Lovasiskola    Két és fél évvel ezelőtt egy új könnyűzenei magazint találtunk a
  postaládánkban, ezzel a különös címmel: Disco Info. Akkor  nem
  tulajdonítottunk neki jelentőséget - ezek a  popkiadványok  hol
  feltűnnek, hol eltűnnek -, ámde a Disco Info azóta is rendíthetetlenül
  megjelenik, és tükröt mutat a könnyűzenei világnak, vagyis pontosan
  azt produkálja, amire mi nem vállalkozhatunk, noha Olvasóink rajtunk
  kérik számon. Igaz, a Disco Info nem szabályszerű, utcán terjesztett
  újság. Félhivatalos, "belső", de kívülállók számára is elérhető fóruma
  egy egész szakmának: a diszkózásnak. Szerkesztője, Hölzer Tamás a
  lemezlovasok "szakfelügyelője" is egyszemélyben (az engedélyügyi és
  közművelődési  csoport  vezetője  az  Országos  Szórakoztatózenei
  Központban). Az alábbi interjúval tehát nemcsak egy érdekes és a mi
  programunkat kiegészítő - igaz, méregdrága - kiadványról tájékoztatjuk
  Olvasóinkat, hanem a hazai diszkó-iparágról is. DL.


                   *


    Hogy jobban meg tudjuk állapítani, hol kezdődik a lapszerkesztő és
  hol végződik a tisztviselő, kérlek, beszélj előbb magadról. Honnan
  jöttél ide, hogyan kerültél ide.


    Műszaki embernek indultam, a Bánki Donát gépipari technikumot
  jártam  ki,  de  viszonylag  hamar  elpályáztam,  nem  éreztem
  elhivatottságot - huszonegynéhány évesen az ember még nem mindig
  találja a helyét. Én például egy ideig importügyeket intéztem a
  papíriparban, aztán az Autóker-nél... Viszont zenélgettem is közben,
  teljesen amatőrként. Beletartozom abba a  bizonyos  generációba,
  amelyről manapság annyit beszélnek, és amelynek - ennyi biztosan igaz
  - a zene nagyon sok mindent kezdett jelenteni. Bárki, akinek csak egy
  egészen kis adottsága is volt, az mind zeneszerszámot ragadott,
  többnyire persze gitárt. Én ugyan zongorázni tanultam (nem tipikus
  eset), és mondhatnám kényszerűségből kezdtem el gitározni.


    Mennyire vitted?


    Kultúrház-színvonalú pódiumokig, egy amatőr együttesben (több
  nevünk is volt, például Lucky Star -  ez  jut  az  eszembe).
  Elzenélgettünk egy pár évig, de amikor már túljutottunk a "jó buli, jó
  hecc, meg még egy láda sör" korszakunkon, és kezdtünk pénzt keresni,
  akkor már nem vitt tovább a lendület. Azt hiszem, nem is a zene volt
  nekünk a legfontosabb, hanem a társas zenélés...amelynek során bárki
  felkerülhet a pódiumra. Az akkori technika  egyszerű  volt,  a
  basszusgitárosunk például maga fabrikálta a hangszerét, pickupostól,
  és mégis, ezzel a megszólalással közönség elé lehetett állni. Persze
  csak angol számokat játszottunk, kottáink nem voltak, mindenki csak
  "kagylózta" a zenét, az énekes is. Ki beszélt volna közülünk angolul?
  (Ma sem jellemző.) Másrészt ez a zenélés akkor valahogy másmilyen
  volt, többet nyújtott, főleg érzelmileg...a kívülállónak nehéz ezt
  elmagyarázni. Azt hiszem, Magyarországon a zene ekkor kezdett több
  lenni, mint zene. Nagyon sok mindennek a kifejezőjévé vált, sok
  mindent magára vett, külsőségeket és fontos dolgokat egyaránt. Több
  volt, mint "szabadidő-tevékenység".


    Ma már nem több ennél?


    Akkoriban másképp volt. A fiatal zenészek elsősorban nem pénzért
  dolgoztak...és nem ugyanolyan közönség előtt. Ragyogó közönség volt.
  Azaz-hogy sok-sok közönség volt. Zenekarpártok alakultak - igaz, ma is
  megvan ez a "pártrendszer", de másképpen tagozódik: felül a nagy
  együttesek, alul azok, akiket csak egy-két középiskolában ismernek -
  és köztük semmi. Nincs köztük átmenet. Megvallom, én a magyar
  könnyűzenei élettel nem foglalkozom, de úgy érzem,  van  annyi
  rálátásom, hogy meg tudjam ítélni a zenét is, a közönségét is. A
  fiatalok ma kevésbé szeretik a zenét, már abban az értelemben, hogy
  visszaszorul az aktív zenélés, egyre kevesebben vállalkoznak rá, hogy
  megtanuljanak játszani valamilyen hangszeren, nem pénzért, csak a
  saját kedvükért, önkifejezésből. Aki meg valameddig eljutott, az
  mindenáron profi akar lenni. Ez  tükröződik  az  újabb  keletű
  stílusirányzatokban is; hangszertudásának korlátait érezve sok fiatal
  zenész szinte belekényszerül a zenén kívüli extravaganciákba...


    Elkalandoztunk, térjünk vissza Hozzád.  Hogyan  kerültél  az
  OSZK-hoz?


    Zongoratanárom, Kertész Kornél az Országos  Szórakoztatózenei
  Központ stúdiójában is tanított, tőle tudtam meg, hogy létezik egy
  ilyen intézmény, és amikor megint egy olyan periódusba kerültem,
  amelyben az ember azt kérdi magától, hogyan  tovább,  ide  is
  bekopogtattam. Ennek tavaly volt 10 éve. Pátosz nélkül mondhatom
  tehát, hogy a zene révén kerültem ide.


    Ha nem is a diszkózene révén...


    Nem, de akkoriban, 1976-ban Magyarországon még nem nagyon volt
  diszkó, diszkósok is alig voltak, legalábbis nem voltak hivatásosak. A
  kulturális  miniszter  1978-ban  szabályozta   tevékenységüket
  rendeletileg, amikor is szervezésükkel-irányításukkal az OSZK-t bízta
  meg.  Előzőleg  csak  a  népi  és  tánczenészek  képzésével,
  vizsgáztatásával, közvetítésével foglalkoztunk. A zenészek körébe
  persze beleértek mindenféle hangszeres zenészt: brácsást, szaxofonost,
  gitárost - és ma már közéjük tartoznak a diszkósok is.


    Hány "kliensetek" van?


    Összesen úgy 16 ezren lehetnek, és köztük körülbelül 1000 a
  diszkós. Mint a zenészek, a diszkósok is kétfélék, mármint a mi
  mércénkkel mérve: kategorizáltak - tehát A, B vagy C kategóriájúak -,
  illetve olyanok, akiknek működési engedélyük csak ideiglenes.


    Mennyi időnként kell megújítaniuk az ideiglenes engedélyt?


    A zenészeknek 4 évenként, a diszkósoknak minden évben. Ez a
  "műfaj" ugyanis nagyon gyorsan változik, éspedig nem csak adataiban.
  Nemcsak újabb előadók, újabb slágercímek jönnek, de újabb zenei
  stílusok is. A felülvizsgálattal színvonalasabbá akarjuk tenni ezt a
  szakmát. Jó érzés megfigyelni egy-egy jelentkezőt, aki "négy évvel
  ezelőtt annyira gyenge volt, hogy éppen csak megkapta a papírt, és
  most tessék!" - sajnos, azt is látjuk, hogy mások stagnálnak vagy
  éppen visszafejlődnek, felveszik a rutinszöveget...


    Például?


    ...lejátszanak egy lemezt, és aztán annyit mondanak róla, hogy
  "hölgyeim és uraim, ez a kellemes kis zene nem más, mint..." és akkor
  jön az együttes neve és a cím. Ez nagyon kevés.


    Hiányzik hozzá a "pletyka"?


    Nemcsak az. A jó lemezbemutató három mondatba összesűrítve mondja
  el mindazt, ami érdekes, az  előadóról,  a  zenéről.  Jópofán,
  hangulatosan, és nagyon röviden. Ez ebben a művészet. Abban a
  zeneszakaszban beszélni, amelyikben kell, olyan tempóban,  olyan
  hangerővel - és közben is adatok is stimmeljenek.


    Ez voltaképpen előadóművészi pálya?


    Meggyőződésem, hogy a jó diszkós egyben előadóművész is. Mégha
  nagyon ritka is az igazán jó produkció, és sok fiatalember még csak
  nem is találkozott ilyennel.


    A rádióban, a tévében sem?


    Az nem az. Más a  rendeltetése.  Zeneszolgáltatás,  könnyed
  csevegéssel... A rádiós diszkózás különben is mindentől  eltér,
  akárcsak a többi rádiós műfaj... Külföldön talán, ahol non-stop
  tánczenei műsorok vannak, ott megjelenhetett a rádiós "dídzsí" meg a
  televíziós változata, a "vídzsí"... De még azok is valami mást
  csinálnak, mert nekik  nincs  igazi,  közvetlen  kontaktusuk  a
  közönséggel. A diszkós mindig a helyszínen, a közönségnek dolgozik,
  akárcsak a színházban a színész, rögtön kontrollálhatja, hogy sikert
  ért-e el vagy kudarcot vallott. A közönség reakciója azonnali és
  heves. Ehhez a munkához egyéniség kell, márpedig abból kevés van.
  Kevés a kiemelkedő diszkós, és ha mégis akad, nehéz megőriznie az
  egyéniségét...hogy később, amikor már nem törődik annyit a dolgaival,
  még akkor se látszódjék rajta, hogy rutinból dolgozik.


    Mindent a közönségért?


    Hát igen, a közönséget ki kell szolgálni, a diszkós (mint az
  előadóművészek közül annyian) kompromisszumra kényszerül, el kell
  döntenie, milyen arányban adagolja a slágeresebb, illetve a zeneileg
  értékesebb számokat.


    Mit értesz "zeneileg értékesebb" diszkózenén?


    Nemcsak diszkózenéről van szó. Igaz, kezdetben a diszkó egy igen
  jól meghatározható zenei stílust is jelentett. Ma már nem így van, a
  diszkóban ugyanazok a népszerű számok szólalnak meg, mint bárhol
  másutt a világon, magnóról vagy lemezről, vagy újabban CD-ről.
  Legfeljebb nálunk valamivel később szólalnak meg, mint Amerikában. De
  a késés nem több, mint néhány hét.


    Mekkora a diszkósok közönsége?


    Ezt csak százezres számokkal lehet kifejezni. Én abból indulok ki,
  hogy nem nagyon van olyan helység Magyarországon, hogy legalább egy
  pontján - a művelődési házban vagy a kocsmában - ne tartanának fenn
  diszkót. Szorozd meg a helységek számát a helyi közönség létszámával.


    Mi kell a lemezlovagláshoz?


    Három dolog...


    Pénz, pénz és pénz?


    ...nem, pénz csak az elsőhöz kell, a berendezéshez - habár,
  gondolom, a HFM olvasói számára ez a legérdekesebb. Alapvető, hogy a
  berendezés jól szóljon, márpedig Magyarországon tudomásom szerint nem
  gyártanak komplett diszkó-berendezést. A diszkósnak tehát értenie kell
  hozzá, hogy berendezését összeszedje és üzembe állítsa. A helyiség,
  ahol dolgoznia kell, általában amúgysem zenehallgatásra való: rideg
  falak vagy hodályok, esetleg kiskocsmák - nehéz behangosítani őket.
  Tapasztalatom szerint a berendezés milyensége általában nem arányos a
  hangminőséggel. Persze a készülékek minősége már eleve megszab egy
  bizonyos korlátot, de gyakran előfordul, hogy a berendezés fényes, és
  a hang mégis gyatra. Tény, hogy ma már egyre nagyobb értékű készülékek
  szükségek, különösen, hogy nemcsak hangot kell  produkálni,  de
  fényhatásokat is, és akkor már nem lehet megúszni 100 ezer forint
  alatt. Megjegyzem, a diszkósok (meg a hifisták!) egy része éppen
  műszaki oldalról keveredett erre a területre, és magával hozta a
  technikai ismereteket. Előbb volt dolga a berendezéssel, és csak
  azután a zenével. A másik dolog, illetve valójában az első, ami kell a
  diszkózáshoz: a zenei anyag. Ez általában szalagról szól; a magyar
  diszkósok többsége nem is annyira lemez-, mint inkább magnólovas - ez
  magyar sajátosság.


    A külkereskedelem nyelvén ezt úgy mondanák: devizát váltanak ki...


    Persze. A lemezbemutatás gyökerei ugyan az ötvenes évekig nyúlnak
  vissza, dehát akkor lemez alig volt, csak rádió. Meg a Mambó magnó
  (amelyet előbb csak a zenekari szünetekben vittek fel a pódiumra).
  Vagy a lemezkölcsönző a Rákóczi úton. Ma is igen kevés az olyan
  diszkós, aki lemezről dolgozik. Habár ma már nálunk is vannak maszek
  lemezboltok, szép számmal. Úgyhogy legalább a zenei anyag frissességét
  illetően nem vagyunk elmaradva az angolszászoktól.


    És a harmadik dolog, ami a lemezlovagláshoz kell?


    Az ember. Ezt, sajnos, nem lehet megvásárolni a boltban. Ma a
  vizsgákon szerzett benyomásaimból indulok ki, azt kell mondanom, hogy
  nagyon kevés az olyan diszkós, akit a zeneszeretet hozott ide, nem
  pedig...


    A pénzszerzés lehetősége?


    Igen. Nem. Ebben azért nem vagyok biztos.


    Mi egyébről lehet még szó, a pénzen és a zenén kívül?


    A diszkózás népszerű tevékenység. A fiatal embernek tetszik, hogy
  ő itt a diszkós. De ez önmagában nem elég. Mindenekelőtt beszélni is
  tudnia kell. Gátlásosságnak itt nincs helye. Más vizsgákon még el
  lehet fogadni, hogy a jelölt egyébként jól tudja a fizikát vagy a
  biológiát, csak éppen túlságosan izgul. De egy diszkós a vizsgán sem
  lehet izgulós.


    Vagy legalábbis nem jobban, mint a színész a színpadon.


    Pontosan. A visszahúzódó, szorongó, félénk alkat (a beszédhibásról
  nem is beszélve) nem arat sikert, a közönségnek nincs türelme
  megvárni, amíg a diszkós belelendül. És ez még csak pusztán alkati
  követelmény. Ezenkívül legyen a diszkósnak egy bizonyos fokú általános
  műveltsége, ismerje az angol kifejezéseket, rendelkezzék  zenei,
  illetve műszaki-technikai ismeretekkel, és végül azt is be kell
  mutatnia a vizsgán, hogyan dolgozik a "pultnál", a jellegzetes
  kétlemezjátszós berendezéssel.


    Angolul mennyire kell tudnia?


    Mi nem igazi nyelvtudást várunk el, csak annyit, hogy a diszkós
  helyesen ejtse ki az idegen szavakat, elsősorban az előadók nevét és a
  slágercímeket. Ez tehát a nyelvismeretnek éppen csak a minimuma. A
  kategóriavizsgán sem várunk el többet, csak ott aki jobban szerepel,
  tehát aki le tud fordítani dalszöveg-részleteket is, az több pontot
  szerez, vagyis nagyobb az esélye, hogy magasabb kategóriába sorolják.
  Persze, neki is több vizsgaszakaszon kell átmennie, és hiába tud
  tökéletesen angolul, ha mondjuk a műszaki-technikai ismeretekből
  megbukik.


    Az ezer diszkósból hánynak van végleges, azaz kategóriavizsgája?


    Körülbelül a felének. Egyébként a kategóriavizsga sem végleges,
  ezt is meg kell újítani 5 évenként.


    Mi függ attól, hogy alacsonyabb, avagy magasabb kategóriába
  tartozik-e a diszkós?


    A tekintélye, a presztízse. A jövedelme kevésbé.


    Mennyi időnként rendeztek vizsgákat?


    Kategóriavizsga évente van, ideiglenes engedélyért csaknem havonta
  lehet vizsgázni.


    A zsűri?


    Lényegében A-kategóriás profik, továbbá az OSZK szakemberei. De
  például  az  általános  műveltség  vizsgáját  (amit  inkább
  ismeretfelmérésnek neveznék) évek óta a Fővárosi Pályaválasztási
  Intézettel közösen tartjuk, erre a célra egy tesztmódszert  is
  kidolgoztattunk. Angolból is szakember bírálja el a jelentkezőket.


    Eljön a diszkós a vizsgára, nem felel meg,  elutasítjátok.
  Megkérdezhetné: honnan kéne tudnia mindazt, amit elvártok tőle? (Azt
  hiszem, rövidesen eljutunk a Disco Info-ig.)


    Hát igen, amikor a miniszteri rendelet kijött, összeállítottuk a
  vizsgakövetelményeket és leszögeztük, hogy mi a lényeg: a zene
  bemutatása, szavakkal. És máris elkezdődtek a bajok. Képzelj el egy
  fiatal, talpraesett srácot, sugárzik belőle, hogy "együtt van" a
  zenével, kifejezetten jó benyomást kelt, és akkor egyszercsak vége a
  zenének, és kiderül, hogy  a  közhelyeken  kívül  nincs  semmi
  mondanivalója. De miért nincs? Gyakran csak azért, mert az égvilágon
  semmit sem tud a szóban forgó zenéről, a címén és az előadójának a
  nevén kívül. Mert a többség kazettán kapja az anyagot, kiesik a
  lemezborító mint információhordozó; a külföldi újságok drágák, nehéz
  megszerezni őket, és persze azokban nem magyarul írnak, a képektől
  pedig nem lesznek okosabbak a diszkósok.


    Nem tudnátok felkészíteni őket?


    Csak általában véve készíthetjük fel  őket,  javíthatjuk  a
  készségüket, de a műsoranyag napról-napra változik, azt nem lehet
  megtanítani - csak egy rendszeresen megjelenő kiadványban írhatunk
  róla.


    Kinek az ötlete volt a Disco Info? (Itt most nyugodtan lehetsz egy
  kicsit szerénytelen...)


    Azért nem mondom, hogy én találtam ki, mert az egész dolog
  úgyszólván itt volt a levegőben, a jelentkezők gyakran felvetették,
  hogy jó lenne segítséget, információkat kapni - ha nem is úgy
  fogalmaztak, hogy "kellene egy Disco Info". Ismétlem, rendszeresen
  szervezünk tanfolyamokat is, de azoknak nem az a rendeltetésük, hogy
  előadókról  és  zeneszámokról  meséljenek.  Ezt  másnak  kellett
  felvállalnia, és ezért indítottuk meg a Disco Info-t,  ezt  a
  HFM-méretű, több mint 60 oldalas, negyedévenként megjelenő kiadványt,
  bőséges képanyaggal és még bőségesebb információkkal a külföldi
  együttesekről, zenészekről és énekesekről, és természetesen az általuk
  produkált számokról. Eddig 8 számunk jelent meg (illetve mire a Hifi
  Mozaiknak ez a kötete az olvasókhoz jut, mi már a tizedik számmal is
  elkészülünk).


    Minősége, ahogyan Te látod?...


    Én fogalmazzam meg? Nem tudom, mihez kéne hasonlítanom:  a
  Népszabadsághoz, az Ifjúsági Magazinhoz, a Hifi Magazinhoz? Bizonyos
  szempontból mindegyiknél rosszabb, más szempontból mindegyiknél jobb
  valamivel. Sok elismerő levelet kapunk.


    A Disco Info ára azonban meglehetősen magas.


    Igen. Minthogy a példányszám alacsony, egy-egy számért  250
  forintot kérünk. Ebben viszont már egy magnókazetta ára is benne van.


    Várj csak, a HFM-ben hifistákhoz szólunk,  úgyhogy  gyorsan
  szögezzük le, hogy a kazettátok hangminősége igen gyenge. Olcsó magnón
  készül a műsor, gyorsmásolással.


    Ennek  a  kazettaműsornak  nem  az  a  rendeltetése,  hogy
  hifi-berendezésen játsszák le. Az a rendeltetése, hogy kóstolót adjon
  azokból a zeneszámokból, amelyekről a Disco Info-ban írunk. Nem
  élvezeti célra készül; információt kell szolgáltatnia. (Mellesleg az
  írásos anyag sem arra való, hogy a diszkós ezt majd a helyszínen
  felolvassa.) Egyébként sem vehetünk fel teljes számokat, csak nem
  egészen 1 perces részleteket - ez jogvédelmi előírás. A műsor
  körülbelül 30 perces, ebbe 15-20 zenerészlet fér bele, és mindegyik
  előtt bemondják a címet és az előadót, a lehető  leghelyesebb
  angolsággal. Rákerül még a szalagra néha egy-két "jingle", azaz
  hangulatkeltő effekt is, nem árt ezekkel megismerkedni. A kazettát
  amatőr eszközökkel készítjük, ugyanannyira házilagosan, mint magát a
  Disco Info-t. Nálunk senki sincs főállásban, még a szerkesztő sem.


    Kinek szól a Disco Info?


    Elsősorban a diszkósoknak, de mindenki másnak is, aki olvassa.
  Alaprendeltetése - nem győzöm hangsúlyozni! - tényszerű tájékoztatás a
  külföldi előadókról. Ez a kiadvány gerince. Ezenkívül persze vannak
  egyéb rovataink is, amelyek a diszkósokat  (vagy  általában  a
  magnósokat) érdekelhetik. Például írunk a videózással kapcsolatos
  jogszabályokról,  hang-   és   fénytechnikáról,   zeneelméleti
  témákról.Foglalkozunk a különféle zenei irányzatokkal (slágerzene,
  rap, heavy metal, funky, rock és  minden  egyéb).  És  persze
  slágerlistákat is közlünk.


    Angolt, amerikait?


    Mindenfélét, még hazait is - már abban az értelemben, hogy
  összesítjük a diszkósok tapasztalatát: mely számokkal aratták a
  legnagyobb sikert. Tehát nem az ő saját ízlésükről van szó, hanem a
  közönség véleményéről.


    Hány példányt adtok el?


    Közel járunk az ezerhez.


    Éppen ennyi diszkós van Magyarországon.  Vagyis  mindegyikük
  előfizet az Info-ra?


    Nem egészen így van. A diszkósok - akár a magnósok - csoportokat
  alkotnak, tehát többen járatják a lapot, közösen. (Gondolom, a HFM-mel
  is ez a helyzet.) Az ezer példány úgy jön ki, hogy sok nem-diszkós is
  előfizet: amatőrök, KISZ-klubok, művelődési házak stb.


    Véleményed szerint a Disco Info a kívülállók, a nem-diszkósok
  számára is érdekes lehet?


    Biztosan. Akit a zeneszámok érdekelnek, azt a zenéről szóló hírek
  is érdeklik.


    Nem gondolod, hogy ebben a műfajban mi túl lassúak vagyunk? Arra
  célzok, hogy a HFM háromszor jelenik meg évente, és Ti se többször,
  csak négyszer, sőt: legutóbb összevont őszi-téli számot adtatok ki,
  vagyis 1986-ban tulajdonképpen csak három alkalommal jelentkeztetek.
  Szóval: a hetilapok leköröznek, minden információt közreadnak, minden
  csontot lerágnak...


    Én nem félek a konkurenciától. Ellentétben a hetilapokkal, a Disco
  Info kizárólag könnyűzenével foglalkozik, és egyetlen számában is több
  információt ad, mint a hetilapok egész évben, együttvéve. Sőt, még a
  frissességünket is meg tudjuk tartani. A nyomdai átfutásunk ugyanis
  igen rövid: alig egy hónap. És a slágerlistákat meg néhány másfajta,
  gyorsan avuló információnkat az utolsó percben tesszük be a lapba,
  úgyhogy ezeket nem is szedetjük ki nyomdabetűkből, hanem csak a
  kéziratot adjuk le fotózásra. Ilyenkor a nyomdai minőség természetesen
  romlik, de az információ frissebb marad. És ne feledd, hogy a
  hetilapok, folyóiratok munkatársai általában csak néhány külföldi
  kiadványhoz férnek hozzá, mi viszont a Disco Info egy-egy számához
  több mint 40 különböző zenei szaklapot használunk fel. Nekünk átfogóbb
  képünk van a világ könnyűzenei életéről.


    A könnyűzene viszont nagyüzem, és iszonyatosan sokat termel. Mi
  szerint döntitek el, miről írtok és miről nem? Hogyan szelektáltok?


    Nekünk is megvannak a szempontjaink. Érdeklődéssel  kísérjük
  például a feltörekvőket, akik valamivel felhívták magukra a figyelmet;
  egy kislemez persze nem a világ, de néha úgy érezzük, "van mögötte
  valami". (Vagy csak egyszerűen tetszik a zene. De hát mi  is
  zenehallgatók vagyunk...) Nyilván érdekesek számunkra mindazok, akik
  már a csúcson vannak: akiknek a kedvéért a közönség a diszkóba bemegy.
  Vagy akik igen gyorsan törtek be a lemezpiacra.  Aztán  szóba
  kerülhetnek a régi nagy nevek, különösen, ha valami miatt hirtelen
  időszerűvé válnak. De olyanokról is írunk, akikről tudjuk, hogy igen
  nagy  valószínűséggel  sohasem  fognak  szerepelni  a  hazai
  diszkóműsorokban. Nem árt, ha legalább a diszkós tud róluk...talán nem
  is mint diszkós, csak mint magnós. Vagy mint hifista.


    Gyakran hallgatsz zenét?


    Egész nap azt teszem. Igaz, főleg háttérzenének hallgatom, de
  alkalmanként ki tudok emelkedni a munkámból, és akkor odafigyelek a
  zenére. Sőt, újabban egyre inkább nézem is, videoberendezésen, a
  clip-eket.


    Eszerint otthon is van berendezésed?


    Igen, van egy Siemens videomagnóm, azonkívül egy Sanyo kétkazettás
  készülékem (tudom, hogy nem "hifi", de nekem megfelel), és egy egészen
  olcsó lemezjátszóm. Az orsós magnóm Tesla és Grundig, sőt Grundigból
  kettő is van, habár ezeknek inkább a magnómúzeumban volna a helyük. Az
  orsós gépeket ma már csak ritkán használom, főleg akkor, amikor archív
  anyagot veszek elő. Tulajdonképpen nagyon is el tudnám képzelni, hogy
  ezt a fajta zenét főképp videóról kapjam, csak az én gépem még nem
  sztereó, és a sztereó clip-ekről rosszabb a hangminőség, mint a
  monókról. De így is videopárti vagyok. Megjegyzem, külföldön a nagy
  slágerek gyakran már  előbb  jönnek  ki  videofelvételen,  mint
  hanglemezen. Ti még nem gondolkodtatok el rajta?