Bemutatjuk    Soha nem látott választék a  magyar  boltokban:  végletekig
  egyszerűsített Walkman-ek, sztereó rádió-magnók, "music center"-ek,
  egyetlen  műanyagdobozba  foglalt,   hifi-toronynak   álcázott
  barkácskészülékek csalogatják a nagyérdemű, de kispénzű közönséget, s
  nem is hiába: az a vásárlási düh, mely a közelmúltban megnyilvánult,
  minden elképzelésünket meghaladta. Nálunk pedig azóta is szünet nélkül
  csöng a telefon, ismerős-ismeretlenek, boldog-boldogtalanok azzal
  üldöznek bennünket, hogy "láttad ezt?" "láttad azt?", "mikor teszteli
  már a HFM?", illetve: "miért nem teszteli a  HFM?"  Elutasító
  válaszunkat nemtörődömségnek, túlzott igényességnek vagy éppenséggel a
  felsőbbrendű lény lenéző gonoszkodásának minősítik. Pedig isten látja
  lelkünket: nem vagyunk sem lusták, sem sznobok, mi is a piacról élünk,
  annak örülünk, ha minél több a tesztelnivalónk, de - és  ezt
  nyomatékkal hangsúlyozzuk - e masinák döntő hányada még csak a
  közelébe sem ér annak a bizonyos "hifi-mércének", amelyet pedig mi
  amúgyis túlságosan alacsonyra helyeztünk.
    Egy és más azért most is akadt, jobbára a RAMOVILL-nál, a Belgrád
  rakparton.


  Ortofon "Turbo" és "HMC" hangszedők

  

    Itt van először is az új Ortofon  MC-hangszedőcsalád,  sőt
  nagycsalád; annyira népes, hogy be sem fér egyetlen kötetünkbe.
  (Bennünket így is elért a pickup-mérgezés - szeretnénk, ha legalább az
  Olvasót elkerülné.)
    A családfának tulajdonképpen három ága van. Az egyik ágon, közel a
  törzshöz az úgynevezett nagyjelű típusok foglalnak helyet. Namármost,
  a mozgótekercses hangszedők világában a kimeneti feszültség fordított
  arányban áll az árral (Hasek Svejkje is így érvel: "a kutya nem borjú
  - minél kisebb, annál drágább"), a nagyjelű MC-k viszonylag olcsók,
  sokak érdeklődését felkeltik, mindenképpen napirendre kellett tűznünk
  őket, ez így méltányos. Igazán csak a kezdők kedvéért: az úgynevezett
  magaskimenetű mozgótekercses hangszedők körülbelül akkora feszültséget
  adnak le, mint a mozgómágnesesek, tehát ki tudják hajtani az erősítő
  vagy  receiver  "fono"  bemenetét,   nem   kell   hozzájuk
  illesztőtranszformátor vagy elő-előerősítő (head-amp). Sőt, a mostani
  típusok nem csupán nagy hanem nagyon nagy feszültséget adnak ki,
  nyilván ezért kapták a Turbo  fantázianevet.  Egyébként  szoros
  rokonságban állnak a régi nagyjelű Ortofonokkal. Áruk 4200, illetve
  7600 forint, ez nagyjából éppen az X1-MC és az X5-MC árának felel meg.
    A másik két ág  az  Ortofon  családfa  legtetején  sarjad,
  párhuzamosan, és nyílegyenesen az ég felé mutat. Típusszámuk egyformán
  10, 20 és 30, csak éppen az egyik csoportnak HMC, a másiknak meg
  Super/II a betűjelzése. Az árak mindkét sorozatban 16-18 ezer forint
  körül kezdődnek és 23-25 ezernél végződnek, vagyis az egész csoport
  mintegy egybemosódik, és a hat hangszedő még egymással is konkurál,
  miközben a 7-16 ezer forintos "tartomány" üresen marad - a mi logikánk
  itt csődöt mond, fogalmunk sincs, miféle üzleti meggondolás vezethette
  a dán céget. A két sorozat közül mi a HMC jelűt választottuk, a
  Super/II (avagy Hiper?) jelzésűeket pedig a következő alkalomra
  halasztottuk, az új T-20/11 transzformátorral együtt. Több nap, mint
  pickup - hagyjunk valamit őszre is.


  Ortofon MC-1 Turbo és MC-3 Turbo

    Mint már említettük,  közeli  rokonságban  állnak  az  X-es
  MC-típusokkal (X1-MC, X3-MC, X5-MC), a tömegük azonos, a hangszedőtest
  fekete műanyagból (noryl) készült. A kimeneti feszültségük 2mV helyett
  3,3mV, tehát "fel vannak turbózva". Az engedékenységük viszont kisebb,
  25 helyett csak 13mm/N, és erősebben bele kell nyomni őket a
  barázdákba  (a  tűerő  12,5mN-ról  20mN-ra  nőtt).  A  magasabb
  kimenőfeszültséget valószínűleg nagyobb menetszámmal érik el, a belső
  ellenállásuk a kezelési útmutató szerint 75 ohm, a prospektusban 100
  ohm áll. A többi paraméterük úgyszólván azonos a régi szériáéval.
    Az MC-1 Turbo-t kisméretű kartondobozban árulják, amelyen belül
  egy plexidoboz rejti a hangszedőt. Adnak mellé egy pár csavart anyával
  - és kész. A hangszedőtest, mint említettük, fekete. A kivezetőcsapok
  aranyozva vannak, a szín- és betűjelzés a szokásos. A  tűhegy
  elliptikus. Az MC-3 Turbo-nak kifinomultabb a tűgeometriája (Fine
  Line), és több hozzá a cubehőr: tűerőmérő, csavarhúzó, tűtisztító
  kefe, egy pár csavar anyával - és egy kicsit nagyobb kartondoboz (de a
  plexidoboz itt is ugyanakkora).

  Méréseinkhez

    MC-1 Turbo. A frekvenciagörbe 5kHz fölött  kiemel,  mindkét
  csatornán (a balon kevesebbet, a jobbon többet), a maximum 15kHz táján
  van. A specifikáció nagyjából teljesül. Az áthallási csillapítás
  jobbról-balra egész tisztességes, balról-jobbra viszont kilóg  a
  specifikációból. A kimenő feszültség tényleg nagy. A csatornák közötti
  különbség átlagos, a letapogatási képesség szintén, az engedékenység
  pedig nem is teljesíti a specifikációt - bár ez nem túl kritikus hiba.
  A torzítások átlagosak. A négyszögjel fotó túllövést mutat, de utána
  alig látszik berezgés. A hangkar-hangszedő rezonancia (Dual  CS
  701-ben) 11Hz körül van, és közepes nagyságú. Összefoglalva: nagy
  kimenő feszültség, mérsékelt  áthallási  csillapítás  (az  egyik
  irányban), egyébként átlagos. De ne feledjük: ez olcsó hangszedő!
    MC-3 Turbo. A frekvenciajelleggörbe 5kHz fölött ezen is kiemel,
  sőt, ki is lép a +4dB-s tűrésmezőből. De még így sem teljesül a 1,5dB
  szintesésre specifikált 25kHz-es  határfrekvencia.  Egyébként:  a
  táblázatunkban megadott tűrésmező a hangszedőhöz mellékelt útmutatóból
  származik (20Hz-25kHz-es átvitel +4; -1,5dB), a gyártmánykatalógusban
  viszont 20 Hz-20 kHz szerepel, azonkívül külön megadják (tűrésmező
  nélkül!) a frekvenciaátviteli sávot: 20Hz-25kHz... Az  áthallási
  csillapítás az egyik irányban jobb, a másikban gyengébb az átlagosnál.
  A kimeneti feszültség irdatlanul nagy: ekkorát még nem mértünk
  MC-hangszedőről! A két csatorna közötti  különbség  átlagos,  a
  letapogatási  képesség  megfelelő,  az  engedékenység  jobb  a
  specifikáltnál. A torzítások elfogadhatóak, az impulzustorzítás pedig
  kiváltképpen alacsony, alacsonyabb, mint a drága HMC-típusoké -
  meglepő dolog. A négyszögjel-fotón jó  nagy  túllövés  látszik,
  szerencsére igen hamar lecsillapodik. A hangkar-hangszedő rezonancia
  erőteljes. Összefoglalva: vegyes kép. Hatalmas kimeneti feszültség,
  alacsony impulzustorzítás, vitatható minőségű frekvenciaátvitel - a
  többi átlagos.


  Ortofon HMC 10, 20 és 30

    A "H" nyilván azt jelenti, hogy High, azaz magas. A HMC sorozat
  tagjai viszonylag magaskimenetű MC-k: kétszerannyit adnak le, mint a
  Superek és vagy négyszer annyit, mint a régebbi mozgótekercses
  Ortofonok, de ez még mindig nem elegendő ahhoz, hogy kivezéreljék a
  fono-előerősítőt, tehát ezek a hangszedők valójában csak közepes
  kimenetűek, s bizony kell hozzájuk illesztőegység.
    A 10-es hangszedő teste alumínium, a felfogó és az elülső rész
  fekete. A tű elliptikus, az effektív mozgó tömeg alacsony. "Ortophase
  technology" mondja a prospektus - ez lényegében annyit jelent, hogy a
  konstruktőrök nem csupán a fázisátvitelre összpontosítottak, hanem
  szem előtt tartották a fázis-frekvencia átvitelt is. A hangszedőt
  plexidoboz védi, van benne tűtisztító kefe, csavarhúzó, 2  pár
  (hosszabb, illetve rövidebb) csavar anyával és távtartó alátétekkel,
  színes bekötővezeték-darabkők, csőszerű csatlakozással a végükön,
  továbbá a már jólismert miniatűr tűerőmérleg,  amelynek  mérési
  tartománya 8-30mN. A kivezetések aranyozva vannak, mellettük szín- és
  betűjelzés.
    Nagyobb típusszám - nagyobb kartondoboz. Belül  kagylószerű,
  elegáns házban vörös posztóra van felerősítve az aranyszínű HMC20. A
  teste ennek is alumíniumból készült, a felerősítő talp fekete. A
  tűgeometria Fine Line, minden egyéb ugyanaz, mint az előbb.
    A HMC30 tökéletesen ugyanúgy néz ki, mint a 20-as modell, és
  ugyanúgy is van csomagolva. A tűje Fritz Gyger Type II, az effektív
  mozgó tömege valamivel alacsonyabb, a  specifikációja  valamivel
  igényesebb.

  Méréseinkhez

    HMC10. Igen egyenletes frekvenciajelleggörbe - egészen 10 kHz-ig,
  majd kiemelés, főleg a jobb csatornán, de egy kis jóindulattal még
  éppen belefér a +4dB-s tűrésmezőbe. A felső határfrekvencia minden
  kétséget kizárólag eléri nemcsak a specifikált 25kHz-et, hanem (+4;
  -1,5dB tűrésmezővel) a 30, illetve 33kHz-et is.  Az  áthallási
  csillapítás igen kedvező, 15 kHz-ig jobb mint 20dB. A kimeneti
  feszültség magas, a csatornák közötti különbség 1kHz-en közepes, de a
  teljes  sávot  tekintve  tisztességes.  Letapogatási  képessége,
  engedékenysége  megfelelő.   A   torzítások   átlagosak.   A
  négyszögjel-átvitel jól érzékelhető túllövést,  majd  fokozatosan
  csillapodó berezgést mutat. A hangkar-hangszedő rezonancia 7Hz, és
  erősen csillapítva van. Összefoglalva: egyenletes, korrekt, átlagon
  felüli eredmény.
    HMC20. A frekvenciaátvitel lényegében ugyanolyan, mint a HMC10-é.
  Az áthallási csillapítás egyik irányban (jobbról balra) nem valami
  szép. A kimenő feszültség megfelelő, a két csatorna közötti eltérés
  1kHz-en kicsiny, és csak 20kHz-en adódik 1,5dB. A letapogatási
  képesség egy kicsit jobb, mint az előbb. A torzításaitól nem vagyunk
  elragadtatva, MC-hangszedőtől jobbat várunk. A négyszögjel-átvitel a
  szokásos, ezt várhatjuk a frekvenciagörbe alapján. A hangkar-hangszedő
  rezonancia itt is 7Hz-re esik,  de  kevésbé  van  csillapítva.
  Összefoglalva: vegyes benyomások. Szép frekvenciagörbe, mérsékelten jó
  áthallás, viszonylag magas torzítás.
    HMC30. Igen egyenletes, rendkívül széles frekvenciaátvitel, a
  10kHz fölötti kiemelés kisebb, a felső határfrekvencia tényleg 40kHz
  körül lehet. Az áthallási csillapítás príma, közepes frekvenciákon a
  30dB-t is eléri, és még 20kHz-en is vagy 20dB. Körülbelül ezt várjuk
  egy igazán jó hangszedőtől. A kimenőfeszültség megfelelő, a csatornák
  közötti eltérés minimális a letapogatás és az engedékenység átlagos. A
  torzítás lehetne egy kicsit alacsonyabb, a HMC10 is körülbelül ennyit
  produkál. A négyszögjel-fotón itt is látható túllövés, de az kisebb
  (ugyanis ennek a hangszedőnek kisebb a kiemelése a magastartományban).
  A  hangkar-hangszedő  rezonancia  8,5Hz.  Összefoglalva:  kitűnő
  frekvenciaátvitel és áthallás, de egyébként is egyenletesen  jó
  jellemzők.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Ismét kihívjuk a nép haragját, és az új Ortofon hangszedőcsaládot
  az olcsó NAD 5120-szal teszteljük. Kétségtelen, hogy a birtokunkban
  lévő Linn klasszissal, sőt: Axissal jobb lemezjátszó, és elvben
  megnövelhetné a teszt felbontóképességét. A kis néplemezjátszónak
  viszont megvan az az előnye, hogy mindenki ismeri hangjának erényeit
  és fogyatékosságait, s így több támpontot ad az olvasóközönség
  nagyrészének. További előnye a NAD-nak, hogy cserélni lehet  a
  hangkarját, vagyis egy pillanat alatt válthatunk egyik hangszedőről a
  másikra, vissza-visszakérdezhetjük egymást, könnyedén ellenőrizhetjük,
  amit tapasztaltunk. Véleményünk szerint a Rút Kis Kacsa erre a célra
  eddig bevált, és meggyőződésünk, hogy az előző Ortofon-szériákat
  ugyanezzel a módszerrel nagyjából helyesen minősítettük.
    A két hangkar közül az egyikbe a tesztpéldányt, a másikba a
  mindenkori etalont szereljük. Nem kapcsolgatunk sűrűn ide-oda, hanem
  mindig végighallgatunk két-két zenei részletet, miközben az egyik
  zeneszámon A-ról kapcsolunk B-re, a másikon pedig B-ről A-ra (lásd
  néhány oldallal elébb, az Audio Research előerősítő tesztjében). A
  tesztprogram 6 részletet ölelt fel. Az Opus3 cég "Dinamika" feliratú
  demólemezéről dél-amerikai népzenét, zongoraszonátát, vonósnégyest,
  dixieland-et és egy magányos spirituálé-énekest hallgattunk, végül
  pedig mindig feltettük a Philips  demólemezről  a  jól  ismert
  operarészletet a Toscából. Erősítő: Naim NAIT, hangsugárzó: Spendor
  BC1.  Az  alacsony  kimenetű  hangszedőket  az  Ortofon  T-30
  transzformátorral illesztettük az erősítőhöz.

  Az alsóház

    Előbb nézzük azokat a hangszedőket, amelyek ugyanabba a társadalmi
  rétegbe tartoznak, mint a NAD5120. A két Turbót a régi magaskimenetű
  széria alapfokú tagjához, az X1-MC-hez mérjük, először is ezt a
  pickupot illik "megverniük". További, magasabb  mércék  lehetnek
  értelemszerűen az X3-MC, majd az X5-MC és  végül,  ha  minden
  nagyon-nagyon jól megy, az MC10 Super a T-5 trafóval - dehát ne
  vágjunk elibe a dolgoknak. Jegyzeteinket a teszt végén csoportosítva,
  ezt kaptuk:
    Ortofon  MC-1  Turbo.  Hűvösebb,  keményebb.  Nem  annyira
  kiegyenlített.  Átvitele  szűkebb,  a  felső  basszustól  a
  prezensz-kiemelésig futó sáv nem elég terjedelmes. Figyelem: tévedés,
  hogy ennek volna jobb a magasátvitele - csupán a prezensztartomány
  ugrik ki, hangsúlyozva a szólamokat. Nem olyan jó hallgatni. Torzítást
  is hallok. A zongora zúgása fárasztó. A mennyezet alacsonyabb. A
  dzsesszmuzsikán kisstílűbb, laposabb, szárazabb, kisebb tér. A hegedűk
  nem igazán szépek, csak a cselló. Énekhangon - talán előnyös a
  prezensz-hatás. Az opera nem elég színes, de elviselhető. * Kevesebb
  magas. Mattabb. Bágyadt. Időnként mintha több mélye volna. A zongorája
  fakó, élettelen. Vérszegény, de nincs komoly baja. Mindenben picit
  szerényebb. A spirituálé tompa. A női énekhang grízes, többször is
  torz. * A legteteje talán tovább megy, de a közepe torz, szegényes.
  Hűvösebb hangkép. Egyik sem tetszik, sem ez, sem a másik pickup. * A
  mélyei kevésbé döngenek, de az egész lefojtott, szegény, sávhatárolt,
  a közepe forszírozott. Rövid ideig tetszett, de már az elején egyre
  kevésbé tudtam elviselni. Dixien is erőtlen, vérszegény, álmos. A
  közepe tolakszik. A fekete énekes hangjában a finom árnyalatok
  elvesznek. Az operán sem jeleskedik: olcsó.
    Az etalon. Lágy, kellemes, inkább némi hiány, semmint többlet. Jól
  hallgatható. Szép, magas tér (én mindig szerettem az X1-MC-t). Tömör,
  erőteljes zongora, szebbek a színei, magasabb a plafon, kevésbé zavar
  a hangingadozás. A dixie kellemes, tetszetős, nem zavar ki a teremből.
  Némi követési hiba a klarinéton. Hegedűn már nem igazán szép, hiányzik
  a teteje, itt már hiányzanak az igazi kvalitások. Az énekhangon sem
  precíz. Operán nagyvonalúbb,  színesebb,  kiterjedtebb,  többféle
  hangerőt is jól elvisel. * Csengőbb, élőbb. A mélyei jobbak. Vonósokon
  kiegyenlített, szebb, dúsabb. Énekhangon elevenebb, jobb, kevésbé
  torzít. Lényegesen jobb. * Az összeütött fák, a csörgők kevéssé
  csengenek ki. Dúsabb hangkép. Dixien kicsit huppogós. Több mély,
  színesebb hang. Melegebb. A legtetejét keveslem, de kellemes. Nagyobb
  lendület, nagyobb hangtömeg. De ez sem tetszik igazán. * Teresebb,
  öblösebb, hallgathatóbb. A vonós kevésbé érdes, a hangszerek jobban
  elkülönülnek. Dinamikusabb az  alja,  a  teteje,  a  kitartása.
  Egyenletesebb.
    Eltérően az autósporttól, a turbó-elv minálunk nem vált be,
  legalábbis első nekifutásra nem. Következik a második futam.
    Ortofon MC-3 Turbo. Ez jobbnak látszik, legalábbis az előzőnél.
  Definiáltabb. Még mindig túl kemény. Forszírozott. A  zongorája
  "lényegretörő", ezt nem szeretem. A térhatása nem jó. Túl szűk, túl
  "hifi". Tárgyilagos. Nincs levegője. "Nem a jó irányban menetel." A
  hegedűje kemény, forszírozott, vonós zenére egyáltalán nem ajánlom. A
  spirituálé katonás - az előző Turbón ezt még méltányoltam, most
  viszont már kifejezetten fáraszt. Toscát sem jó hallgatni. Olcsó hifi.
  Egész jól szól: a dél-amerikai zenén élénk, cseng-bong, tetszik.
  Zongorán is jobb. Dixie: egész jól elzenél. A vonósai elevenebbek.
  Énekhangon, operán is ez tetszik jobban. Erre szavazok - de nem túl
  nagy a különbség. * Nem elegendő és nem igazi magasak. Ami van, az
  csörömpöl és csúnya. Nem válnak szét a hangszerek. Nincs levegője.
  Alul-fölül kiemel, de nem a sávszéleken. Ezáltal megváltoztatja a
  hangerő-arányokat, például a gitárt a többi hangszerhez képest. Az
  énekhang nem elég színes, nem elég érdekes. A színpada sem elég nagy.
  Nem nagyon tetszett. Csörög a magasa. A hangkép időnként kifejezetten
  csúnyán elvékonyodik, sőt, szét is esik két hangszóróvá. Összemos,
  fedett, sávhatárolt, rosszabb a tere. Az előző Turbónál azért jobb
  valamivel.
    Az etalon. Kezdetben kicsit laposabb, nincs benne elég lendület,
  visszahúzódóbb, de a fff részeken  elfogadhatóbb.  A  zongorája
  szerényebb, de hallgathatóbb. A dzsessz sokkal kellemesebb, zeneibb.
  Amit visszafog, azt nagyon jól teszi, hogy visszafogja. Nem annyira
  forszírozott. Több színe van. Hibáival együtt is élvezhetőbb. A
  hegedűje minden tekintetben közepes. Az opera lágy,  kiterjedt,
  hallgatható, még a kritikus részleteken is. Mintha jobb mélyei
  volnának, de a magasa kevés. Dixien bágyadt. Az énekhangja tompább,
  komorabb, kedvetlenebb. Az operán időnként torzít. * Ennek sincs elég
  magasa, és nem elég tiszta, az arányokat viszont jobban hozza (például
  a gitárt a Saxofonnal stb). Ének közben itt sem szólal meg a
  lábdobbantás, de maga az énekhang talán valamivel árnyaltabb. * Ez a
  jobb. Igaz, döng a mélye, de melegebb a hangképe, a közepe nyugodtabb.
  Szélesebb sáv, finomabb magasak. A fúvósok kevésbé rikoltoznak. Érzek
  benne életet.
    Summa summárum: ez a turbó turbóbb a másik turbónál, de ha az
  autósportban (a Forma 1-ben) már úgyis felhagytak a turbóhajtással, mi
  inkább be sem vezetjük. A régi, turbótlanul is magaskimenetű X1-MC
  változatlanul Best Buy.

  A felsőház

    Most pedig sztratoszférikus magasságokba emelkedünk, és sorra
  vesszük a HMC betűjelű, a szokványosnál valamivel magasabb kimenetű
  MC-hangszedőket (amelyekhez persze így is illesztőtrafó kívántatik). A
  HMC 10-et etalonunkkal, az MC10 Superrel hasonlítottuk össze. Árukat
  tekintve, a két "tízes" között ezer forintban is éppen egy tízes a
  különbség; hogy érdemes-e kifizetni, arra nézve igen komoly kételyeink
  merültek fel.

    Ortofon HMC 10

    Stabilabb,  kiegyenlítettebb.  A faütők jobban kicsengenek, a
  mélytartomány megfogottabb. A zongora közelebb az igazi hangszerhez.
  Lágyabb, melegebb tónus. Levegősebb, élénkebb, dinamikusabb, talán
  teresebb is. Tosca: erőteljesebb, kevésbé torz, dinamikusabb, mégis
  nyugodtabb. * Már az Andok zenéjén is, mintha több mélye és magasa
  volna.  Melegebb, feldúsultabb, vidámabb, színesebb. Az énekhang
  egyiken sem tetszik. Az operán nagyobb tér, a szólamok jobban
  elkülönülnek, a zene jobban magával ragad. Zongorán kicsit összeszűkül
  a tere. * Az elején csak annyit írtam, hogy a HMC 10 hangképe
  világosabb. A dixien már egyértelmű, hogy világosabb, élénkebb, jobb
  magasakkal. A néger énekes hangja élénkebb, jobban átéli a zenét. Az
  operán kétségtelenül csengőbb, és nem is találom olyan tulajdonságát,
  amelyben gyöngébb volna. * Tisztább a teteje, "gömbölyűbb" hangzás,
  nagyszabásúbb,  dinamikailag  is meggyőzőbb. A zongorája azonban
  iszonyatosan zúg, mintha benn ülnék a dobozban és a húrok a fejemre
  volnának  szerelve. A hangszer helyzete definiálhatatlan. Dixien
  elevenebb, a zenészek jobban együtt vannak. A spirituálén az énekes
  túl nagy, a tüdeje helyén egy hatalmas kartondoboz van. Dohog,
  reszelős. A többi műsorban ez a jobb, de a hibáit is jobban megérzem.
    Az etalon. Tompább, erőtlenebb zongora. A fekete énekes hangja
  komorabb, kásásabb, hiányérzetem van. * Kicsit keményebb, ridegebb,
  bár nem rossz. Egyedül a zongorán éreztem úgy, hogy ez a jobb. * Nincs
  kommentár. * Ködös, magasban szegényes, a basszusa dohog. laposan
  szól. Zongorán ezt érzem jobbnak, szélesebb, kevésbé kóvályog, kevésbé
  "nyávog", hallgathatóbb, a hangszert jobban el tudom helyezni a
  térben. De ez is nagyon zúg. A dixie unalmas, a zenészek az asztal
  alatt játszanak, a zene "élei" nem indulnak meg. Fárasztó. A legtöbb
  zenén kevesebb az erénye, de a hibái is kevésbé zavarnak.

    Ortofon HMC 20

    Nekem most is ez tetszett jobban. Olyan, mint a 10-es típus, de
  javított kiadásban. A zongorája azonban tényleg természetellenesen
  visszhangos. A vonósokon élénkebb, dúsabb, több a hangszín. Az
  énekhang  tovább  javult.  Operán  csillogóbb,  lendületesebb,
  dinamikusabb, kiegyenlítettebb, stabilabb. A tere is jobb. * Én
  kiszerettem belőle. Feldúsult, meleg, de nem eléggé természetes hang.
  A mélye brummog. Nincs elég levegő az Andokban. A zenészek tolakodnak,
  nyüzsögnek, mindenki igyekszik. A zongorája túlságosan visszhangos, a
  valódi zongora nem ilyen. A klarinét felül visít, a mélye huppog. A
  vonósnégyes mesterségesen visszhangosítva van. Az énekhangon is rátét.
  Tosca: meleg, visszhangos, látványos, "besegít" a nagyzenekarnak, de
  az ének nem elég tiszta. Már nem tudtam örülni neki. * A mélyei
  túlzottak, de minden egyéb tekintetben klasszissal jobb. A magasak
  magasabbak, élénkebbek, finomabbak, a zongora csengőbb, élénkebb,
  nagyon tetszik (bár el tudom fogadni, hogy ez "művi" hang és a pickup
  "csinálja"). Operán eleven, csengő, élethű, nagyobb hangtömeg, a
  magasakat már sokallom, de itt is klasszissal jobb. * Lényegesen jobb.
  Egyesíti magában az előző kettőnek az erényeit: kimutatja, hogy a HMC
  10 magasai tényleg színezettek, és hogy az MC10 S nyugodtsága valós
  erény.  Ez a hangszedő már kevésbé izgága, a színpada kevésbé
  ingadozik, szélesebb és magasabb. Kiegyenlített és lendületes. Azt
  hiszem, nagyon szerencsés típus. A NAD lemezjátszóhoz is jobban
  illeszkedik: egy kis derűt visz bele, különösebb torzítás nélkül (bár
  némi követési hibát azért hallani - feltehetőleg a hangkar tehet
  róla). A vonósai kevésbé tetszenek, az énekhang sem az igazi, az
  operán viszont minden tekintetben jobb.
    Az etalon. Komorabb, tompább, érdektelenebb. A mélyei döngenek. A
  zongorája talán közelebb a valósághoz. Mindenben szegényes, de a hibái
  néha erényként jelennek meg. Úgy látszik, hosszabb idő kell hozzá,
  hogy rájöjjek, ennek a szerényebb pickupnak azért erényei is vannak! *
  Levegősebb. Nem tolakszik, szélesebb a tere, de a csörgők nem szólnak
  szépen, nem mennek eléggé magasra. A zongorája sokkal igazibb, a dixie
  kevésbé torz. Az énekhangon kevesebb rátét. Az operán kisebb a
  színpad, de természetesebb az énekhang. * Kutya a másikhoz képest. A
  dixien sápadt, erőtlen, nem élénk, a klarinétja borzasztóan visít, az
  énekhangja matt, élettelen. * Árvább. Az energiái szegényesek. A
  sávszélek szűkek, a közepe zűrös. A dixie lapos, vékony, súlytalan, az
  énekhang komor - néha azonban természetesebbnek hat. Operán szűk,
  alul-fölül vágva van, középen ordít, tolakszik.


    Ortofon HMC 30

    A rangon aluli házasság ténye már-már nyomasztóvá válik, ez a
  pickup sokszorta többe kerül, mint maga a lemezjátszó - s Iám, az
  erényei még ilyen körülmények között is kiviláglanak.
    Ortofon HMC 30. Sokkal tisztább, dinamikusabb, jobb az összes
  eddiginél. A mélye néha döng, de onnan felfelé már nincs baj. A
  zongorájával már meg tudnék békülni; nagyon eltér az MC10S-től. Dixien
  energikus, mégis könnyed és elegáns. Egyre szívesebben hallgatom. Az
  énekes hangjában a mélytartomány is betölti a teret. Sokkal több szín.
  Sokkal tisztább. Tosca: legjobb emlékeimet idézi fel. * A mélyei ugyan
  brummognak, túltengenek, de különben nagyon meggyőző. Jó magasak nagy
  hangerőn is. A zongorája még mindig visszhangos, de már el lehet
  viselni. Szélesebb átvitel, nem torzít, a klarinét nem visít. A
  vonósokon  a  visszhang  kellemes,  szép  hangokat  hallok.  A
  spirituáléénekes sokkal jobb, dinamikus  és  lendületes,  amikor
  elordítja magát - a csendtől egészen a nagy hangerőig. Az opera pedig
  magávalragadó. Tovább finomodott a hangkép. A mélye már-már túlzott,
  de onnan felfelé minden tisztább, diszkrétebb, finomabb. Sokkal jobb,
  hallgathatóbb. Dixien kulturált, kiegyenlített - néha azért torz. Az
  énekhang szebb és jobb. Az operán nem emel ki egyes sávokat, de
  itt-ott torzít. * Tovább megy a megkezdett úton. Az alsó tartomány
  telt és lendületes. A magasak lágyak. Kellemes meleg tónus, a
  prezensztartomány végre visszahúzódik, kevésbé zavar, nem "reccsen", a
  csattanásokban  mély  komponensek  is  vannak.  Erősen  nőtt  a
  hallgathatósága. Összefüggőbb tér, lassan megjönnek a teremhangok.
  Követési torzítás itt is - ezt már a NAD csinálja.
    Az etalon. Erőlködik. Szegényes, sávhatárolt. Kisebb lendület,
  kisebb tér, kisebb színpad, komorabb és torzabb hangkép, itt már szó
  sem lehet versenyről. Szerényebb, szegényesebb, kevesebb magas, kisebb
  dinamika. A zongora, amely az előbb még tetszett, most komor, és
  hiányzik a legteteje. A legjobban még a vonósok szerepelnek, de ott is
  kevés a magashang. A fekete énekes hangjában nincs "kraft". Tosca
  hűvösebb, visszafogottabb. * Matt. Nem rossz, de hiányzik a legteteje.
  Érdektelen. Több helyen torzít. * Minden szempontból laposabb. Ebben a
  menetben semmiféle erénye sincs. A zongorája "leül", kevésbé zúg, de
  unalmas. A díxie-zene sovány. Az ének üres.
    A HMC 30 már tényleg egy egészen más világ, az alapfokú hangszedők
  versenyben sincsenek vele. Az áráért persze lemezjátszót  plusz
  pickupot lehet vásárolni, s ennek fényében a HMC 30 egy nyugtalanító,
  irracionális, sót, felháborító alternatíva, amelyet a lelke mélyén
  minden józan ember elutasít. A legjobb ki se próbálni.
    Mert utána már kínos dolog lesz visszatérni egy közönséges,
  jámbor, megfizethető hangszedőre.


  Denon DCD-820 ezüstlemezjátszó

  

    A Denonról ("Nippon Columbia") mi is csak annyit tudunk, hogy
  patinás japán cég, különösen az MC-hangszedőiről nevezetes; állítólag
  ő találta volna fel az MC-hangszedő elvét, dehát mi nem vagyunk
  hivatottak ezt elbírálni. A Denon az elsők között szállt be a
  CD-bizniszbe is, olyannyira, hogy (megintcsak állítólag) ez a cég
  építette, még 1972-ben, az első professzionális digitális hangmagnót.
  Természetesen kompaktlemez-gyára is van, préselt már a Hungaroton
  számára is ezüstlemezt. A Denon középkategóriájú cégnek számít,
  készülékei nem tömegcikkek, de High-End-nek se nevezhetjük őket.
    Ha jól látjuk a dolgot, a Denonnak éppen a CD-technika az
  erőssége. Választékában jelenleg 10 CD-játszó szerepel, s ezek között
  a DCD-820 nem is a legolcsóbb, az Audio tavaly októberi évkönyve 400
  dollárban jelöli meg az árát nálunk 33 ezer forintba kerül. Igényes
  készülék,  sok  szolgáltatással  és  vezetéknélküli  (infravörös)
  távvezérlővel. Érdekessége a 8-szoros túlmintavételezés, valamint az,
  hogy csatornánként külön D/A átalakítója van. Fogadni tudja  a
  "szingli", azaz 80 mm-es ezüstlemezeket is - igaz, manapság ez már nem
  számít különlegességnek.

  Kezelése, szolgáltatásai

  

    Első pillantásra bonyolultnak látszik. Túl sok gomb sorakozik az
  egyébként elegáns előlapon. Baloldalt, a lemeztartó fiók alatt csak a
  hálózati kapcsoló, magányosan; a többi kezelőszerv 3  csoportba
  rendeződik. Két vízszintes sorban azok a nyomógombok sorakoznak,
  amelyekre viszonylag ritkábban van szükség, az alapvetően fontos
  üzemmódkapcsoló gombok pedig az előlap jobb felső részén kaptak
  helyet. A nagyméretű, sokfunkciójú kijelző a készülék közepe táján
  helyezkedik el.
    Kezdjük a legalsó sorral. Az első gomb a lemeztartó fiókot nyitja
  (OPEN/CLOSE), majd az automatikus műsorszerkesztő gomb következik
  (AUTO EDIT). Kissé malícibzusan fogalmazva, ez utóbbi arra való, hogy
  megszüntesse a CD egyik előnyét a fekete lemezzel szemben.  A
  hagyományos hanglemeznek két oldala van, a CD-nek csak egy, tehát nem
  kell megfordítani, megállás nélkül végigjátszhatjuk az egész műsort,
  nevetséges. De segít ezen a Devon automatikus szerkesztője, amennyiben
  két részre, mintegy A és B oldalra osztja a CD műsorát. Ha ezt a
  gombot a készülék Stop helyzetében megnyomjuk, a kijelző előbb az első
  rész, majd pedig 2 másodperc múlva a második rész műsoridejét és
  műsorszámainak számát mutatja. Ezután a kiolvasófej lejátssza az első
  részt és megáll. Ha azt akarjuk, hogy folytassa a játékot, meg kell
  nyomnunk a Pillanat-állj vagy a Start gombot. Fölöttébb invenciózus
  szolgáltatás, ennél már csak az ASG (Automatikus Sercegés Generátor)
  és a DBT (Digitális Belsőbarázda Torzító) volna ötletesebb, ezek
  szintén segítenének közös nevezőre hozni a CD-t az LP-vel.
    Irónia nélkül is hasznosnak tartjuk viszont a következő funkciót
  (AUTO SPACE), amellyel 4 másodperces szüneteket iktathatunk az egyes
  műsorrészek közé. Könnyű és komolyzenében egyaránt előfordul, hogy az
  egyes számok vagy tételek túlságosan egymásra csúsznak, a zenészeknek
  "szusszanni sincs idejük", ilyenkor a hallgatóság is kényelmetlenül
  érzi magát. A valóságban a zenészek nyilván több szünetet tartanak, a
  hangfelvétel azonban, minthogy a műsorideje korlátozva van, nem
  engedheti meg magának ezt a luxust. A pótlólagosan  beiktatott
  tételközi szünettel végülis az élőzene tempóját szimuláljuk.
    Három szorosan egymáshoz rendelt nyomógomb közös felirata: REPEAT,
  azaz ismétlés. Az első gombbal (ALL) a lemez teljes műsorát, a
  másodikkal (1 ) értelemszerűen az  éppen  lejátszott,  egyetlen
  műsorrészt ismételhetjük meg. Végül a harmadikkal (A-B) kijelölhetünk
  a műsorban két tetszőleges pontot, mint az ismétlésre szánt program
  kezdetét és zárását. Ilyenkor ezt a részletet játssza orrvérzésig a
  készülék, amíg csak újra meg nem nyomjuk a gombot. Közben világít a
  kijelzőn az "A-B" felirat - igazán jól el lehet játszani vele.
    A RANDOM funkció következik. Ezt alighanem a magnósoknak találták
  ki. Ha már nagyon unjuk, hogy a lemez műsorát mindig az eredeti
  sorrendben halljuk, akkor ezzel a "véletlenszerűsítő" gombbal úgy
  összekeverhetjük a programot, hogy a készítője sem ismer rá: az egyes
  műsorszámok kiszámíthatatlan sorrendben fognak megszólalni. A kijelzőn
  megjelenik a MUSIC CALENDAR, azaz Zenekalendárium felirat, valamint
  egy számsor 1-től 20-ig, ennyit tud  megjegyezni  a  készülék.
  Valahányszor lejátszik (hol innen, hol onnan) egy-egy műsorrészletet,
  a számuk is rendre eltűnik a kijelzőről.
    A TIME gombbal a készülék óráját kérdezhetjük meg. Alapállásban a
  kijelző azt mutatja, mennyi idő telt el percben és másodpercben az
  éppen futó műsorrészletből. Egy gombnyomásra az ugyanebből a számból
  még hátralévő időt mutatja az óra (kijelzés: SINGLEJ,  második
  gombnyomásra (kijelzés: TOTAL) a teljes korongon hátralévő műsoridőről
  értesülünk. Újabb gombnyomásra visszatérünk alaphelyzetbe.
    Az utolsó nyomógomb az INDEX feliratot viseli, és arra szolgál,
  hogy ne csak a műsorszámok, hanem a lemezen (esetleg) elhelyezett
  indexszámok alapján is lehessen programozni. Ezt a gombsort  a
  fejhallgató 6,3mm átmérőjű Jack-hüvelye zárja,  a  hozzátartozó,
  kisméretű hangerőszabályzó forgatógombbal.
    A felső gombsorban a PROG/DIRECT az első, ez a programozott
  lejátszást állítja be a 11 (!) számológomb segítségével. Érdekessége a
  Denon gépnek, hogy a tizedik gomb felirata nem nulla, hanem "10", és
  van még egy "+10" jelzésű gomb is, ez egyszerre tízet számol, vagyis
  ha tíznél nagyobb számot akarunk programozni, akkor először mindig a
  +10 gombot kell megnyomnunk. A már ismert MUSIC CALENDAR hűségesen
  kiírja a programba iktatott műsorrészek számát, TRACK NO. felirat
  alatt; az időkijelző a program teljes műsoridejéről is tájékoztat.
  Összesen 20 műsorszám programozható.
    Két gomb következik, ezekkel úgy szaladgálhatunk fel-alá  a
  műsorban, akárcsak a magnók csévélőgombjaival. A kiolvasófej ilyenkor
  gyorsabban halad, a műsor "csiripel". Ugyanezeket a  funkciókat
  Pillanat-állj üzemmódban használva, a fej a lejátszási sebesség
  háromszorosával halad, a műsor ilyenkor nem hallható. Az utolsó gomb
  felirata CALL ("Hívás"), ezzel ellenőrizhetjük a már beprogramozott
  műsort. A CALL gomb nyomkodására a kijelzőn a TRACK NO. felirat alatt
  sorban megjelenik a programba iktatott műsorrészek száma.
    Már csak az üzemmódkapcsolókról kell  szólnunk.  Nagyméretű,
  téglalap alakú gomb a Lejátszás, mellette egy kisebb a Szünet
  (Pillanat-állj). Alattuk a léptetőgombok, amelyekkel számról-számra
  lehet haladni, és végül a Stop.
    A kijelző viszonylag nagyméretű, igen szép kivitelű holmi. A
  kijelző és a lemeztartó fiók között húzódik meg a  távvezérlő
  érzékelő-ablaka. A távvezérlővel  gyakorlatilag  minden  funkciót
  irányíthatunk, s van egy rendkívül praktikus szolgáltatása is, a
  hangerőszabályozás. A Denon CD-játszót ezért akár közvetlenül is
  ráköthetjük egy teljesítményerősítőre. A hangerőt 1,5dB-s lépésekben,
  összesen 50 fokozatban csökkenthetjük vagy növelhetjük. A mindenkori
  hangerőállást a kijelzőn is leolvashatjuk, ahol is  0dB-vel  a
  maximumot, 50-nel a minimumot jelölik. Valahányszor beállítjuk a
  hangerőt, ez automatikusan beíródik a készülék memóriájába, és még
  kikapcsolás után is megmarad 2 napig, majd törlődik. Ekkor a gép -20dB
  kimenőszintet állít be.
    A hátoldalon két RCA hüvely az analóg, egy harmadik a digitális
  kimenet (COAXIAL DIGITAL OUT).

  Felépítése

    Ránézve a kapcsolási rajzra, igencsak bonyolult, de korszerű
  készüléknek látjuk a DCD-820-ast.
    Vegyük szemügyre először is a masina lelkét, a kiolvasófejet,
  melynek típusjele KSS-150 A. Alapos a gyanúnk, hogy a Sony gyártmánya.
  A lézerdióda összesen 6  érzékelő  diódát  világít  meg,  ezek
  szolgáltatják a sávontartáshoz és a követéshez szükséges jelet,
  valamint  az  információ-hordozó  hasznos  jelet.  A  lézerdióda
  táplálásáról  (és  a  vele  szomszédos  monitordióda  jelének
  feldolgozásáról), valamint a fotodetektorok jelének erősítéséről egy
  CXA 1081AS típusú IC gondoskodik, ez szintén a Sony gyártmánya. Az IC
  vezérli a szervó-áramköröket (központi darabjuk egy CXA  1182AS
  integrált áramkör, megintcsak a Sonytól), ez működteti egy ellenütemű
  tranzisztorpár segítségével a fókusztekercset, illetve ugyanilyen
  módon a sávontartó tekercset és azt a motort, amely a  fejet
  oldalirányban mozgatja. A korongforgató motort is a CXA 1081AS
  vezérli, de a tranzisztorpáron kívül  itt  egy  újabb  IC  is
  közbeiktatódik.
    A felerősített rádiófrekvenciás jelet egy olyan áramkör fogadja,
  amely egy (Sony) CXD-1125Q típusú IC-ből és a hozzá kapcsolódó
  memóriarészből, egy HM 6116 FP-4 IC-ből áll. Itt történik az EFM
  demoduláció, a hibajavítás és az interpoláció. A digitális szűrő (SM
  5818  típusú  IC)  következik,  ennek  két  kimenete  egy-egy
  "szuperlineáris" D/A átalakítót (PCM-56)  vezérel.  Az  utóbbiak
  kimenetén  már  hangfrekvenciás  jelet  kapunk.  Az  esetleges
  frekvenciakorrekciót egy kapcsoló IC segítségével iktatják ki-be. Egy
  illesztő erősítő után hangerőszabályozó rész következik; mint már
  említettük,  a  készülék  távvezérlőjével  változtatni  lehet  a
  feszültségkimenet szintjét. Ezt egy IC végzi (MM 6632 A). Jele egy
  IC-s erősítőn át már a kimenetre jut.
    A fejhallgató kimenetet szintén egy IC-vel épített  erősítő
  táplálja, ennek szintjét az előlapon elhelyezett potméterrel lehet
  változtatni.
    A CD-játszó vezérlését lényegében egyetlen IC végzi (M50957), ez
  fogadja a kezelőszervek jelét, ez vezérli az üzemmódokat, a némító
  áramköröket, a kijelzőt igen okos jószág lehet!
    Ami a tápfeszültségeket illeti: négy stabilizátor IC ±5 és
  ±10V-ot, egy áteresztő stabilizátor pedig -30V-ot állít elő. A
  készülék belseje rendezett, a konstrukció átgondolt. Az elektronika
  túlnyomó része egyetlen nagyobb NYÁK-on helyezkedik el, a kijelző és a
  kezelőszervek egy másik panelon kaptak helyet. Önálló lapra került a
  digitális jelfeldolgozó áramkör is. A készülék doboza fémből van.

  


  Méréseinkhez

    Megvalljuk, drukkoltunk a DCD820-nak, szerettük volna, ha egy
  ennyire korszerű készülék szép mérési adatokat is produkál.
    A kimenő feszültség/impedancia (a fejhallgató kimeneten  is)
  megfelelő. A két csatorna szintkülönbsége csekély. A linearitás
  viszont már lehetne jobb is, főleg a nagyobb kivezérléseknél. Ezeken a
  jelszinteken nem illik mérhető különbségnek lennie.
    A frekvenciagörbe igen szép, 20Hz és 20kHz között alig tér el az
  ideálistól. Furcsa, hogy nem specifikálták a tűrésmezőt, pedig igazán
  nincs miért szégyenkezni, annyira jó az eredmény. Az áthallási
  csillapítás is tisztességes, végig az egész hangfrekvenciás sávban, és
  teljesíti a specifikációt (bár az csak 1kHz-re ad előírást). A jel-zaj
  arány megegyezik a gyár által megadott, tisztességes értékkel. A
  dinamikatartomány picivel elmarad a specifikációtól, a különbség nem
  számottevő.
    A harmonikus torzítás mérésével gondjaink voltak. A  teljes
  harmonikus torzítást, mint eddig mindig,  most  is  számítással
  határoztuk meg a 2., 3., 4. és 5. felharmonikus mérése nyomán. Itt
  azonban az egyes harmonikusok mérésekor a jel kisebb-nagyobb mértékben
  ingadozott, a részadatok kissé bizonytalanok, és így az összérték sem
  pontos. Ezért ellenőrzésképpen megismételtük a mérést a Sony YEDS 7
  mérőlemezzel. A jel továbbra is ingadozott, az 1kHz-es,  0dB-s
  kivezérlésnél bal csatornán <0,0085%, jobb csatornán <0,0076% adódott,
  vagyis az eredmény mindenképpen elmarad a specifikált 0,004%-tól.
  Szereztünk újabb mintakészüléket (a szeánszon már az szerepelt!), azon
  már kisebb volt az ingadozás, a két csatornán (997 Hz-es jellel) 0,004
  és 0,005% torzítást mértünk, ez már csaknem teljesen rendben van.
    A frekvencia függvényében mért teljes harmonikus torzítás átlagos.
  Szintén átlagos az intermodulációs torzítás; ezt  a  paramétert
  egyébként a Denon nem specifikálta.
    A négyszögjel-átvitel tisztességes, a fel- és lefutó éleken
  tapasztalt berezgés teljesen szimmetrikus. Hibátlan az impulzusátvitel
  képe is. Ezek bíztató jelek.
    A hibajavító rendszer kifogástalanul működött, aminthogy ezt el is
  várjuk az összes CD-játszótól. A hozzáférési idő közepes. A lemez
  elejétől kb. 4,5 másodperc alatt jut el a kiolvasófej egy-egy távoli
  műsorrészig, programozott üzemmódban.
    Összefoglalva: vegyes kép. A  frekvenciaátvitel  kitűnő,  az
  impulzusátvitel jó, a torzítás közepes.


  Sanyo CP59 ezüstlemezjátszó

  

    Viszonylag kisméretű, de egészen tisztességes kivitelű holmi.
  Híreink szerint nagyobb darabszámban is forgalomba kerül; az év
  elejétől kapható a RAMOVILL üzletekben. Egyszerű, jól kezelhető
  készülék, 16 bites lineáris rendszerben működik, túlmintavételezés
  nélkül. Szolgáltatásai csekélyek ugyan, de már fogadni tudja a 80mm-es
  korongokat, azonkívül programozható, sőt, távvezérelhető is - habár
  csak közvetve: a Sanyo DCX49 vagy DCX59 hifi-toronyba illesztve.
  Mindenesetre érdekes, hogy ma már az alapfokú készülékeket  is
  felruházzák a távvezérlés funkciójával. Pedig a CP 59 csak körülbelül
  15 ezer forintba kerül.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Hamar végezni fogunk, mert nem sok kezelőszervet találunk a Sanyo
  ezüstlemezjátszóján. Az előlap bal alsó sarkában ki-bekapcsoló, majd a
  kazettatartó fiók. A készülék közepe táján a kijelző, mellette 3 LED
  egy sorban, alattuk a fiók nyitó-záró gombja. A kijelző mindössze két
  darab, 7 szegmenses számból áll, ezek mutatják a korongon lévő
  műsorrészek számát vagy programozáskor valamely műsorrész sorszámát. A
  műsoridőt, a hátralévő időt már nem tudja megjeleníteni - nem
  állítjuk, hogy ez elengedhetetlen szolgáltatás volna, csak  már
  hozzászoktunk, a CD-technika elkényeztetett bennünket. Hát ennyit a
  kijelzőkről; a LED-ekre még visszatérünk.
    Jobboldalt  két,  viszonylag  nagyméretű  gomb  a  kombinált
  Lejátszás/Szünet (PLAY/PAUSE), illetve a Stop. Lejátszáskor kigyullad
  a kijelző mellett az első, zöld LED. Ha pillanat-álíjra kapcsolunk,
  ugyanez a LED villogni kezd. A fenti gombok alatt elhelyezett két
  karcsúbb gomb szintén kettős funkciót Iát el, a léptetést és a
  gyorskeresést (SKIP/SEARCH). Ha röviden, határozottan nyomjuk meg
  őket, műsorrészről-műsorrészre lépegetnek,  miközben  a  kijelzőn
  megjelenik azok sorszáma. Ha viszont a gombokat lenyomva tartjuk, a
  kiolvasófej gyorskeresésbe kezd, a kijelző ilyenkor az időt méri. Az
  első számjegy percenként, a második tíz másodpercenként ugrik, vagyis
  egy-egy műsorszámot nem egészen 10 percig kísérhetünk figyelemmel. A
  számlálás visszafelé is működik, a gép ilyenkor is a normális időt
  mutatja. (Vagyis nem a műsorszám végét tekinti kiindulópontnak. Ha
  tehát mondjuk 5 perc 20 másodpercnél van vége valamelyik műsorszámnak,
  a számláló innen olvas visszafelé egészen 0 perc 0 másodpercig, tehát
  a szám elejéig. Ezt azért részletezzük, mert a kezelési utasításból
  kimaradt.)
    Már csak két gomb van hátra. A REPEAT az ismétlőgomb, ezzel a
  teljes lemez műsorát, illetve programozáskor a teljes beprogramozott
  műsort lehet megismételtetni; ilyenkor a középső, piros LED világít.
  Az utolsó kezelőszerv a memóriagomb (MEMORY). Segítségével maximum 16
  műsorszámból komponálhatunk programot, tetszőleges sorrendben. Stop
  állásban a léptetőgombokkal kikeressük valamelyik műsorrészletet, majd
  megnyomjuk a memóriagombot, és így tovább, legfeljebb  16-szor.
  Programozott lejátszáskor a harmadik LED kezd világítani. A programot
  lejátszáskor ellenőrizhetjük is a memóriagombbal. Törli a programot a
  Stop és a fióknyitó gomb.
    Készen is vagyunk. Mint a felsorolásból kiderül, készülékünkön
  nincs fejhallgató csatlakozó.
    A hátoldalon 1 pár RCA csatlakozóhüvely a hangfrekvenciás kimenet.
  Egy speciális, 3 pólusú csatlakozó a már említett hifi-tornyokkal köti
  össze a készüléket. Felirata (SYSTEM REMOTE) a távvezérlésre utal.


  Felépítése

    Az elektromos kapcsolás ismertetésével sem fogunk  oldalakat
  tékozolni. A Sanyo ezüstlemezjátszót nagyfokú integráltság és egyszerű
  felépítés jellemzi.
    A kiolvasófejen nem találtunk márkajelzést. Feltehetőleg a Sanyo
  saját gyártmánya. A lézerdióda fénye 6 fotoérzékelő diódát világít
  meg, ezek állítják elő a nagyfrekvenciás (rádiófrekvenciás),  a
  sávontartó és a fókuszáló jelet, ahogy már ezt az eddigi CD-játszókon
  megismertük.
    Az így kapott jelet egy Sanyo-gyártotta, LA9200LN típusú IC
  dolgozza fel, vezérlést adván a lézerdiódának is. Egyik kimenete (egy
  IC közbeiktatásával) a fókuszáló, a másik a sávontartó tekercset
  vezérli, a harmadik pedig a nagyfrekvenciás, felerősített jelet adja a
  (Sanyo) LC7860N típusú IC-re, amely a hozzá csatlakozó tároló IC-vel
  együtt (Sanyo LC 3517AS-15) elvégzi a dekódolást, a hibajavítást, az
  interpolációt. Innét a D/A konverter IC-re jut a jel (LC7880), s annak
  kimenetén már a bal és jobb csatorna analóg műsora jelenik meg. Az
  IC-s erősítő fokozat (LA6458DS) után aluláteresztő szűrő következik,
  kimenetén az utókiegyenlítést végző, ki-bekapcsolható RC-taggal. Egy
  újabb erősítő-IC már a hangfrekvenciás kimenetet táplálja. Közvetlenül
  a kimeneten egy némító fokozatot is találunk.
    A készülék lelke egy Sony CXP5034 típusú IC, hozzá futnak be a
  kezelőszervek jelei, tőle kap vezérlést a kijelző, a lemeztartó
  mozgatómotorját működtető IC, a forgatómotort vezérlő IC, akárcsak a
  némító fokozatok is.
    A hálózati tápegység nagyon egyszerű, a digitális rész számára
  stabil ±5V-ot állít elő ±9V-ból. A ±9V-ot stabilizálás  nélkül
  használja fel minden egyéb célra. A készülék ki-be kapcsolója a
  hálózati transzformátor szekunder tekercsét kapcsolja, a masina tehát
  kikapcsolás után is összeköttetésben marad a hálózattal. Szerencsére
  igen szerény a teljesítményfelvétele, úgyhogy ebből semmi baj sem
  lehet.
    A kijelző a nyomógombokkal együtt egy kisméretű, minden egyéb
  alkatrész egy nagyméretű panelen kapott helyet. A készülék belseje
  rendezett.

  


  Méréseinkhez

    A kimeneti feszültség/impedancia megfelelő, a két csatorna közötti
  szintkülönbség csekély. A linearitás a szokásos, a kis kivezérlések
  tartományában értelemszerűen nagy az eltérés.
    A frekvenciajelleggörbe 2kHz fölött kiemel, majd szintcsökkenés
  után újra felnő a jel - feltehetőleg az egyszerű aluláteresztő szűrő
  képességeinek korlátalt mutatja. A gyár egyébként nem specifikál
  tűrésmezőt, nincs viszonyítási alapunk. Az áthallási csillapítás
  nagyon tisztességes, különösen 3kHz-ig. Bőven túlteljesíti az 1kHz-re
  specifikált 90 decibelt, akárcsak a zajok is a gyár által megadott,
  96dB-s értéket. Várakozáson felüli eredmény!
    A dinamikatartomány már lehetne jobb is (nem specifikálják); az
  intermodulációs torzítás -20dB-s kivezérlésnél a bal csatornán eléri a
  0,21%-ot, ami gyönge eredménynek számít  (és  persze  ezt  sem
  specifikálják).
    A teljes harmonikus torzítás vegyes képet mutat. Némi jóindulattal
  teljesíti az 1kHz-re megadott 0,03%-ot (ezt 0dB kivezérlésre kell
  érteni). A jobb csatornán kicsivel többet mértünk, ami még nem is
  lenne baj, de -24dB-s szintnél már alaposan felnő a torzítás, más
  készülékeken kisebb szokott lenni. A frekvencia függvényében mért
  teljes harmonikus torzítás átlagos.
    Az igazi bajokról a négyszögjel átvitel árulkodik. A fel- és
  lefutó éleken megjelenő berezgés aszimmetrikus; kitűnően látszik ez a
  10. képen, az egyszeres impulzus-átvitel fotóján.
    A hibajavító rendszer kifogástalanul működött a lemezhibákat
  szimuláló helyeken. A hozzáférési időt hosszúnak találjuk, de ez
  legyen a legnagyobb bajunk.
    Összefoglalva: átlagos minőség. Átlag fölötti a zaj és az áthallás
  - átlag alatti a frekvencia- és az impulzus-átvitel.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Négy év óta etalonunk a Philips CD150, pozícióját nem tudta
  megrendíteni az Anitech AE-300, az ITT DP7950, a Sony CDP-40 és a
  VT-Dual CD20. A 7. kötet sztárfotóján látható Pioneer ezüstlemezjátszó
  persze jobbnak bizonyult nála, de ötször annyiba kerül, nem is kapható
  idehaza, tehát nyilván nem pályázhat a Best Buy babérkoszorújára.
  Megmaradtunk tehát mind a mai napig a CD 150-nél, és őt küldtük
  szorítóba a Sanyo CP 59 és a Denon ellenében.
    A regény elején nem árulhatjuk el, ki a gyilkos, mert akkor senki
  sem olvasna tovább, de annyit előrebocsáthatunk, hogy mai tesztjeink
  "jó tesztek" voltak, amennyiben mindig egyhangúlag ítéltünk, és
  kizártnak tartjuk, hogy tévedtünk volna. Tesztjeink felbontóképessége
  sokat nőtt az utóbbi időben, feltehetőleg azért, mert ma már lehetőleg
  nem használunk kapcsolóberendezést. Összeállítjuk a "láncot", amelyet
  éppen hallgatni fogunk, a többi készüléket pedig kivisszük a szobából.
  Körülményeink azonban így sem teljesen azonosak  az  átlagember
  lakókörülményeivel - ennek okait bővebben megvilágítottuk a Negyedik
  Dimenzió című rovatban.
    A kontrollberendezés a Naim NAIT erősítőből és a Spendor BC1
  hangsugárzókból állt, valamint egy jóminőségű kísérleti állványból,
  amelyre a mindenkori CD-játszót helyeztük. A tesztprogram csaknem
  ugyanaz volt, mint néhány oldallal előbb az "analóg szeánszon". Az
  Opus3 cég "Dinamika" elnevezésű CD-demólemezéről (lásd HFM 3) ötféle
  műfajt  választottunk:  dél-amerikai  népzenét,  zongoraszonátát,
  vonósnégyest, dixieland-et és  egy  magányos  spirituálé-énekest.
  Kiegészítettük mindezt a Carmen  nyitányával  (Abbado,  DG).  A
  tesztmódszer ugyanaz volt, mint  az  ARC  előerősítő  vagy  az
  MC-hangszedők szeánszán.

  I. Sanyo CP59

    Szokásunkhoz híven összegyűjtöttük a zsűri jegyzeteit előbb a
  tesztkészülékről, majd az etalonról. Csillag után mindig újabb személy
  nyilatkozik.
    Sanyo CP59. Harsány. A magasai tompák és torzak. Általában csak
  negatívumokat írtam róla. A zongorája idegen, szokatlan. Mindenben
  szegényesebb. Döng. Távolról hallatszik. Még az  énekhangja  is
  szegényebb. Torzabb is. A levegő, a visszhang megszűnik. Az operán a
  vonósok torzak, a triangulumot alig lehet kivenni. * A magasak kevésbé
  csengenek ki, a mélyek döngenek, általában a döngés dominál. Nem
  hallom a levegőt a fúvósokon, meg ahogyan az énekes levegőt vesz. A
  zongora nem hasonlít a zongorára, alig ismertem rá. A vonósnégyesben a
  cselló túlteng, felül egy hegedű visít, köztük hiány - nem jók az
  arányok. A spirituálén eltűnt a levegő, nincs igazi mélye, a taps,
  dobbantás elmismásolódik. A terem kisebb. Carmen: nincs magasa, a
  triangulum alig hallik, a közepe harsány. Matt, de ordibál. * Jól
  hallható, helyenként durva különbségek. A dél-amerikai zenén nincs
  magas (nem hallható a levegő, amint áramlik ki a sípokon). Tompa. A
  dixie klarinétja elhalkul, nem emelkedik ki, majd amikor igaziból
  megfújják, furcsa dolgok kerülnek elő belőle. Az énekhangnak eltűnik a
  csillogása, nincsenek felharmonikusai. Az operán egyik rosszabb, mint
  a másik. Kváz, nem lehet megkülönböztetni a szólamokat, nem tudom
  eldönteni, milyen hangszerek játszanak összevissza bazseválnak. Ez a
  felvétel a Pioneeron jól megszólalt, de egyébként alkalmas rá, hogy
  lejárassa a CD-technikát. Ma én vagyok a hülyegyerek, mert én csak a
  szeánsz vége felé tudtam dönteni. Az Andok-zenén a Sanyo-t előbb
  lágyabbnak, hallgathatóbbnak találtam, kevesebb zavaró momentummal. A
  zongorája  viszont  nagyon  mosott.  A  dixieland-je  számomra
  elviselhetőbb, habár homályos, levegőtlen, monós. A  vonósnégyes
  kifejezetten középről szól, túl szűk a színpad. Az énekhang előbb
  hallgathatóbb - aztán: ködösebb, torzabb. Az opera számomra perdöntő,
  a Sanyo itt olcsó, torz,  lapos,  mindent  egybezenget.  Olcsó
  MM-hangszedő, egy nem túl jó MC ellenében.
    Az etalon. Levegősebb, a felhangjai jobban kicsengenek. Jobban
  hasonlít a zongorához. Ezen már egy kicsit élvezni is tudom a zenét. A
  klarinét azért időnként meglepő  hangokat  hallatott.  Élénkebb,
  lendületesebb,  ez  esik  közelebb  a  valóságoshoz.  Operán
  kiegyenlítettebb, nem csak a magas-, de a mélyátvitele is jobb. A
  hegedű tisztább. * Ez már inkább hasonlít a zongorára, bár ez sem
  igazi. Általában a hangszereinek több összetevője van. A vonósnégyesen
  jobb arány, a hangszerek nem nyomják el  egymást.  Az  énekes
  levegővétele is hallatszik. Carmen: nagyobb színpad, jobb tér, a
  magas-mély aránya jobb, de itt is kevés a magas. * Csengőbb, élénkebb,
  jobb. Egyenletesebb, természetesebb. A magasai tovább mennek. Operán
  ez is zűrös, összemos, de legalább vannak magasai. *  Nehezen
  döntöttem. A Philips mérsékelten tolakodó és mérsékelten érdektelen.
  Kisstílű. A zongorája követhetőbb, több billentyűje van, de néhol
  zavaróbb, fárasztóbb, "túlzeng". A dixie nem elég színes, túlságosan a
  lényegre  koncentrál.  Mindenesetre   analógosabb.   Általában
  prezenszesebb, tolakodóbb. Tisztább hangzás, szélesebb színpaddal, de
  egy kicsit üres. Valószínűleg ez esik a helyes irányba, de nem túl jó
  hallgatni. Komor. Közelebb az LP-hanghoz, különösen a NAD5120-hoz.
  "Céltudatos"  hang,  kicsit  gépies.  Az  operán  artikuláltabb,
  rendezettebb. A két CD-játszó közül ezt választanám: inkább ennek a
  hibáira hangolnám a rendszert, illetve ezeken a hibákon próbálnék
  javítani.
    A Sanyo CP59 tagadhatatlanul olcsó készülék, de ez a legnagyobb
  erénye. Sajnos, olcsó CD-játszónak híg a leve.


  II. Denon DCD-820

    Ez a készülék olcsónak semmiképpen sem olcsó, de drágának nevezni
  sem volna igazságos. Végtére, az Abszolút Alapfokú kis Philips CD150
  annakidején botrányos, 35 ezer forintos áron került forgalomba, ebből
  később tízet visszatérítettek a vevőknek, maradt huszonöt - ami
  azonban négy évvel ezelőtt feltétlenül ért annyit, mint ma a Denonért
  kifizetendő 33 ezer forint! A DCD-820  mindenképpen  modernebb.
  Szolgáltatások tekintetében nincs verseny a két gép között. Hát
  muzikalitás tekintetében?
    Denon DCD-820. Már az első néhány percben megéreztem, hogy ez
  tényleg drágább készülék. A mélyeivel már ki vagyok békülve. A zongora
  felhangjai is megvannak, és ha nem volna lehetőségem másra, ezzel a
  CD-játszóval már kiegyeznék. A dixie is néha már-már élvezhető. A
  vonósokat is tovább el tudom szenvedni vele. Megnyugtatóbb hang,
  kevesebb torzítás. A hangszerek elkülönülnek, a mélyek stabilak.
  Meglepő, hogy egyetlen énekhangon is  mennyi  árnyalatot  lehet
  megkülönböztetni. Az operán jobb magasak, a közepe tisztább, az egész
  kiegyenlítettebb. A magasakat azért változatlanul hiányolom, ez sokat
  levon az értékéből. * Jobb magasak. Az Andok levegőjét kevésbé érzem,
  viszont a zongora sokkal zongorább, megvannak a felhangjai. A dixie
  egész élvezhető, a CD-vel szembeni aggályaim kezdenek  eltűnni.
  Tisztább, finomabb. Nagyobb tér. Szélesebb átvitel. Az operán sokkal
  nagyobb tér, nem kell középen szorongani. Minőségileg jobb hangzás. *
  Ugyanakkora különbség, mint az előbb a Philips és a Sanyo között, csak
  most a Denon javára. Minőségi ugrás. Szellősebb, jobban elkülönülnek a
  hangszerek. A mélyek mélyebbek, minden finomabb. A zongora világos,
  tiszta, csengő. Általában mindig ugyanúgy és ugyanannyival jobb. A
  vonósai világosabbak. Az  opera  csengőbb,  kiegyenlítettebb,  a
  hangszerei önállóbbak. * Megint nekem tartott a legtovább, amíg
  dönteni tudtam. A Denon lágyabb,  szélesebb  színpadú,  gyakran
  kiegyenlítettebb, hallgathatóbb, de a másik készülékről mintha "több
  információt" hallanék, ezért kezdetben kételyeim vannak. A dixie
  kulturált, picit színezett, de ez csak derűsebbé teszi. Ugyanezt
  hallom a vonósokon is. A spirituálén már kétségtelen, hogy ez a jobb,
  szélesebb az átviteli sáv. És végül az operán már semmi kétség, ez a
  terem a nagyobb, a visszhangja nem a prezensztartományban cseng, hanem
  sokkal szélesebb sávban. Az énekesek geometriailag is magasabban
  helyezkednek el. Hallgathatóbb, közelebb áll ahhoz, amit megszoktam,
  de egy kicsit torzít a magasa.
    Az etalon. Fátyol. A finom részletek eltűnnek, a magashang
  kevesebb és keményebb. Nem nagyságrendnyi különbség, de mindenben
  rosszabb. A közepe zavarosabb. A klarinét természetellenes, szokatlan.
  Az énekhang nem rossz, de van rajta valami visszhangosság. * Az élet
  és a levegő itt is megmarad, de kevesebb a magas, és csörömpölős. A
  zongora kevésbé szép. A dixie kisebb teremben szól, a zenészek nem
  annyira kvalifikáltak, az egész sávhatárolt, kevésbé élvezetes. A
  spirituáléban is csökken a terem  mérete.  A  felső  regiszter
  szegényesebb. Carmen: mindenki középen nyüzsög, nem elég tág a tér.
  Kváz. * Tompa, testetlen, nagy differencia. Gyengébb a hangszerek
  elválasztása. Dixien fénytelen, tompa. Az énekhang is tompa. Az opera
  néhol torzít. Kicsit élénkebb. Kiegyenlített, de a prezenszét azért
  sokallom. A zongorája picit fémes, de nem rossz. Dixien tiszta,
  nyugodt, unalmas. Elképzelhető, hogy a sávszélek megvágódnak, és ennek
  van egy "letisztító" hatása. Vonós zenén tárgyilagos és unalmas. A
  fekete énekes hangján több levegőt érzek, de  megint  csak  a
  prezensz-sávban. Carmen: kissé brutális, de nincs nagy baj. Túlságosan
  elöl szól, mindazonáltal.
    Új etalonunk van.


  III. Denon DCD-820 - Pioneer PD91

    Amelyet tehát össze kell hasonlítanunk a "nagy" Pioneerral, a PD91
  nevűvel. Itt megint ugyanaz lesz a gondunk, mint legutóbb a Spica
  TC-50 hangsugárzóval, nevezetesen, hogy a tesztkészülék anyaszült
  meztelenül jön, úgy, ahogy kivettük a dobozból, az etalon viszont
  (múltkor a Spendor, most pedig a PD91 ) jócskán el van varázsolva
  PWB-eszközökkel. Ennek a ténynek azonban a HFM kollektívája (a
  Szerkesztő kivételével) nem tulajdonít különösebb jelentőséget. A
  próbát mindenesetre megejtettük; az Olvasó helyesen teszi, ha az
  alábbiakat egybeveti a 7. kötet szeánszának jegyzeteivel.
    DE. A legnagyobb különbséget a dél-amerikai zenén éreztem, ott
  félreismerhetetlenek a Pioneer előnyei. Jobb mélyek, megvannak a
  magasai, ez már egy kicsit modellezni tudja a zenét.
    SzM. A Pioneernak főleg a magasai jobbak (Carmen: a cintányér!),
  és ez a dél-amerikai zenén különösen kiugrik: az összeütögetett fák, a
  rumbatök hangján hallható, hogy ennek a gépnek alul-fölül jobb az
  átvitele. A Denon felhangban szegényebb, a spirituálén is (kevésbé
  hallom a levegővételt stb.). A Pioneer sokkal jobb, ha nem is
  annyival, amennyivel drágább. Amennyivel a Philips jobb a Sanyonál, a
  Denon a Philipsnél...
    SA. Az operától a spirituáléig, végig ugyanaz. A PD91 mélyei
  jobbak és korrektebbek, jobban megállnak. Néha mintha kevesebb volna,
  pedig megvan, csak nem tolakszik. A Denonon soványabb lett az énekes,
  kisebb a tüdeje. Még a magyar zongoralemezen is van különbség, a
  Pioneer ott is tisztábban szól.
    DL. Minimum a Linn Axis és a NAD 5120 különbsége. A Pioneerhoz
  képest a Denon hangja magashiányos, lapos és érdektelen, a falon belül
  szól, a hangszóróból. Az énekes szétterül a térben, a mellékzörejek
  egyformák, a ppp-fff differenciák nem jönnek ki. Teljesen  más
  frekvenciaeloszlás. A Pioneer lágyabb, testesebb, sokkal több a mélye
  és a magasa, derűsebb, hallgathatóbb, meghittebb. Mindenben finomabb,
  a hibái kevésbé zavaróak. Többdimenziós. Hatalmas energiákat sugároz
  le a sáv két szélén. Spirituálén vallásos rend és fegyelem. Még a
  mellékzörejek is (lábdobbantás, csettintés) életet nyernek.
    Dehát minden cigány a maga lovát dicséri.


  Denon PMA-320 erősítő

  


    A RAMOVILL Belgrád-rakparti Hifi Áruházának exkluzív árucikke (a
  Denon DCD-820 CD-játszóval együtt). Már ránézésre is korrekt, gondosan
  megépített masina benyomását kelti. Szolgáltatásai bőségesek (még
  MC-bemenet is van rajta!), kimeneti teljesítménye tekintélyes (2x60
  wattos erősítőt  forintért  még  nem  árultak!),  specifikációja
  tisztességes. Sajnos, az ára is magas: a Denon erősítő 27500 forintba
  kerül. Zárójelben: az Audio 1989 októberi évkönyve szerint ezt az
  erősítőt Amerikában 300 dollárért árusítják.

  Kezelése, szolgáltatásai

    A készülék előlapja egyszerű, szép kivitelű. Nem találunk rajta
  kivezérlésjelző fényeket, osztott sávú hangszínszabályzót ("grafikus
  ekvalizátort"),  sem  egyéb  haszontalan  holmit.  (Hát  a
  hangszínszabályzó? Hát a LED-ek? Hát a "lúdnessz"? A Szerk.) Viszont
  minden megvan rajta, amire tényleg szükségünk lehet - már egészen
  elszoktunk az ilyesmitől.
    Az előlapon a kezelőszervek két vízszintes sorban helyezkednek el.
  A felső sorban csak nyomógombok. Balról-jobbra haladva: az első a
  hálózati ki-bekapcsoló. Elkülönítve tőle, az előlap közepétől kezdve a
  bemeneti választókapcsolók sorakoznak: Aux-2, Aux-1, Tuner, CD, Phono
  - aligha szorulnak magyarázatra. A fono bemenettől  eltekintve,
  mindegyik azonos érzékenységű, nagyszintű bemenet; kb. 150mV-tal lehet
  teljesen kivezérelni az erősítőt. A választókapcsolókhoz rendelt
  LED-ek kijelzik, mikor melyik forrás jelét használjuk. Az előlap jobb
  oldalán nagyméretű forgatógomb: a hangerőszabályzó.
    Az alsó sorban már több kezelőszervet találunk. Balról az első a
  MONITOR/COPY, azaz monitorgomb, amelynek itt 3 állása van. Két szélső
  állásávai azt határozza meg, melyik magnónkat hallgassuk a kettő közül
  (már amennyiben van két magnónk); ilyenkor értelemszerűen mindig a
  másik magnóval készíthetünk másolatot. Középső állásában (SOURCE)
  visszaadja a szót a bemeneti  választókapcsolókkal  kiválasztott
  jelforrásnak.  A  fejhallgatót  a  szokványos,  6,3mm  átmérőjű
  csatlakozóhüvely fogadja, majd két karcsú nyomógomb  következik,
  ezekkel a hangsugárzói között (SPEAKER A, B) kapcsolhat az, akinek két
  pár hangsugárzója van (és még nem tanulta meg, hogy minden fölösleges
  hangsugárzó és kábel tönkreteszi a hangképet-a Szerk.). Három egyforma
  forgatógomb a két hangszínszabályzó, valamint a balansz-szabályzó. A
  kezelőszervek sorát három nyomógomb zárja. Az első a fiziológiai
  hangerőszabályzó (LOUDNESS). A második a CD DIRECT nevet viseli, és
  mindössze azt teszi, hogy a CD-játszó jelét átemeli - nem, nem az
  egész előerősítő fokozaton, csupán a bemeneti választóegységen, amely
  egyébként nem hagyományos kapcsoló, hanem integrált áramkörből van
  kialakítva. (Mint ismeretes, a CD-játszók elegendő  feszültséget
  szolgáltatnak, hogy egyetlen potméter közbeiktatásával közvetlenül Is
  kivezérelhessék a teljesítményfokozatot. Ez az, aminek itt is lett
  volna értelme. A Szerk.) Végül az utolsó nyomógomb egy mélyfrekvenciás
  szűrő (SUBSONIC).
    Minthogy a PMA-320-nak 8 bemenete van, és a két magnó számára még
  ki is kell adnia a jelet, látatlanban megmondhatjuk, hogy az erősítő
  hátoldalán 10 pár RCA hüvelyt fogunk találni. (Stimmel.) Kiegészíti
  őket egy földelőcsavar, továbbá egy nyomógomb, amellyel  MM-ről
  MC-hangszedőre   állíthatjuk   át   a   fono-bemenetet.   A
  hangszóró-csatlakozók (4 pár) csavaros rögzítésűek.


  Felépítése

    Akárcsak kívül, belül is minden nagyon tisztességesen van kiépítve
  - és semmi sincs túlbonyolítva. A fono bemenet egy NJM2043DD típusú
  IC. A korrekciót szokás szerint a negatív visszacsatoló  ágban
  alakították ki. Ha mozgótekercses hangszedőre kapcsolunk, a fono
  áramkör erősítését 20dB-vel növelik, a bemeneti feszültség ilyenkor
  2,5mV helyett 0,25mV.  Ezt  szintén  a  negatív  visszacsatolás
  módosításával érik el. A bemeneti impedanciát ebben az állásban 47
  kohmról 100 ohmra csökkentik.
    A korrekciós erősítő, valamint a nagyszintű bemenetek jele egy
  félvezető kapcsoló IC-re kerül (TC9152P), a bemeneti választókapcsolók
  15V-os feszültséget juttatnak  az  integrált  áramkör  megfelelő
  vezérlő-bemeneteire, s az IC ennek megfelelően vagy ezt, vagy azt a
  bemenetet választja. De még egyebeket is tud ez  az  áramkör:
  bekapcsoláskor ő vezérli a hangsugárzó kimeneten elhelyezett némító
  jelfogót, a bemenetek váltásakor a saját kimenetét némítja, és a
  némítás idejét még be is lehet állítani egy RC-taggal.
    Az IC  kimenet  a  monitorkapcsolóra  fut,  ez  hagyományos
  forgókapcsoló. Rögtön utána a CD DIRECT kapcsoló következik, melynek
  révén a CD-játszó jele kikerülheti a bemeneti szelektor IC-t. Sokat
  nem nyerünk ezzel a megoldással - avagy netán ezek a félvezető
  kapcsolók  mégsem  olyan  tökéletesek?)  A  jel  ezután  egy
  impedanciaillesztő IC-re kerül, amely a hangszínszabályzó hálózatot
  vezérli. A hangerőszabályzó potenciométer  következik,  aztán  a
  balansz-szabályzó, s az már a teljesítményerősítőt vezérli.
    Ez a teljesen szimmetrikus felépítésű komplementer végerősítő
  fokozat egy NJM4558DD típusú integrált áramkörrel kezdődik. Az IC
  kimenete 2SA9881, illetve 2 SC1841 típusú tranzisztorpárt vezérel. A
  meghajtó tranzisztorpár következik (2 SD667 - 2 SB647), majd a
  teljesítményerősítők (2 SC3855 - 2 SA1491).  A  nyugalmi  áram
  beállításáról két tranzisztor gondoskodik. A teljesítménykimeneten az
  egyik tranzisztor emitter ellenállását egy tranzisztor "figyeli", és
  ha a kimenő áram túl nagy, működésbe hozza azt az áramkört, amely
  leválasztja a hangsugárzó kimenetet egy relével. Ugyanez történik,
  amikor a bemeneti választókapcsolót működtetjük (ebben segít  a
  félvezető kapcsoló IC), ha a végfokozat túlterhelődik, ha a végerősítő
  rész valamiféle hibája folytán egyenfeszültség jutna a hangsugárzókra,
  s akkor is, amikor a készüléket bekapcsoljuk, de ilyenkor a némítás
  csak néhány másodpercig tart, amíg a tranziens jelenségek lezajlanak.
    Hátravan még a tápegység. A végfokozat számára +49V-ot állítanak
  elő (a szűrőelkók 9400µF-osak). Ebből a feszültségből 1-1 soros
  áteresztő stabilizátor tranzisztor révén +15V-ot kap a többi erősítő
  fokozat. Külön egyenirányítóval -43V-ot állítanak elő, ezzel  a
  kikapcsolási tranzienseket védik ki. A hálózati transzformátor torold
  kivitelű, burkolata fémből van.
    A készülék  minden  be-  és  kimenetét  gondosan  védik  a
  nagyfrekvenciás jelektől. A hangsugárzó kimeneten például három önálló
  szűrőtagot fedezhetünk fel. Az erősítő belső felépítése átgondolt,
  rendezett. A legtöbb alkatrész egyetlen,  nagyméretű  nyomtatott
  áramköri lapon helyezkedik el. Külön NYÁK-ra került a tápegység; a
  bemeneti választókapcsolókat szintén külön lapra építették.
    Már csak egyetlen dologgal vagyunk adósak: azzal, hogy mit is
  jelent a készülék előlapján díszelgő "PURE CURRENT SUPPLY" felirat,
  azaz Tiszta Áramtáplálás. Továbbra is adósak maradunk vele, mert mi
  sem tudjuk. Tény, hogy nagyon gondosan alakították ki a különféle
  földeléseket és hidegpontokat a nyomtatott áramköri lapon, de ezen
  túlmenően már nem találtunk semmi különlegeset. Ettől persze még lehet
  elrejtve valami furfang a gépben - csak mi nem fedeztük fel.

  

  Méréseinkhez

    A specifikáció viszonylag részletes, így a legtöbb adatot össze
  tudjuk  vetni  méréseink  eredményével.  Néhány  jellemzőt  nem
  specifikáltak - illett volna ugyan, de nem mulasztottak el semmi
  lényegeset.
    A bemenő feszültségek rendben vannak, egy hajszálnyival nagyobb
  értéket mértünk a kelleténél, de a gyakorlatban ez nem okoz gondot. A
  bemenő impedanciák is kielégítőek, habár a nagyszintű bemeneteken jobb
  szerettünk volna 47 kohm-os értéket a 30 kohm helyett. El kell azért
  mondanunk, hogy az utóbbi időben konstruált készülékeken egyre kisebb
  bemeneti impedanciákkal találkozunk, és arra számítunk, hogy rövidesen
  a szabványban is kb. 22 kohmos értéket rögzítenek. Kommentárt érdemel
  az MC bemenet adata is (0,25mV/100 ohm). Ez a közepes impedanciájú és
  kimenőfeszültségű  mozgótekercses  hangszedőkhöz  illeszkedik,  az
  általánosan használt MC-khez gyakorlatilag megfelelő, de éppen az
  Ortofonokhoz (MC 10, 20, 30) nem optimális.
    A kimeneti teljesítmények figyelemreméltóak. Maximálisan 0,05%
  torzításig 8 ohmon 67/66W-ot, 4 ohmon 2x83,8W-ot mértünk igencsak szép
  eredmény! A specifikáció 4 ohmon, de 1% torzítással határolva 2x90W-ot
  ígér, mi valamivel kevesebbet kaptunk (86,5/85,5W), de  ez  is
  tisztességes. Különösen, hogy az erősítő "hagyta mérni magát", nem
  történt semmi baja, nyugodtan lehet 4 ohmon is használni. A zenei
  teljesítményt a gyár nem specifikálta, a 4 ohmon mért 180W tiszteletet
  parancsol. A teljesítmény-frekvenciatartomány 4 és 8  ohmon  is
  megfelelő.
    A névleges (2x60W) kimeneti teljesítménynél mért  harmonikus
  torzítás csekély. A kimeneti teljesítmény felénél (2x30W) a gyár
  0,008% torzítást enged meg, mi csak 0,006%-ot mértünk. A kimeneti
  teljesítmény függvényében mért torzítás kifogástalanul alacsony. Az
  intermodulációs torzítást sem sokalljuk; a gyár ezt a paramétert nem
  specifikálta (pedig illett volna).
    A kimeneti feszültség instabilitása kicsiny, kb. 0,18 ohmos kimenő
  ellenállásnak felel meg.
    A frekvenciajellegörbék teljesítik az előírást. A nagyszintű
  bemenetekre nincs specifikáció, de ezek a görbék is szépek. Érdekes,
  hogy a fono-előerősítő MM állásban szebb görbét ad, mint a CD-bemenet!
  (MC-állásban nem specifikálják az átvitelt, de ez is meglehetősen
  lineáris, ha nem is annyira, mint MM-állásban.)
    A  fiziológiai  hangerőszabályozó  teljesíti  az  előírást,
  karakterisztikája is megfelelő - és ami a legfőbb erénye: ki is lehet
  kapcsolni. A szubszonikus szűrő töréspontja kb. 30Hz-re esik, nem
  pedig 16Hz-re (a  specifikáció  egyébként  ezt  nem  adja  meg
  egyértelműen). A balansz-szabályzó hatásossága megfelelő.
    A zajokat illetően: jelentős eltérés van az általunk alkalmazott
  módszer és az IHF módszer között. Mi most is a szokásos módon
  dolgoztunk, hogy a PMA-320-at össze lehessen hasonlítani az eddig mért
  erősítőkkel. Az eredmény egyébként  tisztességes,  különösen  az
  MC-bemenetről;  hangsúlyozzuk,  hogy  ezt  az  értéket  max.
  hangerőszabályozó állásban kaptuk.
    A fázis-frekvencia jelleggörbe olyan, amilyet elvárhatunk.
    A két csatorna, illetve a különböző bemenetek közötti áthallási
  csillapítás megfelel a gyakorlatnak.
    A négyszögjel-átvitel  a  frekvenciajelleggörbékkel  korrelál.
  Komplex terhelésnél (4. kép) berezgést látunk, az erősítők többsége
  így viselkedik.
    A nagyszintű bemenetről mért különbségi torzítás a névleges
  terhelésen drasztikusan felszalad 40kHz fölött. Nem éppen bíztató
  előjel - tranziens intermodulációs torzításra enged következtetni.
  Fél-teljesítményen már kifogástalan a kép, a torzítás igen alacsony
  szinten marad. A mágneses hangszedő bemenetről mért  különbségi
  torzítás viszonylag egyszerű felépítésű erősítőre vall.
    A fejhallgató- és a magnókimenetek kimenő feszültsége/impedanciája
  megfelelő. A maradékfeszültség-erősítés kielégítő.
    A kimeneti teljesítmény még komplex terhelés hatására is alig
  változik - eszerint becsületes tápegységet és teljesítményerősítőt
  építettek a készülékbe.
    Összefoglalva: egyenletes, korrekt minőség, igen nagy kimeneti
  teljesítmény, alacsony torzítás kár, hogy a különbségihang-torzítás
  nagy teljesítménynél felszalad. Praktikus szempontból igen hasznos a
  ki-bekapcsoláskor és a bemeneti választókapcsolók  működtetésekor
  alkalmazott némítás.

  
  
  
  
  


  Szeánsz

  

    Valaha, a hifi őskorában az erősítőket csak egyféleképpen kellett
  meghallgatnunk: a fono bemenetükről. Az összes többi műsor (tuner,
  magnó) csak appendix volt, járulékos szolgáltatás. A kompaktlemez
  azonban ma már vidáman éli a maga önálló életét, némelyek éppenséggel
  csakis CD-t hallgatnak, ők esetleg a fono előerősítőt tekintik majd
  cubehőrnek, járulékos szolgáltatásnak. Az analógpártiak közben egyre
  inkább rákaptak a mozgótekercses hangszedőre, amelyet (mint tudjuk)
  külön egységgel kell illeszteni az erősítőhöz; az illesztőegység
  elektronika is lehet, azt pedig kézenfekvő beépíteni az erősítőbe - és
  valóban, napjainkban egyre több olyan erősítő lát napvilágot, amely
  közvetlenül is fogadni képes az MC-hangszedőt. Hosszú lesz tehát a mai
  szeánsz, mert a Denon PMA-320-nak MC-bejárata is van, így hát három
  menetben kell meghallgatnunk: az MM(fono), az MC- és a CD-bemenetéről
  - sőt,  még  egy  negyedik  menetre  is  szükség  lesz,  hogy
  összehasonlíthassuk a Denon "normál", illetve "direkt" CD-bemenetét.
    LP-forrásunk a Linn Axis volt Ortofon MC30 Superrel és T-30
  transzformátorral (illetve később transzformátor nélkül); műsornak az
  Opus, az Ortofon és a Proprius demólemezt tettük fel. CD-játszónk a
  Pioneer PD91, erről szintén az Opus demólemezét hallgattuk, valamint
  egy-egy részletet a Carmen nyitányából és Beethoven hegedűversenyéből.
  Etalonnak a NAD 3020e erősítőt választottuk, ezt a készüléket minden
  valamirevaló hifista ismeri. Tesztmódszernek továbbra is megmaradtunk
  a váltogatós adogatásnál - ezzel sok többletmunkát vállaltunk, hiszen
  így az erősítőket minden második zeneszámnál cserélni kell (mellesleg:
  a fölösleges gépet még ki is vittük a szobából).

  Előjáték

  

    Ez rövid lesz. Van a Denon erősítőn egy kapcsoló, amellyel a
  CD-műsorjelet mintegy átemelhetjük azon az integrált áramkörön, amely
  itt a választókapcsoló funkcióját látja el. Összehasonlítva a normál
  és a direkt CD-bemenetet, az utóbbit kiáltottuk ki jobbnak, az alábbi
  mértékben:
    egyvalaki akkora különbséget hallott, amely éppen hogy csak
  nagyobb a nullánál,
    ketten határozottan hallottak némi különbséget,
    egyvalaki úgy vélte, hogy a különbség drasztikus. Még meg is
  esküdött rá, hogy a direkt bemenet hangja nyíltabb, lágyabb, tisztább,
  kevésbé elektronikus.
    Elhittük neki, és ennél maradtunk.


  I. CD (és Tuner és Tape)

    Mert  mi  ugyan  ezüstlemezjátszót  használtunk,  de  amit
  tapasztaltunk, az feltehetőleg rádióra és magnóra is vonatkozik.
    Denon PMA-320. Lényegesen jobban tetszik, közelebb van ahhoz, amit
  megszoktam. Erőteljesebb mélyek. Magasban  levegősebb,  finomabb,
  egyenletesebb, jobban szétválasztja a szólamokat. Mindenképpen ezt
  választom. * Sokkal jobb. Szélesebb tér, érezni a levegőt, a mélyei
  dinamikusabbak. Lendület a zenében. Szélesebb frekvenciasáv. Nem volt
  nehéz döntenem. A magasak nyíltabbak, tisztábbak, a mély már-már a
  Linn Axiséra emlékeztet. Van benne élet. * Széles színpad, kicsit
  hűvös. Lehetne nagyobb tartása. A Dél-amerikai zenén melegebb, van egy
  kis japános színeződése. Teltebb. Itt még nem tudtam dönteni. A
  Beethoven hegedűje viszont felmelegszik, felszőrösödik, és ez nem
  tetszett.
    Az etalon. Már első megszólalásakor: mélységesen csalódtam, nem
  gondoltam, hogy ennyivel gyöngébb. Mélyben gyatrább, nem annyira
  erőteljes, magasa sincs elég, az egész nyersebb, összemegy, grízes. *
  Érdektelenebb. Nincs elég levegő és tér. Leül, a magasai nem csengenek
  ki, nem elég fényesek. Másban is  gyöngébb:  "szegény  rokon",
  "kopottas". * Körülbelül ugyanez. A NAD kevésbé bírja a kivezérlést, a
  csúcsokban betorzít.  Carmen  kásásabb.  Mindenben  veszített  a
  lendületéből. Színtelenebb, érdektelenebb, gyászosabb. * Melegebb
  tónus. Kisebbet szól, de valahogy jobban együtt lehet élni vele. Az
  Andok levegője tiszta, kissé fakó, száraz, steril. A hegedűversenyen
  jobban tetszik: áttetszőbb,  kiterjedtebb,  beethovenesebb,  erre
  szavazok.
    Mindent egybevetve, ez úgy körülbelül 3,25:0,75 vagy mennyi lehet
  a Denon javára: három nagyon magabiztos szavazat egy határozatlan
  döntés ellenében. Nagy-nagy meglepetés lóg a levegőben!


  II. tétel: LP

    A Denon fölénye, ha lehet, még meggyőzőbbé vált.
    Denon PMA-320. Magasban-mélyben jobb. Nem puffog. Levegősebb,
  tisztább, elválasztja a szólamokat. Nem találok hibát. A mélye nemcsak
  több, de jobb is. Finomabb, úgy, ahogy van. Sokkal nagyobb tér,
  részletdús, a magasa-mélye jobb, zenei élményt nyújt. * Jobb mély,
  tisztább középtartomány, magasban is szélesebb sáv. Dzsesszen már az
  első pillanatban elbűvölt; arisztokratikus  a  másikhoz  képest.
  Mindenben finomabb. A dobseprő mintha valóságos  volna.  Minden
  hangszernek megvan a maga helye. * Én nehezebben döntöttem. Elsőre:
  nagyon jó, de mintha visszafosott volna, a színpad széles ugyan, de
  nem elég mély. Kicsit steril? A Proprius dzsesszfelvételnél azonban
  lehull a szememről a hályog: ez az erősítő sokkal hallgathatóbb, a
  zenéje sokkal rendezettebb gyönyörűen szól.
    Az etalon. Nem tudok neki durva hibákat felróni, de szegényesebb.
  Időnként torzít, a női hangon zavaróan teszi. Lényegesen gyöngébb! *
  Beszűkül, sávhatárolt. Kellemes, de nem dob fel. A felső regisztere
  torzít. Nem lehet egy napon említeni a két erősítőt. * Az ének
  reszelős, fedett, tompább, időnként torzít. * Előbb: kellemesnek,
  melegnek, hallgathatónak éreztem; nívós analóg zene, öblös, muzikális,
  habár a női hang rekedtes, de van benne valami természetesség. A
  Proprius dzsesszlemeznél azonban kiderül, hogy ebben a hangképben túl
  sok a zűr és a zavar.


  III. tétel: MC

    Mármint MC-bemenet. A műsort most is ugyanaz az MC-hangszedő
  szolgáltatja, de az A-B teszt most arra megy ki, hogyan szól jobban az
  MC-hangszedő: illesztőtranszformátorral a Denon MM (fono) bemenetén,
  avagy közvetlenül az MC-bemenetre kapcsolva. A mércét nem állítjuk
  túlságosan magasra, amikor az Ortofon T-5-öt választjuk, a világpiac
  legolcsóbb, egyszersmind Best  Buy  illesztőtranszformátorát.  Az
  elektronikák általában  zajosabbak  a  trafónál,  most  is  ezt
  tapasztaltuk, de le kell szögeznünk, hogy más erősítőkhöz viszonyítva
  a Denonnak még az MC-bemenete is csendes.
    MC-bemenet. Kellemes, lágy, meleg, nagyon életszerű, nincs benne
  zavaró momentum. Kevésbé hifi, finomabb, elegánsabb, hallgathatóbb. A
  basszusát keveslem, de legalább nem "üt", ugyanakkor nem is ürül ki,
  megmarad a tartása. Wagneren is: széles, lágy, összefüggő tér, de a
  basszus veszít  a  lendületéből.  Kulturált,  hallgatható,  jobb
  kompromisszum. Nekem ez a rokonszenvesebb. * Előbb nyíltabbnak,
  tisztábbnak hatott, de van benne valami, ami fárasztott. Wagner
  lehervadt. Nekem kevésbé tetszik, de meg tudom érteni, ha valaki
  inkább ezt választja. * Nem tudok dönteni. * Kevés a mélye. Több
  levegője van. Magasban könnyedebb. Wagner csengőbb, de érezni a
  mélyhiányt. Középtől felfelé jobb.

    Ortofon T-5. Fakóbb, de nem biztos, hogy rosszabb. Tárgyilagosabb?
  A magasátvitele szűkebb? Néha elevenebb. A tapsok szabadabban lebegnek
  a levegőben. Dzsesszen eleven, dinamikus, az eleganciáját hiányolom.
  Kicsit összedobálja a szólamokat. Wagneren is dinamikai előnyök, de
  érdesebb, tolakodóbb, kevésbé hallgatható. * Nyugodtabb -  első
  hallásra még nem tudtam eldönteni, hogy tompább-e, avagy simább.
  Wagneren már nekem ez tetszik. A magasai, a fúvósok jobbak, de ezzel
  sem vagyok kibékülve. * Mélyebb tónus. A legalja hiányzik. Levegős,
  teres. De nem tudok dönteni. * Mélyben lényegesen jobb, közelebb a
  valósághoz.

    Megbeszélve a hallottakat, úgy ítéltünk, hogy a kétféle hangkép
  nagyjából egyenértékű, mások a hibáik és az erényeik, ízlés dolga, ki
  melyik mellett dönt. Mégis, szerettük volna eldönteni, melyik a helyes
  irány. Ezért feljebb emeltük a mércét, és a T-5-öst kicseréltük egy
  T-10-esre.

    MC-bemenet. Itt már egyértelműen neki kevesebb a magasa. A
  lágysága még mindig tetszik, de a dinamikája már lényegesen szűkebb.
  Színezetlenebb, de színtelenebb. Basszusban egy kicsit lefullad. A
  magasa nem eléggé tiszta, most már feltűnik benne egy elektronikus íz.
  Egy kicsit álmosító. * A mélyei jobban tetszenek, de nem tudok
  dönteni. * Durva magashiány, gyöngébb mély. Matt.

    Ortofon T-10. Hát igen, Kinyílt a tér, megjöttek a magasak, és ez
  a hangkép  már  nem  tolakszik,  de  megtartja  a  jellegzetes
  trafó-erényeket, a lendületet, a dinamikát. A magasai finomabbak (de
  még mindig van fárasztó hatása). Nem igazán rokona a T-5-nek, az egy
  egész másfajta konstrukció. A tranziensei kétségtelenül sokkal jobbak.
  * Javult a hangminőség, kezd emlékeztetni a délutáni hangképre. A
  dzsessz már ahogy megszólal, világosabb, levegősebb, a magasai jobbak,
  a mélyei rendezettek. Valóban nem teljesen rokona a T-5-nek. * A
  magasai jobban tetszenek, de nem tudok dönteni. * Amint megszólalt,
  tudtam: megjött az a hang, amelyre vártam. A dzsessz cseng-bong,
  finom. Magasban-mélyben jobb - ha valamit még kívánhatnék, az még több
  basszus volna.
    Abból a szempontból tehát nem lettünk okosabbak, hogy vajon az
  előbb helyesen döntöttünk-e a T-5 és az MC-bemenet vitájában. A
  nagyobbik trafó ugyanis minden szempontból jobb a T-5-nél is, az
  MC-bemenetnél is - tehát nem ad igazat egyiknek sem. A T-10 már
  audiofil jószág, és ha egy Denon-tulajdonos kéz alatt meg tudja venni
  az eredeti áráért, tehát 3-4 ezer forintért, azt javasoljuk neki, ne
  habozzon. A kis T-5-öt viszont semmiképpen sincs értelme pótlólag
  megvásárolni a PMA-320-hoz. Számítsuk úgy, hogy a Denon erősítőnek az
  MC-bemenete is megér két-két és fél ezer forintot - ha többet nem is.
    Summa summárum, a Denon PMA-320-szal váratlanul nagyot fogtunk:
  egy új etalon-erősítőt, amelyet a jövőben gyakran fogunk használni. A
  jó öreg NAD3020-ról most is jó véleménnyel vagyunk, de többé nem
  tartjuk Best Buynak - kivéve, ha valaki különösen olcsón jut hozzá.
  Gyári állapotban úgy 20-22 ezer forint lehet az értéke, tehát 6-8
  ezerrel olcsóbb ugyan a Denonnál, de ez nem egyenlítheti ki a
  korszerűbb gép erényeit: kifinomultabb hangját, szebb külalakját és
  háromszorta nagyobb teljesítményét.
    Arról nem beszélve, hogy forintért kapható.

                   *

  Preludium és fuga


    "A fuga több szakaszból álló, ellenpont-technikával szerkesztett
  zenei forma, amelynek témáit az úgynevezett imitáció segítségével az
  egyes szakaszok valamennyi szólamában keresztülvezetik. A preludium
  pedig előjáték, amely külön tétel formájában gyakran a fugát is
  bevezeti, mint ez Bach Sebestyénnél is előfordul."  A  lexikon
  definícióiból bennünket most csak a szavak frappáns találkozása
  érdekel. Hiszen mi másról is volna szó,  mint  egy  jólismert
  alapmotívumról: a Heybrook HB1-ről, amelyet az ellenpont technika és
  az imitáció módszerével újra és újra feldolgoznak, hozzá preludiumot
  csatolnak...
    A Heybrook HB1 történetét a legtöbb hifista jól ismeri, itt éppen
  csak összefoglaljuk. Négy évvel ezelőtt a HFM kifürkészte, hogy a
  számos jónevű brit kisdoboz közül az egyiket igen előnyös áron lehetne
  importálni, nagy tételben. Noha nem szívesen adunk konkrét tippeket
  (előzőleg az Ortofon MC10/T-5 volt az  egyetlen,  amit  a  mi
  javaslatunkra hoztak be), ezt az információt vétek lett  volna
  elhallgatni a magyar kereskedők előtt. Nem is hallgattuk el, a
  RAMOVILL be is hozott 1000 párat a HB1-ből, rögtön el is adta
  valamennyit páronként 9600 forintért - ezt a hírt megkönnyebbüléssel
  fogadtuk, mert felelősséget éreztünk a hangszóró-üzletért, cifra dolog
  lett volna, ha a kereskedőnek a nyakán marad az egész, devizáért
  vásárolt készlet.
    Akkor és azóta is sokszor elmondtuk: tévedés ne essék, a HB1 nem
  valami csúcsszuper! Abszolúte alapfokú jószág, s csupán egyike azoknak
  a  hasonlóképpen  nem  tökéletes,  hasonlóképpen  alapfokú,  de
  hasonlóképpen "civilizált" büdzsé-hangsugárzóknak, amelyekről a brit
  hangszóróipar oly rég óta nevezetes. Eshetett volna a választásunk
  tucatnyi más modellre is - mi történetesen erre hibáztunk rá, abban
  reménykedvén, hogy ha egyszer az üzlet megindul, akkor a kereskedők
  később már bátrabban fognak rendelni  külföldről  nívós  hifit,
  Heybrookot vagy nem Heybrookot, teljesen mindegy, majd az alkalom
  dönti el.
    Az olvasó- és vásárlóközönség többsége ezt meg is értette,
  méltányolta a HB1 erényeit és megbocsátotta fogyatékosságait - ami nem
  is csoda, hiszen a Heybrook HB1 fölényesen jobb bármi másnál, ami
  eddig Magyarországon forgalomba került, és valószínűleg még hosszú
  ideig az etalonunk marad ebben az árkategóriában. Igaz, némely
  hifistáknak súlyos csalódást okozott a brit kisdoboz, de ők sem
  fizettek rá a HFM tippjére, mert a HB1 roppant jól kamatozott,
  nemritkán több mint kétszeres áron cserélt gazdát. Ugyanis csak
  egyszer volt Pesten Heybrook-vásár, a készlet kifogyott, a kereskedők
  valahogy megfeledkeztek a Heybrookról - vagy, ami valószínűbb, nem
  volt rá devizájuk. Kár, hiszen a HB1 mint árucikk nagyonis bevált.
    Eddig az alapmotívum - most jön az ellenpont.


  Heybrook HB1 hangsugárzó

  

    A közelmúltban aztán mégis, másodszor is lett Heybrook-vásár. A
  RAMOVILL-nak természetesen nem kellett volna ragaszkodnia ugyanahhoz a
  márkához (ismételjük: a HB1 se ingünk, se gallérunk, mindig is csupán
  egy lehetőségnek tartottuk a sok közül), de a csekély tőkeerejű Hifi
  Áruház félt bármiféle kockázattól, hiszen súlyos pénzeket kellett
  letennie, és azt nyilván nem szerette volna  huzamosabb  ideig
  hangdobozok formájában tárolni. A Heybrook már utat talált magának
  Magyarországra, márpedig "járt utat járatlanért el ne hagyj" -
  megmaradtak tehát a HB1-nél, és megkockáztattak belőle ha nem is ezer,
  de legalább 500 párat.
    Ez a HB1 azonban már nem az a HB1, tehát mindenképpen indokolt,
  hogy újrateszteljük. Időközben megváltoztatták a keresztváltóját, és
  magán a hangszóródobozon is kisebb módosításokat végeztek. Hogy mi
  volt az oka a módosításnak? Ki akarták javítani a sikeres, de
  korántsem tökéletes konstrukció egynémely hibáját; az is lehet, hogy
  másféle ízlésre akarták hangolni - vagy csupán indokolni akarták az
  áremelést? Mert az ár, az bizony 50 százalékkal feljebb ment az utóbbi
  négy év folyamán: a HB1 valaha 130-140 fontba került az angol
  boltokban, ma pedig már csaknem 200-at kérnek érte. Ha az Olvasó
  figyelembe veszi, hogy közben a forintot is többször leértékelték a
  nyugati valutákhoz képest, gyanítani fogja, hogy a HB1-et többé nem
  kapja meg 10 ezer forintért. Nem bizony: jelenleg 17700 forint az ára.
    Mint halljuk, az importüzletet a Zsolt Audio közreműködésével
  bonyolították le. Ezt egyébként magunktól is kitaláltuk volna abból,
  hogy a kartondobozban mindenekelőtt a Zsolt Audio  prospektusai
  leledzenek, s köztük szinte elvész a HB1 magyar nyelvű kezelési
  útmutatója; "sok a Zsolt és túl kevés a Heybrook". Ez még nem is volna
  baj, de azt már sérelmezzük, hogy az útmutató nem tartalmazza a
  műszaki adatokat - ez súlyos kereskedelmi szabálytalanság. (A gyári
  adattáblázatot utólag kellett elkérnünk.) Maga a leírás tényleg csak a
  hangdobozok installálására szorítkozik. Lényeges mondanivalója, hogy a
  HB1-hez semmiképpen ne használjunk nehéz, csillapított állványokat, és
  hogy a legjobb eredményt a gyári Heybrook állványtól várhatjuk
  (tesztjét lásd a Hifi Mozaik 5. kötetében). Hogy miképp juthatunk
  hozzájuk, arra a prospektus nem tér ki, érdeklődésünkre azonban a
  Zsolt Audionál elmondták, hogy a Heybrook cég a HB1S állványt ezentúl
  Magyarországon gyártatja, s az pillanatokon belül kapható lesz,
  forintért is. Elég sok forintért: csaknem tízezerért. (Érdekes lesz
  majd összehasonlítani a háromszorta olcsóbb Artel állványokkal - de
  hagyjunk valamit a következő kötetre is.)
    A hangszórókészlet változatlannak látszik. Mindkét hangszóró a
  jónevű norvég VIFA (régebbi nevén SEAS) gyártmánya. A dohogó kosara
  200 (pontosabban: 215) mm-es, a dóm hasznos felületének átmérője 25
  milliméter. Az előlap elegánsabb, mint legutóbb, de a szlogenje
  ugyanaz: "Heybrook HB1 - made for music", vagyis  "a  zenéért
  készítették".  Ezzel  kategórikusan  elhatárolja  magát  mindama
  hangsugárzóktól, amelyek nem zenehallgatás, hanem lekvárfőzés és
  cipőtisztítás céljára készültek.

  Méréseinkhez

    A gyári specifikációval nem sokra megyünk, viszont indokolt
  összevetni a mostani mérés eredményét a 4 év előttivel (Hifi Magazin
  20).
    A két példány közös hangnyomás-frekvencia jelleggörbéje  (1.
  diagram) most is gyönyörűen együtt fut - már ez is bizonyítja, hogy
  amit a kezünkben tartunk, bármennyire alapfokú is, de kétségtelenül
  audiofil produktum. A magasátvitele azonban némiképp romlott, a
  kiemelés egy picit erősebb, és a görbe meredekebben esik lefelé, mint
  a régi típuson. Az érzékenység változatlanul magas, mi most 88dB-t
  mértünk - ezt a paramétert egyébként nehéz pontosan meghatározni, a
  hangsugárzók átvitele ehhez túl cikkcakkos.
    A közeltéri görbe (2.  diagram)  kétségtelenül  görbébb,  a
  basszusrezonancia az eredeti 1-1,5dB  helyett  inkább  2-3dB-nyi
  kiemelést mutat - loudnesszesebb hangra kell elkészülnünk.
    Az irányjelleggörbe (3. diagram) szép, gyakorlatilag azonos a
  régivel, a görbék 20 fokig párhuzamosan futnak, csak 40 foknál
  képződik teknő a keresztfrekvencia környezetében.
    Az 1W teljesítménynél felrajzolt torzítás (4. diagram)  nem
  növekedett, 96dB hangnyomáson viszont (5. diagram) annál inkább. A
  torzítás-csúcsértékek, számszerűen:

    280Hz 2,5%
    950Hz 4,5%
    1,4kHz 4,1%
    11kHz 0,88%

    A 96dB eléréséhez a HB1-nek 7,4 watt erősítőteljesítményre volt
  szüksége.
    Az impedanciagörbe (6. diagram) azonos a múltkorival.
    A burst-fotók is szinte változatlanok, a legcsúnyább válaszjeleket
  805, 1475, 2925, 5120 és 9580Hz-en kaptuk (1-5. kép).

                   *

  Preludium B-31 hangsugárzó

  

    Ha a módosított HB1 az "ellenpont-technikával" járul  hozzá
  elektroakusztikai fugánkhoz, akkor a Preludium B-31 nyilván  az
  "imitációt" testesíti meg, tekintve, hogy ugyanazokat a hangszórókat
  tartalmazza, mint a HB1... A Videoton Audiotechnikai Kft új produktuma
  valójában tökéletesen eredeti konstrukció, saját keresztváltóval,
  saját hangszóródobozzal végülis, VIFA-hangszórót használni másnak is
  jogában áll, nem csak a Heybrooknak. A hazai hifiiparban kétségtelenül
  egy új korszak előjátéka ez a hangsugárzó, úgyhogy méltán nevezték
  Preludiumnak. Legutóbbi  kötetünkben  9  előzetes  benyomásainkat
  közölhettük róla, most viszont már szériadarabot tesztelhetünk, annak
  rendje és módja szerint. Sajnos, az ismert okok miatt az ára magasabb
  lett, mint ígérték, 12 helyett 14 ezer forintért került forgalomba, de
  Székesfehérvárott 13 körül árusították.

  Méréseinkhez

    A két példány átvitele (7. diagram) csaknem egyforma, alig van
  köztük nagyobb különbség, mint a két HB1 között, magyar hangsugárzóról
  ilyet  még  soha  nem  láttunk.  Az  azonos  hangszóróknak  a
  frekvenciaátvitele is azonos, a HB1 és a B-31 görbéi, ha egymásra
  fektetjük őket, 200Hz és 10kHz között pontosan lefedik egymást.
  Csakhát a B-31 görbéje 3 decibellel lejjebb fut, más szóval ehhez a
  hangsugárzóhoz  kétszerte  nagyobb  teljesítményű  erősítőt  kell
  használni, ha azt akarjuk, hogy "ugyanakkorát szóljon" - nem éppen
  elhanyagolható szempont! Legfelül pedig már az átvitel sem ugyanaz: a
  magyar doboz dómjának rezonanciája túl nagy, és ezért a B-31 nem igazi
  "±3dB-s" hangsugárzó.
    A basszusrezonanciát sem sikerült megfogni. A közeltéri mérés (8.
  diagram) csúnya nagy dombot mutat, kétszer (vagy háromszor) akkorát,
  mint amekkora az új (vagy a régi) HB1 diagramján látható. A Preludium
  határozottan loudnesszesebb a másik két doboznál.
    Az iránykarakterisztika (9. diagram) kitűnő, lényegében megegyezik
  a Heybrookéval.
    A torzítás (10-11. diagram) kis teljesítményen csekély, nagy
  hangerőn még valamivel kisebb is, mint a HB1-é. A torzítási csúcsok,
  számszerűen:

    280Hz 3,5%
    600Hz 2%
    1,6kHz 1,9%
    12kHz 0,56%

    A VT-doboz tehát valamivel kevesebbet torzít, ami azért is
  érdekes, mert ugyanazon a hangnyomáson, tehát 96dB-a kétszerte nagyobb
  teljesítményt, 10,7 wattot vesz fel.
    Az impedanciagörbe (12. diagram) csúcsai nagyjából ugyanoda esnek,
  mint a Heybrook diagramján, de az amplitúdó-csúcsok aránya teljesen
  más. A 2kHz-es maximumnál a Bőrbe 30 ohm fölé ugrik.
    A burst-válaszjeleket (6-10. kép) jónak mondhatjuk, de 5kHz fölött
  ez a hangsugárzó rosszabbul viselkedik a másiknál, a rezgés a
  jelnélküli pillanatokban sem csillapodik, mintegy ráül a hasznos
  jelre, s megnagyobbítja annak amplitúdóját. Az öt frekvenciatartomány
  legkritikusabb pontjai: 900, 1420, 2850, 5530 és 11000Hz.

  
  
  


  Szeánsz

  


    Ezt a szeánszot közvetlenül a pickupteszt után tartottuk. Kivittük
  a NAD lemezjátszót, behoztuk a Linn Axist; kivittük a Spendor
  hangsugárzókat és behoztuk helyette hol az egyik HB1-et (a régit mint
  etalont), hol a másikat (az újat), hol pedig a harmadikat (a Preludium
  B-31-et).
    A Heybrook konstruktőrei nyomatékosan ajánlják, hogy állítsuk a
  hangdobozt hátlapjával a falhoz, olyan szorosan, amilyen szorosan csak
  lehet; nézzenek nyílegyenesen előre, ne fordítsuk őket befelé. Ezt a
  játékot mi már sokszor végigjátszottuk, és mindig oda lyukadtunk ki,
  hogy a HB1 felsőbasszusa ilyenkor "ütni kezd", dübörög, a térhatása
  pedig széles ugyan, de nem elég precíz. Ezért a hangdoboz-állványt
  körülbelül 20 centivel előbbrehúztuk a hátsó faltól, a dobozkákat
  pedig igenis befelé fordítottuk. Ami a Preludiumot illeti, ennek a
  hangsugárzónak más a hangzási balansza, ezt a dobozt egyébként sem
  ajánlatos rátolni a falra. Állványnak Linn Indexet  használtunk
  (könnyű, csillapítatlan típus, lásd HFM 5). A hangdobozokat  2
  zeneszámonként cserélgettük, a váltogatós szabály szerint, ahogy ezt
  már a hangszedőknél, a CD-játszóknál és az erősítőknél begyakoroltuk.
  Amelyik művész éppen pauzált, azt ki is vittük a szobából, hogy ne
  zavarja a  másikat.  Hogy  el  ne  feledjük:  vastag,  sodrott
  hangszóróvezetéket használtunk (Monster Cable).
    A tesztműsor: dél-amerikai népzene az Opus demólemezéről, dzsessz
  a Propriusról, könnyű popzene az Ortofonról, egy részlet Händel
  Messiásából (szintén Proprius), részlet a Toscából (Philips).

  Heybrook HB1

    Ezt a próbát egyszer félig-meddig már megejtettük, a Hifi Mozaik
  4. kötetében kipróbáltuk, hogyan szól  a  régi  doboz  az  új
  keresztváltóval. Akkor vegyes tapasztalatokat szereztünk, úgy éreztük,
  hogy a módosítás megszelidíti ugyan a HB1 nyerseségét, de csak némi
  dinamikaveszteség  árán.  Emlékeztetőül:  kétféle  lemezjátszóval
  dolgoztunk, a Linn Axist hallgatva nem tudtunk dönteni a kétféle HB1
  között, amikor viszont átkapcsoltunk a NAD5120-ra, akkor mindnyájan a
  régi típust választottuk. Feltesszük azonban, hogy a gyári kivitelű
  dobozok jobban "össze vannak lőve" a keresztváltójukkal, és egyéb apró
  változtatásokról is van tudomásunk.
    Új változat. Más a balansza. Teltebb, nem tolakszik annyira,
  közelebb a BBC-hanghoz - a dél-amerikai zenén  habozás  nélkül
  rászavaztam. A dzsessz még mindig eleven, kiegyenlített, tűrhető
  ál-basszusokkal, nem annyira fárasztó. Innen kezdve aztán kezdtem
  kiszeretni belőle, a női hang meleg, mélytónusú, nem szárnyal eléggé,
  ennek is van színeződése, csak egy alacsonyabb tartományban. Minden
  "lassúbb". A hirtelen kitörések itt is túlvezérlik a rendszert. A
  templomban is mindenki lejjebb intonál. A Walkűrök rendezettebb
  sorokban lovagolnak, és ezért a zenét hallgathatóbbnak találom - egy
  ideig. Viszont túlságosan kisstílű. Feltétlenül  valamivel  több
  basszusa van, de az alsó két oktáv itt is tökéletesen hiányzik. *
  Hasonló minőségűek. Az új változat egy picit több mélyet ad, de ez sem
  az igazi. Hiányzik a legalja. A fff-a nagyobb a torzítása. A rezeseket
  túlhangsúlyozza. Egy árnyalatnyival azért jobb, talán. * Talán simább,
  de ehhez meg kellett vágni a magashangot, és így a HB1 elveszítette
  nyíltságát és levegőjét. Összességében elfogadható, kulturált hang, de
  az előnyei nem kárpótolnak  a  tompaságáért,  érdektelenségéért.
  Valamivel kevesebbet torzít, s ezért valószínűleg tovább hallgatható,
  de én nem ezt választanám. * Kiegyensúlyozottabb. Ennek azonban nagy
  ára volt: elment a levegője, a csillogása. Úgy látszik, mindent azért
  nem lehetett megtartani egy ennyire olcsó rendszerben. A magasak és a
  mélyek kétségtelenül jobban egyensúlyban vannak. Dzsesszen sokkal
  mattabb, de kiegyenlítettebb. Popzenén több mély, lejjebb is megy, de
  már üt, puff, jó nagyot odasóznak nem fenékig tejfel. Templomi zenén
  ez is kellemes. Wagneren több mély, kevesebb magas, és a magasak nem
  is mennek olyan messzire. Ezzel együtt kiegyensúlyozottabb, és a
  heveny muzsikálásban ennek jobb a tartása. Szerintem döntetlen.
    Régi változat. Kellemes, szárnyaló. A csettintő hangok lényegesen
  jobbak. A mélytartomány rendkívül gyönge, emiatt a tér kissé statikus,
  nem mozog előre-hátra. A vége felé már fárasztó. Dzsesszen is
  levegősebb, részletezőbb, de fárasztóbb. Kicsit steril, kevesebb szín.
  Popzenén a nő itt is rekedtes, csak a rekedtsége magasabb színezetű.
  Itt énekel a fejemben. Nagyon zavar. Templomban magasabb plafon, szebb
  női hangok - ez az a bizonyos Heybrook-féle csodálatos 2 oktáv!
  Áhítatosabb. Szebben szárnyal az imádság. Aztán meg-megreccsen a hang,
  kiürül, és elveszíti érdekességét. A Walkűrök élénken szólnak, a
  mélytartomány lefullad, a középsáv tiszta, de főleg az szól, fff-en az
  egész egy kváz. * Egyik se tetszik. Talán inkább a másik. Világosabb
  tónusú, tündöklő,  szinte  csillog,  dzsesszre  feltétlenül  ezt
  választanám, az összes cinnek stb. jobbak. Feljebb kásás. * Durva
  mélyhiány, a dobütés alig hallható, fölötte halvány pity-pity-pity -
  ebből nem tudnám kitalálni, hogy ott fát ütögetnek. Dzsesszen és
  popzenén csillogó, levegős, mélyben gyöngébb. Händel nagyon finoman
  szól. Nem tudok dönteni.
    Véleményünk szerint a kétféle HB1 kétféle kompromisszumot testesít
  meg. A régi modellnek durvábbak a hibái, de van a felső tartományban
  egy varázslatos regisztere, amely muzikalitást kölcsönöz a HB1-nek, és
  méltán szerzett hírnevet az olcsó dobozkának. Az új modell némiképp
  lefaragta a hibákat, "civilizálta" a hangképet - de letörölte a
  "hímporát".


  Preludium B-31

    Az alma nem esik  nagyon  messze  a  fájától,  az  azonos
  hangszórókészletű Preludium sokat megőrzött a Heybrook erényeiből, de
  nem érte el a kifinomultságnak azt a fokát, amellyel a HB1-et
  asszociáljuk - legutóbb erre az eredményre jutottunk. Most, hogy az
  első magyar hifi-hangsugárzó tényleg  kapható,  megismételjük  a
  szeánszot. Töröljük tisztára a  táblát,  és  írjuk  elölről  a
  jegyzőkönyvet.
    Preludium.  Kellemes,  kiegyensúlyozott,  csak  nincs  akkora
  lendülete. Lágyabb hang, több mély, másféle hangzási balansz. Itt még
  jobbnak érzem, mint a múltkor. Csekélyebb dinamika. A térleképzése
  szegényesebb. Dzsessz: túl mélyre van hangolva, kicsit összefolyik, de
  jó hallgatni. Mindenképpen közelebb a Spendor balanszához. Popzenén a
  szalagzaj, a súgás erős, a mélyek konganak, az összhatás monós, az
  énekhang nem elég vidám, a gitárhang leül. Dominánssá válik a bőgő.
  (Itt már ugyanolyannak érzem, mint a múltkor.) Nincs baj, csak nem
  elég érdekes. Wagner teltebb, kiegyenlítettebb, de ez nem azt jelenti,
  mintha volnának mélyei, legalul itt sem szólal meg semmi, csak
  prüttyög egyet-egyet. A rezesek nem szárnyalnak. Minden egy kicsit
  beljebb, közelebbről szól. Magashiány. Ez is elég erőszakos, de
  tűrhetően megtartja az fff-eket. * Elsőre úgy tűnt, mintha javult
  volna. Több a mély, de a levegő kevesebb, a magasak tompák. A mélyek
  hordószerűek. A középtartomány visszahúzódik, az arányok megváltoznak,
  a női hang nem elég nyílt. Wagneren borús hangulat, fekete viharfelhő
  takarja, az egésznek nem elég nagy a volumene - viszont nem hallok
  torzítást. * Több mély, de dünnyög. Sokszor nem lehet kivenni, mit
  akar mondani. A mélyszólam a dzsesszben is zavar. A magasai nem olyan
  finomak. A nő kásás, a gitár nem cseng ki annyira. Wagneren a fúvósok
  tompábbak, a vonósok kásásabbak, kevesebb levegő. Az Andokban elment a
  csengés. Jól érezhető javulás a mélyben. Bágyadtabb. A módosított
  HB1-re emlékeztet. Dzsesszen egész tisztességes. Több mélye van, de
  elmegy a fénye. Popzenén minden átlagos, nem kelti fel a figyelmet.
  Wagneren legalább azt az érzetet kelti, hogy vannak mélyei. Sajnos,
  ennek nagy ára van.
    Heybrook HB1 (a régi). Igen jól szól, de a mély dobogások-nem
  szólalnak meg. Dzsesszen sokkal szebb, elevenebb. A plafon magasabb.
  Világosabb hangkép. A basszus rosszabb, nehezebb követni, lekottázni -
  de így is élvezetesebb. Popzenén a női hang - relatíve - sziszeg, a
  mélytartomány lötyög, fárasztóbb, itt nem tetszik annyira. Wagneren
  több méter magas színpad, a fúvósok most (a Preludium után) egyszerűen
  gyönyörűek. Hangszerszerűbb, lendületesebb, élvezetesebb, oda kell
  figyelni. A felsőbasszustól (és ff-től) felfelé már baj van, minden
  kiürül. * Mélye ugyan nincs, de ami van, az nem hordós. Több levegő. A
  magasak csillogóbbak, derűt árasztanak. Tágabb. A viharfelhő elvonult,
  kisütött a nap. * Amikor visszakapcsolunk ide, megjön a fény,
  visszatér a csillogás. A dobseprő valódi. A mélyek hiányoznak - de
  legalább nem zavarnak. Wagner misztikusabb, erő, lendület, energia,
  lenyűgöz. * Csillogóbb, levegősebb. Középtől felfelé sokkal jobb, az
  énekesnőre nem lehet nem odafigyelni. Wagneren kevés a mély, a
  nekilendülés nem szólal meg.
    Nem tévedtünk, a Preludiumot most is pontosan olyannak hallottuk,
  mint a múltkor. Nem hisszük, hogy elérné a HB1 minőségét (sem a
  régiét, sem az újét), de meg vagyunk győződve róla, hogy jó vétel.
  Budapestieknek 14 ezerért is. Fehérváriaknak 13 ezerért pláne.