UltraRövid Hangversenynaptár
    Még zongorista tanulóéveimnek volt a szenzációja - úgy a 60-as
  évek elején -, hogy hazai kiadásban is napvilágot látott a 14
  esztendős Liszt Ferenc első opusza, a Tizenkét etűd. E briliáns kis
  tanulmányok  harmóniai  leleményükkel,  sziporkázó  ötleteikkel,
  változatos karaktereikkel alaposan eltértek  a  kor  mestereinek
  (Clementi, Czerny) oly divatos, szériában  gyártott,  didaktikus
  etűdsorozataitól. Bár e zenei miniatűrök - érthető okból - sohasem
  váltak hangversenydarabokká, a felnőtt Liszt belőlük formálta meg 12
  nagyszabású transzcendens etűdjét. Mostani hangverseny-közvetítési
  terveinkre pillantva örömmel fedeztem fel, hogy a Rádió a Liszt-ciklus
  alkalmával Lux Erika tolmácsolásában (január 3.) hangversenypódiumra
  emeli és a nagyközönséggel is megismerteti e különös zongoradarabokat.
  A Rádió Márványterméből kéthetenként jelentkező hangversenysorozat a
  korai ciklus, illetve a transzcendens etűdök (május 23., Jandó Jenő)
  keretíve között számos különlegességet kínál. Talán kevéssé ismert,
  hogy Liszt a zongorán és orgonán kívül szívesen  használta  a
  harmóniumot is (január 17., Kocsis Zoltán), vagy  hogy  Wagner
  Tannhäuserének négy részletét is zongorára ültette (március 14.,
  Hegedűs Endre).... Egyre több ígéretes hangversenynek ad otthont a
  Budapesti  Kongresszusi  Központ;  hallgatóinknak  érdemes  lesz
  odafigyelniük (már csak az akusztika elbírálása végett is - a szerk.)
  onnan sugárzott élő koncertjeinkre. Hadd hívjam fel figyelmüket rá,
  hogy Doráti Antal újból hazalátogat: március 20-án (a  Tavaszi
  Fesztivál alkalmával) a  Rádiózenekar  és  énekkar  élén  Liszt
  Dante-szimfóniáját,  valamint  felesége,  Ilse  von  Alpenheim
  közreműködésével  saját  zongoraversenyét  vezényli  a  Budapesti
  Kongresszusi Központban. Végül (bár ez az esemény aligha kíván
  ajánlást) különös várakozással tekinthetünk a január 14-i Bach h-moll
  mise elé, abban a reményben, hogy a Zeneakadémia ilyenkor oly szűk
  falai a rádióközvetítés révén valóban óriásivá nőhetnek.

                              SZIRÁNYI JÁNOS
                              (Magyar Rádió)


    Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a négy hónapra előrejelzett
  műsor - ez érthető! - alkalomadtán megváltozhat!