Utazás a lemezjátszó körül  

    Hogy elröpül az idő! Negyed százada már, hogy kezünkben a
  hangtechnika csodálatos ajándéka, a sztereofonikus hanglemez - és a
  mai napig sem tanultuk meg, hogyan kell lejátszani! (A kart felemeljük
  és a barázdák fölé visszük. A továbbiakban követjük a használati
  utasítást. S. A. megjegyzése.) Illetve, lejátszani éppen le tudjuk,
  csak nem elég precízen. És még csak megítélni sem tudjuk, hogy a
  lemezen rögzített információból mennyit sikerült előcsalogatnunk, és
  mennyi maradt benn a barázdákban. Még szerencse, hogy elsősorban nem
  információt akarunk hallgatni, hanem zenét.

  

  A 27 éves sztereo LP köszöntése


    De azért furcsa, nem, hogy ma, amikor a születésnapi tortára már
  szinte rá se fér az a sok gyertya, amely a jó negyedszázados sztereó
  LP-nek dukál (lásd a következő oldalpáron), még mindig olyasmiken
  vitatkozunk, hogy jobb-e az MC hangszedő az MM-nél; hogy van-e
  sajáthangja a  futóműnek  és  a  hangkarnak,  nem  beszélve  a
  lemezpárnákról; hogy meg lehet-e hallani a szöghibát - és ami a
  legszomorúbb:  érveink  többsége  ingatag  információkon  alapul:
  híreszteléseken,  afféle  hifi-pletykákon,  a  legjobb  esetben
  féltudományos spekulációkon. Túlságosan sok, amit tudni vélünk - és
  nagyon kevés, amit valóban tudunk. Hja, spekulálni kényelmes dolog,
  kísérletezni viszont fárasztó.
    Ebben a cikkben spekuláció is lesz, bőségesen, de beszámolok
  néhány kísérletről is - évekig halogattuk, ámde most végre letudhatjuk
  őket. Tudom, van benne valami megmosolyogtató, górcső alá venni egy
  alapjában véve özönvíz előtti, mechanikus szerkezetet és nagy lelkesen
  finomítgatni rajta itt meg ott meg amott - most, amikor már megkezdte
  diadalútját a digitális (CD) lemezjátszó, hogy előbb-utóbb tökéletesen
  értelmetlenné tegyen  minden  régivágású  paramétert:  nyávogást,
  dübörgést,  szöghibát,  belsőbarázdatorzítást,  karrezonanciákat,
  akusztikai visszahatást. Mégis, az analóg hanglemez még nagyon sokáig
  velünk marad; ha velünk marad, le kell játszani; ha le kell játszani,
  nem mindegy, hogyan csináljuk. Tehát érdemes  még  egy  kicsit
  elbíbelődni a hagyományos lemezjátszóval. Annál is inkább, mert az
  öreg LP még fejlődőképes! Ugyanis az (egyébként elkényelmesedésre
  hajló) hanglemeziparosok annyira megrémültek a CD-kísértettől, hogy
  most egyszeriben be akarják bizonyítani: vannak még tartalékok az
  analóg technikában!
    Az  audiofileknek  való  lemezjátszó  abban  különbözik  a
  hifi-lemezjátszótól, hogy szemre sokkal egyszerűbb,  konstrukciós
  elveiben viszont sokkalta differenciáltabb amannál. Tervezői mérlegre
  tesznek egy sereg lényegtelennek látszó szempontot, és figyelembe
  veszik a másodlagos vagy akár a harmadlagos paramétereket is. Vajon
  megéri-e ez a munka a pénzt és a fáradságot? Ilyesmiről lesz szó az
  alábbiakban.
    Az utazás, amelyre  Olvasóinkat  invitálom,  nem  tudományos
  expedíció, csak szerény tanulmányi kirándulás, amely mindazonáltal
  hasznos tanulságokkal szolgál.  Nem  luxushajóval  utazunk,  nem
  helikopterrel, nem is a Kék Nyíl expresszel, csupán vicinálissal, azaz
  helyiérdekű vasúttal...  Ezzel  azt  szeretném  kifejezni,  hogy
  kísérleteink a legkevésbé sem általános érvényűek. Konzekvenciáinkat
  nem kell elfogadnia sem a nyugati hifistának, sem pedig annak, aki
  idehaza sóhajtozik a High End Audio kegyszerei után - de hadd legyek
  szerénytelen: aki a mi körülményeink között kíván berendezkedni a
  lehető  legnívósabb  zenehallgatásra,  többet  tágíthat   az
  audiohorizontján ezzel az utazással, mintha a devizák szárnyán röpülne
  néhányezer kilométert.

  Első stáció: két egyforma hangszedő

    Nyugati  audio-folyóiratokban  gyakran  olvashatni  beszámolót
  különféle futóművek és hangkarok hangminőségéről. A teszt jobbára
  abból áll, hogy valaki meghallgatja a lemezjátszót - és elmondja róla
  a véleményét. Az aranyfülűek iránt érzett minden tiszteletünk ellenére
  ezeket a teszteket mi nem merjük kritikátlanul átvenni. Persze, lehet,
  hogy csak irigykedünk rájuk, mert nekünk nincs aranyfülünk. Tény, hogy
  mi kizárólag csak az A-B vaktesztnek hiszünk.
    Hivatkoznak a külföldi újságok A-B tesztekre is, de túlságosan
  könnyedén átsiklanak a mellékesnek látszó körülményeken. Valóban
  ugyanolyan hangkar volt a futóműre szerelve? Valóban egyformán voltak
  beállítva? És ami a legfontosabb: valóban egyforma volt a két
  hangszedő? Erről már több ízben elmondtuk véleményünket a Hifi
  Magazinban, s legutoljára, 11. számunkban azzal hagytuk magára az
  Olvasót, hogy az Ortofon cégtől éppen nemrégiben kértünk két, gyárilag
  összemért hangszedőt. Ezek időközben megérkeztek, 12. számunkban
  teszteltük is őket - és jeleztük, hogy ezek sem annyira egyformák,
  mint két tojás. Márpedig a futómű-, illetve hangkarteszteken a két
  hangszedő különbsége adja meg a szeánsz tűrésmezejét-hibahatárát.
    Az MC 10/II-eseket előbb "testületileg" hallgattuk meg. Egyöntetű
  véleményünk szerint a két hangkép csaknem fedésben van - de azért van
  köztük eltérés. Hiába, hogy a frekvenciagörbék szinte azonosak: a két
  pickup közül az egyik egy kicsit csengőbben szól, a másiknak pedig
  enyhén melegebb a felső basszusa. Megkülönböztetni őket csak akkor
  sikerül, ha kapcsolgatáskor égve tartjuk a szokásos jelzőfényeket
  ("most a sárga szól... most a zöld szól").
    Megpróbálkoztunk  kettős  vakteszttel  is:  kioltottuk  a
  jelzőfényeket, "megkevertük a kártyát", azaz összevissza kattogtattunk
  a kapcsolóval, és így próbáltuk kitalálni, melyik pickup szól. A
  lámpafényeket csak ellenőrzésképpen gyújtottuk ki.  Az  eredmény
  tökéletesen negatív volt; ilyen körülmények között lehetetlennek
  bizonyult megkülönböztetni a két hangszedőt.
    Később, egymagamban, órákon keresztül  kísérleteztem  az  MC
  10/II-esekkel. Azt tapasztaltam, hogy jó 20-30 perces bemelegítés után
  az ember még kettős vakteszttel is kiválaszthatja a neki jobban tetsző
  hangszedőt. A találati arány körülbelül 80 százalékos, tehát tízből
  nyolcszor nem tévedtem. Eddigi tapasztalataink szerint ez a különbség
  még így is kisebb, mint két futómű vagy két hangkar különbsége - de
  azért számolni kell vele, ha nem akarjuk megtéveszteni magunkat.
    Mindenesetre: ha még az emberemlékezet óta "pickupspecialista"
  Ortofon válogatott  hangszedői  sem  egyformák,  akkor  azt  is
  megkockáztatom, hogy két egyforma hangszedő gyakorlatilag nem létezik,
  vagy ha mégis,  hát  akkor  olyan  ritka,  mint  amilyenek  a
  fehérholló-házaspárok...

  Második stáció: két cserélhető hangkar

  

  Hadcock GH 228


    Ezen az állomáson sem időzünk sokáig, csak amíg - törlesztve egy
  régi adósságunkat - bemutatom a Hadcock GH 228-as hangkart, amelyből
  az ELEKTROMODUL szívessége folytán két egyforma (?) példány van a
  kezünkben. Well, az angol George Hadcock meglehetősen  kisipari
  kivitelű gyártmányát 6-8 évvel ezelőtt kapták fel az audiofilek. Ez
  afféle második generációs hifi-hangkar: akkor tervezték, amikor az
  addig a világ legjobbjának kikiáltott SME-ről már kiderült egy és más,
  noha a karrezonancia-vizsgálatok akkoriban még nem voltak divatban.
  (Hát divatban éppen ma sincsenek...) A Hadcock körülbelül 65 fontot
  nyom... ennyivel könnyebbedik meg a zsebünk, ha megvesszük, tehát
  ugyanannyiba kerül, mint a fölényesen szebb és praktikusabb SME
  3009/II. Ez a 65 font csak töredéke annak, amit a mai, harmadik
  generációs, többé-kevésbé céltudatos munkával tervezett hangkarokért
  kérnek. A Linn Ittok kar például háromszorta, a Fidelity Researché
  vagy ötszörte többe kerül.
    A Hadcocknak ez a típusa egytűcsapágyas (lásd a fotón), ezért
  rendkívül kicsi a csapágysúrlódása. Viszont oldalirányban billenékeny.
  Ezt a hibáját a szokásos módon védik ki: van a karcsapágy fölött egy
  szilikonolajjal töltött tartály, ebbe merül a kar-cső aljára szerelt
  csövecske. A szilikonolaj tapadása fékezi a heves mozdulatokat (ezt ki
  is tudjuk mérni, akusztikai visszahatás formájában), de egyébként nem
  akadályozza a csapágy mozgását. Nagyon fontos szempont, hogy a GH 228
  egyenes és merev; a fejszerelvénye egy csavarral kioldható, ami
  hátrányos ugyan, de még mindig sokkal biztosabban ül a helyén, mint az
  SME-féle, bajonettzávárzattal csatlakoztatott papucsok. Előző számunk
  karrezonancia-tesztjei erről bárkit meggyőzhetnek.
    A két Hadcock általában az etalon-lemezjátszónkon tartózkodik; így
  egyszerre két hangszedőt futtathatunk egyazon lemezen. Ha futóműveket
  vizsgálunk akkor az egyik kart átszereljük az idegen típusra. Az A-B
  teszt kifogástalannak látszik... csakhogy, mint már régóta tudjuk, a
  hangszedők nem egyformán szólnak, és így előnybe, illetve hátrányba
  hozhatják a két futómű valamelyikét. Teszt közben megcserélni a
  karokat - ez volna a követendő módszer! Csakhogy ez nagyon komplikált
  és kényelmetlen dolog!
    Egyet azonban meg lehet csinálni: megcserélhetjük nem a két
  komplett kart magát, hanem csupán a két karcsövet! Az egytűcsapágyas
  kar ugyanis leemelhető a talapzatról, csupán a kábeleket  kell
  kioldhatóvá-dugaszolhatóvá tenni. Ezt a műtétet elvégeztük; azóta a
  karcsöveket a hangszedőkkel együtt hamar áttehetjük egyik futóműről a
  másikra, és meggyőződhetünk róla, hogy a hangképben most már csakis a
  hangszedő, illetve a futómű hangja érvényesül.
    Hacsak - hacsak nem feltételezzük, hogy a két karcső sem egyforma.
  Ezen a ponton azonban végleg elfogyott a türelmem. A  további
  felelősséget George Hadcock nyakába varrom.

  Harmadik stáció: Linn és Thorens

    Ezzel a próbával még tartozunk az Olvasónak. Idei első (11.)
  számunkban a híres Linn lemezjátszót teszteltük, és meg kell adni: a
  Linn Sondek valóban jobban, de egész biztosan másképpen szól, mint a
  mi lemezjátszónk, különösen a felső basszus tartományában. Indokolt
  megismételni a próbát, ezúttal nem  a  Linn-féle  karokkal  és
  hangszedőkkel, hanem Hadcockokkal és Ortofon MC 10/II-esekkel, vagyis
  lényegesen szerényebb, de még mindig nívós típusokkal. Mellesleg, a
  Linn cég hivatalos ideológiája szerint a Linn Sondek bármilyen
  hangkarral és hangszedővel jobban szól, mint bármely más futómű.

  

  Thorens TD 125


    Ez a teszt elsősorban a Linn és a mi Mechlabor-futóművünk
  mérkőzése volt, de kiegészítettük a mezőnyt egy Thorens TD 125-össel,
  amelyet a MAFILM-től kaptunk kölcsön. Azért éppen ezt választottuk,
  mert ez is klasszikus szíjhajtású, függesztett alvázú gép, akárcsak a
  legendás skót futómű; a Thorens TD 125 úgyszólván a szegény ember
  Linnje. (És melyik a szegény ember Thorense? A PL-200? Esetleg az NC
  440?)
    Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egészen, de
  egészen másféle hangképeket hallottunk, mint legutóbb, amikor ugyanezt
  a kísérletet Linn-féle hangkarokkal és hangszedőkkel végeztük el.
  Kétségtelen viszont, hogy a futóművek megintcsak nem  egyformán
  szóltak. A Linn és az ML közül most egyértelműen az utóbbinak a
  basszusát éreztük súlyosabbnak (!), és volt, akinek ez tetszett
  jobban, mások viszont "basszusfelrakódásnak" minősítették. A Linn
  ezúttal prezenszesebbnek hatott - csakhogy ezt a hangképet az egyik
  zsüror szépnek és tisztának, a másik pedig tolakodónak találta... Ki
  dönti el, melyiküknek volt igaza?
    Összehasonlítottuk a Linnt a Thorens-szel is. A Sondek hangja
  nyugodtabb volt, kissé fojtottnak tűnt, a Thorensé meg élénkebbnek.
  Jómagam például az utóbbira szavaztam, holott a lelkem mélyén éreztem,
  hogy tévedek; hogy ez a hangkép enyhén színezett és hogy a másikat
  talán tovább el lehet hallgatni mentségemre szolgáljon, hogy a Linn
  egyébként igen jófülű gazdája ezúttal szintén melléfogott és a Thorens
  mellett voksolt. Azt hiszem, száz hifi-kedvelő  zenebarát  vagy
  ugyanennyi zenekedvelő hifibarát szavazata 50:50 arányban oszlott
  volna meg.
    Vegyük tehát úgy, hogy a Linn ezzel lekerült a napirendről? Nem,
  ezt nem mondom. Sőt, én a magam részéről egészen biztosan a Linn
  mellett maradnék, ha (mint magánembernek) volna rá 400 fontsterlingem
  és ha (mint audio-újságírónak) nem kéne ragaszkodnom ahhoz, hogy
  egyszerre két hangkart tudjak szerelni a lemezjátszómra. Még arra is
  hajlok, hogy ne a fülemnek higgyek, hanem inkább a Linn Sondeknek.
  Csak éppen azt nem tudom elfogadni, hogy a lemezjátszók legfontosabb
  darabja a futómű volna. Hangszedő, futómű, hangkar - szerintünk ez a
  fontossági sorrend.
    Vagy méginkább: ez nem csupán sorrendiség kérdése. A legtöbb
  lemezjátszó, így a miénk is "ad hoc" készülék, futómű plusz kar plusz
  hangszedő. A Linn pedig komplett rendszer, amelyben az erények
  összegződnek, a hibák eliminálódnak. Van a Linn-ideológiának egy
  kitétele: "Ha elfoglaltad a várost, ne bocsátkozz utcai harcokba!"
  Vagyis ha egy paraméter már 95 százalékban jó, ne azon mesterkedj,
  hogyan javíthatnál rajta tovább, hanem törődj bele a hibádba, de
  próbáld meg úgy eldugni, hogy ne találja meg senki. Hogy a Linn
  mennyire tudatosan erre törekszik, bizonyítsa Martin Colloms egyik
  diagramja, a Hi-Fi News & Record Review áprilisi számából. (1.
  ábránk).

  

  1. ábra.
  A Linn Sondek (jobbra), és kardeszkájának rezonanciái, összevetve a
  Lux PD 300 kartalapzatának rezgéseivel. (Martin Coltoms diagramja a
  HiFi News & Record Review-ből.)

    Colloms gyorsulásérzékelőt szerelt a Sondek kardeszkájára, és
  kimutatta, hogy erősen rezonál (amiben nem is kételkedtünk). Csakhogy
  a rezonanciacsúcsok nem véletlenül vannak ott, ahol vannak. A tervezők
  - tudatosan! - ily módon csillapítják az Ittok kar egyik strukturális
  rezonanciáját! Az ilyesfajta manipuláció természetesen sohasem jár
  tökéletes   eredménnyel,   hiszen   a   rezonancia   csak a
  "pillanatfelvételekről" tűnik el, de azért továbbra is benne marad a
  rendszerben, és elkenheti a tranzienseket. Hatását nehéz pusztán
  műszerrel előrejelezni: fül is kell hozzá - és a Linn-konstruktőrök
  nyilván ezzel is, azzal is rendelkeznek. Ábránkból mindenesetre
  érthetővé válik, miért szólt kevésbé jól az Ittok kar a mi gépünk
  merev alumínium-vázán.
    Egyszóval, a komplett Linnt úgyszólván optimalizálták a mai
  LP-technikára, ismerve annak hibáit és erényeit.  Olyan  ez  a
  lemezjátszó, mint az a hegedű, amelyen évekig dolgoztak a cremonai
  mesterek. A hegedűművész ellágyuló szeretettel veszi a kezébe - de
  kétlem, hogy a koncertlátogató közönség képes volna felismerni az
  Amatit vagy a Guarnerit.
    Tönkretéve a könnyeztetően szép hasonlat hatását, térjünk vissza a
  komplett  Linnről  a  lecsupaszított  futóművek  hangkarakterére.
  Elismerem, hogy a két külföldi gép (és ez most nem értékítélet, csupán
  jellemzés!) közelebb áll egymáshoz mint a Mechanikai Laboratórium
  DD-futóművéhez. Két lehetséges magyarázattal szolgálhatok, úgymint: 1.
  Ez a szíjhajtás előnye, 2. Ez a rezonáns alváz hátránya.
    A magam részéről inkább az utóbbira gyanakszom, ugyanis az összes
  olcsó, bolti hifi-lemezjátszó közül a Pioneer PL-200 imitálja a
  legjobban a Linn Sondek hangzási balanszát. Ennek a gépnek is fel van
  függesztve az alváza, elég rosszul. Viszont a PL-200 nem szíjhajtású
  gép. Hanem Direct Drive.

  Negyedik stáció: Vízszintes szöghiba

    Kirándulásunknak ez az egyik legfontosabb állomása. Minden hifista
  tudja, hogy a lemezjátszók hangkarját egy sajátos geometria szerint
  kell beállítani, és nagy a becsületük azoknak, akik "tudnak hangkart
  tervezni". Én is megtisztelve éreztem magam, mikor jó 15 évvel ezelőtt
  egy kitűnő hangmérnök barátom órákat adott nekem kartervezésből...
  Akkoriban ugyanis még nem tudtam, hogy a hangkarok geometriáját már a
  negyvenes évek elején egyszer és mindenkorra megtervezték, és aki
  okosabb akar lenni a pápánál, annak egész egyszerűen peche van.
    Vitának csak arról van értelme, hogy a helyesen beállított hangkar
  jobban szól-e a hibásan beállítottnál, és méginkább: jobban szól-e az
  a kar, amelyiknek egyáltalán nincs is szöghibája? Ez is olyan dolog,
  hogy mindenki szívesen spekulál róla, ahelyett, hogy kísérleti úton
  próbálna meggyőződni az igazságról. Sajnos, a kísérlet (azon kívül,
  hogy mint már tudjuk: fárasztó), még gyakorlati akadályokba is
  ütközik. Kell hozzá két halálegyforma hangkar és két még egyformább
  pickup. Hát ezért hallgattunk eddig olyan mélyen a hifi e legismertebb
  problematikájáról. Most azonban többé már nem bújhatunk ki a kényes
  feladat alól. Lássuk tehát a kísérleteket - de előbb ismerkedjünk meg
  a teóriákkal is.
    Lemezvágáskor a vágófej tengelye önmagával párhuzamosan mozog a
  lemez középpontjának  irányában,  és  mindvégig  a  barázdakörök
  érintővonalában marad (2. ábra). A tű éppen az érintési pontban mélyed
  a lakkfóliába. A 3. ábráról az is leolvasható, hogy a sztereó (kettős)
  információt minden pillanatban egy olyan síkban találjuk, amely
  merőleges a barázda érintőjére!

  

  2. ábra.
  A vágófej útja a lakklemezen. A vágás síkja éppen a vágótűnél "érinti"
  (geometriai értelemben!) a lemezbarázda sugarát; alfa mindig 90 fok,
  szöghiba nincs.

    A hagyományos hangkarok azonban nem képesek pontosan szimulálni a
  vágófej útvonalát. Úgy dolgoznak, mint valamiféle körző: egyik végüket
  leszúrjuk valahol, ez lesz a csapágypont, a másik végükre rászereljük
  a hangszedőt, s az egy körív mentén fog mozogni. A hangszedő tengelye
  ezért hol kifelé áll, hol befelé áll, de csak a legritkábban
  tartózkodik az éppen letapogatott barázda érintővonalában (4. ábra). A
  vízszintes letapogatási szög tehát többnyire nem 90 fokos. Szöghiba
  lép fel, s ez mindenekelőtt harmonikus  torzítást  okoz,  sőt,
  intermodulációs torzítást is, azaz elkeni a sztereó  információ
  "jelenidejét" (5. ábra). A hagyományos, kúpos tűhegy erre alig-alig
  érzékeny, de a modern elliptikus, s még inkább a "bielliptikus"
  tűhegyek - állítólag - annál inkább.

  

  3. ábra.
  A sztereó információ összetartozó részleteit a vágófej mindig az X-X ,
  illetve az Y-Y vonalon rögzíti.


  

  4. ábra.
  A hagyományos, "körző" típusú hangkar egy körív mentén vezeti a
  hangszedőt. Jobboldalt egy torzított léptékű rajz a hangszedő három
  lehetséges helyzetét tünteti fel. A tű csak ritkán tartózkodik a
  lemezbarázda érintőjében ("B" pozíció), többnyire kimozdul ideális
  helyzetéből. Amikor a tengelye kifelé ("C"), illetve befelé ("A")
  tordul, alfa nem pontosan 90 fok, és így szöghiba lép fel.


  

  5. ábra.
  Balra a "B", jobbra az "A" ("C") pozíció a 4. ábráról. A szöghiba
  nemcsak  torzítást  okoz,  de egyszersmind a sztereó információ
  egyidejűségét  is  elmossa.  Ábránk az egyszerűség kedvéért egy
  modulálatlan barázdaszakaszt mutat, X és Y látszólag "a levegőben
  lóg",  valójában  azonban  ezek  a  pontok  is  érintkeznek a
  barázdafalakkal.

    A mérnökök kezdettel fogva csábítást éreztek, hogy a vágófej
  mozgását leképezve a lemezjátszók hangszedőjét is tangenciálisan
  vezessék. Már a sztereofónia hajnalán, a hatvanas évek  elején
  megjelent a piacon Jacob Rabinow konstrukciója, a Rabco ST-4, amely ma
  is kifogástalanul működik, nem sokkal később pedig az akkor még
  nagynevű Marantz cég SLT-12 típusú lemezjátszója, amely gyorsan eltűnt
  a feledés homályában. Manapság igen sok gépen látni tangenciális kart,
  például az elegáns Bang & Olufsenen és a függőleges helyzetben is
  üzemképes Technics lemezjátszókon, és ezek mind teljesítik, amit
  ígérnek: nem lép fel rajtuk szöghiba*.(*Valójában a tangenciális
  karoknak is van egy kevéske szöghibájuk. Sőt, erre  úgyszólván
  szükségük is van: ez az éppen csak hogy észlelhető geometriai hiba (a
  "servo window") jelzi a rendszernek, hogy már van mit helyesbítenie.)
  Sőt: skatinghatás sem! Ugyanis, mivel a kar pontosan a barázda
  érintővonalában nyugszik, a barázda súrlódása mindig tökéletesen
  előrefelé húzza a hangszedőhangkar rendszert, a pickup nem dobódik
  befelé - tehát nincs szükség  antiskating-berendezésre.  Érdemes
  megemlíteni, hogy létezik a tangenciális karoknak egy alosztálya, a
  "pantográf"-rendszer, amellyel elsőnek a Garrard cég kísérletezett,
  mérsékelt sikerrel. Szöghibája a  pantográf-karnak  sincs  -  a
  skatingeffektus ellen viszont nem véd.

  


  Tangenciális  hangkarok.  Felül balra a Marantzé (a lemezjátszó
  mélységéből valamiféle súlyzós szerkezetre következtethetünk!), jobbra
  a Rabco. Alul a Garrard cég "Zero 100" nevű pantográf-rendszere és a
  B&O modern, fotocellával vezérelt hangkarja.


    Különös, de az  audio-világ  aranyfülű  gurujai,  köztük  a
  szöghibamániákusok is, mind a mai napig negligálják a tangenciális
  karokat. Ennek talán az az oka, hogy a tangenciális típusokat
  (mozgassa bár őket szíj, csavarorsó, lineáris motor vagy bármi),
  általában túl sok helyen kell csapágyazni, ennélfogva csökken a
  stabilitásuk, mechanikailag nem tudnak eléggé egybeforrni a futóművel.
  Ez azonban csak spekuláció. Mindig a gyakorlat dönt, márpedig a
  gyakorlatban sohasem a konstrukciós elvek mérkőznek, hanem a különféle
  konstrukciós elvek alapján jól-rosszul megépített, de  "hús-vér"
  készülékek. Azt viszont megtehetjük, hogy ugyanazon típus egyik
  példányán  mesterségesen  előidézünk  valamiféle  rendellenességet
  (például éppen szöghibát), és szubjektív úton ellenőrizzük, hogy ez a
  rendellenesség  vajon   hallható-e.   Tehát:   állítsuk   be
  etalon-lemezjátszónk egyik hangkarját szándékosan úgy, ahogyan a
  nagykönyvben nem javasolják.

    Előbb azonban nézzük, mi áll a nagykönyvben.
    Tudnivaló, hogy a hangkaroknak mindössze 3 (és nem  több!)
  geometriai paraméterük van: az effektív hosszúság, a túlnyúlás és a
  törésszög  (6.  ábra).  Hogy  a  karok  ezenfelül  egyenesek-e,
  kígyóformájúak, S-, J- avagy sóskifli-alakúak - ez már semmiben sem
  befolyásolja a kargeometriát.  (A  sóskiflinek  azonban  nyilván
  szikkadtnak kell lennie, különben a kar nem lesz eléggé merev!)

  

  6. ábra.
  A hagyományos hangkarok három geometriai jellemzője: az A - C távolság
  (effektív karhossz). a B - C szakasz (túlnyúlás) és az alfa törésszög,
  amelyet az A-C szakasz zár be a hangszedő tengelyével. A hangkarok
  alakjának (lásd felül) nincs geometriai funkciója.

    Azt is korán felismerték, hogy minél  beljebb  haladunk  a
  lemezbarázdákon, annál veszélyesebb a szöghiba. Tehát nem magát a
  szöghibát kell optimalizálni, hanem az általa okozott torzítást.
  Eszerint  a  legkülső  barázdákon  nyugodtan  eltérhetünk  a
  tangenciálistól, de a belső szakaszon érdemes pontosságra törekedni. E
  pontosság mértékét illetően azonban eltértek a vélemények. Voltak,
  akik szerint elég a belső barázdákon nullára állni. Mások, az
  akkurátusak, szerették volna megtalálni az optimumot, hogy a lemez
  teljes felületén az elvi minimumra csökkenthessék a torzítást.
    A matematikai házi feladatot tudomásunk szerint E. G. Löfgren
  oldotta meg, 1938-ban. Minden további számítás az ő dolgozatán alapul
  - nem mintha bármit is hozzá lehetett volna tenni, de valamelyest
  módosítani kell a képleten aszerint, hogy hány milliméter átmérőjű
  barázdán indítjuk, illetve zárjuk a hanglemez műsorát. A hangkarok
  optimális geometriája, mint látjuk, nem más, mint egy szimpla tabella
  (1. táblázat), amely bármiféle effektív karhosszúsághoz  egy-egy
  túlnyúlási, illetve törésszög-értéket rendel. Mi az Audio Critic
  táblázatát vesszük át, ez 146,05 milliméteres külső, illetve 60,325
  milliméteres belső lemezsugárral számol. Az optimalizált rendszernek
  mindig két nullpontja van: előbb 120,9 milliméteres, majd 66,0
  milliméteres lemezsugáron a szöghiba éppen zérus. Ezen a két ponton
  kell beállítani a rendszert, a következőképpen.

  

  I. TÁBLÁZAT
  A hangkarok "méretskálája" (az Audio Critic nyomán). Hogy a három
  változót pontosan hangoltuk össze, ezt azzal ellenőrizhetjük, hogy
  121, illetve 66 milliméteres lemezsugáron mindenkor zérus szöghibát
  kapunk.

    Fogunk egy kis kartonlapocskát, és vágunk rajta egy 7mm átmérőjű
  lyukat. A lyuk középpontjától egyenest húzunk, majd erre merőlegest
  állítunk 66 milliméter, illetve 121  milliméter  távolságban  a
  középponttól (7. ábra). A kartonlapot a lemezjátszó tengelyére húzzuk,
  a hangszedőt a karton fölé visszük, és megpróbáljuk úgy montírozni,
  hogy amikor a hangszedőtű éppen a vonalak metszéspontján áll, akkor a
  hangszedő tengelye is éppen párhuzamos legyen az  alatta  futó
  vonalakkal. Szabadkézzel-szabadszemmel ez a művelet sohasem sikerül
  tökéletesen, de fél milliméter ide vagy oda szinte nem is számít.
  (Mibe fogadjunk, hogy a gyárilag beállított karok is kivétel nélkül
  csálén állnak?!)

  

  7. ábra.
  Beállítósablon  a  hangkarokhoz (ajánlatos vékony celluloidlapból
  készíteni). A nullpontokban éppen zérus szöghibát kell kapnunk, a
  hangszedő  tengelye  ilyenkor  egybeesik  a  lemezsugárra  emelt
  merőlegessel.

    Óvni szeretnénk mindenkit egy tévhittől. Sokan azt hiszik, hogy ha
  a kar helyesen van beállítva, akkor most majd "jobban fog szólni". Hiú
  ábránd! Akárhogyan állítjuk is be a hangkart (egy ésszerű határon
  belül), mindig lesz két nullpontja, csak nem ugyanott! És még a
  hibásan beállított kar is, amikor éppen a nullpontján halad át,
  kevesebbet fog torzítani, mint a helyesen beállított kar, amikor éppen
  nem a nullpontján játszik! Különbség tehát kizárólag statisztikai
  értelemben van: figyelembe véve a hanglemez teljes játékidejét, az
  optimalizált rendszer torzítása szűkebb tűréshatárokon belül mozog.

    Most pedig áttérhetünk a kísérletekre.
    A legkézenfekvőbbnek az látszik, hogy hallgassunk végig különféle
  hanglemezeket, és próbáljuk kitalálni, mikor van "nullaátmenet", azaz
  zérus szöghiba. Feladatunkat látszólag megkönnyíti, hogy ismerjük a
  nullpontok körülbelüli helyét (az egyik a műsor egyharmada után, a
  másik a műsoridő végefelé következik) -  dehát  a  körülbelüli
  tájékozottság itt nem elegendő, itt csak a telitalálatnak van értéke.
  Mindenkinek jó szórakozást kívánok ehhez a játékhoz, de  előre
  megmondom, hogy soha, senki semmit nem fog hallani. Egyet kivéve.
  Akárhogyan állítjuk is be a hangkart, a legtöbbször kínos biztonsággal
  érezni fogjuk, hogy középtől befelé haladva  rohamosan  nő  az
  úgynevezett belsőbarázda-torzítás. Előbb érdesebbé válik a felső
  regiszter, aztán kifogy a szufla a basszusokból, és amire a szimfónia
  zárótételéhez érünk (mely a Teremtő bölcs rendelése folytán mindig a
  legbelső barázdákra kerül), s kitör az utolsó fortisszimó, addigra
  némely lemezről már egyebet sem hallunk, csak zenének álcázott
  torzítást. Rémülten behúzzuk a nyakunkat, és imádkozunk, hogy csak már
  vége lenne. És ezen azzal sem segíthetünk, hogy a leges-legbelső
  barázdákra toljuk a hangkar-hangszedő rendszer nullpontját.
    Igen, igen, de ha volna egy tangenciális karunk? Hátha akkor?...
  Nos, tangenciális hangkar nincs a birtokunkban, de a kísérletet azért
  elvégezhetjük. Van két egyforma karunk két kvázi-egyforma Ortofonnal.
  Előbb beállítottam őket a gyári előírásnak  megfelelően:  kívül
  drasztikus szöghiba, belül úgyszólván semmi. És ezekután az egyik kart
  - anélkül, hogy egyébként bármit is változtattam volna rajta -
  hátracsúsztattam a talapzatán. Effektív karhosszúsága, törésszöge
  természetesen megmaradt, csökkent viszont  a  túlnyúlása.  Ennek
  következtében ez a kar most csaknem tangenciálisan tapogatja le a
  külső barázdákat, de kiadós szöghibát produkál a kritikus belső
  szakasz nagy részén. Legbelül újra csökkenni kezd a hiba, de a második
  nullpont valahová a kifutó barázdákra csúszik.
    Most megmértem vonalzóval az Ortofon demólemez minden egyes
  műsorszámán a be-, illetve a kifutó barázdák sugarát. A 9 demószám
  helyét éppen tíz ilyen barázdával lehet meghatározni. Készítettem egy
  újabb sablont, de nem két, hanem tíz vonalat húztam be rajta (2.
  táblázat). Ez kísérletünk szöghiba-térképe, az Ortofon demólemezre
  vetítve. Azt hiszem, nagyon szemléletes: számértékek helyett csak
  "nulla", "enyhe", "jól látható", illetve "erős" szöghibáról beszélek,
  s az utóbbiakat kisebb-nagyobb nyilakkal jelölöm. Most már csak meg
  kell hívni néhány vájtfülű hifistát, lejátszani nekik az Ortofon
  lemezt egyszerre két hangszedővel, váltogatva, és feljegyezni a
  kommentárjaikat.

  

  II. TÁBLÁZAT.
  Kísérletünk szöghiba-térképe, az Ortofon lemez demonstrációs műsorára
  vetítve. Jelmagyarázat: 0 - nem látszik szöghiba, a hangszedő tengelye
  az érintőn fekszik; <- enyhe szöghiba; <--> jól látható
  szöghiba;  <---> erős szöghiba. Ha a nyíl balra mutat, a
  hangszedő tengelye túlságosan kifelé áll, ha pedig a nyíl jobbra néz,
  akkor befelé. A két kar körülbelül 120 milliméteres lemezsugáron
  dolgozik éppen egyformán. A Hadcock kar gyárilag ajánlott beállítása
  ("B" pozíció) csak nagyjából helyes, az eltérés a 2-3. számon egy
  lehelletnyivel nagyobb az elméleti minimumnál, az első null-átmenetnek
  8 milliméterrel előbb kellene bekövetkeznie. Az "A" pozíció első
  null-átmenete  a  2.  szám  közepére esik, a második csaknem a
  lemezcímkére.


    Összesen hat  barátom  csinálta  végig  a  tesztet.  Előbb,
  bemelegítésül, égő jelzőlámpával meghallgatták az első két-három
  Ortofon-számot. Aztán a lámpákat kioltottuk, és ekkor indítottam
  elölről a két hangszedőt, teljesen szinkronban. Amikor valaki úgy
  gondolta, tudja, melyik "szín" szól, bemondta, hogy "zöld" vagy
  "sárga", és ekkor ellenőrzésképpen kigyújtottuk a jelzőfényt. Utána
  összevissza kattogtattunk, hogy összezavarjuk magunkat - és lehetett
  megint találgatni. Én szorgalmasan jegyezgettem a találatok és a
  tévedések számát, valamint a kommentárokat is. Hiszen még ha melléfog
  is az ember: ha egyáltalán megpróbál találgatni, ezt azért kockáztatja
  meg, mert hallani vél valamiféle különbséget.
    Kollektív tanulmányi kirándulásunk első állomásán már beszámoltam
  róla, hogy a két Ortofon hangszedő közül az egyik egy kicsit
  elevenebben szól; kettős vaktesztben nehéz "kiszúrni" a differenciát,
  de a differencia ettől még fennáll. Volt egy olyan előérzetem, hogy a
  többségnek ez az elevenebb hangú pickup fog tetszeni. Ezt a hangszedőt
  egyébiránt a "B" jelzésű hangkarba szereltem.
    A teszt eredményét a következőkben foglalhatom össze. A hat ítész
  összesen 97 alkalommal próbálta meg kitalálni, melyik hangszedő szól.
  Eltalálták 50, nem találták el 47 alkalommal. Kettejük találati aránya
  pozitív (14-5, 15-7), a többieké negatív (1-5, 3-6, 12-16, 5-8).
  Eszerint a két Ortofon között nem lehet nagy különbség.
    A jóslatom azért így is bejött. Amikor még égtek a lámpák, a 6
  ítész közül öt azt a hangszedőt hallotta jobbnak, amelyiket én
  elevenebb hangúnak éreztem. Pedig, mint a II. táblázatból kiolvasható:
  a kezdő számokon ennek a hangszedőnek volt nagyobb a szöghibája!
    Ami a teszt szöveges részét illeti: vendégeim - akiknek előzőleg
  elmondtam, hogy mi most szöghibára vadászunk -, minden elképzelhető
  kombinációt felvetettek, de szinte sohasem jöttek rá, melyik kar a
  szöghibás. Még az is előfordult, hogy valaki mindvégig az éppen
  szöghibás változatot választotta.
    Csak egyikük tesztlapján találtam "gyanús jeleket". Ez a barátom
  már kezdetben is az "A" változatra szavazott, és egy idő múltán azt is
  megkockáztatta, hogy: ez a kar van jól beállítva. Találata értékéből
  sokat levon, hogy tippje csak a 3. szám vége felé hangzott el, amikor
  az "A" változat még, a "B" változat pedig már csaknem nullponton
  játszott, vagyis a geometriájuk azonos volt. Tény, hogy vendégem a 6.
  számnál zavarba jött; a 7. számot már egyértelműen a "B", tehát a
  szöghibamentes változatnak ítélte, s innen kezdve ki is tartott
  mellette.
    Függetlenül az előbb leírt teszttől, egymagamban is napokig
  kísérleteztem a kétféleképpen beállított karokkal. Az Ortofonon kívül
  feltettem egy sereg más felvételt is, de az eredmény mindig ugyanaz
  volt: valahányszor kihallottam a különbséget, általában az elevenebb
  hangú pickup tetszett jobban, tekintet nélkül arra, volt-e szöghibája
  vagy sem.
    Egyetlen egyszer fordult elő, hogy feltehetőleg megszállt a
  szentlélek, és a karcsöveket cserélgetve is egy félórán keresztül úgy
  éreztem, mindvégig azt a kart hallom jobbnak, amelyik a 2. táblázat
  szöghiba-térképén az "A" pozícióba kerül, vagyis torzítás nélkül
  működik. Később azonban hiába ismételtem meg a vaktesztet, az eredmény
  soha többé nem volt értékelhető.
    Talán-talán még akkor észleltem, vagy legalábbis észlelni véltem a
  szöghiba jeleit, amikor vendégeim az Ortofon lemezen kapcsolgattak
  ide-oda: mintha a kritikus 6-7. szám környékén az "A" pozíciójú kar
  magashangjai egy kicsit elfátyolozódtak, egyszersmind zizegősebbé
  váltak volna... de lehet, hogy csak bebeszélem magamnak.  Tény
  egyébként, hogy az "A" kar istenverte módon félre volt montírozva, a
  szöghibának tehát (legalábbis elvben) már aggasztóan erős torzítást
  kellett produkálnia a 6-7. számon - és lám, még ez sem tűnt fel szinte
  senkinek. Márpedig, ha egy kar tisztességesen be van állítva, nem
  okozhat félekkora torzítást sem!
    Véleményem szerint a szöghiba jelensége az érzékelhetőség küszöbe
  körül, de inkább alatta mozog; az akusztikai visszahatás nyavalyái, de
  még a  hangkarok  strukturális  rezonanciái  is  sokkal  jobban
  észrevehetőek. Az utóbbiakat tehát joggal nevezhetjük másodlagos
  paramétereknek, szemben a szöghibával, amely - ha szabályosan állítjuk
  be a kart - csupán harmadlagos (vagy inkább negyedleges) paraméter.
    Jobb-e hát  a  tangenciális  kar  a  hagyományosnál?  (Mert
  komplikáltnak feltétlenül komplikáltabb, tehát jóval drágább is!)
  Válaszunk: ha csupán a szöghibát tekintjük, a tangenciális karnak az
  égegyvilágon semmi előnye, ennélfogva értelme sincs -  hátránya
  viszont, a bonyolultabb csapágyazásból  kifolyólag,  valószínűleg
  kimutatható. De azért ne siessük el a dolgot. A tangenciális karoknak
  megvan az az előnyük, hogy rövidebbek lehetnek a hagyományosnál.
  Rövidíteni valamely struktúrát: ez azt jelenti,  hogy  magasabb
  frekvenciákra toljuk a rezonanciáit.*

    (*Noha ebben a cikkben óvakodni szerettem volna a fölösleges
  spekulációktól, utalnom kell rá, hogy a karokat más szempontból
  viszont nem ajánlatos rövidíteni. A hanglemezek hullámosak, fel-le
  járatják a hangkart, amelynek aztán e mozgás ütemében megváltozik az
  effektív hosszúsága, még akkor is, ha a függőleges csapágypont az
  ideális helyén, tehát a hanglemez síkjában fekszik. Ezt a jelenséget
  hívják az angolban Warp Wow-nak, vetemedési nyávogásnak; minden
  bizonnyal okozhat annyi modulációs torzítást, hogy elveszítsük a
  vámon, amit a réven nyertünk. Természetesen, ha sikerül a hanglemezt
  tökéletesen egysíkban tartanunk, különleges leszorítókkal, vagy - mint
  a Lux cég - vákuumos leszívással, akkor a hangkar akadálytalanul és
  előnyösen rövidíthető.)

    Ha tehát egy konstruktőr egyszer feladata magasára emelkedik,
  összeegyezteti mindazt, amit egyfelől a Straight Line módszer híveitől
  (a Rabco-tól, a Technics-től, a B & O-tól), másfelől pedig az igazán
  jó hagyományos karok (Linn, Mission, Syrinx és a többi) tervezőitől
  tanult... nos: akkor talán olyan tangenciális kart alkothat, amely
  minden tekintetben tökéletesebb lesz az eddigieknél.
    Olyannyira, hogy még mi is  képesek  leszünk  kihallani  a
  különbséget. Ha máskor nem, hát legalább minden hétfőn és pénteken
  délelőtt fél tíztől háromnegyed tizenkettőig.

  Ötödik stáció: Függőleges szöghiba

    Vicinálisunk eddig  sík  terepen  kanyargott  ide-oda;  most
  dimbes-dombos vidékek következnek. A lemezvágó gép vágófejének tűje
  nem csak vízszintesen, hanem függőlegesen is  mindig  egy  jól
  meghatározott helyzetben dolgozik, így aztán amikor a hanglemezt
  lejátsszuk, nem csak vízszintes, de függőleges irányú szöghibával is
  számolnunk kell.
    Az analóg lemeztechnikának ez az újabb kényelmetlensége abból
  fakad, hogy a hangszedőnek,  mi  tagadás,  szára  is  van.  A
  hangszedő-struktúra hosszanti elrendezésű, a tű szára tehát nem állhat
  függőlegesen - ámde vízszintesen sem állhat, mert akkor a hangszedőnek
  a lemez síkjában kellene közlekednie, ami ebben a háromdimenziós
  euklidészi világban nehezen kivitelezhető. A hangszedőtű szára tehát
  ferdén áll, és a vágófejnek is ehhez kell alkalmazkodnia. Mindazok a
  mágnesek és tekercsek, amelyek a vágófejben a mozgást generálják
  (illetve amelyek majd a hangszedő kimeneti feszültségét indukálják),
  kényszerűségből egy ferde síkhoz rendeződnek. Az a szög, amelyben ez a
  ferde sík a függőlegeshez hajlik: a függőleges vágási szög (a
  leggyakrabban kb. 18°). Bonyolítja a dolgot, hogy gyakorlati okokból
  már maga a vágótű sem áll merőlegesen a lakklemez síkjára. Előre
  szokták dönteni ("alámetszés"), mintegy 5 fokkal (8. ábra).

  

  

  10. ábra.
  A hangszedők vertikális működési szöge 20±5 fok (a régi előírás 15±5
  fok volt); a gyakorlatban ez a szög sohasem esik teljesen egybe a
  "hanglemezre vágott" vertikális szöggel.

  11. ábra.
  A  vertikális  szög  módosítható  a  hangkar  tartóbakjának
  emelgetésével-süllyesztésével   (illetve   különböző  vastagságú
  lemezalátétekkel), de akkor meg a tűhegy fog kitérni optimális
  szögéből.


    A vágótű és a lemezbarázda mikrovilágát úgy kell elképzelni, hogy
  a tű nagyjából függőleges helyzetben áll, de ferde síkban mozog,
  jobbra-balra, illetve föl-le (9. ábra). A sztereó információ mindenkor
  e ferde sík mentén olvasható le. Azt is mondhatnánk, hogy  a
  lemezbarázdába már eleve bele van kódolva egy bizonyos mértékű
  modulációs torzítás, de majd magától kioltódik - feltéve, hogy
  hangszedőnk tűje ugyanabban a ferde síkban mozog, mint annakidején a
  vágótű.
    A hangszedők függőleges letapogatási szöge a ma érvényes szabvány
  szerint 20 fok ±5 fok (10. ábra). A tűrésmező tehát rendkívül széles -
  sőt, még a vágási procedúrának is van egy bizonyos tűrésmezeje. Százat
  tehetünk egy ellen, hogy az a lemez, amelyet éppen lejátszunk, soha
  nincs tökéletesen szinkronban a hangszedővel. Ismerhetjük ugyan a
  vágófej függőleges működési szögét (az újabb Hungaroton lemezeken
  például ez 8-10 év óta mindig 18-22 fok), de a saját hangszedőnk
  zsigereibe nem láthatunk bele.
    Hátha mégis?! Mi lenne, ha szubjektív próbákkal igazítanánk össze
  a lemez és a hangszedő vertikális szögét? Két eshetőségre lehetünk
  elkészülve. Ha a szöghiba nem hallható, akkor úgyis minden mindegy. Ha
  viszont hallható - nos, akkor addig kell piszkálni a hangkart, amíg a
  hangszedő a legelőnyösebb helyzetbe nem kerül. Néhány évvel ezelőtt
  egyes vad (vagy félvad) nyugati audiofil  szekták  rákaptak  a
  szöghiba-szeánszokra. Azt állították, hogy még 1/3 foknyi függőleges
  szöghiba is tönkreteszi a hangképet, különösen, ha "bielliptikus"
  hegyű tűt használunk (Shibata, Line Contact stb.), és így ha nem is a
  világbéke, de az audio-világ lelki  békéje  múlik  azon,  hogy
  megnyerjük-e   a   függőleges   szöghiba   ellen   hirdetett
  kereszteshadjáratot.
    Az alábbi módszert javasolták. A hangkar tartóbakját föl-alá kell
  tologatni, mire a karcső kitér vízszintes helyzetéből, előrebukik vagy
  hátrafelé csuklik, miáltal nyilván megváltozik a vertikális követési
  szög (11. ábra). Tekintve azonban, hogy a legtöbb hangkar bakjának
  magassága rögzítve van, nem marad más hátra, mint hogy addig-addig
  rakosgatunk vékonyabb-vastagabb alátéteket, régi lemezeket a hanglemez
  alá, míg a pickup be nem áll egy optimálisnak ítélhető helyzetbe.
  (Erről a praktikáról majd elmondom véleményemet a fejezet végén!) A
  különlegesen csekély effektív mozgó tömegű, ennélfogva viszonylag
  rövid tűszárú rendszerekkel - Dynavector Karat, Ortofon MC 30 - nem
  lesz szerencsénk; amikor hátrabuktatjuk őket, beleverik sarkukat a
  lemezbe, vagy éppenséggel ráhasalnak a barázdára.
    Most jön a feketeleves. Minthogy minden lemez máshonnan való
  (legalábbis Nyugaton, ahol a kereslet-kínálat  farkastörvényeinek
  kiszolgáltatott vevő másoktól is kénytelen vásárolni, nem csupán a
  Hungarotontól és  a  Supraphontól),  a  fent  leírt  procedúrát
  gyakorlatilag minden egyes lemezünkön végig kell csinálni! Mindegyikre
  fel kell jegyezni, milyen volt a hangszedő optimális pozíciója, amikor
  ezt a lemezt lejátszottuk...
    Mivel ez a módszer nyílegyenesen a bolondokházába vezet, a hivő,
  megfélemlített, mindazonáltal épelméjű zenebarátok buzgón imádkoztak,
  hogy a szöghibás szektának ne legyen igaza. Fohászuk meghallgattatott:
  rövidesen kiderült, hogy szép dolog ugyan a szöghibamentesség, de az
  sem árt, ha a lejátszótű  (helyesebben:  a  hegye!)  nagyjából
  függőlegesen áll. Ellenkező esetben ugyanis nem tudja tisztességesen
  letapogatni a lemezbarázdát - lásd ismét a 11. ábrán. A tűhegy
  helyzetét szabad szemmel lehetetlen ellenőrizni; egyetlen támpontunk,
  hogy a pickup felső lapja vízszintesen áll-e. A szöghibavadászatnak
  ezzel vége szakadt, ma  már  csak  nagyon  kevesen  kezdik  a
  lemezhallgatást azzal, hogy hangkarjukat - melynek  bakmagassága
  természetesen  szabályozható!  -  gondosan  beállítják  a  házi
  lemezkatalógusukban feljegyzett kódszám alapján...
    De azért engem is módfelett izgatott, hogy vajon mit csinál a
  hangszedő, ha nem áll vízszintesen. Ismerőseim közül néhányan már
  megpróbálkoztak a pickupdöntögetéssel, és azt állították, drasztikus
  különbségeket hallanak. Követve  példájukat,  magam  is  hasonló
  eredményre jutottam. Nem állítom, hogy a szöghiba tenné, de tény, hogy
  jobban meg lehet változtatni a hangképet (elsősorban a hangzáskép
  frekvenciabalanszát) a hangszedő előre-hátrabillegetésével, mint a
  vízszintes kargeometria módosításával. Ebből a szempontból igaza volt
  a szöghibás szektának: ha a hangszedő túlságosan  előredől,  a
  magashangok feldúsulnak - ha a hangszedő hátrabillen, a hangkép
  tompább, fátyolosabb lesz. És ezt már akkor is megfigyelhettem, amikor
  a Hadcock hangkar bakját csupán 1-2 milliméterrel emeltem vagy
  süllyesztettem. Csak az a bökkenő, hogy a hangkép nekem mindig akkor
  tetszett a legjobban, amikor a pickup halálpontosan úgy állt, ahogy a
  prospektusokban rajzolták! Vagyis vízszintesen! A döntő faktor tehát
  nem a függőleges letapogatási szög, hanem a tűhegy helyzete a
  barázdában!* (*Amely, ha jól meggondoljuk, az egyetlen bázishelyzetnek
  tekinthető. Hiszen lemezjátszás közben a hangszedő folyvást fel-le
  mozog, rugózik - a vertikális szög folyvást módosul.)
    Annál is inkább, mert a kísérlet során semmi mást nem éreztem
  felborulni, csupán a frekvencia-egyensúlyt. Lett volna egy másik
  effektus is, ezt szintén előrejelezték a szöghibicionisták: állítólag,
  amikor eltaláljuk az optimális pontot, egyszeriben kinyílik a tér,
  megelevenedik a színpad. Ebből én semmit sem hallottam, bárhogy
  hegyeztem is a fü1em. Pedig az MC 10/II után, amelynek csak elliptikus
  tűje van, még a bielliptikus hegyű MC 30-cal is megpróbálkoztam. (A
  teológusok szerint - vagy teoretikusokat kellett volna mondanom? - a
  bielliptikus tűhegy kényesebb a függőleges szöghibára, mint  az
  elliptikus. A beállítás pontatlanságait a jó öreg kúpos tűhegy érzi
  meg a legkevésbé.).
    Persze, persze, ne feledjük: a mi kontrollberendezésünk nyugati
  értelemben csak átlagos minőségű; a szöghiba prófétái sokkal drágábbat
  használnak. Mégis, a mi körülményeink között én nem mondhatok mást,
  mint hogy az a legjobb, ha a hangszedőt vízszintesen tartjuk.
    De még időzzünk el egy kicsit, mondhatnám: csatlakozásra várva,
  tanulmányi kirándulásunk ez utolsó előtti állomásán. Tudom, nem szép
  öröm a káröröm, dehát magam is esendő, hiú lélek vagyok, és...és
  igazán olyan ritkán sikerül  szamárságon  kapni  a  tekintélyes
  szakírókat... szóval, nézzük csak, hogyan is próbálták módosítani a
  függőleges letapogatási szöget? Az egyik módszer a karbak döntögetése,
  ez rendben van: aki megteheti, tegye meg, a többi az ő dolga. De ami a
  másik módszert illeti, azt, hogy mindenféle alátéteket rakosgatunk a
  hanglemez alá, ez bizony nagyon rossz ötlet! Hogy miért? Majd mindjárt
  elmondom.

  Hatodik stáció: Lemezpárnák

    A lemezjátszók tányérját általában fémből  készítik,  és  a
  jóérzésünk diktálja, hogy a hanglemezt ne fektessük közvetlenül erre a
  "durva" anyagra. A kettő közé tehát alátétet tesznek a gyárak,
  többnyire egy gumilapot, mert az szebb, esztétikusabb, higiénikusabb.
  Más haszna ugyan mi lehetne?
    A hifisták azonban nem volnának hifisták, ha végeláthatatlan
  hétköznapi kísérletezgetéseik során, dirib-darabkára szedve az egész
  lemezjátszót, éppen a lemezpárnáról feledkeztek volna meg. Ennek a
  tartozéknak ma már megvan a maga "irodalma" - amin a hifiben
  valamiféle zavaros, ködös, féltudományos, de korántsem értéktelen
  információtömeg értendő. Azóta a nyugati piac el van árasztva a minden
  bajtól megváltó lemezpárnákkal, amelyek nélkül a hifista sohasem
  juthat a mennyországba. Egy-egy különleges típusért 30-40 márkát is
  elkérnek. Ki erre, ki arra esküszik - sőt, előfordul, hogy valamely
  gyár semmilyen lemezpárnát nem ad a készülékéhez, és előírja, hogy a
  hanglemez a vetetlen alumíniumágyon térjen nyugovóra...
    Magam sokáig nem tulajdonítottam jelentőséget a párna-ügynek; most
  is csak azért álltam oda kísérletezni, hogy kikerekíthessem ezt a kis
  dolgozatot. Arra számítottam, hogy újabb "szenzációs paramétert"
  írhatok le a listáról, agyrémet, amellyel teljesen fölösleges behatóan
  foglalkozni. És íme: akkora meglepetés ért, hogy nem tudok szabadulni
  a hatása alól!
    Pedig bizonyos dolgokról eddig is megvolt a véleményem. Például
  tudtam, hogy a hanglemez nem merev test, hanem hajlékony, rezonáns
  holmi, amelynek ezért a teljes felületét alá kell támasztani, sőt: le
  is szorítani, ha lehet. A szokványos tányérgumik koncentrikus gyűrűi
  semmiképpen sem megfelelők, nem beszélve azokról a  hornyokról,
  küllőkről vagy pláne gumipogácsákról, amelyekkel futurisztikus hatásra
  törekszik a tájékozatlan formatervező. Tanulságos megfigyelni  a
  cikkünk elején bemutatott formatervezési remekművet, a Bang & Olufsen
  cég lemezjátszóját, amelyben atomkor és  középkor  ad  randevút
  egymásnak: fotocellával vezérelt tangenciális hangkar egyfelől -
  primitív, esztétizáló gumiküllők másfelől. Riasztó ötlet, de elmondom:
  ha a szépséges B & O hangkarját kicserélnék a Tesla NC 440 karjával
  (azért ezzel, mert ennél gyöngébbet nehéz elképzelni), a gumiküllők
  helyett viszont felraknánk a tányérra egy ötforintos filckorongot,
  akkor a módosított lemezjátszó szerintem jobban szólna az eredetinél.
    Tudom, óvatosságra kell intenem magam, hiszen eddig csak egyetlen
  egy lemezjátszóval tettem próbát: azzal a bizonyossal,  amelyet
  szeánszainkon használunk. Hangsúlyozom, hogy én most nem a Lemezpárnák
  Általános Elméletét szeretném lefektetni, csak fel szeretném hívni a
  figyelmet erre a látszólag jelentéktelen tartozékra. Ha van valami,
  ami nem kerül sokba, és mégis  határozottan  megváltoztatja  a
  lemezjátszók hangkarakterét (előnyükre? hátrányukra? mindenki maga
  döntse el!) - akkor a lemezpárna biztosan ilyen.
    A mi etalon-gépünk tányérján eredetileg egy közönséges, sima
  gumilap feküdt, ezt később  kicseréltem  egy  tapadós  felületű
  szilikongumipárnára, amelyet egy külföldi kiállításon kaptam. (Spectra
  a neve, francia gyártmány, Angliában Dumpa néven árusítják.) Ez
  ráragad a hanglemezre, magához szorítja, kisimítja a vetemedéseit -
  ebből a szempontból annyira bevált, hogy azóta is használjuk, anélkül,
  hogy ellenőriztük volna a "hangminőségét". A Spectra reklámszövegében
  egyébként az áll, hogy ez a párna csillapítja a  lemezjátszók
  dübörgését, de erre az érvre oda se hederítettünk. Az a fő, hogy a
  szilikongumival "megfoghatjuk" a lemezt, csaknem olyan hatékonyan, de
  összehasonlíthatatlanul olcsóbban, mint ha vákuummal szívnánk rá a
  lemezt a tányérra.
    Ismét Martin Collomsra kell hivatkoznom: tudomásom szerint ő volt
  az egyetlen, aki módszeresen mérni próbálta a lemezpárnák hatását. Oda
  lyukadt ki, hogy minden párna más frekvenciasávban csillapítja a
  rezgéseket, eszerint csodapárna nem létezik; minden lemezjátszóhoz meg
  kell találni a hozzá illő lemezpárnát. Egyben arra is utalt, hogy az
  "abszorptív" anyagok is, mint a gumi, vagy méginkább a szilikon-gumi,
  csak részben nyelik el, részben viszont tárolják az  energiát:
  visszarúgnak. Úgy látszik, ez az oka annak, hogy például a Linn (már
  megint a Linn!) nem gumit rakott a lemeztányérra,  hanem  egy
  közönséges, 2 milliméteres filclapot. És Colloms azt írja, hogy így
  jobban is tetszik neki a Linn Sondek hangja, mint az abszorptív
  párnákkal.
    Én először a Spectra párnát hasonlítottam össze a nulla párnával:
  a pucér alumínium tányérral. A Spectra csaknem 5 milliméter vastag,
  tehát amikor levettem a tányérról, utána kellett állítanom a Hadcock
  kar magasságát, nehogy összekeverjem a párna hatását a megváltozott
  vertikális letapogatási szög hatásával. A hanglemezt oldalról, a
  pereméről szigetelőszalaggal rögzítettem, nehogy  megcsússzon  az
  alumíniumfelületen. Ezt az egész procedúrát (futómű stop - lemez le -
  párna le - lemez föl - szigetelőszalag - karbeállítás - futómű start)
  50-60 másodperc alatt végig lehet csinálni. A-B tesztről, pláne
  vaktesztről nyilván nem lehetett szó, de nem is volt rá szükség.
    Nem "sportszerű ", nem is szokásom, de most nem állhatom meg, hogy
  a feleségemre ne hivatkozzam. Teljesen véletlenül bejött a szobába,
  leült egy percre - és rögtön megkérdezte, idegenkedve: "mi történt? ez
  a lemezjátszó máskor nem így szokott szólni!" De nekem sem voltak
  kételyeim. Mintha az egész lemezjátszót kicserélték volna egy másikra.
    Feltehetőleg egy rosszabbra - legalábbis csaknem mindenki, aki
  hallotta, erre szavazott. Szerintem nem ilyen egyszerű a dolog. Lássuk
  csak, mi történt. A hegedűk aggasztóan érdesek lettek, a vonóskar
  nyüszített, a fortisszimók szinte fájtak. A basszus pedig dörömbölt,
  dübörgött, hatalmas energiával sugárzott - csak éppen nyers volt,
  darabos, kulturálatlan, vagy mit is mondjak rá. És mégis, volt ebben a
  brutális hangképben valami megnyerő. A templomi kórust és az orgonát
  például olyan elemi erővel és közvetlenséggel tolmácsolta, hogy -
  torzítás ide, torzítás oda - szinte lenyűgözve  hallgattam.  A
  szilikongumival  megfogott  lemez  sokkal  kiegyenlítettebben,
  árnyaltabban, "lekerekítettebben", jólneveltebben szól (végül ennél
  maradtam továbbra is), de ha visszagondolok a másik hangképre, mindig
  megszáll egy kellemetlen hiányérzet.
    Megpróbálok magyarázatot keresni erre a jelenségre. Úgy gondolom,
  kétféle effektust kell elkülönítenünk egymástól. A pvc-lemez nem más,
  mint egy közönséges membrán: az egész lemezjátszó legrezonánsabb
  része. Rezonanciáit okvetlenül meg  kell  fogni,  amplitúdójukat
  csökkenteni - és a szilikongumi éppen ezt teszi. A magashangok ezért
  nem lesznek érdesek. Az alumíniumra lazán ráhelyezett hanglemez
  viszont szabadon csörömpöl, és az alumínium anyagának saját csengése
  még ronthat is a dolgon.
    Más lehet a helyzet a basszusátvitellel. Tudjuk, hogy az ideális
  lemezjátszó voltaképpen egy Végletekig Merev Rendszer, a hangszedő
  állórészétől kezdve a karon, a futómű vázán, a tányércsapágyon és a
  tányéron keresztül egészen a ráhelyezett hanglemezig. Kizárólag a
  hangszedőtűnek szabad mozognia - minden  egyéb  elmozdulás  már
  valamiféle káros rezonanciát vagy kioltást idéz elő a hangképben.
  Feltételezem, hogy a hanglemez és a lemeztányér közé rakott puha,
  rugalmas közeg erősen mérsékeli a basszusátvitelt. Most már elhiszem,
  hogy a Spectra valóban "csökkenti a lemezjátszó dübörgését". A
  mélyhangokkal együtt.
    Az az elementáris, dübörgő mélyhang nem megy ki a fejemből. Lehet,
  hogy ez a basszus az igazi csak éppen a kommersz, 45 literes
  hangdobozok nem képesek mit kezdeni a legmélyebb frekvenciákkal?
  Végtére, 40Hz alatt a Spendor is már csak némán tátog, mint a partra
  vetett hal.
    Csináltam egy lemezpárnát filcből is. (Nem fekete, mint a Linn
  Sondeké, csak zöld, és molyette - de filcből van.) Hangképe pontosan
  az előző kettőé közé esik. A magashangjai nem érdesek; inkább kissé
  szárazon szólnak, de még mindig több van belőlük a kelleténél (vagy
  annál, amihez hozzászoktam). És a basszus sem dörömböl többé, de már
  nem is szól olyan elementárisan, elsöprően. Tárgyilagos ez a hangkép,
  de nekem nem tetszik. Se hús, se hal. A Linn Sondeknek bizonyára
  többet használt a posztó. De a Linn konstruktőrök alighanem több tucat
  lemezpárnát is kipróbáltak, amíg ki nem kötöttek annál a snassz
  filclapnál.

                   *

    Végállomás? Semmi végállomás - csak mára befejeztük utazásunkat a
  lemezjátszó körül. Nagyon bánatos leszek, ha útitársaim azzal az
  élménnyel térnek haza, hogy a lemezjátszó műszaki paraméterei teljesen
  érdektelenek. Nem így van: a paraméterek egytől egyig fontosak, csak
  éppen meg kell találni fontosságuk igazi sorrendjét, és eszerint kell
  figyelembe venni őket. Egyszóval: van értelme a kísérletezgetésnek.
  Legalább addig, amíg el nem jön a CD. De talán még azután is.

                               Darvas László