MOD: A módosítás kockázatai    Csaknem két éve már, hogy 3. számunkban megindítottuk a MOD
  rovatot, amelyben a gyári készülékek módosításával foglalkozunk.
  Indítékainkat aligha kell felsorolnunk, hiszen mindenki tudja, hogy a
  legtöbb bolti masina vagy nem szól olyan jól, ahogyan szólhatna, vagy
  pedig a tervezők "kispóroltak" a gépből egy-egy fontos szolgáltatást,
  funkciót, és ezt pótolni kellene. Bizonyítják ezt Olvasóink levelei,
  amelyben újabb tanácsokat kérnek, vagy éppenséggel ők ajánlanak -
  gyakran ígéretes - módosításokat Annak idején nem határoztuk meg
  pontosan, hogy tulajdonképpen mire is vállalkozhatunk. Nem is tudtuk
  volna pontosan meghatározni. Most talán, némi tapasztalat birtokában,
  már  megpróbálhatjuk összefoglalni a módosítások lehetőségeit és
  kockázatait.
    Igazi MOD-nak nyilván azt tekinthetjük, amelyre nagy szükség van,
  s amely a legkevesebb munka, költség és idő fejében a legnagyobb
  eredményt hozza. Sajnos, a képlet ritkán áttekinthető: az eredmény nem
  teljesen  egyértelmű  -  s általában figyelembe kell venni más
  szempontokat is. Vegyük sorba, mi mindent kell mérlegre tenni, amíg
  egy-egy modifikációt elfogadunk, megvalósítunk - vagy végleg elvetünk.

  1. Csakis a boltból!

    Milyen készülékek feljavításán törjük a fejünket? Erre könnyű
  válaszolni:  kizárólag  olyan  gépek  jöhetnek  szóba,  amelyek
  Magyarországon bolti forgalomba kerültek, mégpedig elfogadhatóan nagy
  tételben. A modifikáció csak ekkor éri meg (számunkra) a fáradságot,
  mert ekkor közérdekű - még ha ténylegesen csak kevesen fogják is
  megcsinálni. Ritka, magánúton beszerzett típusokkal nem foglalkozunk,
  még akkor sem, ha a BÁV üzleteiben is van belőlük néhány példány.
    (Ezekről a többnyire használt masinákról egyébként is nehéz
  megállapítani, mire képesek valójában. Szervízkönyv, persze, soha
  sincs hozzájuk; gyakran még a kapcsolási rajzuk is hiányzik.)

  2. (Legalább) minimális minőség

    A módosításnak az a legfőbb értelme, hogy jobbá tegyük velé a
  készüléket. Erre - látszólag - akkor a legnagyobb az esélyünk, ha
  gyöngécske masinát választunk, hiszen azon bőven van javítanivaló, az
  eredmény pedig látványos lesz. A dolog azonban nem ilyen egyszerű.
  Hiába javítjuk fel a készülék egyik-másik műszaki jellemzőjét, ha a
  többi alapvetően gyenge: az összhatás változatlan marad. Sajnos, az
  olcsóbb készülékek paraméterei között többnyire "megvan az összhang".
  A legjobb példa erre a lengyel gyártású M 531S kazettás magnó. Nagyon
  sokan  kérték, keressünk valamiféle MOD-ot, amellyel csökkenteni
  lehetne e magnó kellemetlen zaját. Nem vállalkoztunk a feladatra,
  holott a zajt - néhány tranzisztor és egyéb alkatrész cseréjével -
  valóban redukálni lehetne. Ámde az M 531S ezenkívül még számos
  betegségben   szenved.   Magas   a   nyávogása,  szegényes a
  frekvenciaátvitele, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ezeken a
  bajokon már nem lehet segíteni egyszerű modifikációval. Szinte mindent
  újra  kellene tervezni. Mi nem vállalkozhatunk egy-egy készülék
  általános műszaki színvonalának feljavítására, csak egy-egy olyan hiba
  kiküszöbölésére, amely indokolatlanul alacsonyan tartja a készülék
  átlagos (tehát: elfogadható) minőségét.

  3. Mérték és érték

    Az egyszerű megoldásokat keressük - de mi számít egyszerűnek? A
  "szakmabeli", aki rendelkezik a kellő ismeretekkel és rutinnal,
  egyszerűnek ítél viszonylag bonyolult, költséges megoldásokat, és
  ezeket akár sportból is képes végrehajtani, függetlenül attól, hogy
  akkor már akár egy új készüléket is építhetne. Ámde minden konstrukció
  gazdaságossági  számításokon  alapul,  s  ugyanez  vonatkozik a
  modifikációra  is.  Többen  is  tudósítottak  bennünket  olyan
  Orister-módosításról, amely kétségtelenül igen jó eredményt adott, de
  ennek az volt az ára, hogy ki kellett cserélni a teljes előerősítő
  részt, át kellett alakítani a bemeneti választókapcsolót, ki kellett
  iktatni a hangszínszabályozó fokozatot, kisebb változtatásokat kellett
  végrehajtani  a  teljesítményfokozaton...  s maradt eredetiben: a
  hálózati  tápegység  és  a  doboz. Véleményünk szerint ilyenkor
  kifizetődőbb egy teljesen új készüléket építeni - esetleg vásárolni.

  4. Melyik ujjunkat harapjuk meg

    Igyekszünk  megtartani  a  készülék  eredeti  állapotát  és
  szolgáltatásait. Ez már önmagában is kompromisszumra kötelez. Például
  a Merkury rádió átalakításán sokat töprengtünk (és a töprengést még
  nem fejeztük be). Sokan kérik egy monitorkapcsoló beépítését, de akkor
  meg kell változtatni a bemeneti jeleket fogadó illesztő-fokozatot - és
  akkor azt már rögtön úgy kellene kialakítani, hogy nagyobb bemeneti
  jelet tűrjön el, ugyanis ez a paramétere igencsak gyatra. Ehhez egy
  újabb részt kellene beépíteni az erősítőbe, vagy fel kellene áldozni a
  hangszínszabályozást, amelyre szerintünk ugyan nincs nagy szükség,
  mások viszont esetleg fontosnak tartják, s végülis: benne van az
  árban. Tovább törjük a fejünket.
    Kevésbé jellemző, de előfordul, hogy a módosítás úgyszólván tálcán
  kínálja magát, és az ember szinte nem is érti, hogy a konstruktőr
  annak idején miért nem eleve így tervezte meg a gépet. Kiderülhet
  azonban, hogy a tervező tudta, mit csinál, helyesebben: "tudatosan
  söpörte be a szemetet a szék alá". Erre a WSH-111 típusú lengyel
  erősítő szolgáltat jó példát. Dózsa Dezső debreceni olvasónk fedezte
  fel elsőnek, hogy ha a fono-bemenetről leforrasztja a láthatóan
  "túlméretezett", 820 pF-os kondenzátort, akkor sokkal tisztábban szól
  az előerősítő. A tervezők azonban nem véletlenül tették oda azt a
  kondenzátort: ezzel hárítják el a zavaró nagyfrekvenciás jeleket,
  amelyekre a készülék valószínűleg igen érzékeny. A módosítást tehát mi
  nem ajánlhatjuk - pontosabban: csak feltételesen ajánlhatjuk, azoknak,
  akiknél  nem  okoz rádiófrekvenciás zavart. Megpróbálni, persze,
  érdemes: ha nem válik be, vissza kell forrasztani a kondenzátorokat a
  helyükre.

  5. Amire nincs garancia

    Az előbbi tippet eddig azért nem közöltük lapunkban, mert a
  WSH-111 még túlságosan új volt, és nem akartunk bogarat tenni a vevők
  fülébe,  nehogy  belenyúljanak  az  erősítőbe  és  elveszítsék a
  szavatosságot. Most már meg merjük kockáztatni, hiszen sokan lehetnek,
  akiknek készülékére már lejárt a garancia. Az új vevőket azonban
  türelemre intjük - akárcsak más berendezések vevőit is. Mert ha egy
  készülék szavatoltan rossz, akkor még mindig jobb, mintha szavatosság
  nélkül rossz.

  6. "Késő bánat, ebgondolat"

    Előbb-utóbb minden készüléket elér a sorsa: el akarják adni.
  Ilyenkor  aztán  sürgősen  vissza kell alakítani eredeti, gyári
  állapotába. Nincs kizárva, hogy egyszer még eladási érvet lehet
  kovácsolni abból, hogy a gépet "a Hifi Magazin ajánlása nyomán
  módosították", de egyelőre súlyos ezresekbe kerülhet, ha a masina nem
  originál. Különösen kényelmetlenek az úgynevezett külsérelmi nyomok...
  Az  "irreverzibilis",  "visszafordíthatatlan"  módosítás  néha
  elkerülhetetlen ugyan, de a díszelőlap megfurkálásáról mindenkit
  lebeszélünk, még akkor is, ha emiatt nehezebb, komplikáltabb MOD-ot
  kell választanunk.
    Tucatodszor hozakodunk elő a népszerű orsós magnónak, az Akai GX
  4000D-nek (és elődjének) krónikus hibájával: játék közben megváltozik
  a leeresztő orsó fékező nyomatéka, emiatt a magnó nyávog, és egyébként
  sem kíméli a szalagot. Nehéz ügy, de tekintve, hogy Magyarországon az
  Akai az egyetlen igazán hifi magnó, érthető, hogy sokan kísérleteznek
  a hiba elhárításával. (Mi is szóba hoztuk 6. számunkban, a Házimagnó -
  Stúdiómagnó című cikkben.) A bajai Vincze Aurél például, amennyire
  levele alapján meg tudjuk ítélni, nagyon szellemes megoldást talált,
  de ez is az előlap megbontásával jár. Még várni szeretnénk vele;
  reménykedünk (lehet, hogy hiába?) egy olyan módosításban, amelyhez nem
  kell kifúrni a díszelőlapot.

  7. Tanuljunk könnyen, gyorsan esztergálni

    Nem utolsó szempont, hogy mennyibe kerül az átalakítás. Eleve
  elzárkózunk  az  olyan  ötletektől,  amelyek  a készülék árával
  összemérhető költségeket vonnak maguk után. De még ha kiadás várható
  összege belül marad is egy ésszerű határon, megfontolandó, mire megy
  az átlagember egy-egy olyan módosítással, amelyhez precíz mechanikai
  alkatrészeket kell csináltatnia.
    Maradjunk az Akai magnó példájánál. Nyilvánvalónak látszik, hogy
  egy 14-15 ezer forintos gép feljavítására érdemes elkölteni 1-2 ezer
  forintot, de az is nyilvánvaló, hogy ezt a módosítást (ellentétben az
  erősítők MOD-jával) már nem ússzuk meg esztergálás nélkül, az pedig
  "szűk keresztmetszetet" képez az egész magyar iparban. A laikus, de
  még a műszakilag tájékozott zenebarát is csak nehezen talál magának
  esztergályost, különösen olyat, aki megbízhatóan és precízen dolgozik
  - és akinek ráadásul a gépe is tűrhető állapotban van. Az olyan
  átalakítást, amelyhez komoly finommechanikai munka szükségeltetik,
  mégiscsak a vállalatok közreműködésére kéne alapozni. Nem véletlen,
  hogy a Tesla NC 440 módosítására (HFM 4.) a RAMOVILL-t kértük fel -
  pedig az a MOD még mindig sokkal egyszerűbb, mint amilyenre az Akai
  magnó szorul rá.

  8. Alkatrész nélkül nem megy

    Milyen alkatrészeket használhatunk fel MOD-jainkhoz? Azt hisszük,
  csak olyan módosításokat szabad ajánlanunk, amelyekhez bárki megveheti
  az alkatrészeket a boltban - legalábbis elvben. Mert igazság szerint
  gyakran még egy ellenállásért vagy kondenzátorért is lejárhatjuk a
  lábunkat. Akkor viszont már kerüljük az olyan munkát, amelyhez az
  alkatrészeket kizárólag külföldön, vagy "nem egészen tiszta" utakon
  lehet beszerezni. Nem akarjuk bosszantani azokat, akiket a módosítás
  érdekelne  ugyan,  de  képtelenek volnának előkeríteni hozzá az
  alkatrészeket. A magunk tapasztalatából tudjuk, hogy ilyenkor nagyobb
  a méreg, mint az öröm.

  9. Műszer is kéne...

    Feltevésünk szerint a MOD-rovat olvasóinak többsége rendelkezik
  bizonyos  alapvető  elektrotechnikai  ismeretekkel,  ha  szakmai
  gyakorlattal nem is. Vannak szerszámai, egyszerűbb műszerei (átlagos
  minőségű univerzális kézi műszerekre gondolunk) - de aligha fér hozzá
  bonyolultabb berendezésekhez. Sajnos, ezek híján le kell mondani
  néhány olyan, kézenfekvőnek tűnő módosításról, amelyet pedig számos
  olvasónk szorgalmaz.
    Így például gyakran kérnek javaslatot arra, hogyan állíthatnák be
  magnójukat a leggyakrabban használt szalaghoz, kazettához. Nos, a
  beállítás tárgyi feltételei: hanggenerátor, hangfrekvenciás voltmérő,
  oszcilloszkóp,  esetleg torzításmérő is - ezeket kevesen tudják
  beszerezni.  Aki pedig csak úgy, vaktában próbálja állítgatni a
  magnóját, majdnem biztosan többet árt vele, mint amennyit használ.
  Ezért nem merünk közreadni efféle módosításokat - noha az átalakítás
  egyszerű volna, és szinte semmiféle anyag nem kellene hozzá.

  10. Mentegetődzés

    Mindezek ellenére mi is érezzük, hogy illene négyhavonként (vagyis
  minden számban) legalább egyetlen egy MOD-ot közzétenni. Sajnos,
  nagyon kevés energiánk marad a kísérletezésre - és a kísérletek nem
  feltétlenül gyümölcsözőek. Előfordul, hogy az elvi megoldás már
  megvan, de a gyakorlatban olyan akadályokba ütközünk, hogy végül
  mégsem adjuk közre a MOD-ot. Kérjük Olvasóinkat, legyenek türelemmel
  irántunk.
    Mentegetődznünk kell amiatt is, hogy noha Olvasóink bőségesen
  küldenek  be  ötleteket,  javaslatokat, mi ezeket eddig nemigen
  publikáltuk. Nem azért van ez, mintha féltékenyek volnánk, hiszen
  Olvasóink eredményeire e lap szerkesztői is büszkék lennének. Ámde
  logikus,  hogy ellenőrzésképpen először nekünk magunknak kellene
  végrehajtanunk egy-egy módosítást - különben hogyan is ajánlhatnánk
  másoknak! A próbához mindenekelőtt készülékekre van szükség, mégpedig
  kifogástalan állapotúakra, azokból is mindig kettőre (hangdobozból két
  párra!),  hogy  előbb végigmérjük, utána pedig A-B teszttel is
  kimutathassuk, hogy a masina "ilyen volt - ilyen lett!". Egy-egy próba
  hetekig eltarthat. Kénytelenek vagyunk tehát erősen szelektálni az
  ötletek között, és ilyenkor bizony szükségképpen az előítéleteink
  irányítanak bennünket, különösen, ha hangdobozokról van szó. Például
  se szeri, se száma azoknak a javaslatoknak (teóriával vagy anélkül),
  hogy: építsünk Tesla csipogót a HS 280-ba, vagy éppen ellenkezőleg:
  tegyünk 30 centis bolgár mélyhangszórót a HS 40-be. Nem vonjuk
  kétségbe e javaslatok értelmét, de valahogy lelkesebben reagálunk
  azokra a MOD-okra, amelyek nem annyira a találgatáson, a váratlan
  ötleteken, mint inkább alapos műszaki megfontolásokon épülnek. Talán
  nem véletlen, hogy eddig mindig csak hangszóró-csereberéről volt szó,
  de még senki sem lepett meg bennünket (mondjuk) a HS 40-esnek egy
  optimalizált  basszreflex-változatával.  (Mindazonáltal:  lásd a
  Hangszervizben a "HS 281?" alcímű bekezdést.)
    Megtisztelve érezzük magunkat, ha Olvasóink továbbra is megosztják
  velünk tapasztalataikat, javaslataikat, MOD-jaikat, s megígérjük:
  mindig átgondoljuk ezek sorsát. Mi örülnénk a legjobban, ha valamelyik
  beválna - és biztosak vagyunk benne, hogy lesz is, amelyik beválik. De
  mielőtt bármelyiket is a nyilvánosság elé vinnénk, mérlegelnünk kell a
  realitását. És a mérleg másik serpenyőjét, mint láttuk, sok-sok
  szempont súlya nyomja. Miután jól-rosszul, de sikerült összefoglalnunk
  a módosítások elvi buktatóit, Dankó Emil talált még egyet, de ez már
  konkrétum, és azzal kapcsolatos, hogy 5. számunkban monitorkapcsolót
  javasoltunk a Prometheus rádióhoz. A módosítást magát változatlanul
  jónak tartjuk, csak az a kérdés, hogy a Prometheus, amelyet módosítani
  akarunk, szintén változatlan-e...
    Ugyanis a gyárak nagyon is gyakran módosítanak egy-egy készüléket.
  Néha csak a típus "gyermekbetegségeit" akarják kiküszöbölni. Máskor a
  módosítás a műszaki fejlesztést szolgálja. Sokszor viszont csak azért
  változtatnak a kapcsoláson, mert egyes alkatrészeket többé már nem tud
  beszerezni folyamatosan a gyár, és menteni akarja, ami menthető. A
  rossz  nyelvek  szerint  a  fejlesztési  osztályok  főleg azzal
  foglalkoznak, hogy a készülékeket áttervezik az éppen beszerezhető,
  általában  gyengébb  minőségű  alkatrészekhez,  anélkül,  hogy a
  specifikáción  módosítani  kelljen...  Ismerve  a  magyar gyárak
  dokumentálási rendszerét, szinte reménytelennek tűnik, hogy minden
  esetben felmérjük a változtatások, felmentések, engedmények teljes
  halmazát (különösen, ha egyes gyárakkal - önhibánkon kívül - nincs
  kapcsolatunk). Előfordulhat tehát, hogy valamely módosításunk érvényes
  ugyan az eredeti készülékre, de már nem érvényes a gyár által
  modifikált későbbi példányokra.
    Az "elspórolt kapcsolóról" szóló cikk megjelenésekor úgy éreztük:
  végre egy minden szempontból támadhatatlan módosítás! Aztán kiderült
  (szerencsére nem olvasói levelekből), hogy az átalakítást mégsem lehet
  minden  készüléken  elvégezni  az  általunk  leírt  módon.
  Monitorkapcsolónak mi az "AM-szélessáv" kapcsoló üresen hagyott, 81 és
  82  pozíciószámú sávjait használtuk fel. Nos, a Sztereó rádiók
  szervizkönyvéből (Kókai Tamás és Varsányi János munkájából) arról
  értesültünk, hogy a gyár a későbbiek során ezt a két kapcsolósávot is
  felhasználta. 1975 novemberétől kezdve új, µA 758 típusú IC-vel működő
  sztereó dekóderre cserélték fel a régi, tranzisztoros dekódert. Ez
  számos  változtatással  járt, s ezek között számunkra itt az a
  legfontosabb, hogy a 81 és 82-es érintkező most már foglalt. Azaz,
  hogy mielőtt teljesen belezavarodnánk, annyit még el kell mondanunk,
  hogy a mi készülékünk, amelyen a módosítást kikísérleteztük, úgy
  látszik, átmeneti darab volt: a dekódere már IC-s - de a szóbanforgó
  érintkezőket  mégis  szabadon hagyták rajta... (A dokumentációt,
  amelyből mindezt kiokoskodhattuk, Szirtes József és Varsányi János, a
  GELKA munkatársai bocsátották rendelkezésünkre. Segítségükért ezúton
  mondunk köszönetet.)

                   *


  Egy nyugalmazott Titán
  Videoton Prometheus (RA-5350-S)


    Hogy őszinték legyünk, egyáltalán nem volt szándékunkban még
  egyszer elővenni ezt a veterán gépet. Amikor monitorkapcsolóval láttuk
  el (HFM 5. szám: "Az elspórolt kapcsoló"), azzal tettük félre, hogy
  most aztán tisztességgel vonulhat nyugalomba. Dehát annyi Prometheust
  használnak országszerte... mégiscsak jó volna, ha újult erőre kapna ez
  a titán. (TI TÁN azt mondjátok, hogy akkor már jobb eladni, és
  vásárolni helyette egy másikat? Nincs kizárva - akkor viszont vegyétek
  úgy, hogy ez a módosítás most nem Nektek szól, hanem azoknak, akiknek
  a Prometheust eladtátok.) A most következő cikkben Dankó Emil alaposan
  szemügyre veszi az RA-5350-S fono-előerősítőjét.


    Tulajdonképpen az Orion SE 1015 erősítő példáján győződtünk meg
  róla, hogy érdemes belenyúlni ezekbe az öreg (és távolról sem korrekt)
  jószágokba. Ugyanis eredetileg az Oristert sem akartuk módosítani.
  Amikor mégis rászántuk magunkat (HFM 6. szám: "Harmincezer Orister"),
  kiderült, hogy a talán legkritikusabb egység, a fono-előerősítő milyen
  sokat profitál már abból is, ha nem teszünk mást, csak elhárítjuk a
  legsúlyosabb hibákat. Közben fény derült arra is, hogy az Orister és a
  vele nagyjából egykorú Prometheus előerősítője csaknem azonos, tehát
  feltételezhetjük, hogy hasonlóan kevés munkával ismét számottevő
  javulást érünk el,
    Nos, számításunk bevált - de azért van ám egy nagy különbség,
  amire EKKORA BETŰKKEL szeretnénk felhívni a Prometheus-tulajdonosok
  figyelmét. Az Oristeren könnyű volt demonstrálni, mennyit javult az
  erősítő a módosítás révén: az eredetileg bágyadt, mélytónusú hangkép
  kivilágosodott,  tisztább,  elevenebb lett. A Prometheus eredeti
  hangkaraktere  viszont erősen "loudness"-es, érdes, forszírozott,
  "hifi" - és aki egyszer már hozzászokott, az esetleg szegényesnek,
  érdektelennek hallja majd a módosított erősítő sokkal korrektebb,
  kiegyenlítettebb, zeneibb hangját. Azonkívül: a módosítás auditív
  hatását mi olcsó, közhasználatú hangszedővel (Ortofon FF15E/II), de
  meglehetősen lineáris átvitelű hangsugárzóval mértük fel. Ha valaki
  egy  krónikus  magashiányban  szenvedő hangdobozpáron használja a
  módosított Prometheust, korántsem biztos, hogy nem támad hiányérzete!
  (Igaz. akkor még mindig ott van a hangszínszabályzó, meg a fiziológiai
  hangerőszabályozás.) Dehát végülis a jövőnek dolgozzunk, ne a jelennek
  - azaz, helyesebben: dolgozzunk a jelennek, ne pedig a múltban készült
  hangszóróknak,
    A  módosítás  egyébként  auditív eredményétől függetlenül is
  indokolt:  18  decibellel,  azaz  csaknem  tízszeresen  növeli a
  fonoelőerősítő  erősítését. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
  ugyanazzal a hangszedővel most sokkal nagyobbat szól majd a készülék,
  és a magnófelvételeket is sokkal jobban kivezérli. Az átalakítás
  költsége alig haladja meg a 100 forintot, alkatrészt alig-alig kell
  vásárolni, különösebb mechanikai munkára sincs szükség, de azért ezt a
  módosítást csak azoknak ajánjuk, akik mögött meglehetős gyakorlat áll.
  Valójában  kétféle műveletről van szó: átalakítjuk a korrekciós
  erősítőt, és "vonal" ("Line") kimenetet alakítunk ki. Az első MOD-ot
  mindenkinek javasoljuk, a másodikat csak azoknak, akiknek magnójuk
  van, Line bemenettel, vagy ilyen magnót szeretnének vásárolni a
  közeljövőben. Az utóbbi változtatásnak hátránya is van: miután a
  Prometheuson  nincs  fölösleges csatlakozó, fel kell áldoznunk a
  kristályhangszedő  bemenetét,  vagyis  elveszítünk egy nagyszintű
  bemenetet.  Ugyanekkor  azonban ezt a módosítást elvi-gyakorlati
  útmutatásnak szánjuk mindazok számára, akik más típusú, esetleg saját
  építésű erősítőt szeretnének ellátni vonalbemenettel.

                   *

    A módszer ugyanaz, mint az Orister módosításakor. Megváltoztatjuk
  azt  az  RC-hálózatot, amely a negatív visszacsatoló hurokban a
  korrekcióról gondoskodik. Az eredeti hálózatra számított időállandók
  (T1, T2, T3): 281, 178 és 63 µs az előírt 3183, 318 és 75 µs helyett.
  A  tervezők valószínűleg a Foster II kifejtéssel maghatározható
  RC-hálózatból, indultak ki, csak "elspórolták" egy elemét (Ro). A
  Foster II kifejtéssel meghatározható RIAA görbét az alábbi RC-kétpólus
  állítja elő:

  


    Igaz, a mélyfrekvenciás töréspontot gyakran módosítani kell az
  erősítő  egyéb  tulajdonságaitól függően - de ennyire eltérni a
  normálistól talán mégis túlzás.
    Kiszereltük   a  korrekciós  fokozatot,  és  megmértük a
  frekvencia-jelleggörbéjét, úgy, hogy az erősítő kimenetét először csak
  a  mérőműszer  bemeneti impedanciája terhelte (Rt=2 Mohm). Első
  diagramunk az imént leírt, nem precíz kétpólus hatását szemlélteti.
  Ezt a hibát a tervezők - részben - az erősítő után párhuzamosan
  kötött RC-taggal korrigálják (lásd az eredeti kapcsolási rajzon: R415
  x C397). Az utólagos korrekció folytán tovább romlottak az áramkör
  képességei: körülbelül 6 decibeles erősítési veszteség lépett fel, és
  a kimeneti impedancia is magas lett. Az utólag kötött RC-tag hatása
  (terhelés: Rt=100 kohm, illetve 68 kohm) jól kivehető a 2. diagramon,
  s érzékelteti, mire számíthatunk, ha különböző bemeneti impedanciájú
  magnóval  csatlakozunk a Prometheusra. Az eredeti magnókimeneten
  felvett jelleggörbe a 3. diagramon látható (Rt=47 kohm).
    Figyeljünk fel egy másik jellegzetes hibára is. Az előerősítő
  bemeneti impedanciája itt is csak az erősítő bemeneti impedanciájától
  függ, és így a frekvencia függvényében változik. Hatástalanítva a
  bemeneti  fokozat  bázisára  menő  visszacsatolást, többé-kevésbé
  függetleníthetjük e fokozat bemeneti ellenállását a frekvenciától.
  Mindezt a 4. diagramon szemléltetjük. Ehhez a méréshez szükségünk volt
  egy kis segédáramkörre, amelynek pontossága (egyszerűsége folytán)
  korlátozott ugyan, de így is tökéletesen láttatja, amit látni kell. A
  különböző frekvenciákon mért impedancia-értékeket külön is megadjuk (a
  műszaki adatok között).
    Vonalkimenetet létesíteni igen egyszerű: csak kiemeljük azokat az
  ellenállásokat,  amelyek  az eredeti, áramgenerátoros táplálásról
  gondoskodtak, aztán a magnó kimenetet átkötjük egy önálló csatlakozó
  hüvely megfelelő pontjaira - és ezzel tulajdonképpen készen is
  vagyunk. Első ábránk az eredeti (illetve a módosított) kapcsolási rajz
  egy részlete. Csak a bal csatornát ábrázoltuk, a jobb csatornát
  természetesen  ugyanígy  kell  átalakítani,  csak az alkatrészek
  pozíciószáma fog eltérni, általában 15-tel: például ami C402 a bal
  csatornán, az C417 a másik oldalon. Az utólag beépített alkatrészek
  pozíciószámát 001-gyel kezdjük. például: R001, ill. R016 stb. Az
  átalakítás leírásakor természetesen végig párhuzamosan megemlítjük
  mindkét csatorna alkatrészeit.

  Az átalakítás menete:

  1.  Húzzuk ki a hálózati csatlakozót. szereljük le a készülék
  hátlapját, és húzzuk hátra a készülék tetején levő falapot. Szereljük
  le a készülék perforált fenéklapjait.

  2. Csavarjuk ki a fenéklapon található (1 db) M3-as süllyesztett fejű
  csavart.  amely az előerősítőt rögzíti. A kicsavarozás után az
  előerősítő  alsó,  fém  árnyékolólemeze  a  rajta  található
  szivacsdarabkával együtt eltávolítható.

  3.  Forrasszuk  le az előerősítő fémdobozának tetején található
  forrcsúcsról a (4 db) földelő vezetéket. Forrasztás után leemelhetjük
  a felső árnyékoló burát.

  4. Forrasszuk le az áramköri lapról a be- és kimeneti árnyékolt
  vezetékeket, és azt is, amely a + tápfeszültséget biztosítja. Emeljük
  ki a panelt. A nyomtatott áramköri lap beültetési rajza és az általunk
  önkényesen számozott forrcsúcsok a 2-es ábrán láthatók:

  1. bal csatorna bemenet
  2. föld
  3. jobb csatorna bemenet
  4. -27 V
  5. bal csatorna kimenet
  6. jobb csatorna kimenet

  5. A fóliázott részre egyetlen alkatrész sem forrasztható, mert az
  árnyékoló lemezt nem tudnánk visszahelyezni. Így el kell végeznünk a
  következő mechanikai átalakítást: fúrjunk csatornánként 4 db átm. 1,3
  mm-es lyukat (a 3. ábra szerint) az újonnan beépítendő 8002, ill.
  8017, valamint a C002, ill. C017 számára, majd vágjuk el a fóliát az
  X-szel jelölt pontoknál az R002, ill. az 8017 forrasztási pontjai
  között.

  Ezután hozzáláthatunk a tulajdonképpeni átalakításhoz - amely bizony
  kellő  forrasztási  gyakorlatot  kíván.  Lehetőleg  rövid  ideig
  forrasszunk. mert a réz fólia könnyen elválhat! Az alkatrészek
  kiforrasztásakor is vigyázzunk: egy részük később még felhasználható.

  6.  Forrasszuk ki az R415, ill. R430 pozíciószámú, 120 kohmos
  ellenállásokat. Helyükre tegyünk rövidzárakat.

  7.  Távolítsuk  el  a C397, ill. C398 pozíciószámú, 330 pF-os
  kondenzátort.

  8.  Cseréljük  ki az R414, ill. R429 pozíciószámú, 100 kohmos
  ellenállást 2 Mohmosra.

  9. Cseréljük ki az R410, ill. R425 pozíciószámú, 15 kohmos ellenállást
  20 kohmosra.

  10.  Cseréljük ki az R406, ill. R421 pozíciószámú, 1,5 kohmos
  ellenállást 680 ohmra.

  11. Cseréljük ki a C413, ill. C428 pozíciószámú, 100 nF-os kerámia
  kondenzátort 1 µF-ra.

  12.  Forrasszunk  a  C408.  ill.  C423 pozíciószámú, 2.2 nF-os
  kondenzátorral párhuzamosan (C001, ill. C016) egy-egy 1,5 nF-os
  kondenzátort.

  13.  Forrasszunk  a  C409,  ill.  C424 pozíciószámú, 1,2 nF-os
  kondenzátorral párhuzamosan egy 1 Mohmos ellenállást (R001, ill.
  R016).

  14.  Cseréljük  ki az R403 ill. R418 pozíciószámú, 330 kohmos
  ellenállást 15 kohmra. Felhasználható e célra az eredeti R410, ill.
  R425.

  15. Forrasszuk be a már elkészített furatokba az R002, ill. R017
  pozíciószámú, 330 kohmos ellenállást. Használjuk fel erre a célra az
  eredeti R403, ill. R418 pozíciószámú ellenállásokat.

  16. Forrasszuk be a C002, ill. C017 pozíciószámú, 10 µF-os elektrolit
  kondenzátort. Ügyeljünk a helyes polaritásra! Az elkó "+" fegyverzete
  az R403-R002, ill. R418-R017 közös pontjával legyen összekötve.

  A nyomtatott áramköri lapon az átalakításokat befejeztük. Rátérhetünk
  a vonal kimenetre. Akit ez már nem érdekel, annak a továbbiakban már
  csak a 22-es pontban leírt műveleteket kell elvégeznie.

  17. Cseréljük ki az R440, ill. R439 pozíciószámú, 150 kohmos (egyes
  készülékekben: 68 kohmos) ellenállást 1,5 kohmra. Felhasználhatjuk az
  eredeti  R406, ill. R416 pozíciószámú alkatrészeket. (Ez a két
  ellenállás egymás mellett helyezkedik el azon a nyomtatott áramköri
  lapon, amely az erősítő bemeneti választó kapcsolóit tartalmazza.)

  18. Csavarjuk ki azt a lemezcsavart, amely a bemeneti csatlakozó
  aljzatok felerősítő lemezét tartja. A csavar eltávolítása után a
  csatlakozó aljzatok felemelhetők, és így kényelmesen elvégezhetjük a
  további forrasztásokat.

  19. Forrasszuk le a kristályhangszedő bemenet csatlakozójának 3-as,
  ill. 5-ös pontjáról az árnyékolt vezetékeket, majd szigeteljük és
  rögzítsük  gondosan.  Szüntessük  meg  az  5-ös és 1-es pontok
  összekötését.

  20. A magnó csatlakozó 1-es, ill. 4-es pontjáról forrasszuk le a
  vezetékeket, és kössük a kristályhangszedő 3-as ill. 5-ös pontjára.

  21. Kössük át a kristályhangszedő 3-as ill. 5-ös pontjait és a magnó
  csatlakozó 1-es, ill. 4-es pontját az R004, ill. R019 pozíciószámú,
  150 kohmos ellenállással. Felhasználhatjuk ehhez az eredeti 8440, ill.
  R439 pozíciószámú ellenállást.

  Ezzel a vonal és a magnó kimenetek átalakítását is befejeztük. Már
  csak egy művelet maradt hátra: beállítani a korrekciós fokozat
  bemeneti impedanciáját.

  22. Forrasszunk a mágneses hangszedő bemenet 3-as, ill. 5-ös pontja és
  a 2-es pont közé egy 100 kohmos ellenállást (R003, ill. R018). Az
  eredeti R414, ill. R429 pozíciószámú ellenállás éppen megfelelő lesz.

    A  módosítást  befejeztük.  Csavarozzuk  vissza  a  bemeneti
  csatlakozókat felerősítő lemezt; forrasszuk vissza a tápfeszültség
  vezetékét, valamint a be- és kimeneteket a nyomtatott áramköri lap
  forrcsúcsaihoz. Az árnyékoló búra visszaszerelése előtt az alsó
  árnyékoló lapra helyezzünk egy vékony szigetelőlemezt, tegyük vissza a
  szivacsdarabokat, és szereljük vissza az előerősítőt. Forrasszuk
  vissza a földelő vezetékeket. és végül dobozoljuk be a készüléket.
    Az átalakított előerősítő frekvencia-jelleggörbéje az 5. diagramon
  látható. Ha az újonnan kialakított vonal kimenetet nagyon kis bemeneti
  impedanciájú magnóval terheljük, mélyfrekvencián egy kis csökkenés
  várható.  A  Line  kimenet  47  kohmos  terhelés  esetén a
  frekvencia-jelleggörbe 20 Hz-en 1 dB-t esett. A módosított erősítő
  bemeneti impedancia jelleggörbéjét a 6. diagram ábrázolja. A 7-8.
  diagram az eredeti és a módosított elektronika különbségi torzítását
  ábrázolja - ez a paraméter, mint látjuk, nem változott meg. Mindkét
  diagramot az előerősítő kimenetéről vettük fel (0,5 V névleges
  kimeneti feszültség, Rt=220 kohm lezárás).

  


                                Dankó Emil

  
  
  

                   *

  APPENDIX AZ AKAI GX 4000D MAGNÓHOZ

    Appendix, azaz " f ü g g e l é k ". Több olvasónk is szóvá tette,
  hogy első számunkban, az orsós Akai GX 4000D magnó tesztje alkalmával
  még nem adtuk meg azokat a frekvenciagörbéket, amelyeket azóta
  rendszeresen  közzéteszünk, ha magnót vizsgálunk. Kérésükre most
  pótlólag bemutatjuk az Akai frekvenciagörbéit. Szívesen tesszük, mert
  diagramjaink kitűnően szemléltetik azt, amit a Hifi Magazin mindig is
  állított, vagyis, hogy az orsós magnók jobbak a kazettásaknál, és hogy
  a hifi a 19 centiméteres szalagsebességnél kezdődik.
    Előírás szerint -20 decibeles kivezérléssel kell mérni a magnókat:
  így a legszebb a frekvencia-átvitelük. A szabvány tehát a gyárak
  érdekeit  tükrözi.  Ámde ahogy növelni kezdjük a kivezérlést, a
  frekvencia-átvitel gyakran rohamosan romlik - különösen a kazettás
  magnóké. A -10, majd pedig a 0 decibelen felvett görbe sokkal igazabb
  képet rajzol a magnók képességeiről - és végtére is: a vásárló a magnó
  teljes dinamikatartományát kifizette!... Miután a HFM 4. számától
  kezdve ezeket a görbéket is következetesen megadtuk a tesztjeinknek
  alávetett magnókról, olvasóinknak most módjukban áll összehasonlítani
  az orsós Akait a különféle kazettás gépekkel.
    A mérést BASF C 264 Z típusú szalaggal végeztük, az Akal GX 4000D
  Low Noise szalagválasztó-állásában. Négy diagramunk közül az első
  kettőt -20 decibel kivezérléssel vettük fel, 9,5, illetve 19 cm/s
  szalagsebességen. Számszerű kiértékelésük 3 dB szintváltozásra:

  9,5 cm/s, bal/jobb (Hz): 38-15k/35-13k
  19 cm/s, bal/jobb (Hz): 27-22k/25-22k

    A 3-4. diagram szintén 9,5, illetve 19 cm/s szalagsebességen
  készült, de csak a bal csatorna viselkedését mutatja, -10, illetve 0
  decibeles kivezérlési szinten. Az utóbbi, legszigorúbb mérés így
  számszerűsíthető, ± 3dB tűrésmezővel:

  9,5 cm/s (Hz): 37-9k
  19 cm/s (Hz): 26-17,5k

    A nagyobbik szalagsebességen a görbe még 0 decibelen is csaknem
  teljesen lineáris. Ebből a szempontból az Akai sokkal közelebb van a
  Revoxokhoz, mint a kazettás magnókhoz (az egyetlen Orion SM 250
  kivételével - az idehaza kapható kazettás gépek közül ennek a legszebb
  a frekvenciagörbéje). A kisebbik szalagsebességen felvett görbe már
  jobban hasonlít ahhoz, amit a kazettás magnók produkálnak metállal:
  gyakorlatilag az történik, hogy a pianisszimókban még lineáris hangkép
  magastartománya fokozatosan "beszűkül", ahogy a zene a mezzofortén
  keresztül fortéba, majd fortisszimóba csap át. A frekvencia-átvitel
  természetesen csupán egyetlen paraméter. Vannak más műszaki jellemzők
  is, amelyek szintén a szélesebb szalag és a nagyobb szalagsebesség
  mellett szólnak.