És mégis mozog... a tekercs!           Körkép a hangszedők világpiacáról,
         a mágneses és a mozgótekercses típusokról,
           az árlista aljáról és legtetejéről.
         Ezoterikus MC-hangszedők összehasonlítása:
           Dynavector Karat Ruby, EMT TSD 15,
         Fidelity Research FR1 Mk3F, Ortofon MC 30,
                Supex SD-901S.


    Aki Magyarországon hifi-készülékek minősítésére adja a fejét,
  minduntalan  defenzívába kényszerül amiatt, hogy egyesek szerint
  túlságosan magasra, mások szerint pedig túl alacsonyra helyezi a
  mércét. A permanens kétirányú védekezés előbb-utóbb tudathasadásos
  megbetegedésekre vezet, a leggyakoribb a kétoldali üldözési mánia,
  mint  tipikus  szakmai ártalom. Ámde ez a kór egyúttal acélos
  férfijellemeket kovácsol, olyanokat, mint... mint a nagy eretnekek
  voltak, akik máglyára mentek egy "i" betűért... vagy ha mégis elevenen
  kerültek ki a parázs vitából, akkor legalább utólag toppantottak egy
  nagyot, mint Galilei tette, amikor végre egyedül maradt: "Eppur si
  muove... És mégis mozog!" Kár, hogy e magasztos drámai pillanatban a
  főhősön kívül senki más nem volt jelen; örök homály fedi, hogy a nagy
  olasz vajon a mozgómágneses, vagy pedig a mozgótekercses elv mellett
  tett-e hitet.

  Az etalon megrendül

    Nem véletlenül tereltem a szót a hangszedőkre, ezekre az aprócska,
  de felettébb becses jószágokra, az audio-technika ékszereire. Jórészt
  ezek felelősek a mi kényszerképzeteinkért, mert túlságosan nagy,
  mondhatni:  antagonisztikus  ellentétet  szítanak  a  zenebarátok
  soraiban. Vannak, akik a Supraphon pickupot is elfogadnák etalonnak,
  viszonyítási pontnak, de a jólinformáltak még a sokszáz dolláros
  Ortofon MC 30-ról is kissé fitymálva beszélnek, mert (olvasmányaik
  alapján) tudni vélik, hogy ez is távol van a tökéletestől - ami persze
  megintcsak  igaz.  A  "Luxusortofont"  egyébként, mint Olvasóink
  emlékezhetnek rá 7. számunk szerkesztői jegyzeteiből, mi csak félve,
  szinte   muszájból   illesztettük   referencia-berendezésünkbe,
  magyarázkodva, ilyesfajta szemrehányásoktól tartva: "...tudják maguk,
  hol lakik a Jóisten?" Ennek pont az ellenkezője jött be: egyik
  olvasónk  azt  tanácsolta, válasszunk megbízhatóbb etalont. "Sok
  felesleges kapcsolgatástól kímélné meg magát a szerkesztőség."
    Éppen akkoriban fejeztük be, kissé csüggedten a Fono Előerősítők
  Bajnokságát.  Az  eredmény  semmiképpen  sem  állt  arányban a
  kapcsolgatások számával: egy bizonyos színvonal fölött már nem tudtuk
  eldönteni a szokásos, egyórás teszteken, hogy melyik fekete doboz szól
  természetesebben,  és  magunk  is hajlottunk rá, hogy mindezért
  "mérőműszerünket", az MC 30 hangszedőt hibáztassuk. Talán mégis le
  kéne cserélni... de mire? Levélírónk mindjárt tippeket is adott:
  Fidelity Research, Supex, EMT.
    De melyiket a három közül? És egyáltalán, miért válasszunk pont
  ebből  a  háromból?  Miért ne vegyük számításba a Denonokat, a
  Dynavectorokat, a JVC-ket, a Yamahákat és a többit, esetleg (ha már
  pickup, legyen kövér) akár a Koetsukat? Hiszen a legdrágább Fidelity
  Research árán megkaphatnánk a legolcsóbb Koetsut... Melyik az a típus,
  amelyik már éppen eléggé jó etalonnak, sőt: megközelíti a legjobbakat
  - de azért még nem annyira drága, hogy idehaza közfelháborodást
  keltsen? ("Azt mondja, kedves főorvos úr, hogy üldözési mániában
  szenvedek? Lehet - de üldöznek is!" Régi vicc, nem én találtam ki.)
    A Hifi Magazinnak persze egy vasa sincs, de kezdettől fogva
  számíthattunk néhány kereskedelmi vállalat támogatására. Éltünk a
  barátságukkal (a Spendorokat és a Quadot a RAVILL kölcsönözte, a
  Sonusokat és a Hadcock karokat az ELEKTROMODUL) - de nem éltünk vissza
  vele.  Igaz,  három  év  alatt  sok  minden  történt: komplett
  hifi-berendezések, új lemezjátszók, drága hangszedők jelentek meg a
  boltokban, mi magunk is okosabbak lettünk három évvel; indokolható,
  hogy  újabb,  pontosabb etalonra van szükségünk. Ha ki tudnánk
  választani   egy  minden  szempontból  etalonnak  tekinthető
  hangszedő-típust, bizonyára akadna, aki a kérésünkre behozná, de akkor
  biztosra kellene mennünk. Kísérletezgetésről szó sem lehet, hiszen
  ezeknek a szent skarabeusz-bogaraknak darabja legalább kétszáz dollár.
  S  nem  kevesebbet  várunk  tőlük,  mint  hogy  szavatoltan,
  megismételhetően,  demonstrálhatóan  "hifibbek" legyenek a sokkal
  drágább MC 30-nál - amelyet viszont nem nekünk kellett behozatnunk
  (nem  is  ajánlottuk volna behozatalra!), hanem egyszerűen csak
  kölcsönkértük a Hungagent Rt-től, az Ortofon képviselőjétől.
    Egy szó mint száz, mi nem vállalhatjuk a kísérleti nyúl szerepét.
  Inkább idehaza, az ismeretségünkben kerestünk "elit" hangszedőket, és
  találtunk is néhányat: nem mondhatnám, hogy olyan szaporák nálunk,
  mint gomba az erdőben, eső után. Mindegyiket meghallgattuk, és valóban
  sajátos hangképeket, érdekes hangszedő-egyéniségeket ismertünk meg.
  Mielőtt bemutatnám őket, szeretném indokolni, miért hagytuk ki ebből a
  "rundból"  a  mágneses  típusokat  - és szeretnék képet adni a
  világpiacról.

  Az MC-kultusz

    Szaktekintélyekre nem szívesen hivatkozom: a legtöbb embernek
  felborzolódik a szőr a hátán, ha tekintélyérvekkel akarnak hatni rá,
  magam is így vagyok vele - de azért elgondolkodtató, hogy a szakírók,
  amikor erősítőt, hangsugárzót kell minősíteniük, szinte kivétel nélkül
  MC-hangszedővel dolgoznak. (MC=Moving Coil, mozgó tekercs. Leírását
  lásd lapunk 4. számában, Ortofónia cím alatt.) Visszaforgatva a
  történelem  és a magazinok lapjait, érdekes megfigyelni, hogyan
  berzenkedik hol ez, hol az a kritikus az MC-kultusz ellen: "kizárt
  dolog, hogy ne lehetne ugyanilyen hangot csinálni egy mágneses
  típussal is!" - és aztán szép lassan mindenki belefárad a küzdelembe,
  kiköt valamelyik MC-nél. A rangos HiFi Stereophonie-nak ehhez két
  évtizedre volt szüksége, az angolok már évekkel ezelőtt eljutottak a
  végkövetkeztetéshez, a Hifi Magazin-nak két év után világosodott meg
  az elméje - ami nem is rossz eredmény; igaz, nekünk megvan az a
  helyzeti  előnyünk, hogy okulhatunk a külföldiek tépelődéseiből,
  vitáiból, próbálkozásaiból, vallomásaiból.
    Ez a preferencia csakis a legjobb típusokra érvényes, korántsem
  vonatkozik  azokra a hangszedőkre is, amelyek csupán a középső
  árkategóriában mozgatják a tekercseiket. És ne feledjük, az MC
  általában sokkal kisebb feszültséget ad le, mint az MM, tehát kell
  hozzá egy transzformátor vagy egy head amp (elő-előerősítő) - ezeken
  éppúgy nem lehet spórolni, mint a pickupon magán. Sajnos, eleddig
  semmiféle  takarékossági  akció  nem  vált  be.  Ha  egy
  MC-plusz-transzformátor, vagy - mert ilyen is van - egy magasjelű MC,
  amelyhez egyáltalán nem kell transzformátor, nem kerül többe a legjobb
  ADC-nél vagy Sonusnál vagy Pickeringnél, akkor valószínűleg nem is
  szól szebben, csak másfajták az erényei és a hibái - ez már ízlés
  dolga. Léteznek aztán olyan mozgótekercses hangszedők is, amelyek csak
  azért működnek az MC-elven, mert a vevő hallott már harangozni valami
  Tekercsről Amely Mozog, és most biztos megörül, hogy ő is hozzájuthat
  egyhez, és milyen olcsón...

  Három érv

    "Nagyon örvendek - mondja most az Olvasó -, hogy a szakírók ilyen
  szépen megegyeztek egymással. Volnának szívesek valami műszaki érvvel
  is indokolni, miért favorizálják az MC-ket?" Nos, vannak ilyen érvek,
  nem túl közismertek (ezt úgy kell érteni, hogy mi legalább ezekről
  tudunk). Az első és legismertebb indok szerint a mágneses hangszedők
  áttalában roppantul kényesek arra, hogy jelüket milyen impedanciával
  terheljük, ezzel szemben az MC-típusok lényegesen kevésbé "háklisak".
  Erről  majd  Sólymos  Antal  fog  többet  mondani, egy későbbi
  kiadásunkban.
    Kevésbé ismeretes, ennélfogva kevésbé ellenőrzött az az érv, hogy
  ugyanannak a barázdának a lejátszásakor az MC-modellek általában
  nagyobb energiát szolgáltatnak, mint a mágnesesek, ennélfogva nagyobb
  dinamikatartományt képesek közvetíteni. Ez meglepően hangzik, mert
  mindenki tudja a prospektusokból, hogy a mozgótekercses hangszedők
  többsége igen kis jelet ad ki - hiszen ezért kell hozzájuk az az
  átkozott kis illesztő-egység. Igen ám, de ez a kis jel: millivoltban
  mért feszültség - nem pedig teljesítmény. A teljesítmény, amelyet
  nanowattban kellene megadni, annyi, mint feszültség a négyzeten,
  osztva a lezáró impedanciával. Az MC-modellekre akár négy-ötszörte
  nagyobb érték is kijöhet, mint a mágnesesekre.
    Még kevésbé ismert érv, mondhatni teljesen ismeretlen, hogy az
  MC-rendszerek kevésbé érzékenyek a needle drag distortion-ra, azaz
  magyarul - mindjárt, csak nekigyűrkőzöm - a tűvonszolásos torzításra
  (azt hiszem, ezzel a szómagyarításommal nem fogom megnyerni a jövő évi
  három lapszámot). Arról lenne szó, hogy a hanglemez, amint hátulról
  előre elfut a hangszedő alatt, minduntalan magával ráncigálná a tűt, a
  súrlódás révén. Ez a "vonszoló" erő hozzávetőleg a tűerő egyharmad
  részét teszi ki, tehát már számottevőnek mondható, de nem konstans,
  hanem a zenei program ütemében, a tű és a barázda súrlódásának
  arányában ingadozik. Ha képes el-elhúzni magával a tűt, akkor ez már
  önmagában is nagyon kellemetlen "frekvencia-modulációt" okoz, mert a
  tűhegy hol előbbre, hol hátrább tart a műsorban a kelleténél. A
  nemkívánatos  tűmozgás  hatására természetesen elektromos jel is
  képződik a kimeneten (még ha a tű csak nagyon-nagyon kevéssé engedi
  "vonszolni" magát, akkor is), és ez olyan intermodulációt okoz, hogy -
  ha lehet - még kellemetlenebb a másiknál. Ez okozná "azt a tipikus
  fonográfhangot". A mágneses típusok állítólag mindkét torzításfajtára
  érzékenyek, ezzel szemben az MC-rendszer az egyiktől úgyszólván
  teljesen mentes, a másikra pedig nem túl érzékeny. Kétségtelen, hogy a
  mágneses hangszedőkben a mozgó rendszer többnyire roppant lazán van
  felfüggesztve, elasztikus anyagon támaszkodik - ez egybevág azzal,
  amit mondtunk.

  A fele és a duplája

    Mibe  kerül mainapság az egyszerű hifi-hangszedő, és mibe a
  luxusholmi? Megmondom kapásból: az egyik a felébe - a másik a
  duplájába. Ezt úgy kell érteni, hogy az olcsóbb típusokat hamar
  leértékelik,  és  ha valaki kiszaglássza, hol van "Sale", azaz
  kiárusítás, vagy eleve beéri a régebbi modellekkel, akkor a listaár
  feléért vásárolhat. A márkás, drága holmikra viszont egyhamar nincs
  kedvezmény,  és  mivel  ezek szinte kizárólag alacsony kimenetű
  MC-hangszedők, az árukat nyugodtan megszorozhatjuk másféllel vagy akár
  kettővel, mert illesztő-egység is kell a pickuphoz.
    Hogy ne keverjem a pénznemeket, egyetlen piacot választottam: az
  amerikait, mert véleményünk szerint még ez tükrözi a legjobban az
  árarányokat - habár, mint látni fogjuk, az európai gyártmányok itt
  automatikusan "túlárazódnak", főleg éppen az Ortofonok. Az Audio
  magazin tavaly októberi "katalógusát" vettem alapul, és mindenekelőtt
  azt böngésztem ki belőle, hogy a hangszedő-gyárak közül hányan
  ajánlanak MC-modelleket (is). Néhány évvel ezelőtt még lámpással
  kellett keresni az MC-ket a katalógusokban, most viszont úgy látszik,
  mindenki megszimatolta a nagy üzletet: az itt szereplő 52 cégből 34
  kínál mozgótekercses hangszedőt is - s közülük 21 kizárólag azt! Ez
  még akkor is elképesztően nagy szám, ha kivonjuk belőle a hét-nyolc
  kis audiofil céget, amelynek csak egyetlen hangszedője van és azt is
  mástól rendeli. (A Linn Asak például nem más, mint egy speciális
  kivitelű Supex.)
    A mágneses hangszedők listaára 30-35 dollárnál kezdődik, ennyibe
  kerül a legolcsóbb Pickering vagy Stanton. Az ADC, az Audio-Technica,
  a B&O, az Empire, a Goldring, a Shure pickupjait nem adják alább
  ötvennél, az Ortofon FF15 XE/II-ért hatvanat kérnek (!!!) - ami nem
  jelenti, hogy ezek bármelyikét ne lehetne megszerezni 20-25 dollárért,
  és persze a gyári ár még ennél is alacsonyabb. A legdrágább mágneses
  hangszedők közül táblázatba foglaltam néhányat:

  Shure V15/III-HE                         133;-
  Sonus Gold Blue                         165;-
  Ortofon VMS 30/II                        175;-
  Shure V15/IV                           195;-
  Empire EDR-9                           200;-
  Grace F-9E                            200;-
  Ortofon Concorde 30                       200;-
  Technics EPC-205C Mk3                      210;-
  Pickering XLZ/7500S és XSV/5000                 220;-
  ADC ZLM                             235;-
  B&O MMC 2OCLC                          240;-
  Goldring G900/IGC                        240;-
  Sonus Dimension 5                        250;-
  Stanton 981 LZS és HZS                      250;-
  Audio-Technica AT 25                       275;-
  Sonus Dimension 5 Calibrated                   350;-

    Megjegyzéseim: feltűnő az Ortofonok abnormális ára. A Pickering
  XLZ/7500S mágneses rendszerű, de alacsonyjelet ad ki, illesztő-egység
  kell hozzá. A Shure V15/V tavaly ősszel még nem volt forgalomban.
  Hiányzik a katalógusból a Grado, amelynek 50, de 500 dolláros
  pickupjai is vannak. Végül nem szerepel táblázatomban két olyan
  hangszedő, amely nem mozgótekercses, de nem is mágneses, hanem
  kondenzátor- (elektrét-) rendszerű: a 265 dolláros Micro Acoustics 635
  és a 600 dolláros Win SDT-10.
    Az MC-mezőny 100 dollárnál indul, a Satin M-117Z és a Concord CMC
  100 jelű, magaskimenetű típusokkal, ezekhez nem kell trafó, akárcsak a
  valamivel drágább Adcom HC-E, Audio-Technica 30 HE és Pioneer PC-4MC
  típusokhoz sem; utóbbit egyébként ebben a számunkban teszteljük, a
  Bemutatjuk rovatban. Az egyetlen ígéretes hangszedő ebben a csoportban
  a legolcsóbb Dynavector, a 1OX/II, 126 dollárért. Önmagában nem
  drágább, de trafóra szorul, és így mégis magasabb árkategóriába
  tartozik a 100 dolláros Sony XL-33, a Denon DL 300 és a nálunk is
  kapható Technics EPC 300 MC. Valamelyest drágább a Premier LMS, a
  Yamaha MC-7, a Signet MK 110E, az Audio-Technica 30E és a nagyobbik
  Technics, a 310 MC.
    A  számunkra különösen érdekes típusok közül 175 dolláros a
  magaskimenetű Supex SD-901 Super. Az Ortofon ára megint abszurd: az MC
  10/II-ért 195 dollárt kérnek. A Fidelity Research FR1 Mk3F jelenleg
  265, a Dynavector Karat Ruby 290 dollárba kerül. Valamennyi az
  MC-középkategóriába tartozik. És most lássuk a High Society-t, a Felső
  Tízezret:

  Micro Seiki LC 80W Improved                   400;-
  Mission 773                           400;-
  Cotter ADB-1                           400;-
  Linn Asak                            450;-
  EMT XSD 15                            500;-
  Supex SDX-1000                          500;-
  John Marovskis MIT-1                       550;-
  Stax CP-Y                            560;-
  Denon DL-305                           600;-
  Grace F-11                            600;-
  Koetsu Black                           600;-
  Ortofon MC 30                          700;-
  Fidelity Research MC-702                     700;-
  Sony Espirit XL-88D                       1000;-
  Dynavector Karat Diamond (DV-100D)               1000;-
  Koetsu Onyx                           1100;-
  Signet TK 100LC                         1200;-

    Az árak itt már rég elveszítették kapcsolatukat a realitásokkal...
  azaz, annyiban reálisak, hogy képesek kihívni egy szűk vevőkör
  kíváncsiságát, sznobizmusát, szerzési dühét. És reklámot csinálnak a
  cég szerényebb gyártmányainak.
    Illesztő-egységekről ezúttal nem közölt adatokat az Audio, de az
  "elit" transzformátorok és elő-előerősítők ára ugyancsak rémisztő.
  Például a Cotter-féle trafó 650 dollárba kerül, jóval többe, mint a
  Cotter neve alatt forgalmazott hangszedő. Sajnos, aki ragaszkodik a
  valóban elsőosztályúhoz, annak el kell fogadnia a jelszót: dupla vagy
  semmi.

  Az etalon helyreáll

    Node most aztán gyerünk haza... és próbáljunk meg felhajtani
  néhány olyan hangszedőt, amellyel próbára tehetjük az Ortofon MC
  30-at. Előrebocsátom, hogy ezeket a szeánszokat nem előzte meg a
  szokásos műszeres mérés. Általában napközben ültünk össze, váltott
  legénységgel, néha csupán ketten-hárman; és magam vagyok az egyetlen,
  aki  valamennyi  meghallgatáson  jelen voltam. Beszámolóm erősen
  szubjektív, és sok spekuláció tarkítja. Helyenként főleg a saját
  véleményemet hangsúlyozom, másutt - amikor úgy éreztem, nem tudtam
  eléggé koncentrálni - inkább a többiekét. Végül is arról van szó, hogy
  kiválasszuk a legtermészetesebben szóló, leginkább semleges hangú,
  etalonnak leginkább elfogadható típust.
    Szaller László, győri olvasónk elhozta magával két audiofil
  barátját és Fidelity Research hangszedőjét, az FR1 Mk3F jelűt,
  amelyről már sok jót hallottunk, s amelytől a legtöbbet vártuk, annak
  ellenére (vagy éppen amiatt), hogy az FR-ek közül ez a második
  legolcsóbb. Nos, az Mk3F úgyszólván "hazavágta" az Ortofon MC 30-at.
  Annyival  szellősebbnek,  levegősebbnek,  könnyedebbnek találtuk a
  hangképét,  hogy máris rohantam elújságolni Sólymos Antalnak és
  házizsürink többi tagjának, hogy "eeekkora halat fogtunk", nézzék meg.
  A próbát egyébként már csak azért is meg kellett ismételni, mert nem
  volt nálunk hangnyomásmérő, a két hangszedő hangerő-szintjét csak
  fülre egyeztettük, márpedig ez kockázatos dolog, ugyanis általános
  tapasztalat, hogy két hasonló készülék közül mindig a hangosabbik szól
  jobban. A "szintezés" egyébként időtrabló munka. A mérőlemez jele
  erősen ingadozik, a mérést többször is meg kell ismételni, és a végén
  is  csak  annyit vehetünk biztosra, hogy a két hangszedő jele
  csatornánként  és  1 kHz-en nem tér el jobban, legfeljebb fél
  decibelnyivel. Pedig még ennyi is zavaró lehet.
    Nos, ha zenész volnék, elmondhatnám: másodszorra már becsülettel
  hangoltunk... és a koncerten most bizony realisztikusabb hangok
  szólaltak meg. Kétféle "hangszert" hallottunk most is, de nehéz volt
  választani köztük. A szavazatok megoszlottak; jómagam és az FR
  tulajdonosa is inkább az Ortofont véltük jobbnak. A Fidelity Research
  most is könnyedebben, levegősebben szólt, de kissé érdesen is;
  hangképe nem volt eléggé kiegyenlített, a középsáv mintha kiürült
  volna valamelyest. Említettem, nem mértük meg ezt a hangszedőt, de
  azok a frekvenciagörbék, amiket a külföldi újságokban láttam róla,
  megerősítik  benyomásainkat.  Kicsit  olyanok, mint - hogyan is
  szemléltessem őket - mint a könyvek súlya alatt enyhén meghajló
  könyvespolc. Ugyanilyen a görbéje a drágább FR MC-201-esnek is, és
  nini! a HiFi News áprilisi számában azt írják róla, hogy kitűnő
  pickup, de a hangképe kissé "szétesik", mélyekre és magasakra.
  Lehet, hogy az FR-hang szebb az Ortofonénál, de nem korrektebb.
    A második összejövetelen egyébként jelen volt Bogdány János
  barátom  is, aki szintén hozott magával egy parányi ékkövet, a
  Dynavector Karat Rubyt. (Ez az a hangszedő, amelyiknek a tűszára egy
  rubinrudacska.  A sokszorta drágább Karat Diamond tűszára pedig
  gyémánt.) Miután már csak egyetlen meghallgatásra maradt időnk, úgy
  döntöttünk, hogy félretesszük az Ortofont, és a Fidelityt hallgatjuk
  tovább, mielőtt Laci visszavinné Győrbe.
    Egy  kis  közjáték:  eddig  jól megvoltunk az Ortofon T-30
  transzformátorral. Rendkívül tisztahangú kis szerkezet, s ráadásul
  többféle bemenetet kínál, azt a látszatot keltve, hogy univerzális.
  Ötféleképpen  használható:  3, 6, 12, 24 és 48 ohmos bemeneti
  impedanciára. Csakhogy már a Fidelity Research is jobban szeretett
  volna 100 ohmot, a Dynavectorhoz pedig nem kevesebb, mint 450 ohm az
  optimális érték. Így aztán az FR-t az Ortofon trafó 48 ohmos bemenetén
  használtuk, a Dynavectort pedig a saját, amannál háromszorta olcsóbb
  transzformátorával.
    A mérkőzés most is döntetlenül végződött. (Mindkét "tulaj" a saját
  hangszedőjét hallotta jobbnak, vagyis a gazda szeme még vaktesztben
  is hizlalja a jószágot.) Magam akkor a Rubyt hallottam jobbnak, de nem
  vagyok  biztos  a  dolgomban,  és  inkább  az ellenvéleményeket
  hangsúlyozom, különösen, mert ezek megegyeznek néhány olyan, külföldi
  szakvéleménnyel, amelyet vaktesztünk résztvevői nemigen ismertek.
  Eszerint a Dynavector hangképe egy kissé "forward". azaz előtérbe
  nyomuló, bár így is tiszta és részletező, csillogó - mások szerint
  kicsit érdes. Az FR sokkal hátrábbról szól, sokkal inkább "felnyitja a
  falakat". Én gyakran fátyolosnak éreztem, bár másféleképpen, miatt
  előzőleg az Ortofont.
    Jó lett volna befejezni a kört és meghallgatni a Rubyt az MC 30
  ellenében, de erre már nem volt idő; talán majd máskor. A dolog így is
  világos: mind a Ruby, mind az FR1 Mk3F nagyszerű hangszedő, de nem
  merek  megesküdni,  hogy  felülmúlnák  a  persze sokkal drágább
  Ortofon-csúcsmodellt. Nekik is van "egyéniségük" - és ez egyben azt is
  jelenti, hogy nem semlegesek. Talán még az MC 30 a semlegesebb, kár,
  hogy annak meg egy kicsit fátyolos a hangképe, legalábbis a másik
  kettőhöz képest.
    Ezért is örülök, hogy Benisz József jóvoltából kipróbálhattam egy
  harmadik hangszedőt, egy Supexet - nagy név az is. Igaz, az SD-901 S
  kivételesen nem alacsonyjelű, hanem magaskimenetű típus, ezért talán
  nem teljes mértékben reprezentálja a Supex-famíliát, habár egy-egy
  hangszedőcsaládnak  általában megvan a maga megváltoztathatatlan,
  jellegzetes hangképe. Nos: megint két eltérő hangkép, önmagában
  mindkettő tiszta és kiegyenlített, csak az egyik kicsit túl élénk, a
  másik meg egy kicsit fátyolos. Őszintén szólva, én akkor az utóbbira
  adtam több pontot, de miután kiderült, hogy az a Supex, súlyos
  kétségeim támadtak. Nem, nem sznobizmusból. Inkább azért, mert az
  Ortofonról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy túlságosan
  élénk volna a hangképe. Ha valamely hangszedő fátyolosabban szól az MC
  30-nál, akkor holtbiztos, hogy kettőjük közül az Ortofon áll közelebb
  az ideálishoz, és ennek hosszabb távon feltétlenül ki kell derülnie.
  Mellesleg, a Supex-hangról valóban olvastam már olyasmit, hogy "ködös"
  (dull), és Colloms egyik tesztkönyvében megtaláltam az SD 9015
  frekvenciagörbéjét: bizony, meredeken lejt balról-jobbfelé. Ettől még
  lehet kitűnő hangszedő, de előerősítőket nem szívesen minősítenék
  vele: mindig az jönne ki jobbnak, amelyiknek több magasa van. (Le kell
  szögezni viszont, hogy az eddigiek közül a Supex a legjobb biznisz,
  mert transzformátor nélkül tudja, amit tud.)
    Utoljára hagytam az adut: az EMT TSD 15-öt, a világ legismertebb
  stúdióhangszedőjét. Gyakorlatilag azonos az amerikai listán szereplő
  XSD  15-tel, csak azt SME-rendszerű fejszerelvénybe építették, a
  stúdióváltozat "závárzata" pedig ettől valamelyest eltér. Mi amúgyis
  kiszereltük a betétet a kagylóból, és a szokásos két csavarral fogtuk
  fel a Hadcock hangkarba. Az EMT egyébként valamikor nagyon-nagyon
  régen  az  Ortofontól  vette  át e robusztus, tönkretehetetlen,
  mindent-lejátszó hangszedő licencét, s aligha változtatott rajta túl
  sokat.
    (Illik  elmondanom,  hogy  az EMT-t kivételesen nem kellett
  kölcsönkérni  senkitől, lévén ez a Hifi Magazin szerkesztőjének
  egyetlen, féltve őrzött magántulajdona, egészen a szeánsz végéig,
  amikor is habozás nélkül és jutányos áron átengedte Horváth Ivánnak...
  aki azt állította, hogy ennyiért neki megéri, mert van ő annyira
  sznob, és igenis ambicionálja, hogy legyen neki egy EMT-je. Még
  annyit, hogy a címlapunkon látható szerkezet nem más, mint egy EMT
  hangszedő és a mozgórendszere; remélhetőleg jól látszanak rajta a
  tekercsvégek.)
    Egyszer, futólag kipróbáltuk már az EMT TSD 15-öt, de akkor egy
  régebbi példánya volt a kezünkben. A transzformátora is nagyon
  gyöngécskének bizonyult (lehet, hogy ez meg az Ortofon STM-72 trafónak
  volt az előde?), s egyáltalán, a zenét egészen más körülmények között
  hallgattuk,  mint mainapság szoktuk. Most viszont egy vadonatúj
  példányt illeszthettünk kontrollberendezésünkbe.
    Annakidején azt írtuk róla (HFM 1. szám, 14-15. oldal), hogy a
  basszusában nincs elég graft. Hát, mit is mondjak... amióta lemezt
  hallgatok, még sosem hallottam ilyen basszust. A nagydob, a mélygitár
  szinte elsöprő erővel indul meg, és olyan dinamikai szélsőségeket
  éreztet, hogy emellett laposnak érzem minden más hangszedő basszusát.
  Hasonlóak  a "csinnek" is: jól definiáltak, egy pillanatra sem
  fátyolosak (bár egy kicsit érdesek). És az EMT nemcsak az elektronikus
  hangszereket tolmácsolja ilyen meggyőzően. Az Opus-lemez akusztikus
  gitárjai ugyancsak megelevenedtek tőle - talán egy kicsit túlságosan
  is csengtek-bongtak.
    Másik híres svéd demonstrációs lemezünkön, a Propriuson éppen
  ekkoriban fedeztem fel egy gyönyörű kis kórusművet, egy múlt század
  eleji komponista karácsonyi dalát ("Julsang"). Magányos női hang szól
  a templomban, magasan, csengőn és végtelenül tisztán. Az orgona
  leges-legalsó sípjai tartják vele a zenei egyensúlyt; a mélyhangok
  szinte szemmel láthatóan gördülnek elő. A végén a refrént már a
  vegyeskar énekli, lelkesen és hangosan. Szépen szól ez a lemez az
  Ortofonnal  is,  de  amikor  az EMT-vel tettük fel, eltűntek a
  hangdobozok, falak nyíltak meg, feltárult a templom belseje - ezt az
  élményt azóta sem tudom felidézni, semmiféle más hangszedővel. Az EMT
  varázsa azonban, sajnos, csak addig tart, amíg meg nem szólal a kórus.
  Akkor  minden  összeomlik:  a  sztereó  kép elbizonytalanodik, a
  mélységérzet alábbhagy, a hangkép kuszává válik, hiányoznak a férfiak
  az énekkarból... Átkapcsolva az MC 30-ra, visszaáll a rend, a zenei
  egyensúly és a vallásos áhitat.
    Hát ez a baj az EMT-vel: nem szereti a nagy hangtömegeket, a
  szimfonikus zenekart, egyáltalán: azt, ha sokan játszanak sokfélét
  egyszerre.   Minden   egy   nagyszerű   basszusra  és  egy
  felső-magastartományra épül, a kettő között valami nem stimmel, és az
  is kétséges, hogy a felharmonikusok vajon hiánytalanul megvannak-e.
  (Később előkapartam a hangszedőhöz mellékelt eredeti frekvenciagörbét;
  eltérően a kommersz cégektől, az EMT ezt nagyon becsületesen rajzolja
  fel. A görbe csak két helyen éri el a vonalat: a legalsó két oktávban,
  és aztán már csak 15 kHz-en. Utána újra ereszkedik.) Az MC 30 nem
  képes olyan "bravúrokra", mint a TSD 15, de gyakorlatilag egyformán
  szól bármiféle zenén, egyik hangszert sem emeli ki a másik rovására.
  Ahogy ez egy zenehallgatásra szánt eszközhöz illik: reprodukál - az
  EMT viszont egy kissé maga csinálja a zenét. Ez néha csodálatraméltóan
  sikerül neki, de a hangja többnyire színezett, mesterséges, gyakran
  rossz értelemben véve hifi.
    Bizonyára sokan kíváncsiak rá, hogyan szólhat az EMT, nem az MC
  30-hoz, hanem az idehaza is kapható, olcsóbb Ortofonokhoz képest.
  Engem is érdekelt a dolog, volt is nálam egy MC 10-es (MC 20-ast,
  sajnos,  nem tartottam "raktáron"). Az EMT erényei most jobban
  érvényesültek.  A  kis Ortofonnak kevésbé voltak természetesek a
  magashangjai; kissé mágnesesnek hatott - pedig (figyelem!), az MC 10
  általában még az olcsó STM-72 trafón át is tisztábban szól, mint a
  mágneses  hangszedők  többsége.  A  középtartományát  viszont
  kiegyenlítettebbnek hallottam, újabb bizonyságául annak, hogy az EMT
  középhangjai  nincsenek  teljesen rendben. Könnyűszerrel találtam
  olyan zenei részleteket, amelyek inkább szerették az MC 10-est, mint a
  híres  stúdióhangszedőt.  És  gyanítom, hogy már az MC2O/II is
  természethűbb hangvisszaadásra képes, mint az EMT.

                   *

    Hát ennyit sikerült megtudnunk a márkás MC-hangszedőkről. Azt
  hiszem, egyelőre megmaradunk régi etalonunknál. Igaz, magas ára
  ellenére is csak ugyanabba a kategóriába sorolandó, mint az FR1 Mk3,
  mint  a  Karat Ruby, mint a közép-Supexek. Tehát kétségtelenül
  túlárazott hangszedő. De nagyon jó túlárazott hangszedő. (Ezt a
  szójátékot  az  Audio Critic-ből loptam. Ott a Grado-ról írtak
  ilyesmit.)
    Mágneses hangszedőt nem neveztünk be ebbe a versenybe. Megvallom,
  ma már kételkedem benne, hogy szabad-e mást választani etalonnak, mint
  egy jó MC-típust. Félreértés ne essék, használjuk majd ezután is a
  Sonust,  a  VMS-t,  az  FF15-öt és a többit: akkor, ha velük
  egy-kategóriájú  hangszedőt  kell  tesztelnünk.  De az erősítők,
  hangdobozok minősítéséhez elengedhetetlen a tiszta forrás: az MC-hang.
    Ez még akkor is így van, ha a két hangszedő-csoport hangképe nem
  válik is el élesen egymástól. (Rövidteszteken bárkit meg lehet
  téveszteni.) Magam egyébként is azt vallom, jobb ma egy jó mágneses,
  mint holnap egy rossz mozgótekercses. Hosszútávon azonban felismerhető
  egy  tendencia: a jó MC-hangszedőnek (akár az MC 10-esnek is)
  nyugodtabb,  lágyabb  a  hangja,  kevésbé  lemezjátszós, kevésbé
  hangszórós, mint a mágneses pickupoké. És ez már önmagában véve is
  figyelemreméltó erény; még ha hibákkal párosul, akkor is. Ezért olyan
  szkeptikusak a szakírók, valahányszor egy nívós mágneses hangszedőt
  kell  tesztelniük.  "Valóban  nagyon szépen szól" - ismerik el
  fennhangon, hogy aztán a bajuszuk alatt ezt dünnyögjék: "És mégis
  mozog..."
    A tekercsre gondolnak.

                               Darvas László