Bemutatjuk    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.  Anitech AE-300 CD-játszó

  

    A Philips, a VT-Dual és a Sony  után  immár  a  negyedik
  ezüstlemezjátszó a hazai kereskedelemben; ha a másfél évvel ezelőtti
  Sanyo-t is figyelembe vesszük, akkor már az ötödik. (Ez utóbbiból -
  meg az egész Sanyo hifi-toronyból - csak igen kevés példány érkezett,
  ez az oka, hogy végül is nem teszteltük.)
    Az Anitech CD-játszóból több mint 700 példány jött be az országba;
  tekintélyes  mennyiség,  különösen,  hogy  nem  is  valamelyik
  híradástechnikával foglalkozó cég hozta be, hanem a DÉLKER vállalat,
  és az Anitech nem is kapható másutt, csakis az ő üzleteiben. A szóban
  forgó ezüstlemezjátszó egyébként nem teljesen névtelen szerzet. A
  C.E.C., azaz a japán Chuo Denki gyártotta; ezt a céget idehaza ugyan
  kevéssé ismerik, de külföldön már találkoztunk a lemezjátszóival,
  erősítőivel. (Lásd: "Egy kiállítás képei", a Hifi Magazin 7. számában.
  A szerk.) Az AE-300, akárcsak a többi importholmi, alapfokú készülék.
  Áramköri felépítését tekintve korszerű masina. Mint a többi japán
  készülék, 16 bit lineáris felbontással dolgozik, tehát nem a Philips
  által szorgalmazott 14 bit négyszeres túlmintavételezést alkalmazza.

  Kezelése, szolgáltatásai

    A fekete előlapon baloldalt a hálózati kapcsoló, alatta  a
  fejhallgató csatlakozó 6,3mm átmérőjű Jack-hüvelye, kiegészítve egy
  kisméretű forgatógombbal: hangerőszabályzóval a fejhallgatóhoz. Ez
  nagyon hasznos szolgáltatás, dicséretet érdemel. A lemeztartó fiókot a
  jobboldalán  elhelyezett  nyomógombbal  lehet  ki-be  mozgatni
  (OPEN/CLOSE). A kijelző következik;  alatta  jól  áttekinthetően
  helyezkednek el az üzemmódkapcsolók.
    A kijelző mindkét oldalán 2-2 nyomógombot találunk. Balra fekszik
  a program kapcsoló(PROGRAM), ezt akkor használjuk, ha valamiféle
  műsort akarunk szerkeszteni (összesen 20 zeneszámig programozhatunk -
  ez minden bizonnyal elegendő), vagy ha ellenőrizni  akarjuk  a
  programot. Alatta a másik, a TRACK gomb is a programozáshoz kell,
  ezzel szabjuk meg, milyen sorrendben állítsa össze a gép a műsort. A
  harmadik gombbal (ez már jobboldalt következik) a kijelző funkcióját
  tudjuk átkapcsolni: alaphelyzetben az éppen lejátszott műsorrész
  sorszáma, a gomb megnyomására pedig a már eltelt műsoridő jelenik meg
  előttünk. A negyedik gomb  (REPEAT)  az  ismétlőgomb.  Egyszeri
  megnyomására az éppen lejátszott részt, kétszeri megnyomására a teljes
  lemezt ismétli meg a készülék (amíg újabb utasítást nem közlünk vele).
  Ez a lehetőség programozott játék esetén is fennáll. Ha harmadszor is
  megnyomjuk a gombot, törli az ismétlésre vonatkozó utasítást.
    A kijelző rész sok LED-et, azonkívül két darab 2 számjegyű
  kijelzőegységet sorakoztat fel. Több funkciójuk van, és hogy éppen mit
  mutatnak, azt a két számkijelző között elhelyezett 3 LED hozza
  tudomásunkra. A legfelső LED felirata: PROGRAM-TRACK; ilyenkor a
  program, illetve a hozzá rendelt zeneszám sorszámát jeleníti meg a
  kijelző. Ha a középső LED világít (TRACK-INDEX), akkor az éppen futó
  műsor sorszámát látjuk. A legalsó LED felirata (MINUTE-SECOND, azaz
  perc-másodperc) a műsorból eddig  eltelt  időre  vonatkozik.  A
  számkijelzők jobb oldalán is van két LED, ezek akkor világítanak, ha
  meg akarjuk ismételni a teljes lemezt (REPEAT ALL), illetve az éppen
  lejátszott műsorszámot (REPEAT ONE). Végül a display alján 3 LED
  sorakozik. Az első a programozott játékot (PROG. PLAY), a középső az
  egyszerű lejátszást (PLAY), a harmadik a játékszünetet  (PAUSE)
  indikálja.
    A kijelző alatt 6 üzemmód kapcsoló sorakozik. A PROG. PLAY a
  programozott lejátszást indítja. A TRACK SKIP (<<) visszafelé lépeget
  a műsorban: első megnyomásakor az éppen hallható műsorszám elejére,
  majd minden újabb gombnyomáskor egy-egy műsorszámmal előbbre ugrik a
  kiolvasófej. A lejátszás (PLAY) után a másik lépegetőgomb (TRACK
  SKIP >>) következik, ezzel előrefelé szökdécselhetünk. Az AE-300-on
  tehát, akárcsak a Philips CD150-en, csak műsorszámról műsorszámra
  lépegethetőnk, de nem "tekercselhetünk", nem kószálhatunk folyamatosan
  ide-oda a műsorban. A Stop, illetve a Pillanat-állj gomb funkciója
  magától értetődik.
    Egyvalamit még nem mondtunk el az Anitech ezüstlemezjátszóról. A
  kijelző bal oldalán pirinyó ablakocskát látunk,  REMOTE  SENSOR
  felirattal. Eszerint a készülék távvezérelhető volna, csak éppen a
  távvezérlőjét nem hozták be a kereskedők. Nagy kár érte. Ha már
  egyszer fel van ruházva a gép ezzel a szolgáltatással!
    A készülék hátoldalán a kimenet: 1 pár RCA csatlakozóhüvely.

  Felépítése

    Bajban vagyunk (mi most, a szervizműszerész majd akkor, ha az
  AE300-at kezelésbe kell vennie), minthogy a rendelkezésünkre álló
  dokumentáció nem egészen egyezik a gép belvilágával. Így hát csak
  vázlatos, rövidre fogott ismertetést adhatunk róla.
    Készülékünk jellemzője: a nagyfokú integráltság; néhány integrált
  áramkör csaknem az összes fontosabb funkciót ellátja.
    A kiolvasófej típusát és gyártóját nem tudtuk kideríteni.
    A lézerdiódát háromtranzisztoros egység táplálja. A lézerfény 6
  fotodetektor diódát világít meg, ezek közül 2 a sávontartáshoz ad
  vezérlőjelet, 4 pedig nagyfrekvenciás jelet szolgáltat, egyrészt a
  fókuszáláshoz, másrészt ebből nyerik a különféle  információkat,
  amelyek a számítóközpontot a műsorról tájékoztatják. A 6 érzékelő
  dióda jelét nagybonyolultságú IC dolgozza fel (Yamaha gyártmány,
  típusa IG-15630), ez az integrált áramkör gondoskodik a fókuszáló és
  sávontartó tekercs vezérlőjeléről, valamint a nagyfrekvenciás jel
  erősítéséről.
    A nagyfrekvenciás jel a digitális processzor IC-re kerül (Yamaha
  YM3805), ez - a hozzá  csatlakozó  néhány  egyszerűbb  áramkör
  segítségével - igen sok feladatot lát el. Egyik része ellenőrzi és
  vezérli a lemezforgató motort és a lemeztartómozgató motort, azon
  kívül információt ad az optoelektronikai rendszernek. Másik része
  digitális jelfeldolgozást (hiba-detektálást, hibajavítást)  végez.
  Hozzá csatlakozik a 16kbit-es tároló (Sony CXK 5816-os IC), és itt
  találjuk a digitális szűrőt is. Kimenete a D/A átalakítóra jut
  (YM3020). Az átalakító kimenetén kapott analóg jelet IC-s erősítő
  dolgozza fel. Itt kapcsolják be - ha szükséges - a deemfázist, és itt
  helyezkedik el a felülvágó szűrő. A vonal kimenetet egy némító
  tranzisztor előzi meg.
    A fejhallgató erősítő egy tranzisztort és egy IC-t tartalmaz. A
  készülék minden funkcióját egy Hitachi HD63A01V1F típusú IC tartja
  ellenőrzése alatt. Ide futnak be a kezelőszervek  által  adott
  utasítások, és ez az IC vezérli a kijelző egységet is.
    A hálózati tápegység meglehetősen bonyolult: ±12, ±8, ±10, ±5 és
  +7V-ot állít elő, 8 stabilizátor tranzisztorral.
    Amikor leemeljük a borítólapot, a masina  nem  is  látszik
  bonyolultnak. Egyetlen nagy nyomtatott áramköri lapon helyezkedik el
  szinte a teljes elektronika. A fejhallgató erősítő kis panelje a
  csatlakozóhüvelyre, a kezelőszervek, a kijelző és az azt meghajtó rész
  NYÁK-ja pedig az előlapra van felerősítve. A CD-játszót fém dobozba
  építették, előlapja műanyag.

  

  Méréseinkhez

    Háromféle specifikációt tartunk a kezünkben: egy angol, egy német
  és egy magyar nyelvűt. Mindegyik eltér, több ponton is, a másik
  kettőtől, úgyhogy most nem tudjuk, melyikre hivatkozzunk. A gyári
  adatok táblázatában csillaggal jelöltük  azokat  a  jellemzőket,
  amelyeket az idegennyelvű specifikációkból vettünk át, a többi adat a
  magyar nyelvű leírásból való.
    A kimeneti feszültség/impedancia a vonal kimeneten megfelelő, a
  fejhallgató kimeneten úgyszintén - az AE-300 ki tud vezérelni minden
  elterjedtebb fejhallgató-típust.
    A linearitás (a -90dB-a mért 3 decibeles eltéréssel) nagyjából
  elfogad ható.
    A frekvenciaátvitel már annál gyengébb, még ha teljesíti is az
  (idegen nyelvű) specifikációt. A frekvenciagörbe 9kHz fölött kiemel,
  15-16kHz-en csúcspontot ér el, és ekkor jó másfél decibellel tér el a
  lineáristól (CD-játszón ez durva hibának számít!), majd 20kHz-en 1
  decibelt vág. Nem hisszük, hogy ez a mi példányunk egyedi hibája volna
  - a baj okát  inkább  a  konstrukcióban,  a  felülvágó  szűrő
  tulajdonságaiban kell keresni. (Diagram a 90. oldalon.)
    Az áthallási csillapítás közepes, de a gyakorlatban bőségesen
  elegendő.
    A zajok alacsonyak, a dinamikatartomány széles.
    Az intermodulációs torzítást a gyár nem specifikálta, az eredmény
  azonban megfelelő. A harmonikus torzítást 1kHz-en,  0dB  körüli
  kivezérlésen nehéz értékelni, minthogy a készülékhez adott különféle
  specifikációk hol 0,004%-ot, hol 0,03%-ot emlegetnek, márpedig ez a
  kettő majdnem egy teljes nagyságrenddel tér  el  egymástól.  A
  szerényebbik előírásnak a gép eleget is tesz. (Ezt a mérést nemcsak a
  Philips mérőlemezzel, de ellenőrzésképpen a Sony YEDS 7-tel is
  elvégeztük.) A kisebb szinteken a torzítás értelemszerűen megnő, de ez
  minden CD-játszóra jellemző. A frekvencia függvényében kapott torzítás
  sem alacsony, de úgy gondoljuk, nem ezen fog múlni a készülék
  hangminősége.
    A négyszögjel-fotók egészen tisztességesek, a 100-400-1002Hz-es
  négyszögjelek jók, habár mindegyiknek a felfutásán-lefutásán ott látni
  egy pici túllövést és berezgést. Az impulzus-átvitel (5.  kép)
  kimondottan jó. Az impulzust megelőző, illetve követő szakasz szinte
  teljesen szimmetrikus. Ennek a 16 bit lineáris rendszerben működő
  készüléknek az impulzusátvitele gyakorlatilag ugyanolyan jó, mint a
  túlmintavételezéssel működő Philipsé (Hifi Magazín 20), és sokkal
  szebb, mint a VT-Dualé és a Sonyé (Mozaik 1).
    A hibajavító rendszer jól működik, a tesztlemez "légypiszkain" és
  kartolásain az AE-300 gond nélkül túljutott.
    Összefoglalva: vegyesfelvágott. Gyönge frekvenciaátvitel, magas
  torzítás, alacsony zaj, igen jó impulzusátvitel.

  
  


  Szeánsz

  

    Etalonunk változatlanul a Philips CD150. A Naim NAIT erősítőt és a
  közismert Heybrook HB1 hangsugárzót hallgattuk. Kapcsolóberendezést
  nem használtunk, a két CD-játszót az erősítő Tuner és Tape bemenetére
  kötöttük, és a két bemenet között kapcsolgattunk. A hangerőt nem
  kellett korrigálnunk, hiszen az ezüstlemezjátszók kimeneti feszültsége
  szabványos, hangerejük lényegében azonos. A program: duplikát magyar
  ezüstkorongjaink közül a Don Pasquale és a Les Preludes, majd az Opus
  első és harmadik demólemeze. Ez utóbbiakból ugyan csak egyetlen
  példányunk van, de úgy intéztük a dolgot, hogy mindig mind a két
  CD-játszó fusson, és senki se tudja, mikor melyik szól. Tehát ez is
  kifogástalan A-B vakteszt volt. A háromtagú zsűri két tagja úgy vélte,
  hogy a két gép között igen nagy a különbség; ők határozottan a
  Philipsre szavaztak. A harmadik zsűror kisebb különbséget észlelt, és
  úgy ítélt, mint az ökölvívó meccsek bírái: a mérkőzést 60:60 arányban,
  egy pöttyel az Anitechnek adta. Kommentárjaink:
    Az Anitech: Keményebb, definiált, prezenszes. A  különbséget
  azonnal meg lehet hallani.  Elölről  szól,  a  szólamok  ezért
  követhetőbbek, de ez nem feltétlenül előny. Zajtöbblet. Az énekhang
  színezett. A Liszt-zenén a fúvósok tömörebbek, ez nem volna rossz.
  Minden pregnánsabb, izgatottabb. Tolakszik. "Súlyos" mélyek, nem
  szépek, ütnek. "Hifi". A gitárhúrok sokkal erősebben hangzanak.
  Szűkebb tér, a zene a hangszóróból szól. A taps keményebb, hangosabb.
  * Kezdetben több magasat hallottam, világosabb hangképet. Ez később
  megváltozott. Inkább több mély, kevesebb magas. A fénye eltűnik. A
  pánsípos zenén mattabb, puhábbak a mélyei. Valószínűleg jobb. *
  Rárakódás, de kellemesen zengő, nem rossz. Majd: fedett, maszatos.
  Magasvágás. Torzítások. Nem igazi. A fúvósok kevésbé levegősek, a taps
  kevésbé csattan. (Az etalon: Lágy; dinamikája inkább a sávszéleken
  érvényesül, nem a prezenszben. Hátrábbról szól. Gregor, Gáti hangja
  természetesebb. Az igazi magasakból viszont lényegesen több van!
  Áttörtebb. A fúvósok is magasabb színűek - ez nem biztos, hogy
  előnyös. Jobb. Tovább hallgatni jobb. Szélesebb sáv. Nagyvonalúbb. *
  Időnként kicsit csengőbb - ezeken a részleteken ez tetszik jobban. *
  Tisztább. Több magas. Tisztább, emberibb.)
    A CD-játszók (ebben a kategóriában) nagyon hasonlóan szólnak, de
  most elég nagy biztonsággal úgy véljük, hogy az Anitech lényegesen
  gyengébb a Philipsnél. A különbség még rövidteszten is számottevő,
  hosszú távon még inkább érvényesülne, és egyre inkább igazolná az
  árdifferenciát. Még annak a számára is, aki a Philipset nem 25
  ezerért, hanem drágábban szerezte.

                   *

  Unitra Semi-Slim torony


    A kalandozó magyarok gyakran zsákmányolnak High Fidelityt a
  germánok földjén. Az utóbbi másfél évben több barátunk is azzal tért
  meg az NSZK-ból, hogy sikerült szert tennie egy minden valószínűség
  szerint  távol-keleti  eredetű,  tetszetős,  sok  szolgáltatással
  felruházott, mindazonáltal igen olcsó hifi-toronyra.
    Tüzetesebben megvizsgálva a zsákmányt, a lengyel ipar termékét
  fedeztük fel benne. Aki ilyet szeretne vásárolni, nem kell kiváltania
  az útlevelét, nem kell felvennie a maroknyi kis devizáját: most már a
  boltban is hozzájuthat a Semi-Slim toronyhoz, mindössze 26900,-
  forintért. Persze, aki márkáért vette, nyilván nem örül a dolgok
  ilyetén fordulatának, amely jócskán csökkenti e masinák piaci értékét
  - viszont mit sem von le a használati értékükből.
    Hogy miért ennyire olcsó ez a torony? Rossz nyelvek szerint
  Lengyelországban egyszer üzembe helyeztek egy automatát, amelyben
  felül be kellett dobni egy zlotyt, és alul kiesett két zloty; a
  készüléket később kivonták a forgalomból, mert rájöttek, hogy nem
  rentábilis... De ne legyünk igazságtalanok: attól, hogy valami olcsó,
  még nagyon jó is lehet - tessék csak visszaemlékezni a Merkury
  receiverre. Ugye, mennyire megérte az árát?! (Igaz, a  lengyel
  minitoronyért már korántsem lelkesedtünk ennyire.)
    A Semi-Slim 4 egységből áll: az AS632 tunerből, az MDS432
  magnóból,  a  WS432  erősítőből  és  a  ZGE60-8-570  típusjelű
  hangsugárzó-párból. Lemezjátszó nem tartozik ehhez a rendszerhez.
  Eltérően az olcsó távol-keleti hifi-tornyoktól, amelyeknek nemritkán
  csak egyetlen, központi hálózati tápegységük van, a lengyel torony
  tunerje, magnója és erősítője minden szempontból önálló egység,
  valamennyit külön-külön is lehet használni - habár nem lehet őket
  külön megvásárolni a boltban. (Legfeljebb majd egy fél év múlva, kéz
  alatt.) A megszokott módon vesszük sorra őket: előbb a műsorforrásokat
  teszteljük, tehát a tunert és a magnót (az utóbbit  az  Aiwa
  AD-F260Z-vel együtt), majd az erősítő és végül  a  hangsugárzó
  következik.


  Unitra AS632 tuner

  


    Egyszerű készülék, de a leglényegesebb szolgáltatások azért benne
  vannak, amennyiben AM-en a hosszú és a középhullámot, FM-en pedig az
  OIRT-sávot hozza be, és 4 állomást programozhatunk rajta. Hátránya az
  Orionokkal és a Videotonokkal szemben, hogy a CCIR-sáv vételére nem
  alkalmas, holott ma már Magyarországon szinte mindenütt "bejön"
  egy-egy CCIR-adó: a Danubius, illetve a Kossuth (nem is beszélve a
  határszéleken fogható osztrák vagy jugoszláv adókról). Fordult a
  világ, ma már az OIRT-rádiókhoz kell a konverter?!
    Ruházatában az AS632 igyekszik társaihoz, a torony másik két
  készülékéhez igazodni; véleményünk szerint elegánsan öltözködik.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Balra találjuk a hálózati kapcsolót. Fölötte jobbra 7  LED
  sorakozik, ezek közül az első (piros) fény a sztereó indikátor, a
  második (szintén piros) a pontos állomásra hangolást mutatja, a többi
  5 a térerősséget jelzi ki. Ez utóbbiak a változatosság kedvéért
  zöldek.
    Ezután kétszer 5 nyomógomb következik.
    A három sávváltó (hosszú, közép, URH) a monó/sztereó kapcsolóval
  van egy csoportban, valamint az AFC/Muting gombbal, amelyet a pontos
  állomásra hangolás után kell benyomni. Ha kiengedjük, kikapcsolódik a
  zajzár, illetve az AFC.
    A másik csoportból az első gombbal kézi hangolásra kapcsolunk, a
  többi néggyel pedig programozunk. Mindegyik gomb alatt egy kis lyukat
  találunk, azokon belül vannak a hangoló potméterek, amelyeket egy
  kisméretű pálcikával lehet tekergetni. Hangoláskor a kivezérlésjelző
  LED-ek mutatják, hogy hol tartunk éppen a sávban. A sáv elején 1 LED,
  majd egyre több LED kezd világítani; a sáv végén már mind az 5 jelez.
  (A meglehetősen szűkszavú kezelési útmutató erről nem is  tesz
  említést!) Kézi hangolásra egy nagyméretű forgatógomb szolgál, a
  készülék jobb oldalán.
    A tuner hátoldalán a kimenetek:  5  pólusú  hangfrekvenciás
  csatlakozóhüvely, valamint 1 pár RCA-hüvely. Az FM-bemenet 75 ohmos,
  koncentrikus antennacsatlakozó hüvely. Van a készüléken szabványos
  antenna-föld csatlakozóhüvely is. Az AM-vételt a hátlapból kihúzható
  ferritantenna szolgálja.
    Hát ennyit tudtunk mondani erről a tunerről; bárhogy nézzük
  elölről-hátulról: nem feledkeztünk meg semmiről sem.

  Felépítése

    Belülről is egyszerű. Az AM sávokban az antennajel egy BF-245B
  típusú FET-re kerül. A keverést és a KF-erősítést egy A-244D (UL-1203)
  IC végzi. A KF-erősítő rész 4 LC-kört tartalmaz. Hangolás: kettős
  forgókondenzátorral.
    Az FM-rész varicap diódával készített, 3 hangolt körös egység. Az
  (aszimmetrikus,  75  ohmos)  antennabemenetre  adott  jel  előbb
  illesztőtranszformátorra, majd egy BF314-es tranzisztorra kerül. A
  tranzisztor bázis- és kollektorkörében 1-1 hangolt kört találunk, 2-2
  varicap-pal.
    A helyi oszcillátor: BF195 típusú tranzisztor, melyet újabb 2
  varicap hangol. A keverést egy BF314 tranzisztor végzi, kimenete
  illesztőtranszformátoron keresztül hajtja meg az első KF-erősítő
  tranzisztort (BF194). Az FCM 10,7 típusjelű kerámiaszűrő után újabb
  erősítő fokozat (BF194) következik, ez 2 sorba kapcsolt kerámiaszűrőt
  táplál. Most egy integrált áramkör van soron (UL 1200N), ez további
  erősítést végez, a demodulátort is tartalmazza, továbbá vezérlőjelet
  állít elő az AFC számára. A Bemodulált jelet (egyszersmind az AM-vétel
  jelét is) tranzisztoros erősítő fogadja, s a sztereó dekóderre adja
  (UL-1621N). A dekóder kimenetén pilot- és segédvivő-szűrő helyezkedik
  el, s ezek már közvetlenül a készülék kimenetére adják a jelet
    Az 5 térerőjelző LED meghajtásáról 3 tranzisztor gondoskodik. FM
  üzemmódban az UL 1200N, AM-vételkor az A-244D típusú IC vezérli őket.
  Azt a LED-et, amely a pontos állomásra hangolást  jelzi,  egy
  tranzisztor táplálja, s ez utóbbit az FM KF-IC látja el vezérlőjellel.
  A monólsztereó átkapcsoláshoz, valamint a zajzár működtetéséhez 1-1
  tranzisztort iktatnak közbe.
    A hálózati tápegység két egyenirányító részt tartalmaz. Az egyik
  25 voltot szolgáltat a hangoláshoz, Zener-diódás stabilizátorral. A
  másik 13,1 voltot állít elő a készülék többi áramköre számára; ebben
  nem  alkalmaznak  stabilizátort.  A  ki-bekapcsoló  a  hálózati
  transzformátor szekunder tekercseit kapcsolja.
    A tunert fémdoboz zárja magába. Minden áramkör egy közös, nagy
  lapon kapott helyet, eltekintve a térerősség-kijelző áramkörtől.

  

  Méréseinkhez

    A készülék árához mérten a mérés eredménye egész tisztességes.
    A kimeneti feszültségek/impedanciák rendben vannak.
    A zajhatárolt érzékenység monóban is jó, sztereó üzemmódban pedig
  éppenséggel a drágább készülékekére emlékeztet. A zajok átlagosak,
  sztereóban kicsit magasak. A zajzár-küszöbszint megfelelően  van
  beállítva. A pilotjelző érzékenysége és löketérzékenysége megfelelő, a
  vivőjelek elnyomására nézve is tisztességes  értékeket  mértünk.
  Szerencsére, a lengyeleket még nem érte el az a spórolási hullám,
  amely el szokta sodorni a kommersz készülékekről ezeket a (szerintünk)
  nagyon is fontos áramköri egységeket.
    A harmonikus torzítás alacsony, emiatt sem kell szégyenkezniük a
  konstruktőröknek.
    A frekvenciagörbe egyenletes, bár 10 és 13kHz között 1 decibeles
  kiemelést mutat - ebben feltehetőleg a nem elég gondosan megtervezett
  szűrők a ludasak.
    Az áthallási csillapítás kielégítően alacsony értéket ad, csak
  14kHz fölött szökik fel, s ott sem túlságosan magasra.
    A kétjeles szelektivitás, illetve a középfrekvenciás zavararány
  megfelel, a nagyjel-szelektivitás rendkívül kedvező: a nemkívánatos
  jelek csak kevés helyen és csak alig-alig ütik fel fejüket.
    A zajzár már viszonylag kis antennajelre (0,8µV) kiiktatódik. Az
  AFC behúzási és benntartási tartománya feltehetőleg elegendő; üzem
  közben - amikor is a készülék melegedni kezd - az adó nem fog
  "elmászni", nem kell utánahangolnunk. A skálapontosság viszont nem
  erénye ennek a masinának, ugyanis 74MHz környékén már 730kHz-cel odébb
  járunk, mint a skálamutató állásából hinnénk. A pontos állomásra
  hangolást jelző LED jól működik.
    A térerőjelzőhöz csak annyi kommentárt fűzünk, hogy célszerűbb
  volna, ha az utolsó, ötödik LED csak igen nagy bemeneti jelekre
  kezdene világítani. (Nem túl lényeges dolog.)
    Összefoglalva: becsületes készülék, egyenletes, átlagosan  jó
  paraméterekkel. Nincsenek különösebb hibái, az érzékenysége pedig
  dicséretre méltó.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Amikor az Unitra rádió koncertjére egybegyűltünk,  háromféle
  muzsika áradt a frekvenciamodulált éterből, úgymint: 1. filmzene (Volt
  egyszer egy vadnyugat); 2. popzene (Nina Hagen), 3. Kamarazene (Brahms
  zongoranégyes, Bartók vonósnégyes). Mind a háromba belehallgattunk. Az
  AS632-őt etalonunkkal, a Pioneer F-99X tunertel hasonlítottuk össze,
  erősítőnek a Naim NAIT-et, hangsugárzónak éppen  a  Spendorokat
  használtuk. A készülékek a megfelelő állványon álltak, a kábelezés
  viszont hagyományos volt. Nem kötöttünk be kapcsolóberendezést, a két
  rádióval az erősítő Tuner és Tape bemenetére csatlakoztunk, és így
  kapcsolgattunk A és B között, "vakon" - igaz, a hangerőt kapcsolgatás
  közben folyton korrigálni kellett.
    A két rádió hangja meglehetősen eltér; ez általában rosszat
  sejttet. A négy ítész közül három igen határozottan a Pioneerra
  szavazott, a negyedik határozatlan volt, de a jellemzés, amit a két
  tunerről adott, egybevág a többiek jegyzeteivel. Íme a kommentárok:
    Kapatósabb,  visítósabb,  durvább.  drasztikusabb.   Torz.
  Előretolakszik - popzenén ez jó. Definiáltabb szólamok. * Egész
  tisztességes, de nem annyira sztereó, az igazi magasa kevesebb, a
  teteje torzabb. * Torzabb, kváz, néha kellemes, de... * Gyakran
  szavaztam erre is, talán azért, mert nincs elég magasa. (Az etalon:
  Lágyabb, nyugodtabb, levegősebb, teresebb, letisztultabb.  Kicsit
  hátulról szól - popzenén ez nem jó, de talán a Spendor hibája. A
  szólamok gyakran erőtlenek. * Mindig erre szavaztam, a  magasa
  tisztább, finomabb és több, és ezt az arányt tartom helyesnek. * Főleg
  tisztaságban jobb; néha ugyan steril. Picit érdes. De több hangszert
  hallok és jobb teret. Levegős, tisztább.)
    Mivel túlságosan rövid idő alatt is túlságosan nagy különbséget
  véltünk hallani, úgy gondoljuk, hogy az AS632 gyengébb tuner a kis és
  a nagy Orionnál és mindenképpen az új Videotonnál, valamint a 4-5
  évvel ezelőtti Pioneeroknál. A kommersz tornyok rádióvevőivel viszont
  feltehetően "partiban van".

                   *

  Aiwa AD-F260Z kazettás magnó

  

    Az Aiwa AD-F220 tisztességes-becsületes, valamint olcsó magnó
  volt, de gyakorlatilag már kifogyott. Utóda, az AD-F250 (hajszálra
  ugyanaz, csak mikrofoncsatlakozó nélkül) mérsékelten tisztességtudó,
  valamint kétségtelenül drágább készülék, de már szintén csak itt-ott
  akad belőle. A legújabb típusváltozat, az AD-F260Z tovább halad a
  megkezdett úton, amennyiben lényegesen több pénzért (mi 11 ezerért
  láttuk kitéve) lényegesen kevesebbet kínál. A 220-as még ±0,1%-ot
  nyávogott, az AD-F260Z nyávogása viszont a specifikáció szerint
  ±0,28%, tehát a magunk-alkotta szabályok értelmében nem is volna
  szabad szóbaállnunk vele. Valójában mégsem nyávog ennyit, tehát
  "hifi"-nek minősíthetjük - már amennyiben egy alapfokú kazettás magnó
  egyáltalán hifi lehet.
    Az új generáció inkább csak külsejében tér el a  régitől,
  elektromos szempontból sok hasonlóságot mutat vele. Hogy  miért
  drágább? Hát, istenem, inflálódunk, inflálódunk, az árak egyre nőnek,
  a forint egyre romlik, egyre kevesebbet tudunk vásárolni érte - pedig
  a nyugati konstruktőrök igyekeznek mindent leegyszerűsíteni, hogy
  továbbra is állni tudják a versenyt a konkurenciával.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Ez a magnó is vasoxid, krómdioxid és metál szalagot fogad, de - az
  Unitrától eltérően - automatikusan alkalmazkodik hozzájuk (érzékeli a
  kazettafajták eltérő kivágását, "ablakát"). És ahogy ezt már az AD-F
  típuscsaládtól megszoktuk, az előlapon elhelyezett forgatógombbal ±20%
  erejéig  módosítani  lehet  a  vasoxid  és  krómdioxid  szalag
  előmágnesezését. Dolbyból kétféle is van az Aiwán: B és C. Újdonság,
  hogy az előlap alul pultszerűen folytatódik; magnónk a bátyjától, az
  oda-visszajátszó AD-R450-tői tanulta ezt a módit.
    Nézzük előbb a homloklapot. Balra van a ki-bekapcsoló, alatta
  pedig a fejhallgató 6,3mm-es Jack csatlakozóhüvelye. A kazettatartó
  rekesztől jobbra a 3 számjegyű szalaghosszmérő, nullázógombbal, alatta
  egy piros LED a felvételi indikátor. Még lejjebb a Dolby zajcsökkentő
  3 állású tolókapcsolója (Off; B Type; C Type). A két utóbbi pozíció
  kijelzéséhez 1-1 LED járul.
    Ugyanebben a sorban még 3 kezelőszervet találunk. Az előmágnesezés
  finomszabályzója egy piciny forgatógomb. (A kezelési útmutatóban,
  azonkívül a magnó tetejére  ragasztott  színes  táblázatban  is
  felsorolják, hogy az ismertebb szalagtípusokhoz hogyan  célszerű
  beállítani a készüléket.) Egy  másik  forgatógomb  a  felvételi
  balansz-szabályzó,  egy  síkpályás  potenciométer  pedig  szintet
  szabályoz, mindkét csatornán egyszerre (hát ezért  van  szükség
  balansz-szabályzóra is). A szintszabályzók fölött kivezérlésjelző, 2x8
  LED, vízszintes sorba rendezve. Végül 3 további, eltérő színű LED a
  szalagfajták indikátora (Normal, CrO2, Metal).
    Alul a pulton sorakoznak az üzem mód kapcsolók: Felvétel (Record),
  Lejátszás (Play), Gyorsvissza/Keresés (Rew/Review), Gyorselőre/Keresés
  (FFWD/Cue), Stop, Kivetőgomb (Eject) és végül a Pillanat-állj (Pause).
  Nagyon kényelmesen lehet kezelni őket. Kisméretű, különálló gomb a
  felvételi némító (Rec Mute): amíg ezt lenyomva tartjuk, felvétel
  közben nem kerül jel a szalagra. A keresőfunkciók a szokásosak: ha
  lejátszáskor egyszersmind valamelyik csévélőgombot is megnyomjuk,
  hallani fogjuk a műsor "csiripelését", csökkentett hangerővel. Amikor
  a csévélőgombot elengedjük, a gép lejátszásra  áll.  Mivel  az
  üzemmód-gombok nem közvetlenül, hanem elektromos kapcsolók útján
  vezérlik a mechanikát, azt is megtehetjük, hogy  távollétünkben
  indítjuk a felvételt vagy a lejátszást, kapcsolóóra segítségével
  (Timer).
    A magnó hátoldalára 2 pár RCA hüvely  és  egy  5  pólusú
  csatlakozóaljzat: a vonal be- és kimenet, illetve a felvétel/lejátszás
  csatlakozó. Egy kisméretű  tolókapcsolóval  a  bemenetek  között
  választhatunk (Line-DIN). Nincs a készüléken mikrofon bemenet, e célra
  a felvétel/lejátszás csatlakozót használhatjuk, mert annak bemeneti
  feszültsége/impedanciája nagyjából megfelel az általánosan használt,
  közepes impedanciájú  dinamikus  mikrofonoknak.  Persze,  a  két
  mikrofoncsatorna kábeleit egyetlen 5  pólusú  csatlakozóra  kell
  forrasztanunk (1-es és 4-es pont: hideg, 2-es pont: közös árnyékolás).
  Nem valami elegáns megoldás, de a cél szentesíti az eszközt.

  Felépítése

    Kezdjük a mechanikával. Kétségtelenül egyszerűbb felépítésű, mint
  a 220-as modellé volt.  A  kisméretű,  egyenáramú,  kollektoros
  meghajtómotornak a búrájába építették a szabályzóelektronikát. A
  piciny, filigrán lendkereket lapos szíj hajtja meg. A mechanika
  bármely üzemmódról Stop-ra kapcsol a szalag végén. A kombinált fejen a
  "DX" felirat díszeleg, többet nem tudunk róla.
    A magnó-elektronika sem túl bonyolult. A  felvétel/lejátszás
  csatlakozóra adott jelet egytranzisztoros erősítő adja a bemeneti
  választókapcsolóra. A vonal bemenet jele közvetlenül kerül ugyanide. A
  felvételi balansz-, és a szintszabályzó  következik,  majd  egy
  emitterkövető, amely a pilot szűrőt táplálja; ez utóbbi csak akkor
  működik,  ha  bekapcsoljuk  a   zajcsökkentőt.   A   szűrő
  ki-bekapcsolgatásáról egyetlen tranzisztor gondoskodik. A zajcsökkentő
  áramkör - Dolby B és C mind a két csatornára - egyetlen, HA 12 088
  típusú IC. Ennek egyik kimenete a fejmeghajtó IC-t vezérli (M 5218L),
  s az utóbbinak visszacsatoló ágában állítják be a szalagfajták
  szerinti korrekciót, valamint a felvételi szintet is;  kimenete
  közvetlenül a kombinált fejet vezérli. A Dolby IC másik kimenete
  (monitor kimenet) hajtja meg a kivezérlésjelzőt és a fejhallgató
  erősítőt (M 5218L).
    A kivezérlésjelző, mint már említettük, 8-8 LED-ből áll. Bontása:
  végtelen, -20, -7, -3, 0 (zöldek), +3, +6, +10dB (pirosak). De a
  kivezérlés beállítására tulajdonképpen csak 7-7 LED-ünk van, mert a
  nyolcadik, a végtelen jelzésű már bekapcsoláskor világítani kezd, más
  funkciója nincs. A LED-sorozatot egy IR2E19 típusú IC vezérli.
    A törlő- és előmágnesező jelet ellenütemű oszcillátor állítja elő.
  Az oszcillátort kéttranzisztoros fokozat látja el tápfeszültséggel,
  eltérő mértékben, amint ezt a különböző szalagfajták megkívánják. Az
  előmágnesező feszültség 85kHz frekvenciájú. A fent említett két
  tranzisztor körében helyezkedik el az a bizonyos, előlapra kivezetett
  finomszabályzó potméter is, de csupán egyenfeszültséget szabályoz, s
  ennek révén állítják be a nagyfrekvenciás jel nagyságát.
    Találunk még néhány további tranzisztort is a készülékben, így
  például a szalagfajtákat érzékelő kapcsolók is 2 tranzisztort hoznak
  működésbe. A tervezők nem bonyolították túl a dolgot, s - eltérően
  némely Akai magnó konstruktőreitől - nem alkalmaztak mikroprocesszort
  a funkciók vezérlésére. Másfelől, ez a magnó nem a hagyományos módon,
  tehát nem mechanikus úton kapcsol felvételről lejátszásra, hanem
  integrált áramkör tokozású, kisméretű félvezető kapcsolókkal. Összesen
  három ilyen "félvezető kapcsolót" találunk a gépben: az egyik a
  felvételi, a másika lejátszási korrekciót kapcsolja, a harmadik pedig
  némít  (néhány  tranzisztor  közreműködésével).  A  szalagindítás
  szavatoltan kattanásmentes. Számos tranzisztort használtak fel az
  oszcillátor indítására, a  vonal  kimenet  némítására,  valamint
  gyorskereséskor a kimeneten megjelenő jel csökkentésére  (nehogy
  "kilőjük" a magashangszórót).  Három  tranzisztor  a  Dolby  IC
  referenciafeszültségét állítja elő. A kombináltfejet 1-1 FET kapcsolja
  felvételről lejátszásra.
    A tápegység egy kicsit bonyolultabb a szokásosnál. A ki-bekapcsoló
  a hálózati transzformátor szekunder körében helyezkedik el. Egy
  áteresztő tranzisztor bocsátja a tápfeszültséget a  motorra,  a
  fejhallgató-erősítőre és a felvétel/lejátszás bemenet erősítőjére. Egy
  másik áteresztő tranzisztor a készülék többi áramkörét látja el 12V
  stabil feszültséggel, és  innét  kap  feszültséget  a  harmadik
  stabilizátor, amely a felvételi némító és az oszcillátor-indító
  áramkört táplálja. Gondos munka.
    A magnót fémdobozba építették, de az előlapja műanyag.

  Méréseinkhez

    (Kazetták a mérésekhez: BASF DlN Bezugsband 4,75 HiFi - Fe,
  illetve Cr -, valamint Maxell UD I, 1DK SA-X, TDK MA-R).
    Nem szeretnénk sopánkodni, de ennek a mechanikának az egyenfutása
  messze elmarad az előzőétől. Igaz, a nyávogás nem ±0,28 (mint a
  specifikációban áll),  csak  ±0,2%  (szűrővel  mért  érték);  a
  hifi-normának megfelel ugyan, de a hifinek aligha. Már csak azért is
  sérelmezzük az AD-F260Z e paraméterét, mert a kazettás  magnók
  nyávogása - ezt szinte biztosra vehetjük! - megnövekszik a használat
  során. Nem véletlenül lelkendeztünk annakidején, amikor az AD-F220Z-a
  mindössze ±0,1%-ot (vagy még kevesebbet) mértünk! Így múlik el a világ
  dicsősége, Aiwa! Sőt: Aiwé.
    A szalagsebesség meglehetősen eltér a névleges értéktől. Az
  átcsévélési idő átlagos.
    Az impedanciák, lfeszültségek megfelelőek.
    A lejátszási frekvenciajelleggörbe igen szép, 16kHz-ig szinte
  ideális. Még 18kHz-en is csak maximum 1dB a hiány. (Mert ki lehet
  kapcsolni a pilotszűrőt!) A teljes frekvenciagörbék is megfelelőek.
  Vasoxidon talán nem a legszebbek, krómon már jobbak - metálon magasban
  kiemelnek. Az alacsonyfrekvenciás átvitel jónak látszik, 20 és 100Hz
  között a jelszint nem ingadozik túlságosan. A zajcsökkentővel mért
  görbék is egész tisztességesek, nem látszanak túl nagy hepehupák. A
  nagyobb felvételi szinten készített jelleggörbék átlagosak, metállal
  kifejezetten szépek.
    A 0dB kivezérlésnél mért harmonikus torzítás azt mutatja, hogy a
  magnót jól állították be.
    A zaj csekély, még a felvétel/lejátszás bemenetről mérve is (ezt
  külön ki kell emelnünk). Az áthallási csillapítás megjárja, de
  gyengébb, mint amit az AD-F250-en mértünk. A törlési csillapítás
  kitűnő, metál szalaggal 70dB körül jár.
    A kivezérlésjelző gondosan van beállítva.
    Összefoglalva: modern forma, praktikum, jó átlagos elektromos
  jellemzők - és magas nyávogás. Ebben a kötetünkben úgyis sok az
  irodalmi idézet, minősítsük hát az AD-F260Z-t is egy idézettel, A Pál
  utcai fiúkból. A törökmézárus mondja, amikor felemeli a törökméz árát:
  "hát most drágább, hát most kevesebb".


  Unitra MDS432 kazettás magnó

  

    A kezelési útmutatót olvasván, már az első mondatnál felcsillan a
  szemünk: "korszerű, elektronikusan vezérelt, hárommotoros készülék" -
  ez már igen, ilyen magnóra várunk évek óta! Pár sorral lejjebb aztán
  kiderül, hogy az egyik motor csupán a kazettatartó fiókot tologatja
  ki-be. Marad tehát a három motorból kettő: az egyik a szalagot
  továbbítja, a másik pedig a gyorscsévélést végzi hol erre, hol arra.
  Dehát a mai spórolós világban már ez is nagy szó.
    Egyébként: átlagos szolgáltatású, viszonylag egyszerű készülékkel
  van dolgunk. Vasoxid, krómdioxid és metál szalagot fogad, és van benne
  Dolby B zajcsökkentő elektronika.


  Kezelése, szolgáltatásai

    Magnónk előlapja a távol-keleti divatot tükrözi - a régebbi, ma
  már kissé letűnt, de mégiscsak japános divatot.
    A  bal  alsó  sarokban  hálózati  kapcsoló,  fölötte  fej
  hallgatócsatlakozó, még feljebb a mikrofonok csatlakozóhüvelye (6,3mm
  átmérőjű Jack-hüvelyek). A kazettatartó a nyelvöltögetős fajtából
  való, gombnyomásra vízszintes irányban kitolódik, s ha beléhelyeztük a
  kazettát, újabb gombnyomásra hamm! bekapja. Zenehallgatás közben tehát
  nem látjuk a kazettát, nem tudjuk felmérni, hol tartunk a szalagon.
  (Felvétel közben kínos érzés, különösen a tekercs végén.) Azt viszont
  megtehetjük, hogy játék közben is nyitva tartjuk a kazettatartó fiókot
  - igen szokatlan "szolgáltatás". A 3  számjegyes  számláló,  a
  nullázógombjával együtt, a fiókra van ráépítve.
    A  kazettatartótól  jobbra  az  üzemmódkapcsolók  sorakoznak:
  kivetőgomb, Stop, Gyorsviasza, Gyorselőre,  Felvétel,  Lejátszás,
  Pillanat-állj. Fölöttük 3 LED: a két szélső a Dolby, illetve a
  felvételi üzemmód indikátora, a középső azt jelzi, hogy mozgásban van
  a szalag: zöld színnel egyenletesen világít, a szalagvégre érve pedig
  egyenletesen villogni kezd. Fölötte felirat: "Auto Stop" (aligha kell
  lefordítanunk).
    Az üzemmód-kapcsolókkal egy sorban 5  kisméretű  nyomógombot
  találunk. Az első a bemeneti választókapcsoló, a második a Dolby B
  zajcsökkentő,  a  további  hárommal  az  egyes  szalagfajtákhoz
  alkalmazkodunk. (A vason, krómon és metálon kívül a negyedik, ma már
  kiveszőben levő szalagfajtára, a vaskrómra is készíthetünk felvételt;
  a kezelési útmutató szerint ilyenkor egyszerre kell lenyomni a vasoxid
  és a krómdioxid gombját.)
    Jobboldalt 5-5 LED helyezkedik el egy sorban: a kivezérlésjelző.
  Ez a technika nemcsak szokatlan, hanem szegényes is. Mindössze 5 LED
  csatornánként, ez bizony nagyon kevés. (Bontásuk: -12, -6, -2, 0,
  +2dB.) A felvételi szintet két koncentrikus forgatógombbal kell
  beállítani.
    A hátlapon 2 pár RCA rendszerű hüvely (vonal be- és kimenet),
  valamint a felvétel/lejátszás csatlakozóhüvelye.
    A kezelési útmutatóban elfelejtették megemlíteni, hogy a magnó
  üzembe helyezése előtt el kell távolítani a készülék aljáról két
  csavart. Szállításkor ezek rögzítik a kazettafiókot.


  Felépítése

    Felvételkor a mikrofon, illetve a felvétel/lejátszás csatlakozó
  bemenetéről érkező jelet egyenáramúlag csatolt,  kéttranzisztoros
  fokozat erősíti fel (két BC413), majd a felvételi szintszabályzóra
  juttatja. A vonal bemenet jele természetesen közvetlenül ide fut a
  bemeneti választókapcsolóról. Szintszabályzás után a Dolby elektronika
  következik (LM 1112CN jelű IC, kikapcsolhatatlan pilotszűrővel), aztán
  a  kéttranzisztoros  fejhallgató-erősítő,  végül  pedig   az
  egytranzisztoros fejmeghajtó fokozat. Ez utóbbinak  visszacsatoló
  ágában állítják be a szalagfajták szerinti felvételi korrekciót. A
  fejhallgató-erősítőről  kap  jelet  az  az  áramkör,  amely  a
  kivezérlésjelző LED-eket táplálja. Ez az áramkör csatornánként 2
  tranzisztort, 1-1 UL1111 típusú IC-t tartalmaz, nem számítva a már
  említett 5-5 LED-et. A törlő és előmágnesező feszültséget ellenütemű
  oszcillátor szolgáltatja. Tápfeszültségét egy áteresztő tranzisztor
  szabályozza, így állítják be a nagyfrekvenciás jel nagyságát a
  különböző szalagfajtákhoz.
    Lejátszáskor a kombináltfej jele a kéttranzisztoros erősítőre jut,
  itt iktatják be a lejátszási korrekciót. Majd a zajcsökkentő áramkörre
  vezetik a jelet, de előbb egy tranzisztor segítségével elnyomják a
  kapcsolási zajokat. A Dolby IC kimenete már közvetlenül a vonal,
  illetve a felvétel/lejátszás csatlakozó kimenetére dolgozik.
    Néhány tranzisztort, valamint két elektromágnest a mechanika
  vezérlésére használnak fel. A felcsévélő orsó forgásáról egy piciny
  állandó mágnes ad információt, ez a mágnes egy Reed relé előtt forog
  (és hallhatóan "pittyeg"!), s az ebből eredő impulzusokat dolgozzák
  fel a tranzisztorok. Ha a felcsévélő orsó megáll (szalagvégen, vagy ha
  megszorul a szalag), a rendszer Stop-ra kapcsol. A kollektoros,
  egyenáramú "capstan" motor a burájában hordja a fordulatszám-szabályzó
  áramkört, és egy lapos szíjjal hajtja meg a pici lendkereket. A másik
  két motor is egyszerű, egyenáramú típus. A tápegység két önálló
  részből áll. A hálózati transzformátor egyik szekunder tekercséről
  táplált egyenirányító rész a szalagtovábbító motort látja el 12
  volttal, és tápfeszültséget ad a mechanika elektronikájának is. A
  másik egyenirányító rész külön tekercsről kap feszültséget, s 25
  voltot állít elő a  magnó  hangfrekvenciás  áramkörei  számára,
  kéttranzisztoros stabilizátorról. A készülék áramkörei 2 nyomtatott
  áramköri lapon helyezkednek el: a kisebbik lap a kivezérlésjelző
  áramköreit, a nagyobbik az összes többi áramkört  hordozza,  a
  funkciókapcsolókkal együtt. A magnót fémdobozba építették.

  


  Méréseinkhez

    (Kazetták a mérésekhez: BASF DIN Bezugsband 4,75 HiFi - Fe,
  illetve Cr -, továbbá Pioneer Metal) A szalagsebesség csak mérsékelten
  tér el a névleges értéktől. A nyávogást a magyar nyelvű leírásban
  ±0,2%-ra taksálják, holott a gép ennél valamivel többet tud. Ezzel
  szemben az eredeti, idegen nyelvű prospektusban ±0,15%-ot ígérnek,
  ebből a tűrésmezőből viszont az MDS432 már éppen "kilóg".
    A  be-  és  kimenetifeszültségek/impedanciák  megfelelnek  az
  előírásnak. A lejátszási frekvenciajelleggörbe 16kHz-ig elfogadható,
  feljebb már meredeken vág a kikapcsolhatatlan pilotszűrő, és 18kHz-en
  a jel úgyszólván eltűnik. A felvétel/lejátszáskor kapott jelleggörbék
  megfelelőek. Vasoxid és krómdioxid szalaggal viszonylag egyenletes
  átvitelt mértünk, metállal viszont már elég furcsa a jelleggörbe: a
  bal csatorna jele 50Hz-től kezdve egészen 12kHz-ig egyenletesen
  emelkedik. A Dolby zajcsökkentő viszonylag keveset ront a dolgon,
  krómdioxid szalaggal egészen emberséges jelleggörbékhez jutottunk.
  (Bár a kezelési útmutató a vaskróm szalagra is kitér, ezzel az immár
  kiveszőfélben levő szalagfajtával mi nem mértük meg a készüléket.)
    A nagyobb kivezérléssel készített felvételek átlagosak, habár
  krómdioxiddal 0dB-en valamivel jobbat vártunk. Dehát nincsenek csodák.
  A harmadik harmonikus torzítás mértéke elárulja, hogy 0dB-en bizony
  jócskán kivezérlik a krómszalagot, a mágnes réteg  a  magasabb
  frekvenciákon korán telítésbe vezérlődik, az átviteli görbe lekonyul.
  Mellesleg, a második harmonikus torzítás is magasabb az átlagosnál
  (krómdioxidon és metálon).
    A zajok is magasak, különösen a felvétel/lejátszás csatlakozón
  mérve. Mindenkinek azt javalljuk, használja inkább a magnó vonal
  (line) bemenetét. A komplett tornyot  egyébként  is  így  kell
  összeállítani.
    Az áthallási- és törlési csillapítás átlagos. A kivezérlésjelző
  pontosan van beállítva.
    Összefoglalva: közepes mechanika, közepes (vagy még annál is
  gyengébb) elektroakusztikai tulajdonságok, és  csatornánként  2-3
  kivezérlésjelző LED-del kevesebb a kelleténél.

  
  
  


  Szeánsz

  


  Aiwa AD-F260Z

    Annak idején (HFM 21) azt tapasztaltuk, hogy az AD-F250 ugyanaz a
  magnó, mint az AD-F220, és mégis rosszabbul szól - vagyis nem volt
  fölösleges a szeánsz. Most még kevésbé lesz fölösleges. Az AD-F260
  ugyanis teljesen új konstrukció. Etalon gyanánt még mindig az AD-F220
  szolgált, kapcsolóberendezést használtunk (természetesen hagyományos
  kábelezéssel). a műsort a NAD lemezjátszó szolgáltatta, Ortofon
  MC-ról. Zene: dixie és pop (Ortofon), dzsessz-trió (japán demólemez),
  kamarazene (Händel egyik Concerto Grosso-ja). A vakteszten  írt
  jegyzeteket később rend beraktuk. Előbb a  tesztkészülék,  majd
  (zárójelben) az etalon jellemrajza:
    Vasoxid. Fakóbb, torzabb, szárazabb. Ványadtabb. * Picit magasba
  húz. Kevesebb, de normálisabb mélyek. * Finomabb, hallgathatóbb. * Nem
  természetes, elfullad. (Az etalon: Teltebb, stabilabb basszus. Ha
  nincs valami disznóság, ez a jobb. Emberibb. Szélesebb sávú is. * Jobb
  mély, de döng, túlteng. Zajosabb, de kellemesebb. * Túl sok mély. Néha
  előnyös. - Mélyebb, természetesebb.)
    Krómdioxid. Kisebb zaj. Mélyebb. Tompább.  Magashiány.  Erős
  magashiány. Nagyon erős mélytöbblet. Rossz tér. Definiálhatatlan
  térbeli elrendeződés. Vonósokon gyakran ez a jobb. * Bágyadt, kisebb
  zaj, kiegyenlítettebb. * Ken, de nem bántóan teszi. * Ez a jobb, de
  nem nagyon. (Az etalon: Zajos. Teresebb. Csattogó magasak? Kezd egyre
  inkább ez tetszeni. Természetesebb arányok. Vonósokon száraz, merev. *
  Élénk. de szúrós. Az emberi hang becsületesebb. * A női hang torzít. *
  Kicsit kiürül, a szólisták és a zenekar aránya felborul.) Minthogy a
  két hangkép "megfordult", legalábbis ahhoz képest; amit vasoxidról
  hallottunk, ellenőrzésképpen később megismételtük ezt a vaktesztet.
  (Vajon nem volt-e koszos a magnófej stb.) Másodszorra inkább az
  AD-F220-szal szimpatizáltunk.
    Metál. Mosott. Döglött. Monó. Magasvágás. Durva ál-basszustöbblet.
  * Nincs kommentár. * Nincs kommentár. * Nincs kommentár. (Az etolon:
  Definiáltabb. Szélesebb tér. Természetesebb arányok. A zaj csak
  annyival több, amennyivel a magashang.  * Bár a zaja nagyobb,
  magasbán-mélyben egyaránt jobb. Ugyanez a véleményem. * Ugyanez a
  véleményem.)
    Az Aiwa cég egyenletesen fejlődik. Digitálisban előre-, analógban
  visszafelé.


  Unitra MDS432

    Ez a magnó valami furcsa képzettársítás folytán a némafilmek nagy
  nevettetőjére, a kancsal Ben Turpinre emlékeztet bennünket, amennyiben
  a kivezérlésjelzője neki is középről széjjelfelé  kacsingat.  E
  szépséghibája ellenére váratlanul jól szerepelt. Íme a kommentárok
  (ezúttal csak három döntnöktől:)
    Vasoxid.  Zaftosabb,  teltebb,  egészségesebb,  elevenebb,  a
  basszusszólam kivehetőbb. Ismerősebb.  Lendületes,  dinamikus.  *
  Kellemes, mélyben jobb, kisebb a zaja, jobban hasonlít a lemezhangra.
  * Jobb mély, kevesebb sustorgó zaj. Testesebb; színesebb. (Az etalon:
  Hervadtabb. Szűkebb.  *  A  zaj  sziszegősebb.  Kevesebb  mély.
  Élettelenebb, kopogósabb, picit magasba húz. * Ez sem bántó.)
    Krómdioxid. Nyugodtabb, mattabb, fáradtabb; magashiány, zajtalan,
  de hiányérzetet kelt. Operán elfogadhatóbb, tisztább. Semlegesebb. A
  basszus stabilabb. * Kiegyenlített, néha lapos.  Természetesebb.
  közelebb a lemezhanghoz. * Ez a jobb, de talán csak azért, mert kisebb
  a zaja. (Az etalon: Sziszegő zaj. Nyersebb, dögösebb, élénkebb.
  Torzítás. Grízes, kapar. * Zajosabb, élesebb, néha izgalmasabb, de
  zavar. Kapar. Sok a magas. * Több a zaja.)
    Metál. Lágy. Nem jó: nincs ereje, dunnyog. A sáv nincs meg.
  Információtlan. Matt. Valahol az alsó prezensztartományban kiemelés.
  Meleg, oldott, de hamis, nagyon le van kerekítve. *  Bágyadt,
  érdektelen. Matt. * Jobb: zajtalanabb, teltebb, jobban emlékeztet a
  lemezre. (Az etalon: Definiált, kellemesebb volna, de a zaja erősebb.
  Kicsit tolakszik. Szűkebb, kaparósabb, mikrofonos. * Zajos,  de
  élethűbb. * Nagyon zajos. Mintha a mélye jobb lenne.)
    Nincs itt valami hiba a kréta körül?
    Hacsak az nem, hogy az Aiwa AD-F220, mint már régebben is szó volt
  róla, túlságosan óvatos készülék és gyári állapotában legalább 3-4
  decibellel alulvezérli a műsort. Mint ismeretes, ez azzal jár, hogy
  magasabb lesz a zaj, viszont kevésbé romlik a magashangátvitel.
  Ellenőrzésképpen próbáljuk meg mindkét magnót erősebben kivezérelni.
  Válasszuk a krómdioxid szalagot, mert mind a két masina ezen a
  szalagtípuson produkálja a legjobb hangminőséget.
    Krómdioxid (ellenőrző próba, nagyobb kivezérléssel:) Mindkét gép
  jól szól. Az Unitra hangja sötétebb, tompább, pregnánsabb. Fád, az
  éneken torzítás. Magashiány. * Nincs hiba, de érdektelenebb, mattabb.
  Magashiány, bágyadt, de azért tisztességes. * Egyik se szép, de még ez
  a szebbik. (Az etalon: Fényes, a zaj már csak picit több. Teresebb,
  igazibb, szélesebb sávú. Egységesebb. Érdekesebb. Tisztább. Csillogó -
  kicsit túlságosan is. Lendületesebb. * Kicsit zajos, de élőbb, jobb.
  Szebb magasak, jobb arányok, jobban emlékeztet a lemezre. * Talán
  jobban emlékeztet a lemezre, A zongora természetesebb.)
    Kipróbáltuk a két magnót Dolby zajcsökkentővel is. Az Unitra így
  is jól vizsgázott, a Dolby viszonylag keveset rontott, inkább csak egy
  kicsit "hegyesebbé" tette a hangképet.
    Úgy látjuk, hogy ez a lengyel magnó jobb készülék, mint a
  frekvenciagörbéiből gondolnánk. De azért hosszabb távon már észlelni
  lehet a hibáit - pontosan azokat, amelyekről a frekvenciagörbék
  árulkodnak...


                   *

  Unitra WS432 erősítő

  

    Legfontosabb tulajdonsága: a kimeneti teljesítménye. Kétszer 40
  watt, 8 ohmos terhelésre, kisebb mint 0,05% torzítással - ekkora
  szufla már több mint tisztességes, és nemcsak a toronyhoz rendelt
  hangsugárzókat tudja meghajtani.


  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt felül a hálózati kapcsoló, alatta a fejhallgató 6,3mm-es
  Jack-rendszerű csatlakozóhüvelye. Aztán  egy  ma  már  szokatlan
  szolgáltatás: két hangsugárzó-kapcsoló, ezekkel az "A" és a "B"
  hangsugárzó-pár között választhatunk. Azazhogy mégsem. Csak aközött:
  választhatunk, hogy az "A" szólaljon-e meg, avagy az "A" plusz a "B",
  sorbakötve. Vagyis zenehallgatás közben ki tudjuk vinni a muzsikát a
  konyhába, de nem tudjuk A- B tesztben összehasonlítani a régi
  hangsugárzónkat azzal, amelyet  meg  szeretnénk  vásárolni...  A
  kapcsolókra viszont már csak azért is szükség van, mert erről a
  készülékről a hangsugárzók nem választódnak le automatikusan, ha
  fejhallgatót kötünk be.
    Öt gomb következik, a bemeneti  választókapcsolók  sorozata:
  mágneses hangszedő, tuner, videó (ugyanaz, mint a többi nagyszintű
  bemenet), magnó 1 és 2.
    Három további, ugyanilyen  nyomógomb  közül  az  elsővel  a
  kivezérlésjelző méréshatárát változtatjuk ("x0,01"), a második a
  fiziológiai hangerőszabályozó, a harmadik a mélyvágó szűrő. Mindegyik
  kapcsolót angol nyelvű felirattal, azonkívül szimbólummal is jelölik;
  ha a készülék be van kapcsolva, a szimbólumokat két izzólámpa
  világítja meg.
    Három kisméretű forgatógomb: a mély-, a magashangszín- és a
  balansz-szabályzó. Az erősítő jobb  oldalán  a  hangerőszabályzó
  nagyméretű forgatógombja zárja a sort.
    Van a készüléken kivezérlésjelző  is,  5-5  LED  libasorban
  (feliratuk: 1,5; 5; 20; 50; 80W); a két csoport között pedig egy
  tizenegyedik; piros LED a bekapcsolást jelzi.
    A hátlapot szépen teletűzdelték csatlakozókkal. A hálózati vezeték
  mellett 3 hálózati  csatlakozóaljzatot  találunk,  ebből  kettőt
  közvetlenül a hálózatra kötöttek, tehát olyanok, mint egy-egy elosztó.
  A harmadik aljzat csak akkor kap feszültséget, ha az erősíti be van
  kapcsolva. Praktikus, hogy nem kell a lemezjátszó és a tuner hálózati
  zsinórját a falig vezetni, hiszen kéznél van az elosztó az erősítő
  hátoldalán.

  

    Most  2  pár  RCA  csatlakozóhüvely  következik.  Ezek  a
  hangszínszabályzó részre futó vezetéket  szakítják  meg,  és  a
  csatlakozókba helyezett rövidrezáró dugókkal juttathatjuk vissza a
  jelet az erősítőbe. A hangszóróvezetéket 4 pár "Snap In" (rugós
  rendszerű) szorító fogadja. A mágneses hangszedő és a tuner bemenethez
  RCA-dugóval és ötpólusúval is csatlakozhatunk, a videóhoz  csak
  RCA-val. Az 1. számú magnó "terminálja" szintén kétféle kiképzésű (RCA
  vonal ki-bemenet, illetve szabványos 5 pólusú felvétel/lejátszás
  csatlakozó), a 2. számú magnó számára viszont csak felvétel/lejátszás
  csatlakozót építettek. A tervezők minden elképzelhető kívánságunknak
  elébementek. Csak egyvalamiről feledkeztek  meg  ebben  a  nagy
  felfordulásban: a monitor kapcsolóról!


  Felépítése

    Elektromos "térképe" egyszerű; könnyű  áttekinteni:  Diszkrét
  elemekből, tranzisztorokból épül fel.
    A fono előerősítő egyenáramúlag csatolt, két  tranzisztorból
  (BC413C) álló rész: a karrekció a negatív visszacsatoló  ágban
  helyezkedik el. Innen; valamint  a  nagyszintű  bemenetekről  a
  választókapcsolóra kerül a jel, majd pedig egy impedanciaillesztő
  fokozat gyanánt szolgáló BC237B tranzisztorra. (Ennek  kimenetét
  vezették ki a hátlapra, s  onnan  egy  rövidzárral  vissza  a
  hangszínszabáiyzóra - zűrös megoldás. Ezt a csatlakozást ágitalában a
  teljes előerősítő rész után, a teljesítményerősítő előtt szokták
  kialakítani: "Pre Out - Main In"). Impedanciaillesztés után a mélyvágó
  szűrő következik, majd egy újabb emitterkövető  hajtja  meg  a
  hangszínszabályozó    áramkört.    Egy    kéttranzisztoros
  erősítő-impedanciaillesztő fokozat a hangerő- és balansz-szabályzó
  áramkört vezérli.
    Innét már közvetlenül a teljesítményerősítő részre kerül a jel. Ez
  az egység csatornánként 10 tranzisztort tartalmaz.  Differenciál
  fokozattal kezdődik, s azt erősítő nyugalmiáram beállító tranzisztorok
  követik. A komplementer meghajtó és végtranzisztorok típusa BD139-140,
  illetve 2N 6488-6491. Túlterhelés, illetve zárlat elleni védelemről
  két tranzisztor gondoskodik. A teljesítményerősítő kimenetéről kap
  jelet az a csatornánként 5 tranzisztor is, amely a kivezérlésjelző
  LED-eket működteti.
    A tápegység is egyszerű: A hálózati transzformátornak összesen 4
  szekunder tekercse van: Két sorbakapcsolt tekercs egy egyenirányító
  hidat  lát  el  feszültséggel,  és  ±37Vo-t  szolgáltat  a
  teljesítményerősítőnek. A pufferkondenzátorok 4700µF-osak. A másik két
  sorbekapcsolt tekercs a többi áramkört látja el, két stabilizátoron
  keresztül:  Az  első  áteresztő  tranzisztor  44V-ot  ad  a
  hangszínszabályozó és illesztő  erősítőknek,  miközben  az  első
  stabilizátor adta feszültséget újabb stabilizátor dolgozza fel a
  fono-előerősítő számára (43V).
    Ezt az erősítőt semmiféle áramkör nem védi a be-, illetve
  kikapcsolási tranziens zajok ellen:  készüljünk  fel  ezekre  a
  nemkívánatos kattanásokra. Pedig a  teljesítményerősítőt  hordozó
  nyomtatott áramköri lapon félreismerhetetlenül ott a  hely  egy
  nagyméretű jelfogó és néhány további alkatrész számára, s joggal
  feltételezhetjük, hogy a szóban forgó relé éppen a hangszórókimenet
  bekapcsolását késleltetné. Erősítőnknek tehát bizonyára létezik egy
  olyan változata is, amelyet felruháztak a tranziens zajok elleni
  védelemmel.
    Ami a készülék "topológiáját" illeti, a kivezérlésjelző áramkörei,
  illetve a stabilizátorok egy kisebb nyomtatott lapon, az összes többi
  egység pedig egy nagyméretű panelen kapott helyet. Meglehetősen sok
  kábel futkos ide-oda, nem a legesztétikusabb elrendezésben.

  

  Méréseinkhez

    Minden bemeneti feszültség és impedancia rendben volna, de a
  maximális bemeneti feszültséget nem a gyár által megadott 0,05%
  harmonikus torzítás elérésekor mértük. Nem is mérhettük - ugyanis a
  készülék torzítása ennél mindig magasabb volt. Önkényesen a 0,1%-ot
  tekintettük határértéknek. Szóval a maximális bemeneti feszültségek
  átlag alattiak, a fono bemeneté csupán 30mV, éppen-hogy-csak megfelel
  a szabványnak.
    A jellemző kimenőteljesítmény teljesíti ugyan a specifikációt,
  persze ismét csak 0,1%, s nem pedig 0,05% torzítással határolva. Ez
  utóbbi küszöböt már 2x4 watt teljesítménynél átlépjük, 2x40 wattnál a
  torzítás kis híján 0,1%. A zenei kimenőteljesítmény egy kicsit még
  nagyobb is a prospektusban megadott 60 wattnál. A kimeneti feszültség
  stabilitása megfelelő.
    A nagyszintű, lineáris bemenetről kapott frekvencia-jelleggörbék
  50Hz alatt enyhén lekonyulnak, a szintesés mértéke 20Hz-en 1-1,5dB. A
  fono-előerősítőnek már sokkal nagyobb a basszushiánya, a szint 150Hz
  tájékán kezd esni, és 20Hz-en 2,5 decibellel tér el a lineáristól.
  Magas frekvencián az átvitel 20kHz-ig teljesen lineáris.
    A hangszínszabályzók úgy működnek, ahogy ez a prospektusban írva
  vagyon,  de  a  fiziológiai  hangerőszabályozó  karakterisztikája
  véleményünk szerint kissé szerencsétlen: sokalljuk a magaskiemelést
  30, illetve 40dB-es hangerőszabályozó állásban. A mélyvágó szűrő a
  megszokott karakterű: 12dg/oktáv meredekséggel vág 100Hz alatt.
    A fázis-frekvencia jelleggörbe és az áthallás közepes.
    A teljesítmény-frekvenciatartomány a bal csatornán elfogadható, a
  másikon siralmas (holott, mint már említettük, nem 0,05%, hanem 0,1%
  torzítással határoltuk). A hifi-szabvány persze ennél sokkal többet is
  megenged, és 0,7% torzítással már jóval nagyobb  sávszélességet
  mértünk, de ez nem vigasztal bennünket (ekkor a felső határfrekvencia
  100kHz környékére adódott). Kerítettünk egy újabb példányt: ennek
  harmonikus torzítása a névleges kimenőteljesítményen 1/1,5% volt,
  vagyis lényegesen magasabb torzítást produkált - viszont kisebb
  teljesítmény-szinteken rendesebben viselkedett, és teljesítette a
  specifikációt.  Ezen  az  erősítőn  a  teljesítmény-sávszélesség
  12Hz-13,6kHz, illetve 10Hz-11,7kHz volt.
    Az intermodulációs torzítás közepes. A zajok alacsonyak, még a
  fonobemenetről is.
    A  négyszögjel-átvitel  100Hz-en  elárulja,  hogy  alacsony
  frekvenciákon bizony esik a szint (számottevő tetőesés a négyszögön),
  a 10kHz-es jel pedig a kapacitív terhelésre belengéssel válaszol.
    A különbségi torzítás a nagyszintű bemenetről kicsiny, de a
  korrekciós erősítőtől mérve már igen magasra szökik, 200kHz-en eléri a
  20%-ot - manapság ennél jobbat várunk.
    A maradékfeszültség-erősítés és a különböző bemenetek közötti
  áthallás megfelelő. A kimeneti feszültségek/impedanciák szintén.
    Összefoglalva: gondos munkával készített erősítő, de a minőségétől
  nem vagyunk elragadtatva.

  
  
  


  Szeánsz

  


    Ezen a szeánszon már a Linn Axis lemezjátszót használtuk, MC10
  Superrel,  a  T-2000  transzformátorral  és  a  Heybrook  HB1
  hangsugárzókkal. Etalon gyanánt a jó öreg Quad405 teljesítményerősítő
  és a HFM I előerősítő szolgált. Erényeit és hibáit egyaránt jól
  ismerjük, és maglehetősen biztosak vagyunk benne, hogy ez a két gép
  így, együttvéve hosszú távon  sokkalta  hallgathatóbb  bármiféle
  erősítőnél, amely eddig Magyarországon a boltok pultját koptatta. A
  szeánszokon persze viszonylag kis különbséget szoktunk kimutatni -
  hogy miért, arra feltehetőleg magyarázatot szolgáltat a jelen kötetűnk
  elején ismertetett kísérlet.
    Részben ezek a tapasztalataink magyarázzák, hogy ma próbaképpen
  felfüggesztettük az objektív A-B vaktesztet. Nem  kötöttünk  be
  kapcsolóberendezést, lámpákkal és kábelekkel és potméterekkel, hanem
  szépen összeállítottuk a rendszert, úgy, hogy a műsorjel a lehető
  legrövidebb úton fusson - csak éppen időről-időre kicseréltük az
  erősítőt. Tehát mindig tudtuk, melyik szól. Aki úgy érzi, hogy
  ítéletünk emiatt nem tárgyilagos (mert a lelkünk mélyén szurkoltunk az
  Unitrának  -  vagy,  ellenkezőleg,  ellene  szurkoltunk),  annak
  természetesen joga van a véleményéhez. Mi úgy gondoljuk, nem csaptuk
  be magunkat, és nagy biztonsággal helyesen minősítjük az Unitra
  WS432-őt.
    A program ez volt: Ortofon (az újabb) I/1 és II/1, valamint
  részlet a Toscából és Beethoven I. zongoraversenyéből. Kommentárjaink:
    Kifogástalan, kellemes, de nem eléggé természetes, nem eléggé
  levegős, túlzottan "hifi". Kiemelés a felső basszusban és az alsó
  prezensztartományban. Elektronikusabb. Kicsit  szűk  a  színpada.
  Sziszeg. Az opera ömlesztve jön, de nincs nagy baj. A zongoraversenyen
  érdesebb tónus, a prezensz kiemel, lenn a basszus nem eléggé mély. Nem
  válik el eléggé a hangszóróról. * Nagyon másképp szól, de nem tudok
  biztosan dönteni.  Előbb  csengőbbnek,  levegősebbnek  és  főleg
  visszhangosabbnak véltem ezt a hangot, de az operán már "túl sok" volt
  belőle. * A középmély kiemel, üt. Felfelé élénkebb, csengőbb, néhol
  talán jobb is, bár sovány az énekhang, Sziszeg. Az operán durva hiba,
  túl harsány, túl élénk, hiányzik a mélye,  nincs  tartása.  A
  zongoraversenyen  is  soványabb.  (Az  etalon:  Szélesebb  sáv,
  természetesebb, kevésbé gép szól, jobban leválik a hangszórókról, a
  teteje kicsit döglött, az alja nagyon jó, különösen a Heybrookhoz.
  Nagyobb szólamtisztaság. A bajok a magastartománynak egy  jóval
  magasabb szakaszán kezdődnek. Kicsit jobban kiszabadul az elektronika
  rabságából. * Előbb fakóbb, tompább. Az operán feltétlenül jobb. A
  zongoraversenyen vegyes: a zongorája jobb, a zenekara rosszabb. *
  Egyenletes, néha bágyadt, de nem zavaróan az. Jobb. Ennek sincs elég
  mélye, de azért kiegyenlítettebb a frekvenciabalansza.
    A szerkesztő később még hallgatgatta az Unitrét, és nagyjából
  ugyanazt érezte, mint a szeánszon. Igazán tisztességes kis gép, nincs
  durva hibája; úgy körülbelül az Orion  SE1025-tel  állhat  egy
  színvonalon.

                   *

  Export-Orionok

  

    Sanyo hangsugárzókat régebben nem lehetett kapni Magyarországon.
  Ezután sem lehet. Felbukkant ugyan a kereskedelemben egy kisebb és egy
  nagyobb hangdoboz, mely a japán cég nevét viseli, de ezek sóha
  életükben nem jártak a tengerentúlon. Nem utaztak sem hajón, sem
  repülőgépen - legfeljebb csak teherautón. Budapestről, a Jászberényi
  útról érkeztek, az Orion gyárból.
    Régebben, ha (jobb)  japán  márkanevet  láttunk  a  "bolti"
  hangsugárzón, szinte biztosra vehettük, hogy a Videotonnak valamelyik
  exportból visszamaradt dobozát tartjuk a  kezünkben.  (Külföldón
  vásárolt Akaikról is kiderült már, nem  túl  nagy  örömére  a
  tulajdonosnak, hogy valójában Székesfehérvárott  készültek.  Csak
  mellesleg említjük meg, hogy a Videoton tavaly több mint 3 millió
  dollárért szállatott hangdobozokat nyugati cégeknek.) Az Orion sohasem
  vetette magát teljes lendülettel a hangsugárzó-bizniszbe, de az utóbbi
  időben azért ő is eladogatott már nagyobb tételeket Nyugaton. Az
  átlaghifista ebből csak annyit észlelt, hogy: nini, teljesen eltűntek
  az Orion hangsugárzók. Mostanában csak egészen kis tételek jutnak el a
  boltba, feltehetőleg azok is az úgynevezett biztonsági tartalékból
  kerülnek ki, vagyis abból a hányadból, amelyet a biztonság kedvéért, a
  megrendelt mennyiségen felül gyártanak.
    Kevesebb tehát a hangsugárzó, de ami van, az többféle névre
  hallgat. Ugyanis a külföldiek nem feltétlenül ugyanazt rendelik meg,
  amit a gyár kiállítótermében látnak: csaknem mindig ragaszkodnak
  valami  változtatáshoz,  minek  következtében  folyvást   új
  hangsugárzó-típusok keletkeznek. Olyasmi is előfordul, hogy a vevő
  egyszerűen csak takarékoskodni akar: ő a minőséget nem bánja, de
  csináljanak neki (mondjuk) egy szimplább keresztváltót. Például a
  HS282-es is egy ilyen takarékossági akciónak köszönheti születését.
    A Kelet-Európából  Nyugatra  emigrált  hangsugárzók  többsége
  névtelenül tengeti életét, legfeljebb valami erőltetett fantázianevet
  hordoz, de nincs is szüksége többre, hiszen úgysem hifi-boltban
  árulják. Ha a Videoton üzletfele, az Akai, illetve most az Orion vevői
  közül a Sanyo mégis adoptálja, a saját nevére íratja a "cucilista"
  hangdobozokat, az már kétségtelenül valamiféle megbecsülés jele. Erre
  mi sem mondhatunk mást, mint hogy sikert kívánunk az exporthoz,
  babonásan megköpködve a hangsugárzókat: phű, phű, apád-anyád oda
  menjen, és jöjjön helyette dollár. Vagy "igazi" nyugati hifi.
    A két álsanyó közül, amelyet a boltban lefüleltünk és most
  kötelességünk szerint tesztelni szándékozunk, a kisebbik az SX340, a
  nagyobbik az SX511 típusjelet viseli. Az SX340-ről kiderült, hogy
  eltérő típusszáma ellenére gyakorlatilag azonos a HS282-vel. Újra
  megmérjük, de a szeánszon neki már csak egy rövidített, ellenőrző
  tesztet szentelünk. A másik, az SX511 viszont, annak ellenére, hogy
  típusszáma megegyezik a hazai piacra szánt HS511-essel,  önálló
  modellnek tekintendő, mert teljesen új a keresztváltója. Őt tehát
  annak rendje és módja szerint minősítjük.
    Különösen, hogy az alaptípusához, a  "hazai  piacra  szánt"
  HS511-eshez eddig még nem is volt szerencsénk...
    A két Orionhoz hozzácsapjuk még az Unitra torony hangsugárzóját. A
  három típus adatait - szokásunkhoz híven - közös táblázatba foglaljuk
  (105. oldal), diagramjaikat és oszcillogramjaikat is egymás mellé
  fektetjük (104. és 106, oldal), és természetesen szeánszra  is
  egyszerre invitáljuk meg őket (108. oldal).


  Sanyo (Orion) SX340 hangsugárzó

    Háromutas, zárt doboz, 20cm-es mélyhangszóróval. egy-egy közép-,
  illetve magassugárzó dómmal. Mint említettük, semmiben sem tér el az
  Orion HS282-től, mely hangsugárzó tesztjét a HFM 22.  számában
  közöltük. Ennek ellenére, jelen vizsgálódásunk sem céltalan, mert
  kiderül belőle, hogy vajon egyformák-e a HS282 más-más szériái.

    Méréseinkből   ítélve,   meglehetősen   egyformák.   A
  hangnyomás-frekvenciajelleggörbén (1. diagram) megint feltűnik az
  ismerős vályú 1,5 és 8kHz között. A közeltéri mérés (2. diagram)
  eredménye talán fél decibelt ha változott. Ugyanúgy futnak  az
  iránygörbék is (3. diagram), és a torzítás (4-5. diagram) karaktere
  sem módosult. Oszcillogramjaink is csaknem ugyanazokat a frekvenciákat
  (875, 1560, 3400, 5350 és 11500Hz-et) jelölik meg, mint a rendszer
  burst-átvitelének leggyengébb pontjait.  Az  impedanciagörbe  (6.
  diagram) különbözik ugyan  a múltkoritól, de az  eltérés  csak
  látszólagos (más a lépték).


  Sanyo (Orion) SX511 hangsugárzó


    Háromutas, zárt doboz. Akár a HS282 (vagy az SX340), ez is olyan,
  mint a kárpitozott bútor: nincs levehető  előlapja,  a  fekete
  hangszóróselymet ráfeszítették  és  rátűzték  az  előlapra.  Nem
  lelkesedünk ezért a technikáért. Minden hangsugárzó jobban szól, ha
  semmi sem takarja a hangszóróit. Igaz, a membránok ilyenkor ki vannak
  téve a nagytakarítás viszontagságainak, dehát kockáztattak már a
  hifisták ennél többet is.
    A dobozt tehát csak hátulról lehet kinyitni. Belül üres, de a
  hátlapra egy kb. 5mm vastag nemezlap van erősítve, hurkák formájában,
  úgy, hogy ezek belógnak a légtérbe. A hangszórókészlet: alul az 500-as
  típuscsalád 300 mm átmérőjű dohogója, felül a szintén jólismert HD25
  dóm, a középhangszóró pedig olyasvalami, mint az a bizonyos "kék dóm",
  de itt alumínium tölcsér van előtte. A típusjelben (MT40) a "T" erre a
  tölcsérre utal. Hát ez mindenképpen valami újdonság. Nem emlékszünk
  rá, hogy valaha is lett volna forgalomban tölcséres hangszórójú
  hifi-hangsugárzó Magyarországon.


  Méréseinkhez

    A hangnyomás-frekvenciajelleggörbék (7. diagram)  meglehetősen
  szaggatottak, sehol egy egyenletes szakasz. Azonkívül: a két példány
  érzékenysége jócskán eltér, az egyiké 90, a másiké csak 88dB (1W, 1
  méter távolságból, 1kHz-en mérve). Az iránygörbék (9. diagram) 2 és
  5kHz között beszakadnak, vályút képeznek.
    A torzítás (10-11. diagram) csak a basszustartományban erős, de
  azért minden frekvencián jelen van; igaz, hogy még a 8kHz-es csúcs is
  csak 1%-ig nyúlik fel, és a hangnyomás növelésekor sem nő meg
  aggasztóan. (A mélytartomány torzítása ilyenkor 10% alatt jár.)
    A 96 decibeles hangnyomás (=szobahangerő) eléréséhez 4 watt
  teljesítményre volt szükség, 1kHz-en.
    Oszcillogramjaink a 890, 1620,  4000,  5150  és  12000Hz-es
  frekvencián helyezik górcső alá a rendszer burst-átvitelét.


  Unitra ZGC-60-8-70 hangsugárzó


    A torony hangsugárzója.
    A papírmunkát összecsapták a lengyelek: a hangdobozon egyáltalán
  nem tüntettek fel típusjelet, a csomagolóanyagra azt írták, hogy
  "ZgC-60-8-70". a specifikációban "ZGC-60-8-570" áll. A specifikáció
  szerint a doboz mérete 250x500x220mm, miszerintünk 300x815x282mm, de
  még ha a lábrészt nem számítjuk is, a doboz legalább 740mm magas.
    Zárt doboz, három utas, de 4 hangszórója van. A két 20cm-es
  mélyhangszórót párhuzamosan kötötték. A középsugárzó 120mm átmérőjű
  kónuszhangszóró, vékony gumiszéllel. A csipogó szintén papírmembrános,
  átmérője 65mm. Mindegyik hangszórónak húzott fémkosara van. Körülbelül
  1mm vastag habszivacs alátéten fekszenek fel.


  Méréseinkhez

    A hangnyomás-frekvencia  jelleggörbe  (13.  diagram)  egészen
  egyenletes. A két példány görbéje jól együtt fut. csak 6kHz környékén,
  egy rövid szakaszon térnek el úgy 2-3 decibellel. Érzékenységük 91dB
  (1W, 1m).
    A közeltéri görbe (14. diagram) szerint a mélyhangszóróval komoly
  bajok vannak, a membránszél külön életet él, önrezonanciája hol
  hozzáadódik a membrán által kisugárzott jelhez, hol meg kivonódik
  belőle, attól függően, hogy éppen azonos vagy ellenfázisban működik-e.
  Ilyet legutóbb a Sharp hangszórók produkáltak (HFM 19.).
    Az iránygörbék (15. diagram)  hamar,  már  2kHz-től  kezdve
  szétválnak. Ha csak 20 fokkal fordítjuk el a dobozt, még megjárja, de
  40 fokos szögből már nagyon kevés magashang érkezik. Ezeknek a
  dobozoknak az előlapját feltehetőleg pontosan a hallgatóság felé kell
  fordítani.
    A torzítási görbék (16-17. diagram) a középsávban  teljesen
  tiszták, még 96dB hangnyomáson is; a sáv két szélén már erősebben
  felfut a torzítás, de soha rosszabbat. A 96dB-t 3,4 watt elektromos
  teljesítmény nyomán sugározza le az Unitra doboz.
    Az impedancia (18. diagram) sehol nem esik  a  szabványban
  megengedett minimum alá.
    A burst-jelek nagyon csúnyák, mégpedig a teljes sávban azok, tehát
  nemcsak az oszcillogramjainkon szemléltetett frekvenciákon (740, 1780,
  2220, 6020. 12600Hz).

  
  
  
  


  Szeánsz

  


    Sanyo (Orion) SX340. Ezzel a típussal,  mint  már  mondtuk,
  voltaképpen újrateszteljük a HS282-est, megint a  Heybrook  HB1
  ellenében. A lemezjátszónk most már nem a NAD, hanem a Linn Axis. A
  tesztműsor mára: dixie a régebbi Ortofon tesztlemezről, részlet
  Beethoven V. szimfóniájából és Händel egyik Concerto Grosso-fából,
  valamint a Toscából, country a JBL demólemezről. A hangdobozokat
  mindig fémállványra raktuk, és kapcsoló berendezéssel váltottunk
  egyikről a másikra (a hangerőt azonban  kézzel  kellett  utána
  állítanunk). Tessék összevetni jelen szeánszunkat azzal, ami a HFM 22.
  számában olvasható. Az SX340 tehát:
    Monó. Kemény. Trombitál, sávhatárolt. Hűvös, minden középről szól.
  Rádiós visszhang a prezensztartományban. Tolakszik. Kevés információt
  szolgáltat. Tölcséres, mikrofonhang. * Se mélye, se magasa, ami mégis
  van, az kásás. A középtartomány rikoltozik. Sehogyan sem tetszik. Az
  énekes náthás, zsebkendő van a szája előtt. Fátyolos, élettelen. * A
  felső basszus döng, de nem megy elég mélyre. Unalmas. A női hang
  kásás. * Fölfelé húz, torzít, elváltoztatja az énekes és a hangszerek
  hangját; testetlenné válnak. A nőre nem lehet ráismerni. (Az etalon:
  derűs, legfelül picit sziszeg, kapar. Összehasonlíthatatlanul jobb
  basszus. Lágy, meleg hang, természetes, de néhol nem elég tiszta. *
  Telt, egészséges, * Mindenben jobb, kiegyenlítettebb. *  Sokkal
  csengőbb, elevenebb, mélyebbre megy, kicsit érces, ez hiba ugyan -
  jobb lenne, ha nem lenne ennyi magasa -, de így is sokkal jobb.)
    Ha tíz pontot kellene szétosztanunk a delikvensek között, egy
  behangzóan hetet adnánk a Heybrooknak és hármat a Sa... Orionnak, de
  bármiféle pontszám illuzórikus, hiszen klassziskülönbség van köztük, s
  ezt csak tovább nagyítja a jobb lemezjátszó.

    Sanyo (Orion) SX511. Megint  egy  csillapítatlan  nagydoboz;
  hangkaraktere annyira ellentétes  a  Heybrookéval,  hogy  szinte
  akklimatizálódni kell, amikor az ember az egyikről a másikra kapcsol.
  A köd elültével ezt olvastuk jegyzeteinkben:
    Dús, meleg, természetesebb, de aztán: dummog, kezd mélytöbbletem
  támadni. Nem elég definiált. Színez. Tölcséres felhangok. Huppog.
  Talán elviselhetőbb, de egyik se tetszik. Mind a kettő rosszabbnak
  hat, mint az előbbi kettő (!). * Hordóhang, ványadt, fakó magasak.
  Teljesen meghamisítja az énekes hangját. * Nagyon döng, és nem igazi a
  mélye. Mindent összeken. Kamarazene: kár, hogy a basszus  ráül
  mindenre. De sokkal rosszabbra számítottam. * Középtől  felfelé
  bágyadt, mélye se nagyon van, de bummog. Elfogadható. Öblösebb. Nagyon
  egymás ellen játszanak. (Az etalon: orrhangú, elvékonyodik, száraz,
  kapar; aztán tisztább, igazibb. Komolyzenén kezd fölénybe kerülni.
  Szőrös a teteje. A közepe jobb. * Tényleg rosszabbul szól, mint az
  előző menetben, de így is sokkal tisztább és kiegyenlítettebb. *
  Lényegesen több magashang, zeneibb, részletgazdagabb, még a mélyei is
  jobbak. * Eleven, de kevés a mélye. Jobb.)
    A pontszámok: 5-5, 5,5-4,5, 7-3, 8-2 (!) - részben hízelgő.
  részben lesújtó. Óvaintés: noha az  átlagpontszám  magasabb,  a
  hangminőség gyanús; ízlés dolga, ki melyikkel alkuszik meg inkább a
  két Sanyo márkanevű doboz közül. (Soha nem tudtunk jó lelkiismerettel
  választani az Orion 200-as és 500-as típuscsaládja között. Most sem
  tudunk. Az a bizonyos hordóhang idővel nagyon fárasztó tud ám lenni.)
    (P. S. Megpróbáltuk még fémtüskével leválasztani a dobozt a
  vasállványról, hátha úgy kevésbé huppog. A varázslat nem nagyon
  sikerült.)

    Unitra ZGC60-8-70. A lengyel toronynak a hangsugárzója is akkora,
  mint egy torony, legalábbis az előzőkhöz, s különösen a HB1-hez
  mérten. A mennyiség azonban - mint jegyzeteink tanúsítják - nem
  csapott át minőségbe.
    Valami egészen furcsa dolgot hallok: recseg a trombita, de mégis
  matt.  A  hangszerek  szétszaladnak.  Présel,  de  van  egy
  frekvenciatartomány, amelyben dinamikát sejttet. A férfi énekesnek
  szörnyen elváltozott a hangja. Fakó. Mos. Zagyva. "Phasing"-effektus.
  Rossz érzés fog el. Az opera kiabálós. A sávszélek hiányoznak. * A
  magasa reszel, mos, nincs elég belőle, de amennyi van, az minden hibát
  elkövet. A mélye se igazi. A cinnje alumínium. Monósít. Középen
  kiemel. * Testetlen hangzás, de nem idegesítő. Az opera belebújt az
  egérlyukba. Nyeszlett, de nem bántó. * A középmély döng, a prezensz
  harsány, a magas nem cseng ki, a basszus zavaró, a teteje idegesít -
  de még így is sokkal rosszabbra számítottam. (Az etalon cinnek, és a
  hangkép mégis meleg, lágy, talán színez. Nem eléggé nyílt? Túl dús,
  néha maszatos. Country-zenén sokkal jobb, de kapar a teteje. "Csak az
  a sziszegés csak azt tudnám feledni." De természetesebb. Az operán
  telt, emberibb, a középtartománya sokkal tisztább. *  Szuperjó,
  cseng-bong, de azért a hibáit is hallani lehet. A mélyei kisebb
  szinten jönnek, de mélyebbre mennek. * Nincs kommentár. * Jobb mélyek,
  kiegyenlítettebb hangkép, több levegő.)
    A pontszámok: 6,5-3,5, 7-3. 7-3, 8-2. Ez a hangdoboz se rosszabb
  (lényegesen) a többinél, csak azt nem értjük, minek kellett erre a
  szerény hangminőségre ennyi faanyagot pazarolni.

                   *

    A fentiekkel egyidőben még egy hangsugárzó-szeánszot tartottunk.
  Etalonunknak, a Heybrook HB1-nek ma már egy módosított változata van
  forgalomban; a módosítás kizárólag a keresztváltót érinti. A MOD
  rovatban. a 110. oldalon összehasonlítjuk az új keresztváltót a
  régivel.