Szintetikus muzsika  - Könnyűzenei hangfelvételek

    Jobb híján  használom  ezt  a  szerencsétlen  és  pontatlan
  meghatározást: könnyűzene. Pontatlan azért, mert rendkívül heterogén
  zenei tevékenységet gyömöszölnek bele,  és  szerencsétlen,  mert
  pejoratív mellékíz tapad hozzá, és ez sérti az ambiciózus szerzőket és
  előadókat. A szóbavehető többi gyűjtőfogalom azonban még pontatlanabb,
  ezért aztán megmaradtam ennél. Később majd igyekszem tisztázni, mikor
  milyen műfajról beszélek.
    Nem szeretnék csalódást okozni, jó előre körülhatárolom cikkem
  témakörét. Általános áttekintést  próbálok  adni  a  könnyűzenei
  felvételek módszereiről - s nem csupán a mikrofonokról. A mikrofonozás
  művelete önmagában nem túlzottan érdekfeszítő, sőt, nem is érthető meg
  tökéletesen a felvétel teljes folyamatának ismerete nélkül.
    Közismert, hogy a hőskorban mindig az egyszeri, koncertszerű
  előadást kellett rögzíteni, hiszen a hangzó anyag közvetlenül a
  lakkvágógépre került. A mágneses rögzítés - kezdetben - ehhez csupán a
  montírozás lehetőségét adta. Hosszú és tanulságos út vezetett a
  kezdetleges trükköktől, ügyeskedésektől a mai modern felvételtechnika
  és metodika kialakulásáig, de erre most nem térhetek ki - csak a ma is
  korszerűnek tekinthető eszközökkel és módszerekkel foglalkozom.

  A soksávos technika

    A soksávos felvevőgép 16-32, egymástól független felvételi és
  lejátszási elektronikával, illetve a szalagon ugyanannyi mágneses
  sávval rendelkezik. A  "független"  jelző  itt  mindenféleképpen
  helytálló, ezeket a csatornákat külön-külön  lehet  szabályozni,
  kapcsolni, kezelni, azonkívül csekély köztük  az  áthallás,  az
  interferencia.
    Metodikai szempontból a soksávos gépek kétféleképpen használhatók:
  vagy egyidejű többsávos felvételt készítenek velük, amikor is a
  mikrofoncsoportok      (természetesen       keverőasztalon
  erősített-szabályozott)jelét külön-külön sávokon, sávpárokon rögzítik,
  vagy pedig az úgynevezett rájátszásos módszert alkalmazzák. Ez utóbbi
  azt jelenti, hogy az előadó - rendszerint fejhallgatón át hallgatva a
  már rögzített sávok anyagát - együtt játszik a már meglevő zenei
  anyaggal. Ehhez az üzemmódhoz a gép minden csatornája egy különleges,
  ún. sel-syn üzemmódba kapcsolható, ilyenkor a hanganyagot magáról a
  felvevőfejről játsszák le, kiküszöbölve ezzel a felvevő és lejátszófej
  közti távolságból adódó, zeneileg már  jelentős  időkülönbséget.
  (Különleges fejkonstrukció és ugyanilyen lejátszóerősítők szükségesek,
  hogy a lejátszás hangminősége így is kifogástalan legyen.)
    A gép amikor felvételre vagy törlésre kapcsol, azt  mindig
  ugyanazokkal az időállandókkal, ugyanazzal a felfutási karakterrel
  teszi, és így a lejátszás mindenféle kísérőzajtól mentes, sima
  átmenetet biztosít a lejátszásból  a  felvételbe,  illetve  más
  időállandókkal - a felvételből a lejátszásba. Ezzel kijavíthatóvá
  válnak az előadói vagy más természetű hibák; lehetővé válik a felvétel
  szakaszos elkészítése. A gépet lejátszásban indítják, és az előre
  megbeszélt zenei helyen átkapcsolják felvételbe, vagy ahogy a szakmai
  zsargonban mondják: beváltanak  (punch  in).  Vagy  megfordítva:
  felvételben indulnak és ha valamely megtartandó részhez érnek, a
  felvételt kikapcsolják, kiváltanak (punch out). A be- és kiváltás a
  jóminőségű gépen észrevehetetlen, de  ennek  megvannak  a  maga
  műhelytitkai mind az előadó, mind a gépkezelő oldalán. Az előadónak
  zenei szempontok szerint is (ritmus, hangerő, előadói intenzitás,
  érzelem, kifejezés stb.) tökéletesen kell alkalmazkodnia a már felvett
  részlethez, a gépet pedig nem ritkán 16-od hangérték pontossággal kell
  egy meghatározott helyen felvételre kapcsolni. Hogy ez a "zeneileg
  meghatározott" hely hova esik, az a ritmustól, a hangszerkaraktertől,
  a felvétel akusztikai terétől és más tényezőktől függ, ezért a be- és
  kiváltás zenei érzéket és gyakorlatot kíván. Ha késnek a beváltással,
  ez meghallatszik - de még ez a szerencsésebbik eset, mert a kísérlet
  megismételhető.  A  korai  beváltás  azonban  beletöröl  a  már
  kifogástalannak ítélt részletbe, és ezt az előadók nyilván nem
  fogadják kitörő lelkesedéssel.
    A soksávos gépek is lehetnek analógok vagy digitálisak.  A
  stúdiókban használt analóg gépek 16 vagy 24 sávot rögzítenek 2 coll (1
  coll= 2,56cm) szélességű szalagon. Ismerünk  egy-két  32  sávos
  gyártmányt is, de azok nem váltak be. Ha - mint a szuperstúdiókban -
  24 sávnál többet akarnak használni, két gépet járatnak szinkronban,
  time-code-os szinkronizátorokkal. A time-code ("időkód", de a magyar
  kifejezést nem használják) egy különleges, szabványosított jelsorozat
  (hasonló a tv-jelsorozathoz). A soksávos gépek egy-egy sávjára a
  time-code jeleket rögzítik, a szinkronizátorok összehasonlító és
  vezérlő áramkörei e jelek segítségével a fő gépnek kinevezett egyik
  géphez igazítják a másiknak a futását. Pontosságuk, gyártmánytól
  függően, 3-20ms.
    A digitális soksávos gépek fél collos szalagon 24 sávot, egycollon
  32 sávot képesek rögzíteni. (Valójában ennél több sávjuk van, mert
  hibajavító kódokat is kell rögzíteniük, ezenkívül külön analóg,
  "időkód" és "data" rögzítősávokkal is rendelkeznek.) Bár a digitális
  kontra analóg vita ezen a területen sem zárult le, az élvonalbeli
  stúdiók lassan, de biztosan átállnak a digitális soksávos gépek
  használatára.
    A  soksávos  felvételek  másik  alapvető   eszköze   a
  felvevő-keverőasztal ("console"). Ezt ma - különösen könnyűzenei
  célokra - az amerikai eredetű in-line elv szerint építik. Minden
  csatorna két csatornaágat tartalmaz. Az egyik ág fogadja a mikrofon
  jelét, a szokásos kezelőszervekkel szabályozhatóvá teszi és egy
  kapcsolómezőhöz vezeti, ahonnan aztán a soksávos gép valamelyik
  sávbemenetére vagy bemeneteire kapcsolható. A másikon, az úgynevezett
  monitor ágon a lehallgatásra (a "monitorokra") jutó jel szabályozható.
  A hangszínszabályozó és  esetenként  más  egységek  is  ide-oda
  kapcsolhatók a két ág között.
    A közreműködők  fejhallgatóit  működtető,  úgynevezett  "cue"
  rendszert (cue=végszó) szintén az asztalról hajtják meg. A zenészek
  arányigénye sok esetben eltér attól, amit a monitorról hallani, ezért
  az ő számukra külön szabályozhatják a zenei arányokat.
    Az asztalok csatornaszámát nem annyira az egyidejűleg használt
  mikrofonok száma határozza meg (ez könnyűzenében ritkán több 10-15
  darabnál), hanem inkább a felvételi sávok száma. Nem ritkák a 48-56
  csatornás keverőasztalok.
    A felvevő-keverőasztalok szerepére és használatára a továbbiakban
  még többször visszatérek.

  A könnyűzenei mikrofonozás

  

  Akusztikus hangszerek


    A könnyűzenei felvételek többségét az jellemzi, hogy hangképüket
  mesterséges eszközökkel szerkesztik meg. Ebből következik, hogy az
  egyes hangszerek hangját általában  külön-külön,  közeli  állású
  mikrofonokkal veszik fel.
    A  hangszerek  egy  része  akusztikusan  ad  hangot,  és
  felvételtechnikailag is ennek megfelelően kezelendő. Ilyen hangszer a
  legtöbb  könnyűzenei  hangszerelésben  ritmikai  szerepet  játszó
  dobegyüttes. Ez, mint ismeretes, több hangszerből áll, de ugyanaz a
  zenész játszik rajtuk; az alapritmust legtöbbször a lábdob, a pergődob
  és a lábcsin adja, ezekhez járul díszítésképpen a tom(tom)együttes 2-4
  hangszere, 1-4 lengőtányér, esetenként kolomp stb. Az egyes hangszerek
  szerepe természetesen megváltozhat, akár a zeneszámon belül is. A
  dobegyüttes alaphangszereit egyenként, a  díszítőket  legtöbbször
  páronként mikrofonozzák be. A mikrofonok a dobmembrántól 5-30cm
  távolságban vannak, így a hangszer megütésének pillanatában igen nagy
  tranziens nyomáscsúcs éri őket, s  ezt  torzítás  nélkül  kell
  közvetíteniük. Ez a körülmény a viszonylag érzéketlen, nyomástűrő
  típusokra szűkíti a "direkt" dobmikrofonozásra alkalmas mikrofonok
  körét. Szokás elhelyezni egy általános sztereó  párost  is  az
  együttestől valamivel távolabb. A dobok hangjának rögzítése - az
  összsávszámtól függően - 6-10 sávot is felhasználnak. Az alapritmust
  adó hangszereket mindenképpen külön sávokra viszik fel.
    Túl messzire vezetne, ha most megkísérelném leírni, hogy milyen a
  jó dobhangzás - annál is inkább, mert az igen nagy mértékben divat és
  stílus kérdése. Ugyanígy hit, szokás és ízlés dolga, hogy milyen
  mikrofontípusokat használnak a dobfelvételekhez.  A  jól  hangzó
  dobfelvételekhez csupán két dolog elengedhetetlen: egy kifogástalan
  állapotú és minőségű hangszeregyüttes, megfelelően behangolva - és egy
  jó dobos.

  

    A  (klasszikus)  akusztikus  zongorát  akkordhangszerként,
  dallamhangszerként  és  szólószerepben  is  gyakran  hallhatjuk.
  Kiterjedése, nagy hangzó felülete nehezen tűri az extrém közeli
  mikrofonozást, viszont különlegesen elhelyezett  mikrofonokkal  a
  hangzások és színek gazdag választékát állíthatjuk elő. Alaphelyzetben
  a zongora mikrofonozásához legalább két mikrofon kell; a felvétel
  általában sztereó.
    A többi egyedi akusztikus hangszert (gitár, vibrafon, marimba
  stb.) szintén közeli-félközeli állásokból mikrofonozzák. De ezekre a
  hangszerekre is érvényes, hogy a mikrofonpozíciók változásával - a
  közeli állásokban gyakran már néhány centiméter is számít! - a hangzás
  széles skáláját állíthatják elő.
    A könnyűzene akusztikus hangszeregyüttesei leggyakrabban fúvósok,
  vonósok és ütőegyüttesek. A fa és rézfúvók gyakran szólót  is
  játszanak. Ha a fúvósegyüttesek létszáma nem haladja meg a nyolcat,
  akkor általában szintén egyedi és közeli mikrofonozással lehet elérni
  azt a hangzásképet, amely a dzsesszben és annak nyomán  egyéb
  könnyűzenei műfajokban is hagyományosnak minősül. Vonósegyüttes - a
  kivételekről most nem beszélek - általában csak mint "background",
  azaz mint háttér szerepel az "arrangement"-okban. Ez nagyvonalakban
  azt  jelenti,  hogy  a  vonósok  harmóniákkal,  lassan  mozgó
  ellenszólamokkal zenei-térbeli támaszt, hátteret adnak a főszólamnak.
  A vonószenekarok (6-12 I. hegedű, 4-10 II. hegedű, 4-8 brácsa, 3-6
  cselló) és a nagyobb, könnyűzenében egyébként ritka fúvósegyüttesek
  hangját távolabbi alapállású mikrofonrendszerekkel veszik fel, a
  klasszikus zene felvételtechnikájához hasonlóan.

  

    Ritmusegyüttesek elsősorban afro-cubán és dél-amerikai stílusú
  (vagy legalábbis ilyen ihletésű vagy fazonú) számokban szerepelnek,
  díszítő-színező szólamokkal. A hangszerek igen  változatosak,  a
  csörgődob, kongák, girók, claves-ek, maracasok  és  a  taps  a
  leggyakoribbak. Egy-három hangszert még egyenként érdemes szalagra
  játszani, a nagyobb létszámú együtteseket viszont - játéktechnikai
  okokból - általában együtt veszik fel. Hogy ehhez hány mikrofonra és
  hány sávra van szükség? Ez már a ritmikai funkció és a hangzásigény
  kérdése.
    A szóló, a főszólam a könnyűzenében igen sokszor az ének. (Szintén
  gyakori a könnyűzenei hangszerelésekben a többszólamú díszítő vokál,
  akárcsak  a  szólista-vokál  válaszolgatós  zenei  forma.)  Az
  énekszólamokat is közeli mikrofonokkal és majdnem mindig rájátszással
  veszik fel. Az előadók hangadottságaihoz különféle mikrofontípusok
  használatával lehet alkalmazkodni. A  típusválasztást  esetenként
  stiláris, műfaji szempontok döntik el, különösen, ha tradicionális
  műfajokról van szó. Itt említem meg (mert éppen a  vokáloknál
  alkalmazzák a leggyakrabban) azt a fogást, hogy megduplázzák a
  szólamot: két sávra is felveszik ugyanazt, hogy ezáltal a hangzását
  teltebbé, tömörebbé tegyék, vagy különleges sztereó effektust érjenek
  el.
    A nagyobb létszámú kórus ritka a könnyűzenében;  legfeljebb
  uniszonó-tömegeffektek fordulnak elő.

  Elektromos erősítésű hangszerek

  

    Elsősorban a különféle gitárok tartoznak ide. A húrjaik alá
  elektromágneses pick-upot helyeznek, és az eredetileg gyenge jelet
  erősítővel-hangszóróval szólaltatják meg, nemcsak a stúdióban, hanem a
  színpadon is. A hangszer-erősítőkbe bizonyos - gyártmányonként változó
  - hangszínszabályozást és effekteket is beépítenek. Az elektromos
  erősítésű hangszereket kétféle módon lehet felvenni (s gyakori, hogy
  mindkét módszert egyszerre alkalmazzák): vagy a hangszer  saját
  hangszórója elé tesznek mikrofont, vagy pedig az egész erősítést
  kihagyva, a keverőasztal valamelyik bemenetét közvetlenül hajtják meg
  a pick-up jelével. Ez utóbbi módszer általában torzításmentes, tiszta,
  de testetlen hangzást ad - elektronikus eszközökkel kell belé lelket
  lehelni. Ha viszont a hangszerhangszórót mikrofonozzuk, ki vagyunk
  szolgáltatva a hangszererősítés (tehát az erősítő, a hangszóró)
  minőségének. Ezeket  az  erősítőket  úgy  építik,  hogy  gazdag
  harmonikustartalommal torzítsanak, teltté, testessé téve a hangot. Az
  előadók megszokták ezt a hangzást,  általában  ragaszkodnak  is
  felszerelésük használatához, de hát ezeket a készülékeket elsősorban
  színpadi célokra építették, amúgy is erősen megviseli őket a folytonos
  szállítás, és ezért a minőségük nem áll minden kritikán felül. A
  tehetősebb stúdiók maguk is beszereznek hangszererősítőket, akár
  2-3-félét is.
    Az erősítők rendszerint csak "kihajtva" szólnak megfelelően, ezért
  a hangszórókat (különösen a kisebb stúdiókban) körültekintően kell
  elhelyezni, és érzéketlen mikrofontípusokat  kell  használni.  A
  mikrofonok elhelyezésekor tekintettel kell  lenni  a  hangszórók
  sugárzásának térbeli egyenetlenségeire és a közeli (elsősorban a
  padlóról jövő) reflexiókra - ez némi kísérletezéssel jár.
    Kissé leegyszerűsítve a dolgokat, ebben a fejezetben szólok az
  elektromechanikus  hangszerekről.  Az  első  igazán  sikeres
  elektromechanikus hangszer a ma is használatos Hammond-orgona volt.
  Ebben mágnesezhető anyagú tárcsák forognak a pick-upok előtt, és az
  így képződő elektromos jelet szólaltatják meg a hangszórón keresztül.
  Sok típusa ismeretes, a nagyobb méretűeknek az orgonához hasonló
  játékasztala, tasztatúrája és lábpedálsora van.
    A  Hammond-orgonák  nyomán  terjedt  el  egy  különleges
  hangszerhangszóró-típus, a Leslie-kabinet. Ennek az a lényege, hogy a
  magassugárzót, pontosabban annak tölcsérét egy függőleges tengely
  körül  forgatják.  E  forgás  nyomán  hullámzó,  periodikusan
  elfátyolosodó-kitisztuló hangzás keletkezik.  A  Leslie-hangszórót
  bármilyen elektromos erősítésű hangszerhez használhatjuk,  és  a
  mikrofonozás variálásával érdekes hanghatásokat állíthatunk elő. Az
  utóbbi időben az elektronikus effektkészülékek a színpadról végképp
  kiszorították ezeket a hangszórókat; ma már a stúdiókban is egyre
  ritkábbak.
    A másik elterjedt, sokszor hallható elektromechanikus hangszer a
  Fender-zongora. Rövid, különlegesen felfüggesztett  és  speciális
  anyagból készült húrjait a zongoráéhoz  hasonló  klaviatúra  és
  kalapácsrendszer hozza rezgésbe. A húrok rövidsége és vastagsága miatt
  a hangszer akusztikusan alig ad hangot; csak erősítéssel használható.


  Elektronikus hangszerek

  

    A tisztán elektromos vagy inkább elektronikus elven  működő
  hangszereket összefoglaló néven szintetizátoroknak nevezik. Régebben a
  klasszikus hangfrekvenciás oszcillátorokból, jelformáló és modulátor
  áramkörökből épültek, de ma már egyre több a jeleket digitálisan
  generáló-módosító-tároló készülék. A szintetizátorok két-három oktávos
  zongoraszerű klaviatúrával szólaltathatók meg, és négy-hat oktáv
  terjedelemben adnak hangot. A modern típusok mindegyike polifonikus. A
  klaviatúrák szerkezete újabban nemcsak kapcsolókat, hanem bonyolultabb
  sebesség- vagy megütéserősség-érzékelőket is tartalmaz, és így a
  billentéssel artikulálni lehet a hangjukat. Szintetizátorokat sokan és
  sokfélét gyártanak: egyszerűbbeket és rendkívül  igényeseket.  A
  személyi számítógépek fejlődése és árcsökkenése nyomán az ezekre épülő
  szintetizátor-komputerek ma már kezelhető méretűek, és nem drágábbak,
  mint egy közepes minőségű zongora. Mindent tudnak, ami néhány éve még
  csak a zenészek fantáziájában létezett. Hátrányuk, hogy kezelésük,
  illetve programozásuk némi szakértelmet és időt igényel. Egyébként az
  egyszerűbb céltípusok is megfelelnek, akár a stúdióhasználatban is. A
  szintetizátorok a könnyűzenei arrangement-okban mindenféle szerepkört
  betölthetnek;  basszusszólamot,  ritmus-akkordszólamot,  háttér-,
  díszítő- és dallamszólamot egyaránt megszólaltathatnak.
    Gyártanak különleges szintetizátorokat is, ilyenek például a
  vonósháttereket  imitáló,  strings  nevű  szintetizátorok,  a
  dobszintetizátorok stb.

  

    A sequencer-ek egy (konstrukciójuktól függően hosszabb  vagy
  rövidebb) zenei részlet ismételgetésére képesek. A  bonyolultabb
  szintetizátorok, a szintetizátor-komputerek és a dobszintetizátorok
  mindig tartalmaznak sequencereket (ezekre  külső  jelforrást  is
  bocsáthatunk). A szintetizátorok nagy részét ellátják valamilyen
  trigger-, újabban órajel- vagy time-code-bemenettel, hogy a különféle
  funkciókat (generálás, repetálás,  megszólalás  stb.)  szinkronba
  lehessen hozni más készülékekkel, hangszerekkel vagy magával  a
  szalaggal. Megemlítem még a vokóder nevű készüléket, mely egyetlen
  szólamból (akár énekből is) polifonikus, kórusszerű hangzást és ehhez
  kapcsolódva különféle zenei és elektroakusztikai effekteket állít elő.
  (A vokóderről bővebben írtunk 9. kiadásunkban, a 30-32. oldalon. A
  szerk.)
    Az elektronikus hangszerek hangját viszonylag könnyű felvenni:
  kimenetük közvetlenül csatlakozik a felvevőasztalhoz, így legfeljebb a
  szint- és impedanciaillesztés okozhat gondot.


  A felvétel menete

    Tekintettel   a   könnyűzene   műfajainak   sokféleségére,
  hangszereléseinek változatosságára, az egyes szólamokat igen sokféle
  sorrendben, különféle beosztás szerint lehet szalagra venni.  A
  beosztásnak tulajdonképpen a hangszerelésen kellene alapulnia, de az
  gyakran csak az előadásokon vagy éppenséggel a stúdióban alakul ki.
  Sok műfajban használatos az a beosztási  pattern,  amit  alább
  ismertetek. (Néhány más műfaj sajátosságaira még visszatérek.) Először
  a dobot, a basszust, esetleg még egy ritmikus-akkordikus szólamot,
  vagy egy ideiglenes dallamszólamot, zsargonban: az alapot veszik fel.
  Ezután az elképzelt hangszerelés zenei,  előadhatósági  logikája
  szerinti  rájátszásokkal  veszik  fel  a  további  hangszereket,
  hangszercsoportokat, szólistákat. Általában utoljára  maradnak  a
  background és  díszítő  funkciójú  szólamok.  Ha  rutinszerű  a
  hangszerelés, akkor természetesen némely zenén kívüli, gyakorlati
  szempont is (például a közreműködők időegyeztetése) befolyásolhatja a
  sorrendet.
    A részfelvételeket nyilván az  elképzelt  teljes  hangzáskép
  részeként kellene elbírálni. Ezt azonban - hacsak a szólam szerepe nem
  evidens - csak akkor tehetnénk meg, ha előzetesen meghallgathatnánk az
  összhangzást - vagy volna partitúra! A gyakorlatban azonban többnyire
  nincs, és ezért (a szerzők, a hangszerelők megjegyzéseit figyelembe
  véve) úgy kell elkészíteni a részfelvételeket, hogy a keverésnél minél
  szabadabban kezelhessük az adott szólamot, sávot, sávpárt zenei és
  keveréstechnikai, elektroakusztikai értelemben egyaránt.
    A  könnyűzenei  felvételeknél  és  ezek  keverésekor  sokkal
  szélsőségesebb szűrést és hangszínszabályzást alkalmaznak, mint a
  klasszikuszenei felvételeknél, bár itt is érvényes az az alapszabály,
  miszerint a nem kielégítő hangzást  elsősorban  a  mikrofonozás
  felülvizsgálatával kell korrigálni. Hangszínszabályozás előtt még azt
  is mérlegelni kell, hogy a szabályozásból mennyit iktassunk be
  felvételkor, és mennyit hagyjunk a keverésre. Mint említettem, az
  asztalokban átkapcsolható hangszínszabályozás van,  elvben  tehát
  megtehetnénk, hogy a jelet teljesen szabályzatlanul rögzítjük, és a
  monitorágban keverjük ki bárki számára a neki tetsző hangszínt.
  Keveréskor azonban a jel esetleg már nem korrigálható kellőképpen a
  felvételi zaj és a torzítás szabta korlátok miatt.

  

    A komolyzenei felvételekről írt cikkemben szó esett bizonyos
  káros, és  ezért  kifejezetten  kerülendő  hatásokról  (phasing,
  "comb-filter"). A könnyűzenében ezeket sokszor szándékosan idézik elő,
  mert akusztikailag "másak", és sokszor érdekesebb a hatásuk, mint ha
  elektronikusan hoznának létre hasonló effektusokat. Természetesen, ha
  nem szándékozunk élni ezekkel a hatásokkal, akkor a könnyűzenei
  felvétel során is kerülnünk kell őket. Igaz, a mikrofonállások
  közelsége miatt véletlenszerűen csak ritkán jelentkeznek.
    Mint röviden már szó esett róla, az in-line felépítésű asztalok
  felvételkor három, egymástól független szintkeverést is lehetővé
  tesznek. Erre szükség is van. Ökölszabály, hogy a soksávos gép sávjait
  csaknem 100%-ig ki kell vezérelni. Az így adódó arányok nyilvánvalóan
  eltérnek majd a természetes zenei arányoktól - azokat majd a monitor
  ágban alakítják ki. A monitorhangkép viszont nem minden esetben
  elégíti ki a zenészek igényeit; számukra - a "cue"-ra - külön ki kell
  keverni a megfelelő arányokat. A zenészek az egyidejű felvételek során
  is  fejhallgatóval  dolgoznak.  Térbeli  helyüket  ugyanis  az
  áthallások-időkésések beállításakor jelölik ki, így általában túl
  messzire kerülnek egymástól, semhogy ritmikailag pontos maradhatna az
  összjátékuk. A modern keverőasztalok 4-6 cue-bus-szal (gyűjtősín,
  kimenet) rendelkeznek, a zenészek a közelükben levő kis keverőkön
  maguk is állíthatnak a fejhallgatóikban hallható hangszerarányokon.
  Már a felvételeknél előállítják, és bekeverik a cue-ba azokat a
  színeket, effekteket, melyek az előadó(k) frazeálását, ritmizálását
  vagy akár csak a közérzetét is befolyásolhatják. A felvételnél
  használt effekteket általában külön sávokon rögzítik (vagy sávpáron -
  az effektek többsége sztereóban hatásos!), így  keveréskor  még
  változtatni lehet az arányokon, vagy akár ki lehet cserélni az
  effektet egy-egy kidolgozottabb változatra.

  

  Elektronikus segédberendezések


    A könnyűzenei felvételek "kreált", "mesterséges" hangzását jórészt
  az elektronikus segédberendezésekkel állítják elő. Ezek nem képezik a
  felvételi rendszer részét, fizikailag is külön rack-ban, szekrényekben
  helyezik el őket.  A  stúdiók  hagyományaiknak,  ízlésüknek  és
  pénztárcájuknak megfelelően választanak a legkülönfélébb színvonalú,
  hangzású és árú készülékekből. A segédberendezések egy erre a célra
  kialakított dugaszmezőben csatlakoztathatók a keverőasztalhoz,  a
  célnak megfelelő kombinációkban. Alább a segédberendezések funkcióit,
  nem pedig magukat a berendezéseket csoportosítom és ismertetem; a
  gyakorlatban egy berendezés több funkciót, több szolgáltatást egyesít.
  E funkciók a következők: dinamikamódosítás, visszhang és térképzés,
  frekvenciafüggő szűrés, a hangmagasság és az időalap manipulálása,
  effektek, különleges célfeladatok.
    A dinamika módosítására a kompresszorok, limiterek, expanderek és
  kapuzó készülékek szolgálnak. A különféle karakterek kombinálhatók,
  így olyan dinamikai effektusokhoz juthatunk, amelyek egymás után
  kétszer-háromszor is jelleget váltanak. A működési és szabályzási
  időállandók (belépési idő, attack time, éledési idő, relaese time), a
  szabályzójel szintérzékelésének jellege és bizonyos frekvenciafüggési
  karakter: ezek a kompresszorok fő paraméterei. Ha túl rövid időket
  állítunk be, a készülék torzít. Ha túl hosszúakat, akkor hatását
  veszti az effektus, sőt, nemkívánatos kísérőjelenségek lépnek fel. A
  hangzásnak a dinamikamódosítás után sem szabad zeneietlennek vagy
  természetellenesnek lennie - hacsak nem kifejezetten ez a szóban forgó
  effekt célja. Az általános célú készülékeken szabályozni lehet a
  működési időt, hogy minden műsoranyaghoz megtalálhassuk a kellő
  intervallumot.
    A dinamikát a következő  szándékok  szerint  módosítják:  a
  hangerőérzet növelése (komprimálás, limitálás); két vagy több szólam
  vagy hangszer arányának stabilizálása; a zenei accentusok erősítése
  (pl. ritmizálás) vagy gyengítése; az áthallások, kísérőzajok hatásának
  csökkentése; a térérzet, a hangszer saját kicsengésének módosítása (a
  komprimálás általában növeli a térérzetet, nyújtja a hangot, az
  expandálás éppen ellenkezőleg); különleges trükkcélok (pl. "visszafelé
  szól" stb. stb.).
    Összetett hanganyag  (például  egy  készrekevert  könnyűzenei
  felvétel) dinamikájába ritkán lehet beleavatkozni megalkuvások nélkül,
  de az egyedi hangszerhangokhoz, azonos karakterű együttesekhez a
  jóminőségű  dinamikaszabályzás  kitűnően   használható,   sőt,
  nélkülözhetetlen eszköz.
    A visszhangosító és térképző (a térképzethez kapcsolódó, effektet
  adó) készülékek a természetes akusztikai  terek  reflexióit  és
  lecsengését imitálják.  Ma  is  használatosak  olyan  mechanikus
  visszhanggépek, amelyeknek működése lemezek vagy rugók gerjesztésén
  alapul. Különleges és sokak által ma is előnyben részesített térképző
  az úgynevezett élő visszhangtér (live echo chamber), ez egy erős
  visszaverő felületekkel épített 50-100 köbméteres helyiség, amelyet
  hangszórókkal gerjesztenek, majd a behelyezett mikrofonokról zengő
  hangot  kapnak  vissza.  Az  újabb  konstrukciójú  elektronikus
  visszhangkészülékek digitális jeltárolással és vezérelt kiolvasással
  működnek - érdekes, hogy a jellegzetes lemez-hangot a  tisztán
  elektronikus készülékekbe is beépítik.
    Az időkésleltető készülékek (TD, time delay) lecsengést nem, vagy
  csak másodfunkcióként állítanak elő - inkább csak a visszaverődéseket
  imitálják. Az időalap modulációja révén ezek is sokféle effektusra
  képesek. Legtöbbjük digitális elven épül. Néhány jól sikerült analóg
  jeltárolással működő készülék trükkberendezésként máig is a piacon
  maradt, de a klasszikus, szalagos-szalaghurkos időkésleltetők már csak
  a technikai múzeumokban láthatók.
    Frekvenciafüggő    szűrőt    (pongyola    kifejezéssel:
  hangszínszabályozót), mint  ez  a  hifi-technikából  is  ismert,
  többféleképpen is lehet építeni. A stúdiótechnikában ma majdnem
  kizárólag csak aktív szűrőket használnak. Miután minden asztal minden
  csatornája már eleve tartalmaz valamiféle (jobb vagy  rosszabb)
  szűréskombinációt, a külső szűrők inkább csak különleges célokat
  szolgálnak. Leginkább használatosak a teljes átviteli sávot 1/3-1/6
  oktáv osztással átfogó szűrősorok. A parametrikus szűrőkben a szűrés
  meredeksége (a szűrő Q-ja) is változtatható. A szűrőket igen sokféle
  céllal  használhatják:  szélsőséges  vagy   igen   szelektív
  hangszínszabályzásra, a zavaró  zajok,  áthallások  hanghatásának
  csökkentésére, effektek előállítására, más készülékekkel kombinálva
  stb.
    A digitális jelmanipulálás lehetővé teszi, hogy a tárolókból a
  jelkiolvasás sebességét változtatva a hangot feljebb vagy lejjebb
  toljuk a frekvenciaskálán. Ezen az elven működnek a "harmoniser"-ek.
  Felfelé és lefelé is általában legfeljebb egy-egy oktávval tolhatják
  odébb a hangképet, de ha kényesek vagyunk bizonyos kísérőjelenségekre,
  ritkán léphetünk nagyobbat egy tercnél. A harmoniser kismértékű
  hangolási vagy intonációs hibák korrigálására is használható, de ennél
  fontosabb az effekt-teremtő funkciója.
    A kifejezetten effektcélú készülékek általában a fentebb leírt
  hatásokat kombinálják. Igen változatos szolgáltatásokkal gyártják
  őket, és a minőségük is éppen ennyire változatos. A legfontosabb
  effektek a már többször emlegetett phasing, a comb-filter hatások
  variációi, a különféle modulációk (pl. vibrato-szerű hatások), a
  repetíciók stb. stb.
    Az effekt-készülékek közé sorolhatók az úgynevezett pan-effekt
  elektronikák is. Ezek a hangkép valamely összetevőjét mozdítják el a
  sztereókép  szélességében,  beállítható,  esetleg  vezérelhető
  sebességgel, tempóval, karakterrel.
    A különleges célfeladatok között a zajcsökkentés a legfontosabb. A
  soksávos  analóg  gépek  igen  nehezen  használhatók  valamiféle
  zajcsökkentő nélkül, mert keveréskor a sávok zaja összegződik. A
  legelterjedtebb zajcsökkentő a Dolby (a stúdiókban az A-változata
  használatos). Mindennemű zajcsökkentés a felvétel előtti komprimálás
  és a lejátszás előtti - inverz karakterű - expandálás elvén alapul. Az
  elv egyszerű, kivitele azonban meglehetősen bonyolult, ha el akarjuk
  kerülni a dinamikamódosítás nemkívánatos kísérőjelenségeit. Nem éppen
  egyszerű beállítani a nemzetközi szinten is csereszabatos működési
  karakterisztikákat sem. A jól beállított Dolby zajcsökkentő negatív
  hatása általában csekély, csak összehasonlításkor észlelhető. Ennek
  ellenére, mint bármi ezen a meglehetősen szubjektív területen, a
  zajcsökkentés kérdése is hívőket és ellenzőket toborzott. Vannak, akik
  a Dolbyra esküsznek, vannak akik másféle rendszerekre (pl. dbx), és
  vannak, akik esküdt ellenségei bármiféle zajcsökkentésnek - inkább
  magasabb szalagsebességet használnak...ami egyébként szintén okozhat
  hangzásbeli (és gazdasági) problémákat. Szerény véleményem szerint ezt
  is esetenként kellene mérlegelni. Bizonyos  hangszerkaraktereknél
  (basszus, lábdob stb.) a zajcsökkentőt indokolt lehet elhagyni.

  

    A De-Ess készülékek limiter-szűrő kombinációk, melyekkel  az
  énekesek sziszegő hangjai és más, a lakkvágást megnehezítő vagy
  kellemetlen  hatású  magasfrekvenciás  összetevők  az  anyagból
  eltávolíthatók vagy  legalábbis  redukálhatók.  (Az  "sz-limiter"
  hatásáról lásd Jóvágású hanglemezek című cikkünket, HFM 18. A szerk.)
    Különleges, összetett anyag manipulálására való készülékek a
  harmonikus generátorok  és  az  úgynevezett  exiterek.  Ezek  a
  torzító-fázismanipuláló-kompresszor   kombinációk   a   hangkép
  fényesítésére-tisztítására szolgálnak. Állítólag bizonyos anyagokhoz
  jól használhatók. Miután a hazai stúdiókban nincsen ilyen készülék,
  személyes megjegyzésem csupán annyi, hogy nem nagyon hiszek az
  összetett anyagok kozmetikázásában.


  Stúdiótermek


    A jórészt mesterséges eszközökkel formált könnyűzenei hangkép és
  hangzás - első közelítésben - kisebb akusztikai követelményeket
  támaszt a stúdiókkal szemben, mint a klasszikus felvételek. Egyes
  műfajokban jó felvételeket lehet készíteni akkora stúdióban is, mint
  amekkora egy nagyobbacska szoba. Mégis, a szélesebb műfaji skálán
  mozgó, igényesebb stúdiók felvételi tere legalább 800-1500 köbméteres,
  és biztosra vehetjük, hogy az akusztikáját gondosan megtervezték. Az
  agyoncsillapított stúdióakusztika létjogosultságát mindig is vitatták,
  ma pedig már teljesen elavultnak tekintik. A nagyobb tereket úgy
  tervezik meg, hogy két térfele legyen: egy "élőbb", zengőbb, és egy
  csillapítottabb, szárazabb fele. Ennek folytán, valamint a különféle
  mozgatható, felfüggesztett vagy kerekeken gördülő akusztikai takarások
  (paravánok)  használatával  sokféle  felvétel  követelményeihez
  alkalmazkodhatnak.
    A szélsőségesen eltérő dinamikai szintű hangszereket együttesen
  csak többteres stúdiókban lehet felvenni. Majd' minden könnyűzenei
  stúdióban van legalább egy, a főtérrel lehetőleg vizuális kapcsolatban
  levő, de akusztikailag elkülönített melléktér.  Ha  elég  nagy,
  dobegyüttest vagy zongorát is elhelyezhetnek benne; ha kicsi, akkor
  akusztikus gitár, ének stb. egyidejű felvételére használhatják.
    Nagylétszámú együttesek (big-band, background vonósok  stb.),
  felvételéhez nagyobb stúdiótér szükséges, lehetőség szerint hasonló
  akusztikájú, mint a klasszikuszenei felvételekhez.
    Ha valamely országban sok a stúdió (például és elsősorban az
  Egyesült Államokat említem), egyáltalán nem  szükségszerű,  hogy
  valamely lemezfelvételnek minden szakaszát ugyanabban a stúdióban
  készítsék el. Minden egyes hangszercsoporthoz megkeresik az ideális
  hangzásúnak vélt helyszínt, a soksávos anyagot magukkal viszik egyik
  helyről a másikra, a keverést egy harmadik (sokadik) stúdióban ejtik
  meg - és esetleg megint egy más cégnél végeztetik a lakkvágást.
    Néhány mondattal hadd emlékezzem meg a stúdiómunkát is erősen
  befolyásoló színpadi hangtechnikáról. Ez ma már állandó vagy alkalmi
  helyszínen, zárt vagy szabadtéren - annyira magas színvonalú, hogy a
  hangzási élmény semmiben sem marad el az  otthoni,  jóminőségű
  lemezhallgatás mögött. A keverőasztalok, trükk- és effekteszközök a
  világhírű együttesek előadásain stúdiószínvonalúak, de átlagban is
  kitűnő minőségűek. Az ilyen színpadi rendszerekbe gyakran integrálnak
  egy mobil stúdiót, azaz egy kamionba, nagyobb buszba szerelt komplett
  stúdió-kontrollszobát, amely el van látva az előzőekben felsorolt
  összes berendezéssel. Sok világhírű együttes készít úgy felvételt,
  hogy előadásait a saját (vagy bérelt) mobil stúdiójában rögzíti, majd
  az így felvett anyagot később válogatja, javítja, díszíti és keveri.


  Műfaji kérdések


    Az eddigiekben ismertetett módszerek leginkább a jazzrock, a rock
  és rokonműfajaik felvételéhez használatosak. De ezekkel az eszközökkel
  és a hozzájuk kötődő módszerek variációival igen sok - és nem csak
  "könnyűzenei" - műfajt megközelíthetünk.
    Mint előző cikkemben megemlítettem, a klasszikuszenei felvételek
  alkalmával is szerephez juthat az egyidejű soksávos módszer. Méginkább
  igaz ez a kortárs komolyzenére - az elektronikus zenének pedig
  úgyszólván nélkülözhetetlen alkotói eszköze a soksávos technika.
    A dzsessz műfaj széles skáláját (a kisegyüttesektől a szimfonikus
  dzsesszig) e műfaj természetéhez alkalmazkodva általában egyidejű
  soksávos felvételeken rögzítik. Határterületi műfajok esetében az
  anyag zenei struktúrája és sokszor az előadói apparátus milyensége
  dönti el, hogy a hangszerelés összetevőit mi módon bontják egyidejű és
  rájátszásos részfelvételekre. Bizonyos műfajokban az ének és a kíséret
  úgy épül egymásra, hogy csak egyidejűleg lehet felvenni őket: sanzon,
  song, soul, blues stb.
    (Természetesen a mikrofonozásnak és a stúdióakusztikának is vannak
  műfaji vonzatai, de azok már eddig is szóba kerültek.)


  A keverés

    Keverésen (mix, mixing) a soksávos gép(ek) sávjain rögzített
  részfelvételek zenei, hangzásesztétikai és technikai egyesítését,
  összedolgozását értjük. A könnyűzenében döntő szerepe van a keverésnek
  a  végső  hangkép,  a  hangzás,  a  "hangszínpad"  (soundstage)
  kialakításában de a hangszerelés és a sávfelvételek  színvonala
  meghatározza a lehetőségeket.
    A keverés fő eszköze a keverőasztal, de fontos szerepet játszanak
  a stúdió segédberendezései, esetenként a zenei trükköket előidéző
  szintetizátorok, vokóderek, sequencerek.
    A keverés - manuálisan - a hangmérnök feladata, de rajta és a
  zenei rendezőn kívül általában jelen vannak a szerzők, a hangszerelők
  és a tekintélyesebb előadók is.
    Az olvasó nyilván megérti, mekkora feladat az általában 3-6 perces
  számokon belül pontosan memorizálni mondjuk 24 sáv zenei anyagának a
  szintjeit, hangszíneit, a segédberendezések szabályzóállását - még
  akkor is, ha a részfelvételek jól sikerültek, és (szerencsés esetben)
  10-12 sáv csak egyszeri, statikus beállítást igényel. Egy-egy számot,
  annak sávrészleteit 20-40-szer játsszák le egymás után, míg az összes
  tennivalók rendeződnek, míg a hangkép részleteiben és összességében
  kialakul, míg a hangmérnök zenei helyekhez rögzíti és megtanulja
  tennivalóit. Néhány éve még minden ciklusban,  a  próbákon  és
  felvételeken minden egyes tennivalót pontosan meg kellett ismételni,
  és elég volt egyetlen tévedés, hogy a keverés használhatatlan legyen.
  Változtatott ezen a helyzeten a  keverőasztalok  automatizálása.
  Természetesen korábban is kialakultak  olyan  módszerek,  melyek
  könnyítették a keverést, például: részkeveréseket készítettek, a
  jelenlevők manuálisan is segítettek a hangmérnöknek; a  régebbi
  asztalokon is lehetett - bizonyos kompromisszumokkal csoportokat
  képezni (csoport: egy főszabályzóra vagy főszabályzó párra összefogott
  több csatorna), a sikerült részleteket montírozták stb. stb. Mindezek
  ellenére 16-nál több  sáv  manuális  keverése  hosszadalmas  és
  megfeszített koncentrációt igénylő munka, és sokszor elvonja  a
  figyelmet a lényegesebb dolgokról. A 24, 32 és ennél több sávos
  módszerek elterjedéséhez az automatikák kifejlesztése is kellett.
    Az automatizálás lényegében azt jelenti, hogy az egyszer elvégzett
  szabályzást és kapcsolásokat  az  automatika  bármikor  pontosan
  reprodukálja: A keverőasztalok automatizálásának az eleme ma (a
  kapcsolófélvezetőkön kívül) a feszültségvezérelt erősítő (VCA, voltage
  controlled amplifier), melyet az elmúlt két-három  évben  olyan
  minőségűre fejlesztettek, hogy stúdiószintű áramkörökbe is beépíthető.
  A keverőasztalokon a szintszabályzást és a csatornák ki-be kapcsolását
  (mute) szintén automatizálták. Az automatika is időkóddal dolgozik,
  annak alapján "tudja", hogy a folyamat éppen hol tart. Az adatokat a
  kezdeti rendszerekben a soksávos gép fölösleges sávjain, ma  a
  számítástechnikából ismert floppy-disc-eken rögzítik. Az automatika
  egy központi számítógépre épül, ennek alapprogramja felöleli  a
  felvételkészítés teljes folyamatát (típusonként változó  szinten,
  logikával és sikerrel.) A jó automatika és annak alapprogramja a
  felvétel és a keverés zenei felfogására épül - kevésbé sikeresek a
  technikai vagy programozói szemlélettel kialakított rendszerek.
    Az automatika a számok elejét, végét, nemkülönben a számokon belül
  kijelölt tetszőleges szakaszokat is memorizálja. Ennek alapján a
  felvevőgép futtatásával, a listázással,  a  be-  és  kiváltások
  programozhatóságával stb. stb. könnyíti a munkát. Főszerephez jut a
  keverés során, amennyiben felmenti a  hangmérnököt  a  manuális
  tennivalók állandó ismételgetésétől, hogy a felvételkészítők a zenei
  feladatokra, a hangképre  tudjanak  koncentrálni.  Sőt,  a  nem
  automatizált funkciókat is vissza lehet vezetni az automatizáltakra,
  ha (erre számítva) bőséges csatornaszámról gondoskodnak. Például a
  hangszínszabályzási beavatkozás is automatizálható  két  csatorna
  párhuzamosításával és a beavatkozás helyén "mute" átkapcsolással.
    Úgy érzem, az olvasó most már képet alkothat magának arról, hogyan
  és mivel készülnek a könnyűzenei felvételek. A keverés terméke (a
  sztereó mesterszalag) ellenőrzés után már a lakkvágó-szobába kerül.
  Felmerülhet a kérdés: valóban szükségesek-e a sikerhez ezek  a
  meglehetősen drága és bonyolult eszközök.
    A kérdésre azt is válaszolhatnám, hogy nem. Visszautalva a
  felvételek szellemi hátterével foglalkozó korábbi cikkemre, melynek
  tartalma a könnyűzenei felvételekre is érvényes: az eszközök (legyen
  szó bármely csillogó-villogó, digitális és komputerizált rendszerről)
  a könnyűzenei felvételeknél is csak  eszközök.  Számos,  később
  világsikert aratott felvétel került ki már a szerényebb felszereltségű
  stúdiókból - ugyanakkor vadonatúj, hipermodern stúdióvállalkozások
  csődbejutottak, mert képtelenek voltak megfelelő színvonalon dolgozni.
  A felvételkészítés - különösen a könnyűzenében és a nyugati államokban
  - üzlet is; a sok csodaszerkezet, a csillogás-villogás vonzza a
  kliensek szemét, a divatos  szerkentyűk  beszerzése  (használati
  értéküktől függetlenül) szinte kötelező. Ugyanakkor tagadhatatlan,
  hogy az elmúlt öt év technikai fejlődése jelentős minőségjavulást
  hozott több felvételi részterületen, és a modern elektronikák közül
  igen sok valóban újszerű szolgáltatásokat nyújt, vagy jelentősen
  gyorsítja a munkát.
    Maga a rendszer egyébként nem is olyan bonyolult. Nagyságrendekkel
  bonyolultabb   elektronikák   működnek   a   számítás-   és
  szabályzás-technikában és  másutt.  Talán  éppen  e  szerkezetek
  ismertetésével győzhetem meg a kétkedő természetű olvasót arról hogy
  nem a szerkezetek képezik a dolgok lényegét.
    A könnyűzenében a siker a jó számon, a jó hangszerelésen, a jó
  előadókon múlik. Mindezt kozmetikázhatja (vagy elronthatja) ugyan a
  felvételi munka, de rossz szerző gyenge számából csupán felvételi
  eszközökkel nem lehet sikerszámot kreálni. A felvételkészítők ki
  vannak szolgáltatva a zenei anyag minőségének, és azon - ha egyáltalán
  képesek erre - nem a felvételi eszközökkel tudnak javítani, hanem
  zenei jellegű beavatkozásokkal, tanácsokkal, javítgatásokkal. Ezért
  aztán a gyenge zenei anyag felvétele több erőfeszítést és munkát
  igényel, mint a szakmailag jól előkészített és várhatóan sikeres
  számoké.
    Nincs sok értelme az olyasféle összehasonlítgatásnak, hogy vajon a
  komolyzenei vagy könnyűzenei, s ezeken a kategóriákon belül is ehhez
  vagy ahhoz a műfajhoz tartozó felvételek-e a nehezebbek-könnyebbek,
  értékesebbek, bonyolultabbak. Azt, hogy a felvételkészítők közül ki
  milyen területen dolgozik, egyéni affinitása, indíttatása, de sok
  esetben egyszerűen csak a munkalehetőség kényszere dönti el. Minden
  műfajban a zenei szemléletmód a legfontosabb, habár a különféle
  felvételek más- és másféle zeneszakmai ismereteket, érzékenységet és
  stílusismeretet kívánnak. Ez természetes, hiszen minden műfajnak más
  és más a közlési célja, a színvonala, az előadási tradíciója.
    Az úgynevezett könnyűzene  jobban  támaszkodik  a  felvételi
  technikára, és így inkább ki van szolgáltatva neki, mint a klasszikus
  műfajok. Felvételi, hangzásalakítási szabadságunk  itt  általában
  magasabb, de a hangzó struktúrák primerebbek,  egyszerűbbek.  A
  nagyobbfokú kölcsönös kiszolgáltatottság következményeképpen az emberi
  kapcsolatok is  bonyolultabbakká  válnak:  alkalmazkodóképességet,
  beleérzést, türelmet kívánnak a felvételkészítőktől. Tudom, hogy ezek
  igencsak általános, elsődleges megállapítások és inkább éreztetnek,
  mintsem közölnek valamit ezekről a dolgokról - mely dolgok legalábbis
  egyenlő fontosságúak a stúdió felszerelésének milyenségével...
    Az ideális persze az volna, ha lemezhallgatás közben el lehetne
  feledkezni az egész felvételi procedúráról (és vele együtt ezekről a
  cikkekről is). De amíg ez a boldog állapot bekövetkezik, addig a
  felvételkészítőknek, a High Fidelitynek és a zenehallgatóknak is
  hosszú utat kell megtenniük.

                               Peller Károly