Lemezbezárt idő  


    Groteszk rokonságban él ez a két  emberfajta:  az  ortodox
  lemezbarát, akinek teljesen mindegy, milyen gépen hallgatja meg a
  lemezeit - és a "vad" hifista, aki gyakran már nem is a lemezt
  hallgatja, hanem a gépet magát. Csak egyvalami választja el őket
  egymástól: a közös hanglemez. (Vesd össze ezt G. B. Shaw mondásával,
  miszerint az angolokat és az amerikaiakat csak a közös nyelv választja
  el egymástól.) A hithű lemezbarátok kétfrontos háborút  vívnak.
  Egyfelől szívósan védekeznek a modern technika kísértései ellen,
  másfelől viszont maguk is szívesen  győzködik  a  lemez-ellenes
  zenekedvelőket arról, hogy a technikának, vagyis a hanglemeznek igenis
  sikerült megörökítenie a zene lényegét. Végülis erről van szó: a
  zenéről, amit megmenteni szeretnénk minduntalan elavuló és folyvást
  megújuló technikai eszközeinkkel.  Mi  talán  többet  tudunk  a
  technikáról. Ők talán többet tudnak a művészetről. Meggyőzni soha nem
  fogjuk egymást, de mindenképpen gazdagabbak leszünk, ha meghallgatjuk,
  hogyan  beszélnek  a  zenéről  idősebb  testvéreink,  a  régi
  hanglemezbarátok.


    A gramofonlemezzel kezdődött.
    A gramofon többemeletes, rétegezett membránú, sötét torkából nekem
  is nagyszerű énekhangok ígérgették - Saljapin, Fléta, Kiepura, Caruso!
  -, hogy miféle gazdagságot hoz a jövő, de teljes zeneműveket még csak
  hangversenyen hallhattam, és  a  gramofon  operákból  kiragadott
  énekszólamai nem tudták felidézni bennem az első hangverseny nagy
  élményét. Koncertek, operaesték után csak amiatt sóhajtoztunk, hogy
  amit most hallottunk, elröppent örökre. Utóbb reménység  ébredt
  bennünk: a zenét felveszik lemezre... vagy tán fel is vették már, és
  akkor "meglesz". A lemezgyártó  vállalatok  -  hiszen  mi  sem
  természetesebb! - begyűjtik majd a nagy zenei élményeket. Átérzik,
  mekkora felelősség hárul rájuk... kultúrtörténeti missziójuk van!
  Mindenekelőtt bizonyára Dohnányi és Bartók zongorajátékát veszik fel,
  amikor éppen nagy műveket interpretálnak; természetesen Basilides
  Mária műsorát; aztán a Waldbauer-Kerpely vonósnégyesét (Kerpely Jenő
  gordonkajátékát még külön is); és persze a Sergio Failoni által
  vezényelt legszebb operaestéket. Odakünn a nagyvilágban - reméltük -
  nyilván még jobban tudni fogják, kinek milyen zenéje kerüljön lemezre
  okvetlenül. Miért is ne rögzítenék mindazt, ami a hangversenyen üzleti
  szempontból is bevált, és amin  a  koncertrendezők  sok  pénzt
  keresnek?...
    Páratlan korszak volt ez. Nem alkotott ugyan oly nagy zeneműveket,
  mint a korábbi évszázadok (ha netán úgy véljük, Bartók kivétel, hát
  legyen ő az, aki "erősíti a szabályt") - de  azok  zenéjének
  megszólaltatására ebben a korszakban, a harmincas években találták meg
  a legmegfelelőbb hangot. Ezek a nagy előadóművészek, igaz, még sok
  nehéz művet mellőztek eddig a pódiumon, de reméljük, most majd azokat
  is megismerhetjük, hiszen műteremben, élve az ismétlés lehetőségével,
  mindegyiket lemezre játsszák. (Ez a reménykedő óhajtásunk hosszú idő
  múltán csakugyan teljesült, de oly sok várakozás és csalódás után,
  hogy hitünkben megfáradva, már nem  is  igen  hittünk  benne.)
  Hirtelenében a bálványunkká vált a gramofon! Ez a sok nagyszerű zene
  mind itt lesz a szobánkban! Készítettük számukra a méltó helyet a
  szekrényben, és hoztuk a kulcsokat: innen el nem szöknek már!
    Lassacskán, de mégiscsak észrevettük, nagyon gyanús volt: a
  Vállalatok nemigen vállalják, amit szerintünk tenniük kellene. Mitsem
  akarnak tudni ama szent kultúrtörténeti hivatásukról. Még arra sem
  lehet ráébreszteni őket, hogy nagy üzlet lenne, ha megmentenék az
  idehaza elhangzott zenék legfontosabb hangjait. Helyette megelégszenek
  néhány, inkább csak kuriózumképpen készült Bartók-felvétellel és még
  kevesebbel Dohmányitól (s teljesen megfeledkeznek  ez  utóbbinak
  karmesterművészetéről, melyet némely emlékezők szerint indokolatlanul
  szólnak le, hiszen olykor kimagaslóan zseniálisnak mutatkozott);
  nagyon kevés Basilides-lemezzel... hogy a többiektől aztán  még
  mutatóban  se  maradjon  semmi.  Failoninak  tudtommal  egy
  Parasztbecsület-intermezzo  felvétele  maradt  csupán,  és  a
  Waldbauer-Kerpely  vonósnégyesnek  nincs  is  lemeze.  Sem  a
  kultúrtörténeti hivatást, sem pedig - ha mi jól gondoltuk? - az üzleti
  lehetőséget nem ismerték fel. Nem hagytunk fel minden reménnyel - bár
  közben kitört a háború. De hátha most, amikor  élnek  még  a
  nagyjaink!... Mert ténynek tekintettük már akkoriban,  hogy  az
  egyszervolt nagy élmény lemezekbe költözik, és mint szellem  a
  palackból, bármikor előparancsolható.
    Nagy zenei élményeink születtek a gramofon mellett és mindnyájan
  az újdonság varázslatában éltünk. Még nem vettük észre, micsoda
  különbség ékelődik a hangversenyen hallott hubermannok, sauerek,
  toscaninik - és az ő lemezeik közé! Mint ha valaki szép fordításban is
  élvezettel olvas egy eredetiben már jólismert és megértett verset! Ez
  a fordítás nekünk akkor még nagyon szép volt. (Ma már kételkedőbbek és
  sokkal óvatosabbak vagyunk.) Hittünk benne, hogy a technika állandó
  használati tárgyunkká teszi mindazt, amit a kiváló előadóművészeknek a
  legjobban sikerült eljátszaniuk. Lelkesítő hírek érkeztek az egyre
  jobban sikerülő felvételekről, és a Rádió olykor gramofonhangversenyt
  sugárzott. Vajon hogyan dirigál a világhíres Toscanini, aki akkor már
  körülbelül hatvan éves lehetett, de még sohasem jött Budapestre?
  Tudvalevő, hogy irtózik mindenfajta gépi közvetítés hangjától, ezeket
  nem ismeri el magáénak, és még csak nem is enged mikrofont a közelébe.
  Valószínűleg hallott már néhány lemezt, "akusztikus" felvételeket,
  tölcséres gramofonról, és elszörnyedve gondolt az emberiség esztétikai
  jövőjére, amelytől mi éppen azokban a pillanatokban olyan sokat
  vártunk. "Idáig silányították hát a legnagyszerűbb dolgot, mely az
  emberiségnek adatott: a zenét!"


  


    A nagy muzsikus eleinte nem látott jövőt a hangfelvételben. Utóbb
  aztán valamennyi produkcióját lemezre dirigálta, némelyiket többször,
  és a koncertjein most már ott állhatott a rádiósok mikrofonja például
  az első budapesti hangversenyén is. Később kiderült, hogy  egy
  Aida-előadásról készült hanglemeze nem elégítette ki, nem engedte meg
  a forgalombahozatalát; a lemez csak a mester halála után jelenhetett
  meg. Annyit jelentene ez, hogy a többit talán önmagához méltónak
  érezte már? Vajon, ha ma hallaná először az új hangfelvételek
  legjavát, nem ugyanaz lenne-e az első reakciója, mint akkoriban volt,
  az "akusztikus" felvételek hatására?  Nem  irtózna-e  sokáig  a
  hangfelvételektől ma is ... míg ellenállását végleg le nem győzné az
  idő?

  
  
  


    Első lemezeit detektoros rádión hallgattuk, fülnyomorító és rossz
  fejhallgatón át, és még így is meglepetést nyújtott és egy nagyszerűen
  muzsikáló zenekart. (Rossini: A sevillai borbély, nyitány, Verdi:
  Traviata, az I. és III. felvonás előjátéka.) Ma már nem ennyire
  nagyszerűek, és fel sem ismerni rajtuk a karmester erős egyéniségét?!
  Számomra ma is éppen olyanok, mint akkor voltak, és minden taktuson
  rajta van Toscanininak az életből és a lemezről jólismert kezevonása.
  Egyesek fülének már nem így köszön be - honnan ez a különbség?
  Próbáljuk meg kifaggatni az Időt. Vagy azokat a  nálam  jóval
  fiatalabbakat, akik nemcsak megérthetőnek ítélik az én véleményemet,
  de kinyilatkoztatják, hogy nekik is hasonló élményt szerez a régi
  művészek muzsikálása a hanglemezről. Lám, a lemezbe-kényszerített Idő
  nem veszett el: mégiscsak ott maradt a lemezben - vagy újból megtért
  hozzá.
    Tény, hogy amikor a nagy dirigens először jött Budapestre,
  valamennyi hangversenylátogató jól tudta, nemcsak a számunkra mindig
  gyanús világhír, hanem néhány lemez alapján is, hogy mit várhat tőle.
  A sztárbuktatásaira büszke Budapest (amely inkább szégyenkezhetne
  amiatt, hogy Carusót és Galli-Curcit megbuktatta), ezúttal  nem
  buktatta meg önmagát, hanem tombolva meghódolt. Beethoven  VII,
  szimfóniáját egymásután kétszer hallottuk  a  mester  két  első
  hangversenyén, s ez a produkciója hamarosan lemezen is megérkezett. Ez
  a lemez nem tudta felidézni a két hangverseny "feledhetetlen", és sok
  részletében sajnos mégis biztosan elfeledett pillanatait - de hozott
  nekünk egy másik,  így  is  nagyszerű  Hetedik  Szimfóniát,  s
  felismerhetően Toscanini egyéniségét. Ugyan ki méricskélte a technikai
  tökéletlenségek folytán fellépő hibákat? Akkoriban éppen  senki.
  Élveztük, amit élvezhettünk, oly nyugodt légkörben, mely a mai
  hifisták számára mesébe illő - s már a többiek számára is az, hiszen a
  hibajavítás lehetősége rákényszerít, hogy ragadozómadárként csapjunk
  le a minduntalan lelepleződő hibákra.
    Megjelent akkor Bartók nagyszerű lemeze (His Master's Voice-on),
  az I. román tánc, az ő keze alól. Hangversenyélményeink alapján tudtuk
  ahogy ő maga adja elő a zongoraműveit, az nem is hasonlít a mások
  által kottából előbúvárlott Bartók-zenére, és ezek a művek csakis az ő
  játékával ragadják el a hallgatót. Kitűnő lemez volt ez akkor - és
  Bartók (aki élt még), ott játszotta nekünk darabját a szobánkban,
  amikor csak akartuk; hittük, hogy meg nem szökhet onnan. Ámde több
  évvel Bartók halála után egyik kiváló, azóta már elhunyt zeneszerzőnk
  úgy nyilatkozott, hogy Bartók zongoraműveit mások sokkal jobban
  játsszák, mint - a lemezről hallhatóan - Bartók maga. Sőt, az ő
  játéka, saját műveinek értelmezésekor "nem is jó". Ez a hatvanas
  években történt. Lehet, hogy Bartók magával rántotta lemezeit a
  sírba?... vagy csak éppen ő maga illant el belőlük?! Talán így volt -
  de utóbb alighanem visszaszivárgott a lemezekbe. A fiatal Kocsis
  Zoltán ugyanis nemrég kijelentette, hogy Bartók-művet jobban előadva,
  mint ahogyan maga Bartók játszotta, sose hallott. Közismert, hogy ő
  összeszedte már a világ majdminden felvételét - de Bartókot csak
  lemezről hallotta. Az ellenkezőképpen nyilatkozó zeneszerző pedig
  Bartókot "élőben" hallotta, minden alkalommal, amikor csak lehetett,
  és zeneszerzői stílusával a Bartók által megnyitott utat követte. Úgy
  látszik, ő a zene  átmeneti  szökését  észlelhette,  a  fiatal
  zongoraművész pedig a lemezbe-visszaérkezés pillanatát.
    Kezünkben  már,  mikrobarázdás  lemezre  préselten  Bartók
  zongorajátéka. De vigyázva válasszuk ki az időpontot, hogy mikor
  tesszük a korongra. Mert csak látszat az, hogy a művész idejön
  játszani nekünk, a szobánkba, amikor csak akarjuk. Gondoljunk rá,
  Hamletnek sem az apja jelent meg, csak annak szelleme - és az sem
  akármikor. Tapintsuk ki, mikor jön el Bartók méltó felidézésének
  órája, nehogy csalódás érjen bennünket! Mostanáig  meg  kellett
  tanulnunk, sokféle lemezünk és lemezjátszónk mellett, milyen csalókán
  tükröződik körülöttünk az Idő.
    Miképpen is érzékelteti az Idő nem a vasfogát, hanem a méregfogát;
  hogyan ékelődik be élő zene és gépzene közé? Ott voltam Bartók egyik
  előadásán a Zeneakadémia kistermében, mikor a gépzenéről beszélt (így
  nevezte a rádióból és gramofonból hallható muzsikát). Egy előkészített
  szöveget olvasott fel, és számos spontán észrevételt tett. Ugyanolyan
  meggypiros, kisajtós "Hic" gramofont állíttatott a pódiumon  az
  asztalra, amilyenről én vagy tíz évvel korábban először hallottam
  lemezeket, s amilyennél nekem akkor már jobb volt, de még Bartók egyik
  kedvenc tanítványánál is - akitől én tanultam akkoriban - ilyen
  gramofont láttam.  (Lám,  az  a  zenetudós  és  zeneszerző  is
  hasznavehetőnek ítélte még a régi típusú gramofont!) Bartók gondosan
  felhúzta a rugót, és lemezt tett a korongra. "Az Allegro barbarót
  fogják hallani - mondta. - Állítólag így játszom én!" Elhangzott a
  számomra jólismert lemez; nekem is  megvolt,  de  meg  kellett
  állapítanom, hogy ez a gép bizony már nem olyan jó, mint amilyennek
  "régesrégen" (talán tíz éve) tűnt, és csodálkoztam, hogy Bartók ezzel
  is megelégszik, ha be akar mutatni valamit. (Akkori csodálkozásom
  emléke kísért most, mikor fiatal barátaim hüledezve nézik jelenlegi
  sztereó lemezjátszómat, és riadtan kérdik: hogyan is határozhattam el,
  hogy ilyen gépre ilyen nagyszerű lemezeket tegyek fel?)
    Mikor a lemez befejezte a magáét, Bartók zongorához ült, hogy
  kottából improvizálva, afféle házi teljesítmény gyanánt eljátssza az
  Allegro barbarót. Ez volt a történelmi pillanat! Bár lemezről sokkal
  kigyakorlottabb játék szólt (az előadás idején viszont Bartók nemigen
  gyakorolt, mert sok más, fontosabb dolga akadt), nemcsak az történt,
  hogy az élő hang teljesebb zenei élvezetet nyújtott, hanem az
  ellentétet is kimutatta, amely a mű kétféle elhangzásának időpontjai
  között feszült. Ekkor világlott ki előttem, mennyire reménytelen, hogy
  lemezbe zárhassuk az időt! Bartók nem szólt erről. Ő csak bemutatta,
  amit bemutatott, és a hallgatóságra bízta a tanulságot: miért csak
  állítólag játszik ő úgy, ahogyan az akkori felvételek legjobbjainak
  egyikéről hallhattuk.
    Szavai csak az élő zenei hang és a gépi torzítás különbségeire
  utaltak - másra nem. Elmondta még, hogy a hangfelvétel  igazi
  jelentőségét abban látja, hogy a zeneszerzők személyes irányítása
  alatt vegyék lemezre műveiket. Kijelentette, hogy végre hiteles
  előadások maradnának az utókorra, ha a hanglemezkészítők átéreznék
  hivatásukat. Ennek azonban - mondotta - megközelítőleg sem tettek
  eleget azzal, hogy felvették Richard Strauss és Stravinsky egy-két
  zenekari művét e vezényelni is kiválóan tudó szerzők karmesteri keze
  alól, de még az ő főműveik közül is csak néhányat örökítettek meg, s
  azokat is inkább csak karmesterművészetük kedvéért.
    Még azt is megjegyezte (a hallgatóság felnevető csodálkozására): a
  gramofon még arra is jó, hogy egyes zenekari produkciókat hátulról
  előrefelé forgatva is meg lehet hallgatni róla. Nem magyarázta meg,
  miért véli ezt hasznos dolognak. Megszólaltatott egy külön erre a
  célra átállítottatott gramofont, és felhívta a közönséget: figyelje
  csak, kitalálható-e, melyik zenemű hallható itt, megfordítva. Akadt
  is, aki kitalálta, hogy Chopin Fantasia impromptujét halljuk. Bartók
  csak mosolygott, és nem árulta el, mit akart kifejezésre juttatni
  ezzel a bizarr játékkal. (Talán semmit. Amikor visszagondolunk egy
  nagy emberrel való személyes találkozásunkra, mindig azt hisszük, hogy
  bármit tett vagy beszélt, annak tartalmaznia kell az ő személyét
  jellemző nagyság jegyeit. Ez gyakran hatalmas tévedés. Például az
  sincs kizárva, hogy a nagy zeneszerző, muzsikus és tudós elvállalta
  ugyan egy ilyen előadás megtartását, mert rábeszélték, de nem volt
  egész estét betöltő mondanivalója erről a tárgyról - vagy kedve se
  volt többet mondani.) Vajon később mennyiben módosult Bartóknak a
  hangfelvételről  alkotott  véleménye?  Meglehet,  hogy  teljesen
  megváltozott - de az is "Bartók véleménye" maradt.
    Wilhelm Furtwängler, egyik előadással is bővített próbalemezén,
  karmester-növendékeknek adott óra keretében az Egmont-nyitány próbáját
  kommentálja. Azt állítja itt, hogy minden műnek csakis egyetlen igazi
  előadása lehetséges, és a többi, még jónak mondható előadás ezt az
  egyet közelítgeti, aszerint, hogy mennyire sikerül. Emlékezzünk csak a
  harmincas évek során Casals Bach-játékát  közönség  és  kritika
  egyetértően tökéletesnek ítélte csellón,  úgyszintén  Hubermannét
  hegedűn. Sokan vannak, akik ma meghallgathatatlannak bélyegzik őket,
  és inkább az  egészen  másképp  játszó  Starker  vagy  Szeryng
  Bach-játékában látják a tökélyt. Túl hamar akarják megfogalmazni a
  konklúziót, nincs türelmük várni vele még néhány évet... Lehetséges,
  hogy Furtwänglernek nincs igaza, és a remekműveket koronként másképpen
  kell előadni?
    Egy lemezkritikából (Hifi Magazin) megtudjuk, hogy Klemperer
  művészete olyasmiből táplálkozik, ami  elmúlt.  Állítólag  "mint
  gyakorlati zenélés, szilánkjaira hullott szét", és Klemperer "egy
  letűnőben levő zenélési kultúra méltó színvonalú reprezentánsa". Jól
  rámijeszthetne ez a zenekritika, ha nem edződtem volna meg az
  ellenszeretések viharában. Ha jól értem, most Harnoncourtot kell
  Klemperer ellen szeretni... Van tehát "mai" Varázsfuvola, Fidelio és
  Tristan - és csak különcöknek való ínyencség a tegnapi? Liszt és
  Paganini játékáról a maguk idejében azt mondták, "ilyen nem volt még,
  és nem is lesz többé". Akkoriban, mikor a hallgatóságot még e nagy
  művészek életének atmoszférája övezte, ítéletük igaznak is látszott -
  de azóta zenetudósok is állították már, hogy ma nem tetszenének nekünk
  ezek a "tökéletes" előadások. Biztos ez? Kinek van igaza?
    Ne feledjük, Furtwängler nem lemezekről beszélt, hanem zeneművek
  méltó megszólaltatásáról. Figyelemreméltó, hogy az ő dirigálása -
  lemezről - ma is diadalmas, és sikerének napja sohasem áldozott le,
  sőt, magasabban áll, mint valaha. Szentigaz, hogy nem lemezekről
  mondta, amit mondott. Előadásokról beszélt - de hát ha megvalósul egy
  ilyen tökéletes vagy csaknem tökéletes előadás, azt meg is kellene
  őrizni, hiszen mégegyszer már aligha sikerül ilyen jól. A megőrzésnek
  pedig egyetlen eszköze van: a hangfelvétel.
    Csakhogy éppen Furtwängler produkciói minden lemezen különböznek
  egymástól, noha sok lemeze azonos művet rögzít, és még a zenekar is
  ugyanaz. Még talán azok a felvételek állnak a legközelebb egymáshoz,
  amelyeken Beethoven IV. szimfóniáját szólaltatja meg. Valamelyik talán
  pontosan a célba talált... mi pedig találgathatjuk, melyik.
    Amikor nagyon megörülünk egy lemeznek, azt mondjuk rá: "Ez az,
  amelyik a legjobban  sikerült;  amelyik  a  végleges  megoldást
  rögzítette." Feltesszük ugyan néhányszor, de egy ponton túl így már
  nem sikerül jobban behatolnunk a remekmű mélységeibe. A hanglemezek
  szellemidézésének is megvan a maga ritmusa... és lassanként megunjuk a
  lemezen hangról-hangra ismétlődő zenét. Nem a remekmű válik unalmassá,
  nem is aki előadja, hanem a lemez. Vajon a zeneszerő és  az
  előadóművész ilyenkor már nincs benne a felvételben? Figyeljünk csak
  egyszer ott vannak, másszor nem. Ők élve is és holtan: emberek. Ami
  előttünk fekszik, akár némán, akár forgó korongon: tárgy. Fogyóeszköz
  - és megfogyatkozása nem az anyag kopásával következik be.  A
  lemezgyűjtő az élményt is mint fogyóeszközt tartja a szekrényében, és
  ezért még abban sem lehet biztos, hogy akár egyetlenegyszer is
  sikerült céljuk és rendeltetésük szerint  használnia  ezeket  a
  lemezeket. Ez még csak nem is szerencse dolga. A szerencsének
  megnyargalásához is tehetség kell. A főiskolákon végre már tanítják a
  jó zenehallgatást is. De úgy velem, külön kellene tanítani az élő zene
  és külön a hanglemez hallgatását; meg azt, hogy hogyan célszerű
  gyűjteni a lemezt, és hogyan kell használni a gyűjteményt. Példaképpen
  egy Bach-kantátát említek, az Actus tragicust ("Gottes Zeit ist am
  allerbeste Zeit"). Valamennyi felvétele nagyon erősen elüt az összes
  többitől, olyannyira, hogy még a hangnem se mindegyiken ugyanaz, nem
  is beszélve a hangszínek másféleségéről és sok egyéb, kisebb-nagyobb,
  néhol éppenséggel ritmikai eltérésről. Nem okvetlenül a "teljességre
  törekvés" nevetségesen öncélú megszállottja hát az a gyűjtő, aki úgy
  érzi, hogy ez a mű talán tényleg "megvan" neki - de csakis akkor van
  meg, ha birtokába vette annak összes felvételét. Így van reménye rá,
  hogy életének és valamelyik lemezének ideje - amikor meghallgatja - jó
  pillanatban találkoznak.
    A húszas évek végén, egy ismerősöm gramofonjának rekeszes ürege
  előtt kis kétszárnyú, meggypiros ajtó nyílt ki előttem, és a sötét
  torokból Caruso, Schipa, Titta Ruffo és Galli Curci énekelt, oly
  szépen, hogy tán sem azelőtt, sem azóta nem  hallottam  ilyen
  gyönyörűséges éneket. Meglehet, nem a hangokra emlékszem, hanem az
  élményre. Caruso akkor már nem élt - s most mégis énekelt! Bizonyára
  Budapesten se bukott volna meg, ha ilyen jó napján szerepel -
  állították a meghökkenő emberek a titokzatos készülék előtt ülve, és
  emlékezve rá, hogy ők ott voltak a nézőtéren, nagy pénzen vett
  jegyeikkel, Caruso vagy Galli Curci felléptének drámai pillanataiban.
  Átélték a világraszóló, de a világot irántunk  csak  lenézésre
  mosolyogtató bukás eseményét. Talán ők maguk is közreműködtek a
  buktatásban?! Ezt esetleg eldönthetik még. Meglehet, hogy annakidején,
  ha nem kaptak a beharangozott hírnek megfelelő éneket a Városi Színház
  színpadáról, úgy gondolták, fizesse meg nekik a jegy árát a történelmi
  mozzanat: az, hogy  világnagyságokat  buktatnak  meg  fensőséges
  szakértelemmel. Gyanakodhattunk is (akkoriban még ez a lehetőség is
  fennállt!), vajon valóban az énekelt-e itt, Budapesten, akinek a neve
  a lemezen írva áll? Találkoztunk olyan Caruso-lemezzel is, melyről
  éneklés helyett inkább nyögdécselés hallatszott. Ilyen volt a pesti
  bukás óráiban? Életében elkísértük a művészt a rossz napjain is -
  ugyanezt tesszük most, amikor a kevésbé jó lemezeivel is kiegészítjük
  hangtárunkat.
    Még manapság is találkozunk  olyan  lemezhallgatókkal,  akik
  kijelentik: "Richter ezt nem érti", "Karajan ezzel a feladattal nem
  képes megbirkózni"; hogy ezt vagy azt "Richter (vagy Karajan) nem
  tudja" - és ilyenkor kiderül, hogy egyetlen lemez alapján beszélnek!
  Tudósíthat-e ez az egyetlen lemez arról, hogy melyik előadóművész
  milyen művet tud vagy nem tud méltóképpen előadni?
    Előfordul aztán, hogy ott voltunk a hangversenyen, amelyen éppen a
  lemezről is hallható darabot játszotta a művész - és most mégis úgy
  tűnik, hogy ami ott konzseniális volt, azt most egészen másképp, sőt:
  a műhöz méltatlanul harsogják a fülünkbe,  jó  felvételről  és
  kristálytisztán. Ilyenkor mégiscsak a felvételben van valamiféle hiba,
  de azt nem a megszokott úton kell keresni. Van-e a mikrofonnak lelke?
  Én nem tudom - de azt igen, hogy amikor egy óriás adja elő valamelyik
  kedvencét, például Toscanini Brahms I. szimfóniáját, tehát azt, ami a
  hangversenyen igen nagy élményt nyújtott, és ha az egyébként jól
  hangzó lemezről ez most mégsem győz meg, akkor aligha nem a mikrofon
  tehet a dologról. Újabb felvételek hallatán is tapasztalunk ilyesmit,
  és eszünkbe jut korunk modern bajnoka, a Hangmérnök. Az ő fiatal
  művészetének kifejlődésére még várni kell - bár elképzelhető, hogy
  lánglelkű hangmérnökök várakoznak már a korszak függönyei mögött.
    Igenám, de egészen régi lemezek is gyakran jeleznek olyasmit, hogy
  valaki (igen nagy művész különben) ezt vagy azt "nem tudja" a jó
  felvételen. Mégsem a hangmérnök tehet róla?...
    A harmincas évek elején nagyon jóhangúnak ítélt gramofonom, a már
  elektromos vagy legalábbis elektrifikált felvételekről szobánkba hozta
  a megállított időt, öreg embereket fiatalítva meg, s fiataloknak
  nyújtva vigaszt sok mindenért, amit  kései  születésük  folytán
  elmulasztottak. Még Franz Schalk is dirigált számunkra egyet-mást
  Beethoventől (kell-e még valakinek? én melegen ajánlom), D'Albert és
  Paderewski zongorázott, Kubelik hegedült. Akkor még senkinek se jutott
  eszébe azt állítani, hogy akit csak lemezről  ismerünk,  annak
  művészetéről nem alakíthatunk ki véleményt. A hangfelvételt bár nem
  tökéletes, de megbízható tolmácsnak véltük. A diadalmas Ember kifogott
  hát egyik legfőbb ellenségén, az Időn. Egy mesés, bár kissé szegény
  korszakban (mert kevés lemezünk volt a vágyainkhoz képest) hosszan és
  sokáig tobzódhattunk lemezmámorunkban. Mígnem ez a diadal kezdett
  gyanússá válni.
    Mikor is történt ez?
    A második világháború alatt megállt az idő folyása. Az utána
  következő években minden lemez vadonatúj ajándék volt, mely eddig
  Csipkerózsika-álmát aludta, de most felébredt, "megvan". És eleinte
  nem vettük észre, hogy az Idő - egy más síkon  -  mégiscsak
  megállíthatatlanul továbbhaladt. Régi gramofonom hangja szép volt még,
  és lemezdélutánokat rendeztünk. Háromforintos belépőket áldozva, nagy
  élvezettel gyűlt össze a nálam többségében vagy egy évtizeddel
  fiatalabb közönség. Feszült politikai és közéleti légkörben (1950-51)
  ez még nagyszerű örömök oázisa volt. Én ekkor hirtelen kiszakadtam a
  lemezvilág életének kontinuitásából. Számomra Csipkerózsika  újra
  álomba merült, és csak 1954-ben sikerült újra felébresztenem.
    Egykori középiskolai tanáromnál történt ez, kiről tudtam, hogy
  nagy lemezgyűjtő. Ezen a területen nemigen érintkeztem vele korábban,
  mert zenei ízlésünk csak Wagner-rajongásunkban egyezett, s még azon
  belül is sok mindenben eltért a véleményünk - de a történelmi idők
  összehoztak bennünket. Felhúzós készülékemet barátaim  megőrizték
  számomra, és még ekkor is szépen szólaltak meg róla a régi lemezek.
  Még egy hatalmas sikerű lemezdélutánt rendezhettem vele, már idegen
  lakásban, utoljára. A Tanár úr modernebb géppel adott lemezdélutánjait
  pedig az idő tájt egyre kevesebben látogatták.
    - Mi történik itt? - kérdezte. - Olyan géppel álljak elő újra,
  mint a tiéd? Talán az jövedelmezne legjobban, ha elővenném az egykori
  fonográfomat és az akusztikus lemezeimet a konyhaszekrényből?
    Hamarosan  félelmetesnek  tűnő  apparátus  érkezett  számára
  Amerikából. A Tanár úr fejhallgatóval, mint boszorkánymester ült
  előtte, szaporán változtatgatva hangerőt és hangszínt. A mikrolemezek
  visszahozták egy időre a közönségét, sőt, néhány új lemez (például a
  Kékszakállú első felvétele) még meg is sokszorozta, de  a  mi
  zeneélvezetünket valamiféle profi-robotolássá varázsolta át mindaz,
  ami elözönlött. "Nincsen gyönyörűség, csak  a  kevésben,  kiket
  elborított a sok" - jelezte ennek a korszaknak eljövetelét Babits
  Mihály. A Tanár úr elővette egyazon mű különböző felvételeit; hol itt,
  hol ott helyezve rájuk a tűt, és már anélkül, hogy bármit is nyugodtan
  végighallgattunk volna, szüntelenül összehasonlítottunk. Különféle
  pontokon jelentkező hibák és erények elemző tettenérése következett,
  mint a filmekben a lassított felvételeken. Ez a szokás azóta a "soktól
  elborított" mai lemezesek szüntelen gyakorlata lett - az igazi
  zenehallgatás rovására, néha pedig már helyette is. A lemezdélutánok
  törzsközönsége - a Tanár úr délutánjain inkább az idősebb generáció -
  nyugodtan végighallgatta még a Wagner-operákat, de a tulajdonoson, új
  berendezése árnyékában, már különös nyugtalanság vett erőt. Sokan
  veszítették  el  így  akkoriban  a  zenehallgatáshoz  szükséges
  nyugalmunkat. Azóta felismertük, hogy több veszett el ekkor a vámon,
  mint amennyit a réven valóban nyerni tehetett.
    A Tanár úr aztán új gépet kapott Amerikából...
    Én megőriztem a régi gépemet, de a zenehallgató nyugalmamért
  naponta meg kellett küzdenem. Egy nap pedig váratlanul rádöbbentem,
  hogy kiszökött a gépből mindaz, ami addig szebben szólt onnan, mint a
  Tanár úr masináin az ő új lemezeiről. A hang, amely addig közvetlen
  bensőséggel szólított meg, elillant, és nem lehetett visszahozni
  többé.
    A filozófusok nem egyszer figyelmeztették már a világot, hogy az
  élet csak változások és újrakezdések láncolataképpen szemlélhető, és
  aki nem érzékeli ennek ütemét: idejét árnyékvilágban tölti. Akkoriban,
  a hatvanas évek elején nem csak egyetlen ember ritmuszavarára vallott,
  hogy keresgélni kezdtük a megszólaló, de már élettelenné vált lemezek
  kiszökött lelkét. A technika jó volt és még jobb is lett, de bennünk
  csak fokozódott az elégedetlenség. Az igazi zenei élmény eközben
  csendes órákon, az emlékeinkben élt. Bármilyen sok tökéletlenül hangzó
  zenét  fogadtunk  el  annakidején  a   rossz   akusztikájú
  hangversenytermekben, Festspielhausokban állva, alkalmatlan helyekről
  és zugokból, most egyre kritikusabbá váltunk lemezjátszóval  és
  hangfelvétellel szemben, mert már túljutottunk a meglétük okozta
  lemezmámoron.
    De aztán a gyorsütemű technikai fejlődés meghozta ennek a mámornak
  második periódusát is. Szerepet játszott ebben az a sajnálatos
  körülmény is, hogy a nagy hangversenyek kora, a legmagasabb színtű
  élőzenét nyújtó korszak nálunk már letűnt; világnagyságok ritkán
  vetődnek el hozzánk - és a harmincas évek koncertjeinek emlékéből élő
  emberek úgy látták, világszerte is kevesebb az olyan nagy művész,
  amilyenek a régiek voltak. Hacsak lehet, igyekezzünk inkább őket
  hallani. "Vissza a lemezekhez!" - kiáltotta felém egy muzsikus barátom
  a hangverseny szünetében. Még nagyobb erővel kiáltott a különbség az
  ez idő tájt hallható hangversenyek színvonala és a lemezek között. A
  "vissza a lemezekhez" kissé szomorú mozgalmának máig is tagja vagyok.
    Lemezellenesek és lemezesek tábora között, inkább húzván az
  utóbbiakhoz, számtalan dolgot üzenhetnék a lemezelleneseknek. Ilyen
  című tanulmányt adhatnék elő: "Lemezellenesek lemezei" - de hangzatos
  érveiket maga a zene söpörné el, mielőtt nekem is érvelnem kellene.
  Verdi Falstaffja Toscanini salzburgi előadásán, melyet kétszer is a
  helyszínen hallottam, számomra nem volt oly élvezetes  a  régi
  Festspielhaus állóhelyén, mint ugyanezen előadásnak a közelmúltban
  forgalomba került, aránylag primitív felvétele! Bárki mondhatná, hogy
  ez csak egyetlen ember sajátos, egyedülálló hangulata, így hát nem
  beszélnék róla, ha nem hallottam volna másoktól is sok hasonlót.
  Gönnenwein például nagyszerű karmester, több, méltán sikeres estje
  volt nálunk is, de még a magával hozott együttesével sem zenélt olyan
  színvonalon, amilyenre a János passióról készített lemezével ért el.
  Újra felmerül a kérdés; ha egy bizarr csoda újra felidézhetné Bach
  orgona játékát, Liszt zongoraestjeit, Paganini hegedülését - lehet,
  hogy lesújtottan, meglepett összenézéssel fogadnók?  Elborzadnánk
  tőlük? Fel akarnók öklelni őket, mint apjukat a szarvasokká vált
  fiúk?!
    Talán így kezdődnék a találkozás. S én mégis valószínűnek tartom,
  hogy igazabb feltámadásuknak ez után jönne meg a maga ideje: mikorra
  már mi is úgy rezonálnánk játékukra, mint a kortársaik. A "szilánkokra
  szétbomlott" előadói stílusok - miközben a remekművek nem bomlottak
  szilánkjaikra - kegyetlen száműzetés után  visszaszivároghatnának
  egykor méltán elfoglalt helyükre.
    Kiváló zenetudós írta le a hatvanas évek elején, a  zenei
  előadóművészet változásait vizsgálva, hogy Liszt játéka ma aligha
  tetszenék nekünk, mert íme, a nem is nagyon régi közönséget elbűvölő,
  Liszt-tanítvány Sauer Emil lemezei ma "a borzalom erejével hatnak".
  Mikor tiltakoztam ez ellen, azt mondta nekem, hogy számomra ez azért
  nem következett be, mert belehallom a lemezekbe máig is elevenen
  maradt emlékeimet, és a Sauer utolsó pesti koncertjei idején telt
  zsenge ifjúságomat is. Évek múltán makacsul visszatértem a tárgyra, és
  Sauer lemezei akkor már tetszettek neki, de bölcsen rámutatott az Idő
  munkálkodására: megállapítása csak a maga idején volt helytálló... S
  közben teltek-múltak az évek a pillanatig sem nyugvó lemezek fölött.
  Visszatért Sauer és Dohnányi, és ma újra a sokak által már kizárólag
  lemezről ismert Furtwängler és Toscanini a legnagyobb karmesterek.
    A régi zenék és a régi lemezek sértetlenül kerülnek ki a relatív
  vagy abszolút idő malmából - de az egykori lemezjátszók valaha
  élvezetes hangja nem hat ránk soha többé. Még az is csodálatos dolog,
  hogy Bartók, Amerikában töltött évei elején (41 vagy 42-ben), amikor
  néhány érdekesnek vélt tárgyat szedett össze egy ócskapiacon (lásd
  Agathe Fasset: Bartók amerikai évei), többek között egy felhúzós,
  akkor már ugyancsak régi típusú gramofont vitt haza, nagy boldogan.
  Sajnos, A. Fassett figyelme nem terjedt ki arra, milyen lemezeket
  játszott Bartók a masinán, és a füle mit halászott ki ezekből. Vajon
  élvezte-e, amit hallott, vagy csak érdekesnek tartotta valamiért?
  Rögös utat kéne bejárnunk az időben ahhoz, hogy ezt megtudjuk.
    Próbálkozzunk az ellenkező irányban, a jövőbe vezető úton is,
  hiszen több látnoki képességű író elképzelte már a jövő háborúja utáni
  állapotokat. Vajon, ha néhány élvemaradt ember a zenére emlékezik
  majd, mint Franz Kafka bogárrá változott embere, és - hogy-hogy nem -
  egy ilyen felhúzható lemezjátszó is épségben marad néhány hozzávaló
  lemezekkel és tűvel, élvezetet nyújt-e nekik ez a réges-régi készülék?
  Vagy a minden történésektől független "abszolút idő" végleg elsodorta
  már azokat a gépeket, amelyek a húszas és harmincas években annyi
  örömöt szereztek nekünk? Kívánom, hogy a választ ne tudjuk meg soha.
    Talán küszöbön van már - bár némely prognózisok szerint mégsem
  túlságosan közel - a pillanat, amely maradéktalanul tökéletes élő
  hangot hoz a szobánkba. A nagy konfliktus éppen ebben a pillanatban
  válik  igazán  kiélezetté.  Az  élő  zenének  vele  egyenértékű
  megszólaltatásakor kétféle idő kényszerül majd farkasszemet nézni
  egymással, ellenségesebben, mint valaha. Kísérteties lesz az élő zenei
  hang múmiája. Az a muzsika majd ékesszólón mondja el önmagáról, hogy
  valódi élete a múlté. További tökéletesedés akkor már nem várható, és
  kiderül, hogy maga az élmény nem raktározódott el, csak az, ami
  egyszer létrehozta. A technika fejlődése rohan (vagy csak botorkál?) a
  maga útján, és borzongva olvasok a magyar szeánszológusok "száraz
  élvezetéről", mikor kifigyelik, "mit tud a Spendor hangdoboz a
  középtartományban". Úgy látszik, nem sokat. Sajnos vagy hálistennek.
  Mi lesz velünk, ha mindentudóvá válik a Spendor? Megéljek-e olyan
  időt, melyben nem tudok élvezni majd lemezt és lemezjátszót? Jövel
  Spendor! Gyógyíts ki rettegésemből (legalább a középtartományban)!
  Nyugtass meg, hogy nem vagy tökéletes, és nem is leszel az, legalább
  addig, míg én élek.
    De csak szerezzük be az erősítőket és monitorokat, mert mindaz,
  ami szól belőlük a száraz vagy kevésbé száraz élvezetet nyújtó
  szeánszokon, még örömmel, izgalommal vagy legalábbis érdeklődéssel
  tölthet el. Olvasom, hogy "nívós tunert még kevesen keresnek, de nem
  is igen lehet hozzájutni" - reméljük, a társadalom mindkét oldalon
  felnő majd a nívós tunerhez. Addig is hajszoljuk hegyen-völgyön,
  árkon-bokron át a menekülő, eleven zenei hangot a tökéletlen gépekkel.
  Én eközben néha szép zenét hallok a lemezjátszómból. Barátaim, sajnos
  másfelé járnak ilyenkor. Hifi-tornyok árnyékában,  hangdobozerdők
  rengetegében ülnek, és hiába is invitálnám őket nyomorult szobámba,
  újságolva, hogy az elmúlt pénteken ott Beethovennel találkoztam, mert
  ha meglátják Tesla lemezjátszómat, elborzadnak, és lesz, amelyik
  azonnal faképnél hagy.
    Mostanában szeretünk kísérletezni, kísérletekkel bizonyítani, bár
  azt is tudjuk már, hogy a sokféle tesztelés eredménye nem okvetlenül
  szignifikáns. Kísérletezzünk egyszer azzal, különbséget tudunk-e tenni
  az élő hangverseny és a régi felvétel között, ha mindkettőt a rádió
  sugározza. Ugyan hány hallgató tudná megmondani, melyik hangverseny az
  új és melyik a régi - ha ugyanazokat a művészeket hallják? Bármi lenne
  is az eredmény, nem mutatna rá semmire. Mert kísérletünkkel nemcsak
  Zenéket hasonlítanánk össze, hanem Időket is. Csak nagyon lassan
  ülepednék le a lelkekben az, ami a különbséget végülis már kiáltóan
  kifejezné.
    Ne hidd, barátom, hogy kinevethetünk, amikor ügyesen előkészített
  vezénylőmozdulatokkal előzöd meg  a  felharsanni  készülő  zenét
  lemezjátszód előtt! Mitsem tesz, hogy amit dirigálsz, azt  más
  dirigálja. Azazhogy: dirigálta egykor. Nem nevetünk rajtad; amit
  látsz, az csak szomorú mosoly. Arra kell gondolnunk, hogy a lemezen
  szereplő karmester, ma és ezen a helyen, esetleg csak árnyalatnyi
  eltéréssel bár, de biztosan másképp vezényelné, amit most a lemezről
  hallasz. Ebben rejlik a te alaptalanul derűlátó vezénylésed tragikuma.
    Ne is gondolj vele már. Élvezd a lemezeidet, ahogyan tudod, míg én
  is ezt cselekszem a kortól és időtől állítólag messze lemaradt
  lemezjátszómon megszólaló muzsikával. A magam időkeretében botorkálok,
  melyet ti elfelejtettetek már, vagy kihagytatok - aminthogy én sem
  ismerem technikai csodáitok szerkezetét, hanem látni vélem őket,
  jövőből  rámmeredő  rémlátomásomban:  mint  már-már  kacagtatóan
  élvezhetetlen ócskaságokat.
    Vásároljak hát Marantz hangszórót? Isten őrizz, hiszen valaki
  nemrég megnyerő őszinteséggel beszámolt róla, hogy mennyire csalódott
  a Marantzban! Mire várok hát, míg azt csinálom, hogy nem veszek
  Marantzot? A következőt, a még  jobbat  majd  másvalaki  fogja
  megbélyegezni. Közben telik az idő, múlik az életem. Az lenne a
  bölcsebb, ha mégiscsak megvenném a Marantzot (ha lenne miből). Vagy az
  elmarasztaló cikket olvassam, hogy vigasztalódjak? Maradok Marantz
  nélkül, és aki kineveti naiv örömeimet, s bátran lépeget a maga
  időkeretének határai között, miként én járok a magaméban, ám tegye.
  Csak arra kérem, számoljon be egyszer majd ő is, őszintén, a saját
  élményeiről.

                                Szuly Gyula

  


  A fényképeket Kun Imre: 30 év művészek között című könyvéből vettük át
  (Zeneműkiadó, 1965).