Az utolsón túli láncszem    Ez az írás a 6-7 évvel ezelőtti akusztikai cikksorozat folytatása.
  Arról szól, amihez mindnyájunknak közünk van, de amiről érthetően nem
  szívesen veszünk tudomást: a negatívba fordított High Fidelityről, az
  emberi hallás defektusairól. Cikkünk szerzője audiológus mérnök az
  Orvostovábbképző Egyetemen.


                   *

    A hangátviteli lánc a mikrofonokkal kezdődik és a hangsugárzókkal
  fejeződik be. Mindaddig, amíg a hangátviteli lánc végtermékét (a
  hangsugárzó hangját) akusztikai műszerekkel vizsgáljuk, továbbra is a
  fizika területén maradunk.  Amikor  azonban  meghallgatás  útján
  igyekszünk véleményt alkotni, átlépünk egy másik világba, s elérkezünk
  a pszichoakusztika területére. A hallott hangról alkotott akusztikai
  ítéletet végső soron az ember hozza, a fülén keresztül érkező
  információ nyomán, amelyet az agy értékel ki. Miközben vége-hossza
  nincs a vitáknak, elemzéseknek a High Fidelity problémáiról, kevesen
  gondolunk arra, mit jelent, ha a fül nem "hifi"...
    Sajnos, érzékszerveink közül a hallás sem mindig tökéletes. Hogy a
  csökkent értékű hallószerv milyen nagy hátrányt jelent mind az egyén,
  mind pedig környezete számára, az mindenki előtt világos, de talán nem
  mindenki tudja, mennyire magas a nagyothallók és süketek száma!
  Külföldi és hazai adatok alapján a hallószerv valamilyen károsodása a
  lakosság 10%-át sújtja, tehát Magyarországon kereken 1 millió embernek
  nem ép a hallása! (A hifisták táboráról nincsen külön kimutatásunk...)
  Az életkor egyre hosszabb, egyre több az idős ember, életkörülményeink
  is egyre zajosabbak - a statisztika tehát tovább romlik.
    E meggondolások indokolják, hogy a HFM hasábjain egyszer az
  audiológiáról, s a hallás rendellenességeiről is szó essék. Az
  audiológia egy szélesen szerteágazó speciális szakterület, mely főként
  az orvostudomány területére esik; itt nyilván csak  felületesen
  mutathatom be, s nem annyira orvosi, mint inkább műszaki oldalról
  próbálom megközelíteni (hiszen magam is mérnök vagyok, nem pedig
  orvos). Szeretném az Olvasót gazdagabbá tenni bizonyos ismeretekkel,
  de arra kérem: ha hallásproblémája van, forduljon továbbra is (vagy
  talán e cikk elolvasása után: még inkább) szakorvoshoz. Ha pedig
  szerencséjére ép a hallása, talán többet gondol majd arra, hogy
  vigyáznia is kell rá - mint a szeme fényére.


  A hallás tudománya

    Az audiológia olyan tudományágat jelöl, amely a hanggal mint
  élettani jelenséggel, tehát a hallással és ezzel kapcsolatban fizikai,
  kémiai,  biológiai,  fiziológiai,  pszichológiai  és  patológiai
  jelenségekkel  foglalkozik.  Megkülönböztetünk  általános  vagy
  tudományos, valamint klinikai audiológiát. Utóbbinak a mindennapi
  életben főleg az a dolga, hogy megállapítsa a hallásromlás mértékét,
  illetve keletkezési helyét. Mielőtt  azonban  a  hallásromlásról
  tárgyalnánk, hasznos lehet röviden összefoglalni a hallással, a hallás
  élettanával kapcsolatos főbb ismereteket. (Újraolvasásra javaslom
  Angster Judit és Miklós András egy korábbi, igenjó írását a Hifi
  Magazin 1983/3. számából, mely a pszichoakusztika kérdéseit tárgyalja,
  elég részletesen, "Zene a fülek között" címmel. Az ott közölt ábrákat
  itt most fölöslegesnek tartom megismételni.)

  Külsőfül

    A hang rendesen levegőrezgésként éri el a külső fület, s a bizarr
  formájú fülkagyló által körülvett hallójáraton  át  jut  el  a
  dobhártyához. A hallójárat akusztikailag mint rezonátor is szerepel.
  Rezonanciafrekvenciája 2500-4000Hz között van, ahol is csúcsban kb.
  15dB hangnyomásnövekedés keletkezik a hallójárat bemenetéhez, illetve
  a szabad hangtérhez képest. A hallójárat minden embernél másként néz
  ki, sőt, ugyanannak az embernek a két oldala is különbözhet. Mégis:
  mindenki hozzászokik, adaptálódik a saját anatómiai "berendezéséhez",
  s így azt lineárisnak érzékeli.

  Középfül

    A dobhártya rezgéseit a középfül dobüregének hallócsontocskái
  közvetítik a belső fül ovális ablakához. A dobüreg 1-2cm3
  űrtartalmú, és az Eustach-kürtön át közlekedik az orrgarat-űrrel,
  illetve a szabad légtérrel. Maga a dobhártya nem egyszerű kifeszített
  membrán: rugalmasságát a mögötte levő légpárnának köszönheti. Az
  egymással ízesült három hallócsontocska láncolatot alkot és csontos
  emelőrendszerként működik. A szabálytalan alakú kalapács három pontban
  van felfüggesztve. Hosszú nyúlványa a dobhártyába ágyazódik, azt
  mintegy "behúzza", így adódik a dobhártya kúpos formája. A kalapács
  feje szorosan csatlakozik az üllőhöz. Az üllő és a kengyel viszonylag
  lazábban ízesül.
    A kengyel egyébként nem dugattyúszerűen mozog, hanem úgy, mint
  valami ablakszárny. Sőt: mindkét tengelye körül mozoghat, s ez főként
  a hangnyomástól függ. Gyenge hangnál a mozgás tengelye függőleges. Túl
  erős hangokra a kengyel vízszintes tengelyű mozgással válaszol,
  miáltal a rezgés kisebb amplitúdóval terjed a csiga belsejébe. A
  dobüregi izmok a hallócsontokon tapadnak és a hangintenzitással
  arányosan  megfeszülnek.  Ezzel  csökkentik  a  hallócsontlánc
  rezgésamplitúdóját és védik a belső fület. Az inger, amelyre működésbe
  lépnek: az erős hang. Védekező összehúzódásuk az akusztikai reflex.
    A középfül feladata, hogy a levegő hangrezgéseit a belső fül
  folyadékára vezesse. Ismeretes, hogy az energiaátadás két rendszer
  között akkor a legkedvezőbb, ha azonos az impedanciájuk. A levegő és a
  folyadék sűrűsége-rugalmassága egyaránt különböző, ezért akusztikai
  impedanciájuk is lényegesen  eltérő.  Transzformátor  gyanánt  a
  dobhártya-hallócsont láncolatrendszer szerepel: a levegővel érintkező
  dobhártya nagy amplitúdójú rezgéseit átalakítja kisebb amplitúdójú, de
  nagyobb nyomású mozgássá, mely az ovális ablakban a folyadékra tevődik
  át. A középfül ezenkívül dinamikakompresszorként is működik, mert
  hallásunk különben nem tudná feldolgozni a hatalmas, 130 decibeles
  intenzitástartományt.

  Belső fül

    A koponyától védett, igen kemény csontba ágyazott belső fül sok
  csatornából és üregből áll,  innen  a  neve:  labtrynth.  Négy
  csatornácskája közül háromnak félkörös az alakja, ezek képezik az
  egyensúlyérzékelés szervét. A negyedik csatorna csiga alakú, kb. 2,5
  csavarfordulattal, ez a hallószerv.  Az  ovális  ablak  rezgése
  nyomáshullámot kelt a csigát kitöltő  folyadékban,  mely  útján
  végighaladva eljut a kerek ablakhoz. A kengyelhez csatlakozó ovális
  ablak és a szabadon mozgó kerek ablak a dobüreg felől nézve tehát
  azonos frekvenciával, de ellentétes fázisban rezeg. A nyomáshullámok
  mozgásba hozzák az alaphártyát. A maximális kitérések helyét a
  rezgésszám határozza meg: a magasabb hangok az ovális ablak közelében,
  a mélyebbek a középtől egyre távolabbi pontokon térítik ki a membránt.
  Az alaphártya mozgása a hallóidegvégződéseket, a szőrsejteket ingerli
  (az un. Corti-szervben), s a hanginger hatására  idegimpulzusok
  keletkeznek. Ezek az impulzusok azután az idegpályákon át az agyba
  jutnak. A hang meghallása, felismerése, a hangforrás  irányának
  érzékelése, a válogatni tudás az egy időben ható ingerek között, a
  hallási figyelem irányítása stb. ez már mind az idegpályák és végül az
  agykéreg magasabb szintű idegtevékenységének eredménye.  Működési
  mechanizmusukat még ma sem ismerjük teljesen.


  A hallószerv mint műszer

    A hallószerv működési tartománya csaknem 10 oktávot, intenzitásban
  pedig 13-14 nagyságrendet fog át. A hangmagasság érzetét az ingerelt
  idegvégződések helye határozza meg, a hangosságérzet  pedig  az
  idegimpulzusok  számával,  illetve  a  mind  újabb  idegpályák
  bekapcsolódásával arányos. Az egyenlő hangosságszintek  jólismert
  görbéi mintegy feltérképezik a hallásterületet a hallásküszöbtől a
  fájdalomhatárig, a hallható legmélyebb és legmagasabb frekvenciák
  közt. (Ezek azonban itt nem a Fletcher-Munson, hanem az újabbkeletű,
  valamivel pontosabb Robinson-Dadson görbék.)

  

  Az egyenlő hangosságszintek görbéi Robinson és Dadson mérései szerint


    Fontos tulajdonsága a fülnek, hogy érzékelni képes a frekvencia és
  az intenzitás változását. Ebből a szempontból a 400-7000Hz, illetve a
  40-100dB közti terület a legérzékenyebb; ebben a tartományban már 0,3%
  frekvenciaváltozást  is  hangmagasságváltozásként  érzékelünk.  A
  hangosságérzet megváltozásához szükséges ingerváltozás már nagyobb,
  kb. 0,2-0,5dB értékű, ez 5- 10%-nak felel meg.
    Mivel a csiga alaphártyáján a szőrsejtek ingerlése egy időben
  egyszerre több "frekvenciahelyen" is bekövetkezhet, a fül hangelemzést
  is képes végezni: folyamatosan felismeri, milyen frekvenciájú és
  részintenzitású komponensek szerepelnek a spektrumban, s ennek folytán
  a hangmagasságon kívül a hangszínt is igen finoman érzékeli. A hangkép
  hangmagasságát, mint ismeretes, az alaphang frekvenciája adja. Konkrét
  hangmagasságérzetet csak a tiszta szinuszos hang, vagy a harmonikus
  hang kelt, amikor is a színkép vonalas. A folyamatos színképű zajok
  legfeljebb valamiféle közelítő magasságúak lehetnek, ha spektrumukban
  valamelyik frekvenciatartomány kifejezetten domináns. Egyenletesebb
  színkép esetén még ez is elmosódik, s pl. a fehérzajt hallgatva már
  semmiféle hangmagasság-élményünk sem keletkezik.
    A fül ezenkívül képességgel is rendelkezik. A szőrsejtek ugyanis
  kb. 1mm-es távolságon belül egymásra is hatással vannak, ha ingerlik
  őket. Ha egy folyamatos színképű zaj frekvenciasávját folytonosan
  szélesítjük, a fizikai energia nyilván növekszik, de a hangosságérzet
  egy  darabig  nem  fog  megváltozni,  mivel olyan idegcsoportok
  ingerlődtek, melyek úgyis hatnak egymásra. Egy bizonyos határon túl
  aztán a hangosság hirtelen növekedni kezd. Ezek a frekvenciacsoportok
  a hallás "kritikus sávjai". A teljes hallásterület 22-24 sávra
  osztható;  500Hz-ig  a sávok szélessége 90-100Hz, följebb pedig
  nagyjából 1/3 oktáv.
    Két különböző hang egyidejű  megszólaltatásakor  az  elfedés
  jelenségével találkozunk: az erősebb hang a gyöngébbet mintegy elfedi,
  hallásküszöbét mintegy felemeli. Az elfedés mértéke az eredeti hang
  erősségétől, az elfedő hang jellegétől (tiszta szinuszos, avagy
  zaj-karakterű), az intenzitások arányától,  a  frekvenciák  vagy
  frekvenciasávok viszonyától függ. Fontos törvényszerűsége a hallásnak
  a Weber-Fechner törvény, amely kimondja, hogy a hangérzet valamely
  tulajdonságának még éppen érzékelhető változása az ingerváltozás
  mértékének és az eredeti inger nagyságának hányadosával arányos,
  magyarán: logaritmikus skálán mozog. Ez a törvény azonban csak a
  hangmagasság-érzettel kapcsolatban "működik" kifogástalanul. Ami a
  hangosság-érzetet  illeti,  a  hallásküszőb  közelében  eltérések
  tapasztalhatók.

  A hallás mérése

  

  Klinikai audiométer


    Az audiometria a  hallás  műszeres  mérése  pszicho-fizikai,
  pszicho-akusztikai módszerekkel: objektív, fizikailag mérhető és jól
  kontrollált módon  változtatható  ingerek  szubjektív,  biológiai
  reakcióit vizsgálják, messzemenően figyelembe véve a pszichológiai
  tényezőket is.
    Az első korszerűbb próbálkozások a 20-as évekig nyúlnak vissza,
  Fletcher és Fowler munkásságáig. Hozzájuk aztán számos más kutató
  csatlakozott; nem kis büszkeséggel említhetjük Békésyt (1899-1972),
  aki halláselméletéért 1961-ben Nobel-díjat kapott. Az ő audiométere,
  amelyet a páciens által vezérelt  motor  működtet,  világszerte
  elterjedt.
    A hallásküszöb valamely frekvencián az a legkisebb  fizikai
  intenzitás vagy hangnyomás, mely már képes hangérzetet kelteni. A
  fájdalomküszöb az a legnagyobb intenzitás, mely még jelentősebb
  fájdalom- vagy szédülés-érzés nélkül elviselhető. (A kellemetlenségi
  küszöb  ennél  10-20dB-vel  alacsonyabb.)  A  hallás-   és
  fájdalomküszöb-görbéket koordináta rendszerben rajzoljuk fel, melynek
  tengelyei (intenzitás, illetve frekvencia) logaritmusos léptékűek. A
  kétféle görbék közti terület a páciens normális hallásterülete.
    A hallásküszöb tehát voltaképpen egy görbe, pontosabban: a 0
  Phonos görbe az egyenlő hangosságszintek görbeseregében  (persze
  kisebb-nagyobb egyéni eltérésekkel, hiszen a szabványos görbesereget
  nagyszámú vizsgálat  statisztikus  átlagából  szerkesztették).  A
  mindennapi gyakorlatban nehéz volna a kóros esetek ingerküszöbét egy
  görbe vonalhoz viszonyítani, ezért megszerkesztették az ügynevezett
  audiogram-sémát, amelyen az ép hallásnak már egy egyenes felel meg, a
  0dB-es vonal. Kóros esetben az ingerküszöb csak magasabb fizikai
  intenzitásnál jelentkezik. Igen jól fejezi ki ezt "nagyothallás"
  szavunk: valaki csak a nagyot, a nagy hangot hallja meg.  Az
  audiogramban a rosszabb hallásnak megfelelő görbét a normál érték
  alatt ábrázolják, a dB-értékek a függőleges tengely mentén lefelé
  növekednek. Az audiogramon ábrázolt hallásterület tehát mintegy a
  tűkörképe lesz az egyenlő hangosságszintek görbeseregének, amennyiben
  itt most a hallásküszöb felül helyezkedik el, egy egyenes (a 0dB-es
  vonal) mentén, a fájdalomküszöb-görbe pedig alul húzódik, az audiogram
  alján, és ténylegesen is "görbe".

  

  Audiogram séma. A berajzolt példa jobb oldalon ép hallásnak, bal
  oldalon vezetéses halláscsökkenésnek felel meg


  Különböző típusú nagyothallások

    A hallószervet anatómiai szempontból ugyan három részre oszthatjuk
  (külső, közép- és belsőfülre), működésük szempontjából viszont csupán
  két területet különböztetünk meg: a hangvezető és a hangfelfogó
  apparátust. A hangvezető rendszerhez tartoznak az anatómiai képletek,
  azaz a külső fül, a középfül és a csigában levő folyadék. Ezekben a
  hang ugyanazon fizikai törvényszerűségek alapján terjed, mint a
  levegőben. A hangfelfogó apparátus a hártyás csigában elhelyezkedő
  Corti-szerv szőrsejtjeivel kezdődik, ahol elektro-fiziológia ingerület
  keletkezik, s ez vezetődik tovább az idegpályákon az agyba. A
  hangvezető és a hangfelfogó rendszer  egyaránt  károsodhat.  Az
  audiometriás vizsgálatokkal ezért nem csupán a hallásromlás fokát
  mérik fel, hanem a károsodás helyét is igyekeznek minél pontosabban
  behatárolni.
    Nemcsak a levegőn át érkezett hangot halljuk: akkor is keletkezik
  hangérzet, ha a hangforrás közvetlenül, vibrációs úton  hat  a
  koponyacsontra.  Csontvezetéskor  a  hang  a  dobüregi  képletek
  megkerülésével közvetlenül tevődik át a belső fülre. A hangvezető
  rendszer károsodásakor tehát a csontvezetéses hallás nem romlik. A
  hangfelfogó rendszer kóros elváltozása ezzel szemben a lég- és
  csontvezetéses hallásra egyaránt kihat. Igen fontos dolog, hogy a
  légvezetéses és a csontvezetéses hallásküszöb összehasonlításával el
  lehet különíteni a hangvezető, illetve a  hangfelfogó  rendszer
  bántalmát.


  Hallásküszöb-vizsgálatok

    Az audiometriás módszerek elterjedése előtt a hallás vizsgálatára
  az emberi beszédhangot és a hangvillákat használták. (A hangvilla
  szárát a koponyacsonthoz illesztve csontvezetéses hangot is tudunk
  vele kelteni!) Hallásvizsgálatra a különféle hangvillák közül a "c"
  hangú sorozat használatos. A beszédhangokkal történő  klasszikus
  hallásvizsgálat során azt figyelik, miként érti meg a  páciens
  különböző távolságból a különféle erősségű súgott, társalgó, vagy
  hangos beszédet. (Tájékozódás végett: még jó hallásúnak tekinthető,
  aki a súgott beszédet 6-8 méterről jól megérti.) Az audiométerekkel
  végzett  vizsgálatok  persze  lényegesen  pontosabbak  -  és
  reprodukálhatóbbak.  S  nemcsak  a  hallásküszöb  meghatározására
  alkalmasak. A különféle mérésekkel az egész hallásterületről képet
  lehet nyerni. A hallásvizsgálatot objektívnek, illetve szubjektívnek
  nevezzük, aszerint, hogy a hanginger hatására létrejött jelenség
  közvetlenül, műszerrel is megfigyelhető, avagy csupán a vizsgált
  személy észlelései alapján, az ő közlései útján értesülünk róla. (A
  hallásvizsgálatot természetesen csendes környezetben kell végezni, a
  hallásvizsgáló "csendeskamra" azonban  jelentősen  különbözik  az
  akusztikai mérésre szolgáló süketszobától - embert vizsgálunk, nem
  hangsugárzót...)
    A légvezetéses  hallásvizsgálat  fejhallgatóval  történik;  a
  legelterjedtebb a Telephonics TDH39 típus. Ez a dinamikus fejhallgató
  hifi-célra ugyan nem felelne meg, viszont igen stabilan tartja a
  szintértékeit, s a két oldalát gondosan  párba  válogatták.  A
  csontvezetéses mérést  a  vizsgálandó  fül  mögötti  részre,  a
  sziklacsontra helyezett vibrátorral végzik. Rögzítésére többnyire
  kengyelszerű fejpánt szolgál. A fejhallgatókat és a csontvezetéses
  vibrátorokat műfül és műmastoid (a sziklacsont  tulajdonságainak
  megfelelő vibrációs érzékelő) segítségével  hitelesítik,  szigorú
  szabványok szerint.
    Az audiométeren kalibrált dB-osztóval lehet változtatni a hangot,
  akár folyamatosan is, de mivel az audiogramon általában 5dB-es
  pontosságot követelnek meg, gyakran az osztók is csak ilyen lépésekben
  működnek. A hallásküszöböt a hang erősítésével keresik meg; ezzel
  általában pontosabb eredményt nyernek, mint ha valamely küszöb feletti
  intenzitásból kiindulva a hang gyengítésével keresnék az un. eltünési
  pontot. Ellenőrzés céljából azonban a két módszert kombinálva, együtt
  is alkalmazzák. Megjegyzendő, hogy igen pontos mérés esetén  a
  "megjelenési" és "eltűnési" küszöb nem esik egybe, több dB különbség
  van közöttük, vagyis a már meghallott hangot csak néhány dB-es
  csökkentés után veszítjük el.
    Normál audiométereken a szinuszos mérőhangok 125Hz-től 10-12
  kHz-ig terjednek, oktávlépcsőkben. Az 1kHz feletti tartományban az
  oktávlépcsőkbe  gyakran  egy-egy  közbenső  frekvenciaértéket  is
  beiktatnak. A hang lehet folyamatos vagy szaggatott; a 2-3Hz-es
  szaggatású hangot könnyebb felismerni. Csak mellékesen jegyzem meg,
  hogy a hifisták által oly gyakran emlegetett "20-tól 20-ig"-nak az
  audiológiában nincs jelentősége, a 10kHz feletti hallásküszöb és a
  felső frekvenciahatár meghatározásának nincsen fontos szerepe. Ezt a
  mérést egyébként igen komoly technikai nehézségek akadályozzák -
  csaknem kizárják. (Lásd a fejhallgatók műfejes méréséről közölt cikket
  a Hifi Mozaik 1. kötetében. A Szerk.)
    Az audiológiai vizsgálatok során a  két  fület  rendszerint
  külön-külön igyekeznek vizsgálni. Ezt azonban (ha a hallásveszteség
  nem szimmetrikus) gyakran megzavarja az a  jelenség,  hogy  az
  ellenoldali fülben hamarabb keletkezik hangérzet, mint a vizsgált
  fülben ("áthallás"). Megszüntetésére,  illetve  csökkentésére  az
  ellenoldali fülre ún. elfedőhangot adnak. Mivel a zajoknak erős az
  elfedő hatásuk, halláselfedésre (maszkolásra) általában fehérzajt vagy
  olyan keskenysávú zajt alkalmaznak, melyek sávközepe megegyezik a
  mérőfrekvenciával.

  Küszöb feletti vizsgálatok

    Már  a  lég-  és  csontvezetéses  hallásküszöb  audiometriás
  meghatározásával is igen  értékes  információkhoz  juthatunk  az
  elváltozásokról és azok helyéről. Hogy még pontosabb képet nyerjünk, a
  méréseket ki kell terjeszteni az egész hallás területére, s vizsgálni
  kell a fül minden funkcióját. Ezeket  a  vizsgáló  eljárásokat
  értelemszerűen küszöb feletti vizsgálatoknak nevezik. A következőkben
  röviden ezekről lesz szó.

  Hangosságérzékelés

    A  hangosságérzékelési  vizsgálatok  egyik  csoportjába  a
  hangosságegyensúly-próbák tartoznak: a vizsgált személynek azt kell
  figyelnie, mikor hall két hangot egyenlő hangosnak. Vegyünk példának
  egy olyan esetet, mikor az egyik fül hallása ép, a másiké viszont
  csökkent. Az ép fülben fokozatosan  emeljük  a  vizsgáló  hang
  intenzitását, s minden egyes fokozatnál (frekvenciánként) megkeressük,
  milyen intenzítás szükséges a csökkent hallású fülben, hogy ott is
  azonos hangosságérzet keletkezzen. Az esetek egyik részében azt
  találják,  hogy  az  ép  és  a  beteg  fülben   azonos
  hangintenzitás-növekedéshez azonos hangosság-növekedés tartozik. A
  betegek másik csoportjánál azonban az eredmény ettől eltér: ha az ép
  oldalon mondjuk 20dB-vel fokozzák a vizsgáló hang intenzitását, akkor
  a beteg oldalon ennél kisebb: 10 vagy akár 5dB növelés is elegendő,
  hogy a beteg a hangot mindkét oldalon egyenlő hangosnak hallja, a
  hangosságérzet tehát nem párhuzamosan növekszik, hanem a beteg oldalon
  rohamosabban nő.
    A kóros hangosságfokozódást a szőrsejtek károsodása okozza. Ez a
  jelenség rendszerint nem a teljes frekvenciatartományban, hanem főleg
  a magas hangoknál jelentkezik. Ilyen esetekben egyazon fülön, két
  eltérő   frekvenciájú   hang   között   is   végezhetünk
  hangosságegyensúly-próbát, melyek egyike a károsodott, másika-pedig az
  ép területhez tartozik. Így a mérést külön-külön is megejthetjük,
  amikor mindkét fül beteg. A kóros hangosságfokozódást a már említett
  Békésy audiométerrel is vizsgálhatjuk. A hangnyomásszintet egy motor
  változtatja, amelyet a páciens vezérel. Ha a hang még nem hallható, a
  szint folyamatosan emelkedik. Amikor a páciens meghallja a hangot,
  nyomni kezd egy jelzőgombot, mire a motor csökkenteni kezdi a szintet.
  A hang elvesztésekor a nyomógomb elengedésére a hang ismét erősödni
  kezd. Egy regisztráló berendezés a megjelenési és eltűnési küszöbök
  közti mozgást egy csipkézett görbe formájában jeleníti meg, miközben a
  vízszintes tengely irányában is egyenletesen mozgatja az írófejet, s
  közben folyamatosan vagy lépésenként változtatja a frekvenciát. A
  megjelenési és eltűnési küszöbök közti értékeket különbségi küszöbnek
  nevezik. Kóros jelenség, ha a különbségi küszöb nagysága csökken, a
  csipkék beszűkülnek (nem feltétlenül a teljes frekvenciatartományban;
  esetleg csupán a hallásterület egy részén).
    Más vizsgálatok a hangosságváltozás-érzékelési küszöb mérésen
  alapulnak. Mondjuk, a vizsgáló hang intenzitása 2-3Hz-es ütemben
  periódikusan ingadozik, az ingadozás mértéke dB-ben  kalibráltan
  változtatható. Azt a határértéket keresik, amikor a lüktető hang már
  folyamatosnak hallatszik. Ez az érték kevéssé függ a frekvenciától,
  viszont erősen befolyásolja a küszöb feletti hangosságszint. Kóros
  hangosságfokozódás esetén az egyén már a normál értékeknél kisebb
  ingadozásokat is érzékel. Máskor az egyén hallásküszöbe  felett
  20dB-lel egy olyan, folyamatos hangot közvetítenek, melynek szintje 5
  másodpercenként egy rövid időre 1dB-lel impulzusszerűen megemelkedik.
  A mérési eredményt %-ban adják meg (vagyis hogy a vizsgált személy az
  impulzusok hány százalékát vette észre).
    A hallásküszöb és a fájdalomküszöb közötti távolság a hallás
  intenzitástartománya. Ép hallás esetén ez a közepes hangmagasságoknál
  130-140dB. Vezetéses nagyothallás esetén az egész tartomány eltolódik,
  éspedig  a  küszöbveszteségnek  megfelelő  értékkel  a  magasabb
  intenzitások  felé.   Felfogásos   hallásveszteségnél,   kóros
  hangosságfokozódás  esetén  csak  a  hallásküszöb  csökken,  a
  fájdalomküszöb nem változik, vagy néha már kisebb  intenzitáson
  jelentkezik, mint egyébként. Ilyenkor  tehát  a  hallástartomány
  beszűkül.
    A hallás intenzitástartományának meghatározásához a hallásküszöbön
  kívül szükség volna a fájdalomküszöbre is. Mivel ennek mérése az erős
  hanghatás miatt nem teljesen veszélytelen, a gyakorlatban csak a
  fájdalomküszöbnél kb. 20dB-el alacsonyabban fekvő kellemetlenségi
  küszöböt keressük.

  Impulzusszerű hangok időtartama

    Ha  változtatható  időtartamú  hangimpulzusokkal   végzünk
  vizsgálatokat, azt tapasztaljuk, hogy amikor rövidítjük az impulzus
  idejét, egy határon túl a hang magassága már nem érzékelhető, a
  páciens esak egy kattanást észlel. E küszöbérték meghatározásának az
  audiológiában nincsen különösebb szerepe.

  Frekvencia- és hangmagasság-érzet

    A vizsgáló hang frekvenciájának változtatásakor egy bizonyos
  határérték már a hangmagasságérzetben is változást okoz. Ezt nevezzük
  frekvencia-különbségi küszöbnek. Relatív értéke 500-12000Hz között
  nagyjából állandó: 0,3%.
    Mérése, mint audiológiai vizsgáló módszer, részben a nagy egyéni
  különbségek miatt jelenleg még nem terjedt el. (A hifi területén annál
  inkább; ott a "nyávogással" kapcsolatos.)
    Aránylag ritkán előforduló hallásbeli rendellenesség a kettős
  hallás. Ilyenkor, ha a két fület ugyanazzal a hanggal ingereljük, a
  két fül különböző magasságú hangot hall. Néha az is előfordul, hogy a
  beteg ugyanabban a fülben hallja kettőzötten a hangot.
    A fülben keletkező rendellenes hangjelenségek közül az egyik
  leggyakoribb a fülzúgás vagy fülzörej. Két csoportja különböztethető
  meg. Az objektívnek nevezett fülzúgást más is észlelheti, s az
  izmokból, a fülkürtből,  vagy  rendellenes  érlefutás  keringési
  zavaraiból eredhet. A szubjektív fülzúgást kizárólag csak a beteg
  hallja ez kiindulhat a középfülből, a belsőfülből, vagy magasabb
  idegpályákból.  Ezek  rendszerint  konkrét  hangmagasság-  és
  intenzitásérzetként jelentkeznek.

  Tartós behatás okozta változások

    A hang tartós behatására létrejövő változásokkal az adaptációs és
  fáradási vizsgálatok foglalkoznak. Az egészséges fülnek kiváló az
  alkalmazkodó képessége, kb. 80dB zajt még hosszú időn át is károsodás
  nélkül elvisel. Ámde a zaj nagyfokú elterjedése és intenzitásának
  fokozódása révén napról-napra nő a zajártalom veszélye. A túl erős
  zene is veszélyes, sőt, némi túlzással szólva néha még veszélyesebb
  is, mert ha jó a zene és a hangzása is hifi, akkor még gyönyörködünk
  is a rengeteg decibelben, holott ekkora intenzitású zajt legfeljebb
  kényszerűségből tűrnénk el.
    Tekintsük át az adaptáció-kifáradás-zajártalom folyamatát. Ha a
  fület hanghatás éri, igen rövid idő alatt alkalmazkodik, adaptálódik a
  hangingerhez, s ettől kezdve csak az adaptáció mértékét túlhaladó
  hanggal ingerelhetjük. A hanginger befejeződésével az adaptáció is
  igen rövid idő elteltével, néhány ezredmásodperc alatt megszűnik, a
  fül mintegy feléled, visszanyeri eredeti érzékenységét (readaptáció).
  Ha a hanginger intenzitását és behatási idejét tovább fokozzuk, egy
  bizonyos értéket túllépve az adaptáció már elhúzódóvá válik, s
  ilyenkor lép fel a hallószervi kifáradás jelensége. Később a fül
  (előbb-utóbb) még így is visszanyeri eredeti érzékenységét. A normális
  adaptáció és a kóros kifáradás között nehéz meghúzni a pontos határt.
  Még erősebb igénybevétel hatására a fül már egyáltalán nem képes
  visszatérni eredeti érzékenységéhez: maradandó halláskárosodás jön
  létre, amit zajártalomnak nevezünk. Ezt a hármas folyamatot  a
  hanginger okozza. Vegyük sorra a "paramétereit".
    Nincs mit mondanunk a hang intenzitásáról: nyilvánvaló, hogy vele
  együtt nő az adaptációs idő, a kifáradás és a maradandó károsodás
  veszélye. Hasonlóképpen egyértelmű  a  hangbehatás  időtartamának
  szerepe: minél tovább tart az ingerlés, annál több időre lesz szükség
  a feléledéshez, tehát nő a károsodás valószínűsége.
    Érdemes viszont részletezni a hang frekvenciájának és spektrumának
  szerepét. A tisztahang és a keskenysávú zaj fárasztóbb hatású, mint a
  szélessávú inger. Az alacsonyabb frekvenciáknak alig van fárasztó
  hatásuk, annál inkább az 1000-4000Hz közötti hangoknak. Az adaptáció
  és a fárasztó hatás az ingerlő hanggal szomszédos frekvenciaterületre
  is kiterjed. Maximuma sajátos módon nem egyezik meg az ingerlő hang
  frekvenciájával, hanem annál kb. fél oktávval magasabbra esik.
    Figyelmet érdemel a hanghatás időbeli lefolyása is. Más  a
  folyamatos, és más a szaggatott, impulzusszerű hang hatása, azonkívül
  a közbeeső szünetek hossza is lényeges. Legkedvezőtlenebb mindig a
  folyamatos ingerek hatása.
    Végül figyelembe kell venni az ingerelt fül állapotát is. Ebből a
  szempontból még a normális fülek között is elég nagy a különbség,
  egyes betegségek pedig egészen rendkívüli fáradékonysággal járnak. A
  zajjal szembeni érzékenység és a zajártalom veszélye egyénenként
  változó.
    Az audiometriás adaptáció- és  fáradékonyság-vizsgálatok  két
  csoportra oszthatók, az egyikben a hangbehatás alatti, a másikban
  pedig a hangbehatást követő jelenségekkel foglalkoznak. A méréshez
  rendszerint két hangot használnak. A terhelő hanggal a fül fárasztását
  végzik, a vizsgáló hanggal pedig (a hallásküszöb emelkedését vagy a
  hangosság csökkenését mérve) a fáradást mutatják ki.

  Beszédhallás, beszédértés

    A  beszéddel  történő  hallásvizsgálat  már  a  klasszikus
  hallásvizsgálatnak is szerves része volt. Korszerű továbbfejlesztése:
  a beszédaudiometria.
    A beszéd a maga  nagy  információtartalmával,  hangerő-  és
  frekvenciaváltozásaival a legbonyolultabb akusztikai feladatot rója
  hallószervünkre. Ideális anyag a hallásvizsgálat  számára,  mert
  egyszerre vizsgálhatjuk vele a hangerő, illetve a  hangmagasság
  megkülönböztetést, a hangosságfokozódást, a hangokkal és  zajjal
  történő elfedhetőséget és a kifáradást.
    A beszédaudiometria hangingere tehát a beszéd. A vizsgálatokat
  egységes szógyűjteményekkel végzik, melyek összeállításánál számos
  alapelvet kellett figyelembe venni. A szavak értelme nem lehet
  ismeretlen vagy szokatlan. A fonetikai egyensúly  értelmében  a
  gyűjteménynek homogén eloszlásban és azonos arányban kell tartalmaznia
  az egyes hangzókat és hangzócsoportokat - akárcsak a köznapi beszéd
  teszi. Ugyanazon szónak lehetőleg csak egyszer szabad szerepelnie, az
  egyes szavak között nem lehet értelmi kapcsolat vagy gondolattársítási
  lehetőség. A gyűjtemény változó sorrendben, de egyenlő arányban
  tartalmazza a könnyebben és  nehezebben  érthető  szavakat.  (A
  fonetikailag korrekt, de értelem  nélküli,  halandzsaszerű,  ún.
  logatomokkal végzett érthetőség vizsgálat az  audiológiában  nem
  használatos.) A magyar audiometriás szógyűjtemény két részből áll. Az
  első rész 100 kétjegyű számot tartalmaz 10 csoportra osztva. A második
  rész olyan egytagú szavakat tartalmaz (kétszázat, szintén 10 csoportra
  osztva), melyek megértését a kombinációs készség nem segíti.

  

  Beszédaudiogram séma. Jobb oldalon a jellegzetesen kóros érthetőségi
  görbék


    A számokkal és szavakkal a beszédmegértés %-os értékét mérjük,
  mégpedig a hangintenzitás függvényében. A  mérési  értékeket  a
  beszédaudiometriás  űrlapon  ábrázolják,  olyképpen,  hogy  a
  beszédmegértésnek az egyes  intenzitásértékeken  mért  százalékos
  értékeit bejelölik, és a pontokat összekötik. Az 50%-os pontokhoz
  tartozó intenzitásértékeknek kitüntetett szerepük van, ezeket nevezzük
  a  számokra  vagy  szavakra  vonatkozó  beszédhallás-küszöbnek.
  Halláscsökkenés esetén a beszédérthetőség görbék helyzetükben és
  lefutásuk alakjában is különböznek a normálistól. A hangvezetés
  zavaraiban a görbe normális lefutású lehet, de párhuzamosan eltolódik
  a magasabb intenzitások felé. A hangfelfogó rendszer zavarai azonban
  megváltoztatják az alakját is, lefutása rendszerint laposabb lesz, s
  gyakran nem éri el a 100%-os értéket. Kóros hangosságfokozódás esetén
  az intenzítás növelésével a beszédmegértés csak egy határig nő, utána
  az erősebb hang zavaró hatására az érthetőség ismét csökkenni kezd, s
  a görbe felső vége harang alakban visszafordul. Az egészen ellaposodó
  érthetőségi görbe centrális ártalomra (agyérelmeszesedés stb.) utal.

  Impedanciavizsgálat

  

  Akuszikus impedanciamérő


    Az audiometria külön részét képezik azok a vizsgálatok, melyek a
  fül akusztikai impedanciájának mérésével kapcsolatosak. Mint minden
  rezgő rendszernek, a fülnek is van jellemző akusztikai impedanciája,
  melyet a tömeg, valamint a rugalmassági és a surlódási jellemzők
  határoznak meg. Már korábban szó volt róla, hogy a középfül fő
  funkciója a hang átvezetése a hallójáratból a belsőfülbe. A dobhártya
  és a hallócsontláncolat egyúttal - mint mechanikus transzformátor -
  egymáshoz illeszti a csigában levő folyadék és a levegő eltérő
  akusztikus impedanciáját.
    Az impedancia mérésének alapelve: a dobhártyára hangot sugározva,
  annak egy része elnyelődik, egy része pedig visszaverődik; hogy a
  kettő milyen arányban áll egymással, ez számos tényezőtől függ. A
  legfontosabb közülük a dobhártya minősége (ép, megvastagodott stb.), a
  hallócsontok  állapota  (a  láncolat  folyamatossága:  tömeg,
  rögzítettség), a  dobüreg  légtartalma,  nyomásának  viszonya  a
  hallójáratban uralkodó külső légnyomáshoz, továbbá a hallócsont-izmok
  működése. Az impedanciát tehát a dobhártya felületén mérjük, de az
  eredmény túlságosan is sok tényező: a dobhártya, a hallócsontláncolat,
  a dobüreg, a dobüregi izmok, valamint a belsőfül állapotának együttes
  hatását tükrözi. Sokkal biztosabb és értékesebb adatokat nyerhetünk
  azokkal az eljárásokkal, melyek az impedancia változásait mutatják
  bizonyos behatásokra. Ilyenek a tympanometria és a dobüregi reflex
  vizsgálata.
    A dobhártya impedanciája akkor a legkisebb, ha a hallójáratban és
  a dobüregben azonos légnyomás uralkodik. Ellenkező esetben a dobhártya
  valamelyik irányban megfeszül, mozgásában  gátolva  van,  s  ez
  impedancia-növekedésben jelentkezik. Ha a hallójáratban a nyomást
  mesterséges úton szélesebb határok közt folyamatosan változtatjuk,
  megmérhetjük az impedancia változását. A mérés eredményét a nyomás
  függvényében ábrázolva egy görbét nyerünk, ez a tympanogram, maga a
  mérés pedig a tympanometria. A görbe harang alakú, csúcspontja azt az
  értéket jelzi, amelynél a dobhártya két oldalán a nyomás éppen
  kiegyenlítődik. Normál esetben ez megegyezik a légköri nyomással, vagy
  csak kevéssé tér el tőle. Ha a fülkürt működési zavara következtében a
  légnyomás nehezen egyenlítődik ki a dobüregben, a tympanogram csúcsa
  valamelyik irányban eltolódik. Csúcs nélküli lapos görbe a dobüreg
  légtartalmának csökkenésére utal (pl. váladékjelenlétekor).

  

  Egy impedanciamérő regisztrátuma: normál tympanogram és ellentétes
  oldali hangingerrel kiváltott reflex


    A hallócsontokhoz tapadó izmok reflexes összehúzódása közvetett
  módon szintén kihat az akusztikai impedanciára. A fület megfelelő
  erősségű (normál esetben 80-90dB intenzitású) hanggal ingerelve, az
  így kiváltott reflexet az impedancia változásával mérhetjük. Fontos,
  hogy ez a hatás független a páciens akaratától, és hogy már az egyik
  fül ingerlése esetén is mindkét fülben kialakul. A reflexvizsgálatok
  eredményéből számos következtetés vonható le. Kiválthatósága a hallás
  objektív bizonyítéka. Továbbá, például, ha a hallásküszöb és a
  reflexküszöb különbsége 80dB-nél kisebb, ez kóros hangosságfokozódásra
  utal. Információk nyerhetők még a reflex kóros kifáradásából, vagy
  abból, hogy azonos, avagy ellenoldali ingerrel miként lehet kiváltani
  stb.

  Nyomásváltozás okozta hallásváltozás

    A nyomásváltozás, amit a tympanometria folyamán létrehozunk,
  befolyásolja a hangnak a belső  fülbe  vezetését,  s  vele  a
  hangosságérzetet. Ez a jelenség egyéb vizsgálatokra is módot ad. Ha a
  középfül ép, egy hangot akkor érzünk leghangosabbnak, amikor a nyomás
  a dobhártya két oldalán azonos, ezzel szemben a hallócsontláncolat
  megszakadása vagy rögzülése esetén a  nyomáskülönbség  már  nem
  befolyásolja a hangosságot. Olykor a leghangosabb hang nem  az
  impedancia minimális értékénél jelentkezik (laza dobhártya, vagy
  rendellenesen működő hallócsontok).

    Irányhallás, binaurális összegződés

    Normális körülmények között a hangforrás helyét és irányát is
  képesek vagyunk meghatározni. Az irányhallás létrejöttét elősegíti,
  hogy a fej és a fülkagylók árnyékoló hatása révén a két fülben
  intenzitáskülönbség alakul ki, a hangforrástól való távolságkülönbség
  pedig idő- illetve fáziseltérést okoz. Kis fejmozgásokkal, melyek az
  előbbiek változását idézik elő, szintén segíthetjük az érzékelést.
    A normális irányhalláshoz a két fülnek hasonlónak kell lennie, az
  idegrendszernek pedig egyeztetnie  kell  a  két  fülből  érkező
  információt.  Ha  a  központi  idegrendszerben  bizonyos  pályák
  megsérültek, a beteg a hang irányát nem tudja meghatározni - ezért az
  irányhallás mérése  hasznos  audiológiai  módszer.  A  centrális
  hallászavarok kimutatására egyéb módszerek is használatosak, ezek a
  két fülbe jutó információ egyeztetésén, összegzésén alapulnak.

   Hangingerrel kiváltott biopotenciál

    A centrális hallópályák vizsgálatának egyik legkorszerűbb módja a
  hangingerre kiváltható agyi elektromos jelenségek mérése. Mivel ezek
  akaratunktól függetlenül jelentkeznek, a szóbanforgó módszert objektív
  audiometriának is nevezik. (Itt említem meg, hogy a nem-objektív
  vizsgálatok során számolni kell a páciens rosszhiszeműségével, t. i.
  hogy válaszaival szándékosan téves mérési eredményt akar elérni. De
  ezt is ki lehet védeni bizonyos "leleplező" vizsgálati módszerekkel.)
    Állatokon, kísérleti körülmények között, már évtizedekkel ezelőtt
  sikerült  észlelni  és  regisztrálni  a  hangingerrel  kiváltott
  bioelektromos jelenségeket, így a csigában keletkező jeleket, a
  hallóideg akciós áramát, s az agykéregben kiváltott potenciálokat.
  Emberen azonban az elektródákat nem helyezhetjük közvetlenül a jel
  forrásához, a csigába, a  hallóidegre,  az  agykéregre,  csupán
  távolabbra: a koponya bőrére. Mivel az elektródák a potenciálok
  keletkezési helyétől lényegesen távolabb kerültek, s a közbenső
  területen egyéb, hasonló potenciálokat termelő és vezető szövetek is
  elhelyezkednek, a jel intenzitása lényegesen csökken, s mintegy
  eltűnik a többi bioelektromos jel "zajában". Ezért a mérést csak
  átlagolással lehet elvégezni: a hangingert egymás után  sokszor
  megismétlik, s az egyes ingereket  követően  észlelt,  bizonyos
  időtartamú bioelektromos válaszokat számítógéppel átlagolják.  Az
  átlagolás során a hangingerrel összefüggést mutató igen kis jelek az
  azonos ismétlődésből eredően összegződnek míg a többi jel átlaga a
  statisztikus előfordulás alapján csökken.
    A hangingert követő elektromos jelek egyes, időben elkülöníthető
  szakaszai más-más keletkezési területre utalnak. Az agytörzsi, ún.
  gyors válaszok az ingert követő 10-15msec alatt lezajlanak, az
  agykéregi jelek lefutási ideje viszont 500-600msec. A hangingerrel
  kiváltott  bioelektromos  válaszok  görbealakjának  elemzésével
  következtetni lehet a hallásküszöbre, valamint a centrális hallópályák
  működésére.


  Amikor a lánc elszakad

  

  A korral járó átlagos hallásveszteség


    Az "utolsón túli láncszem" bizony gyakran elég gyönge; mint
  bevezetőben említettem, a népesség 10%-a valamiféle halláskárosodásban
  szenved. Hogy milyenben, az korántsem mindegy. A vezetéses zavarokon
  sokat segíthet a modern fülsebészet. Ugyanez sajnos nem áll a
  felfogásos, idegi eredetű hallásveszteségre, azon legfeljebb közvetett
  módon (gyógyszerrel stb.) enyhíthetnek.
    Egy bizonyos határig a szervezet kompenzálni tudja érzékszervének
  torzulását: hozzászokik a megváltozott hangképhez, számára az lesz a
  "természethű". Súlyosabb elváltozások azonban már zavart okoznak a
  hallásban, beszédmegértésben. Ezzel kb. a közepes hangok tartományában
  jelentkező, 30dB feletti küszöbveszteség esetén kell számolni.
    Bonyolultabb problémát okoz a kóros hangosságfokozódás. Ilyenkor a
  halkabb hangot még nem hallja meg a beteg, az erősebb pedig már
  zavarhatja. ("Tessék? Kérem, hangosabban! - Ne kiabáljon, nem vagyok
  süket!") Az idegi eredetű hallásveszteség nyomán többnyire nehezebben
  sikerül feldolgozni a hallott hang információtartalmát is. Ez minden
  bizonnyal a zene élvezetére is kihat. A korral járó hallásveszteség
  természetes folyamat; hatása eleinte  elsősorban  a  magashangok
  tartományában  észlelhető.  Ábránkon  több  szerző  vizsgálati
  eredményeinek   átlagos   értékét   szemléltetjük,    mint
  magashang-veszteséget az életkorfüggvényében.
    Az erős zajhatások okozta  halláskárosodás  különösen  azért
  veszélyes, mert kezdeti stádiumában még alig lehet észrevenni, tehát
  csak megkésve kezdenek védekezni ellene. A zajártalom első jelei nem
  az egészen magas hangok  tartományában,  hanem  4kHz  környékén
  jelentkeznek, mint 10-20dB-s beszakadás az audiogramon, a tipikus
  "zajcsipke". Súlyosabb esetekben ez fokozódik, s egyre szélesebb
  frekvenciatartományra terjed. Kommunikációs problémák akkor kezdenek
  fellépni, mikor már a beszédmegértés szempontjából  legfontosabb
  500-2000Hz tartomány is komolyabban sérül.
    Ha a hallásveszteség foka indokolja, s nincsen lehetőség műtéti
  segítségre, hallókészüléket alkalmaznak. Ezeket számos változatban
  gyártják, egyre korszerűbbeket, egyre kisebbeket - a legparányibb
  készülék magában a hallójáratban kap helyet. A  legelterjedtebb
  változat a fül mögötti készülékek csoportja. Vannak ezen kívül
  szemüvegszárba épített és ún. dobozos készülékek,  melyekhez  a
  különálló hallgató zsinórral csatlakozik. A főbb készülékcsoportok, s
  azokon belül az egyes típusok akusztikai paraméterei, így a maximális
  teljesítmény,  az  akusztikai  erősítés,  a  sávszélesség,  a
  frekvenciaátviteli jelleg, a paraméterek változtathatósága és az
  esetleges   speciális   működésmódok    (dinamikakompresszió,
  kimenőszint-határolás  stb.)  igen  változatos  képet  nyújtanak.
  Tájékozódásul szolgálhat, hogy pl. a nagyteljesítményű készülékek
  maximális hangnyomásszintje 135-140dB, akusztikus erősítése 60-70dB. A
  hallásküszöbhöz illeszkedő, "személyre szabott" frekvenciaátvitelt
  gyakran aktív szűrőkkel érik el. A sávszélességet elsősorban a
  miniatűr elektroakusztikai átalakító képességein kívül az a körülmény
  is korlátozza, hogy a hangot végül egy csövön, majd hallójáratba
  illeszkedő dugón át kell a fülbe vezetni.
    A  páciens  hallásának  leginkább  megfelelő  készüléktípus
  kiválasztása igen nagy gyakorlatot  és  körültekintést  igényel.
  Ugyancsak fontos a hallójáratban elhelyezkedő, lenyomat után készített
  egyéni illeszték, amely a hallójárat elzárásával megakadályozza az
  akusztikai visszacsatolást, a készülék "sípolását", de akusztikai
  tényező is egyben. Nem véletlen tehát, hogy ezekkel  külföldön
  sokhelyütt specialisták:  hallókészülék-akusztikusok  foglalkoznak.
  Olyan készülékeket viszont, amelyek kifejezetten a  nagyothallók
  zenehallgatását szolgálnák, tudomásom szerint sehol sem gyártanak.
    A súlyos nagyothallóknak tehát már az is nagy eredmény, ha jól
  megértik a mások  beszédét,  alkalmassá  válnak  a  "társadalmi
  kommunikációra". A hifiről egyelőre le kell mondaniuk - mint ahogy a
  hifinek is őróluk. Számukra, sajnos, a High Fidelity talán még annyit
  sem jelent, mint bizonyos képesség hiányában egy férfi számára a szép
  nők varázsa...

                               Bacsa László