Hanglemezív  A Capella Savaria új felvételeiről


    Barokk karácsony (A. Scarlatti, Trelli,
    Bernhard, Werner, Esterházy és Lalande művei)

    Zádori Mária és Lay Éva - ének
    Capella Savaria,
    művészeti vezető Németh Pál
    SLPD 12561

  

    J. S. Bach: Kantáták (56. kantáta, 82. kantáta)

    Polgár László - ének
    Capella Savaria,
    vezényel Németh Pál
    SLPD 12650

  

    Händel: Duettek és kantáták

    Zádori Mária - szoprán; Paul Esswood - kontratenor
    Falvay Cseperke, gordonka, Ella Péter, csembaló, Németh Pál fuvola
    SLPD 12564-65

  

    Két évvel ezelőtt írtam először a Capella Savaria együttesről:
  akkoriban jelent meg első hanglemezfelvétele, két Bach  kantáta
  előadása.  Habár  sok  mindent  bíráltam,  fontosnak  tartottam
  hangsúlyozni, hogy kevés hasonlóan reményteljes vállalkozást látok a
  mai magyar zenei életben. Az együttes immár öt esztendős múltra
  tekinthet vissza, néhány új lemeze is megjelent.
    A vállalkozás tehát életképesnek bizonyult. Ez az együttes fel
  tudta mérni az effajta zenélés iránti keresletet, és meglehetősen
  magas színvonalon játssza azt a szerepet,  amit  elvállalt.  A
  lemezprodukciók szempontjából ez egy kissé veszélyes: enyhén alkalmi
  jellegűek. Írjuk ezt annak a számlájára, hogy ha a Hungaroton ma
  barokk zenei felvételt akar készíteni autentikus hangszereken, nem
  számíthat másra, mint a szombathelyi együttesre. Így ha karácsonyi
  zenére van szükség, akkor annak ad hoc műsorát kell megtanulniok; ha
  Bach évforduló van, akkor Bach-kantáták kíséretét ellátniok.  A
  harmadik lemez (Vivaldi-hegedűversenyek) feltehetőleg annak köszönheti
  létrejöttét, hogy a Capella Savaria tagjai intenzív stúdiumokat
  folytattak e szakterület egyik világhírű képviselőjével... Ez a fajta
  lemezkészítés annyiban kockázatos, hogy esetleg nem vág egybe azzal a
  repertoár-alakító munkával, amelyre a Capella Savariának égetően
  szüksége van. Előáll az a furcsa helyzet, hogy a  kritikusnak
  hanglemezek alapján kell véleményt formálnia az együttesről, holott
  sejti, hogy e lemezek csak melléktermékei a valódi munkának.
    A Capella Savaria zenekari hangzása - akárcsak az első lemezen -
  most is szép, igényes, kiegyenlített. Sokat javult a játéktechnika,
  érzékenyebb, természetesebb  és  egyben  kontrolláltabb  lett  a
  hangképzés. Továbbra  is  gond,  hogyan  egyeztessék  össze  az
  alaplüktetést és a zenei  anyag  mozgásformáit;  a  "megbökött"
  alaplüktetés nemhogy elősegítené, inkább roncsolja a tempóérzetet. Ez
  messzemenő következményekkel jár a formálásra nézve is: nincs eléggé
  tisztázva a zenei  anyag  érzékeny  súlyrendszere,  az  ütemek,
  félperiódusok, periódusok egymáshoz való viszonya. A cezúrák nélküli
  zenélés azonban súlyosabb esetekben értelmetlenséghez vezet;  az
  előadónak ugyanis kötelessége dönteni a zenei anyag különféle tagolási
  lehetőségei között, s a kiválasztottat értelmezve eljátszani  -
  különben a hallgató eltéved a formarészek útvesztőjében. (Nem a
  Capella Savaria az egyetlen, amelynek  szemére  vethető  ez  a
  fogyatékosság. A magyar zenélési kultúra aggasztó tünetének tartom ezt
  a biztonságosnak tűnő, de előbb-utóbb a teljes lapossághoz  és
  érdektelenséghez vezető zenélést gyakorlatot.) Mindenképpen javítania
  kell az együttesnek intonációs biztonságán:  a  vonós  szólamok
  önmagukban gyakran "szétszólnak", és bántóan hamis hangok is szép
  számmal találhatók, sajnos, a felvételeken.
    Legjobbnak a Barokk Karácsony címet viselő lemezt tartom -
  meglehet, ezek a művek már eleve nem támasztanak akkora igényt az
  előadókkal szemben, mint a többi lemezen hallható  kompozíciók.
  Problematikusabb a két Bach-kantáta felvétele, itt bizonytalankodóbb a
  zenekari kíséret, s legfőképpen az a baj, hogy nem alakul ki a darabok
  formai íve. Polgár László éneklése is egyenetlen: kitűnő megoldások
  váltakoznak elnagyolt bizonytalankodó, tétován intonált szakaszokkal.
  Nem tudom, az intonációs bizonytalankodásokért mennyiben felelős a
  "korhű hangolás", a  415-ös  a-hang.  Míg  egy  hangszerjátékos
  valószínűleg  könnyebben  alkalmazkodik  az  alacsonyabb  fekvésű
  hangoláshoz, az énekesnek egész fizikai beidegződését kell átállítania
  és én legalábbis úgy gondolom, hogy annak, aki nap nap után a mai
  hangolás szerint énekel, csaknem lehetetlen átváltania egy más alaphoz
  viszonyító intonációs rendszerbe, még akkor is, ha nincs abszolút
  hallása. Én a 82. kantáta (Ich habe genug) előadását tartom jobbnak -
  nem kis mértékben a kitűnő oboaszóló miatt.
    A harmadik lemezen öt Vivaldi-hegedűversenyt játszik és vezényel
  Jaap Schröder a Capella Savaria élén. A műsorösszeállítás kiváló; oly
  sok lapos, érdektelen, uniformizált Vivaldi-mű után végre megint
  remekművek kerültek lemezre. Annál inkább sajnálatos, hogy e művek
  Schröder személyében nem kaptak méltó szólistát - noha ő aztán valóban
  világszerte elismert szaktekintély, sokoldalú muzsikus, fantasztikus
  karriert futott be. Örvendetes, hogy ily kiváló s tapasztalt muzsikus
  dolgozott együtt egy végülis még csak most formálódó együttessel - de
  az már kevésbé, hogy szólistaprodukciója meg sem közelíti azt a
  színvonalat, amit elvárhattunk volna tőle. Először is, nem irányította
  az együttest. Noha ő jegyzi karmesterként a produkciót, ezek a
  versenyművek éppen egy karmester figyelmét, formateremtő szándékát
  nélkülözik. Másodszor pedig Schröder hegedülése - e  felvételen
  legalábbis - nem szólista  színvonalú,  megoldásai  esetlegesek,
  éppen-hogy-valamilyenre sikeredettek, telisteli vannak nagyon bántó
  intonációs bizonytalanságokkal. A hang csúnya, és nem egyenletes
  minőségű; a karakterek többségükben forszírozottak s  ugyanakkor
  finomkodók. Meglehet, Schrödernek a betanító munka közben nem volt
  elég figyelme saját előadói teljesítményének kontrollálására. Akárhogy
  van, ez a felvétel, sajnos, fiaskó.
    Mindezek ellenére: továbbra is bízom a Capella  Savariaban.
  Szeretném azt látni, hogy lemezprogramjai átgondoltabbak, kevésbé
  alkalmi jellegűek lesznek. És szeretném, ha azok  a  technikai
  fogyatékosságok, melyeket említettem, legközelebb már eltűnnének, vagy
  legalább csökkennének. Azt hiszem, körülbelül öt-hat esztendő kell
  ahhoz, hogy egy együttes valóban kialakuljon. Mindig is érzékeltem a
  Capella Savaria tartalékait - most már a valódi eredményeire vagyok
  kíváncsi.
    Kézenfekvő, hogy itt essék szó egy valóban csaknem mintaszerű
  albumról, Händel duettjeinek és két szóló-kantátájának felvételéről -
  hiszen a hangszeres kíséretet a Capella tagjai szólaltatják meg. Ez a
  lemez repertoárértéke folytán is figyelemre méltó, hiszen a duettek
  jóformán ismeretlenek.
    E felvételnek elsősorban Paul Esswood éneklése kölcsönöz kimagasló
  értéket - ő valóban hangfajának egyik legjobbja.  Érzékenysége,
  stiláris biztonsága és ízlése a felvétel minden pillanatában jól
  érezhető. Zádori Mária  teljesítménye  számomra  a  lemez  nagy
  meglepetése; Esswood partnere tudott lenni  -  ilyen  technikai
  biztonsággal nem szólaltak meg virtuóz barokk énekszólamok magyar
  hanglemezen. Nagyon ökonomikusan és kiegyenlítetten énekel. Csak
  dallamformálásának hajlékonyságát kellene még jobban kimunkálnia, s
  lefaragni valamit magasabb regiszterének időnkénti nyerseségéből. De
  énekesprodukciója már most is zenére-összpontosított, hivalkodástól és
  maníroktól mentes.
    A duettek kísérete általában jó; csak a cselló-szólam mozgása
  tűnik néha kissé tétovázónak, szólisztikusabb helyzetekben kissé
  túl-poentírozottak. Együttvéve: a Händel-duettek és kantáták az utóbbi
  idők egyik legjobb magyar hanglemeze.

                                   W. A.


  Egy legendáról


    Faragó György (Scarletti, Beethoven,
    Chopin, Schubert, Debussy, Fauré és Faragó György művei)

    LPX 12720

    Magyar előadóművészek

  

    Minden zenekultúrának vannak legendás egyéniségei, akiknek nevéhez
  a nagyság, a megfellebbezhetetlen tökéletesség képzete tapad az utókor
  tudatában. Régi zenekritikákat olvasva szembeszöknek  a  majdani
  legendák  kialakulásának  első   mozzanatai...az   emlékezetes
  hangversenyek...a feledhetetlen produkciók.  Minthogy  azonban  a
  hangfelvételi technika nem volt oly fejlett s főképp oly természetes,
  mint napjainkban, ezek  a  feledhetetlen  esték  azután  rendre
  elfelejtődtek. Nyomuk csak az akkori hallgatóság emlékezetében maradt,
  s valójában a kritikák s emlékezések furcsa keveréke hozta aztán létre
  a legendát. Nincs is addig baj, amíg a legendát az emlékezés
  hitelesíti, hiszen tapasztalatból tudjuk: a nagy előadásoknak van egy
  olyan rétege, ami valójában továbbadhatatlan, a pillanat  igazi
  varázsát csak azok tudják, akik valóban ott voltak, akik tanúi voltak.
    Ámde kockázatos vállalkozás felülvizsgálni a legendás előadások, a
  legendás előadók művészetének hangzó  emlékeit.  Hitelesíti-e  a
  nemegyszer gyatra felvétel az előadás hírnevét, képes-e közvetíteni
  valamit is az előadó szuggesztivitásából, egyáltalán: művészetéből?
  Vagy, hogy ne hallgassuk el az óhatatlanul  itt  bujkáló,  de
  szemérmességből gyakran fel nem vetett kajánkodó kérdést: igaz-e a
  legenda?
    A legenda mindig igaz. Legfeljebb nem értjük,  nem  tudjuk
  megmagyarázni. Mert vannak előadók, akiknek produkciójához nem férhet
  kétség, akiknek játéka az ízlés ki tudja hányadik változtatása után is
  valószínűleg ugyanabban a fényben ragyog fel, mint annakidején.
  Bartók, Busch, Talich, Casals, Toscanini - a névsor vég nélkül
  folytatható. Amit az ő játékuk, vezénylésük a kortársaknak jelentett,
  az a felvételek révén számunkra sem legenda, hanem valóság. De vannak
  olyan előadók is, akiknek felvételeit hallgatva nem igazolódik a
  legenda; a mi számunkra nem válik legendássá az előadás; semmitmondó
  vagy inkább bosszantó, amit hallunk, s kénytelenek vagyunk tudomásul
  venni, hogy ez a legenda egy másik korszaké, egy másik generációé.
    Faragó  György  felvételeinek  most  közreadott  válogatása
  valószínűleg csak azok számára jelent valamit, akik élőben hallották,
  személyesen is ismerték őt. Hajlanánk arra, hogy feltételezzük:
  egyéniségének volt valami olyan varázsa, ami zongorázásán át is
  kifejezésre jutott - azok számára, akik látták is őt játék közben.
  Feltételezhetjük akár azt is, hogy ami játékából fennmaradt, az csupán
  esetleges, és nem a legjobb produkcióit halljuk. Úgy hírlik, hogy
  talán e lemez műsorát is méltóbban s főképp: szerencsésebben is össze
  lehetett volna állítani.
    Mégis azt hiszem, Faragó György felvételeit hallgatva senki sem
  fedezheti fel játékában azt a leírhatatlan varázserőt, ami legendáját
  megteremtette. Lehet, hogy vannak jobb felvételei, lehet,  hogy
  játszott a lemezen hallható produkcióknál jobban. De másként nem
  játszhatott, zongorázásának tendenciája nem változhatott, az ugyanis
  nem torzul a  tökéletlen  technika  miatt.  Faragó  zongorázása
  eufémisztikusan szólva  impresszionista:  felszínes,  kapkodó  és
  átgondolatlan, technikai kivitelezésében pedig nemegyszer egészen
  egyszerűen henye és esetleges. Tűnjék bármennyire is szubjektívnak,
  ami itt következik:  számomra  Faragó  György  zongorázása  nem
  szimpatikus, sőt inkább visszatetsző, mert a zenéhez való viszonya is
  az. Nem azért játszik, mintha maga a mű vagy a zenélés érdekelne:
  sokkal inkább érdekli az a szerep, amit általa tud eljátszani -
  nevezetesen, hogy a zenéléssel könnyen tetszést érjen el. Jó példa
  erre a lemezen hallható két saját kompozíciója is: ezek a darabok
  nemhogy kortárs zenei, de egyáltalán zenei problémákat sem vetnek
  föl...
    Mindaz, amit Faragó Györgyről tudni lehet,  amit  kivételes
  egyéniségéről, sőt emberi nagyságáról és tisztességéről olvashatunk,
  nem arra késztet, hogy visszavonjuk vagy revideáljuk az imént festett
  képet. Sokkal inkább arra, hogy más megvilágításban nézzük. Faragó
  egyéniségének csupán egyik összetevője volt, hogy nem mindennapos
  zenei tehetség birtokában átlagon felülien jól zongorázott  is.
  Egyéniségét azonban nem reprezentálja zongorázása. Személyisége nem
  rekonstruálható belőle (mint  pedig  a  legnagyobbaknál  mindig)
  tévedhetetlenül. Ő inkább regényhős, legendás egyéniség, egy eltűnt
  korszak egyik szereplője, akinek neve csak azért őrződött meg ily
  élénken,  mert  életének  bizonyos  megnyilvánulásai  a  nagyobb
  nyilvánosság előtt folytak. A kegyelet s az illem inkább feledtetné
  ezeket a felvételeket, amelyek a lemezen most nagyobb közönség számára
  is elérhetőkké váltak. A jobbérzésű hallgatót kínos feszengésre
  késztetik...mintha idegenek meghitt családi fotográfiáit nézegetné.

                                   W. A.


  Miért Bernstein?


    Leonard Bernstein: III. szimfónia "Kaddis"

    Monserrat Caballé - szoprán, Michael Wager - narrátor,
    a Bécsi Jeunesse-Kórus,
    a Wiener Sängerknaben;
    az Izraeli Szimfonikus Zenekart
    Leonard Bernstein vezényli
    SLPXL 12505
    a Deutsche Grammophon Gesellschaft felvétele

  

    Erről a lemezről voltaképpen nem is  kell  kritikát  írni,
  tulajdonképp meg  se  kéne  említeni,  hogy  forgalomba  hozták
  Magyarországon. Leonard Bernstein zeneszerzőként jelentéktelen (nem
  véletlen hogy igazán emlékezeteset csak egyszer, akkor is fél-zenei
  szférában ért el, nevezetesen a West Side Story-val). Az a fajta
  eklektika, amit "stílusának" nevezhetnénk, sápadt és erőtlen, művei
  csak addig élnek, ameddig ő maga tűzi azokat (valószínűleg nem is
  gyöngéd erőszakkal) hangversenyei műsorára. III. szimfóniája is a
  mesterségbeli  tudás  egy  ellenőrizhetően  korrekt  színvonalán,
  tisztességgel megírt kompozíció, amelynek mondandója és tartása a
  verbális kifejezhetőség szintjén tiszteletet parancsoló - zeneműként
  azonban teljességgel súlytalan.
    Értetlenül állok előtte: vajon miért éppen ezt a lemezt kellett
  átvenni? Művészi indok nincs rá, hiszen ez a mű rossz (még ha jó is az
  előadás). Ha már Bernstein-művet mindenáron - akkor miért nem egyetlen
  világsikerét? Vagy ha már Bernstein neve a fontos - akkor miért nem
  vesszük át elfogadható karmesteri produkcióinak egyikét? Vezényeljen
  bármit, de legalább zeneművet.
    Új  bekezdés  következik:  miért  kellett  átvenni  egy
  Bernstein-felvételt, egyáltalán? Először is: az ő felvételeivel az
  utóbbi időben igazán el van látva a  magyar  hanglemezvásárló.
  Hivatkozhatunk  licenc-felvételeire;  hivatkozhatunk  a  budapesti
  koncertjét megörökítő hanglemezre is. Másodszor: Bernstein, ha korunk
  legismertebb karmestere is, bizonyosan nem a legjobb. Az pedig nem
  indok, hogy népszerű, s felvételei keresettek. Az utóbbi néhány évben
  Magyarországon kibontakozott Bernstein-kultusz a kevéssé kifinomult
  ízlésű hallgatót egyszerűen megfosztja a döntés lehetőségétől: el sem
  hiszi, hogy nem a világ legnagyszerűbb produkciója, amit ilyen
  bőségben zúdítanak elé. Tévésorozatok, könyvek, lemezek...a zenei
  ismeretterjesztésből százalékosan jóval többet juttattak Bernsteinnek,
  mint bárki másnak. Nem rossz az, amit csinál, csak éppen ebben is,
  abban is vannak jobbak nála. Hazai népszerűségének csupán az az oka,
  hogy a feltételezett fogyasztó csak azt várja, amiről tud. Pedig
  mennyi minden kellene mellette...és főképpen: helyette.

                                   W. A.