Forintos ötlet  FORINTOS ÖTLET

  Nyugati hifi a hazai boltokban


    Arcam * Audiostatic * Audio-Technica * Denon * Dual * Focal * Ion
  Systems * JBL * Klimo * Kuzma * Lurné * Luxman * Marantz * NAD *
  Nakamichi * Philips * Pioneer * Quadral * Rega * Revox * Roksan *
  Rotel * Sanyo * Solen * Sony * Yamaha * YBA * van den Hul


    Pénzért eddig is sok mindent lehetett kapni Magyarországon, csak
  ami jó volt, azt többnyire nem adták forintért, amit pedig forintért
  adtak, az többnyire nem volt jó. Most változni látszik a helyzet,
  gombamódra szaporodnak a kisebb-nagyobb boltok, amelyeknek kirakatában
  úgyszólván hemzseg a DIN 45500 (gyengébbek kedvéért: a hifi-szabvány,
  ennek kell eleget tenniük azoknak a készülékeknek, amelyek  be
  szeretnének kerülni a Hifi Magazin tesztrovatába). Persze, ezek a
  boltok jobbára vegyes profilúak, vagyis  a  videót  és  audiót
  számítástechnikával vagy éppen háztartási gépekkel kombinálják...az
  ember képzelőereje tüstént akcióba lép, és csodálatos látványt vetít
  elénk: Audio Research-öt egy hűtőszekrény tetején, meg egy csomó
  turmixgépet a Magneplanarok árnyékában... no nem, ilyesmiről ne
  álmodozzatok, de a nagy kommersz cégek közül máris sok (néha meglepően
  nívós!) holmival képviselteti magát például a Philips, a Sony vagy a
  Pioneer. Sőt, elsőrangú brit, amerikai, francia és egyéb nemzetségű
  hifi is kapható már forintért egyes audiofil kiskereskedőknél - ki
  hitte volna! Természetesen az utóbbiakat is felkeressük.
    Azt mondtuk, ezek a gépek "be szeretnének kerülni  a  HFM
  tesztrovatába". Helyesebb lett volna így fogalmazni: a nagyközönség
  azt szeretné, ha bekerülnének. Ezt az óhaját azonban egyelőre nem
  teljesíthetjük. Neeeem, nem mintha képtelenek volnánk végigtesztelni
  ennyi típust (jó, jó, hát persze, hogy képtelenek volnánk rá), hanem
  elsősorban azért nem, mert  e  dús  árukészlet  egyelőre  csak
  Patyomkin-falu; díszlet, amely mögött ma még nem húzódik meg más, mint
  a jövő ígérete - kétségtelenül több a semminél, de nem sokkal több. A
  kirakatban látható modellekből általában 5-10 darab, gyakran még annyi
  sem kerül forgalomba,  kár  volna  a  kedvükért  átrendezni  a
  laboratóriumot vagy szeánszra hegyezni a fülünket. Megértjük, hogy a
  boltoknak kevés a pénzük, és sajnálják befektetni, nemigen merik
  vállalni a kockázatot. Stratégiájuk: ha majd eladtuk az árut, akkor
  majd  tovább  rendelünk  belőle...csakhát  amíg  az  utórendelés
  keresztülmegy a külföldi közvetítőkön, és kézen-közön  eljut  a
  gyárakhoz, addigra hónapok telnek el, a szóbanforgó típusból már egy
  darab sincs a raktárakban, újabbal váltják fel, és kezdődik minden
  előlröl. Ez a módszer tehát a legkevésbé sem azonos a minta utáni
  árusítással. Elvünk tehát továbbra is az, hogy kizárólag olyan
  hifi-készülékkel vagyunk hajlandóak bíbelődni, amelyből legalább 100
  példány (ez igazán nem sok!) már benn van az ország területén. Amit
  tehát most felvonultatunk, az többségében még nem érett meg a tesztre
  - de egy képriportot megérdemel.
    Hogy nagyobb készletet be lehessen hozni a határon belülre, és a
  szegény kereskedőnek mégse kelljen lekötnie a csekélyke tőkéjét, erre
  való az úgynevezett konszignációs raktár. Nem olcsó mulatság, csak a
  nagyobbacska vállalatok engedhetik meg maguknak, de ha már egyszer
  megvan, akkor azt lehet javasolni a nyugati üzletfélnek, amit a
  mesebeli király mond Okos Katának: "gyere is meg nem is, hozzál is meg
  nem is". Az árut nem kell kifizetni, sem elvámoltatni, egyszerűen csak
  ott van a raktárban, de úgy viselkedik, mintha még mindig külföldön
  tartózkodna. Amikor aztán a boltból kifogy a készlet, a kereskedők
  újabb példányokat hívnak le a konszignációs raktárból, s  azok
  tulajdonképpen csak ekkor lépnek hazai  területre:  ekkor  kell
  elvámoltatni őket, és ekkor kell fizetni értük. Amelyiket nem hívják
  le, az idők végezetéig ott maradhat, semmi sem garantálja, hogy
  forgalomba kerül, akár vissza is lehet szállítani külföldre, hiszen
  éppen ez a dolog lényege. A gyakorlatban azért ez ritkán esik meg. Ha
  tehát hírét vesszük, hogy 100 darab, DIN 45500-at tartalmazó masina
  már a konszignációs raktárban vesztegel, ezt többé-kevésbé garanciának
  tekinthetjük arra nézve, hogy most már nekikezdhetünk a tesztnek, nem
  fogunk hiába dolgozni, és nem bolondítjuk el az olvasókat mindenféle
  nemlétező készülékekkel.
    Az árak, azok bizony elég magasak: híven tükrözik a forint
  tényleges értékét. A magyar kereskedő az első, tapogatódzó lépéseket
  teszi a piacgazdaság felé, és többnyire nem a helyes irányban
  tapogatódzik - tisztelet a kivételnek. A többség ritkán vásárol
  közvetlenül a gyártóvállalatoktól. Igazság szerint erre nem is nagyon
  van módja, mert a világ már fel van osztva a nagyhatalmak között, és
  minden jobb cégnek mindenütt megvannak a kizárólagos képviselői.
  Másodkézből kell tehát átvenni az árut, ami még nem is volna olyan
  nagy baj, csakhogy némelyek harmad- vagy éppenséggel negyedkézből
  veszik át. Sok bába között elvész a nyereség, illetve a nyereség, az
  így sem vész el, csak túlságosan felveri a készülék árát. Erre sem árt
  figyelni, amikor végiglátogatjuk és meginterjuvoljuk mindazokat a
  kereskedőket, akiktől forintért DIN 45500-at vásárolhatunk. Ezek mind
  budapestiek. De ha értesüléseink helytállóak, rövidesen más városokban
  is hasonló boltok létesülnek, nem utolsósorban azért, mert a fővárosi
  vállalkozók igyekeznek "kiterjeszteni csápjaikat" az ország egész
  területére.
    Hogy a képriportunkban szereplő készülékek megérik-e az árukat, az
  nagyon is kérdéses. Egyszer, majd a távoli jövőben ki fog alakulni a
  kereslet és kínálat egyensúlya, ma azonban átmeneti korban élünk, és
  bár minden tiszteletünk azoké, akik ebben a válságos gazdasági
  helyzetben hifit próbálnak importálni a  kedvünkért,  hivatalból
  gyanakvónak kell lennünk. Hogy támpontot adjunk  az  Olvasónak,
  körképünk végeztével táblázatba foglaljuk valamennyi készüléktípus
  árát, és megpróbáljuk közös nevezőre hozni őket.
    Ez a közös nevező az amerikai és a távol-keleti készülékek
  amerikai kiskereskedelmi ára dollárban, az európai készülékeknek pedig
  az angliai kiskereskedelmi ára, fontsterlingben. (Az Audio októberi
  Évkönyve, illetve a brit hifi-magazinok adatai alapján. Táblázatunkban
  sok lesz az üres rubrika, mert nem minden típusról találtunk adatot,
  de amit találtunk, feltétlenül elegendő a tájékozódáshoz.) Az árakat
  átszámítjuk forintra, fekete árfolyamon, vagyis a dollár értékét
  önkényesen 100, a fontét 170 forintban állapítjuk meg. Amit kapunk,
  elnevezzük "fiktív árnak", és ehhez arányítjuk a hazai bolti árat
  (százalékban). Módszerünk korrektebb, mint amilyennek látszik. Igaz, a
  100 forint névértékű dollár, mire készülék formájában a boltba ér,
  akár a másfél-kétszeresére is drágulhat,  hiszen  megterheli  a
  szállítás, a vám, az árrés, a propagandaköltség stb. Adataink azonban
  a kiskereskedelmi árat tükrözik, azt, amelyet mi, turisták fizetnénk -
  a kereskedők ennél sokkal kevesebbet fizetnek, mert ők nem boltban,
  hanem a gyártól (vagy az importőrtől, a nagykereskedőtől) vásárolnak,
  és akár féláron is hozzájuthatnak a portékához.
    Figyelem! A 48-49. oldalon megadott árak "sérülékenyek": ha
  leértékelődik a forint, az árak arányosan feljebb mennek. Mi a június
  végi állapotot rögzítettük.
    Kirándulásunk során  ezeket  a  cégeket-boltokat-vállalkozókat
  kerestük fel és szólaltattuk meg, betűrendben: Herrnböck-Orion Rt,
  Hifi Áruház, Informa Téka Kft, Inter Electric Kft, Philips Skála
  Budapest (márkaszerviz és mintabolt), Sanyo Márkabolt, Yamaha Bolt,
  Zebraudio, Zsolt Audio.


  HERRNBÖCK-ORION Rt.

  Bp. VI, Teréz krt. 82., tel.: 112-8389

  

    Lényegében véve, azonos a jólismert Orion Márkaszervizzel, a Teréz
  körút és az Aradi utca sarkán. Mint Sermer György igazgató meséli, a
  márkaszervizt előbb márkabolttá alakították, elsősorban azért, hogy ne
  legyen ráfizetéses, hogy el tudja tartani magát. (Habár ennek az
  elképzelésnek a jogosultsága legalábbis vitatható. Sermer György maga
  is azt vallja, hogy egy márkaszerviznek, egy vevőszolgálatnak nem kéne
  feltétlenül önfenntartónak lennie, hiszen nem ez a feladata, hanem
  inkább az, hogy védelmezze, javítsa a Márka hírnevét.) Profitálni
  inkább a kereskedésből lehet, az Orion Márkabolt tehát már 1988
  decemberében kereskedni kezdett, "valutás" holmikat is árusított. Nem
  sokkal később az NSZK-beli Herrnböck nagykereskedő céggel társulva
  megalapította a Herrnböck-Orion Rt-t, amely a régi Márkabolt örökébe
  lépett. A Herrnböck cég két testvér tulajdona. Több  iparágban
  tevékenykedik, egyebeken  kívül  szórakoztató  elektronikával  is
  foglalkozik. Számos céggel (Fisher, Schneider, Philips) közvetlen
  kapcsolatot tart fenn. A frígy a magyar egyházjog szabályai szerint
  köttetett, a menyasszony befizette a hozományt, a vőlegény pedig a
  helyiséggel járult hozzá a házasság sikeréhez. Az üzlethelyiséget
  előbb rendbe kellett hozni; a kétszintes üzletház, valamint a vele
  szemközti, Aradi utcai kisebb bolt felújítása-berendezése összesen
  tizennégy millió forintot emésztett fel.
    Amikor a vámtételek emelkedtek, és belépett a forgalmi adó,
  viszont fennmaradt a liberalizált import (bárki importálhat árut
  külföldről, ha van hozzá forintja), a bolt leállt  a  valutás
  árusítással, itt ma már mindenért forinttal kell  fizetni.  Az
  üzletházban természetesen csak szerényebb árumennyiséget tartanak,
  viszont van konszignációs raktáruk (Kiskunlacházán), ahonnan a kellő
  időben lehívhatják az árut: videót, audiót, háztartási gépeket. A
  szemközti, kisebbik bolt egyebet is árusít: elfekvő, hiányos, hibás
  készülékeket, egyedi darabokat. Ezek természetesen olcsóbbak.
    A Herrnböck-Orion Kft nem kíván megfeledkezni egykori profiljáról,
  a szervizszolgálatról. Ez év derekán nemzetközi szervizt  nyit,
  amelyben elvállalja valamennyi olyan készülék javítását, amelyet nála
  vásároltak.  A  szerviz  összesen  10  műszerészt  foglalkoztat,
  valamennyiüket Bécsben képezték ki.


  HIFI Áruház (Ramovill, P&P Kft.)

  Bp., Belgrád rkp. 22., tel.: 138-2735, 138-2719

  

    A RAMOVILL Hifi Áruházat nem kéne külön bemutatnunk, mindenki
  tudja, hogy ebben  a  boltban  működött  Közép-Európa  egyetlen
  hifibemutatóterme -  csak  éppen  áruhiány  miatt  gyakorlatilag
  működésképtelen volt. Az új boltigazgató, Lukács István szerződést
  kötött a Penna & Poor osztrák-magyar kft-vel, s felkérte őt az
  auditórium  és  egyáltalán  a  hifi-részleg  üzemeltetésére.  A
  kiskereskedelmi forgalmat továbbra is a RAMOVILL bonyolítja le,
  üzletfele csupán mint nagykereskedő és üzemeltető működik közre.
    "A hifivel mi megszállottságból foglalkozunk. Mi magunk  is
  hifisták vagyunk - mondja Kis Péter, a cég hifi-menedzsere. -
  Számunkra ez misszió is. Az a célunk, hogy emeljük az átlaghifi
  színvonalát, de az eddigieknél elérhetőbb árakat  szabjunk.  Mi
  legtöbbször a gyártó cégekkel kötünk szerződést, vagy a legrosszabb
  esetben azzal a képviselőjével, akit nem lehet  kikerülni,  de
  igyekszünk előnyösen szerződni vele, hogy a közvetítés ne terhelje
  túlságosan  az  árat.  (Valójában  többe  kerülne,  ha  magunk
  foglalkoztatnánk külföldön egy munkatársat!) Jelenleg a következő
  neves cégeket képviseljük: Denon, JBL, Luxman, Nakamichi, Quadral - és
  másokkal is tárgyalásban állunk."
    "Készülékeinket hitelre is árusítjuk, standard  modelljeinket
  előleg nélkül, a többit előleggel. Az auditóriumban látható és
  meghallgatható berendezéseken túlmenően a prospektusainkban szereplő
  összes modellt meg lehet rendelni, változó, de reális szállítási
  határidővel. Az általunk forgalmazott készülékeknek a szervizét is
  elvállaljuk, kitűnő szakemberek bevonásával. Az érdekesség kedvéért
  említjük Huszti Gábor nevét,  aki  annak  a  bizonyos  HFM  I
  fono-előerősítőnek a tervezője. Az összes készülékhez rendelkezésünkre
  áll a teljes műszaki dokumentáció."
    "A Hifi Áruház auditóriumában bemutatjuk és árusítjuk mind az
  általunk importált, mind  pedig  a  RAMOVILL  által  beszerzett
  hifikészülékeket, például minden valószínűség szerint a NAD-okat,
  Wharfedale-eket, Thorenseket. Lesznek különösen előnyös ajánlataink
  arra az esetre, ha valaki egyszerre többféle készüléket rendel,
  például tuner/előerősítő/végerősítőt, vagy komplett hifi-berendezést.
  Ezen túlmenően készülékteszteket, árubemutatókat rendezünk, és műszaki
  tanácsadással, szakmai beszélgetésekkel is a hifisták segítségére
  leszünk. Külön fórumot szeretnénk fenntartani a  PWB-eszközöknek
  (áruljuk is őket) és a PWB-módszereknek."
    "Természetesen egyaránt foglalkozunk majd analóg és digitális
  technikával. Mivel azonban az analóg piac egyre szűkül, mi inkább a
  digitális eszközökre, a CD-játszókra és DAT-magnókra koncentrálunk,
  olyannyira, hogy CD-t és DAT-kazettát is árulunk.  A  Denonról
  köztudomású, hogy elsőrendű hangfelvételeket is készít, s az ő Compact
  Discjei Nyugat-Európában drágábbak a szokványos lemezeknél. Nálunk
  azonban elérhető áron kerülnek forgalomba."


  INFORMATÉKA Kft.

  Bp. VI, Teréz krt. 85., tel.: 132-2562, 131-1786

  

    Aprócska  bolt  a  Lenin  körúton,  a  kirakatban  főleg
  számítástechnika, nem is gondolná az ember, hogy odabenn hifire is
  lelhet.
    "Ezt a vállalatot négy mérnök alapította 1988 végén - mondja Csáki
  Béla ügyvezető. - Ami a múltunkat illeti, mind a négyen a BÁV-nál (is)
  dolgoztunk, úgyhogy vannak kereskedelmi tapasztalataink. Jómagam pedig
  előzőleg 9 évig voltam hangmérnök a Televíziónál, valaminek rám
  kellett ragadnia a hang- és képtechnikából, szóval van hifi- és
  videó-múltam."
    "A Kft-ben benne van a székesfehérvári Albakomp számítástechnikai
  kisszövetkezet és a Chip Electronic Kft,  amely  alkatrészekkel
  foglalkozik. Alapvetően számítástechnikai vállalkozásnak indultunk, de
  egyre több külföldi kapcsolatra tettünk szert, rövidesen felvettük a
  videó-profilt, amellé pedig kell a hifi is. Erős szálak fűznek
  bennünket a Sonyhoz,  pontosabban  annak  holland  importőréhez.
  Hifi-készüléket egyelőre csak Sonyt tartunk, valamint értékes Revox
  magnókat. Mivel a bolt kicsi, egy-egy készüléktípusból csak 5-10
  darabot kérünk be egyszerre, de ha kifogy, konszignációs raktárból
  azonnal pótoljuk."
    "Családi kapcsolatokra támaszkodva, szeretnénk egy angol-magyar
  céget alapítani, amely hifivel és  videóval,  új  és  használt
  készülékekkel kereskedne. Elképzelésünk szerint bejön a vevő az
  üzletbe, elmondja, milyen típust szeretne és milyen állapotban, mire
  mi azonnal telefonálunk Londonba, ott körülnéznek, néhány napon belül
  visszaszólnak, árat adnak, s annak alapján mi is meg tudjuk adni a
  forintárat. Másutt az országban is megalapítjuk  vállalatainkat,
  boltjainkat, ezek többnyire az Informa Téka, Elektro Téka vagy hasonló
  névre hallgatnak majd. Már a cégbíróság előtt van a  szegedi,
  debreceni, pécsi, kaposvári, székesfehérvári vállalatunk  alapító
  okirata. Távlati tervünk egy országos Sony  bolthálózat.  Ennek
  középpontja egy nagykereskedelmi bemutatóterem lesz, kiskereskedők
  számára. A helyet már keressük hozzá."


  INTER-ELECTRIC Kft.

  Bp. VIII., Rákóczi út 27.

  

    A Rókus kórház szomszédságában láttuk meg  ezt  a  boltot,
  kirakatában a Pioneer és Sony készülékek bőséges választékával -
  táblázatunkba több mint 30 hifinek nevezhető típusát vettük fel.
    Magáról a vállalatról és terveiről semmit sem  tudunk.  Az
  igazgatóhelyettes, akihez bejelentkeztünk, őszinte bizalmatlansággal
  fogadott. A Hifi Magazint nem ismeri (istenem, tényleg nem vagyunk
  világlap, de ha valakinek úgy hozta a balvégzete, hogy Magyarországon
  hifivel foglalkozzék, akkor nem árt tudnia, hogy a HFM-et eszik-e vagy
  isszák); nekik viszont, mint mondotta, "meg kell nézniük, hol írnak
  róluk". Arra a kérdésünkre, hol tudhatnánk meg közelebbit a cégről,
  azt a választ kaptuk, hogy: ahol be vannak jegyezve, vagyis a
  cégbíróságon...


  Philips Skála Budapest Kereskedelmi Kft.

  (Árusítás, egyéb helyeken kívül:) Skála-Metró, Philips Osztály
  Bp. VI., Marx tér 1-2., tel.: 153-2222

  

    A Philips Skála Budapest (PSB) céget a múlt év novemberében
  alapította a Philips konszern ausztriai leányvállalata és a Skála
  Elektron Vegyesiparcikk Kereskedelmi  Leányvállalat.  Az  osztrák
  Philipsről annyit érdemes tudni, hogy nemcsak kereskedő, de gyártó
  vállalat is egyben: videómagnót, audio és videó kazettát, autórádiót,
  egyéb részegységeket készít. Ezen túlmenően természetesen mögötte áll
  a konszern teljes árukínálata.
    Novembertől a Skála Metróban afféle Philips-osztályt nyitott a
  PSB, bérelt területen, de saját dolgozóival. Áprilisban a Skála
  Budapest áruházban is Philips-részleg nyílt, de a PSB ehhez csak árut
  és technológiát ad, embert nem. Májustól kezdve szerte az ország
  áruházaiban (Székesfehérvár, Pécs, Győr, Miskolc, Szeged) hasonló
  osztályokat létesítenek. Az áruválasztékot persze mindenütt főleg
  háztartási gép, videó, kommersz hifi teszi ki, de már most is
  rábukkantunk egy-két nívós készülékre, s feltételezzük, hogy a jövőben
  is lesz még dolgunk Philipsekkel.
    Mint Mészáros Zoltán ügyvezető igazgató elmondotta, a Philipsnek
  nem az az üzletpolitikája, hogy "rázúdítja" áruit a magyar piacra, s
  ezzel a maga részéről befejezettnek tekinti az ügyet; ők felelősséget
  kívánnak vállalni a Philips termékekért. Mindenekelőtt márkaszervizt
  létesítettek, ezt május elején nyitották meg Budapesten, a Kinizsi
  utca  30/36.  alatt  (tel:  1-187-885).  A  műszerezettség,  az
  alkatrész-ellátás,  a  munkahelyek  kialakítása,  a  műszerészek
  felkészültsége és a PSB szándéka szerint az emberi háttér is mindenben
  megfelel a nyugati normáknak. "Már az sem mindegy, hogy milyen hangon
  beszélnek az emberrel, amikor valaki behozza a készülékét, vagy amikor
  telefonon bejelentkezik."
    Amire a PSB törekszik, az voltaképpen egy országos Philips
  szervizhálózat. Szerte az országban szerződést kötnek egyes kiszemelt
  szervizekkel. Azok önállóan dolgoznak, de használhatják a Philips
  márkanevet, és persze mögöttük áll a központi szerviz tapasztalata,
  alkatrész-készlete, műszerparkja. (Előfordulhat tehát, hogy egy-egy
  makrancos készüléket nem helyben, hanem Budapesten javítanak meg. A
  vásárlónak erről nem szükséges tudnia, az ő számára az a fontos, hogy
  az ő lakóhelyén is legyen Philipsszerviz,  amelyhez  bizalommal
  fordulhat.)  A  szervizhálózat  kizárólag  Philipsek  javításával
  foglalkozik, de természetesen olyan Philips készülékeket is elvállal
  (garanciálisan vagy garanciaidőn túl is), amelyeket nem itthon, hanem
  külföldön vásároltak. Fontos tudnivaló: külföldön vásárolt holmikra
  nem a magyar kereskedelmi gyakorlat, hanem a vásárláskor, tehát
  külföldön  kötött  garanciaszerződés  vonatkozik.  A  készülékek
  "garancialevele" nemritkán a doboz oldalára  van  nyomtatva,  a
  csomagolást tehát nem szabad eldobni.


  Sanyo márkabolt (RAMOVILL)

  Bp. V., Váci u. 40., tel.: 118-0394

  
  

    A  RAMOVILL  boltja,  márkás  készülékeit  a  Sanyo  svájci
  képviselőjétől vásárolja. Ebből a forrásból elsősorban hifi-tornyok
  áramlottak az országba, előbb  szerényebbek,  majd  most  egyre
  nívósabbak. Ezeket a készülékeket biztosan tesztelni is fogjuk, mert
  minimális darabszámuk 100-200, némely típusból még ennél is több
  érkezik, a RAMOVILL számos hazai kereskedővállalatnak szállít belőlük.
  Az utánpótlás zavartalan, a Sanyo termékekre a RAMOVILL konszignációs
  raktárt tart fenn (közösen a pécsi Titán kereskedelmi vállalattal),
  hogy azonnyomban lehívhassa az árut, ha kereslet mutatkozik rá. Amikor
  a Váci utcai boltban jártunk, már közszemlére volt kitéve a 8500-as
  típusjelű Sanyo hifi-torony, de lesz egy nem sokkal szerényebb
  kvalitású változata is, 8300-as típusszámmal. Valamennyi készülék
  MEEI-vizsgálat alatt áll, amíg az le nem zajlik, a RAMOVILL az árakat
  sem határozza meg, táblázatunkban ezért nem szerepelnek az új Sanyo
  gépek.


  YAMAHA bolt

  Bp. VIII., József krt. 40., tel.: 113-1478

  

    Márkaboltnak nem nevezhetjük (habár könnyen  meglehet,  hogy
  előbb-utóbb valóban lesz Yamaha Márkabolt Budapesten!), ez csupán a
  Pro-Tech Kft boltja, mely Kft valójában egy kisvállalat  egyik
  üzletága. A Yamaha a Marubeni kereskedőházat bízta meg szórakoztató
  elektronikai készülékeinek európai képviseletével, és a Pro-Tech is a
  Marubenin keresztül ismerte meg a Yamaha programot. A jövőben már
  valószínűleg közvetlenül fognak kereskedni a neves japán céggel (a
  Marubeni nem ragaszkodik a közvetítéshez, ő sokkal nagyobb lélegzetű
  üzletekhez van szokva, az egészet csak szívességből vállalta el).
    A József körúti bolt eddig vagy 50 ezer dollárért adott el
  Yamahákat, főleg olcsóbbakat, illetve néhány drágábbat is, de azokat
  egyedi rendelés alapján. Ez a bolt minden valószínűség szerint a
  jövőben is megmarad, de a Pro-Tech azt tervezi, hogy mintatermet
  létesít (a helyét már keresi), ahol a  JVC  és  a  Panasonic
  videoberendezéseit, a  Yamahának  pedig  a  profi  hangtechnikai
  gyártmányait és hifi-készülékeit mutatná be.


  Zebraudio Kft.

  Bp. XIV., Álmos vezér út 20., tel.: 175-3755

  

    Ezt a kifejezetten High-End készülékekre szakosodott vállalkozást
  ketten alapították, a közgazdász Varga András, a Kft ügyvezető
  igazgatója és Pázsit László akusztikus mérnök, mindketten lelkes
  hifisták. Van egy nyugati "tőkéstársuk" is; a nevét nem árulják el,
  csak annyit tudhatunk róla, hogy az ő készülékei is kaphatók a
  Zebraudio-nál.
    "Igazából nélküle is boldogultunk volna, de  tényleg  sokat
  köszönhetünk neki. Nemcsak  pénzről  van  szó,  hanem  erkölcsi
  támogatásról, üzleti kapcsolatokról is."
    "Programunk elsősorban High-End  márkákat  ölel  fel,  olyan
  különleges  gépeket  árusítunk,  mint  a  holland  Audiostatic
  elektrosztatikus hangsugárzói, a francia Jadis, YBA és Solen, valamint
  a német Klimo erősítői, a francia Lurné és az angliai-jugoszláv Kuzma
  lemezjátszói, a holland van den Hul hangszedői és kábelei, a svéd Opus
  és Proprius vagy a francia Pierre Verany és mások audiofil hanglemezei
  és CD-i. Az alsó árkategóriából csak a Roteleket tartjuk, de nemsokára
  árulunk viszonylag olcsó Focal hangsugárzó-kiteket is. Valamennyi
  cégnek kizárólagos képviselői vagyunk, és a készülékeket első kézből
  vesszük át. Természetesen a garanciát is mi vállaljuk."
    "Mint a felsorolásból kiderül, mi elsősorban analóg audióval
  foglalkozunk, CD-játszónk egyelőre csak a kis Rotel, de tervezzük,
  hogy felveszünk a programba valami igazán értékes készüléket is. A
  francia Micromegával tárgyalunk; tapasztalataink szerint  ez  az
  egyetlen cég, amelynek a CD-játszói "analógosan" szólnak."
    "Hangsúlyozzuk, hogy mi elsősorban nem kiskereskedők vagyunk,
  hanem importőrök, úgynevezett "exkluzív disztribútorok". Nem annyira a
  nagyközönséget akarjuk ellátni, inkább teríteni szeretnénk az árut az
  országban. Olcsóbb készülékeinkkel ezt feltehetőleg el is fogjuk érni,
  és akkor már például a Roteleket nem mi áruljuk majd,  hanem
  megmondjuk, hol lehet kapni, ugyanannyiért, mint amennyiért mi adnánk.
  (El akarjuk érni, hogy az árak kötöttek legyenek!) A luxuskészülékeket
  árusító bolt valószínűleg mi maradunk, hiszen ezeket nem mindegy, hogy
  milyen körülmények között demonstrálják. Mellesleg, amikor valaki
  ennyire drága készüléket vásárol, általában maga szabja meg, milyen
  kivitelhez ragaszkodik, és azt kell megrendelnünk a gyártól."
    "Látogatóinktól azt kérjük, telefonon jelentkezzenek be,  és
  kérjenek tőlünk időpontot, hiszen az auditóriumokban demonstráció
  zajlik, nem szeretnénk megzavarni, ez a klientúrának sem érdeke.
  Viszont úgy képzeljük, hogy a demonstráció ingyenes lesz. Ha pénzt
  kérnénk érte, feszélyeznénk a vevő és az eladó kapcsolatát. Számolunk
  vele, hogy egyesek csak kíváncsiságból keresnek fel bennünket, vételi
  szándék nélkül, ez bele van kalkulálva a dologba reméljük, nem
  kényszerülünk rá, hogy attitűdünket meg kelljen változtatnunk."


  Zsolt Audio

  Bp. V., Alkotmány u. 12., tel.:131-2858

  
  

    A forint liberalizálását követően a Zsolt Audio is Kft.-vé
  alakult.  Programja  lényegében  változatlan,  a  márkás  brit
  hifi-készülékeket az NSZK-állampolgár Huszti Alpár ("East End Audio")
  közvetlenül a gyáraktól vásárolja, kifejezetten a magyar piac számára.
  Budapesti testvérvállalata azonban most már nem csak bemutat és javít,
  hanem önállóan kereskedik is, forintért.
    "Teljesen forintosodtunk - foglalja össze  Huszti  Zsolt  a
  fejleményeket. - Választékunk valamelyest beszűkült, alapprogramunk 6
  cég: az Arcam, az Ion Systems, a Rega, a Roksan, valamint a
  hangdoboz-gyártó Royd és Spendor választékát öleli fel, s ezek közül
  is az utóbbit csak rendelésre hozzuk be. Tartunk még rajtuk kívül
  Audio-Technica hangszedőket és néhány NAD-ot.  És  természetesen
  állványokat, kábeleket."
    Az Ion Systems neve nem ismerős előttünk.
    "Régebben Nytechnek hívták, és az  erősítőit  jól  ismerték
  Angliában. A magyar közönségnek talán többet mond, hogy az Ion
  főkonstruktőr-tulajdonosa tervezte annakidején,  1964-ben  azt  a
  bizonyos Radford SC 22/STA 25 elektroncsöves elő/végerősítőt, amelyről
  egy időben a Hifi Magazin is cikkezett. Az Ion erősítőkről én nagy
  véleménnyel vagyok, az Exposureokat váltják fel a mi programunkban.
  Elárulhatom, hogy a legkisebb modell, az Obelisk  I  gyártását
  szakaszosan, de még az év végéig teljesen átvesszük. Igaz, ez az üzlet
  a szigorú külkereskedelmi  előírásoknak  megfelelően  folyik,  a
  főegységek, illetve alkatrészek zárt kamionban érkeznek,  és  a
  késztermék is ugyanígy hagyja el az országot - és aztán újra
  importáljuk Angliából. De lesz egy némileg leegyszerűsített és olcsóbb
  változata is, az Obelisk 0.5, amely csakis Magyarországon kerül
  forgalomba. Nagyon fontos körülmény, hogy ha a forintot leértékelik, a
  készülékek ára magától értetődően felmegy, de ez nem (vagy sokkal
  kevésbé) vonatkozik a 0.5-ös típusváltozatra."
    Ez a kis szoba, a Zsolt Audio megszokott bemutatóterme, amely a
  fényképen látható: nem lesz túl szűk a jövőben?
    "De igen. Máris nagy munkában vagyunk, lenn a pincében kibéreltünk
  egy 200 négyzetméteres területet, most tatarozzuk. A gyártás egy része
  is ott folyik majd, de jut hely két újabb auditóriumnak is. Az egyik
  normál lakószoba méretű, a másik 40 négyzetméteres, ott tudjuk
  bemutatni a nagyobb méretű hangsugárzókat. Októberre, tehát amikor a
  HFM megjelenik, valószínűleg már mind a két auditórium kész lesz."
    Végignézve a listát, keveselljük a hangsugárzókat: NAD, Royd, az
  Arcamok; Spendorok már csak külön rendelésre...
    "Nem kevesebb mint 26-féle dobozt tartunk, de a magas, 50%-os vám
  és az  ÁFA  miatt  a  többségét  nem  árusíthatjuk  forintért.
  Alkalmazkodnunk kell a magyar közönség fizetőképességéhez -  ez
  természetesen nem vonatkozik a Roksanra, a többire viszont igen. Az
  Arcamok mellé inkább még olcsóbb típusokat tervezünk, a szó szoros
  értelmében, mert tényleg mi tervezzük őket. Csak mellesleg említem,
  hogy a kis Roksan Hotcakes hangsugárzók doboza Magyarországon készül,
  és az angolok elégedettek vele. De többet szeretnénk produkálni, mint
  csak famunkát. Első önálló hangsugárzó-típusunk már a KERMI-ben van.
  Ez kétutas, 40 literes, jó hatásfokú, nagy terhelhetőségű állódoboz,
  VIFA hangszórókkal. Tárgyalásban állunk a GELKÁ-val, ő árusítaná
  országszerte, nagy mennyiségben. Tudom, itt rögtön a Heybrook HB1
  ugrik be; hogy a miénk lesz-e annyira jó, azt nem tudom, de az biztos,
  hogy egészen más lesz: sokkal testesebb lesz a hangja. Tapasztalataink
  szerint ugyanis a Heybrook  az  olcsó  rendszerekben  vékonyan,
  testetlenül szól - ezt akartuk  elkerülni.  Egyébként  komplett
  hangsugárzócsaládot tervezünk, a kisebbik 20 literes, a legnagyobbik
  65 literes lesz, és a természetesen ezeknek is mind a két hangszórója
  VIFA, a nagyobbikon a mélysugárzó membránja polipropilén."
    A Zsolt Audio is megpróbál terjeszkedni, vagy megmarad budapesti
  vállalatnak?
    "Tárgyalunk  Miskolcon,  Debrecenben,  Szegeden,  Pécsett,
  Székesfehérvárott és Sopronban, hogy ezekben a városokban is legyen
  egy-egy bolt, amely a mi teljes választékunkat nyújtja. Ezek is minden
  valószínűség szerint még az ősszel megnyílnak. Itt említem meg, hogy a
  Zsolt Audio minden készülékre 5 év garanciát  vállal,  és  ez
  természetesen a vidéken eladott készülékekre is vonatkozik. A garancia
  bármiféle hibát felölel, és a készülékeket a beérkezésüktől számított
  24 órán belül rendbehozzuk. Ehhez minden feltételt megteremtettünk,
  megvannak a dokumentációk, az alkatrészek, a műszerparkunk, és bízunk
  a szaktudásunkban is."