Ezeregy postacím    Hát itt a címjegyzék, amit ígértünk. Úgyszólván teljes - mar
  amennyire egy ilyesfajta katalógus teljes lehet: Ugyanis; mire ez a
  lista Olvasóink kezébe kerül, egyik-másik még már biztosan elköltözött
  a helyéről, esetleg végleg lehúzta a redőnyt, mások pedig éppen most
  vétetik fel magukat a cégjegyzékbe, hogy holnaptól már büszkén és
  izgatottan reklámozzak áruválasztékukat: egyetlen előerősítőt vagy
  hangdobozt... Némi utánajárástól tehát így sem mentesíthetjük a
  címvadászokat, de azért bízunk benne, hogy katalógusunk jónéhány évig
  nem fogja érvényét veszíteni.
    A címsorok száma még több is, mint 1001 - úgy ezerháromszáz és
  egynéhány lehet, de nem mindegyik mögött áll postacím. Némelyik név
  márkajelzés csupán, s előbb még utána kell nézni, hogy vajon kié. Meg
  aztán a legtöbb gyárnak nincs is leányvállalata külföldön, kereskedők
  képviselik: ilyenkor ezeknek a nevét kell  kikeresni.  Minderre
  nyilakkal utalunk. Néha többször is ide-oda kell forgatni a lapokat,
  de a nyilak végül mindig elvezetnek valahová.
    Minél messzebbre írunk, annál kevésbé biztos a válasz. Ezért a
  tengerentúli cégeknek, legalábbis a nevesebbeknek, az európai címét is
  megadjuk. Fordítva ennek nyílván nem volna  értelme.  A  japán
  címjegyzékben tehát kizárólag a japán készülékek előállítói  és
  forgalmazói szerepelnek. Az amerikaiban megtaláljuk a japán (de nem az
  európai!) termékek importőreit is. A brit és a nyugatnémet listára
  pedig felvettük mind a japán, mind az amerikai cégek képviselőit
  (mellőztük viszont a nyugatnémet készülékek angliai; illetve az angol
  gyártmányok NSZK-beli képviseletét). Végül külön betűrendbe szedtük a
  többi európai gyárat.
    Egyéb szempontból csak alig-alig mertük szűkíteni a névsort,
  hiszen alkalomadtán bármelyik címre szüksége lehet valakinek. A
  japánokhoz különösen féltünk hozzányúlni, mert a magyar  fülnek
  szokatlan csengésű nevek nagytekintélyű céget takarhatnak; ugyebár a
  Nippon Gakkiról sem sokan tudnak, de a Yamaha márkanevet mindenki
  ismeri... Címjegyzékünknek ezt a részét egyébként a Japán EBG-ből
  vettük (Electronics Buyer's Guide, afféle Vásárlók Kalauza), és erre a
  kiadványra érdemes is Hivatkozni, ha írunk a cégeknek. Az amerikai
  lista bázisa az Audio című folyóirat, az angol címjegyzék a Hi-Fi News
  and Record Review idei különkiadásán alapul, a nyugatnémet névsort az
  NSZK-beli Hifi Évkönyv adatai alapján állítottuk össze. Az "egyéb
  európai cégekből" nincs túl sok (többségük francia); címüket onnét
  vettük, ahol találtuk. Számottevő hifi-gyárat aligha felejtettünk ki.
  Ha mégis, nagy valószínűséggel megtalálható a nyugatnémet címek
  között.
    Ezennel Olvasóink rendelkezésére bocsátjuk az Ezeregy Postacímet.
  Abban a titkos reményben, hogy ezentúl nem tőlünk fognak kérni Ezeregy
  Prospektust.