Lefüleltük!  


    az összehasonlítási alapot, a rövidesen esedékes Fejhallgatóteszt
  etalonját. Merre is nyomozzunk utána?! Van egy fülesünk: a MEEI
  laboratóriumában rejtőzködik az elektrosztatikus Jecklin Float, Jürg
  Jecklin svájci hangmérnök hírneves modellje, amelynek neve már egy
  évtizede ott szerepel minden nyilvántartó könyvben. Keressük továbbá
  azt a módszert - az objektívet és a szubjektívet -, amellyel
  megbízhatóan minősíthetjük a fejhallgatókat. Eszközeink: a műfülbe és
  (képünkön) műfejbe épített mikrofon, valamint a saját fejünkbe épített
  fülünk. A delikvenst lefüleltük.


  


    Hát igen, erről van szó: hogyan kell lefülelni egy fejhallgatót.
  Hogyan kell megmérni, meghallgatni - hogyan kell minősíteni.
    Az Olvasó ugyan nem kérdez tőlünk ilyesmit. Csupán elvárja - s
  joggal várja el, immár hosszú évek óta -, hogy tűzzük végre napirendre
  a fejhallgatók tesztjét. Ez az egyik legégetőbb adósságunk, de
  rövidesen törleszteni fogjuk: legközelebbi kötetünknek - terveink
  szerint - egy monstre fejhallgatóteszt képezné a gerincét. Erre a
  vállalkozásunkra készülünk fel most, amikor egy  híres-nevezetes
  fejhallgatót nemcsak hogy megvizsgálunk, de még  sztárfotót  is
  készítünk róla. A "talapzat", amelyen a Jecklin Float-ot elhelyeztük,
  nem valamiféle fodrászati kellék, hanem egy drága műszer (sokkalta
  drágább, mint maga a fejhallgató): a Neumann KU 80-as műfej, amelynek
  "hallójárataiban" mikrofonok húzódnak meg, s amely így az emberi
  hallómechanizmust modellezi. Elsősorban sztereó hangfelvétel céljára
  használják, de a  fejhallgatótesztekhez  is  használható.  Jelen
  tesztünknek a Jecklin Float-on kívül maga a műfej is tárgya (nemcsak
  eszköze!).
    Őszintén  bevalljuk,  azért  halogattuk  ennyire  sokáig  a
  fejhallgatórevüt, mert féltünk - mit féltünk? rettegtünk! - tőle. Az
  az igazság, hogy a fejhallgatók mérésére van ugyan nemzetközileg
  bevált mérési eljárás, de nehézkes, időrabló és véleményünk szerint
  nem eléggé egyértelmű. Végül úgy jártunk el, mint hasonló esetekben
  szoktunk: adaptáltuk a neves brit szakíró, Martin Colloms mérési
  módszerét - de erről majd később. A fejhallgatók azonban nemcsak a
  laboratóriumban, hanem a szeánszon is megoldhatatlan nehézségek elé
  állítják  a  magunkfajtát.  Ugyanis  a  HFM  szerkesztőinek  és
  munkatársainak, bármennyire röstellik is, személyenként csupán 1-1
  fejük van, és így aztán sehogyan sem sikerült  megejteniük  a
  hagyományos, szabályszerű A-B tesztet, amikor is egy kapcsológombbal
  váltanának egyik készülékről a másikra. (Később  még  erre  is
  visszatérünk.)

  Fejhallgatókról általában

    Ezt a fejezetet nem azért iktattuk ide, mintha feltételeznénk,
  hogy Olvasóink eddig még nem láttak és nem  hallgattak  volna
  fejhallgatót. Éppen ellenkezőleg. A "fülesről" mindenkinek megvan a
  maga véleménye. Sokan vonzódnak hozzá, mások - mégha elismerik is az
  erényeit  -  idegenkednek  tőle,  nem  tartják  teljesértékű
  hifi-készüléknek, csupán "cubehőrnek", kiegészítő eszköznek. Szinte
  minden hifistának van valamiféle fejhallgatója, némelyikük szinte
  kizárólag azon hallgat zenét, némelyikük meg csak az éj leple alatt
  teszi fel a fejére, mintha szégyellné - s talán valóban szégyelli is,
  csak hát másképp nem tudna magnófelvételt készíteni, csendben, hogy
  fel ne verje álmából az egész családot (meg a szomszédságot). Alább
  összefoglaljuk a pro és kontrákat.

  A fejhallgató előnyei

    * Egyszerű.
    * Sokkal olcsóbb, mint a hasonló minőségű hangsugárzó.
    * Kevésbé jó erősítővel is beéri.
    * Esetleg nem is kell hozzá külön erősítő, ráköthetjük a tunerek,
     magnók fejhallgató-kimenetére.
    * Nagy (szubjektív) hangerőt kelt.
    * Membránjának alig kell mozdulnia - ezért kevésbé fog torzítani.
    * Többnyire egyutas, tehát nincs benne keresztváltó.
    * Hangképe független a lehallgatószoba akusztikájától.
    * Zenehallgatás közben fel-alá lehet mozogni vele, mit sem
     változik a "színpadképe".
    * Elszigeteli a hallgatót a környezettől.
    * Elszigeteli a környezetet a hallgatótól.

    (Bizonyára még más előnyei is vannak - de ezek a legfontosabbak.
  Nézzük meg most az érem másik oldalát is.)

  A fejhallgató hátrányai

    * Kényelmetlen, szokatlan, nemritkán nehéz, szorít.
    * Pórázon tartja a hallgatóságot (helyhez kötia
     csatlakozózsinórral).
    * A hallgatóság minden tagjának szüksége van egy-egy készletre.
    * Kényes, könnyen megsérül.
    * Hangenergiája csak a fülre hat, nem pedig (mint a hangsugárzóé)
     a teljes testfelületre.
    * Furcsa a térhatása - mintha a fejünkön belül szólna.
    * Irányhatása fogyatékos: nem tudja leképezni elöl a színpad
     közepét.
    * Elszigeteli a hallgatót a környezettől.
    * Elszigeteli a környezetet a hallgatótól.

    Mint látjuk, némelyik motívum ott szerepel mindkét felsorolásban:
  előnyös is, hátrányos is. Például hogyha "megszűnik számunkra a
  külvilág", akkor jobban elmerülhetünk a zene élvezetében - viszont nem
  tudunk ajtót nyitni a vendégnek, hiába csönget; nem halljuk a telefont
  sem. (Valamint a kávéfőzőt sem, amely éppen odaég. A szerk.)
    De hát a fejhallgató létjogosultságát  kár  volna  vitatni.
  Egyszerűen nem lehetünk meg nélküle. Még a High Fidelityben sem. (Nem
  beszélve a késő esti tévénézésről vagy éppenséggel a Walkman-ról,
  amely kifejezetten a fejhallgatóhasználaton alapszik.) Mit tehet az
  ember egy szűk, agyonzsúfolt szobában, pláne, ha drága hangsugárzóra
  amúgysem telik?! Ha átmeneti segítségnek, ha kontrolleszköznek, de
  mindenki számára jól jön a fejhallgató.

  Miért elektrosztatikus?

    Mint az elektroakusztikai eszközök többsége, a fejhallgató is
  többféle elven működhet. Éppen ebből a szempontból nagyon hasonlít
  egyrészt a mikrofonokra, másrészt a hangsugárzókra. A mikrofonokra
  azért, mert hasonló méretű (e két készülékcsaládot a szakzsargon
  "kisátalakítók" gyanánt emlegeti), csak éppen az ellenkező irányban
  működik: az elektromos energiát alakítja hangnyomássá, nem pedig
  fordítva. A hangsugárzókkal meg azért áll rokonságban, mert ugyanazt a
  funkciót látja el - kicsiben. Így aztán nem csoda, hogy a fejhallgatók
  is hasonló rendszerűek lehetnek,  mint  a  mikrofonok  vagy  a
  hangsugárzók. Működési elvük szerint megkülönböztetünk  dinamikus
  (lényegében ebbe a családba tartoznak az úgynevezett ortodinamikusak
  is),  elektrét  típusú,  piezo-elektromos  (ma  már  csaknem
  fellelhetetlen), valamint elektrosztatikus, azaz kondenzátor típusú
  fejhallgatókat.  A  különféle  rendszerek  működési  elvét  majd
  legközelebb, a Fejhallgatótesztben szeretnénk részletesebben leírni és
  példákkal illusztrálni; most csupán az elektrosztatikus átalakítás
  elvét ismertetjük, minthogy sztárfotónk tárgya is ennek alapján
  működik. És ez nem a véletlen műve. Akárcsak a hangsugárzók világában,
  a fejhallgatók között is az igazán kifinomult jószágok többsége bizony
  elektrosztatikus...
    Természetesen ezeknek is számos változata ismeretes, de a lényeg
  mindegyikben ugyanaz. Egy nagyméretű síkkondenzátor egyik felületét
  úgy képezik ki, hogy képes legyen egy picit elmozdulni. Ez lesz a
  membrán. Ha ennek a kondenzátornak a két fegyverzetére feszültséget
  kapcsolunk, a felületükön töltés halmozódik fel, a két fegyverzet
  között erőhatás ébred, és a rugalmasan felfüggesztett fegyverzet
  elmozdul. Az elektrosztatikus rendszer működtetéséhez úgynevezett
  polarizációs feszültség szükséges (párszáz-párezer voltnyi), és erre
  szuperponálják a 10-100V nagyságrendű műsorjelet. Az elektrosztatikus
  fejhallgatónak ugyanazok az előnyei, de a hátrányai is, mint az
  elektrosztatikus hangsugárzónak a dinamikus típussal szemben. Előnye,
  hogy a meghajtóerő a membrán teljes felületére hat, vagyis a membrán
  minden porcikája azonos fázisban mozog, csökkenhetnek a torzítások. A
  mozgó rész tömege csekély, önrezonanciája igen magas, a  felső
  határfrekvenciát tehát feljebb tolhatják. Végül: a membrán szinte
  tetszőleges alakot ölthet, alkalmazásától függően. De semmit sem adnak
  ingyen, és mielőtt valaki felesküdne az elektrosztatikus rendszerre,
  vegye figyelembe annak kényelmetlenségeit is. Mindenekelőtt, hogy ez a
  megoldás költségesebb a többinél. Aztán szükség van hozzá egy külső
  tápegységre, egy fekete dobozra, amely a polarizációs feszültséget
  szolgáltatja. Mindezt betetőzi, hogy az elektrosztatikus rendszer
  jóval érzéketlenebb a többinél, viszonylag nagy meghajtó feszültséget
  kíván, tehát általában csak az erősítők teljesítménykimenetéről lehet
  kivezérelni. (A kazettás  magnó  fejhallgatókimenetét  jobb,  ha
  elfeledjük!)
    Mielőtt bekonferálnánk revünk főszereplőjét, még szóba hozzuk,
  hogy a fejhallgatókat nemcsak a működési elvük, hanem akusztikai
  csatolásuk  szerint   is   csoportosíthatjuk,   s   eszerint
  megkülönböztethetünk fülbe helyezett hallgatókat ("fülhallgatókat",
  ezek szoros csatolásban vannak a füllel),  fülkagylón  felfekvő
  hallgatókat (ezek többnyire egy lágy párnával, szivacsos anyaggal
  fekszenek fel a fülre) és végül fül körül felfekvő hallgatókat
  (amelyek nyilván nagyobb méretűek, nem érintik a fület, inkább egy kis
  üreget képeznek körülötte). Persze, se szeri, se száma a különféle
  variációknak és kombinációknak, és mint látni fogjuk, éppen a Jecklin
  Float az, amelyik egyik csoportba sem hagyja besorolni magát.

  A Jecklin Float

    Előrebocsátjuk, hogy nem sokat tudunk róla. Egy fejhallgatóról
  valahogy nem lehet (vagy csak mi nem tudunk?) olyan sok érdekességet
  mesélni, olyan szép terjedelmes ismertetőt kanyarítani, mint például
  egy-egy bonyolultabb magnóról vagy erősítőről. A készülékhez kapott
  kezelési útmutató sem segített; nem találtunk benne sem specifikációt,
  sem műszaki leírást, csupán néhány praktikus jótanácsot a füleléshez.
  Még a legfontosabb gyári adatokat is az (1984-es) nyugatnémet HiFi
  évkönyvből  kellett  kimásolnunk.  Előadjuk,  amit  innen-onnan
  összeollóztunk.
    Ez a fura, űrhajós sisakra emlékeztető, futurista szerkezet egy
  ismert szakembernek, Jürg Jecklinnek köszönheti létezését. (Vigyázat,
  nem Dzseklin. Svájci, tehát J-vel ejti a nevét.) A neves hangmérnöknek
  hangsugárzókról szóló könyve 1970-ben Magyarországon is megjelent - ez
  nem ajánlás akar lenni, a könyv nem éppen friss, habár magyar nyelven
  azóta sem jelent meg jobb vagy legalábbis újabb. A szintén másfél
  évtizedet megélt elektrosztatikus fejhallgató viszont a legkevésbé sem
  avult el; a mai napig is szívesen hivatkoznak rá, és gyakran
  újratesztelik a különféle hifi-orgánumokban. Ára ma is körülbelül 1000
  nyugatnémet márka. (Megjegyezzük, hogy Jecklin időközben forgalomba
  hozott néhány dinamikus típust is, ezek a megszólalásig hasonlítanak a
  Floatra, de utána már kevésbé. Természetesen sokkal olcsóbbak is.)
    Az "igazi", tehát elektrosztatikus Jecklin egy körülbelül 12
  centiméter széles, kengyelszerűen meghajlított műanyag szalag. A
  kengyel belülről puha szivaccsal van borítva, és nem  oldalról
  támaszkodik a fülünkre, hanem elég szokatlan módon a fejünk búbján ül
  meg. (Elnevezése - "Float" - mindenképpen erre utal. Ez a szó az
  angolban tutajt jelent, illetve lebegést; végül is a tutaj a vízen
  lebeg.) A kezelési útmutatókban külön felhívják a figyelmet, hogy a
  fejhallgató nem érhet hozzá a fülhöz. A kengyel két lehajló oldala nem
  teljesen párhuzamos, hanem előrefelé kissé szűkül. Hátrább tehát
  jobban elállna a fejünktől, ott viszont, a fülünk mögött egy-egy
  függőleges műanyag borda van rá felragasztva, s ezek valamelyest
  mégiscsak lezárják az utat hátrafelé. A Jecklin-fejhallgató azonban
  még így is teljesen "nyitott" rendszerű.

  

    A Float-ot egy körülbelül 5 méteres, többeres kábel köti össze
  tápegységével, melynek típusjele PS-1. Ez egy viszonylag kis méretű
  dobozka, és a 220 voltos hálózati feszültségre csatlakozik. Egyszerre
  két Float-ot is kiszolgál (vagyis két  fejhallgatóhoz  egyetlen
  tápegység is elegendő - házaspároknak fenntartott kedvezmény?), és
  különleges kiképzésű csatlakozóhüvelyekkel fogadja őket. Ugyanitt, még
  a  dobozka  előlapján  egy  nyomógomb  is  található,  felirata
  "Speakers-Headphones", vagyis hangsugárzó/fejhallgató átkapcsoló. A
  tápegység ugyanis a teljesítményerősítő és a hangsugárzók  közé
  iktatódik; hátoldalán 2x2 rugós ("snap in") csatlakozóval fogadja a
  műsorjelet,  és  2x2  ugyanilyen  csatlakozón  adja  tovább  a
  hangsugárzókra. Végül is háromféle feladatot lát el: polarizációs
  feszültséget szolgáltat, impedanciát illeszt és - ha kell átkapcsol
  hangsugárzóról fejhallgatóra vagy vissza.
    Amikor szétszedtük, nem sok mindent találtunk benne. A 220 voltos
  hálózati  feszültség  2  leválasztó  kondenzátorra  kerül,  majd
  feszültségnégyszerezés útján 1240V egyenfeszültséget állít elő - ez a
  polarizációs feszültség -, és nagyértékű ellenállásokon keresztül
  táplálja az átalakítókat. Ami  a  műsorjelet  illeti,  ez  egy
  leválasztó-feszültségemelő transzformátoron keresztül hajtja meg a
  fejhallgatót.

  

    Érdemes   megvizsgálni   a   Jecklin-kengyelbe   épített
  átalakítórendszert is. (Lásd a Jecklin könyvéből vett ábrán.) Ez
  szimmetrikus felépítésű. Két rögzített, hangáteresztő elektróda között
  helyezkedik el a membrán. Az elektródák fémrácsnak látszanak, a
  membrán egészen vékony műanyagfólia. A már említett transzformátornak
  2x27-szeres  a  feszültségáttétele;  ellenfázisban  vezérli  az
  elektródákat. Ez azt jelenti, hogy a teljesítményerősítő 1 voltnyi
  kimenőjele  nyomán  2x27V  váltakozó  jel  jut  a  fejhallgató
  ellenelektródáira. Az átalakítókat mindkét oldalról fémrács védi.

  

  Műfejek és műfülek

    A fejhallgatókról körülbelül ugyanazt szeretnénk megtudni, amit a
  hangsugárzókról, de a dolgunk most nyilván sokkal nehezebb. Pedig már
  a hangsugárzók mérésekor is úgynevezett süketszobába, "semleges"
  akusztikájú térbe kell költözködnünk, hogy  a  mérés  eredménye
  többé-kevésbé reprodukálható legyen. A fejhallgatók azonban  nem
  méternyire, hanem csupán centi-, sőt: milliméterekre helyezkednek el
  őket érzékelő "biomikrofontól" (a fülünktől), tehát nekik nemcsak
  semleges kiképzésű szobára, de semleges kiképzésű fülre és semleges
  kiképzésű emberi fejre is szükségük  volna.  Minthogy  egyikünk
  fejét-fülét sem nevezhetjük semlegesnek, illetve ha a sajátunkat
  használnánk, azt legközelebb nem tudnánk  másoknak  kölcsönadni,
  mesterségesen kell készíteni olyan eszközöket, amelyek az "átlagos
  emberi hallószervet" modellezik. Ezek az eszközök: a műfej és a műfül.
    A műfül egy aprócska fémtest, közepében üreggel,  amely  a
  hallójáratot imitálja, valamint egy mérőmikrofonnal, amelyet a műfül
  dobhártyájának tekinthetünk. Mi Brüel-Kjaer 4153 típusú  műfület
  használtunk, félcollos kondenzátormikrofonnal. A műfej még alaposabban
  modellezi hallószervünket: nemcsak hallójárata, de még fülkagylója is
  van. A legismertebb műfejtípus a sztárfotónkon látható Neumann KU 80,
  ez a bőrszínét tekintve negroid, arcvonásai és neve után ítélve
  azonban erősen germános úriember, akinek "dobhártyáit"  (szintén
  Neumann) KM 83-as kondenzátormikrofonok képezik. A kétféle eljárás
  közül a műfüles mérés a gyakoribb, a szakirodalomban jobbára az így
  nyert görbéket közlik. Viszont például Martin Colloms, brit szakíró,
  akinek méréseire-munkásságára már gyakran  hivatkoztunk,  mindkét
  módszert alkalmazza, és mint 1979-ben kiadott kötete (Hi-Fi Choice:
  Cartridges and Headphones) tanúsítja, éppen a Brüel-Kjaer  4153
  műfüllel és a KU 80 műfejjel dolgozik. Ha jól vesszük ki, a szöveges
  részben a kettő közül mindig arra a görbére hivatkozik, amelyik jobban
  korrelál a szubjektív teszt eredményével. Ez nem Colloms kritikája
  akar lenni, inkább csak éreztetni szeretnénk hogy a fejhallgatómérés
  nem úgy megy, mint a parancsolat.
    A bajok már akkor elkezdődnek, amikor a fejhallgatót fel akarjuk
  helyezni a műfülre. A kettő nem fog passzolni, ezért a fejhallgató
  kialakításától  függően  (nyitott,  zárt  stb.)   mindenféle
  illesztőelemeket kell közbeiktatni. A zárt rendszerekhez még egy
  nagyobb méretű lapot is kell erősíteni a műfülre, hogy azon feküdjék
  fel a fejhallgató párnája. Sőt, a párna szélét még be is kell
  zsírozni, hogy "ne szeleljen". De akárhogyan járunk is el,  a
  mikrofonmembrán és a fejhallgatómembrán között mindenképpen egy üreg
  fog  kialakulni,  s  a   maga   állóhullámaival   méréskor
  kiemeléseket-beszakadásokat idéz elő a frekvenciajelleggörbén. Úgy is
  mondhatnánk, hogy a műfülnek saját frekvenciajelleggörbéje van. A
  szóban forgó üreg piciny, tehát a  felső  frekvenciatartományt,
  nagyjából az 500Hz feletti szakaszt fogja meghamisítani. Namármost, a
  hamisítás mértéke fejhallgatóról fejhallgatóra változni fog,  és
  egyébként  sem  lehet  objektív  módszerrel  meghatározni,  csak
  statisztikai úton, sok-sok szubjektív mérés összevetésével. Ha ezt
  elvégezték, rendelkezésünkre áll egy átlagoláson alapuló diagram, az
  úgynevezett korrekciós görbe, ennek megfelelően kell  módosítani
  méréseinket, ha azt akarjuk megtudni, mire képes valójában egy-egy
  fejhallgató. Persze, ugyanez vonatkozik a műfejre is, neki éppígy
  megvan a maga "sajáthangja". A két mérőeszköz, a B-K 4153 és a KU 80
  korrekciós görbéjét Colloms fent említett kötetéből vettük át (1-2.
  diagram).
    A  műfülekkel  szemben  támasztott  követelményekről  több
  szabványelőírásban is szó esik, ezért a  mérés  reprodukálható,
  összevethető a más laboratóriumokban, más időben megejtett mérések
  eredményével.

  Mit mértünk és hogyan mértük

    Hogy mit kell tudnia egy fejhallgatónak, azt szintén leszögezik a
  szabványok. Közülük a legismertebb a DIN 45500 (a nyugatnémet Hi-Fi
  norma), amely a fejhallgatókról szóló, 10. részében egyebek között
  ezeket a minimálkövetelményeket írja elő:

    a) A frekvenciaátviteli sáv legalább 50Hz-től 12500kHz-ig
      terjedjen (tűrésmezőt is előírnak, ezt a 3. diagramon
      ábrázoljuk);
    b) A sztereó fejhallgatók bal és jobb csatornájának
      frekvenciajelleggörbéje 250 és 8000Hz között legfeljebb
      2dB-vel térhet el;
    c) A névleges terhelhetőség legalább 100mW legyen;
    d) A 94dB hangnyomáson mért harmonikus torzítás nem haladhatja meg
    az 1 százalékot 100 és 2000Hz között;
    e) A fejhallgató nyomóereje nem lehet nagyobb 5N-nál;
    f) A fejhallgatók névleges impedanciáját a
      8-16-60-200-400-600-1000-2000-4000 ohm értéksorból kell
      kiválasztani, és az impedancia 1000Hz-en csak ±30 százalékkal
      térhet el a névleges értéktől.

    Rátérve már most a saját méréseinkre, mi ezeket a paramétereket
  határoztuk meg:
    Frekvenciajelleggörbe.  Azt  vizsgáljuk,  hogyan  változik  a
  hangnyomás a frekvencia függvényében.
    Harmonikus torzítás. Szintén a frekvencia függvényében írjuk fel a
  2. és a 3. harmonikus szintjét.
    Impedancia. Meg lehet adni az 1kHz-en mért értéket és az attól
  való eltérést, illetve fel lehet rajzolni a teljes  sávban  a
  jelleggörbét. Mi az utóbbinál maradtunk.
    Nemkívánatos hangsugárzás. A fejhallgató nemcsak a gazdájának a
  füle felé, hanem az ellenkező irányban is sugároz, és ezzel zavarhatja
  mindazokat, akik a közelben tartózkodnak. Ezt a helyzetet  úgy
  szimuláljuk, hogy a fejhallgató hátoldalával szemben, 0,5 méter
  távolságban, helyezzük el a mikrofont, és eközben a fejhallgatót 94dB
  hangnyomással működtetjük. A nemkívánatos  hangsugárzás  mértékét
  egyetlen, diszkrét frekvencián, 500Hz-en adjuk meg.
    Hangcsillapítás. Ugyanez, de visszafelé. Ez a paraméter azt
  mutatja  meg,  mennyire  izolál  bennünket  a  fejhallgató  a
  környezetünktől. A műfültől, illetve műfejtől 1 méter távolságban egy
  hangsugárzót működtetünk, és kétféleképpen is megmérjük a mikrofonok
  jelét: egyszer úgy, hogy fenn van a fejhallgató, egyszer pedig úgy,
  hogy nem. A két érték aránya decibelben kifejezve adja meg a
  csillapítás mértékét.
    Adott  hangnyomás  eléréséhez  szükséges  teljesítmény  (vagy
  feszültség).  Ezt  általában  500Hz-en  vizsgáljuk,  és  azt  a
  teljesítményértéket adjuk meg, amelynek hatására 94dB hangnyomást
  keltünk. (Ismeretes egy másik módszer is, ez 1kHz középfrekvenciájú,
  tercsávú zajjelet alkalmaz.)
    Nyomóerő. Arról az erőről van szó, amellyel a fejhallgató a
  fülünket terheli. Egymástól 145 milliméternyire két lapot állítunk fel
  párhuzamosan, ezeket fogja közre a fejhallgató, ezeken mérjük a
  nyomóerőt.
    A  fenti  paramétereket  műszerrel,  objektív  módon  tudjuk
  meghatározni. Hátravan a szubjektív teszt, amely ezúttal nem is egy-,
  de kétféle. Az első természetesen a hagyományos szeánsz, amelyen azt
  vizsgáljuk, hogyan tetszik nekünk egy-egy fejhallgató hangképe. Az A-B
  tesztről persze le kell mondanunk. A zsűri mindig csak egy személyből
  áll, s neki is folyvást cserélgetnie kell a fejhallgatókat. Van
  azonban még egy szubjektív paraméter, amelyet jobb híján "használat
  során fellépő fárasztó hatás"-nak nevezhetünk. Magyarán: mennyire
  kényelmetlen a fejhallgató. Ez részben a rendszer súlyától, részben
  pedig a fejpárna kialakításától és anyagától függ.

  Méréseinkhez

    Az impedanciát a 20Hz-20kHz sávban határoztuk meg. A Jecklin Float
  impedanciája távolról sem olyan, ahogyan ez a szabálykönyvben írva
  vagyon: 20Hz-en 15 ohm körül jár, 1kHz-en 33 ohm, 20kHz-en pedig
  egészen 3 (!) ohmig zuhan, vagyis úgyszólván kutyába sem veszi a
  szabványelőírást. Ezt a fajta impedanciát valószínűleg  egyetlen
  erősítő sem szereti. Úgy látszik, az egzotikus holmik tervezői
  kivonják magukat a szabályok alól. Az 1kHz-re specifikált impedancia
  (4/16 ohm) végképp nem stimmel; talán csak arra gondoltak, hogy a
  fejhallgatót olyan erősítőkhöz lehet  csatlakoztatni,  amelyeknek
  kimenete 4-16 ohmmal terhelhető.
    A frekvenciagörbét műfejjel és műfüllel is megmértük, külön-külön
  mind a két csatornán (5-8. diagram - mindegyikre felvettük  a
  harmonikus torzítás görbéjét is). A diagramok úgy készültek, hogy
  előbb  94  decibeles  hangnyomást  állítottunk  be  1kHz-en,
  tercsávszélességű zajjal. A diagrampapír alsó vonala így 60dB-nek
  felel meg. Mindegyik jelleggörbéhez berajzoltuk szaggatott vonallal a
  korrekciós  görbét  is.  Hogy  őszinték  legyünk:  ezeket  a
  frekvenciajelleggörbéket még korrekcióstul  is  csak  tájékoztató
  jellegűnek tekinthetjük - habár érdekességképpen megemlítjük, hogy a
  HiFi Stereophonie 1982/12-es számában rábukkantunk a Jecklin Float
  görbéjére. A mérést ott is Brüel-Kjaer 4153-as műfüllel végezték, bár
  korrekciót nem alkalmaztak. Az eredmény kísérteties azonosságot mutat
  a mi frekvenciajelleggörbéinkkel. Ezt azért fontos elmondani, hogy
  leszögezhessük: a görbe nem mérési hiba és nem is a fejhallgató hibája
  miatt lett olyan, amilyen.
    Az átvitel ugyanis nem éppen egyenletes. A 100Hz-5kHz közötti
  frekvenciasávban még megjárja (Colloms is erre hivatkozik), de a DIN
  45500 szerinti 50Hz-12,5kHz-es tartományban a görbe már jócskán kilóg
  a tűrésmezőből. Hogy megnyugtassuk a lelkiismeretünket, valamint a
  fejhallgató és a  mérőmikrofon  között  fellépő  állóhullámokat,
  felvettünk még egy frekvenciajelleggörbét (9. diagram), mégpedig
  úgynevezett vobulált jellel: 16Hz-es moduláló frekvenciával, ±40Hz-es
  frekvencialökettel módosított csúszófrekvencia alkalmazásával. Ettől
  azt vártuk, hogy csökkenti a rezonanciák hatását és egyenletesebbé
  teszi az átvitelt. De ez sem jött be!
    A műfejjel, illetve műfüllel készített görbék sok hasonlóságot
  mutatnak egymással, de a felső tartományban nincs meg köztük az
  összhang.
    A két csatorna közötti eltérés a 250-8000Hz-es sávban körülbelül
  2dB. Végre valami, amivel a Jecklin is teljesíti a szabványelőírást...
    A 94dB hangnyomáshoz 500Hz-en 1,8V-ra volt szükség a jobb és a bal
  oldalon egyaránt. Ebből és az 500Hz-en mért impedanciából (33 ohm)
  számítottuk ki a 94dB hangnyomáshoz szükséges teljesítményt, ez 0,1
  wattnak adódott.
    A harmonikus torzítás rendkívül alacsony! Felhívjuk az Olvasó
  figyelmét, hogy a harmonikusok felvételekor 10 decibellel növeltük a
  szintíró érzékenységét, hogy a torzítás görbéje egyáltalán rákerüljön
  a diagrampapírra! A torzítás a DIN szerinti 100-2000Hz-es sávban
  gyakorlatilag észlelhetetlen; 60Hz körül éri el maximumát, ez a bal
  csatornán 7-8, a jobb csatornán csak 3 százalék. Ne feledjük, hogy ezt
  "fortisszimókon" mértük.
    A nemkívánatos hangsugárzás igen erős, a Jecklin ugyanúgy sugároz
  kifelé, mint befelé. A hangcsillapítás igen csekély. Jecklin nem
  törődött ezzel a két paraméterrel - neki csak arra volt gondja, hogy
  széphangú fejhallgatót tervezzen...
    Nem mértük meg a rendszer terhelhetőségét. Ehhez  semmiféle
  támpontunk sem volt, és hát nem szerettük volna tönkretenni a drága
  holmit, különösen, hogy még hátravolt a szeánsz.
    A Jecklin Float méréseit Szalai Lajosné végezte.

  
  


  Szeánsz

  

    A Jecklin Float most nem a saját készülékcsaládjával hasonlítottuk
  össze (azzal majd legközelebb!); egyelőre hallgatólagosan,  sőt,
  fejhallgatólagosan  elfogadtuk  etalonnak.  Inkább  azt  akartuk
  meghatározni mennyiben tér el egymástól a kétfajta hangreprodukció,
  tehát a  hangsugárzós  és  a  fejhallgatódzós.  Habár  eközben,
  akarva-akaratlanul, de utalunk az "átlagos" fülesekre is, hiszen
  mindnyájunknak voltak már tapasztalataink fejhallgatókkal, nem is
  rosszakkal.
    Minthogy a fejhallgatót egyszerre csak egy személy hallgathatja,
  azt a módszert választottuk, hogy egymástól függetlenül, külön-külön
  randevúztunk a Jecklinnel, és egyenként foglaltuk össze élményünket,
  amint alább következik. Dankó Emil és Szalai Márti a NAD/MC10S/T -
  5/NAIT/Spendor láncot használta, a Szerkesztő nagyjából ugyanazt, de
  másféle kábelezéssel, Sólymos Antal  pedig  egy  Dual  721/MC10
  II/T-10/Onkyo elő- és végfok/JVC Zero 6 láncban helyettesítette
  Jecklinnel a hangdobozokat. Haladjunk betűrendben.
    DE. A régi Shadows lemezen meglepetésszerűen tisztán szól a
  Jecklin, de a legkisebb lemezhiba, karcolás, pattogás is kiválik a
  műsorból, és zavaróan előtérbe tolakszik.  A  mélyhang-arányokat
  kezdetben helyesebbnek éreztem, mint a hangsugárzón, viszont azonnal
  feltűnt, hogy a fejhallgató elszínezi a magasakat. A faütő hangját nem
  ismertem fel azonnal, holott hangszórón, hallgatva egy pillanatnyi
  kételyem sem volt, mit hallok. A fejhallgatón keresztül valami
  újszerű, elektromos "effektnek" hangzott. Ortofon 0003 I/1: nagyon
  tiszta, analitikus középhang, a zongora egészen élethű, a hangszerek
  jól szétválnak. Kezd viszont kiderülni, hogy  bajok  vannak  a
  mélyátvitellel. A fafúvósok veszítettek lágyságukból. A bőgő hangjait
  már jelentősen mélyszegénynek éreztem. II/1: a női hangból kitűnő
  fejhallgatóra következtettem, ezen a felvételen a mélyhiány nem
  zavaró, a hang tisztább, az ének kevesebb sziszegőhangot tartalmaz, a
  hangszerek mélyregisztere megfogottabb, mint a hangsugárzón. Dixie:
  kicsit ércesebb fúvósok. Az együttesnek mintha a dinamikája is
  csökkent volna - ezt először a megváltozott térérzetnek tudtam be.
  Proprius Cantate Domino: itt döbbentem rá, hogy a fejhallgató nem
  zenehallgatásra való. Az egész felvételnek elveszett a mélysége,
  kétoldalassá vált, és ami nem fért bele a két fülembe, az a fejem
  közepében dongott. Összesítve: a Jecklin középsávját nagyon tisztának
  érzem, a mélyei hiányoznak, magasban valahol színez. Ijesztő formája
  ellenére is könnyű és jól viselhető fejhallgató,  nem  éreztem
  kényszert, hogy zenehallgatás közben mindenáron levegyem. De még egy
  ennyire drága, elektrosztatikus fejhallgató hangjának tisztasága,
  részletgazdagsága sem feledtetheti, hogy a térhatás a feje tetejére
  állt.
    DL. A demólemezeken kívül főleg Händel-kamarazenét hallgattam.
  Emlékeim  szerint  a  "köznapi"  típusok  nem  szólnak  ennyire
  tisztán-lágyan; hasonló különbségről lehet szó, mint a dinamikus és
  elektrosztatikus hangsugárzók, vagy az MM és MC hangszedők között. A
  Jecklin levegősen szól, kevésbé  csörömpöl,  mint  a  dinamikus
  rendszerek, de a magastartománya bizony túlburjánzik. (A basszusával
  megelégedtem.) Hogy még valami jót mondjak: a Jecklin nem túl nehéz,
  és nem is esik le az ember fejéről (pedig sokáig ettől féltem). Több
  jót, sajnos, nem mondhatok: a Jecklinnek is ugyanolyan a tere, mint a
  többi fejhallgatóé. Minden benn szól a fejemben, kissé hátulról -
  skizofrén érzés.
    Furcsa dolog, de ha behunytam a szemem, akkor egy kicsit jobban el
  tudtam képzelni, hogy a fejemben tevékenykedő zenészek valamiféle
  zenekart alkotnak. De még így is bezártságérzetem volt: segítség,
  szabadítsanak ki innen.
    SA. Könnyen viselhető fejhallgató, nem kényelmetlen, nem fárasztó.
  Először ugyan bizonytalannak éreztem a felfekvését, és mozgás közben
  az volt az érzésem, hogy le akar esni a fejemről. Hangminősége első
  benyomásra igen jónak tűnt, főleg, mert csengett-bongott, és nem
  torzított. Később már hiányoltam a műsor legmélyebb frekvenciáit.
  Erőtlen volt a basszus. (A frekvencia-jelleggörbén látható, 100Hz
  körüli kiemelés nem érződik a hangképen.) A magaskiemelés érződik
  ugyan, de nem hoz be torzítást. A hangkép "felfelé húz". De kellemes
  hallgatni, a hangszerek külön-külön jól szólnak. Ehhez képest más
  fejhallgatók középtartománya és magasa matt, összemosott, mélyben
  viszont valamivel jobbak. (Tesztműsorom: Dire Straits: Brother in
  Arms, Pink Floyd: Dark Side of the Moon, Fleetwood Mac: Rumours.)
    SzM. Azzal kell kezdenem, hogy nem szeretem a fejhallgatót mint
  olyat. Véleményem szerint a hangsugárzók jobban le tudják képezni a
  zenekart, inkább vissza tudják adni a hangverseny élményét. A "csoda"
  Jecklint először nehezen viseltem. Igaz, nem nyomja a fülemet, de
  megérzem azt a több mint fél kilogrammot, amivel a fejem tetejét
  nyomja. Vigyáznom kellett, nehogy  meglóduljon,  és  ráessen  a
  lemezjátszóra, miközben a lemezek között  válogatok.  Akusztikai
  élményem: hiányzik a tér és a basszus. Nem érzem a templom terét,
  levegősségét. A mélyek összemosódnak, az igazán mélyek meg sem
  szólalnak, és a többi hang is kevésbé plasztikus, talán a töpörödött
  tér miatt. A magas hangok viszont túlhangsúlyozódnak, az egész hangzás
  magasba húz, emiatt a lemezről jövő pattogás-sercegés sokkal jobban
  hallatszik, és közvetlenül idegesíti a dobhártyámat. A hangsugárzóról
  mindez alig érezhető, nem zavar. A mélyek nem eléggé testesek, egyes
  hangszerekre nem lehet ráismerni (pengetett húrok a nagybőgőn).
  Általában mindennek megváltozik egy kicsit a színezete, a női hang
  "szopránosabb" lesz. A kevésbé jó felvételek, mint Händel Vízizenéje
  egy Philipsen, teljesen kétoldalasak; a hegedűsök, a csembaló, a
  fúvósok hol a jobb, hol a bal fülembe zenéltek, a kettő között meg
  semmi. (Na, na, azért ott is van valami. A szerk.) Talán túl sok
  rosszat írtam a Jecklin fejhallgatóról - pedig azt hiszem, igen
  tisztességesen  szól.  Valószínűnek  tartom,  hogy  ha  egy
  fejhallgatótesztben szólnék róla, akkor már csak az erényeit zengeném,
  és a többi típust csak pocskondiáznám. De hát minden relatív.
  Mindenesetre nem adnék a Jecklinért ennyi pénzt; inkább megmaradok a
  hangsugárzóknál.

                   *

    Hát igen, kutyából nem lesz szalonna, fejhallgatóból nem árad
  igazi zene - habár mi is más húrokat pengetnénk, ha mondjuk 2x3
  méteres szobában laknánk, vagy pedig már egy fél éve zenehallgatás
  nélkül tengenénk. A fejhallgató afféle szükséges rossz:  inkább
  információt nyújt, semmint élményt - de a nívós fejhallgató azért
  mégiscsak több élményt nyújt, mint a gyatrább típusok. Mindent
  egybevetve, nem lehetünk meg fejhallgató nélkül.
    Ugyanezt mondják egyébként a hangmesterek is: "lehet, hogy a
  fejhallgatóval nem jó zenét hallgatni, viszont nagyszerűen lehet
  dolgozni vele." Ezt úgy kell érteni, hogy gyakran a fejhallgatóból
  hallható sztereofónia  alapján  kreálják  meg  a  nekünk  szánt
  sztereofóniát.
    Biztató.

                               Sólymos Antal