Kis kiruccanás - II.: Kab-hegyi expedíció    A bécsi, újévi Strauss-koncert alkalmából az  Orion  rádiók
  tervezője magaslati levegőn próbálta ki az ST 240 tunerek egyszerre
  több példányát. Azt tapasztalta, hogy nem szólnak egyformán - de a
  hiba oka nem a gyári szórásban, hanem a műsorszórásban keresendő.

                   *

    Felderítőutunk történetét azzal kell kezdenem, hogy úgy három
  évvel ezelőtt, egy fárasztó nap után a heverőn elnyúlva pihentető
  háttérmuzsikát kerestem a rádió URH-sávján. Szerencsétlenségemre a
  Magyar Rádió mindhárom műsorán búbánatos volt a kínálat. A két idehaza
  is vehető csehszlovák adó közül az egyiken találtam ugyan egy
  kellemesen hangzó dzsessz-összeállítást a Nagy Korszakból, ez azonban
  hamarosan véget ért, s egy hosszú-hosszú beszélgetéssel folytatódott -
  márpedig én a cseh nyelvvel csehül állok. Ekkor, kissé reményemet
  vesztve, a CCIR sávon próbáltam valami élvezhető zenét találni.
  Sikerült is, a harmadik műsorban. (Félreértések elkerülése végett, ez
  az Osztrák Rádió harmadik műsora volt.) Sajnos, a távolsági vétel
  elhalkulásai sokat rontottak műélvezetemen. Ezen valamiképpen segíteni
  kell! Milyen gondolata támadhat egy szakmailag fertőzött egyénnek?
  "Építsünk könnyen, gyorsan antennaerősítőt!"
    A gondolatot tett követte, és egy röpke hét múlva már helyére is
  került a "szuper" antennaerősítő; 1,2 decibeles zajtényezője és 16
  decibeles erősítése szép reményekre jogosított. Természetesen az
  antennafejben kellett elhelyezni, s az e célra módosított ST 240
  táplálta a levezető antennakábelen keresztül. Mit ne mondjak, megérte
  a fáradságot. Attól kezdve, ha ingadozó minőségben is, de állandóan
  sztereóban szóltak az osztrák adók. Kísérletképpen az antennát déli
  irányba forgatva, a jugoszláv adókat is szépen behoztam (Budapesten
  lakom), de végül is nem forgathattam állandóan az antennát. Merre
  irányítsam?! Meghagytam félúton a két irány közt,  hogy  azért
  elfogadható legyen a vétel mindegyik adóról. Az ezt követő időkben a
  viszonylag stabil osztrák és jugoszláv adóállomásokon kívül - ha
  különleges volt az időjárás - sikerült angol, francia és spanyol
  adókat is venni. (Igaz, mindig csak rövid időre.)
    Két évvel ezelőtt az év első délelőttjén (a tv szilveszteri
  műsorától és a közben elfogyasztott italtól) kissé kábultan ébredve,
  szellemi táplálékot kerestem. Mit ígér az újesztendő első napjára az
  év végi hajrában kimerült televízió? Bizonyára semmi különöset. De
  mégis! Újévi koncertet hallhatunk Bécsből! No ez már valami! Sztereó
  vétel URH-n az Osztrák Rádióból, hozzá a kép a Magyar Televízióból -
  igazán kellemes program! Össze is jött minden, és igazán kellemesen
  szóltak az optimizmust, életkedvet sugárzó Strauss-művek, kiegészítve
  a képi gyönyörrel, a szépen feldíszített koncertterem látványával. Ez
  az újévi koncert mindig világesemény, műholdon keresztül láthatják és
  hallhatják Japántól Amerikáig és Ausztráliáig  a  világ  számos
  országában. Az én műélvezetemet kissé zavarta, hogy a rádióvétel
  némiképp zajos volt. Megpróbálkoztam a jugoszláv adókkal is, és
  szerencsésen megtaláltam azt, amelyik szintén közvetítette a műsort. A
  zaj azonban itt sem volt kevesebb. Ha most az antennát kissé
  elforgathatnám! - gondoltam; no de mégsem mászhatok újév napján a
  tetőre! Bele kellett nyugodnom a helyzetbe. Azaz mégsem! Hisz ezt a
  műsort a Magyar Rádió harmadik műsora is közvetíti! Megszabadulhatok a
  zajtól, tisztán élvezhetem a muzsikát. Csak egy érintés a készülék
  szenzoros memóriáján és... És a hatás döbbenetes volt. Teljesen eltűnt
  a zaj. Meg a muzsika is! Mert ami addig életvidám volt, csillogott,
  szárnyalt, az most nem volt sehol. Nem akartam hinni a fülemnek.
  Visszakapcsoltam Bécsre. Újra a régi minden. Jugoszláv adó. Kicsit
  zajos, de jól szól. Magyar adó. Mint akit fejbevertek.  Fakó,
  élettelen, levegőtlen, dinamikátlan.
    Végül is a koncert hátralévő részét zajosan ugyan, de a bécsi
  rádióból hallgattam végig. Tapasztalataim  azonban  nem  hagytak
  nyugodni, és baráti körben megvitattuk az eseményeket. A Magyar Rádió
  harmadik műsorának hangminőségéről ugyan  mindenkinek  volt  már
  valamilyen véleménye, de még senki sem volt olyan helyzetben, hogy AB
  tesztet csinálhatott volna - rádión. Leginkább olyan észrevételek
  hangzottak el, hogy a 3. műsor mindig halkabban szól, mint a Kossuth
  vagy a Petőfi, nincsenek igazán szép mély és magas hangjai, de például
  a helyszíni közvetítések mintha szebben szólnának. A-B tesztet viszont
  nem lehet csinálni! Általában. Csak néhanapján - például éppen
  újévkor! Még egy darabig elmorfondíroztunk rajta, de aztán jöttek a
  napi problémák, és a következő újév még olyan messze volt! - feledésbe
  merült az egész.
    Egyszer azonban rádiós berkekben hifiről esett szó, és akkor
  elmeséltem élményemet a háromféle rádióadásról. Cs. Kádár Péter (a
  Hi-Figyelő szerkesztője) és Kishonti István - mindketten a hifi jó
  értelemben vett megszállottai - fejükbe vették, hogy végére járnak a
  dolognak: magnóra veszik a műsort az Osztrák, a Jugoszláv és a Magyar
  Rádióból és összehasonlítják az Osztrák Rádióban rögzített műsor
  kópiájával. Ezt persze könnyebb volt elhatározni, mint véghezvinni.
  Hosszadalmas előkészítés után ígéretet kaptak az Osztrák Rádiótól,
  hogy megkapják a műsor egy részének kópiáját - ez volt a legfontosabb.
  Most aztán meg kellett szervezni a rádiófelvételt. Természetesen olyan
  vételi helyet kellett keresni, ahol mindhárom adó jól vehető s ahol a
  felvétel technikai feltételei is megvannak. De vajon hol látják
  szívesen  újév  napján  a  rádiókkal  és  magnókkal  felszerelt
  megszállottakat?!
    Hála azonban a Posta Műszaki Igazgatóság és a Magyar Rádió
  segítségének, összejött ez is. Engedélyt kaptunk, hogy a Kab-hegyi URH
  és TV adóállomáson készíthessük el a felvételt. A magnókat a Magyar
  Rádió kölcsönözte, a rádiókat mi magunk szedtük össze, Nagra magnók és
  ST 240 típusú rádiók képezték az expedíció technikai hátterét. (Mert
  bizony expedíciónak ígérkezett a javából.) A tervek szerint december
  31-én  kellett  telepíteni  a  készülékeket  a  január  elsejei
  rádiózgatáshoz. Szállást azonban nem kaptunk a közelben, így hát
  mindkét nap meg kellett tennünk az utat Budapestről Kab-hegyre és
  vissza. Az időjárás nemcsak a rádiózással függ össze, hanem a
  közlekedéssel is. "Megnyugtatásunkra" a Postaiak elmondták, hogy volt
  már olyan hóesés, amikor egy hétig se le, se fel Kab-hegyre! (Két
  héttel később  ez  be  is  következett!)  Biztató  kilátások...
  Szerencsénkre azonban 31-én  ragyogó  időben  sikerült  elérnünk
  Kab-hegyre, ahol a segítőkész személyzet támogatásával hamarosan
  elfoglaltuk "vételi állásainkat". Megpróbáltuk jó előre azonosítani a
  venni kívánt adókat, de nem várt nehézségekkel kerültünk szembe. A
  vételi viszonyok ugyanis olyanok voltak, hogy számtalan osztrák és
  jugoszláv adóállomás jött be - csak éppen azt nem tudtuk, melyik fogja
  közvetíteni az újévi koncertet. Mindegy, majd  holnap  kiderül.
  Tunereinken gondosan beprogramoztuk a  különböző  adóállomásokat,
  azonosításukat pedig másnapra hagytuk. Újév napján még mindig nem
  sikerült kiderítenünk, melyik adókon lesz majd hallható a koncert.
    Az idő elérkezett, a magnók elindultak. A budapesti és a Kab-hegyi
  magyar adókon kívül végül is két osztrák és egy jugoszláv adóállomáson
  találtuk meg a műsort. (Közben a koncert képanyagát is figyelemmel
  kísérhettük a tv-adó ellenőrző monitorán.) A  kezdeti  izgalmak
  elmúltával arra is vállalkoztunk, hogy fejhallgatón nyomon kövessük az
  egyes adók műsorát, és bizonyos előzetes összehasonlításokat is
  végezzünk. Sajnos, a két évvel korábban tapasztalt helyzet nem
  változott. A magyar adóállomásokról fojtott, ködös, dinamikátlan zenét
  hallottunk.  Tapasztalataink  azonban  máris  gyarapodtak,  mert
  felfigyeltünk a jugoszláv adó torzítására is. A Kab-hegyi adó műsorán
  szintén megfigyelhettük néha ugyanezt a torzulást.
    Hogy az ottani felvételeket nyugodt körülmények  között  is
  összehasonlíthassuk, igyekeztünk konszolidált körülményeket teremteni;
  "bekéredzkedtünk" egy audiofil barátunkhoz.  A  Nagrák  kimenete
  nagyszintű, így az erősítő két nagyszintű bemenetén keresztül, a
  bemenetválasztó kapcsolóval lehetett AB tesztet csinálni. Bizony
  jókora különbségeket hallottunk!
    Kab-hegy: beszűkült csőhangzás, fakó, élettelen, se mély, se
  magas, szinte már monó - különösen az osztrák rádióból felvett anyag
  hallgatása után. Lapos, dinamikátlan, "kár tovább hallgatni". Újabb
  tekercs: talán hallgassuk inkább a budapesti adót... A felvétel kissé
  zajos. Kab-hegy térségében a vételt időnként megzavarja a szomszédos
  csatornán működő csehszlovák adó. Modulációs csúcsokban a sztereójelek
  spektruma mintha átlapolná egymást. No de ettől eltekintve? - nem,
  ettől eltekintve sem jobb.
    Hát a jugoszláv adó, az jobb-e? (Újabb tekercsek a magnókra.
  Kezdőhangra állás,  start.)  Talán.  Jobb?  Más.  Mintha  élne.
  Lendületesebb. Jobb a hangzásbalansz. A sztereó-kép határozottan
  javul. Igen. Ez majdnem úgy szól, mint az eredeti. De azért nem
  egészen. Bár a felvételi szintszabályozó minden esetben ugyanott állt,
  ez a felvétel mintha kicsit hangosabban szólna. Csalóka, mert a
  tapasztalat szerint két jó hangzás közül általában a hangosabb jobbnak
  tűnik. Ezt az adót jól kimodulálták. Talán túlságosan is! A forte
  észrevehetően torz. (Az eredetin nem.) Ha a modulációt jobban kézben
  tartanák...lehetne belőle tisztességes hangzás is.
    Kissé fásultan tesszük fel a következő szalagpárt. Osztrák adó
  kontra másik osztrák adó. Nincs kontra. Az orsók forognak, a zenészek
  muzsikálnak. Mindkettőn. Az egyiken (a távolabbi, kisebb teljesítményű
  adóállomáson) kissé zajosabban. De ezek sokkal jobban szólnak. (Ha nem
  is annyira, mintha egy jó öreg LP-t hallanánk...)
    Az expedíció sikerült, de "a beteg meghalt". Igazolódott a gyanú
  (Gyanú??? A szerk.), hogy a magyar URH 3. műsorának hangminősége nem
  elég jó. Természetesen később a magnótekercseket is visszahallgattuk,
  és összehasonlítottuk őket az időközben megérkezett eredeti felvételi
  anyaggal; az eredmény csak megerősítette helyszíni tapasztalatainkat.
  Érdekes volt megfigyelni, hogy viszont az osztrák rádiófelvétel
  hanganyaga mennyire jól egyezett az eredeti felvétel hangzásával!
    Miután mind a Magyar Rádió, mind a Posta Műszaki Igazgatósága
  messzemenően támogatta vételkísérletünket, azt reméljük, hogy az
  eredmények ismeretében igyekeznek megkeresni a közvetítő lánc "gyenge
  láncszemét", s ha módjukban áll, megszüntetik legalább a durva
  hibákat. Ehhez kívánok nekik jó munkát, a rádióhallgatóknak pedig - a
  jövőben - jó vételt.