Variációk egy Orionra
    Talányos készülék az Orion SE 260: régóta sejtjük, hogy jó masina
  - csak nem tudtuk eldönteni, hogy mennyire jó. Elhatároztuk, hogy
  minden részegységének külön-külön is meghallgatjuk a hangját. Ezt
  könnyebb volt elhatározni, mint megtenni, de némi ügyeskedéssel és az
  Orion mérnökeinek közreműködésével mégis sikerült a próba. (Jóval
  lapzárta után. Cikkünk tényleg csak a legutolsó pillanatban került be
  a lapba.)

  I. Bevezető.
  (Introduzione.)

    A legtöbb erősítő, így az SE 260 is három fő részből áll: a
  fono-elektronikából,  a  teljesítményerősítőből  és  (köztük)  az
  úgynevezett meghajtó fokozatból, amely általában hangszínszabályzó
  áramkört is tartalmaz. Erre a közbülső elektronikára, sajnos, még
  akkor  is  szükség  van,  ha  egyébként  lemondanánk   a
  hangszínszabályozásról és a balanszról. Ugyanis a fono-előerősítők
  többsége nem szolgáltat akkora feszültséget, hogy "ki tudná hajtani" a
  teljesítményfokozatot. A mi referencia-erősítőnk, a Quad 405 éppen
  elég érzékeny ahhoz, hogy a különféle  RIAA-korrektorokról  még
  szobahangerőt kelthessünk vele. Tehát nem használunk külön meghajtó
  fokozatot, és ennek máris megvan az az előnye, hogy egy etalonnal
  kevesebbre van szükségünk... így azonban a 100 wattos Quad valójában
  nem is ad le többet 10-15 wattnál. Ezt az összeállítást tehát, mégha a
  mi céljainknak megfelel is, semmiképpen sem ajánljuk másoknak!
    Az Orion erősítő teljesítményfokozata kevésbé érzékeny a Quadnál,
  az "eleje" nemigen tudja kivezérelni a "végét", meghajtó fokozat
  nélkül. Mellesleg, elektromosan sem illeszkednének egymáshoz. Habár
  ezen viszonylag könnyű segíteni: kérésünkre Pethes István, az Orion
  toronyért  felelős  osztályvezető  és  munkatársai  mindenesetre
  "kipreparáltak" egy SE 260-ast, hogy szabadon használhassuk a három
  főegység ki- és bejáratait.

  II. A fono-elektronika.
  (lassan és kételkedve. Andante sosfenuto,
  sceptico e pessimistico.)

    Ez a teszt összefügg a FEB-bel. Olvasóink emlékezhetnek: sötét
  kételyeink voltak atekintetben, hogy vajon a differenciáltabb és
  persze jóval drágább  fono-elektronikák  demonstrálhatóan  jobban
  szólnak-e, mint az az egyetlen IC-n épülő, olcsó, de végül is nagyon
  "korrekt kis korrektor", amely az SE 260 első fokozatát képezi. Nos:
  kételyeinket ez a teszt úgy elfújta, mint a szél a pitypangot.
    A kérdés magyarul így hangzik: merjük-e ajánlani az Orion erősítők
  tulajdonosainak, hogy 9000 forintos készülékük mellé újabb fekete
  dobozt vásároljanak 2-3 ezer forintért vagy még drágábban is, és
  negligálják az SE 260 saját, IC-s RIAA-korrektorát? Néhány hónappal
  ezelőtt még nem mertünk volna igennel válaszolni, de a mostani tesztet
  nagyon meggyőzőnek éreztük. Amikor az egyik FEB-győztes előerősítőt
  kapcsoltuk az Orionra, egy más zenei világ tárult fel előttünk
  (bármily romantikusan  hangzik:  így  van!),  FELTÉVE,  hogy  a
  RIAA-korrektorokat közvetlenül, tehát meghajtó fokozat nélkül kötöttük
  a teljesítményerősítőre. A differenciát ilyenkor még egy Ortofon
  FF15E/II hangszedővel is ki tudtuk mutatni - pedig az tényleg egy
  olcsó, közhasználatú pickup! Sajnos, sokkal kevésbé demonstrálható a
  jobb előerősítő fölénye, ha - a hétköznapi gyakorlatnak megfelelően -
  a meghajtó fokozaton keresztül hasonlítjuk össze a két áramkört. Ennek
  ellenére a cserét ma már feltétlenül indokoltnak érezzük. Különösen
  magnósok számára. Mert a hang elszáll, de a magnófelvétel megmarad.

  III. A meghajtó fokozat.
  (Bánatosan. Grave fanebre, melancolico e molto doloroso.)

    Úgy látszik. nincs olyan elektronika, amelynek ne volna valamiféle
  "sajáthangja". Ezért aztán, ha sikerül kiiktatnunk az  erősítők
  meghajtó fokozatát, a hangkép mindig kitisztul: ezt tapasztaltuk
  régebben a NAD 3020-assal, a Hitachi HCA 7500/II előerősítővel - és
  most is, az Orionnal.
    Ez a fajta vakteszt egyike a legkínosabbaknak. Tekintve, hogy a
  rövid úton összekötött elő- és végfoknak - ez nem ízlés dolga! -
  definíció szerint jobban kell szólnia a komplett készüléknél (vagy
  legalábbis semmiképpen sem szólhat rosszabbul amannál), csiklandós
  helyzetbe  kerül  a  zsűri,  ha  melléfog...  Nos,  sikerült
  tekintélyveszteség nélkül megúsznunk a tesztet. Háromtagú házizsűrink
  mindhárom tagja 6 zeneszámon keresztül mindvégig a rövidített láncot
  hallotta jobbnak, egyszer sem szavazott a komplett készülékre, és
  Pethes István is meggyőzve érezte magát: a hangzásbeli eltérés nem
  riasztó ugyan, de azért perceken belül biztonsággal kimutatható. A mi
  értékskálánkon ez egy teljes klasszisnyi különbségnek felel meg.

  IV. A teljesítményerősítő.
  (Örömmel és reménykedve. Pomposo con spirito e delicaterra,
  ma poco utopistico.)

    Ha egy viszonylag szép hangú erősítőről kiderül, hogy sem az
  eleje, sem a közepe nem eléggé jó, akkor már egyszerű kivonással is
  megállapíthatjuk róla, hogy erényeinek záloga: a végfokozat. Ezt a
  számtani következtetésünket tökéletesen megerősítette a  szeánsz,
  amelyet egyébként vagy hatszor megismételtünk, váltott legénységgel.
    A Hifi Magazin  házizsűrije  nem  tud  dönteni:  az  Orion
  teljesítményerősítője és a Quad 405 nagyjából azonos hangképet ad.
  "Kettős vakteszttel", vagyis a jelzőlámpák segítsége nélkül szinte
  lehetetlen megkülönböztetni a kettőt. Mindazonáltal  van  köztük
  különbség, mert ha égtek a lámpák, akkor szinte minden zsűritag
  következetesen kitartott valamelyik hangképnél, sőt, ha észrevétlenül
  megváltoztattuk a színkódot, akkor előbb-utóbb mindenki megváltoztatta
  a véleményét, és "átment" a sárgáról a zöldre, vagy megfordítva. A két
  hangkép annyiban tér el, hogy az Orioné egy hajszállal elevenebb,
  nyíltabb, a hangszerek jobban "jelen vannak", a Quad zenéje pedig -
  talán - kiegyenlítettebb, de valamelyest "sterilebb" is. Az egyiknek
  néha mintha hiányoznának a legmagasabb hangjai - de az is lehet, hogy
  a másiknak (a Quadnak) a magasai kissé erőltetettek. Anélkül, hogy
  statisztikát próbálnánk csinálni, hiszen ahhoz nem  hét,  hanem
  hetvenhét próba is kevés volna, felismerni  vélünk  egy  enyhe
  tendenciát: a lemezkedvelők inkább a Quadra, a zenészek inkább az
  Orionra szavaztak.
    Véleményünk szerint az Orion-végfok vagy tökéletesen egyenértékű
  az angol erősítővel, vagy még jobb is annál. Az árdifferencia
  egyébként egy a háromhoz, amennyiben az Orion-gép árából úgy 6-7 ezer
  forint eshet a végfokra, egy eredeti Quad meg legalább egy húszasba
  kerül. Az SE 260 tehát minden körülmények között megéri az árát:
  jelenleg mint komplett, középkategóriájú "torony-erősítő" - később
  pedig mint magas minőségű hifi-végerősítő. amelyhez majd egyszer egy
  igazán hifi eléerősítőt csatlakoztathatunk, ha lesz ilyen a boltban.