180 fokos fordulat  - Negyedik dimenzió: az abszolút fázis-

  (A szerkesztő tollából)

    Lehet, hogy túlzok, de szerintem azok a bizonyos jelenségek,
  amelyek "mintha egy negyedik dimenzióból  nyúlnának  át  a  mi
  háromdimenziós világunkba", nem egyszerűen csak új  ismeretekkel
  gazdagítanak bennünket. Néha teljességgel ellent is mondanak eddigi
  elképzeléseinknek, s ezáltal 180 fokos fordulatot idézhetnek elő
  gondolkodásunkban. Két lapszámmal ezelőtt, 20. kiadásunkban sorra
  vettem  őket:  lemezjátszó-futóművek  és  hangkarok  sajáthangja,
  asztalkák-alátétek-lábazatok auditív hatása, kábelek hangminősége (s
  ahogy Petőfi mondaná: utánuk több is jönni fog talán...) Természetesen
  csak azokkal foglalkoztam, amelyek létezéséről magam is meggyőződtem
  és másokat is meg tudtam győzni. Az abszolút fázis misztériumáról
  akkor még nem volt véleményem, tehát csak óvatosan, a sajtószemle
  rovatban hoztam szóba, azzal, hogy aki nem hiszi, járjon utána.
  Jómagam sem hittem, de időközben utánajártam. Így hát elmondhatom, mi
  történik akkor, ha  180  fokos  fordulat  áll  be  -  nem  a
  gondolkodásunkban, csupán a műsorjel fázisátvitelében.
    Tudomásom szerint az abszolút fázis kimutathatóságáról eddig még
  sehol sem esett szó a magyar műszaki irodalomban, csak nálunk a
  776-ban, amelyet viszont nem mindenki olvas (vagy csak felületesen
  olvas). Tíz műszaki ember közül legfeljebb egy ha tudja, mit értünk
  abszolút fázison - a többi a polaritás-helyességre fog gondolni (nem
  blöffölök: megcsináltam a statisztikát). Megismétlem tehát, amit
  egyszer már elmondtam, végtére, ez itt nem sajtószemle, itt most már
  nem a messziről jött ember beszél, aki (mint tudjuk) azt mond, amit
  akar.
    Tehát nem a polaritásról van szó. Abból induljunk ki, hogy a
  teljesítményerősítőnek csatornánként két kivezetése van ("+" és "-"
  avagy "meleg" és "hideg", avagy piros és fekete), a hangsugárzóknak
  úgyszintén, tehát aki nem abszolút kétbalkezes és nem cseréli össze a
  bal és a jobb csatorna vezetékeit, az összesen háromféleképpen kötheti
  rá a hangsugárzókat az erősítőre, mint ezt 1-3. ábránk mutatja:

  

    1. Ha az erősítők "+" sarkait a hangsugárzók "+" sarkaira, a "-"
  sarkokat a "-" sarkokra kötjük, akkor a polaritás mindenesetre rendben
  van. Feltehetőleg a fázis is.

  

    2. Ha mármost az egyik csatorna vezetékeit békén hagyjuk, a
  másikét viszont megcseréljük, akkor a két csatorna polaritása 180
  fokkal eltér, a sztereofónia tönkremegy, a basszus elgyengül - mint
  ezt az Ortofon 0002-es tesztlemezzel (és egyéb tesztlemezekkel) oly
  szépen kimutathatjuk.

  

    3. No és ha a másik csatorna vezetékeit is megcseréljük? A
  polaritás helyreáll, a két csatorna egymáshoz képest "fázisban van", a
  tesztlemez nem mutat ki hibát. A sztereó műsorjel azonban 180 fokkal
  elfordult. Vajon hallunk-e különbséget a "nulla fok" és a "180 fok",
  más szóval az abszolút, illetve a relatív fázishelyesség között?

    Azazhogy - várjunk csak. Mielőtt füllel is összehasonlítanánk a
  kétféle programot, tisztázni kéne valamit: vajon tényleg az 1. ábra
  mutatja az abszolút és tényleg a 3. ábra a relatív fázist? Miért,
  kérdezheti az Olvasó, hát másképp is lehet? Bizony lehet, mégpedig
  háromféle okból is.
    Az első hibaforrás: valahol a hifiberendezésben rosszul kötöttünk
  be valamit; a legkönnyebben a hangszedő kivezetőcsapjainak színkódját
  lehet elhibázni (piros-zöld vagy fehér-kék csere: polaritáshiba,
  mindkettő egyszerre: 180 fokos fordulat).
    A második hibaforrás: az elektronikák (magnó, tuner, aztán a
  különféle erősítőfokozatok). Ezek  ugyan  többnyire  "egyenesen",
  menetrend szerint adják tovább a szinuszhullám fázisállapotát, nem
  csinálnak hegyét a völgyből, völgyet a  hegyből.  De  léteznek
  úgynevezett invertáló, azaz fázisfordító erősítő-kapcsolások is; nem
  gyakoriak, de előfordulhatnak.
    Minthogy az egész dolognak a legutóbbi  időkig  nem  sokan
  tulajdonítottak jelentőséget, általában a prospektusok sem tüntetik
  fel, megőrzi-e az erősítő az abszolút fázist, habár az Audio 1985-ös
  Évkönyvében, az erősítők rovatában itt-ott már olvashattunk olyan
  megjegyzést, hogy "a készülék invertál". Nyilvánvaló, hogy ha egyetlen
  fázisfordító készülék van a láncban, a fázis megfordul, de ha kettő
  van, akkor helyreáll a nulla (vagy ami egyre megy: 360) fok. Olvastam
  azonban olyasmit is, hogy ez nem elég: a szinusz hullámzását, az
  elektromos jel pulzálását minden egyes láncszemnek a helyes fázisban
  kell továbbítania - csak ez az igazi. De persze (teszik hozzá), ha már
  ezt nem garantálhatjuk, akkor legalább arra vigyázzunk, hogy a lánc
  legeleje és legvége fázisban legyen egymással.
    Ámde valójában ennek a követelménynek sem lehet halálbiztosan
  eleget tenni, mert fennállhat egy harmadik hibaforrás: a műsoranyag
  fázishibája. A műsort a stúdióktól kapjuk, a rádióállomások és a
  hanglemezgyárak stúdióitól. A mikrofon és az adótorony (avagy: a
  mikrofon és a lemezvágó gép vágófeje) között számos erősítőegység
  teljesít szolgálatot, és ha csak egyetlen egy is invertál, akkor a
  műsoranyag fázisátvitele 180 fokkal eltolódik. Ha a műszaki stáb tud a
  fázisfordításról, akkor persze idejében helyreállítja majd a fázist.
  De hátha nem tud róla? Elvben tehát nem zárhatjuk  ki,  hogy
  hanglemezeink és magnószalagjaink egy részét folyvást fázishibával
  hallgatjuk.
    Ez a harmadik hibalehetőség az, ami a leginkább aggasztja az
  audiofilt. Ha kiderül, hogy az abszolút fázist valóban meg lehet
  hallani, akkor felülvizsgáljuk hifi-berendezésünkben a csatlakozási
  pontokat, nemkülönben az elektronikák fázisállapotát, és nyugodtan
  hallgathatjuk a zenét, míg csak új készüléket nem iktatunk a láncba.
  De mi legyen a műsoranyaggal?! Ha az LP-ről, CD-ről, magnószalagról
  felhangzó muzsika talán fázishelyes, talán fázishibás?! Akkor minden
  egyes lemez megvételekor, minden egyes szalagfelvétel elkészítésekor
  ellenőrizni kell, hogy "sima-e, avagy fordított"?! Kódolni őket, és
  lejátszáskor alkalmazkodni a fázisátvitelükhöz, a hangszóróvezeték
  cserélgetésével, vagy jobb esetben egy "Fázis" nyomógombbal  az
  erősítőn?! (Mert ilyen is van már, például  a  Mark  Levinson
  szuperhangszínszabályozóján vagy a Cotter cég előerősítőjén; a Hi-Fi
  News & Record Review újság pedig forgalomba hozott egy hatvan
  fontsterlinges elektronikát, amellyel a fázist nulláról 180 fokra és
  vissza lehet váltogatni.) Fölöttébb idegesítő ötlet.
    Kísérleteinknek tehát, hogy stílusos legyek, két fázisa is lehet.
  Először csak megpróbáljuk kihallani a különbséget a nulla és a 180 fok
  között. Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy az abszolút fázis tényleg
  hifibb a relatívnál, akkor nincs más hátra, sorra kell vennünk a
  lemezeinket, hogy felmérjük, van-e köztük fázishibás. Pontosabban:
  hogy gyakori-e a fázishibás lemez. Mert ha gyakori, akkor... de
  egyelőre hessegessük el ezt a lidérces lehetőséget.
    Tulajdonképpen  nem  is  a  fázissal  kísérleteztem,  hanem
  hangsugárzókábelezéssel  bajmolódtam  (rövidesen  bőségesen  lesz
  mondanivalóm róla!), amikor feltűnt, hogy az egyik  demólemezem
  gyanúsan szól. Ez egy 45-ös fordulatú Mark Levinson, akusztikus gitár
  szól róla, és ez a gitár nekem túlságosan nagy,  hangdoboztól
  hangdobozig terjed, ormótlan. Hátha nem a felvétel hibája, hanem... mi
  lenne, ha fordítanék rajta 180 fokot?
    Magam  is  meglepődtem,  hogy  fázisfordítás  után  mennyire
  megváltozott a gitárfelvétel hangja. Mindenekelőtt összébbugrott,
  előrébb tolódott (bár ebben nem  vagyok  biztos),  mindenesetre
  megfoghatóbbá vált, felerősödtek a középhangjai. Íme, gondoltam,
  megjelent nékem az Abszolút Fázis, egyszersmind az első Fázishibás
  Lemez... Egy félóráig egyebet se csináltam, csak cserélgettem a
  hangszórókábelt, pillanatonként felugrálva a "sztereó székből" - elég
  fárasztó dolog. Idő múltával a különbséget már nem éreztem annyira
  drasztikusnak, másrészt viszont oda lyukadtam ki, hogy ez a lemez
  mégsem lehet fázishibás, mert alaphelyzetben mégiscsak teresebben,
  szélessávúbban, dinamikusabban, kellemesebben szól. A fázisfordítás
  mérsékli ugyan a felvétel hibáját, amennyiben szűkebbre veszi, nem
  engedi szétesni a gitárt, de ahogy mondani szokás: jobb a békesség. És
  alaphelyzetben több békességet hallottam ki a zenéből.
    A próbát ekkor felfüggesztettem pár napra, és megvártam, amíg Ihm
  István barátom a Mechanikai  Laboratóriumban  elkészíti  azt  a
  kapcsolódobozt, amely a következő oldalon látható. Őszintén szólva,
  kissé szorongva fogadtam ezt a fekete dobozt, mert Pistának előzőleg
  már telebeszéltem a fejét az én negyedik dimenziós dolgaimról, és
  láttam rajta, hogy hiszi is meg nem is, amit mondok - vajon nem akar-e
  megtréfálni, próbára téve a "filalásomat", mondjuk azzal, hogy a
  kapcsoló  valójában  nem  is  kapcsol...  Mire  idáig  jutottam
  gondolataimban, végigolvastam a dobozhoz mellékelt kísérőlevelet, mely
  így végződött: "Ui.: istenbizony megfordul a fázis mind a két
  csatornán." Megnyugodtam. (De azért ellenőriztem,  hogy  tényleg
  megfordul-e. Megfordul.)
    Amíg a doboz készült, körbekérdezgettem ismerőseimet, mi  a
  véleményük a dologról, meg lehet-e hallani az abszolút fázist,
  találunk-e majd fázishibás lemezeket stb. A közvéleménykutatás azt az
  eredményt hozta, hogy az emberek nagy része (miután megérti, miről van
  szó), az abszolút fázist nem tartja igazán negyedik  dimenziós
  jelenségnek. Nagyon sokan felfedezik a kétféle fázisnak azt az
  interpretációját, miszerint a dob membránja, a bőgő húrja és általában
  bármiféle rezgő test előbb az egyik irányban mozdul el, és csak utána
  lendül át a másik irányba. Nem mindegy, melyik irányban kezdi el a
  rezgést. De hogy ezt meg is lehetne hallani, azt már egyáltalán nem
  tartották magától értetődőnek. Műszaki egyetemi docens barátom (akit
  egyébként most nem is kellett megkérdeznem, mert ő maga hozta szóba az
  abszolút fázist, miután olvasott róla a 776-ban) a többség véleményét
  fogalmazta meg, mondván: a jelenség minden bizonnyal létezik, de
  valószínű, hogy csak a kivételesen precíz hangfelvételeken lehet
  meghallani, s azokon is csak egy-egy kritikus résznél, például ott,
  ahol a dobütés vagy a bőgőhang "megindul".
    Ami a munkatársaimat  illeti,  ők  ezúttal  kevésbé  voltak
  szkeptikusak, mint vártam volna. Sólymos Antal elmesélte, hogy jó 7-8
  évvel ezelőtt jelen volt egy Brüel &  Kjaer  (műszertechnikai)
  előadáson, ahol is a dán cég mérnökei eredményesen demonstrálták az
  abszolút és relatív fázis közötti auditív különbséget - igaz, nem
  zenén, hanem mérőjeleken.
    Végül, hogy magam is bedobjak egy lottószelvényt:  én  azt
  tippeltem, hogy az abszolút fázis a hanglemezeknek  egyharmadán
  kimutathatatlan, egyharmadán észrevehető, egyharmadán pedig lényegesen
  jobb, mint a relatív fázis. Azonkívül arra számítottam, hogy a
  felvételeknek legalább 20-25 százaléka fázishibás.

                   *

  
  

    Nos, megkaptam a kapcsolódobozt. Hogy minél kevesebb hibát vigyek
  a rendszerbe, a dobozkát közvetlenül az erősítőre tettem, és mindössze
  10 centi hosszú kábeldarabokkal iktattam a végfok és a hangsugárzók
  közé. Később ezt megbántam, mert bár egyetlen kézmozdulattal tudtam
  fázist váltani, továbbra is folyvást pendliznem kellett a fotel és a
  kapcsolódoboz között.  Dehát  az  igazságért  mások  jobban  is
  megszenvedtek már.
    Először, ellenőrzésképpen újra felraktam a Mark Levinsont, és most
  már semmi kétségem nem maradt az iránt, hogy a fázisa igenis helyes -
  feltéve, hogy az erősítőé is az. Igaz ugyan, hogy a legtöbb erősítővel
  nincs baj, de nem zárhattam ki azt a lehetőséget sem, hogy a NAIT
  invertál. (Ez az erősítő, mint egyszer már elmondtam, széphangú, de
  műszakilag meglehetősen inkorrekt masina.) Ezt egyelőre nem is akartam
  tisztázni: hadd legyen a teszt vakteszt, legalább egy bizonyos
  mértékig.
    További demófelvételeket tettem fel, főleg olyanokat, amelyekről
  biztosan tudtam, hogy kevésmikrofonos technikával készültek (Opus,
  Ortofon, Proprius), és ezért különösen érzékenyek a fázis-anomáliákra.
  Mindegyiken éreztem különbséget a kétféle fázis között - és mindegyik
  a "normál", "egyenes" állásban szólt szebben. Amit el is várhatunk
  ezektől a lemezektől. Ekkor már megesküdtem volna, hogy a NAIT nem
  invertál.
    Komolyzenei lemezekkel folytattam: Beethoven, Mozart és Schubert
  szimfóniákkal, Händel Concerto grossoival, Bach hegedűversenyeivel.
  Valamennyi szebben szólt normál állásban.
    A könnyű műfajjal is próbát tettem. Elnézést kérek az Olvasótól,
  aki bizonyára főképp a mai popzenéért lelkesedik, de én csak a
  hatvanas-hetvenes évek öreguras slágermuzsikáját tartom  raktáron
  (Shadows, Beatles, Blood Sweat & Tears, legfeljebb Linda Ronstadt),
  márpedig ezek még egy jóval szimplább felvételtechnikával készültek,
  mint a jelenkor elektronikus gyönyörűségei - tény, hogy egytől-egyig
  kimutatták a fáziskülönbséget. És kivétel nélkül "nulla fokon" szóltak
  szebben, egyetlen egynek sem használt a 180 fokos fordulat.
    Úgy 18-20 lemez után abbahagytam a kísérletet. Sajátmagamat már
  meggyőztem: az abszolút fázis igenis  meghallható,  biztonsággal
  meghallható, bármiféle lemezen meghallható (de nem állítom, hogy
  bármiféle lejátszóberendezésen észlelni lehet erről majd csak Olvasóim
  visszajelzése után nyilatkozhatom). És nemcsak a kritikus zenei
  részleteken, "a dob- és bőgőindításokon" érezhető, hanem bárhol és
  bármikor. (Feltehetően azért, mert a zene nem más, mint állandó
  indítások és megállások sorozata.) Ha  megfordítjuk  a  fázist,
  alapvetően megváltozik valami a hangképben. Módosul a frekvenciaérzet
  - a sávszélek egy kicsit elbizonytalanodnak, miáltal a középső
  regiszter egy kicsit kiemelkedik valamelyest csökken a dinamika és
  beszűkül a tér. Hogy mindez milyen mértékben következik be? Ezt nem
  tudom meghatározni. Egyik nap úgy érzem, nem tudnék együttélni a
  fordított fázissal - másik nap iszonyatosan fülelnem kell, hogy
  egyáltalán  észrevegyem  a  fázisfordítást.  Az  abszolút  fázis
  hifi-egyenértéke úgy 1/2-1 orto lehet.
    Bemutattam a fázistrükköt néhány vendégemnek is. Mindegyikük
  biztonsággal felismerte a kétféle kapcsolóállást. Többségük a normál
  fázist választotta, egyvalaki azonban következetesen kitartott a 180
  fokos fordulat mellett.
    És hát akkor most már jöhet a Szeánsz, a Hifi Magazin hivatalos
  meghallgatótesztje a 180 fokos fordulatról, a denevér kiterjesztett
  szárnyai alatt (Imre, gyorsan egy denevért, fázishibával!):
    Végül is két ítéletet kell kimondanunk.
    Az egyik: az abszolút fázis fontosságát nem lehet kétségbevonni.
  Vigyázni kell, hogy a hifi-láncban sehol ne következzék be 180 fokos
  fordulat.
    A másik: feltéve, hogy a Naim NAIT erősítő fázisállapota korrekt
  (alább ezt még ellenőrizzük), a műsoranyag miatt nem kell aggódnunk. A
  műsorkészítő cégeknél - legalábbis ebből a szempontból - rend van, a
  műsor mindvégig megtartja helyes fázisállapotát. Az inverz fázisú
  műsoranyag, ha van ilyen egyáltalán, valószínűleg ritka, mint a fehér
  holló, pontosabb hasonlattal: mint a piszkos-fekete hattyú.

  

    Nincs szükségünk tehát "nulla fok-180 fok" kapcsolóállásra az
  erősítőn, sem fázisfordító elektronikákra. Szükség van viszont egy
  egyszerű kis "műszerre", amellyel könnyűszerrel megállapíthatjuk,
  fázisban van-e a hifi-berendezésünk. Dankó Emil rögtön meg is tervezte
  ezt a krajcáros kis ellenőrző szerkezetet (4. ábra), amelynek teljes
  alkatrészjegyzéke alább olvasható:

    1 db 100 kohmos ellenállás,
    1 db 10 kohmos ellenállás,
    1 db 0,1 kohmos ellenállás,
    1 db 1,5V ceruza vagy baby elem,
    1 db billenőkapcsoló,

    mely utóbbit el is lehet hagyni, csak akkor  kézzel  kell
  odaérintgetni a vezetéket az elem "+" sarkához, úgy, ahogy én is
  csináltam. Az ellenállások terhelhetősége lényegtelen, ez a kis
  kapcsolás mindössze annyit csinál, hogy az 1,5V-os telep feszültségét
  leosztja a fono, illetve a nagyszintű bemenet számára: az előbbire
  1,5mV-os, az utóbbira 150mV körüli jelet juttat, így nem tehetünk kárt
  a  készülékeinkben.  Természetesen  nagyon  vigyázzunk,  nehogy
  összecseréljük a kettőt, és túl nagy feszültséget juttassunk az
  érzékeny fonobemenetre!  A  kísérletezést  először  egészen  kis
  hangerőszabályozó-állásban kezdjük, majd párszori kapcsolgatás után
  fokozatosan erősítsük fel a hangerőt annyira, hogy látni lehessen a
  mélyhangszóró membránjának elmozdulását. Amikor zárjuk az áramkört, a
  membránnak előrefelé kell mozdulnia mind a bal, mind pedig a jobb
  csatornán. Ez a próba egyszersmind polaritáspróba is, megtakarítjuk
  vele a drága tesztlemezt (például az Ortofon 0002-est).
    Rajzunkon az erősítő csatlakozóhüvelyét nem a forrasztási, hanem a
  csatlakozási oldala felől nézzük, és minthogy a fülek számozása innen
  nem látszik, a gyengébbek kedvéért (magamat is közéjük számítva) az
  alábbi azonosítási formulát ajánlom: ha az öt csatlakozási pontot a
  jobb kezünk öt ujjával akarnánk letakarni, akkor

    a bal csatorna (3-as pont) a kisujj,
    a jobb csatorna (5-ös pont) a gyűrűsujj,
    a hidegpont, árnyékolás (2-es pont) a középső ujj

    helyére kerül, miközben a rögzítőnyílás természetesen a tenyerünk
  alá esik. A legalsó vezeték mindig a 2-es ponton marad. Ha a
  vizsgálandó csatlakozóhüvely egy fono-bemenet, akkor az 1,5mV jelzésű
  vezetéket csatlakoztatjuk a 3-as, majd az 5-ös pólusra, ha pedig
  nagyszintű (tuner, tape, aux stb.) bemenetről ellenőrizzük a rendszer
  fázisállapotát, akkor a 150mV-os vezetéket használjuk.
    Jómagam a Naim NAIT és a HFM I/Quad405 erősítőn ellenőriztem a
  fázist a kis zsebműszer és különböző nagyságú hangszórók segítségével.
  Egyszersmind a fáziskapcsolót is bekötöttem, hogy rögtön ellenpróbát
  is csinálhassak. Kisméretű hangszórómembránon nem sokat látni, de a
  200-asok mozgása már kellőképpen megfigyelhető volt, amikor a Naim
  fono és nagyszintű bemenetét vizsgáltam. A membrán mindig arra tért
  ki, amerre kellett. Érdekes, a Quaddal nehezebben boldogultam, pedig
  annak sokkal nagyobb a teljesítménye. A membránmozgás irányát 200-as
  hangszórón nem lehetett biztonsággal kivenni, de a 3-400 milliméter
  átmérőjű membránok már félreérthetetlenül kimutatták,  hogy  nem
  tévedtünk a szeánszon: a Quad erősítő is - gyári kivitelben - biztosan
  fázishelyes.

                   *

    A használati utasítást még ki kell egészítenünk: mi a teendő, ha
  erősítőnk valamelyik egysége invertál? Először is, persze, gondosan
  ellenőriznünk kell minden csatlakozást, és akkor csaknem biztos, hogy
  minden klappolni fog. Ha mégsem, akkor a következő három eset
  valamelyikével kell számolnunk:

    1. Ha fono-bemenetről inverz, nagyszintűről helyes fázist kapunk,
  akkor a fono-elektronika invertál. Meg kell cserélni a "+" és a "-"
  kivezetéseket a hangszedőnk kivezetőcsapjain.
    2. Ha fono-bemenetről helyes, nagyszintűről viszont inverz fázist
  kapunk, akkor a fono-elektronika is, a  teljesítményerősítő  is
  invertál. Meg kell cserélni a "+" és a "-" kivezetéseket mind a
  hangszedőn, mind pedig a hangszórókimeneten - és minden helyreáll.
    3. Ha a fono-bemenetről is, nagyszintűről is inverz a fázis, akkor
  a teljesítményerősítő invertál. Meg kell cserélni a kivezetéseket a
  hangszórókimeneten.

    Egy fokozatról nem beszéltünk. Illesztőtranszformátorokra nem
  tanácsos egyenfeszültséget bocsátani, de ezeknek a vezetékei aligha
  vannak elkötve. Az elő-előerősítőket (headampokat) megkínálhatjuk
  ugyan a kisebbik feszültséggel, az 1,5 millivolttal, de legyünk
  óvatosak, és csak nagyon kevéssé tekerjük fel a hangerőszabályzót. Ha
  a head-amp történetesen invertál, egy kicsit tovább kell törnünk a
  fejünket, de a logika mindig ugyanaz.
    Még el lehet gondolkodni azon is, hogy: hátha a tuner vagy a magnó
  elektronikája fordít fázist? Ez kétségtelenül komplikációkat okozna.
  Dehát eleddig még az erősítők között sem találtunk inverz fázisút...
  úgyhogy hadd biztassuk magunkat egyik ismerősöm kedvenc mondásával: "a
  majréból fölösleges főpróbát tartani!"

  Szeánsz

  

    Hogy kerek legyen a szám és az eredményt könnyű legyen százalékos
  formában is kifejezni, összesen 10 lemezt tettem fel. Az első öt a
  demó-választékból való: a Mark Levinson gitárlemez (Elliot Fisk
  játszik Bachot), az Ortofon 0003 elejétől végéig, a JBL  első
  demonstrációs lemezéről a country-szám, a Propriustól a Cantate
  Domino, továbbá a japán Three Blind Mice lemezcég kiadványáról egy
  dzsessz-trió. A második ötről a való világ zenéje szólt: Beethoven V.
  szimfóniája és Hegedűversenye, aztán a Shadows Greatest Hits, a Blood
  Sweat & Tears első albuma és végül a Manhattan Transfertől a Pastiche.
  A társaság úgy vélte, hogy a fázisváltozás hatása nem nagy ugyan, de
  mindegyik lemezen és  hamar  felismerhető.  Mindnyájan  az  "A"
  kapcsolóállásra, azaz a normál fázisra szavaztak, és csupán két
  esetben éltek fenntartással. Egyikük azt pedzegette, hogy noha az V.
  szimfónián is kihallotta, melyik a helyes fázisállapot, ez a felvétel
  neki a hibás fázisban szólt jobban. Másvalaki pedig úgy vélte, hogy a
  Manhattan Transfer inverz fázisú. Ez utóbbit újra feltettem; az
  ismétlés azt az eredményt hozta, hogy a Manhattan Transfer is
  mindenkinek a normál fázisban tetszett jobban. A  teszt  végén
  kipróbáltuk a Quad405-ös teljesítményerősítőt is, amelyről valahol azt
  olvastam, hogy kapcsolástechnikai okból fázist fordít. Lehet, hogy ez
  igaz, de akkor a tervezők tudták, mit csinálnak: a Quad sem invertál.

                               Darvas László