Negyedik Dimenzió    Alább a Szerkesztő számol be a Negyedik  Dimenzióban  tett
  utazásairól, a High Fidelity "megmagyarázhatatlan" jelenségeiről.
  Mivel ezek részben vagy  egészben  kívül  esnek  a  klasszikus
  elektroakusztika érvényességének körén, Olvasóinkban  idegenkedést
  ébreszthetnek, s csökkenthetik lapunk műszaki tesztjeinek hitelét.
  Nyomatékkal leszögezzük, hogy az ehelyütt közölt írások  teljes
  mértékben függetlenek a lap műszaki részétől. Mérnök munkatársaink
  csakis azzal járulnak hozzá ezekhez a cikkekhez, hogy résztvesznek a
  szeánszokon - és borzadoznak. A Szerkesztő egymagában  vállalja
  munkájának minden ódiumát.


                   ***             "Nem az a kérdés, hogy valamely gondolat őrült-e.
           Az a kérdés, eléggé őrült-e ahhoz, hogy igaz legyen."
                               - Niels Bohr


  I. Rendhagyó dimenziók


    Mielőtt ítélőképességünket elveszítve tényleg (nem csak viccből)
  egy negyedik dimenzió után kezdenénk kapkodni, vizsgáljuk meg, mire
  megyünk a jólismert hárommal. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint
  ez a három kiterjedés  bármiféle  fizikai  hatás  szempontjából
  tökéletesen egyenértékű. Peter W. Belt azonban azt állítja, hogy
  lakókörnyezetünk dimenziói nem egyenértékűek: van köztük két rosszabb
  és egy jobb.


  Disszonáns erővonalak

    Belt szerint (ha jól interpretálom) az elektromos áram energiája
  "szóródik" a térben, s kettős erővonalrendszert alkot. Az erővonalak
  egyik csoportja függőleges, ez nyilván a gravitációval függ össze. A
  másik erővonalrendszer vízszintesen épül ki, mindig párhuzamosan
  valamelyik falpárral; irányát az határozza meg, hogy hol és hogyan lép
  be a lakásba az elektromos áram. A fennmaradó harmadik, szintén
  vízszintes dimenzióban nem épül ki erővonalrendszer.
    A PWB-teória értelmében a különféle objektumok nem közvetlenül
  keltik azt a bizonyos káros teret, hanem: kölcsönhatásba lépnek a
  lakás PWB-erőterével, miáltal disszonanciát idéznek elő, s ez az, amit
  az emberi szervezet érzékel. E disszonanciának vagy interferenciának
  legegyszerűbb, mondhatni geometriai  esete,  ha  valamely  tárgy
  egyszerűen csak "keresztbefekszik" az erővonalaknak - ezt nyilván
  minden háromdimenziós objektum megteszi. Ha azonban egy tárgy lapos.
  akkor lényegesen több vagy kevesebb erővonalat metsz attól függően,
  milyen irányba forgatjuk. ebből a szempontból különös figyelmet
  érdemelnek a könyvek, folyóiratok, nemcsak amiért laposak, hanem azért
  is, mert tele vannak nyomtatott sorokkal - Belt már régóta pedzegeti,
  hogy a nyomtatásban és egyáltalán: bárminemű feliratban igen erős
  "töltés" koncentrálódik. Ha ehhez még hozzávesszük Belt legújabb
  felismerését is, miszerint az összes lehetséges formátum között a
  korong zavarja leginkább a PWB-erőteret (nesze nektek, ókori görög
  filozófusok! nesze neked, ideális alakzat!), olyannyira, hogy elég
  behozni egyetlen korongot a szobába, és máris romlik a hangminőség
  akkor már meg is találtuk ideális kísérleti eszközünket: egy köteg
  hanglemezt vagy CD-t, a borítójukkal együtt. Tele vannak koronggal és
  tele vannak betűvel is.


  Lemezforgatás

    Jómagam először 10 darab Compact Disc-kel  végeztem  el  a
  kísérletet. Ezek, ha összefogjuk őket,  nagyjából  kocka  alakú
  plexiidomot képeznek, amely akusztikailag mindhárom irányban ugyanúgy
  viselkedik, ha tehát a kocka elforgatásakor fellép valamiféle auditív
  hatás, annak semmi köze sem lehet a klasszikus akusztikához. De vajon
  elegendő-e tíz ezüstlemez, hogy előidézzük vele a PWB-effektust?
    Olyannyira  elegendő,  hogy  a  CD-forgatást  az  eddigi
  legeredményesebb varázslataim közé  sorolom.  Amikor  90  fokkal
  elforgatom a plexikockát, vendégeim 80-90 százaléka szinte azonnal
  észreveszi, hogy "valami megváltozott a levegőben".  Habár  nem
  mindenki, például a HFM kollektívája sem találta el egyből, hogy
  melyik a helyes irány. Jómagam is sokat vacilláltam, s végül úgy
  segítettem magamon, hogy halmozni kezdtem az effektust: kiraktam több
  polcnyi könyvet, folyóiratot és hanglemezt párhuzamosan az egyik
  fallal, és egyszerre forgattam el őket. A hatás ilyenkor  már
  drasztikus.
    A PWB-irányhatást más lakásokban is könnyedén demonstrálni tudtam,
  pedig sehol nem forgattunk meg többet, mint 15-20  hanglemezt;
  viszonylag hamar rátaláltunk a helyes irányra is. És hogy mi haszna
  lehet ebből a hifistának? Nos, egy-egy könyvespolc nyilván nem
  véletlenül áll ott, ahol áll, hanem feltehetőleg mert nem tudtuk
  máshová rakni. De aki abban az előnyös helyzetben van, hogy szabadon
  választhatja meg a könyvespolc (hanglemezállvány stb.) helyzetét,
  ezzel a kis lakberendezési trükkel annyit nyerhet, mint ha drágább
  erősítőt vagy hangszedőt vásárolt volna magának. Ezt a fogást is
  érdemes kipróbálni: fektessük az erősítőnket vagy receiverünket az
  oldalára, és fordítsuk a helyes irányba. A nyereség szerencsés esetben
  meghaladhatja az 1 ortót. Olyasfajta, mint mondjuk egy MC20S és egy
  MC30S hangszedő különbsége.


  Mérgezett műsorfűzetek

    Mint tudjuk, a PWB-effektus mindenütt érvényesül, nem  csak
  lakószobában, hanem színházban, operában is; nemcsak gépzenén, de
  élőzenén is, lásd erről a 8. kötet rézkarika-kísérleteit. Ebből az
  következik, hogy a koncertlátogató közönség maga is sokat tehetne a
  saját hangverseny-élményéért. Sajnos, az emberek szokásait nem tudjuk
  megváltoztatni, holott ha a Mélyen Tisztelt Publikum az ő fémszíjas
  karóráját a benne foglalt gombelemmel együtt a ruhatárban hagyná,
  akkor a zene mindnyájunk számára élvezetesebben szólna, és kevesebben
  aludnának el rajta. Apropó elaludnának. Némely fizetővendég - mert
  hangversenylátogatónak nem nevezhetem őket - odáig vetemedik, hogy
  karóráján  nem  kapcsolja  ki  az  ébresztő-szerkezetet,  minek
  következtében a koncertközönséget időnként parányi vekkerek berregése
  veri fel álmodozásából. Ezeket az ébresztőórás janicsárokat meg tudnám
  gyilkolni, meg én.
    Rátérve mármost a koncertek hangminőségére, Belt azt állítja, hogy
  a műsorfüzetek is megnövelik a káros töltést, hiszen a közönség
  összevissza forgatja őket, miáltal a nyomtatványok nagyrésze "rossz
  irányban" áll. Magam is próbát tettem, az Erkel Színházban és az
  Operában.  Azt  tapasztaltam,  hogy  már  egyetlen  műsorfüzet
  elforgatásával is elő tudom idézni a PWB-effektust, bár a hatás így
  meglehetősen gyönge, csupán "dereng valami", rutin kell hozzá, hogy
  egyáltalán felismerjük - hát még, hogy meghatározzuk a  helyes
  dimenzióját. Azt azonban biztosra vehetjük, hogy a műsorfüzeteknek nem
  csupán "nagyrésze" áll rossz irányban. Valamennyi rossz irányban áll,
  mert zenehallgatás közben a közönség az ölébe ejti a füzetet, a
  füzetlap felfelé néz, a nyomtatott sorok metszik a  függőleges
  erővonalakat.


  Észak-Dél, Kelet Nyugat?

    Mióta sarlatánságra adtam a fejem, gyakran megkérdik tőlem, mi a
  véleményem a többi irracionális vagy legalábbis irreguláris tanról:
  Uri Geller és mások mutatványairól, a gondolatátvitelről és egyéb
  "pszi" jelenségekről; gömbvillámról, varázsvesszős  vízkutatásról,
  Béres-cseppről, Celladamról, az "igazi" negyedik dimenzióról és még ki
  tudja, mi mindenről. Ezt a fárasztó kérdezősködést hadd vágjam el
  egyszer és mindenkorra azzal a gyönyörűséges magyar nótával, hogy
  sejde:

    "sem utódja, sem boldog őse,
    sem rokona, sem ismerőse
    nem vagyok senkinek,
    nem vagyok senkinek..."

    Kíméljetek meg a többi sarlatánságtól: éppen elég nekem a saját
  bajom.
    Az egyikre azért sejde mégis szeretnék itt kitérni. Állítólag
  Japánból származna az a megfigyelés, hogy az ember fekvőhelyének
  pontosan észak-déli irányba kell esnie (vagy éppen abba nem szabad
  esnie? már nem emlékszem rá, mindegy), és ezt a földmágnességgel
  indokolják. Az Olvasóban most bizonyára felvetődik, hogy hátha a
  PWB-féle vízszintes erővonalrendszert is a Föld mágneses tere állítja
  be. Hát ez elég valószínűtlen. Az én lakószobám falai például 45 fokos
  szöget zárnak be az észak-déli iránnyal. A "PWB-tengely" nálam
  halálpontosan észak-kelet-dél-nyugati irányba esik.


  

  Zenit és nadir

    Visszatérve a függőleges erővonalrendszerre: ha az tényleg a
  gravitáció hatására épül ki, akkor az erővonalaknak irányuk is lehet.
  Van is: feltehetőleg felülről lefelé mutatnak. Ebből a szempontból
  (meg egyébként is) figyelmet érdemel, hogy a PWB-eszközök nagyrésze
  kettős színjelölést hordoz, vagyis éppen arra megy ki a játék, hogy
  merrefelé fordítjuk őket. A PWB Polarizátornak is (lásd HFM 7) két
  állása van: "piros", illetve "fekete".
    És most engedtessék meg nekem az, amit a kisebb poéta szerény
  köhécselésének neveznek. Túllépve a használati utasításon, amely csak
  hangszedőről, hangszóróról, hanglemezről, kábelről beszél, kipróbáltam
  a Polarizátort a legkülönfélébb, nem-elektromos, csupán függőleges
  helyzetű tárgyakon, és azt  tapasztaltam,  hogy  a  Polarizátor
  mindegyiken működik - éspedig két irányban, ellentétes hatással. Ront
  vagy javít, de nem henyél.
    Először könyveket és hanglemezeket kezeltem; a hatást már egy-egy
  polcnyi könyvön is meg lehetett érezni. Kezelni lehet a bútorokat: a
  könyvespolcok függőleges gerendáit, a fotelek és a heverő favázát s
  különösképpen a nagyméretű tálalószekrényt. Kezelni lehet a vázákat, a
  falon függő képeket, a lámpák  fémtestét,  a  lemezjátszó-  és
  hangszóróállványokat, egyáltalán: bármit, amiről tudjuk, hogy mindig
  ugyanabban az irányban kell állnia.
    Végül, de nem utolsósorban: kezelni lehet magukat a falakat miért
  is ne? elvégre függőlegesek, és nem kell félni, hogy valaki véletlenül
  megfordítja őket. Egy közmondás szerint a falnak is füle van, ami még
  nem volna baj, de van neki egy különösen kellemetlen "töltése" is.
  Amikor ezt kioltjuk, a zene valósággal fellélegzik, elkezd hullámzani
  előre-hátra, megjön az igazi utózengése.
    Ebben a varázslatban az a legszebb, hogy visszafelé is prímán
  működik. Ha valaki makacsul kitart amellett, hogy boszorkányok és
  Belt-effektusok pedig nem léteznek, az illetőt szívesen meglátogatom a
  lakásán, ahol is semmi mást nem fogok csinálni, csupán egy műanyag
  tubus hegyét öt-hatszáz helyen hozzáérintem mindenhez, ami függőleges,
  következetesen a rossz irányban. Az én fogalmaim szerint szavatoltan
  tönkreteszem a hangminőséget - de őt ez bizonyára nem fogja zavarni,
  hiszen ő nem hisz a PWB-effektusban.


  II. Színvallás


    A PWB-effektust eddig a következőkön demonstráltuk: anyagok,
  felületek, alakzatok, térbeli kapcsolatok, mozgások, irányok. Jöhet
  még valami ezután? Jöhet. Belt ismét egy újabb dimenzióba röpít
  bennünket. Felszállás előtt tessék jól megkapaszkodni a székben. A
  biztonsági öveket kérjük becsatolni. A dohányzást kérjük abbahagyni.
  Köszönöm.
    Aki kezdettől fogva figyelemmel kíséri a PWB-effektust, s pláne,
  aki személyesen is meggyőződött annak létezéséről és hatékonyságáról,
  alighanem a megrázkódtatások egész sorozatán esett keresztül. Amikor
  egy-egy újabb jelenségről értesülünk, egész  fogalomrendszerünket
  mintha földrengés rázná meg. Aztán lassan-lassan eloszlik a por és
  füst; a fogalmak ha nem is tisztázódnak, de némiképp rendeződnek, és
  az ember azt reméli, hogy a forradalom befejeződött, az újdonságok
  kora lezárult, a fejlődés mostantól kezdve ismét mennyiségi jelleget
  ölt vagyis most már megint csak olyasmit lehet felfedezni, ami
  lényegében azonos a régivel, csak éppen jobb annál. Ha egyszer a
  Polarizátorról elfogadtuk, hogy létezik, senkit sem fog meglepni egy
  olyan Polarizátor, amely sokoldalúbb és hatékonyabb a réginél.
    Jómagam éppen erre az új Polarizátorra vártam, így hát kissé
  megnyúlt az arcom, amikor Angliából megint csomag érkezett, de abban
  csak egy filctollat és két ív színes konfettit (öntapadó, 8mm átmérőjű
  pöttyöket) találtam. Végigborsózott a hátamon, hogy megint  nem
  kvantitatív, hanem nagyonis kvalitatív dologról lesz szó, amely ismét
  heves megpróbáltatásnak teszi ki jelenlegi fogalomrendszeremet. Nem
  tévedtem, a kísérőlevél egy teljesen új effektusról számol be: a
  színek PWB-hatásáról. A színek tehát nem csupán a szemünkre hatnának,
  hanem önálló fizikai hatásuk volna, teljesen függetlenül attól, hogy
  nézzük-e őket vagy sem.


  Mostan színes tintákról álmodom

    Négy szín, amelynek funkciója már biztosan ismeretes: a narancs, a
  fehér, a piros és a lila ("violet", azaz violaszín). Mind a négyet
  korongokon lehet kipróbálni, azaz hanglemezeken; megismétlem, hogy
  Belt szerint minden geometriai alakzat közül  a  korongformátum
  interferál a legkellemetlenebbül a PWB-erőtérrel. Csökken a káros
  hatás 1. ha a korong egyik oldala narancsszínű, vagy van rajta
  legalább egy parányi narancsszínű folt, 2. ha a koronggal szembekerülő
  felület fehér színű, vagy van rajta legalább egy parányi fehér folt és
  3. ha a korong élére felviszünk egy kurta lila csíkot. (Növeli viszont
  a káros hatást a piros szín a korong élén.)
    A narancsszínű pöttyöt a hanglemez (egyik) illetve a CD (egyetlen)
  címkéjére kell ragasztani, úgy, hogy betűt ne  fedjen  le.  A
  hanglemezborító belseje ugyan általában fehér, de gyakran műanyaggal
  van bélelve, s az már nem minősül fehérnek, tehát abba is kell
  ragasztani belülről egy fehérszínű pöttyöt. Fehér pötty kívánkozik a
  hanglemeztányérra és a lemezjátszó plexitetejére belülről (hogy a
  hanglemez alá, illetve fölé essen!), valamint a CD tokjába és a
  CD-játszó fiókjába is. A lila filctoll feltétlenül "permanens", tehát
  alkoholos legyen, s mindössze 1cm hosszú vonalkát kell húzni vele,
  hanglemeznek a peremére, CD-a pedig a peremre és a lyuk belső élére
  is. Hihetetlen, de a pöttyök és a vonalkák minden kétséget kizáróan
  "működnek"! A játékban lévő CD-a azonnal meghallható a hatásuk, és a
  polcon sorakozó, tehát elcsomagolt korongok közül is elég kezelni vagy
  ötöt, hogy észre lehessen venni: javult a hangminőség.
    Hatékony a színvarázslat más korongalakú tárgyakon is, egyebeken
  kívül a hangszórók hátsó lágyvas-lapján. Sőt, még a nagy, korongalakú
  fürdőszobai tükör szélén is működik (az én lakásomban, legalábbis),
  holott ezt a tükröt 8 méter és két kilincsrezárt ajtó választja el a
  zeneszobától! További receptek a Peter Belt boszorkánykonyhájából:
  lila pötty a készülékek olvadóbiztosítékainak fémsapkáján, mindkét
  oldalról, a kör közepén. Piros szigetelőszalagból vágott, két darab
  20x5 milliméteres csík, amely vízszintesen egyvonalba esik és egymást
  kb. 10mm távolságban követi, a hangszórók mágnesének palástjára
  ragasztva. Ugyanezt a két piros csíkot a lemezjátszó lemeztányérjára
  is érdemes felragasztani, s megfigyelni, hogy ennek folytán mennyivel
  szebben fog szólni - akár a CD-játszó is! Bizonyos színkombinációk is
  reagálnak a PWB-erőtérre: a lila csík például a fekete színű tárgyakon
  hatékony. Ez jól demonstrálható például a fekete lemezjátszó- és
  hangsugárzó-állványok pillérein, holott az erős fekete háttérben a
  lila szín teljesen eltűnik! A csíkot egyébként alkohollal le is lehet
  mosni a fekete felületről, és aztán újra fel lehet vinni rá, A-B
  tesztben.
    Filctollnak többféle gyártmány is beválik, de minthogy Belt
  történetesen Staedtler Lumocolor 317-et küldött (közepes, M jelzésű
  hegymérettel), célszerű ennél maradni, különösen, hogy forintért is
  kapható - néha. A Belgrád-rakparti Hifi Áruházat is megkértem,
  rendeljen belőle párszáz darabot. Öntapadó színes papírpöttyöket nem
  árulnak egyik hazai papírboltban sem, ezeket vagy Bécsben kell
  megvásárolni,  vagy  sajátkezűleg  kivágni-kistancolni  öntapadó
  tapétából.

  

  Kék (és zöld) rapszódia

    E fejezet végén szólnom kell egy pszichoakusztikai kísérletről.
  Horváth Iván barátom (a reneszánsz irodalom tudora, a számítástechnika
  megszállottja, egyszersmind "őshifista", az elektroncsöves erősítők,
  valamint Toscanini és Furtwängler hódolója) e kísérlet eredményét már
  többször is az orrom alá  dörgölte.  A  kutatók  azt  akarták
  bebizonyítani, hogy a High Fidelity csupán blöff, és hogy a vájtfölűek
  csak egymást hülyítik. Tételük igazolására két tökéletesen egyforma
  hangdobozpár közül az egyiket kékre, a másikat zöldre mázolták, és
  ezeket úgy adták be a hifistáknak, mint  eltérő  konstrukciójú
  hangsugárzókat. És íme, a hallgatóság szerint  a  kék  dobozok
  "hűvösebben szóltak", mint a zöldek... Quod erat demonstrandum: amit
  bizonyítani kellett.
    A pszichológusok nyilván úgy képzelték, hogy módszeresen jártak
  el, holott súlyos mulasztás terheli a lelküket. Túlságosan is magától
  értetődőnek vették, hogy a hűvös hangszín csupán a hallgatóság
  agyszüleménye: "persze, mert a kék szín hűvösebbnek hat, mint a
  zöld..." Ha nem ennyire rosszhiszeműek, s feltételezik, hogy a
  hifisták netán tényleg hallottak valamit, akkor okvetlenül elvégeznek
  egy kontroll-kísérletet, s kipróbálják, vajon akkor is észlel-e
  különbséget a közönség, ha nem látja a dobozok színét! Ha ezt
  megteszik, olyan felfedezés birtokába jutnak, amely esetleg megőrzi
  nevüket  a  tudománytörténet  számára.  Nem  érdemelték  meg.
  Elszalasztották a felfedezés dicsőségét, mert nem viselkedtek tudóshoz
  méltóan.
    A színes téntával és konfettivel elsőnek természetesen Horváth
  Ivánt kerestem fel egy demonstrációra. Azt hiszem, többé nem fogja
  emlegetni nekem a kék hangszórót meg zöld hangszórót.


  III. PWB-primőrök

  

    Peter Belt folyvást két irányban kísérletezik. Mint feltaláló,
  szeretné feltárni a PWB-effektus érvényességének teljes körét; mint
  mérnök, igyekszik egyre hatékonyabb és egyre praktikusabb eszközöket
  konstruálni. Alább felsorolok néhányat a legutóbbiak közül, olyanokat,
  amelyeket már kipróbáltam és amelyek beváltak, odahaza is, másutt is.
    A Kontra Kondi egy parányi kondenzátor (kis feszültségre 2.2pF,
  nagyobb feszültségre 150pF), amelynek mindkét szárára rá van húzva
  egy-egy ferrit gyűrűcske. Párhuzamosan kell kötni a készülékek ki- és
  bemeneteivel, a hangszórókkal, valamint  a  készülékekbe  és  a
  keresztváltókba épített kondenzátorokkal és induktivitásokkal, hogy
  blokkolja azok PWB-terét. Mindezt még csak-csak el lehetne fogadni ép
  ésszel, de mit szóltok ahhoz, hogy a Kontra Kondi kitűnően működik a
  hangsugárzók hátoldalára csavarozva,  nemkülönben  a  könyv-  és
  hanglemezpolcokon, valamint az ablakpárkányon?! Ez utóbbi funkciókban
  azonban hatékonyabb nála egy újabb varázseszköz, mint alább majd látni
  fogjuk.
    Belt mérnöki pályafutásának fontos állomása az Elektrét Tappancs.
  (Angolul Limpet. A  szótár  szerint  tagadókagylót  jelent,  de
  fordíthatnánk piócának is, "úgy tapad, mint egy pióca".) A Tappancs
  apró, kb. 6 milliméter hosszúságú, színes műanyag csavar, ellátva
  néhány alátéttel és egy záróanyával, ezek szintén színesek, és szintén
  műanyagból vannak. Egyszerűen csak oda kell ragasztani valahová -
  szinte mindegy, hogy hová, mert minden elképzelhető helyen működik:
  villany- és gázórán, fűtőtesten, hálózati transzformátoron, nyomtatott
  áramköri lapon, készülékek hátlapján vagy műszerlapján, hangszórók
  mágnesén, hangdoboz minden egyes lapján (!), mélyhangszóró membránján
  (!!), szövegszerkesztő gép vagy tv házán és a gépet tartó konzolon,
  bármiféle állványon, továbbá a szoba belső falán, a szoba külső falán,
  az épület külső falán és végül az épületen kívüli objektumokon (!!!),
  amilyen egy trafóház vagy egy közlekedési lámpa. Ha rájuk ragasztunk
  egy Tappancsot, akkor kiderül, hogy hatásukat eddig is éreztük a
  zenehallgató szobában, csak nem tudtunk róla.
    Az Elektrét Tappancs úgyszólván univerzális töltéscsapda,  s
  mintegy központi darabja a jelenlegi PWB-fegyvertárnak. Különféle
  változatait más PWB-eszközökön is megtaláljuk: a  kisebb-nagyobb
  Elektrét  Csipeszeken  (krokodilcsipeszek  szőnyegre,  kábelre,
  csővezetékre), az  Elektrét  Biztosítótűn  (függönyre,  kárpitra,
  felsőruházatra), valamint a műanyag Elektrét Műszercsipeszen, mely
  arra szolgál, hogy a hanglemezt vagy az erősítő kezelőgombjait
  utoljára ne kézzel érintsük, de apróbb tárgyakat is lehet kezelni
  vele. Érdekes körülmény, hogy a Tappancs konstrukciójában már szerepet
  játszanak a színek. Még a krokodilcsipeszeken is fel lehet fedezni
  alkoholos filctollal húzott színes csíkokat.
    Csak lapzárta  után  fogom  kipróbálni  az  egyik  legújabb
  PWB-terméket, az Arany/Szürke Elektrét Krémet (2  tégely  -  a
  színjelölés csupán a polarizációs tulajdonságukra vonatkozik). Az
  elektromos készülékek alkatrészeit, mindenekelőtt az IC-ket lehet
  kezelni velük, ami már önmagában is ígéretes dolog. Belt hangsúlyozza,
  hogy még nincs is feltárva a teljes alkalmazási területük - hát ezért
  nem siettem el a dolgot.
    Eddig a jó hírek. A rossz hír: a PWB-eszközök változatlanul
  drágák. A Kondinak, a krokodilcsipeszeknek és a Tappancsnak úgy 10
  font lehet darabja, a kéttégelyes Arany/Szürke krém 30, az Elektrét
  Műszercsipesz 50 fontba kerül. Az exportár ugyan ennek csak a fele, de
  amit nyerünk a réven, elveszítjük a  vámon  és  az  áfán.  A
  Belgrád-rakparti RAMOVILL  Hifi  Áruház  ezután  is  árul  majd
  PWB-gyártmányokat, de csak korlátozott  mennyiségben,  mert  nem
  tudhatja, lesz-e rájuk kereslet. A Hifi Áruház egyébként magáévá tette
  azt az üzletpolitikát, amelyet Belt követ Angliában: ha a vevő
  elégedetlen valamely PWB-gyártmánnyal, s úgy érzi, hogy nála ez nem
  válik be, akkor záros határidőn belül visszaviheti a boltba, és
  visszakapja érte a pénzét.

  


  IV. Kompakt önkritika


    Alább a tévedéseimet fogom beismerni (legalábbis azokat, amelyeket
  már beláttam), és szólok egyéb kudarcaimról is.  Valamennyi  a
  PWB-jelenséggel kapcsolatos.


  Kábelvég

    A Hifi Mozaik 1. kötetében odáig merészkedtem, hogy felállítottam
  egy önálló kábel-teóriát, a "légvezeték-elvet", amely szerint az
  ideális kábel: egyetlen szál vékony, szigeteletlen, árnyékolatlan
  drót, függetlenül attól, hogy a gyakorlatban ez kivihető-e. Ötletemre
  rengeteg visszajelzés érkezett: némelyeknél nagyon bevált, másoknál
  nagyon nem vált be, s ez a tény már önmagában is megkérdőjelezi
  teóriám igazságát.
    Jelenleg, a PWB-technika ismeretében, amellyel vígan manipulálni
  lehet egyebek között a kábelek hangját is, a következőképpen látom a
  dolgot. Bármiféle kábel súlyos torzításokat termel, nem a hagyományos
  értelemben, hanem a PWB-effektus közvetítésével. Kábelt cserélve
  folyvást csöbörből-vödörbe lépünk: az  egyik  fajta  torzítástól
  menekülve, beleszaladunk egy másik fajta torzításba. A kábel minden
  egyes komponense és valamennyi konstrukciós jellemzője (a fém- és
  szigetelőszálak száma, anyaga, formája, vastagsága stb.)  hatást
  gyakorol a lakás töltésállapotára, a kábelcserével tehát ide-oda
  manipuláljuk, mondhatnám össze-vissza kutyuljuk a PWB-féle teret.
  Végül azt a kábelt fogadjuk el, amelyik kevésbé borítja fel mindenkori
  lejátszóberendezésünk hangzási balanszát.
    Ha az ember tévedett, mentséget keres. Amikor a kábelekkel
  kísérleteztem, nem tudhattam a PWB-effektusról; más sem tudott róla
  (sokan azóta sem akarnak tudni róla). Nem az én kábel-teóriám az
  egyetlen, amelyet a PWB-effektus a lomtárba küld. Félreértés ne essék,
  amit a kábelkísérletek során tapasztaltam, az mind helytálló - csak
  éppen nem lett volna szabad abszolutizálnom a tapasztalataimat. Ezt
  fejezi ki Darvas Első Törvénye, amely kimondja: "Amikor azt állítod,
  hogy igenis hallasz valamit, valószínűleg igazad van. De amikor meg is
  akarod magyarázni, hogy miért hallod, akkor valószínűleg tévedsz."


  A digitítisz gyógyítása

    A fenti törvény érvényesült akkor is, amikor  a  digitális
  technikát, s különösen,  amikor  a  kompaktlemezt  minősítettem.
  Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy Magyarországon engem tartanak
  a CD-technika fő-fő ellenségének. Én ugyan inkább centristának vallom
  magam, akit egyaránt támadnak jobbról a sonysták (akik szeretik a
  CD-t), illetve balról a linnisták (akik kifejezetten utálják) - de azt
  nem tagadhatom, hogy mindig is komoly fenntartásaim voltak a CD-vel
  szemben. Kritikámat indokolván, a digitítisz okait természetesen a
  közismert fogalmakkal próbáltam leírni: "bizonyára túlságosan alacsony
  a mintavételi frekvencia, csekély a bitszám, fázistolás lép fel" stb.
    Mintavétel ide, bitszám oda: minden külön értesítés helyett ezúton
  közlöm, hogy néhány hónappal ezelőtt végleg eljegyeztem magam a
  CD-technikával. Tévedtem volna, amikor a CD hangjáról azt írtam, hogy
  magashiányos, steril, fárasztó, sőt: emberi fogyasztásra alkalmatlan?
  Nem: abban nem tévedtem, azt a hangképet ma is olyannak hallom,
  amilyennek leírtam, sőt, még amolyanabbnak. Tévedtem viszont, amikor
  meg akartam magyarázni, hogy miért olyan a CD hangja, amilyennek
  hallom. Nem annyira mintavételről lehet itt szó, felbontásról meg
  fázistolásról - sokkal inkább egy rejtett paraméterről, s ez a rejtett
  paraméter: a PWB-effektus.
    Amikor az elegáns Pioneer PD-91 ezüstlemezjátszóról kiderült, hogy
  bizony alig szól szebben a közönséges, "mezei" Philips alapgépnél
  (lásd HFM 7), nyilvánvalóvá vált, hogy aki eddig ódzkodott  a
  CD-technikától, azt egy ötszörte  drágább  készülék  sem  fogja
  megtéríteni. Kollektívánk szkeptikus kommentárjaihoz mindazonáltal
  hozzáfűztem, hogy véleményem szerint a PWB-technika révén máris
  sikerült javítanom a CD-hangon, és hogy "a kísérletek még folynak".
  Nos, az én kísérleteim előreláthatólag soha többé  nem  fognak
  befejeződni. Ellentétben a közhiedelemmel, a CD-technika egyáltalán
  nem valamiféle "zárt rendszer", amelybe kívülről nem lehet belenyúlni.
  A  CD-technika  olyannyira  nyitott,  hogy  fő  paramétereinek
  megváltoztatása nélkül is a végletekig lehet javítani rajta. Beltnek
  alighanem megint igaza volt, a CD-nek (főleg? részben?) azért rosszabb
  a hangminősége, mert egy sebesen forgó fémkorong károsabb teret kelt,
  mint egy lassabban forgó műanyagkorong.
    Azt már nem Belt mondja, hanem én, hogy a CD-rendszer mintha
  sokkal hevesebben interferálna a lakókörnyezet nyavalyáival... Ezért
  tartott olyan sokáig, amíg annyira "kitisztítottam a lakást", hogy
  végre meg tudtam barátkozni a Compact Disc hangjával. Eközben gyakran
  zsákutcába jutottam - némelyikből bizony elég nehezen  sikerült
  kivergődnöm. Két nagy tévedésemet, amelyről alább szó lesz, jórészt a
  Compact Discnek köszönhetem.


  Max, a SoundRing

  

    A CD-nek két nagy baja van: először is zavar a zenehallgatásban -
  másodszor pedig nem ösztönöz eléggé a zenehallgatásra. A két baj közül
  nyilván az első a súlyosabb, ezt próbáljuk redukálni minden eszközzel.
    Hatékony eszköz "Max", a SoundRing, a Monster Cable cég gyártmánya
  (lásd a 8. kötet lapszemléjében), egy színes, öntapadó műanyaggyűrű,
  amelyet az ezüstlemez peremére kell ragasztani. Testességet kölcsönöz
  a CD-hangnak, melegebbé, "analógosabbá" teszi;  a  CD-barátoknak
  legalább 90%-a méltányolni szokta Max képességeit. Jómagam teljesen
  felesküdtem rá, és elkövettem azt a hibát, hogy a kezdeti (roppant
  meggyőző!) próbák után később már nem ellenőriztem a hatását. Csak
  nagysokára jöttem rá a turpisságra. Max azáltal javítja meg a CD
  frekvenciaegyensúlyát, hogy "rátesz" alul egy zsíros felsőbasszust,
  felül meg egy sziszegő, szőrös színeződést. "Megfogja" a hangképet, de
  aztán nem is engedi el, megfosztja lendületétől, s ezáltal gátjává
  válik minden további fejlődésnek. Olyan, mint a bio-elektronikus
  műláb: megtanulhatsz vele járni, de gátfutással többé ne próbálkozz.
    Max egyébként drága (több mint 1 dollár darabonként), ízléstelen
  (piros, kék, zöld vagy sárga gyűrű a gyönyörűséges ezüstkorongon!),
  zavarja a CD-játszót (a gép gyakrabban tilt!), és amikor el akarjuk
  távolítani, gusztustalan ragacsot hagy maga után, alig lehet lepucolni
  - tisztogatás közben tönkre is tettem az egyik kedvenc lemezemet. A
  SoundRingnek egyetlen erénye van: az, hogy működik. Miután a CD-korong
  digitálisan kódolt műsorát elvben nem befolyásolhatná  semmiféle
  műanyagkorong, Max akaratlanul is  újabb  példát  szolgáltat  a
  PWB-effektusra.
    Valamint arra, hogy a PWB-technika kétélű fegyver az avatatlanok
  kezében!


  Rézmérgezés

    Természetesen magam is avatatlan vagyok, bűvészinas, aki időnként
  felölti magára a Mester palástját és süvegét, és önállósítani próbálja
  magát merthogy már tudja a varázsigét - a következményeket Goethe
  verséből ismerjük. A bűvészinas ugyanis a PWB-effektusnak csupán az
  auditív hatását érzékeli, ellentétben a Mesterrel, aki inkább a
  lakásban uralkodó töltésállapot változására figyel.
    Hangsúlyozom: a Peter Belt tippjei és gyártmányai hosszú távon
  szavatoltan beválnak, ha betartjuk a használati utasítást. Aki viszont
  a saját feje után megy, kockázatot vállal, mert a PWB-manipulációk
  folyvást megváltoztatják a hangkép egyensúlyát. Könnyen megeshet, hogy
  valamely torzítás hatását egy másik torzítással próbáljuk kivédeni, s
  az átmeneti előnyök kedvéért vakvágányra futunk - mint például én a
  Monster SoundRinggel.
    Valószínűleg ez történt velem akkor is, amikor a  PWB-féle
  Páros/Páratlan szabályon tűnődve felfedeztem a kézre, bútorlábra,
  növényre, lámpára stb. húzott fémkarikák PWB-hatását (lásd HFM 8).
  Elégtételt kell szolgáltatnom K. Z. budapesti olvasónknak, aki már
  akkor felpanaszolta, hogy a rézkarikákkal való manipuláció károsan
  ellágyítja a hangképet. Én azzal érveltem, hogy a hatás feltehetően
  előnyös, csak éppen felborította az ő  berendezésének  hangzási
  egyensúlyát. Ma egyre inkább arra gyanakszom, hogy a hatás eredendően
  káros, csak éppen helyreállította az én  berendezésem  hangzási
  balanszát. Említést érdemel, hogy éppen abban az időben kezdtem
  intenzíven CD-t hallgatni. Nem hiszem, hogy felületesen jártam volna
  el. Cikkem megírása előtt, sőt: még azután is, hogy nyomdába adtam,
  hosszú hónapokon át tucatjával rendeztem ellenőrző próbákat (egyebeken
  kívül egy operaénekes barátommal bíráltattam el, hogyan találja
  természetesebbnek Gregor és Gáti hangját a Don Pasqualéban stb.).
  Régebben csaknem minden érvünk a rézkarikák mellett szólt. Újabban
  viszont, amióta a lakás telis-tele van PWB-vel, a rézkarikák zenéje
  egyre kevésbé tetszik.
    Hangsúlyoznom kell, hogy a Belt eredeti  tippjei  (például:
  névjegykártyák a negyedik széklábak alatt-és természetesen maguk a
  PWB-gyártmányok) minden kétséget kizáróan előnyösek. A hangképet ugyan
  ezek is gyakran ellágyítják vagy felmelegítik, de sohasem teszik
  érdessé, és ami a legfontosabb: mindig javítják a magastartomány
  fókusztisztaságát. A rézkarika  viszont  mintha  defokuszálná  a
  magashangokat. Ezért arra gyanakszom, hogy a rézkarikás technika talán
  mégsem (jobban mondva: nem csupán!) a Páros/Páratlan szabály alapján
  működik. Elképzelhető, hogy egy másféle hatásmechanizmussal  is,
  esetleg: mint valamiféle központi magra húzott tekercs befolyásolja a
  lakás töltésállapotát, PWB-erőterét.
    Egy előnye mindenképpen van a rézkarikának. Rendkívül hatékonyan
  lehet vele demonstrálni a PWB-effektust...

  

  A nemlétező kutya

    Visszatérve a CD-hangképre: bár ma is érzek még rajta némi
  digitítiszt, számomra most már inkább  az  erényei  dominálnak.
  Munkatársaimmal egyébként még így sem tudtam megkedveltetni a Compact
  Disc zenéjét, ők rendíthetetlenül analógpártiak, meg is értem őket: az
  LP-nek még mindig szebbek a magashangjai és a tranziensei. (Nem
  utolsósorban azért, mert a lemezjátszóm szintén sokat profitált a
  PWB-manipulációkból!) De ma már úgy látom, érdemes küzdeni a CD-ért.
    Pedig már eddig is nagyon megdolgoztam érte. Ráment több mint egy
  fél évem, meg az összes PWB-eszközöm, sokszáz font névértékben; csupán
  magát az ezüstkorongot vagy hatféleképpen kezelem digitítisz ellen.
  Csak hát mint újságíró, én ingyen jutottam PWB-gyártmánymintákhoz;
  másoknak komolyan meg kell fontolniuk, belevágjanak-e a dologba.
  Jómagam tehát CD-t hallgatok - de senkit sem merek rábeszélni.
    Komikus helyzet. Amikor a szakemberek nézeteit semmibe véve
  makacsul tiltakoztam a CD-hang ellen: mintha csak egy nemlétező
  kutyától rettegtem volna.
    Amely ellen most egy másik, szintén nemlétező kutyával védem meg
  magamat.
    A PWB-effektus létezése  ugyanis  máig  sincs  bebizonyítva.
  Kötelességemnek éreztem,  hogy  bizonyítékokat  szerezzek  -  és
  kötelességem beismerni, hogy eddig  nem  jártam  sikerrel.  Úgy
  okoskodtam, hogy a PWB-effektust közvetlenül nem tudjuk mérni, mert
  nem ismerjük a dimenzióját. De hátha ki tudnánk mutatni közvetett
  úton, az emberi hallásra gyakorolt  hatása  révén,  audiológiai
  műszerekkel. Hetekig jártam az audiológiára,  egyik  vizsgálatot
  végezték rajtam a másik után, de csupán azt mutatták ki, hogy a
  hallásom még ép. Az én pozíciómban ugyan ez sem csekélység, de azért
  többre számítottam.
    Kísérleti eszköznek a rézkarikát választottam. A méréseket mindig
  megismételtük: egyszer felhúztam a karikát a csuklómra, egyszer meg
  lehúztam. A műszer sosem mutatott ki különbséget, a rézkarika nem
  változtatta meg a hallásküszöbömet semelyik frekvencián, és nem
  változtatta meg a "frekvenciaátvitelemet" sem, ami annál is inkább
  bosszantott, mert a hangzásbeli különbséget, a rézkarika jellegzetes
  "magasvágó" hatását még a mérőjeleken is mindig észlelni tudtam.
  Tucatjával  vettünk  fel  dobhártya-engedékenységi  diagramokat
  (tympanogram), és alávetettem magamat egy olyan vizsgálatnak is,
  melynek során a hangimpulzusok keltette elektromos válaszjeleket
  EEG-technikával elemzik. Sajnos, ezek a módszerek meglehetősen durvák,
  igen kicsi a felbontóképességük. Néha ugyan "derengett valami" a
  diagramokon, de az eredmény általában nem volt szignifikáns, ha pedig
  annak látszott, sosem tudtuk reprodukálni. Nem adom fel, még hátravan
  jónéhány vizsgálat.
    Egyelőre a szubjektív módszerrel sem jutottam messzebbre. Noha a
  PWB-effektust az emberek legalább 75 százaléka rövid távon  is
  felismeri, borzasztóan nehéz ezt egzakt módon kimutatni. Az egyetlen
  járható útnak az látszik, hogy a hallgatóságnak kétféle hangképet
  mutatunk (például a kezelt, illetve a kezeletlen hanglemez hangját),
  és mindenkinek szavaznia, vagy legalábbis tippelnie kell a két hangkép
  közül  valamelyikre.  Utána  matematikai-statisztikai  módszerrel
  vizsgálhatjuk, hogy az "A" és "B" szavazatok aránya vajon eltér-e
  szignifikáns mértékben a véletlenszerűtől, vagyis az 50-50 százalékos
  aránytól.
    Az  egyik  hazai  intézménynél  el  is  indítottunk  egy
  meghallgatás-sorozatot,  terveink  szerint  száz  tesztszeméllyel;
  ötvennél tartottunk, amikor az intézmény vezetője tudomást szerzett a
  dologról, leállíttatta a meghallgatást, és felkért, hogy ezzel a
  kísérlettel kapcsolatban ki se ejtsem az ő intézményük nevét. Még ki
  is oktatott, mondván, hogy ha olvastam volna Szentgyörgyit, akkor
  tudnám, hogy "a természetnek nem így kell feltenni a kérdéseket".
  Viszonzásképpen felvilágosítottam, hogy tudásbeli fölényét csak a
  szorosan vett szakterületén ismerem el, ha viszont módszertanról és
  hasonlókról diskurálunk, akkor én mint bölcsész előnybe kerülök vele
  szemben, úgyhogy szíves engedelmével  inkább  én  ajánlok  neki
  olvasnivalót... Ez a kis berzenkedés egyébként nem sokat változtat a
  dolgon, a teszteredmény nem volt  szignifikáns,  az  50  főnyi
  hallgatóságnak nagyjából a fele szavazott erre vagy arra a hangképre.
  Az már más kérdés, hogy az 50 tesztszemély közül 37, tehát megint
  csaknem 75% hallani vélt valamiféle különbséget, s mindössze 13-an
  állították, hogy ők nem hallottak semmit, csupán muszájból tippeltek.
  Én ebből azt a tanulságot vonom le, hogy a hanglemezre felvitt 4-5
  "PWB-kvantumot" még a laikus közönség is észleli ugyan, de kellő
  zenehallgatási gyakorlat hiányában nem tudja biztonsággal eldönteni,
  melyik hangkép esik a helyes irányba. (Nekem, gyakorlott hifistának
  néha hónapokba kerül, amíg kiismerem egy-egy manipuláció  igazi
  természetét!) Növelni kell tehát vagy a dózist, vagy a hallgatóság
  rutinját - csakhát az egyikkel túlkomplikáljuk, a másikkal pedig
  lehetetlenné is tesszük a vaktesztet.
    Kapóra jött azonban egy új fejlemény.


  Peter Belt hullámhosszán

    Kezdetben úgy tudtuk, a PWB-effektus csakis fiziológiai úton fejti
  ki hatását. Nemrég azonban kiderült, hogy transzmittálható! Belt nekem
  is megírta, hogy míg ő egy rádióstúdióban manipulált, ismerősei otthon
  a rádióműsort magnóra vették - és a magnófelvétel megőrizte a
  manipulációk hatását! A PWB-effektus tehát  nemcsak  az  emberi
  szervezetre hat, de magukra az elektroakusztikai eszközökre:  a
  mikrofonokra, a magnóra... netán a vezetékekben futó feszültségre is?
    Tettünk egy próbát. A Magyar  Rádióban,  Cs.  Kádár  Péter
  "Hi-Figyelő" című műsorában bejátszottak egy részletet kezelt, illetve
  kezeletlen  hanglemezről.  Még  csak  nem  is  "élőadás"  volt,
  magnószalagról adták, több nappal a felvétel után. A műsor hallgatói
  közül többen is jelezték, hogy észlelték a különbséget; ami engem
  illet, én minden kétséget kizárólag észleltem. Márpedig  ha  a
  PWB-effektus transzmittálható, akkor a rádiózás jóvoltából most már
  annyira széleskörű és annyira egzakt A-B tesztet  rendezhetünk,
  amilyenről korábban nem is álmodhattunk volna.
    Mihelyt ez a kötetünk megjelenik, érdemes lesz figyelni  a
  rádióműsort, mert a Hi-Figyelő legközelebbi adásában A-B tesztet
  rendeznek! Kezelt és kezeletlen hanglemezeket fognak bejátszani, de
  természetesen nem mondják meg, milyen sorrendben. A hallgatóság
  megírhatja, hogy az "A" avagy a "B" hangképre szavaz-e. Az sem baj, ha
  valakinek csak monó (!) táskarádiója van. Az sem baj, ha valaki nem
  egészen biztos a dolgában, és csak vaktában tippel. Még az sem baj, ha
  a rádiókészülék előtt ülő társaság tagjai befolyásolják egymást. A
  teszt így is tökéletesen egzakt lesz, mert semleges személy fogja
  levezetni, akinek fogalma sem lesz róla, miféle lemezeket játszik be,
  és csak hetekkel később, az adatok  feldolgozása  után  fogjuk
  azonosítani, hogy a háromféle tesztműsor közül melyiknek az "A"-ja,
  illetve "B"-je származott a kezelt hanglemezről. A nagy számok
  törvénye alapján bármiféle tévedés,  bármiféle  hiba,  bármiféle
  előítélet,  bármiféle  befolyás  statisztikailag   tökéletesen
  kiegyenlítődik. Egy a fontos: hogy minél több levelet kapjunk, s így
  minél mélyrehatóbb statisztikát készíthessünk.