Ég és Föld: Audio Research SP-6C-1 előerősítő    Nem csekély leleményre van szükségünk, hogy lapszámról-lapszámra
  új készüléktípust prezentáljunk a Harmadév Nyuszija gyanánt. Egy
  hifi-láncnak általában csak 3-4 "láncszeme" van - nekünk viszont ez
  itt már a 32. sztárfotónk. Leltárt készítettünk, és az jött ki, hogy
  hangsugárzót hétszer, lemezjátszót  négyszer,  komplett  erősítőt
  háromszor,  CD-játszót,  kazettás  magnót,  hifi-videómagnót  és
  teljesítményerősítőt kétszer-kétszer "sztároltunk", de  volt  már
  receiverünk,  orsós  magnónk,   DAT-magnónk,   magnókazettánk,
  ekvalizátorunk, fejhallgatónk, sőt, még parabolaantennánk is.
    Előerősítővel viszont még nem próbáltuk működésre serkenteni a
  tisztelt olvasóközönség nyálmirigyeit. A Hifi Magazin 11. lapszámában
  teszteltünk ugyan egy AGI511A előerősítőt, de csak mint appendixet,
  mert a főszereplő nem ő volt, hanem a Linn Sondek lemeze játszó. Az
  AGI egyébként kapóra ott nekünk, ezt a készüléket akkoriban, 7-8 évvel
  ezelőtt sokhelyütt tisztelték, mint a félvezetős (tranzisztoros és
  IC-s!) technológiának egy immár kiforrott, teljesértékű produktumát.
  Mi magunk is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztunk róla, dehát most
  valami még drágábbra,  elegánsabbra,  arisztokratikusabbra  volna
  szükségünk, olyasmi pedig nem terem minden bokorban.
    Ezzel kapcsolatban rá kell mutatnunk a magyar hifista ama nemzeti
  sajátosságára, hogy dollárjait (ha vannak) az égegyvilágon mindenre
  hajlandó kiadni, csak éppen előerősítőre nem; azt idehaza fogja
  megépíttetni, mert "így is csaknem ugyanolyan jó lesz". Ehhez az
  optimista filozófiához alighanem mi is hozzájárultunk, legalábbis
  kezdetben. És éppen az AGI511 A volt az a gép, amely végleg meggyőzött
  minket arról, hogy még a viszonylag egyszerű kapcsolásokat  is
  gyakorlatilag lehetetlen reprodukálni. Mindegy. Előerősítőt továbbra
  sem igen importálnak a hazai audiofilek, következésképpen ezt a
  láncszemet nemigen van honnan kölcsönkérnünk. Végül lapzárta előtt,
  mindenre elszántan lerohantuk egyik barátunkat, és  megszereztük
  dédelgetett kincsét, egy Audio Research ARC  SP-6C-1  típusjelű
  előerősítőt (a teljesítményerősítőjével együtt lásd majd a szeánszon).
    Az AGI, mint említettük, félvezetős volt, az  ARC  viszont
  elektroncsöves. Az elektroncső világít, ég - szemben a félvezetővel,
  amely szilíciumból készül, anyagát tekintve tehát föld. Hát innen
  vettük jelen revünk címét. (Vesd össze a régi adomával: "Mi a
  különbség a német és a magyar szén között? Ég és föld!") Félretéve a
  viccet, mindig tanulságos dolog újra előszedni a régi, "túlhaladott"
  technológiát, és ellenőrizni, vajon tényleg annyira túlhaladott-e. Ami
  a teljesítményerősítőket illeti, az ellenőrző próbát mi már kétszer is
  megejtettük, egyszer leges-legelső lapszámunkban, amikor az jött ki,
  hogy az öreg magyar BEAG EA057-es végfok szebben szól egy "delux"
  félvezetős Marantznál jó, jó, ez ma már evidens, de tíz évvel ezelőtt
  az a teszt roppant nevelő hatású volt ám. Másodszor pedig a Hifi
  Magazin 18. számában éppen egy Audio Research teljesítményerősítőt
  próbáltunk ki ("Hátra ARC!"), és azt tapasztaltuk, hogy még a mi
  alapfokú körülményeink között is megveri a Quad405-öt - ez sem éppen
  váratlan eredmény, mindenesetre leszögezzük, hogy így történt. Szóval,
  a csövekkel eddig csupa jó tapasztalatot szereztünk.


  Audio Research Corporation

    Sztárfotóinkhoz természetesen egy kis mese is jár, tehát nagyon
  fontos, hogy a készülékhez mindig meglegyen a kellő dokumentáció, és
  hogy magáról a gyárról is tudjunk pletykálni valamit. Nos,  a
  Mineapolisban (Minnesota, USA) székelő Audio Research Corporation, ha
  igaz, éppen az idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Tudomásunk
  szerint azok a szakemberek alapították, akik előzőleg David Haffler
  elektroncsöves Dynakitjeit gyártották, és amikor beköszöntött  a
  félvezetős korszak, nem akartak beletörődni, hogy tudósuk nagyrésze
  veszendőbe megy. Egyetlen kis megingástól eltekintve (amikor is
  átmenetileg IC-s modulrendszerekkel  flörtöltek),  a  mai  napig
  megmaradtak az elektroncsöves elektronikáknál - világhírüket ezeknek
  köszönhetik. Természetesen az ARC készülékekben is bőven találunk
  félvezetőket, de azok többnyire a  tápegységben,  a  kiszolgáló
  áramkörökben helyezkednek el; a hangfrekvenciás jelet elektroncsövek
  dolgozzák fel. (A 9. kötetünk lapszemléjében szóbahozott SP-14 típusú
  előerősítő alighanem kivétel. Közreadtuk az elvi kapcsolási rajzának
  egy részét, és abban csupa FET-et látunk, köztük egyetlen egy trióda
  árválkodik.) Az Audio Research Corporation igazi "specialista" cég,
  csakis különépített elő-  és  végerősítőket  gyárt.  (Mellesleg,
  következetesen kisbetűvel írja a  nevét,  így:  audio  research
  corporation - vagy reklám okából, vagy mert elítélte őt a gittegylet,
  mint nemecsek ernőt. A lényegen ez nem sokat változtat.)
    Az első ARC-előerősítő, amely úgyszólván fogalommá vált, az SP-3
  típusszámot  viselte,  ezt  a  kapcsolást,  vagy  legalábbis  a
  fono-fokozatát Magyarországon is sokan megépítették, és megelégedéssel
  használják mind a mai napig. Az ARC jelenleg az SP-15-nél tart a
  számozásban, s ebből kiderül, hogy a mi SP-6C-1-ünk már nem mai
  csirke. Jó 8 éves lehet, eredetileg csaknem 2000 dollárba került, és a
  használt példányait ma sem lehet sokkal olcsóbban megkapni - itt most
  nem Mercedesről: Rolls-Royce-ról  beszélünk.  Tájékoztatásul  egy
  ártábIázat az 1989 októberi Audio-ból, a most futó típusokról: (lásd
  alul).
    Az utoljára említett, félmázsás gép monó erősítő. Sztereóban
  kettő, többcsatornás erősítéshez négy vagy hat darab kell belőle,
  ennyivel tessék szorozni, és hozzáadni az előerősítő és a keresztváltó
  árát (mennyi jött ki, mennyi jött ki). A mai választékból a legolcsóbb
  kombináció is több mint 4000 dollárba kerül, ez bizony nem a mi
  világunk - reménytelenül epekedhetünk, "uram, nem vagyok méltó, hogy
  hajlékomba jöjj".
    Dehát az SP-6C-1 mégiscsak ellátogatott hozzánk.

  


  Szolgáltatásai

    Mint már mondtuk, nem újkeletű, most futó típussal van dolgunk, a
  kapcsolási rajz dátuma szerint 1982 elején bocsátották  útjára;
  készülékünk körülbelül 7 éves, az alaptípus, az SP-6 nyilván még
  régebbi. (Mellesleg már 1981-ben megjelent az SP-8, és csak egy évvel
  később  az  SP-6C-1.  Feltehetőleg  egy  jól  bevált  alaptípus
  újraélesztgetéséről van szó. Jelenleg az SP-9 a legolcsóbb, ennélfogva
  legelterjedtebb ARC-előerősítő.) Az SP-6C-1 tehát 7 éve működik,
  éspedig a legcsekélyebb üzemzavar nélkül, ezt talán nem is kéne
  hangsúlyoznunk - vagy mégis? Bizonyára még sokan emlékeznek azokra az
  időkre, amikor a csöveket felváltották a tranzisztorok, és az egyik
  leghatékonyabb reklámérv az volt, hogy az elektroncsövek elöregszenek,
  a félvezetők pedig nem. Ez így igaz - de a tisztességesen megépített
  elektroncsöves erősítők igencsak tisztes kort érhetnek meg.
    Az ARC előerősítő spártaian egyszerű, de elegáns. Az alumínium
  előlap két szélén függőleges fogantyúk meredeznek, hogy legyen hol
  megmarkolni ezt a "mindössze" 10 kilós masinát, amely nagyjából annyit
  nyom, mint egy mai félvezetős, komplett 2x100 wattos erősítő. A
  kezelőszervek két sorban helyezkednek el.
    A felső sorban 4 darab, azonos méretű és alakú forgatógombot
  találunk. Balról az első a hangerőszabályzó (GAIN), mellette a
  balansz-szabályzó. Az üzemmódkapcsolónak (MODE) 5 állása van: Mono,
  Reverse, Stereo, Left, Right. Nincs mit hozzáfűzni, talán csak annyit,
  hogy a Reverse kapcsoló átfordítja a bal csatornát jobbra, a jobbot
  balra. Ennek az volna az értelme, hogy a hanglemezgyárak állítólag
  néha véletlenül felcserélik a csatornákat. Annyira gyakori volna ez a
  hiba, hogy megérne egy külön kapcsolóállást? Akkor már több értelmét
  látnánk egy fáziskapcsolónak, amellyel az abszolút fázist lehet
  helyreállítani (lásd HFM 22) - habár azt sem érezzük túlságosan
  indokoltnak. Az utolsó forgatógomb a bemeneti választókapcsoló (INPUT
  SELECTOR), a gép 5 jelforrást fogadhat: Phono, Tape, Tuner, Aux-1,
  Aux-2.
    Alul négy darab, szintén azonos külsejű kapcsoló sorakozik: kettő
  plusz kettő, köztük két zöld fényű LED-del. Az első kapcsoló a
  hálózati feszültséget bocsátja a készülékre. Bekapcsoláskor az egyik
  LED villogni kezd, ez az állapot 2 percig tart, az erősítő ilyenkor
  még nem ad ki jelet, megvárja, míg a csövei felfűtenek, üzemi
  állapotba kerülnek. Két perc után a némítás megszűnik, a LED ekkor már
  folyamatosan világít. A második kapcsoló a hálózati feszültséget adja
  tovább az előerősítőhöz csatlakoztatott egyéb készülékeknek, például a
  teljesítményerősítőnek;  a  készülék  hátoldalán  4  hálózati
  csatlakozóaljzatot találunk, az egyik folyvást feszültség alatt van, a
  többi három az előlapról kapcsolható. A harmadik kapcsolóval a
  készülék  kimenetét  némíthatjuk  (Mute/Operate).  A  sort  a
  monitorkapcsoló zárja (Monitor/Input).
    Ennyi és nem több. Nincs hangszínszabályzás, nincs loudness,
  nincsenek szűrők - de itt azért álljunk meg egy pár mondatra. Mint
  majd a méréseknél látni fogjuk, az előerősítő átvitele 2Hz-től
  teljesen lineáris, ami elvben jó dolog, de fennáll a veszélye annak,
  hogy egészen alacsony frekvenciájú, tehát nem hallható, de azért mégis
  zavaró jelek (például a hangkar-hangszedő rezonanciából vagy a lemezek
  hullámosságából fakadó infrahangok) kerülnek a teljesítményerősítőre,
  majd a hangsugárzóra. Az ARC-konstruktőrök ezt a következőképpen
  védték ki. A bekapcsolási némítást végző áramkör az előerősítő
  kimenetét figyelő áramkörrel együtt  érzékeli  és  határolja  a
  nemkívánatos szubszonikus jeleket, állítólag;" anélkül, hogy a műsor
  dinamikáját: megváltoztatná. Működésbe lép,
    1. ha hibás hálózati csatlakozás, miatt kontakthiba lép fel a
  hálózati táplálásnál,
    2. ha a bemeneti kábelek  hibásak  (illetve  amikor  éppen
  csatlakoztatjuk  őket),  3.  ha  elfeledjük  használni  a  kézi
  némítókapcsolót, amikor más készülékeket bekapcsolunk vagy a hangkart
  mozgatjuk (például a barázdába tesszük a tűt, vagy felemeljük onnan -
  de ezt már csak mi tettük hozzá),
    4. ha az előerősítőt határolásig vezérlik, úgy, hogy véletlenül
  nagyszintű jelforrást csatlakoztatnak a fono bemenetre,
    5. ha szubszonikus jelek érkeznek az elő-előerősítőből, tunerből
  vagy más jelforrásból és végül 6. ha a csövek meghibásodnak (illetve
  javításkor, amikor csövet cserélnek).
    Ezután egy teljes oldalon keresztül ismertetik, hogyan reagál a
  némítás a különféle hibákra, s egyáltalán, hogy hogyan működik. Nem
  túl bonyolult - és nagyon hasznos szolgáltatás.
    Az előlap feliratai egyszerűek, ízlésesek. Nincs sok belőlük.
  "Audio Research SP-6 High Definition Stereo Preamplifier". A pontos
  típusjelet (SP-6C-1 ) csupán a hátoldalon tüntetik fel.
    A hátoldali négy hálózati csatlakozóaljzatot már említettük. A
  hangfrekvenciás be- és kimeneti csatlakozók RCA-típusú aljzatok; van
  földelőcsavar is a lemezjátszó földelésére. A készülék  fémháza
  teljesen független az áramkörök hidegpontjától! A ház és a hidegpont
  egy-egy banándugóra van kivezetve, normál esetben össze kell kötni
  őket, így jelentősen csökken a különféle rádiófrekvenciás zavarok
  hatása. "Rack"-rendszerbe építéskor viszont célszerű eltávolítani ezt
  a rövidzárat, a készülék házát ilyenkor külön kell összekötni a
  "rack"-ba épített többi készülékkel.
    Van egy kapcsoló is az SP-6C-1 hátoldalán, felirata GAIN SWITCH,
  azaz erősítés-kapcsoló. Ez 6dB-lel csökkenti a készülék lineáris
  erősítő fokozatának alaperősítését, tehát lényegében fél-hangerőt
  állít be. Akkor érdemes használni, ha a hangszedőnk nagyobb kimenetű,
  vagy ha a hangsugárzónk érzékenyebb a szokásosnál. A hangerőszabályzó
  ugyanis 2dB-s lépésekben szabályoz; a kezelési útmutató szerint az a
  legkényelmesebb,  ha  a  "11"   és   "2"   óra   közötti
  hangerőszabályzó-tartományban használjuk. Ha így túl nagy volna a
  hangerő, segíthetünk rajta az érzékenység-csökkentő kapcsolóval.
    Az előerősítő egyszerű, ízléses fadobozba építhető, fényképeinken
  így mutatjuk.


  Felépítése

  

    Bármily furcsán hangzik, a készülék szorosan vett hangfrekvenciás
  erősítő része rendkívül egyszerű. Összesen 6 darab kettős triádát
  (tehát csatornánként 6 triódát) tartalmaz. Hogy még egyszerűbb legyen
  a dolog, a korrekciós erősítő és a hangerőszabályozás utáni lineáris
  fokozat gyakorlatilag teljesen azonos felépítésű. Ezzel el is mondtuk
  az ARC cég tervezési filozófiájának lényegét. Megterveztek egy 3
  triódából  álló  erősítőegységet,  és  ezt  használják  mind
  fono-előerősítőnek (a negatív visszacsatolás itt frekvenciafüggő),
  mind pedig lineáris erősítőnek (a negatív visszacsatolás itt nem függ
  a frekvenciától). Ezt az elvet az SP-3-ban alkalmazták először - és
  azóta sem tágítottak tőle. Ha még azt is hozzátesszük, hogy közismert,
  általánosan használt, ECC83 és ECC88 típusú csöveket használnak, akkor
  az Olvasó tényleg azt fogja hinni, hogy ezt az erősítőt visszakézből
  meg lehet építeni. Úgyhogy mindjárt pontosítjuk a dolgot: a csövek
  valójában E83 CC és E88 CC típusúak, tehát hosszú élettartamúak. Az
  ARC egy régebbi gyártmányismertetőjéből azt is tudjuk, hogy az
  elektroncsöveket beépítés előtt "égetik",  bemérik  és  gondosan
  válogatják. A kisjelű fokozat első csövét zaj szempontjából külön is
  ellenőrzik.

  

    És most nézzük magát a kapcsolást.
    A fono-előerősítő rész első triódója kis anódárammal (kb. 0,7mA),
  de magas tápfeszültségről (410V) működő fokozat. A felerősített jel
  kondenzátoros csatolással jut a második trióda rácsára. Ez a cső
  1mA-es anódárammal működik, a tápfeszültsége szintén  410V,  és
  egyenáramú  csatolással  vezérli  a  harmadik  triódát,  amely
  katódkövetőként működik, kb. 4mA-es  árammal.  A  korrekciót  a
  katódkövetőből  az  első  trióda  katódellenállására  vezetett,
  frekvenciafüggő negatív visszacsatoló hálózattal állították be. E
  fokozat erősítése 1kHz-en 34dB (50-szeres). Az első trióda egy kiszajú
  E83 CC fele, a második ugyancsak, a harmadik pedig egy fél E88 CC.
  Reméljük, leírásunk alapján könnyű képet alkotni erről a kapcsolásról,
  de a szemléletesség kedvéért a blokkvázlatát is közreadjuk  (a
  következő oldalon). Igaz, mennyire egyszerű?!
    A katódkövető kimenete egy csatoló kondenzátor után a bemeneti
  választókapcsolóra kerül, a többi  bemenet  jelével  együtt.  A
  monitorkapcsoló, majd az üzemmódkapcsoló következik (akárcsak  a
  bemeneti választókapcsoló, ez is hagyományos, forgótárcsás kivitelű),
  majd a balansz-szabályzóra kerül a jel. Most a hangerőszabályzó
  potenciométer van soron - és itt álljunk meg egy pillanatra. Nem
  akármilyen alkatrész ez. A drága erősítőkben  hangerőszabályozás
  céljára gyakran sokállású forgókapcsolót (dzsekszlit) alkalmaznak, és
  fix ellenállások között kapcsolgatnak. Ennek az az előnye, hogy a két
  csatorna tetszőleges pontossággal együtt futhat. Persze, ez is drága
  mulatság. Az SP-6C-1-ben az ARC leírása szerint egy speciális, metál
  film szegmensű, kb. 2dB-s lépésekben szabályzó alkatrészt használnak.
  Együttfutási hibája maximum 1,5dB (tipikusan 0,5dB), és a zaja is
  alacsony. A rajzon hagyományos potenciométer gyanánt jelölik.
    A hangerőszabályozóról a lineáris fokozatra kerül a jel. Ez a már
  ismertetett, 3 triódából álló egység, annyi különbséggel, hogy a
  tápfeszültség 410V helyett 423V, a negatív visszacsatolás pedig
  frekvenciafüggetlen.  A  hátlapon  elhelyezett  erősítés-csökkentő
  kapcsolóval ezt a visszacsatolást lehet változtatni, és akkor az
  erősítése csupán 20dB (tízszeres) lesz. Normál esetben az erősítés
  26dB (20-szoros). E fokozat már az előerősítő kimenetére dolgozik, de
  közbeiktatódik egy sorosan kötött optocsatoló, amely a bekapcsolási
  némítást végzi. Ugyancsak a kimeneten helyezkedik  el  a  kézi
  némítókapcsoló is, amellyel földre köthetjük a kimenetet.
    Amennyire egyszerű volt a hangfrekvenciás rész, annyira bonyolult
  a különböző tápfeszültségeket előállító tápegység; vannak benne olyan
  megoldások is, amelyeket nem egészen értünk. De menjünk szépen
  sorjában.
    A hálózati transzformátornak 3 önálló szekunder tekercse van. Az
  egyik Graetz egyenirányítót táplál, és +28,3V-ot állít elő. Szűrés
  után 24,6V marad, ezzel fűtik a két, sorba kötött fűtésű E88 CC-t.
  Hogy csökkentsék a búgást, az egész áramkört +120V potenciálra emelik,
  ezt a feszültséget az anódfeszültség-előállító részből vezetik ide.
  Ugyancsak ez a kisfeszültségű tápegység működteti azt a relét, amely a
  külső készülékeknek, az előerősítőhöz  csatlakoztatott  tunernek,
  magnónak stb. ad hálózati feszültséget.
    A második tekercsből feszültség-kétszerező kapcsolással +38V-ot
  nyernek, ebből IC-s stabilizálással +24V-ot állítanak elő. Ezzel a
  feszültséggel fűtik az összes többi csövet (kettőt-kettőt sorbakötve).
  Ezt a 24V-ot egyéb célokra is felhasználják. Innét kap tápfeszültséget
  az a két LM555 típusú timer IC, melyek közül az egyik a 2 perces
  bekapcsolási időt szolgáltatja az automatikus némításhoz, a másik
  pedig kb. másodpercenként villogtatja a némításról tudósító LED-et. Az
  első IC működteti az optocsatolót, amelyről már szóltunk. Ugyancsak
  24V-ról táplálkozik az a quad komparator IC is (LM 339N), amely
  mindkét hangfrekvenciás kimenetet figyeli, hogy hiba esetén működésbe
  hozza a némítást. A mérések során azt tapasztaltuk, hogy a védelem
  máskor is működésbe lép. Amikor a maximális kimeneti feszültséget
  mértük, és  az  megközelítette  a  20-30V-ot,  a  szinuszhullám
  aszimmetrikussá vált - mire a készülék nyomban némította magát.
  Nyilvánvalóan azért, mert a jel vágásakor ("klippeléskor") egyenáramú
  komponens  is  megjelenik  (mint  torzítási  produktum).  Normál
  használatkor persze ez nem fordulhat elő, hiszen  egy  átlagos
  teljesítményerősítőt 0,7-1,5V  közötti  feszültség  már  teljesen
  kivezérel.
    A harmadik tekercs is Graetz egyenirányítóra dolgozik,  itt
  +530V-ot állítanak  elő.  Két  sorbakapcsolt  300µF-os  elkó  a
  pufferkondenzátor. A  lineáris  erősítő-fokozat  számára  423V-ot
  produkálnak soros áteresztő stabilizátorral (3 tranzisztor, egy IC).
  Ez a már stabil feszültség kerül a következő stabilizátorra (2
  tranzisztor,  1  IC),  amely  már  a  fono-előerősítő  410V-os
  tápfeszültségét szolgáltatja.
    Mint már említettük, van itt néhány áramköri megoldás, amelyet nem
  egészen értünk. A stabilizátorokat vezérlő IC körében olyan RC-tagokat
  találtunk, amelyek valamiféle furfangos cél érdekében  különböző
  időállandókat állítanak be, próbáltuk kitalálni, hogy miért - szabad a
  gazda, nem tudjuk.
    A  műszaki  leírásban   közlik,   hogy   a   tápegység
  "frekvenciakompenzált,   nagyfeszültségű",   és   hogy   az
  alacsonyfrekvenciás stabilitása jobb, mint egy 1F-os kondenzátoré.
  Tájékoztatásul: 1F=1000000µF, és az egyszerűbb, nem  stabilizált
  tápegységű csöves erősítők tápegységében párszáz µF-os kondenzátorokat
  találunk. Azt is megtudjuk, hogy a feszültségszabályozás jobb, mint
  0,001% - ezen feltehetőleg azt értik, hogy a hálózati feszültség
  ingadozása nyomán a tápfeszültség értéke csak 0,001%-kal változhat.
  Szóval ezen a ponton nem spóroltak a tervezők: amit szükségesnek
  tartottak, azt bele is építették a készülékbe.
    Időzzünk el egy kicsit az SP-6C-1 mechanikai felépítésénél is. A
  vastag, erős nyomtatott áramköri lapon alul és fölül is találunk
  alkatrészeket. A panel alján néhány nagyméretű kondenzátor helyezkedik
  el, az összes többi alkatrész felül kapott helyet. A csőfoglalatok
  közelében lyukak vannak a panelen, ezek valószínűleg a  hűtést
  szolgálják. A készülék U-alakú fémkeretet képez, melyet elöl a
  robusztus előlap zár le (na azért van mögötte még egy vas merevítőlap
  is). A vaskeret még vissza is van hajtva az oldalán, hogy még merevebb
  legyen. Ebbe építették a hálózati transzformátort és a NYÁK-lap
  tartószerelvényeit. A traszformátornak árnyékolóbúrája is van, és még
  el is kerítik egy fémlemezzel az erősítő bal hátsó sarkában.
    Az egész mechanikai konstrukció igen egyszerű, könnyen szerelhető
  és rendkívül masszív. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert ismerünk más drága
  készülékeket, amelyekről ezt nem mondhatnánk el. Sokszor szinte
  teljesen fel kell koncolni a masinákat, hogy ki tudjunk cserélni
  egy-egy nehezen hozzáférhető alkatrészt. Nehéz szavakkal leírni azt a
  megnyugtató érzést, amely akkor fog el  bennünket,  amikor  az
  SP-6C-1-ről lecsavarjuk a tetőlapot. Mindennek megvan a  helye,
  mindenhez hozzá lehet férni - letisztult, kiérlelt konstrukció,
  messzemenően praktikus. Sok neves cég példát vehetne róla.
    És még valamivel belopta magát a szívünkbe az ARC: a kezelési
  útmutatóval. Nem azért, mintha olyan szép vagy különleges volna.
  Csupán gondosan leírják benne mindazt, ami szükséges, ismertetik a
  kezelőszerveket, megadják a specifikációt, és  közlik  az  elvi
  kapcsolási rajzot, azonkívül megadják a lényeges feszültség-értékeket,
  sőt, a részletes anyaglistát is!
    Hát igen, ők nem csinálnak ebből államtitkot. A rajzot nézegetve,
  olyan pofon egyszerűnek tűnik az a pár trióda, az emberben tüstént
  felmerül a kérdés: mások vajon erre még nem jöttek rá?! Dehogyisnem
  csak az ARC-nek nem ebben van az erőssége. Ők a részletekre figyelnek,
  jóminőségű alkatrészeket válogatnak, és  különösen  nagy  gondot
  fordítanak például a csatolókondenzátorokra (nagyértékű, hangzásra
  válogatott Electrocube poliészter kondenzátorok). A csövekről már
  elmondtuk, hogyan válogatják őket. Az ECC83-akat egyébként a General
  Electrictől, az ECC88-akat az Amperextől vásárolták. (Biztosan sokan
  emlékeznek még rá, hogy az ECC83 és ECC88, pontosabban PCC88 valaha a
  Tungsramnak is gyártmánya volt, és potom pénzért meg lehetett kapni
  őket. Régi szép idők!)
    És  ha  már  az  alkatrészeknél  tartunk,  megemlítjük  a
  potenciométereket és a kapcsolókat. A potméterek 7 évi használat után
  sem sercegnek vagy recsegnek - ugyanúgy működnek, mint újkorukban.
  Teljesen tokozott, zárt alkatrészek, akárcsak  a  bemeneti-  és
  üzemmódkapcsolók. A por, a szennyeződés nem juthat  könnyen  a
  belsejükbe.

  


  Méréseinkhez

    A készülék specifikációját némely pontban másképp adták meg, mint
  ahogy azt mi megszoktuk, de semmi baj, csak egy kicsit többet kell
  számolgatnunk.
    A  bemeneti  impedancia  (mindenütt  50  kohm)  megfelel  a
  specifikációnak: a korszerű készülékekre jellemző, viszonylag alacsony
  érték. A bemeneti feszültséget nem adják meg, helyette az erősítés
  mértékét közlik. Könnyű kiszámítani, hogy a  fono-bemenettől  a
  kimenetig (amelyet mi vonal  kimenetnek  kereszteltünk  el)  az
  1000-szeres erősítés 60dB-nek felel meg, és a névleges,  2V-os
  kimenőfeszültséget alapul véve, a mágneses hangszedő bemeneten 2mV-nak
  felel meg. Nagyszintű bemenetekről az erősítés 20-szoros, azaz 26dB-s,
  itt 100mV adódik. Méréseink is körülbelül ezt mutatják.
    A maximális bemeneti feszültség  a  nagyszintű  bemeneteknél
  gyakorlatilag  tetszőleges,  hiszen  a  jel  közvetlenül  a
  hangerőszabályzóra kerül. A korrekciós erősítőre 900mV-ot adnak meg,
  mi ennél jóval kisebbet mértünk, 0,01% össztorzítással határolva (a
  gyártó itt nem specifikálja a torzítást) dehát az az 530mV, amit
  mértünk, az is elképesztően magas, ilyet még sosem láttunk. A sok száz
  voltos tápfeszültség megteszi a magáét, a csövek igen nagy jeleket
  képesek feldolgozni.
    A kimeneti impedanciák a specifikáció szerint alakulnak, picivel
  magasabbak az 1 kohmnál, de ez lényegtelen. Mindenesetre  igen
  alacsonyak, bármiféle teljesítményerősítőt hibátlanul meghajtanak. A
  gyári leírás szerint a készülék 20 kohm és 1nF komplex terhelésen is
  "maximális audio minőséget garantál". Mi minden mérést 47 kohmos
  kimeneti terheléssel végeztünk, kivéve, amikor a specifikált 100
  kohmon is meghatároztuk a maximális kimeneti feszültséget. Irdatlan
  nagy értéket kaptunk. Ne feledjük, a teljesítményerősítők teljes
  kivezérléséhez 0,7-1,5 V szükséges. Az ARC-nek döbbenetes tartalékai
  vannak.
    A  maradékhangerő  lényegében  a  hangerőszabályozón potméter
  tulajdonsága, itt sincs gondunk. Ellenőriztük, hogy a különféle
  hangerőszabályozó állásokban mennyivel tér el a két csatorna hangereje
  (ezt együttfutásnak hívják), a specifikáció legfeljebb  1,5dB-t,
  tipikusan 0,5dB-t enged meg - mi csak tizeddecibeleket mértünk, ez a
  potméter tényleg igen jóminőségű, drága alkatrész lehet. Itt említjük
  meg, hogy a balansz-szabályozás hatásossága is megfelelő.
    A harmonikus torzítás a névleges kimenő feszültségnél bármilyen
  bemenetről kisebb mint 0,003% (a specifikáció 0,01%-nál kisebbet ad
  meg); valószínűleg még ennél is kisebb volna, de itt már elértük a
  Brüel-Kjaer 2010 típusú analizátor felbontóképességének  határát.
  Meghatároztuk a harmonikus torzítást a kimenő feszültség függvényében
  is; 0,5-20V között bármelyik bemenetről kisebb volt mint 0,003%.
  Megint csak azt hajtogatjuk: hatalmas tartalékai vannak az ARC-nek.
  Sávszéleken, tehát 20Hz-en és 20kHz-en, 2V kimeneti feszültséggel a
  torzítás teljesíti a specifikációt.
    Az intermodulációs torzítással bajban voltunk, műszereink mérési
  képessége elmarad az ARC képességei mögött. Mi 0,04%-nál kisebb
  értéket kaptunk, a gyár egy nagyságrenddel kisebbet ad meg, és nem
  állíthatjuk, hogy nem neki van igaza.
    A frekvenciajelleggörbék ideálisak. A  korrekciós  bemenetről
  2Hz-től 200kHz-ig +0,5;0,0dB a tűrésmező, mindkét csatornán!! És ez a
  pici kiemelés is csupán 2Hz és 20Hz között domborodik.  Ettől
  eltekintve, mintha léniával húzták volna meg a görbéket! A nagyszintű
  bemenetekről 2Hz és 30kHz között teljesen lineáris az átvitel, majd
  esni kezd a szintje. Ravaszul van ám ez kitalálva! A korrekciós
  erősítő saját frekvenciajelleggörbéje éppen  30kHz  fölött  kezd
  kiemelni, a két görbe kompenzálja egymást, így  lesz  a  fono
  előerősítőről tökéletesen lineáris az átvitel.
    Azt már mondanunk sem kell, hogy a két csatorna kínosan azonos. De
  ne is csodálkozzunk rajta, mert a lényeges helyeken igen pontos értékű
  alkatrészeket alkalmaztak (a katód, anód ellenállások, a korrekciós
  tagok 1% tűrésűek).
    Az áthallási csillapítás átlagos (nem is specifikálják), a mai
  félvezetős készülékek ennél különbet produkálnak.
    A fázis-frekvencia jelleggörbe csak magasabb frekvenciákon tér el
  az ideálistól, az eltérés átlagos.
    És akkor  elérkeztünk  a  zajokhoz,  a  csöves  előerősítők
  Achilles-sarkához. Az ARC ugyan elég körmönfontan adja  meg  a
  zajértékeket, de azért majdcsak boldogulunk valahogy. Táblázatunkban a
  jel-idegenfeszültség aránnyal kezdjük, a zajt 22,5Hz és 22,5kHz között
  linárisan értékeltük, maximális hangerőszabályozó állásban, a 2V
  kimenő feszültséghez arányítva - ez a legkedvezőtlenebb, legszigorúbb
  módszer. Az adatok így is megfelelőek. Emlékeztetőül, a 11. lapszámban
  tesztelt AGI511A-a 62/62dB-t, itt 58/58dB-t kaptunk. Az "IEC A"
  értékelő szűrővel 68dB az eredmény, ez is tisztességes érték. A gyár
  előírása szerint mérve, tehát 10mV-ot adva a fono-bemenetre, majd a
  kimeneti jelet a hangerőszabályozóval 2V-ra visszaszabályozva már
  81,5/82dB adódott (lineárisan mérve 71dB, ezt az adatot táblázatunkban
  nem közöltük), a specifikáció 66dB-ről beszél, az eredmény nagyon
  tisztességes. Furcsa, hogy a monitor bemenetnél kicsivel gyöngébb
  értéket mértünk, mint a többi nagyszintűnél. A hangerőszabályozó
  minimális állásában kapott zajok megfelelnek a specifikációnak.
    Összefoglalva a zaj-eredményeket: nem kell félnünk, hogy zajos
  lesz a zene. Még maximális hangerőszabályozó állásban is csak egy halk
  sziszegés hallható.
    A különbségi torzítás fono-bemenetről (az erősítő kimenetén mérve)
  csak 130kHz fölött nő fel 0,3%-ig, és csak másodrendű torzítási
  produktumot találtunk.
    A magnó kimenet feszültsége megfelelő. Ebből kiszámolhatjuk, hogy
  mekkora a korrekciós rész erősítése. Ha a 100mV-ot elosztjuk a
  bemenetre adott 1,83mV-tal, 54,6-szoros értéket kapunk, ez 34,7dB-nek
  felel meg - a gyár 34dB-t specifikál.
    A  különböző  bemenetek  közötti  áthallási  csillapítás  a
  legkedvezőtlenebb esetben is kifogástalan.
    Végül a négyszögjel-átvitelről kell beszélnünk. A 100 Hz-es és
  1kHz-es válaszjelek hibátlanok, a 10kHz-es négyszög felfutó éle egy
  picit  lekerekedik,  úgy,  ahogy  ezt  a  frekvencia-átvitelből
  megjósolhatjuk.
    Összefoglalva:  minden  szempontból  kifogástalan,  éspedig
  egyenletesen kifogástalan jellemzők. Pontosan annyi, amennyit az
  elektroncsöves technikából egyáltalán ki lehet hozni.

  
  
  


  Szeánsz

  


    Nehéz méltó ellenfelet találni egy 2000 dolláros előerősítőnek, s
  különösen nehéz olyan párviadalt rendezni, amely valamiféle praktikus
  tanulsággal is szolgálhatna, azon kívül, hogy  a  drága  holmi
  feltehetőleg jobb az olcsónál, és hogy minden ellenkező híresztelés
  ellenére a pénz igenis boldogít.
    Komplikálja az ügyet, hogy az ARC elektroncsöves készülék. Mi
  nyilván tranzisztoros vagy IC-s erősítővel fogjuk összehasonlítani -
  akkor viszont milyen teljesítményerősítővel hallgassuk őket? Ugyanis,
  ha hihetünk a szaksajtónak, a csöves és a félvezetős elektronikák
  házasélete nem mindig zavartalan. Pusztán a  teljesítményerősítő
  kiválasztásával már eleve előnyhöz juttathatjuk egyik vagy másik
  előfokot. (Tekintsünk most el attól a lényegtelen körülménytől, hogy
  körülöttünk nem hemzsegnek a  jobbnál-jobb  teljesítményerősítők,
  amelyekből úri kedvünk szerint csak úgy, szabadon válogathatnánk.)
    Mindent figyelembe véve, úgy határoztunk, hogy az előerősítő -
  mellé rögtön kölcsönkérjük a hozzá rendelt teljesítményerősítőt is, az
  ARC D-90-et, ezt a csaknem 4000 dolláros és 30 kilós hőerőművet. Ők
  nyilván kompatibilisak egymással. Kölcsönkérjük továbbá a 7 évvel
  ezelőtt tesztelt AGI511A előerősítőt a Naim NAP250 végfokkal (lásd
  Hifi Magazin 11); róluk biztosan tudjuk, hogy kompatibilisak. Igaz, az
  AGI csak fele-harmadába került az ARC-nek, de jónevű előerősítő volt,
  ismerjük és becsüljük. A Naim NAP 250 pedig jelenleg is 2800 dollárral
  szerepel az amerikai évkönyben, s annyiért már ARC-t is lehet kapni -
  habár ez az összehasonlítás megtévesztő, mert a brit készülék erősen
  megdrágul, mire eléri az Óceán túlsó partját. Angliában az amerikai
  készüléket sújtja a szállítás, a vám stb.,  és  ott  az  ARC
  két-háromszorta drágább a Naim-nél.
    Először meg fogjuk hallgatni külön a félvezetős zenét és külön a
  csöves zenét. Utána összehasonlítjuk a két előerősítőt előbb a csöves,
  majd pedig a félvezetős végfokon. Ebből már biztosan le tudunk szűrni
  10 deka tanulságot, talán még többet is. És hogy el ne veszítsük a
  realitásérzékünket, meghívunk a szeánszra egy "evilági" hifi-erősítőt
  is, a Denon PMA-320A-t, amely Magyarországon forintért kapható, és
  amellyel a Bemutatjuk rovatban behatóan foglalkozunk.
    A lemezjátszó a Linn Axis volt az Ortofon MC30S-sel és a T-30
  transzformátorral, a hangsugárzó a Spendor BC1. Kapcsolóberendezést
  nem használtunk, mindig csak a kábeleket kötöttük át egyik erősítőről
  a másikra. Ami a tesztmódszert illeti, adaptáltuk a teniszsportból az
  úgynevezett rövidített játék adogatási szabályát -  tessék  jól
  megfigyelni, mert ebben a kötetünkben már az összes szeánszot így
  bonyolítjuk le! Szemléletesen, táblázatszerűen:

  ---------------------------
  Zeneszám Készülék
  ---------------------------
   1.     "A" (az etalon)
  ---------------------------
   1-2.    "B"
   2-3.    "A"
   3-4.    "B"
   4-5.    "A"
  ---------------------------

    és így tovább. Az a lényeg, hogy egy-egy készüléken mindig két-két
  zeneszámot hallgatunk végig, és hogy az egyiken "A"-ról kapcsolunk
  "B"-re, a másikon pedig "B"-ről "A"-ra. A műsor mindig dél-amerikai
  népzenével kezdődött (az Opus 3 cég demólemezéről, erre az utóbbi
  időben megint rákaptunk), pánsíppal-dobbal-nádihegedűvel, tapssal,
  rikoltásokkal, lábdobogással. A Proprius híres demólemezének is ("Jazz
  At The Pawnshop") mostanában éreztünk rá az ízére. Feltettük még az
  Ortofon 0003-at és a Sheffield direktvágott Wagnerét a Walkűrök
  Lovaglásával, esetenként pedig a Philipsről a Toscát.


  I. Szép új világ

    A 6000 dolláros ARC SP-6/D-90 kombinációt legelőször is a 300
  dolláros Denon PMA-320A-val vetettük össze, amely idehaza forintért
  kapható, tehát elvben bárki hozzáférhet vagy találkozhat vele - ha
  másutt nem, hát majd a tesztrovatban. Az árarány tehát 1:20.
    ARC. Vidámabb. Nagyobb mélyenergia (iszonyatosan nagyot lendül a
  membrán!). Nagyszabásúbb. Életszerű. Rendíthetetlen stabilitás és
  magátólérthetőség. Egységesebb, természetesebb, popzenén a basszus
  gyönyörű, a nő nem egyszerűen csak kikiabál a zenekarból - benne marad
  az együttesben, hiszen a zenekar kitölti az egész teret. Még a Walkűr
  rezesei sem bántóak. A zenészek figyelembe veszik, hogy a társuk mit
  csinál, ez eddig még soha nem jutott az eszembe. Egyáltalán, ennek a
  Wagner-részletnek most először sikerült fff-en is elhitetnie, hogy -
  zenemű. * Minden szempontból jobb. Cseng, bong, levegős, könnyed, a nő
  nagyobb szobában és jobban(!) énekel, A mélyek nemcsak  nagyot
  lendülnek, hanem meg is vannak fogva! Minden szempontból szuperhang.
  Semmi mesterséges, semmi színeződés, semmi erőlködés. És meleg hang,
  nem hűvös! A tere sokkal nagyobb. * Levegős, könnyed, hatalmas
  mélyenergiák, és meg is vannak fogva! A dzsessz: élmény. Furcsa, de
  elveszítem a kritikai hajlamomat, és csak élvezni akarom a zenét.
  Denon. Minthogy az első számon ez szólalt meg először, és nem is
  rosszul, azt próbáltam felmérni, miben jönne jól, ha javulna: lehetne
  egy kissé színesebb, a színpada magasabb és szélesebb stb. stb. Aztán
  megszólalt az ARC, és kiderült, hogy itt nem (ehet olyasfajta
  mennyiségi fogalmakkal operálni, hogy "egy kicsit kevesebb", "egy
  kicsit több". Itt klassziskülönbségek vannak. A
    Denon nem rossz, de keményebb, a tér minden irányban kisebb. Az
  energiák arányosak ugyan, de a sávszélek hamar elmennek, a basszusnak
  nincs 1engése, a zenészek némiképp kínlódnak, "dolgoznak". Olyan, mint
  egy NAD lemezjátszó a Linnhez képest. Popzenén kaparósabb, a zene egy
  kisebbfajta burkolatot képez, a nő időnként kidugja a fejét, és
  kikiabál belőle. Van egy felismerhető prezenszkiemelése. Wagner sem
  rossz, csak nem elég nagyvonalú. Sápadtabb. "Szólamai" vannak, azokból
  van összerakva, az energiája nem folytonos. * Még a dzsessz is
  tisztességesen, rendesen szólalt meg, azt hinnénk, minden a helyén
  van, mígnem... Az ARC-hez képest sovány, fakó, le vannak faragva a
  mélyek, a magasak. A fúvósok durvák, a zene nem csillog - kulturált,
  de nem lehet egy napon említeni a másikkal. A basszusa olyan, hogy
  odacsapnak egyet, és máris vége. Keskenyebb sáv, meleghangú, de a
  mélye kevesebb, a tere kisebb. Jó hang, de mindenben szegényebb. *
  Elsőre lenyűgözően jó - aztán az ARC után: veszít a zenehallgatási
  kedvből. Sokkszerűen ért ez a minőségi  veszteség,  de  idővel
  hozzászokik az ember. Más kategória. A magas-mély nem olyan szép.
  Valami folyton hiányzik. Wagneren már az első hangoknál komoly
  csalódás.


  II. Még szebb új világ

    Lépjünk most feljebb, sokkal feljebb a ranglétrán. Az AGI és a
  NAIM rangban és árban távol marad ugyan az arisztokratikus ARC-től, de
  mindkettő  riasztóan  jó  erősítő,  képességeikről   gyakran
  meggyőződhettünk. Gyártási  évüket  tekintve  egyidősek  az  ARC
  kombinációval, de persze ők már az Új Technikát képviselik.
    ARC. Még ezekhez az elit erősítőkhöz képest is több klasszis
  különbség - egy teljesen más világ! Kiterjedtebb és megfogottabb
  basszus, jobb sávszélek, nagyabb térmagasság stb. stb. - mindenben
  jobb, éppúgy, ahogy a Denonnál is jobb volt, csak némileg csökkent a
  különbség. Az elcsépelt zene hirtelen érdekfeszítővé válik rajta! A
  tér működik, nem pedig a szólamok. A fúvósok figyelnek egymásra és
  megértik egymást. * Lényegesen finomabb, könnyed, a levegőben szól,
  nem több a magasa, de tisztább. Wagneren nincs verseny: minden
  megszólal, ami csak rajta van a lemezen! * Csak amit eddig mondtam:
  klasszissal jobb. * Sokkal szívesebben hallgatom.  Továbbra  is
  lényegesen erőteljesebb mély, sokkal finomabb  magas,  kicsengés
  (faütők, fúvósok).
    AGI/Naim. Tiszta, száraz, de nem indít meg annyira. Olyan, mint a
  Denon, csak javított változatban, sterilebb, komorabb (CD az LP
  után?!), még mindig a szólamok uralkodnak, de azért már összefüggőbb
  tér. A sávszélek még mindig hiányoznak. A NAD lemezjátszó feljött
  Dualnak. Dzsesszen igen jó, de a széleken hiányoznak az energiái.
  Tárgyilagosabb. Wagneren szűk, megint nincs tartása, kezd kiürülni és
  szólamokká szétesni. Jó hangminőség, de nem több annál. * Csalódtam,
  régi emlékeim alapján többet vártam tőlük. Nem olyan könnyed. Sok
  hasonlóság az előbbi Denonnal: mindene megvan, de  a  zenészek
  "munkálkodnak", nincs baj, de izzadtságszagú: igyekezzünk, fiúk! * A
  basszusa nem megy le igazán, kicsit puffog, a taps nem nyugodt, a
  csörgő kissé rozsdás. A bőgő nem kottázható, az igazi mélyeket nehéz
  követni. Kisebb tér, kevesebb levegő, kevesebb tagú nagyzenekar. *
  Kicsit fedettebb, a magasai keményebbek, a finomságok hiányoznak. Nem
  rossz különben: semmi komoly hiba.
    Csalódottak vagyunk, azt hittük, hogy az AGI/Naim ellenében az ARC
  csupán "nyerni" tud, vagyis ő lesz a jobb, ennyi vagy  annyi
  százalékkal, dekagrammal  vagy  centiméterrel.  Nem  voltunk  rá
  felkészülve, hogy ez a két csöves monstrum egy másik zenei világba
  kalauzol bennünket. Az egész hangkép gyönyörű, ami pedig 500 és
  különösen 100Hz alatt történik, az szavakkal leírhatatlan. Ha ehhez
  még hozzávesszük, hogy 1. a szaksajtóban inkább a félvezetős erősítők
  basszusátvitelét dicsérik, továbbá 2. a Naim NAP250 kifejezetten
  "meleg", "csöves" hangkarakterű erősítő  hírében  áll  -  akkor
  elképzelhetjük, mit művelhetnek azok a készülékek, amelyek "igazi
  félvezetős hangúak".


  III. Régi szép világ

    Most pedig összpontosítsunk az előerősítőre. A két végfokozat
  közül természetesen az ARC D-90-et hagytuk a helyén, tekintet nélkül
  arra, hogy szeretni fogja-e őt a félvezetős AGI. Szereti, nem szereti
  - most nem kap mást. Az előerősítőket váltogatva ezt tapasztaltuk:
    ARC SP-6C-1. Mint eddig. Stabilitás mint domináns jelleg. Minek
  beszéljek sokat. Hihetetlen késztetés a zenehallgatásra. Életnagyságú,
  de sohasem tolakszik. A hangszerek nem egymáshoz, hanem a teremhez
  képest találják meg arányaikat. A stúdió operává nő. *  Ahogy
  hallgatom, egyre nagyobb differencia, a fene egye meg. Mindenben jobb.
  Operán igen erős különbség, már az első néhány taktus után. Gyorsabban
  forog a lemez. Klasszis. * Gyönyörű mélyek. A dobseprő, a dob fizikai
  valóság. Élmény.
    AGI 511A. Megint ugyanaz! A teljesítményerősítő kölcsönöz ugyan
  neki egy kis színt, de változatlanul sápadtabb, soványabb, nincs benne
  annyi meggyőző erő. Minden nagyon kulturált, és amint megszoktam,
  nagyon jól el vagyok vele, de a klassziskülönbség fennmaradt. Szépen
  szól, de szárazon, ismét a szólamok dominálnak. Wagneren már-már
  összefüggő tér, de az egésznek nincs meg az íze-bűze, a zenészek
  nincsenek tekintettel egymásra. A mélyek messze nem lendülnek akkorát.
  Toscán: jó analóg. Kicsit rekedtes, hiányzik a legteteje, kemény és
  hűvös. * Nagyon jó, nem találok hibákat, de messze elmarad a másiktól.
  Nem változott annyit, mint reméltem volna. Wagneren még mindig matt,
  puffog, élettelen. Fáradt. * Javult, de a  jellege  megmaradt.
  Szerényebb. "Igyekszik", de ez rányomja bélyegét. * Csak "jól szól".
  Javulni javult, de messze nem éri el a másikat. Elkent, fátyolos,
  szőrös, kevés a lendület benne. My Fair Lady: Elza hercegnőnek öltözik
  - és el is hiszik neki addig, amíg meg nem szólal.
    Igazán csak ellenőrzésképpen, de  összehasonlítottuk  a  két
  előerősítőt a tranzisztoros Naim NAP 250-re  kapcsolva  is.  A
  hangminőség ugyan visszaesett, de a két előerősítő között ugyanakkora
  és ugyanolyan különbséget észleltünk, mint eddig. Szó sincs itt
  kompatibilitásról, összeférhetőségről vagy összeférhetetlenségről. Az
  SP-6 a félvezetős végfokkal párosítva is élénkebb, teresebb, finomabb,
  levegősebb, dinamikusabb - és még további 20-30 jelzőt fűzhetnénk
  hozzá.
    Valójában  nem  "elektroncsöves  erősítőket"  és  "félvezetős
  erősítőket",  nem  absztrakciókat  hallgattunk,  hanem  eleven
  készülékeket: ARC-erősítőket, amelyek történetesen elektroncsövesek és
  másféléket, amelyek történetesen félvezetőkre épültek. Szeánszunk
  tehát nem bizonyítja be, hogy a csöves elektronika eredendően jobb
  volna a tranzisztorosnál. Ennek ellenére, nehéz másképpen gondolni az
  ARC-re, mint bánatos nosztalgiával a csövek iránt. Napokkal a szeánsz
  után, amikor a gépek már rég nem tartózkodtak a szobánkban, a hangjuk
  még egyre ott rezgett a levegőben vagy legalábbis az emlékeinkben.
  Költőnek kéne lennünk, hogy dalba foglaljuk, miben éreztük másnak a
  "csöves" és a "félvezetős" hangot...
    A költők mindig is konyítottak valamit a zenéhez; talán még a High
  Fidelityhez is. Shakespeare például kitűnő hifista lett volna, lásd a
  tőle vett idézetet a Hifi Mozaik 4. kötetében. Mai szeánszunknak
  azonban inkább Babits Mihály legyen a tiszteletbeli vendége, aki az
  alábbi sorokkal mintha csak a kétféle (az új és a régi) technológia
  lényegét kívánta volna megvilágítani:

    "Idelenn a város
    villanya villog,
    de fenn a nagy ég
    száz csillaga csillog,
    a villany a földi,
    a csillag az égi,
    a villany az új,
    a csillag a régi."