Új fono-előerősítő
    Három év után most ismét egy RIAA-korrektor építésére biztatjuk
  Olvasóinkat. Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy magunknak is új
  referencia-előerősítőnk van! A fono-elektronika egyébként  is  a
  viszonylag legkönnyebben, "házilag" is előállítható hifi-láncszem, és
  ez a tény nagyban megkönnyíti a Hifi Magazinnak és Olvasóinak dolgát:
  ugyanazt az etalont használhatjuk. (Bár már itt tartanánk a hangszedő-
  és a hangsugárzó-etalonunkkal is!)
    A Revox-panelt most, háromévi hűséges szolgálat után, nyugdíjba
  küldjük, de - ahogy mondani szokás - érdemei elismerésével. Illik
  ilyenkor egy kis szónoklatot is tartani. Fellapozva a HFM 2. számát, a
  következőket  olvassuk  róla:  "...olyan  készüléket  teszünk
  hozzáférhetővé, amely - szerintünk - kiállta a gyakorlat próbáját, s
  amelyhez foghatót egyelőre hiába keresne a vevő a boltokban; mi több:
  amely nagy valószínűséggel jobb lesz a szomszédok, barátok, ismerősök
  által innen-onnan-amonnan  beszerzett  külföldi  gyártmányoknál...
  Hangminőségét igen jónak tartjuk, ha nem is a legjobbnak - nagyon
  reméljük, hogy a közeljövőben ennél jobb  készülék  rajzát  is
  közölhetjük -, mindenesetre meghaladja az idehaza forgalomba került
  receiverek és erősítők azonos fokozatának minőségét, sőt, a legtöbb
  kommersz nyugati készülékkel biztosan felveszi a versenyt". Mindez ma
  is helytálló. A Revoxnak tehát nem kell kötelet kötni a nyakába, s
  aztán a mély vízbe vetni: ma is megéri azt a pénzt és azt az energiát,
  amit annakidején a megépítésére fordított a gazdája. Nem a Revox lett
  rosszabb: a mi szemünk és fülünk kezd kinyílni. Olvasóinké úgyszintén.
    Van még valami, amiért hálával tartozunk az öreg Revox-panelnak.
  Ez volt az első kísérletünk, hogy megtudjuk: vajon képesek-e rá a
  viszonylag csekély tapasztalattal bíró hazai amatőrök, hogy leírásunk
  nyomán biztonsággal reprodukáljanak egy viszonylag egyszerű áramkört?
  Kiderült: képesek rá. Akadtak ugyan, akiknek főfájást okozott a Revox,
  de a többség hiba nélkül összerakta a "puzzle"-t, s általában jó
  véleménnyel volt a készülék hangminőségéről is. Kivételt képeznek
  azok, akik valóban értékes erősítőkkel is összemérhették ezt a kis
  áramkört.
    Most azonban olyan előerősítőt ajánlunk, amelynek hangminősége a
  vájtfölűeket sem fogja fanyalgásra késztetni. Magabiztos kijelentés?
  Megdolgoztunk-megszenvedtünk érte, hogy ezúttal tényleg magabiztosak
  tehessünk. Különösen sokat tanultunk a Fono-Előerősítők Bajnokságán. A
  FEB, mint már elmondtuk,  egy  játékos  ötlet  nyomán,  szinte
  véletlenségből "rendeződött meg", s aggasztóan  sok  energiánkat
  elvette, de mégiscsak ennek a viadalnak köszönhetjük, hogy most
  alaposan felsrófolhatjuk az előerősítő-normát.
    A FEB-en három "versenyző" jutott a döntőbe. Az a kapcsolási rajz,
  amelyet alább közreadunk, a három legjobbnak bizonyult áramkör egyike.
  Pontosabb meghatározásra szorul, mit értsünk azon, hogy legjobbnak
  bizonyult.
    Egyetlen zsűri, egyetlen versenybíróság sem tévedhetetlen. Mi is
  tévedhettünk tehát - sőt: nagyon is elképzelhetőnek tartjuk, hogy
  egyik vagy másik "versenyző" méltatlanul vérzett el a FEB valamelyik
  fordulója során. Végtére, csak viszonylag rövid ideig hallathatták a
  hangjukat - és a mezőny bizony nagyon népes volt. Ugyanígy azt sem
  vonjuk kétségbe, hogy a többezer, előerősítő-tervezéssel foglalkozó
  hazai amatőr konstruktőr között ne akadna jónéhány, aki igenis képes
  arra, hogy a finalistákhoz hasonló minőségű RIAA-korrektort tervezzen.
  Ünnepélyesen elnézést kérünk tehát mindazoktól, akik ilyen vagy olyan
  okból, de keserű szájízzel olvasták a FEB-ről szóló tudósításokat és
  mostani végkövetkeztetésünket.
    Nekünk - szükségszerűségből - biztonságra kellett törekednünk. Nem
  tehetjük tűzbe a kezünket azért, hogy ez a három áramkör volt a
  legjobb az összes között. De ez a három elektronika keltette bennünk a
  legnagyobb biztonságérzetet. Ezekről éreztük azt, hogy mindenképpen az
  élmezőnyhöz tartoznak, és ha megismételnénk a versenyt (brrr! még
  rágondolni is rossz!), akkor ismét az első három vagy négy vagy öt
  között végeznének. Mint már többször is leírtuk: ezek között a
  "legjobb" készülékek  között  mindvégig  érezzük  a  hangzásbeli
  különbséget - de nem érzékeljük az értékkülönbözetet. Valószínű, hogy
  itt már túlságosan is közrejátszik a szubjektum (ízlés, gyakorlat,
  aznapi hangulat), valamint az a nagyonis objektív faktor, hogy milyen
  kontrollberendezést használunk. Elég kicserélni a hangszedőt vagy a
  hangsugárzót egy másikra - és máris megváltozhat az ítéletünk. Abban
  viszont vagyonis biztosak vagyunk, hogy ez a három elektronika
  bármilyen (korrekt!) berendezésben nemcsak hogy helyet érdemel, hanem
  annak egyik legerősebb láncszeméül szolgál. Vezet út, persze, ezektől
  fölfelé is, egészen a marklevinsonokig, az aercékig, a naimekig és a
  többi, aranyozott csatlakozókkal ellátott, elsőosztályú alkatrészekből
  ötvösmunkával összeszerelt elektronikáig - de ez az út annyira rögös
  és egyelőre annyira beláthatatlan, hogy a közeljövőben aligha tesszük
  rá a lábunkat.
    A három áramkör közül kettő: védett kapcsolás - ezeket nyilván nem
  publikálhatjuk. A két tervező (Huisz István és Sallay  László)
  határozott lépéseket tett azirányban, hogy mielőbb gyártatni tudja
  készülékét,  komplett  előerősítő,  illetve  még  komplettebb
  elő/végerősítő formájában. Ebben mi nem tudunk közreműködni, de
  őszintén szurkolunk mindkettőjüknek,  nem  különben  e  jövőbeli
  "audiofil" készülékek gyártóinak. Érdekes lesz majd viszontlátni e
  készülékeket a boltban. Akkor majd - már a Bemutatjuk rovat szeánszain
  - újra megmérkőzhetnek egymással a valamikori FEB finalistái...
    Addig is a harmadik áramkörnél, a Huszti Gáborénál maradtunk, és
  most már ("versenyen kívül") nemcsak megengedhetőnek, hanem teljesen
  indokoltnak is tartottuk, hogy a tervező javítson az áramkörén, ha
  tud, A végleges változat minden kétséget kizáróan jobb az eredetínéi:
  teltebb a basszusa és transzparensebb a középtartománya, precízebb a
  frekvencia-átvitele - mindazonáltal most sincs jogunk azt állítani,
  hogy jobb volna a másik kettőnél.
    Egy szót még az áramkörök eredetiségéről. Ez iszonyúan kínos
  probléma. Világszerte ezrével születnek a mind újabb áramkörök,
  eredetibbnél-eredetibbek - s a végén mindegyikről kiderül, hogy
  korántsem olyan újak, mint gondoltuk. Olykor-olykor még nagyhírű
  kapcsolások múltjára is fény derül... Mi nem kérhettünk be ezernyi
  szabadalmi leírást. A Huszti-féle áramkörről az a véleményünk, hogy
  bár nem újdonság az elektronikában, de annak számít a hifiben: legjobb
  tudomásunk szerint ezt a kapcsolást még nem használták hangfrekvenciás
  erősítőnek. (Ellenvélemény?!) Semmi kifogásunk  az  ellen,  hogy
  áramkörünket a Hifi Magazin bármely olvasója, önmaga vagy a barátja
  számára megépítse - hiszen éppen ez a célunk! -, de rendkívül rossz
  néven vennénk, ha valamely cég gyártani kezdené, anélkül, hogy ehhez a
  tervező beleegyezését kérné.
    Mi nagyon bízunk a HFM új fono-előerősítőjében - de a magyar
  hifisták vajon bizalommal lesznek-e a magyar konstruktőr iránt?
  Elvégre senki sem próféta a saját hazájában a Kárpát-medencében pedig
  végleg nem). Ezért - s azért is, hogy Olvasóink kontrollálhassák a
  Hifi Magazin ítéleteit - nem is egy, hanem egyszerre két áramkört
  publikálunk. Külföldi referenciának kínálkozik az Olvasóink által már
  jól ismert Menő Manó, azaz a népszerű NAD 3020-as. Ennek az erősítőnek
  a RIAA-korrektorát a neves amerikai konstruktőr, T. Holman tervezte,
  és a külföldi szakírók teljesen egyetértenek abban, hogy a NAD (miként
  néhány évvel azelőtt az Advent cég!) a Holman-féle RIAA-elektronikának
  köszönhette az olcsó kis gép rendkívüli sikerét. A dokumentációt a NAD
  cég engedélyével közöljük. Magunk is kíváncsiak vagyunk rá, hogy
  Olvasóink vajon melyikkel rokonszenveznek majd: a NAD-dal, avagy
  inkább a Huszti-féle kapcsolással, amelyet HFM I-nek is nevezhetünk.
  Viszonylag egyszerű áramkörök ezek, nem igényelnek különleges műszeres
  beállítást-bemérést.  Aki  tehát  gondos  munkával,  hibátlan
  alkatrészekből építkezik, nem kell attól tartania, hogy készülékét
  mindenféle korrekcióval, praktikával, "varázslással" tudja csak életre
  kelteni. Mindazonáltal felhívjuk Olvasóink figyelmét a mérésekhez
  fűzött jegyzeteinkre.

  Megjegyzés a tápegységekhez

    A hálózati transzformátorok szekunder feszültségeinek értékei
  tájékoztató jellegűek! Pontos értékük a transzformátor egyéb adataitól
  is függ - célszerű ezért kísérletileg megállapítani.
    Maguk a tápegységek igen egyszerűek, a lehető legolcsóbb megoldást
  választottuk. Nem tartalmaznak rövidzár elleni védelmet, tehát különös
  óvatossággal kell összeszerelni őket!

  Megjegyzés a mérésekhez

    Mindkét előerősítőt magunk is újra megépítettük, a  fentebb
  megadott alkatrészjegyzék alapján. Sajnos, a munka (helyesebben: az
  alkatrészbeszerzés!) annyira elhúzódott, hogy a NAD-ot már nem tudtuk
  fülre is  összehasonlítani  prototípusával:  a  3020-as  erősítő
  fono-elektronikájával. Csak remélni tudjuk, hogy nincs  lényeges
  különbség a kettő között. A diagramok mindenesetre igen szépek.
  Kevésbé tetszetősek a másik előerősítő diagramjai, de ez ne tévesszen
  meg senkit. Eltérő elvi felépítésű erősítőkről van szó, a HFM I
  visszacsatolás nélküli elektronika - és nekünk ennek a hangja tetszik
  jobban.
    A magyar előerősítő jelleggörbéjének alsó szakasza viszonylag
  erősen eltér az ideálistól (+1,5dB), az alkatrészek toleranciája
  miatt. Habár az eltérés füllel nemigen észlelhető, érdemes ellenőrizni
  a frekvenciagörbét, és egy kis kísérletezés árán ±0,3dB pontosságig
  linearizálni. (Mi is megtettük, az eredményt  a  színes  vonal
  szemlélteti az 1-3. diagramon.) Segítséget ad ehhez az  alábbi
  táblázat, amely a RIAA-görbe diszkrét értékeit tartalmazza, az 1kHz-es
  szinthez képest, a hazánkban jelenleg érvényes szabvány szerint.

    a(dB)     f(Hz)
    ---------------------
    +18,6     31,5
    +17,8     40
    +17      50
    +15,8     63
    +14,5     80
    +13,1     100
    +11,6     125
    + 6,7     250
    + 2,6     500
     0,0    1000
    - 2,6    2000
    - 6,6    4000
    -11,9    8000
    -13,7    10000
    -15,3    12500
    -17,7    16000
    --------------------

    Könnyebben elvégezhetjük a mérést az alábbi hálózat segítségével
  ("anti-RIAA", más néven RIAA-1), mert így ideális esetben egyenest
  kapunk eredménynek: az eltérés azonnal  szembeötlik,  nem  kell
  számolgatni (108. oldal, 1. ábra). A hálózatot csak akkor érdemes
  megépíteni, ha alkatrészeinek értékét 1% pontosságig tartani tudjuk.
  Ha megépítettük, feltétlenül fémdobozzal árnyékoljuk! A generátor
  belső ellenállása 20Hz-20kHz közötti vizsgálatok esetén Rb<=60 ohm.
  Ha méréseinket 200kHz-ig akarjuk kiterjeszteni, úgy Rb<=5 ohm. A
  generátor forrásfeszültsége (Ug) legalább 10V-ig  szabályozható
  legyen.


  A frekvencia-jelleggörbe linearizálása

    Állítsuk össze a blokksémán jelzett kapcsolást (2. ábra).
    A generátor frekvenciáját állítsuk 1kHz-re.
    A kimeneti feszültséget állítsuk a mérőműszer dB-lel jelzett
  skáláján egy pontos, 200mV körüli értékre.
    Állítsuk a generátor frekvenciáját 20Hz-re. Amennyiben a kimeneti
  feszültség eltérése nagyobb, mint ±0,3dB, változtassunk a kapcsolási
  rajzban szereplő R13 pozíciószámú, 390 kohmos ellenálláson  (az
  ellenállás növelése a szintet is növeli);
    Állítsuk a generátor frekvenciáját 20kHz-re. Ha az  eltérés
  nagyobb, mint ±0,3dB, változtassunk a C9 pozíciószámú, 3,3nF-os
  kondenzátor értékén (a kondenzátor értékének növelése csökkenti a
  szintet).
    E két alkatrész értékének változtatásával a frekvencia-jelleggörbe
  ± 0,3dB-a belül tartható. A mérést és a korrekciót természetesen
  mindkét csatornán el kell végezni.

  
  
  
  
  
  
  

                   *

  Füstbe ment módosítások

    Ebben a számunkban két MOD szerepelt volna: Mindkettővel legalább
  annyit bíbelődtünk, mint a többivel, csakhogy amazok beváltak - a
  mostaniak pedig nem. Ezzel most be is fejezhetnénk az írást, de
  egyrészt még a meddő próbálkozásoknak is lehet hasznos tanulságuk,
  másrészt pedig a két MOD közül az egyiket már szóba hoztuk Holtidőben,
  tehát el kell számolnunk vele. Kérünk tehát még ötven sornyi türelmet.
    Mindkét módosításba Olvasóink javaslatára fogtunk bele. Már az
  első is nagyon logikusnak és biztatónak látszott; Zsíros György
  boldogi olvasónknak és ismerőseinek nagyon megtetszettek a modern
  tunerekben látható, LED-es nullindikátorok; és elhatározták, hogy
  ilyet építenek Cleopatra receiverükbe. Mint írják, a módosítás bevált,
  a gép azóta is kitűnően működik. Komptett dokumentációt kaptunk: az
  egész áramkör egy 36x65 milliméteres nyomtatott lapra épül, tápegység
  sem kell hozzá, hiszen  a  Cleótól  kapja  a  tápfeszültséget.
  Munkatársaink nekiálltak, hogy a dolog rendje és módja szerint
  reprodukálják a MOD-ot; és ez minden további nélkül sikerült is nekik
  - a MEEI-ben, drága műszerek között. Megpróbálták azonban beleélni
  magukat az átlagos műszaki felkészültségű Cleopatra-tulajdonos bőrébe,
  és végül oda lyukadtak ki, hogy a MOD-ot mégsem merik ajánlani.
  Álláspontjuk szerint a LED-ek a legtöbb esetben kifogástalanul fognak
  jelezni - csak kérdés, hogy mit. Mindez természetesen nem Zsíros
  György javaslatának kritikája, hanem a hazai műszaki gyakorlaté. Íme
  egy a módosítás kockázatai közül.
    Fájdalmasabban érintett bennünket a másik módosítás fiaskója.
  Előző számunk levelezési rovatában részletesen ismertettük Mikolai
  András budapesti olvasónk  javaslatát:  modifikáljuk  a  bántóan
  rosszhangú "fehér" Orion HS 280-as hangdobozt. Hangsúlyozzuk, hogy
  Mikolai Andrásék elképzelése teljesen logikus volt. A középsugárzóra
  aggasztóan mély frekvenciákat bíztak a tervezők, és mint a mi tesztünk
  is kimutatta (HFM 5.), 500 és 1000Hz között csúnya 3. harmonikus
  torzítás ütötte fel a fejét. Nyilvánvalónak látszott, hogy ha a
  keresztfrekvenciát egy oktávval magasabbra, 1500Hz-re emeljük, akkor
  ez a torzítás szinte önnönmagától redukálódhat. De az is nyilvánvaló,
  hogy hangdobozokkal odahaza, műszerek nélkül kísérletezni, ez nagyon
  nehéz, csaknem lehetetlen. Hiszen a hangsugárzó frekvencia-balanszát
  füllel, lakószobában nemigen lehet ellenőrizni. Olvasónk azonban
  annyira meggyűzően írta (e a MOD eredményét,  hogy  aggályaink
  elcsitultak, és hogy úgy mondjuk, programba vettük a fehér Oriont. A
  próba azonban balul ütött ki: a MEEI-be behozott, módosított dobozpár
  frekvencia-egyensúlya fel volt borítva (±10 decibeles kilengések,
  középen hatalmas beszakadás), a 3. harmonikus pedig  abnormális
  mértékben felszökött.
    Ekkor még nem veszítettük el derűlátásunkat. Ha már egyszer
  beharangoztuk a 280-as MOD-ját, elhatároztuk, hogy végére járunk a
  dolognak. A Hifi Magazin egyébként is "kooperálni" kíván olyan
  szakemberekkel, akik esetleg nem hifisták ugyan, de  legalábbis
  szimpatizálnak a mi hobbinkkal, másrészt pedig kitűnően ismerik saját
  szakterületük matematikáját. Az Orion HS 280-as ügye úgyszólván kapóra
  jött nekünk. A keresztváltót egy olyan mérnök-ismerősünkre bíztuk,
  akinek nemrég könyve is jelent meg a szűrőtechnikáról. A mi dolgunk
  jóval egyszerűbbnek látszott: kerítenünk kellett néhány fehér 280-ast.
  És persze újra meg kellett hallgatni őket, hiszen másfél év nagy idő,
  és a fülnek elég rossz a memóriája.
    A  keresztváltóval  nem  is volt baj, időben elkészült, és
  feltehetően funkcionált is volna, - ha láttuk volna értelmét beépíteni
  a 280-asokba. Sajnos, ismételten elborzadtunk ezeknek a dobozoknak a
  hangjától. A fehér dóm nemcsak 500 és 1000Hz között torzít, hanem a
  teljes üzemi tartományában. (Sőt: nagyobb hangnyomáson már a magasabb
  frekvenciájú  torzítás  dominál!)  Ma  már  persze nagyon nehéz
  "kifogástalan" fehér Orionokhoz jutni, és tény, hogy a mi példányaink
  sem voltak érintetlenek, de a frekvenciaátvitelük messzemenően azonos
  volt a prototípuséval, és a torzítási görbéjük is nagyon hasonló. A
  hangjuk pedig...
    Jelenleg a kék Orion HS 280-as az egyetlen olyan hangsugárzó,
  amely szerintünk megérdemli, hogy kitartóan kísérletezzenek vele.
  Figyelmünket tehát erre a dobozra összpontosítjuk.