Bemutatjuk:    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.


  Ortofon MC10 Super
  A népszuper

  

    Mostantól már a kispénzűeknek is lehet szuper-hangszedőjük. A
  mozgótekercses Ortofonok között éppen a legolcsóbb a szuper: az MC10
  Super. Ez 3100 forintba kerül; körülbelül ennyiért árulták valaha az
  eredeti MC10-et - mielőtt megváltozott volna a dollár/forint kurzus és
  mielőtt forgalomba nem hozták az MC10/II-őt.
    Nehogy  Olvasóink  végképp  belezavarodjanak  az  Ortofon
  típusjelzésekbe, gyorsan eláruljuk, hogy a "Super" jelző nem annyira a
  minőségre vonatkozik, mint inkább a szóbanforgó hangszedő kimeneti
  feszültségére.  A  mozgótekercses  Ortofonok  általában  tipikus
  alacsonyimpedanciájú, alacsony kimeneti feszültségű hangszedők, nem
  adnak ki, csak egytized millivoltot vagy alig többet. (Lásd 4. és 12.
  kiadásukban az Ortofon MC-hangszedők tesztjét, illetve 17. számunkban
  a Transzformátortesztet.) Az MC10 Super csaknem háromszorta nagyobb
  kimeneti feszültséget szolgáltat, anélkül - és ez fontos -, hogy
  egyszersmind a kimeneti impedanciája is megváltozott volna (habár
  ehhez kommentárt kell fűznünk a mérések után). Hogy aztán ebből
  származik-e valamiféle előny? Lehet vitatkozni rajta. A háromszorta
  nagyobb kimeneti feszültség még mindig nem elegendő, hogy közvetlenül
  csatlakozhassunk a fono-bemenetre, tehát nem tudjuk megtakarítani az
  illesztőtranszformátort vagy a head-ampot.
    Elképzelhető  viszont,  hogy  valaki  nem  használ  komplett
  előerősítőt, és a RIAA-korrektorról közvetlenül  vezérli  ki  a
  teljesítményfokozatot. Ezáltal kiesik az előerősítő meghajtófokozata a
  maga azonnal felismerhető torzításaival. Ennek azonban az az ára, hogy
  a teljesítményerősítőt  nem  tudjuk  kivezérelni,  csak  átlagos
  szobahangerőre - vagy még addig sem. Ilyenkor aztán tényleg jól jöhet
  az a 10 decibelnyi többlet-feszültség. Mivel  a  "szobahangerő"
  viszonylagos fogalom, megpróbáljuk  pontosabban  elmondani,  mire
  gondolunk. Nálunk például, egy körülbelül  60  köbméteres,  jól
  csillapított szobában a hangerő tökéletesen elegendő, ha valamelyik
  Ortofon MC-t használjuk Ortofon STM-72, T-10, T-20 vagy T-30 trafóval.
  Ezek, egy átlagosan érzékeny  fono-előerősítőn  át,  kellőképpen
  kivezérlik az átlagosnál jóval érzékenyebb Quad 405-öst. Éppen csak
  hogy elegendő a hangerő, ha az Ortofonok helyett KFKI trafóval
  illesztjük az MC-t a RIAA-korrektorhoz. Még többet veszítünk, ha a
  Quadot  cseréljük  ki  egy  normál,  szabványos  érzékenységű
  teljesítményerősítőre, például a Naim NAP 250-re vagy az Orion SE 260
  végfokozatára - ilyenkor nem is ússzuk meg egy újabb erősítőfokozat
  nélkül. Persze, ez jellegzetes hifista  okoskodás,  az  Ortofon
  konstruktőreit aligha ez a  meggondolás  vezérelte.  Habár,  ha
  meggondoljuk, a legolcsóbb és "univerzális" Ortofon transzformátor, a
  nálunk még nem kapható T-5 áttétele jó 7 (!) decibellel kisebb a
  többinél, viszont ezt bőven kiegyenlíti az MC 10 Super magasabb
  kimeneti feszültsége.
    Az MC10-es típuscsaládból egyébként ma már gyakorlatilag csak az
  MC10 Super van forgalomban. Az tehát a főkérdés, hogy az Ortofonnak
  vajon sikerült-e fenntartania az MC10/II hangminőségét ebben  a
  szerényebben árazott modellben is. (A II-es változat jobban szólt az
  eredeti MC10-esnél!) Ha igen, áldásunk reá.
    Ami a "tízes brigád" külső megjelenését  illeti,  az  MC10
  műanyagteste piros volt, a 10/II-é fekete, a Superé pedig, íme, kék.
  ("Az a szép, az a szép...") A specifikáció többé-kevésbé a régi, azon
  kívül, hogy az új modell nagyobb feszültséget ad ki (erről már
  beszéltünk), ezenkívül az engedékenységét is megnövelték valamelyest,
  legalábbis névleg, de majd látni fogjuk, hogy ennek semmi jelentősége
  sincs. A specifikációt egyébként négy nyelven is elolvashatjuk,
  ugyanennyin közli a beszereléshez szükséges tudnivalókat  is  a
  miniatürizált használati utasítás. A hangszedőt plexi búra takarja.
  Találunk benne 3 pár különböző hosszúságú csavart, 1 pár anyával, 1
  pár távtartóval. Kapunk ezenkívül egy tűtisztító kefécskét és egy
  takaros kis tűmérleget, mérési tartománya 8-30mN (0,8-3g).

  Méréseinkhez

    Hangszedőnket - szokásunkhoz híven - egy Dual 701-es lemezjátszóba
  szereltük.  A  használati  utasítás  nem  írja  elő,  mekkora
  terhelőimpedanciával kell lezárni a hangszedőt, bár megemlíti, hogy
  bármelyik Ortofon illesztőtranszformátor vagy elő-előerősítő megfelelő
  lesz hozzá. A hétköznapi használathoz ez elegendő, de aki mérésekkel
  foglalkozik, annak valamivel többre volna szüksége. Visszaemlékezve,
  hogy az MC10 és a 10/II specifikációja 10 ohmos vagy nagyobb terhelést
  ír elő, a mérésekhez az Ortofon cég MCA 10 típusjelű elő-előerősítőjét
  használtuk. Ennek bemeneti impedanciája 11 ohm, frekvenciaátvitele
  7Hz-200kHz (0;-1dB), harmonikus torzítása még igen nagy kimeneti
  jelnél is 0,1% alatt marad.
    Mielőtt az első szállítmányra való Super megérkezett volna a
  RAMOVILL-hoz, mi már kaptunk egy példányt az  Ortofon  cégtől.
  Méréseinket azon végeztük. Később újra kértünk az Ortofontól két -
  most már  összemért  -  példányt,  a  lemezjátszó-vaktesztekhez.
  Természetesen ezeket a hangszedőket is  megmértük.  A  "szórás"
  viszonylag csekély, de észrevehető. Furcsa módon a legelső, a "zsebből
  előhúzott" hangszedő görbéi voltak a legszebbek.
    A frekvencia-jelleggörbe a bal csatornán rendkívül egyenletes, a
  jobb csatornán 10kHz fölött 2-3 decibeles kiemelés látható. (Némelyik
  példányon ez a felső szakasz valamivel hepehupásabb, a középső része
  beszakad, visszatér a vonalra.) Érdekes jelenség, és mi most vettük
  csak észre, hogy az egész Ortofon MC-típuscsaládra ez jellemző: a bal
  csatorna átvitele 100 és 10 ezer Hz között gyakorlatilag lineáris, a
  jobb csatornáé viszont enyhén felfelé húz, körülbelül egy decibelnyit
  emelkedik. Régebbi diagramjaink alapján arra következtetünk, hogy ez
  az alapkonstrukcióból fakad.
    Az áthallás tisztességes, egészen 8-10kHz-ig meghaladja a 20dB-t.
    A kimeneti feszültség valóban sokkal nagyobb, mint eddig volt. Az
  MC10/II-őn (ugyanezzel a módszerrel) 0,11 millivoltot mértünk, most
  pedig ha nem is háromszorta, de jó két és félszerte többet.
    Hangszedőnk letapogatási képessége jó. Engedékenysége nagyjából
  eleget tesz a specifikációnak. (Itt közbeszúrunk egy kis statisztikát
  a 10-es család e paraméteréről. Az eredeti  modellre  15mm/N-t
  specifikáltak, de mi csak tízet mértünk. A  10/II-es  változat
  engedékenységét visszavették 10mm/N-ra - ennyit is mértünk rajta. Most
  14mm/N-t ígértek, 13-at teljesítettek. Magyarán: az MC10-es család
  engedékenysége 10-15mm/N.
    A frekvencia-intermodulációs torzítás alacsony, ahogy ezt a jó
  MC-hangszedőktől megszoktuk. A többi torzításforma szintén ugyanúgy
  jelentkezik, mint eddig. Az 1kHz-es impulzusátvitel is a megszokott
  alakot mutatja: kismértékű túllövést a felfutó jel élén.
    Nem hagyott minket nyugodni  a  kisördög,  szerettük  volna
  kideríteni, hogy vajon nem növekedett-e a hangszedő impedanciája (ez
  logikus  velejárója  volna  annak,  hogy  növelték  a  kimeneti
  feszültségét!). Megmértük tehát az MC10 Supert lezáratlanul, az
  elő-előerősítő közbeiktatása nélkül is. Azt  találtuk,  hogy  a
  kimenőfeszültség ilyenkor csaknem a duplájára nő. Eszerint a pickup
  belső ellenállása nem 3 ohm, inkább  5-6  ohm  körüli  lehet.
  (Valószínűleg megnövelték a tekercs menetszámát, ebből adódik a
  feszültség-többlet.)  Gyanakodni  kezdtünk,  hogy  a  terhelés
  változtatásával vajon nem módosul-e a frekvenciaátvitel is? Felvettük
  a görbéket 47 kohm-os terheléssel is - de azok egy fikarcnyit sem
  változtak. Az MC10 Supert tehát nyugodtan használhatjuk a hozzá
  rendelt, Ortofon - vagy egyéb - márkájú illesztőeszközökkel.

  


  Szeánsz

  

    Az MC10 Super természetesen az MC10/II-höz hasonlítottuk. Két NAD
  5120-as lemezjátszóba szereltük őket, és most már  a  csőalakú
  hangkarokat használtuk. Az A-B vakteszt ugyanúgy folyt, mint Kirakós
  játék című cikkünk végén, a 66. oldalon leírjuk. A négy zsűritag
  jegyzetfüzetéből kitépkedtük a lapokat, az ítéleteket hangszedők
  szerint csoportosítottuk (minden mondat mástól származik) - és ezt
  kaptuk:
    MC10/II. Tömörebben, melegebben, néha megnyugtatóbban szól, a
  mélyei  kellemesebbek,  de  mos,  ködösít,   nem   tiszta.
  Kiegyenlítettebb(?), de lefojtja a zenét,  "szutykosabb".  Talán
  mélyebbre megy, de ritkábban tetszik. Mos.
    MC10  Super.  Definiált,  érces,  hűvösebb,  pregnánsabb,
  kézzelfoghatóbb hangkép, jobb és tisztább szólamok, de a mélye néha
  kevés. Fenntartásokkal, de jobb: elevenebb, jobbak a magasak (nem több
  van belőlük, hanem magasabbra mennek), a szoprán levegősebb, sokkal
  tisztább. Teresebb, visszhangosabb, jobb.
    Mindent összevéve, meg vagyunk elégedve a Super hangjával, hiszen
  legalább három és felen rászavaztunk - fenntartva, hogy a 10/II-nek
  valamivel jobb a basszusa. Kipróbáltuk a birtokunkban levő másik két
  Supert is, ezek válogatott példányok, de csak  annyiban,  hogy
  "egyformábbak" az átlagosnál. (Nekünk mindenképpen két  egyforma
  példányra van szükségünk a lemezjátszó- és hangkar-tesztekhez.) Ezek
  valamivel érdesebben szóltak, mint az első példány, de így is az a
  véleményünk, hogy az MC10 Super jólsikerült típus: vagy előrelépés az
  MC10/II-höz képest - vagy legalábbis egy szintén teljesen "autentikus"
  változata a 10-es hangszedőcsaládnak.

                   *

  Kulcsrakész tornyok

  

    Akik nem szeretnek építkezni, másokat bíznak meg a munkával. Igen
  ám, de a legtöbb vállalkozó csak részfeladatokat végez, "beszállít",
  akkor pedig a Tisztelt Kuncsaftnak még bőven  akad  szervezni,
  ügyintézni valója. Ezért van nagy becsületük a fővállalkozóknak, akik
  kulcsrakészen adják át az építményt - esetünkben a hifi-tornyot.
    Komplett tornyot Magyarországon eddig csak a Videoton épített, a
  többiek művéből mindig hiányzott valami, általában a lemezjátszó (azt
  persze a Videoton is "alvállalkozótól" szerezte be). Most azonban
  ismét kulcsrakész tornyokat tesztelünk: a Sharp cég System 23 és
  System 32 elnevezésű építményeit. Szaladjunk végig az emeleteiken:
    System 23: RP-23H lemezjátszó ST-23H tuner SM-23H erősítő RT-23H
  magnó CP-23H hangsugárzó és egy állvány.
    System 32: RP-32H lemezjátszó ST-32H tuner SM-32H erősítő RT-32H
  magnó CP-32H hangsugárzók és ezekhez is jár egy állvány.
    Ezeket a készülékeket az isten is egymásnak teremtette, de a Sharp
  egészen biztosan: valamennyi CSAK A TÖBBIVEL EGYÜTT HASZNÁLHATÓ,
  ugyanis (az ST-32H tuner kivételével) minden komponens a központi
  erősítőből kapja a tápfeszültséget! Nincs hozzájuk, csak egyetlen
  madzag, és azon nemcsak hangfrekvenciás jel, hanem tápfeszültség is
  közlekedik.  A  tervezők  így  megtakarítottak  tornyonként  2-3
  tápegységet, azon az áron, hogy az erősítőhöz egy kicsit bonyolultabb
  tápegységet kellett építeniük. A nagyközönségnek valószínűleg tetszeni
  fog a dolog, mert kevesebb a madzag, könnyebb összekapcsolni az
  egészet, és a többségnek meg sem fordul a fejében, hogy szétbontsa,
  idegen masinákkal ötvözze a "System"-et. (Aki másképp gondolkozik, az
  amúgysem vesz tornyot.) Mindazonáltal, az  erősítőn  van  "aux"
  (auxiliary=kiegészítő) bemenet, azon behozhatjuk más magnók vagy
  tunerek jelét is. Még egy "szolgáltatás": mindegyik készülékhez jár
  egy elegáns kartonlap, a kezelőszervek rajzával és rövid leírásukkal.
    Ennyit  a  kulcsrakész  "System"-ekről.  A  továbbiakban
  készülékfajtánként vesszük sorba a Sharpokat, a szokásos sorrendben:
  lemezjátszók, tunerek, magnók, erősítők, hangsugárzók. Ne vegye zokon
  a figyelmes olvasó, ha már sokadszorra írjuk le, hogy ennek vagy annak
  a készüléknek nincs önálló tápegysége - úgy érezzük, ezt kötelességünk
  folyvást felemlegetni.
    Természetesen más készülékeket is Bemutatunk, "besorolva"  a
  Sharpok közé: egy Uher receivert (a rádiók és az erősítők között),
  illetve egy Aiwát, egy Technicset és egy további Sharpot (a magnók
  között).

  MATEK

    A Kistorony durván 40 ezer, a Nagytorony 41 ezer néhányszáz
  forintba kerül - a két berendezés ára tehát gyakorlatilag azonos.
  Véleményem szerint többrendbéli hibák lehetnek a kréta körül. Nem
  vagyok Sharp-szakértő, de ismerem a nyugati árakat, a  nyugati
  kereskedelmi gyakorlatot, és biztos vagyok benne, hogy a kisebbik
  torony, dollárban számítva, jó 25-30 százalékkal kevesebbe került,
  mint a nagyobbik. Ebből pedig az következik, hogy az alábbi két
  matematikai tétel közül az egyik feltétlenül igaz:
    1. Egyes vállalataink, emberbaráti elvektől vezéreltetve, 25
  százalékot ráfizetnek az üzletre.
    2. Mások, miközben  az  állampolgárok  devizáját  forgatják,
  illetlenül sokat akarnak keresni.
    A lecke tehát, amelyet a következő matekóráig mindenkinek meg kell
  oldania, így hangzik:
    "Ha feltételezzük, hogy a  kereskedelmi  vállalatok  már  a
  Nagytornyon is jócskán keresnek, akkor vajon mennyit kereshetnek a
  kisebbiken?!"
                                    DL

                   *

  Sharp lemezjátszók

  

  RP-23H

    A kisebbik torony lemezforgatója. Igen egyszerű, szíjhajtású
  készülék, az  erősítőről  kapja  a  tápfeszültséget  (+12V),  a
  hangfrekvenciás összekötő kábelen keresztül. Felépítéséről nem sokat
  mondhatunk. A műanyag héjszerkezetre közvetlenül fogták fel a piciny
  egyenáramú, kollektoros motort, a lemeztányér csapágyát és a hangkar
  csapágyházát. A motor fordulatszámát egy LA5512 típusú IC tartja
  konstans értéken. A készülék 4 harangalakú gumilábon nyugszik. A
  plexitetőt játék közben is le lehet csukni. A hangszedő mágneses
  rendszerű, szabványos kivitelű, típusszáma CART-136.

  RP-32H

    A nagyobbik toronyhoz tartozik. Külsőre ugyanolyan, mint a másik,
  de nem szíj-, hanem direkthajtású. A motor 9 tranzisztort,  3
  Hall-elemet tartalmaz és 12V-ról üzemel - a tápfeszültséget szintén az
  erősítőből kapja. A hangszedő típusa: CART-137.

  Kezelésük, szolgáltatásaik

    Mindkét készülék félautomata; a futómű azáltal indul meg, hogy a
  kart a barázdák fölé visszük. A játék befejeztével a hangkar magától a
  helyére megy, kikapcsolva a meghajtást. (Ugyanez történik, ha a Cut
  gombot használjuk.)
    Elöl balra van a fordulatszámváltó, jobbra a már említett Cut
  gomb. Egyenes hangkar, tövében a karlifttel. A tűerőt ellensúllyal, az
  antiskatinget sehogysem lehet állítani. A hangszedőt  el  lehet
  mozdítani a papucsban, a túlnyúlást tehát pontosan beállíthatjuk.

  Méréseinkhez - I. (RP-23H)

    A fordulatszám-eltérés 33 1/3-on túl nagy, kilóg a tűrésmezőből, a
  szabvány csak ±1,5%-ot enged meg. Pedig nem lett volna nagy munka
  pontosan beszabályozni a gépet, hiszen (a belsejében) külön potméter
  szolgál erre a célra. Persze, ez a gyár dolga volna, nem a vásárlóé.
    A nyávogás jobb a specifikáltnál.
    A zajt nem mérhettük meg rezgésmentesítő állványon  is:  a
  lemezjátszó túl rövid kábelen kapja a tápfeszültséget, és úgy össze
  van nőve az erősítővel, mint a sziámi ikrek. Az RP-23H zaja a
  laborasztalon mérve is egészen tisztességes, "B" görbével jobb a
  specifikáltnál.
    A frekvenciagörbe 10kHz fölött kiemel, a bal csatornán kevésbé, a
  jobb csatornán erősebben. Kiemelés mutatkozik 20 és 30Hz között is, ez
  annak tudható be, hogy a hangszedő-hangkar rezonancia igen magasra,
  20Hz-re csúszott, és meglehetősen erőteljes a hatása. Az áthallás
  jellege olcsó hangszedőre vall; az áthallási görbén is jól látszik a
  rezonancia hatása 14-16kHz környékén.
    A kimeneti feszültség viszonylag nagy, a csatornák közti eltérés
  csekély. A letapogatási képesség, az engedékenység, a  torzítás
  elfogadható - ahhoz képest, hogy milyen csúnya a frekvenciagörbe. Az
  1kHz-es négyszögjel felfutó éle erős berezgést mutat.
    Az akusztikai visszahattás bizony elég drasztikus: széles sávban
  és nagy amplitúdóval jelentkezik.
    Összegezve: a futómű jobban szerepelt, mint vártuk. A többi
  paraméter megfelel várakozásainknak...

  Méréseinkhez - II. (RP-32H)

    A legtöbb paraméter átlagos, a nyávogás is - pedig DD-ken ez
  alacsonyabb szokott lenni. (A zajokat természetesen megintcsak a
  laborasztalon mértük.) Az akusztikai visszahatás ugyanolyan erős, mint
  a "kisebbik" lemezjátszón.
    A frekvencia-jelleggörbe 100Hz és 15kHz között szinte teljesen
  lineáris, aztán esni kezd; a bal csatornán 20kHz-en már 5 decibel
  hiányzik. A mélytartományon itt  is  megérződik  a  túl  magas
  hangkar-hangszedő rezonancia hatása. Az áthallási  görbék  arról
  tanúskodnak, hogy a CART-137 is igen olcsó pickup. A jobb csatornából
  a balba az egész sávban igen erős az áthallás.
    A két csatorna közötti szintkülönbség csekély, csak 20kHz-en
  adódik 3dB. Az 1kHz-es négyszögjel tisztességes; látszik ugyan rajta
  némi túllövés, de korántsem akkora, mint a CART-136 oszcillogramján.
    Összefoglalva: nem találtunk igazán durva hibát.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Ritka rosszul sikerült szeánsz, a legjobb volna megismételni, de
  ez elvileg is lehetetlen: most már azonnal felismernénk a Sharpok
  hangképét, tehát szó sem lehetne vaktesztről.
    A Sharpoknak csak egyetlen szál kanócuk van, és az már foglalt,
  hiszen azon kapják a tápfeszültséget is az erősítőből. Vagyis ezek a
  lemezjátszók kizárólag a saját erősítőjükkel használhatók. Ergo, a
  Sharpokat a nagyobbik torony erősítőjére, az RM-32H-ra kötöttük, az
  etalont pedig, a csőkarral szerelt NAD-ot és az Ortofon FF15E/II
  hangszedőt  a HFMI/Quad-dal hallgattuk. Tulajdonképpen féltornyot
  hasonlítottunk féltoronyhoz.
    A hangzás balanszát tekintve, a Sharp lemezjátszók csengőn,
  élénken szóltak, az etalon pedig tompábban, testesebben. Két pártra
  szakadtunk, az egyik tábor a NAD/Ortofont szidta a  tompasága,
  fedettsége miatt - a másik a Sharpokat tartotta elviselhetetlennek,
  mondván, hogy sziszegnek, tolakszanak, kaparják a fület. Nem hogy
  villanyoltás előtt, de még utána sem tudtuk meggyőzni egymást (tehát
  akkor sem, amikor már azonosítottuk a hangképeket a jelzőlámpák
  színével). Mentségünkre csak annyit tudunk felhozni, hogy ha az ember
  órákon át hallgatja valamely jobb MC pickup hangját, akkor utána újabb
  órákba telik, amíg vissza tud szokni az olcsó MM-ek torzításaihoz, és
  szörnyű lelki gyötrelmeket él át, amíg el tudja dönteni, hogy két
  rossz közül melyiket válassza.
    Hogy mégis támpontot adjunk a Sharpok potenciális vevőinek, a
  következőképpen spekulálunk. A Sharp erősítője, mint majd látni
  fogjuk, a mienknél melegebben szól, a hangszedő, pedig hűvösebben,
  érdesebben. Úgy tűnik, mintha a kettőt nem egészen  véletlenül
  párosították volna egymással. A hangkép azonban így is felfelé húz
  (mondhatni: meglehetősen felfelé húz!), tehát sok múlik majd a
  hangsugárzó karakterén. Márpedig a hangsugárzó mindenképpen Sharp
  lesz; valószínűtlen, hogy valaki megveszi az egész tornyot és aztán
  lecseréli a hangdobozokat Orionra, Videotonra...

                   *

  Sharp ST-23H tuner

  

    A kisebbik torony rádiója; tápfeszültségét az erősítőből nyeri.
  Két AM és egy (CCIR) URH-sávot tartalmaz. (Hosszú hullám: 150-285kHz,
  középhullám: 526,5-1606,5kHz, FM: 87,6-108MHz.) Egyszerű kis készülék,
  csakis azt tudja, amit muszáj, de jól használható masinának látszik.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Ha bekapcsoljuk, a keskeny skálán világítani kezd a skálamutató.
  Egy másik LED a sztereó vételt, további három a térerőt indikálja.
  Alattuk FM Mode (Monó/Sztereó) kapcsoló és a három sávválasztó, jobbra
  az állomáskereső "élgomb". A tuner hátoldalán 300 ohmos, szimmetrikus
  FM antennacsatlakozó, valamint kombinált antenna-föld csatlakozó az AM
  sávokhoz. Kilóg a készülékből egy 5 pólusú dugóval ellátott, rövid
  vezeték - ez köti össze a tunert az erősítővel.

  Felépítése

    Kezdjük az FM-résszel.
    Az antenna bemenet egy transzformátorra dolgozik, ezt 3 hangolt
  körös keverőegység követi, forgókondenzátorral. Az első tranzisztor
  erősítését a bemenő jel nagyságától függően szabályozzák (túl nagy
  antennajelek túlvezérlést okoznának). Ez egy külön tranzisztor dolga.
  A keverő részben további három tranzisztor található (2 SC 945 AP).
    A KF jelet egytranzisztoros fokozat erősíti, majd két kerámia
  szűrő után egy AN 7223 típusú IC következik, ez több funkciót is
  ellát: FM-en KF-erősítő, demodulátor (ezenkívül vezérlő feszültséget
  ad a térerőjelzőnek), AM-en nagyfrekvenciás erősítő, keverő (és helyi
  oszcillátor), demodulátor, valamint hangfrekvenciás erősítő is egyben.
    A demodulált jel a sztereó dekóder IC-re (HA 12016), és onnan már
  a kimeneti csatlakozóra jut. Ez utóbbi  IC-hez  csatlakozik  a
  monó/sztereó kapcsoló és a sztereó indikátor LED is. A térerőjelző
  LED-eket egy BA 6104-es IC működteti, ez a már említett AN 7223-ról
  kapja a vezérlőjelet. Nincs a tunerben pilot- és segédvivő-szűrő -
  ezek a nemkívánatos jelek sajnos akadálytalanul  megjelennek  a
  kimeneten.
    Az AM-rész még kevésbé bonyolult: szőröstül-bőröstül benne van
  abban a bizonyos AN 7223-ban, ehhez járul még egy tranzisztor, amely
  az AM/FM átkapcsolásban játszik szerepet.)
    A készülék előlapja műanyag, hátoldala pozdorja, a többi fémlemez.
  Pehelysúlyú versenyző, mindössze 1,1 kilót nyom.

  Méréseinkhez

    A specifikáció szűkszavú, követelményei szerények - nem nehéz
  teljesíteni őket.
    A zajhatárolt érzékenység kielégítő, bár sztereóban valamivel
  nagyobb is lehetne. A zajok alacsonyak - mint látni fogjuk, a
  nagyobbik tuner valamivel zajosabb. A zajzár-küszöbszint (amely egyben
  a pilotjelző érzékenységi küszöbszint is) a gyakorlatnak megfelelően
  van beállítva. A pilot- és segédvivő-elnyomás, sajnos, igen gyenge, de
  ezen nem csodálkozhatunk, hiszen a készülékből kihagyták a szűrőket.
    A frekvenciagörbe határozottan esni kezd 100Hz alatt - ennek sem
  az okát, sem az értelmét nem tudjuk. Magasabb frekvenciákon lineáris
  az átvitel; első ránézésre azt hihetnék, hogy ez jó dolog, de volna
  inkább csak 15-16kHz a felső határfrekvencia - és volna inkább
  pilotszűrő is a tunerben. Az áthallási csillapítás várakozáson felül
  jó, jobb a specifikáltnál. A kétjeles szelektivitás, a tükör- és
  középfrekvenciás  zavararány  megfelelő,  a  nagyjel-szelektivitás
  meglepően jó - sokkal drágább készülékeken kapunk  ilyen  szép
  eredményt!
    A hangfrekvenciás kimenet feszültsége  és  impedanciája  jól
  illeszkedik az erősítő bemeneti jellemzőihez.
    Összegezve: ne legyenek túlzott igényeink.

  Sharp ST-32H tuner

  

    Hasonlít az előzőre, de bonyolultabb nála; hogy mást ne mondjunk,
  ennek még önálló tápegysége is van... Kvarc-szintézeres készülék,
  hosszú és középhullámú AM-résszel (150-353, illetve 522-1611kHz),
  CCIR-sávú URH-vevővel (87,5-108MHz). Memóriája is van: 6 FM és 6 AM
  adó frekvenciáját képes megjegyezni.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt a ki-bekapcsoló után egy 5 számjegyes digitális kijelzőt
  találunk. Alatta az előválasztók egy-egy LED-del, majd a memóriagomb.
  (Először mindig az utóbbit kell megnyomni, aztán a 6 gomb valamelyikét
  megnyomva elraktározhatjuk a kívánt adóállomás frekvenciáját.) Egy
  további LED a sztereó vételt, 3 LED a térerőt indikálja. Alattuk az FM
  Sztereó kapcsoló (egyben zajzár), az FM Monó és a két AM-sáv
  kapcsolója.
    Jobboldalt egy hosszúkás lap, ezzel hangolhatunk. Ha a bal oldalát
  nyomjuk meg, lefelé, ha a jobb oldalát,  felfelé  haladunk  a
  frekvenciaskálán, mégpedig FM-en 50kHz-es, középhullámon 9kHz-es,
  hosszú hullámon 1kHz-es lépésekben. A hangológombot fél másodpercnél
  rövidebb ideig kell nyomva tartani 1-1 frekvencialépéshez. Ha továbbra
  is rajta tartjuk a kezünket, a gép folyamatosan továbbhangol.
    A kis térerejű adókat monóban célszerű fogni, ilyenkor nem működik
  a némítás, könnyebben megtaláljuk, amit keresünk.
    A tuner  hátoldalán  szimmetrikus  FM-antennabemenet  és  AM
  antennaföld csatlakozó található, mellette egy  kapcsoló,  ezzel
  átkapcsolhatunk a készülékhez kapott, forgatható keretantennáról egy
  esetleges külső antennára. Van még egy kezelőszerv a tuner hátoldalán,
  a Reset Button ("kioldógomb"), ez arra szolgál, hogy szükség (hiba)
  esetén alapállásba hozzuk a tuner vezérlőegységét. A hangfrekvenciás
  kimenet 1 pár RCA-hüvely.

  Felépítése

    Az FM-rész hangolóegysége 3 pár varicap diódával működik. A
  bemeneti fokozat egy 3SK101 típusú dual gate MOSFET, a keverő
  tranzisztor  típusjele  2SC535.  Az  oszcillátor  jelét  FET-es
  elválasztó-erősítő csatolja a keverőhöz és egy külön tranzisztor az
  előosztóhoz. A KF jelet egytranzisztoros fokozat erősíti, majd két
  kerámia szűrő előz meg egy IR3R27 típusú IC-t. Ez tartalmazza a KF
  erősítőt, az FM demodulátort és lényegében a  teljes  AM-vevőt
  (ezenkívül vezérlőjelet szolgáltat a térerőjelző számára). Az FM jel
  demodulálása után a multiplex jel a sztereó dekóderre fut (HA 12016),
  és az már a hangfrekvenciás kimenetet táplálja. Sajnos, pilot- és
  segédvevő-szűrőt ebben a készülékben sem alkalmaztak. Ha túl nagy az
  antennajel,  a  KF-jelből  előállított  és  felerősített  jellel
  visszaszabályozzák a keverő fokozat erősítését, megakadályozva ezzel,
  hogy a készülék túlvezérlődjék.
    A zárt fázishurkú (de rosszul hangzik magyarul), kvarc-szintézeres
  rendszer lelke egy µPD 1704C típusú IC. Ez tartalmazza a (4,5MHz-es)
  kvarcoszcillátort, a teljes vezérlést, és ez ad hangoló feszültséget
  az AM-FM résznek egyaránt. Jónéhány kiegészítő áramkör tartozik hozzá:
  az előosztó (µPB553AC), egy tucat tranzisztor a némításhoz (ez
  átkapcsoláskor esedékes, ezenkívül FM-vételkor némítják az AM-részt és
  fordítva), vagy például az a BA6104-es IC, amely a térerő-indikátor
  három LED-jét hajtja meg.
    Az AM-rész gyakorlatilag benne van az IR3R27-es IC-ben (ha nem
  számítjuk a két varicap diódát és néhány további alkatrészt).
    A digitális kijelző megmutatja, hogy AM vagy FM sávon dolgozik-e a
  tuner, és hogy kHz-ben vagy MHz-ben számolunk-e éppen.
    A tápegység  kellőképpen  bonyolult:  egy  háromtranzisztoros
  stabilizátor +12,6 voltot állít elő, ebből egy újabb stabilizátor
  5,6V-ot ad, egy külön egyenirányító pedig -25V-ot a kijelzőnek. A
  ki-bekapcsoló csak a stabilizálás utáni egyenfeszültséget kapcsolja, a
  hálózatról nem választja le a készüléket.
    Műanyag előlap, pozdorja hátlap, fém burkolat.

  Méréseinkhez

    Az ST-32H-t viszonylag szerény specifikációval indították útnak,
  de némelyik adatával még így is többet ígér, mint amennyit teljesít.
  Például a zajhatárolt érzékenysége 1,8µV helyett  2µV.  Sztereó
  érzékenysége átlag alatti, ebből a szempontból elmarad a "kis" tuner
  mögött. A zajai is viszonylag magasak -  igaz,  beleférnek  a
  specifikációba. A zajzárküszöbszint monó vételhez  megfelel,  de
  sztereóban már túl alacsony: a tuner a viszonylag zajos programot is
  "elfogadja". A pilot- és segédvivőelnyomás - szűrők hiányában -
  természetesen igen gyatra.
    A harmonikus torzítás annyi, amennyi a papírban áll - de itt
  álljunk meg egy szóra. A torzítást úgy mértük, hogy mind a generátort,
  mind a tunert 94MHz-re hangoltuk - ez felel meg a gyakorlatnak. A
  tunert nem is tudnánk finoman odébbhangolni, de  a  generátort
  elhangolhatjuk néhány kHz-cel, és akkor azt tapasztaljuk, hogy a Sharp
  tuner torzítása csökken (az áthallási csillapítása pedig javul). Ebből
  az következik, hogy készülékünk többet produkálna, ha pontosabban
  lehetne vele hangolni.
    A frekvencia-jelleggörbék szinte teljesen lineárisak, bár 20kHz
  környékén anomáliák lépnek fel, alighanem a pilotjel jelenléte miatt.
  A többi paraméter többé-kevésbé eleget tesz a specifikációnak, de
  némelyik elmarad a kisebbik tuner képességeitől.
    A hangfrekvenciás kimenet impedanciája és feszültsége nagyjából
  megfelelő.
    Összefoglalva: nem dicsérhetjük.


  Uher RG 260 receiver

  

  (rádiórész)

    Az Uher név hallatán a régi magnósok megnyalják a szájuk szélét,
  mert a Royal, a Variocord, a Report 4400 jut az eszükbe - persze, azok
  nyugatnémet gyártmányok voltak, ez a receiver meg aligha látott
  európai szerelőcsarnokot, és az Uher cég nyilván csak azért hozta
  forgalomba, hogy kiegészíthesse a választékát. Így is újdonságszámba
  megy nálunk ez a masina, ha másért nem, hát azért, mert a rádiórésze
  már szintézeres (akárcsak a nagyobbik Sharp torony rádiója, meg persze
  a  sztárfotónk  tárgyát  képező  Pioneer).  Középhullámon  az
  525-1605kH-zes,  FM-en  a  87,5-108MHz-es  sávban  működik.  A
  frekvencialéptetés (mert hiszen szintézeres gépről van szó, nem
  hangolhatunk folyamatosan) AM-en 9, FM-en 50kHz.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Balra a hálózati kapcsoló a bekapcsolást jelző LED-del és a
  fejhallgató Jack-hüvelye - ez az első függőleges sor. "A" és "B"
  hangsugárzókapcsolók: az Uherhez két pár hangsugárzót köthetünk, és
  ezeket felváltva vagy (ha legalább 8 ohmosak) párhuzamosan  is
  használhatjuk. Három függőleges, síkpályás potméter: a két hangszín-és
  a balansz-szabályzó.
    Ezután  már  a  tulajdonképpeni  rádiórész  következik,  egy
  majdnemhogy-hagyományos skálával. Pontosabban: a  skálafeliratozás
  teljesen hagyományos, mutató helyett viszont - öszvér megoldás! - 18
  LED fényei jelzik, merre tartunk a hangolásban. Nem azt jelzik, hogy
  hol, hanem hogy merre. Ha például a legelső LED világít, tehát a skála
  legelején járunk, akkor előkotorjuk a használati utasítást,  és
  kiböngésszük belőle, hogy most
    FM-en 87,50-88,65MHz, illetve
    AM-en 522-576kHz között bolyongunk.
    A pontos frekvenciát nem tudjuk meg, azt úgy kell kitalálni.
  Szintézeres készüléktől elvárhatnánk, hogy digitális kijelzésű legyen!
    A skála után további 3 LED a térerőjelző, a negyedik a sztereó
  indikátor. Hangolni egy hosszú, keskeny nyomógombbal lehet, úgy, ahogy
  ezt a Sharp nagyobbik tunerén láttuk: ha a baloldalát nyomjuk, lefelé,
  ha a jobboldalát, felfelé lépegetünk a frekvenciaskálán. Ha több mint
  egy másodpercig lenyomva tartjuk, villogni kezd a skálamutató LED, a
  tuner automatikusan keresni kezdi az állomásokat és megáll az első
  nagyobb térerejű adónál. Ha csak röviden nyomjuk meg a gombot, a tuner
  mindig csak egyet lép: AM-en 9, FM-en 50kHz-et. Eképpen a kisebb
  térerejű adókat is megkereshetjük. A memória AM-en és FM-en egyaránt 5
  adó frekvenciáját képes megjegyezni: előbb meg kell nyomnunk a Memory
  gombot (a mellette levő kis LED ekkor világítani kezd), utána pedig
  valamelyik programgombot. A gép akkor sem szenved emlékezetkiesésben,
  ha közben kikapcsolják, sőt, még körülbelül öt napi áramkimaradás után
  is emlékezetében tartja a programot.
    Alul az erősítő kezelőszervei sorakoznak: rumpliszűrő (Subsonic
  Filter), monó kapcsoló (amely egyben zajzár is: Mute off/Mono), a
  Loudness, a monitor és a választókapcsolók (AM, FM, Aux/CD és Phono).
  A készülék jobboldalán helyezkedik el a nagyméretű,  függőleges
  síkpályás hangerőszabályzó.
    A hátoldalon ferritantenna az AM-vételhez, koaxiális aszimmetrikus
  antennacsatlakozó az FM-hez; RCA csatlakozóhüvelyek, valamint 2x2 pár
  szorítós csatlakozóhüvely a hangsugárzók számára.

  Felépítése

    Az FM hangolórész három  hangolt  körös.  Az  aszimmetrikus
  antennabemenet jele, transzformátoron keresztül, egy  dual  gate
  MOSFET-re (3 SK74L), majd a keverőtranzisztorra  jut;  ugyanide
  csatolták a FET-es oszcillátor jelét is. Az első KF transzformátor
  közvetlenül táplál egy kerámiaszűrőt, majd egytranzisztoros erősítő és
  két újabb kerámia szűrő következik. A következő állomás egy µPC 1162
  típusú IC, ez limitert, demodulátort, egyenirányítót, egyenáramú és
  hangfrekvenciás erősítőt is tartalmaz. Itt állítják elő az antennajel
  nagyságától függően azt a feszültséget, amely a bemenő fokozatot
  szabályozza. Az IC által szolgáltatott multiplex jelet közvetlenül a
  sztereó dekóder IC-re vezették (µPC 1235C), ennek kimenetén pilot- és
  segédvivő szűrőket találunk. A hangfrekvenciás jel  a  bemeneti
  választókapcsolón át éri el az erősítőrészt.
    Az AM-vevő szintén varicap-hangolású, két hangolt körös.  A
  hátoldalon elhelyezett ferrit-antennáról, illetve  az  FM-antenna
  bemenetéről (elválasztó tagon keresztül) érkező AM-jelet egy LA1245
  típusú integrált áramkör dolgozza fel; lényegében ez képezi az
  AM-egységet. Az IC-hez oszcillátor tekercs, KF tekercs és két kerámia
  szűrő csatlakozik. A hangoló feszültséget (AM-hez és FM-hez egyaránt)
  2-2 FET-tel megépített fokozat szolgáltatja,  ezek  a  központi
  vezérlőegységtől kapják a jelet.
    A kvarc-szintézeres, zárt fázishurkú rendszer lelke egy LC722
  típusú IC, amelyhez csak viszonylag kevés egyéb alkatrész csatlakozik
  (az előosztó LB3500-as IC, illetve még néhány tranzisztor). Ez vezérli
  a  némító  áramköröket  is,  nemkülönben  (néhány  tranzisztor
  közbeiktatásával) a  18  skálajelző  LED-et.  Ezzel  szemben  a
  térerő-indikátor LED-eket egyetlen tranzisztor hajtja meg, ez a KF
  IC-ről kap vezérlést.
    A rádiórésznek többféle tápfeszültségre van szüksége. Egy IC-s
  stabilizátor +12V-ot, ebből egy újabb stabilizátor +5V-ot állít elő. A
  hangolófeszültség +30,7V - ezt egy külön egyenirányító-stabilizátor
  rész produkálja.

  


  Méréseinkhez

    Érzékeny tunerrel van dolgunk; úgy sejtjük, távolsági vételre is
  alkalmas. A zajhatárolt érzékenysége mindenesetre számottevő.  A
  zaj-értékek elmaradnak az egyébként igen szigorú specifikációtól (még
  akkor is, ha korrigáljuk őket annak megfelelően, hogy ezt a paramétert
  a gyár valószínűleg nagyobb löketre vonatkoztatta, mint amekkorával mi
  mértük a tunert). A zajzár-küszöbszint és a pilotjelző érzékenysége
  viszonylag magas - lehetne alacsonyabb értékű is, mivel maga a
  készülék érzékeny.
    A pilot- és segédvivő-elnyomás kielégítő; most végre láthatjuk,
  hogyan is kell ezt megcsinálni.
    A harmonikus torzítás alacsonyabb, mint specifikálták.
    A frekvenciagörbék felül teljesen egyenletesek, alul azonban már
  200Hz-nél esni kezdenek, és 20Hz-en nem kevesebb, mint 7,5dB hiányuk
  van - ilyet még nem pipáltunk. Megmagyarázni sem  tudjuk.  Ha
  hozzáférünk egy másik példányhoz, ellenőrizni fogjuk, vajon egyedi,
  avagy konstrukciós hibáról van-e szó. Valami baj lehet az áthallási
  csillapítással is, mert a specifikált 50dB helyett csak 37-38dB-t
  mértünk 1kHz-en. A kétjeles  szelektivitás,  a  tükörfrekvenciás
  zavararány megfelel, de  a  nagyjel-szelektivitás  igen  gyenge.
  Többhelyütt is hamisvételt mértünk; néhol igen széles sávra terjed ki.
  Részben magyarázatot ad rá a készülék átlagon felüli érzékenysége, de
  így is jobbat vártunk.
    A kimeneti feszültséget a magnó kimeneten mértük, és megfelelőnek
  találtuk.
    Magyarázatot kell fűznünk az egyik paraméterhez, a pilotjelző
  löketérzékenységéhez. Ez a jellemző arról ad számot, mekkora löket
  szükséges ahhoz, hogy a tuner érzékelni tudja a pilotjelet, és
  sztereóra kapcsoljon. A szabványok előírják, hogy a teljes löketen
  belül 8-9 százalék legyen a pilot aránya; 50kHz-es teljes löketre
  4-4,5kHz-et számíthatunk. Nagyjából ekkora lökettel adnak a hazai
  URH-adók - az Uheren viszont 6kHz a pilotjelző löketérzékenysége,
  vagyis arra kell számítanunk, hogy rádiónk nem mindig fog sztereóra
  kapcsolni! Baljós előjel! Egy átkeverővel mindenesetre kipróbáltuk az
  RG 260-at - és bizony túlnyomórészt monóban szólt, habár előfordult,
  hogy "beugrott" sztereóba, és akkor úgy is maradt. Ezt a jellemzőjét
  is ellenőrizni szeretnénk majd egy másik példányon.
    Összefoglalva: ha a hibák nem a konstrukcióból fakadnak, jó
  készülék az RG 260-as. Ha mégis, akkor baj van.

  
  
  


  Aiwa AD-R450Z kazettás magnó

  Moebius

  

    Az Aiwa legutóbb cserben hagyott bennünket - Olvasóink még
  emlékezhetnek rá, hogy az etalon gyanánt használt AD-F220Z úgy
  elkezdett nyávogni a szeánszon, mint a macska, amelyiknek ráhágtak a
  hálózati madzagjára. Úgy véljük, tartozunk annyival az Olvasónak is,
  az Aiwának is, hogy az új magnó bemutatása előtt tisztázzuk; mi volt a
  baja a réginek. Nos, ahogy időnk engedte, megmértük az AD-F220Z-t, és
  íme! a műszereink is azt mondták: ez a magnó nyávog! (Megnyugtató
  tudat - eszerint nem a fülünknek van szögsebesség-ingadozása.) Azt
  már, hogy mi a baj, nehezebb volt kideríteni; a bűnöst végülis a
  meghajtómotorba épített piciny elektronikában találtuk meg (ez az
  áramkör tartja állandó fordulatszámon a motort), és miután ezt
  kicseréltük, a magnó gyógyultan távozott a laboratóriumból. A lényeg
  tehát, hogy a nyávogást nem a szorosan vett mechanika gyengesége
  okozta. Az Aiwa AD-F220Z tehát változatlanul bírja a Hifi Magazin
  bizalmát.
    Most pedig ismerkedjünk meg a bátyjával, az AD-R450Z-vel. Ha
  hihetünk a reklámszövegnek, ez "a világ leggyorsabban iránytváltó
  magnója". Az R450Z ugyanis oda-vissza játszik (típusjelében az R betű
  bizonyára azt teszi: Reverse), és szalagvégen, illetve amikor éppen
  akarjuk, oly sebesen vált át egyik irányból a másikba, hogy a műsor
  csupán 0,2 másodpercre (!) szakad meg. Ezt szinte észre sem lehet
  venni. A műsoridő a duplájára nő, az R450Z mintegy egymásba toldja a
  kazetta két oldalát. Mintha Moebius-szalagot készítene! Szeretjük a
  képes beszédet,  és  ezért  az  Aiwának  a  Moebius-vándordíjat
  adományozzuk. Ezt akkor kell visszaadnia, ha majd akad olyan magnó,
  amely 0,2 másodpercen belül képes irányt változtatni.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Újonnan tervezett masina, ezt már a külseje is elárulja. Nem
  teljesen téglatest alakú, mert elöl kinyúlik belőle egy kisméretű
  kezelőpult, azon találjuk a kezelőszervek többségét. Véleményünk
  szerint ez ügyes dolog, minden a kezünk ügyébe esik. Az új Aiwa
  kétmotoros gép. (Természetesen) vasoxid, krómdioxid és metál szalagot
  fogad, és automatikusan "rájuk áll". Megtaláljuk rajta azt a bizonyos,
  vas- és krómszalagokhoz rendelt előmágnesezés-finomszabályzót is (lásd
  a másik Aiwa tesztjében, HFM 16.). Dolbyból kettő is van benne: B és
  C.
    Baloldalról kezdve soroljuk fel a kezelőszerveit. A hálózati
  kapcsoló  alatt  van  a  kazettakivető  gomb,  még  lejjebb a
  fejhallgató-csatlakozó hüvelye. A kazettatartó után 2 LED aszerint
  jelez, melyik irányban fut éppen a szalag. Alattuk a szalaghosszmérő
  számlálószerkezet. Középtájon két LED a Dolby-zajcsökkentőket, további
  3 az éppen használatban levő szalagfajtát indikálja. A vízszintesen
  elhelyezett (csúcsérték-mutató) kivezérlésjelző csatornánként 8 LED-et
  villogtat: +10, +6, +3, 0, -3, -7, -20, végtelen dB. Jobboldalt a
  zajcsökkentők  kapcsolói  (ki-be,  illetve  B-C),  alattuk  az
  előmágnesezés-finomszabályzó  forgatógombja;  a  finomszabályzás
  tartománya ezúttal is ±20% (lásd a 34. diagramon).
    A többi kezelőszerv a már említett kezelőpulton kapott helyet:
  Timer-kapcsoló (ha kapcsolóórával akarjuk indítani a játékot, előzőleg
  a Timerral kell Felvételre vagy Lejátszásra állítani a magnót);
  üzemmódkapcsolók, alul a nagyméretű Stop és a Szünet  gombbal,
  mellettük a felvételi némító. (Ha egyszer nyomjuk meg, kb.  4
  másodpercig némít. Ha rövidebb szünetet akarunk,  kétszer  kell
  megnyomnunk a gombot.) A kezelőszervek természetesen nem közvetlenül,
  hanem elektronikák útján vezérlik a mechanikát.
    A pult közepén a Reverse Mode Selector háromállású tolókapcsolója.
  Az üzemmódok jelölését már ismerjük a 16. számunkban bemutatott,
  ugyancsak oda-visszajátszó Siemensről:

  

  Normál,

  

  Reverse,

  

  Continuous.
    A rend kedvéért itt újra elmagyarázzuk e szimbólumok jelentését.
  Normál állásban a készülék úgy viselkedik, mintha nem tudna visszafelé
  is játszani. Reverse helyzetben egyszer végigjátssza a szalagot oda és
  vissza, majd leáll. A Continuous, azaz folyamatos üzemmódban ugyanezt
  teszi, anélkül, hogy leállna, amíg csak a Stop gombbal véget nem
  vetünk a játéknak. Hangsúlyozzuk, itt csak a Lejátszás funkció válik
  folyamatossá, a Felvétel nem - értelmetlen is volna folytatni, hiszen
  minduntalan  letörölnénk,  amit  egyszer már felvettünk. A pult
  jobboldalán végül a felvételi balansz-szabályzót és a - nagyobb méretű
  - felvételi szintszabályzót találjuk.
    A magnó hátoldalán a szokásos csatlakozók: 2 pár RCA hüvely vonal
  be-   és   kimenet   céljára,   ötpólusú   csatlakozóhüvely
  felvétel/lejátszásra, és  kiegészítésül  egy  kisméretű  bemeneti
  választókapcsoló.
    A legvégére hagytuk azt, amit hiába keresünk: ezen a készüléken
  NINCS mikrofoncsatlakozó! De úgy látszik, ezt szándékosan intézték így
  a tervezők, ugyanis  a  felvétel/lejátszás  csatlakozó  bemeneti
  érzékenysége és impedanciája a mikrofonok számára is tökéletesen
  megfelelő. Csak hát egy ötpólusú csatlakozót kellene forrasztani a két
  mikrofon kábelére - és ez bizony meglehetősen körülményes, meg hát
  ezeket folyvást ki-bedugaszolgatni a készülék hátoldalán...
    Még egy információ: a típusjelzésben  szereplő  Z  betű  a
  felvétel-lejátszás csatlakozóval ellátott (vagyis  kontinensünknek
  szánt) kivitelt jelöli.

  Felépítése

    Az AD-R450Z, mint már említettük, kétmotoros magnó. Az egyik motor
  csévél, a másik a két lendkereket hajtja - a "dual capstan" (kettős
  görgő, kettős hangtengely) itt elengedhetetlen, hiszen hol erre, hol
  arra kell hajtani a szalagot. A mechanikát 3 elektromágnes kapcsolja a
  különféle üzemmódokba; ezeket a központi vezérlőegység működteti.
  Irányváltáskor a teljes fejszerelvény megfordul; ehhez a lendkerékről
  veszik a meghajtóerőt.
    Az olcsóbb magnókban többnyire  a  takarékosság  mesterművét
  csodálhatjuk - de az AD-R450Z nem tart igényt ezirányú bámulatunkra:
  lényegesen bonyolultabb a megszokottnál.
    Mikrofonbemenet, mint már említettük, nincs ezen a magnón. A
  bemeneti választókapcsolóval a vonalbemenet közvetlen, illetve a
  felvétel/lejátszás (egytranzisztoros erősítővel) felerősített jele
  között  választhatunk.  A  felvételi  szintszabályzó  és  a
  balansz-szabályzó után impedanciaillesztő (emitterkövető)  fokozat
  következik. A pilotszűrő csak a zajcsökkentő bekapcsolásakor iktatódik
  a jel útjába. A Dolby B és C áramkör egyetlen HA 120587 típusú IC. Két
  kimenete van, az egyik - a monitor - egy M5218-as IC-re dolgozik (az
  táplálja a fejhallgatót), egyszersmind vezérli azt az IC-t (AN6882),
  amely a kivezérlésjelző LED-eket táplálja. A másik kimenet - a record
  out - a fejmeghajtó IC-t vezérli (NJM 4560S), itt állítják be a
  felvételi korrekciót. A korrekciós tagokat  külön  tranzisztorok
  iktatják ki-be. A törlő- és előmágnesező jelet előállító oszcillátor
  lényegében egyetlen tranzisztor:  a  tápfeszültségét  változtatva
  állítják be a 85kHz frekvenciájú, a különböző szalagfajták megkívánta
  nagyságú jelet.  A  tápfeszültség  beállítására  3  tranzisztort
  alkalmaznak. Itt találjuk az előmágnesezés-finomszabályzó potmétert
  is. Ebbe a fokozatba avatkozik be az a kéttranzisztoros áramkör is,
  amely automatikusan ráállítja a készüléket a kellő szalagtípusra.
    Lejátszáskor a kombináltfej jele kéttranzisztoros erősítőre kerül,
  itt állítják be - szalagfajtától függően - a lejátszási időállandót. A
  korrekciós tagokat egy tranzisztor kapcsolja, szükség szerint. Az
  erősítőről közvetlenül a Dolby IC-re vezetik a jelet, majd onnét a
  fejhallgató  erősítőre  és  a  kivezérlésjelzőre,  valamint  a
  felvétel/lejátszás csatlakozóra. Szorosan  véve  ennyi  volna  a
  magnóelektronika. Most jön a többi.
    Az indítások és átkapcsolások zaját gondosan kivédték, külön
  némító tranzisztorokat helyeztek el a következő pontokon: lejátszáskor
  a magnófej közvetlen kimenetén, a Dolby IC kimenetén, felvételkor a
  fejmeghajtó IC kimenetén, továbbá a törlő-előmágnesező oszcillátornál.
  A hálózat be- és kikapcsolásakor sem hallatszik kattanás, és nem is
  kapcsolhatunk hibásan, mert ilyenkor a tápegységben elhelyezett két
  tranzisztor alap-állapotba hozza a központi vezérlőegységet.
    Az egész magnó működését egy nagybonyolultságú IC ellenőrzi. Ez az
  LC6502B-639 fogadja (persze, még vagy 14 tranzisztor és két további IC
  közvetítésével) az üzemmódkapcsolók jelét, és minden más egység is
  lényegében innen kapja a vezérlést. A kazettatartót is figyeli, és ha
  az nyitva van, nem hajlandó elindítani  a  mechanikát,  nehogy
  gondatlanságból valami bajt csináljunk.
    A szalagvégkapcsoló fotoelektromos elven működik: azt "nézi",
  mikor ér véget a mágnesszalag és mikor kezdődik az átlátszó be- vagy
  kifutó szalagrész. Kiegészíti ezt a funkciót egy automatikusan stopra
  kapcsoló áramkör, ez a felcsévélő orsó forgását figyeli, szintén
  fotoelektromos érzékelővel. Az érzékelőkhöz természetesen számos egyéb
  (erősítő, jelformáló stb.) áramkör járul.
    Most már csak a tápegység van hátra.  A  ki-bekapcsoló  a
  transzformátor szekunder tekercsét szakítja meg. Egyenirányítás után
  egy soros áteresztő tranzisztor 11,2 voltot állít elő (ezt  a
  tranzisztort külön stabilizátor IC vezérli). A 11,2V-ból egy újabb
  stabilizátor +5V-ot ad a vezérlő egységnek.
    A nyomtatott áramköri lapokon példás rend uralkodik, és bár nagyon
  sok alkatrész van a magnóban, a belseje nem látszik zsúfoltnak.
    A készülék doboza fémből van - ezt sem takarították meg.

  


  Méréseinkhez

    A szalagsebesség nemigen tér el a névlegestől. A nyávogás -
  mindkét irányban! - rendkívül alacsony,  nem  éri  el  még  a
  specifikációban megadott ±0,1 százalékot sem. Az átcsévélési időnek
  nem tulajdonítunk ugyan különösebb jelentőséget, de láthatjuk: ez a
  magnó rendkívül gyorsan csévél.
    A bemeneti feszültségek/impedanciák megfelelőek, a magnót gond
  nélkül csatlakoztathatjuk más készülékekhez. Itt jegyezzük meg, hogy a
  felvétel/lejátszás csatlakozó kimenete csak akkor "elevenedik meg", ha
  lejátszásra kapcsoljuk a magnót.  Ezzel  kiküszöbölnek  bizonyos
  nemkívánatos gerjedéseket.
    A kimenő feszültségek/impedanciák is megfelelnek a szabványnak,
  csupán krómdioxid szalagon marad el a kimeneti jel az  előírt
  500mV-tól. Az eltérés csekély: 440mV-ot mértünk.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbe tisztességes, 31,5Hz-en -0,6
  decibelt, 16kHz-en -5 decibelt mértünk, vasoxid szalagon. A teljes
  frekvenciajelleggörbe vasoxidon és krómdioxidon egyenletes, és még a
  zajcsökkentőkkel is elviselhető. Metál szalaggal a magnó kiemel,
  15kHz-en 5 decibelt mértünk, és a zajcsökkentő persze még rá is tesz
  erre. Különös az AD-R450Z mélyfrekvenciás átvitele: a 20Hz-es jel még
  rajta van a vonalon - viszont 20 és 70Hz között egy kis teknő alakul
  ki. Hogy ennek mi lesz a szubjektív hatása, azt most még nem
  tudhatjuk. A nagyszinten felvett jelleggörbék jók, metállal még 0
  decibeles  kivezérléssel   is   15kHz   a   sávhatár.   Az
  előmágnesezés-finomszabályzó hatását a 34. diagramon szemléltetjük; a
  két szélső állás között 15kHz-en mintegy 7 decibel a különbség. A
  harmadik harmonikus torzítás 0dB kivezérlésen megfelelő - a magnó jól
  van beállítva. A második harmonikus torzítás alacsony.
    A nyugalmi zajszint becsületes, az üzemi zajok (zajcsökkentő
  nélkül) átlagosak, zajcsökkentővel nagyjából teljesítik az egyébként
  szigorú specifikációt, bár a bal csatorna egy kissé "gyengélkedik". A
  felvétel/lejátszás bemenet erősítőfokozatát ügyesen tervezték meg: a
  zaja alig nagyobb, mint a vonalbemeneté.
    Az áthallási csillapítás a két csatorna között átlagos, a törlési
  csillapítás kielégítő. A kivezérlésjelző jól van beállítva, csak
  krómdioxidon a jobb csatornán tapasztaltunk hibát.
    Összegezve: Jó, mégpedig egyenletesen jó készüléknek ígérkezik az
  Aiwa AD-R450Z. Szolgáltatásai praktikusak, célszerűek.  Hogy  jó
  vételnek nevezhetjük-e, azt még nem tudjuk, mert nem ismerjük az egyik
  (legfontosabb) paraméterét: az árát.

                   *

  Sharp RT-150H kazettás magnó

  

    Ez viszont - ellentétben az Aiwával - nagyon is egyszerű jószág,
  "nincsen benne semmi, ámde az legalább érthető" (nem számítva a Dolby
  C-t), keveset ígér, de azt megtartja. No de ne vágjunk elébe a
  dolgoknak, haladjunk szép sorjában.

  Kezelése, szolgáltatásai

    (Balról jobbfelé.) Hálózati kapcsoló, kazettatartó, alatta az
  üzemmódkapcsolók nyomógombsora. (Könnyen járnak,  kapcsoláskor  a
  mechanika "rásegít" a gombokra.) Háromjegyű számlálószerkezet, alatta
  a Dolby ki/be, a Dolby B/C és a két szalagválasztó-kapcsoló. A
  kivezérlést LED-sorok indikálják ("Sharpscan Peak Level Display" -
  mérsékelten frappáns játék a cég nevével); csatornánként mindössze 5
  darab van a LED-ekből - ez bizony kevés, elkelne még néhány! De már
  csak egyetlen LED van hátra, ez akkor gyullad ki, ha a készüléket
  bekapcsoljuk. A kivezérlésjelző alatt a fejhallgató és a mikrofonok
  csatlakozóhüvelyeit (6,3mm Jack) és a két felvételi szintszabályzó
  forgatógombot találjuk. A hátoldalon vonal be- és kimenetek (RCA),
  bemeneti választókapcsoló. 5 pólusú felvétel/lejátszás csatlakozó.
  Mint látjuk, az egészet egyetlen szuszra el lehetett mondani.

  Felépítése

    Magnónk lelkivilágának ecseteléséhez szintén nem kell túl mély
  lélegzetet vennünk - felépítése hagyományos, és igencsak egyszerű. A
  mechanika a szokásos: a szabályozott egyenáramú kefés motort a
  beleépített elektronika vezérli. A motor egy lapos szíjjal hajtja meg
  a lendkereket.
    Az elektronika szintén nincs túlbonyolítva. Felvételkor a mikrofon
  és a felvétel/lejátszás bemenet jelét egy LA3160 típusú IC erősíti; a
  bemeneti választókapcsolón utoléri őket a vonal bemenet jele. A
  felvételi  szintszabályzást  követően  egytranzisztoros  fokozat
  (emitterkövető)  dolgozik  az  elengedhetetlen  pilotszűrőre.  A
  zajcsökkentő IC (HA 12038) a Dolby B és C teljes áramkörkészletét
  tartalmazza. (Ez az IC egyébként igen érdekes felépítésű: úgy van
  kialakítva,  hogy  lejátszáskor,  illetve  zajcsökkentő  nélküli
  felvételkor a pilotszűrő ne kerülhessen a jel útjába.) Egyik kimenete
  a vonalkimenetre, a kivezérlésjelző LED-eket működtető IR2E27A típusú
  IC  bemenetére,  valamint  a  fejhallgatókimenetet  meghajtó
  egytranzisztoros erősítőre fut.  Másik  kimenete  a  fejmeghajtó
  (egytranzisztoros) erősítőt vezérli, ennek emitterkörében állítják be
  a felvételi korrekciót. A törlő és előmágnesező jelet ellenütemű
  oszcillátor  szolgáltatja;  az   oszcillátor   tápfeszültségét
  ellenállásokkal változtatják, így állítják be a kívánt jel-nagyságot.
    Lejátszáskor a kombifej a mikrofon-erősítőt hajtja meg, itt
  állítják be a lejátszási korrekciót (70, illetve 120µs), ezután a
  Dolby IC következik - annak kimenete pedig a már említett fejhallgató
  erősítőre és a kimenetekre jut. A felvétel/lejátszás kimenet csak
  lejátszáskor kapcsolódik be (nem így a vonal kimenet: azon felvételkor
  is megjelenik a műsorjel). Nagyon bölcs dolog, meggátol bizonyos
  gerjedéseket.
    Némításról (felvételkor és  lejátszáskor)  csatornánként  egy
  tranzisztor gondoskodik, ezek a kimenetekre  hatásosak.  És  ne
  feledkezzünk meg arról a két tranzisztorról, amely a Dolby IC-t
  kapcsolja ki-be, illetve B-ről C-re.
    A tápegységben egyetlen stabilizátor IC van (L78M15), ez 15V-tal
  látja el a készüléket. A hálózati transzformátor állandóan feszültség
  alatt marad; a Power/Standby kapcsolóval a már  egyenirányított
  szekunder feszültséget kapcsoljuk ki-be.
    A magnó doboza fémből, előlapja műanyagból készült.

  Méréseinkhez

    A Sharp szolid specifikációt ad, nem "hőzöng", inkább biztosra
  megy.
    A nyávogás például határozottan jobb annál a ±0,2%-nál, ami a
  prospektusban áll. A szalagsebesség alig tér el a névlegestől, az
  átcsévélési idő rövidebb a megszokottnál.
    A  be-  és  kimeneti  feszültségek/impedanciák  tökéletesen
  szabványosak - lábjegyzetben: tanulságos, hogy egy ennyire egyszerű
  magnón is pontosan be lehet tartani a szabvány előírásait, ha ügyelnek
  erre a tervezők.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbék megfelelőek, 31,5Hz-en még
  teljes a szint, 16kHz-en 5 decibelt (krómdioxiddal 8 decibelt) esik. A
  teljes frekvencia-jelleggörbék krómdioxiddal a legegyenletesebbek,
  vason és metálon enyhén esnek a magasak. A Dolby B és C görbéi bizony
  - görbék. A nagyobb kivezérléssel (-10 és 0 decibelen) felvett
  jelleggörbék magasban igen hamar lekonyulnak, még metálon is! A
  basszustartományban jólfejlett hepehupák kelletik magukat - mint
  tudjuk, ez mindig a kombináltfej műve.
    A harmadik harmonikusok átlagosak, a második harmonikus torzítás
  valamivel magasabb az átlagosnál.
    A zajok elfogadhatóak, az üzemi  zajszint  figyelemreméltóan
  alacsony, még zajcsökkentő nélkül is. Az áthallási  csillapítás
  elegendő, a törlési csillapítás pedig jobb, mint a másik két Sharpé,
  sőt, jobb, mint az Aiwáé. A kivezérlésjelző jól működik, bár vasoxid
  szalaggal az egyik csatorna pontatlanul jelez.
    Összegezve: soha rosszabbat.


  Sharp RT-23H kazettás magnó

  


    A kisebbik Sharp-torony magnója. Mint néhány oldallal előbb már
  elmondtuk, ez egy "önállótlan" masina, a torony erősítője nélkül
  lélegzeni sem tud, merthogy abból kapja a tápfeszültséget. Külön nem
  is lehet megvásárolni: úgy tekinthetjük, mintha egy casseivernek volna
  a csévélője. De akár így, akár úgy, az a  logikus,  hogy  a
  toronymagnókat (RT-23H, RT-32H) együtt teszteljük a többi, komplett
  magnóval. A funkciójuk végülis ugyanaz.
    Az RT-23H miatt egyébként mentegetődzésre kényszerülünk. Nem
  szoktunk Bemutatni olyan jószágokat, amelyek "kilógnak" a DIN 45500-as
  szabványból. Ez a szabvány ±0,2%-ban maximálja a hifinek tekinthető
  magnók nyávogását. Nos, az RT-23H specifikációjában ±0,28% áll, ámde a
  kis gép valójában tényleg nem nyávog, többet ±0,2%-nál, Bemutatása
  tehát csak de jure szabálytalan, de facto indokolt.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Hagyományos kivitelű, jól kezelhető magnó. Balról-jobbra haladva
  az előlapján, a ki-bekapcsoló után a kazettatartó következik, alatta
  az üzemmódkapcsolók. (A Stop egyben a kazettarekesz nyitógombja is; ez
  és  a Lejátszás gomb szélesebb a többinél - így praktikus.) A
  kivezérlésjelző 5-5 LED-et villogtat, erre itt is panaszkodni fogunk,
  mert 5 LED nem ad elégséges támpontot a felvétel kivezérléséhez. A
  (csúcsértékjelző) műszer bontása mínusz végtelen, -8, -3, 0, +3dB,
  ezek közül a "végtelennel" semmire se megyünk, és ugyebár így csak 4
  LED marad...
    A kivezérlésjelző alatt a két mikrofonbemenet jack hüvelye, a
  Dolby B kapcsológombja és a két szalagválasztó-nyomógomb sorakozik. A
  felvételi  szintszabályzó  egyetlen  nagyméretű  forgatógomb,  a
  balansz-szabályzót előbb nem találjuk...
    ...majd mégis előkerül: a készülék hátoldalán helyezték el. (Ez
  nem is olyan rossz megoldás, a balansz-szabályzóhoz ritkán nyúl az
  ember.) A hátoldalon egy rövid  kábeldarab  fityeg,  8  pólusú
  csatlakozódugóval a végén - ezen kapja a magnó a tápfeszültséget az
  erősítőből, egyszersmind hangfrekvenciásan  is  ezen  a  vonalon
  (helyesebben: vonalszinten) kommunikál egymással a két készülék.
  Találunk még egy bemeneti választókapcsolót (Mic/Line), valamint egy
  Beat Cancel feliratú kapcsolót, ez utóbbi arra  szolgál,  hogy
  valamelyest elhangolva a törlőoszcillátor frekvenciáját, kiküszöbölje
  mindazt a sípolást-fütyülést, amely AM-magnófelvételkor szűrődne be a
  készülékbe.
    Most pedig a magnó felépítéséről, röviden. (Hosszabban nem is
  tudnánk írni róla - nem sok minden van ebben a masinériában.)

  Felépítése

    Szokványos mechanika; gumiszíjjal hajtja meg a lendkereket a
  kicsiny, elektronikusan szabályzott egyenáramú motor. "Soft Touch
  Control", vagyis a gombokat csak lágyan kell megnyomni, mert a motor
  ereje "rásegít" a kapcsolókra. Az elektronika alig néhány IC-t és
  tranzisztort tartalmaz.
    Felvételkor a mikrofon jelét egy LA3160D típusú IC erősíti, és
  továbbadja a bemeneti választókapcsolóra, ahová a vonalszintű bemenet
  jele  közvetlenül az erősítőből érkezik. A felvételi szint- és
  balansz-szabályzót a TA7629P jelű Dolby IC követi (a pilotszűrő
  kikapcsolhatatlan),  ennek  egyik kimenete a fejmeghajtó fokozat
  egyetlen  tranzisztorát  vezérli  (itt  állítják be a felvételi
  korrekciót),  a  másik  kimenete  pedig  azt  az IC-t, amely a
  kivezérlésjelző LED-eket hajtja meg. Csatornánként csak 4 LED-et kell
  működtetnie, az ötödik, a "végtelen" jelű a kivezérléstől függetlenül
  állandóan világít - tulajdonképpen a felvételre kapcsolást indikálja.
    A törlő-előmágnesező oszcillátor egyetlen tranzisztor,  ennek
  tápfeszültségét változtatva állítják be a jelnagyságot, szalagfajták
  szerint.
    Lejátszáskor ismét a mikrofonerősítőt veszik elő, ez erősíti a
  kombináltfejről érkező jelet és egyben a lejátszási korrekciót is
  beállítja. A Dolby IC már közvetlenül a kivezérlésjelző áramkört és a
  kimeneteket táplálja. Kapcsolgatáskor egy-egy tranzisztor némítja a
  vonalkimeneteket.
    Az erősítőből érkező tápfeszültség: +12V. A magnó doboza fémből,
  előlapja műanyagból van.

  Méréseinkhez

    Minthogy az RT-23H magnóhoz gyakorlatilag úgyis csak az erősítőn
  keresztül lehet hozzáférni, az összekötőkábel pedig eltávolíthatatlan,
  mi a kábel végén levő 8 pólusú  csatlakozón  alakítottunk  ki
  mérőpontokat. Méréseink tehát a magnó igazi képességeit modellezik.
    A szalagsebesség közepes mértékben tér el a névlegestől. A
  nyávogás, mint már mondtuk, éppen "belefér a hifibe", vagyis jobb a
  specifikáltnál.
    A  bemeneti  feszültségek/impedanciák  a  mikrofon  bemeneten
  megfelelőek, a vonalbemenet impedanciája túl alacsony, 47-68 kohm
  helyett csak 27 kohm, de erről majd inkább az erősítő tesztjében. A
  vonalkimenet feszültsége nagyjából  megfelelő.  Végülis  egyetlen
  "toronyról" (vagy casseiverről?) van szó, az a fontos, hogy együtt jól
  működjék az egész berendezés.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbék 31,5Hz és 14kHz  között
  viszonylag egyenletesek, 16kHz-en 9-12dB, 18kHz-en  már  22-26dB
  hiányzik. A teljes frekvenciagörbék viszont meglepően egyenletesek,
  100Hz és 15kHz között alig mozdulnak le a vonalról - bármelyik
  szalagfajtával mérve! Ezért aztán a zajcsökkentő is hiába ármánykodik,
  és a "dolbyzott görbék" végülis szebbek, mint amit a lényegesen
  bonyolultabb és drágább magnók produkálnak. Alacsony frekvenciákon,
  sajnos, a szint már 90Hz-től esni kezd, és az átvitel egyébként is
  meglehetősen "göröngyös". A 0 és -10 decibelen felvett jelleggörbék
  szépek, különösen metálon. Nagyon jól beállított készülék benyomását
  kelti az RT-23H.
    A harmadik harmonikus torzítás megjárja, a második harmonikusokat
  sokalljuk. Itt már a takarékoskodás okozta torzítások jelentkeznek!
    A kivezérlésjelző itt-ott hibázik, de oda se neki, hagyatkozzunk
  inkább az ösztöneinkre, mintsem erre a négyledéres indikátorra...
    Összefoglalásul: ha összeadjuk a vártnál jobb frekvenciaátvitelt a
  zavaróan magas torzítással, és az eredményt elosztjuk kettővel, akkor
  egy nagyjából átlagos magnót kapunk...


  Sharp RT-32H kazettás magnó


    A nagyobbik torony magnója. Ez is az erősítőből  kapja  a
  tápfeszültséget, mint az RT-23H. Valamivel szebb a specifikációja, és
  valamivel több szolgáltatást nyújt a másiknál, amennyiben kétféle
  Dolbyja van (B és C); ehhez járul az Auto Program Search System, amin
  azt kell érteni, hogy ha gyorscsévéléskor megnyomjuk a Lejátszás
  gombot is, akkor a magnó, ha programközi szünetet észlel, rögtön
  lejátszásra kapcsol.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Igazán csak távirati stílusban: balról a ki-bekapcsoló, aztán a
  kazettatartó,  alatta  az  üzemmód  kapcsolók  nyomógombjai.
  Szalaghosszmérő  számlálószerkezet,  fejhallgató-csatlakozóhüvely,
  kivezérlésjelző a szánalmasan kevés LED-del (mínusz végtelen, -8, -3,
  0, +3dB), alatta a két mikrofon csatlakozóhüvelye, a zajcsökkentő
  ki-bekapcsolója  és  a  Dolby  B/C kapcsoló. Végül a felvételi
  szintszabályzó forgatógombja.
    A   hátoldalon   felvételi   balansz-szabályzó,   bemeneti
  választókapcsoló (Mic/Line), Beat Cancel (AM-zavarmentesítés). Az
  erősítőhöz vezető rövid kábelen egy 8 pólusú dugó, ezen érkezik a
  tápfeszültség és ezen szaladgál ide-oda a vonalszintű jel.

  Felépítése

    A mechanika ezúttal is igen egyszerű, bár egy kicsit bonyolultabb
  a másiknál, mert egy kicsiny elektromágnest is tartalmaz (ez kapcsolja
  le gyorscsévélésről a mechanikát a műsorkeresés közben). Egyenáramú,
  kollektoros motor, gumiszíj, lendkerék.
    Ami az elektronikát illeti, felvételkor a mikrofon jelét egy
  LA3160 típusú IC erősíti. A bemeneti választókapcsoló következik, ide
  fut be a vonalszintű jel is. A felvételi szint és balansz-szabályzás
  után egy impedanciaillesztő fokozat (egyetlen tranzisztor) hajtja meg
  a pilotszűrőt, azon keresztül a zajcsökkentő IC-t (CX20027 - teljes
  áramköri készlet a Dolby B és C-hez). Az IC egyik kimenete az
  egytranzisztoros fejhallgató-erősítőt, valamint azt az IC-t vezérli,
  amely a kivezérlésjelző LED-eket táplálja. Másik kimenetéről az
  egytranzisztoros  fejmeghajtó  áramkörre  fut  a  jel.  Egyetlen
  tranzisztorból áll a törlő-előmágnesező oszcillátor is; a különböző
  szalagfajták megkívánta feszültségértéket ellenállásosztóval állítják
  be.
    Lejátszáskor az LA3160-as IC erősíti a fejről érkező feszültséget,
  a korrekciót is itt állítják be. A zajcsökkentő IC már a fejhallgató
  erősítőt, illetve a vonalkimenetet vezérli. A fejerősítő kimenetéről
  kap vezérlést a "műsorkereső-IC" (TA7341P), amely egy tranzisztor
  közbeiktatásával vezérli a kis elektromágnest. Kapcsolgatáskor 1-1
  tranzisztor némítja a fejhallgató- és a vonalkimenetet.
    Az egész elektronika (a kivezérlésjelzőt nem számítva) egyetlen
  nyomtatott áramköri lapon helyezkedik el. A magnó doboza fém, előlapja
  műanyag. A "köldökzsinóron" +12V tápfeszültség érkezik az erősítőből.

  Méréseinkhez

    Ezt a magnót is ugyanúgy mértük, mint a kisebbik toronymagnót: a
  mérőpontokat a 8 pólusú csatlakozón alakítottuk ki.
    A mechanikai jellemzők átlagosak. A szalagsebesség meglehetősen
  pontos, a nyávogás átlagos, a specifikáltnál mindenesetre jobb.
    A feszültségekre/impedanciákra ugyanaz  áll,  mint  amit  az
  SM-23H-ról mondtunk.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbe a jobb csatornán 14kHz-ig alig
  esik, 16kHz-en is csak pár dB-je hiányzik. A bal csatornán viszont már
  2kHz után esni kezd a szint, 14kHz-en 5dB, 16kHz-en 10dB a hiány,
  legalábbis vasoxid szalagon. Krómon valamivel jobb a helyzet. A teljes
  frekvenciagörbék mindhárom szalagfajtával szépek, 90Hz és 15kHz között
  egyenletesek. A zajcsökkentő káros hatása ezért kevésbé érződik, habár
  a Dolby C már jócskán meghajlítgatja  a  görbét.  A  magasabb
  kivezérléssel felvett jelleggörbék is jók, különösen krómon  és
  metálon.
    A harmadik harmonikus torzítás megfelelő (vagyis a magnó jól van
  beállítva), de a második harmonikus itt is zavaróan magas, akárcsak az
  RT-23H torzítása.
    A zajok nem túl magasak, de (zajcsökkentő nélkül) meghaladják a
  specifikált értéket. A kivezérlésjelző  krómon  és  metálon  is
  önfejűsködik.
    Összefoglalva: szoros rokonság az RT-23H-val - bár valamelyest
  kedvezőbb összkép.


  Technics RS-B18 kazettás magnó

  

    Hosszúra nyúlt magnórevünk utolsó műsorszáma az RS-B18 típusjelű
  Technics. Ez a magnó nem kevesebb, mint háromféle elektronikával
  védekezik a zajok ellen: Dolby B-vel és C-vel, valamint dbx-szel. Az
  utóbbiról még szólunk, de előbb lássuk a magnót.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Balról kezdve a sort: ki-bekapcsoló, kazettatartó, alatta az
  üzemmódkapcsolók. Csévélés közben belehallgathatunk a műsorba, ha
  közben a Lejátszás gombot is megnyomjuk (Cue, illetve Revue funkció).
  Mint a "One Touch Recording/Full Auto Stop" szlogen is jelzi, magnónk
  minden üzemmódból automatikusan Stopra kapcsol a szalag végén, és a
  Felvételt  egyetlen  (a  felvételi)  gombbal  indíthatjuk.  Az
  üzemmódkapcsolókat nem kell nagyon nyomkodni, a motor "rásegít"
  mozdulatunkra. Mint az így kialakított mechanikájú magnókat általában,
  a Technicset is használhatjuk kapcsolóórával, tehát a távollétünkben
  is elindíthatjuk a Felvételt vagy a Lejátszást.
    A szalaghossz-mérő 3 számjegyű. A fluoreszcens kijelző baloldalán
  egy piros LED indikálja, ha Felvételre kapcsoltunk. Lejjebb síkpályás
  potenciométerek: a felvételi szint- és balansz-szabályzók. Még lejjebb
  egy hosszú nyomógomb-sorozat: szalagválasztók, Dolby B/C, Dolby ki-be,
  dbx, bemeneti választókapcsoló, végül a fejhallgató és  a  két
  mikrofonbemenet 6,3mm-es Jack-hüvelye. A hátlapon vonal be-  és
  kimeneti csatlakozók (RCA), valamint 5 pólusú felvétel/lejátszás
  csatlakozóhüvely.

  Felépítése

    A mechanikára nem  költöttek  sokat  (kisméretű  kollektoros
  egyenáramú  motor,  lapos  gumiszíj,  aprócska  lendkerék).  A
  fordulatszámot a motor búrájába épített piciny elektronika tartja a
  névleges értéken.
    Az elektronika viszonylag bonyolult, mondhatni  igényes.  Az
  igazsághoz tartozik, hogy az utóbbi időben magasra  csapott  a
  takarékossági hullám, megszoktuk, hogy az olcsóbb magnókról mindent
  lespórolnak, ami csak lespórolható, és már attól is meghatódunk, ha
  valamit mégsem spórolnak le.
    Felvételkor a mikrofon (illetve a felvétel/lejátszás) bemeneti
  jelét egy  M5219L  típusjelű  IC  erősíti.  Innét  a  bemeneti
  választókapcsolóra fut a jel (a vonalbemenetről közvetlenül jut ide),
  majd a felvételi szint- és balansz-szabályzó következik. A Dolby B és
  C zajcsökkentők IC-jének típusa TE  A0665,  ez  tartalmazza  a
  kiiktathatatlan pilotszűrőt. A zajcsökkentők után egy FET-es kapcsolón
  át jut a jel a fejmeghajtó IC-re (M5218L); a felvételi korrekciókat 3
  tranzisztor váltogatja. A Dolby IC másik kimenete újabb FET-es
  kapcsolón keresztül a fejhallgató-erősítőt (M5218L),  illetve  a
  kivezérlésjelző meghajtására szolgáló IC-t (BA6146) vezérli.
    Végre egy tisztességes fluoreszcens kijelző: 12 szegmense van,
  skálázása -20-tól +9dB-ig terjed. Lényegesen  különb,  mint  az
  egyszerűbb készülékek 4-6 LED-es indikátora.
    A törlő- és előmágnesező jelet egytranzisztoros  oszcillátor
  szolgáltatja, tápfeszültségét  ellenállásokkal  változtatják,  így
  állítják be a  nagy  frekvenciás  jel  nagyságát  a  különböző
  szalagfajtákhoz.
    A dbx áramkör jónéhány tranzisztort, egy M5218L jelű IC-t,
  valamint egy speciális, MC911 típusú integrált áramkört tartalmaz.
  Mindkét IC dual-kivitelű.
    Lejátszáskor megismétlődik a jel útja, csak  visszafelé.  A
  kombináltfej az M5219L-t vezérli. A lejátszási korrekció kapcsolásáról
  egy tranzisztor gondoskodik. Ezután a zajcsökkentők következnek. A
  felvétel/lejátszás kimeneten csak lejátszáskor jelenik meg a jel,
  felvételkor ezt a kimenetet megszakítják, hogy ne léphessenek fel
  nemkívánatos visszahatások.
    A kapcsolgatással járó zajt és zavarokat többhelyütt is némítják,
  e célra külön tranzisztorok szolgálnak a mikrofon erősítő, valamint a
  Dolby IC kimenetén, nemkülönben a fejhallgató-erősítő  bemenetén
  (egyszersmind a vonal kimeneten).
    A tápegység egy-egy soros áteresztő tranzisztor révén ±8,4 volttal
  látja el az elektronikát. A ki-bekapcsoló a hálózati transzformátor
  primer körét szakítja meg, tehát leválasztja  a  készüléket  a
  hálózatról.
    Az elő- és hátlap műanyagból, a fenéklap és a burkolat fémből
  készült.

  A dbx zajcsökkentő rendszer

    A dbx szabadalma. (Vajon mit követhetett el ez a cég, hogy csupa
  kisbetűvel írták be a nevét a hifi nagykönyvébe?!) Maga a rendszer már
  régóta piacon van, de a Dolbyval nem tudott versenyezni; mellesleg nem
  kompatibilis egyik Dolby-rendszerrel sem. Többnyire külön készülék
  formájában, vagy legfeljebb valami drágább magnóba építve hozták
  forgalomba.    Nyilván    az    integrált    áramkörök
  fejlődésének-olcsóbbodásának köszönhető, hogy a dbx "ma már a kisember
  számára sem elérhetetlen".
    A dbx is zárt rendszer, tehát felvételkor és lejátszáskor egyaránt
  használni kell; az enkóder és a dekóder tükörképszerűen dolgozik. A
  dbx működése a kompresszor-expander elven alapul, ilyen az Orion
  SM-250 magnóból ismert zajcsökkentő is.
    Felvételkor az enkóder - logaritmikus léptékkel számolva - a
  felére nyomja össze a műsor dinamikáját. Ha tehát az  eredeti
  dinamikatartomány 100dB volt, akkor a dbx ebből 50dB-t csinál. Az
  ilyképpen összepréselt dinamikát már könnyűszerrel szalagra vehetjük.
  Ne feledjük, a legjobb kazettás szalag dinamikatartománya sem haladja
  meg a 70 decibelt. Ennél nagyobb dinamikát nem vihetünk fel rá -
  hacsak valahogyan be nem csapjuk a szalagot.
    Lejátszáskor a dekóder - ugyanolyan  lépték  szerint  -  a
  kétszeresére növeli a dinamikát,  és  így  a  magnó  kimenetén
  visszanyerjük az eredeti 100 decibelt. Közben a felvétel zaja is
  mérséklődik. Hatékony módszer, bár tapasztalataink szerint a Zene
  sosem szereti, ha a szövetét mesterségesen szűkítik-bővítik.
    A dbx-áramkörre nem térünk ki, inkább egy méréstechnikai problémát
  szeretnénk megvilágítani, nevezetesen: hogyan értelmezzük a zajmérés
  eredményét. Az üzemi zajszintet kétféle  kimeneti  feszültséghez
  viszonyítjuk: 0 decibelhez, illetve a csúcsszintű  kivezérléssel
  arányos jelhez. Ez utóbbi szint általában 3-6 decibellel van a 0dB
  fölött (k3=3%). A dbx rendszerben ez nem így van, mert a
  magas kivezérlések tartományában működésbe lép a kompresszor, nem
  engedi túlvezérelni a szalagot, még nagy bemenő feszültségek által
  sem. Ha tehát a zajfeszültséget csupán a 0 decibeles kivezérléshez
  viszonyítjuk, nem használjuk ki a dbx-rendszernek azt az előnyét, hogy
  a szalagot még a 10-20 decibeles túlvezérléstől is megóvja, és az
  ilymódon felvett szalagról nagy  kimeneti  feszültséget  kapunk.
  Példaképpen megemlítjük, hogy az RS-B18 (a dbx zajcsökkentővel) 660mV
  bemeneti feszültség nyomán vezérli ki csúcsszintig a vasoxid szalagot,
  és ez lejátszáskor 2,8V kimeneti feszültséget eredményez. Mérési
  táblázatunkban tehát az  előbb  említett,  igen  nagy  kimeneti
  feszültségekhez viszonyítottuk a csúcsszintű  kivezérléskor  mért
  zajokat. Az persze megint más dolog, hogy a gyakorlatban nem élhetünk
  ezzel a lehetőséggel, nem vezérelhetjük túl a magnót 16-18 decibellel.
    Meglepőnek tűnhet, hogy a mikrofon, illetve a felvétel/lejátszás
  bemenetről mennyivel magasabb zajt mértünk, mint a vonalbemenetről. De
  ne csodálkozzunk: akár a Dolby, a dbx is csak a szalag zaját
  csökkenti, nem pedig a magnó-elektronika saját zaját. Ha a nagyobb
  érzékenységű bemeneteket használjuk, akkor már a magnó saját zaja
  dominál, és így a dbx zajcsökkentő hatása nem érvényesülhet igazán.

  Méréseinkhez

    A szalagsebesség jócskán (2 százalékkal) eltér a névlegestől.
  Igaz, ezt egyszerű módon korrigálni lehet a készülék belsejében
  található szabályzószervvel - dehát ez nem a jámbor tulajdonos dolga.
  Az egyenfutás egy picivel jobb az átlagosnál.
    A bemeneti és kimeneti feszültségek/impedanciák szabványosak, és
  ha az erősítőnk is szabványos, gond nélkül összekapcsolhatjuk a
  Technics RS-B18-cal.
    A  lejátszási  frekvencia-jelleggörbe  erősen  megsínyli  a
  kikapcsolhatatlan pilotszűrő hatását, 14kHz-en 4dB, 16kHz-en már 8-9dB
  hiányzik. A teljes frekvenciagörbék vegyes képet adnak a magnóról. A
  két olcsóbb szalagtípuson magaskiemelés mutatkozik, vasoxidon ez csak
  2-3dB, és a Dolby B sem ront rajta különösebben, de a Dolby C és a dbx
  már alaposan felfelé húzza a görbét, már 1kHz-től kezdve. Krómdioxidon
  3-4kHz környékén kezdődik a kiemelés, és a zajcsökkentők aztán
  méginkább rátesznek. Metállal viszonylag egyenletes az átvitel, és még
  Dolby B-vel is jónak mondható, a másik két zajcsökkentő rendszer már
  nyeli a magasakat (bár a dbx átvitele még így is elfogadható). A nagy
  kivezérlésen felvett frekvenciagörbék kiegyenlítettek. A mélytartomány
  mérsékelten hepehupás. A dbx - érdemes megfigyelni -  teljesen
  agyonvágja a basszust: mintha csak egy 6dB/oktáv meredekségű szűrőt
  kapcsoltunk volna be 60Hz-en. Ezzel összhangban a hepehupák is jobban
  megelevenednek.
    A második és harmadik harmonikus  egyaránt  csekély;  arról
  tanúskodnak, hogy a magnó precízen van beállítva és jóminőségű az
  elektronikája.
    A zajcsökkentő nélkül mért zajok átlagosak, a felvétel/lejátszás
  bemenetéről kapott értékek 5 decibellel elmaradnak attól, amit a vonal
  bemenetről mértünk. A Dolby most is úgy működik, mint egyébkor. A dbx
  nem "hozza" ugyan a specifikált 92dB-t, "csak" 88-89,5 decibelt
  produkál, de emiatt nevetséges volna panaszkodni.
    A kivezérlésjelző egyhelyütt hibázik, de egyébként kifogástalanul
  működik.
    Összefoglalva: egyszerű, de precíz mechanika - mérsékelten sikeres
  elektronikával  párosítva.  A  frekvenciaátvitel  csak  metállal
  egyenletes, a zajok alacsonyak, a dbx lebunkózza a mélyhangokat.

  
  


  Szeánsz

  

    Valamennyi  magnót  becsülettel  végighallgattuk,  mindhárom
  szalagtípussal (de jó, hogy nincs már negyedik!). Etalonnak az Aiwa
  AD-F220Z-t használtuk.

  Aiwa AD-R450

    A két Aiwa meglehetősen egyformán szólt, de azért meg lehetett
  különböztetni őket. Mindhárom szalagtípuson ugyanazt hallottuk: a
  220-as magasban némiképp elszínezi a hangot, rátesz egy kis csengést,
  és ez nem kellemetlen ugyan (krómon például ezt a magnót hoztuk ki
  jobbnak), de valószínű, hogy hosszabb távon mindenképpen a nagyobbik
  készülék a  jobb,  mert  megnyugtatóbban,  tisztábban,  "kevésbé
  kazettásan" szól és érezhetően lejjebb megy.

  Sharp RT-23H és RT-32H

    Most következnek a toronymagnók. Szeretnénk, ha  az  Olvasó
  kellőképpen méltányolná az irányú fáradozásainkat, hogy a tesztet
  egyáltalán össze tudjuk hozni. A Sharp toronymagnóknak ugyanis csak
  egyetlen madzagjuk van, az is a a saját erősítőjük számára. A
  következő megoldások között választhattunk:
    A  toronymagnó   egy   szál   madzagját   bekötjük   a
  kapcsolóberendezésünkbe. Ebben az esetben a magnó fel is venne, le is
  játszana, ha kapna tápfeszültséget - de nem kap, mert azt is a saját
  erősítője szolgáltatná, ugyanazon a vezetéken át.
    A toronymagnó madzagját bedugjuk a saját erősítőjébe. Ebben az
  esetben a magnó működőképes ugyan, de most meg az erősítővel vagyunk
  megakadva: ennek is csak egyetlen likja van a magnók számára, és az
  már foglalt, tehát be még csak beadhatjuk kívülről a műsorjelet - de
  hogy hozzuk ki onnét?!
    Végül is szétszedtük a magnó dobozát, és belülről, egy pótlólag
  beforrasztott vonal kimeneten hoztuk ki a jelet.
    A Sharp RT-23H nem hálálta meg fáradozásunkat. Ez a masina minden
  szalagtípuson egy kicsit élénk, magasban színezett, kissé forszírozott
  hangot produkált. Nem tetszett. Az Aiwa FD-220Z sávszélei messzebb
  vannak egymástól, és a hangképe mindenképpen megnyugtatóbb.
    Furcsa, de a másik toronymagnó, az RT-32H jobbnak jött ki az
  Aiwánál. Általában elevenebbnek, egészségesebbnek, néha nyugodtabb
  hangúnak is éreztük, és habár a mélyeken általában az Aiwa volt
  fölényben, az RT-23H mindig több szavazatot kapott.

  Sharp RT-150H

    Ez a magnó is jól kezdett, mindenekelőtt azért, mert kisebb volt a
  zaja: néha úgy tűnt, egy dolbyra való előnyt adhat az Aiwának. Ez
  azonban csak látszat. A két magnó nem egyformán van beállítva, 0dB-n a
  Sharp nagyobb torzításig van kivezérelve, az Aiwát meg  bátran
  túlvezérelhetjük, akár 4-5 decibellel is. (Ebben az esetben tehát nem
  akkor járunk el sportszerűen, ha mindkét magnót egyformán 0dB-ig
  vezéreljük ki!) Valójában az Aiwának egyáltalán nem volt nagyobb a
  zaja, viszont jobb a dinamikája, erőteljesebbek a mélyei. A Sharp
  RT-150H a kisebb zenekarokat még elfogadhatóan tolmácsolta, nagyobb
  hangtömegeken azonban erejét veszítette, mélyben és magasban egyaránt.

  Technics RS-B18

    Hűvösebb, magasabb tónusú, érdekesebb hangkép, túlságosan kiemeli
  a szólamokat. Gyakran kiürül, elfogynak a mélyei, néha torzít. Az
  etalon hangja puhább, mélyebb, hallgathatóbb.  Ezt  tapasztaltuk
  vasoxidon és krómszalagon. Érdekes: metálon megfordult a két hangkép,
  ekkor a Technicsre szavaztunk ("teltebb, puhább, mélyebb,  néha
  zavaros, de jobb hallgatni").
    Noha a zajcsökkentőket elvből nem teszteljük, az egzotikus dbx-re
  azért kíváncsiak voltunk, és két szalagtípuson, vasoxidon és metálon
  is kipróbáltuk. Az etalonkészüléket ekkor Dolby C-vel futtattuk.
  Tapasztalatunk: a dbx krómszalagon elviselhetetlenül  csörömpölt.
  Metálon már csak ugyanannyira volt rossz, mint a Dolby...

                   *

  Sharp SM-23H erősítő

  

    A kisebbik torony központja, úgyszólván lelke. Ez látja el
  tápfeszültséggel a lemezjátszót, a tunert, a magnót.  Egyébként
  igencsak egyszerű készülék. Legfontosabb adatai: 2x25 watt kimeneti
  teljesítmény 4 ohmos terhelésre, 0,8% harmonikus torzítással.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt a hálózati kapcsoló. Három, függőlegesen elhelyezett
  síkpályás  potenciométer:  a  mély-,  a  magashangszín-  és  a
  balansz-szabályzó  kezelőszervei.  Középtájt   a   fejhallgató
  csatlakozóhüvelye, majd a bemeneti választókapcsolók (magnó, aux,
  tuner és phono - 1-1 LED  indikálja  őket),  végül  pedig  a
  hangerőszabályzó nagyméretű forgatógombja. A hátoldalon egy 8 pólusú
  csatlakozóhüvely (ide dugandó a magnóból kilógó kábel), két 5 pólusú a
  lemezjátszó és a tuner számára, továbbá egy pár RCA-hüvely az aux
  bemenet céljára. Szabványos hangszórócsatlakozó.
    Vigyázat: a csatlakozásokon keresztül nemcsak hangfrekvenciás jel,
  hanem tápfeszültség is szaladgál, ezt jó lesz észben tartani, ha
  "idegen" lemezjátszót, tunert vagy magnót használunk. A tuner és a
  lemezjátszó csatlakozója szabványosan van bekötve (a 3. és 5. a
  bemenet, a 2. a hidegpont, a 4. ponton vezették ki a +12V-ot, az 1.
  pedig a tápfeszültség nullpontja), tehát semmi gondunk, ha az "idegen"
  készülék is szabványos. De csakis olyan összekötő kábelt használjunk,
  amelynek az 1. és 4. pontja NINCS bekötve - nehogy az erősítőből áradó
  tápfeszültség kárt tegyen a másik készülékben. A magnó csatlakozó 8
  pólusú  ugyan,  de  beledugaszolhatjuk  a  szokásos  5  pólusú
  csatlakozódugót is, a következőképpen: 3. és 5. pont - bemenet, 1. és
  4. pont - kimenet; a 2. a hidegpont. A 8. a tápfeszültség pozitív
  ágára, a 6-7. a nullpontjára van kötve.

  Felépítése

    Spártaian egyszerű. A szorosan vett erősítőrész két csatornája
  együttvéve sem tartalmaz egyebet, mint 2, azaz két IC-t; igaz,
  mindkettő dual kivitelű.
    A korrekciós erősítő egy LA6458DS típusú IC. Bemenetét összesen
  440pF-nyi kondenzátorral látták el, ez valószínűleg nem terheli
  túlságosan a torony lemezjátszójának hangszedőjét, viszont hatékonyan
  csökkenti a rádiófrekvenciás zavarokat. A korrigált jel - a többi
  bemenet jelével együtt - a bemeneti választókapcsolóra jut.  A
  hangerőér balansz-szabályzás után (a Loudness kikapcsolhatatlan) máris
  az STK 4141/II  típusú  teljesítményerősítő  IC  következik.  A
  hangszínkört  a  teljesítményerősítő  negatív  visszacsatolásában
  alakították  ki.  A  hangsugárzó-kimenetek  előtt  2,5  amperes
  olvadóbiztosító hivatott védeni az IC-t túlterhelés és zárlat ellen. A
  tápegység ±29,5V-ot ad a teljesítményerősítőnek (a pufferkondenzátorok
  3300µF-osak), ebből aztán 1-1 Zener diódával ±15V-ot állítanak elő a
  fono-erősítő táplálására. Azt az egyenirányító és stabilizátor IC-t
  (µPC7812H), amely a  "szatelliteket"  látja  el  12V-os  stabil
  feszültséggel, a transzformátor egy külön tekercse táplálja. Az előlap
  műanyagból, a hátlap pozdorjából készült, a többi fémlemez.
    Ennyi az egész.
    Még valami. Ez nem befolyásolja közvetlenül az erősítő működését,
  de nagyon hasznos: a nagyfrekvenciás zavarok elleni védelem. A
  korrekciós erősítő bemenetén található kondenzátorokról már szóltunk.
  Hasonló, 560pF értékű kapacitást helyeztek el a teljesítményerősítő
  bemenetén, a kimenetén újabb szűrőtagot alkalmaztak, a hangsugárzó
  kimeneteknél pedig egy fojtótekercskondenzátor-ellenállás  hálózat
  blokkolja a nemkívánatos nagyfrekvenciás jeleket. Dicséretes dolog,
  hogy a tervezők ennyire gondosan felvértezték készüléküket bárminemű
  zavar ellen.

  Méréseinkhez

    A specifikáció rendkívül szűkszavú, nem sokat lehet megtudni
  belőle.
    A bemeneti feszültségek nagyjából megfelelőek,  nem  így  a
  nagyszintű bemenetek impedanciái.  A  tengeren  túlról  érkezett
  készülékektől 47-68 kohm közti értéket várunk, de az SM-23H-n még
  ennél is kevesebbet mértünk. A mértéktelen egyszerűsítés következtében
  a hangerőszabályzó és a balansz-szabályzó közvetlenül terheli az
  erősítőre kapcsolt jelforrásokat. Ebben az árkategóriában ez nem volna
  szokatlan - de a bemeneti impedancia azért ritkán sikeredik ennyire
  alacsonyra. Minthogy komplett toronyról (majdnemhogy casseiverről) van
  szó, feltételezhetjük, hogy a komponenseit összehangolták, de ha netán
  idegen készüléket kapcsolunk az erősítőre (például az aux bemenethez),
  előfordulhat, hogy csökken a  mélyhang.  A  maximális  bemeneti
  feszültségek szabványosak.
    A kimeneti teljesítmény minden tekintetben  eleget  tesz  a
  specifikációnak; a zenei kimeneti teljesítmény meglehetősen nagy,
  főleg 4 ohmos terhelésen. A 2x25 watton mért torzítás 0,8 helyett csak
  mintegy 0,4%.
    A nagyszintű bemenetről felvett frekvenciagörbe 20Hz-en 3 decibelt
  esik, és ha a fono-elektronikát is közbeiktatjuk, akkor már 4-5
  decibelre rúg a hiány - igaz, ezt  részben  korrigálhatjuk  a
  mélyhangszínszabályzóval, és akkor a görbe már csak 1-1,5 decibellel
  tér el az ideálistól. A sávszéleken meglehetősen nagy a fázishiba. Ez
  összhangban    van    a    frekvenciaátvitellel.     A
  teljesítmény-frekvenciatartomány kielégítően  nagy,  bár  a  jobb
  csatornán lényegesen szűkebb: itt 40kHz helyett csak 20kHz a felső
  határfrekvencia.
    Az áthallási csillapítás átlag alatti, de a különböző bemenetek
  között elfogadható mértékű. Az intermodulációs torzítás viszonylag
  magas, a zajok átlagosak. A négyszögjel-átvitel összhangban áll a
  frekvenciaátvitellel. Kapacitív terhelés hatására  némi  berezgés
  jelenik meg a négyszög felfutó éle után. A különbségi torzítás - hogy
  is mondjuk - akkora, amekkora ebben az árkategóriában szokásos.
  Fono-bemenetről mérve majdnem 10 százalékig szökik 200kHz-en.
    A magnó csatlakozón kiadott jel 290-460mV, ezt úgy kell érteni,
  hogy ha a nagyszintű bemenetre 500mV-ot adunk, akkor 460mV, a
  hangszedők szokványos 5 millivoltja nyomán pedig 290mV jelenik meg a
  magnó bemenetén.
    A   maradékfeszültség-erősítés   elegendő:   ha   teljesen
  visszaszabályozzuk a hangerőt, elhallgatnak a hangsugárzók, nem marad
  jel az erősítő kimenetén.
    Összefoglalva: szerény készülék talán még annál is szerényebb.


  Sharp SM-32H erősítő

  

    A nagyobbik Sharp torony központi egysége; 2x40 wattot ad le 4
  ohmra, 0,8 százalékos torzítással. Egyszerű készülék ez is, csak éppen
  van  rajta  egy  "Graphic  Equalizer",  magyarul  egy  ötsávos
  hangszínszabályzó, amely módot ad rá, hogy zenehallgatás helyett
  inkább folyton a potmétereket babráljuk. (Az ekvalizátorok szubjektív
  hatásáról lásd HFM 2.) Mint tudjuk, a toronyhoz tartozó lemezjátszó és
  magnó az erősítőből kapja a tápfeszültséget (a tuner viszont önálló).

  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt van a hálózati kapcsoló. Utána rögtön a Grafikus
  Ekvalizátor függőlegesen  elhelyezett,  síkpályás  potenciométerei
  (névleges  középfrekvenciájuk  63,  250Hz,  1,  4,  16kHz).  A
  balansz-szabályzó szintén síkpályás. Fejhallgató-csatlakozó, aztán a
  bemeneti  választókapcsolók,  1-1  LED-del  megtoldva.  Végül  a
  hangerőszabályzó nagyméretű forgatógombja.
    A hátoldalon 5 pólusú csatlakozóhüvely a lemezjátszó, 8 pólusú a
  magnó, 2 pár RCA hüvely a tuner és a CD-játszó (vagy bármi más)
  számára. A hangsugárzó-csatlakozók szabványosak.

  Felépítése

    Ez már egy kicsit bonyolultabb masina, mint a kisebbik torony
  erősítője volt.
    A fono-előerősítő itt is egy LA6458 SS típusú IC. A bemeneti
  választókapcsoló után a jelet egy  illesztőerősítőre,  majd  az
  ekvalizátorra vezetik,  ennek  teljes  áramköri  készlete  elfér
  csatornánként egyetlen IC-ben (M5226P). Sőt, ez az IC még egy
  erősítőfokozatot is tartalmaz, az hajtja  meg  a  hangerő-  és
  balansz-szabályzót. Ezután már csak a teljesítményerősítő IC van hátra
  (STK 4161/II). Kimenetét 4A-es olvadóbiztosítón  át  vezetik  a
  hangsugárzókra.
    Mint az SM-23H-t, ezt az erősítőt is gondosan megvédték a
  rádiófrekvenciás zavaroktól. A fono-bemeneten 2x220pF-et találunk, a
  nagyszintű  bemeneteken  100,  illetve  220pF-es  kondenzátorok
  hidegítenek, és a teljesítményerősítő IC kimenetére is zavarmentesítő
  tagokat építettek. A végfok bemenetén 1-1 tranzisztor a kapcsolási
  zajokat pusztítja ezeket a némítókat 2 tranzisztor vezérli.
    A  tápegység  ±31V-ot  ad  a  teljesítményerősítőnek  (a
  pufferkondenzátorok 5600µF-osak), és ebből stabilizátorokkal +15,3 és
  16,3 voltot állítanak elő a többi áramkör számára. Külön szekunder
  tekercs, egyenirányító és egy  µPC  7812H  típusú  stabilizátor
  gondoskodik a lemezjátszó és a magnó +12 voltjáról.
    Műanyag, pozdorja, fém - ebből áll a karosszéria.

  Méréseinkhez

    A specifikáció ezúttal is szűkszavú, bár néhány adattal többet
  tudunk meg belőle, mint az SM-23H irataiból.
    A bemeneti impedanciák jócskán elmaradnak a jelenleg szabványos
  220 kohm-tól, de legalább elérik a  tengerentúli  készülékektől
  megszokott értékeket - hála a közbeiktatott  illesztőerősítőnek.
  Szépséghibája a dolognak, hogy mivel a hangerőszabályzó fokozat nem
  közvetlenül a nagyszintű bemenetekre csatlakozik,  mert  erősítő
  fokozatok vannak előtte, csökken a maximális bemeneti feszültség: a
  készülék nem visel el tetszés szerinti bemeneti jeleket, mert a
  szóbanforgó részek túlvezérlődhetnek. Szerencsére  az  erősítőnek
  kellőképpen nagyok a tartalékai, így a gyakorlatban semmiféle probléma
  nem lép fel.
    A kimeneti teljesítmény elegendő, sőt, ha csak az egyik csatornát
  járatjuk, még jelentős tartalékokat is fel tud mutatni. A zenei
  teljesítmény kishíján 80 watt!
    A nagyszintű bemenetről kapott frekvenciajelleggörbe jóval szebb,
  mint az SM-23H-é: 20Hz és 20kHz között nincs nagyobb eltérés, mint pár
  tized dB. A mágneses hangszedő bemenet is jól funkcionál, a görbe
  20Hz-en csupán 1,5-2 decibelt esik.
    A hangszínszabályozók  görbéit  diagramra  vittük,  számszerű
  értékükkel nem akartuk tovább bonyolítani amúgyis  terjedelmesre
  sikeredett mérési táblázatunkat, de alább megadjuk ezeket az adatokat
  is: 63Hz: +8; -8 * 250Hz: +8; -7,5 * 1kHz: +7,5; -7,2 * 4kHz: +8; -7,8
  és végül 16kHz: +7,5; -8dB. Ez lényegében ±8dB.
    Túlzottnak tartjuk a Loudnesst, a kikapcsolhatatlan fiziológiai
  hangerőszabályozás mélyfrekvenciás emelését. Erre itt  nincs  is
  szükség, hiszen az erősítő átvitele csaknem teljesen lineáris.
    A két csatorna közötti áthallás és a  fázis-frekvenciagörbe
  átlagos. A teljesítmény-frekvenciatartomány meglepően széles, a jól
  méretezett  tápegységet  és  teljesítményerősítőt  dicséri.  Az
  intermodulációs torzítás kisebb is lehetne, főleg a jobb csatornán. A
  harmonikus torzítás alacsony. A különbségi torzítás a megszokott képet
  mutatja: nagyszintű bemenetről mérve igen alacsony, fono-bemenetről
  mérve körülbelül 8%.
    A magnó kimenet (éppúgy, mint a kisebbik Sharpon) 290-450mV
  feszültséget ad le, attól függően, melyik bemenetre adjuk a mérőjelet.
    Összegezve: korszerű, becsületesen megépített erősítő, és nemcsak
  8, hanem 4 ohmos hangsugárzókkal is használható.


  Uher RG 260 receiver

  (erősítő-rész)

    Kezeléséről, szolgáltatásairól, nacionáléjáról már szóltunk a 85.
  oldalon - nézzük most az erősítőrész áramköreit.

  Felépítése

    A fono-előerősítő csatornánként 2, differenciálerősítőnek kapcsolt
  tranzisztort és egy IC-t tartalmaz (NJM 4558DD). A jel útjának további
  állomásai:   bemeneti   választókapcsoló,   hangerőszabályzó,
  hangszínszabályzó rész (NJM 4560D típusú IC), balansz-szabályzó,
  rumpliszűrő - és végül a teljesítményerősítő fokozat.
    A végerősítő rész felépítése igen érdekes. Differenciál FET-tel
  kezdődik, újabb differenciál fokozattal folytatódik,  aztán  egy
  kisteljesítményű   meghajtó-áramgenerátor   pár   hajtja   a
  teljesítményerősítő IC-t. Utóbbi egy STK 2230 típusú dual IC: 6-6
  tranzisztort  tartalmaz.  Kimenetén,  3,15A-es  olvadóbiztosítókat
  helyeztek el.
    A  tápegység  ±29V-ot  ad  a  teljesítményerősítőnek,  a
  szűrőkondenzátorok 4700µF-osak. A hangfrekvenciás erősítőrészek Zener
  diódás stabilizátorokról kapnak ±14,5V-ot.
    A Sharp erősítőket megdícsértük, már abból a szempontból, hogy
  mennyire korrekt a zavarvédelmük. Nos, az Uher RG 260-nak sincs
  szégyenkezni valója: a fono-bemeneten nagyfrekvenciás fojtótekercs,
  majd 100+220pF-os kondenzátor őrködik, mindegyik nagyszintű bemenet
  330pF-fel van hidegítve, a hangszínszabályzó rész be- és kimenetén
  ugyancsak találunk szűrőtagokat, a teljesítményerősítő kimenetét pedig
  többszörösen is védik a nagyfrekvenciás jelektől. (Közvetlenül a
  hangsugárzókapcsokon, majd még 3 fokozatban.) Tisztelet-becsület ennek
  a konstrukciónak; csak az tudja igazán méltányolni, aki maga is
  szenved a CB-sektől, a tv-adás okozta búgástól.
    Az erősítő, illetve az egész receiver meglehetősen bonyolult
  felépítésű, de alkatrészei rendezetten helyezkednek el 2 nagy és 2
  kisebb panelon.

  Méréseinkhez

    A feszültségek/impedanciák rendben vannak (bár a  nagyszintű
  bemenetek impedanciája elmarad a 220 kohm-tól).
    A kimeneti teljesítmény annyi, amennyinek lennie kell - és közben
  a torzítás valóban nem haladja meg a 0,05%-ot, sőt, még alatta is
  marad. A harmonikus és az intermodulációs torzítás egyaránt alacsony.
  A kimeneti feszültség instabilitása csekély, és ha ezt a paramétert
  átszámoljuk csillapítási tényezőre, nagyjából a specifikált 45-öt
  kapjuk (pontosabban 43-at).
    A nagyszintű bemenetekről kapott frekvenciagörbe alul csak 7-8Hz
  táján kezd esni, és csak enyhén; magasban 20kHz fölött meredeken
  csökken a szint. A fono-bemenet jelleggörbéje már nem ennyire szép,
  50Hz alatt lehajlik a görbe.
    A fiziológiai hangerőszabályzó rendkívül drasztikusan működik, a
  kiemelés 20Hz-en a 14 decibelt is eléri - még szerencse, hogy ki lehet
  kapcsolni. A rumpliszűrő 50Hz-en kezd el működni, és 12dB/oktáv
  meredekséggel vág.
    A fázis-frekvencia jelleggörbe alacsony frekvencián alig tér el a
  lineáristól, de 20kHz-en már erős a fázishiba.  Az  áthallások
  átlagosak, a nagyszintű bemenetek közötti áthallás 10kHz fölött
  elmarad a specifikációtól, de ennek ne tulajdonítsunk különösebb
  jelentőséget.
    A zajok elfogadhatóak, habár a nagyszintű bemeneteken a jobb
  csatorna (lineárisan értékelve) 5 decibellel zajosabb a másiknál. A
  korrekciós bemenet is zajosabb annál, amit a gyár ígér - de ezen nem
  is csodálkozunk, mert a specifikáció valószínűtlenül szigorú volt.
    A négyszögjel-átvitel szép fokozatosan romlik: 100Hz-en  még
  egészen jó, 1kHz-en egy kis tüske látszik a felfutó élén, 10kHz-en
  enyhén hullámossá válik, kapacitív terhelés hatására pedig jócskán
  berezeg. A különbségi torzítás a megszokott képet mutatja: nagyszintű
  bemenetről alacsony, hangszedő-bemenetről mérve magasra szökik.
    A magnókimenet feszültsége/impedanciája megfelelő.
    Összefoglalva: az RG 260 (többnyire) becsülettel teljesíti, amit a
  (rendkívül szigorú) specifikáció igér. Gyanítjuk azonban, hogy nem
  fogja szeretni a túl komplex impedanciájú hangsugárzókat.

  
  
  
  
  


  Szeánsz

  

    Az erősítőket, szokásunkhoz híven, a HFM I fono-előerősítő és a
  Quad 405 végfok kombinációjához hasonlítottuk - ezekről ugyan egyre
  kevésbé vagyunk nagy véleménnyel, de hát mit tegyünk: amíg a bolti
  masinák még ezt a színvonalat sem ütik meg, addig a HFM I/Quad-nak
  jogában áll betöltenie az etalon tisztét.

  Uher RG 260

    Valamelyest  mélyebb  tónusú  hangkép.  Néha  kellemesebbnek,
  tömörebbnek, máskor inkább fojtottnak álmosnak hallottuk. Az etalonnak
  világosabb, tisztább a hangképe, jobb a térhatása. Vitatkoztunk,
  melyik hangkép erényei az igaziak - és tovább folytattuk a szeánszot.
  A JBL és az Ortofon demólemez műsora aztán végleg az etalon mellé
  állított bennünket. Ez még asztalbontás előtt történt, tehát akkor,
  amikor csak jelzőszíneket láttunk, és nem tudtuk, melyik erősítő a
  "zöld" és a "sárga".
    Esetleg figyelembe vehetjük, hogy a HFM I és a Quad között csupán
  egy potenciométer ármánykodik, az Uher két szélső fokozata között
  viszont egy komplett meghajtó és hangszínszabályzó áramkör érezteti a
  hatását - habár ezen úgysem lehet változtatni. Az RG 260-nak így is jó
  bizonyítványt adunk: tisztességes kis erősítő.

  Sharp SM-32H

    Hasonló hangzásbeli ellentét, mint az előbb, csak sokkal kisebb
  különbség - és furcsa! most mégis valamivel határozottabban szavaztunk
  az etalonra. Talán, mert az SM-32H hangképe jobban hasonlít az
  etalonéra, könnyebb kiszúrni a hibáit. De az is lehet, hogy az előző
  szeánszon már bemelegítettük a fülünket, és ezért tudtunk most
  gyorsabban dönteni. A Sharp hangja kissé tompa, ködös, fojtott, alul
  felmelegszik, felül kissé kásás, nagyzenekari tuttikon zűrös. Volt,
  aki jobbnak találta a basszusát, mások (ketten is) azt írták a
  jegyzetfüzetükbe, hogy "vigyázz, nem igaz, hogy ennek volna jobb a
  basszusa". Hangsúlyozzuk: annak ellenére, hogy ezúttal szigorúbban
  ítéltünk, a Sharp hangképe valamivel közelebb áll az etalonéhoz.
  Valószínű, hogy ez az erősítő is ugyanabba a kategóriába tartozik,
  mint az Uher RG 260.

  Sharp SM-23H

    A kisebbik erősítő nem tett ránk jó benyomást. Hangja mélyebb
  tónusúnak,  a  drasztikusabb  (értsd:  torzabb)  lemezrészeken
  nyugodtabbnak tűnik, de valójában hiányoznak a mélyei is, a magasai
  is. A szólamokat kissé összemossa, a térhatása mérsékelt. Jellegzetes
  sávhatárolt hangkép.

                   *

  Sharp hangsugárzók


    Úgy látszik, a japánok kihasználják  az  olcsó  nyugatnémet
  munkaerőt, mert a hangsugárzóikat az NSZK-ban készíttették...
    A Sharp CP-23H kétutas, kéthangszórós reflexdoboz, bár kívülről
  ezt nehéz kivenni, mert a hangszóróselyem eltávolíthatatlan; fotózás
  közben az ellenfényekkel kellett ügyeskedni, hogy a hangszórókból is
  lássunk valamit. Hátulról  azért  kinyitottuk  a  dobozkát,  és
  meggyőződtünk róla, hogy nincsen benne semmi (ámde az legalább
  érthető) - nem számítva persze a hangszórókat, a 165mm átmérőjű
  mély-középsugárzót és az 55mm-es, szintén papírmembrános csipogót. A
  nagyobbik dobozban, a CP-32H-ban az előbbiekhez még egy 75mm átmérőjű
  középsugárzó is járul, és ez mind még semmi, mert csillapítóanyag is
  van benne: egy  7-8mm  vastag  vatelinréteg  a  hátoldalon.  A
  hangsugárzó-csatlakozók mindkét dobozon szabványosak, de a dobozok
  annyira rövid pórázra vannak fogva, hogy nemigen lehet eltávolítani
  őket a torony tövéből. A madzag alig két méteres.

  Méréseinkhez

    A két példány görbéje (1. és 7. diagram) szépen együtt fut. Maguk
  a görbék azonban annál kevésbé szépek. A nagyobbik doboz diagramján a
  13kHz-es tüske bizonyos Videoton dómokat idéz, de a VT-hangsugárzóknak
  nem volt ennyire gyatra a basszusátvitelük. A CP-23H-nak jóval
  alacsonyabban, 6kHz-en, de aztán 16kHz-en is van egy jókora kiemelése,
  még szerencse, hogy közben erősen lekonyul a magasátvitele... A
  közeltéri görbék (2. és 8. diagram) 100Hz alatt a tengerszint alá
  zuhannak, és feljebb is jócskán ingadoznak, arról árulkodva, hogy a
  membránszél rosszul van csillapítva, és időnként ellenfázisban mozog a
  membránnal.
    Az iránygörbék (3. és 9. diagram) elég rosszak, a kisebbik doboz
  különösen gyöngén szórja a magashangokat. Torzítás (4-5. és 10-11.
  diagram) a CP-23H papírján elég széles sávban kellemetlenkedik, itt
  harmadik harmonikus összetevők is megjelennek. A CP-32H-nak 1kHz
  környékén van egy torzítás-csúcsa.
    A 96 decibeles hangnyomáshoz a kisebbik doboznak 9, a nagyobbiknak
  4,2 wattra van szüksége. A gyár nagyobb érzékenységet specifikált, de
  lehet, hogy igaza van: végülis a görbék annyira girbegörbék, hogy a
  hangnyomás folyton ingadozik, nehéz pontosan beállítani, és elég csak
  egy kicsit odébbhangolni a generátort, hogy a nyomásszint máris több
  decibellel megváltozzék.
    A nagyobbik hangsugárzó burst-átvitele átlagos, a  kisebbiké
  kriminális: az oszcillogram szinte egyáltalán nincs nyugalomban,
  nehezen indul, és a jel megszűnte után nem tud megállni. A nagy
  doboznak (1-5.) a 900, 1548, 3730, 5850 és 13500Hz-es, a kicsinek
  (6-10.) a 944, 1694, 3750, 6310 és 10600Hz-es jeleit fényképeztük le.

  
  


  Szeánsz

  


  Sharp CP-32H

    Elég volt feltenni a tűt a befutó barázdára, hogy balsejtelmeink
  támadjanak - és sejtéseink nyomban be is igazolódtak.
    A CP-32H úgy szól, mint ha valaki smirglivel csiszolna egy homokos
  üveglapot. A homok ugyan nagyon aprószemű, és egészen magas hangot ad,
  de egy pillanatra sem marad nyugton, forszírozottá teszi a lemezzajt,
  és úgyszólván diszkvalifikálja a CP-32H-t. Ez a Sharp hangsugárzó
  egyébként is rendkívül kiegyenlítetlenül szól, a hangkép teljesen
  szétesik, az embernek az az érzése támad, hogy a hangsugárzó-vezeték
  biztosan rossz polaritással van bekötve (de nem: megcsináltuk a
  fázispróbát), és hogy de jó lenne kimenni a szobából és a kisujjunkkal
  kipiszkálni a fülünkből a hangképnek még a maradványait is. A Sharpnak
  nincs mélye, a magasai pedig süvítenek, sziszegnek, torzak. Etalonunk,
  a jó öreg Orion HS 280 (régebbi példány!) valósággal a mennybe ment.

  CP-23H

    A kis Sharp legalább másfél kilóval jobban szól a nagyobbiknál.
  Neki sincs igazi basszusa, de ami van, az feldúsul, felmelegszik,
  túlteng. Felül szőrösen, máskor túl ércesen szól, de talán nem annyira
  elviselhetetlenül, mint a CP-32H. Habár a dögösebb  popszámokon
  teljesen kiürül a hangképe, az operajelenet  pedig  kakofóniába
  torkollik, ez a hangsugárzó még így is valamivel közelebb lehet a HS
  280-ashoz, mert most már annak hibáira is felfigyeltünk. Mindazonáltal
  nincs verseny a kettő között: a HS 280 fölényesen jobb, mélyben,
  magasban, dinamikában, térhatásban -  vagyis  mindabban,  amiben
  egyébként ő sem volna igazi favorit.
    Gyöngéi ellenére is, a CP-23H már alkalmasnak látszott rá, hogy
  egyáltalán eljátszogassunk vele. Eddig is  állványokon  (vasláb,
  fémtüske), de a falaktól távol tartottuk a hangdobozokat, a Sharpot
  viszont most rátoltuk a falra, és figyeltük, megjön-e a basszusa. A
  hangkép kétségtelenül mélyült, 80-100Hz környékén bummogni kezdett, és
  többé-kevésbé egyensúlyba került, de a Sharp még így, a falra tolva
  sem szolgáltatott annyira mély basszust, mint az egyébként basszusban
  szegényes Orion HS 280 a falaktól távol (!).

  Toronyszeánsz

    Külön-külön tehát végigteszteltük a Sharp tornyok komponenseit. De
  hát végül is ezek nem teljesen önálló készülékek, csak együtt lehet
  megvásárolni őket, meg aztán aki ilyet vesz, nem azért veszi, hogy
  bármit is módosítson rajta - szóval, tartozunk annyival az Olvasónak
  (meg saját magunknak is), hogy csináljunk egy Torony-Antitorony
  szeánszot is. Az anti-, azaz horizontális tornyot mi így állítanánk
  össze:

  NAD 5120 + Ortofon FF15E/II  5400,-
  Orion receiver SR-1025    12000,-
  Aiwa AD-F220Z         8500,-
  Orion HS 280-asok       3500,-
  -------------------------------------
  összesen:           29400,-

    tehát mintegy 10 ezer forinttal olcsóbb a kisebbik, tizenkettővel
  a nagyobbik Sharp toronynál. A magnók és a tunerek hasonló kaliberűek,
  és mi most nyilván csak a lemezjátszó-berendezéseket hasonlítjuk
  össze. A NAD-ot eredeti árán számoltuk, mert igaz ugyan, hogy mi
  csőkarral használjuk, és az újabb 445 forintba kerülne - de ennyit
  megér az a Supraphon pickup, amit a géppel kapunk, meg hogy a lapos
  kar is megmarad tartaléknak.
    A Sharpok közül a nagyobbik tornyot állítottuk össze (a kisebbik
  akkor már nem volt a kezünkben). A hangsugárzókat 30cm magas,
  fémtüskés vasállványokra helyeztük, és a Sharp dobozokat még rá is
  toltuk a falra. A Sharp-elektronikák sajátos kivitele miatt a két
  rendszert nem tudtuk párhuzamosan kötni a kapcsolóberendezésre, inkább
  külön-külön hallgattuk meg őket - de hát amúgy sem lehetett volna szó
  vaktesztről, hiszen a két hangkép aggasztóan eltér, mindenki azonnal
  felismeri, mikor melyiket hallja. Ehhez nem is kell zenét hallgatni,
  elég, ha rátesszük a tűt a befutó barázdára! (És csak most figyeltük
  meg igazán, mennyire védtelen a Sharp lemezjátszó a lépészajokkal
  szemben!)
    A Sharp torony hangképét, illetve auditív élményeinket talán így
  jellemezhetnénk a legtömörebben: "nem is olyan kriminális", vagy:
  "sokkal rosszabbra  voltam  elkészülve".  Basszusa  természetesen
  egyáltalán nincs, inkább csak dörömböl alul, a magastartománya erősen
  kiemelkedik, a középső regisztere kiürül. Emiatt  a  hangszerek
  elveszítik testességüket, a szólamok összekeverednek - mindazonáltal
  nem hallottunk különösebb torzítást, és nem mondhatjuk, hogy a hangkép
  elviselhetetlen lett volna. Habár  egyikünk  makacsul  kitartott
  amellett, hogy amit most hallgatunk, annak semmi köze az élethű
  hangátvitelhez, és valószínű, hogy a Sharp tornyon kizárólag olyan
  zenét érdemes hallgatni, amely úgy készült, mint jelen számunk
  címlapja szemlélteti.
    Más kérdés, hogy a Sharp torony így sem volt versenyben a
  NAD/Ortofon/Orion rendszerrel. Hangminőségben számolva, sok-sok ezer
  forintnyi különbséget hallottunk, természetesen az utóbbi javára. A
  Sharp tornyok minősége a hangsugárzókon bukik meg. Mi nyilván senkinek
  sem tanácsolhatjuk, hogy ilyen tornyot vegyen, de ha már megvette,
  akkor igenis tudunk adni neki egy jó tanácsot: ne bánja az emblémát,
  sürgősen sózza rá valakire a hangsugárzókat, és ereszkedjék le mondjuk
  a HS 280-ashoz. Akkor lesz neki egy elegánsabb,  sokkal-sokkal
  praktikusabb, sokkal-sokkal drágább, és még mindig sokkal kevésbé
  elfogadható berendezése, mint a mi Antitornyunk.
    Arról nem is beszélve, hogy az árdifferenciából az Antitornyot is
  tovább fejleszthetjük. Megcsináltathatjuk a hangdobozállványt, és az
  FF15 helyett választhatunk 6400 forintért egy MC10S/T-10 készletet,
  még mindig belül maradva a kisebbik torony 40 ezer forintos büdzséjén.
  És akkor ha valaki akár csak megpendíti is nekünk, hogy esetleg
  összehasonlíthatnánk a mi Antitornyunkat az ő Sharpjával - csak
  szánakozva fogjuk ingatni a fejünket ekkora naivitás hallatán.