MOD: Egy koraszülött elektronika  Egy koraszülött elektronika

    Nagyon röstelljük, hogy a sajátmagunk által ajánlott elektronikát,
  a HFM I-et is meg kell idéznünk a MOD rovatban. Szolgáljon ha nem is
  mentségünkre, de legalább magyarázatul, hogy a tervező annakidején
  több  ízben  is  javított  az  áramkörön  (amit  végülis  csak
  helyeselhetünk). Mivel a készülék lényeges paraméterei eközben nemigen
  változtak, a legutolsó verzión - amelyet aztán magunk is megépítettünk
  - már csak a legfontosabb méréseket végeztük el; ezeknek az eredményét
  publikáltuk is.
    Így kerülhette el a figyelmünket, hogy ellentétben az összes
  addigi változattal,  a  végleges  áramkör  kényes  rá,  mekkora
  impedanciával terhelik. Természetesen, aki szabványos, 220 kohmos
  lezáró impedanciával fogadja a HFM I jelét, annak így sem lesz semmi
  gondja, de akiknek az erősítőjén a nagyszintű bemenetek impedanciája
  alacsonyabb a  szabványban  előírt  értéknél,  illetve  akik  a
  fono-elektronikát  közvetlenül  a  (tengerentúli)   magnójukra
  csatlakoztatják, mélyhangesést tapasztalhatnak.
    Az erősítők bemeneti impedanciáját a legtöbb esetben a Line
  kimenetre kötött magnó is befolyásolja. Ha berendezésünk nem európai
  eredetű, az előerősítőt terhelő impedancia ritkán haladja meg az
  50-100 kohmot. A HFM I-nek viszont, ha 100 kohm alatti impedanciával
  terhelik, már esni fognak a mélyhangjai. Sajnos, erre mi is későn
  figyeltünk fel, ugyanis - szerencsére - a mélyhang-veszteség nem
  vészes: 20Hz-en 2 decibel 50 kohm, és 4,5 decibel 15 kohm terhelés
  hatására. Mulasztásunkat most igyekszünk  jóvátenni,  az  alábbi
  módosítással, amely szélesebb körű használatra teszi alkalmassá a HFM
  I előerősítőt.
    Hangsúlyozzuk,  hogy  az  általunk  választott  megoldásnál
  korrektebbet is el tudunk képzelni (maga Huszti Gábor is ajánlott
  néhányat), mégis ennél maradtunk, mert ez a legegyszerűbb, ezt a
  legkönnyebb kivitelezni - különös tekintettel arra, hogy a panelt
  többen  is  kicsinyítették  (lásd  Havasi  György  levelét  a
  Hangszervizben).
    A túloldalon az elvi kapcsolási rajz, a 2. ábrán pedig a
  nyomtatott áramkör kritikus részlete látható; mindkettőn kísérőszínnel
  jeleztük a módosítást. (Harmadik ábránkon, amelynek ezen az oldalon
  sikerült helyet szorítani, ugyanígy korrigáljuk a NAD fono-előerősítőn
  elkövetett hibát.)


  Az átalakítás menete:

    1. Távolítsuk el az R11 pozíciószámú 47 ohmos ellenállást.
    2. Forrasszuk ki a T6 tranzisztort.
    3. Fúrjuk fel a nyomtatott áramköri rajzon "C"-vel  jelölt
  pontokat, akkorára, hogy még egy alkatrész lába elférjen (kb. 1,8mm),
  de a fólia még ne sérüljön meg. Mivel az eredeti méreteket többen is
  megváltoztatták, pontos méretezést itt nem adhatunk.
    4. A "B"-vel jelölt helyekre is fúrjunk lyukakat, és szereljünk be
  egy-egy 2mm-es csőszegecset.
    5. Fúrjunk átmérőt 1,3mm-es furatokat az "A" pontokban.
    6. Forrasszuk ki a C7 pozíciószámú elkó pozitív felét, és ezt a
  lyukat is fúrjuk fel az előbbiek szerint.
    7. Forrasszuk be az R11 pozíciószámú, most már 2,2 kohmos
  ellenállást a "B" pont és az eredeti R11-es, 47 ohmos ellenállásnak a
  T6 tranzisztor emitterére vezető pontja közé. (A "B" pontot majd a T01
  tranzisztor bázisával együtt forrasszuk be.)
    8. Forrasszuk be az újonnan beépítendő, R01 pozíciószámú 4,3
  kohmos ellenállást (a C7-es elkó pozitív pontja és az "A" pontok
  közé).
    9. Helyezzük vissza az eredeti helyére a  T6  pozíciószámú
  tranzisztort és forrasszuk be az emittert és a bázist.
    10. Helyezzük be a T01 tranzisztort. Az emitter az eredeti R11
  másik végére, a bázis a "B" pontba, a kollektor a T6 tranzisztor
  kollektora mellé kerül. Forrasszuk be mindkét tranzisztor lábát.
    Az átalakítást természetesen mindkét csatornán el kell végezni.


  Alkatrészjegyzék:

    2 db BC 182B tranzisztor
    2 db 2,2 kohmos fémréteg-ellenállás (0,1W, 5%)
    2 db 4,3 kohmos fémréteg-ellenállás (0,1W, 5%)

                                   D. E.