Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót - II.    Cikkünk első részében arról értekeztünk, hogyan lehet elfuserálni
  a "kétütemű villanymotorokat", illetve, hogy milyen szempontok szerint
  válasszunk hangszórót, ha biztosítani  akarjuk  magunkat  a  jó
  hangminőség ellen. Ma a keresztváltókról és a hangszóródobozokról lesz
  szó. Ígérjük, ezúttal is mindent elkövetünk, hogy kielégítsük a rossz
  hangsugárzók kedvelőinek információéhségét.


                   *

  Rendszerek és 'rosszóverek

    A tervezők hamar rájöttek, hogy "egyedül nem megy", vagyis hogy
  egyetlen (pontosabban egyféle) hangszóróval nem tudják átfogni a
  teljes hangfrekvenciás  sávot.  Tehát  inkább  két  hangszóróval
  próbálkoztak, mondván: ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit.
  Illetve: a mélyhangszóróból egy nagyot.


  A szabás-varrás tanfolyam

  

    Eddig az volt a baj, hogy a hangszórók nem sugároztak elég széles
  sávban. Most viszont az okoz komplikációt, hogy azért így is éppen
  elég széles sávban sugároznak, és belebeszélnek egymás mondandójába. A
  mélyhangszóró  magashangjai  mindenesetre  eltorzítják  a  felső
  regisztert. A magassugárzó mélyhangjai ezzel szemben nem annyira a
  mélyhangszórót zavarják, mint inkább a csipogót magát. (Ha túl mély
  frekvenciák sugárzására és túl nagy membránkitérésre kényszerítjük,
  tönkremegy.) A konstruktőrök legszívesebben ollóval nyírnák ketté a
  diagramokat, hogy aztán úgy varrják össze, ahogy nekik tetszik:
  "gyűszű, cérna, vasaló, vasaló - jaj de jól él a szabó, a szabó". Ámde
  a hangszórók jelleggörbéit a valóságban csak "ferde egyenesek" mentén
  lehet összedolgozni, a crossovernek - keresztváltónak, X-váltónak,
  frekvenciaváltónak - nevezett szűrőáramkör segítségével. Ez a ferde
  egyenes a leggyakrabban 6, 12 vagy 18dB/oktáv meredekségű (1. ábra).
  Minthogy a crossoverek meredekségét dB/oktávban definiálják, mi is
  oktávokban adtuk meg a frekvencia léptékét.

  

  1.  A  6,  12,  18 dB/oktáv meredekségű, szimmetrikus X-váltók
  frekvenciakarakterének idealizált rajza. (A görbék a valóságban csak
  jóval a keresztezési pont után egyenesednek ki.) A keresztezési
  frekvencián  elvben  mindkét hangszóró egyformán sugároz, vagyis
  együttesen éppen kiadják a referenciaszintet.

  2. Háromutas rendszer mindkét keresztezési ponton szimmetrikus, 12
  dB/oktáv meredekségű X-váltója. A középsugárzó gyakorlatilag egy
  pillanatig sem dolgozik egyedül.


    Minél kevésbé meredeken vág a crossover,  annál  egyszerűbb
  megépíteni. A 6dB/oktávos X-váltókhoz elegendő balról egy tekercs
  (amely leszedi a mélyhangszóróról a magasakat), jobbról pedig egy
  kondenzátor (amely nem engedi a csipogóra a mélyebb frekvenciákat).
  Viszont így roppant sokáig tart,  amíg  a  hangszórók  görbéje
  összelapolódik. Bezzeg a meredekebb, 12 vagy pláne 18dB/oktávos
  X-váltókkal gyorsan összedolgozhatják a két hangszóró átvitelét.
    Látszólag. Ugyanis hiába ilyen szép szabályosak a 1. ábrán
  látható, ferde egyenesek - a hangszórók görbéinek is lineárisan kéne
  futniuk, s nem csak a keresztfrekvenciáig, hanem jóval tovább! A
  keresztfrekvencia nem valamiféle startvonal, amelyen a futók átadják
  egymásnak a stafétabotot,  és  elhárítják  maguktól  a  további
  felelősséget. A hangszóróknak ezután még minimum 1, de inkább 2
  oktávon keresztül, 6dB/oktávos keresztváltóhoz pedig még sokkal tovább
  is lineárisan kéne működniük.
    A gyakorlatban a hangszórók a keresztfrekvenciáig jól viselik
  magukat, onnan kezdve azonban zavaros, nyugtalan az átvitelük. Mintha
  csak tudnák, hová tesszük a keresztezési pontot! Persze, nem ők
  intézik így a dolgot, hanem a konstruktőrök: a görbe lineáris
  szakaszát a végletekig kihasználják - a többit meg majd úgyis levágja
  az X-váltó. Pedig nem vágja le, csak mérsékli. A hepék és a hupák így
  is érződni fognak a hangsugárzó átvitelén.
    Annál is inkább, mert - mint minden hifista tudja  -  az
  elektroakusztikai jeleknek nemcsak a nagyságát (amplitúdóját) kell
  hűségesen reprodukálni, hanem az időbeliségét, azaz a fázisát is.
  Valójában a kettő csak együtt érvényes. Hogy az egyik a másik nélkül
  mennyire megtévesztő lehet, azt éppen az 1. ábra bizonyítja a
  legjobban.

  Lyuk az életrajzon

    Amikor elektromos ollónkkal belenyírunk a  frekvenciagörbébe,
  azonnyomban változtátni kezdjük a rendszer fázisát, mégpedig annál
  hevesebben, minél meredekebben vág az olló. A fázistolás a görbék
  jókora szakaszán érvényesül, de különösen  a  keresztfrekvencián
  hatékony. A leggyakoribb 6 (és a 18dB-es) váltók itt éppen 90 fokot
  tévednek, a népszerű 12dB/oktávos szűrők pedig a keresztfrekvencián
  mindkét irányból 90-90, összesen 180 fokot hibáznak, ami azt jelenti,
  hogy a mély- és a magassugárzó éppen ellenfázisban dolgozik. Kioltják
  egymás átvitelét, és a frekvenciagörbe beszakad. Ezt úgy szokták
  korrigálni, hogy a két hangszóró közül az egyiknek felcserélik a
  polaritását, miáltal a keresztfrekvencián most minden stimmel -
  viszont a görbe más szakaszain lépnek fel szép cifra fázisanomáliák.
  Nem kétséges: a crossover afféle szükséges rossz. Nekünk, akik rossz
  hangsugárzót szeretnénk csinálni, sokat lendít a dolgunkon.
    Érdemes most visszalapozni az előző lapszámunkban közölt 12.
  ábrához, amely a kettős hangforrások interferenciáit szemlélteti.
  "Ugyan mi közünk a kettős hangforrásokhoz - kérdezheti az Olvasó -
  nekünk  mindig  csak  egyetlen  hangforrásunk  van:  mélyben  a
  mélyhangszóró, magasban a csipogó!" Ez igaz, a középtartományban
  viszont mégiscsak egyszerre sugároz a kettő, ennélfogva itt nagyon
  szép interferenciáink lesznek, sőt, még szebbek, mint eddig, mert a
  diagramra most még a fázistolások is rárakódnak. Ha  különösen
  esztétikus térbeli mintázatokat szeretnénk, akkor ügyeljünk: a két
  hangszóró nehogy véletlenül túl közel kerüljön egymáshoz! Az is jó, ha
  a dohogót meg a csipogót nem függőleges, hanem mondjuk vízszintes
  vonal mentén helyezzük el. Valami kis aszimmetriát mindenképpen
  vigyünk a rendszerbe, hogy az interferenciáink is aszimmetrikusak
  legyenek, és folyvást változzanak, aszerint, ahogy föl-le járkálunk a
  szobában. Éljük ki kreativitásunkat!
    Itt az ideje, hogy figyelemre méltassuk a háromutas hangsugárzókat
  is. A 2. ábrán egy ilyen rendszert vázolunk fel, az X-váltók
  meredeksége mindvégig 12dB/oktáv, a keresztfrekvencia 640, illetve
  5000Hz. A hangszórók itt kevésbé erőlködnek, mindegyik azt teszi,
  amihez a legjobban ért, és még a Doppler-macskák nyávogása is teljesen
  elhalkul, minthogy a mélyhangszóró most nem megy magasra, a felső
  regiszterre pedig nem bízunk mélyhangokat. Már-már azt gondolnánk,
  hogy számunkra itt nem terem babér, de azért ne keseredjünk el, inkább
  vegyük szemügyre a középtartományt. Minek a hangját fogjuk hallani 640
  és 5000Hz között?
    Természetesen a középsugárzóét. Meg a mélysugárzóét. Meg még a
  csipogóét is. És bele van keverve a hangkoktélba két aluláteresztő,
  továbbá két felüláteresztő szűrő fázistoló hatása. A középső regiszter
  mindenesetre a tér három pontján szólal meg egyszerre, a lehető
  legtarkabarkább fázisban. Szemből talán lesz egy pont a levegőben,
  ahol a rendszert lineárisnak mérhetjük - de mozduljunk csak ki ebből a
  pontból jobbra-balra, le-föl, és térképezzük fel az interferenciákat!
  Szóval, ne vessük el a háromutas rendszert: esélyeink, hogy rossz
  hangsugárzót csináljunk, jobbak, mint valaha.
    Képzeletünkben most magunk elött látjuk az  Olvasót,  amint
  megkönnyebbülten felsóhajt, és végleg  elveti  azt  a  lidérces
  lehetőséget, hogy hangsugárzónk netán mégis hifinek fog minősülni.
  Sajnos, a fellegek még nem vonultak el a fejünk felől. Ne feledjük, mi
  csak a legegyszerűbb példákat sorakoztattuk fel, márpedig egyes
  elvetemült konstruktőrök sokkalta bonyolultabb X-váltókat fabrikálnak,
  például olyat, amely aszimmetrikus, tehát nem azonos meredekséggel
  vágja a mély- és a magassugárzó görbéjét, hanem alkalmazkodik ehhez
  is, ahhoz is. Aztán mindenféle korrekciós tagokat iktatnak a szűrőbe,
  hogy kisimítsák a frekvenciagörbe egyenetlenségeit. Vagy, hogy egyebet
  ne mondjunk, nem röstellnek olyan rendszert tervezni, amelynek nemcsak
  az amplitúdó-, hanem a fázisgörbéje is többé-kevésbé lineáris. Mint
  látjuk, az ördög nem alszik. Még szerencse, hogy az ilyen faramuci
  keresztváltókhoz 1. nagyon jól kell tudni számolni; 2. nagyon jól kell
  ismerni a rendszer mindegyik hangszórójának valamennyi fontosabb
  paraméterét; 3. nagyon jó műszerek kellenek hozzá és 4. ezeket kezelni
  is tudni kell. Akit a fentebb felsorolt négy csapás nem sújt egyforma
  hevességgel, az aludjon nyugodtan, és ne tartson attól, hogy a
  keresztváltója  valami  kétségbeejtő  véletlen  folytán  precízre
  sikeredik.

  

  Fegyelmezetlen tekercsek

    Mindeddig feltételeztük, hogy a hangsugárzók belsejében katonás
  rend uralkodik, hogy a hangszórók függelmi viszonyban állnak a
  keresztváltóval, és ha az utóbbi azt mondja, hogy "végrehajtani",
  akkor a hangszórók haptákba vágják magukat és azt felelik: "értettem".
    Hát nem, a hangszórók nem fogadnak szót ilyen könnyen. Általában
  teljesítik ugyan a parancsot, de nem egyszer visszakérdezik, hogy jól
  hallották-e; máskor azt válaszolják, hogy "ezen még gondolkodnunk kell
  egy kicsit" - és az is megtörténhet, hogy hevesen tiltakozni kezdenek
  az utasítás ellen. Nem katonák ők, hanem fegyelmezetlen civilek.
  Lelkük van. Elvárják, hogy szépen beszéljenek velük.

  

  3. Dinamikus hangszórók jellegzetes impedanciagörbéje. Csak a harmadik
  tartomány "nyugodt", "rezisztív" - a sáv többi része "feleselő",
  "reaktív". (Colloms nyomán)

  4. Példa a hangszórók reaktív viselkedésére: egy bizonyos magassugárzó
  átvitele  önmagában  (A),  illetve szűrővel (B), amely egyetlen
  kondenzátorból  áll. A kondenzátor jelenlétét a hangszóró élénk
  rúgkapálással reagálja le az alsó rezonanciafrekvencián, de a felső
  rezonanciája is megelevenedik valamelyest. (Colloms nyomán)

    Illusztrációképpen 3. ábránk bemutatja a dinamikus hangszórók
  jellegzetes impedanciagörbéjét. Mint látjuk, a hangszórókkal leginkább
  a harmadik szakaszban lehet értelmesen beszélni: itt, hogy úgy
  mondjuk, "néma ellenállással" veszik tudomásul feladatukat. A másik
  három tartományban viszont inkább induktív vagy kapacitív, tömören:
  reaktív módon viselkednek, visszapofáznak, és esetleg  civakodni
  kezdenek az X-váltó saját tekercseivel és kondenzátoraival.
    A 4. ábrán egy magassugárzó produkálja magát. Átvitele eredetileg
  szélessávú és sima, és mivel a keresztfrekvencia magasan van (7kHz),
  elegendőnek látszik a 6dB/oktávos szűrő, azaz egyetlen kondenzátor. A
  példánkban szereplő magassugárzó azonban nincs megelégedve ezzel a
  műszaki megoldással, s nemtetszését azáltal juttatja kifejezésre, hogy
  rúgkapálni kezd mindkét rezonanciafrekvencián (főleg az alsón). Az
  átviteli görbe végülis sok mindenre emlékeztet, csak éppen egy
  6dB/oktáv meredekségű egyenesre nem.


  

  5-6. Egy háromutas, 12 dB/oktávos keresztváltó átvitele. Méréskor az
  áramkört előbb 4 ohmos ellenállással (balra), majd egy 4 ohmos Orion
  HS 280 hangszórókészletével terhelték (jobbra)

    Hogy Olvasóink jobban érezzék (esetleg a saját vállukon is) e
  probléma súlyát, az 5-6. ábrán olyan görbéket mutatunk, amelyek az
  Orion HS280-assal kapcsolatosak. Az első diagramra egy gondosan,
  szabályszerűen megépített, háromutas X-váltó átvitelét vittük fel
  (keresztfrekvenciák: 1 és 7kHz, a szűrők meredeksége 12dB/oktáv),
  miközben a keresztváltót - előírás szerint - 4 ohmos ellenállással
  terheltük. Ámde a való világ (s ezen belül a HS280-as) hangszóróinak
  impedanciája távolról sem konstans, s még kevésbé rezisztív. Ha a
  keresztváltót nem  a  "steril"  4  ohmmal,  hanem  a  HS280-as
  hangszórókészletével terheljük, akkor úgy fog működni, ahogy a második
  diagram mutatja. A középső görbe 800 és 8000Hz-en szinte égnek emeli a
  két karját, mintha csak azt akarná mondani: "megadom magam ".
    Ha jól megnézzük ezt a diagramot, rájövünk, hogy nem 3 görbét
  látunk, hanem négyet, csak a középső kettő összefolyik. Merthogy a
  középsugárzóra  két  szűrőt  is  ráakasztottunk:  alulról  egy
  felüláteresztőt, felülről egy aluláteresztőt.  A  kétféle  szűrő
  szerencsés esetben nemcsak a hangszóróval diskurál hanem egymás között
  is párbeszédet folytat. Fölöttébb tanulságos egyébként, hogy - mint a
  6. ábrán látható - a mély- és a magassugárzó szűrői is produkálhatnak
  egyet s mást. Holott nekik "papíron" semmi közük a középsugárzó
  rezonanciáihoz.
    A  megvetésünk  tárgyát  képező,  nevesebb  hangsugárzók
  keresztváltóján általában nehéz eligazodni. Ebből a  szempontból
  teljesen mindegy, hogy számítógéppel tervezték avagy szokás szerint
  süketszobában kotyvasztották őket. Ugyanis a hangszórók tökéletlensége
  miatt annyi mindent kell korrigálni, hogy a végén már az sem világos,
  milyen meredek a szűrő és hol van a töréspontja.
    Ennek a cikknek (és szerzőjének) túl szűk a kapacitása ahhoz,
  hogysem bővebben szólhatna az X-váltók alkatrészeiről, a különféle
  típusú kondenzátorokról és tekercsekről - holott ezek  is  jól
  szolgálnak bennünket a minőség elleni küzdelemben. Nagy a "szórásuk",
  öregszenek, reaktívak (tárolják és visszarúgják az energiát), és
  számos torzításfajtát produkálnak. Az is előfordul, hogy az erősítőt
  kényszerítik torzításra. (Vasmagos tekercsek, ha nem jól méretezték
  őket, a zene dinamikus passzusaiban olymódon változtatják a rendszer
  impedanciáját, hogy az erősítő hirtelen túlterhelődik, "klippelni"
  kezd.) Az igazán jó minőségű alkatrészek kényelmetlenül drágák,
  különösen azok, amelyeknek mélyfrekvencián nagy teljesítményt kell
  elviselniük.
    Megadhatjuk tehát a rossz hangsugárzóknak egy csaknem általános
  érvényű receptjét: végy 2-3 hangszórót, válassz  ki  valamelyik
  szakácskönyvből egy megfelelőnek látszó szűrőváltót, szerezz olyan
  alkatrészeket, amilyenekhez hozzáférsz - és ne ellenőrizd, hogy ezek
  mit művelnek együtt. Persze, ha valakinek szanaszéjjel hevernek a
  lakásán a műszerek, és amúgyis van otthon süketszobája (a társalgó, az
  ebédlő, a nappali és a vendégszoba mögött), akkor esetleg nem tud
  ellenállni a csábításnak, s akár a szenvedélyévé is válhat, hogy
  mindent megmérjen. Mi azonban ne fecséreljük a szót az efféle gyönge
  jellemekre.

  

  Hol kössük - mint kössük

    Mint látjuk, ha egyszer szétnyírtuk a hangfrekvenciás sávot, utána
  már nem lehet újra összeszőni - legfeljebb összebogozni lehet. Viszont
  nem mindegy, hol kötjük meg a csomót. A fül ugyanis nem egyformán
  érzékeny a különböző regiszterekben. Észlelni mindenképpen észleli
  ugyan a hibákat, csak nem egyformán és nem azonos mértékben. Ez a
  körülmény szabad teret nyújt kreativitásunknak: egyrészt  szinte
  biztosra vehetjük, hogy hozzájutunk az  annyira  áhított  rossz
  hangsugárzóhoz, másrészt még azt is mi magunk dönthetjük el, hogy a
  hangsugárzónk milyen tekintetben legyen rossz.
    A klasszikus, 15-20 évvel ezelőtti hifi-hangsugárzók általában
  kétutasak: egy nagy, legalább 30 centis mélyhangszórót kombinálnak egy
  magassugárzóval. A szűrőváltójuk többnyire 12dB/oktávos. A csomót 1kHz
  környékén kötik meg, garantálva, hogy az X-váltó hatása a teljes
  hangfrekvenciás sávban érvényesül.
    A modern, "angolos" iskola inkább  lemond  a  nagyenergiájú
  mélybasszusról, kisebb dohogókat ajánl (általában 20  centiset),
  szorgalmazza a speciális membrántípusokat, és a keresztváltó helyét
  3-4kHz-re teszi. Minthogy az emberi fül éppen ebben a tartományban a
  legérzékenyebb, biztosra vehetjük, hogy a "bog" hatása ezúttal sem
  marad észrevétlen.
    A  háromutas  rendszerekben  az  alsó  keresztfrekvenciát  a
  leggyakrabban 3-600Hz között találjuk, tehát az emberi beszéd- és
  énekhangok tartományának kellős közepén. Ez is nagyon jó hely. Mert az
  oboa vagy a brácsa hangját nem mindenki ismeri pontosan, de mindenki
  tudja, hogy milyen az emberi hang, hiszen egész életünkben folyvást
  azt hallgatjuk, a lehető leghifibb minőségben. Észrevesszük, ha nem
  ilyen!
    Úgy tűnik, mindenképpen célt fogunk  érni,  ha  bárhol  is
  megszakítjuk,  majd  újból  összecsomózzuk  a  zenei  alaphangok
  tartományát. Csak arra vigyázzunk, nehogy véletlenül 6kHz fölé,
  illetve 100Hz alá vigyük a keresztfrekvenciát, arrafelé ugyanis a fül
  már kevésbé szigorú kritikus. Szerencsére meglehetősen ritka az olyan
  középsugárzó, amely képes volna hibátlanul (tehát betörés, harangozás,
  nyávogás stb. nélkül - lásd az összes előző fejezetet), lineárisan
  sugározni  80-100Hz-től  egészen  6-7kHz-ig.  Ilyen  galádságra
  valószínűleg csak a hatalmas, iskolatábla-méretű elektrosztatikus
  hangszórók képesek, meg néhány hasonló, futurisztikus modell, mint a
  Magneplanar, amely nem elektrosztatikus ugyan, de éppoly nagy, éppoly
  lapos és éppoly drága, mintha az volna. (A Magneplanar képét 14.
  számunk  sajtószemléjében  közöltük.  Ennek  a  spanyolfal-alakú
  rendszernek  a  membránja  "át  van  szőve"  a  tulajdonképpeni
  lengőcsévével.)

  Szubvencionált sztereofónia

    Skandináv a pigmeustól, kőszáli kecske a tengerimalactól nem
  különbözik annyira, mint a másfél-kétméteres elektrosztatikus panel a
  könyvespolcra való, húszcentis törpedoboztól. És mégis van egy közös
  vonásuk. (Azon kívül, persze, hogy zene szól belőlük.) Nevezetesen:
  mindkettő jó néven veszi, ha "megtámogatják" az alsó két oktávban.
  Erre szolgálnak az úgynevezett szub-basszussugárzók, amelyekből egyet
  vagy kettőt szoktak csatlakoztatni a sztereó rendszerhez, 60-100Hz
  közötti keresztfrekvencián.  A  minidobozt  nyilván  azért  kell
  "szubvencionálni", mert egyáltalán nincs basszusa; az ezerdolláros
  ELS-nek volna ugyan, csak nem elég mély és nem elég erőteljes,
  mondhatni: nem éppen ezerdolláros. Márpedig ha lúd, hát legyen kövér.
  A szubbasszus-dobozok mindenesetre jó kövérek, 100-300 literesre is
  meghíznak. Drágák is, persze, úgyhogy a tulajdonos előbb-utóbb maga is
  szubvencióra szorul.

  

  Beveridge elektrosztatikus hangsugárzó, szub-basszussal


    Különösen, mert a szub-basszust nehéz  összehozni  a  többi
  regiszterrel. Ilyen mély frekvenciákon már jókora "graft" folyik át a
  keresztváltón,  akkora,  hogy  csak  egészen  nagy  és  szinte
  megfizethetetlenül drága tekercsek és kondenzátorok viselnék el. De
  még ha találnánk is megfelelő alkatrészeket, akkor sem tudnánk közös
  nevezőre hozni a basszus és a szub-basszus hangnyomásszintjét. A
  közép- és magassugárzók még elviselik, ha beiktatunk eléjük egy
  ellenállást (potmétert), viszont a "normál" mélyhangsugárzónak az
  ilyesmi teljesen elrontaná a csillapítását. A hagyományos, passzív
  keresztváltó tehát itt csődöt mond - és ez a tény újabb aktivitásra
  serkentette   a   hangsugárzó-konstruktőröket.    Úgynevezett
  aktívrendszereket  állítottak  össze:  minden  hangszórót  külön
  teljesítményerősítővel hajtanak meg, és a keresztváltóval nem a
  hangszórók, hanem az erősítők között osztják szét a jelet (7-8. ábra).
  Miután az X-váltónak most már nem áramot, hanem csak feszültséget kell
  feldolgoznia, szinte mindent el lehet intézni egyetlen nyomtatott
  áramköri lapon. Teljesen mindegy, magasra vagy mélyre helyezik-e a
  keresztfrekvenciát. A szinteket is kényelmesen össze lehet hozni,
  szintszabályozókkal.


  

  7-8. ábra


    Szub-basszust  gyakorlatilag  csakis  aktívszűrőkkel  lehet
  csatlakoztatni, de persze "normál" hangsugárzókat is működtethetnek
  aktív keresztváltóval. Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az aktív
  módszer sorra "überolja" legerősebb ütőkártyáinkat. A külön-külön
  meghajtott hangszórók sokkal szelídebbek, szófogadóbbak, hívebben
  követik az erősítő utasításait, és egyáltalán nem zavarják sem
  egymást, sem a keresztváltót. Könnyebb ekvalizálni-korrigálni  a
  frekvencia-, úgyszintén a fázisátvitelüket. Siralmas ügy.
    No de él a magyar, áll Buda még - jelenleg nem sok aktívsugárzót
  találni széles e hazában. Mellesleg külföldön sincsenek túlságosan
  elterjedve, és könnyű megérteni, miért nem. Ha az aktívrendszer
  mellett döntünk, először is búcsút kell mondanunk a  kényelmes
  receivereknek és az egybeépített erősítőknek (habár, ha az elő- és
  végfokozatot szét tudjuk választani - és a tengerentúli készülékeken
  ez csaknem  általános  -  a  teljesítményerősítőt  továbbra  is
  felhasználhatjuk, csak  ki  kell  egészítenünk  további  sztereó
  teljesítményerősítőkkel.) Másodszor, ezeknek az erősítőknek,  meg
  természetesen a keresztváltónak is meg kell ütniük nagyjából ugyanazt
  a nívót, hiszen változatlanul fennáll a szabály: a minőséget a
  leggyengébb láncszem határozza meg. Hadd emlékeztessük az Olvasót
  arra, hogy még a legszimplább meghajtófokozatnak is van valamiféle
  hangszíne, sajáthangja, gyakran  nem  is  kevés.  Hogyne  volna
  hangelszínező hatása egy komplex elektronikus keresztváltónak!
    És hát a leggyengébb láncszem azért így is a hangszóró marad. (Még
  akkor is, ha maga Mark Levinson készíti hozzá a szűrőváltót.) Az
  aktívrendszer egyébként  is  drága,  tehát  hajlamossá  tesz  a
  takarékoskodásra, tehát nem csoda, hogy némely aktívdoboz gyöngébben
  szól, mint a kétszerte olcsóbb passzív. Legalább is a külföldi
  szakírók ítéletéből olyasmi derül ki, hogy a jelenlegi aktívrendszerek
  az árukhoz képest nem elég jók, a minőségükhöz képest pedig túlságosan
  drágák. Márpedig a High Fidelityben nemcsak a szorosan vett minőség
  számít - ugyanennyire fontos az Ár/Minőség mutató is.
    Végezetül egy pszichikai motívum. Mielőtt felesküdtünk volna az
  aktívrendszerre, volt: egy erősítőnk meg egy pár hangdobozunk, ezeket
  teszteltük-cserélgettük-módosítgattuk...  Az  aktívrendszer  több
  láncszemből áll: elektronikus keresztváltóból, két vagy több sztereó
  végfokból,  ugyanennyi  (gyakorlatilag  szabadon  kombinálható!)
  hangszóróból. És bármelyiket módunkban áll megváltoztatni, jobbra
  cserélni. Érezzük a távlatokat? Némely aktívsugárzó tulajdonosának
  egész élete nem más, mint egyetlen, véget nem érő A- B teszt.

  

  Meridian aktívsugárzó. Elöl két KEF B110-es 200 Hz-től működik; az
  oldalirányban sugárzó basszusrendszert további négy B110 alkotja  Dobozba zárt szellem

    Témakörünk túlságosan összetett, nehéz megtartani a  logikus
  sorrendet. Így történhetett meg, hogy beszéltünk már mélysugárzókról,
  sőt, szub-basszussugárzókról - anélkül, hogy egy árva szót  is
  ejtettünk volna elengedhetetlen kellékükről, a hangszóródobozról, a
  hangszórók halhatatlan lelkének e földi porhüvelyéről. A hangszórók
  nyughatatlan szellemek, s feltehetőleg hisznek a lélekvándorlásban,
  mert gyakran átköltőznek egyik dobozból a másikba, mint ezt minden
  hifista tudja. Test nélkül azonban nem létezhetnek, mindenképpen
  szükségük van valamiféle dobozra.


  

  9.  Egy megválaszolatlan kérdés: hogyan tüntessük el a membrán
  hátoldáról sugárzó jelet?


    Hadd mutassuk be újra (némiképp módosítva) legelső rajzunkat,
  szemléltetve, hogy hogyan sugároznak valójában a membránok (9. ábra).
  Primitív rajz, de sokat mond, helyesebben sokat kérdez, ti. hogy hová
  az ördögbe tegyük azt az energiát, amely a membrán hátoldaláról
  sugároz? Fel lehetne használni valahogy, és akkor növelhetné a
  hangszóró basszusának erejét. Csakhogy:  ha  összetalálkozik  az
  előrefelé, ellenkező fázisban sugárzott  jellel,  mélyfrekvencián
  kioltja (akusztikai rövidzár), a magasabb  regiszterekben  pedig
  elszínezi a frekvenciaátvitelt, és időben is elkeni az információt. Ha
  pedig bezárjuk egy üregbe, nem marad nyugton, ficánkol, nekiütközik a
  membrán hátoldalának sőt, keresztül is tudja verekedni magát a
  membránon.
    Akusztikusok és hangsugárzó-tervezők a  legkülönfélébb  módon
  próbálják eltüntetni ezt a hátrafelé sugárzó jelet; a legszívesebben
  átpasszolnák a negyedik dimenzióba. Tökéletes megoldást szerencsére
  mindmáig nem találtak, a mi dolgunk tehát most csupán annyi, hogy
  futólag sorbavesszük a különféle doboztípusokat, és megállapítjuk,
  melyikkel miért lehet rossz hangsugárzót csinálni.

  


  Egy fal, és más semmi

    A hangfal olyan doboz, amelynek csak előlapja van. A legmélyebb
  frekvenciák (=legnagyobb hullámhosszúságú hangok) megkerülik ezt a
  választófalat, és kioltják önmagukat. Még az 50-60Hz-es basszushoz is
  több négyzetméternyi hangfalra van szükség. Kézenfekvő  megoldás
  be(hang)falazni a hangszórót két szoba közé, de ezt manapság valahogy
  nem kultiválják, talán mert a házgyári lakások fala betonból van,
  nehéz kilyukasztani. Minden hangsugárzótípus közül a hangfalnak a
  legszebb a mélyátviteli karaktere: a rezonanciafrekvencia alatt a
  görbe mindössze 6dB/oktávval esik. Másrészt: minden hangsugárzó közül
  a hangfalnak a legkellemetlenebb az iránykarakterisztikája; minthogy
  ez a típus előre-hátra egyformán sugároz, a jelleggörbe egy "8"-as
  számra emlékeztet. Még egy szempont: a hangfalra szerelt hangszóró
  membránja szabadon mozog, tehát nem zavarja, ámde nem is csillapítja
  semmi. Úgy dolgozik, ahogy akar - és ahogy tud.
    Klasszikus hangfalat ma már nemigen használnak a  hifisták.
  (Legalábbis mélysugárzó céljára nem.) Vannak viszont különleges,
  hangfal-karakterű    modellek:    a    már    említett
  elektrosztatikus-rendszerűek és a  Magneplanar.  Ezekben  nem  a
  hangszórót szerelték fel egy panelra, hanem maga a panel sugároz
  előre-hátra.  Bevalljuk,  ezekről  a  Felső  Tízezerhez  tartozó
  hangsugárzókról csak némi rosszindulattal tudunk rosszat mondani, de
  azért egy  kis  erőfeszítés  árán  sikerülni  fog.  Szóval:  a
  membránfelületük azért ilyen nagy, hogy legyen basszusa. Ámde a nagy
  felületeken menthetetlenül  rezonanciák  ébrednek  keresztben  és
  hosszában, tehát a frekvenciaátvitel azért mégsem lesz annyira sima.
  Aztán: a nagy felület a magasabb regiszterekben már nem tud pontszerű
  hangforrást imitálni (erről majd később). Aztán: a mélyátvitelük
  valóban kielégítő - mindaddig, amíg meg  nem  hallgatjuk  őket
  szub-basszussugárzóval kombinálva! S végül, de nem utolsósorban egy
  praktikus szempont.  "Nyolcas"  iránykarakterisztikájuk  miatt  a
  paneleket el kell húzni a falaktól, másfélkét méternyire. Tessék ezt
  megszervezni egy 3x5,5 méteres szobában, úgy, hogy  a  sztereó
  bázistávolságra  is  maradjon  3  méter.  A  megfejtők  között
  elektrosztatikus violinkulcsokat sorsolunk ki.


  Lehet egy lyukkal több?

    Ha eltekintünk a hangfalaktól, meg a tölcsérektől, amelyekről már
  szóltunk, oda lyukadunk ki, hogy minden hangsugárzó valamiféle doboz,
  csak éppen vagy van rajta lyuk, vagy nincs. Amelyiken nincs lyuk, azt
  zári doboznak nevezzük, amelyiken van, azt reflexdoboznak, vagy - ha
  összehajtogatott  cső  van  a  belsejében  -  labirintusnak.
  Basszusátvitelükről bővebben írtunk lapunk 5. számában ("A három
  kívánság - mese felnőtteknek a mélyhangsugárzó dobozokról"), nincs
  értelme, hogy ismétlésekbe bocsátkozzunk.  Csupán  a  tanulságot
  foglaljuk össze: akármelyik típust választjuk is, kompromisszumot
  kötünk, mert a basszus vagy több lesz, de zavarosabb - vagy kevesebb,
  de tisztább. (Persze, ha ügyesen dolgozunk, elérhetjük, hogy a basszus
  ne csak szegényes legyen, hanem ráadásul zavaros is.)
    Inkább  csak  egy-két  kiegészítést  szeretnénk  fűzni  a
  mélysugárzó-meséhez. A Szerző mindenekelőtt él az alkalommal, és
  korrigálni  szeretné  egy  hibáját:  annakidején  nem  szólt  a
  mélysugárzó-rendszerek tranziensátviteléről, sőt, egyhelyütt azt írta,
  hogy "az optimalizált labirintusnak ugyanolyan a mélyhangátvitele mint
  az optimalizált reflexdobozé". Ez tévedés. A háromféle rendszer közül
  a zárt doboz jelleggörbéje lankásabban esik, mint a másik kettőé (csak
  12, nem pedig 24dB meredekséggel oktávonként), így kevésbé forgatja el
  a rendszer fázisát, ennélfogva precízebb lehet az impulzusátvitele. A
  labirintus pedig azért követheti precízebben a tranzienseket, mert a
  hosszú cső rezisztív módon csillapítja a membránt, ennek folytán az
  alaprezonancia nem lesz annyira reaktív, mint a reflexdobozoké. Ez
  mellesleg egybevág azzal a hétköznapi tapasztalattal, miszerint a
  basszreflex-dobozok nagy része "üt", vagy éppen hordószerűen döng.
  Főleg, persze, ha nem tömik ki tisztességesen - ami nagyon előnyös, ha
  valaki rossz hangsugárzót akar,  de  ragaszkodik  az  erőteljes
  basszushoz. A fent leírt módszerrel elpénecolhatja a hangdobozt,
  anélkül, hogy elbasszustalanítaná.
    Jó tudni, hogy a mélysugárzók a felsőbb regiszterekben sem
  működnek egyformán. Erről egyébként a múltkoriban is szó volt: a
  reflexdoboz nyílásából magasfrekvenciás zajok, torzítások szűrődhetnek
  ki (bolond lyukból bolond szél fúj?). Igaz viszont, hogy ezeket
  blokkolni lehet egy úgynevezett  passzív  radiátorral,  azaz  a
  reflexnyílásba épített, motornélküli membránnal.... De semmi gond: ha
  ügyesek vagyunk, és nem függesztjük fel eléggé lágyan, akkor a passzív
  radiátorral több bajt okozhatunk, mint hasznot.
    A labirintus (Transmission Line) nyílásából szintén energia lép ki
  a levegőbe, de a torzításokat meglehetősen leszűri a hosszú, kitömött
  cső. A nyílás "frekvenciajelleggörbéje" viszonylag sima, a magasabb
  frekvenciák fokozatosan halnak el. Az érem másik oldala: a labirintus
  a gyakorlatban nagyon rossz hatásfokú rendszer, úgyszólván felzabálja
  az erősítőteljesítményt, frekvencia- és  impedanciagörbéje  pedig
  többnyire  igencsak  hullámos,  a  nem  elég  jól  csillapított
  csőrezonanciák miatt.


  Hullámverés a dobozban

    Nyílt tengeren senki se veszi észre, mikor van dagály, viszont a
  zárt öblökben annál inkább feltűnik, hogy hirtelen megnő a víz szintje
  és magasabbra csapnak a hullámok. Hasonló dolog történik a hangdobozok
  belsejében is: dagály idején hanghullámok csapkodnak ide-oda, annál
  hevesebben, minél nagyobbakat pumpál rajtuk a hangszóró. Bizonyos
  frekvenciákon ezek visszaverődnek, mindennek nekimennek, természetesen
  a membránnak is - sőt, keresztül is mennek rajta. Ezek a frekvenciák:
  a doboz sajáthangjai. A hangsugárzó gazdája ott áll megfürödve.
  Nemcsak a zene hullámaiban merítkezik meg; azt is folyvást hallgatnia
  kell, hogy mi folyik a doboz belsejében.


  

  10.  Egy  170  milliméter  átmérőjű, bextrén-membrános hangszóró
  átbocsátóképessége. A doboz belsejéből érkező jelek alig 20 decibellel
  maradnak a referenciaszint alatt; rezonancia-frekvencián a membrán
  szinte mindent átenged. (Freyer ábrája)

  11. A frekvenciagörbe változása az idő függvényében. A hangszóró saját
  berezgései  között, nem egészen 1 milliszekundumra a kiindulási
  görbétől fel lehet ismerni a doboz hátoldaláról érkező jeleket,
  amelyeket a membrán nem képes feltartóztatni. A mérés tárgyát képező
  rendszer  egy  110  milliméteres,  bextrén-membrános  hangszóró,
  feltehetőleg a KEF B110, egy 7 literes dobozban. (Ábránkat a KEF cég
  egyik kiadványából vettük át)

  12. Különböző vastagságú hangdobozfalak rezonanciái a hangszóró saját
  akusztikai kimenetéhez viszonyítva. (Barlow ábrája)

  13. Bitumenes csillapítólemez hatása. A dobozfal alaprezonanciája 10
  decibellel csökkent. (Barlow ábrája)


    Minél nagyobb és minél vékonyabb a membrán, annál jobban átfolynak
  rajta a késleltetett, a doboz belsejéből visszaverődött jelek. Hogy ez
  az árapály-jelenség mennyire drasztikus, mindenki megítélheti 10.
  ábránkból.  A  hangszórómembrán  redukálja  ugyan  valamelyest a
  nemkívánatos jeleket, de azok így is csak 20-25 decibelnyire maradnak
  el  a  műsorjeltől. A csillapítás egyhelyütt mindössze 6dB, az
  alaprezonancián pedig úgyszólván semmi - a membrán itt szinte mindent
  keresztülenged. Ha számításba vesszük, hogy a példánkban szereplő
  hangszóró  viszonylag  kicsi,  a  membránja pedig tömör, súlyos
  műanyagból,  bextrénből  készült  - fogalmat alkothatunk a nagy
  papírmembránok frekvencia-átbocsátó képességéről. A visszaverődést
  természetesen nem akkor fogjuk hallani, amikor magát a műsorjelet,
  hanem valamivel később. Vagyis "elkeni a zene jelenidejét", ahogy ezt
  11. ábránk szemlélteti. Meg kell jegyeznünk, hogy ezeket a szép hegy-
  és vízrajzokat a gyárak kizárólag elvi cikkekben publikálják. Eszükbe
  sem   jut,  hogy  az  eladott  készülékek  mellé  dugott
  gyártmányismertetőkben  is  ilyesmivel  rémisztgessék  a  félénk
  audiofülűeket.
    Az a bizonyos vatta-, üveggyapot- és gyapjúhalmaz, amit  a
  hangdobozok belsejében találunk, a belső hullámverés csillapítására
  szolgál. Csillapítja is az állóhullámokat, körülbelül annyira, mint a
  citromos tea az influenzát - nem öli meg a vírusokat, de nélküle még
  kutyábbul érezné magát a beteg. Az állóhullámok csomópontja egyébként
  a doboz belsejében képződik, nem a falak mentén. Ha tehát  a
  csillapítást hatástalanítani akarjuk, ne lazán függesszük fel a
  vattát, hanem szögecseljük oda a fára jó szorosan.
    Az állóhullámok frekvenciaspektrumát jórészt a doboz méretei
  határozzák meg, ahogyan a teremhangok eloszlása is a szoba méreteitől
  függ. Erre az analógiára támaszkodva az akusztikusok azt javallják,
  hogy "hangoljuk szét" a doboz méreteit, s ezzel a rezonanciákat is.
  Például jónak tartják az  1:1,6:2,5-ös  méretarányokat.  Hasonló
  megfontolás alapján ajánlják a szabálytalan doboz-alakzatokat, tehát
  például az öt- vagy hétszögű hasábformát. Visszájára fordítva az
  akusztikusok tanácsait, könnyen megfogalmazhatnánk, mi kell egy rossz
  hangsugárzóhoz, - de most valahogy nem vagyunk magabiztosak. Mert
  például a Spendor BC1 dobozának belső méretaránya körülbelül 1:1:2 -
  és ezt a hangsugárzót mégis viszonylag színezetlen hangúnak tartják.
    És még egyszer, utoljára a labirintusról. Ez folyamatosan emészti
  fel az energiát. Minél hosszabb, annál mélyebb frekvenciákat képes
  elnyelni. Az ideális (negyedhullámhosszra hangolt) labirint csak a
  mélybasszus tartományában dolgozik vissza a membrán hátoldalára. A
  való világ labirintusainak azonban van érzékük a realitásokhoz.
  Minthogy hosszúságuk miatt nem férnének be a szobába, "össze vannak
  hajtogatva" - és a hajtogatásból adódó csőszakaszokban állóhullámok
  képződhetnek. Magának a labirint-csőhossznak pedig van egy sajátos
  felhang-struktúrája. Különösen a Harmadik és az Ötödik szól megkapóan.
  Ezeken nem szimfóniát értünk, hanem harmonikus torzítást.

  

  Gyapjúval  kitömött  cső  a  KEF  B139  oválhangszóró mögött: a
  labirint-rendszerű IMF Professional Monitor IV  Fal rengető!

    A hanghullámok nemcsak a membránt csapkodják, hanem a dobozfalat
  is. Meg is rázzák, alaposan: A 12. ábrán egy kísérlet eredményét
  látjuk. A kutatók megmérték egy hangszóró frekvenciaátvitelét, majd
  különféle vastagságú rétegelt lemezeket szereltek elé, és  újra
  felvették a frekvenciagörbét - a panelen keresztül. A diagram tanúsága
  szerint  a  kritikus  frekvenciákon  mindegyik  panel  teljesen
  transzparens, átengedi a teljes energiamennyiséget, amit kap. A jól
  összedolgozott hangdoboz-falak természetesen sokkal merevebbek  a
  különálló,  szimpla  paneleknél,  de  bármennyire  merevek  is,
  rezonanciafrekvenciájukon annyi hangot engednek át, hogy az  10
  decibelnyire is megközelítheti a referenciaszintet. Talán mondanunk
  sem kell, hogy ezek a rezonanciák megintcsak némi késéssel érkeznek;
  ráadásul sokkal  nehezebben  csengenek  le,  mint  a  membránon
  keresztültörő jelek. A faanyag ugyanis súlyosabb a papírnál vagy a
  műanyagnál, és ha egyszer rezgésbe jön, beletelik vagy fél másodperc,
  amíg úgy-ahogy lecsillapodik.

  Ez való nekünk!

    Mások azonban nem lelkesednek ennyire a panelrezonanciákért, és
  megpróbálják csillapítani mindenféle bitumenes borításokkal. A 13.
  ábrán ennek a praktikának az eredményét szemléltetjük: a dobozfal
  rezgése csillapodott, rezonanciafrekvenciája lejjebb tolódott. Ez a
  technika azonban csak akkor hatékony, ha a dobozfal tömege csekély, a
  csillapítóanyag pedig súlyos. Ebből  a  tényből  máris  ihletet
  meríthetünk egy-két fölöttébb rosszul sikerült hangszóródobozhoz.
  Ugyanis ha a dobozfal vastag, akkor merev ugyan, de súlyos, tehát csak
  nagyon sok csillapítóanyaggal lehetne "megfogni". Ha viszont vékonyak
  a dobozfalak, akkor nehéz megmunkálni őket, és asztalos a talpán, aki
  igazán merev dobozt tud csinálni belőlük.
    Aztán az is elgondolkodtató, hogy merre érdemes eltolni  a
  dobozfalak önrezonanciáját. A Spendor BC1 tervezői például lefelé
  nyomták, mondván, hogy így kevésbé zavaró. Ezzel szemben a Celestion
  SL6 konstruktőrei a végletekig kimerevítették a dobozfalat, és felfelé
  tolták a rezonanciát, mondván, hogy így  kevésbé  zavaró.  (Ma
  kétségtelenül ez az uralkodó tendencia.) Most már csak az a kérdés,
  vajon melyik frekvenciatartományban érdemes benntartani a rezonanciát,
  hogy a lehetá legzavaróbb legyen. Amíg erre a kérdésre nem kapunk
  választ,  nem  tudjuk  megmondani,  hogyan  csináljunk  rossz
  hangszóródobozt. Az Olvasónak saját megérzéseire kell hagyatkoznia.
    A "know-how"-t azért alább összefoglaljuk. Tehát: lefelé mozdul a
  rezonancia, ha az oldalfalakat vékonyítjuk vagy méretüket növeljük.
  Felfelé mozdul, ha a falat vastagítjuk, méretét csökkentjük, hosszúkás
  vagy szabálytalan alakúra szabjuk, meggörbítjük (!), megfeszítjük,
  keresztlécekkel  merevítjük.  Hasznos  tudnivaló,  hogy  minden
  hangszóródoboznak az előlap a leggyöngébb fala,  minthogy  azon
  kivágások vannak, és így nincs elegendő tartása. A nagyméretű dobozok
  (bármilyen vastag a faluk!)általában jóval mélyebben rezegnek és
  sokkal erősebben is, mint a miniboxok. A szakemberek manapság úgy
  vélik, hogy ha egy doboz köbtartalma meghaladja a 30-40 litert, a
  falait okvetlenül csillapítani kell. Mi tehát még véletlenül se
  tegyünk ilyet.
    Egyébiránt, akkor se reménytelen az ügyünk, ha a dobozrezonancia
  csillapítva van. Ezek a rezonanciák ugyanis furcsán viselkednek.
  Hagyják csillapítani magukat, de amint ellaposodnak, egyszersmind
  elterebélyesednek (14. ábra). Némely kutatók megesküsznek rá, hogy a
  széles, lapos rezonanciákat sokkal jobban meg lehet hallani, mint
  azokat az éles berezgéseket, amelyek belül maradnak egy viszonylag
  szűk frekvenciasávon.  

  14. Rezonanciacsúcsok csillapodásának karaktere. A berezgés általában
  kiszélesedik.  Frekvenciája  a  valóságban lejjebb száll, mert a
  csillapítóanyag megnöveli a rezgő rendszer tömegét.


  Pontszerű hasábok

    Az ideális hangsugárzót  úgy  definiálják,  hogy:  pontszerű
  hangforrás. Ez minden frekvencián ugyanabból a geometriai pontból
  sugároz, teljesen koherens fázisban. Egyetlen hibája, hogy  nem
  működik. A pontnak ugyanis nincs kiterjedése, ennélfogva sugározni sem
  tud.
    A pontszerű hangforrást csak imitálni  lehet,  több-kevesebb
  sikerrel. A frekvenciasávot végülis egyszer már felosztottuk két vagy
  több hangszóró között, és ezek  mind  pontszerűnek  minősülnek,
  mindaddig,  amíg  az  átmérőjük  kisebb  a  lesugárzott  hang
  hullámhosszánál. Önmagában véve pontszerű forrás  az  egyméteres
  szub-basszussugárzó,  akárcsak  a  felső  basszust  szolgáltató,
  könyvnagyságú minidoboz, a 3kHz fölött sugárzó 25 milliméteres dóm
  vagy a 10 milliméteres "szupertweeter". Ha sikerül összehozni őket
  valami koncentrikus alakzatban, akkor ezt a hangsugárzót pontszerűnek
  tekinthetjük. Ha nem - nem. A legismertebb koncentrikus hangsugárzó a
  Tannoyé, ebben egybe van építve a dohogó és a csipogó, de különálló
  hangszórókkal is imitálhatják a "pontszerű hangforrást".
    Tökéletesen, hál' Istennek, ez soha nem fog sikerülni. Ugyanis,
  míg a geometriai pontnak nincs térbeli kiterjedése, az akusztikai
  értelemben vett pontszerű hangforrásnak érezhetően gömb alakúnak kell
  lennie. A gömb úgy "támasztja alá" az éppen lesugárzott hangot, hogy
  sehol sem képződik rajta másodlagos hangforrás. A hanghullámok nem
  ütköznek bele semmibe, szép simán kiterülnek" a gömbfelületen -
  persze, csak addig, ameddig annak átmérője arányban áll az  ő
  hullámhosszúságukkal.
    Az emberek azonban valahogy nem szeretik a gömbölyded alakzatokat,
  legalábbis a High Fidelityben nem. A nagy építész, Le Corbusier
  szavaival: életünket az átkozott derékszög uralja. És persze könnyebb
  összeasztaloskodni egy hasábformát, mint egy gömböt vagy valami
  tojásdad figurát. Ennélfogva a legtöbb hangdoboz úgy néz ki - mint egy
  hangdoboz. Hasábformájú. Van hat oldala, nyolc sarka, tizenkét éle.
  Ezeken mind elhajlik, megtörik, újraképződik a hanghullám, más szóval
  diffrakciók lépnek fel.
    Tegyünk egy kis kitérőt, és lapozzunk vissza előző lapszámunk 11.
  ábrájához: a hangszóró csak mélyebb frekvenciákon "szórja" a hangot, a
  magasabb frekvenciákat pedig mindinkább előrefelé irányítja. Ennek a
  jelenségnek  az  lesz  az  eredménye,  hogy  hangsugárzónk
  frekvenciaátvitele felbillen! Ha ugyanis  a  teljesítmény  előbb
  egyenletesen pumpálódik szét a térben, majd pedig  -  magasabb
  frekvenciákon - egyre inkább tengelyirányban összpontosul, akkor a
  hangnyomásgörbe egyenletesen emelkedni fog. Néhány oktávon belül 6
  decibellel nő a szintje. Ez a néhány oktáv nem más, mint az az
  átmeneti tartomány, amelyben a hangsugárzó összemérhetővé válik a hang
  hullámhosszával, és fokozatosan elveszíti pontszerű jellegét.

  

  B&W  hangsugárzó.  Felső részét a diffrakciók elkerülése végett
  legömbölyítették


  

  15.  A  doboz-formátum,  pontosabban  a  diffrakciók  hatása a
  frekvencia-átvitelre 100 és 4000 Hz között; a vízszintes osztások 5
  decibelre vannak egymástól. A kísérleti hangszóró 2-3 centiméteres
  volt, a próbatestek átmérője 60 centiméter. (Olson ábrája)


    És a diffrakciók ebben a tartományban érvényesülnek igazán! Szinte
  minden akusztikával (vagy hifivel) foglalkozó újság publikálta már azt
  a diagramsorozatot, amelyet mi a 15. ábrán adunk közre: így módosítja
  a hangsugárzók átvitelét az átmeneti  tartományban  a  tulajdon
  dobozformájuk!  Kevésbé  ismeretes,  hogy  ezt  a  kísérletet
  "laborméretekben" végezték, egy különleges, szélessávú, de csak néhány
  centiméter  átmérőjű  hangszóróval  és  körülbelül  60  centis
  próbatestekkel, s ezért nem annyira a mélysugárzók, mint inkább a
  közép- és magassugárzók doboz-diffrakcióját modellezi hűségesen. Egy
  biztos:  bármelyik  frekvencia  azonnal  "megérez"  bármiféle
  diszkontinuitást, tehát felismeri az éleket, sarkokat,  síkokat,
  üregeket, egyszóval az eltérést a számára ideális gömbfelülettől.
    Most már csak néhány jó tanács van hátra. Fontoljuk meg őket,
  hiszen ez az utolsó alkalom, hogy elronthassuk a hangsugárzónkat. (Ha
  meg már eddig is rossz volt, akkor most feltehetjük művünkre a
  koronát.) Tehát:
    Semmiképpen se térjünk el  a  négyzetes  hasábnak  nevezett
  alakzattól. És legyen a dobozunk széles és lapos, mint a palatábla,
  nehogy véletlenül pontszerűnek minősüljön. (Ebből a szempontból még a
  Magneplanarok és az ELS-ek is szalonképesek a mi számunkra.)
    A doboz élei legyenek élesek! A sarkai sarkosak! Semmi hajlat,
  semmi görbület!
    A hangszórókat a világért se kívülről szereljük az előlapra,
  csakis belülről, úgy, hogy rá tudjon sugározni a kivágás éleire!
    Használjunk akusztikai terelőelemeket!  Még  a  csipogók  is
  boldogabban  csipognak,  ha  mindenféle  korongokat,  koszorúkat,
  műanyagcsillagokat szerelünk eléjük. Az is nagyon effektív, ha a nagy
  membránok  közepébe  kis  papírtölcséreket  ragasztunk.  Hadd
  kommunikáljanak egymásközt!
    És így tovább. Folytathatnánk még sokáig ezt a  "pontszerű
  hasábjainkról" szóló fejezetet - de lapunk terjedelme véges, és
  mindjárt a végére érünk a hasábnak. Úgyhogy ide is kívánkozik már
  valami pontszerűség.

                   *

    Kutyafuttában  végigszaladva  az  egész  hangszórótechnikán,
  hamarjában ennyit tudtunk összehordani. De reméljük, már ez a pár
  maréknyi műszaki motívum is meggyőzi az Olvasót: igenis, lehet rossz
  hangsugárzót csinálni! Hogy mást ne mondjunk: erre még jelen sorok
  szerzője is képesnek érzi magát!
    Némely kishitűek talán visszariadnak e nagyszabású vállalkozástól,
  mert úgy vélik, igazán rossz hangsugárzót csak a gyárakban lehet
  összeeszkábálni. Ez  azonban  tévedés!  Bárki  nekigyürkőzhet  a
  feladatnak, otthon, igen, akár a konyhában is, és ha megvan benne a
  kellő elszántság, munkáját előbb-utóbb siker koronázza. Tapasztalni
  fogja: nincs rossz konstruktőr - csak rossz hangsugárzók vannak...

                                Szekám Pál