Mi van a zongorában?      A HFM 21. kiadásában hangszertörténeti cikket közöltünk
     Pap János tollából, "Hangversenyzongorák százada" címmel.
       A Hifi Mozaik a Hifi Magazinnak ha nem is jogutóda,
   de programjának jogos folytatója, és ezért egészen nyilvánvalónak
      tartjuk, hogy a HFM-ben publikált adatokért, nézetekért,
         információkért mi tartozunk felelősséggel;
     nekünk kell lefolytatnunk a cikkeink körül támadt vitákat.
       Szokásunkhoz híven ezúttal is közreadjuk a kritikát,
      mégpedig teljes terjedelmében, s felkértük a szerzőt,
       hogy válaszoljon rá. Minthogy olyan témáról van szó,
     amelynek nincs hazai szakirodalma, sem elismert szakértője,
    szerkesztőségünk részéről nem kívánunk állást foglalni másképp,
     mint azzal, hogy egy érdekes képpel illusztráljuk a vitát.
      (A kép egyébként Duke Ellington egyik albumáról való;
      ő ugyan dzsessz-muzsikus volt, de azért remélhetőleg nem
             követtünk el stílustörést.)


  

    A szerkesztő, a lektor (?), a szerző és esetleg az érdeklődő
  olvasók  figyelmét  szeretném felhívni a 21. számban megjelent,
  Hangversenyzongorák  százada  című  írással  kapcsolatban  néhány
  pontatlanságra,  illetve  tárgyi  tévedésre.  Minthogy  a  lap
  oldalszámozása  a  13.  oldal után abbamarad és a cikk teljes
  terjedelmében számozatlan oldalakon kapott helyet, egyes gondolataimat
  fejezetcímek szerint csoportosítom.

  "AZ IFJÚKOR ZONGORÁI"

    1. A bécsi és az angol mechanika közötti különbség említésénél
  csak annyi igaz, hogy a bécsit olcsóbb elkészíteni, mert jóval
  kevesebb alkatrészből áll. A többi állítás helytelen, és rendkívüli
  hozzá nem értésre vall. A bécsi mechanika járása általában nehezebb,
  és miért ne lehetne egy bécsi zongorából erőteljes hangokat kicsalni?
  Könnyebb járásúak csak a legelső bécsi zongorák voltak, amelyeknél a
  hangszertest felépítése alig különbözött a csembalóétól, csak már
  kalapácsmechanika volt bennük. Ez az ún. Hammerflügel vagy fortepiano.
  Az  angol  mechanika legfeljebb akkor nehézkes, ha rosszul van
  beszabályozva. Az, hogy a billentyűt milyen mélyre lehet lenyomni,
  megint csak a beszabályozástól függ, mind a múlt századi, mind a mai
  modern hangszereknél. A "hang lassan ismételhető" furcsa állítás
  helyett inkább azt kellett volna hangsúlyozni, hogy az angol mechanika
  repetícióra alkalmas, azaz a billentyű teljes visszaengedése előtt már
  újra megüthető a hang. Mert erre a bécsi mechanika egyáltalán nem
  képes! A hang teltsége és zengése pedig nincs szoros összefüggésben a
  mechanika angol vagy bécsi mivoltával.
    2. A "capotasto" szerepének magyarázata ábra nélkül a laikus
  számára  érthetetlen.  Csupán arra hívnám fel figyelmet, hogy a
  "capotasto" a húrok kilengését egyáltalán nem korlátozza. A "kilengés"
  szó alatt csak a húrok rezgésére gondolhat az olvasó, enélkül viszont
  nincs hang! A "capotasto" valójában a húrok hangolótőke felőli
  végpontját megadó, azokra felülről csavarokkal rászorított öntöttvas
  rúd  (a  felső  oktávban), mely valójában arra szolgál, hogy a
  hangolástartást (és nem a hangzást) tartósabbá tegye - más egyéb
  funkciók mellett, melyekre itt nem térek ki.

  "A BÉCSI PAPUCSOK"

    1. Az előző fejezet állításának, miszerint a bécsi mechanika
  könnyen jár, máris ellentmond az említett "másik" Streicher-zongora
  nehéz billentése.
    2. Ugyanebben a kérdésben mindjárt egy másik ellentmondás: a
  Pleyel-zongorák könnyű billentése. Pleyel angolmechanikás hangszereket
  épített, tehát nem általánosítható az angol mechanika nehéz járása, és
  ez egyben igazolja azt is, hogy minden egyes hangszernek más és más
  lehet a billentése.
    3. Nem Conrad Graf a kalapácsfej-bőrözés egyedüli alkalmazója,
  ugyanis már Christofori (a kalapácsmechanika feltalálója) óta minden
  bécsi mechanikus hangszer kalapácsfejei bőrrel vannak bevonva, sőt,
  kezdetben a kalapácsfej csupán néhány rétegnyi, famagra felragasztott
  bőrcsíkból állt.

  "AZ ALTENBURGI GYŰJTEMÉNY"

    1. A Beethoven-féle Broadwood-zongora "una corda" funkciójánál
  alkalmazott "dinamikai színezet" kifejezés helytelen. Dinamika (azaz
  hangerősség) és színezet (hangszín) két különböző dolog. Úgy hangzik,
  mintha azt mondanám, hogy szélességi mélység, vagy fényerői szín.
  Valójában az una corda használatakor a hangerő csökken és a hangszín
  is változik, kissé nazálisabb, puhább lesz a hang. Lehet, hogy a
  cikkíró erre gondolt, de a két tulajdonságból csak azért, mert
  változásuk egyszerre lép fel, egyet csinálni nem lehet.
    2. A Flügel német szó első jelentése szárny, a formai hasonlóság
  miatt érti alatta a német nyelv a zongorát is. A hangversenyzongora
  németül Konzertflügel.
    3. Beregszászy nem tökéletesítette az angol mechanikát, mert ilyet
  soha nem épített. Súlyos tévedés! Hangszerei mind bécsi mechanikával
  rendelkeztek.

  "EGY KORAI SZINTETIZÁTOR"

    1.  A  Piano-melodium  harmóniumrészének  leírása  sokhelyütt
  értelmetlen, miszerint: mit ért a cikkíró a harmónium hangjainak
  zengetésén? Tudvalevően a harmónium hangja addig szól, ameddig a
  billentyűt nyomva tartjuk. A térdemeltyűkkel fortepiano hatást lehet
  elérni. Ez érvényes erre a hangszerre is, tehát a "tetszés szerinti
  hosszúságú zengetés" és a "fúvószenei hatás keltése" kifejezések ismét
  hozzá nem értésre vallanak. Hiszen nem a térdemeltyű miatt lehet
  tetszés szerint hosszú hangot játszani, és - mivel a harmóniumban csak
  nyelvregiszterek vannak - a fúvószenei (méginkább: orgonaszerű) hatás
  is magától értetődik. Aztán: a zongorarészre a térdemelők nem voltak
  hatással: a metszeten jól látható a harmónium fújtató-pedáljai között
  elhelyezkedő  hagyományos  zongorapedál,  ezzel  lehetett  a már
  felengedett akkordokat tovább zengetni - de erre akkoriban már (és
  azelőtt is!) minden rendes zongora alkalmas volt. Feltaláltuk tehát a
  spanyolviaszt! És végül: ha az említett külön berendezés hatására a
  zongora hangjai a nyelvregiszterek (vagyis a harmónium) hangja után
  szólaltak meg, az egy érdekes effektus lehetett: a harmóniumon
  játszott zenei anyag a zongorán később szólalt volna meg? Tehát egy
  késleltető kopula lenne ez? Alig hihető. Szerintem arról lehet szó,
  hogy a harmónium manuáljára vagy azok egyikére rá lehetett kopulázni a
  zongorát, de természetesen késés nélkül!
    2. A mester Bach "Orgonafúgáját" játszotta. De melyiket a sok
  közül?  "Orgonafúga" néven a zeneirodalom nem ismer Bach-művet.
  Hangnemi megjelölés, esetleg nagyobb műhöz való tartozás és esetleg a
  BWV-szám  megemlítése elengedhetetlen. Vagy: "A mester Bach egy
  orgonafúgáját játszotta" - így már stimmel, hiszen ismeretes, hogy
  Liszt 6 nagy Bach-orgonaművet, fantázia-, illetve prelúdium és fúgákat
  átírt zongorára. És mely szerző Ave Maria-ja szólalt meg az egzotikus
  hangszeren? Liszté-e, vagy Schuberté? Ne legyünk ilyen felületesek!
    3.  Blüthner  csak  saját  mechanikájának  kifejlesztése  és
  hangszereibe való beépítése után vette át az Erard-féle mechanikát,
  ugyanis az tökéletesebb volt, ez van minden mai modern hangszerben is.
  Tehát a "továbbra is" kifejezés megintcsak pontatlan, mert ez azt
  jelentené,  hogy  már  azelőtt  is került volna Erard-mechanika
  Blüthner-zongorába - ez pedig nem igaz.

  "GIGANTOK KORSZAKA"

    1. Az öntöttvas keretet nem Chickering találta fel, hanem Babcock;
  Chickering csak elsőként alkalmazta.
    2. A weimari Liszt-ház Bechstein-zongorája, amely egyébként a cikk
  utolsó előtti harmadik oldalán felül balról látható (a kép feliratából
  nem derül ki, hogy ez az a hangszer), nem 7 1/2, hanem 7 1/4 oktávos.
  Hét és fél oktáv legalább 90 hangot kell hogy jelentsen, ez a zongora
  pedig csak a ma szokásos hangterjedelmű (88 hang, A2-C6), meg lehet
  állapítani a képről.
    3. Ismét óriási tévedés: Liszt idejében Bösendorfer zongorái
  kivétel nélkül bécsi mechanikásak voltak! Később, a századforduló
  táján jelentek meg az első, saját szabadalmú ismétlőmechanikával
  ellátott Bősendorferek, és a bécsi mechanikás hangszerek gyártását
  csak 1923-ban hagyták abba.
    4.    A   "Liszt-zongorák"-nak   nevezett   különleges
  Bösendorfer-konstrukció  leírása  sem  közérthető.  Itt csak egy
  körülményre hívom fel a figyelmet: a rezonáns "tartósságát" soha
  semmilyen zongorakészítő nem növelhette vaslemezekkel. A rezonáns
  ugyanis semmiféle zongorában nem lehet érintkezésben vaslemezekkel,
  mert azok nem tudnak a fával együtt rezegni, és nem adna semmilyen
  hangot.  Ha  a  szerzőnek  némi  fogalma  lenne  a zongorahang
  keletkezéséről, akkor ilyet nem írt volna le, vagy nem vett volna át
  ellenőrizetlenül más forrásból! Amiről itt szó lehet: vaslemezből,
  méghozzá   kovácsoltvas   lemezből   készítette  Bösendorfer a
  kiakasztótőkét, mely a rezonáns fölött helyezkedik el, és a hangolás
  tartósságát biztosítja. Bösendorfer meglehetősen későn vette át, az
  öntöttvas keretet, mely aztán az előbb említett konstrukciót teljesen
  kiszorította.
    5. Beregszászy és a "csellórezonáns". Az ezt tárgyaló bekezdés is
  tele van értelmetlenséggel. Ugyanis minden rezonánssal és afölött
  párhuzamosan elhelyezkedő húrozattal ellátott hangszerben a húrok a
  híd (stég) közvetítésével nyomást gyakorolnak a rezonánsra, kezdve a
  csembalónál,  a  fortepianón át a zongoráig, de ide vehetjük a
  cimbalmot,  sőt,  a vonóshangszereket is. Tehát a rezonáns eme
  megfeszítését nem Beregszászy találta fel. Azután. A rezonáns eleve
  domborúra  készül,  hogy  azután  a húrok nyomásának rugalmasan
  ellenálljon, és azokkal együtt egy akusztikai rezgő egységet képezzen.
  Beregszászy  találmánya  az,  hogy  a  a rezonáns vastagságát a
  csellótetőéhez hasonlóan alakította ki, vagyis az általa készített
  zongorarezonáns lapja a szélei mentén körben vékonyabb volt, és a
  közepe felé vastagodott. A körkörös vékonyabb rész jobban lehetővé
  tette a középső rész kilengését, és ez hozta az említett hangzásbeli
  javulást.
    6. Ehrbar zongorakészítő neve kétszer is hibásan íródott; nem
  Ehrbart.

  "AZ ÚJVILÁG ZONGORÁI"

    1. Steinway-zongorák: a húrok összhúzóereje nem 30, hanem csak
  15-18  tonna. Helmholtz javaslata: "a rezonánst függetlenítsék a
  tőkétől" ismét furcsán hangzik. Helmholtz ilyet biztosan nem javasolt,
  hiszen a rezonáns mindentől független, csak a szélein van felrögzítve,
  és a húrok nyomják felülről. Akkor mitől függetlenítsük szegényt? A
  tőke,  amennyiben az elöl lévő hangolótőkére gondolunk, szintén
  mindenféle zongorában független volt a rezonánstól, mert a kettő
  között egy nagy rés tátong, ahol a kalapácsok ütik meg a húrokat. Vagy
  ha a kiakasztótőkére gondolunk, az Steinwaynél már nem más, mint az
  öntöttvas keret hátsó része, amely szintén nincs érintkezésben a
  rezonánssal. A szerző itt sem tudta pontosan, mit ír le, hát hogy
  értse a dolgot az érdeklődő olvasó?

    Ez együttvéve túl sok felületesség és tévedés egy ilyen cikkben,
  ezt a Magazin nem engedhetné meg magának. Annál is kevésbé, mert a
  zongora  történetének nincs korszerű, hozzáférhető magyar nyelvű
  irodalma, és ez az írás hézagpótló - lehetett volna.


                                Mező András
                        a bécsi Steinway-képviselet
                             koncerthangolója

                   *

  A szerző válasza

    Nagy örömömre szolgált, hogy ismét e témakörrel foglalkozhatom,
  noha más indítékkal szívesebben tettem volna. Mező András "korrekt"
  állításaival vitatkoznom kell, mert számos tévedést tartalmaznak;
  malignus hangvételéhez nincs hozzáfűzni valóm.
    Írásom: egy magazin-tanulmány, amelyben nincs mód minden részletre
  kitérni a forma és a terjedelem kötöttsége miatt, s a felhasznált
  irodalom jelölése sem gyakorlat. Éppen ezért bosszantó, hogy a fenti
  írás szerzője minden lehetséges gyufaszálból gyárkéményt csinált, hogy
  kedvére füstölöghessen.
    Mező  Andrásnak  abban  a  sorrendben  válaszolok,  ahogy ő
  csoportosította állításait. Kérem az olvasót, hogy próbáljon meg az
  írásokban párhuzamosan tájékozódni.

  "AZ IFJÚKOR ZONGORÁI"

    1. A leírtak alapján arra lehet következtetni, hogy M. A. a korai
  mechanikákat kevéssé ismeri. Modern hangszereknél a beszabályozás
  valóban eldönti a mechanika járását. De pl. Liszt lökőnyelves, angol
  mechanikájú Streicher-zongoráján nem lehet a mechanikát könnyűvé
  tenni. Hát még az egyszerűbb hangszereken! Feltételezem, hogy M. A.
  nem  ugyanazt  érti angol mechanika alatt, amit én ábrával is
  pontosítottam. A cikkben közölteket Gát József "A zongora története"
  című könyvében, az 55. oldalon található, 1828-ban íródott J. N.
  Hummel idézetre alapoztam (Liszt ekkor 17 éves!). Remélem, ő elég
  autentikus!
    2. A capotasto-val kapcsolatban: kiegészítésének azzal a részével
  egyetértek, hogy a capotasto "...a húrok hangolótőke felőli végpontját
  megadó..." szerepű. Ezzel együtt ábrára már nincs is szükség. Számomra
  M. A. állításából az nem világos, hogyan lehet megadni egy végpontot
  úgy, hogy ott a húrt nem rögzítjük, de a rezgést sem korlátozzuk? A
  keret és a tőke inkább szolgál a hangolástartás növelésére, mint a
  capotasto.

  "A BÉCSI PAPUCSOK"

    1.  Nem  mond  ellent,  mert  a  cikkben  említett  másik
  Streicher-zongora angol mechanikás (lökőnyelves).
    2. Való igaz, hogy a későbbi hangszereknél nem általánosítható az,
  ami 1828-ban még érvényes volt, de ennek senki sem állította az
  ellenkezőjét.
    3. Szó sem volt arról, hogy C. Graf a kalapácsfej bőrözés egyedüli
  alkalmazója, egyszerűen csak sokáig alkalmazta ezt a megoldást.

  "AZ ALTENBURGI GYŰJTEMÉNY"

    1.  Én nem érzem, hogy a dinamikai színezet ellentmondásos
  kifejezés lenne, noha akusztikával foglalkozom. Rokonértelműnek tartom
  a dinamikai árnyalattal. Lehet, hogy az ember fülét az emóciói
  befolyásolják?
    2. Valóban így helyes, de ennél azt hiszem, maga a szójáték sokkal
  fontosabb.
    3.  M. A. tévedett súlyosan! Beregszászy ezt a luxust nem
  engedhette meg magának, mindig a megrendeléstől függött a mechanika
  jellege. Más kérdés, hogy gyártmányainak többségében valóban bécsi
  mechanikát találunk. 1846-ban Bécsben "újfajta repetíciós mechanikát"
  (amely az angol mechanikához állt közel) mutatott be. Sőt, az 1871-es
  londoni  kiállítás  kapcsán  javított  angol mechanikájáról maga
  Beregszászy számolt be: "...nach den Prinzipien der sogenannten
  englischen Mechanik konstruierte neue Mechanik in Anwendung...".

  "EGY KORAI SZINTETIZÁTOR"

    1. Spanyolviaszba mártogatott indulat nélkül csak annyit tudok
  mondani, hogy találgatások helyett konkrét adatokat vártam volna.
  Zengetés alatt a térdemeltyűk forte piano hatását értem, valamint egy
  általam teljességében nem ismert effektust, amit a Steinway-zongorák
  "sustaining" hatásához hasonlíthatnék. Erről a különlegességről K.
  Wegerer, V. Luithlen és P. Kukelka Katalog der Sammlung alter
  Musikinstrumente  Wien 1966, múzeumi kiadványában a 91. oldalon
  olvashatunk. A fenti szerzők szaktudásában nincs jogom kételkedni! A
  hangszer méreteit, Liszt vágyait és R. Pohl leírását tekintve miért ne
  lehetett volna ez a monstrum valóban különleges!
    2. R. Pohl nem említ BWV-számot, de jelzőt használ, így a helyes
  mondat: "a mester Bach egyik orgonafúgáját" játszotta el neki. Az Ave
  Maria-t Liszt saját maga szerzette és játszotta, Schubertéből aznap
  már elege volt. Elnézést kérek a pontatlanságért.
    3. Véleményem szerint a "további" szó nem okozhat félreértést (ez
  már megint a gyárkémény-szindróma). Én úgy értelmezem, hogy a saját
  "házi mechanikája" bevezetése után, üzleti megfontolásokból kívánságra
  Ehrbar-mechanikát is beépített. A Blüthner-mechanika alkalmazását 1918
  táján  hagyták  abba,  amikorra  zongoráik már több mint felét
  Ehrbar-mechanikával építették.

  "A GIGANTOK KORSZAKA"

    1. Már megint olyasmit javít ki M. A., amit nem írt le senki. A
  nagy találmány egy olyan öntöttvas keret, melybe már a tőkét is
  beépítették  és  a  húrokat  közvetlenül a keretre feszítették.
  Hozzátenném, hogy nem Chickering alkalmazta az öntöttvas keretet
  zongorában először, hanem 1825-ben Pleyel.
    2. Eredeti végzettségem szerint matematikatanár is vagyok. Sajnos,
  nem számoltam meg a billentyűket, de azért van egy apró ellenvetésem:
  88  billentyű  = 7x12+4 billentyű és 4 billentyű = 1/3 oktáv
  hangterjedelem, azaz a hangszer 7 1/3 oktávos, és nem 7, ahogy azt M.
  A. állította. Az én forrásom 7 és 1/2 oktávot említ - és én hittem
  neki...
    3. Matematikai szempontból ismét ellent kell mondanom. M. A.
  állításának  az a része, hogy Bösendorfer kivétel nélkül bécsi
  mechanikával dolgozott - hamis, mert éppen a pesti Liszt Emlékházban
  (ami a tanulmány megírása óta látogatható, és az említett hangszerek
  nagy  része kiállítási tárgy!) található egy 1862-ben Londonban
  díjazott Bösendorfer-zongora, amely angol mechanikás. Azt nem vonom
  kétségbe, hogy Bösendorfer nagyon sok bécsi mechanikájú zongorát
  épített.
    4. A Liszt-zongorák leírása valóban félreérthető. Az 1873-as
  Zenészeti  lapok  312. oldalán írtak erről a hangszerről ilyen
  "félrevezető" módon. Azonban senki sem gondolt arra a képtelenségre,
  hogy  a  rezonáns tartósságot úgy növelték, hogy egy vaslemezt
  erősítettek rá. Közvetett úton, ahogyan M. A. is helyesen gondolta, a
  kiakasztótőke megerősítésén keresztül már növelhető az egész hangszer
  (így a rezonánsé is) tartóssága, hiszen a húrok nagyobb feszítőerejét
  kell ellensúlyozni. Talán szerencsésebb lett volna így: "...a zongora
  tartósságát vaslemezekkel növelte...". A kiegészítés valóban ráfért az
  idézett forrásra, ezért köszönöm.
    5. Azt hiszem, önjelölt lektorom nem nézett bele alaposabban olyan
  Beregszászy-zongorába, amely az idézett csellórezonánst tartalmazza. A
  húrokat Beregszászy úgy rögzítette, hogy azok nem nyomták, hanem az
  úgynevezett agráfokon (a hídon lévő húrrögzítő elemeken) keresztül
  felhúzták  a  rezonánst. Éppen ez a találmány különlegessége! A
  domborulat tehát nem vékonyítás, hanem formálás eredménye. Való igaz,
  hogy az említett elvékonyítás is hozzátartozik a konstrukcióhoz. A
  kiegészítést köszönöm, de a bírálat teljesen alaptalan.
    6. Helyesen valóban Ehrbar, magam is észrevettem - köszönöm.

  "AZ ÚJVILÁG ZONGORÁI"

    1. A húrok összhúzóerejét Gát J. 18-20 tonnára, Tarnóczy Tamás
  Zenei akusztikájában 20-30 tonnára becsülte. Hajlok arra, hogy M.
  A.-nak van igaza, hiszen Hansing pl. 17-18 tonnát említ - de mit
  változtat  ez  a  páncéltőke  szerepén?!  Ami a "szegény" tőke
  függetlenítését illeti, megint az a gyanúm, hogy M. A. a modern
  hangszerekből indult ki. Az a mondata pedig, hogy "...a rezonáns
  mindentől  független,  csak  a szélein van rögzítve...", kicsit
  ellentmondásos. Azt hiszem, ezt nem úgy kell értelmezni, mint az egyén
  szabadságát, amely korlátainak felismerésével egyenlő. E szabadalom
  előtt  a  rezonánst  igen  bensőséges  kapcsolatban  találjuk a
  kiakasztótőkével, sőt, emiatt pl. az asztalzongoránál még holt részek
  is keletkeztek rajta.

    Összefoglalásul csak annyit, hogy nagyon köszönöm Mező Andrásnak a
  jogos kiegészítéseket. Azonban a lap és az olvasók féltése az általam
  elkövetett  felületességektől és tévedésektol alaptalan. Az i-re
  mindenképpen kerekebb pontot kellett volna tenni. Nem szándékoztam a
  Nagy Magyar Hézagpótló szerepét betölteni, csupán Lisztről és koráról
  kívántam a magam szerény eszközeivel megemlékezni.

                               Dr. Pap János
                            akusztikai aspiráns