Kígyó a tepsiben  - Műsoros kazetták gyártása Dorogon

  

    Csináltunk  már  képriportot  a  hanglemezgyártásról,  a
  rádiósműsorkészítésről, legutóbb a CD-gyártásról is - a műsoros
  kazettáról azonban eddig valahogy megfeledkeztünk, pedig jelenleg
  világszerte ez a legnépszerűbb műsorforrás. Az utóbbi négy-öt évben
  több fogyott belőle, mint a hanglemezből. A Hungaroton tavaly 4,6
  millió darabot gyártott, s bár az idén némiképp csökkent a kereslet
  (nőtt a konkurrencia!),a dorogi hanglemezgyárban arra számítanak, hogy
  1989-ben is legalább 4 millió kazettát fognak kibocsátani.
    De a műsoros kazetta már csak azért is megérdemel egy képriportot,
  mert a legtöbb emberben teljesen hamis kép él arról, hogyan is
  sokszorosítják a kazettákat. Lelki szemünk előtt egy hatalmas szekrény
  jelenik meg, egy monstre hifitorony, amelyben sok-sok kazettás magnó
  van elhelyezve, s azok közül az egyik lejátszik, a többi pedig csak
  készíti a felvételeket, megállás nélkül. (Őszintén bevalljuk, hogy mi
  magunk is valahogy így képzeltük a dolgot; gyaníthatólag az Olvasó sem
  képzelte másképp. Ha mégis: elismeréssel adózunk neki!) Persze,
  tényleg  vannak  ilyen,  egyszerű  módon  dolgozó,  kisüzemi
  másolóberendezések, de a professzionális, nagyüzemi kazettamásolás
  teljesen másképp történik.
    Arról is bizonyára sokan hallottak harangozni, hogy a műsoros
  kazettát nem "valós időben", normál (4,75cm/s) szalagsebességgel
  másolják, hanem felgyorsítva, a normál szalagsebesség többszörösével,
  miáltal a fél-egy órás programot pár perc alatt lefuttatják, s a
  termelékenységet így a sokszorosára növelik.  Aki  próbált  már
  közönséges, kétkazettás magnón "gyorsmásolni", az tudja, hogy a
  hangminőség már a kétszeres sebességű másolás nyomán is 8 napon túl
  gyógyuló sérüléseket szenved (illusztrációért tessék tesztrovatunkhoz
  lapozni!), márpedig a nagyüzemi másolást nem  kétszerte,  hanem
  sokszorta nagyobb szalagsebességgel végzik. Hogyan tudják  mégis
  megóvni a hangminőséget? Hát úgy, hogy a nagyüzemi másoláshoz nem
  kazettás magnót használnak! A lejátszó- és a felvevőgépek egyaránt
  orsós stúdiómagnók csak kissé el vannak maszkírozva, hogy nehezebb
  legyen rájuk ismerni.
    Hogy a gyártási folyamatot már most tisztán lássuk magunk előtt: a
  mestergép egy végtelenített szalagot játszik folyamatosan, a másológép
  pedig egy nagy tekercs magnószalagra veszi fel egymásután sokszor
  ugyanazt. A tekercset később szétvágják és kazettatestbe töltik. A
  teljes gyártási folyamat tehát 3 fő részre tagolódik: másolás -
  betöltés - öltöztetés (az utóbbi pedig ismét háromra: címkézés,
  tokozás, csomagolás).  Igyekeztünk  minden  fontosabb  mozzanatot
  megörökíteni. "Idegenvezetőnk"  Szalai  Ferenc  volt,  a  dorogi
  hanglemezgyár MEO-főnöke, akitől majd a műsoros kazetták műszaki
  paramétereit is meg fogjuk tudakolni.


  MESTERGÉP ÉS MESTERSZALAG

    Miután erről az iparágról mi még nem írtunk, sőt mások sem igen
  írtak róla Magyarországon, most kell eldöntenünk, hogyan fordítsuk az
  angol szakkifejezéseket.  A  Mastert  nyugodtan  nevezhetjük  (a
  mesterszalag analógiájára) mestergépnek, azt a masinát pedig, amely
  engedelmesen figyel a Mester szavára, s amelynek az angolban Slave
  (szolga) a neve, másoló- avagy szolgagépnek fogjuk hívni.
    A műsoranyag Budapestről,  a  Hungaroton  Rottenbiller utcai
  stúdiójából érkezik, 1/2 coll szélességű szalagon, amely 19cm/s
  szalagsebességű felvételt hordoz. A  kazettamásoló  üzemben  ezt
  mesterszalagnak nevezik, valójában persze ez is csak másolat: az
  eredeti, analóg vagy digitális mesterszalagnak egy (mindig analóg)
  kópiája, amelyet a mestergépen harminckétszeres vagy éppenséggel
  hatvannégyszeresen felgyorsítanak.
    Dorogon jelenleg két mestergép dolgozik, mindkettő az amerikai
  Cetec Gauss gyártmánya. Az elsőt még valamikor 1976-ban helyezték
  üzembe, ez 32-szeres szalagsebességgel működik. A másodikat 1988-ban
  installálták, ez sokkal modernebb, és számos egyéb tudományán kívül
  64-szeres sebességű játékra is képes. (Egészen új technológia; a
  dorogiak szám szerint hatodikak, akik ezt megvették.) Képriportunkban
  mi ezt a drágább, körülbelül 50 ezer  dolláros  gépet  kaptuk
  lencsevégre.
    Az első, ami a laikus figyelmét azonnal megragadja: a mestergép
  annyira sebesen (másodpercenként 6 vagy 12 méteres sebességgel)
  továbbítja a szalagot, hogy szó sem lehet "tekercselésről", tehát nem
  használhatnak semmiféle orsót. A magnó egy széles, hosszú asztallal
  van egybeépítve, az asztal teteje tepsiszerűen van kiképezve és
  üvegtetővel van leborítva. A tepsi és az üvegtető között bő 1/2 coll a
  hézag, tehát éppen nem szorul meg benne az élére állított szalag. A
  magnószalag elfut a fejek előtt, végigszalad az asztal mentén, majd a
  túloldalon visszafordul és beszalad a tepsibe, ahol jobbra-balra
  kígyózva-tekeregve, sűrű hurkokat képezve igyekszik visszafelé, a
  magnófejek irányába, hiszen nemsokára újra jelenése  lesz  ott.
  Voltaképpen az egész műsor, mint valami minden tiltakozása ellenére
  vitrinbe zárt hüllő, szünet nélkül ott tekergőzik a  tepsiben,
  eltekintve attól a néhány méteres szakasztól, amelynek éppen kint, a
  magnóban van dolga. Ha a műsorkígyó túlságosan hosszú, akkor a tepsi
  oldalfalait kétoldalt széjjelebb húzzák, hogy a viharosan hullámzó
  huroktenger elférjen odabenn.
    A végtelenített szalagon futó műsor végén a mestergép  egy
  úgynevezett vágóhangot állít elő és küld a szolgagépnek, ez jelzi,
  hogy vége az egyik előadásnak, kezdődik a következő. A vágóhang egy
  6-8Hz körüli frekvenciájú jel, ez önmagában nem hallható, de a
  magnószalagot telítésbe vezérli, a másolaton tehát maradandó jelet
  képez, amelynek majd később, a magnószalag kazettába töltésekor lesz
  jelentősége.
    A magnókazetták műsora négycsíkos: két sáv (az "A" szalagoldal
  sztereóban) előrefelé, a másik két sáv (a "B" szalagoldal, ugyancsak
  sztereóban) visszafelé fut. A mestergépet ez a legkevésbé sem izgatja,
  ő egyszerre játssza mind a négy csatornát. Az "A" szalagoldal műsorát
  menetirányban adja le, a "B" szalagoldalét meg visszafelé - ha
  belehallgatnánk,  zagyvaságokat  hallanánk.  Minthogy  azonban  a
  másológépek is egyszerre írják fel a négy csatorna műsorát, a végén
  minden maga-magától helyreáll, ugyanis műszaki szempontból teljesen
  mindegy, milyen sorrendben érzékeli a magnófej a szalagon sorakozó
  felmágnesezett dipólusokat. A felvétel egyébként Dolby-B-vel készült,
  így kerül a mesterszalagra, így másolják tovább, így kerül  a
  kazettákba is - a dorogiaknak ezzel semmi dolguk.
    Maga a mestergép robusztus stúdiómasina, hasonlít a Studerekre,
  Ampexekre vagy akár a Mechanikai Laboratórium magnóira és a többire -
  csak persze azok nincsenek összeházasítva egy tepsifedelű asztallal.
  (A stúdiómagnók szerkezetének tárgyalásába most nem merülhetünk bele,
  erről a témáról a Hifi Magazin 1981/2, azaz 6. lapszámában talál
  bővebb információt az Olvasó.) A magnófejek felirata: Saki, Japán.
  Állítólag nagyon időtálló fejek, egy teljes évet is kibírnak, ami nem
  csekélység, hiszen a szalagkígyó  hatalmas  sebességgel  súrlódó
  vasoxid-pikkelyei borzasztóan igénybe veszik őket. Egyébként egyszer
  fel is lehet csiszolni a fejeket, és akkor még jóideig használatban
  maradhatnak. Még egy érdekesség; a szalagot nem a  hagyományos
  hangtengely/nyomógörgő továbbítja, hanem a két "capstan" vákuumal
  magára szívja a szalagot, és ez adja azt a nyomóerőt, amely révén a
  magnószalagot igen nagy sebességgel továbbíthatják.


  SZOLGASEREG

    Egy-egy "mester" szavát több "szolga" figyeli.  Dorogon,  a
  Hanglemezgyárban két gyártósort használnak, a másológépek  száma
  összesen 14 (két régebbi típus a dán Lyrec-től származik, a többi 12
  mind amerikai gyártmány, közöttük négy régebbi, nyolc új típusú). A
  Gauss szolgagépek úgy 20 ezer dollárba kerülnek, darabonként. Szintén
  stúdiómagnók, csak valamivel bonyolultabbak. Már említettük, hogy a
  felvétel dolbyzva jön, a Gaussokban nincs külön Dolby-B áramkör (Dolby
  HX viszont van).
    A szolgagépek hatalmas, 2450 méteres tekercsekben fogadják az 1/7
  coll (3,81mm) szélességű, tehát kazettába szánt szalagot, amelyre
  30-35 felvételt készítenek egymás után. A felvételeket csak az a
  bizonyos vágóhang választja el egymástól, amelyet a mestergépről
  érkező, 6-8Hz-es jel idéz elő (később a töltőgépeket majd ezek a
  jelzések figyelmeztetik, hogy "itt kell vágni"). A  szolgagépek
  gondosan "figyelik", hol tartanak a műsorban, és ha a szalagon már nem
  volna elég hely, akkor bele sem kezdenek a következő menetbe:
  leállnak. Ami a szalag típusát illeti, Dorogon főleg BASF LH18-at
  használnak, de jó tapasztalataik vannak az AGFA és a délkoreai
  Sunkyong  gyártmányaival  is-ott-jártunkkor  éppen  az  utóbbival
  dolgoztak.
    Mint a modern, civilizált masinák általában, a Gauss gépek (a
  mester is, a szolgagépek is) azonnal kijelzik az üzem közben fellépő
  hibákat, például hogy vágóhangmaradványt érzékelnek, rossz helyen lép
  be a vágóhang, hiányzik az indítási parancs, túl magas a hőmérséklet,
  kiesett a tápfeszültség, nem feszül a szalag, nincsenek szinkronban a
  "capstan"-ok  (a  stúdiómagnók  természetesen  mindig  kettős
  meghajtórendszerrel dolgoznak!), nincs előmágnesezés stb. stb.
    A mestergépen be lehet állítani bizonyos alapprogramokat, mindegy,
  hogy milyeneket- de maximálisan csak hármat. Ezek  között  egy
  kapcsolóval lehet választani, s ilyenkor a szolgagépek automatikusan
  ráállnak a Mester pozíciójára, nem kell őket állítgatni-méricskélni. A
  dorogiak a következő három alap-programot választották: vasoxid szalag
  64-szeres, vasoxid  szalag  32-szeres  és  krómdioxid  32-szeres
  szalagsebességre. Hogy miért éppen így programozták a rendszert, arra
  később még visszatérünk. A munkát általában úgy szervezik meg, hogy a
  kisebb szériákat a régi vonalon futtatják, a kisebbik sebességgel, 6
  szolgagépen, a nagy sorozatokat az új "Masteren", kétszer akkora
  tempóban, 8 szolgagépen. A gépek egyébként kompatibilisek, tehát ha a
  műsort az új masináról adják le, de csak a kisebbik szalagsebességgel,
  akkor rákapcsolhatják az összes másológépet.
    Van  a  másolószobában  egy  kerekeken  gördülő,  komplett
  mérőberendezés, valamint egy speciális, 1/7 collos szalagot játszó
  Studer A80-as stúdiómagnó. A dorogi kazettaüzemben a munkahét azzal
  kezdődik, hogy a mestergépre mérőszalagot tesznek, minden szolgagépen
  másolatot készítenek, ezeket a másolatokat a Studerre teszik, s
  körültekintő mérésnek vetik alá. Rutinszerűen tehát még az "orsós"
  szalagot mérik, nem a kész kazettát. (más kérdés, hogy amikor új
  mesterszalag  érkezik,  az  első  másolatot  kazettába  töltik,
  végighallatják, majd archiválják, a mesterszalaggal együtt hogy később
  az esetleges hibák eredetét meg lehessen állapítani.) Később a gyártás
  folyamán az ellenőrzés már jórészt csak azt célozza,  hogy  a
  hangminőség ne változzék, továbbá, hogy minden a helyére kerüljön, ne
  cserélődjön fel a bal csatorna a jobb csatornával, az "A" műsoroldal a
  "B"-vel.


  VÉGSZÓRA VÁRVA

    A szomszéd szobában a töltőgépek sorakoznak, ezekből is van vagy
  tíz darab. Az olasz Tapematic 2002 típusúak a modernebbek,  a
  részletfotókat ezekről készítettük.  A  Tapematic  kétorsós,  de
  lényegében ugyanazon az elven működik, mint a többi, egyorsós masina.
  A nagy szalagtekercs, amely a másolószobából érkezik, úgy 30-35
  felvételt tartalmaz, s mint tudjuk, ezeket a vágóhang választja el
  egymástól. A töltőgép szét fogja vágni őket, s mindegyiket beragasztja
  egy-egy kazettába, a következőképpen.
    Az üres kazetta a C null (a továbbiakban: C-0)névre hallgat. Ezt
  mázsaszám vásárolják, specialista gyártóvállalatoktól, legszívesebben
  a svájci ICM-től, de az egyszer már említett Sunkyong-gal is meg
  vannak elégedve (hazai  kazettatestet  ma  már  egyáltalán  nem
  használnak). A C-0 kazettában már benne van a befutószalag, elöl-hátul
  rögzítve a magokon. A töltőgép megragadja a kazettát, félig kiszívja
  belőle a befutószalagot, középen elnyisszantja (eközben vákuummal
  tartja, nehogy elcsússzon), a két szalagvég közé egy komplett műsort
  tekercsel, mindkét oldalon beragasztja - és máris kiveti a kész
  kazettát. Mindez igen gyors tempóban zajlik: felül bemegy a C-0, alul
  kipotyog a műsoros kazetta. A gép a hibákat is érzékeli. Valahányszor
  selejtet gyárt, kinyit egy ajtót, és kiveti a rossz kazettát. A
  Tapematic 2002 még azt is megteszi,  hogy  a  rossz  irányban
  beléhelyezett kazettát megfordítja. Egyébként pedig minden hibát
  feljegyez, kijelez, adminisztrál.
    A szalagot természetesen nem menetközben szabdalják fel.  A
  vágóhang figyelmeztető jelére a gépnek meg kell állnia, s meg kell
  várnia a "végszót", amikor is újra megindulhat. Rendkívül érdekes az a
  mozzanat, ahogy a töltőgép rááll a vágóhengerre. A szalag egy magnófej
  előtt kígyózik el (a gép bal oldalán), és ez a fej mindvégig
  figyelemmel kíséri a műsort. A vágóhang közelében lelassítja, majd a
  kellő pillanatban meg is állítja a szalagot. Hogy honnan tudja,
  mikortól kezdve lassítson? Onnan, hogy amikor az új műsort felteszik,
  a gép először lassabban, a 30m/s töltési sebesség helyett "csupán"
  7m/s-os tempóval futja a szalagot, s közben pontosan megméri a
  műsoridőt. Ezt követően már egy mikroprocesszor jelzi előre, ha
  közeledik a vágóhang.


  ÖLTÖZŐSZOBA

    A szalaggal töltött kazetta teljesen csupasz, nincs rajta egy betű
  sem. Címkét kell ragasztani rá, tokba kell tenni, ki kell egészíteni
  azzal a kartonlappal, amely a kazettákon a lemezborítónak felel meg,
  tehát amelyre a műsort és a márkanevet nyomtatják, s végül az egészet
  be is kell csomagolni, tízenként. A nyugatnémet Heino Ilseman gépsora
  mindezt olyan gyorsan végzi, hogy egy-egy kazettára csupán 2,4
  másodpercet veszteget el!
    A címke persze megintcsak speciális gyártmány (mellesleg: a
  hanglemezek címkéjét sem az ÁPISZ-nál vásárolják). Ragasztót nem
  használnak, a gép oldószerrel mintegy fellazítja a  kazettatest
  felszínét, s annak saját anyaga fogja meg a papírcímkét. A tokot
  szintén nem lehet akárhonnan beszerezni. Mintegy 1 millió darab már
  itthon készül, s tárgyalnak a hazai termelés növeléséről - de a
  nagyobb rész továbbra is az ICM és a Sunkyong cégektől érkezik.
    A tokozóberendezés forgódobbal dolgozik, egyik oldalról beemeli a
  kazettákat és a tokokat, a másik oldalról a "színlapot", a harmadik
  fázisban az egészet egyetlen mozdulattal összecsukja, a negyedik
  oldalon pedig szállítószalagra helyezi a készterméket.
    A kazettagyártás iszonyú hévvel, három műszakban folyik. Ünnepek
  előtt, vagy bármikor, amikor felfut a kereslet, még hétvégén sem
  állnak le a gépek. Összkapacitásuk heti 140 ezer darab, de erre a
  teljesítményre egyelőre csak vasoxid szalaggal képesek. Nem elvi
  korlátokról, inkább csak arról van szó, hogy a mestergépek három
  alapprogramja között, amelyekről már beszéltünk, nincs "krómdioxid
  64-szeres sebességgel". Krómszalagokra pedig eddig még nem kaptak
  akkora megrendelést, ami indokolná, hogy ezeket is lóhalálban, tehát
  64-szeres sebességgel másolják.  A  magnófelvétel  időállandójára
  egyébként egységesen 120µs-ot állítanak be. Ez krómon ugyan nem
  optimális, de a gyakorlatban kielégítő eredményt ad. A nyugatiak is
  elfogadják (a krómkazettát vasoxid kivágással!), márpedig éppen nekik
  kell elfogadniuk, hiszen Cr02-kazettát eddig csak külföldi
  vevő rendelt a Hungarotontól. Belföldre a vasoxid is megteszi.
    Amin azért érdemes elgondolkodni egy kicsit.


  KAZETTA ÉS HIFI

    A kompaktkazetta mérsékelten hifi-médium - de azért mégiscsak
  hifi-médium. Ismeretes, hogy a High Fidelity normáit lejjebb kellett
  ereszteni, hogy a kazettás magnók is beleférjenek a szabványba. A
  műsoros kazetták gyártásakor is csupán a hifi-szabvány kritériumait
  tartják szem előtt, azoknak viszont következetesen eleget tesznek, s
  minden tekintetben "kézben tartják" ezeket a paramétereket.
    A frekvenciaátvitelt csúszófrekvenciával  mérik,  az  előírás
  vasoxidon 40Hz-12,5kHz ±3dB, a középső sáv törésmezeje a gyakorlatban
  ±2dB. Ezt a mérést még a Studeren végzik, de időnként - próbaképpen -
  később,a  már  kazettába  töltött  szalagon  is  ellenőrzik  a
  frekvenciaátvitelt. Ilyenkor azonban már nem a teljes sávot mérik,
  hanem a fáziseltérést 10kHz-en, de abból meglehetős biztonsággal
  következtetni lehet a felvétel  magasfrekvenciás  minőségére.  A
  nyávogást először az orsós szalagon mérik. Tekintve, hogy a kazetta
  tökéletlensége miatt az egyenfutás romlani fog, megnyugtató, hogy a
  nyávogás nem éri el az előírásokban megengedett 0,2%-ot, inkább
  0,1%-hoz konvergál. A mérést egyébként a kazettába töltött szalagon is
  elvégzik: a két mérés együtt a kazettamechanika minőségéről ad
  felvilágosítást.
    A többi paramétert a kész kazettán ellenőrzik. A maximális
  kivezérlésnél a  torzítás k3=5% lehet (26dB). Nulla decibelnek a
  250nWb/m-t  tekintik.  A  dorogiak  nem  akarják  felülbírálni a
  hangmérnököt, csak arra törekszenek, hogy a lehető legpontosabban
  reprodukálják a mesterszalag műsorát, de azért figyelemmel kísérik a
  jelszintet, és vigyáznak, hogy a szalagon ne léphessen fel torzítás.
  Ezért a gyakorlatban inkább csak 3% harmadik harmonikus torzításig
  vezérlik a szalagot. A csatornaeltérés kisebb mint 2dB végig az egész
  sávban. A zaj 46dB, lineárisan, bármiféle szűrő nélkül. Fontos
  követelmény, hogy a kazetták ne rángassák a szalagot. Ezt külön
  műszerrel mérik. Végül van az üzemrészben két ellenőrző szoba, ott a
  kazettákat szúrópróbaszerűen kazettás magnón is lejátsszák, tehát
  füllel is ellenőrzik.
    Szubjektív tesztet ritkán csinálnak, de amikor az új Gauss
  mestergép megérkezett, és először készítettek másolatot maximális
  szalagsebességgel, kipróbálták, mi a különbség a 32-szeres és a
  64-szeres sebességű felvétel között. Mint elmesélték, ez a próba
  minden aggályukat eloszlatta: várakozásukkal ellentétben a maximális
  sebességű felvétel szólt jobban... (Nem vagyunk meggyőzve. Szerintünk
  az lett volna a jó, ha egyáltalán nem hallanak különbséget. Mert ha
  van különbség a kétféle technika között - akkor nem lehet kétséges,
  melyik a jobb.)
    A munkát persze elsősorban az minősíti, hogy a vásárlók mennyire
  vannak megelégedve vele, pontosabban: hogy a  kazettáknak  hány
  százalékát cseréltetik vissza. A dorogiak statisztikája meglepően jó,
  a visszaérkezett kazetták aránya a kezdeti hibák után 0,06-0,1%-ra
  esett vissza. Az újabb  beruházás  idején  még  egyszer  kissé
  megemelkedett a gyárihibás visszárú aránya (1983: 0,15%), de azóta
  ismét minden rendben van, és a kazettáknak még egy ezreléke sem köszön
  vissza. Ennyire jó statisztikájuk a világcégeknek sincs, amit a
  dorogiak azzal magyaráznak, hogy nekik (mármint a magyaroknak) sokkal
  több a veszíteni valójuk, tehát sokkal jobban kell vigyázniuk.


  KALÓZKAZETTÁK

    A minőségi kifogással  visszaérkező  kazetták  között  egyre
  gyakoribbak a vállalat márkajeleit használó, de nem Dorogon készült
  példányok. A kazetta-sokszorosítás jövedelmező iparág, főleg, ha meg
  lehet takarítani a szerzői honoráriumot, a forgalmi adót stb. Szerte
  az országban felvirágzott az orvmásolás, a "kalózok" megvásárolnak
  egyetlen darab kazettát vagy lemezt, a műsorát primitív  módon
  magnóról-magnóra  másolják,  a  borítókartont   házinyomdákban
  sokszorosítják, és a végterméket piacokon-vásárokon mint eredeti
  kazettát árusítják. A kalózkodás tárgyát persze sosem a szimfonikus
  zenekarok produkciója képezi, hanem az éppen divatos külföldi és
  magyar popzenei kiadványok, valamint Pityi Palkó édesbús dalköltészete
  vagy Lagzis Lajcsi kurjongatása;  "II  musici  di  roma"...  A
  kalózkazetták, bár a minőségük kritikán aluli, a célnak úgy látszik
  megfelelnek. Illetve, mégsem felelnek meg, mert a csalódott vásárlók
  csapatostul viszik vissza a kazettát. Hová is vihetnék, ha nem a
  hanglemezboltokba...
    A hamisítványokat némi rutinnal kapásból fel lehet ismerni, nem
  csak a silány nyomdai kivitelükről és olcsó kartonpapírjukról, de
  arról is, hogy ezek szinte kivétel nélkül olcsó hazai gyártású
  kazettát rejtenek, márpedig az MHV ilyet ma már nem használ. A kalózok
  tömegével vásárolják fel az áruházakban a C 60-ast, sőt még odáig is
  elmennek, hogy a kellő műsoridejű (például pont 21 perces!) kazettát
  rendelik meg nagy mennyiségben. Tény, hogy Magyarországon ma már
  számos kisvállalat folytat kiadói tevékenységet, jogszerűen - s ők
  nyilván nagymennyiségben rendelnek kazettát, ismét csak jogszerűen.
  Nincs más hátra: a kalózokat, akik a Hanglemezgyárnak hatalmas
  veszteséget okoznak, s rontják a gyár termékeinek  hitelét,  a
  piacokon-vásárokon kell tettenérni. A rendőrség ebben csak nagyon
  mérsékelt segítséget tud nyújtani az ellenőröknek; előfordul, hogy a
  hétfőn bekísért árus szerdán már újra ott áll a standon, és árulja a
  kazettáit...

                   *

  

  Az újabbik Gauss gyártósor. Elöl a tepsivel egybeépített mestergép,
  amelynek szavára egyszerre 8 "szolga" figyel. Mindenütt (itt és a
  szomszédos termekben is) rend és laboratóriumi tisztaság uralkodik.
  A készülékek szorgalmasan dolgoznak, s viszonylag kevés ember kell,
  hogy kiszolgálja őket


  

  Szolgagép szalagpadja. A frontoldalon a számításba jövő hibák jegyzéke
  egy lecsapható ajtócskán, amely a beállítószerveket takarja


  

  A műsort egy speciális Studeren ellenőrzik
  Jobbra: gördülő műszerpark a másolóteremben


  
  

  A  mestergép fejgarnitúrája és szalagvezető rendszere, illetve a
  vezérlőegység részletei a négy műsorcsatorna indikátoraival. A rácsok
  mögött ventilátorok  
  
  

  Régebbi  (egyorsós) és újabb (kétorsós) töltőgépek. Kinagyítva a
  Tapematic 2002; felül bemegy a C null, alul kijön a műsoros kazetta.
  Erősebben kinagyítva; a szalagot egy magnófej előtt vezetik el, amely
  a vágóhangra figyel


  
  
  
  
  

  A  konfekcionáló gépsor. Az "öltöztetés" az ablak felőli gépen
  kezdődik, a forgódobon jól látható a címke, amelyet majd rányomnak a
  kazettatestre. Az előtérben a tokozás művelete zajlik, a kazetták és a
  tokok  balfelől,  a  borítólapok  elölről jutnak be a gépbe. A
  szállítószalag a kész műsoros kazettákat viszi a csomagológéphez.