Basic LibraryNo.14. Verdi: Requiem Nem tudom, létezik-e valahol a világon zenei rendezőket képező fő-főiskola, netán Hifi Egyetem, de ha volna ily intézmény, záróvizsga anyagául mindenképpen a Verdi-Requiemet tűzném ki a rendező- és hangmérnök-osztályok végzőseinek. Kevés komolyzenei alkotás jelent összetettebb feladatot: a forte-fortissimo tuttiktól a kíséret nélküli pianissimo szólóénekig a legkülönfélébb csoportosításokban kell rögzíteni a hatalmas apparátust, figyelembe véve a zenei formák nagy változatosságát és a gyászoló alaphang ellenére is sokféle lírai-drámai hangulatot. I. Ha Verdi összes operája elveszett volna... Különös mű ez a Requiem. Egyértelmű, mint Verdi középső korszakának darabjai, a tökélyig kimunkált, mint az önmagával magyarázható fogalom, a klasszikussá érlelődött Verdi-opera, az Aida. Mégis oly sokarcú, hogy szélsőséges értelmezéseit is hitelesnek fogadhatjuk el. Halotti mise és/vagy liturgiai színmű? Személyes gyászének, vallási aktus, vagy világdráma? Vagy egyszerűen csak még egy Verdi-opera, amelynek librettójául a gyászmise latin szövege szolgál? Mindegyik - s egyik sem? Aki az első (első tíz) alkalommal találkozik szembe vele, hajlani fog rá, hogy valamelyik értelmezés kizárólagossága mellett kardoskodjon. Aki sokadszor hallgatja, sokadszor éli végig, rádöbben: egyértelmű, de megfejthetetlen választ kap - amilyet csak a halál ád. Ha Verdi összes operái elvesztek volna, a Requiemből akkor is fogalmat alkothatnánk zeneszerzői, drámai művészetéről. Vágy élet és halál iránt; szeretet, félelem és irtózat, áldozat és megnyugvás, hit és remény a legszemélyesebb érzelmek hőfokán egyesül a tragédia érzetével, s a tragédia keltette katarzissal, megújulással. Dráma ez persze, minden színpadok legmegrendítőbb témájáról. Nem szabad elítélni azokat, akik "csak" operaként hallgatják s fogják föl. Tekintélyérvre hivatkozom: az Opera on Records sorozat szerkesztője, Alan Blyth egyszerűen besorolta a 3. kötet operái közé - szép példája ez a "szerkesztői szabadságnak", amelyet a mű iránti elfogult szeretet vezérel. Természetesen Blyth írta a megfelelő diszkográfiai fejezetet, mint ahogy az utóbbi évtizedben a Gramophone-ban megjelent Requiem-recenziók túlnyomó részét is. Természetes hát, hogy többnyire az ő értékeléseit fogom idézni, AB jelzéssel. (Soha senkinek sem jutna eszébe a Brahms-Requiemet vagy a Mozartét besorolni egy ilyen kötetbe!) A Verdi-mű operai jellegéhez - kell-e hangsúlyozni? - sokkal járul hozzá a szerző és a mű olasz volta, s az, ahogyan a mediterrán népek ősi természetességgel látják egységben a halált és a rítust, az életet és a színjátékot. Nem csodálkozhatunk hát, ha számtalan művész érzi úgy, hogy e műről bőségben van mondanivalója. Bizonyos, hogy 58 felvételt tartalmazó magánlistám korántsem teljes. Nagy önuralommal az 58-ból kiválasztottam 26-ot. (Nem akarom valamennyit ajánlani, de a Szerkesztő úrnak meg kell értenie, hogy a viszonyításokhoz ezek mind nélkülönözhetetlenek!) Táblázatom kronológikus, a tárgyalás menete nem teljesen az. Némelyik karmester két vagy több felvétellel is szerepel. A legidősebb Maestro mindjárt néggyel. II. A Verdi-vallás pápája és bíborosa Arturo Toscaninit különleges hely illeti meg a Verdi-kánonban. Nem csak azért, mert személyesen ismerte az agg Verdit, mert működésének első évtizedeire esik a Verdi-kép klasszicizálódása, s nem csak azért, mert megmásíthatatlan alapelve volt, hogy a kottát kell híven megszólaltatni: a szerző szándéka a legfőbb törvény. Toscanini művészete egylelkű, egylélegzetű Verdi alkotásaival. A Verdi-dallam, a Verdi-ritmus étele-itala volt az ő zenei generációjának s az énekeseinek is. Hogy ez ma már Olaszhonban is csak kivételes jelenség, arról éppen a modern lemezek adnak sajnálatos bizonyságot. A Beethoven-szimfóniákról szólva emlegettem Harvey Sachs Toscanini-könyvét. Abban látom, hogy a Maestro már 1902-ben Milánóban vezényelte a Requiemet! Szólistái között a táblázatban felsoroltakon kívül olyan sztárokat találunk, mint Emmy Destinn, Martinelli, Nazzareno De Angelis, Elisabeth Rethberg és Pinza. (Bécsben 1934-ben: Báthy Anna. Más produkciókban is dolgozott magyarokkal. Bécsben, Salzburgban és Budapesten Patakyval, Osváth Júliával, Szántó Eniddel és Rőslerrel. A legtöbbször Svéd Sándorral.) Toscanini előadásai lemezen a viszonylag rövid tizenhárom esztendős perióduson belül - lényegüket tekintve azonosak. Azaz mindig "ugyanazt" tolmácsolta, akárcsak Furtwängler a Beethoven-szimfóniák esetében. Ez talán természetes is volt akkor, amidőn a karmester még nem "önmagát valósította meg"; nem az előadást: a művet tartotta fontosnak. (Lásd Fodor Géza megjegyzését a HFM 8. számában.) A Toscanini I (1938) egy londoni fesztivál-előadás rögzítése élőből. A hangfelvétel olyan, 1938-as, "élő". De átsugárzik rajta a belső izzás, a részletek pontos megmintázása - e nagy dirigens állandó tulajdonságai. E felvételnél korábbit csak egyet ismerek, a His Master s Voice Scala-sorozatában 1929-ben készítettek egy Requiemet is, az egyik akkori házi karnagy, Carlo Sabajno irányításával. (Megbízható mester, nem kiemelkedő művész.) Ezen a minden szempontból elavult felvételen azonban átzeng és átzúg egy különleges hang, különleges művészi teljesítmény. Ezio Pinza a század legnagyobb olasz basszusa volt, a hátralévő tíz év már nem fog megcáfolni. Az "olasz" itt nem csak a nemzetiséget, hanem a repertoárt és a típust is jelzi. A legszebb olaszos mély hang (talán csak Tancredi Pasero vetekedhetett vele), s a legjobb énekes a basszusok között. Itt fiatalon, 37 évesen hallható, minden tekintetben a tetőponton. (S még előtte áll a salzburgi és New York-i együttműködés Bruno Walterrel a Don Giovanniban és a Figaróban!) A drámai mezzo Irene Minghini-Cattaneo is kiválóan szerepel ezen az "ókori" lemezen, melyet valamikor a Supraphon is kiadott licencként. Kettőjükért érdemes (volt) megvenni. A Toscanini II New York-i studiókoncert. Zinka Milanov, a legendás drámai szoprán teljes művészi nagyságában hallható, fiatalon. (Első "hivatalos" teljes felvételén 1952-ben, az RCA Trubadúrján már negyvennégy éves lesz!) Mellette egy másik fenomén, a svéd Jussi Björling, élete legjobb periódusában, huszonkilenc évesen, már óriási európai és amerikai sikerekkel a háta mögött. Björling tenorja ismét a legszebbek egyike: erőteljes, fényes és minden regiszterében karcsú marad, nem sötétedik s vastagodik el. Hibátlan éneklés és hibátlan zenei biztonság jellemezte, no meg ízlés. A Toscanini III-at sajnos még sosem volt alkalmam hallani. Csak annyit tudok róla, hogy ahhoz az előadássorozathoz tartozik, amelynek előkészületei kapcsán a Maestro felfedezte az "angyali énekű" Tebaldit. (Ő mondta így). A Toscanini IV közismert, s mivel a négy között a legelfogadhatóbb hangzású (eleve lemezkiadásra szánt NBC-RCA felvétel), ez a Toscanini-alapmű, sok kritikus szerint az ideális tolmácsolás, amely a legközelebb áll Verdi szándékaihoz, tehát mércéül szolgálhat minden további Requiem-lemez elbírálásához. A szellem, a felfogás ugyanaz, mint az előzőkön, ehhez járul három pompás fiatal hang parádéja, de közülük csak Fedora Barbieri nyújt olyan teljesítményt, mely a Björling-Milanov osztályba sorolható. Di Stefanót hallhatóan feszélyezi a Nagymester felügyelete és gyors (igen, az áriákban talán kissé túlgyors) tempói. Neki is egyik legfrissebb hangú felvétele ez, de sehol sem "ereszti el magát" igazán, noha Di Stefanónak éppen azok a legjobb percei, mikor ezt megteheti. Sajnos, itt sem technikailag, sem átélésben nem éri el saját legjobb színvonalát. Siepi gyönyörű hangú, hibátlanul énekel, de ő gyakran "kívül" marad az előadáson. Ezúttal is. Herva Nelliről, aki igencsak beférkőzött Toscanini szíve csücskébe 1948 és 54 között, AB azt írja, hogy ez a legjobb produkciója. Énekét azonban ezen a lemezen sem érzem átfűtöttnek, s a hatalmas szoprán hang kezelése most sem mutatkozik jobbnak, mint az Aidában vagy Otellóban és Falstaffban, sőt. A legelfogadhatóbb hangzást említettem, de ez ne vezessen félre senkit! Az eredeti LP-k (hát még a szovjet préselésűek) csak a magas szólamokat hagyják érvényesülni, a Beethoven-cikkben emlegetett átkos NBC 8-H Stúdió most is keresztben elnyeli a hangszereket, főként a közép-tartományt. (Ám Toscanini ragaszkodott hozzá, mint egy csúnya, de megszokott szeretőhöz.) A CD kissé széjjelebb húzta a hangképet. Külön érdekesség összehasonlítani Toscanini (szerinte Verdi által megkövetelt) tempóit az utána következőkével. Szándékosan két olaszt választottam, olyanokat, kiket néha éppen a Toscanini-hagyomány örököseinek titulálnak, Abbadót és Mutit. (Lásd az LP lemezoldalakról készített időtáblázatot.) Ez a Toscanini IV mindenképpen az egyik örökérvényű verzió. Mélységes pátosza, látomása és indulata lenyűgöző. Egy régi angol kritikus ótestamentuminak nevezte ezt a drámai előadást (szembeállítva Giulini "újtestamentumi" felfogásával). Valóban találó; mintha az Ótestamentum haragvó, öreg Jehovája sújtana le rémítő erővel a Dies irae akkordjaiban. Mintha Vörösmarty rettentő képeit ("a sírt, hol nemzet süllyed el"), tágította volna kozmikus vízióba, s ehhez a szörnyű látomáshoz szolgáltatna szertartást. Akinek megvan ez a lemez, óvja is úgy féltőn, mint régi nagyértékű családi bibliát... (A telhetetlenek pedig hadd sóhajtozzanak, amiért a Toscanini-Callas-féle Requiem 1954-ben csak terv maradt. A Maestro inkább Tebaldi-párti volt. De egy Toscanini-Callas-féle Libera me-t még elképzelni is gyönyörűség!) Toscanini második felvételével lényegében egyidős a másik nagy olasz operakarmester, Tullio Serafin produkciója. A mikrobarázdás korszak kezdetéig ez volt a Verdi-Requiem gyűjtők és rádióhallgatók számára. Serafin is azzal a természetességgel irányít, mely az élő Verdi-hagyományból fakadt. A hagyományt éppen az ő előadásai is segítettek fenntartani félévszázadon keresztül. Ismét Pinza a legértékesebb közreműködő. A Lux aeterna-ban úgy szólal meg a szintén kitűnő Ebe Stignani után, hogy beleremegünk. Requiem aeternam-ja kérlelő, de kérlelhetetlen is, mint a ...mondjam-e a hasonlatot? Gyász, vigasz és nihil egyszerre hangzik ebből a sötét hangból. Szenzációs Gigli tenorszólója. Gigli művészete az utóbbi húsz-harminc évben a kritikusok egyik kedvenc csontja, rágcsálnak is rajta minden lehető alkalommal. Ifjúkoromban az ő hangját lehetett a leggyakrabban hallani a rádió opera- és olasz dalműsorában, ő volt az abszolút tenorista. Az ötvenes évektől kezdve fejére olvasták zenei hibáit, modoros megoldásait, ízlésficamait. (Kissé elfeledve, hogy a mi ízlésünk változott meg időközben, ő csak tartotta magát a koráéhoz.) Joggal lehet kifogásolni szentimentális elcsuklásait, síró-panaszló "nyögéseit", de milyen bőségesen kárpótol ezekért a ma is egyedülállóan szép lírai hangszín. S kárpótol a technikai virtuozitás, a páratlanul finom legatók, meg a szöveg őszinte - ha nem is túl differenciált - átélése. Hasonlóképpen kiváló előadás a Serafin II. Az immár nyolvanegy éves aggastyán hihetetlen energiája már önmagában csodá!atraméltó volna, gondossága és fantáziája nem kevésbé az. Ezek a régi nagy olaszok minden ütemben bebizonyítják, hogy zenei anyanyelvükön beszélnek, ha Verdit dalolják. Akárcsak énekesei, a fiatal Cossotto (már fölismerhetjük benne a nagy Verdi-mezzoszopránt), Boris Christoff, aki a mennyország és a halál angyalait egyaránt képes volna megrendíteni érces hangjának erejével, szuggesztivitásával, iszonyatot festő vagy könyörgő énekével. S ott van még egy fiatal, rövid pályafutású tenor, Eugenio Fernandi, Callas partnere olykor, afféle "átmeneti" tenorista Corelli és Bergonzi között - ami az én szótáramban remek hangot és technikai biztonságot, stílusérzéket jelent. III. Magyar főtisztelendők Az első Reiner Frigyes, akinek lemeze ismét a közhelyt igazolja, miszerint csak nagy ember (és művész) téved nagyokat. Bár nehéz megfogalmaznom, hogy mi itt a tévedés: a tempók megítélése vagy inkább önkényesnek ható változtatásuk? A Bécsi Filharmonikusok akkor is a világ egyik legjobb zenekarának számított, de e felvétel alapján úgy tűnik föl: az együttes és a szigoráról hírhedett amerikai-magyar zene-diktátor nem voltak képesek fölmelegedni egymás irányában, nem szerették ezt a közös munkát, illetve egymást. Az eredmény sok részletben külsőséges, hideg, merev. A dolog annál fájdalmasabb, mert Reiner szólistái igen jók, sőt ragyogóak. Leontyne Price csodálatos hangjának és énekesi-asszonyi ifjúságának teljében (31 éves volt) tüneményes a fülünk és nagyon meggyőző az eszünk-szívünk szerint. Ily szenvedélyes hangvételt talán csak a következő évben készített Solti-Aidában és a kilenc évvel későbbi Mehta-féle Trubadúrban hallottunk tőle. No és Björling, húsz esztendővel a Toscanini II-a rögzített parádés szereplés után, halálának évében is külön klasszist képvisel, még mindig ő a Requiem legjobb tenor szólistája. Stílusa és intenzitása ezt az Ingemisco-áriát is a valaha fölvett legjobbak közé sorolja, s ha a 49 éves tenor nem lehet is azonos a 29 évessel, még mindig párját ritkítóan szép hang! A másik két szólistát szintén csak dicsérni lehet. Eddig csak Carelli Gábor könyvéből és rádiós emlékezéseiből tudtunk Fricsay Ferenc 1960-ból való berlini előadásáról. 1989-ben a Deutsche Grammophon (a Dokumente sorozatában) két CD-a kiadta ezt az "élő" produkciót, amelyen Fricsay megszokott és összeforrott együttesével és énekeseivel szerepelt. Az ötvenes évekbeli, "hivatalos" Fricsay I "tiszteletreméltó és igen pontos" jelzőket kapott AB-től, ezzel szemben a II, a halálos beteg karmester utolsó előadása e műből, rendkívül közvetlen és sugárzóan drámai. Szentimentális-hangzatosan azt mondhatnánk, saját magát siratta el, de nem tudjuk, persze, tisztában volt-e betegségének kérlelhetetlenségével. Tragikus erejű és lírai szépségű felvétel, s a Requiem fent idézett tudós kritikus-diszkográfusa szerint legtöbb vetélytársát elhomályosítja. Szólistái között a legrangosabb Verdi-énekes Oralia Dominquez. A mexikói alténekesnő már De Sabata vitatott értékű II. lemezén is a legjobb volt. A többiek elszármazott magyarok. A Svájcban tanult s itthon csak vendégként felbukkanó Maria Stader, Fricsay egyik kedvence, jelentős Mozart-énekes és sokkal könnyedebb hangú, mint a drámai szopránok, de meggyőző erővel pótolja fizikai hiányosságát. Carelli Gábort a magyar közönség ma jobban ismeri kifogyhatatlan rádiós sorozataiból, mint aktív működése idején. A Metropolitan lírai- és comprimario-tenorja szépen énekel, odaadóan, s csodálható-e, hogy némileg az ő bálványozott mestere, Gigli modorában? Ivan Sardi is sok Fricsay-lemezen volt jelen, itt is megfelel a várakozásoknak, habár súlyosabb egyéniséget s testesebb hangot szívesebben hallanánk e szólamban. Solti Györgynek van egy "live" produkciója Kölnből (Movimento Musica sorozat), 1958-ból, amikor pályája a nemzetközi magaslatokra ívelt s a frankfurti intendánsból rövidesen a Covent Garden főzeneigazgatója lett. Már itt is feltűnik a karmester nagy felkészültsége, de némely alig menthető modorossága is, amelyek összességükben a show irányába viszik az előadást. A hangminőség miatt sem ajánlom. Mintha templomhajók helyett teherhajó gyomrából jönne a hang... Némelyik kritikus a Solti II-őt, a közismert DECCA lemezt is kudarcnak tartja, egyértelműen a karmester hibájából. Nem osztom ezt a véleményt, bár elismerem, hogy Toscanini természetesen sokkal megrázóbb, Giulini sokkal áhítatosabb és sokatmondóbb, Bernstein érdekesebb vagy Serafin természetesebb. De úgy érzem, Solti legalább valamennyit felvonultat mindabból, amit általában számonkérnek tőle, s így sok villanásban mégis jól felismerhető portrét ad a műről. Különösen a "nem érdekes", "érdektelen" jelzőt tartom igazságtalannak vele szemben. Az 1967-es felvétel legalább három szempontból érdekes. Először: a DECCA akkori legmagasabb nívóján, az akkori világszínvonalon nagyszerű hangélményt kapunk. (Bár a kórustömbökben a szöveg érthetősége nem éppen példás). Másodszor: Solti értelmezése nyilvánvalóan valahol Toscaniniéban gyökerezik (a fiatal magyar korrepetitor-karmester Toscanini asszisztense volt a II. világháború előtt Salzburgban). S ha interpretációja kevésbé eredeti, azt némileg jóváteszi, hogy a forrásai hitelesek. Harmadszor: káprázatos hangszépséggel megáldott szólista-csapatának nem lehet ellenállni! Hatalmas hangok, hatalmas tüdők. Kivált Pavarotti ellenállhatatlan. Ismerem sok érettebb és tartalmilag kidolgozottabb produkcióját, de frissebb hangút és technikailag hibátlanabbat alig. Nem véletlenül hasonlították ezen a lemezen a nagy ideálhoz, Björlinghez. Rengeteg példát sorolhatnék remekléseire, a Hostias indításának gyönyörű pianóját, majd a kétszer is tökéletesen sikerült trillát, s persze az Ingemisco áriát. Martti Talveláénál impozánsabb és izgalmasabb basszushang nem létezett számomra az elmúlt évtizedekben. (Átéltebben előadott és technikailag szebben kivitelezett énekszólam azonban igen. A Hostiasban, mint AB is írja, valóban nem a legsimább a legatója, a trillával is adós marad. De a mélységei zúgnak s a Lux aeterna-ban nagyon jó.) Talvela ereje megdöbbentő, habár a porba hulló alázat könyörgő hangjainál (Oro supplex) talán nem ez volna az első követelmény. A két nagy - és 1967-ben fiatal - lady szép hangja is lenyűgöz, de ők zenei értelemben többször vétenek a jólneveltség ellen. A jobbik, Marylin Horne óriási hangvolumen, de meggyőzőbb volna a túlzások, mellézések, mélyítések nélkül. Ő is a Lux aeterna-ban ér a csúcsra. Egy angol kritikusnő, Hilary Finch a hölgyek szoborszerű egyszerűségét dicséri, én ezt az "erényt" az érzékenység hiányának tartom e szólamokban. Joan Sutherland bizony teljesen kívül áll a feladaton, egyáltalán nem közvetíti azt a sűrített lírai-drámai érzelemanyagot, amiről a szöveg s a zene szól. Mintha nem értené a latin szöveget (ami lehetetlen!). Bel canto íveket hallunk tőle és verista frazírozást; rossz értelemben hat színpadiasnak a szoprán legigényesebb szólójában, a Libera me hatalmas jelenetében. Ezért mondja róla AB, hogy a "félreértelmezés klasszikus példája", amit azzal toldanék meg, hogy nem csoda, mert Sutherland szép Gildája és virtuóz Traviatája ellenére sem Verdi-szoprán, s főként nem drámai szoprán. A mű végén ővele nem érkezünk el a katarzis utáni feloldódáshoz, nem érezzük bizonyosan, hogy a halotti ima meghallgatást nyert. Külsőséges elem bőven akad Solti megoldósaiban is például a Libera me fúgájának "Orff"-ikus*, (*Orffeumi?) hatásvadász "odatevése", mely fölött csodálkozhatunk, hogyan kerül ez ide - illik ez az alkalomhoz, a műfajhoz, Verdihez? A DECCA akkori sonic stage (hangzószínpad) elméletén alapuló operafelvételi módszer csak kiemeli a külsőséges vonásokat. Az 1976-os RCA-felvételen ugyanez a karmester a világ legjobbjának címéért vetélkedő Chicagói Szimfonikus Zenekart vezényli, ez a Solti III. A lemez egy koncertsorozat betetőzése volt. A zenekar játéka, a maga rámenős, amerikaias módján valóban káprázatos; a felvétel igen jó, különösen a részletek "megvilágítása". Nem mindenki kedveli az ilyesfajta rendezői-hangmérnöki munkát, általában én sem, de mivel nekem, a laikusnak sok mindenre felhívja a figyelmemet, mégis elfogadom. Solti tolmácsolása élőbb és egyértelműbb, mint a DECCA-a volt, a szólistaegyüttes azonban elmarad a korábbiak mögött: nem eléggé "érdekes". Leontyne Price 1976-ban is nagy, de most már jóval egyenetlenebb, a hang természetszerűleg nem mutathatja a tizenhat évvel azelőtti kiváló állapotát. Veriano Luchetti, Pavarotti valamivel ifjabb kortársa éppen a Requiem szólóival keltett akkoriban jogos feltűnést a nemzetközi zenei életben. Ennek a tenoristának minden adottsága megvolt a sztár-státushoz (erőteljes, fényes hang, muzikalitás, jó külső). Talán az egyénisége nem volt elég erős, hogy a csillagokig emelje. További két kiváló, nagyon intelligens, kiművelt technikájú, jelentős egyéniségű és mindig szépen éneklő nagy művész adta az alt és a basszus szólamot. De Janet Baker brit (és nem eléggé alt a mélyebb fekvésekben s a magasságok is küzdelemre kényszerítik olykor), José Van Dam pedig belga (és nem basszus, hanem sötétszínű, de nagyon sírna, puha töltésű bariton. Mindig bosszankodom, ha spanyolos "Hoszé"-t csinálnak belőle a rádióban. "Zsoszé" ő - tudható a Carmenből.) Fentiekkel nem azt akartam hangsúlyozni, hogy nem olaszok, hanem azt, hogy még csak nem is olaszosak. Mint ahogy az átütő erő is kevés bennük e szólamokhoz, s ez már hiányérzetet kelt. * (Mennyire elégedett volna velem Goethe! Ő egyszer azt panaszolta, hogy az államban mindenki csak irányítani s nem élni akarja az életet, a művészetben pedig mindenki folyvást csak alkotni óhajt, s nem az alkotásokban gyönyörködni. Nos, én gyönyörködöm, folyvást, s a most következő előadásban a leginkább.) IV. Egy hercegprímás Carlo Maria Giulini előadásának vagy inkább szertartásának tétje: meghallgattatik-e az ima, felszólalhatnak-e az élők a holtakért? Giulini felvétele, mely hanglemez-esztétikai szempontból is példa értékű, az EMI fénykorában készült. Vokális zene (elsősorban opera) élvezetének kétféle testtartással foghat neki a hallgatóság: 1. Kényelmesen elhelyezkedem: előre hajolok, mintha egy páholy peremére támaszkodnék, s igyekszem figyelni, mi történik a "színpadon". E típus örül az erősebb hatásokra épített játéknak, a zenén kívüli jelzéseknek, zajoknak: a színház élményét akarja felidézni. Ennek fejében sok hiányosságot elnéz, zenei hibákat, gikszereket, húzásokat is elfogad. (Gondolom, ez a típus kezdte el gyűjteni a video-operafelvételeket is.) 2. Kényelmesen elhelyezkedem, hátradőlök, s - kispartitúrával, zongorakivonattal, de legalább is librettóval a kezemben - azt figyelem, hogyan hoznak létre egy drámai opera- vagy oratóriumelőadást merőben zenei eszközökkel, ideális zenei és hangkörnyezetben, a technikailag legfejlettebb módszerekkel, minimális korrekciók, szépítések árán. E kétféle zenehallgatást jellemezve megállapítottam, hogy mind a kettőt szeretem! Giulini lemezét pedig azért szeretem oly nagyon, mert a stúdióban is képes volt (a nagy producerrel, Walter Legge-gel együtt!) oly előadást alkotni, mely feszültségben, intenzitásban, ihletettségben bármely élő koncerttel felveheti a versenyt, annak elkerülhetetlen esetlegességei, pongyolaságai, balszerencsés pillanatai nélkül. Ez a hangfelvétel éppoly természetes és magától értetődő, mint egy eléadás, és annyira egységes, mintha egyvégtében vették volna szalagra. Ilyen természetesek a hangulatai is: az áhítat, a megdöbbenés, az alázat, a fennköltség, s persze, a gyász. Ez a fajta természetesség a művészet legmagasabb foka, túl minden trükkön, kozmetikázáson. A szólisták és együttesek itt sem olaszok, de jelen van a Verditől elidegeníthetetlen szenvedély, formai tisztaság és mérték: csupa olasz erények. S jelen van a Toscanini halála óta legnemesebb és legjelentősebb olasz muzsikus, Giulini. Övé a legmegrendítőbb Dies irae-k egyike, övé a Salva me tuttijának fenséges kórusa a Rex tremendae végén. Műyen erők könyörögnek itt a megváltásért! A Philharmonia Kórus, a bécsi-bayreuthi karigazgató-császár, Wilhelm Pitz együttese is páratlan társulat. A könyörgő emberiség után a Sanctusban angyalseregként szólal meg, a legtermészetesebben. Nagyon szerencsésnek mondható a szólistanégyes is. Érett, szép hangokat hallunk, nem feszélyezi őket tapasztalatlanság s hangjukat nem törte még meg az idő múlása. (Ez éppúgy igaz az ötvenhez közeledő szopránra, mint a többiekre; a mezzo és a basszus 35 körüliek, a tenor 38 körül volt.) A két német-osztrák énekesnő, az éteri hangú Schwarzkopf (civilben Legge hitvese) és a dús mezzo, Christa Ludwig mindketten a század legnagyobbjai közül valók. Külön-külön is elragadnak, de együtt valóságos énekleckét adnak hangképzésből (Recordare), hangjuk összeszűrése, vegyít se csodaszámba megy, már-már fájdalmasan szép - és drámailag sem hallottam soha jobbat, mert igazi Lieder-énekesek érzékenységével kezelik a szöveget. A karmesterrel együtt ák garantálják e nagy spirituális élmény mennyei szféráját. Geddával szemben a lemezt nagyon dicsérő AB egy csöppet túlszigorú. Inkább örvendezzünk, hogy az Ingemisco-nál végre nem kell izgulni, sikerül-e a tenornak minden frázist, minden hangot helyesen kiviteleznie. Gedda átélten énekel, nagyon szép hangon, hibátlan technikával, igaz, e szólók nem az ő előadásában a legemlékezetesebbek. Ghiaurov a hatvanas évek közepén ért föl a csúcsra. Olaszos iskoláján, zenei intelligenciáján, drámai énekén kívül olyan hatalmas erejű, tömör és fényes basszust mondhatott magáénak, hogy egyszeriben háttérbe tolhatta az előző generáció két óriását, a műtétje miatt pihenőre kényszerült Christoffot és a passzívabb Siepit. Ghiaurov később jelentős énekes színésszé fejlődött, Requiem-szólója is lesz még átéltebb, de a hangélmény itt (és a nagyjából egykorú Don Giovanni és Don Carlos lemezeken) volt maradéktalan. Folytatnám még a résztvevők és a részletek dicséretét, ám ha létezik produkció, amelyben "az egész több a részek összegénél", Giulinié ilyen. Az örökérvényű műalkotások között a helye! (másfél évtizedig a Hungaroton licenckiadványaként hazánkban is élt.) V. Mágusok (Barbirolli 1969-es lemezét csupán az időrend miatt említem a két nagy zenekari varázslóé előtt. Az egykor Toscanini-pártfogoltnak számító Sir John nem éppen a kritikusok kedvére mozgatta pálcáját a felvételkor. Fölöttébb vontatott, nehézkes interpretációját a gyönyörű hangú hölgyek mentik meg. Caballé és Cossotto Agnus Dei-jéről például John Warrack azt írta hajdan, "mintha egyetlen voce felhangjaiból szőttek volna glóriát". Caballé valóban élete egyik legjobb lemezének mondhatjuk ezt a Requiemet. A legjelentékenyebb színész-énekesek egyike, a kanadai Jon Vickers a Barbirolli szabta lassú tempóban csaknem ízekre szedi, elemezgeti, majd szintetizálja a szöveget az Ingemisco-ban; hatásosan, de Verdi aligha számított ilyen, szinte fájdalmas hatásra.) Karajan DG felvételét sok hangverseny előzte meg (filmfelvétel is). A szólisták közben kicserélődtek, elsősorban a DECCA exkluzív szerződésével kötött Pavarottit kellett nélkülöznie. Ez volt éppen az az időszak, amikor Karajan zenélési stílusa gyökeresen átalakult. Az egykori lendületes, a drámára összpontosító, a Toscanini-ideált követő Verdi-előadások (például a Callasos Trubadúr) vagy a klasszikusan kiegyensúlyozott Bergonzi/Tebaldi/Simionato-féle Aida után más irányban kereste az igazságot. A részletgazdagság, a szép hangzás kedvéért nem egyszer a drámai logikát is feláldozta. Ezek közé az "átszerkesztett" tolmácsolásai közé tartozik a Requiem is. Sajnálhatjuk, mert szólistái, főként Ludwig és Ghiaurov ismét kiválóak. Eduard Hanslick, a híres-hírhedt Wagner-ellenes kritikus mondotta, hogy mint régi egyházi freskón a piktor portréja, a Requiemben is ott van a Verdié. S amint a következő lemez forogni kezd, percek alatt fölismerhető a Bernsteiné is. Felismerhetők tagadhatatlan tulajdonságai: elragadó tehetsége, érzéke a nagyság, a "grandeur" iránt - s hajlama a túlzásra. Ez a lemeze talán egy klasszissal jobb, mint a sajtója. Hibái ellenére is jelentős előadás, bár eszemben sincs tagadni, hogy igen sok a "túlzás" benne. Nem annyira a tempók megválasztásában, változtatgatásában, mint inkább a "poénok" hatásos előkészítésében és elsütésében. A Diapason-Harmonie című francia szaklap dicséri mindezt: "csupa élet és kontraszt", s talán igaza is van, nézőpont kérdése csupán. Amikor hallgatjuk, szinte hálásan fogadjuk a poénokat. De a Giulini előadása közben nem kapjuk rajta magunkat, hogy a poénokat lessük. Vagy mindez pusztán előítélet volna? A szólisták közelre-távolra tologatásában természetesen a hangmérnök a vétkes. Az viszont, hogy számos, csaknem ismeretlennek ható, azaz mások által ritkábban kiemelt zenekari részletet fedezünk fel a műben, már Bernstein érdeme. Ilyen a Confutatis szólója fölötti akkordok hangzása vagy az Offertórium zenekari utójátéka. A Salva me itt is csúcspont, a London Symphony kórusa a Sanctusban excellál. Négy jó énekes között a hibátlan hangú néger szoprán, Martina Arroyo a leghalványabb, a fiatal Domingo a legérdekesebb. Tőle hallani a legszebb tenorszólók egyikét. A szépséges, friss hangon és a hibátlan éneklésen túl egyéni és átélt előadásmódja ragyog ki, vagyis az, amitől ő Domingo. (A hetvenes évek közepétől rámenősebb, szenvedélyesebb, a nyolcvanas években "klasszikusabb" lesz, még odaadóbban éneklő s mélyebben értelmező.) Josephine Veasey ismét a tökéletesen felkészült brit énekes, aki nem tud hibázni s nagyon meggyőző; ennek ellenére sem vált nemzetközi nagysággá, talán mert a hangja nem eléggé jelentős. Raimondinak akkor még igazi basszusa volt (később kivilágosodott, szárazabb, "átmeneti" színű), de a mély hangjai impozánsabbak, mint a mély érzései. VI. Napjaink papjai Olyan felvételek következnek, melyek az elmúlt tíz-tizenöt évben elérhető közelségben, a "szocialista piacon" is kaphatók voltak. Patanét az Eterna kínálta, mint saját produkciót, Lipcséből. A hazánkban népszerű néhai karnagy bizony valamennyi résztvevőtől rendre eltűrte a slendrián megoldásokat, miközben mindent a kimódoltságig túljátszatott. (Példa rá a vonszolódó tételek, mondjuk a Lux aeterna különállóvá eső sorai, az elnyújtott szünetek stb.) A hangzás jól differenciált, bár kissé túlvezérelt. A két egészséges, erőteljes hangú szláv hölgynek vannak szebb mozzanatai, de mintha Azucenát, illetve Traviatát alakítanák, ami itt nem dicsérendő. Már valósággal föltűnik, ha két olasz akad egy kvarttetben. Itt egy provinciális ízlésű és technikájú, de jó matériával bíró hőstenor, a Magyarországon is szerepelt Luigi Ottolini s a veteránként még ma is itt-ott fölbukkanó Bonaldo Giaiotti, az utolsó igazi olasz basszushang hallható. Mindez azonban kevés az üdvösséghez. Annál jobb a Muti (első) felvétele. Ellentmondásai ellenére is szeretem s ajánlom ezt a lemezt mindenkinek, aki a klasszikusnál kevésbé szabályosat, a romantikusnál modernebbet óhajt. Értelmetlen volna tiltakozni a kritika ellen, mely szerint Muti teátrális. Az. De e felvétel atmoszférikus ereje és jó minősége nem csak az EMI, hanem még a Melódia préselésből is kiütközik. Szakrális show ez, mindenestül. A zenekar is kiváló, az Ambrosian Kórus- teljesítménye ragyogó (kivált a basszusokat csodálom). Mutinál is megjegyzem a hatáskeresést, a csattanók előkészítését, vagyis a teátrum eszközeit, de ő egyszersmind nagyszabású és nagy hatású drámai cselekményen vezet keresztül, a feszültségből csak a lírai pillanatok szépségével engedve néhány voltnyit. Bár Muti a Toscanini-féle kottahűség bajnokaként szokott fellépni, AB a szemére hányja, hogy mindkét Requiem-felvételén "intervencionista", "beavatkozik", a szerző és a mű közé lép, kissé túlzottan "tolmácsol" s ezalatt szem elől veszti a nagyformát. Azaz a Toscaninié helyett inkább a sikertelen De Sabata-lemez hagyományát követi. Az előadás fiatalos izgalmát, érdekességét azonban mindez nem csökkenti számomra. Fiatalost mondtam, mert kétségkívül a fiatal Muti szabja meg ezt a karaktert. Ő nem sirat - lelke mélyén - a szertartás alatt is szembeszáll a halállal! Renata Scotto úgy bánik egy Verdi-szólam zenéjével és szövegével, mint Callas óta senki. Éles és lebegő forte-magasságaiért bámulnivaló magas pianókkal engesztel ki. Luchettire még fokozottabban illenek a Solti II kapcsán elhangzott jószavak. A kitűnő és sokoldalú Baltsa talán nem éppen ilyen szellemű műben a legotthonosabb. Nyesztyerenko legjobb korszakában, ereje és tudása teljében elsőrangú - ha eltekintünk a Lacrymosa kezdetétől. Claudio Abbado felvétele "ügy", vitatéma, konfliktus a (nehezményező) kritikusok és (az ellenűkre vásárló) közönség között. A lemez egy Scala-produkció kapcsán született. Egy költséges Verdi-premiert el kellett halasztani, helyette vették elő a Requiemet. (Verdi is, kissé opera is, szcenírozgatni is lehet - ám jóval kevesebb szólistát, díszletet, jelmezt, munkát igényel, s mégis biztos kasszasiker! Megtörtént ez tíz évvel később is a Scalában, megtörtént nálunk is.) Majd turnéra vitte vele a társulatot a főzeneigazgató, 1981-ben Magyarországon jártak vele, és hatalmas közönségsikert arattak az Erkel Színházban, bár a főattrakcióként várt Domingo lemondta a budapesti föllépést, s hazai tenorjaink, Gulyás és Kelen kényszerültek beugrani egy-egy estére. Akkor szoprán és mezzo szólamot énekelt esténként felváltva a szépséges néger sztár, Shirley Verrett; Freni, illetve Obrasztcova voltak a társnői és Ghiaurov a basszus-szólista. Abbado ezekkel az erőkkel 1975 és 80 között élete három legjobb Verdi-felvételét készítette el (Boccanegra, Macbeth, Az álarcosbál). Miért, hogy a Requiem nem illeszkedett sorukba, nem ér föl hozzájuk? - hangozhat a kritikusok szónoki kérdése. Persze, hogy maguk vágják rá a feleletet: Abbado teljesítménye precíz, de nem átélt. Ahol meg életteli (például a férfikar a Te decet-ben) ott nem eléggé finom, nem eléggé tiszta. Vagyis folyik a kákán csomót keresés, ami elkerülhetetlen ekkora választékkal a háttérben s ily névvel, ranggal, amilyet a jelenlegi bécsi főzeneigazgató szerzett magának a zenei világban. Igen, tőle minden ütemnyi zenének támadhatatlannak kell lennie, hiszen rangja okán egy évszázad legnagyobbjaival hasonlítgatják össze, akár Mahlerrel, Toscaninivel, Furtwänglerrel, Walterrel is. Természetesen minden kifogás is csak ezen a szinten érheti őt, az I. osztály fölött! Ez érvényes az összes résztvevőre. S ily értelemben megjegyezhetjük, hogy az előadás kevéssé emlékeztet a mű valódi funkciójára, a halotti misére, inkább egy stúdióban készített hangversenydarabra. Azaz élő drámaiság sem hatja át, így sem szakrális, sem "operai" funkciójában nem ideális, a kiváló közreműködők ellenére sem, akiket a Polydor olasz főspecialistája irányít, a néhai Rainer Brock, számos remek Abbado- és Pollini-lemez producere. A közönséget ugyan hiába győzködik a kritikusok, a nagy nevek vonzanak; s joggal. A Hungaroton licenc-kiadása is szép kereskedelmi sikert hozott, s végül is mindenki sok szép részletben lelheti örömét. Domingo Ingemisco-ja alatt új életre kap a kissé már lankadó figyelem, a Hostias techpikai kivitelezése is tökéletes, (ezúttal a két trillát is megkapjuk, amit Bernsteinnél még hiányoltunk tőle). Shirley Verrett gyönyörűen indítja a Lux aeterna-t. Az összhatás azonban elmarad a várakozástól. VII. Buzgó hívők Ami még hátravan: a digitális korszak termése. Élén az egyik gyakran dicsért felvétellel, Zubin Mehtáéval. Kifogás e felvételt is érheti az előbb említett szinten. AB jól szabott, gondozott stúdiómunkának nevezi s egy csöppet vértelennek, de az újabb összehasonlításokban egyre nő az ázsiója. Mehta ezúttal elkerüli a túlzásokat, hűséges Verdihez és odaadó a mű iránt. Együttesei is pontosak, szívvel-lélekkel játszanak, énekelnek. A két spanyol sztár ismét csodálatraméltó. Caballé felülmúlja korábbi önmagát, ami nagy szó, hiszen ő sem fiatalodott időközben, Domingónak ez a legjobbja a három felvételből. Technikailag most is ragyogó, s még szenvedélyesebben átélt és lélekmozdítóbb, mint a legelső lemezen. Bianca Berini kevésbé ismert amerikai művésznő. Bő hangú és tökéletesen tudja, érti feladatát. Plishka megbízható, sokat tapasztalt énekes, de nekem mindenkor szürke egyéniségnek tetszik. A jellegzetesen korai digitális hang nem elég természetes. Muti (most már a második felvételéről lesz szó) a nyolcvanas években szinte kihívja az állandó összehasonlítást Abbadóval. Úgy kell versenyt futnia, mint az öttusában; ugyanazon a pályán haladva végig kellene jobb eredményt elérnie, mint az előtte indulónak. Az Muti privát balszerencséje, hogy akkor lett a Scala főzeneigazgatója, amikor a vezető énekesei már nyilvánvalóan hanyatlásnak indultak. Így csak a veterán Pavarottiba kapaszkodva őrizheti az olasz hegemóniát, miközben egyre többször kényszerül megalkuvásra. Muti interpretációs eszményei alig változtak a korábbi felvétel óta. Nagy pozitívuma most is a drámai ereje, s a részletek iránti gondos figyelme. (Ez a Requiem is egy másik előadás helyett került a színház műsorára. Az előadásokból összevágott "élő" felvétel akusztikailag sok bírálatot kapott, én sem szeretem a hátramenekített szólistákat.) A Scala kórusa jobban szerepel, mint annak előtte, a Sanctusban a gyors tempót is virtuóz módon győzi. Cheryl Studer, az új amerikai sztár néhány éve Bayreuthban hódít, a Scala-évnyitókon is szerepelt. (Nekem a Tannháuserben tetszett a legjobban, a Teltben és A szicíliai vecsernyében kevésbé.) Itt csak beugrott a gyengélkedő Margaret Price helyett, s végül jó osztályzatot szerzett. A koprodukciós magyar lemezekről ismert Ramey biztos zeneiségú, igen jól éneklő tömör basszus, némileg több karakterrel jeles nagyság lenne. Pavarotti, amilyennek ma ismerjük őt, nagy művész; a huszonkét évvel ezelőtti hang izgalmas szépségét más erényekkel helyettesíti. Delora Zajic is amerikai, kitűnően szerepel, ő még a jövő egyik nagysága lehet. Egy lengyel lemez (Kord vezényli) meglepően jó kritikát kapott, már csak tágas, nem túl visszhangos hangképével is. AB itt is a kórust dicséri, s a basszus szólistát "a legjobbak közül való"-nak mondja. Mivel a legfrissebb Requiemet, a Giulini II-t még nem hallottam s nem is olvastam róla, ki kell hagynom a beszámolóból. A Robert Shaw-féle Telarc CD hangzásban minden egyebet felülmúl, kifejezetten hifistáknak ajánlott (no, no - a Szerk.), az amerikai énekesgárda pedig jelzi, hogy az Államok lassan az operaéneklésben is oly domináns helyet szerez a világban, mint az élet egyéb területein. Igaz, ma nincsenek olyan énekes óriásaik, mint korábban (Tibbettre, Ponselle-re, Warenre, Tuckerre gondolok többek között), de ma elképesztően sok amerikai énekes áramlik át Európába, s ezek gyorsan vezető pozíciót szereznek. AB a Telarc lemez művészi kvalitásait is dicséri, elsősorban a kórus munkáját tartja nagyra. Ami nem is csoda, ha emlékezünk rá, hogy az idős Robert Shaw hajdan a Toscanini-előadások karigazgatója volt, a saját maga alapította s vezette R. Shaw Chorale élén. A szólisták között nagy karrier ígéretével gyanusítható egy igazi drámai szoprán, Susan Dunn. (1988. január 1-én a magyar tv is sugárzott egy monte-carlói gálaműsort, ott hallhattuk a molettnek csak "understatement"-tel nevezhető énekesnőt. A hangja is "akkora" volt.) Felfedtem minden ütőkártyámat. Egyértelmű és rendíthetetlen első ajánlatom a Giulini I - elég egy életre. De nem egymagában. Archív kincsként a Toscanini IV, modern felvételként a Muti I illik mellé. (Utólag elégedetten látom, hogy három olasz nevet soroltam föl, három egymástól távolabb eső nemzedék nagyjait, köztük a zenei Olympos Zeuszát és Apollónját; s talán a ma még halandó Mutinak is van esélye rá, hogy a halhatatlanok - vagy haláltalanok, ahogy Devecseri mondaná - maguk közé emeljék egykor. Aki ragaszkodik a digitális kényelemhez, rendelkezzék Mehtával! S a mű imádóinak persze ajánlatos Milanov (II) Leontyne Price (I), Schwarzkopf, Christa Ludvig (I), Björling (I), Pavarotti (I), Domingo (III) és Pinza "szólamait" is beszerezniük. Velük nemcsak a halál e szertartása, de az élet is szebb...