Mitől búg az MC?    A lemezjátszó ma is a legfontosabb műsorforrásunk, és ennek a
  legjobb a hangminősége is (mivelhogy a rádióból és a magnóról is
  többnyire csak a lemezműsor másolata szól). De a lemezhallgatók öröme
  ritkán  zavartalan, és amióta nálunk is mind többen használnak
  mozgótekercses  hangszedőt,  különösen sokan panaszkodnak, hogy a
  berendezésük búg, rádióadók és CB-párbeszédek hangja keveredik a lemez
  műsorával, avagy időnként ismeretlen eredetű kattanások hallatszanak.
  Panaszkodnak persze még sok másra is, de ez az a három hiba, amely -
  habár a mágneses hangszedők tulajdonosait is bosszanthatja -, az
  MC-birtokosoknak úgyszólván megkeserítheti az életét.
    Az  MC-hangszedők  (többnyire)  lényegesen  kisebb  kimeneti
  feszültséget szolgáltatnak, néhány tized millivoltot mindössze, és ez
  a parányi jel meglehetősen érzékeny a fentebb említett zavarokra. A
  kis feszültséget transzformátorral, elő-előerősítővel kell illeszteni
  a  szokásos  RIAA-korrektorhoz,  és  a  plusz-készülék  tovább
  súlyosbíthatja a bajokat. Olvasóink panaszos levelei nyomán most
  megpróbáljuk "elsősegélyben részesíteni" az erre rászorulókat, hogy
  biztonsággal felismerhessék a hibák okát. Sajnos, nem ajánlhatunk
  olyan  "univerzális"  eljárást, amely minden esetben célravezető
  lehetne. Mint látni fogjuk, legfontosabb eszközünk: a türelem a
  kísérletezéshez. (Nem foglalkozunk itt a lemezjátszás számtalan egyéb
  gondjával-bajával, például azzal, hogy néha túl sok vagy túl kevés a
  magashang, holott az erősítő és a hangszedő külön-külön kifogástalan.
  Ezekről az illesztési problémákról egy más alkalommal írunk.)
    Búgáson most azt a bizonyos 50 Hz-es hálózati frekvenciát értjük,
  amely  halkabban-hangosabban, de beszűrődik a zenébe. Állítsuk a
  hangszínszabályozókat lineárisra, iktassuk ki (ha lehet) a fiziológiai
  hangerőszabályozót, és a hangerőszabályozóval állítsuk be az átlagos
  hangerőt. Tartsuk bekapcsolva a lemezjátszót, vigyük a kart a lemez
  fölé, de ne engedjük le a tűt a barázdába. Ha a szokásos, halk,
  egyenletes alapzajon túlmenően búgást is hallunk, amely csak akkor
  szűnik  meg,  ha  kihúzzuk  a  lemezjátszó  hangfrekvenciás
  csatlakozódugóját az erősítőből (persze, ehhez előbb gondosan le kell
  venni a hangerőt!) akkor a következőkre gyanakodhatunk.

    1. Valamelyik készülékünk hálózati transzformátorának, hálózati
  vezetékének   zavaró   tere  "rászór"  a  hangszedőre,  az
  illesztőtranszformátorra, a lemezjátszó hangfrekvenciás kábelére.
    Próbáljuk meg a készülékeket (köztük az illesztőtranszformátort)
  egyenként óvatosan más helyzetbe fordítani, emelgetni, tologatni.
  Keressük meg a legjobb elrendezést, amelyben a búgás csak minimális.
  Ezután  nagy-nagy  türelemmel  hajlítgassuk-tekergessük  ide-oda a
  lemezjátszóból az erősítőbe futó vezetéket. Ezzel érdemes nagyon sokat
  kísérletezgeni,  akár  negyedórákon  át  is.  Ne veszítsük el a
  türelmünket:  előfordul, hogy a vezeték egy egészen váratlan, a
  többitől alig-alig különböző "konfigurációjában" a búgás hirtelen a
  tizedére  csökken. Próbáljuk az árnyékolt vezetéket "8" alakúra
  hajlítani,  viszont  kerüljük  a "O", azaz karika-alakzatot, és
  semmiképpen  se  vezessük  párhuzamosan a hálózati vezetékkel, a
  hangszóró-kábelekkel.  Kerüljük el minél messzebbre a készülékek
  hálózati transzformátorát: gyakran azok szórt mágneses tere a főbűnös.

    2. Nagyfrekvenciás zavarok. Ezek nem búgással, inkább valamiféle
  "kerregéssel"  járnak.  Egyik  válfajuk,  amely főleg Budapesten
  ismeretes, a nagyteljesítményű tv-adókból származó "kerregés" (50
  Hz-es képszinkron-impulzusok). Ha valóban ez a baj, hamar rájövünk
  abból, hogy a tv-adás szünetében a kerregés is szünetel. Ezen
  túlmenően különféle rádióállomások műsorát, CB-beszélgetéseket is
  képes "fogni" a lemezjátszó, az erősítő. Az ilyesfajta zavarok
  elhárításához  általában  bele  kell nyúlni a készülékbe; ilyen
  módosítást javasoltunk 3. számunkban a Dansk 3F rádióhoz.
    Csökkenti a búgást és a nagyfrekvenciás zavart, ha egy 1-4,7 nF
  értékű, kerámia kondenzátorral összekötjük a lemezjátszó testét (fém
  vázát) a hangszedőnek a hangkar aljánál kilépő "hideg" pontjaival.

    3. Ha mindezekkel nem értünk el eredményt, akkor a búgás nagy
  valószínűséggel  a  hangkar vékony vezetékének és a lemezjátszó
  árnyékolt vezetékének összekapcsolásából ered, illetve abból, ahogyan
  ez a kábel az erősítőhöz csatlakozik. Mindenekelőtt ismernünk kell a
  nemzetközi jelöléseket:

  Bal csatorna "meleg" pontja=fehér (betűjele: L)
  Bal csatorna "hideg" pontja=kék  (betűjele: LG)
  Jobb csatorna "meleg" pontja=piros (betűjele: R)
  Jobb csatorna "hideg" pontja=zöld (betűjele: RG)

    A  hangszedő  árnyékoló  buráját  az egyik csatorna "hideg"
  kivezetéséhez kötik, már gyárilag, de előfordul, hogy ezt mégis
  elmulasztják  -  érdemes ellenőrizni. Ezt a vezetéket esetleg a
  fejtartóhoz,  a  felerősítő  csavarok valamelyikéhez is célszerű
  hozzákötni. A hangkar kivezetését többnyire közvetlenül a kar alatt
  kötik  össze  az árnyékolt kábellel, amely aztán az erősítőhöz
  csatlakozik. A lemezjátszó fém vázát külön vezetékkel szokták az
  erősítő földelésére kötni, és ez is a korrektebb megoldás. Az
  RCA-rendszerű  ("Cinch")  csatlakozóval  ellátott  lemezjátszókon
  általában megtaláljuk ezt a külön földelő vezetéket is. Az Európában
  használatos, ötpólusú csatlakozódugóval szerelt lemezjátszókkal több a
  gond, mert ezeken egyetlen pontra kötik a két csatorna "hideg" pontját
  és a lemezjátszótestet is. Ilyenkor azzal segíthetünk a bajon, hogy az
  előbb említett test-pontot elbontjuk a "hideg" vezetékektől, és egy
  utólag beépített vezetékkel az erősítő földelésére kötjük.
    Gyakran a különféle toldalékok, adapterek, átalakítók okozzák a
  búgást,  például  akkor,  amikor  ötpólusú  csatlakozót  kötünk
  RCA-readszerűhöz  vagy  megfordítva.  A  hazai  forgalomban levő
  lemezjátszókhoz gyakran mellékelnek ilyen átalakítót, szerencsére ezek
  többsége módot ad a külön földelésre.
    Nem egyszer az erősítő bemenetén keletkezik "földhurok", innét is
  eredhet a búgás. A harangcsatlakozókon hátul mindkét csatorna "hideg"
  pontja össze van kötve a csatlakozóhüvelyekkel, és ha MC-hangszedőt
  használunk transzformátorral, a transzformátor és az erősítő bemenet
  között  földhurok alakul ki. Gyakran segít, ha egyszerűen csak
  elbontjuk  valamelyik  csatornán a csatlaknzóhüvelyről a "hideg"
  vezetéket:  határozottan csökken a búgás. Riasztó példa, hogy a
  nagynevű  Dual egyik legdrágább készülékén (CS 731Q) az eddigi
  módszerek egyike sem segített: kénytelenek voltunk egy hajlékony
  fémlemezből árnyékolást készíteni a lemezjátszón belül... Ez a fajta
  beavatkozás azonban már komolyabb gyakorlatot igényel.
    Mint  látjuk:  nincs  általános  recept,  ráadásul  más-más
  készülék-kombinációk  búgását  esetleg  más-más  módszerrel lehet
  megszüntetni. Kísérletezni mindenesetre érdemes: a legtöbb esetben
  sikerülni fog csökkentenünk ezt a kellemetlen, mélyfrekvenciás zajt.
  Sőt, az eddig leírt eljárásokkal egyszersmind a nagyfrekvenciás
  zavarérzékenység is alábbhagy, és kevésbé fogjuk hallani azokat a
  kattanásokat  is, amelyeket a legkülönbözőbb hálózati készülékek
  ki-bekapcsolása  okoz.  (A  hibás,  elhasználódott,  "beégett"
  kontaktusoknál a kapcsolás pillanatában egy nagyfrekvenciás jelekben
  gazdag, miniatűr elektromos ív keletkezik: ez is rádiófrekvenciás úton
  szól bele a lemezjátszó műsorába.)
    Kétségtelen:  más-más  oka van a búgásnak, a kerregésnek, a
  kattogásnak,  a CB- és rádiózavaroknak - de valamennyit nagyon
  hasonlatos módon lehet megszüntetni.

                               Sólymos Antal