Komputerstúdió - II  Számítógépes hangrendszerek


    Cikkünk első részében megmutattuk azt a folyamatot, ahogy a
  digitális technika lépésről-lépésre átveszi az uralmat a stúdiókban. A
  modulárisan fejleszthető számítógépes rendszerekkel (és persze az e
  rendszereket működtető programokkal) minden  feladat  megoldható,
  éspedig egyszerűbben, megbízhatóbban, higiénikusabban, mint eddig.
  Beszéltünk a felvétel-szerkesztő berendezésekről és a sokcsatornás
  jelrögzítő rendszerről. Most az elektronikus zenéről és a komplett
  sokcsatornás jelrögzítő és utómunkálati rendszerről lesz szó.


                   *

  Az elektronikus zenei stúdió

  

  A lemezalapú stúdió és környezetének kapcsolata


    A hangtechnika kezdetben az akusztikus hangszerekkel előadott zene
  reprodukálására szorítkozott. (Az akusztikus jelzőt hangszerekkel
  kapcsolatban ritkán használják, de például az akusztikus  gitár
  elfogadott megnevezésnek számít.) Az elektronika fejlődésével azonban
  viszonylag korán megjelentek az elektromos hangszerek. Húsz-harminc
  évvel ezelőtt egyik ilyen nagyon közismert elektromos hangszer volt a
  Hammond orgona - a fiatalság ma már talán a nevét sem ismeri. Mindenki
  ismeri viszont az elektromos gitárt, amelyben a húrok mozgását az
  alattuk elhelyezett tekercsek villamos feszültséggé alakítják át.
  Felerősítve ezt a feszültséget, a gitár hangját hangszórón keresztül
  lehet meg szólaltatni, szinte tetszőleges hangerővel.
    A digitális hangtechnika kifejlődésével ezek  a  lehetőségek
  ugrásszerűen bővültek. Leglátványosabb példái ennek a fejlődésnek az
  elektronikus orgonák, majd pedig a szintetizátorok: ezeknek hangzását
  tisztán elektronikus eszközökkel igen tág határok között  lehet
  változtatni. A  professzionális  berendezések  azonban  már  nem
  szorítkoznak a "beépített" hangszínek használatára. Képesek rá, hogy
  utólag megváltoztassák a hangzást; hogy új hangszínt alkossanak.
    A popzenére és a videofelvételek  hangosítására  szakosodott
  stúdiókban e célból számítógépeket is bevetettek, és azok  még
  hatékonyabbá tették a munkát. Ez a számítógépes rendszer nagyon jól
  illeszkedik  az  első   részben   ismertetett   sokcsatornás
  stúdiórendszerekhez, és az elmúlt években fokozatosan kialakult a
  számítógépes sokcsatornás zenei stúdiórendszer. A továbbiakban egy
  ilyen stúdiórendszer főbb ismérveit fogjuk leírni. Megjegyezzük, hogy
  azok a funkciók, amelyekről itt szó lesz, továbbra is megjelennek
  önálló készülékek formájában is, tehát szorosan véve nem csupán a
  számítógépes stúdióhoz tartoznak. A számítógépes elektronikus zenei
  stúdióban az az új, hogy a programozhatóság révén ugyanazzal a
  rendszerrel igen sokféle feladatot képes megoldani. Cikkünket ezért
  nem a rendszer leírásával kezdjük, hanem előbb sorra vesszük az
  elektronikus zenei stúdió feladatait,  hogy  kiderüljön:  milyen
  programokkal kell ellátni a stúdiót.
    Az egyik eszközt azért mégis csak érdemes soron kívül megismerni:
  azt, amellyel a zenét megszólaltatjuk. Ez leggyakrabban a zongora vagy
  orgona billentyűzetéhez hasonló klaviatúra. Valaha, az elektronikus
  orgonákon valamelyik billentyű lenyomásakor egy kapcsoló érintkezőit
  zártuk, s az bekapcsolta a kiválasztott hangot. Az  egyszerűbb
  szintetizátorokon (és a nagy, villamos orgonákon) ez ma is így van;
  nincs lehetőség rá, hogy a hanghatást a billentyűk lenyomásának
  dinamikájával szabályozzuk, pedig ez a zongorán magától értetődően a
  művészi játék egyik fontos eleme. A korszerű elektronikus klaviatúra
  ezért nem érintkezőket tartalmaz, hanem olyan érzékelőket, amelyek a
  billentyű lenyomásának a sebességét és a billentyűre nehezedő nyomást
  is érzékelik, s ezáltal a hang felfutási meredekségét, hangerejét és
  esetleg az elhalkulását is szabályozni tudják. Így sokkal kifejezőbben
  lehet játszani, mint az egyszerűbb billentyűzeten. Egy-egy ilyen,
  nyomásra és sebességre érzékeny klaviatúra 76 billentyűt tartalmaz, de
  vannak kisebbek is. (A koncertzongorán közel száz billentyű van.)
    Van tehát már mivel megszólaltatni a zenét (később még más
  módokkal is találkozunk), ezután csak az a kérdés, hogyan állítsuk
  elő, hogyan szintetizáljuk az egyes hangokat, s hogy a már előállított
  hangokat hogyan formálhatjuk a digitális technika segítségével. A
  legfontosabb tevékenységeket az alábbi címszavakban  foglalhatjuk
  össze:

    * összegző és FM szintézis
    * hangminta vétele
    * reszintézis
    * polifon szintézis
    * effektus generálás (egyszerű és csörgő visszhang, kórushangzás,
     zengés, lebegtetés, gyorsítás, lassítás, fordított
     lejátszás, hangmagasság transzpozíció stb.)
    * ritmus generálás (dobgép)
    * hangzás transzpozíció (hangmagasság és burkoló felismerés,
     hangminta vezérlés)
    * zeneszintézis
    * elektronikus kottaszerkesztés  (dallamfelismerés,  partitúra
     szerkesztés, lejátszás elektronikus partitúrából)

    E felsorolás meglehetősen sokrétű tevékenységet takar. Vegyük
  sorra az egyes címszavakat.

  

  Két maroknyi, pontosabban 20000 hangminta és effektus (New England
  Digital)


  Összegző és FM szintézis

    Gondolom, a HFM legtöbb olvasója előtt ismeretes,  hogy  a
  természetes hangszerek hangja sok, különböző frekvenciájú összetevőből
  áll. Sok hangszernél ezek az összetevők az alaphang felharmonikusai.
  Már arról is ejtettünk szót, hogy egy-egy természetes hangszerhang
  (folyamatát tekintve) legalább három szakaszból áll: a megszólalásból,
  a kitartott hangból és a lecsengésből.
    Összegző szintézisen a hangjelek  harmonikus  szinuszjelekből
  történő összeállítását értjük. Az egyes összetevőket frekvenciájukkal,
  amplitúdójukkal és fázisukkal adjuk meg. Egy teljes hangmintát három,
  esetleg több részből lehet összetenni. Egy-egy rész spektruma 30-40
  különböző frekvenciájú, amplitúdójú és fázisú harmonikusból állhat.
    Az így kapott hang még mindig túl egysíkúan szól a természetes
  hangszerek hangjához képest, mivel a művészek a vonós és a fúvós
  hangszereken (és az énekhangon is) finom hangmagasság-ingadozással
  képezik a hangokat. Ez a frekvenciamoduláció nagyon  jelentősen
  hozzájárul a hang szépségéhez, kifejező erejéhez. Ennek utánzására az
  FM szintézisnél az előzőekben összeállított periodikus hullámformát
  egy másik, ugyancsak  összetett  periodikus  jellel  moduláljuk.
  (FM=frekvencia moduláció.) Így további, új frekvenciájú összetevők
  keletkeznek, amelyek esetleg az időben is változnak. A moduláció
  jellege  a  modulációs  aránnyal,   a   csúcslökettel,   a
  harmonikus-burkolóval és a harmonikus-szabályozóval állítható be.
  Természetesen a FM szintézist is szakaszonként lehet létrehozni.
    Az így összeállított jel tehát tartalmaz  egy  megszólalási
  szakaszt, egy vagy több kitartott szakaszt és egy utolsó, lecsengő
  szakaszt. Ezt az együttest fogjuk a továbbiakban hangmintának nevezni.
  Mind az összegző, mind pedig az  FM  szintézissel  előállított
  hangmintákhoz felhasználhatunk további effektusokat (például: kórus,
  vibrátó vagy portamento), amelyekkel teljesebbé tehetjük a minta
  hangzását erre még visszatérünk.
    Az összegző és az FM szintézis egyidejű használata  szinte
  korlátlan  lehetőséget  nyit  a  különféle  hangzású  hangminták
  készítésére. Az additív (vagyis összegző) módszerrel kézbentartjuk a
  harmonikusok struktúráját, az FM módszer pedig különösen alkalmas a
  világos pengető hangzásoknak és más effektusoknak az előállítására.
  (Például az összegző módszerrel gerjesztett elektronikus zongorahangot
  világosabbá és átütőbbé lehet tenni FM szintézissel.)

  

  Synclavier  "Digital  Audio  System" (jobbra) és "Direct-to-Disc
  Multitrack Recorder" (balra)


  Ritmus generálás (dobgép)

    A könnyűzene nélkülözhetetlen alapja az ütőhangszereken (dobokkal,
  cintányérokkal, triangulummal, csörgőkkel stb.) előadott ritmus. A
  meghatározott hangmagassággal megszólaló ütőhangszerek (triangulum,
  harang, xilofon stb.) hangját az előző fejezetben ismertetett összegző
  és FM szintézissel lehet előállítani. A dobok, cintányérok hangját és
  a hozzájuk hasonló hangzású hangmintákat dobgenerátorral imitálják.
    Az ilyen hangminták előállításakor folytonos spektrumú jelből:
  zajjelből indulnak ki. Akárcsak az összegző szintézisnél, itt is a jel
  burkolójának megrajzolásával alakítják ki a megszólalási és a lecsengő
  részt - a kitartott szakasz hiányzik. Különféle, igen széles határok
  között változtatható karakterisztikájú szűrőkkel adják meg a kis- és
  nagydob vagy a cintányér jellegzetes hangszínét.
    A dobok hangját legtöbbször nem is tartják fontosnak élethűen
  utánozni, jobban kedvelik a mesterséges hangzású mintákat. Ezeket
  aztán  a  ritmusszekvenszerrel  szervezik  ritmikusan  ismétlődő,
  folytonos, összetett ütőhangzássá.
    A legtöbb dobgépen többféle ütőritmus programját is elő lehet
  készíteni és el lehet tárolni. A megfelelő ritmust akár működés közben
  is elő lehet hívni, és gombnyomással lehet áttérni az egyikről a
  másikra.

  Hangminta vétele

    A fent leírt módszerek  meglehetősen  időigényes,  nyugodtan
  mondhatjuk: strapás eljárások. Egy valóban újszerű, jó hangzású
  hangminta előállítása igen nagy gyakorlatot igényel - és igazán
  természetes hangzású mintát nem is lehet így előállítani. Ilyenkor
  sokkal egyszerűbb azt a megoldást választani, hogy egy valódi hangszer
  valamely hangjáról vagy hangjairól készítünk felvételt, és  ezt
  tekintjük hangmintának. A felvétellel ma már nem is kell bajlódni,
  mivel a szintetizátorokhoz a gyártók hangmintakészletet is adnak,
  számítástechnikai hajlékony lemezeken. Hasonló, óriási választékot
  tartalmazó készletekhez kompaktlemezen is hozzá lehet férni - igaz,
  egyelőre inkább csak a Bécsi út túlsó végén, és egy ilyen, hatlemezes
  készlet árából akár egy lemezjátszót is vehetünk.
    A stúdiókban a hangmintát azonnali felhasználásra a félvezető
  memóriában helyezik el. A bevált hangmintákat aztán átmásolják a
  merevlemezes tárolóba, későbbi felhasználás céljára. Megemlítjük még,
  hogy  hangmintát  nem  csak  egyes  hangszerekről,   hanem
  hangszercsoportokról  is  lehet  venni:  pl.  hegedű-  vagy
  fúvósegyüttesről. Erre a célra kétcsatornás sztereó mintázást célszerű
  választani, így nem pontszerű, hanem már irányban elosztott, sztereó
  hangzást kapunk. Elvileg még annak sem volna akadálya, hogy akár
  zenekari hangmintát is készítsünk - csakhogy a többszólamú hangminta
  kezelése  és  felhasználása  során  összhangzattani  problémáink
  támadhatnak.


  Reszintézis

    Teljesebb  nevén  rekonstrukciós  vagy  magyarul  átalakító
  szintézisnek nevezhetjük. Ha ugyanis már  van  egy  természetes
  hangszerekről készített hangmintakészletünk, nehéz  ellenállni  a
  kísértésnek, hogy meg ne próbáljuk tovább alakítani.
    Erre már valóban csak a számítógépes rendszerek alkalmasak. Egy
  valódi hangszer hangjáról készített hangminta jelalakját grafikus
  képernyőn analizáljuk. Jellegzetes szakaszait a (többnyire egérrel
  mozgatható) kurzor segítségével szétválasztjuk. Az egyes szakaszokon
  módosítjuk a spektrális összetételt, az időtartományba visszaalakított
  jelre további amplitúdó vagy frekvencia modulációt ültethetünk, majd
  az átalakított szakaszokat folytonos átkeverés közbeiktatásával ismét
  összefűzzük. Ezzel a módszerrel viszonylag könnyen előállíthatunk
  olyan mintákat, amelyek többé-kevésbé megtartják az eredeti hangszer
  hangjának a jellegét, s habár attól eltérnek, mégis természetesnek
  hatnak.


  Polifon szintézis

    A polifonikus szintézis azt jelenti, hogy többcsatornás felvételt
  szervezünk a különféle hangszerek hangmintáiból;  az  elektromos
  billentyűzettel kihívjuk a digitális memóriából a különféle hangszerek
  hangmintáit, és rájátszásos technikával rögzítjük őket az ugyancsak a
  memóriával  megvalósított,  sokcsatornás,  virtuális   magnón.
  Panorámaszabályzással a 8-32 monó vagy sztereó forrásból akár egy
  teljes zenekar sztereó hangzását is össze lehet állítani. Ilyen célra
  természetesen meglehetősen nagyméretű félvezető memória szükséges,
  amely alkalmanként akár a 30-40Mbájt-ot is meghaladja.


  Effektus generálás

    A könnyűzenei hangzásképben (de akár a mozgókép-hangosításban is)
  szinte meghatározó szerepük van a különféle hangeffektusoknak. Itt
  csak a legfontosabbakat említjük meg, a gyakorlatban ennél sokkal több
  áll a művészek és a hangmérnökök rendelkezésére. Megvalósításuk
  természetesen digitális áramkörökkel történik.
    Az egyszerű visszhang képzéséhez a jelet egy késleltetőn vezetik
  keresztül, és a késleltetett jelet hozzákeverik az eredeti jelhez. A
  természetből jól ismert visszhangjelenséget lehet vele elérni. A
  csörgő visszhang az egyszerű visszhang megtöbbszörözésével állítható
  elő. Transzcendentális hanghatásokhoz használják.
    Kórushangzás  céljára  több,  viszonylag  csekély  (5-30msec)
  késleltetésű jelet adnak az eredeti jelhez. Fülünk az ennyire kicsiny
  időeltérést nem külön visszhangként, hanem inkább egy kórus vagy
  hangszeregyüttes hangzásaként érzékeli. (Végül is: az egyszólamban
  éneklő kórus vagy uniszonó játszó hangszeregyüttes  tagjai  sem
  szólalnak meg pontosan azonos időben!)
    A zengést úgy valósítják meg, hogy több, eltérő futásidejű
  késleltetőt kapcsolnak úgynevezett hanghurokba. Teremérzetet lehet
  vele kelteni, főleg valamiféle különös tér érzetét (egy valóságos
  terem hangjának a hű utánzása már sokkal nehezebb).
    A lebegtetés különféle formáit a hang érdesítésére, szinezésére
  használják. Létrehozható frekvencia- vagy amplitúdó modulációval is.
  Különösen idegenszerű hangzást eredményez az a típusa, amely a
  hangjelet két párhuzamosan kapcsolt késleltetőn vezeti át, melyek
  közül az egyiknek állandó, a másiknak időben lassan (több másodperces
  periódussal) változik a késleltetési ideje. A kitartott hangokon
  nagyon "látványos" hangszínt lehet elérni vele.
    A gyorsításhoz, illetve lassításhoz az analógtechnikában a magnót
  járatják gyorsabban vagy lassabban, csakhogy ilyenkor a hangmagasság
  is megváltozik! A digitális jelfeldolgozás képes olymódon változtatni
  a tempót, hogy a hangmagasság közben változatlan marad. (Magától
  értetődően ez az eljárás egyidejű üzemmódban nem működtethető - a
  műsornak a memóriában kell lennie.)
    Érdekes hatást lehet elérni a hangszer memóriájában levő hangminta
  fordított lejátszásával is. Ilyenkor a pengetős hangszerek hangja
  viszonylag lassan felzeng, és a végén hirtelen szűnik meg.
    A hangmagasság transzpozíció a szintetizátorok egyik legfontosabb,
  mondhatnánk nélkülözhetetlen funkciója. A szintetizátorokban ugyanis
  legtöbbször nem rendelnek minden billentyűhöz külön hangmintát. A
  billentyűk egy kijelölt csoportja ugyanabból a hangmintából dolgozik
  úgy, hogy a lejátszó processzor az adott hangmintát a lenyomott
  billentyűnek megfelelő hangmagasságra transzponálja. Ez azonban nem
  jár együtt a tempó, azaz a sebesség változásával, mint az analóg
  technikában. Ezt az eljárást akkor is eredménnyel lehet használni, ha
  egymástól  eltérő  alaphangolású  felvételeket  kell  azonos
  hangmagasságúvá igazítani.
    A  két  utóbbi  módszer  segítségével  tehát  a  digitális
  jelfeldolgozásban a sebesség és a hangmagasság egymástól teljesen
  függetlenül változtatható.


  Hangzás transzpozíció

    Legtipikusabb alkalmazási módját az elektronikus gitárral mutatjuk
  be. A gitáros nemcsak direkt gitárhang előállítására használhatja
  hangszerét, hanem a szintetizált jelek vagy a hangminták vezérlésére
  is. Ez utóbbi üzemmódban a vezérlő számítógép kódolja az elektromos
  gitár hangszedője jelének hangmagasságát és dinamikáját, és e kódok
  nyomán a memóriában elhelyezett hangmintát  szólaltatja  meg  a
  berendezés.
    A hangminták bármely más hangszertől is eredhetnek: gitáron
  játszva  zongorahangot  vagy  orgonahangot  is  előcsalhatunk  a
  hangszóróból. Különösen érdekes hatást kelt, amikor például egy fúvós
  hang szólal meg a gitár jellegzetes pengetős stílusában. Az előadó a
  következő hangmagasság-üzemmódok között választhat:

    * kvantált hangmagasság a legközelebbi félhangra kerekítve,
    * kvázikvantált hangmagasság a félhang nyolcadára kerekítve,
    * a vezérlő jel hangmagasságának folyamatos, kerekítés nélküli
     követése.

    Kvantált üzemmódban a kimeneti jel félhangnak megfelelő ugrásokkal
  követi a vezérlő gitárhang hajlítását (glisszandóját), folyamatos
  üzemmódban ez szigorúan a vezérlő jel hangmagasságához kötődik.
    A gitáros az egyes húrokhoz akár különböző hangzású hangmintákat
  is rendelhet, így  egyidejűleg  többféle  hangszer  hangját  is
  megszólaltathatja. A lejátszott jel természetesen  rögzíthető  a
  rendszer digitális memóriájában.


  Zeneszintézis

    Szinte minden együtt van ahhoz, hogy most már valóban a zenével
  foglalkozzunk. Az eddig ismertetett módszerek kombinálásával nagyon
  sok lehetőségünk nyílik. Kezdjük az egyszerűbbekkel, és fokozatosan
  haladjunk az összetettebbek felé.
    A legegyszerűbb szintetizátorba csupán néhány hangmintát építenek,
  a játékos kiválasztja az egyiket - és játszik. Mi történik a
  készülékben a billentyűk lenyomásakor? A készülék meghatározza, hogy a
  kívánt hangmagasság mennyire tér el a minta hangmagasságától, elvégzi
  a szükséges transzpozíciót, mire a kimeneten megjelenik a megfelelő
  magasságú hang.
    Az igazán valószerű, a valóságos hangszerek hangját imitáló
  hangszínhez azonban nem elég egyetlen hangminta, mivel ugyanannak a
  hangszernek a hangjai nem csak magasságukban, hanem jellegükben is
  különböznek egymástól. Célszerű ezért minden  oktávhoz,  esetleg
  féloktávhoz külön hangmintát rendelni. Az igényesebb szintetizátorok
  ezt meg is teszik. De ha az a cél, hogy a hangszer hangja tökéletesen
  megegyezzen egy valódi hangszer hangjával, akkor ajánlatos minden
  billentyűhöz hozzárendelni a hozzátartozó hangszerhangot. Mellesleg,
  így elmaradhat a frekvencia transzpozíció.
    Még természethűbb lesz a hangszer viselkedése, ha nyomás- és
  sebességérzékeny billentyűzetet használunk, mert akkor a játékmóddal a
  dinamikát is  befolyásolni  tudjuk.  Természetesen  ilyenkor  az
  elektronikus rendszernek kell dekódolnia a billentyűzet mozgását, s
  ennek megfelelően kell a  kiadott  jel  hangerejének  lefutását
  meghatározni.
    Így már a valóságost nagyon hűen utánzó elektronikus zongorát
  lehet készíteni. Ráadásul ebből a zongorából pusztán a hangminták
  váltásával ugyanilyen jó minőségű csembalót vagy (nem szintetizált,
  hanem természetes hangú!) orgonát lehet csinálni. Orgona esetében a
  program kicsit bonyolultabb, hiszen az orgonának kitartott hangjai
  vannak. Az orgonánál tehát a billentyű lenyomásakor megszólal a
  hangminta első, megszólalási szakasza, majd a második, kitartott
  szakasza. Ennek addig kell szólnia, ameddig a billentyűt nyomjuk. Így
  a második szakaszt mintegy gyűrűbe szervezve játssza le a rendszer. A
  harmadik, kicsengő szakaszra a billentyű elengedésekor kapcsol át a
  vezérlés.
    Már csak a teljesség kedvéért említem meg, hogy a zongora és a
  csembaló sem annyira egyszerű, mint ahogy első elmondásra látszott,
  hiszen azoknak viszont kétféle kicsengő szakaszuk van: rövid kicsengés
  a billentyű elengedésekor - hosszú kicsengés lenyomott billentyűvel
  vagy lenyomott pedállal.
    Ma az ilyen egyszerű, de mégis esztétikus hangú hangszer a világ
  sok helyén szolgálja az otthoni zenélést vagy - egyszerűbb körülmények
  között - a színvonalas zeneoktatást.
    De kanyarodjunk vissza a stúdiótechnikához. Kapcsoljuk össze
  szintetizátorunkat  egy  sokcsatornás  keménylemezes   rögzítő
  berendezéssel. Ekkor már igazi zenekari hangzást is szerkeszthetünk.
  Rögzítsük az első két csatornán egy programozott dobgép sztereó jelét,
  és mindjárt játsszunk hozzá a harmadik csatornán a szintetizátorról
  pl. egy basszusgitár-kíséretet.  A  háromcsatornás  alapfelvételt
  hallgatva, a következő csatornára ugyanazzal a szintetizátorral egy
  elektronikus orgona szólamot vehetünk fel. Az eljárást folytatva a
  többi csatornára fokozatosan felvihetjük a további elektronikus és
  akusztikus hangszereket és az énekhangokat. Ezt nevezik rájátszásos
  technikának.
    Ugyanarra a csatornára két hangszeres szólamot is feljátszhatunk,
  ha a magasabb hangokhoz tartozó billentyűkhöz az egyik hangszer, a
  baloldali billentyűkhöz egy másik hangszer hangmintáit rendeljük. Úgy
  is össze lehet rendezni a billentyűket a hangmintákkal, hogy az egyik
  billentyű a nagy dob, a másik a kisdob, a harmadik a cintányér hangját
  szólaltatja meg, így egy teljes ütő csoport hangzását utánozzuk. Ezzel
  színesíteni lehet  a  dobgép  egyébként  elég  monotonnak  ható
  alapritmusát.
    A sokcsatornás felvételből külön keverési eljárással készül a
  végleges sztereó felvétel, ezt a cikk első részében már ismertettük.
    Az elektronikus zongora billentyűzetét úgy is használhatjuk, mint
  76 db kapcsolót. Egy film- vagy  videofelvétel  kísérőhangjának
  szerkesztésekor az egyes billentyűkhöz egyedi hanghatásokat, zajokat,
  effektusokat rendelhetünk, amelyeket a képhangosítás során a megfelelő
  időpontban a billentyű megnyomásával lehet indítani. Például  a
  megfelelő színezetű lépészajnak a zajtárból kihívott hangmintáját egy
  billentyűhöz rendelve, egyetlen mozdulattal szinkronizálni tudjuk a
  földúton, betonon vagy szőnyegen lépegető szereplő mozgását, s ehhez
  éppen csak le kell nyomni egy vagy két ujjal a megfelelő billentyűket
  a képnek megfelelő időpontokban. Többkezes módszerrel akár egy kisebb
  csoport lépészaját is szinkronizálni  lehet.  Egy-egy  feltűnőbb
  szinkronhiba miatt nem kell az egész felvételt megismételni: a hibás
  lépés induló időkódjának a módosításával a számítógép klaviatúráról
  javíthatunk a szinkronizmuson.


  Elektronikus kottaszerkesztés

    Az ilyen szerkesztők dallamfelismerő ével gyorsan le  lehet
  kottázni egy  hangszeren  lejátszott  zeneszámot;  a  számítógép
  billentyűzetéről alfanumerikusan is be lehet ütni a zenei anyagot. A
  bejátszásra akár egy elektronikus zongorabillentyűzetet, akár egy
  elektromos gitárt vagy mikrofonon keresztül bármilyen  hangszert
  használhatunk - ha úgy tetszik, a dallamot akár be is fütyülhetjük. A
  bejátszáshoz állandó vagy időben változó metronóm-jeleket ad  a
  rendszer. A kotta a képernyőn jelenik meg.
    A rend kedvéért megjegyezzük, hogy a dallamfelismerők ma még csak
  egyszólamú zenét tudnak felismerni.  A  többszólamú  alkotásokat
  szólamonként külön-külön kell bejátszani.
    A bejátszott zeneszámon tetszőleges változtatásokat hajthatunk
  végre. A vezérlő program úgy működik, mint egy zenei szövegszerkesztő,
  amelyet teljes  értékű  partitúra  szerkesztésére  használhatunk.
  Interaktív menűk állnak rendelkezésünkre, hogy gyorsan megadhassuk a
  zenei jeleket, a tempót, a kulcsokat, a címet, a hangszerneveket, a
  lap méretét és alakját. Beírhatók a kottagépbe az előadás módja, a
  szöveg, a hangsúly, a zenei kötés és - többek között - a felhasználó
  által szerkesztett szimbólumok is.
    A szerkesztett kottakép kinyomtatására bármely nyomtató megfelel,
  az olcsó mátrixnyomtatótól kezdve az igényesebb lézer készülékekig
  vagy a digitális szedőgépekig. A dokumentum egyes részleteit is ki
  lehet nyomtatni.
    Az így szerkesztett  elektronikus  kotta  egyes  szólamaihoz
  hangmintákat  lehet  rendelni,  és  a  képernyőn  szólamonként
  megszerkesztett alkotás végül többszólamú formában is megszólaltatható
  az elektronikus partitúrából.

  

  Különféle  grafikus zeneszerkesztő rendszerek (Bäcchus, Dynaware,
  Microillusions)


  

  "Mesterséges" kottakép képernyőn (Synclavier)


  Az illesztők

    Hiányos lenne az elektronikus zenéről készített beszámolónk, ha
  nem emlékeznénk meg azokról a rendszerekről, amelyek szerint a
  különböző elektronikus zenei eszközöket egymáshoz illesztik. Erre a
  célra egy máris igen fejlett, de továbbra is folyamatosan fejlődő
  nemzetközi rendszer a legelterjedtebb, a zeneeszközök  digitális
  illesztője, a Musical Instrument  Digital  Interface,  közismert
  rövidítésben MIDI.
    A MIDI nem magukat a hangjeleket,  hanem  az  előállításuk
  vezérlésére használatos kódokat közvetíti a különféle eszközök között.
  Voltaképpen egy szabványos  illesztő  rendszer,  amely  rugalmas
  együttműködést garantál a különféle gyártók elektronikus hangszerei és
  számítógépei között - ha azok MIDI-kompatibilisak. A MIDI opcióval
  felruházott elektronikus  hangszer  vagy  számítógép  akár  MIDI
  vezérlőként (sequencer) is használható, és persze vezérelhető más MIDI
  billentyűzettel,  szekvenszerrel,  dobkészlettel  vagy   egyéb
  MIDI-berendezéssel. A szekvenszer olyan vezérlő berendezés (többnyire
  a megfelelő programmal feltöltött számítógép), amelyen elvégezhetjük a
  fentemlített programszerkesztést. A MIDI kódok és programok a MIDI
  szerkesztővel szerkeszthetők. Egyes hangok kódjai könnyen cserélhetők
  vagy kombinálhatók más MIDI hangszerek kódjaival. A MIDI kompozíciókat
  akár ki is lehet nyomtatni a megfelelő nyomtató programokkal.
    A MIDI-kompatibilis elektronikus hangszerek egy-két MIDI bemenetet
  (az egyik a szinkron bemenet) és 8-32 kimenetet tartalmaznak. Valamely
  hangszer mesterszekvenszer üzemmódjában a  kimenetről  más  MIDI
  berendezések vezérelhetők. A MIDI  vezérlő  kódok  többcsatornás
  rendszerbe szervezhetők. Valamennyi csatornáról több MIDI berendezés
  is vezérelhető, miközben mód van a műsor hangról-hangra történő
  szerkesztésére, egyidejű effektusokkal való felfrissítésére, illetve
  az SMPTE időkód segítségével a film-, a video- és a hangrögzítők
  szinkronjáratására.
    Ha például MIDI dobgépen programoztuk a dobcsatornát, a dobhangot
  más dobgép dobhangjával is helyettesíthetjük, vagy az egyik dobgépről
  az egész szekvenciát (programot) bevihetjük egy másik gépbe.
    A legtöbb zenei eszköz természetesen más típusú órajelet adó
  berendezéssel is vezérelhető. Ezek azonban csak  a  szóbanforgó
  rendszerben megalkotott programok (szekvenciák) tempóját határozzák
  meg, ezeket szinkronizálják egymáshoz.


  A sokcsatornás elosztó

    Végül röviden megemlítjük az elosztót, a sokcsatornás rendszerek
  közlekedési rendőrét. Az elektronikus hangszerek, a sokcsatornás
  keménylemezes rendszer és a keverőasztal közötti hangjelek kapcsolatát
  az elosztó tartja fenn, lehetővé téve valamennyi csatornának a
  többitől független, önálló kezelését, korrekcióját és keverését. Az
  eszközöket a csatornákhoz és egymáshoz, valamint a korrektorokhoz
  célbillentyűzettel vagy képernyőről menűválasztással rendezik össze. A
  szemléletesen szerkesztett képernyőn közvetlenül figyelemmel lehet
  kísérni a munkát.
    Valamely produkció elosztó-programját rögzíteni lehet a számítógép
  mágneslemezén, így aztán ha meg kell szakítani a munkát, legközelebb
  egyetlen utasítással elő lehet hívni és automatikusan ismét létre
  lehet hozni a rendszer korábban kidolgozott állapotát.
    Felsoroltuk tehát a számítógépes zenei stúdiók eszköztárának
  fontosabb elemeit és eljárásait. Szemléltetés céljából a mellékelt
  ábrán bemutatjuk egy ilyen sokcsatornás zenei stúdió egyszerűsített
  rendszerét. Meg szeretnénk azt is említeni, hogy a számítógépes
  rendszerekkel alkotott hangzást és a kezelő programjait épp a rugalmas
  kezelhetősége miatt koncerteken is eredményesen használhatják!


  Számítógép a zongorában

    Visszatekintve az elmondottakra, az Olvasó úgy érezheti, hogy a
  számítógép és a digitális  technika  csak  szintetikus  hangzás
  létrehozására alkalmas, és hogy a természetes hangszerek hangjának
  közvetlen megszólaltatásában a számítógépnek sohasem lesz szerepe. Ez
  azonban már ma sem igaz. Már a sokregiszteres, többmanuálos orgona
  regisztereinek a nyilvántartása, egy mozdulattal történő váltása is
  mikroszámítógépre kívánkozó feladat!
    Egy zenekedvelő, szabadidejében  zongorázgató,  de  egyébként
  számítógép fejlesztő amerikai mérnök, Wayne Stahnke összehozta két
  hobbiját: a zongorát és a számítógépet - egyetlen rendszerbe. Az volt
  a célja, hogy egy zongoraprodukciót valódi zongorával (mikrofon és
  hangrögzítés nélkül is!)  tetszőleges  alkalommal  meg  lehessen
  ismételni, mégpedig az eredeti játékstílus tökéletes felidézésével.
    Gondoljuk végig röviden, hogyan is működik a zongora. A játékos
  leüti a billentyűt. A billentyű mint kétkarú emelő mozgásba hozza a
  tőle függetlenül csapágyazott és az egyik irányban szabadon mozgó
  kalapácsot. A kalapács a sebességétől függő erővel megüti a húrokat. A
  hangmagasságától függ, hogy egy, kettő vagy három húr képez egy
  hangot. Végülis a kalapácsok mozgása egyértelműen meghatározza a hang
  megszólalását, a kalapács leengedésekor pedig (billentyűvel vagy
  pedállal) az elhalását.
    Wayne Stahnke ezért minden kalapácsot  felszerelt  egy  A/D
  átalakítót is tartalmazó fénykapus elektron-optikai rendszerrel, amely
  a kalapács pillanatnyi helyzetét másodpercenként 800-szor, 10 bit
  hosszúságú kódszóval adja meg. Ilyen hosszúságú kódszóval a kalapács
  több mint 1000 helyzetét  lehet  egyértelműen  megkülönböztetni.
  Figyelembevéve a néhány cm-es utat, amelyet a kalapács egy-két
  tizedmásodperc alatt tesz meg játék közben, egyetlen leütés mozgásának
  leírására  80-150  adatot  kapunk,  s  ezek  mindegyike  néhány
  századmilliméteres pontossággal adja meg a kalapács  pillanatnyi
  helyzetét. Játék közben ezeket a kódokat folyamatosan egy számítógép
  keménylemezes tárában rögzítik. Lejátszás céljára minden kalapácshoz
  egy  elektromágnes  van  erősítve.  Lejátszáskor  a  számítógép
  másodpercenként ugyancsak 800-szor hasonlítja össze a tárában lévő
  kódokat a kalapácsok elektron-optikai rendszerének kimenő kódjaival,
  és ennek  alapján  úgy  szabályozza  a  kalapácsokra  erősített
  elektromágnesek áramát, hogy a különbség  minimális  legyen.  A
  kalapácsok most is pontosan úgy fognak mozogni, mint akkor, amikor az
  előadóművész billentése mozgatta őket. A rendszer tehát nemcsak magát
  a művet, hanem az előadás stílusát is reprodukálja. A számítógép, mint
  egy muzikális robot, tökéletesen visszaadja az előadó egyéniségét,
  felfogását az előadott műről.
    Mi az értelme, mi a gyakorlati haszna az egésznek? Természetesen
  kicsi a valószínűsége annak, hogy a közeli jövő koncertjein egy-egy
  robot ballag ki a zongorához, és valamelyik ismert előadó egyik
  jólsikerült hangversenyét reprodukálva előad egy művet. Ámde  a
  hangfelvételeken, valamint a magasszínvonalú zeneoktatásban igen nagy
  lehet a jelentősége.
    A zongorafelvételek készítésének, de maguknak a koncerteknek is
  egyik fontos  technikai  problémája,  hogy  a  hőmérséklet-  és
  légnedvességtartalom-változás, valamint a zongorajáték hatására a
  hangszer elhangolódik. Ezért a felvétel ideje alatt (gyakran egy
  koncert szünetében is) a zongorát után kell hangolni - és bizonyos
  kritikus vágásoknál még így is előfordulhat, hogy két egymás mellé
  kerülő hangnak eltérő lesz a hangolása.
    Számítógépesített zongorával a felvétel (azaz a kalapácskódok
  rögzítése) nyilván mikrofon nélkül készül, de egyébként semmiben sem
  kell eltérni a megszokott módszertől, kivéve azt, hogy a felvétel
  színhelye bármiféle akusztikájú, akár egy kisméretű terem is lehet. A
  mű egyes részleteiről több felvétel is készülhet, a kódfelvételt a
  számítógépes szerkesztővel ugyanúgy lehet szerkeszteni,  mint  a
  hangfelvételt. A különbség mindössze annyi, hogy a felvételt ilyenkor
  nem  hangszórón,  hanem  zongorán  hallgatják.  Ha  kész  az
  összeszerkesztett felvétel, akkor a  tényleges  hangfelvételt  -
  mikrofonokkal, keverőasztallal - már egy jó akusztikájú teremben
  készítik. A zongorát egy-két nappal előbb odaviszik, hogy a hangszer
  felvegye a környezet hőmérsékletét, nedvességtartalmát. Mivel  a
  program már teljesen összeállt (csupán a végleges, a "nettó" műsort
  kell rögzíteni!), a hangfelvétel mindössze egy-két órát vesz igénybe,
  nem kell többé attól tartani, hogy ezalatt elhangolódna a zongora.
  Mellesleg: a művész türelmét sem teszi próbára a műszaki eszközök
  beállításával együttjáró kísérletezgetés.  A  zenei  rendező,  a
  hangmérnök utólag, tehát nyugodtabb körülmények között keresheti meg
  az optimális mikrofonhelyzetet.
    Az ilyen számítógépes zongora jó szolgálatot tehet a felsőfokú
  zeneoktatásban is: segít tanulmányozni a nagy művészek  előadói
  stílusát, ellenőrizni a tanulók saját játéktechnikáját.
    Ma mintegy negyven ilyen nagyprecizitású, számítógépes Bösendorfer
  Model 290SE (Stahnke Equipment) működik világszerte. A más típusú,
  valamivel egyszerűbb, kevésbé precíz, de elvében hasonló megoldású
  hangszerek száma is többszáz.
    Befejezésül még annyit: egy pillanatra sem szabad megfeledkezni
  arról, hogy az e cikkben ismertetett műszaki megoldások csak eszközök,
  melyek segítségével ugyan művészi produkciót lehet létrehozni - de a
  művészi értéket sohasem ezek fogják meghatározni, hanem az eszközöket
  kezelő művész képességei.

                             Dr. Takács Ferenc