Hanglemezív  Választékos hanglemezek

    Vágyálmom egy olyan hanglemezpiac, ahol folyamatosan meg lehet
  vásárolni a zenetörténeti korszakok legjelentősebb remekeit,  az
  úgynevezett "alap" műveket, méghozzá többféle előadásban. Ahol mondjuk
  állandóan raktáron tartanák a Basic Library hivatkozott darabjait. E
  fundamentális kompozíciókon kívül természetesen jó lenne megjelentetni
  esetleg kisebb jelentőségű, de szép darabok sorozatát is, hiszen
  sokszor előfordul az emberrel, hogy nem "igazán" értékes alkotást
  választ kedvencének. A rácsodálkozás örömét adhatják nekünk ezek a
  művek! A Beethoven- vagy Bach-daraboknak úgyszólván kötelességük
  kitűnőnek lenniük, de például  Poulenctől  vagy  Ivestől  extra
  ajándékként könyvelünk el minden frappáns, kellemes részletet, pedig
  ilyenekben ez utóbb említett szerzők művei sem szűkölködnek. Ráadásul
  egy-egy jól sikerült, bár periferikus zenéről esetleg meg lehet az
  embernek az a (kényszer)képzete, hogy ez a mű igazán csakis az ő
  személyes kincse-tulajdona.
    De térjünk vissza a sztenderd darabokhoz, hiszen nálunk elsősorban
  ezekből mutatkozik hiány, nem pedig kuriózumokból. (Groteszk még
  kimondani is, de nálunk elszaporodtak a ritkaságok!)
    Mekkora kellene hogy legyen a legbézikebb Basic Library? Mennyi az
  a legkevesebb felvétel, amely még reprezentatív mintát nyújthat a
  zenetörténeti korokból? Ha nagyon szerények vagyunk, elegendő lenne
  három album is. Vegyük először Bach Máté passióját, másodiknak
  valamelyik Beethoven-szimfóniát, végül pedig Bartók  Zene  húros
  hangszerekre, ütőkre és cselesztára című darabját. (Misztikus -
  mindhárom gigásznak B-vel kezdődik a neve!) E háromnak, mint régebben
  a Bibliának (még egy B!) ott kell lennie minden ember polcán!
    Ezt a három darabot bármelyik lemezboltban megvehetjük, bár a Máté
  passió 1976-os felvétele még az egészen elfogultak szerint sem túl jó,
  és bizony a Bartók-összkiadásban is megbúvik néhány jellegzetesen
  kényszerszülte produkció. Sőt, szerintem a "Zene" sem tartozik a
  példás felvételek közé; jobban szeretem az  Erkel  Színház-béli
  koncertfelvételt, amit Bernstein dirigált (SLPD 12631).
    Ha viszont ereklyéinket  nem  alapkőbe  malterozva  kívánjuk
  elsüllyeszteni, azzal a felirattal, hogy "az európai zene esszenciája
  a XX. századig", hanem változatos, jó programot szeretnénk magunknak
  szerezni ráérős perceinkre, akkor ez a Három Hatalmas Hegycsúcs nem
  lesz elég, az alattuk húzódó fennsíkon viszont már legalább 1000
  fontos alapmű "terül el", s ezekből nemhogy nem kielégítő, hanem
  egyenesen botrányos a hazai ellátottság. Hónapok telhetnek el úgy,
  hogy egyetlen olyan felvétel sem jelenik meg, amivel  akár  a
  leghuzatosabb réseket betömködhetnénk. Így aztán a mi szemünkben
  valóságos földi paradicsom minden nyugat-európai üzlet.  Ott  a
  legjelentősebb kompozíciók akár 6-8-féle előadásban is megtalálhatók,
  sőt, még a "csemegéknek" is megvan a maguk választéka.
    Sajnos, ha a szűken mért és amúgyis csak háromévenként esedékes
  valutaellátmányunkra gondolok, csak nagy távolságban dereng fel az
  Ígéret Földje, ahová talán majd csak a dédunokáink léphetnek be. Mégse
  keseredjünk el olyan nagyon, gondoljunk arra, hogy az Úr Mózesnek is
  megengedte, hogy halála előtt még fölmenjen Moáb földjéről a hegyre,
  és hogy ha be már nem is léphetett, legalább körültekintsen a
  Kánaánon. A mi urunk és parancsolónk, a legalább annyira kereskedő,
  mint gyártó Hungaroton most előttünk is fölcsillantotta az elbűvölő
  távlatokat, a párába vesző kies lankákat két olyan hanglemez képében,
  amelyeket nagy örömmel - sőt, némi megrendüléssel fogadtam. Nemcsak
  hogy két igazán nagyjelentőségű alapművet, de egyben alternatívát, új
  felvételt, le se merem írni: választékot is kaptunk. Becsüljük meg
  magunkat!


    Beethoven: Missa Solemnis

    Elisabeth Söderström - szoprán,
    Marga Höffgen - alt, Waldemar Kmentt - tenor,
    Martti Talvela - basszus
    New Philharmonia kórus és zenekar
    Vezényel: Otto Klemperer
    SLPXL 12792-93

  

    A Missa Solemnis remekmű, igazi "sztenderd" darab, még akkor is,
  ha a korosodó (majdnem azt írtam, süketedő) Beethoven helyenként
  felettébb szokatlan megoldásokra ragadtatta magát. A IX. szimfóniával
  nagyjából egyidőben keletkezett hatalmas alkotás messze túlnő a mise
  mint műfaj általános keretein. Hatalmas kórus, hatalmas zenekar,
  terjedelmes tételek, bizonyos gyorsan lejátszódó harmóniai folyamatok
  - csupa olyan romantikus stílusjegy, amely nem a közvetlen utódok,
  hanem majd csak a XX. század nagy mestereinek osztályrésze lesz. A
  tartalmi és formai fejlődés egyre meredekebb lépcsőfokaira Beethoven
  akkor is fölhágott, ha ezzel sokaknak nemcsak csodálatát, hanem
  értetlenségét is kiváltotta. Nemcsak a kortársak, hanem néha még a mai
  zenehallgatók is nehezményezik a lendületes kromatikus modulációkat
  (Gloria - "Domine Deus, Rex coelestis"), vagy az ekkora műnél és főleg
  Beethovennél szinte abszurdan rövid, a levegőben maradó befejezést. És
  sajnálkoznak a sikítóan magas, kitartott hangok kínjaira  ítélt
  karénekeseken. A szoprán percekig kénytelen olyan öngyilkos régiókban
  csillogni, ahol ráadásul (a legkényelmetlenebbül intonálható!) e és i
  vokálisok vannak a szövegben: "et vitam venturi".
    Ezt az énekszerűtlenséget  sokan  a  mester  elhatalmasodott
  betegségének tudják be, pedig a szólamok bántó magasságát leginkább
  annak a közönséges ténynek kell tulajdonítanunk, hogy a hangolás
  magassága századokon keresztül folyamatosan emelkedett. Bizonyítva
  van, hogy a barokk korban még kb. egy terccel, de Beethoven idejében
  is legalább egy kis szekunddal volt mélyebb a kamarahang, az A. Ez a
  látszólag kis hangközdifferencia bőven elég arra, hogy a szoprán
  legfényesebb magas hangjait kényszeredett sipítássá emelje; az emberi
  gége nem hangolódott följebb az idők folyamán. (A szabványosítás talán
  egy kicsit későn jött, sőt még ma is előfordul, hogy ambiciózus
  zongorahangolók a megállapodott 440-es rezgésszám helyett néhány
  hertzcel magasabbra húzzák a rájuk bízott hangszereket, mondván: így
  fényesebb a hangzás, jobban kiszól a zenekarból!) Bárdos Lajos a
  kórusával tervezett is egy mélyebbre transzponált Missa Solemnis
  bemutatót, de sajnos, a vonósok üres húrjainak (pl. D-A) rezonanciája
  egészen másképpen viselkedik az eredeti D-dúrban, mint egy esetleges
  C-ben.
    Szerencsére ezen a felvételen az Új Filharmónia kórus igazán
  remekül  győzi  a  leglehetetlenebb  fekvéseket  is.  Klemperer
  kórusválasztása ezúttal jóval szerencsésebb volt, mint az emlékezetes
  Bach h-moll mise lemezen (SLPX 12349-51); abban a darabban  a
  szólisztikus, vibrátós s néha forszírozott hangok azokat igazolták,
  akik korhű, tehát fiúkórusos előadást követelnek. Beethoven darabjában
  ugyanaz az előadói attitűd viszont elsöprően meggyőző, autentikus, és
  azt bizonyítja, hogy önmagában nincsen értelme stílusos,  korhű
  előadásról beszélni: minden koncepciót igazolhat a Találkozás egy
  alkalmas darabbal, s Klemperer stílusa kiválóan alkalmas az ilyen
  nagyszabású klasszikus darabok interpretálásához. Kiszámított, tömör
  és következetes tempói ezen a lemezen is élményszámba mennek. Ennyire
  lassú és mégis tartalmas, sűrű dallamok megszólaltatására tényleg csak
  ő volt képes...ha meghallgatják a Glória tétel végét, akkor képet
  kapnak arról a féken tartott, de iszonyú energiáról, amely az ő
  művészetét jellemzi.
    Ebben a kitartásban, az előadáson végig uralkodó intenzitásban
  annak is része lehet, hogy Klemperer nem hajlandó egy-egy produkció
  színvonalát föláldozni a  technikai  szőrszálhasogatás  kedvéért.
  Lemezfelvételeken gyakran előfordul, hogy ha minden hibát ki akarnak
  küszöbölni, a sokszori újrajátszás miatt zeneileg elfárad a mű. Szinte
  lehetetlen dolog egy-egy csúcspontot százszor egymás után, egyforma
  lelkesedéssel átélni. Klemperer felvételein néha  olyan  hibával
  találkozunk, amit nem várnánk. (Ilyen például a h-moll mise Nr. 3-as
  Kyrie fúgája, ahol a második oboista véletlenül másfél ütemmel
  korábban lép be. Alig hallható ugyan, mégsem hiszem, hogy ezért
  hagyták benne!) Klemperer rendkívül célratörő muzsikus, a lényeget
  akarja tolmácsolni.
    A szólisták kiválóak, a zenekar nagyszerű, a kórusról  már
  szóltam... Azt hiszem az előadás szépségeihez mérve minden ezutáni
  hibakeresgélés kicsinyes akadékoskodás lenne. A felvétel minősége is
  kielégítő, és sokkal inspiratívabban szól, mint egy átlagos mai
  hanglemez.
    Ezért az átvételért maradéktalanul hálás vagyok!


    Verdi: Messa da Requiem

    Katia Ricciarelli - szoprán,
    Shirley Verrett - mezzoszoprán,
    Placido Domingo - tenor,
    Nicolai Ghiaurov - basszus
    A Milánói Scala Ének- és Zenekara
    Vezényel: Claudio Abbado
    SLPXL 12847-48 DG-felvétel

  

    Halleluja! Hála légyen! Ismét választék jelent meg a polcokon!
  Persze, már máskor is előfordult, hogy bizonyos populárisabb darabok
  egyszerre voltak kaphatók a Hungaroton és más KGST-cégek kínálatában,
  továbbá az is megesett, hogy az Új Felvételtechnikát pártolandó,
  sürgősen közreadtak néhány sikeres művet. (Händel: Vízizene, aztán a
  d-moll tokkáta új kiadása!) De ami most történt, arra még nem volt
  példa, legalábbis az én rövid emlékezetem szerint nem! Hiszen kitűnő
  Verdi Requiemünk van, EMI-átvételen (SLPX 11639-40). A karmester Carlo
  Maria Giulini, és a szólisták névsora is impozáns (Schwarzkopf,
  Christa Ludwig, Gedda és Gyaurov). Éveken keresztül zavartalanul meg
  lehetett vásárolni. Én még az ősszel kaptam belőle egy példányt. És
  mégis, most íme, itt van ugyanaz a darab Deutsche  Grammophon
  felvételen Abbadóval, satöbbiekkel...nem lelkendezem újra végig a
  listát, ott van a főcímben. A korábbi szereplőgárdából mindössze egy
  összekötő kapocs maradt meg, az azóta Ghiaurovvá  európaisodott
  világhírű basszista. Lehet, hogy az EMI visszavonta a forgalmazási
  engedélyt, vagy tönkrement a matrica? Mert arra gondolni sem merek,
  hogy csak egyszerűen egy új előadással, más karakterű interpretációval
  kívántak megörvendeztetni bennünket... Nagy kár lenne mindenesetre, ha
  az előző, másik produkciót ezután nem lehetne megvásárolni. Bár akkor
  is szokatlan, hogy az MHV ilyen viharos gyorsasággal pótolja a régit.
  Túllépve most az ujjongáson, halljuk csak, mit és milyen színvonalon
  nyújt nekünk ez a lemez?
    Maga a Verdi Requiem egyre népszerűbb nálunk. Koncertteremben is
  gyakran bemutatják, pár éve a Zeneakadémia nagytermében hallhattuk, a
  Scala is előadta az Erkel Színházban, de az idei Tavaszi Fesztiválon
  is műsorra tűzték. Ezt a művet sokszor érte már vád. A leggyakrabban
  Hans von Bülow véleményét idézik, mint éppen e lemez borítóján is,
  márpedig ha itt is idézik, valószínűleg nem veszik túl komolyan. Hogy
  ez egy "egyházi mezbe bujtatott opera", nem is olyan lesújtó, és nem
  tarthat vissza bárkit is attól, hogy őszintén szeresse ezt  a
  kompozíciót. Engem sem tart vissza. A műfaji határokat egyébként sem
  lehet ilyen szigorral és ennyire hegyes ceruzával kijelölni. Nem egy
  Mozart zongoraszonátában éppen azt találom lenyűgözőnek, hogy egy
  eleve szikárabb, homogénebb hangszínkeretben képes teljes,  zárt
  számokból komponált, olasz  divatú  operát  produkálni.  Ragyogó
  kantábilis ariosót, recitativót, de még strettát is gyakran hallhatunk
  ezekben az alkotásokban. Az pedig, hogy egy Requiem megfogalmazása
  operaszerű, tehát drámai, az én szememben nem vétség, hanem erény. Két
  pontot ki is kell, hogy emeljek, talán éppen ezek a részek szorulnak
  külön védelemre. Először is hallgassák meg a Kyrie tenor-belépését!
  Igazi  "szabadító"  operába  való  hőstenor,  nemde?  Pedig  a
  szövegjelentése ezen a ponton  korántsem  ilyen  öntudatos,  és
  magabiztos: "Uram irgalmazz..." - lehet, hogy Verdi nem tudta, mit ír?
  Ugye, egyetértünk abban, hogy ez képtelenség?! Meggyőződésem, hogy az
  Úrhoz ítéletért fohászkodó hívő nem szükségszerűen alázatos. Ha
  ugyanis tisztában van bűneivel, még saját irgalmas bírójához sem
  fordul szívesen, legjobb esetben megpróbálja inkább jóvátenni, vagy
  átmegy az utca  másik  oldalára.  (Ugyanerről  a  pszichológiai
  diagnózisról tanúskodik például Mendelssohn 43. zsoltára is. "Richte
  mich Gott", azaz: ítélj meg engem uram - mondja szintén egy lendületes
  férfikari motívum.) A másik kérdéses epizód a Verdi-műben a Sancrus
  tétel. Valóban rendkívüli életöröm sugárzik belőle. Igaz, hogy a
  tónusa inkább jellemző egy vígopera fináléjára, mint egy misére, de
  ideológiai magyarázatot erre is lehetne találni, ha nem  volna
  tökéletesen felesleges. Tudálékoskodás helyett inkább örvendezzünk,
  akármikor halljuk.
    Úgy veszem észre, az új felvétel nyíltabban, dinamikusabban szól,
  mint az előző. Szükség is van mindenféle hangmérnöki praktikákra,
  semmilyen darab nem profitál annyit a reprodukció minőségéből, mint
  éppen ez. Verdi minden igyekezetével azon volt, hogy egy templom
  főhajójának  légköbméterrengetegét  megtöltse.  (Üstdobok  minden
  mennyiségben; a trombiták mindenhol, lent a zenekarban és fönt a
  karzaton egyszerre szólnak, hogy a hallgatót szinte sokkos extázisra
  késztessék, a szegény hangrögzítő mestereket pedig megoldhatatlan
  feladat elé állítsák. A házilag tákolt előadás tényleg csak halovány
  árnyképe lehet az igazinak. A felvétel célja nem is lehet igazán más,
  mint az, hogy ez az árnykép legalább hiteles és sokatmondó legyen.
  Erre a feladatra pedig ez a hanglemez alkalmas.
    Az előadói apparátusból a két női szólistáról szeretnék először
  szólni. Mindketten csalódást okoztak, bár nem ugyanabban az irányban.
  Katia Ricciarelli sajnos korántsem olyan biztonságos és hiteles
  szereplője a felvételnek, mint bármelyik másik szólista. A túl nagy
  amplitúdójú vibratóval megszólaló magas hangjai gyakran okoznak enyhe
  lebegést az együtthangzásban,  és  a  túl  nagy  hangközlépések
  intonálásával is gondban van. Az egyik legsikerületlenebb belépése
  éppen a legelső: a Kyrie-tételben egy negyedig is eltart, míg
  körülbelül fiszről g-re tisztít. Persze, ezek a drámai szopránokra
  amúgyis jellemző hibák csak apróságok, de egy ilyen jó előadásban
  sajnos túlságosan kiugranak. Shirley Verrett kellemes meglepetést
  szerzett számomra. Úgy vélem, ebben a kontextusban különösen jól
  érvényesül az átlagosnál nagyobb hangterjedelemmel párosult mély
  hangszíne. Bánatunkra a legtöbb mezzoszoprán vagy  mesterségesen
  öblösített, mélyített szoprán, vagy ambiciózus, erőlködő alt, - vagy
  pedig csak azért énekel középfekvésben,  mert  nem  győzi  sem
  magassággal, sem mélységgel. A szimpatikus néger énekesnő mentes
  minden ilyen hibától, lenyűgöző teljesítményt nyújt!
    A Hifi Stereophonie újságban, amíg meg nem szűnt, szokás volt a
  hanglemezeket németes  egzaktsággal  pontozni.  Nullától  tízesig
  osztályoztak például repertoárértéket, előadást, hangminőséget. Ezt az
  értékelési szisztémát talán érdemes lenne nálunk is  használni,
  csakhogy a hazai piac sajátosságai okán praktikusabbnak tűnik, ha az
  egyes pontokat nem hanglemezek, hanem maga a monopol helyzetű vállalat
  kapná. Valamely hanglemez esetleges kelendősége  amúgysem  volna
  megbízható referencia, legalábbis nálunk biztosan nem az. Sokan
  vásárolnak meg egy kompozíciót csak a kompozíció kedvéért, lenyelve az
  előadás stílusával szemben érzett viszolygásukat, vagy sokan vesznek
  "tudományos" gyűjteményt, népszerű keresztmetszetek híján.
    A Missa Solemnis és a Requiem felvétele repertoárérték és előadás
  szempontjából is erőteljesen fölfelé kerekítené a Hungaroton  e
  harmadévi osztályzatát. Egy kérdés azonban csak nem hagy nyugodni.
  Lehet, hogy csak azért, mert akadékoskodó és túl aggályos vagyok, de
  nem értem, hogy mi vezérelte ezúttal a kereskedőket. Jó lenne persze
  azt hinnem, hogy ezek közreadását érezték a legsürgősebbnek, ezeket
  ítélték a "leghuzatosabb résnek" - de kételyeim vannak. Boldog lennék,
  ha a hanglemezkiadó további programja nem a kételyeimet igazolná,
  hanem a következő optimista közmondás igazságát:
    "Az ezermérföldes út is az első lépéssel kezdődik!"


  Wagner fekete-fehérben


    Liszt: Wagner átiratok Tannhäuser; Rienzi

    Hegedűs Endre - zongora
    SLPD 12797

  

    Az  átiratok  létjogosultságáról  laphosszat  vitatkozhatnánk.
  Vége-hossza nincs a rendszerint unalmas magyarázatoknak, bármilyen
  vélemény mellett, vagy akár ellene is. Most azonban semmi jogalapja
  nincs az ilyesfajta morfondírozásnak, Liszt Ferenc maga nyilatkozik
  szándékáról (elolvashatjuk a lemezborító hátoldalán):
    "...A zongora szerintem az első helyet foglalja el a hangszerek
  rangsorában. Hét oktáv terjedelmében egész zenekar kiterjedését öleli
  át, s egyetlen ember tíz ujja elég arra, hogy száznál több versengő
  hangszer közreműködésével teremtett harmóniákat fejezzen ki. Az ő
  közreműködésével terjednek el  a  művek,  amelyeket  a  zenekar
  egybegyűjtésének a nehézségei miatt a nagyvilág nem ismerhetne meg,
  vagy alig ismerne. A zongora az a zenekari műnek, ami a festménynek a
  metszet: megsokszorozza, mindenkihez eljuttatja, s ha nem adhatja is
  vissza eredeti színezetét, de legalább  visszaadja  fényeit  és
  árnyékait..."
    Korrekt beszéd, szimpatikus hitvallás.  Liszt  önzetlenségét,
  zeneszerzői nagyságát mutatja, hogy e nemes szándéktól vezéreltetve,
  hangversenyeinek  nagy  részében  átiratait  tűzte  műsorra.  Ha
  meggondoljuk, mily iszonyatos szellemi és anyagi energiák mozgósítását
  igényli egy  Wagner-opera  színpadra  állítása,  rájövünk,  hogy
  annakidején, a múlt században kevés ember hallhatta e  monstre
  darabokat eredeti formájukban.
    De nekünk?! Nekünk vajon mit nyújtanak ezek a Wagner-pótlékok?
  Megpróbálok tételesen válaszolni:
    1. Bizonyítják Liszt halhatatlan zsenijét, amivel egy végletesen
  zongoraszerűtlen,  átírásra  tökéletesen  alkalmatlannak  látszó
  kompozíciót kezessé szelídített. Tulajdonképpen nagyon jól sikerült
  neki - de csak tulajdonképpen. A viszonylagos kudarc oka persze nem az
  ő tehetségtelensége, hanem sokkal inkább Wagner  tehetségessége.
  Ennyire jól hangszerelt, színgazdag darabokat felettébb hálátlan
  feladat zongorásítani. Amennyire zongoraszerűek - mondjuk - Liszt
  eredeti, saját kompozíciói, Wagner legalább annyira figyelembe veszi
  és ki is használja a nagyzenekar nyújtotta lehetőségeket. Igazi
  remekművek egyébként is nagyon nehezen tűrik az átdolgozást. Nem lehet
  véletlen, hogy a legsikeresebb variációk például Paisiello vagy
  Diabelli  dallamaira  születtek.  Ezzel  szemben   Beethoven
  hegedűversenyének zongorás adaptációja még akkor is ijesztően rossz
  darab, ha a mester önmaga követte el. Az az érv, hogy ahhoz képest
  nagyon is jók ezek az átiratok, csak egy tudományos összkiadás számára
  védik meg ezt a felvételt. Ettől még máshová megyünk élményért!
  (Azazhogycsak mennénk!)
    2. Érdekes zeneszociológia-történeti elmélkedésekre is módot ad.
  Figyelemreméltó, hogy annak idején nemcsak a publikum, hanem nagy
  valószínűséggel a teoretikusok és zeneszerzők is így találkozhattak
  leginkább ezekkel a meghatározó jelentőségű  alkotásokkal.  Ezen
  tanulhattak!
    3. Nem utolsósorban: végre nekünk is jut valami Wagner-zene, mégha
  ilyen formában is. Igazán nem vagyunk elkényeztetve. A televízióbéli
  hátborzongató  életrajzi  filmen  kívül  csak  az  Operaház
  Parsifal-felújítása adhat valami betekintést a német zene óriásának
  életművébe. Lemezen teljes Ringet nem tudom mióta nem láttam. (Illetve
  tudom: utoljára Linzben a Pirngrubernél...) Időnként az NDK Centrumban
  is árulják, de ez aligha vigasztal egy nyíregyházi zenerajongót.
    Summa: Liszt-műnek nagyon érdekes, de magától értetődően nem
  vetélytársa saját önálló műveinek, amelyek közül főleg a későieket
  tartom igen nagyra. Wagner-műnek fakó. Nem szabad metszetet készíteni
  olyan festményről, amelynek hatása elsősorban színeiben rejlik.
    Érdekes lehet még e hanglemez, mint Hegedűs Endre produkciója.
  Annak idején szerzőjükön kívül aligha tudott  volna  bárki  is
  megbirkózni e virtuóz darabokkal, azonban a századunkban bekövetkezett
  teljes  specializálódás  révén  a  követelmények  (legalábbis  a
  technikaiak) hihetetlenül megnőttek. Egy ilyen darab ma már szinte
  házi feladat; egyetlen ifjú, sőt felvételiző pianista sem rúghat
  pedálba egy-egy extrém darab, mondjuk a h-moll szonáta abszolválása
  nélkül. Tehát ezen felül is sokat kell nyújtania valakinek ahhoz, hogy
  kitűnhessen. Hangszereseink közül egyértelműen a fiatal zongorista
  nemzedék a leghíresebb (méltán). A pedagógiai láncreakció Kadosa Pálon
  keresztül Kocsisig, Ránkiig és most már az ő tanítványaikig terjed;
  Hegedüs Endre Kocsis-növendék volt, és ez már önmagában is rang. Nagy
  kár, hogy a Hungarotonéhoz hasonló, sajátos piaci helyzet miatt ő sem
  játszhat bármit, amit szeretne. Ugyan ki vásárolna "odakinn" például
  Beethoven  Appasionatát  Hungaroton-felvételen  Hegedűs  Endre
  előadásában? Érthető hát, hogy "érdekes", "különleges" darabokat
  igyekszik megtanulni - esetleg megrendelésre -, épp olyanokat, mint
  ezek itt. Jó lenne őt valami jelentős műsorral is meghallgatni,
  tehetséges zongoristának hallom, de itt ezen a lemezen (és ki tudja,
  mennyi részük van ebben a daraboknak) egy kissé íztelen-szagtalan.


  A zeneszerző becsülete


    Gondolkodott már valaki azon, miért lett a modern szónak manapság
  pejoratív mellékíze? Mert hogy rossz csengése van, nehéz lenne
  tagadni. Akárhányszor kortárs zenei sorozatot szervez a Filharmónia
  vagy közvetít a rádió, a legszűkebb (és épp ezért a legelszántabb)
  rajongótáboron kívül még kifejezetten agresszív propagandával sem
  lehet közönséget toborozni. (A legtöbb ember nemhogy a mai szerzők,
  hanem a már klasszikusnak  számító  Bartók  neve  hallatán  is
  összerázkódik, vagy egyszerűen odébbáll.) A magukramaradt szakmabeliek
  pedig már-már  mosolyogtatóan  sértődött  hangon  nyilatkozgatnak
  rádiónak, tv-nek, újságoknak, egymásnak. Irigykedve gondolnak a régi
  szép időkre, amikor még mindenki csak a  legfrissebb  muzsikát
  hallgatta. Johann Sebastian Bach, midőn elfoglalta egyszerű kántori
  hivatalát, elődei kottáit állítólag egyszerűen lesöpörte a polcról,
  hogy helyet csináljon a sajátjainak, és meg volt győződve, hogy
  egykoron az övéivel is így tesznek majd. (A félresöprésig ma is sokan
  eljutnak...)
    Kortársai zenéjétől a közönség a századforduló környékén kezdett
  "elidegenedni". A romantikus korszak végefelé,  amikor  a  zene
  természetadta, fizikai törvényeken alapuló lehetőségeit szinte a
  végsőkig kiaknázták; néhány új, még nem próbált utat választottak,
  belekapva mindenbe, ami jó ötletnek ígérkezett, a népzenétől kezdve,
  az aleatóriáig. Mások pedig (nem feltétlenül csak a kényelmesebbek)
  megmaradtak a hagyományos módszereknél, lemondva az újatközlés sőt úgy
  általában a közlés lehetőségéről...s lőn komoly zene és könnyűzene!
  Gondolom: meg kéne győzni a komponistákat arról, hogy nem annyira a
  nagynevű ősök, mint inkább a jelentéktelen kortársak elszívó hatása
  ellen kellene hadakozniuk.
    Esetleg vegyünk nagy lélegzetet, gyűjtsünk bátorságot, és merjük
  kijelenteni végre, hogy  a  zene  nem  mindenkié  -  hanem  a
  kiválasztottaké! Vagyis azoké, akik hajlandók befogadásra kész, aktív
  szellemmel közönséggé válni. Ezután már el lehetne gondolkodni azon,
  ki komponáljon, mit és kinek. Mert az asztalfióknak senki sem szeret
  írni. Mindenki vágyik a közönségsikerre, még ha egy páran titkolják
  is.
    A legkomolyabb probléma azonban nem abban rejlik, hogy a mai
  zeneszerzők nem érik be viszonylag szűk körű, de intellektuális
  publikummal, hanem abban, hogy - szélesebb tömegbázis híján - sokan
  csupán a kollégáiknak írnak. Eljárnak egymás hangversenyeire, sőt,
  időnként előadóként is "besegítenek". Bizony, a  kortárs  zenei
  koncerten elhajított féltégla nagy valószínűséggel egy szakmabeli
  fejére esne. Ennek az irányzatnak természetesen megvannak a maga
  speciális konzekvenciái, tudniillik mindenki kétségbeesetten kapkod,
  nehogy a jól felkészült, bennfentes hallgatóság unatkozzon...nehogy
  valakit epigonnak tartsanak, vagy lefutott embernek, aki már csak
  önmagát ismétli. Némelyek egy új vagy annak tűnő poénért a lelki
  üdvüket is képesek lennének eladni - nemhogy a mondanivalójukat!
  Keveseknek adatik meg az a lelki nagyság,  hogy  vállalva  az
  elmaradottság  esetleges  vádját,  legyen  erejük  következetesen
  végigjárni saját útjukat, kidolgozni saját elképzeléseiket.
    Bach még életében kiment a divatból; a rokokó idejében már
  egyáltalán nem volt aktuális például a Die Kunst der Fuge. Beethoven
  is túlélte saját korát. Richard Strauss úgyszintén: a Négy utolsó ének
  alighanem a leggyönyörűbb romantikus dalciklus, de magának Straussnak
  feltétlen egyik legszebbje, s ma már évtizedek távlatából nincs többé
  jelentősége annak, hogy e kompozíció Bartók és Alban Berg halála után
  keletkezett.
    Na de hát ki az, aki manapság hajlandó az évtizedek távlatának
  komponálni?
    Például Kurtág György.


    Kurtág György: A megboldogult R. V. Truszova üzenetei;
    Jelenetek egy regényből; Búcsú

    Csengery Adrienne - szoprán Kurtág György - zongora,
    Fábián Márta - cimbalom, Keller András - hegedű,
    Csontos Ferenc - nagybőgő;
    az Ensemble InterContemporain,
    Pierre Boulez vezényletével
    Hungaroton SLPX 12776

  

  

    A szerző 60. születésnapját ünnepli a Hungaroton  ezzel  a
  kiadvánnyal. Habár, mire egy ilyen kiadás elkészül, mire a recenzor
  megkapja, és írását önök a kezükbe vehetik, már a 62-höz is közel jár
  a tiszteletre méltó mester. De egyébként is fontosabb az ünnepi
  alkalomnál, hogy napjaink talán legszebb dalciklusát tartjuk  a
  kezünkben.
    Kurtág György zenéje nem ad hoc gegekre, nem megalapozatlan
  kísérletezgetésekre, vagy mindent, még az esetleg meglévő mondanivalót
  is a véletlenre bízó aleatóriára épül. Nyilvánvalóan átgondolt és
  kiforrott stílusa logikus és bátor folytatása egy századok óta tartó
  fejlődésnek. Ha valaki ilyen színvonalon tudja a mesterségét, és
  ennyire jól ismeri az elődök munkáit, nincs szüksége művi úton kreált
  nyelvre, nem kell halandzsáznia. Hogy pontosabban megmagyarázhassam,
  mire gondolok, hadd bocsátkozzam egy kis zeneelméleti fejtegetésbe.
    Amikor a zene kinőtte a hét hangból építkező, úgynevezett funkciós
  rendszert, megjelent a színen a tizenkétfokúság, azaz a teljes
  hangkészlet minden hangját egyenrangúnak tekintő szisztéma. A tizenkét
  hang azonban nem feltétlenül több a hétnél. Akik felesküdtek a
  dodekafóniára, gyakran egyszerűen megfeledkeztek arról,  hogy  a
  hagyományos hangrendszerben egy-egy hangnak (a hangsorban betöltött
  funkciója szerint) némiképp eltérő a magassága. Ugyanaz a D-hang
  például G-re épített kvintként jóval magasabb, mint A-ra emelt
  kvartként. Úgy is mondhatjuk: a tradicionális, alaphangon (azaz
  tonikán) épülő zenén az egyes hangokra nemcsak a magasságuk, hanem az
  irányuk is jellemző - tehát rendkívül fontos. Ezt a jelenséget
  okvetlenül figyelembe kell venni ahhoz, hogy egy tizenkét hangot
  tartalmazó dallam valóban gazdagabb legyen a diatonikusnál. Lehet,
  hogy röstellnem kéne, de nekem gyakran még a vitán felül zseninek
  tartott Arnold Schönberg zenéjét hallatva is az az érzésem, hogy a
  hangok teljesen irányt és célt nem ismerve, mint pók a falon
  mászkálnak össze-vissza.
    Kurtágnál soha nem kell ilyesmire gondolnom. Az ő tizenkétfokúsága
  nem agy-gyötrés eredménye; ő a hangok és végső soron a dallam
  szabadságát kutatja.
    A Bornemisza Péter mondásai című kompozíción (Hungaroton SLPX
  11854) már 1963-ban is dolgozott a szerző. Az archaikus nyelvezetű és
  rendkívül tömör "mondások" hasonló dalokra inspirálták őt, mint most
  Dalos Rimma (Magyarországon élő orosz költőnő) költeményei. A kétféle
  vers egyébként csak látszólag tér el ilyen nagymértékben egymástól.
  Igaz, hogy Dalos Rimma verseinek témája gyökerem más, de fogalmazásuk
  hasonlóképpen frappáns, aforisztikus tömörségű - és őszinte. Ezért
  válhattak rövidségükben is igényes, expresszív darabokká. (Hallgassák
  meg például a Jelenetek egy regényből c. ciklus nyolcadik  és
  kilencedik dalát!)
    A szólistát, Csengery  Adrienne-t  már  többször  hallhattuk
  Kurtág-dalokat énekelni. Méltánytalannak érzem, hogy teljesítményét
  bíráljam. Extrém hangterjedelme  és  stabil  intonációja  szinte
  predesztinálja erre a stílusra; minden bizonnyal a szerző is már
  komponálás közben figyelembe vette az előadó képességeit. Csengery
  Adrienne-t nem is mint interpretátort, hanem mint alkotó partnert
  tartom nyilván.
    Hogy Kurtág György helyét hol jelölik ki a később megírandó nagy
  XX. századi zenetörténetben, még nem lehet tudni; a mai  zene
  zűrzavarában semmi sem végleges és egyedülálló. De a Kurtág által
  feltárt-megfogalmazott részigazságok hozzájárulhatnak egy új, ma még
  csak remélt egyetemes kultúra felépítéséhez.


  Fordulatszámváltás


    Ave Maria

    SPSM 22762
    Sass Sylvia ecsettel

  

    Hát ez meg mi a szösz? Gondolom nemcsak én kaptam föl a fejem:
  magyar boltban, magyar énekesnő, magyar lemezen, 45-ös fordulatszámon.
  Ezt az ötletet csak az LGT adta el nálunk (külföldi demó lemezeken már
  régebben is találkozhattunk hasonlóval). Ugyanannyi játékidő alatt
  jóval több információt lehet rögzíteni, ergo javul a hangminőség.
  (Természetesen a műsoridő rovására.)
    Ez vezérelte volna a  Hungarotont?  Ha  már  ilyen  ritkán
  találkozhatunk a budapesti operában Sass Sylviával, legalább minél
  élethűbben szólaltathassuk meg otthon? Nem szoktak így elkényeztetni
  bennünket. A hangminőség a magyar hanglemezgyár listáján általában
  messze a gazdasági és műsorpolitikai megfontolások mögött kullog.
  Aligha  azért   lett   ilyen   rövid   a   műsor,   mert
  hifisuperdeluxaudiodigitalcompactlézerstúdió minőségben több már nem
  fér el a lemezen; inkább azért választották a magasabb fordulatszámot,
  mert nem akartak (vagy nem tudtak) megtölteni egy teljes nagylemezt.
  Maga a műsor szedett-vedettsége is erre utal.  No  de  miért?
  Elképzelhető, hogy Sass Sylvia repertorája nem győzné akár populáris,
  akár igényesebb darabokkal? Erről nyilvánvalóan szó sem lehet. Netán
  azért ennyire rövid a műsoridő, mert ebből csak ennyit  lehet
  elviselni?
    Félre a tréfával. Minden bizonnyal az a szándék szülte ezt a
  furcsa kiadványt, hogy a művésznővel készült riportfilm anyagát
  változtatás és bővítés nélkül közkinccsé tegyék... Magát a filmet nem
  láttam. Úgy döntöttem, ez a felvétel kívül esik  hatás-  (sőt
  érdeklődési) körömön. Hogy mégis írok róla, csak egy oka van: az A
  oldal első száma, Gounod Ave Mariája.
    Nagyon népszerű darab, sőt talán a legnépszerűbb Ave Maria
  országszerte. Vidéki kántorok rendszeresen  edzik  rajta  tépett
  hangszálaikat, alig van olyan esküvő, ahol el ne hangzana. Sass Sylvia
  előadása valószínűleg e kompozíció igazi potenciálját hozza felszínre,
  de nekem mégsem tetszik ez a darab. Véleményem szerint Gounod részéről
  felettébb erkölcstelen dolog volt egy létező (és nem is akármilyen)
  darabra olyan dallamot applikálni, ami aligha nyerné  el  Bach
  tetszését. (N. B. A zongorakíséret Bach  C-dúr  Prelúdiuma,  a
  Wohltemperiertes  Klavier  első  kötetéből.)  Vigyázat,  nem
  feldolgozásról, hanem hamisításról van szó. Súlyosbító körülményként
  róná föl minden el nem kötelezett bíróság, hogy még a zongorakíséret
  sem maradt érintetlen, az eredeti mű egyik szép harmóniája szenved így
  változtatást. Vannak, akik szerint a darab így, dallammal kiegészítve
  több, szebb az eredetinél. (Mintha Dürer metszeteit szabad volna
  ecsettel kiszínezni!)
    Amikor idáig jutottam a dohogásban, akkor jöttem rá, hogy nem
  vagyok egyedül, és averziómat már megfogalmazta valaki nálam talán
  frappánsabban is.
    Keszi Imre így ír A halhatatlanság szamárfülei című regényében:
    - Ezek a mennyei tört akkordok a felettük immanensen lebegő
  megfoghatatlan dallammal, amelyet Gounod oly otromba egyértelműséggel
  próbált tettenérni Ave Mariájában...
    És vegyük fülügyre a B oldalt, Stradella Pieta Signore című
  darabját. Szintén kivételesen népszerű szám, lemezre vették már
  Carusóval és Pavarottival is. Stílusában azonban ez a romantikus ária
  sehogysem akar egyezni Alessandro Stradella (1644-1682) korának barokk
  stílusával. Hát persze, mert nem ő írta, hanem egy Niedermeyer nevű
  úr, úgy kétszáz évvel később Párizsban. (A múlt század elején
  gyakoriak voltak az effajta ügyeskedések, gondoljunk csak a hírhedt
  Osszián-dalokra.) A felelőtlen koncertszervezők, kiadók és énekesek,
  már emberemlékezet óta az orrunknál fogva vezetnek bennünket. Ha már
  egyszer így lett népszerű, így ismerik - akkor eladni is csak így
  lehet...?
    Erről ennyit. Nézzük, visszanyerhetjük-e az akusztikai réven, amit
  elvesztettünk a zenei vámon. Szól-e olyan jól ez a 45-ös fordulatú
  lemez, hogy legalább a hangminőségéért kitüntethessük? Szó se róla,
  valóban gyorsabban forog, és talán a jel-zaj viszonya is kedvezőbb a
  megszokottnál - de egyébként semmi különös.


  Az öngól


    Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára,
    Négy tengeri közjáték a Peter Grimesből

    Philharmonia Orchestra
    Carlo Maria Giulini vezényletével
    EMI/Hungaroton SLPXL 12801

  

    Különleges csemegét tálalt föl a Hungaroton, akaratlanul, a
  hifistáknak. Azt a darabot, amit már szerzője is, igaz, pedagógiai
  célzattal, de demonstrációs eszköznek  szánt.  Britten  1945-ben
  keletkezett variációi eredetileg egy, a szimfonikus zenekart bemutató
  film kíséretéül szolgáltak. Egyenként jelennek meg a  különféle
  hangszerek és hangszercsoportok, bemutatva ugyanazt a témát (illetve
  saját magukat), végül pedig az egész hangszínkészlet megszólal egy
  fúga ürügyén. Az ötlet nem rossz, módot ad mindenféle hangszín és
  dinamikai szint szembeállítására, meghökkentő váltogatására.
    Szinte hihetetlen, hogy ezt a tálcán kínálkozó alkalmat mind ez
  idáig még nem ragadták meg a "demó" lemezeket készítő cégek, nem
  készítették el a Lemezt például 45-ös fordulaton, DMM technológiával,
  esetleg kígyóhájjal, varjúmájjal. Szorosan vett zenei szempontból
  nézve ez a műsor sem lógna ki a szokásos "nagyon hifi" programok
  sorából. A fene sem tudja, miért, de a legkifinomultabb, precíziós
  technológiával csupa közepes, jelentéktelen darabot szoktak rögzíteni.
  (Lásd erről: "Demó-lemezek", HFM 8., valamint "Pro analóg: Proprius,
  HFM 21. A szerk.)
    Mi tagadás, Britten egész életműve sem  tartozik  századunk
  legfontosabb alkotásainak sorába. "Minden alkotó jelentőségét az
  határozza meg, hogy nélküle mennyire képzelhető el a Környezet és a
  Folytatás" - nos ezek a kompozíciók nem hagynának maguk után túl nagy
  űrt. Britten életrajzírói és méltatói sohasem felejtik el közölni azt
  a tényt, hogy ő volt az első zeneszerző, aki Angliában Purcell halála
  után támadt 250 éves puritán csendet először megszakította - kissé
  eltúlozzák a szerző érdemeit.
    Ha valaki túlságosan szigorúnak vélné  szavaimat,  javaslom,
  hallgassa meg a lemez másik oldalát is, a négy zenekari közjátékot, a
  komponista egyértelműen  leghíresebbnek,  legfontosabbnak  tartott
  művéből, a Peter Grimesból.
    Viszont az EMI hangmesterei remek munkát végeztek. Minden egyes
  hangszer ragyogóan szól, a mindig-kritikus nagybőgő egyenesen gyönyörű
  (már amennyire ezt a Heybrook HB 1-es megengedi), és a kisdob
  rendkívül gyors jelei is a helyükön vannak. A tutti állások pedig
  plasztikusak, valamint elég meggyőzően dinamikusak is. A Hungaroton
  részéről öngól volt közreadni ezt a felvételt:  túlságosan  is
  kézenfekvő összehasonlítani az új (természetesen digitális) felvételek
  hangzásával. Különösen az ilyen párhuzamok kapcsán érzem nagyon
  fájdalmasnak, sőt tragikusnak, hogy valódi remekművekről egyszerűen
  lehetetlen ilyen jó felvételt kapni. (Annyira azért nem jó. A szerk.)
  És hát tény, hogy az EMI  1964-ben  a  (Dolby-mentes)  analóg
  technológiával sokkal jobb felvételt tudott készíteni, mint manapság a
  Hungaroton a digitális eljárással. Érdemes lenne felhagyni a meddő
  kísérletezgetéssel, és a legújabb felvételtechnikai eljárások helyett
  szakértőket importálni (ha már másképpen nem megy). Ha pedig a
  konvertibilis  piac  ragaszkodik  a  CD-hez  és  a  digitális
  mesterszalaghoz, ám legyen meg nekik, amit szemük-szájuk kíván - de a
  jó öreg LP-t vágják inkább analóg szalagról. A montírozás lehetősége
  miatt úgyis együtt szoktak futtatni egy hagyományos magnót is az
  újjal.  Schola Hungarica


    Gregorián egy falusi templomban

    Schola Hungarica
    SLPD 12742

  

    Nem véletlenül írtam föl a lemez címe helyett az együttes nevét. A
  Magyar Gregoriánum sorozat sikere, majd  más  hasonló  dallamok
  gyűjteményes kiadása után ezeken a lemezeken már-már nem a gregorián,
  hanem az azt feltámasztó gyakorlat tesz szert igazi jelentőségre.
    Ezért most nem is a lemezen hallható zenéről szeretnék írni.
  Lehet, hogy a gregorián ma is népszerű, lehet gyakran énekelt kedves
  műfaj mindnyájunk számára, de aktualitása bizony már nincsen. Egykor
  hordozott jelentése már lefoszlott róla. Ma már alig van olyan ember,
  aki világnézete, vallásos műveltsége és persze latin nyelvtudása révén
  maradéktalanul élvezhetné e dallamok originális lényegét. Legközelebb
  talán még azok a zenetudósok állnak ehhez a világhoz, akik kutatási
  területüknek választották a középkor zenéjét. De hát az ő számukra
  egészen más értelme van ugyanannak a gregoriánnak: zenei élmény és
  öröm forrása lehet egy-egy dallamegyezés, esetleg egy ritka, kivételes
  dallamtípus  megjelenése  is  -  de  természetesen  ez  inkább
  intellektuális, nem pedig emocionális élmény. Aki nincs tisztában a
  gregorián zene legapróbb szerkezeti jellegzetességeivel is, aki nem
  tudja, hogy miért más a magyarországi gregorián, mint az összeurópai,
  az kénytelen a globális zenei élményeire hagyatkozni. Ha pedig azokra
  hagyatkozik, akkor mi lesz?
    Akkor is tetszeni fognak neki ezek a dallamok! Talán, mert korunk
  embere kedvel bizonyos nyugodt, áttetsző  szerkezetű,  művészeti
  produktumokat.
    A legtöbben egészen biztosan nem a Magyarországon fellelhető
  középkori dallamkincs tudományos igényű gyűjteményét vásárolják meg
  ezeknek a lemezeknek a képében. Valószínű, hogy inkább háttérzenének
  használják, kikapcsolódáshoz - tekintet nélkül arra, hogy Dobszay
  László és persze az MHV ezúttal nem az igényes szórakoztató zenét
  kívánta terjeszteni, hanem egy tudományos alapossággal összegyűjtött
  és rendszerezett anyagot akart közreadni.
    Az előadás szokás szerint korrekt és hiteles. Nagyon szimpatikus,
  hogy a felvételeken nem hallhatunk  természetellenesen  képzett,
  forszírozott hangokat, és úgy általában semmi erőszakolt megoldást.
  Dobszay Lászlót és Szendrei Jankát nemcsak jó  ízlésük,  hanem
  tudományos felkészültségük is vezérli. Nagy kár  lenne,  ha  e
  tudományosság valami érzelmi fáradtság  képében  a  zenében  is
  jelentkezne. A gyűjtemény annak idején  a  karácsonyi  ünnepkör
  dallamaival kezdődött. Most egy virágvasárnapi szertartás zenéje
  hallható a lemezről. Az ünnepekből lassan kifogyván, félő, hogy
  nemsokára a szürke hétköznapok következnek majd.
    Ezek a gregorián felvételek hagyományosan az ócsai református
  templomban készülnek. Az akusztika kiváló, épp az ilyenre találták ki
  annak idején ezt a műfajt. Mivel a tisztán vokális zenében nem szoktak
  előfordulni szimfonikus nagyzenekarra jellemző extrém hangnyomások,
  sokan úgy vélik, ebben az esetben elegendő egy viszonylag szűk
  dinamikai skálát rögzíteni. A dinamika azonban nem egyenlő a maximális
  hangerő szintjével. Bánatomra, a leghalkabb hangok erről a felvételről
  is hiányoznak. A templom tere sem képes igazán kinyílni a hangszórók
  mögött. Kár.

                            Dauner Nagy István