Munkaeszközök    Mint  legutóbb  (a  Holtidőben)  nyilvánosságra  hoztuk,  új
  munkaeszközökhöz  jutottunk,  új  erősítőhöz  és  hangsugárzóhoz.
  Természetesen mi könnyebben jutottunk hozzájuk, mint a hétköznapi
  hifista. Ezért (s mert a Hifi Magazin etalonkészülékeit óhatatlanul
  valamiféle misztikum lengi körül), fontosnak tartjuk tájékoztatni az
  Olvasót tranzakciónk minden részletéről.
    A HFM munkaeszközeit körültekintően válogatjuk ki, igen sokféle
  szempont szerint. Arra törekszünk, hogy feltétlenül jobbak legyenek a
  hazai átlagnál, de ne lebegjenek elérhetetlen magasságokban a halandók
  feje fölött - e két ellentmondó szempontnak csaknem lehetetlen eleget
  tenni. Olvasóink többsége számára  eddig  a  kellő  színvonalon
  dolgozhattunk; a hifisták krémje (sokkal  értékesebb  készülékek
  birtokában) nyilván lesajnált bennünket, dehát ilyen az élet. Eddigi
  munkaeszközeink közül a Spendor BC1 immár tíz  éves;  noha  a
  hangszórókészletét kicseréltük, ma már érzi az idők súlyát. A Heybrook
  HB1-nek közismertek a korlátai. Az erősítőkkel mindig bajban voltunk,
  a Quad 405 nem volt elég jó, a Naim NAIT nem volt elég nagy (és sokak
  számára nem volt elég meggyőző), a Denon PMA-320  -  a  maga
  kategóriájában - nem rossz, de távolról sem High-End. A magyar hifi
  egyébként is aggasztó mértékben inflálódott. Az alapgépek egykor 6-8
  ezer forintba kerültek - ma 20-30 ezernél kezdődik az elfogadható
  hifi. Úgy éreztük, most már nekünk is "emelnünk kell az alapot",
  értékesebb referenciagépeket kell szereznünk. Feltehetőleg a közönség
  sem veszi majd rossz néven(?), hiszen ez az ő érdekét is szolgálja.
    Kiadóvállalatunk nem engedheti meg magának, hogy drága hifit
  vásároljon nekünk, viszont hozzájárult, hogy a hirdetésekért járó pénz
  egy részét készülékekre "konvertáljuk". Nem voltunk tehát abban a
  helyzetben, hogy szabadon válogathassunk a világpiacon, meg kellett
  elégednünk azzal, amit a Hifi Magazinnál hirdető cégek választékában
  találtunk - ezt nyíltan meg kell mondanunk. Az üzlet kölcsönösen
  előnyös volt, mi készülékekhez jutottunk, a Zebraudio és a Merlin
  Audio pedig (velük állapodtunk meg) "természetben" fizette ki a
  hirdetés árát - tehát úgy is tekinthették a dolgot, hogy sikerült
  egy-egy drága készüléket eladniuk. Nyilván abban is bíztak, hogy
  ezeket a készülékeket (mint a HFM etalonjait) szokásunkhoz híven
  időről-időre megnevezzük a szeánszokon.
    A mi részünkről viszont  nyomatékkal  leszögeztük,  hogy  a
  szóbanforgó erősítőt és hangdobozpárt árunak  tekintjük,  melyet
  kiadóvállalatunk megvásárolt és a HFM rendelkezésére bocsátott. Nem
  tudjuk, hogy jó vásárt csináltunk-e ezekkel a típusokkal. Fenntartjuk
  a jogot, hogy teszteljük őket vagy (ha nem válnak be) ne teszteljük
  őket; elraktározhatjuk őket a padláson,  gombot  és  rajzszöget
  tarthatunk bennük, akár elcserélhetjük őket malacra is. És  ha
  történetesen beválnak, akkor sem "referencia gyanánt" használjuk őket,
  tehát nem az a célunk, hogy hozzájuk mérjük az erősítőket és a
  hangsugárzókat. Egyszerűen csak - dolgozni fogunk velük... A Zebraudio
  és a Merlin mindezt tudomásul  vette;  rendíthetetlenül  bíztak
  készülékeik erényeiben.
    A Szerkesztőben az is felvetődött, hogy előbb "házi használatra"
  teszteljük a gépeket, és majd utólag döntjük el, mit tegyünk velük.
  Sólymos Antal azonban megmakacsolta magát, kijelentette, hogy a
  műszaki teszt nem szerencsejáték és nem zsákbamacska, és egyáltalán,
  sokkal fárasztóbb tevékenység, mint azt a bölcsészek gondolnák (célzás
  a Szerkesztő előéletére); ő szívesen dolgozik a HFM mint lap számára,
  de nem teljesíti a HFM mint szerkesztőség minden szeszélyét. Potyára
  nem mér, csak akkor, ha már egyhangúlag eldöntöttük, hogy ebből
  újságcikk lesz.
    Eldöntöttük, hogy az lesz belőle, éspedig a Harmadév Nyuszija.
  (Iker-nyuszija. Miért: a Playboyban talán nem mutatnak be csinos
  nyuszi-ikreket is?!) Az új gépeket előzőleg már hónapokig használtuk;
  az előző kötet szeánszain gyakran már ezeken szólt a zene. Indokoltnak
  látjuk tehát, hogy most már módszeresen összehasonlítsuk őket régebbi
  - lényegesen olcsóbb - munkaeszközeinkkel.
    Mint ahogyan az ácsnak is tudnia kell, mennyire éles a fejszéje; a
  kovácsnak is, hogy mennyire illik a markába az új kalapács nyele.


  I. Görög eszménykép:

  JMlab (Focal) 708 Olymp hangsugárzó

    A kettős cégnevet úgy kell értelmezni, hogy a hangszóró-gyártó
  francia Focal cég "JMlab" fantázianéven szerepelteti a komplett
  hangsugárzóit. Ha hihetünk a propagandaanyagnak, ő a második számú
  hangszórógyáros Franciaországban, ő veszi fel a hangdobozok eladásából
  befolyó frankok 11,4%-át. (Az első helyen az amerikai Bose áll
  13,3%-kal.) A Focal céget 1980-ban másodmagával alapította a jelenlegi
  vezérigazgató Jacques Mahul mérnök; ki lehet találni, hogy az a
  bizonyos JM az ő monogramja. Vállalata ma már 79 alkalmazottat
  foglalkoztat. A hangszórótermés kétharmada hangsugárzókba  építve
  hagyja el a gyárat, és mind a Focal-ból, mind a JMlab-ból igen sokat
  (30%) szállítanak külföldre. Focal hangszórót használ például az
  amerikaiak közül a Wilson, a SOTA, az Avalon és a Thiel.
    Elegancia, elegancia és harmadszor is  elegancia.  A  JMlab
  legdrágább  hifi-hangsugárzói  oszlopszerű  állódobozok.  Közös
  jellemzőjük, hogy nyolcszögletűek, a hangszóróik pedig sárgák, mely
  sárgaság a "Polykevlar K2" nevű membrán jellemzője. A Focal nagyon
  büszke erre a kompozícióra, mely úgy készül, hogy két műanyag (kevlar)
  lap közé valamiféle habszerű anyagot préselnek vagy öntenek. Ez a
  szendvics a prospektus szerint nagyon könnyű, igen merev, és erősen
  csillapítja a rezgéseket. A membránt  ezenfelül  még  bőségesen
  impregnálják is. Van a Focalnak néhány további szabadalmaztatott
  membrántípusa is, ilyen a "Polyglass", ez lényegében egy üvegszerű
  bevonat a normál dómon, illetve a "Diamond", ez grafitrétegekből
  készül valamiféle kifinomult plazma-technológiával.
    A 708 Olymp K2 elnevezésű dobozon, amely egyébként csak a harmadik
  vagy negyedik a sorban, kizárólag Polykevlar-membránt találunk, a
  mély-, a közép- és a magashangszórón egyaránt. A hangszórók függőleges
  vonalban helyezkednek el. A csipogónak "inverz", azaz homorú dóm a
  membránja, átmérője 30mm. A középsugárzó érdekessége a fém terelőkúp a
  membrán tengelyében, amitől olyan lesz, mint egy női kebel, mely csak
  részben domború, részben  pedig  inverz.  (Perverz.)  A  fémkúp
  természetesen a pólusvashoz van rögzítve, nem érintkezik a mozgó
  rendszerrel. Mélyhangszóróból kettő van, membrán-átmérőjük 170mm. Az
  állódoboz csúcsa 950 milliméternyire van a földtől -  Zeüszre!
  olümposzi magasság.
    Ha már a görög mitológiához folyamodtunk, az Olymp születésének
  folyamatát valahogy úgy képzeljük el, hogy a főisten megteremtette,
  Apollón szépséget adott neki, és akkor jött Pallasz Athéné, a tudás
  istenasszonya, és úgy összebonyolította a keresztváltót, ahogy csak
  tudta. Az Olymp hangsugárzó gyakorlatilag négyutas; nemcsak az evilági
  650Hz-en és a légies 4kHz-en van keresztezési pontja, hanem odalenn az
  alvilágban, szellőtlen, bús alvilágban, Hádész birodalmában: 150Hz-en
  is. Magyarán: még a  két  mélyhangszóróját  is  eltérő  sávban
  dolgoztatják. A vágás meredeksége oktávonként "úgy általában 24dB, a
  két mélyhangszóró között csak 6dB, de a középsávban már 30dB", és a
  JMlab büszkén magyarázza a meredek vágás nyilvánvaló előnyeit. E
  technika  nyilvánvaló  hátrányairól,  tehát  a  meggabalyított
  fázisátvitelről nem értekezik Pallasz Athéné.
    A reflexnyílást hátul vágták, átmérője 67mm, és belül egy 50mm-es
  műanyag csőben folytatódik. A csatlakozók aranyozott rézpillérek:
  keresztirányú horonnyal és szorítócsavarral kiképzett banánhüvelyek.
  Összesen 6 darab van belőlük, ugyanis az Olymp elő van készítve a
  többutas kábelezésre/erősítésre. Nem - nem úgy, ahogy józan paraszti
  ésszel elképzelnénk, háromutasan (egy pár csatlakozó a magas, egy pár
  a közép, egy pár a mély), nem. Görögös ravaszsággal, hogy megtévesszék
  az ellenséget, csupán kétfelé választják a hangregisztert, vagyis a
  felső csatlakozókra fut a teljes hangfrekvenciás sáv, a középsőre
  pedig csupán a legmélyebb regiszter, a szub-basszus.
    Megkérdezhetné valaki, hogy hát akkor minek a harmadik, legalsó
  pár csatlakozó. Nos, annak az a szerepe, hogy ha a hangsugárzót
  normális üzemben, egyetlen kábelen (a felső csatlakozókon keresztül)
  járatjuk, akkor a középső, illetve alsó csatlakozópárokat át kell
  hidalni egy-egy tömör rézrúddal; ezekről később még ejtünk néhány
  szót. A mélyfrekvenciás jel ilyenkor egy mákosbejglire emlékeztető
  úton fut: bejön a többivel a felső csatlakozón, odabenn átadják az
  alsóra, akkor kijön, ott átpatkolják a középsőre, megint bemegy, és
  máris eljutott a saját szűrőhálózatához. Ez csak egyszerű, nem?
    Az Olymp  ára  szülőhazájában  körülbelül  10  ezer  frank.
  Magyarországon lapzártakor egy híján 150 ezer forint az ára.

  

  MÉRÉSEINK

    A két doboz hangnyomás-frekvenciajelleggörbéje párhuzamosan fut,
  alig-alig térnek el egymástól. Maga a görbe azonban csalódást kelt. A
  középsávban még elmegy (bár ebben a regiszterben is láttunk már
  szebbet, például éppen az Olymp kistestvérétől,  lásd  majd  a
  tesztrovatban), a magastartomány viszont azt játssza, hogy 15kHz-en
  kiemel, és egy keskeny beszakadás után újra kiemel. A specifikáció
  csak a mínusz 3 decibeles pontot adja meg, és az tényleg 20kHz
  környékére esik, de arról nem volt szó, hogy a mínusz 3-hoz még plusz
  5-6 is járul.
    A mélyátvitel sem éppen impresszív, még a közeltéri görbén sem.
  Igaz, nem világos, hogyan kell ezt a mérést elvégezni egy olyan
  hangsugárzón, amelynek hátul van a reflexnyílása. A szabványok erről
  nem intézkednek. Kitalálhattunk volna valamit, hogy a mérést pontosan
  ennek a hangsugárzónak a "testére szabjuk", de akkor az eredményt nem
  lehetne összevetni eddigi és ezutáni méréseink eredményével.  A
  közeltéri görbét tehát most is úgy vettük fel, ahogy szoktuk, a
  mérőmikrofont a  mélysugárzó  zóna  centrumában,  tehát  a  két
  mélyhangszóró középvonalában, az előlaptól 12,5cm-re helyeztük el.
  Diagramunkon az alsó határfrekvencia kb. 63Hz; a reflex-hatást is
  figyelembe véve, az impedanciagörbe alapján inkább úgy 55Hz. Nem
  bánnánk, ha mélyebbre menne. Mivel azonban állódobozról van szó, amely
  közvetlenül érintkezik a padlóval  mint  visszaverő  felülettel,
  elképzelhető, hogy a gyakorlatban elegendő basszust szolgáltat.
    Érzékenysége mindössze 86dB. Azért mondjuk, hogy "mindössze", mert
  a gyár sokkal többet, 92,5dB-t specifikál. Kicsit előreszaladunk a
  kötetben, és eláruljuk, hogy a tesztrovatban Bemutatott  összes
  hangsugárzó-típus mind-mind érzéketlenebb a kelleténél, egyes-egyedül
  éppen a JMlab család legkisebb csemetéje teljesíti, amit ígér. A Nagy
  Testvér kevésbé szótartó. Nem értjük a dolgot.
    Az iránykarakterisztika kifejezetten szép. A 20°-os görbe teljesen
  olyan, mintha szemből vettük volna fel. A 40°-os görbe 1kHz-től kezdve
  fokozatosan vág ugyan - de emiatt inkább csak lineárisabbá válik.
  Szemmel láthatóan javul az energia-mérlege, és a határfrekvencia még
  így is eléri a 20kHz-et (feltéve persze, hogy eltekintünk a 17 és
  20kHz közötti beszakadástól). Ilyet mi eddig egyetlen más hangsugárzón
  sem láttunk. A torzítás, persze, éppen a Tordai Szakadékban a
  legnagyobb (de még 1W teljesítménynél is csak 2,2%), különben végig az
  egész sávban 1% alatt marad. Amikor a teljesítmény eléri a 10,2W-t
  (ennyi kell a 96dB hangnyomáshoz), a 18kHz-es torzítási csúcs nagyon
  magasra: 10%-ig szökik, ezenkívül megjelenik kb. 2,5kHz-en egy 2,8%-os
  tüske, de ettől eltekintve a középsáv továbbra is tiszta, nem éri el
  az 1%-ot. Mélyfrekvencián 80Hz a leggyengébb pont 2,5%-kal, ez szinte
  elhanyagolható. Az impedanciagörbe gyakran 6 ohm alatt tartózkodik,
  egy kritikus sávban (90 és kb. 380Hz között) 4, sőt, egyhelyütt 3,5
  ohmig csökken - ez a hangsugárzó egész egyszerűen 4 ohmos! Tény, hogy
  a frekvenciasáv közepén a görbe valóban meghaladja a 8 ohmos szintet,
  és ha az Olymp-ot ennek alapján 8 ohmosnak minősítjük, és eszerint
  kezeljük, érzékenysége látszólag 3dB-vel nagyobb lesz, és jobban
  megközelíti (de még mindig nem éri el!) a prospektusban specifikált
  értéket. Ez csak amolyan úri huncutság.
    A burst-ökön nagyon szépen viselkedett az Olymp, a hasznos
  jelcsomagot csak 14,3kHz-en követte nyúlvány. Ámde  a  legfelső
  tartományban (amelyről egyébként nem szoktunk látleletet venni) a
  jelelak végig eltorzul, és ez nyilván a 18kHz-es torzítással függ
  össze. A magassugárzónak itt bizony komoly bajai vannak.

  
  
  

  Szeánsz

  

    Munkaeszközökről beszélünk. Nekünk eddig a Heybrook HB1 és a
  Spendor BC1 volt a kenyérkereső eszközünk. Az egyik típus a hangképnek
  inkább a felső, a másik inkább az alsó regiszterében jeleskedett.
  Valahányszor átkapcsoltunk egyikről a másikra, fellélegeztünk, annyira
  komoly hibáktól szabadultunk meg - s mindjárt hiányérzetünk is támadt,
  annyira szép erényektől estünk el. Ez a két hangsugárzó kölcsönösen
  bolondot csinált egymásból (s némiképp a többiből, a tesztpéldányokból
  is).  Legszívesebben  összegyúrtuk   volna   őket   egyetlen
  hangsugárzótípussá. Azt reméltük, a JMlab Olymp éppen ezt teszi: felül
  annyira levegős és eleven lesz, mint a HB1, alul annyira nyugodt és
  "humánus", mint a BC1 - és mindehhez még további erényekkel is
  ékeskedik... Spekulatív okoskodás. Egy gyönyörű ifjú hölgy annakidején
  elküldte a fényképét a híres angol írónak, Bernard Shaw-nak: "Mester,
  vegyen engem feleségül, képzelje el, gyermekeink olyan szépek lesznek,
  mint én, és olyan okosak, mint Ön!" "Ajánlata megtisztel. De hátha a
  gyermekeink olyan szépek lesznek, mint én, és olyan okosak, mint Ön?"
    Mi éppen így jártunk, az első napokban összes  reményünket
  elhervadni láttuk. Az Olymp ridegen szólt, tolakodóan, kellemetlenül.
  A Zebraudio előre felkészített bennünket, hogy ez a típus különösen
  lassan járatódik be, kell neki legalább két hónap. Hát ez tényleg így
  van. Első benyomásaink alapján aligha döntöttünk volna úgy, hogy az
  Olymp-ot munkaeszköznek válasszuk. Később fokozatosan lágyult  a
  hangja, de így is csak 2-3 hónap után barátkoztunk meg vele igazán.
  Hangsúlyozzuk, nem pszichikai hatásról van szó, nem arról, hogy csak
  megszoktuk az új hangsugárzó hangját. Méréseinket is a már bejáratott
  dobozokon végeztük, a görbék a rendszer (többé-kevésbé) végleges
  állapotát szemléltetik.
    Az Olymp, mint már említettük, kettős  kábelezéssel  is  _
  használható. Tettünk néhány próbát, de akárhogyan ügyeskedtünk is,
  furcsa hangképhez jutottunk, sehogysem nyerte el a tetszésünket. Pedig
  húszféle kábelt is kipróbáltunk. Még azt is megkíséreltük, hogy a két
  regisztert eltérő kábelfajtával hajtsuk, így ugyanis módosítani lehet
  a hangkép egyensúlyát. De nem és nem. Talán csak nem ismerjük a
  csíziót? Így is meg vagyunk győződve róla, hogy a kettős kábelezés
  korántsem annyira magától értetődő és feltétel nélkül ajánlható
  technika, mint ezt a bikábelisták vélik.
    A szeánszon természetesen egyetlen kábellel használtuk a JMlab
  hangsugárzót, a felső csatlakozópárján. A két alsó posztot ilyenkor át
  kell kötni ama rövid, tömzsi sárgaréz hurkapálcákkal. Nem volna HFM a
  HFM, ha el nem játszogatott volna ezekkel a rézrudakkal. Arra a
  meghökkentő megállapításra jutottunk, hogy az alig 5 centi hosszú
  rézrudak teljesértékű kábel gyanánt működnek, ugyanannyira rányomják
  bélyegüket a hangképre, mint a tényleges hangszóróvezeték maga.
  Számottevő különbséget lehet előidézni aszerint, hogy a rézrudakat

    1. milyen típusú kábelre cseréljük,
    2. milyen vastag kábelre cseréljük és azt
    3. milyen irányba fordítjuk.

    Úgy bizony, ezeken a pótlólagos szakaszokon a kábel ugyanolyan
  irányhatást mutat, mint bárhol másutt a hangfrekvenciás láncban.
  Legszívesebben újítást nyújtanánk be Mösziő JM-hez, hogy a rézrudain
  jelölje be a helyes irányt - s még inkább, hogy sürgősen szüntessen
  meg a JMlab hangdobozokon minden fölösleges csatlakozási pontot, mint
  nyilvánvaló hibaforrást.
    A HB1 a Linn Index lábazaton állt, egész közel a falhoz, a nagy
  doboz előrébb, úgy 60-70 centire a hátsó faltól. A Spendorral már
  jóval nehezebb volt összehozni a JMlab hangdobozt, hogy jól is érezzék
  magukat, és mégse fedjék egymást.

  1. OLYMP - HEYBROOK HB1

    Olymp. Más világ. Kiegyenlített magasak és mélyek. Trini Lopez
  príma, Carmen most klasszis, teljes egyensúlyt érzek, semmiben sincs
  hiányom. Jó hallgatni. A dél-amerikai zene megnyugtatóan, kellemesen
  szól. A dzsesszfelvételen most először hallom, hogy a basszusnak is
  van tere. A dinamika legalább olyan jó, mint a HB1-en, és itt még azt
  is hallom, hogy a dobok külön-külön hangolva vannak. A feszítőhúrok
  rezegnek. Meglepő hangzásbeli különbségeket tud kimutatni. Nincs
  verseny a két hangsugárzó  között,  semelyik  zenén,  semmilyen
  szempontból. * Egyensúly. A hangszereknek testük, tartásuk van, a
  mélyek nem dohognak. Minden sokkal lejjebb szól, az erőteljesebb
  mélyhangok jóvoltából. * Mélyben nincs és nem is lehet verseny, de
  középtől felfelé kezdetben nem volt egyértelmű a dolog.  Előbb
  hiányoltam egy kis élénkséget, de hamar rájöttem, hogy a nyugodtság
  itt tisztasággal párosul. Szimpatikus. Semmilyen téren nem érzem
  hátrányát. A tere, a levegője megvan, az (archív) zongora még monóban
  is jobb. A dzsessz szaxofonja sokkal igazibb. Meghitt, kellemes hang.
  * Popzenén sokkal több basszus. Melegebb, oldottabb.  A  felső
  prezenszben picit zárt (talán csak a HB1 után?), de nagyvonalúbb,
  testesebb. A basszus nem annyira sok, mint inkább mély. A tér
  kiterjedt, de nem eléggé áttetsző. A legmagasa nem annyira szép.
  Operán elegendően eleven, elegendően mélytónusú, de a legteteje nem
  annyira finom. Durva hibája nincs, bármit meg tud szólaltatni - nagy
  előny. A dél-amerikai zenén a mélydob klasszissal jobb, puhább (pedig
  ez nem éppen egy puha hangszóró), a magashangok is tovább mennek, csak
  talán nem elég színezetlenek. Kiegyenlített, széles sávú. Nagyobb
  nyüzsgés a színpadon. A zongora tömör, kicsit mélyebb tónusú, mint
  amilyennek én szeretem. Dzsesszen szélesebb sáv, a zongora itt
  összehasonlíthatatlanul jobb, a bőgő természetesebb és sokkal mélyebb,
  Paul Desmond a valóságnak megfelelően altszaxofonon játszik. A hangkép
  enyhén torzabb, fojtottabb, a cintányér másmilyen (nem tudom, hogy
  jobb-e), a dobpergést talán jobbnak érzem itt. Mindenesetre, ez a
  hangdoboz bármiféle energiát lesugároz, semmitől nem jön zavarba.
    Heybrook. A popzene rendesen szól, de csodálom, hogy eddig (t. i.
  a Bemutatjuk rovat tesztjein - lásd ott. A Szerk.) annyira jónak
  találtuk. Operán nem megy annyira magasra, mélyre pláne nem. Kiürül.
  Az Andokon változatlanul nagyon szép. A Brubeck-felvétel jól szól, ezt
  a basszusemelést a HB1 számára találták ki. * Önmagában jól szól, de a
  basszusszegénysége miatt soványka, és erősen magasba húz. A magasak és
  mélyek aránya felborul. A hangszereknek nincs testük. A magasak
  szépek, de vérszegények. Általában erős hiányérzetet kelt, kivéve a
  dzsesszen. * A Heybrook izgágasága nem akkora erény, hogy kárpótoljon
  a basszusért. A vonósok és fúvósok torzak. Zavar ez az élénkség.
  Nincsenek egy kategóriában. * Nyílt, jelen van. Az a bizonyos két
  oktáv (az alaphangok teteje plusz ami fölötte van) most is gyönyörű. A
  hangkép nyilvánvalóan felfelé húz, a basszushiányt nem pótolja, hogy a
  dobozt rátoltuk a falra. Az énekes kicsit rekedtes. Azonnal kiderül,
  hogy könnyebb fajsúlyú, nincs tartása, nincs teste, most kifejezetten
  vékonynak hat. A felső-középső sáv levegője érezhetően tisztább,
  problémátlanabb.  Önmagában  jól  szól,  sokkal  nyitottabb,  de
  vérszegényebb. A tétel vége felé már fáraszt - pedig ez még csak a
  nyitány... Az Andok-zenén eddig verhetetlen volt,  itt  azonban
  vékonyka. A csörgő tiszta, jó értelemben száraz, a dob kevés. Az
  archív zongora csengőbb, levegősebb - igazibb, de nincs meg a tartása.
  A dzsesszkvartett zongorája viszont elvész, a bőgő üt, a basszus nem
  leng, leválik a hangképről, a cintányér jó, a szaxofon tenorba
  csúszik, a dobpergés tetszik, de a lábdob kínlódik, kiürül.

  1. OLYMP - SPENDOR BC1

    Olymp. A Spendorhoz képest van rajta egy leheletnyi gríz. Az opera
  nem döng, nagyon tetszik. Az Andok-zenén egyenletesebb a basszus, nem
  üt, nem rogyadozik. Az archív zongora gyöngébb. Brubeck színes, jobb
  magasak, mélyebb mélyek, a közepe nem igazán szép. * Talán ez a jobb,
  de a mélyeivel nem vagyok megelégedve, ezek kemények,  kevésbé
  tetszenek. Viszont élénk, lendületes, magával ragad, magasban tovább
  megy. A dob nem az igazi, hifis dobhang, de élénk, izgalmas, jó
  hallgatni. * Dinamikus, nyílt, tömör, precízebb, magasban-mélyben
  jobb. A mélyei különösen tetszenek. Ami a legvonzóbb benne: teljesen
  egyenletes, minden sávban bírja a terhelést. * Popzenén sokkal
  színesebb és gyorsabb, egészségesebb. A bőgő  lemegy  a  szoba
  rezonanciapontja (60Hz) alá, a basszus kevesebb, viszont mélyebb.
  Kiegyenlített, picit színezett hangkép. A tranziensei feltétlenül
  jobbak. Operán kissé színezett, de eleven, és sehol sem tolakszik.
  Betölti a teret, nem csúszik előre, sem túl hátra (bár én picit
  hátrábbra tolnám). Dzsesszen élénk, izgalmas, lüktető. A basszus
  valamivel kevesebb, az energiája viszont nagyobb, a széket rengeti
  meg, nem a fültövemet. Csak a szaxofon nem annyira szép, mint a
  Spendoron, de az sem rossz. Viszont itt a 4 zenész méretei arányosak.
  A tranziensek fölényesen gyorsabbak. A cintányér egészen kitűnő, a
  dobnak pedig ezer színe van - önmagában is egész zenekar. Egy zenei
  észrevétel: a dzsesszjáték "kisformái", a fel- és lemenetek most jól
  elkülönülnek, nem folynak egybe.
    Spendor. Kíváncsi voltam, csalnak-e az emlékeim (nagyon szép
  emlékeket őrzök a Spendorról). Popzenén egész jó, szép, kiegyenlített,
  nem érzem, hogy kiemelne. Operán finom magasak, furcsa mélyek, valami
  erőlködik, ami nem az igazi. Keveslem az igazi magasakat és mélyeket.
  Andok: ahol a dobot ütik, ott a hangszóró kiemel, puffog. A zongora
  itt jobban szól, kevésbé zajosan. Brubeck: nagy teremben püfölik a
  dobot, néha sok is; a cintányér sem egészen magas, de jó hallgatni. *
  Előbb tompa, kicsit visszafogott, nem eléggé élénk, a magasa nem cseng
  eléggé. A mélyei viszont szerintem nem ütnek, puhák, jobban tetszenek,
  és ez a dob hasonlít a valóságoshoz. A tere szélesebb, de nincs
  mélysége. A zaj kevésbé érvényesül, mert nem viszi át. Glenn Gould
  ezen tetszett jobban. * Ahogy megszólalt: lehangolt. Többet vártam. Ez
  volt az első igényes hangsugárzó, amit ismerek és amit rendszeresen
  hallgattam; "az első szerelem". Keresnem kellett az erényeit, hogy
  vajon miért tetszett annyira.  Tudomásul  kell  vennem,  kicsit
  megöregedett. Még így is tetszik, de helyenként torz, például a Trini
  Lopezen, középtől felfelé. Az Andok-zenén most is nagyon szép. * Még a
  népzenén is elfogadható, de kissé lapos, lassú. Túl hangos, és ha
  lehalkítják, tovább lassul. Hiányzik a bugi-vugi faktor. Az  a
  középbasszus-tartás, ami komolyzenén tetszetős, itt kissé érdektelenné
  teszi. A basszuskiemelése érezhetően magasabbra csúszik, egybeesik a
  szoba sajáthangjával. Operán jól érzi magát, ez az ő világa, de itt is
  laposabb és lassúbb. A sávszéleken nem eléggé tranziens. A vonósai
  azonban nagyon szépek. És igen jól hallgatható; itt körülbelül
  egyenértékű az Olymp-pal. A dél-amerikai zenén mindenben inkább hiány,
  mintsem többlet. A pánsípja nagyon kellemes. Az egész zene azonban
  kissé dünnyögős, nem elég élénk, kicsit álmos,  üres,  gyakran
  semmitmondó. A taps szép, de visszafogott. A zene crescendói nem
  indulnak meg. Az archív zongora teljesen ellágyul, szétesik, leül, a
  dinamika megsemmisül. Dzsesszen a zongora megvan, a bőgő döng, búg, a
  szaxofon nagyon kellemes, fátyolosan-alt. A dobos nem  tetszik,
  hiányolom a tranzienseket, a dob puffog, a dobpergések összeolvadnak.
  A magasak ködösek. A mélydöngés zavaró, túlságosan magára vonja a
  figyelmet. Aránytalan. Álmosító. A Spendor ezen a zenén - számomra - a
  lehető legrosszabb oldalát mutatja.

                   *

    Abban reménykedtünk, hogy a JMlab Olymp ugyanolyan szépen fog
  szólni a felső prezenszsávban, mint a HB1, az  emberi  hangok
  alaptartományában pedig mint a BC1 - és még ezen felül is erényt
  erényre halmoz. Hát... nem. Nem teljesen. Talán. Sem a Heybrookot, sem
  a Spendort nem veri meg bizonyos versenyszámokban. És még ezen felül
  is jócskán vannak hibái a JMlab hangsugárzónak. Mindent egybevetve
  azonban értékesebb, jobb a  másik  kettőnél.  S  főleg  sokkal
  kiegyensúlyozottabb náluk. A mi céljainkra pedig - munkaeszköznek -
  egész biztosan jobban beválik. Mostantól kezdve a lemezjátszó-,
  CD-játszó-, magnóteszteken ezt  a  hangsugárzót  használjuk.  Az
  erősítő-szeánszokon úgyszintén, habár ott már figyelembe kell venni,
  hogy az Olymp 4 ohmos, tehát gondot okozhat olyan erősítőknek, amelyek
  önmagukban és bizonyos hangdobozokon esetleg jól szólnának, de nem
  szeretik a 4 ohmot és a bonyolult keresztváltót. (Ebből a szempontból
  a Spendor is nehéz fiú.)
    A hangdoboz-teszteken az Olympot természetesen nem tekintjük
  referenciának. Továbbra is azon leszünk,  hogy  árkategóriánként
  megtaláljuk a kellő etalont, amely minden szempontból (tehát a vásárló
  szemszögéből is) viszonyítási alap gyanánt szolgálhat. Jelen kötetünk
  tesztrovatában, a hangsugárzó-szeánszon tehát még mindig a HB1 lesz az
  etalon.


  II. Vissza a múltba!

  Audio Innovations Series 500 erősítő


    Rousseau azt tanította, hogy a civilizáció megrontja az Embert, és
  ha vissza akarjuk állítani az igazi erkölcsiséget, akkor faképnél kell
  hagynunk a bűnös várost, vissza kell térnünk a Természethez, melynek
  kebelén boldogan élhetünk valami istenhátamögötti tanyán, élvezvén a
  víz-, gáz- és elektromos hálózat, nemkülönben a csatornázás teljes
  hiányát. Tanai mélyen beivódtak a művelt ember lelkébe, a minap is
  egyik ismert színművésznőnk, amikor megkérdezték, melyik  korban
  szeretett volna élni, azt nyilatkozta, hogy ő bizony a reneszánszban.
  Feltehetőleg úgy képzeli a dolgot, hogy a kellő időben születvén
  biztosan ő lett volna Beatrix királynő kedvenc udvarhölgye - ha nem
  éppen Beatrix maga. Ismervén a XV. században dúló közállapotokat, mi
  el tudunk képzelni más lehetőségeket is (putri, jobbágykunyhó stb.).
  Mosdania így sem, úgy sem kellett volna. Mi inkább Karinthy Frigyessel
  értünk egyet, aki egy hasonló körkérdésre, t. i. hogy melyik korban
  szeretne élni, ezt válaszolta: "ebben - ha hagynának".
    Persze, ha valaki a múltba vágyik vissza, akkor nem feltétlenül a
  higiénia és a villanyfény elől menekül, lehet, hogy csak a lármától, a
  füsttől, a csúcsforgalomtól van russzó, és nem a feudalizmust kívánja
  vissza, csupán a nyugalmat, a friss vizet és a szmogmentes levegőt.
    Ilyesmik jutottak az eszünkbe, olvasván az Audio by Design-nak a
  Hifi Magazin számára megfogalmazott nyilatkozatát:
    "A céget  Peter  Quortrup  alapította,  1985-ben,  Dániában:
  bolthálózatot épített ki, hogy értékes angol, amerikai, japán hifit
  árusítson. Quortrup azonban elégedetlen volt ezekkel a specialista
  produktumokkal, különösen az erősítőkkel, amelyek nem voltak képesek
  elérni számos, az ötvenes-hatvanas években épített brit csöves erősítő
  színvonalát. Drágák voltak, és mégis szegényesen szóltak."
    "Angliában még mindig akadnak vállalatok, amelyek rendelkeznek a
  kellő gépekkel, technológiával és gyakorlattal is,  hogy  olyan
  jóminőségű transzformátort gyártsanak, amely 30 évvel ezelőtt volt
  használatban.  S  minthogy  az  erősítők  súlyának  jórészét  a
  transzformátorok súlya teszi ki, célszerű volt a készülékeket eleve
  Angliában gyártani. Az Audio Innovations márkanéven forgalmazott
  erősítők világszerte piacra találtak, különösen sokat adtunk el
  Japánban, Koreában, Németországban, Hollandiában és Olaszországban.
  Választékunk felöleli a világ legolcsóbb ,all valve’ (teljes mértékben
  csöves) erősítőit, illetve most már olyan erősítőket is, amelyeket a
  harmincas évek csöves technológiájával építettek."
    "A cég nemrég új gyártelepre költözött, alkalmazottainak száma 34.
  Az Audio by Design a rendszertervezés híve, megválogatja azokat a
  készülékeket, amelyekkel az erősítőit kombinálja. Ilyenek a brit Voyd
  lemezjátszók, a japán Audio Note hangszedők és kábelek, valamint az új
  Audio Note hangsugárzók, amelyek Angliában készülnek."
    "A Compact  Disc  megjelenése,  1983-ban,  felélesztette  az
  érdeklődést az otthoni zenehallgatás iránt. Bár ez jól jött az
  iparnak, sokan úgy érzik, hogy a közönséget félrevezették az új médium
  születését kísérő propaganda-handabandával, és hogy a CD praktikusabb
  ugyan a fekete lemeznél, de nem éri el annak precizitását, és a
  hallgatása nem okoz annyi élvezetet."
    "Quortrup szerint mióta a nagy kommersz cégek vették át az uralmat
  a hifi-piacon, az igazi műszaki fejlődés leállt,  mindennek  a
  profitszerzés lett a rugója, nem pedig az  a  törekvés,  hogy
  tökéletesítsük tudásunkat ebben a komplex témakörben."


  Audio Innovations

    Az Audio by Design mindenekelőtt egy elő- és egy végfokot
  tervezett (Series 800 - a "széria" kifejezés e cég szóhasználatában
  nyilvánvalóan a "típus" szinonímája), majd megépítette a 300-as
  modellt, "a legolcsóbb csöves gépet a piacon", amelynek később
  kihozták két erőteljesebb változatát, a 400-ast és az 500-ast. Az
  1000-es ismét elő- és végerősítő.
    Ezek a gépek viszonylag olcsók - a hangsúly a viszonylagon van. Az
  Audio Innovations legújabb, Audio Amplifier szériájáért, a 7 és fél,
  15, 20, 50 wattos Első, Második, Harmadik és Negyedik Audio Erősítőért
  viszont már High End árat kérnek. (Ezek mind monoblokkok, csak az
  Elsőnek van sztereó változata is.) Az árat és a minőséget a Nova és a
  Supernova tetőzi be, ezek egyaránt 100 wattot szolgáltatnak, de az
  egyiket 4, a másikat 6 sasszira építették.
    Ezek a gépek mind tiszta A-osztályúak, és nem tartalmaznak átfogó
  visszacsatolást; a Harmadiktól felfelé már helyi visszacsatolást sem.
  Az áramköröket kézzel huzalozták (nincs többé nyomtatott panel!),
  magától értetődően a transzformátorokat is kézzel tekercselték, a jel
  útjába eső kapacitások is mind kézzel tekercselt papírkondenzátorok,
  azonkívül "az elektrolit kondenzátorok helyén Photoflash típusúak
  állnak, mert ezeknek sokkal rövidebb a feléledési idejük". Az Audio
  Innovations filozófiájának három alappillére van: a tisztán A-osztályú
  üzemmód (amit nem szabad összetéveszteni az AB-osztályúval),  a
  visszacsatolás tökéletes hiánya és végül (végcsőnek) a közvetlenfűtésű
  trióda.
    Sajnos, a mi árkategóriánkban nem futja ekkora nyalánkságokra. A
  Series 500 nem tisztán A-osztályban üzemel, visszacsatolást  is
  tartalmaz, a végcsövei pedig EL34-ek, tehát csak sugártetródák.
  Erősítőnk ára Angliában kb. 900 font, Magyarországon 160-180 ezer
  forint.


  Series 500

    Ha már csövek, s ha már világítanak, miért ne lehetne őket
  közszemlére tenni? (A LED-eknél biztosan tetszetősebbek.) Az Audio by
  Design sajátos  "dizájn"-nal  lepte  meg  a  közönséget:  a  4
  teljesítmény-cső és az 5 kisjelű cső csupaszon meredezik a készülék
  közepén. Szebbnek feltétlenül szebb, olcsóbbnak is olcsóbb (nincs
  szükség védőbúrára), továbbá veszélyesnek is veszélyesebb, egyrészt,
  mert a csövek forróak, másrészt, mert hatalmas egyenfeszültség fut
  bennük; lidérces álmunkban se jöjjön elő, hogy valaki egy óvatlan
  mozdulattal eltör egy csőbúrát,  és  hozzáér  a  párszáz  volt
  egyenfeszültségű anódhoz. Az illetőnek egy életre elmenne a kedve a
  csöves technikától - szó szerint. Sólymos Antal, mint a rend törvényes
  őre, kurtábban fogalmaz: "ez a ,dizájn’ a legelemibb élet- és
  vagyonbiztonsági követelményeknek sem felel meg". De ne riogassuk
  fölöslegesen az Olvasót (és sajátmagunkat). Tagadhatatlan, s persze a
  prospektus is hivatkozik rá, hogy az Audio Innovations erősítők
  egyszerre szólnak a fülnek és a szemnek.
    Erősítőnk  2x25  wattos,  és  mint  csöves  konstrukció,
  kimenőtranszformátorok útján illeszkedik a 4, 8, illetve 16 ohmos
  hangsugárzókhoz. Megvan rajta  minden  lényeges  be-és  kimenet,
  feliratokat viszont nem találunk rajta, pontosabban azokat nem a
  fémdoboz hordozza, hanem egy pótlólagos, a csövek miatt félkörívben
  kivágott plexilap. A feliratok egyébként nem is igen hiányoznak,
  hiszen csak nagyon kevés kezelőszerv van ezen a  "minimalista"
  készüléken.
    A karcsú "előlap" összesen 5 darab, egyforma gombot hordoz:
  ki-bekapcsoló,  hangerőszabályzó,  balansz-szabályzó,  monitorgomb,
  bemeneti választókapcsoló. A ki- és bemenetek a készülék oldalán
  húzódnak, ezek mind RCA-csatlakozók. A fono-bemenet hüvelye aranyozva
  van. A nagyszintű bemenetek közül a CD-bemenet hüvelye úgyszintén. (Ez
  azonban végzetes félreértések forrása lehet - lásd  majd  róla
  kommentárunkat a szeánsznál.)
    A fono-bemenet mellett földelőcsavar. A hangsugárzó-csatlakozók
  csavaros-szorítós hüvelyek, a nulla pontok feketék, a 4-8-16 ohmos
  kivezetések piros színűek.
    A hálózati csatlakozó bontható. Bekapcsoláskor természetesen nem
  gyullad ki külön jelzőfény, hiszen a csövek majd úgyis világítanak.
  Szó ami szó, tényleg nagyon szép ez az erősítő.


  Felépítése

    Az angliai audiofil cégek nem szívesen adnak komplett kezelési
  útmutatót, pláne szervizkönyvet, hát még blokkdiagramot (lásd eddigi
  tapasztalatainkat a különféle márkás brit modellekkel). Hasonlóképpen
  jártunk az Audio Innovations-szel is, a teszt idején nem volt róla más
  a kezünkben, mint egyetlen papírlap a legszükségesebb adatokkal.
  Közvetlenül lapzárta előtt mégis megérkezett a londoni cégtől ha nem
  is a kézikönyv, de legalább az erősítő kapcsolási rajza. Nagyon
  megörültünk neki, mert szerettük volna Olvasóinknak röviden bemutatni
  a Series 500 felépítését - meg hát bennünket is érdekelt, milyen
  szempontokat követtek a tervezők. Nos, erősítőnk egyszerű készülék,
  mindenben a hagyományos elveket követi. A rajzot nem közölhetjük
  (gondoljuk, ezt meg lehet érteni), de  nagy  vonalakban  azért
  leírhatjuk.
    A fono rész két triódával kialakított egység. A két trióda (ECC83,
  kettős trióda) erősítése teljesen azonosan van beállítva, a két
  áramkör egyforma. Kettőjük között helyezkedik el a passzív korrekciós
  hálózat. A fono rész, valamint a nagyszintű bemenetek jele a bemeneti
  választókapcsolóra kerül.  Innét  közvetlenül  (mindenféle  soros
  elválasztó  ellenállás  nélkül)  adják  a  magnó  kimenetre.
  Monitorkapcsoló, balansz-szabályzó, hangerőszabályzó.
    A végerősítő rész feszültségerősítő fokozattal kezdődik (egy ECC83
  egyik triódájából van kialakítva), ez vezérli a fázisfordító fokozatot
  (két ECC88 trióda - a papírlap ugyan PCC88-ról beszél!). A vezérlőjel
  az egyik triódára kerül, annak kimenete hajtja meg az egyik végerősítő
  csövet. Ugyanez a jel leosztva vezérli a másik trióda rácsát, az pedig
  a másik végerősítő csövet.
    Az EL34 csövek tisztán A-osztályban, ultralineár kapcsolásban
  működnek,  a  két  csövön  átfolyó  katódáram  kb.  115mA.  A
  kimenőtranszformátor szekunderköri leágazásai a szokásos 4, 8, 16
  ohmosak. A 16 ohmos kimenetről csekély negatív  visszacsatolást
  alkalmaztak a végerősítő rész első, feszültségerősítő fokozatának
  katódjához.
    A hálózati tápegység nem  bonyolult.  A  végerősítő  csövek
  anódfeszültsége +370V. Graetz  egyenirányító  híddal,  2x220µF-os
  szűréssel oldották meg. Erről  a  feszültségről  több  szűrőtag
  közbeiktatásával összesen 4-féle tápfeszültséget  állítanak  elő.
  Természetesen  a  fono  előerősítő  kapja  a  legjobban  szűrt
  tápfeszültséget. Az egy csatornához tartozó végerősítő és fázisfordító
  cső  külön  egy-egy  tekercsről  kapja  a  fűtőfeszültséget.
  Egyenfeszültségről fűtik a fono  erősítő  és  a  már  említett
  feszültségerősítő rész triódáit, erről külön tekercs és szűrőtag
  gondoskodik.
    Ama papírlap még elmondja, hogy a  párbaválogatott  EL34-ek
  "önbeállító áramkörrel rendelkeznek, nem igényelnek  beállítást",
  gyanítjuk, hogy ez az előfeszültség beállítására vonatkozik, dehát
  A-osztályú erősítőn ez nem nagy kunszt. A csövek várható élettartamát
  4000 órában jelölik meg, de csak 3 hónap garanciát vállalnak rájuk,
  magára az erősítőre pedig 1 évet. Szétszedtük az erősítőt, belül három
  darab nyomtatott áramköri lapot találtunk, az egyiken a fono erősítő,
  a másikon a feszültségerősítő rész, a harmadikon a végerősítő,
  valamint a kisjelű fokozatok önálló tápfeszültség-ellátó áramkörei
  kaptak helyet. A csőfoglalatokról és a kezelőszervekről  egyedi
  huzalozás vezet a nyomtatott panelekig. A készülék belső felépítése
  tisztességes, rendezett.
    Hangsúlyozzuk, hogy ebben a gépben nincs semmi "furfang". A
  tervezők  úgyszólván  a  tankönyvekben  fellelhető  legegyszerűbb
  megoldásokat választották.

  


  MÉRÉSEINKHEZ

    Bevezetőül annyit, hogy a Merlin Audio jóelőre figyelmeztetett
  bennünket: ezt a gépet nem a szokványos paraméterek alapján tervezték,
  a mérési eredményei kifejezetten rosszak!
    Az Audio by Design nem valami alapos specifikációval bocsátotta
  útjára az 500-as modellt, több esetben nincs is mivel összevetnünk a
  mérés eredményét. Azazhogy mellékeltek ugyan egy adatlapot, és azon
  adatok is olvashatók, csak nehéz őket a hagyományos módon értelmezni.
  Hadd   ragadjunk   ki   csak   egyetlen   példát.   A
  teljesítmény-frekvenciatartományt (80Hz-15kHz) 0,15% torzításig, 1W
  kimenőteljesítményig adják meg. Csakhogy ezt a jellemzőt a névleges
  kimenőteljesítmény feléhez illik rendelni, nem pedig annak 1/25-öd
  részéhez.  Igazság  szerint  ezt  a  jellemzőt  nem  is  mint
  teljesítmény-sávszélességet definiálják, hanem a "teljes harmonikus
  torzításhoz" párosítják a fent megadott értékeket.
    Így aztán gyakran teljesen magunkra voltunk utalva. Természetesen
  mindenben a megszokott mérési gyakorlatunk szerint jártunk el, az
  eredményt össze lehet vetni az eddigiekkel. (Zárójelben még annyit: a
  rend kedvéért az amerikai Audio-ban is utánanéztünk az 500-asnak.
  Mindössze annyit tudtunk meg róla, hogy 2x25 wattos, 17 kilós és 1795
  dolláros. (Ezzel sem voltunk kisegítve.)
    A bemeneti feszültségek/impedanciák teljesen rendben vannak, a
  fono bemenet kicsivel érzékenyebb a szokásosnál.
    A maximális bemeneti  feszültséget  1%  teljes  harmonikusra
  határoztuk meg. Mivel torzítást egyébként nem specifikálnak, mi a
  későbbiekben is ezt a torzítás-értéket (tehát az 1%-ot) vettük alapul;
  mellesleg a DIN 45 500 is éppen ennyit enged meg a komplett
  erősítőknek. Visszatérve a maximális bemeneti feszültségre: csöves
  erősítőről lévén szó, mi többet vártunk volna, de itt a RIAA
  korrekciót nem negatív visszacsatolásban, frekvenciafüggő hálózattal
  állították be, hanem passzív korrekcióval, és ilyenkor a maximális
  bemeneti feszültség még a csöves erősítőkön is csak átlagos tud lenni.
  Az általunk mért 86mV a gyakorlatban bőségesen elegendő. A nagyszintű
  bemeneteken az erősítő túlteljesíti a specifikációt.
    A jellemző kimeneti teljesítmény, amelyhez megintcsak az 1% teljes
  harmonikus torzítást rendeltük, picivel kisebb a 2x25 wattnál. (Lehet,
  hogy a 25W-ot nagyobb torzításhoz rendelik, csak ezt nem kötik a
  kuncsaft orrára?) A zenei kimeneti teljesítmény épp hogy meghaladja a
  2x25W-t.
    A névleges  teljesítményen  mérhető  torzítás  a  nagyszintű
  bemenetekről is valamivel 1% fölött van, fono bemenetről pedig
  igencsak magas. Feltehetőleg ez az ára, ha nincs vagy csekély a
  visszacsatolás. A kimeneti feszültség instabilitásának mértéke is
  ezzel korrelál.
    A nagyszintű bemenetről kapott frekvenciajelleggörbe a sáv mindkét
  szélén (20Hz-en és 20kHz-en egyaránt) 1,6dB-t esik. A hangszedő
  bemenet átvitele pedig a szó szoros értelmében görbe, 20 és 250Hz
  között nagyot emel, 20kHz-en 3dB-t esik. Mint említettük, a Merlin
  Audio előre figyelmeztetett bennünket, hogy az 500-as modell a
  laboratóriumokban sohasem jeleskedik, ennél azonban minden körülmények
  között jobbat vártunk - a specifikáció ±0,1dB eltérést ad meg! A
  frekvenciaátvitel ismeretében nem lep meg bennünket a viszonylag nagy
  fázisszögeltérés a sávszéleken.
    Az áthallási csillapítás finoman fogalmazva is szerény. Az egyes
  bemenetek közötti áthallás kifejezetten magas. A balansz-szabályzó
  tartománya elegendő.
    A teljesítmény-frekvenciatartományt 2x12,5W-nál és 1% torzításnál
  határoztuk meg. Mi tagadás, szélesebb sávban reménykedtünk - noha
  ismeretes,   hogy   a   csöves   erősítők   elmaradhatatlan
  kimenő-transzformátora  erősen  limitálja  a  sávszélességet.  Az
  intermodulációs torzítás a névleges kimeneti teljesítményen 1,4%,
  tehát meghaladja az 1%ot. A DIN szabvány itt 3%-ot enged meg - más
  kérdés, hogy a félvezetős eszközök hozzászoktattak bennünket a sok
  nullához a tizedesvessző után.
    Eljutottunk a kimeneti teljesítmény  függvényében  jelentkező
  torzításokig. Itt végre megemberelte magát a gép, kis teljesítményen
  valóban nagyon alacsony torzítás-értékeket mértünk, holott - ne
  feledjük! - csöves erősítőről van szó, amelyben viszonylag csekély
  negatív visszacsatolást alkalmaztak. Arra azonban nagyon ügyeltek,
  hogy legalább kis kivezérlésen alacsony maradjon  a  harmonikus
  torzítás, és csak fél teljesítmény fölött kezdjen emelkedni. (A
  névleges teljesítményen: 1,2%.)
    A zajok elfogadhatóak, a csöves kategóriában kifejezetten jók.
    A négyszögjel-átvitel rendkívül gyönge, a 10kHz-es jel már durván
  lekerekedik, és ha a kimenetet kapacitás is terheli, a válaszjel már
  inkább emlékeztet szinuszra, mintsem négyszögre.
    A különbségi torzítás lineáris bemenetről viszonylag alacsony, de
  fono bemenetről 200Hz-en 3%-ig szökik. Viszont egészen 20kHz-ig
  rendkívül alacsony. Ennek is lehet jelentősége.
    A magnó kimenetek feszültsége megfelelő, de az impedanciájuk igen
  magas, túlságosan terheli őket a korszerű magnók vonal bemenetének kb.
  47 kohmja. De ne legyünk igazságtalanok, csöves erősítőtől nem is igen
  várhatunk el alacsony kimenő impedanciát az ilyen  rendeltetésű
  csatlakozókon.
    És végül a kimeneti teljesítmény a komplex terhelés függvényében
  (7. diagram) - hát, ez sem valami csoda. Amikor a terhelő impedancia
  esik, a teljesítmény is jócskán csökken.
    Összefoglalva: a csöves erősítőket más mércével kell mérni, mint a
  félvezetőseket, és a tervezők filozófiáját is igazolhatja majd a
  hangminőség.  Vannak  azonban  olyan,  klasszikus  követelmények,
  amelyeknek mindenképpen eleget kellene tenni. Ilyen az a követelmény,
  hogy a fono-előerősítő frekvencia-átvitele kielégítően pontos, a
  teljesítmény-frekvenciatartomány pedig elegendően széles legyen.

  
  
  


  Szeánsz

  

    A Merlin is figyelmeztetett bennünket, hogy az erősítőnek (vagy a
  csöveinek) "érniük kell", hónapokig tart, amíg bejáródnak. Igaza volt,
  a Series 500-as is csak vagy két hónap után nyerte el végleges
  hangképét. Ezen a szeánszon már a  JMlab  Olympot  használtuk.
  Viszonyítási pont gyanánt egy bevált, bár nem túl magas rangú
  munkaeszköz szolgált, a Denon PMA-320, amelyről igen pontosan tudjuk,
  mire képes, mégpedig nem csupán önmagában, hanem néhány High-End
  erősítőhöz képest is (lásd "Ég és Föld", HFM 1990/1.)
    CD. Audio Innovations. Piszok jól szól, főleg középtől felfelé.
  Finom, csengő magasak, jól szétválasztja a hangszereket, plusz a
  hangokat. Az opera cseng-bong. A mélyekkel bajaim vannak, nem tudom
  mi, de nem stimmel. Az Andok levegője tiszta. A zongora, a vonóskar
  nagyon szépen zenél, jó hallgatni. A dzsesszkvartetten már kibukik a
  hibája: az egészen mély hangokat összemossa, eltünteti. A dob és a
  lábdob összekeveredik. * Nem értek egyet. Főleg térben van  a
  különbség: a Denoné sokkal nagyobb. Ennek sem a magasai, sem a mélyei
  nem visznek át annyit, nagy hangerőn a magasa torzít, a hegedűje
  csúnya. Szegényesebb hangzás. Csak a középtartománya tetszik. *
  Levegős, könnyed, lendületes hangkép, de sokkal kevesebb a mélye. Az
  előnyeit nem mindig érzem. Nem egy ARC! Lehet, hogy csöves - de nem a
  legjobbak közül. A Brubeck-felvételen kifejezetten vérszegény. A kettő
  között nem tudnék nyugodt lélekkel dönteni. Az értékük közel azonos. *
  Puhább, lágyabb, zeneibb az eddigi hangképeknél. Arányosabb szólamok,
  kevesebb színeződés, a magasak mégis tisztábbak, jobbak. Teljesen
  összefüggő tér, a hangszerek több síkba tagozódnak. A lendülete
  kisebb, mint szeretném. Popzenére egy kicsit keményebb hang való, de
  így is hallgatható. Operán lágyabb, oldottabb, tágasabb, a termen
  kívülről szól, mindenesetre nagyobb rálátással a színpadra. Nem
  feltétel nélkül, de ez a jobb. A magasátvitele tágabb, csak nem
  pregnáns. Kevesebbet vesz el a zenéből, mint amennyit a másik rátesz
  Felvonásokon keresztül biztosan sokkal hallgathatóbb. A dél-amerikai
  hegység csúcsán a levegő enyhén ködös. A pánsíp gyönyörű. Kissé le van
  kerekítve a zene, nem annyira a frekvencia-,  mint  inkább  a
  dinamikaátvitelében. A hangzás "légiesen szép". Van benne valami az
  ARC tisztaságából és könnyedségéből (de amaz még férfias is volt ezen
  kívül).  Az  igazi  nagy  energiákat  nem  tudja  lehozni.  A
  Beethoven-zongoraverseny szárnyaló, légies, hátrábbról szól, "aurája
  van", a szólista picit visszafogott, a zenekar kiterjedt, szép, és
  végig hallgatható. Feltétlenül zeneibb. Brubeck kissé lágy,  de
  arányos. A szaxofon megnyerően szép, a cintányér is, a dobszóló jól
  követhető, bár a pergése lehetne egy kissé pregnánsabb. Van benne egy
  kis eltúlzott távolságtartás, viszont a 4 zenész együtt van. MC
  hangszedő az MM-mel szemben.
    Denon. Elég sok baja van. Nem olyan finom, nem választ el, nem
  megy magasra. Ridegebb. Nem torzít, nincs durva hibája, csak nem olyan
  szép, mint a másik. Operán, szimfonikus zenén is ugyanezt érzem. Az
  Andok-zene fakóbb, de a mélyei jobbak. A dinamikája szerintem kisebb.
  Brubeck: sokkal jobb mélyek, nagyobb mélyenergiák, de matt,  a
  cinneknek nincs fényük. * Mélyben és magasban jobb. Kellemesebb,
  izgalmasabb. Több finom részlet. Lehet, hogy kissé feldúsult és
  mesterkélt, de nekem jobban tetszik. * Már első hallásra: a közepe
  tompább, a magasa keményebb. Az elején nagyon tisztességesen állta a
  versenyt. A zongoraversenyen a nagyobb energiák a Denonról jobban
  lejöttek. * Keményebb, harsányabb. Előbb izgalmasabbnak érzem, majd: a
  mélye picit kopog. Több, de nem jobb magas. Az énekesek kissé egymás
  hegyén-hátán. Prezenszes. Túlságosan lényegretörő. Nem rossz, de
  fáraszt, már a szám közepétől kezdve. Rámenős. Túlságosan azt akarja,
  hogy odafigyeljek rá. Érdes. Az Andok csúcsain szűkebb a hangkép, a
  tranziensek picivel jobbak, a jelenlét-érzet meggyőzőbb, de az egész
  egy kicsit nehézkes. A pánsíp nem olyan szép. A zongoraverseny egzakt,
  megfogott, kemény, rikácsoló, durva, a vonóshangok nem tetszenek, ez
  még nem az a minőség, hogy a klasszikus zenét zavartalanul lehetne
  hallgatni (néha behúzom a nyakam).
    LP. Audio Innovations. Mindenütt nagyon szép, finom, főleg a
  középhangjai. A férfi kórus picit döng. A dél-amerikai zenén szebb
  síp. Wagner kis kivezérlésen nagyon szép, mélyben néha zavaros; nem
  klippelő torzítás, hanem valami más. Kisebb differencia, mint CD-n
  volt. De még mindig erre szavazok, hibái ellenére is. * Középtől
  felfelé nagyon szép. Az egész mélyeket összemossa. Az énekes nagyon
  jól artikulál, értem a szöveget. (A mélyeit viszont nem tudnám
  lekottázni.) Szerintem a közepet hangsúlyozza, a sávszélek rovására,
  és ez néha jót tesz az énekeseknek; a kísérő hangszereknek kevésbé.
  Több levegője van. Wagneren a trombiták és hegedűk nagy hangerőn
  együtt durvák. Nekem a másik jobban tetszik. * Középtől felfelé tovább
  javult. Most jobban tetszett. Sokkal könnyedebb, szárnyalóbb, tisztább
  és levegősebb - a mélyeivel azonban bajaim vannak. A country-basszus
  összefüggő mormolássá olvad. Ahol viszont nincsenek nagy energiák, ott
  határozottan jobban szól. * Nagyon nagy különbség, lemezjátszók és
  hangszedők különbsége, MC az MM ellenében. Lágyabb, hangszerszerűbb,
  teresebb. Sokkal tisztább magasak. Nem torz, végig hallgatható.
  Artikulált. Az Opus3 demólemezen a  jellegzetes  kevésmikrofonos
  helyszín, a falon kívül szól, nem itt, a szobában. A Händel-oratórium
  is a természetes helyszínén szólal meg, szárnyal, a kóruselemeket meg
  lehet különböztetni. Sokkal vallásosabb. A gép teljesen eltűnik. Itt
  nagyon nagy a differencia. Wagner nagyon kulturált,  elegendően
  érdekes, mégsem tolakszik. A vonóshang lágy, a fúvós teres és sokféle,
  a basszus enyhén lefullad. Zenei.
    Denon. Szép, kiegyenlített hang, semmi hiba. Messiás: idegesít.
  Wagneren magasabbra megy, világosabb hangzás, de a fúvósok mégsem
  olyan szépek. Nagyobb energiák, ezért egy-egy pillanatban (rövid
  időre) ez az erősítő a jobb. * Egyenletesebb átvitel, finomabb
  részletek, szebb felhangok (faütők), a lábdob is jobban kijön. Az
  oratóriumon a szöveget nem lehet jól érteni, és itt nem tetszik.
  Wagneren viszont annál jobb, a fúvósok és a vonósok együtt jobban
  bírják a nagy hangerőt. * Stabil, masszív mélyek. Sajnos, a fúvós
  fedett, a csinnek tompák - de nincs klasszis különbség. A Denon
  olcsóbb - és jobb vétel. * Popzenén túl öblös, piszkos, döngő. A régi
  idők zenéje. Durva és zavaros. Nem tetszik. A magasai szűkek, a
  hangzás nem szárnyal prezenszes. Gyöngébb. Leül. Nem elég érdekes. Nem
  elég szép. A Messiás kórusa túl közeli, ezt nem így vették fel,
  mindenki egymás hegyén-hátán tolong. A középtartomány egysíkú, a
  szólamok nem válnak szét. A lemeztorzítások jobban érvényesülnek.
  Hamarabb elvesztem a kontaktust a zenével. Wagner eleven, tolakodó,
  túl közeli. Durvább. A hangszerek össze-vissza tolonganak. Présel. A
  basszus-beütés jobb, de ez minden. Fárasztó.

                   *

    Az Audio Innovations Series 500 döbbenetes kihívás a klasszikus
  méréstechnika számára: bármely "szaktekintély", ha meglátná e gép
  mérési adatait, kétségbe vonná, hogy ez az erősítő egyáltalán alkalmas
  volna hifi-zenehallgatásra.
    És ez az erősítő mégis nagyon szépen szól. Egész pontosan erről
  van szó: hogy szépen szól, sokkal szebben, mint a nála fölényesen
  korrektebb és egyébként nem is rossz hangú tranzisztoros masina.
  Azonkívül sokkal hallgathatóbb is, nem fárad ki tőle az ember olyan
  hamar. A középső regisztere különösen tiszta, részletező, zenei. Ha
  ennek alapján ítélünk, kétségbe kell vonnunk a szokványos paraméterek
  létjogosultságát. Ezt a transzparenciát nem lehet pusztán csalással
  előidézni. Ha lehetne, már mások is előidézték volna, tranzisztorral
  is, IC-vel is.
    Vannak azonban olyan műszaki paraméterek, amelyek igenis jól
  korrelálnak az auditív valósággal. És ezek a műszaki paraméterek azt
  állítják, hogy a Series 500-nak nincs teljesen rendben a tranziens
  átvitele a sáv két szélső végén. Kissé lekerekíti, legömbölyíti a
  magasakat, a mélyeket nem fogja meg igazán, ott kissé kóvályog, és nem
  szolgáltat elsöprő energiát. (Mellesleg: régi nóta, hogy "a csöves
  erősítők szépen szólnak, de a basszusuk nem elég lendületes".)
  Valamiféle korreláció tehát így is fennáll az objektív és szubjektív
  paraméterek között.
    Nyilvánvaló, hogy a Series 500-at nem heavy metalra találták ki;
  hogy fő működési területe a komolyzene és az akusztikus dzsessz. Ebből
  a szempontból nincsenek is fenntartásaink vele szemben,  a  mi
  munkánkhoz ez az erősítő tökéletesen megfelel, jobban, mint az
  eddigiek közül bármelyik. A CD-játszók, a magnók, a hangsugárzók
  szeánszán biztosan jól fog szolgálni bennünket. Ami az analóg forrást
  illeti (márpedig ezt az erősítőt LP-játszásra találták ki!) - zavarban
  vagyunk. Nem mintha az 500-as nem szólna LP-ről is ugyanolyan zeneien,
  vagy akár még zeneibben is. De az a RIAA-korrekció...! Mi ugyan nem
  hisszük, hogy ez a hiba megzavarná az ítéletünket; ha egy kommersz
  gyár mégis erre hivatkozna, hát a fejéhez vágnánk a direktdrájvját. De
  vajon  meg  tudnánk-e  védeni  álláspontunkat  a  tekintélyes
  lemezjátszó-konstruktőrök   ellenében?   Például,   ha   egy
  Linn-kontra-Roksan vagy egy Rock-kontra-Oracle szeánszon a "vesztes
  fél" körömszakadtáig azt állítaná, hogy igenis az ő lemezjátszója a
  korrekt, csak persze nem ezen az erősítőn kéne hallgatni, hanem...