Gyerünk a moziba be    Ha nem is közpénzen, hanem már a szabadverseny szellemében, de
  végülis  rendbehozzák  a magyarországi mozik egy részét. Számos
  filmszínházat  térhatású  (Dolby  Stereo,  illetve  Supersound)
  hangreprodukáló rendszerrel, értékes (JBL!) hangsugárzókkal szerelnek
  fel.


                   *

    Hogyan szól a magyar hifi? Hogyan szól a magyar rádióadás? És
  hogyan szól a filmek szinkronja a magyar mozikban? Hogy stílusosan
  fogalmazzunk: valószínűleg tökéletesen szinkronban vannak egymással -
  és aszinkronban a most kezdődő évtizeddel.
    Vajon fejlődésnek indulnak e valaha is az anyatermészet  e
  mostohagyermekei? Bármennyire hihetetlen: most, a gazdasági csőd
  közepette, amikor még a hidegvízen is takarékoskodni illik, egyszerre
  csak megkezdődött egy folyamat, amelyet némi optimizmussal  (de
  legalábbis túlzással) akár a magyarországi mozik elektroakusztikai
  rekonstrukciójának nevezhetünk. Máris vagy 14-15 mozit térhatású
  hangrendszerrel ruháztak fel (Supersound, majd most már egyre inkább
  Dolby Stereo), és ami a hifistának valószínűleg többet mond: jónéhány
  moziban JBL hangsugárzókat installáltak; nem  tévedés.  JBL-eket
  ("igaziakat" - mint amilyen Rejtő könyvében "az igazi Trebitsch"). A
  filmszínházak hangzásvilága nem központi témája  ugyan  a  High
  Fidelitynek, inkább a perifériánkon helyezkedik el (mi  meg  a
  filmszakmának a perifériáján nézőpont  kérdése  az  egész),  de
  tagadhatatlanul van némi kapcsolat a kettő között. A zenét a filmesek
  is ugyanazokkal az eszközökkel rögzítik, mint a hanglemezgyártók.
  Igaz, másféle úton közvetítik (fényhang), végül azonban erősítőkkel és
  hangsugárzókkal játsszák vissza, tehát olyan eszközökkel, amelyeket
  magunk is jól ismerünk - mert hát a JBL is macska, csak egy kicsit
  nagyobbacska. És hát ne feledkezzünk meg a házimoziról, a videózásról
  sem, amely mintegy egyesít(het)i magában a  High  Fidelityt  a
  filmvetítéssel.
    Mivel magunk is mozilátogatók vagyunk, úgy éreztük, ez a téma is
  megér számunkra egy misét (ha nem is nagymisét). A nyomok a Magyar
  Filmgyártó Vállalathoz vezettek; ott kézről-kézre adogattak bennünket,
  míg el nem jutottunk Dr. Erdélyi Gáborhoz, a MAFILM hangmérnöki
  szekciójának vezetőjéhez, meg hogy még egyéb szépet is mondjunk róla:
  a filmszakma újságjának egyik szerkesztőjéhez, aki mellesleg  a
  Budapest Kongresszusi Központnak is szaktanácsadója  -  biztosra
  vehettük, hogy lesz közös témánk. Az alábbiakat nem szeretnénk
  kérdés-feleletnek, interjúnak álcázni, Gábornak mi csak egyetlen
  kérdést  tettünk  fel,  nevezetesen,  hogy  miképpen  keveredett
  Magyarországra a Dolby Stereo meg a JBL hangsugárzó.
    Hát így:
    Egy Vajna nevű, magyar származású amerikai producer (az ő nevéhez
  fűződik az Ördögűző, a China Town és még sok más sikeres film, évekkel
  ezelőtt megalapította a CARALCO vállalatot. A CARALCO pedig  a
  közelmúltban INTERCOM néven közös leányvállalatot alapított több
  magyarországi vállalattal, közöttük  a  MAFILM-mel.  Ez  a  cég
  filmgyártással  és  filmforgalmazással  foglalkozik  (filmjeinek
  hangosítását, illetve szinkronizálását természetesen a MAFILM végzi).
  Már eddig is számos amerikai filmet hozott be Magyarországra (Batman,
  A bosszú börtönében, Egyik kopó másik eb, Vaklárma), ami önmagában nem
  volna különösebben izgalmas. Az viszont, hogy az INTERCOM számára nem
  közömbös, milyen körülmények között vetítik a filmjeit - ez már
  meglehetősen szokatlan attitűd.
    Ha jól értjük, a filmszakmában hangtechnikai forradalom zajlik,
  olyasfajta, mint amikor a 78-as fordulatú sellaklemezről átálltunk a
  mikrobarázdás hanglemezre, vagy méginkább a monóról a sztereóra. A
  szórakoztató filmek ma már jórészt térhatású hanggal készülnek,
  elsősorban Dolby Stereo  rendszerben  (habár  ismeretesek  egyéb
  rendszerek is, mint például a Lucasfilm THX-e, amely gyakorlatilag
  kompatibilis a Dolbyval). A Dolby Stereo-t a legkönnyebben úgy tudjuk
  elképzelni, hogy gondolatban összeházasítjuk az általunk is ismert
  Dolby zajcsökkentőt egy mátrix-kvadrofón rendszerrel, amilyen az SQ
  vagy a QS volt, ha emlékszik még valaki ezekre  a  balsikerű
  próbálkozásokra. Ámde ami nem vált be a High Fidelityben,  az
  nagyszerűen bejött a mozihangosításban.
    A Dolby itt persze nem a "B" változat, hanem a stúdiótechnikában
  használatos Dolby-A (újabban a Dolby SR). A kóder-dekóder rendszer sem
  azonos a régi mátrixokkal, de nagyonis hasonló elv alapján működik. A
  négycsatornás felvételt  egy  bizonyos  elektronikai  táblázatnak
  megfelelően kétcsatornássá keverik, felviszik a film hangcsíkjaira,
  majd a moziban, lejátszáskor közbeiktatják a  (kóderhez  képest
  tükörképszerűen működő) dekódert, amely a kétcsatornás programot újra
  négycsatornássá alakítja. Minden  csatornát  külön  erősítőn  és
  hangsugárzón szólaltatnak meg. A hangsugárzókat azonban nem a négy
  sarokba állítják, hanem: hármat elöl, a vetítővászon mögött helyeznek
  el, éspedig balra. középen és jobbra, a negyedik csatorna pedig
  ("Surround", azaz a környezet hangja)  hátul,  vagy  méginkább:
  köröskörül szólal meg - attól függően, hány hangsugárzóval rendelkezik
  a mozi.
    Itt most ugyan elsősorban a Dolbyról van szó, de Gábor azért azt
  is elmesélte, miközben hangjából jól  érződött  az  Ady-verssor
  rezignációja, a "mit ér az ember, ha magyar?", hogy neki már 1972-ben
  is volt egy 20 országban bejelentett szabadalma  sztereó  hang
  hagyományos filmcsíkon való átvitelére ("emlékszem, az első ilyen
  filmet 1974-ben játszották, a Szikra moziban,  Szikrázó  lányok
  címmel"), később pedig a MAFILM mérnökei a Dolbyval párhuzamosan
  dolgozták ki a maguk Supersound rendszerét, amely mindössze annyiban
  gyöngébb az amerikainál, hogy nem áll mögötte oly rangos és vagyonos
  cég, mint a Ray Dolbyé. Egyébként a Supersound is 3+1-es rendszer, és
  némiképp, de nem tökéletesen kompatibilis a Dolbyval, mely utóbbi
  időközben afféle világszabvánnyá lépett elő: a nagy filmek csaknem
  100, a világ filmtermésének pedig úgy 80 százaléka Dolby Stereo
  hangcsíkkal készül.
    A térhatású hang persze puszta lehetőség marad, ha nem tudják
  megfelelően lejátszani. Másfelől, mint a műszaki fejlődés során
  annyiszor, most is sok gondot-bajt okoz, hogy az új  rendszer
  kompatibilis legyen a régivel. Sőt, itt most kétféle kompatibilitást
  követelnek meg: kölcsönös lejátszhatóságot Dolby  és  nem-Dolby,
  valamint monó és sztereó hang között. (Az utóbbi azonban főleg a
  hangmérnök munkáján múlik.)
    Magyarországon jó 600 mozi működik, és többségük állapota a
  legkevésbé sem rózsás. Sok moziban ma is az ósdi, sőt: lerobbant
  elektroncsöves Filmtechnika erősítőket használják, a hangszórók is
  szedett-vedettek. még a bolti forgalomból ismert Goodmans-ek is
  fel-felbukkannak néha - ezek aligha profi használatra valók. Másutt
  beszerezték a Filmtechnika üjabbkeletű, félvezetős erősítőjét, de
  annak is szó fér a hangminőségéhez (..kicsi a teljesítménye, néha
  torzít, gerjed - szinte limiterként működik"). A fényes Corvin
  filmszínházban pedig 25 éves keletnémet Preziton erősítők üzemelnek,
  ugyanannak a  cégnek  ugyanolyan  korú  tótcseres  hangszóróival
  ("egyébként nem is szólnak rosszul"): vajon mit használnak akkor a
  Corvinnál szegényesebb mozik?!
    Érdekes, meséli Erdélyi Gábor, hogy a MAFILM egy tavalyi felmérése
  szerint a vidék kissé jobban áll. mint a főváros. Vidéken kevésbé
  vannak lerobbanva a mozik. Valószínűleg azért is. mert míg  a
  fővárosiak szinte folyamatosan üzemelnek, a kisvárosi vagy pláne
  falusi mozitermek naponta (vagy hetente!) csak egy két előadást
  tartanak. A vidékiek ezenfelül lokálpatrióták is: jobban a sajátjuknak
  érzik a mozijukat. "Debrecen kórnyékét magam is végigjártam. Egyfajta
  szeretetet tapasztaltam a mozi iránt, a helyiségek ápoltak, tiszták
  voltak, a gépeken is meglátszott, hogy óvják őket. Budapesten minden
  mechanizáltabb, nagyüzemibb. A géppark a fővárosban valamivel frissebb
  - de nem látszik meg rajta."
    És mégis:  valami  megkezdődött.  Hazánkban  jelenleg  (1990
  márciusában) már Supersound hang szól a Corvin, a Puskin, a Kossuth
  moziban, a Szikrában, a Horizontban, a Művész mindkét termében és egy
  győri moziteremben. Dolby Stereo hallható a budapesti Kőbánya moziban,
  két miskolci, két debreceni, egy zalaegerszegi, valamint a győri Raba
  filmszínházban.
    A komplett Dolby-program (amelybe most a  JBL  hangsugárzók
  különféle változatait. a hozzájuk tartozó erősítőket. keresztváltókat
  és persze a Dolby dekódert is beleértjük), ugrásszerűen feltornázza a
  moziberendezések hangminőségét. Annál is inkább. mert az INTERCOM maga
  installálja, és később is ellenörzi a rendszert. A "dolbyzott"
  mozikban például nem bízzák a hangerőt a mozigépészre: specifikáció
  írja elő, hogy a teljesen kivezérelt felvételnek rózsazajjal mérve
  éppen 85 decibel hangnyomást kell keltenie a terem meghatározott
  pontjain stb. A frekvenciaátvitel is lineárisabb  a  megszokott
  mozihanghoz képest (összhangban az újabb keletű szabványokkal). Arra
  is gondot fordítanak, hogy a mozi lejátszóberendezése már a Dolby
  dekóder előtt is lineáris legyen. és a "Dolby Tone" pontosan oda
  essék, ahová kell:  -6dB-re  (vagyis  nem  -4,5dB-re.  mint  a
  magnótechnikában).
    Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel nagyon meg voltunk
  elégedve csak azt nem értettük. honnan van pénze a lerobbant magyar
  moziiparnak Dolbyra meg Stereora meg JBL-re. Nos. az INTERCOM a saját,
  komplett rendszerét helyezi ki a mozikba. azzal a nem is titkolt
  szándékkal, hogy az általa behozott filmeket majd  legyen  hol
  lejátszani. Mihály György, a cég igazgatója ezt a következőképpen
  kommentálta. A filmkínálat javult. a közönség kezd visszaszokni a
  mozikba. A legrosszabb komponens most a mozik hangminősége. elsősorban
  ezen kell javítani. Az INTERCOM tehát a saját költségén "telepíti" az
  új technikát a mozikba, a berendezés természetesen az ő tulajdona
  marad. A filmek élvezhetőbbé válnak, a nézőközönség gyarapodik. a
  bevétel nő - viszont az INTERCOM-ot megilleti a bevétel egy bizonyos
  hányada, s ezt szerződésben köti ki magának.
    Hát ha csak így nem. Mert ha arra várnánk, hogy a hazai mozik a
  saját pénzükből vásároljanak korszerű hangberendezést, akkor ezt a kis
  képes beszámolót csak a HFM 2000 1. (de az is lehet. hogy 2000 2.)
  lapszámában közölhetnénk.