Bemutatjuk    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.


                   *

    Ebben a számunkban három lemezjátszót vonultatunk fel. Ez a három
  gép meglehetősen háromféle. A Pioneer PL-640 "tradicionális" japán
  Direct Drive, a Panasonic SL-N15 szíjhajtású, viszont - elsőnek az
  idehaza kapható masinák közül! - lineáris (tangenciális) karral
  tapogatja a lemezbarázdákat, a Tesla/ NAD pedig szinte minden ízében
  eltér a megszokott hifi-lemezjátszóktól. Ez az utóbbi  készülék
  jelenleg még nem kapható nálunk, de már annyit írtak róla a nyugati,
  főleg az angol hifi-magazinok, hogy  úgy  véltük,  mindenképpen
  tanulságos lesz, ha Bemutatjuk. Egyébként sem nyugati gép, hanem
  csehszlovák gyártmány: kevesebb a sorompó előtte, elvben bármikor
  forgalomba kerülhet.

  Panasonic SL-N15

  

    Nem nagyobb, mint egy lemezborító! Éppen hogy ráfér a hanglemez!
  Most már csak az a kérdés, hová az ördögbe tegyük a hangkart! A
  lineáris hangkart - amelynek pedig általában még több helyre is volna
  szüksége, mint a hagyományos, körzőtípusúnak! Végtére,  a  kart
  mindenképpen félre kell taszigálnunk,  ha  cserélni  akarjuk  a
  hanglemezt!
    Nos, ha nem vihetjük hátra, nem vihetjük jobbra, nem vihetjük
  előre - akkor vigyük fölfelé! Az SL-N15 hangkarja, ez a bonyolult
  elektromechanikai egység, mindenestül rá van szerelve a tetőre. Amikor
  a tetőt felhajtjuk, szabad a pálya, feltehetjük a lemezt - amikor a
  tetőt lecsukjuk, helyére kerül a csöppnyi hangkar, kezdődhet a játék.
  Szabadkézzel ezután már nem is férünk hozzá a karhoz: ha lenn a tető,
  lélek az ajtón se be, se ki, a pickupot csak odakintről, gombnyomással
  vezérelhetjük. Megkönnyíti a tájékozódást a barázdák között, hogy a
  tetőn milliméterbeosztást találunk, és a kar középvonalában egy nyíl
  jelzi, hol tartunk éppen.

  Kezelése

    A kis gépezet tökéletesen automata, szíjhajtású, de különben
  ugyanolyan, mint a többi japán "tojáshéj" modell. Nagyon csinos, mi
  több, elegáns. Gombjai-billentyűi a keskeny előlapon helyezkednek el,
  a hálózati kapcsoló balra, a többi pedig jobboldalt, hogy kézre essen.
  Íme, mindig csak a jobbkezesekre gondolnak - dehát egy hifista ne
  legyen balkezes... Egyébként, ezt a szokatlan kinézetű kis készüléket
  még a kétbalkezesek is biztonsággal használhatják.  Kezelőpultja
  áttekinthető, funkcióit jól csoportosították: a Start és a Stop
  billentyű úgyszólván mindent elintéz. Összjátékuk lehetővé teszi
  nemcsak az automata, hanem a "manuális" üzemmódot is, ami persze nem
  jelenti, hogy kézzel érhetünk a hangszedőhöz.
    Az automata üzemmód magától értetődik. A Starttal megindítjuk a
  lemeztányér forgását. A hangszedő a befutóbarázda fölé  siklik,
  leereszkedik, lejátssza a lemezt, felemelkedik, visszatér a helyére és
  leoltja a villanyt. Ha közben bármikor újból megnyomjuk a Startot, a
  kar visszamegy a lemez legelejére, és rögtön újrakezdi az egészet. A
  Stop értelemszerűen befejezi a műsort, helyreteszi a kart, kikapcsolja
  a motort. A Cueing funkciója a szokásos, megszakíthatjuk vele a
  játékot, hogy aztán ugyanott folytassuk, ahol abbahagytuk. (Minthogy a
  hangkarhoz másképp nem férünk hozzá, a Cueing egyúttal karlift is.)
    Van azonban a Start/Stop billentyűknek egy további funkciójuk is,
  ehhez akkor folyamodhatunk, ha "manuálisan" akarjuk használni a gépet,
  magyarán: szabadon akarunk, kószálni a lemez felületén. A Start és a
  Stop, rövid nyomásra, úgy működik, ahogy az imént leírtuk. De ha nem
  engedjük el, hanem lenyomva tartjuk őket, akkor fel-alá sétáltatják a
  hangszedőt a lemezsugár mentén. Mint a billentyűk fölé rajzolt nyilak
  is jelzik, a Start befelé, a Stop kifelé viszi a kart. És a kis
  számítóközpont annyira intelligens, hogy a barázdákat nem konstans
  sebességgel keresi! Előbb csak óvatosan csúsztatja odébb a hangszedőt,
  de mikor észreveszi, hogy távolabbi barázdák felé igyekszünk (mert
  továbbra sem eresztjük el a billentyűt), nagyobb sebességre vált, hogy
  hamarabb odaérjünk. Ez a rendszer is kombinálva van a karlifttel: a
  Start/Stopnak mindig az a legelső dolga, hogy kiemeli a tűt a
  barázdából, nehogy megsérüljön. A karliftet így alig-alig  kell
  használnunk.
    Ezzel el is mondtuk, hogyan kell kezelni a Panasonicot. A két
  hátralevő gomb funkciója nem igényel különösebb magyarázatot, az egyik
  a fordulatszámot váltja, a másik pedig a befutóbarázda helyét szabja
  meg az automatika számára ("30" - nagylemez, "17" - kislemez). Az
  SL-N15 praktikus, jól irányítható szerkezet. Nem kezelhető ugyan
  annyira egyszerűen, mint a konvencionális konstrukciók, de könnyen meg
  lehet tanulni a "forszát". Voltaképpen annyira  jól  kezelhető,
  amennyire ez egy tangenciális kartól kitelik.  Ezenfelül  pedig
  bombabiztos. Óvodásgyerek se tudja tönkretenni.

  Elektromos felépítése

    Kezdjük a futóművel, az az egyszerűbb. A könnyű, alumíniumból
  öntött tányért piciny egyenáramú motor forgatja meg, egy lapos
  gumiszíjjal. Ezt a motort egy olyan szervórendszer vezérli, amely egy
  IC-t, egy tranzisztort és egy FET-et tartalmaz. A hangkart vezérlő
  elektromechanikai  rendszer  már  sokkal  bonyolultabb.  A  kar
  természetesen egyenes, rövid (105 milliméter a hossza), és egy
  kisméretű  motor  mozgatja,  áttételeken  keresztül,  mint  a
  rádiókészülékek  skálamutatóját  szokás.  A  hangkar  helyzetét
  fotoelektromos érzékelő figyeli, és valahányszor a tű  kimozdul
  központi helyzetéből, az elektronika utasítására a motor korrigálja a
  hibát. Ez a rendszer meglehetősen precíz, a specifikáció szerint ±0,1
  fok a maximális szöghiba. A karmozgató motort néhány tranzisztor és 2
  IC vezérli. A kar emelését-süllyesztését elektromágnes végzi. Az egész
  elektrotechnikai egységet sokerű kábel köti össze az alvázzal (csak
  jól el van rejtve szem elől).
    A készülék  minden  funkcióját  egy  MN  1421  FPC  típusú
  "mikrokomputer" hangolja össze, és a téves  működésnek  még  a
  lehetőségét is kizárja.

  Hangszedő

    Az SL-N15 hangszedője mozgómágneses, és a Technics nevét viseli
  (ne feledjük: National, Panasonic, Technics - ezek mind a Matsushita
  cég márkanevei). A felerősítés módja speciális. A hangszedőt nem a
  szokásos két csavarral rögzítik a papucshoz - papucs voltaképpen nincs
  is! - hanem a pickup a 4 vékony kivezetőcsapjával, plusz hátul egy
  keresztirányú csavarral rögzíti maga-magát. Ennek a módszernek megvan
  az a nyilvánvaló előnye, hogy így könnyebben és gyorsabban lehet
  beszerelni a hangszedőt. Több ismert hangszedőgyártó cég is készít
  ilyen kivitelű hangszedőt, s azokat egyszerű módon beépíthetjük a
  Technics lemezjátszóiba. Sajnos, ebből egyáltalán nem következik, hogy
  most már magunk választjuk meg a hangszedőnket, ugyanis - bármilyen
  meglepő - az SL-N15-ön nem lehet szabályozni a tűerőt! Az ajánlás
  ("12,5±2,5mN") illuzórikus, mert a tűerő annyi, amennyi, és még csak
  ellenőrizni sem lehet: nem tudjuk a tű alá rakni a tűmérleget,
  minthogy a karlift csak akkor hajlandó leengedni a hangszedőt, ha
  forog a tányér.
    A hangszedő tehát csakis olyan típusra cserélhető, amelynek mind a
  tömege, mind a tömegeloszlása hajszálra azonos  a  mostaniéval.
  Magyarán: semmiféle más hangszedőt nem használhatunk.

  RIAA-korrektor

    Az SL-N15 hangfrekvenciás kivezetése 2 RCA-hüvely, de ezeket nem a
  fono-bemenetre, hanem a nagyszintű bemenetek valamelyikére  kell
  csatlakoztatnunk az erősítőnkön. Lemezjátszónkba ugyanis a Panasonic
  már eleve beleépítette a RIAA-korrektort. (Ha viszont  ezt  az
  elektronikát kiiktatjuk a készülék hátoldalán  található  fekete
  nyomógombbal, akkor természetesen a hangszedő csupasz jelét kapjuk az
  RCA-kimeneten.)
    Ez a fokozat tulajdonképpen fölösleges,  hiszen  a  legtöbb
  hifistának van már erősítője, RIAA-korrektorral - amit a Panasonic
  most még egyszer megfizettet vele. Persze, akinek a teljes berendezése
  egy magnóból áll, annak amúgyis kéne vennie egy fono-előerősítőt,
  egy-másfélezer forintért, számára tehát kevésbé hátrányos ez az
  árukapcsolás. Van azonban még egy előnye a Panasonic által választott
  elrendezésnek: immunisabb a környezet zavaró hatásával  szemben.
  Minthogy nem pár-, hanem párszáz millivoltot  viszünk  hosszabb
  vezetéken  át  a  külső  erősítőhöz,  kevésbé  szűrődik  be  a
  rádiófrekvenciás zaj, a rádióadók, a CB-betyárok hangja.
    Az SL-N15 fono-elektronikája gyakorlatilag egy AN 7310 típusú dual
  IC, amely csatornánként 1-1 tranzisztort: emitterkövetőt vezérel. Az
  előerősítő kimeneti feszültsége körülbelül 0,5V.
    A lemezjátszó tápegysége +12V és +5V stabilizált tápfeszültséget
  szolgáltat; a fono-előerősítő a 12V-os feszültségből kap, újabb
  stabilizátoron keresztül, 11V-ot.

  

  Méréseinkhez

    Táblázatunkban csak a lemezjátszó jellemzőit adtuk meg, de alább,
  kommentárunk végeztével majd kitérünk a fono-elektronika képességeire
  is.
    A kis gép egyszerű, de becsületes. A fordulatszám eltérése a
  névlegestől lehetne ugyan kisebb (mert ennek beállítására mód van a
  készüléken belül!), de a nyávogás igen  alacsony.  A  zajszint
  elfogadható, bár a "B" görbe szerint mérve nem éri el a specifikált
  -70 decibelt.
    A hangszedő frekvencia- és áthallási jelleggörbéi igen szépnek
  nevezhetők, különösen ebben az árkategóriában. A torzítások átlagosak.
  Az 1kHz-es négyszögjel-átvitel nagyon szép.
    Az engedékenységét nem tudtuk meghatározni: módszerünk szerint
  változtatni kéne a tűerőn, márpedig erre  itt  nincs  mód.  A
  hangkar-hangszedő rezonancia mindenesetre 11Hz-en van, enyhe, és
  kedvező lefutású.
    Az akusztikai visszahatás mind a mély, mind pedig a magasabb
  frekvenciákon igen erőteljes - ez nem túl biztató.
    Kiegészítve szokásos méréseinket, a 13-14. diagramon bemutatjuk a
  fono-előerősítő frekvenciajelleggörbéjét és különbségihang-torzítását.
  A frekvenciagörbe 150Hz alatt lekonyul, 10kHz fölött kiemel, tűrése
  +1,5;  -5dB,  és  hát  ez  nem  valami  fényes  eredmény.  A
  különbségihang-torzítás hasonló lefutású, mint a többi, egyszerűbb
  elektronikáé, de mértéke csekély, alig 1 százalékos. Az előerősítő
  zaja alacsony (77dB), harmonikus torzítása úgyszintén  (0,038%).
  Bemeneti impedanciája nem teljesíti a szabvány előírását (36 kohm a 47
  kohm helyett), de a tervezők valószínűleg tudatosan formálták ilyenre.

  Szeánsz

  

    Minthogy e lemezborító-méretű készülékben pickupcsere nemigen
  jöhet szóba, azt kell megállapítanunk, hogyan reprodukálja a zenét az
  SL-N15 an und für sich, vagyis önmagában véve. A sassziba épített
  fono-elektronika viszont  minden  további  nélkül  ki-,  illetve
  beiktatható, és mi a gépet így is, úgy is kipróbáltuk. Kontroll-lánc:
  ML futómű/Hadcock kar/Ortofon FF15E/II, HFM I/Quad 405, Spendorok.
  Zene: dixie (Ortofon), country (JBL), Wagner Tannhäuser-nyitánya
  (EMI-Hungaroton), részlet a Toscából (Philips), templomi  kórus,
  szoprán, orgona (Proprius).
    Előbb természetesen  a  "csupasz",  fono-elektronika  nélküli
  lemezjátszót állítottuk szembe a miénkkel; mindkettőt a HFM I-re
  kötöttük. A meccs eredménye, ha csak a gólokat számoljuk, körülbelül
  2:1 volt az Ortofon javára (egyikünk tartózkodott a szavazástól), ami
  azt sejteti, hogy az SL-N15 nem rossz gép - úgy gondoljuk, hogy erre a
  Sonicra nem lesz különösebb Panas. Durva hibát legalábbis  nem
  mutattunk ki. Túllépve mármost a rövid vakteszt játékszabályain, a
  következőképpen jellemezhetjük a japán gépet.
    Kétségtelen, hogy a hangképe alul-felül sávhatárolt egy kicsit,
  emiatt valamelyest beszűkül, csekélyebb a tere, kisebb a dinamikája.
  Az énekeseket, a  szólistákat  gyakran  tisztábban,  precízebben
  tolmácsolta. Egyikünk makacsul kitartott amellett, hogy a Panasonic
  túlhangsúlyozza  a  szoprántartományt.  (A  frekvenciajelleggörbe,
  különösen a jobb csatornáé, legalábbis nem mond ellent ennek az
  impressziónak.) Az SL-N15 hangképe nem torz, nem "japános" a szó rossz
  értelmében - de mindenképpen felfelé húz. Hozzá képest az Ortofon FF,
  pontosabban a kontroll-lemezjátszó lágyabb, kiegyenlítettebb hangot
  produkált, habár a legfelső tartományban jobban torzított - amit
  egyébként nem először írunk le az FF-ről.
    A második fordulóban a Panasonicot a saját RIAA-jával, a mi
  lemezjátszónkat a HFM  I-gyel  használtuk.  Várakozásunkkal  (és
  előítéleteinkkel) ellentétben, az SL-N15 most is jól viselte magát. A
  kis fono-elektronika nem kente el a hangképet, bár tovább hangsúlyozta
  annak csengő karakterét - ami megintcsak nem  áll  ellentétben
  méréseinkkel. Ezt a csengő tónust sokan nagyon kellemesnek fogják
  találni - de mi hadd maradjunk óvatosak, és hadd utaljunk  a
  magastónusú hangképek általában fárasztóbb hatására.
    Mindenesetre elmondhatjuk, hogy a lemezjátszó és a beleépített
  fonoelőerősítő képességei összhangban vannak, nyugodtan lehet együtt
  használni őket, vagyis a kis gép valójában jó ezer forinttal olcsóbb,
  mint amilyennek látszik.

  Pioneer PL-640

  

    Bármilyen  meglepő,  lemezjátszótriónknak  ez  a  tagja  a
  legkonvencionálisabb. Persze, az ilyesfajta gépek úgy tíz évvel
  (nálunk 4-5 évvel) ezelőtt még szenzációszámba mentek: lassanként
  azonban már ezek számítanak hagyományosnak. Az is hagyomány, hogy
  valami újdonságnak mindig kell lennie a készüléken. A Direct Drive nem
  új, még ha kvarcvezérelt, akkor sem, az esztétikus külsőt úgyszólván
  elvárjuk a legolcsóbb japán készülékektől is, és azt is megszoktuk,
  hogy a műanyag-tojáshéj minden évben más-más alakot ölt. A karbonfiber
  hangkar elüt ugyan az átlagostól, de már láttunk belőle kettőt: a PL-2
  és a PL-6 típusokon. Így aztán egyetlen motívum maradt, amit "ki lehet
  ugratni" az új Pioneer lemezjátszó reklámjában: a Dynamic Resonance
  Absorbernek keresztelt rezonanciacsillapító elem az egyébként nagyon
  szimpatikus hangkaron.
    A PL-640 félautomata. A tányér forgatását a hangkarral lehet
  ki-bekapcsolni; a kifutóbarázdákon a kar felemelkedik, helyére araszol
  és kikapcsolja  a  motort.  Lemezjátszónk  kezelőszervei  széles
  nyomógombok, ezeket az alaplapon, de a lehajtott plexitetőn kívül
  találjuk: fordulatszámváltó (331/3  és  45),
  karlift, valamint Cut - ezzel a gombbal megszakíthatjuk a játékot.
    A karbonfiber kar derekára, nem messze a csapágyháztól, vastag
  gyűrűt húztak. Olyan, mint némely régebbi lemezjátszón a tűerő
  állítására való súlyocska, de a szerepe egészen más. Ez az a bizonyos
  Dynamic Resonance Absorber (DRA), azaz Dinamikus Rezonanciaelnyelő. A
  hangkar egy jól meghatározott pontjára erősítve, a prospektus szerint
  hatékonyan csillapít bizonyos nemkívánatos (strukturális?) rezgéseket.

  Elektromos felépítése

    A lemeztányért egy zárt hurkú Hall-motorral forgatják meg. A
  motort  kvarc-oszcillátor  vezérli.  A  komplett  motoregység
  (elektronikával együtt) a PXM-126 típusszámot viseli.
    A munkán 3 IC osztozik: a PA 2007 jelű a fordulatszámot vigyázza,
  folyamatosan összehasonlítva a forgásérzékelő jeladójának impulzusait
  a kvarc-oszcillátor megfelelőképpen leosztott jelével. A PA 2008 a
  motor tekercseit vezérli és a Hall-elemek jelét fogadja. A PD 1003
  jelű IC tartalmazza a kvarc-oszcillátort és a frekvenciaosztót. Az
  elektronika stabilizátorokból kapja a tápfeszültséget (+28,8V).
    A hangkarról az érdekességeket már elmondtuk. Alakja egyenes, a
  tűerő az ellensúllyal állítható, a legkisebb osztás 2,5mN.  Az
  antiskating korongján egyetlen skála van. A fejtartó szerelvény
  speciális: mint a Pioneer többi karbonfiber-karján, itt is egyetlen
  csavarral rögzítik a kartesthez. Mindazonáltal a  hangszedőt  a
  szabványos módon, két csavarral kell montírozni.
    A pickup a PC-5MC névre hallgat, és mozgótekercses, de mint a
  típuscsalád előző tagjai (PC-3MC és PC-4MC - tesztjüket lásd a HFM 9.
  és 11. számában), ez is nagy, jobban mondva:  normális  jelet
  szolgáltat, akkorát, mint a mágneses típusok, vagyis közvetlenül
  ráköthetjük  a  fono-előerősítőre,  nem  kell  hozzá  pótlólagos
  illesztőegység (trafó vagy head-amp). Az árnyékolt kábel körülbelül 1
  méteres. A harangcsatlakozókon kívül természetesen külön földelő
  vezetéket is találunk a Pioneer lemezjátszón.

  

  Méréseinkhez

    Jóminőségű DD. A lemeztányér fordulatszáma gyakorlatilag nem tér
  el a névlegestől, a nyávogás alacsony (bár valamivel nagyobb a
  specifikáltnál), a zaj sem sok (de rosszabb, mint a prospektusban
  megadott, roppant szigorú 78dB).
    A hangszedő a másik két Pioneer MC-re emlékeztet: magasban
  jellegzetesen kiemel és a torzítása is meglehetős - olyan, mint a
  mágneses típusoké. Letapogatási képessége viszont mindkét módon mérve
  az átlagos alatt marad (hogy valamit azért mégis profitáljunk a
  mozgótekercses elvből). Csupán a 10,8kHz-es impulzustorzítás mérésekor
  kaptunk átlag feletti eredményt. Az 1kHz-es négyszögjel-átvitel jól
  mutatja a magasfrekvenciás kiemelést, mert határozott túllövést látunk
  a négyszög felfutó élén.
    A hangkar-hangszedő rezonancia viszonylag éles, de (könnyű kar
  plusz merev pickup) elég magasra, 12Hz-re esik. Ezt előnyösnek
  tartják.
    Meglepően jól szerepelt a PL-640 az akusztikai  visszahatás
  vizsgáján. Mindig gyanakodva méregetjük (szó szerint) a szimpla
  műanyaghéjba épített masinákat, de ennek a lemezjátszónak a diagramján
  alacsony a nemkívánatos jelek szintje, és csak keskeny  sávban
  érvényesülnek. A Pioneer lemezjátszói az átlagosnál kevésbé elevenek -
  a japán cég konstruktőrei, úgy látszik, számolnak az akusztikai
  visszahatás paraméterével.

  Szeánsz

  

    Ugyanannak az almafának a termését nem muszáj közös kosárba
  szedni. Szortírozhatják is a gyümölcsöt, mondjuk méret szerint,
  érettség szerint, vagy aszerint, hogy melyikbe hány kukac mászott
  bele. Valahogy így válogatják a termést a pickupgyárak is; feltehetően
  valamennyien. Így például már Ortofóniában járva is feltűnt nekünk
  (HFM 4.), miszerint a VMS-típuscsalád tagjai között csak annyi a
  különbség, hogy az egyik egy kicsit érettebb, mint a másik. A Pioneer
  PC-MC sorozatával pedig azt a tapasztalatot szereztük (HFM 9., illetve
  11.), hogy egyazon típusjel kosarában is rejtőzhetnek érett és
  éretlen, kukacos és kevésbé kukacos hangszedők. Ezt bizonyítja jelen
  számunkban a Tesla hangszedő tesztje is - lásd később.
    A PL-640 hangszedője eggyel magasabb típusszámot visel, mint az
  előzőleg tesztelt Pioneer-mozgótekercsesek, és persze drágább is,
  jóval 2000 forint fölött lenne az ára. Hátha ez a pickup nem bizonyul
  zöld almának! Hátha másképen szól, mint a többi!
    Hát nem szól másképpen - de valamivel tényleg jobban szól. Akár
  egy szeánsszal előbb a Panasonicnak, a Pioneernak is az Ortofon
  FF15E/II ellen kellett nyernie - és nyert is. Nem éppen lehengerlően,
  de nyert. Hogy ezt az újtípusú futómű tette-e, vagy a Dinamikus
  Abszorber a karon, vagy a gondosabban válogatott pickup? Mi inkább az
  utóbbi lehetőségre gondolunk.
    A PC-5MC megőrizte a típuscsalád jellegzetes harsány orgánumát, de
  már nem szól annyira penetránsan, mint a kisebb rendszámúak. Gyakran
  ítéltük egészségesebbnek, elevenebbnek, tömörebbnek, zaftosabbnak,
  dinamikusabbnak  -  de  csaknem  ugyanennyiszer  forszírozottnak,
  színezettnek, zajosnak, mesterségesnek.  Voltaképpen  meglehetősen
  izgága ez a hangkép, magára vonja a figyelmet - kérdés, mennyi ideig
  lehet elhallgatni. Hogy jobban megítélhessük a Pioneert, íme a jelzők,
  amelyeket a vakteszt során az Ortofonra aggattunk:  erőtlenebb,
  halványabb, de kiegyenlítettebb, nem eléggé testes, kissé szegényes,
  de megnyugtatóbb; néhol észrevehetően tisztábban szól - a zenekari
  tuttikban sokkal-sokkal meggyőzőbb.
    A szavazatszámláláskor az jött ki, hogy: egyikünk nem vállalta a
  döntést, tartózkodott, ketten (egy kis lelkitusa árán) a Pioneerra
  szavaztak, a negyedik viszont úgy vélte, hogy  ez  a  hangkép
  mesterséges, nehéz elviselni. Ha figyelembe vesszük, hegy az etalonnak
  használt Ortofon is csak egy nagyon szerény jószág, így sommázhatjuk
  ítéletünket: a PL-640 megüti a mércét de azért ne feledjük, hogy ezzel
  a hangszedővel is csak a létra aljáról szedhetjük az almát...


  A Rút Kiskacsa
  NAD 5120 (Tesla NC 470)

  

    A NAD cégnek Amerikában van az anyavállalata (Acoustic Research),
  Angliában a főhadiszállása, Taivan szigetén a gyára - ezekután milyen
  nemzetiségű lehet a NAD 5120-as lemezjátszó? Nos: Csehszlovákiában, a
  Tesla litoveli gyárában kelt ki a tojásból. Namármost az itt a kérdés,
  hogy akkor ez a gép "tőkés lemezjátszó"-e, avagy  "szocialista
  lemezjátszó"? Ezt nem annyira ideológiai, mint inkább financiális okok
  miatt kell tudnunk, mert nem mindegy, hogy dollárban kell-e fizetni
  érte, vagy rubel is megteszi. Az állami gazdaságok éppígy mérlegelik,
  hogy tőkésrécét vásároljanak-e, vagy szocialista récét. (Ne higgyük
  el, ez csak afféle hírlapi kacsa. De mért  lenne  másképp  a
  mezőgazdaságban, mint a mi kis mintagazdaságunkban?)
    És nemcsak dollárról meg rubelről van szó, hanem forintról is.
  Hiszen másféle számológépen szorozzák ki az ilyen,  és  megint
  másfélével az olyan lemezjátszó árát. Eldönteni, hogy a kétéltű
  NAD/Tesla vajon olcsó gép-e vagy drága, csak mélyreható közgazdasági
  stúdiumok árán lehetne. Ugyanis ha a gépet a Teslától vennénk, akkor
  (becslésünk szerint) a csőre, azaz a hangszedője nélkül is körülbelül
  7000 forintba kerülne a boltban, tehát ez egy szokatlanul felárazott
  szocialista lemezjátszó. Ha a NAD-tól rendelnénk ugyanezt, nem úsznánk
  meg 14-15 ezer forint alatt, merthogy ez egy - kinézetéhez mérten -
  aggasztóan felárazott nyugati lemezjátszó... Maradjunk abban, hogy ha
  Budapesten hétezer forintért kaphatnánk meg azt, ami Londonban 100
  (!!!) fontsterlingbe kerül, jó üzletre volna kilátásunk.

  Egy kooperáció története

    A High Fidelity világában nem mindennapi - nem mindennapi? egészen
  rendkívüli! - esemény, hogy nem onnan szállítanak ide, hanem innen
  adnak el oda valami tényleg hifinek mondott, eképpen is kezelt, sőt:
  súlyos pénzekért reklámozott jószágot. Megérdemli, hogy elmondjuk a
  történetét.
    Adrian Orlowski meséli el a Hi-fi News & Record Review tavaly
  júliusi számában, hogy a NAD cég fejesei már régóta törték a fejüket,
  hogyan hozhatnának forgalomba egy olcsó és mégis jó lemezjátszót,
  olyat, mint amilyen a NAD 3020-as erősítő volt a maga nemében. ("Menő
  manó" - lásd HFM 8.) Ugyanezen töprengett Európa innenső csücskében a
  Tesla cég is. Erik Edvardsen, a NAD főkonstruktőre az 1979-es brnói
  vásáron belebotlott egy csehszlovák lemezjátszó prototípusába, és
  feltűnt neki a fura, lapos hangkar: ezt Jiri Janda  tervezte,
  csehszlovák audiofil, a Csehszlovák Hi-Fi Klub (egykori) magazinjának
  szerkesztője. A gépet a NAD kölcsönkérte, hazavitte, analizálta,
  modifikálta, újratervezte, és végül 1982 derekán megrendelte  a
  Teslától,  illetve  az  Artia  külkereskedelmi  vállalattól.  A
  gyártástechnológiát a NAD dolgoztatta ki, és a szerszámkészletet is ő
  szállította a Teslának - ez sokkal fontosabb motívum, mint amilyennek
  látszik! A Rút Kis Lemezjátszó végülis 1983 tavaszán került forgalomba
  Angliában, csaknem 100, pontosabban régi kereskedői fogás - 99
  fontsterlingért. (Mit gondoltok, a HFM miért nem pont 60 forintba
  kerül?!) Az árban, mint már említettük, nincs benne a NAD 9200-as
  hangszedő, azért további 25 fontot kell fizetni. Mellesleg: ADC-típus,
  de a mi számunkra érdektelen, mert a Tesla aligha vesz át nyugati
  hangszedőt dollárért, s ha mégis, akkor nem fogja elkótyavetyélni
  nekünk puhább devizáért. Ezen nincs miért fölháborodni: mi sem
  csinálnánk másképpen.
    Hogy Olvasóink kellőképpen érzékeljék 100 angol fontnak a súlyát,
  elmondjuk, hogy az Akaik 60-80, a Pioneer PL-6 szintén 80, az e
  számunkban tesztelt PL-640 pedig 95 fontsterlingbe kerül - kompletten,
  hangszedővel. A legolcsóbb Dualnak (CS 514) 60, a Dual 505-ösnek 85
  font az ára, 110-ért már vehetünk egy - igaz, hangszedő és hangkar
  nélküli - Thorens TD 166-ost. A NAD 5120 tehát az alsó árkategória
  egyik legdrágább darabja merészel lenni, holott küllemét tekintve nem
  állja ki az összehasonlítást sem a japán, sem a német, sem a svájci
  modellekkel. Amíg le van hajtva a füstszínű plexi, jó benyomást kelt -
  de ha kinyitjuk, akkor ez a gép annyira csúnya, hogy az már direkt
  szép.
    Szokatlan konstrukciója, no meg a nem éppen csekély propaganda
  folytán az 5120-as felkeltette a hifi-kritikusok figyelmét. Véleményük
  szerint a  NAD  hangminősége  elmarad  az  alsó  árkategóriában
  verhetetlennek ítélt Rega Planar 3-étól, de eléri a sokat dicsért Dual
  505-ös kvalitásait (lásd 13. számunk lapszemléjét). Kétségtelenül:
  zenei hangú készüléknek minősítik - márpedig az angolok ilyesmit soha
  nem írtak volna le az általunk is jól ismert, tipikus, kommersz,
  műanyag-tojáshéjban keltett, japán DD-lemezjátszókról.
    Végülis ezért döntöttünk úgy, hogy Bemutatjuk, mielőtt még valóban
  forgalomba került volna.

  Felépítése

    A NAD úgy hirdeti  az  5120-ast,  mint  "forradalmian  új"
  lemezjátszót. Ebből annyi kétségtelenül igaz, hogy  a  tervezők
  pofoncsapták a  klasszikus  lemezjátszótechnikát,  és  úgyszólván
  fütyültek a hagyományos (elsődleges) paraméterekre - viszont tényleg
  megpróbáltak adni is valamit cserébe. Másrészt, ugyanilyen joggal
  hirdethetnék gépüket forradalmian olcsónak is, mert aki ennél több
  fémet tud kispórolni egy lemezjátszósnassz...lemezjátszósassziból, az
  csal.
    Függesztett alvázú, szíjhajtású futómű; a tányércsapágyat és a
  hangkart egy kisméretű, de masszív fémváz hordozza. Három rugóval
  támaszkodik az alaplapra, hasonlóan az 1. számunkban bemutatott
  Philips  GA  308-ashoz.  A  felfüggesztés  rendkívül  laza
  (rezonanciafrekvenciáját a prospektus 4Hz-re teszi), miáltal az egész
  alváz úgyszólván külön életet él, és a legkisebb érintésre is hevesen
  imbolyogni, kacsázni kezd. Ettől egyébként nem kell megijedni.
    A lemeztányér tömege, borítóval együtt, 1 kilogramm. Ez úgy jön
  ki, hogy van egy 40 dekás, vékony, préselt fémlap, amelynek a pereme
  felkunkorodik, hogy rá lehessen húzni a 60 dekás, vastag, fekete
  gumipárnát. (Megborzad tőle minden igazhitű audiofil.) A tányér egy
  kisebb műanyagkorongon nyugszik, s azt forgatja meg, vékony, lapos
  gumiszíjjal az aprócska, hálózati feszültségről működő, percenként
  300-at forduló motor.
    A nagy attrakció persze a hangkar. Sem a formája, sem az anyaga,
  sem a csapágyazása nem szokványos, valóban "forradalmian új", bár nem
  feltétlenül forradalmian jó. Szóval, a hangkar nem más, mint egy
  nyomtatott áramköri lapból kivágott, egyenes szalag. Van rajta elöl
  két csavarlyuk, felerősítendő a pickupot - nincs szükség külön
  papucsra. Az alsó felén ott fut a rézfólia - nincs szükség külön
  kábelezésre. Ami pedig a csapágyházat illeti, ez egy négypólusú
  csatlakozóhüvely, amely vízszintes irányban el tud fordulni, és
  keresztben is át van ütve rajta egy "stift". A kar aljából 4
  kivezetőcsap áll ki. Ha ezeket benyomjuk a hüvelybe, akkor a hangkart
  mechanikailag  is  rögzítettük,  egyszersmind  elektromosan  is
  csatlakoztattuk. E megoldás láttán minden jótét lélek dicsérni kezdi
  az Urat - de annyi szent, hogy ennél könnyebben nem lehet hangkart
  cserélni. (A NAD egyébként ajánl is tartalékkarokat, darabonként 25
  fontsterlingért...)
    Az ellensúly acél rugóval csatlakozik a karhoz, és roppant lazán
  van felfüggesztve. Egy forgatókorong segítségével előre-hátra lehet
  tologatni. A tűerőt 5 és 30mN között állíthatjuk, a legkisebb osztás
  5mN de ez érdektelen, mert mindenképpen tűmérlegre lesz szükségünk.
  Ugyanis az ellensúlyt nem lehet eléggé hátratolni, minek folytán a
  nehezebb hangszedőket - például a Tesla saját VM 2102-esét - nem lehet
  "kinullázni", kibalanszírozni,  nem  tudjuk  honnan  számolni  a
  millinewtonokat.
    Tud viszont ez a kar olyan kunsztot amilyet más hangkaroktól még
  sosem láttunk: különleges módon csillapítja a  hangkar-hangszedő
  alaprezonanciát. Ismeretes, hogy  ha  az  ellensúly  lazán  van
  felfüggesztve, akkor rá lehet hangolni a rendszer alaprezonanciájára
  (ez általában 5-15Hz), miáltal egyetlen nagy rezonancia helyett két
  kisebbet  kapunk.  Állandó  hangkar-hangszedő   kombinációkban
  (stúdiórendszerekben) ezt a faktort egyszer és mindenkorra be lehet
  állítani, a hifisták viszont általában sajátmaguk választják meg a
  hangszedőjüket, és annak szavatoltan más lesz a tömege és  az
  engedékenysége, mint amilyen paraméterekre az ellensúlyt behangolták.
  Különféle hangkarokon különféle csillapítórendszerekkel találkoztunk,
  de egyik sem tökéletes. Nos, a NAD/Tesla lemezjátszó  tervezői
  kifundáltak egy általuk Dynamic Vibration  Absorbernek  nevezett
  szisztémát, amelyben két paramétert  is  változtatni  lehet:  a
  csillapítás frekvenciáját, úgyszintén a csillapítás mértékét. Mint
  említettük, az ellensúlyt acélrugóval rögzítik. Ezt a rugót szorítani
  és lazítani lehet, miáltal a rezonanciafrekvencia 7 és 14Hz között
  módosítható. Az ellensúlyból alul kiáll egy kis rudacska, és belemerül
  egy szilikonolajjal (?) töltött  műanyaghengerbe.  Minél  inkább
  belemártjuk, annál erősebb a csillapítás, amit a skála "Q"-val jelöl,
  és 0 és 3 között indikál.
    Mindez azonban kevés az  üdvösséghez:  tudni  kéne,  melyik
  hangszedő-típushoz hová állítsuk a kezelőszerveket. Ezért a használati
  utasításhoz egy külön papírlapot  kapunk,  és  azon  grafikonok
  szemléltetik, hogyan kell kiszámítani valamely hangszedőnek azon
  paramétereit, amelyekre kíváncsiak vagyunk. Ezzel persze semmire se
  mennénk, de szerencsére látunk itt egy táblázatot is, 120 hangszedő
  személyi adataival, és ha ezt a táblázatot el nem veszítjük, akkor
  mindig a lehető legpontosabban állíthatjuk be a Dynamic Vibration
  Absorbert. A lista egyébként ADC-től Zenn-ig minden fontosabb márkát
  felsorol, sőt: egy kicsit optimisztikus, mert szerepelnek benne a
  legdrágább Linn, Dynavector, FR, Grado modellek, sőt a Koetsuk is,
  amelyeknek az árán jó hat NAD 5120-ast lehetne venni - de ez legalább
  híven szemlélteti a tervezők ambícióit.
    Idekívánkozik két megjegyzés. Az utóbbi időben vitatják, hogy
  fontos volna csillapítani az alaprezonanciát. Maga a NAD sem veszi
  vészesen komolyan a dolgot, mondván, hogy: "ha kételyeid maradnának a
  hangszedőd adatai iránt, hagyj mindent középállásban, és nem lesz
  semmi baj". Sőt, vannak, akik szerint a laza ellensúly csillapítja
  ugyan az alaprezonanciát, viszont strukturális rezonanciákat idéz elő,
  és rontja az impulzusátvitelt. Nem egy cég ezért kifejezetten mereven
  fogja fel az ellensúlyt - például a Linn is.
    A NAD/Tesla lemezjátszót félautomatának hirdetik; valójában csak
  annyit tesz, hogy a lemez végén kikapcsol. A hálózati kapcsolót a
  homlokfelületen helyezték el, és kombinálták  a  karlifttel.  A
  fordulatszámváltót eltávolították a forgalom útjából: hátul, a bal
  sarokban találjuk. A plexitetőt természetesen játék közben is lehajtva
  tarthatjuk. Szállításkor a rugózó alvázat  rögzíteni  kell  egy
  elveszíthetetlen csavarral, az aljlapon. A hangszedő jelét egyméteres
  árnyékolt kábelen vezették ki, a dugó a Teslán szabványos ötpólusú, a
  NAD-on RCA-típusú.
    A teljesség kedvéért még elmondjuk, hogy a Tesla újabban másféle
  hangkart is gyárt ehhez a futóműhöz. Ez már inkább hangkar-formájú;
  egyenes alumíniumcső, mindazonáltal a  csapágyazása,  ellensúlya,
  csillapítószerkezete ugyanolyan, mint amilyet az "exportkivitelen"
  látunk.
    S most pedig lássuk a tesztet. Vajon hattyú lesz-e a rút
  kiskacsából?

  

  A  lapos  hangkar  oldalnézetben.  A  szalag  keresztben merev,
  hosszirányban hajlékony, fő rezonanciája 7-10 Hz közé esik, és így -a
  konstruktőrök szerint- kioltja a hangkar-hangszedő alaprezonanciát,
  amelyet  egyszersmind  a  rugalmasan felfüggesztett ellensúly is
  csillapít. Hátul az ellensúly-beállító korong alatt egy fémrudacska
  merül a szilikonolajjal töltött plexitartályba. Az elektromos jelet a
  kar mint nyomtatott áramköri lap vezeti a kivezetőcsapokhoz. A karbak
  és a kartartó idom (az antiskating-tárcsával) a függesztett alvázra
  van szerelve, és nem érintkezik az áttört fedőlappal.


  Méréseinkhez

    A futómű adatai egészen közönségesek. A fordulatszám pontos, a
  nyávogás nagyobb, mint amit a mai, korszerűnek elfogadott gépek
  produkálnak, de így is jobb, mint a meglehetősen szerény gyári
  specifikáció. A zaj átlagos. Érdekes, hogy az akusztikai visszahatás
  görbéje sem szép, jobbat vártunk ettől a géptől! Nem mintha túl
  magasra szökne fel a nemkívánatos jel, de viszonylag széles sávban
  jelentkezik (20-55Hz), sőt, 10kHz fölött újra felüti a fejét.
    A frekvenciaátvitelhez nem fűzünk különösebb kommentárt: a mi
  tesztpéldányunkban Tesla VM 2102-es hangszedőt találtunk, s azt már
  ismerjük az NC 450-es lemezjátszó tesztjéből (HFM 7.). A mostani
  görbék meglehetősen hasonlítanak a múltkoriakhoz.
    A csillapítószerkezet hatását igen jól ki lehet mérni. Ennek
  demonstrálására nem egy, hanem 5 görbét adunk meg a 12. diagramon. A
  szalagalakú karon  előbb  a  csillapítást  vettük  "Q=2"-re,  a
  rezonanciafrekvenciát pedig változtatni kezdtük. A felső görbe 7, az
  alsó 14Hz-en adódott. Jól látszik, hogy a felső görbén szinte
  egyáltalán nem jelentkezik a lemezjátszók túlnyomó többségéről jól
  ismert kiemelés. Az alsó görbén a rendszer el van hangolva, a
  rezonancia képe jobban hasonlít arra, amit ismerünk, eltekintve a
  7,5Hz-es leszívástól. Ezután a frekvenciát tartottuk azonos értéken
  (9-10Hz körül), és a csillapítás mértékét  módosítottuk:  előbb
  kiiktattuk (felső görbe), majd felerősítettük (Q=2), és ennek hatására
  a görbe simább lett, kevésbé érződnek rajta a berezgések. A legutolsó
  görbét a csőalakú hangkarral vettük fel (rezonanciafrekvencia 10Hz,
  "Q"=2). A rezonancia ezúttal is mérsékelt maradt. Mint látjuk, a
  DVA-rendszer valóban hatékony.

  
  
  
  

  

  1-3.  kép.  A  Panasonic,  a  Pioneer  és a Tesla lemezjátszó
  oszcillogrammja  Szeánsz

  

    A NAD 5120/Tesla NC 470 lemezjátszót azzal a  VM  2102-es
  hangszedővel kaptuk, amelyet - úgy gondoltuk - túlontúl is jól
  ismerünk. Tulajdonképpen nem is akartunk foglalkozni vele, de nem
  hághattuk át a magunk alkotta szabályt, miszerint a lemezjátszót
  (mindenekelőtt) úgy kel) kipróbálnunk, ahogy a vásárlók többsége
  használná. A VM 2102-est így jellemeztük 7. számunkban az NC 450es
  lemezjátszó tesztje alkalmával: "Vaktesztnek nem  nevezhetjük  a
  próbát...a Tesla már az első taktusoknál elárulta magát szúrós
  hangszínével, olyannyira, hogy már a zajáról is rögtön felismertük,
  tehát akkor is, amikor a tűje még csak az üres barázdát rótta." És
  teljesen mindegy volt, hogy a hangszedőt a Teslába, avagy a mi
  referencialemezjátszónkba szereltük-e. No de ha vakteszt, hát legyen
  vakteszt. A fülünket úgysem tudjuk behunyni. De majdcsak túlleszünk
  rajta valahogy.
    És mit tesz isten, ma mégis vakon folyt a próba! A két lemezjátszó
  mindvégig megőrizte inkognitóját. Végighallgatva a tesztprogramot
  (lásd az előző lemezjátszók szeánszán) nem tudtuk kitalálni, melyik a
  NAD/VM 2102 és melyik az ML/Hadcock/Ortofon FF. Két, nagyjából
  egyenértékű hangképet hallottunk, nem rosszat, nem jót, olyat, amilyet
  ebben az - alapfokú - kategóriában megszoktunk. Természetesen nem
  voltak egyformák, de nem tudtunk dönteni közöttük. Négyünk jegyzetei
  alapján ezt a jellemzést adhatjuk:

    I. Túl élénk. Cseng. Könnyedebb, dinamikusabb? Lendületesebb,
  definiáltabb. Tisztább, de forszírozott. Felső basszusa  kiürül?
  Fárasztó. Az énekhang tisztább. A szoprán kinyílik. Kiegyenlítettebb?
  Tisztább, nyugodtabb, de nem igazán jó, valami hiányzik belőle. Az
  ének sssh... Az ének jobb!

    II. Mélytöbblet. Felül kapar, reszelős, torz.  Teltebb,  de
  definiálatlanabb. Mélyebb tónus. A basszustartomány az egész palettán
  meggyőzőbb. Lefojtott, piszkos, ködös felső  regiszter.  Igazibb
  balansz, de nem jó sztereofónia. Teltebb orgona. Több mély, de
  fátyolos hangkép. Jobb. Mélyebb. A kórus jobb.

    Tessék találgatni, melyik melyik. (És  csak  azután  tessék
  továbbolvasni!)
    Nos, amikor ellenőriztük a lámpaszíneket, a NAD-ot a második
  hangképpel azonosítottuk. Eddigi tapasztalataink szerint a Tesla
  pickup hangját nehéz elviselni - és most mégsem okozott nekünk
  gyötrelmeket. Sőt, férfiasan be kell ismernünk, hogy  ha  most
  találkoznánk elsőízben a VM 2102-essel, tehát csupán a mai, egyetlen
  próba alapján  döntenénk,  akkor  talán  nem  állítanánk  olyan
  magabiztosan, hogy ezt a hangszedőt sürgősen ki kell cserélni valami
  használhatóra. Kérdés, mi okozta a változást. Két magyarázat jöhet
  szóba: vagy ez a pickup jobb, mint a többi példány - vagy a NAD 5120
  tényleg tisztábban szól, jobban megfogja a hangszedőt, kevésbé engedi
  ficánkolni stb. stb. Nézzük először az első lehetőséget.
    A pickup - mérve - nagyon hasonló ugyan a múltkorihoz, de a
  magaskiemelése érezhetően kisebb: 1/3dB, nem pedig 2,5/4dB (a bal/jobb
  csatornán). Próbaképpen meghallgattuk ugyanúgy. mint annakidején,
  tehát a mi duplakarú lemezjátszónkba szerelve, miközben a másik karba
  egy abszolúte alapfokú, de márkás hangszedőt fogtunk fel (lásd néhány
  hasábbal később az olcsó Ortofon és  AKG  modellek  tesztjét).
  Meggyőződhettünk róla, hogy ez a VM 2102 valóbon nem azonos az eddigi
  Teslákkal. Jobb a basszusa, kiegyenlítettebb a hangképe, és általában
  sokkal kevésbé bántó. A felső regisztere azonban így is reszelős,
  piszkos, bizonytalan, nem igazán sztereó - habár nem szúrja ki a
  dobhártyát. Úgy látszik, a Tesla is szortírozza a termést, és a jobban
  sikerült darabokat a drágább lemezjátszóiba építi. Vagyis nem a NAD
  varázsolta el a pickupot: ez a pickup ilyen. A tárgyszerűség azonban
  megköveteli, hogy így foglaljuk össze szeánszunk eddigi eredményét:
    "A Tesla pickup hasonlóan szólt mindkét lemezjátszóban - de jobban
  szerepelt, amikor az 5120-asba volt szerelve." Lehet ez a véletlen
  műve, betudható a mi tévedésünknek is - de a tény tény marad.

  MC-próba

    Végülis a NAD/Tesla lemezjátszónak amúgysem a  hangszedőjére
  voltunk kíváncsiak: a futómű és a hangkar érdekel bennünket. A
  mechanikát mi Ortofon MC10/II-es hangszedőkkel vizsgálgatjuk: az egyik
  pickupot a tesztpéldányba, a másikat a mi kontroll-lemezjátszónkba
  szereljük, és így csinálunk A-B vaktesztet. Utalnunk kell itt 11.
  számunkra, amelyben ugyanezzel a módszerrel 9 "bolti"  készülék
  képességeit próbáltuk felmérni.
    A NAD 5120 fényesen kiállta az MC-próbát. Hármunknak ez a gép
  tetszett jobban, egyvalaki ellene szavazott ugyan, de nem volt biztos
  az ítéletében. Mindazonáltal a NAD fölényét akkor még nem éreztük
  meggyőzőnek. A két Ortofon-MC  hangja  nem  teljesen  egyforma:
  aggályoskodtunk, vajon nem ezt a különbséget halljuk-e. Legközelebb
  ezért, néhány nappal később, megcseréltük a hangszedőket. Ekkor öten
  vettünk részt a szeánszon, és mit tesz isten, megint a Rút Kiskacsa
  győzött, 4:1 arányban. Fölényét most nemcsak számszerűen, hanem
  abszolút értelemben is meggyőzőnek ítéltük. Óvatosságból (hiszen a két
  próba  együttvéve  sem  szolgáltat  elegendő  adatot  valamiféle
  statisztikához), alább egy rövid  táblázatban  összefoglaljuk  a
  zsűritagok jegyzeteit. Olvasóink így felmérhetik, joggal vontuk-e le
  azt a következtetést, hogy nem annyira a hangszedők, mint inkább a
  mechanikák közötti különbség döntött. A jelzők mindvégig a NAD-ra
  vonatkoznak. (A kilenc ítélet közül az I/1. és a II/3.  volt
  ellenszavazat.)

  

    Az a hangszedő, amely az első próbán került a NAD lemezjátszóba,
  valóban élénkebb hangú a másiknál, amaz pedig egy kicsit testesebb,
  fojtottabb. Jegyzeteink ezt a körülményt is tükrözik. Mindazonáltal
  úgy tűnik, a NAD mindkét hangszedő erényeit jobban kiaknázta, a
  hibákat pedig eliminálta vagy éppen a maga javára fordította. Vastag
  betűvel  szedettük  azokat  a  jellemzőket,  amelyek  szerintünk
  kifejezetten a mechanika sajátjai. Eszerint a NAD 5120-as feltétlenül
  definiáltabban, tömörebben, elevenebben szól, mint a mi lemezjátszónk.
  Ez elsősorban a középtartományra vonatkozik: valahogy "jobban együtt
  van az egész". A sáv két szélén is meggyőzőbb a miénknél, de ott már
  megvannak a maga bajai, amennyiben a basszusa azért nem igazán
  erőteljes, a magastartománya pedig egy kicsit csilingelő. Legalábbis,
  ha az emlékeinkben élő - sokszorta drágább! - Linn  Sondekhez
  hasonlítjuk. De mindenképpen zeneibb ez a hangkép, mint amihez szokva
  vagyunk. Ezt bizonyítja az is, hogy a HFM szerkesztője, miután néhány
  napig párhuzamosan hallgatta a két lemezjátszót, lassan teljesen
  átpártolt az 5120-ashoz. Úgy vélte, ezt a készüléket jobb hallgatni.
    Az imént szóba hoztuk a Linnt. Olvasóinknak nyilván feltűnt, hogy
  (csaknem) több figyelmet és szeánszot szenteltünk az Andersen-meséből
  kiköltött Rút Kiskacsának, mint a lemezjátszók fejedelmének. Ez
  természetes. A Linn Sondek a mi számunkra nem gép, hanem Elv,
  Tanulság, Módszer, szóval mindenképpen valamiféle absztrakció. A
  NAD/Tesla viszont az első igazán hifi lemezjátszó lehetne a hazai
  boltokban. Nem tudjuk, mi a titka, egyelőre nem is találgatjuk.
  (Feltehetőleg nincs is titka, "mindössze" gondosabban tervezték meg a
  szokásosnál.) A lényeg, hogy az Andersen nevű propagandista nem
  hazudott nagyot. A Rút Kiskacsa nem hattyú ugyan, de tényleg a
  hattyúkkal tart atyafiságot.


  Három olcsó hangszedő

    Olvasóink joggal sérelmezhetik, hogy oly gyakran foglalkozunk
  közepesre vagy éppenséggel kifejezetten magasra árazott hangszedőkkel,
  ahelyett, hogy előbb megkeresnénk az alapfokú, még elfogadható, de
  különösen olcsó, tehát mindenki számára hozzáférhető  típusokat.
  Sajnos, ezt a feladatot nagyon nehéznek érezzük. Aggasztóan sok
  hangszedőt kéne bekérnünk vizsgálatra - és ami a fontosabb: tudnunk
  kéne, melyik típus mennyibe kerülne idehaza! Mi pedig nem üthetjük az
  orrunkat a külkereskedők dolgába. Mellesleg, még ha ismernénk is az
  importárat, akkor se tudnánk kiszorozni, hogy a szállítás, a vám, a
  kereskedelmi haszon nyomán hány forintra jön ki egy dollár vagy egy
  márka.
    A mostani kivételt (amely erősíti a szabályt) azzal indokoljuk,
  hogy tavasszal a HFM szerkesztője kinn járt Bécsben és látogatást tett
  az AKG cégnél. Szóba kerültek a hangszedők: nem akarnánk-e tesztelni a
  legújabb, javított szériát? Erre már magunk is gondoltunk, de a
  tesztet mégsem tartjuk időszerűnek. Az AKG hangszedők kvalitásait már
  ismerjük (lásd HFM 7.), de attól tartunk, hogy ezek a középkategóriájú
  típusok esetleg túl drágán kerülnének forgalomba - kérdés, hogy
  versenyképesnek bizonyulnának-e a már piacon levő  Ortofonokkal,
  Technicsekkel. Ami bennünket most igazan érdekelne, az valami márkás,
  mindazonáltal egészen olcsó típus, amiért még 1000 forintot sem
  kellene fizetni a boltban. Ilyet ugyanis eddig még nem láttunk.
    ("Hát az Ortofon FF 10XE? - kérdi az Olvasó. - Annak csak 886
  forint az ára!" Igaz, ami igaz: ez a típus elkerülte a figyelmünket.
  Mulasztásunkat pótolva, sürgősen bemutatjuk. A fejezetcímben jelzett
  három hangszedő egyike az Ortofon FF 10XE).
    Nemrég hírt kaptunk az AKG-től; hírt, s  ezenkívül  néhány
  hangszedőt is. Ezen túlmenően az osztrák cég megtisztelt bennünket
  néhány információval. Eszerint budapesti tárgyalásain szóba hozta a
  pickupokat, megjelölte a minimális árat (ez akkor érvényes, ha a vevő
  legalább 500 darabot rendel), és a tárgyalópartnereitől  kapott
  válaszokból arra következtet, hogy ezeknek a hangszedőknek nem kellene
  drágábbnak lenniük 600 forintnál.
    Ennyiért valóban nem lehet márkás pickupot kapni Magyarországon,
  tehát bizalmat szavaztunk az AKG hangszedőknek, nevezetesen a P5ED és
  a P4 jelű típusoknak, és ezeket is Bemutatjuk - fenntartva, hogy
  legjobb tudomásunk szerint 600, legfeljebb 700 forintos típusokról van
  szó, márpedig az ár az egyik legfontosabb  műszaki  paraméter.
  Tulajdonképpen nagyon is kapóra jönnek, mert így szembesíthetjük őket
  a máris forgalomban levő "néportofonnal". A mai napra rendelt három
  hangszedő közös nevezője: bármelyikükhöz hozzájuthatunk Bartók Béla
  képmásának egyszeri felmutatása ellenében - sőt, még vissza is kapunk
  néhány kottalapot.


  Ortofon FF 10XE

  

    Az Ortofon mágneses hangszedői a VMS-nek nevezett elv alapján
  működnek (Variable Magnetic Shunt= változó mágneses ellenállás). Ennek
  az a lényege, hogy az állórészben, tehát a hangszedő-testben 4
  lágyvasrúdon helyezik el  a  tekercseket.  A  lágyvasrudak  elé
  mágnesgyűrűt szerelnek, de ez is mozdulatlan: csak a tűtartó csövecske
  mozog, változást idézve elő a mágneses  erőtérben,  s  ezáltal
  feszültséget indukálva a tekercsekben. A VMS-elvről részletesebb
  leírást találnak Olvasóink az 1980/téli (4.) lapszámban.
    Az olcsóbb Ortofonok "rendszáma" nem VMS-sel, hanem F-fel vagy (a
  még olcsóbbaké) FF-fel kezdődik; e logika szerint a 10XE betűjelzése
  akár FFF is lehetne, ugyanis tényleg ez a legolcsóbb Ortofon-modell.
  Már a csomagolásán is meglátszik: egy kis papírdobozkában a belső
  válaszfalra  erősítették  fel  a  pickupot.  Nem  adnak  hozzá
  rögzítőcsavarokat, különösebb leírást sem - csupán azt közlik, mennyi
  az ajánlott tűerő, és bemutatnak egy bekötési rajzot. Viszont a
  hangszedőt éppúgy fémbúrába építették, mint az elegánsabb típusokat. A
  tűtartó rész fehér, a plexi tűvédő felhajtható.


  AKG P5ED

  

    Akárcsak az Ortofonokét, az AKG hangszedők működési elvét sem
  szükséges részletesen elmagyaráznunk, hiszen az érdeklődő Olvasó
  mindent megtalál 7. számunkban ("Hangszedők a szomszédból"). Csak
  emlékeztetőül: indukált mágnesű típusok ezek, rokonai a mozgómágneses
  hangszedőknek, noha ezekben sem a mágnes mozog a tűtartó csövön, hanem
  egy parányi fémhenger. A mágnes a hangszedőtestben foglal helyet, és 4
  piciny pólusrudacskát gerjeszt - az utóbbiakon vannak a tekercsek. A
  már említett fémhenger benyúlik a pólusrudak  közé,  mozgásával
  megváltoztatja a mágneses mezőt, és ezáltal feszültséget indukál a
  tekercsekben. A tűtartó csövecske egyetlen forgáspont körül minden
  irányban   elmozdulhat,   felfüggesztése   nagyon   szellemes,
  szabadalmaztatta is az AKG, "TS-rendszer" néven.
    A P5ED ugyanannak a családnak a tagja, mint a múltkoriban vizsgált
  P10ED, P15MD, P25MD. Tökéletesen ugyanúgy is néz ki, kívülről-belülről
  egyaránt. A tűhegy elliptikus, a gyémánttűt titán  csövecskében
  rögzítették. A tűvédőt már ismerjük: lehúzható kis műanyagtest, bizony
  elég ügyetlen. A hangszedőt a kartonon belül plexidobozka is védi.
  Mivel fölöttébb könnyű (mindössze 3,5 gramm!), előfordulhat, hogy nem
  tudjuk kibalanszírozni az ellensúllyal a hangkaron. Erre a lehetőségre
  számítva, az AKG egy kis fémlapocskát is ad hozzá. Ha ezen keresztül
  csavarozzuk fel, a nehezék 5,6 grammra növeli a pickup tömegét. Az
  adatlapot az AKG éppúgy megtakarította, akár az Ortofon - viszont
  legalább mellékel a hangszedőhöz egy pár hosszabb és egy pár rövidebb,
  anyával ellátott felerősítőcsavart.


  AKG P4

  

    Ez viszont már nem tagja a klasszikus AKG-hangszedőcsaládnak.
  Hagyományos mozgómágneses típus: a tűtartó-csövecskéje egy piciny
  mágnest tart, s annak a mozgása kelt feszültséget a tekercsekben. A
  hangszedőtest hengeralakú, műanyagból készült, és  úgy  látszik,
  túlságosan is könnyűre sikeredett, mert felül már eleve ráragasztottak
  egy kis ólomlapkát - ettől eltekintve a "cubehőr" ugyanaz, mint ami a
  P5ED-hez jár. A tűvédő más alakú ugyan, de éppolyan ügyetlen.
    El kell mondanunk, hogy kaptunk az osztrák cégtől egy harmadik
  hangszedőt is. Ez a P4DP névre hallgat, és felépítését tekintve a P4
  rokona, noha a kivitele teljesen másmilyen: nem a  szabványos,
  1/2  coll  lyuktávolságú  csavarokkal  kell
  felerősíteni, hanem hajszálpontosan úgy, mint az ebben a számunkban
  Bemutatott Panasonic SL-N15 lemezjátszó pickupját. Az AKG-irodalom
  szerint ez a felfogási rendszer ("T4P") szabványosított; mi ugyan
  sehol sem találkoztunk ezzel a szabványelőírással, de tény, hogy mások
  is gyártanak ilyen kivitelű pickupokat. A P4DP is "bemegy" a Technics
  EPC-24 helyére. Azon a lemezjátszón azonban (lásd a tesztjét!) nem
  lehet állítani a tűerőt, a pickupcsere gyakorlatilag lehetetlen, így
  aztán nem tudtunk mit kezdeni a P4DP-vel.

  Méréseinkhez

    (A lemezjátszó egy Dual 701-es volt.)
    Ortofon FF 10XE. Jelleggörbéje igen hamar, már 2kHz-nél esni kezd,
  10kHz fölött már jó 3 decibelje hiányzik, majd 20kHz körül a
  rezonancia téríti vissza a görbét nagyjából az eredeti szintre. (Ezt
  jól mutatja, a maga módján, az 1kHz-es négyszögjel is: az impulzustető
  nem egyenes, hanem ferde, emelkedő jellegű.) Az áthallás viszont
  példás, sok drága hangszedő megirigyelhetné. A többi  paraméter
  átlagos, csak a közepes frekvencián mért torzítás fut fel magasra,
  nagy kivezérlésen, és csak az egyik csatornán. Mindent összevéve:
  kiegyensúlyozott jellemzők, jobbak, mint ebben az árkategóriában
  elvárhatnánk.
    AKG P5ED. Jellegzetes AKG-frekvenciaátvitel: furcsa beszakadás 10
  és 20kHz között (mélysége eléri a 4 decibelt), viszont 10kHz-ig
  kiegyenlítettebb a görbe, mint az Ortofoné volt. Az áthallás is
  alacsony, ha nem is annyira, mint az FF 10XE diagramjain. A P5ED
  letapogatási képessége meglehetős, az 1kHz-es négyszögjel - a felfutó
  ágon látható csúcstól eltekintve - szép. Ennek a hangszedőnek a
  frekvenciaintermodulációs torzítás a gyönge pontja (300+3000Hz).
    AKG P4. Frekvenciaátvitelét tekintve nem a P5ED-re, hanem az
  Ortofonra emlékeztet, a jobb  csatornán  gyakorlatilag  ugyanazt
  produkálja, a bal csatornán azonban már 1kHz-nél süllyedni kezd a
  görbe, és összesen 4,5  decibelt  esik.  Nem  csoda,  hogy  a
  négyszögjel-átvitel is ugyanolyan, mint az Ortofoné. Ez a típus
  azonban kevesebbet torzít, mint a P5ED, és (a frekvenciaátviteltől
  eltekintve) minden szempontból teljesíti, néhol túl is teljesíti a
  gyári specifikációt.

  
  
  


  Szeánsz

  

    A végén kezdjük: a három hangszedő egyike sem annyira "all round",
  mint etalonunk, az Ortofon FF 15E/II. Vagy ilyen, vagy  olyan
  tekintetben, de elmaradnak tőle. A kompromisszum azonban nem tűnik
  kétségbeejtőnek,  és  minthogy  ezek  a  hangszedők  csak  a
  felébe-kétharmadába kerülnek, mint a jelenleg 1200 forintos FF 15E/II,
  érdemes behatóbban elemezni a hangképüket.

  Ortofon FF 10XE

    A két Ortofon túlságosan is közeli rokonságban áll egymással. S
  éppen azért, mert hasonló felépítésűek, könnyű kifigyelni, mi az,
  amiben az egyik mégiscsak többet tud a másiknál. Feltehetőleg ezért
  döntöttünk olyan határozottan (4:0 arányban) a drágábbik típus javára.
  Az FF 10XE magashiánya, amelyet a diagramok oly ékesen szemléltetnek,
  füllel is igen jól kihallható. Egyikünk ezt úgy interpretálta, hogy ez
  a hangkép "tömörebb ", de néhány zeneszára meghallgatása után mindenki
  előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az FF 10XE nem annyira tömören szól,
  mint inkább fojtottabban, szegényesebben, mondhatni ványadtabban. A
  torzítása is érezhetőbb. A 15E/II nyíltabban, csengőbben, tisztábban
  muzsikál. A 10-es típust-bizonyára a 15-ös specifikáción kívüli
  példányaiból válogatják. A nívókülönbség mindazonáltal arányos az
  árkülönbséggel.

  AKG P5ED

    Mint várható volt, most nagyonis eltérő hangképeket hallottunk.
  Olyannyira, hogy a zsüri két pártra szakadt. A társaság kifejezetten
  könnyűzenére hangolt tagjai (DE és SA) az AKG-t választották. A
  komolyzenét is kultiváló másik párt (SZM és DL) ellene szavazott. A
  nézeteltérés antagonisztikusnak látszik, ezért kettős jellemrajzot
  kell adnunk.
    A negatív. Harsány, középen kiürül, torz énekhangok. Érdes, kásás,
  előrejön, ordít. Rádiószerű. Erőszakos. Csúnyább a zaja (sssh).
  Viszont tömörebb - hozzá képest az Ortofon-etalon (az FF15E/II)
  ványadt.
    A pozitív. Testesebb, lendületesebb, dinamikusabb. Kulturáltabb.
  Kevesebb magashang, de emberibb. Hozzá képest az Ortofon torzabb,
  zajosabb, gépiesebb.
    A látszólagos ellentmondást azzal lehet feloldani, hogy mind a két
  hangszedőnek megvan a maga baja; végülis, ezért az árért ne várjunk
  MC-hangot. Ízlés dolga, ki melyik torzításfajtát viseli el jobban.
  Mindenesetre ezen a próbán a P5ED összemérhetőnek minősült az FF15-tel
  - féláron. Valószínű persze, hogy az utóbbi még így is közelebb áll
  ahhoz, amit az audiofilek szeretnek, sőt, a szerkesztő érzései szerint
  komolyzenére még az FF 10XE is inkább ajánlható, minthogy a P5ED
  magasa torzabbak. Viszont - legalább megvannak. Ennélfogva ez a
  hangszedő lendületesebb, dinamikusabb összképet ad,  alternatívát
  kínálva az Ortofonok, de legalábbis az FF 10XE ellenében.

  AKG P4.

    Összehasonlítottuk az az FF15-tel és a P5ED-vel is. A többség
  véleménye szerint a P4 valamivel puhábban szól, kevésbé torzít,
  viszont már túlságosan feltűnő a magashiánya: tompán, függöny mögül
  zenél, és ezzel diszkvalifikálja sajátmagát. Legalábbis az előbb
  emlegetett típusokkal szemben. Mert például a Tesla VM 2102-höz képest
  világos, áttetsző, kellemes sztereofóniát produkál...