóczi induló. Jandó Jenő - zongora. SLPX 12339

    BARTÓK: Magyar népdalok, Négy szlovák népdal; SZOKOLAY Sándor: Tíz
  József Attila töredék, Révélation. Az ELTE Bartók Béla kórusa, Tusa
  Erzsébet - zongora, vezényel: Baross Gábor. SLPX 12388

    TELEMANN: Párizsi kvartettek No. 1, 3, 4, 5. Kovács Dénes -
  hegedű, Magyar Barokk Trió, Nagy Ottó - viola da gamba. SLPX 12380

    CSAJKOVSZKIJ: Rómeó és Júlia - nyitányfantázia, Melankolikus
  szerenád, Olasz capriccio. Kovács Dénes - hegedű, Magyar Állami
  Hangversenyzenekar, vezényel: Németh Gyula. SLPX 12384

    FITZWILLIAM VIRGINAL BOOK - részletek. (Byrd, Dowland, Bull,
  Tomkins, Munday, Morley, Farnaby művek.) Pertis Zsuzsa - csembaló.
  SLPX 12345

    ZENE KÉT ZONGORÁRA. Stravinsky: Concerto; Esztényi Szabolcs:
  Concertino; Vidovszky László: Kettős két preparált zongorára. Körmendy
  Klára, Fellegi Ádám, Esztényi Szabolcs - zongora. SLPX 12284

    HAYDN: Harmoniemesse. Tokody Ilona, Takács Klára, Gulyás Dénes,
  Gregor József - ének, A Szlovák Filharmónia Ének- és Zenekara,
  vezényel: Ferencsik János. (Digitális felvétel, ára 80Ft.) SLPD 12360

    SCHUBERT: Esz-dúr zongoratrió, Op. 100. Rados Ferenc - zongora,
  Kovács Dénes - hegedű, Banda Ede - gordonka. SLPX 11967

    NÉPSZERŰ OPERAKÓRUSOK. (Mozart: Varázsfuvola; Wagner: Tannhauser,
  A bolygó hollandi; Mascagni: Parasztbecsület; Bizet: Carmen; Gounod:
  Faust; Puccini: Pillangókisasszony, Turandot; Donizetti: Don Pasquale;
  Beethoven: Fidelio; Muszorgszkij: Borisz Godunov.) A Magyar Állami
  Operaház Énekkara, A Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara,
  A Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel: Nagy Ferenc. (Magyar
  nyelven.) SLPX 12349

    A Hungaroton Hanglemez Hetek kiadványai: (Az MK betűjel a műsoros
  kazetták típusszáma előtt áll.)

    CORELLI: Tizenkét concerto grosso, Op. 6. Rolla János, Kostyál
  Kálmán - hegedű, Frank Mária - gordonka, Pertis Zsuzsa - csembaló,
  orgona, Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester: Rolla János.
  Digitális felvétel. SLPD/MK 12376-78

    KODÁLY: Háry János - daljáték, Op. 15. Sólyom Nagy Sándor/Oszter
  Sándor, Takács Klára/Molnár Piroska, Páger Antal, Sudlik Mária/Sulyok
  Mária, Póka Balázs/Haumann Péter, Mészöly Katalin/Hámori Ildikó,
  Gregor József, Palcsó Sándor/Szombathy Gyula, Bilicsi Tivadar, Németh
  Sándor és még sokan mások. A Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara.
  A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa, vezényel: Ferencsik János,
  rendezte: Szinetár Miklós. SLPX/MK 12187-89

    KODÁLY VEZÉNYEL. Kodály: Psalmus Hungaricus, Budavári Te Deum,
  Missa Brevis, Nyári este, Concerto. Gyurkovics Mária, Szecsődi Irén,
  Tiszay Magda, Rösler Endre, Udvardy Tibor, Faragó András,  Littasy
  György - ének. Budapesti Kórus, Magyar Állami Hangversenyzenekar, A
  Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara. Archív felvételek. SLPX
  12410-12

    BRAHMS: Magyar táncok. Rolla János - hegedű, Liszt  Ferenc
  Kamarazenekar, hangversenymester: Rolla János. (ERATO felvétel.) SLPX
  12493.

    HAYDN: A megváltó hét szava a keresztfán - zenekari változat.
  Magyar  Állami  Hangversenyzenekar,  vezényel:  Ferencsik  János.
  (Digitális felvétel, ára: 80Ft.) SLPD 12358

    HÍRES BUFFO-ÁRIÁK ÉS JELENETEK. Mozart: Zaide, Szöktetés  a
  szerájból, Figaró házassága; Rossini: A szevillai borbély, Hamupipőke;
  Donizetti: Szerelmi bájital, Don Pasquale. Gregor József - basszus;
  közreműködik Gáti István - bariton A Magyar Állami Operaház Énekkara,
  Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, vezényel: Pál Tamás. (Német és olasz
  nyelven.) SLPX/MK 12359

    CHOPIN: Huszonnégy prelűd, Op. 28., cisz-moll prelűd, Op. 45,
  Asz-dúr prelűd (1834). Ránki Dezső - zongora. SLPX/MK 12316

    WAGNER - Liszt Ferenc és Kocsis Zoltán átiratai. Liszt: Lohengrin
  - Elza nászmenete, Trisztán és Izolda - Izolda szerelmi halála,
  Parsifal - Ünnepi induló. Kocsis: Trisztán és Izolda - Előjáték; A
  nürnbergi mesterdalnokok - előjáték. Kocsis Zoltán - zongora. (Philips
  digitális felvétel.) SLPD 12494

    MAGYAR NÉPZENE III. - A Magyar Tudományos Akadémia anyagából
  közreadja Rajeczky Benjamin. LPX 18050-53

    VERDI: Ernani - opera négy felvonásban. Giorgio Lamberti, Miller
  Lajos, Kováts Kolos, Sass Sylvia, Takács Klára, Molnár András, Kovács
  Pál - ének, A Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara, A Magyar
  Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara, vezényel: Lamberto Gardelli
  (Olasz nyelven), Digitális felvétel. SLPD/MK 12259-61